Ovládače a signálky
Výrobky pre priemysel
Jedinečné výhody ovládačov a signálok ABB
L-Mark
L-mark
Samočistenie
Jednoduchá montáž
L-mark – zjednodušuje špecifické zákaznícke popisovanie
ABB ponúka nový systém zákazníckeho popisovania, ktorým je možné laserovo
gravírovať celý sortiment ovládačov a signálok. Zákazník získa referenčné číslo svojho
popisu na webovej stránke L-mark, kde bude uchované pre zjednodušenie opakovanej
objednávky a garanciu daného popisu pri každej objednávke.
Pomocou nástroja na popisovanie vytvorte vlastný zákaznícky popis,
v piatich krokoch, online na http://bolservices.it.abb.com/pilot-devices
1. Nájdite svoj výrobok napísaním typového alebo objednávcieho čísla
2. Zvoľte popis textom alebo symbolmi
3. Zvoľte polohu popisu
4. Vypíšte popis alebo vyberte niektorý z 3000 symbolov vrátane knižnice ISO 7000
5. O
bjednajte zadaním objednávacieho čísla + referenčného čísla zo stránky.
Príklad: objednávacie číslo: 1SFA61130L1101 (obj. číslo vždy s L namiesto R) typové
číslo: MPD1-11R-L, referenčné číslo: MUE979
Stieracie kontakty
Kontaktné bloky pre kompaktné aj modulárne ovládače majú samočistiace kontakty
vďaka čistiacemu pohybu. Pohyblivé kontakty sa pri pohybe po pevných kontaktoch
čistia. To zabezpečuje kvalitný čistý kontakt aj pri slaboprúdových aplikáciách.
Rýchla a jednoduchá montáž
Všetky ovládače a signálky ABB sa dajú ľahko namontovať. Odpružený jazýček
zabezpečuje, že ovládač a popiska sú v správnej polohe. Naše ovládače môžu byť
použité v otvoroch s drážkou aj bez drážky. Modulárny aretovací systém umožňuje
mimoriadne rýchlu montáž.
IP67
Náš kompletný kompaktný rad a časť modulárneho sú schválené pre IP67. To znamená, že tieto výrobky sú odolné proti dočasnému ponoreniu do vody do hľbky 1 meter
na 30 minút. Je to dané krytím do náročného prostredia.
IP67
IP69K
Toto krytie bolo pôvodne vyvinuté pre cestné vozidlá, zvlášť pre tie, ktoré je potrebné
pravidelne intenzívne čistiť (smetiarské autá, miešače betónu atď.). Nachádza však
uplatnenie aj v iných oblastiach, napr. v potravinárskom priemysle.
Náš kompletný kompaktný rad a časť modulárneho sú schválené pre IP69K. Norma
požaduje tlak vody 100 barov, prietok 15 l/min a teplotu 80 °C. Tryska, z ktorej strieka
voda je vzdialená 10 cm od výrobku. Striekanie sa aplikuje pod uhlom 0°, 30°, 60°
a 90°, počas 40 sekúnd v každom uhle, pričom výrobok rotuje rýchlosťou 5 ot./min.
IP69K
2 Výhody ovládačov a signálok ABB | Ovládače a signálky
Bezpečnostné stop tlačidlá
s ocenením za konštrukciu
Buďte pripravení s ABB
Vybrať správne zariadenie pre núdzové zastavenie je dôležité,
aby sa zaručila bezpečnosť personálu a zariadení. ABB má veľmi
široký sortiment bezpečnostných tlačidiel, ktoré spĺňajú normu
IEC 60947-5-5 pre bezpečnostné stop tlačidlá.
Ocenenie najlepšieho výrobku
Naša séria bezpečnostných stop tlačidiel získala v hlasovaní
čitateľov renomovaného magazínu P&A cenu „Najlepší výrobok“
v kategórii „Ex-ochrana & bezpečnosť“.
Modulárny typový rad
Tento rad zahŕňa hlavice, držiaky, kontaktné bloky a príslušenstvo,
ktoré sa môžu veľmi pružne kombinovať. Najnovší dizajn má
pridaný zelený prúžok pre signalizáciu, že bezpečnostné tlačidlo
nebolo zatlačené.
Kompaktný typový rad
Kompaktný rad má všetky funkcie integrované v jednom celku.
