Hoval komunikačné moduly / diaľkové pripojenie
■■Popis produktu
Komunikačné moduly
GLT-Modul 0-10 V - TopTronic®T
(nadradený riadiaci systém)
• GLT- Modul pre
- napojenie na TopTronic®T- Bus cez napojenie riadiaceho napätia (0-10 V) príp.
odobratie východzieho napätia (0-10 V)
Funktionen:
• ��������������������������������������������
Zadanie žiadanej teploty na kotol príp. kaskádu kotlov
(vstup 1)
• Zadanie žiadanej hodnoty výkonu na jeden
kotol (vstup 2)
• Odčítanie aktuálneho skutočného výkonu
jedného kotla (výstup 1)
GLT-Modul 0-10 V - TopTronic®T
Prevedenie na želanie
• Sada pozostávajúca z modulu a trafa pre externé napájanie.
MOD-Bus TTT/ZM - TopTronic®T
(Modul pre napojenie na nadradený
riadiaci systém)
• Komunikačný modul pre výmenu dát regulačného systému Hoval TopTronic®T s
GLT- nadradeným systémom cez MODBusprotokol.
• Na kaskádu kotlov potrebný 1 MOD BusKoppler (do 5 regulátorov TopTronic®T).
Dátové body každého regulátora sú
jednoznačne čitateľné prostredníctvom
separátneho adresovania.
• Rozmery:
L x B x H
110 x 75 x 60 mm
• Pozhrania: - T2B-Bus pre pripojenie TopTronic®T
- MOD-Bus pre pripojenie na GLT
MOD-Bus TTT/ZM
MOD-Bus pripojenie
• Typ rozhrania: RS232 – Nulový modem
• Prenosová rýchlosť: 9600 Baud
• Nastavenie Dáta-/Stopbit:
8 Datenbits, 1 Stopbit
• Parita: even
• Master-/Slave-Modus: Slave
• MOD-Bus-Adresa: 2
• Protokol: RTU
• Napájanie cez T2B- Bus v TopTronic®T
Pozor:
Špecifikácia rozhrania „MOD-Bus pripojenia“ nie je meniteľná.
GLT-Modul 0 - 10 V/ OT - OpenTherm
TopGas® (nadradený riadiaci systém)
• GLT- Modul pre pripojenie na Hoval TopGas®
(BIC 335/ BIC 300) cez riadiacie napätie (0-10 V).
Funkcie:
• Rozhranie mení signál 0-10 V na žiadanú
hodnotu teploty alebo žiadanú hodnotu výkonu pre riadenie TopGas® s BIC 335 alebo BIC 300.
• Zadanie žiadanej hodnoty teploty na plynový
kondenzačný kotol Hoval TopGas®
• �����������������������������������������
Zadanie žiadanej hodnoty výkonu ���������
na plynový kondenzačný kotol Hoval TopGas®
• Spôsob riadenia kotla Hoval TopGas® je
konfigurovateľný pomocou DIP-spínača.
Zmeny vyhradené, 1.4.2014
GLT-Modul 0-10V / OT - OpenTherm
1
Hoval komunikačné moduly / diaľkové pripojenie
■■Popis produktu
Ethernetmodul
Zariadenie pre napojenie regulácie • Rozhrania:
TopTronic®T na vyšší riadiaci systém cez
Systembus T2B
Ethernet. Prístup na TopTronic®T- regulátor (od Ethernet -> 10/100 Mbps
2009) cez Ethernet v rámci domácej siete.
Funkcie:
• Obsluha regulátora vykurovania prostredníctvom PC, t.j. napojenie regulátora do domácej sietepre prístup pomocou v nej nachádzajúceho sa PC. • Zmena žiadaných teplôt pre teplú vodu
alebo zmiešavacie okruhy, alebo čítanie informácií.
• Možný prístup na všetky regulátory prepojené cez T2B.
