ÇİZİM KOMUTLARI
Line : Çizgi cizer.
SCALE : Ekran görüntüsünü verilecek değere göre
büyütür yada küçültür.Girilecek değer 1'dan büyükse
görüntü büyür, 1'den küçükse görüntü küçülür.
Circle : Çember cizer.
ÖZEL NOKTA YAKALAYICILAR
Arc : Yay cizer.
Endpoint : Objelerin uc noktalarından yakalar.
ellipse : Elips cizer.
Midpoint : Objelerin orta noktalarından yakalar.
Pline : Birleşik cizgi cizer.
Mline : Çoklu cizgi cizer.
Center : Cember, yay gibi objelerin merkez
noktalarından yakalar.
Point : Nokta koyar.
Node : Nokta yakalar.
PointStyle : Nokta sembolünü değiştirir.
Quadrant : Cember, yay gibi objelerin eksen
noktalarından yakalar.
Donut : İçi dolu cember yada halka cizer.
Polygon : Cokgen Cizer.
Rectang : Kare veya dikdörtgen benzeri şekiller çizer.
Solid : Yamuğa benzer objeler cizer.
Intersection : Objelerin Kesişme noktalarından yakalar.
Extension : Bir cizginin hayalı uzantısıyla hizalı bir nokta
yakalar.
Trance : Cizgi genisliği tanımlanabilen cizgiler cizer.
Insertion : Yazubub veya bloğun yerleştirme
noktasından yakalar.
Sketch : Serbest el cizgi cizer.
Perpendıcular : Bir objeyi dik cizmek icin kullanılır.
Spline : Gercek eğriler cizer.
Tangent : Eğrisel objelere teğet cizmek icin kullanılır.
Ray : Başlangıç noktası belli,bir ucu sonsuzluğa uzanan
cizgi cizer.
Nearest : Objenin üzerinde her hangi bir noktadan
yakalamak için kullanılır.
Xline : iki ucuda sonsuzluğa uzayan cizgi cizer.
Apparet intersection : Objelerin hayali kesişme
noktalarında yakalar.
ZOOM KOMUTLARI
PAN : cursor el seklınde görüntülenir.Görüntünün
ekranda kaydırılmasını sağlar.
REAKTIME : cursor yukarıdan aşağıya doğru hareket
ettirdiğinde görüntü küçülür, aşağıdan yukarı doğru
hareket ettirildiğinde görüntü büyür.
WINDOW : Oluşturulan pencere içinde kalan görüntüyü
tam ekran gösterir.
PREVIOUS : Bir önceki ekran görüntüsüne geri döndürür.
ALL : Limits sınırları icinde tüm cizimi ekrana getirir.
CENTER : İşaretlenen noktayı ekranın tam ortasına
gelecek sekilde yerlestirerek verilen orana göre cizimi
büyütür yada küçültür.Verilecek oran mevcut oranda
küçük ise görüntü büyür.
DYNAMİC : Hareketli ZOOM komutudur.
EXTENTS : Tüm cizimi tam ekran görüntüler.
Parallel : bir cizgiye paralel yeni bir cizgi cizmeyi sağlar.
DÜZENLEME KOMUTLARI
Copy : Kopyalama yapar.
Move : Objeleri başka bir yere taşımak için kullanılır.
Erase : Objelerin silinmesini sağlar.
Chamfer : Birbirine paralel olmayan cizgilerin köşelerini
verilen yarıcap oranında yuvarlatır.
Fillet : Birbirine paralel olmayan cizgilerin köşelerini
verilen yarıcap oranında yuvarlar.
Break : Bir Objenin secilen iki noktasının arasını kopartır.
Array : Dizi halinde coğaltma komutudurç
Trim : Bir objenin boyunu belirtilen sınır objeye kadar
kısaltır.
Extend : Bir objenin boyunu belirtilen sınır objeye kadar
uzatır.
1
Offset : Bir objeyi verilen mesafede cağaltmaya yarar.
Mtext : Paragraf yazı yazma komutudur.
Mirror : Seçilen simetrilerini elde edilmesi için kullanılır.