Príslušenstvo
• Kryt bezpečnostného tlačidla proti náhodnému stlačeniu
•Skrinky
• Popisné štítky
Ovládače a signálky | Bezpečnostné stop tlačidlá 3
Kompaktný typový rad
Príklad objednávky:
1: Typ CP1-10■-10
Objímka – ako objednať
Čierna – štandard
Chrómová – kov – namiesto ‚1‘ dať ‚3‘
v type a obj. čísle
Pre objednanie v červenej farbe doplň R namiesto ■: CP1-10 R-10
2: Objednávacie číslo 1SFA619100R101
Pre objednanie v červenej farbe doplň 1 namiesto
: 1SFA619100R1011
Kódy farieb
Červená Zelená
l
l
Žltá
l
Modrá
l
Biela
l
Čierna
l
Sivá
l
Číra
l
Typ ■
R
G
Y
L
W
B
U
C
Obj. číslo ■
1
2
3
4
5
6
7
8
Ovládače so zapusteným gombíkom
Typ
l l l l l
l l
Bez aretácie
Objednávacie číslo
Voľby objímky Typ
Čierna – plast
CP(X)-10X-XX
Chrómová – kov CP(X)-30X-XX
Objednávacie číslo
1SFA619 X0X R10XX
1SFA619 X0X R30XX
Ovládače s predĺženým gombíkom
Typ
Objednávacie číslo
S aretáciou
Typ
Objednávacie číslo
Bez aretácie
Typ
Objednávacie číslo
S aretáciou
1 zapínací
CP1-10■-10
1SFA619100R101■
CP2-10■-10
1SFA619101R101■ CP3-10■-10
1SFA619102R101■
CP4-10■-10 1SFA619103R101■
2 zapínacie
CP1-10■-20
1SFA619100R102■
CP2-10■-20
1SFA619101R102■ CP3-10■-20
1SFA619102R102■
CP4-10■-20 1SFA619103R102■
1 vypínací
CP1-10■-01
1SFA619100R104■
CP2-10■-01
1SFA619101R104■ CP3-10■-01
1SFA619102R104■
CP4-10■-01 1SFA619103R104■
2 vypínacie
CP1-10■-02
1SFA619100R105■
CP2-10■-02
1SFA619101R105■ CP3-10■-02
1SFA619102R105■
CP4-10■-02 1SFA619103R105■
1 zap. + 1 vyp.
CP1-10■-11
1SFA619100R107■
CP2-10■-11
1SFA619101R107■ CP3-10■-11
1SFA619102R107■
CP4-10■-11 1SFA619103R107■
Podsvietené ovládače so vstavanou LED, zapustený alebo predĺžený gombík
l l l
24 V, AC/DC bez aretácie
110-130 V, AC/DC bez aretácie
1 zap., zapustený
CP1-11■-10
1SFA619100R111■
CP1-12■-10
1SFA619100R121■ CP1-13■-10
220 V, AC/DC bez aretácie
1SFA619100R131■
l 1 vyp., zapustený CP1-11R-01
1SFA619100R1141
CP1-12R-01
1SFA619100R1241
1SFA619100R1341
1 zap., predĺžený
CP3-11■-10
1SFA619102R111■
CP3-12■-10
1SFA619102R121■ CP3-13■-10
1SFA619102R131■
l 1 vyp., predĺžený
CP3-11R-01
1SFA619102R1141
CP3-12R-01
1SFA619102R1241
1SFA619102R1341
CP1-13R-01
CP3-13R-01
l l l
24 V, AC/DC s aretáciou
110-130 V, AC/DC s aretáciou
1 zap., zapustený
CP2-11■-10
1SFA619101R111■
CP2-12■-10
1SFA619101R121■ CP2-13■-10
220 V, AC/DC s aretáciou
1SFA619101R131■
l 1 vyp., zapustený CP2-11R-01
1SFA619101R1141
CP2-12R-01
1SFA619101R1241
1SFA619101R1341
1 zap., predĺžený
CP4-11■-10
1SFA619103R111■
CP4-12■-10
1SFA619103R121■ CP4-13■-10
1SFA619103R131■
l 1 vyp., predĺžený
CP4-11R-01
1SFA619103R1141
CP4-12R-01
1SFA619103R1241
1SFA619103R1341
1SFA619402R502■
CL-513■
CP2-13R-01
CP4-13R-01
Signálky so vstavanou LED
l l l l l
24 V, AC/DC
1 zap., zapustené
CL-502■
110-130 V, AC
220 V, DC
1SFA619402R513■ CL 520■
230 V, AC
1SFA619402R520■
Prepínače
l l l
S aretáciou, dvojpolohové
S aretáciou, dvojpolohové
1 zapínací
C2SS1-10■-10 1SFA619200R101■
C2SS2-10■-10 1SFA619201R101■ C2SS3-10■-10 1SFA619202R101■
2 zapínacie
C2SS1-10■-20 1SFA619200R102■
C2SS2-10■-20 1SFA619201R102■ C2SS3-10■-20 1SFA619202R102■
1 zap. + 1 vyp.
C2SS1-10■-11 1SFA619200R107■
C2SS2-10■-11 1SFA619201R107■ C2SS3-10■-11 1SFA619202R107■
l l l
S aretáciou, trojpolohové
Bez aretácie, trojpolohové
2 zapínacie
C3SS1-10■-20 1SFA619210R102■
C3SS2-10■-20 1SFA619211R102■ C3SS3-10■-20 1SFA619212R102■
1 zap. + 1 vyp.
C3SS1-10■-11 1SFA619210R107■
C3SS2-10■-11 1SFA619211R107■ C3SS3-10■-11 1SFA619212R107■
4 Kompaktný typový rad | Ovládače a signálky
Bez aretácie, dvojpolohové
Bez aretácie, trojpolohové
CL 523■
1SFA619402R523■
Kompaktný typový rad
Charakteristiky
• Konštrukcia „všetko v jednom“.
• IP66, 67, 69K & UL Typ 1, 3R, 4, 4X, 12, 13.
• Jednoduchá montáž.
• Zníženie zásob.
• Ovládacie hlavice zhodné s modulárnym radom.
• Samočistiace kontakty.
• Možnosť kovovej alebo plastovej objímky.
