ATİ BİLGİSAYAR KURSU
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK SORU BANKASI
1
ATİ BİLGİSAYAR KURSU
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK SORU BANKASI
BİLGİSAYARA GİRİŞ
1. Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemini ifade eder?
A) Yazılan kaynak programı makina diline çevirmek için kullanılır.
B) Bir problemin çözümü için hazırlanan programdır.
C) Bilgisayar ile kullanıcı arasındaki iletişimi sağlar.
D) Bilgilerin kalıcı olarak depo edilmesini sağlar
2.
Aritmetik mantık birimi (ALU) aşağıdakilerden hangisinin elemanıdır?
A)
B)
C)
D)
3.
CPS
RAM
CPU
ROM
Aşağıdaki ünitelerden hangisi giriş ünitesi olarak kullanılmaz?
A) Keyboard (klavye)
B) Drive (sürücü)
C) Mouse (fare)
D) Printer (yazıcı)
4.Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın çalışması için gerekli değildir. ?
a) Anakart
b) Yazıcı
c) Cpu
d) Ram
5.Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın çalışması için gerekli değildir?
A) Giriş ünitesi
B) İşlem ünitesi
C) Çıkış ünitesi
D) Visual Basic
6.Bilgisayardan görüntüyü izlemek için kullanılan donanım birimlerine ne ad verilir?
A) Klavye
B) Monitör
C) CDROM
D) Printer
7.Aşağıdakilerin hangisi bilgisayarlar arası iletişimi sağlayan karttır?
A)
B)
C)
D)
Ethernet k.
SCSI Arabirimi k.
Ses k.
TV ve Radyo k.
8. Aşağıdakilerden hangisinde Kapasite birimleri sırası ile küçükten büyüğe doğru sıralı olarak
verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
Bit, Byte, MB, KB, TB, GB
Byte, Bit, KB, GB, MB, TB
Bit, Byte, KB, MB, GB, TB
Bit, GB, Byte, TB, MB, KB
2
ATİ BİLGİSAYAR KURSU
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK SORU BANKASI
9.Merkezi işlem biriminin (CPU) takıldığı donanım birimi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
Sabit disk
Ana kart
Ram
Ekran kartı
10.Ekrandaki en küçük noktaya ne ad verilir?
A) Grafık B) Pıxel C) Byte D) Mhz
11.Bir bilgisayar sisteminde aşağıdaki programlardan hangisinin olması zorunludur?
A) Programlama dili
C) İşletim sistemi
B) Kelime işlemci
D) Veri tabanı p
12. Aşağıdakilerden hangisi yüksek seviyeli bir programlama dili değildir?
A) Basic B) Delphi
C) Novel
D) Borland
13. Bilgisayarın çalışması için aşağıdakilerden hangilerinin bir arada bulunması gerekir?
A)
B)
C)
D)
Giriş Birimi – Çıkış Birimi
İşlemci – Giriş Birimi
Giriş Birimi – İşlemci – Çıkış Birimi
İşlemci – Çıkış Birimi
14. Bilgisayarın çalışmasına zarar verecek şekilde hazırlanmış küçük yazılımlara ne ad
verilir?
A) Sistem yazılımı
B) Virüs
C) Uygulama yazılımı
D) Küçük yazılım
15. Bilgisayarın yaygın bir şekilde kullanılmasının sebebi nedir?
A) İşlemleri kolay ve hızlı yapabilmesi
B) Yüksek miktarda bilgi depolayabilmesi
C) İletişim aracı olarak kullanılması
D) Hepsi
16.Aşağıdaki birimlerden hangisi bilgisayara bilgi girişi için kullanılır?
A)
B)
C)
D)
Monitör
Klavye
Yazıcı
Hoparlör
17.Veri, ses, metin, hareketli ya da hareketsiz grafik görüntüsü ve film gibi farklı iletişim
biçimlerini bir arada bulunduran sisteme ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
Multimedia
Yazılım
Program
Anti virüs
18.Birden fazla bilgisayar arasında telefon hattı aracılığı ile iletişim sağlayan cihaza ne ad
verilir A) TSR
B) MODEM C)
PLOTTER D) C)SCANNER
3
ATİ BİLGİSAYAR KURSU
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK SORU BANKASI
19. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan çalışabilir bir dosya türüdür?
A ) Belge. BAT
B ) Belge. XLS
C ) Belge. BMP
D ) Belge. DOC
20.Bilgisayarın hız birimi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
CPS
MHZ
LAN
TSR
21.Aşağıdakilerden hangisi ekran kartıdır?
A ) ALU
B ) AGP
C ) AnaKart
22.
D ) Cpu
Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar birimi değildir?
A) Klavye
B) Ekran
C) Mouse
D) Daktilo
23. Aşağıdaki simgelerden hangisi klavyede bulunmaz?
A) # işareti
B) $ işareti
C) § işareti
D) é işareti
24.Standart bir 3.5” HD disketin kapasitesi kaç Megabyte (MB)’dir?
A) 1.0
B) 1.22
C) 1.44
D) 1.72
25. 2048 byte kaç kilobyte eder?
A)
B)
C)
D)
1 KB
2 KB
3 KB
4 KB
I. ALU – Aritmetiksel ve Mantıksal İşlem Birimi
II. CPU – Merkezi İşlem Birimi
III. UPS – Kesintisiz Güç Kaynağ
IV. HDD – Harddisk
26.Yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur?
A) I-IV B)
II-III
C)
I-II-III-IV
D)
I-II
27.CPU hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) ALU Cpu’nun bir parçasıdır.
B) Merkezi işlem birimidir.
C) Ana Kart üzerinde bulunur
D) Bilgisayarı elektrik kesintilerine karşı korur.
28.Kaynak programı makine diline çeviren programa ne ad verilir?
A) Derleyici B) Yorumlayıcı
C) Uygulama
D) Amaç
4
ATİ BİLGİSAYAR KURSU
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK SORU BANKASI
29.Sayı tuşlarını kullanırken ışık göstergeli tuşlardan hangisi aktif olmalıdır?
A)
B)
C)
D)
CAPS LOCK
SCROLL LOCK
NUMLOCK
Hiçbiri
30.Bilgilerin manyetik ortamda bulundukları adrese hangi isim verilir?
A ) Disket
B ) Harddisk
C ) Dosya
D ) Bellek
31. Hem yazılabilir, hem de okunabilir bellek aşağıdakilerden hangisidir?
A) BIT
B) BYTE
C) ROM
D) RAM
32. Aşağıdaki işlemcilerden hangisi en gelişmişidir?
A)
B)
C)
D)
Pentıum IV 1.4 Ghz
Pentıum IV 1400 Mhz
Pentıum IV 2400 Mhz
Pentıum IV 2.2 Ghz
33. Aşağıdakilerden hangisi giriş birimidir?
A)
B)
C)
D)
Monitor (Ekran)
CD-Rom
Printer (Yazıcı)
Plotter (Çizici)
34. Bilgisayarlarda 0 ya da 1 değerini depolayabilen her birime ne denir?
A) KB
B) Bit
C) MB
D) Byte
35. . Bilgisayarı oluşturan temel birimler nelerdir?
A) Donanım
B) Paint
C) Windows
D) Microsoft Word
36. Donanım parçaları arasındaki veri iletişiminin yapılmasını sağlayan parça hangisidir?
A)
B)
C)
D)
Ram
Sabit disk
Kasa
Ana kart
37. Yazıcılarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yazıcının baskı kalitesi dpi (dot per inch=inch başına düşen nokta sayısı) ile ölçülür.
B) Renkli ve siyah-beyaz çıktı alan yazıcılar vardır.
C) Yazıcının dpi rakamı ne kadar düşükse, sonuç o kadar iyi olur.
D) İyi bir çıktı için dpi en az 600 olmalıdır.
38. Günümüz bilgisayarlarının özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Transistorlü oluşu
B) Lambalı oluşu
C) Entegre Devreli oluşu
D) Mikro İşlemcili oluşu
5
ATİ BİLGİSAYAR KURSU
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK SORU BANKASI
39. Aşağıdakilerden hangisi donanımın parçası değildir?
A) Sürücü
B) Ekran
C) Windows
D) Klavye
40. Aşağıdaki işlemcilerden hangisi en gelişmişidir?
A)
B)
C)
D)
Pentium IV
Pentium Celeron
80386
80486
41. Aşağıdakilerden hangisi bir yan bellek değildir?
A ) USB Disk
B ) Hard DISK
C ) RAM
D ) Floppy Disk
42.Aşağıdakilerden hangisi sadece giriş amaçlı kullanılır?
A ) Işıklı Kalem
B ) USB Disk
C ) Ram Okuyucu
D ) Flash Disk
43. Aşağıdakilerden hangisi bir yan bellektir?
A) CPU
B) DISK
C) RAM
D) ROM
44. Aşağıdaki ünitelerden hangisi giriş ünitesi değildir?
A) Keyboard (klavye)
B) Driver (sürücü)
C) Mouse (fare)
D) Monitör
45. Sadece okunabilir bellek aşağıdakilerden hangisidir?
A) BIT
B) BYTE
C) ROM
D) RAM
46. Alfabetik tuşlarını kullanırken ışık göstergeli tuşlardan hangisi aktif olmalıdır?
A)
B)
C)
D)
CAPS LOCK
SCROLL LOCK
NUMLOCK
Hiçbiri
47. Hangi tuş satırın başına imleci götürür?
A)
B)
C)
D)
HOME
SCROLL LOCK
NUMLOCK
END
48. Aşağıdakilerden hangisi monitörler için kullanılmaz?
A) inç
B) wide
C) Text
D) LCD
6
ATİ BİLGİSAYAR KURSU
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK SORU BANKASI
49. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) Topsuz mouse’lara optik mouse denir.
B) Yazıcının veri kablosu USB veya LPT olarak iki çeĢittir.
C) Flash Disk, kalem boyutunda taĢınabilir bellektir.
D) LCD ve Flat terimleri klavye ile ilgilidir
50. I. Klavye üzerindeki ikincil karakterlerin kullanılmasını sağlar
II. Klavye üzerindeki üçüncül karakterlerin kullanılmasını sağlar
Yukarıda açıklanan tuş ikilisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) NUM LOCK - CAPS LOCK
B) SHIFT- ALT GR
C) SHIFT- HOME
D) CTRL - ALTGR
WİNDOWS SORULARI
1.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdakilerden hangisi Windows’un genel özelliklerindendir?
Görsel bir işletim sistemi olması.
Grafik tabanlı bir işletim sistemi olması
Herhangi bir işlemin birden çok yöntemle yapılabilmesi.