Qtext : Yazıların ekranda gorunurluğunu belirler.
Exolode : Pline, Block gibi objelerin patlatılması ıcın
kullanılır.
Qtext Modu ON/OFF durumuna getirilir.REGEN komutu
kullanıldığında aktif durum geçer.
Stretch : Objelerin köşe noktalarının tasınacak
sundurulmesını sağlar.
DDedit : Yazıların düzenlenmesi icin kullanılır.
Rotate : Objelerin girilecek acı kadar dondurulmesını
sağlar.
Scale : Objelerin girilecek değere göre
büyütülüpküçültülmesini sağlar.
Divede : Objelerin istenilen sayıda esit parcalara
bölünmesini sağlar.Bölünme yerleri nokta ile isaretlenir.
Measure : Objenin bölünme uzunluğuna göre eşit
uzunluklara bölünmesini sağlar.Bölünme yerleri nokta
ile gösterilir.
Pedit : Pline komutunda cizilmis objelerin
düzenlenmesini sağlar.
BLOCKLAR
Block : Seçilen objelerin grup sekil halıne getırılmesını
sağlar.Block komutu ıle olusturulan komutlar sadece o
cızım dosyası ıcınde kullanılır.Baska bir cizim dosyası
ıcıne yerlestırılemez.
Wblock : Olusturulan grup sekıller sadece yaratıldıkları
cızım dosyası ıcınde degıl, baska cızım dosyalarında da
kullanılabılecek sekılde olusturur.
Insert : Bır bloğu cızım dosyası ıcerısınde ıstenılen yere
yerlestırmek ıcın kullanılır.
LAYER
Group : Secılen objelerden olusan ve bır ısım verılerek
saklanan secım setlerını olusturulmasını sağlar. Bu sacım
setlerı yenı gruplanmıs objeler CTRL + SHIFT + A ' ya
basılarak aktıf-Pasıf duruma gecırılır.
New : Yeni Layer olusturmak icin kullanılır.
HATCH
Color : Olusturulan Layere renk vermek icin kullanılır.
Tarama yapmak ıcın kullanılır.
Linetype : Oluşturulan layera cizgi tipi vermek icin
kullanılır.
Type : Bu bölümden tarama desenını ayarları yapabılır.
Lineweight : Layera cizgi kalınlığı vermek icin kullanılır.
ON/OFF : Seçilen layerların ekranda gorunur olup
olmamasını belırtır.
Freeze : Layerın dondurulmasını sağlar.Dondurulan layer
hem ekranda görünmez hemde regen işlemine tabi
tutulmaz.
Lock : Seçilen layerlar kilitlenerek üzerinde hiç bir
düzemleme yapılamaz.
TEXT (YAZILAR)
Text style : Yeni yazı sitili olusturmak ve mevcutları
düzenlemek icin kullanılır.
New : Yeni yazı sitili ismi yazılır.
Font : Yazı fontu belirlenir.
Font style : Secilen yazı fontunun özelliğine göre kalın,
kalın italik, itallik gibi biçimlendirme secenekleri
bulunur.
Text : satır satır yazı yazma komutudur.
Pattern : Tarama desenını secılmesını sağlar.
Angel : Tarama desenıne acı verebılır.
Scale : Tarama desenın buyukluğunu kucukluğunu
ayarların yapılır.
Pick poits : Taranacak yerı secmek ıcın kullanılır.
Sekect objects : Taranacak Objeler obje secme
yontemleri kullanılarak secılır.
Inherıt properties : Cizgi var olan bir tarama desenini
secmemizi sağlar.
Preview : Tarama desenini nasıl olacağı gösterilir.
XREF (HARICI REFERANSLAR)
Xref cizim dosyasına yerlestırıldıgınde kaynak dosya ıle
arasında bır bağlantı kurulur.Kaynak dosyada bır
değişiklik yapıldıgında yerlestırılmıs olduğu cızgım
dosyasındaki görüntüde otomatık olarak yenılerir.