Bezpečnostné stop tlačidlá
Typ
l
Objednávacie číslo
Uvoľnenie otočením
Typ
Objednávacie číslo
Typ
Objednávacie číslo
Uvoľnenie vytiahnutím
Uvoľnenie kľúčom: Ronis 455, kód kľúča 71
1 vypínací
Ø 30 mm CE3T-10R-01
1SFA619500R1041
2 vypínacie
Ø 30 mm CE3T-10R-02
1SFA619500R1051
CE3P-10R-02
1SFA619501R1051
CE3K1-10R-02 1SFA619502R1051
1 zap. + 1 vyp.
Ø 30 mm CE3T-10R-11
1SFA619500R1071
CE3P-10R-11
1SFA619501R1071
CE3K1-10R-11 1SFA619502R1071
1 vypínací
Ø 40 mm CE4T-10R-01
1SFA619550R1041
2 vypínacie
Ø 40 mm CE4T-10R-02
1SFA619550R1051
CE4P-10R-02
1SFA619551R1051
CE4K1-10R-02 1SFA619552R1051
1 zap. + 1 vyp.
Ø 40 mm CE4T-10R-11
1SFA619550R1071
CE4P-10R-11
1SFA619551R1071
CE4K1-10R-11 1SFA619552R1071
Stop tlačidlá pre stroje
Uvoľnenie vytiahnutím
Uvoľnenie kľúčom: Ronis 455, kód kľúča 71
1 zap. + 1 vyp.
Ø 30 mm CE3T-10B-11
1SFA619500R1076
CE3P-10B-11
1SFA619501R1076
CE3K1-10B-11 1SFA619502R1076
1 zap. + 1 vyp.
Ø 40 mm CE4T-10B-11
1SFA619550R1076
CE4P-10B-11
1SFA619551R1076
CE4K1-10B-11 1SFA619552R1076
l
Uvoľnenie otočením
Hríbové tlačidlá
l l l l
1 zap. + 1 vyp.
Bez aretácie
Ø 40 mm CPM3-10■-11
1SFA619126R107■
Zmontované skrinky s kompaktným núdzovým stop tlačidlom
Zmontované skrinky s kompaktným stop tlačidlom pre stroje
1-násobná plastová skrinka (žltá)
1-násobná plastová skrinka s čiernym hríbikom (tmavosivá)
CEPY1-1001 1SFA619821R1001
n n Uvoľnenie otočením, čierny gombík, 1 zap. + 1 vyp. CEP1-1001 1SFA619811R1001
n n Uvoľnenie vytiahnutím, červený gombík, 2 vyp. CEPY1-1002 1SFA619821R1002
n n Uvoľnenie vytiahnutím, čierny gombík, 1 zap. + 1 vyp. CEP1-1002 1SFA619811R1002
n n Uvoľnenie otočením, červený gombík, 2 vyp.
Skrinka bezpečnostného stop tlačidla s ochranným krytom
Skrinka stop tlačidla pre stroje s ochranným krytom
CEPY1-2002 1SFA619821R2002
n n Uvoľnenie otočením, čierny gombík, 1 zap. + 1 vyp. CEP1-2001 1SFA619811R2001
n n Uvoľnenie vytiahnutím, červený gombík, 2 vyp. CEPY1-2001 1SFA619821R2001
n n Uvoľnenie vytiahnutím, čierny gombík, 1 zap. + 1 vyp. CEP1-2002 1SFA619811R2002
n n Uvoľnenie otočením, červený gombík, 2 vyp.
Ovládače a signálky | Kompaktný typový rad 5
Modulárny typový rad
Charakteristiky
• Najširší rad s integrovanými LED na trhu.
• Časť sortimentu IP67, 69K. Celý rad IP66 & UL Typ 1,
3R, 4, 4X, 12, 13.
• Aretovací systém skracuje čas potrebný na inštaláciu.
• Rýchle uvoľnenie držiaka kontaktov.
• Objímka v niekoľkých farbách.
• Unikátne riešenia pre slaboprúd vrátane samočistiacich kontaktov.
Ako objednať štandardné hlavice
Kontaktné bloky / signálny blok
Držiak
• Podsvietená hlavica
+ držiak
+ kontaktný(é) blok(y)
+ signálny blok
Voľba objímky Typ
Čierna – plast
CP(X)-10X-XX
Chrómová – kov CP(X)-30X-XX
Kód farby
Hlavica
(s upevňovacou
maticou)
Objednávacie číslo
1SFA619 X0X R10XX
1SFA619 X0X R30XX
Kontaktné bloky vrátane držiaka s 3 blokmi
Popis
Typ
Objednávacie číslo
1
1 zapínací
MCBH-10
1SFA611605R1101
G
2
1 vypínací
MCBH-01
1SFA611605R1110
Y
3
2 vypínacie
MCBH-02
1SFA611605R1120
l Modrá
L
4
2 zapínacie
MCBH-20
1SFA611605R1102
l Biela
W
5
1 zap. + 1 vyp.
MCBH-11
1SFA611605R1111
l Čierna
B
6
1 zap. + 2 vyp.