Hepsi
2. Windows gezgini penceresini açmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?
A)
Başlat-sağ tuş-Windows gezgini
B)
Başlat-Belgeler- Windows gezgini
C)
Başlat-Programlar- Donatılar – Windows Gezgini
D)
Bilgisayarım-Sağ tuş- Windows Gezgini
3. Geri dönüşüm kutusunda bulunan herhangi bir dosyayı silindiği yere geri almak için
hangisi kullanılır?
A) Dosya Seçilir-Sağ tuş - Geri yükle
B) Dosya Seçilir –Görünüm - Geri Yükle
C) Dosya Menüsü – Gönder
D) Dosya Seçilir - Sağ tuş – Gönder
4. Farenin çift tıklama hızı gibi, fare ayarlarında değişiklik yapılabilmesi için hangi yolu
izleriz?
A)
Başlat – Programlar – Donatılar - Fare
B)
Başlat - Ayarlar - Fare
C)
Bilgisayarım - Özellikler - Fare
D)
Başlat – Ayarlar - Denetim Masası –Fare
5.Bir pencerede sıralı birden çok dosyayı seçebilmek için hangi yardımcı tuş kullanılır?
A) Alt Gr
B) Tab C)
Shift D) Caps Lock
6.
I
A)
II
I-II
III
IV
B)
II-III
Yandaki simgelerin hangisi ağ paylaşımına açılmıştır?
C)
I-IV
D)
7
II-IV
ATİ BİLGİSAYAR KURSU
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK SORU BANKASI
7.
I
II
Yukarıdaki yazıcı simgeleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) I. yazıcı paylaşıma açılmış , II. Yazıcı paylaşıma açılmamış
B) I. Yazıcı paylaşıma açılmamış, II. Yazıcı paylaşıma açılmış
C) I. Yazıcı varsayılan olarak atanmış, II. Yazıcı varsayılan olarak atanmamış
D) I. Yazıcı varsayılan olarak atanmamış, II. Yazıcı varsayılan olarak atanmış
8. Dosyaları gizlemek / göstermek için aşağıdaki seçeneklerden hangisini çalıştırmalıyız?
A) Denetim Masası –Bölge ve Dil Seçenekleri –Diller–Tüm Dosyaları Göster
B) Denetim Masası – Klasör Seçenekleri – Görünüm
C) Denetim Masası – Klavye / Hız– Görünüm
D) Denetim Masası – Klasör Seçenekleri / Genel
9. Windows Gezgininde Araç Çubuğundaki
düğmesi ne amaçla kullanılır?
A) Dosya ve Klasörlerin tümünü seçer.
B) Dosya ve Klasörleri büyük simge olarak gösterir.
C) Bir üst Klasöre (seviyeye) çıkar.
D) Dosya ve Klasörleri özelliklerini gösterir
10. Hangisi geri al işleminin kısayol tuşudur?
A) Ctrl + E B) Alt + Z
C)Shift + Yön tuşları D)Ctrl + Z
11.Windows ortamında bir klasörün görünümünü değiştirmek için aşağıdakilerden hangisi
kullanılır?
A) Dosya/Değiştir
C) Dosya/Özellikler
B) Düzen/Özellikler
D) Görünüm/Özelleştir
12.
Yukarıdaki (Hızlı Başlat) simgeleri eklemek
veya kaldırmak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılmalıdır?
A) Masaüstünde sağ tuş – Özellikler
B) Dosya menüsü – Özellikler
C) Görev Çubuğu sol tuş – Özellikler
D) Görev Çubuğu sağ tuş – Araç Çubukları
13.Aşağıdakilerden hangisi web sayfasına örnek teşkil eder?
A) www.meb.gov.tr
B) ftp://meb.gov.tr
C) [email protected]
D) [email protected]
14. Windows ’da ALT+TAB tuşunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Denetim Menüsünü açar.
B) Başlat Menüsünü açar.
C) Çalışan programlar arası geçişi sağlar.
D) Açık olan tüm programları kapatır.
15. Araç çubuğu üzerindeki
düğmesinin görevi değildir?
A) Dosya ve klasörlerin simgeler halinde görüntülenmesini sağlar.
B) Dosya ve klasörlerin küçük resimler halinde görüntülenmesini sağlar.
C) Klasörlerin kopyalanarak çoğaltılmasını sağlar.
D) Dosya ve klasörlerin ayrıntılı olarak görülmesini sağlar.
8
ATİ BİLGİSAYAR KURSU
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK SORU BANKASI
16.Windows Gezgini (Windows Explorer) ortamındaki
hangisini yerine getirir?
A) Properties (Özellikler)
B) Delete (Sil)
C) Refresh (Yenile)
D) Search (Ara)
buton aşağıdaki işlemlerden
17.
I
II
III
IV
Yukarıdaki simgelerden hangisi dosyayı geri dönüşüm kutusuna gönderir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
Internet Explorer penceresinde butonun görevi nedir ?
18.
A)
B)
C)
D)
Bağlantıyı yeniler
Ana sayfa olarak belirlenen web sayfasına bağlanır.
Bağlantıyı durdurur.
Bir önceki web sayfasına bağlanır.
Yandaki şekil Windows’ta hangi ifadeye karşılık gelir?
19.
A)
B)
C)
D)
Dosya (File)
Kısayol (Shortcut)
Klasör (Folder)
Düzen (Edit)
A)
B)
C)
D)
Yandaki resimde görülen işaretin anlamı nedir?
Bu dizine bağlı alt dizinler vardır ve bu dizinler görülmemektedir.
Bu dizine bağlı alt dizinler vardır ve bu dizinler görülmektedir.
Bu dizine bağlı alt dizinler vardır ve bu dizinler silinmiştir.
Bu dizine bağlı alt dizinler yoktur.
20.
Yandaki simgenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
21.
A)
B)
C)
D)
22.
A)
B)
C)
D)
Yeni belge aç
Bilgisayarı kapat
Denetim masası
Oturumu kapat
Silinen öğeler nereye alınır?
Bilgisayarım (My Computer)
Gelen Kutusu (Inbox)
Geri Dönüşüm Kutusu (Recycle Bin)
Microsoft Network
9
ATİ BİLGİSAYAR KURSU
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK SORU BANKASI
23.Windows Gezgininde Tümünü Seç seçeneğinin kısayolu aşağıdakilerden
A) CTRL+Z
B)CTRL+A
C) CTRL+C
D)CTRL+V
24.
A)
B)
C)
D)
hangisidir?
Yandaki düğme ne yapar?
Pencere minimize (küçültülmüş) hale gelir.
Pencere kapatılmış olur.
Pencere maksimize (büyültülmüş) hale gelir.
Ana menüye dönülür.
Butonunun görevi nedir?
25 .
A)
B)
C)
D)
Aranan klasörü bulmak için ara penceresini açar
Klasörler penceresini görüntüler
Seçili dosyayı yazdırır
Klasör oluşturur
26. Aşağıdakilerden hangisi internete bağlı bir bilgisayarın isminde bulunan alan tiplerinden
biri değildir?
A)
B)
C)
D)
EDU
COM
GOV
WWW
A)
B)
C)
D)
Bilgisayar içinde bulunan programların liste halinde bulunur
Aranılan dosya ve klasörlerin bulunur
Bilgisayarımızı kendi standartlarımıza göre ayarlayabiliriz
Kaynağı belirtilen bir programı çalıştırabiliriz.
Yandaki Başlat Menüsü seçeneklerinden olan Çalıştır ne işe yarar?
27.
28.
Simgesi üzerinde mouse ile çift tıklama işlemi yapılır ise ne olur?
A)
B)
C)
D)
Bilgisayara Giriş isimli Word dosyası silinir.
Bilgisayara Giriş isimli Word dosyası A: sürücüsündeki diskete kopyalanır.
Bilgisayara Giriş isimli Word dosyası A: sürücüsündeki diskete taşınır.
Word çalışır, ardından Bilgisayara Giriş isimli Word dosyası açılır.
29. Yandaki simgeleri çalıştıran program dosyaları aşağıdakilerden hangileridir?
A)
B)
C)
D)
NotePad.exe – Calc.exe
Not Defteri.exe – Hesap Makinesi.exe
Yazı.exe – hesaplama.exe
WordPad.exe – Calc.exe
30. Paint programındaki bir resmi masa üstüne arka plan olarak ayarlamak için aşağıdakilerden
hangisi kullanılmalıdır?
(Windows XP/Windows 7)
A) Dosya – Gönder - Masa üstü / Paint Düğmesi - Masaüstü arka planı olarak ayarla
B) Düzen - YapıĢtır - Masa üstü / Paint Düğmesi - Masaüstü arka planı olarak ayarla
C) Düzen - Arka Plan Olarak Ayarla / Paint Düğmesi - Masaüstü arka planı olarak ayarla
10
ATİ BİLGİSAYAR KURSU
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK SORU BANKASI
D) Dosya - Arka Plan Olarak Ayarla / Paint Düğmesi - Masaüstü arka planı olarak ayarla
31. Windows masaüstünde yer alan ve çift tıklandığında ilişkili olduğu uygulamayı başlatan
simgele-re ne denir?
A) Kısayol
B) Masaüstü
C) Görev çubuğu
D) Kanal çubuğu
32. Windows’ta Fare – Klavye – Sistem - Program Ekle / Kaldır vb. gibi uygulamaların yer aldığı
bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
A) Windows Gezgini
B) Bilgisayarım simgesi
C) Geri Dönüşüm Kutusu
D) Denetim Masası
33. Bir dosyayı manyetik ortamdan tümüyle kaldırmak için kullanılan kısayol tuşu hangisidir?
A) Shift+Delete
B) Ctrl+Delete
C) Delete
D) Alt+Delete
34. Aşağıdakilerden hangisi aynı türdeki dosyaları bir araya getirir.
A) Farenin sol tuşu – simgeleri diz – Türe göre
B) Farenin sağ tuşu – özellikler – Türe göre
C) Farenin sağ tuşu – Yeni – Türe göre
D) Farenin sağ tuşu – simgeleri yerleĢtir – Türe göre
35. Aşağıdakilerden hangisi rakamları arttırıp azaltmak için kullanılır?
A)
B)
C)
D)
36. 1.
2.
3.
4.
Yukarıdaki simgelerden hangisi kısa yolu temsil eder?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
37. Bir program simge durumuna getirildiğinde aşağıda verilen seçeneklerden hangisi olur?
A) Program tamamen kapanır
B) Program geçici olarak kaybolur
C) Program simge durumunda masaüstüne yerleşir
D) Program simge durumunda görev çubuğuna yerleşir
11
ATİ BİLGİSAYAR KURSU
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK SORU BANKASI
38. Bir Dosya veya klasöre ait konum, içerik ve öz niteliği ile ilgili bilgileri öğrenebilmek için
hangisi kullanılmalıdır?