• IP-Adresa nastaviteľná cez TopTronic®T regulátor
• Rozmery:
D x Š x V: 160 * 145 * 48 mm
POZOR:
Inštalácia Ethernet-Modulu do siete zakazníka musí byť prevedená na stavbe. Inštalácia zákazníckym servisom Hoval nie je možná.
Diaľkové napojenie
SMS diaľkový modul
• SMS-diaľkový modul ako jednoduchý
diaľkový hlásiaci systém pre vykurovacie zariadenia.
• Pre montáž do skrinky (alebo rozvádzača)
• Možnosť pripojenia na všetky kotly Hoval.
• 6 vstupov (digital)
• 4 výstupy
• Rozmery:
D x Š x V: 90 x 88 x 66 mm
• SIM-karta nie je obsahom dodávky. Voľiteľná
sieť prípadne operátor.
SMS diaľkový modul
• Pozostáva z:
-Základný prístroj s aténou,
- Anténa s magnet. držiakom s 2,5 m
káblom
- Kábel pre programovanie
- Prevodník USB-RS232
- CD so softwarom pre programovanie a prevádzkový návod
Systémový prvok SMS diaľkový modul
• SMS-diaľkový modul ako jednoduchý
diaľkový hlásiaci systém pre vykurovacie zariadenia. Predmontovaný v spínacej skrinke,
pripravený na montáž na stenu. Možnosť
zapojenia so všetkými zdrojmi tepla Hoval.
• Systémový prvok obsahuje spínač pre údržbu, zabudovanie do nastennej skrinky a prekáblovanie SMS diaľkového modulu cez
relé kontakty priamo na pripojovacie svorky
• 6 vstupov (digital), z toho 3 predkáblované
• 4 výstupov, z toho 2 predkáblované
• Rozmery:
D x Š x V: ca. 250 x 175 x 100 mm
• SIM-karta nie je obsahom dodávky. Voľiteľná
sieť prípadne operátor.
Systémový prvok SMS diaľkový modul
• Dodávané príslušenstvo pozostáva z:
- Malá anténa,
- Anténa s magnet. držiakom s 2,5 m
káblom
- Kábel pre programovanie
- Prevodník USB-RS232
- CD so softwarom pre programovanie a prevádzkový návod
2
Zmeny vyhradené, 1.4.2014
Hoval komunikačné moduly / diaľkové pripojenie
■■Objednávacie čísla
Komunikačné moduly
Obj. č.
V kombinácii s TopTronic®T
GLT-Modul 0 - 10V
(nadradený riadiaci systém)
pre TopTronic®T
Riadenie 1-10 V zodpovedá 11,5-115°C
Pre ďalšie informácie pozri technické údaje!
Je potrebný regulátor TopTronic®T!
6016 383
Trafo pre GLT-Modul 0-10 V
pre montáž do rozvádzača
230/15 V - 2,7 VA
(montáž na lištu)
2028 726
Sada GLT-Modul 0-10V
(nadradený riadiaci systém)
Pozostáva z: GLT-Modul a Trafo
6015 195
MOD-Bus TTT/ZM
Komunikačný modul pre výmenu dát regulačného systému Hoval TopTronic®T s GLT- nadradeným systémom cez MOD-Busprotokol.
Rozhrania: T2Bus pre TopTronic® a RS232
pre MOD-Bus.
6014 389
Ethernetmodul
Zariadenie pre pripojenie regulácie
TopTronic®T na nadr. riadiaci systém cez
Ethernet na regulátor
TopTronic®T cez
Ethernet v rámci domácej siete
6023 507
6016 725
Iba v kombinácii s
TopGas® (OpenTherm-Bus)
GLT-Modul 0-10V/
OT - OpenTherm
(nadradený riadiaci systém)
nie je potrebná regulácia TopTronic®T
napájanie cez OT-Bus.
TopGas® classic
nie je možné zabudovať do kotla!
TopGas® (30-60)
je možné zabudovať do kotla!
Zmeny vyhradené, 1.4.2014
3
Hoval komunikačné moduly / diaľkové pripojenie
■■Objednávacie čísla
Diaľkové napojenie
4
Obj. č.