MCBH-12
1SFA611605R1121
l Sivá
U
7
Kontaktné bloky
l Číra
C
8
1 zapínací
MCB-10
1SFA611610R1001
1 vypínací
MCB-01
1SFA611610R1010
Popis
• Nepodsvietená hlavica
+ držiak
+ kontaktný(é) blok(y)
Objímka – ako objednať
Čierna – štandard
Chróm – kov – namiesto ‚1‘ dať ‚3‘
v type a obj. čísle
Typ ■
Obj. číslo ■
l Červená
R
l Zelená
l Žltá
Príklad objednávky:
Pr. 1: Typ CP1-10 -10, pre objednanie v červenej farbe doplň R namiesto : CP1-10 R-10
Pr. 2: Objednávacie číslo 1SFA619100R101 , pre objednanie v červenej farbe
doplň 1 namiesto : 1SFA619100R1011
Samostatný držiak pre 3 bloky
Držiak
MCBH-00
1SFA611605R1100
Bezpečnostné stop tlačidlá
Typ
l
Objednávacie číslo Typ
Objednávacie číslo Typ
Objednávacie číslo Typ
Objednávacie číslo
Ø 30 mm / nepodsvietené
Ø 40 mm / nepodsvietené
Ø 40 mm / podsvietené
Ø 60 mm / podsvietené
Uvoľnenie otočením
MPET3-10R
1SFA611520R1001
MPET4-10R
1SFA611523R1001
MPMT3-11R 1SFA611510R1101
MPMT4-11R 1SFA611513R1101
Uvoľnenie vytiahnutím
MPEP3-10R
1SFA611521R1001
MPEP4-10R
1SFA611524R1001
MPMP3-11R 1SFA611511R1101
MPMP4-11R 1SFA611514R1101
Uvoľnenie kľúčom
MPEK3-11R
1SFA611522R1101
MPEK4-11R
1SFA611525R1101
Stop tlačidlá pre stroje
l
Ø 30 mm
Uvoľnenie otočením
MPET3-10B
1SFA611520R1006
MPET4-10B
Ø 40 mm
1SFA611523R1006
Uvoľnenie vytiahnutím
MPEP3-10B
1SFA611521R1006
MPEP4-10B
1SFA611524R1006
Uvoľnenie kľúčom
MPEK3-10B
1SFA611522R1106
MPEK4-10B
1SFA611525 R1061
Hríbové tlačidlá
Farby
Ø 40 mm / nepodsvietené
Ø 60 mm / nepodsvietené
Ø 40 mm / podsvietené
Ø 60 mm / podsvietené
l Červená
MPM1-10R
1SFA611124R1001
MPM2-10R
MPM1-11R
1SFA611124R1101
MPM2-11R
1SFA611125R1101
l Zelená
MPM1-10G
1SFA611124R1002
MPM1-11G
1SFA611124R1102
l Žltá
MPM1-10Y
1SFA611124R1003
MPM2-10Y
1SFA611125R1003
MPM1-11Y
1SFA611124R1103
MPM2-11Y
1SFA611125R1103
l Čierna
MPM1-10B
1SFA611124R1006
MPM2-10B
1SFA611125R1006
Signálne bloky – pozri príslušenstvo
6 Modulárny typový rad | Ovládače a signálky
1SFA611125R1001
Modulárny typový rad
Zapustený gombík
l l l l l
l l
Predĺžený gombík
Typ
Objednávacie číslo
Nepodsvietené
Typ
Objednávacie číslo
Podsvietené
Typ
Objednávacie číslo
Nepodsvietené
Typ
Objednávacie číslo
Podsvietené
Bez aretácie
MP1-10■
1SFA611100R100■
MP1-11■
1SFA611100R110■ MP3-10■
1SFA611102R100■
MP3-11■
1SFA611102R110■
S aretáciou
MP2-10■
1SFA611101R100■
MP2-11■
1SFA611101R110■ MP4-10■
1SFA611103R100■
MP4-11■
1SFA611103R110■
Dvojitý gombík
l Horný
l Dolný
Predĺžený dolný gombík /
Nepodsvietený
Predĺžený dolný gombík /
Podsvietený
l Predĺžený dolný gombík /
l Dolný nepodsvietený
I/O
MPD13-11B
1SFA611142R1106
MPD13-11C
1SFA611142R1108
-
START / STOP
MPD15-11B
1SFA611144R1106
MPD15-11C
1SFA611144R1108
1SFA611146R1106
Prepínač
Trojpolohový
l
Krátka páčka
Krátka páčka
Dlhá páčka
Čierna - plast
M3SSC1-10B
1SFA611250R1006
M3SSC3-10B 1SFA611252R1006
M3SSC4-10B
1SFA611253R1006
Dlhá páčka
M3SSC6-10B 1SFA611255R1006
Chrómová - kov
M3SSC1-30B
1SFA611250R3006
M3SSC3-30B 1SFA611252R3006
M3SSC4-30B
1SFA611253R3006
M3SSC6-30B 1SFA611255R3006
S aretáciou / krátka páčka
Bez aretácie / krátka páčka
S aretáciou / dlhá páčka
M2SS1-10■
M2SS3-10■
Dvojpolohový
l l l
1SFA611200R100■
1SFA611202R100■ M2SS4-10■
1SFA611203R100■
Dvojpolohový, podsvietený
l l l l l
S aretáciou / krátka páčka
S aretáciou / krátka páčka
M2SS1-11■
M2SS2-11■
1SFA611200R110■
Bez aretácie / krátka páčka
1SFA611201R110■ M2SS3-11■
1SFA611202R110■
S aretáciou / dlhá páčka
M2SS4-11■
1SFA611203R110■
Prepínač ovládaný kľúčom
l
S aretáciou / dvojpolohový*