A) Sağ tuş-Özellikler
B) Dosya Menüsü-Yeni - özellikler
C) Sağ tuş-araştırılıyor
D) Sağ tuş-Aç
39.Aşağıdakilerden hangisi aksi belirtilmedikçe görev çubuğu üzerinde bulunmaz?
A) Başlat menusu düğmesi
B) Açık olan programların ismi
C) Denetim masası simgeleri
D) Tarih/saat göstergesi
40.
Yandaki buton hangi işlemi yapar?
A) Yeni Klasör Oluşturur
B) Bir alt seviyeye geçer
C) Dosya adlarını görüntüler
D) Klasör özelliklerini görüntüler
41. Windows ortamında bir klasörün görünümünü değiştirmek için aşağıdakilerden hangisi
kullanı-lır?
A) Dosya/Değiştir
B) Düzen/Özellikler
C) Dosya/Özellikler
D) Görünüm/Özelleştir
42. Bilgisayarda donanım ayarlarının yapılabilmesi için aşağıdaki menülerden hangisi
kullanılmalı-dır?
A) Başlat-Ayarlar-Denetim Masası / Başlat-Denetim Masası
B) Başlat-Programlar-Denetim Masası / Başlat-Programlar-Denetim Masası
C) Bilgisayarım -Denetim Masası / Bilgisayarım -Denetim Masası
D) Bilgisayarım- Programlar-Denetim Masası / Bilgisayarım- Programlar-Denetim Masası
43. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın işlem hızını etkiler?
1. Disk BirleĢtirme ĠĢlemi
2. Bilgisayarın RAM’ i
3. Ekran Kartı Özellikleri
A) 1, 2
B) 1, 2, 3
C) 2
D) 1,3
44. 2. Karakteri “e” olan çalıştırılabilir program dosyalarını aramak için arama bölümüne
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) *e.com
B) ??e*.com
C) ?e*.exe
D) ?e*.dll
45. Bilgisayarın RAM’i , İşlemcisi ve kurulu cihazların neler olduğu nereden görülebilir?
A) Denetim Masası– Görüntü
B) Denetim Masası–Program Ekle/Kaldır
C) Denetim Masası – Sistem
D) Denetim Masası – Yeni Donanım Ekle
12
ATİ BİLGİSAYAR KURSU
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK SORU BANKASI
46. Bir dosya üzerinde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılamaz?
A) Dosya kopyalanır
B) Dosya Bilgisayarım simgesine kopyalanır.
C) Dosya silinebilir.
D) Dosya başka bir klasörün içerisine taşınabilir
47. Ekran Koruyucu hangi seçenek ile ayarlanır?
(Windows XP/Windows 7)
A) Denetim Masası – Görüntü / Denetim Masası - Kişiselleştirme
B) Başlat – Bul – Görüntü / Denetim Masası - - Kişiselleştirme
C) Denetim Masası – Ayarlar / Denetim Masası - - Kişiselleştirme
D) Başlat – Çalıştır / Denetim Masası - - Kişiselleştirme
48. Aşağıdakilerden hangisinde Not defteri ve Paint Programlarında hazırlanan dosyaların
uzantıları doğru olarak belirtilmiştir?
A) TXT (Not Defteri),BMP (Paint)
B) DOC (Not Defteri), TXT (Paint)
C) DOC (Not Defteri),XLS (Paint)
D) EXE (Not Defteri), BMP (Paint)
49.
Yandaki Denetim Masası öğesi olan Bölge ve Dil Seçe-nekleri
ne işe yarar?
(Windows XP/Windows 7)
A) Bilgisayarımızın para birimi, saat – tarih biçimi gibi özelliklerini ayarlayabiliriz.
B) Bilgisayarımızın ekran renklerini ayarlayabiliriz
C) Bilgisayarımızın Görüntü kalitesini ayarlayabiliriz
D) Internet’e bağlanabiliriz
50.
A)
C)
51.
A)
Yandaki masaüstü öğesinin görevi nedir?
Bilgisayarım
B) Belgelerim
Geri dönüşüm kutusu
D) Internet Explorer
yandaki simgenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Kapat
B)
Yardım
C)
Çalıştır
D)
Ara
52.Sistem donanım yapısı elemanlarına Yazıcılar, Disket, Sabit disk vs. (Printers, Floppy,
Harddisk) kolay ulaşım nasıl sağlanır?
A) Bilgisayarım (My Computer)
B) Evrak Çantam (My Briefcase)
C) Geri Dönüşüm Kutusu (Recycle Bin)
D) Başlat / Dokümanlar (Start / Documents
53.Pencere içindeki dosyaya masaüstünde kısayol oluşturmak için aşağıdaki yöntemlerden
hangisi kullanılır?
A) Sağ düğme-Gönder-Masaüstü( Kısayol Oluştur)
B) Düzen Menüsü -Kısa yol oluştur
C) Dosya Menüsü-Masa üstü kısayolu
D) Sağ düğme - Yeni – Kısayol
13
ATİ BİLGİSAYAR KURSU
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK SORU BANKASI
54. Bilgisayara yüklenmiş programlar nereden kaldırılır?
A) Denetim masası / klavye / Başlat menüsü programları
B) Denetim masasından/Program ekle Kaldır
C) Başlata sağ tıkla /Araştır
D) Başlata sağ tıkla / Ara
55. . Aşağıdakilerden hangisi Windows’un kurulmasıyla masaüstünde yer alan simgelerden
birisi değildir?
A) Bilgisayarım
B) Microsoft Word
C) Ağ Komşuları
D) Geri Dönüşüm Kutusu
56. ”Masa üstünde boş alanda farenin sağ tuşuna basılır. Gelen menüden Yeni seçeneği sol tuşla
basılır. Klasör seçeneğinde sol tuşla basılır.”
Yukarıdaki ifadeyle hangi işlemi yapmış oluruz?
A) Yeni bir klasör oluşturulur
B) Klasör sileriz
C) Klasörün adını değiştirir
D) Klasörü taşırız
57.
Internet Explorer’daki buton hangi işlemi yapar?
A) Bağlantıyı Durdurur
B) Sayfaya resim ekler.
C) Sayfayı yazıcıya gönderir.
D)Sayfanın yazıcıdan çıkmadan önceki son şeklini görüntüler
58. Bilgisayarda kullanılan programlara genel olarak ne ad verilir?
A) Programlama dilleri
B) Yazılım
C) Sunu
D) Kelime işlemciler
59. Elektronik posta adresinde yer alan simge aşağıdakilerden hangisidir?
A) #
B) &
C) @
D) ?
60. Açılan bir pencerenin
düğmesine basılır ise ne olur?
A) Pencere kapanır
B) Pencere ekranı kaplar
C) Pencere görev çubuğunda simge haline gelir.
D) Pencere aktif hale geçer
61. Ctrl + Esc Tuş bileşiminin görevi nedir?
A) Aktif pencereyi kapatır.
B)Aktif uygulamayı kapatır.
C)Başlat Menüsünü açar.
D)Pencereler arasında geçiş yapar
62. Windows’ta resim oluşturmak, düzenlemek ve görüntülemek için hangi program kullanılır?
A) Paint
B)Belgeler C)Word
D) Excel
14
ATİ BİLGİSAYAR KURSU
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK SORU BANKASI
63. Başlat-Ayarlar-Yazıcılar (Starts/ Settings/ Printers) seçeneği hangi amaç için kullanılır?
A) Yazıcılarla ilgili işlem yaptırmak için
B) Dosyalarla ilgili işlem yaptırmak için
C) Klasörlerle ilgili işlem yaptırmak için
D) Disklerle ilgili işlem yaptırmak için
64. .
Yandaki Klasör yapısına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) EGE klasörü içerisinde 2 adet dosya vardır.
B) EGE klasörü İZMİR klasörünün alt klasörüdür.
C) İZMİR klasörü DENİZLİ klasörünün içerisinde yer almaktadır.
D) EGE klasörünün 2 adet alt klasörü vardır.
65. Windows Görev Yöneticisi penceresini açmak için kullanılacak kısayol tuş kombinasyonu
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ctrl + Shift + Delete
B) Ctrl +Alt Gr + Shift
C) Ctrl + Shift + Enter
D) Ctrl + Alt + Delete
66. Aşağıdakilerden hangisi Askeri bir Internet adresini belirler?
A) .com
B)edu
C).mil D).net
67.
I
II
III
I Simge durumuna küçült
II.Ekranı kapla
III.Pencereyi kapat
Yukarıdaki karşılaştırmalardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve III
C) I ve II
D) Yalnız II
Yukarıdaki çubuğun adı nedir?
68.
A)
B)
C)
D)
Durum Çubuğu
Başlık Çubuğu
Menü Çubuğu
Yatay Kaydırma Çubuğu
69. Dosyaları gizlemek / göstermek için aşağıdaki seçeneklerden hangisini çalıştırmalıyız?
A)
B)
C)
D)
Denetim Masası – Bölge ve Dil Seçenekleri – Diller – Tüm Dosyaları Göster
Denetim Masası – Klasör Seçenekleri – Görünüm
Denetim Masası – Klavye / Hız– Görünüm
Denetim Masası – Klasör Seçenekleri / Genel
70. Bir pencerenin araç/durum çubuğu nereden iptal edilir?
A) Dosya
B) Düzen
C) Görünüm
D) Araçlar
15
ATİ BİLGİSAYAR KURSU
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK SORU BANKASI
71. Bir pencerede bulunan bütün dosyaları seçili hâle getirmek için aşağıdakilerden hangisi
kullanı-lır?
A) Dosya-Tümünü Seç
B) Düzen- Tümünü Seç
C) Görünüm- Tümünü Seç
D) Sağ TuĢ- Tümünü Seç
72. Açılan herhangi bir uygulama penceresinin klavyeden kapatılmasını için hangi tuşlar
kullanılma-lıdır?
A) Alt + Ctrl
B) Ctrl + Tab
C) Alt + F4
D) Ctrl + Esc
73.
Yandaki Denetim masası öğesi olan Fare ayarlarından hangisi yapılamaz?
A)
B)
C)
D)
Sol ve sağ tuşlarının görev değişimi
İşaretçi hızının ayarlanması
Çift tıklama hızının ayarlanması
Oyun denetleyicilerinin ayarlanması
Internet Explorer penceresinde yukarıdaki adres çubuğunun görevi nedir?
74.
A) Formül yazmamızı sağlar.
B) Web sayfasının adresini yazmamızı sağlar.
C) Açmak istediğimiz programın adını yazmamızı sağlar.