Xclip : Cizim dosyasına bağlanmıs " xref " dosyasının
ıstenmeyen bolumlerını cıkartılmasını sağlar.
2
Image : Aktif cizim dosyasına cesıtlı formatlarda grafık
goruntulerın bağlanmasını sağlar.
Ortho Graphic : AutoCAD tarafından tanımlanmıs
UCS'lerden birini aktif etmeye yarar.
Image Clip : Cizim dosyasına bağlanan grafik görüntünün
belirlenen kapalı alan dısında kalan kısımlarının
koparılmasını sağlar.
Restore : Kullanıcı tarafından olusturulmus UCS'lerden
birinin aktif etmeye yarar.
SORGULAMA KOMUTLARI
Dist : İsaretlenen iki nokta arasında mesafeyi ölcer.
List : Obje seçimi yapıldıgında AutoCAD yazı ekranına
gecerek seçilen objelerin bilgilerini listeler.
Area : Kapalı bir alanın alan ölcüsünü bulmakta
kullanılır.
YARDIMCI KOMUTLAR
Recover : Hasarlı cızım dosyalarının kurtarılması ıcın
kullanılır.
Del : Olusturulmus UCS'yi silmek icin kullanılır.
World : Hangi UCS aktif olursa olsun Dünya Koordinat
sistemine (WCS) geri döner.
SURFACE (YÜZEY MODELLEME)
Yüzey modelleme ile yaratılmıs bir model sadece
yüzeylerden olusur.Bu yüzeyler modelin bicimine göre
bir tür ağ örülerek yaratılır.
Box : 3 boyutlu tel kafes olarak yanatılmıs, yüzeyi
kaplanmıs bir kutu yaratır.
Wedge : Kama yada takoz adı verilen objeler yaratır.
Purge : Cizim dosyasında kullanılmayan yazı sıtılı,
ölçülendiirme sitili, layer ve cizgi tiplerini silmek icin
kullanılır.
Pyramid : Piramit seklinde objelerin yaratılmasını sağlar.
Purge sayesinde dosyanın boyutunda da cıddı anlamda
kuculme gorulur.
Sphere : Küre seklinde objelerin yaratılmasını sağlar.
Filters : Filtreleme yöntemiyle obje seçmek icin
kullanılan bir komuttur.
Regen : Objelerin özelliklerini okur ve onları yenıden
yaratır ve görüntü veritabanını da günceller.
Cone : Koni seklinde objelerin yaratılmasını sağlar.
Dome : Bir kürenin üst yarısı seklındekı objelerın
yaratılmasını sağlar.
Dish : Bir Kürenin alt yarısı seklindeki objelerin
yaratılmasını sağlar.
Torus : Simit seklinde objelerin yaratılmasını sağlar.
Blip : Küçük + seklindeki isaretlerin nokta secılen
yerlerde görünmesine neden olur.Blipmode ON/OFF
Durumuza göre ayarlanır.
3D Mesh : Serbest sekilli alanlara ağ yüzey örülmesi için
kullanılır.Alan M ve N değerlerine bağlı olarak girilecek
vertex noktaları ıle serbest sekıllidir.
Redrale : Blipmode acık oldugunda olusan + isaretlerini
ekrandan temızlemek ıcın kullanılır.
Revolved Surface : Bir objenin belirtilecek bir eksen
etrafında döndürülerek yüzey yaratılması ıcın kullanılır.
3D (ÜÇ BOYUT)
Tabulated surface : Secilecek bir cizginin, yine secilecek
baska bir cizginin boyunca ağ cizgi olusturulur.
KOORDİNAT SİSTEMLERİ
WCS (World coordinat system) Dünya kordinat sistemi
UCS (User coordinat system) Kullanıcı kordinat sistemi
Ruled surface : İki doğrunun arasına yüzey örmek icin
kullanılır.
UCS
Edge surface : Kare, dikdörtgen, yamuk seklindeki kapalı
alanların ağ yüzey ile kaplanması icin kullanılır.
New : Yeni koordinat sistemi olusturmak ıcın kullanılır.