S aretáciou / dvojpolohový*
Bez aretácie / dvojpolohový
S aretáciou / trojpolohový
71/Ronis 455
M2SSK1-101
1SFA611280R1001
M2SSK2-101
1SFA611281R1001
M2SSK3-101
1SFA611282R1001
M3SSK1-101
1SFA611283R1001
72/Ronis 421
M2SSK1-102
1SFA611280R1002
M2SSK2-102
1SFA611281R1002
M2SSK3-102
1SFA611282R1002
M3SSK1-102
1SFA611283R1002
73/Ronis 3433-E
M2SSK1-103
1SFA611280R1003
M2SSK2-103
1SFA611281R1003
M2SSK3-103
1SFA611282R1003
M3SSK1-103
1SFA611283R1003
* Uvoľnenie kľúčom iba v polohe B
Signálky
l l l l l
ML1-100■
Rozptylné šošovky KA1-8005
1SFA611400R100■
1SFA616920R8005
Signálne bloky – pozri príslušenstvo
Ovládače a signálky | Modulárny typový rad 7
Modulárny typový rad
Ako objednať páčkový ovládač a gombíky pre ťažké podmienky
Kód farby
• Páčkový ovládač (s držiakom)
+ kontaktné bloky
Popis
Kontaktné
bloky
Páčkový ovládač
(s držiakom)
Kontaktné bloky vrátane držiaka s 3 blokmi
Popis
Typ
Objednávacie číslo
1 zapínací
MCB-10
1SFA611610R1001
1 vypínací
MCB-01
1SFA611610R1010
Typ ■
Obj. číslo ■
l Červená
R
1
Kontaktné bloky
l Zelená
G
2
l Žltá
Y
3
l Modrá
L
4
Bloky mikrospínačov
l Biela
W
5
1 zapínací
MCBL-10
1SFA611612R1010
l Čierna
B
6
1 vypínací
MCBL-01
1SFA611612R1001
l Sivá
U
7
l Číra
C
8
Páčkový ovládač
l
Typ
Objednávacie číslo
S aretáciou
Typ
Objednávacie číslo
Typ
Objednávacie číslo
Typ
Objednávacie číslo
S návratom pružinou
S aretáciou / blokovaním
S návratom pružinou / blokovaním
2-polohový
MJS1-60B
1SFA611701R6006
MJS2-60B
1SFA611702R6006
MJS7-60B
1SFA611707R6006
MJS8-60B
1SFA611708R6006
4-polohový
MJS5-60B
1SFA611705R6006
MJS6-60B
1SFA611706R6006
MJS11-60B
1SFA611711R6006
MJS12-60B
1SFA611712R6006
Popisné štítky
2-polohový
MA6-1240
1SFA611930R1240
2-polohový
MA6-1241
1SFA611930R1241
4-polohový
MA6-1242
1SFA611930R1242
Gombík pre ťažké podmienky
l l l
pre montážny otvor Ø 30 mm
KP6-40■
1SFA616105R400 ■
Resetovacie tlačidlo
l l
S hriadeľom
KPR3-100■
Bez hriadeľa
1SFA616162R100■
KPR1-100■
Príslušenstvo: hriadeľ (čierny)
1SFA616160R100■ KA1-8046
1SFA616920R8046
Bzučiak
l
12 V AC/DC
Trvalý
KB1-4000
1SFA616401R4000
KB1-4010
24 V AC/DC
1SFA616401R4010
115 V AC/DC
KB1-4030
1SFA616401R4030
KB1-4040
230 V AC
1SFA616401R4040
Prerušovaný
KB1-4100
1SFA616401R4100
KB1-4110
1SFA616401R4110
KB1-4130
1SFA616401R4130
KB1-4140
1SFA616401R4140
Potenciometer
l
s odporom 5 kOhm
Čierny plast
MT-105B
1SFA611410R1056
Popisné štítky 1) SK615562-87
s odporom 10 kOhm
MT-110B
1SFA611410R1106
2) SK615562-88
s odporom 50 kOhm
MT-150B
1)2)
3)
1SFA611410R1506
3) 1SFA611930R1252
Prepínač*
l
S aretáciou / dvojpolohový
Bez aretácie / trojpolohový
S aretáciou / trojpolohový
Čierny plast
MTS1-10B
1SFA611300R1006
MTS2-10B
1SFA611301R1006
MTS3-10B
1SFA611302R1006
Chróm – kov
MTS1-30B
1SFA611300R3006
MTS2-30B
1SFA611301R3006
MTS3-30B
1SFA611302R6006
* Pozri konfiguráciu kontaktného bloku pre štandardnú hlavicu
8 Modulárny typový rad | Ovládače a signálky
Príslušenstvo
Kontaktný blok s trojitým držiakom
Popis
Typ
Objednávacie číslo
1 zapínací
MCBH-10
1SFA611605R1101
Min. obj. množstvo
1
1 vypínací
MCBH-01
1SFA611605R1110
1
2 vypínacie
MCBH-02
1SFA611605R1120
1
2 zapínacie
MCBH-20
1SFA611605R1102
1
1 zapínací + 1 vypínací
MCBH-11
1SFA611605R1111
1
2 zapínacie + 1 vypínací
MCBH-21
1SFA611605R1112
1
MCBH-00
1SFA611605R1100
10
Samostatný držiak
Držiak 3 blokov
Bloky a držiak
Bloky mikrospínačov
Blok mikrospínačov
1 zapínací
MCBL-10
1SFA611612R1010
10
1 vypínací
MCBL-01
1SFA611612R1001
10
1 zapínací
MCB-10
1SFA611610R1001
10
1 vypínací
MCB-01