D) Hiçbir işe yaramaz.
75. Aşağıdakilerden hangisi ses kartına bağlı harici cihazlardan değildir?
A) Anakart
B) Mikrofon
C) Hoparlör
D) Kulaklık
76. Disk Birleştirici(defrag) programı hangi menüde bulunur?
A)
B)
C)
D)
Programlar
Donatılar-Sistem Araçları
Donatılar
Denetim Masası
77. İmlecin solunda bulunan karakterleri silmek için kullanılan tuş hangisidir?
A)
B)
C)
D)
Delete
Spacebar
Backspace
Insert
78. Araç çubuğu (Toolbar) üzerindeki
düğmesinin görevi nedir?
A) Son yapılan işlemi geri alır.
B) Bir üst klasöre geçer.
C) Seçilen öğeyi siler.
D) Seçimi tersine çevirir
16
ATİ BİLGİSAYAR KURSU
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK SORU BANKASI
79. Hangisi Yenile’nin kısayol tuşudur?
A) F3
B) Alt + Z
C)F5
D)F12
80. CTRL+X kısayol tuşunun görevi nedir?
A)
B)
C)
D)
Seçili olan nesneleri aktif
Seçili olan nesneleri aktif
Seçili olan nesneler aktif
Seçili olan nesneleri aktif
konuma yapıştırır
konuma taşır
konuma kopyalar
konumdan siler ve hafızaya alır
Internet Explorer penceresinde yukarıdaki düğmenin görevi nedir?
81.
A) Girilen sayfalar arasında geçişi sağlar
B) Sayfayı sola ve sağa kaydırmaya yarar
C) Programlar arası geçiş olanağı sağlar
D)En son yapılan işlemi geri almaya ve yinelemeye yarar
82. Windows XP’de yeni kullanıcı eklemek için ne yapmalıdır?
A)
B)
C)
D)
Başlat – Kullanıcı Hesapları
Denetim Masası – Kullanıcı Hesapları
Masaüstüne sağ tıkla Yeni – Oturum Aç
Bilgisayarım – Oturum Aç
83. İnternet gezgini (browser) ne işe yarar ?
A)
B)
C)
D)
Oyun oynamaya yarar
Kayıt bulmaya yarar
İnternette gezinmemizi sağlar
Yazım editörüdür
84. Virüsleri belirleyen ve temizlemeyi sağlayan yazılımlara ne denir?
A)
B)
C)
D)
Yazılım
Virüsler
Temizleme Programları
Anti – Virüs
85. Windows işletim sisteminde çözünürlüğü “1024x768” olarak değiştirmek için aşağıdaki
seçeneklerden hangisi kullanılır?
A) Başlat\Ayarlar\Denetim Masası\Sistem
B) Başlat\Ayarlar\Denetim Masası\Görüntü\Görünüm
C) Başlat\Ayarlar\Denetim Masası\Görüntü\Ayarlar
D) Başlat\Ayarlar\Denetim Masası\Tarih ve Saat
86. Silinen öğeler nereye alınır?
A) Bilgisayarım (My Computer)
B) Gelen Kutusu (Inbox)
C) Geri Dönüşüm Kutusu (Recycle Bin)
D) Microsoft Network
17
ATİ BİLGİSAYAR KURSU
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK SORU BANKASI
87. Yazı yazarken klavyeden “ [ “ işaretini yazmak için aşağıdaki tuşlardan hangisi
kullanılmalıdır?
A) ALTGR +
B) SHIFT+
C) CTRL+
D) ALT+
88. Bir belgedeki yazıların bütününü aynı anda seçmek için aşağıdakilerden hangisi
kullanılabilir?
A) Düzen menüsünden -Tümünü seç
B) İmleç yazının başında iken Ctrl-Shift-End
C) Ctrl-A
D) Hepsi
89. İptal tuşu (bulunan menüden çıkış) aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tab
B) Enter
C) Esc
D) Ctrl
90. Windows açıldığında ekranın altında yer alan çubuğa ne denilir?
A) Görev çubuğu
B) Araç çubuğu
C) Başlık çubuğu
D) Menü satırı
91. Masaüstü (Desktop) penceresine yeni bir duvar kâğıdı kazandırmak için aşağıdakilerden
hangisi kullanılır?
A) Word
B) Wordpad
C) Paint
D) Excel
92. Sürücüler (Yan bellek üniteleri) bilgisayarın hangi klasöründe (folder) bulunur?
A) Windows
B)
Bilgisayarım (My Computer)
C) Ms Office
D)
Programlar (Program Files)
93. Windows Gezginindeki sık kullanımların görevi nedir?
A) Araç Çubuklarını Saklar
B)Sık kullanılan dosyaları saklar
C) Düğmeleri saklar
D) Sık kullanılan dosyaları siler.
94. Aşağıdakilerden hangisi Windows Gezgini penceresi üzerinde bulunmaz?
A) Formül çubuğu
B)Başlık çubuğu
C) Menü çubuğu
D)Araç çubuğu
95.
Yandaki düğmenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klasör Seçenekleri
B) Görünümler
C) Özellikler
D) Tam ekran
18
ATİ BİLGİSAYAR KURSU
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK SORU BANKASI
96. Windows’ta Hesap Makinesi (Calculator) nereden çalıştırılır?
A) Başlat\ Programlar\ Donatılar(Start\ Programs\ Accessories)
B) Başlat\ Programlar\ Windows Gezgini (Start\ Programs\ Windows Explorer)
C) Başlat\ Çalıştır(Start\ Run)
D) Hepsi Doğru
97. Windows, Windows2000 ve Windows XP’de seçilmiş bir alanı silmek için hangi tuş
kullanılır?
A)
B)
C)
D)
Delete
Ctrl+yön tuşları
Ctrl+A
Insert
98. Kısa yollar (Shortcut) için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)
B)
C)
D)
Kısa yollar, sık kullandığımız belgelere ve programlara kolay erişim sağlar
Kısa yollar, klasörler arasında hareket etmek için kullanılır
Kısa yollar, programların kopyalanması için kullanılır
Kısa yollar, programlardan çıkmak için kullanılır
99. Büyük harfle A yazmak için aşağıdaki tuşlardan hangisi kullanılmalıdır?
A) ALT+A
B) ALTGR+A
C) SHIFT+A
D) CTRL+A
100. Windows’ta bir doya ya da klasöre en fazla kaç karakterlik isim verilebilir?
A) 8
B) 1000
C) 255
D)3
WORD
1. 59. H2SO4 metnine H2SO4 biçimini verebilmek için hangi komut kullanılır?
A)
Biçim Menüsü – Paragraf
B)
Biçim Menüsü – Yazı Tipi
C)
Biçim Menüsü – Metin Yönü
D)
Biçim Menüsü – Madde İşaretleri ve numaralandırma
2.
simgesinin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Seçili hücreleri böler
B) Seçili hücreleri siler
C) Seçili hücreleri biçimlendirir
D) Seçili hücreleri birleştirir
Yandaki şekilde görülen düğme aşağıdaki işlemlerden hangisini yapar?
3.
A)
B)
C)
D)
Bir önceki sayfaya gitmeyi sağlar.
Satır başına gitmeyi sağlar.
Şekli döndürmeyi sağlar.
Yapılan işlemin geri alınmasını sağar.
4.Kopyalama için kullanılan kısa yol tuşu aşağıdakilerden hangisidir?
19
ATİ BİLGİSAYAR KURSU
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK SORU BANKASI
A)
B)
C)
D)
5.
CTRL + C
CTRL + X
CTRL + Y
CTRL + V
Oluşturulmuş bir düz yazıyı sütunlara bölmek için hangi düğme kullanılmalıdır?
A)
B)
C)
D)
6.Dosya/ Baskı ön izleme seçeneğinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
Dosyayı yazdırır
Ön izleme yapar
Grafik çizer
Dosyayı siler
7.Seçili olan yazıyı Kalın yazdırmak için hangi düğme kullanılmalıdır?
A)
D)
B)
C)
8. Belge içerisindeki karakter, satır, kelime vb. gibi bilgileri saymayı sağlayan komut
Aşağıdakilerden hangisidir?
A) Araçlar/Dil
B) Araçlar/Sözcük Sayımı
C) Biçim/sütunlar
D) Biçim/Biçem
9. Excel ile Word arasındaki fark nedir?
A) Word veri tabanı, Excel bellek hizmet programıdır
B) Word hesap tablosu, Excel kelime işlemcidir
C) Excel hesap tablosu, Word kelime işlemcidir
D) Excel kelime işlem programı, Word hesap tablosudur
10.
simgesinin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Seçili bölgenin arka plan rengini değiştirir
B) Seçili bölgenin yazı rengini değiştirir
C) Belgenin arka plan rengini değiştirir
D) Belgedeki tablonun arka plan rengini değiştirir
11. Ekle / Resim seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
A) Belgeye manyetik ortamdan resim ekler
B) Belgeye grafik ekler
C) Belgeye tarayıcıdan resim ekler
D) Belgeye klavyeden resim ekler
20
ATİ BİLGİSAYAR KURSU
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK SORU BANKASI
Düğmesi ile aynı işlevi yapan tuş kombinasyonu hangisidir?
12.
A)
B)
C)
D)
13.
A)
B)
C)
D)
Esc
Ctrl+Esc
Alt+F4
Alt+Tab
Yandaki simge kullanıldığında ne olur?
Yazdır diyalog penceresi karşınıza çıkar
Belge doğrudan yazıcıya yollanır
Kaç sayfa yazdırılacağı sorulur
Hiçbiri
14.Belge içerisindeki “Ankara” kelimesinin “Çankaya” olarak değiştirmek için uygulanacak
yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ctrl + F
B) Ctrl + H
C) Ctrl + T
D) Ctrl + D
15.
I.
Dış Kenarlıklar
II.
Yazdır
III.
Yakınlaştır
IV.
Numaralandırma
V.
Sütunlar
Aşağıdakilerden hangisi doğru eşleştirmeyi göstermektedir?
A) I – II
B) I – II – III
C) I – II – V
D) II – IV
16. Oluşturulmuş bir listeye numara eklemek için hangi düğme kullanılmalıdır?
A)
17.
B)
C)
D)
Yandaki simgenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeni belge aç
B) Bilgisayarı kapat
C) Denetim masası
D) Oturumu kapat
18. Aşağıdakilerin hangisi Word editöründe yapılamaz?
A) Etiket dosyası hazırlama B) Veri sıralama ve sorgulama
C) Animasyon içeren sunu hazırlama
D)
Hiçbiri
19.
Yandaki simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Otomatik sayfa numarası yerleştirir.