SMS diaľkový modul
(diaľkový systém pre vykurovacie zariadenia).
Dodávka pozostáva z
Základný prístroj s aténou,
Anténa s magnet. držiakom s 2,5 m káblom,
Kábel pre programovanie RS232,
Prevodník USB-RS232,
CD so softwarom pre programovanie
Komunikácia prebieha cez SMS
SIM-karta pre GSM-spojenie
nie je obsahom dodávky!
(tel. sieť voľne voliteľná)
6018 867
Systémový prvok SMS diaľkový modul
(diaľkový systém pre vykurovacie zariadenia. Predmontovaný v spínacej skrinke, pripravený na montáž na stenu)
Komunikácia prebieha cez SMS.
Dodávka pozostáva z
Základný prístroj v krabici s
vypínačom,
bezpotenciálové kontakty relé a
s malou anténou, anténa s magnet. držiakom
s 2,5 m káblom, kábel pre programov. RS232,
Prevodník USB-RS232,
CD so softwarom pre programovanie
SIM-karta pre GSM-spojenie
nie je obsahom dodávky!
(tel. sieť voľne voliteľná) Ďalšie informácie pozri technické údaje!
6022 797
Zmeny vyhradené, 1.4.2014
Hoval komunikačné moduly / diaľkové pripojenie
■■Technické údaje
GLT-Modul 0 - 10V - TopTronic®T
(nadradený riadiaci systém)
1. Riadenie na teplotu (vstup 1)
Ak sú kotly Hoval s reguláciou TopTronicT®
zapájané do kaskády, je dôležité, aby kotly boli medzi sebou interne prepojené po zbernici
T2B. Interný regulátor kaskády v TopTronicT®
týmto spôsobom predchádza nesprávnemu
pripájaniu a odpájaniu kotlov. Pre kaskádu s kotlami Hoval, t.j. pri prepojení pomocou Bus zbernice, je potrebný iba jeden GLT- Modul
0-10 V, cez ktorý je zadávaná žiadaná hodnota teploty kaskády. Riadenie na teplotu (vstup 1)
Napäťový signál je napojený na vstup 1 (hodnota žiadanej teploty) .
- premena signálu je priamka
- 1,0 V = 11,5 °C do 10 V = 115 °C
- napätia < 1,0 V = nie je predávaná žiadna žiadaná hodnota
- Vstupná hodnota je spracovávaná ako prídavná hodnota požiadavky tepla na zdroj/
zdroje tepla. Je dodatočne zohľadnená
pri tepelných požiadavkách vytvorených v
systéme TopTronic®T.
2. Riadenie na výkon (Vstup 2)
Ak má byť pre tepelné zdroje nadradeným
systémom zadávaná žiadaná hodnota výkonu,
potom realizovať napojenie riadiaceho napätia cez vstup 2 na module. Ak je riadenie kaskády kotlov Hoval realizované nadradeným systémom, čo vyžaduje riadenie kotlov výkonom,
tak je potrebný pre každý kotol jeden modul 0-10 V. Ak je 2. kotol pripojený na spoločný
odvod spalín, platí:
Druhý kotol smie byť pripojený iba v prípade keď prvý kotol pracuje minimálne na 60%
menovitého výkonu.
Riadenie na výkon (vstup 2)
Riadenie výkonom pri modulačných tepelných
zdrojoch
(iba WEZ- Typ 5 napr..: UltraGas):
0 až 0,4 V 0,5 V až 0,9 V
1,0 V až 10 V =
=
=
bez riadenia výkonu
(automatická prevádzka)
VYP
0%
ZAP 10 % až 100 %
3. Spätné hlásnie o výkone (skutočný výkon)
(výstup 2)
Je možné využiť na každý centrálny regulátor jeden výkonový výstup. Ak sú kotle v kaskáde a má byť odoberané spätné hlásenie o výkone od každého kotla, tak je potrebné priradenie modulov ku každému regulátoru.