1SFA611610R1010
10
Kontaktné bloky
Signálne bloky so vstavanou LED
Farby l l l l l (pozri predchádzajúce strany pre kód farby)
Signálny blok s LED so
vstavanou ochranou proti
svieteniu zvodovým prúdom
Držiaky popisných štítkov
pre páčkový ovládač
Menovité napätie 24 V, AC/DC
MLBL-01■ 1SFA611621R101■
10
Menovité napätie 110-130 V, AC
MLBL-04■ 1SFA611621R104■
10
Menovité napätie 110-130 V, DC
MLBL-05■ 1SFA611621R105■
10
Menovité napätie 220 V, DC
MLBL-06■ 1SFA611621R106■
10
Menovité napätie 230 V, AC
MLBL-07■ 1SFA611621R107■
10
Držiaky popisných štítkov
Držiaky popisných štítkov
Držiaky popisných štítkov
pre dvojité tlačidlo
Držiak pop. štítkov (4-polohový páčkový ovládač) MA1-8137
1SFA611920R8137
1
Držiak pop. štítkov (2-polohový páčkový ovládač) MA1-8138
1SFA611920R8138
1
Držiak pop. štítkov (2-polohový dvojitý)
MA1-8039
1SFA611920R8039
1
Držiak popisných štítkov (čierny)
KA1-8120
1SFA616920R8120
10
Štítky bez textu
KA1-8121
1SFA616920R8121
10
Držiak popisných štítkov pre plastovú skrinku
MA6-1060
1SFA611930R1060
10
Štítky bez textu pre plastovú skrinku
MA6-1061
1SFA611930R1061
10
Montážny nástroj
MA1-8015
1SFA611920R8015
1
Silikónová membrána zapusteného gombíka
KA1-8052
1SFA611920R8052
1
Silikónová membrána predĺženého gombíka
KA1-8002
1SFA611920R8002
1
Upevňovacia matica
MA1-8019
1SFA611920R8019
10
Rozptylná šošovka
KA1-8005
1SFA611920R8005
1
Adaptéry 30 mm, čierne plastové
KA1-8029
1SFA611920R8029
1
Ochranný kryt
KA1-8010
1SFA611920R8010
1
Vložka*
-
SK615516-1
1
Vložka pre modulárne bezpečnostné tlačidlo*
KA1-8045
1SFA616920R8045
1
Príslušenstvo
30 mm adaptér
Montážny nástroj
Ochranný kryt
Silikónová
membrána
* Vložka je potrebná, ak sa pri plastových skrinkách nepoužijú popisovacie štítky
Skrinky
Prázdne plastové skrinky pre modulárny a kompaktný typový rad
Popis
Typ
Objednávacie číslo
n n 1-násobné
MEPY1-0
1SFA611821R1000
Min. obj. množstvo
1
n n 1-násobné
MEP1-0
1SFA611811R1000
1
n n 2-násobné
MEP2-0
1SFA611812R1000
1
n n 3-násobné
MEP3-0
1SFA611813R1000
1
n n 4-násobné
MEP4-0
1SFA611814R1000
1
n n 6-násobné
MEP6-0
1SFA611816R1000
1
n Žltý
MA1-8053
1SFA611920R8053
1
n Sivý
MA1-8128
1SFA611920R8128
1
Ochranný kryt
Prázdne skrinky
Prázdne skrinky pre kompaktný typový rad
n n Žltá / svetlosivá
CEPY1-0
1SFA619821R1000
1
n n Tmavosivá / svetlosivá
CEP1-0
1SFA619811R1000
1
n Žltý
CA1-8053
1SFA619920R8053
1
n Sivý
CA1-8054
1SFA619920R8054
1
MA1-8131
1SFA 611 920 R8131
1
Ochranný kryt
Adaptér na DIN lištu
Adaptér na DIN lištu
Adaptér na DIN lištu
Ovládače a signálky | Príslušenstvo 9
Technické údaje kompaktného typového radu
Normy a osvedčenia
Elektrické údaje
IEC / EN 60947-1
Spínacie a riadiace prístroje nn –
Časť 1: Všeobecné ustanovenia
IEC / EN 60947-5-1
Spínacie a riadiacie prístroje nn – Časť 5-1:
Prístroje a spínacie prvky riadiacich obvodov –
Elektromechanické prístroje riadiacich obvodov
Menovité izolačné napätie, Ui
300 V
IEC / EN 60947-5-5
Spínacie a riadiacie prístroje nn – Časť 5-5:
Prístroje a spínacie prvky riadiacich obvodov –
Prístroje pre elektrické núdzové zastavenie
s mechanickým zabezpečením
Menovitý tepelný prúd, Ith
5A
Menovitý pracovný prúd, Ie
kategória použitia AC-15
pri: 240 V
1A
IEC / EN 60073
Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človekstroj, značenie a identifikácia – zásady kódovania
indikátorov a ovládačov
Menovitý pracovný prúd, Ie
kategória použitia DC-13
pri: 24 V
pri: 125 V
0,3 A
0,2 A
IEC / EN 60529
Stupne ochrany krytím (kód IP)
EN 50013