B) Saat ve tarih yerleştirir.
C) Doküman adını yerleştirir.
D) Yazı tipini ayarlar.
21
ATİ BİLGİSAYAR KURSU
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK SORU BANKASI
20.
simgesinin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Paragraf girintisini arttır .
B) Paragraf girintisini azalt .
C) Paragrafı ortalar.
D) Paragrafa para formatı verir.
21. Biçim /sütunlar seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
A) Sayfayı sütunlara ayırma ve sütunlar arası çizgi koyma işlemleri yapılabilir
B) Her sütunun genişlik ve aralık ayarları yapılabilir
C) Eşit sütun genişliği tanımlanabilir
D) Sütunlar için sekme noktaları tanımlanabilir
22.
I
II
III
IV
Yukarıdaki simgelerden hangisi dosyayı geri dönüşüm kutusuna gönderir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
Internet Explorer penceresinde butonun görevi nedir ?
23.
A)
B)
C)
D)
Bağlantıyı yeniler
Ana sayfa olarak belirlenen web sayfasına bağlanır.
Bağlantıyı durdurur.
Bir önceki web sayfasına bağlanır.
24. Bir tablodaki verileri artan veya azalan sıraya göre sıralamak için kullandığımız simgeler
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
25. Aşağıdaki yöntemlerin hangisiyle kenarlık verilemez?
A) Görünüm / Sayfa Kenarlıkları
B) Dosya / Sayfa Yapısı
C) Biçim / Kenarlıklar ve Gölgelendirme
D) Biçimlendirme Araç Çubuğu / Kenarlık
26. Maddeler halinde yazılmış bir metni tablo haline getirmek için aşağıdakilerden hangisi
kullanılır?
A) Biçim / Tablo Dönüştür
B) Tablo / Dönüştür / Tabloyu Metne
C) Biçim / Otomatik Biçim
D) Tablo / Dönüştür / Metni Tabloya
27. Sayfanın görünüm oranını değiştirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Dosya – Sayfa yapısı – Yakınlaştır
B) Görünüm – Yakınlaştır
C) Düzen – Yakınlaştır
D) Biçim – Otomatik biçim
22
ATİ BİLGİSAYAR KURSU
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK SORU BANKASI
28.
A)
B)
C)
D)
Yukarıdaki simgenin anlamı nedir?
Çizgi biçim ve kalınlığı
Çizgi biçimi
Çizgi kalınlığı
Çizgi rengi
Aracının görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Metin kutusu ekler
B) Bloklu alanın altını çizer
C) WordArt ekler
D) Yazı tipi rengini değiĢtirir
30. Satır aralıklarını çift satır olarak ayarlamak için kullanılacak menü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Paragraf
B) Yazı Tipi
C) Biçim
D) Görünüm
29
31.
Yanda görülen şekil aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirir?
A) Satır Ekler
B) Tablo Ve Kenarlıklar
C) Tablo Ekler
D) Baskı ön izleme
32. Düzen / Git seçeneği ile aşağıdakilerden hangisine gidilemez?
A) Sayfa
B) Satır
C) Dipnot
D) Üst-Alt bilgi
33. Bir dosyayı kaydetmek için kullanılan kısayol tuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) CTRL + B
B) CTRL + S
C) CTRL + V
D) CTRL + Y
34.Yeni bir dosya oluşturmak için hangi tuş kombinasyonu kullanılmalıdır?
A) Ctrl + O
B) Ctrl + Y
C) Ctrl + N
D) Ctrl + P
35. Aşağıdakilerden hangisi word için hatalı bir ifadedir?
A) Hatalı yazılan bir ifadenin doğrusu ile değiştirilmesi
B) Belge içine otomatik metin yerleştirilmesi
C) Belgeye klavyede olmayan bir simgenin yerleştirilmesi
D) Word tablosu içinde bir formülü etkileyen hücrelerin gösterilmesi
36. Açık olan belgeler arasında geçiş yapmak için kullanılan menü hangisidir?
A) Araçlar
B) Düzen
C) Ekle
D) Pencere
37. Aşağıdaki dosya uzantılarından hangisi word programının temsil eder?
A) DOC
B) XLS
C) EXE
D) BMP
23
ATİ BİLGİSAYAR KURSU
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK SORU BANKASI
38. F4 kısa yol tuşunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Son yapılan işlemi geri alır.
B) Son yapılan işlemi yineler
C) Bloklu alanı siler
D) Kopyalama işlemi yapar
39. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi satır yüksekliklerini eşit olarak ayarlar?
A)
B)
C)
D)
40. Aşağıdaki maddelerden hangisi yazı tipi boyutu kutusudur?
A)
B)
C)
D)
41) Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?
A)
= Yazı tipi Rengi
B)
C)
D)
= Word Art Ekle
= Gölgelendirme
= Serbest Döndür
42)
Simgesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aktif dokümanı yazıcıdan alır.
B) Aktif dokümanı bellekten siler
C) Aktif dokümanı belleğe yükler
D) Aktif dokümanı disk veya diskete kaydeder
43) Herhangi bir blok üzerinde iken blok, Ctrl tuşu ile beraber mouse sol tuşuna basılarak
sürükle-nirse aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A) Blok kopyalanır
B) Blok silinir
C) Blok taşınır
D) Blok kalkar
44) Ekle / Resim seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
A) Belgeye manyetik ortamdan resim ekler
B) Belgeye grafik ekler
C) Belgeye tarayıcıdan resim ekler
D) Belgeye klavyeden resim ekler
Yandaki simgenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
45)
A)
B)
C)
D)
Bloklu alanı panoya kopyalar
Bloklu alanı kesip panoya kopyalar
Panodaki ifadeyi imlecin bulunduğu yere aktarır
Hiçbiri
46.) Pencere menüsündeki böl seçeneği ne işe yarar?
A)
B)
C)
D)
BelgeCyi iki parça halinde gösterir.
Tablodaki seçili hücreleri böler.
Tablodaki bölünmüş hücreleri birleştirir.
Belgeyi sütunlara ayırır.
24
ATİ BİLGİSAYAR KURSU
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK SORU BANKASI
47.) Paragrafları biçimlendirmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?
A)
B)
C)
D)
Görünüm – Paragraf (View – Paragraph)
Düzen – Paragraf (Edit – Paragraph)
Dosya – Paragraf (File – Paragraph)
Biçim –Paragraf (Format – Paragraph)
48.) Kelime altını çizdiren kısayol tuşları hangisidir?
A) CTRL+K
B) CTRL+I
C) CTRL+G
D) SHIFT+CTRL+A
49)Yazıyı numaralandırmak veya yazıya madde işareti eklemek için kullandığımız menü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dosya –Sayfa Yapısı
B) Ekle – Madde imleri ve Numaralandırma
C) Ekle – Sayfa Numaraları
D) Biçim – Madde İmleri ve Numaralandırma
50.) Ekranda açık olan pencereleri yatay döşemek için hangi bölüm üzerinde sağ tıklanmalıdır?
A) Masaüstü
B) Başlat
C) Görev Çubuğu
D) Klasör
51.)3a+b ifadesinde a+b’nin alt simge olarak yazılması için hangi yol kullanılmalıdır?
A) Biçimlendirme Araç çubuğu – x2
B) Biçim menüsünden – yazı tipi – Alt simge
C) Sağ düğme – Alt simge
D) Standart Araç çubuğu – x2
52.)Word’de her sayfanın üstüne “Çankaya İlçe M.E.M.” cümlesini yazdırmak hangi seçenek ile
yapılır?
A) Ekle – Kesme
B) Biçim – Yazı Tipi
C) Görünüm – Üstbilgi ve Altbilgi
D) Ekle – Word Art
53.) Ctrl + Home tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
Belgenin başına gider
Belgenin sonuna gider
Paragraf başına gider
Paragraf sonuna gider
54) Pencereye cetvel eklediğimiz menü aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
55)
Dosya
Ekle
Görünüm
Düzen
Düğmesinin görevi nedir?
A) Paragrafı sola dayalı yapar.
C) Paragrafı ortalar
B)
D)
25
Paragrafı sağa dayalı yapar.
Paragrafı iki yana yaslar
ATİ BİLGİSAYAR KURSU
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK SORU BANKASI
Yandaki ifadenin tanımı nedir?
56)
A) Excel çalışma tablosu ekle
B) Herhangi bir veri tabanı ekle
C) Açık belgeyi kapat ve Excel’e geç
D) İşlemin hatalı dosyasını kapat
Yanda verilen simge için aşağıdakilerden hangisi hatalıdır?
57)
A)
B)
C)
D)
58).
Çizgi kalınlığı tanımlanabilir
Çizgi biçimi tanımlanabilir (tek, çift gibi)
Çizgi rengi tanımlanamaz
Çizgi için ok eklenebilir
Yandaki simgesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çizim araç çubuğunu gösterir.
B) Basılamayan karakterleri gösterir / göstermez.
C) Baskı ön izlemeye sağlar.
D)Yazı rengini değiştirir
Yukarıdaki simgenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
59)
A)
B)
C)
D)
Yazım hatalarını kontrol et
Formül hatalarını kontrol et
Anlam hatalarını kontrol et
Hiçbiri
A)
B)
C)
D)
imgesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
İşaretli alanı siler.
Kenarlık Vermek / Kaldırmak için kullanılır.
İşaretli alanı kopyalar.
İşaretli alanı keser.
60.)
61) Yazı tipi rengini değiştiren simge aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
62) Oluşturulmuş bir listeye numara eklemek için hangi düğme kullanılmalı?
A)
B)
C)
D)
Yandaki ifadenin tanımı nedir?
A) Bilgi sola dayalı
B) Bilgi sağa dayalı
C) Bilgi ortalanmış
D) Paragraf ayarı yapılmış
64) . Hangi simgenin adı Ad Değiştir / Yeniden Adlandır komutuyla değiştirilemez?
A) Bilgisayarım
B) Ağ Bağlantılarım
C) Internet Explorer
D) Geri Dönüşüm Kutusu
63)
26
ATİ BİLGİSAYAR KURSU
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK SORU BANKASI
65.) Aşağıdakilerden hangisiyle internette bulunan www.meb.gov.tr adresine ulaşmak için
kullanılacak yöntemlerden biri değildir?
A) Metni Blokla / Görünüm / Köprü
B) Metni Blokla / Sağ Tuş / Köprü
C) Metni Blokla / Ctrl + Alt + K
D) Metni Blokla / Ekle / Köprü
66) Yazılan yazıya efekt vermek için hangi menüden faydalanırız?