HIDE
Save : New'i kullanılarak olusturulmus yeni koordinat
sistemini bir isim vererek kaydetmeye yarar.
Gizli cizgilerin görünürlüğünü ayarlar.
Move : Koordinat sisteminin orjin noktasının tasınmasını
sağlar.
Prev : Bir önceki UCS 'yi aktif eder.
SOLIDS (KATI MODELLEME)
Solids : katı model olusturmak ıcın kullanılır.Solids arac
cubuğu kullanılır.
Box : Küp veya dikdörtgen seklinde katı model olusturur.
3
Sphere : Küre seklınde katılar yaratır.
Cylinder : Silindir seklinde katılar yaratır.
Cone : Koni seklinde katılar yaratır.
Wedge : Kama yada takoz seklınde katılar yaratır.
Torus : Simit seklınde katıalr yaratır.
Extrude : İki boyutlu kapalı alanlara (Pline, Rectong,
Circle) veya olusturulmus bolgelere (Region) yükseklik
değeri girilmesini sağlayarak katı modele dönüstürür.
Revolve : Secılen kapalı bır objenın bır eksen etrafında
dondurulmesıyle katı model yaratır.
Slice : Secilen katının bir kesme düzlemi ile kesilmesini
sağlar.
Section Secilen katının tanımlanan kesme düzleminin
geçtiği yerdeki kesitirin bir bölge (region) olarak elde
edilmesini salar.
İnterfere : İki yada daha fazla sayıda kesılen katının
kesisen hacımlerınden yenı katılar yaratır.
Union : Secılen katıların bırlestırerek bırlesık katıya
donusturur.
Subrract : Secılecek bir katıdan daha sonra secılecek
alanların cıkartılmasını sağlar.
Intersect : Ikı yada daha fazla sayıda kesısen katının
kesısen hacımlerınden yerı katılar yaratır.Dığer kısımlar
sılınır.
Region : Secılen ıkı boyutlu kapalı alanların bolge halıne
donusturulmesını sağlar.
RENDER
Materials : Objelere malzeme atanmasını sağlar.
Materials library : Bu bölümden istenen malzeme secilip
import butonuna basılarak current drawing bölümüne
gönderilir.
Modify : Metarials listesinden secilen malzemenin
düzenlenmesi için kullanılır.
Attach : Metarials listesinden seçilen malzeme attach
butonu kullanarak istenen objeye atanabilir.
Lights : Cizim dosyasına ısık kaynağı yerlestirmeyi sağlar.
Point light : Ampul benzetmesi yapılabilir.Point light
seçip new butonuna basılır.Light name bölümüne isim
yazılıp instensity bölümünde ısık siddeti belirlenir ve
modif butonuna basılarak olsturulan ısık kaynağı cızım
dosyasınada belirtilen yere yerlestirilir.
Distant light : Gün ışığı yaratmak için kullanılır.Distant
light seçilip new butonuna basılır.Light name bölümüne
isim yazılır.Shadow options butonu gölgelendirme
vermek istendiğinde kullanılır.Map size değeri 512
Seçilir ve ardından gölgelendirme yapılacak objeler
secılır.
Sun Angle calcutatör bölümünde günes ısıgının hangı
saatte ve dunyanın neresınde ıse ona gore yansıması
istenndiğinde kullanılır.Geognaphic location
bölümünden europa ve city kısmından istanbul turkey
seçilir.
Spotlight : Bu ısık kaynaıgında ısık sankı bır koninin
icerisinden belli bir acıyla yayılıyormus gibi gelir.Genelde
alttan aydınlatmalarda kullanılır.Instenty 400
verilir.Modify butonu ile ısık kaynagı yerlestırılır.
Scenes : Sahne olusturulmasını sağlar.Tablodan new
butonuna basıldıgında lıstelenen ısık kaynaklarından
gruplar seçilerek ve scene name bölümüne isim
verilerek
sahneler olusturulur.Daha cok gece ve gündüz
görüntüleri icin kullanılır.Render islemine gecildiğinde
scene to render bölümünden olusturulmus sahne
isimleri secilerek renderlanır.