Spínacie a riadiace prístroje nn na priemyselné
účely – Značenie svoriek a rozlišovacie čísla
pre určité riadiace spínače
DIN 40050-9
Cestné vozidlá; stupne ochrany (kód IP);
ochrana voči cudzím predmetom; vode a dotyku;
elektrické zariadenia
Elektrické parametre
Kontakty
Menovité hodnoty podľa IEC 60947-5-1
Menovité hodnoty podľa UL, CSA,
NEMA
C300
AC
R300
DC
Menovité izolačné napätie
250 V
250 V
Menovitý tepelný prúd
2,5 A
1A
Menovitý pracovný prúd
UL 508
Priemyselné riadiace zariadenia
Ochrana proti skratu
CSA C22.2 No 14
Priemyselné riadiace zariadenia
Max. poistka pri 1 kA
Environmentálne údaje
pri: 120 V
pri: 125 V
pri: 240 V
pri: 250 V
1,5 A
0,75 A
0,22 A
0,11 A
Make-and-break
Make-and-break
contact
contact
gG 10 A
Modular
Modular
pushbutton
pushbutton
Prepínacie
kontakty
Compact
Compact
pushbutton
pushbutton
Tlačidlo
Compact
Compact
emergency
emergency
stop pushbutton
stop pushbutton
Bezpečnostné stop tlačidlo
-1
Rozpínací
Rozpínací
-1 -2
-2
-1
Rozpínací
Rozpínací
-1 -2
-2
-3
Zapínací
Zapínací
-3 -4
-4
-3
Zapínací
Zapínací
-3 -4
-4
Stupne ochrany
Ovládač / signálka
IEC/EN DIN
UL/CSA
Tlačidlo
IP66, IP67 a IP69K
Typ 1, 3R, 4, 4X, 12, 13
Prepínač
IP66, IP67 a IP69K
Typ 1, 3R, 4, 4X, 12, 13
Signálka
IP66, IP67 a IP69K
Typ 1, 3R, 4, 4X, 12, 13
Bezpečnostné tlačidlo
IP66, IP67 a IP69K
Typ 1, 3R, 4, 4X, 12, 13
Svorky
IP20
= zopnutý
= zopnutý
kontaktkontakt
= zopnutý
= zopnutý
kontaktkontakt
LED (pre kompaktné aj modulárne)
Teplota
Pracovná teplota
-25 až +70 °C
Životnosť u LED znamená počet pracovných hodín do zníženia jasu pod 50 %.
Životnosť 50 000 h.
Skladovacia teplota
-40 až +85 °C
Biele LED
x = 0,31 Y = 3,2 znamená pozíciu farby
v chromatickom diagrame ICI
Prepätie na LED
10 % prepätie je akceptovateľné bez
vplyvu na životnosť
Napäťové špičky na LED
Napäťové špičky do 1 000 V, prúdové
špičky do 500 mA počas niekoľkých ms
Svietenie zo zvodového prúdu
Všetky vstavané LED majú funkciu
orezania zvodových prúdov
Technické údaje
Pripájanie káblov
Hlavica
Svorka
Tlačidlo
Prepínač
Bezpečnostné tlačidlo
Plus-mínus Pozidriv č. 2
Pripojiteľný rozsah:
min. 1 × 0,5 mm2/1 × AWG22
max. 2 × 1,5 mm2/2 × AWG14
Mechanické údaje
Uťahovací moment
Hlavice, M22
Min. 2 Nm / Max. 2,3 Nm
Tlačidlo a prepínač
0,8 Nm (M3) (káblové svorky)
Signálka
0,9 Nm (M3.5) (káblové svorky)
Bezpečnostné tlačidlo
0,8 Nm (M3) (káblové svorky)
10 Technické údaje | Ovládače a signálky
Mechanická životnosť
Tlačidlá, prepínače
500 000 cyklov
Bezpečnostné tlačidlo
50 000 cyklov
Technické údaje modulárneho typového radu
Normy a osvedčenia
Elektrické údaje
IEC / EN 60947-1
Spínacie a riadiace prístroje nn – Časť 1:
Všeobecné ustanovenia
IEC / EN 60947-5-1
Spínacie a riadiacie prístroje nn – Časť 5-1:
Prístroje a spínacie prvky riadiacich obvodov –
Elektromechanické prístroje riadiacich obvodov
IEC / EN 60947-5-5
Spínacie a riadiacie prístroje nn – Časť 5-5:
Prístroje a spínacie prvky riadiacich obvodov –
Prístroje pre elektrické núdzové zastavenie
s mechanickým zabezpečením
IEC / EN 60073
Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie
človek-stroj, značenie a identifikácia – zásady
kódovania indikátorov a ovládačov
IEC / EN 60529
Stupne ochrany krytím (kód IP)
EN 50013
Parametre kontaktných blokov
Mechanická životnosť
10 miliónov cyklov
Samočistiace strieborné kontakty, rozpínací kontakt s pozitívnym rozpínaním.
Pri napätiach a prúdoch pod 24 V a 5,6 mA odporúčame naše bloky
mikrospínačov, alebo – ako alternatívu – pozlátené kontakty.