A) Düzen
B) Görünüm
C)Biçim
D)Tablo
67) Belge içerisinde yer alan bir tabloyu kendiliğinden biçimlendirebilmeyi sağlayan komut
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tablo/Sütun Seç
B) Tablo/Satır Seç
C) Tablo/Otomatik Tablo Biçimi
D) Tablo/Hücre Yüksekliği ve Genişliği
68) .
simgesinin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çift çizgi
B) Çizgi Modu aç/kapa
C) Çizgi Sil
D) Çizgi Kopyala
69) Herhangi bir blok üzerinde iken blok, mouse sol tuşuna basılarak sürüklenirse
aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A)Blok kopyalanır
C)Blok taşınır
B)Blok silinir
D) Blok kalkar
70.)Aşağıdakilerden hangisi sağdan silen klavye tuşudur.?
A)CAPSLOCK
B)NUMLOCK
C)DELETE
D)ESC
71) Ekle menüsü ile hangi işlem yapılabilir?
A)
B)
C)
D)
Satır ekleme
Kolon ekleme
Sayfa kesme
Seri ekleme
72) I Dosya menüsünden farklı kaydet seçeneği tıklanır.
II Tamam ile yapılan işlem onaylanır ve kaydet denilir.
III Otomatik kurtarma bilgilerinin kaydetme sıklığına 10 yazılır.
IV Gelen menüdeki araçlar menüsünden kaydetme seçenekleri tıklanır.
Yazdığımız yazının bilgisayar tarafından 10 dakikada bir otomatik olarak kaydedilmesi için
yapılması gereken işlem sırası yukarıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I, III, II, IV
B) III, IV, II, I
C) I, III, IV, II
D) I, IV, III, II
73.)
Yandaki simgenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Metin Kopyalama
B) Biçim Kopyalama
C) Formül Kopyalama
D) Hiçbiri
27
ATİ BİLGİSAYAR KURSU
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK SORU BANKASI
74)
Yandaki
A)Kes
B)Yapıştır
C)Kopyala
D)Gerial
simge aşağıdakilerden hangisini temsil eder?
75)
Yandaki
simge aşağıdakilerden hangisini temsil eder?
A)İtalik
B)Yapıştır
C)Kopyala
D)Gerial
76)
Yandaki
simge aşağıdakilerden hangisini temsil eder?
A)İtalik
B)Yapıştır
C)Kopyala
D)Gerial
77)
Yandaki
simge aşağıdakilerden hangisini temsil eder?
A)Silgi
B)Yapıştır
C)Kopyala
D)Gerial
78)
Yandaki simge aşağıdakilerden hangisini temsil eder?
A)Sola 90 derece döndür
C)Kopyala
B)Yapıştır
D)Gerial
79)
Yandaki simge aşağıdakilerden hangisini temsil eder?
A)Sola 90 derece döndür
C)Kopyala
B)wortart düşey metin
D)Gerial
80)
Yandaki simge aşağıdakilerden hangisini temsil eder?
A)Sola 90 derece döndür
C)Kopyala
B)film
D)Gerial
81)
Yandaki
simge aşağıdakilerden hangisini temsil eder?
A)Sola 90 derece döndür
B)Otomatik tablo biçimi
82)
Yandaki
simge aşağıdakilerden hangisini temsil eder?
A)Sola 90 derece döndür
B)Otomatik tablo biçimi
83)
Yandaki
C)Kopyala
D)Gerial
C)Kopyala
D)Kırp
simge aşağıdakilerden hangisini temsil eder?
A)Tasarım Modu
B)Otomatik tablo biçimi
C)Kopyala
D)Kırp
28
ATİ BİLGİSAYAR KURSU
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK SORU BANKASI
84)
Yandaki
simge aşağıdakilerden hangisini temsil eder?
A)Köprü
B)Otomatik tablo biçimi
85)
Yandaki
simge aşağıdakilerden hangisini temsil eder?
A)Köprü
B)Otomatik tablo biçimi
86)
Yandaki
Yandaki
Yandaki
Yandaki
Yandaki
91) Times New Roman Yandaki
A)Gövde Metnini Alçalt
B)Yazıtipi
Yandaki
C)Kes
D)Sütunları düzgün dağıt
simge aşağıdakilerden hangisini temsil eder?
C)Kes
D)Sütunları düzgün dağıt
simge aşağıdakilerden hangisini temsil eder?
Yandaki
A) Azalan Sıralama
B)Yazıtipi
93)
C)Kes
D)Sütunları düzgün dağıt
simge aşağıdakilerden hangisini temsil eder?
A)Gövde Metnini Alçalt
B)Gözden Geçirme Bölmesi
92)
C)Kes
D)Sütunları düzgün dağıt
simge aşağıdakilerden hangisini temsil eder?
A)Gövde Metnini Alçalt
B)Otomatik tablo biçimi
90.)
C)Kes
D)Sütunları düzgün dağıt
simge aşağıdakilerden hangisini temsil eder?
A)Wordart Aynı Harf Yüksekliği
B)Otomatik tablo biçimi
89)
C)Kopyala
D)Sütunları düzgün dağıt
simge aşağıdakilerden hangisini temsil eder?
A)Çizim
B)Otomatik tablo biçimi
88)
C)Kopyala
D)Sütunları düzgün dağıt
simge aşağıdakilerden hangisini temsil eder?
A)E- posta
B)Otomatik tablo biçimi
87)
C)Kopyala
D)Kırp
C)Artan Sıralama
D)Sütunları düzgün dağıt
simge aşağıdakilerden hangisini temsil eder?
A) Tablo ve Kenarlıklar
B)Yazıtipi
C)Kes
D)Sütunları düzgün dağıt
29
ATİ BİLGİSAYAR KURSU
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK SORU BANKASI
94)
Yandaki
simge aşağıdakilerden hangisini temsil eder?
A) İki Yana Yasla
B)Sağa Hizala
C)Sola Hizala
D)Ortala
95)
Yandaki simge aşağıdakilerden hangisini temsil eder?
A) İki Yana Yasla
C)Hücre Birleşrir
B)Hücre Böl
D)Ortala
96)
Yandaki
simge aşağıdakilerden hangisini temsil eder?
A) Madde İşaretleri
B)Hücre Böl
C)Numaralandırma
D)Ortala
simge aşağıdakilerden hangisini temsil eder?
97) %100 Yandaki
A) Madde İşaretleri
B) Yakınlaştır
C)Numaralandırma
D)Ortala
98)
Yandaki simge aşağıdakilerden hangisini temsil eder?
A) Madde İşaretleri
C)Hizalama
B) Yakınlaştır
D)Diyagram
99)
Yandaki simge aşağıdakilerden hangisini temsil eder?
A) Metin Kutusu
C)Hizalama
B) Yakınlaştır
D)Diyagram
100)
Yandaki
A) Resim Ekle
B) Dolgu Rengi
simge aşağıdakilerden hangisini temsil eder?
C)Hizalama
D)Diyagram
EXCEL
1. Excel ile Word arasındaki fark nedir?
A) Word veri tabanı, Excel kelime işlemcidir.
B) Word hesap tablosu, Excel kelime işlemcidir
C) Excel hesap tablosu, Word kelime işlemcidir.
D) Excel bellek hizmet programı, Word kelime işlemcidir.
2.
3.
Hücre içindeki formülü düzeltmek amacıyla formül satırına geçmek için aşağıdaki
tuşlardan hangisi kullanılır?
A) F2
B) F3
C) F1
D) F4
Hücre içerisinde verilen ondalıklı sayıyı yuvarlatan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) MAK
B) BAĞ_DEĞ_SAY
C) YUVARLA
D) EĞER
30
ATİ BİLGİSAYAR KURSU
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK SORU BANKASI
4. Bir koşulun sonucuna bağlı olarak belirtilen iki işlemden birini yapan fonksiyon hangisidir?
A) =EĞER
B) =DOĞRU
C) =YANLIŞ
D) =TOPLA
5.
B1,B2 ve B3 hücrelerindeki sayıların toplamını B4 hücresine yazdırmak için aşağıdakilerden
hangisi kullanılmalıdır?
A) =Topla(B1:B3)
B) =Topla(A1:A3)
C) =Topla(B1:B4)
D) =Topla(A1:B4)
6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sistem tarihini formülün girildiği hücreye aktarır?
A) =ŞİMDİ()
B) =BUGÜN()
C) =TARİH()
D) =SAAT()
7. Hücre içerisindeki verinin toplam karakter sayısını bulmak için aşağıdaki formüllerden
hangisi kullanılır?
A) bağ_değ_say
B) eğer
C) uzunluk
D) bağ_değ_dolu_say
8. =UZUNLUK("CuMhUriyEt")
=LEN("CuMhUriyEt") Fonksiyonunun sonucu
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0
B)
1
C) 4
D)
10
9.
Yandaki şekilde görülen araç çubuğundaki düğme aşağıdaki işlemlerden hangisini
yapar?
A) Araç çubukların listesini gösterir.
B) Çalışma sayfasına resim eklemek için kullanılır.
C) Çizgi rengini değiştirmek için kullanılır.
D)Verilere göre grafik hazırlamak için kullanılır
10. Bir hücrenin içinde ### işareti varsa bunun anlamı nedir?
A) Bilgiler Hücreye sığmamıştır
B) Formül hatası
C) İşlev Hatası
D) Hücre Seçilmiştir
11. Aşağıda dosya uzantıları verilen eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Paint programı = BMP
B) Microsoft Word programı = DOC
C) metin belgesi = TXT
D) Microsoft Excel programı = XLM
12.Excel dosyalarının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) doc
B) txt
C) xls
D) exe
31
ATİ BİLGİSAYAR KURSU
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK SORU BANKASI
13. Mevcut bir dosyayı açmak için aşağıdaki kısayol tuşlarından hangisi kullanılır?
A) Ctrl+O
B) Ctrl+A
C) Ctrl+N
D) Ctrl+S
14.
Yukarıdaki tabloda en küçük değeri bulan formül
aşağıdakilerden hangisidir?
A) =MİN(A1;A5)
B) =MİN(A1+E1)
C) =MİN(A1:E1)
D) =MİN(A1;E1)
15. .
ulaşılamaz?
A)Toplama
Yandaki Otomatik Toplam butonundan aşağıdaki işlevlerden hangisine
B) Bölme
D) En Büyük
C)Ortalama
16. =Yuvarla(Ortalama(A2:B5); 0) formülünün işlevi nedir?
A) A2 ve B5 hücrelerinin ortalamasını buldurur.
B) A2’den B5 hücresine kadar olan sayıların toplamını alarak sonucu yuvarlatır
C) A2’den B5 hücresine kadar olan sayıların ortalamasını aldırarak sonucu yuvarlatır.
D) Formül hatası vardır.