Landscape : Cesıtlı ınsan ve agac fıgurlerı yerlestırmek
ıcın kullanılır.
Render : Renkli üç boyutlu görüntü elde etmek icin
kullanılır.Renger type bölümünden ;
Render - temel render işlemi yaptırılır.
Photo Raytnace - Yüksek kaliteli icin bir grafık goruntu
veya bir fotoğrafın kullanılmasını sağlar.
SHADE
Yaratılmıs olan üç boyutlu modellerin kenar cizgilerinin
sahip oldukları renklerle yüzeylerinin boyanmasını
sağlar.
BAZI ÖZEL AYARLAR
Tools menüsünden yapılması gereken bazı kişisel
ayarlar.
Tools > Options > Display[Crosshair Size] : Crosshair'i
%100 kullanki AutoCAD'de calısırken kolaylık olsun.
4
Tools > Options > Open and Save : AutoCAD 2000 /
LT2000Drawing yap. AutoCAD kendi sürümünden küçük
sürümlerle kaydetilmis dosyaları acmaz.Bu yüzden
tıkladıgında karsına bır tablo gelecek ve komutlardan
otomatık cıkmayacak taki senın karsına gelen tablodan "
enter " demedikce.
" 2000 / LT2000 Drawing " yapmalısın !
KOMUTLARIN KISA YOLLARINI AYARLAMA
Tools > Options > System[General Options] : " Single Drawing Compatibility mode " Seçili olacak sayfa
düzenini rahat sağlaya bilmek icin.
Dosya girdikten sonra dikkatli işlem yapılmak
zorundadır.Enter Kullanma.AutoCAD ilk kuruldugunda
düzenlenmesi gereken yerlerden biridir.Komut kısa
yollarını bu dosya içerisinden ayarlaya biliyoruz.
Tools > Options > User Preferences[Windows Standard
Behavior] : Sec ordan " Shortcut meenus in drawing
area " Seçeneğini kaldır kaldırmazsan Mousu her sağ
Tools > Customize > Edit Custom Files > Program
parameters (acad.pgp)
Block = BL
BL, *BLOCK
JOG, *DIMJOGGED
DST, *DIMSTYLE
-B = -Block
-B, *-BLOCK
DBA, *DIMBASELINE
DT, *TEXT
C = Copy
BC, *BCLOSE
DBC, *DBCONNECT
DV, *DVIEW
CI = Circle
BE, *BEDIT
DC, *ADCENTER
E, *ERASE
DIM = Dimstyle
BH, *HATCH
DCE, *DIMCENTER
ED, *DDEDIT
TM = Mtext
BO, *BOUNDARY
EL, *ELLIPSE
T = Trim
-BO, *-BOUNDARY
DCENTER,
*ADCENTER
3A, *3DARRAY
BR, *BREAK
3DO, *3DORBIT
BS, *BSAVE
3F, *3DFACE
CI, *CIRCLE
3P, *3DPOLY
CH, *PROPERTIES
A, *ARC
-CH, *CHANGE
AC, *BACTION
CHA, *CHAMFER
ADC, *ADCENTER
CHK,
*CHECKSTANDARDS
AA, *AREA
AL, *ALIGN
AP, *APPLOAD
AR, *ARRAY
-AR, *-ARRAY
ATT, *ATTDEF
-ATT, *-ATTDEF
ATE, *ATTEDIT
-ATE, *-ATTEDIT
ATTE, *-ATTEDIT
CLI, *COMMANDLINE
COL, *COLOR