Menovité hodnoty podľa IEC 60947-5-1
690 V
Menovité izolačné napätie, Ui
10 A
Menovitý tepelný prúd, Ith
Menovitý pracovný prúd, Ie
kategória použitia AC-15
pri: 120 V
pri: 230 V
pri: 400 V
pri: 690 V
8A
6A
4A
2A
Spínacie a riadiace prístroje nn na priemyselné
účely – Značenie svoriek a rozlišovacie čísla pre
určité riadiace spínače
Menovitý pracovný prúd, Ie
kategória použitia DC-13
pri: 24 V
pri:125 V
pri: 250 V
5A
1,1 A
0,55 A
UL 508
Priemyselné riadiace zariadenia
CSA C22.2 No 14
Priemyselné riadiace zariadenia
Menovité hodnoty podľa UL,
CSA, NEMA
A600
AC
Q600
DC
Menovité izolačné napätie
600 V
600 V
Environmentálne údaje
Menovitý tepelný prúd
10 A
2,5 A
Stupne ochrany
Menovitý pracovný prúd
pri: 120 V
pri: 240 V
pri: 480 V
pri: 600 V
Kontaktný odpor
< 25 mΩ
Funkčný test
pri: 5 V, 16 mA
Hlavice
IEC/EN
UL/CSA
Tlačidlá
IP 66
Typ 1, 3R, 4, 4X, 12, 13
Dvojité tlačidlá
IP 66
Typ 1, 3R, 4, 4X, 12, 13
Hríbové tlačidlá
IP 66
Typ 1, 3R, 4, 4X, 12, 13
Bezpečnostné tlačidlo
IP 66
Typ 1, 3R, 4, 4X, 12, 13
Prepínač
IP 66
Typ 1, 3R, 4, 4X, 12, 13
Prepínač ovládaný
kľúčom
IP 66
Typ 1, 3R, 4, 4X, 12
Páčkový prepínač
IP 66
Typ 1, 3R, 4, 4X, 12, 13
Gombík pre ťažké
podmienky
-
Resetovacie tlačidlo
IP 66
6A
3A
1,5 A
1,2 A
pri: 125 V
pri: 250 V
pri: 480 V
pri: 600 V
Blok mikrospínača / menovité hodnoty podľa IEC 60947-5-1
Menovité izolačné napätie, Ui
125 V
Menovitý tepelný prúd, Ith
3A
Menovitý pracovný prúd, Ie
kategória použitia AC-14
pri: 125 V
0,5 A
Typ 1, 3R, 4, 4X
Menovitý pracovný prúd, Ie
kategória použitia DC-13
pri: 24 V
0,3 A
Typ 1, 3R, 4, 4X, 12, 13
Menovitý pracovný prúd, Ie
kategória použitia DC-12
pri: 24 V
0,1 A
3 V DC
1 mA
Páčkový ovládač
IP 66, 67, 69K
Typ 1, 4X (indoor), 12, 13
Minimálna spínacia kapacita
Signálky
IP 66
Typ 1, 3R, 4, 4X, 12, 13
Menovité hodnoty podľa UL 508
Bzučiak
IP 65
Typ 4X
125 V AC
3A
Potenciometer
IP 66
Typ 1, 3R, 4, 4X, 12, 13
60 V DC
0,2 A
Kontaktný a transformátorový blok
IP 20
-
48 V DC
0,1 A
Plastové skrinky
IP 66
Typ 1, 3R, 4, 4X, 12, 13
Kovové skrinky
IP 66, 67, 69K
-
0,55 A
0,27 A
0,10 A
0,10 A
Ochrana proti skratu
Max. poistka pri 1 kA
gG 16 A
Pozn.: LED - pozri technické údaje kompaktného typového radu
Teplota
Pracovná teplota
-25 až +70 °C
Skladovacia teplota
-40 až +85 °C
Mechanické údaje
Životnosť
Technické údaje
Tlačidlá, hríbové bez aretácie
2 milióny cyklov
Svorky
Prepínače. Súčasný štandard (bez stredného
kontaktu)
500 000 cyklov
So stredným kontaktom
250 000 cyklov
Plus-mínus skrutka Pozidriv č. 2 s podložkou DIN
Pripojiteľný rozsah
min. 1 × 0,5 mm2 AWG 20
max. 2 × 2,5 mm2/2 × AWG14
Uťahovací moment
Hlavice, M22
Min. 2 Nm / Max. 2,3 Nm
Káblové svorky
0,9 Nm
150 000 cyklov
Hríbové s aretáciou, tlačidlá, prepínače
ovládané kľúčom a dvojité tlačidlá
500 000 cyklov
Bezpečnostné tlačidlo
100 000 cyklov
Páčkový prepínač
1 milión cyklov
Odporúčaný maximálny počet blokov: 6
Ovládače a signálky | Technické údaje 11
ABB, s.r.o.
Divízia nízkeho napätia
Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava
Tel.: 02 59 41 8 7 68
Fax: 02 59 41 8 7 69
Poznámka:
Údaje a ilustrácie nie sú záväzné. Vyhradzujeme
si právo meniť obsah tohto dokumentu bez
predchádzajúceho upozornenia na základe
technického vývoja výrobkov.
© Copyright 2011 ABB
Všetky práva vyhradené
ABB, s.r.o.
Divízia nízkeho napätia
Magnezitárska 11
043 05 Košice
Tel.: 055 636 74 14
Fax: 055 636 74 16
www.abb.sk
Prehľadový katalóg, 1SFC150003B0201SK-9/2011, rev.C, september 2011
Kontakt
Download

Ovládače a signálky Výrobky pre priemysel