17. Birden fazla hücreyi birleştirip verileri ortalayan simge aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
18. Excel’de formüle başlarken hangi işaret kullanılır?
A) ( )
B) =
C) *
D) /
19. =TAMSAYI(13,76) fonksiyonu sonucunda hangi değer üretilir?
A) 13
B) 13,8
C) 14
D) 14,00
20. =Min(21;34;3;89;46)) işleminin sonucu nedir?
A)
B)
C)
D)
hata mesajı verir
89
3
46
32
ATİ BİLGİSAYAR KURSU
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK SORU BANKASI
21. Ardışık olmayan bir grup hücre adresi belirtilirken arada kullanılması gereken ayraç
aşağıdakilerden hangisidir?
A) :(İki nokta üst üste) B) ;(Noktalı virgül)
C) ,(Virgül)
D) /(Bölme)
22.=BAĞ_DEĞ_SAY(“ALİ”) ifadesinin sonucu nedir?
A) ALİ
B)
0
C)
2
D)
Hata
23.=ORTALAMA(A1;A3) fonksiyonuna karşılık gelen formül aşağıdakilerden hangisidir?
A) =A1+A3/ 2
B)
=A1+A2+A3/ 2
C) =(A1+A3)/ 2
D)
=(A1+A2+A3)/ 2
24.
A)
B)
C)
D)
Düğmesinin işlevi nedir?
Excel'de makro oluşturmayı sağlar
İstenilen fonksiyonların kullanılmasını sağlar.
Yeni bir çalışma sayfası eklemeyi sağlar
Format işlemleri ile ilgili düzenlemeleri yapar.
Yandaki tabloya
göre A7 hücresinde
“Bugün Sınav Var”
yazması için hangi
formül
uygulanmalıdır?
25.
A) =B1+C5+D3 B) =B1&C5&D3
C)= TOPLA(B1;C5;D3) D) = B1&” “&C5&” “&D3
26. =Yuvarla(23,451;1) sonucu nedir?
A) 23
B)
23,4
C)
23,5
D)
23,451
27 . Aşağıdaki ifadelerden hangisi Excel uygulaması için doğrudur?
A) & işleci metinsel iki veri arasında birleştirme işlevini gerçekleştirebilir.
B) + işleci formül son eki olarak kullanılabilir
C) = işleci sadece sayısal formül ve fonksiyonlarda kullanılır
D) / işleci sayısal iki veri arasında tamsayı bölme işlevini gerçekleştirir.
28. Aşağıdakilerden hangisi hatalıdır?
A) Bir hücreye simge girilebilir B) Bir hücreye resim girilebilir
C) Bir hücreye isim verilebilir D) Bir hücreye fonksiyon girilebilir.
29. Kullanıcı tarafından sadece belirtilen sütunların yazdırılabilmesi için aşağıdakilerden
hangisinin kullanılması gerekir?
A) Dosya / Baskı Ön İzleme
B) Dosya / Yazdır
C) Dosya / Sayfa Yapısı
D) Dosya / Yazdırma Alanı
30. =ParçaAl(“Kütüphane”;6;3) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) ha
B)Kütüphane C)han D)ane
31. Microsoft Excel uygulamasini başlatmanin yolu aşagidakilerden hangisidir?
A) Başlat – Programlar
B) Başlat – Ayarlar
C) Başlat – Programlar – Donatılar
D) Başlat – Ayarlar- Denetim Masası
33
ATİ BİLGİSAYAR KURSU
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK SORU BANKASI
32. Dosya- Baski önizleme komutunun görevi nedir?
A) Dosyayı yazdırır
B) Dosyayı yazıcıya göndermeden önce son halini ekrana yansıtır
C) Grafik Çizer
D) Dosyayı siler
33. Aşagidaki seçeneklerden hangisinde hücre adresi dogru olarak yazilmiştir?
A) A1
B) AB
C) 1A
D) A
34. Aşağıdakilerden hangisi hücreye girilen bilginin yerleştirilmesini saglamaz?
A) Enter
B) Yön tuşari
C) Formül çubuğundaki onay düğmesi
D) Esc
35. Dosya – Sayfa Yapisi ne işe yarar?
A) Sayfadaki satır yüksekliğini ayarlar
B) Sayfadaki sütun geniGligini ayarlar
C) Sayfanın kenar boGluklari, üst-alt bilgi, yazdırma seçeneklerini ayarlar
D) ÇalıGma kitabındaki sayfa sayısını ayarlar
36. Excel programi hangi yazilim kategorisine girer?
A) Kelime iGlemci
B) Tablo / Grafik
C) Ticari program
D) Eğitim programı
37. Bir Excel Çalişma Sayfasi kaç sütun ve satirdan oluşmaktadir?
(Office 2003/Office 2007-2010)
A) 255 sütun – 65536 / 255 sütun – 1048576 satır
B) 256 sütun – 65535 / 256 sütun – 1048575 satır
C) 256 sütun – 65536 / 256 sütun – 1048576 satır
D) 255 sütun – 65535 / 255 sütun – 1048575 satır
38. Aşagidaki komutlardan hangisi Dosya menüsünde bulunmaz?
A)
B)
C)
D)
39.
Ekle menüsün yer alan yan taraftaki simge hangi komutu temsil eder?
A) Hesaplama
B) işlev
C) Sayfa
D) Sütun
34
ATİ BİLGİSAYAR KURSU
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK SORU BANKASI
40. Hücreye girilen sayisal ifade bu alana sigmamişsa bu hücrenin ekrandaki görüntüsü
aşagidaki maddelerden hangisinde dogru olarak verilmiştir?
A) Sayıların bir kısmı görünmez
B) ###### ifadesi görünür
C) O hücreye sayısal ifade silinir
D) boş görünür
41.
42.
Excel programında bulunduğumuz B sütununun en son hücresine gitmek için hangi tuş
dizilimini kullanmamız gerekir?
A) CTRL + END
B) CTRL + HOME
C) END + YÖN TUŞU
D) ALT + CTRL
43.
Yan tarafta çankaya ismi ile yer alan dosya hangi programda oluşturulmuştur?
A) Winword
B) Excel
C) Metin Belgesi
D) Windows
44..
Yandaki şekilde görülen Çankaya kelimesi A10 hücresine kaç derece
eğimle yazılmıştır?
A) +90
B) -90
C) -45
D) +45
45.
46. B2 hücresindeki 25 sayisi ile C2 hücresindeki 15 sayılarının ortalamasını bulan formül
aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) (B2*C2)/100
B) =B2/C2%100
C) =(B2+C2)/2
D) (B2+C2)/2
35
ATİ BİLGİSAYAR KURSU
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK SORU BANKASI
47. Hücrelerde yazili olan rakamlardan en küçük sayiyi bulan komut aşagidakilerden
hangisinde
dogru olarak verilmiştir?
A) Min
B) En
C) Max
D) Mak
48. A5 hücresindeki 250 rakaminin %25’ini bulan formül aşagidaki seçeneklerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A) (A5*25)-100
B) =(A5/25)*100
C) =(A5*25)/100
D) =(A5+25)/100
49. B2 hücresinde 100, B4 hücresinde 200, B6 hücresinde 300 rakamlarının ortalamasını bulan
formül aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) b2+B4+B6 /3
B) =(B2+B4+B6)/3
C) =(B2:B6)/3
D) =B2+B4+B6*3
50. =TAMSAYI(13,76) fonksiyonu sonucunda hangi deger üretilir?
A) 13
B) 13,8
C) 14
D) 14,00
51. =Uzunluk(“Çankaya Ilçe Milli Egitim”) fonksiyonun
sonucu hangisidir?
A) Formül Hata Verir
B) 4
C) 22
D) 25
52. Yandaki tabloda 2007 yilindaki kâri
veren
hücresindeki formül aşagidakilerden
hangisidir?
A) CIKAR=B3-C3
B) =B3-C3
C) B3-C3
D) =CIKAR(B3-C3)
53. Aşağıdaki süzme işlemi göre matematik notu 25 den büyük olanları süzmek için açılan
pencereden hangisi seçilmelidir?
A) Özel
B) İlk 10
C) Tümü
36
D) 66
ATİ BİLGİSAYAR KURSU
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK SORU BANKASI
Çarpmada kullanılan işaret aşağıdakilerden hangisidir?
54.
A)
B)
C)
D)
/
:
+
*
55. Hücrelerdeki verilere para birimi eklemek için kullanılan simge aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
56. Bir hücreye ne tür bilgi girilmez?
A) Rakamlar
B) Metinler
C) Formüller
D) Resimler
57. =PARÇAAL("HİPOKRAT";1;4)&23 işlemi sonucunda hangi değer üretilir?
A) HİPO
B)HİPO23
C)KRAT23
D)#AD
58. =TOPLA(A1:A3) formülünün açılımı nedir?
A)
B)
C)
D)
a1+a2+a3
a1
a1+a3
a3+a2
Simgesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
59.
A)
Hücre içerisinde uygulanan formüldeki hatanın denetlenmesini sağlar
B)
Yeni bir ipucu için kullanıcıyı uyarır
C)
Kullanılan formül için yardım sağlar.
D)
Hücre içerisindeki değerin hatalı olduğunu belirtir.
60. Sadece hücreye verilmiş olan açıklamanın silinmesi için aşağıdaki yöntemlerden hangisi
kullanılmalıdır?
A ) Dosya / Temizle / Açıklamalar
B) Biçim / Temizle / Açıklamalar
C) Düzen / Temizle / Açıklamalar
D) Pencere / Temizle / Açıklamalar
61.
Yukarıdaki tabloda 50 rakamı ile 70 rakamının ortalamasını alan
formül aşağıdakilerden hangisidir?
A) =Ortalama(A1:C4)
B)
=Ortalama(A3+B2/2)
C) =Ortalama(A3;B2)
D)
=Ortalama(A2+(C4/2))
62. Metni hücre içinde ortalayan simge aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
37
ATİ BİLGİSAYAR KURSU
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK SORU BANKASI
Aşağıdaki karakterlerden hangisi Excel de eşit değildir anlamına gelir?
63
A)
B) ><
C) <>
D) >=
64. .
Yanda görülen resimdeki düğmeler aşağıdaki seçeneklerden
hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
A) Simge, Artan oranda sıralama, Azalan oranda sıralama, Grafik sihirbazı, Çizim araç çubuğu
göster.
B) Otomatik Toplam, Artan oranda sıralama, Azalan oranda sıralama, Grafik sihirbazı, Çizim
araç çubuğu göster.
C) Simge, Azalan oranda sıralama, Artan oranda sıralama, Grafik sihirbazı, Çizim araç çubuğu
göster.