Hlásenie o výkone (skutočný výkon) (výstup 2)
Priradenie je nastavením Bus-adresy pomocou
spínača na GLT- Module.
Spätné hlásenie o výkone pri modulačných
tepelných zdrojoch
(WEZ- Typ 5 (napr.: UltraGas®))
Východzí signál je riadený podľa skutočnej hodnoty výkonu:
0,0 V = VYP
0,1 V bis 10 V = 1 % - 100 %
Zmeny vyhradené, 1.4.2014
5
Hoval komunikačné moduly / diaľkové pripojenie
■■Technické údaje
MOD-Bus TTT/ZM
(Modul pre napojenie na nadradený riadiaci systém)
• Komunikačný
��������������������������������������
modul pre výmenu dát regulačného syst. Hoval TopTronic®T s GLT- nadradeným systémom cez MOD-Busprotokol.
• Na kaskádu kotlov je potrebný
����������������������������������������
1 MOD Bus-Koppler (do 5 regulátorov TopTronic®T).
Dátové body každého regulátora sú jednoznačne čitateľné prostredníctvom separátneho adresovania.
Dátové body:
• Rozmery:
• Rozhrania: Skutočné hodnoty:
• Spätné hlásenie o aktuálnom stupni príp. výkone tepelného zdroja (WEZ-Typ 5)
• Status tepelného zdroja (WEZ-Typ 5)
• Odoslanie všetkých porúch (vrátane poruchových kódov)
• Status výstupov čerpadiel a dalších variabilných výstupov
• Hodnoty teplôt všetkých snímačov na kotly (WEZ-Typ 5)
• atd.
DxŠxV 110x75x60 mm
- T2B-Bus pre napojenie
TopTronic®T
- MOD-Bus-rozhranie
POZOR:
Špecifíkacia rozhrania
„MODBus pripojenia“ nie je meniteľná.
MOD-Bus pripojenie
• Typ rozhrania:
•
•
•
•
•
•
•
RS232 –
Nulový modem
Prenosová rýchlosť:
9600 Baud
Nastavenie Daten-/Stopbit: 8 Datenbits,
1 Stopbit
Parita:
even
Master-/Slave-Modus:
Slave
MOD-Bus-Adresa:
2
Protokol:
RTU
Napájanie:
cez T2B- Bus na TopTronic®T
Žiadané hodnoty:
• Predanie žiadanej hodnoty teploty na zdroj tepla prípadne na kaskádu zdrojov tepla (regulátory TopTronic®T)
• Predanie žiadanej hodnoty výkonu na zdroj tepla
Napojenie na iné systémy:
Komunikačný modul môže byť v spojení s univerzálnou bránou využitý na komunikáciu
s LON, EIB, Profibus, BACnet, M-Bus ako aj s rôznymi komunikačnými protokolmi rôznych
výrobcov.
Pre napojenie Hard- a Softwaru sú k dispozícii špeciálne karty, adaptéry a konektorové
prepojenia.
Služby ako uvedenie do prevádzky, vytvorenie a napojenie komunikačných protokolov si vyžaduje naročné prepracovanie.
Riadenie na teplotu externe s 0 - 10 V
GLT-Modul 0-10 V / OT - OpenTherm
(nadradený riadiaci systém)
Kotol max.
Iba v kombinácii s TopGas (OpenTherm-Bus)
®
• Rozmery: D x Š x V 68 x 45 x 23 mm
• Napájanie:
prebieha cez OT- Bus
Riadenie na teplotu
• DIP-spínač 1 = OFF
• Modul premieňa vstupný signál na vstupe na žiadanú hodnotu teploty zdroja tepla.
• Premena signálu je priamka
1,0 V = 0 °C až 9,5V=100 °C. • Napätie pod 1,0 V: nie je predávaná žiadna žiadaná hodnota
Riadenie na výkon
Riadenie na výkon
0 - 1,0 V = žiadna požiadavka
1,0 - 9,5 V = 0 °C - 100 °C
Výkon max.