COLOUR, *COLOR
C, *COPY
CP, *COPY
CT, *CTABLESTYLE
DIM, *DIMSTYLE
DAL, *DIMALIGNED
DCO, *DIMCONTINUE
DDA,
*DIMDISASSOCIATE
DDI, *DIMDIAMETER
DED, *DIMEDIT
D, *DIST
DIV, *DIVIDE
DJO, *DIMJOGGED
DLI, *DIMLINEAR
DO, *DONUT
DOR, *DIMORDINATE
DOV, *DIMOVERRIDE
DR, *DRAWORDER
DRA, *DIMRADIUS
DRE,
*DIMREASSOCIATE
DAN, *DIMANGULAR
DRM,
*DRAWINGRECOVERY
DAR, *DIMARC
DS, *DSETTINGS
EX, *EXTEND
EXIT, *QUIT
EXP, *EXPORT
EXT, *EXTRUDE
F, *FILLET
FI, *FILTER
G, *GROUP
-G, *-GROUP
GD, *GRADIENT
GR, *DDGRIPS
H, *HATCH
-H, *-HATCH
HE, *HATCHEDIT
HI, *HIDE
I, *INSERT
-I, *-INSERT
IAD, *IMAGEADJUST
IAT, *IMAGEATTACH
5
ICL, *IMAGECLIP
MSM, *MARKUP
RA, *REDRAWALL
TB, *TABLE
IM, *IMAGE
TM, *MTEXT
RE, *REGEN
TH, *THICKNESS
-IM, *-IMAGE
MV, *MVIEW
REA, *REGENALL
TI, *TILEMODE
IMP, *IMPORT
O, *OFFSET
REC, *RECTANG
TO, *TOOLBAR
IN, *INTERSECT
OP, *OPTIONS
REG, *REGION
TOL, *TOLERANCE
INF, *INTERFERE
ORBIT, *3DORBIT
REN, *RENAME
TOR, *TORUS
IO, *INSERTOBJ
OS, *OSNAP
-REN, *-RENAME
TP, *TOOLPALETTES
J, *JOIN
-OS, *-OSNAP
REV, *REVOLVE
T, *TRIM
L, *LINE
P, *PAN
RO, *ROTATE
TS, *TABLESTYLE
LA, *LAYER
-P, *-PAN
RPR, *RPREF
UC, *UCSMAN
-LA, *-LAYER
PA, *PASTESPEC
RR, *RENDER
UN, *UNITS
LE, *QLEADER
PARAM,
*BPARAMETER
S, *STRETCH
-UN, *-UNITS
SC, *SCALE
UNI, *UNION
SCR, *SCRIPT
V, *VIEW
SE, *DSETTINGS
-V, *-VIEW
SEC, *SECTION
VP, *DDVPOINT
SET, *SETVAR
-VP, *VPOINT
SHA, *SHADEMODE
VS, *BVSTATE
SL, *SLICE
W, *WBLOCK
SN, *SNAP
-W, *-WBLOCK
SO, *SOLID
WE, *WEDGE
PROPS, *PROPERTIES
SP, *SPELL
X, *EXPLODE
PRE, *PREVIEW
SPL, *SPLINE
XA, *XATTACH
PRINT, *PLOT
SPE, *SPLINEDIT
XB, *XBIND
PS, *PSPACE
SSM, *SHEETSET
-XB, *-XBIND
ST, *STYLE
XC, *XCLIP
ME, *MEASURE
PTW,
*PUBLISHTOWEB
STA, *STANDARDS
XL, *XLINE
MI, *MIRROR
PU, *PURGE
SU, *SUBTRACT
XR, *XREF
ML, *MLINE
-PU, *-PURGE
TM, *MTEXT
-XR, *-XREF
MO, *PROPERTIES
QC, *QUICKCALC
-T, *-MTEXT
Z, *ZOOM
MS, *MSPACE
R, *REDRAW
LEN, *LENGTHEN
LI, *LIST
PARTIALOPEN, *PARTIALOPEN
LINEWEIGHT,
*LWEIGHT
PE, *PEDIT
LO, *-LAYOUT
LS, *LIST
LT, *LINETYPE
-LT, *-LINETYPE
LTYPE, *LINETYPE
-LTYPE, *-LINETYPE
LTS, *LTSCALE
LW, *LWEIGHT
M, *MOVE
MA, *MATCHPROP
PL, *PLINE
PO, *POINT
POL, *POLYGON
PR, *PROPERTIES
PRCLOSE,
*PROPERTIESCLOSE
TA, *TABLET
6
Download

AutoCAD