D) Otomatik Toplam, Azalan oranda sıralama, Artan oranda sıralama, Çizim araç çubuğu göster,
Grafik sihirbazı.
65. A5 hücresi aktifken
A) 10
B) 12
düğmesine basıldığında hangi değer elde edilir?
C)
22
D)
(#Değer!)
66.
Yukarıdaki tabloda ilk üç ayın gelirlerinin toplamını veren
formül aşağıdakilerden hangisidir?
A) = topla(B2:B3)
B)
= topla(B2:B4)
C) = topla(B2;B4)
D) = (B2:C4)
67 )
Simgesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Verileri Yenile
B)Kopyala
C)Verileri Süz
D) Yapıştır
68) Yeni bir dosya açıldığında standart olarak kaç sayfa gelir?
A) 16
B) 3
C) 10
D) 255
69) Sayıların görüntülenmesinde 1000 ayıracı kullanmak için hangi yöntem izlenir?
A) Hücre üzerinde farenin sağ tuş menüsü – hücreleri biçimlendir – sayı
B) Hücre üzerinde farenin sağ tuş menüsü – özel yapıştır
C) Hücre üzerinde iken – ekle – grafik
D) Sayı bulunan hücreler işaretli iken – veri – sırala
38
ATİ BİLGİSAYAR KURSU
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK SORU BANKASI
70. Excel ilk başlatıldığı zaman geçici olarak oluşturulan dosya ismi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kitap1
B)
Tablo
C) Sayfa1
D)
Belge1
71. Aşağıdakilerden hangisi Ekle / İşlev içerisinde bulunmaz?
A) Toplama
B)
Çıkarma
C) Çarpma
D)
Ortalama
72.
İşlem Öncesi
İşlem Sonrası
İşlem öncesi değerleri işlem sonrası değerlere dönüştüren işlem aşağıdakilerden
hangisidir?
A) A2:A6 alanı seçilir ve
düğmesine basılır.
B) A2:A6 alanı seçilir ve
düğmesine basılır.
C) A2:A6 alanı seçilir ve
düğmesine basılır.
D) A2:A6 alanı seçilir ve
düğmesine basılır
73. A1 hücresinde ATATÜRK ifadesi var, A2 hücresine A1 hücresini kullanarak ATA kelimesini
yazdırmak istersek aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi kullanılır?
A) =Sağdan(A1;3)
B)
=Soldan(A1;3)
C) =Parçaal(A1;3)
D)
=Çağır(A1;3)
74. Dosyayı yazıcıya gönderen komut hangisidir?
A) Ctrl – Y
B) Ctrl – P
C) Ctrl – M
D) Ctrl – X
75. Tam ekrandan normal görüntüye dönmek için gereken seçim nedir?
A) Yakınlaştır
B) Tam ekran
C) Yarım ekran
D) Hiçbiri
76.
Tablodaki B1 hücresini B4 hücresine kopyalarsak aşağıdaki
sonuçlardan hangisini elde ederiz?
A) 12
B) 13
C) 8
D) 15
39
ATİ BİLGİSAYAR KURSU
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK SORU BANKASI
77. Bir Excel kitabında en son kullanılan dosya adedi hangi menüden belirlenir?
A) Dosya
B) Görünüm
C) Araçlar
D) Pencere
78. Virgüllü bir sayıyı yuvarlamak için kullanılan araç çubuğu öğesinin adı aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
Ondalık azalt
Ondalık arttır
Girintiyi arttır
Girintiyi azalt
79. Farenin ekrandaki
işareti hangi anlamı taşır?
A) Çerçeve boyutlandırma
B) Simgelerin çalıştırılması durumu
C) Satır – Kolon genişlik ayarlanması
D) Hücre işaretlenmesi
80.
Yanda bulunan tablo için
=TAMSAYI(ORTALAMA(B1;C2) ) fonksiyonu uygulandığında hangi sonuç elde edilir?
A) 5,5
B) 2,25 C) 5
D) 3,25
81. Aşağıdaki formüllerden hangisi yanlıştır?
A) =10+A4+B2
B) =TOPLA(Sayfa3!A1; Sayfa2!B1)
C) =12*B2
D) =12xC4
82. E5 hücresinde yer alan verinin % 18 KDV sini doğru hesaplayan formül aşağıdakilerden
hangisidir?
A) =E5*18%
B) =E5*%18
C) =%18*E5
D) =E5*0,18%
83. Bilgi girişi satırı veya formül çubuğu üzerinde
işareti ne anlama gelir?
A) Bilgi girişini onaylamak
B) Bilgi girişini iptal etmek
C) Dosyayı kapatmak
D) En son işlemi geri almak
84. =Eğer(E4>70;"Geçti";"Kaldı") işleminin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) E4 büyük eşit 70 ise Kaldı yazar
B) E4 boş ise Geçti yazar
C) E4 küçük 70 ise Geçti yazar
D)E4 büyük 70 ise Geçti yazar
40
ATİ BİLGİSAYAR KURSU
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK SORU BANKASI
Yukarıdaki tabloda soyadları B sütununa kaydırmak için
85.
yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Veri – Alt Toplamlar
B) Biçim – Metni Sütunlara Dönüştür
C) Veri – Metni Sütunlara Dönüştür
D) Araçlar – Metni Sütunlara Dönüştür
86. Sayfada sıralı olmayan hücrelerdeki verileri seçmek için aşağıdaki tuşlardan hangisi
kullanılabilir?
A) Shift
B)Tab
C)Ctrl
D)Esc
87” Hücreler bloklanır. Üzerinde sağ tuşa basılır. Hücreleri biçimlendir seçilir. Hizalama seçilir.
Hücreleri birleştir seçilir.”
Yukarıda verilen bilgilerle hangi işlem yapılır?
A) Seçilen hücreler silinir
B) Seçilen hücreler kesilir
C) Seçilen hücreler yapıştırılır.
D) Seçilen hücreler birleştirilir
88. A1:B4 aralığı ile kaç adet hücre belirtilmiş olur?
A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
89. Fonksiyon sihirbazının simgesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) fx
B) Σ
C) %
D) Hiçbiri
90. Excel’de çalışma kitabındaki sayfaları gizlemek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Biçim menüsünden – Sayfa – Göster
B) Düzen menüsünden – Sayfa – Gizle
C) Görünüm – Sayfa – Gizle
D) Biçim menüsünden – Sayfa – Gizle
91. Elektronik Tablolama Programında ekranın alt kısmında bulunan ve göstergecin bulunduğu
yere göre bilgi veren çubuğun adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Formül çubuğu(Formula bar)
B) Durum çubuğu(Status bar)
C) Araç çubuğu(Toolbars)
D) Standart araç çubuğu(Standard toolbars)
92. Çalışma sayfasında hücreler arasında dolaşmak için klavyeden hangi tuşlar kullanılır?
A) Fonksiyon tuşları
B) Yön tuşları
C) ESC tuşu
D) DELETE tuşu
41
ATİ BİLGİSAYAR KURSU
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK SORU BANKASI
93.
A
1
Aylar
B
Yağış
miktarı
2
aralık
15.000
3
ocak
9.000
4
şubat
8.000
5
mart
20.000
6
nisan
5.000
7
mayıs
22.500
Aşağıda bulunan tablo için
=EĞERSAY(B2:B7;">9000")
formülü uygulandığında hangi
sonuç elde edilir?
A)3
B) 4
C) 2
D) 0
0
94. Hücre içindeki veriyi 45 ‘lik bir açıyla yazmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Biçim/Hücreler/Hizalama/Yönlendirme
C) Ekle/ İşlev
B) Biçim/Hücreler/Yazı Tipi /Yönlendirme
D) Araçlar/Seçenekler
95.
Simgesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Verileri Yenile
C)Verileri Süz
B)Çalışma sayfası
D) Yapıştır
96.
Simgesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Verileri Yenile
C)Simge
B)Çalışma sayfası
D) Yapıştır
97.
Simgesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Verileri Yenile
C)Simge
B)Çalışma sayfası
D) Veri Tabanı Ekle
98.
Simgesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Verileri Yenile
C)Simge
B)Otomatik Filitre Uygula
D) Veri Tabanı Ekle
99.
Simgesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Verileri Yenile
C)Hücreleri Kilitle
B)Otomatik Filitre Uygula
D) Veri Tabanı Ekle
100.
Simgesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Denklem düzenleyicisi
C)Hücreleri Kilitle
B)Otomatik Filitre Uygula
D) Veri Tabanı Ekle
42
ATİ BİLGİSAYAR KURSU
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK SORU BANKASI
Bilgisayara
Giriş
1
C
2
C
3
D
4
B
5
D
6
B
7
A
8
C
9
B
10
B
11
C
12
C
13
C
14
B
15
D
16
B
17
A
18
B
19
A
20
B
21
B
22
D
23
C
24
C
25
B
26
C
27
D
28
A
29
C
30
B
31
D
32
C
33
B
34
B
35
A
36
D
37
C
38
D
39
C
40
A
41
C
42
A
43
B
44
B
45
C
46
A
47
A
48
B
49
D
50
B
Microsoft Windows
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
D
C
A
D
C
C
D
B
C
D
D
D
A
C
C
A
C
B
C
A
B
C
B
A
B
D
D
D
A
D
B
D
A
D
A
C
D
A
C
A
D
A
A
C
C
B
A
A
A
D
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
B
B
A
B
B
A
A
B
C
B
C
A
A
D
D
C
B
A
B
C
B
C
D
B
A
B
C
A
C
D
A
B
C
D
C
C
A
D
C
A
C
B
B
A
A
A
A
A
C
C
Microsoft Office Word
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
B
D
D
A
B
B
C
B
C
A
D
C
A
B
D
A
B
D
A
B
D
C
B
B
A
D
B
B
C
C
C
D
B
C
D
D
A
B
C
C
C
C
A
D
B
A
D
D
D
C
43
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
B
C
A
C
C
A
C
B
A
B
D
A
C
D
A
C
C
A
C
C
C
D
B
B
A
C
A
A
A
B
B
D
A
A
D
A
A
A
A
B
B
B
A
A
B
A
B
D
A
A
Microsoft Office Excel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
C
A
C
A
A
B
C
D
D
A
D
C
A
C
B
C
B
B
A
C
B
B
C
B
D
B
A
B
D
C
A
B
A
D
C
B
C
C
B
B
B
A
B
D
A
C
A
C
B
A
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
D
B
A
D
D
D
B
A
A
C
C
A
C
B
B
B
A
B
A
A
B
D
B
B
D
D
C
A
C
C
D
A
A
D
C
C
D
D
A
D
B
B
A
A
A
C
A
B
C
A
Download

Sorular - Ati Bilgisayar Kursu