• DIP-spínač 1 = ON
• Modul premieňa vstupný signál na vstupe na žiadanú hodnotu výkonu.
• Ohraničenie na max. žiadanú výstupnú
teplotu
Rozlišuje sa medzi 4 rôznymi oblasťami:
• 0 - 0,5 V žiadna požiadavka na teplo
• 0,5 - 1 V minimálny výkon
• 1 - 9,5 V výkon v závislosti od signálu 0 - 10 V
• 9,5 - 10 V maximálny výkon
6
Zmeny vyhradené, 1.4.2014
Hoval komunikačné moduly / diaľkové pripojenie
■■Technické údaje
SMS- diaľkový modul
SMS-diaľkový modul ako jednoduchý diaľkový
hlásiaci systém pre vykurovacie zariadenia.
Spojenie je realizované cez GSM- prepojenie,
pričom je telefónna sieť, prípadne operátor voľne voliteľný (v závislosti od použitej SIMkarty). Komunikácia cez SMS. SIM-karta pre GSM-spojenie nie je obsahom dodávky.
Pripojenie je možné na všetky Hoval kotly,
pričom na regulátoroch TopTronic®T- sú realizované nasledovné funkcie:
• ����������������������������������������
Prepnutie prevádzkového režimu do Standby príp. do Automatiky (voľné vstupy na regulátore TopTronic®T)
• SMS- správa pri výskyte poruchy kotla
• Faxová správa a E-mail možný iba s podporou providera
• Atď.
Rozmery:
• D x Š x V 90 x 88 x 60 mm
(montáž na lištu)
Obsah dodávky:
• Základný prístroj s malou anténou
• Anténa s magnetickou nohou s 2.5m anténovým káblom
• Kábel pre programovanie RS232
• Prevodník USB-RS232
• CD so softwarom
Technické údaje:
• Prevádzkové napätie:
• Príkon: • Počet výstupov: • Výstupy:
• Počet vstupov:
• Vstupy - prah zapnutia:
Podmienky okolia
• T okolia:
• Rel. vlhkosť: • Istenie: AC 110-240VA 50/60Hz
8VA /6W
4 x prepínací kontakt (pulzujúci cez
nastaviteľný
čas)
10A 250V
6 x Digital
85V~
-25...+55 °C
5 ...95%
(nie kondenzujúca)
IP20
Detajlný zoznam funkcií:
Zapojenie vstupov a výstupov kotla Hoval príp. vykurovacieho zariadenia
- 6 digitálnych vstupov
- 4 relé výstupov s meniacimi kontaktami (pulzovateľné cez nastaviteľný čas)
Cyklické príp. náhodné spätné hlásenie
- Pravidelné kontrolné hlásenia SMS modulu
pomocou správy
- Informácie o zmenách stavov na vstupoch
diaľkového modulu zmenou statusu SMS
Ciele hlásenia a cyklické predávanie ďalej
- Vlastný telefónny zoznam, uloženie až 50
mobilných čísel príjemcov
- Cyklické posielanie alarmov až na 5 rôznych
príjemcov, v závislosti od zvoleného poradia
Bezpečnosť
- Ochrana heslom
- Potvrdenie hlásením po riadení výstupu
Software pre jednoduchú konfiguráciu zariadenia
- Jednoduchá konfigurácia pomocou dodaného softwaru
- Nastavenie zvoleného jazyka
(10 jazykov, možnosť rozšírenia)
- Individuálne upraviteľné hlásenia
Hlásenia a diaľkové riadenie
- SMS-hlásenie o stave všetkých vstupov a výstupov
- SMS-diaľkové riadenie výstupov (prostredníctvom predefinovanej správy)
Rozpoznanie výpadku prúdu
- Alarm cez SMS pri výpadku napätia príp. pri opätovnom nabehnutí napätia na diaľkovom
module a tým aj na vykurovacom zariadení
PC nur für Programmierung notwendig!
Zmeny vyhradené, 1.4.2014
7
8
Download

Komunikačné moduly - technický katalog