İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ /SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
2015-16 GÜZ YARIYILI SINAV PROĞRAMI
Saat
Gün
900
1000
1000
1100
1100
1200
1200
1300
1300
1400
00
14
1500
28 Aralık 15
PAZARTESİ
29 Aralık 15
SALI
30 Aralık 15
ÇARŞAMBA
İÇM0010 / IMC702 Sahne Tasarımı
Yrd. Doç. Dr. Arzu ECEOĞLU
1C-12-14
İÇM3031 Mimarlık ve Sanat Tarihi II
Türk Mimarlık Tarihi
Prof. Dr. Mehmet ÜSTÜNİPEK
B1-5 Arş. Gör. Oya Ekmekçi
B1-6 Arş. Gör. Ali Kemal Terlemez
İÇM5041 / IMC506 Aydınlatma A /B
Doç. Dr. Banu MANAV
Doç. Dr. Rana KUTLU
B1-5 Arş. Gör. Handan Güzelci
B1-6 Arş. Gör. Orkan Güzelci
İÇM0015 Moda Tasarımı
Öğr.Gör.Dr.Reyhan ULUDAĞ
1C-12-14
YDI 1001 Yabancı Dil I
A ve B ŞUBELERİ
3B-07-09 Arş. Gör. Oya Ekmekçi
3B-08-10 Arş. Gör. Ali Kemal Terlemez
4B-11-13 Arş. Gör. Orkan Güzelci
İÇM0006 Grafik Tasarımı
Öğr.Gör.Dr.Reyhan ULUDAĞ
1C-12-14
İÇM1031 Mimarlık Kavramları
Prof. Dr. Gülay USTA
Yrd. Doç. Dr. Armağan S. M.Eke
Z-A-1, Z-A-2
Arş. Gör. Oya Ekmekçi
İÇM0002 Ekoloji
Doç. Dr. Rana KUTLU
1C-12-14 Arş. Gör. Ali Kemal Terlemez
İÇM3021
Yapı Bilgisi ve Malzeme I
Öğr.Gör.Dr. Caner Göçer
Yrd. Doç. Dr. Armağan S. M.Eke
3C-08-10
Arş. Gör. Ali Kemal Terlemez
3C-11-13-15
Arş. Gör. Derya Adıgüzel
3C-12-14-16
Arş. Gör. Orkan Güzelci
İÇM0024 ISN702 Eleştirel Düşünce
Doç.Dr. Banu MANAV
1C-12-14 Arş. Gör. Handan Güzelci
15
1600
İÇM0025 Maket Yapımı
Öğr. Gör. Tolga ERDEM
1C-12-14
1600
1700
IMC505/ İÇM008 Mekan Organizasyonu
Yrd. Doç. Dr. Arzu ECEOĞLU
1C-12-14
00
00
17
1800
TR1001 Türkçe I
Amfi Z-B-1 Arş. Gör. Ali Kemal Terlemez
Arş. Gör. Oya Ekmekçi
Amfi B1-5 Arş. Gör. Orkan Güzelci
Arş. Gör. Handan Güzelci
İÇM3004 Yapı ve Tesisat
Doç. Dr. Rana KUTLU
Z-A-1 Arş. Gör. Orkan Güzelci
Z-A-2 Arş. Gör. Handan Güzelci
İÇM0033 Mobilya Tarihi
Öğr. Gör. Tolga ERDEM
1C-12-14
İÇM5002/IMC502 Rölöve
Yrd. Doç. Dr. Arzu ECEOĞLU
1C-12-14
İÇM5021 / IMC7082S Akustik
Doç. Dr. Banu MANAV
1C-04-06 Arş. Gör. Handan Güzelci
1C-12-14 Arş. Gör. Derya Adıgüzel
İÇM0007 IMC 306 Çevresel Psikoloji
Yrd. Doç. Dr. Armağan S. M.Eke
3C-12-14
IMC712S / İÇM0003
Isıtma ve Havalandırma
Doç. Dr. Rana KUTLU
1C-12-14 Arş. Gör. Orkan Güzelci
İÇM7021 Donatı Tasarımı
Yrd. Doç. Dr. Arzu ECEOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Armağan S. M.Eke
Öğr. Gör. Tolga ERDEM
1C-11-13
ATA1001Atatürk İlk.ve İnk. Tarihi I
Amfi B1-3, Arş. Gör. Derya Adıgüzel
Arş. Gör. Handan Güzelci
Amfi B1-4 Arş. Gör. Oya Ekmekçi
Arş. Gör. Orkan Güzelci
YDI 3001 Yabancı Dil III
A ve B ŞUBELERİ
Z-D-4 Arş. Gör. Ali Kemal Terlemez
B1-5 Arş. Gör. Derya Adıgüzel
IÇM0014 Fuar Alanları Tasarımı
Yrd. Doç. Dr. Arzu ECEOĞLU
1C-12-14
IÇM0019
İçmimarlıkta Özel Konular
Doç. Dr. Banu MANAV
1C-12-14
31 Aralık 15
PERŞEMBE
01 Ocak 15
CUMA
Saat
Gün
900
1000
1000
1100
1100
1200
04 Ocak 15
PAZARTESİ
İÇM0013
Vitrin Tasarımı
Doç. Dr. Rana KUTLU
1C-12-14
Arş. Gör. Orkan
Güzelci
İÇM5001 / IMC706
Mimaride
Canlandırma
Teknikleri
1C-12-14
Arş. Gör. Oya Ekmekçi
IÇMU0001
Plastik Sanatlar I
Yrd. Doç. Levent
ARŞİRAY
1C-12-14
05 Ocak 15
SALI
İÇM1021
Mimari Anlatım A
Doç. Dr. Ervin
GARİP
MTS3
Arş. Gör. Ali
Kemal Terlemez
06 Ocak 15
ÇARŞAMBA
İÇM1021
Mimari Anlatım B
Öğr. Gör. Kadir
UYANIK
MTS2
Arş. Gör. Derya
Adıgüzel
İÇM0812
IMC801 BİTİRME PROJESİ
00
12
1300
1300
1400
1400
1500
1500
1600
1600
1700
1700
1800
JÜRİSİ
İÇM1001
Temel Tasarım I
IMC104 Mesleki
Temel Tasarım I
Yrd. Doç. Dr. Levent
ARŞİRAY
Öğr.Gör.Dr.Reyhan
ULUDAĞ
MTS2
IMC302
Grafik Tasarım
Teknikleri
MTS 2
İÇM3001
Bilgisayar
Destekli Tasarım
B
Doç.Dr.Ervin
GARİP
1B-12/14
Arş. Gör. Handan
Güzelci
İÇM3001
Bilgisayar
Destekli Tasarım
A Öğr. Gör. Kadir
UYANIK
1B-12/14
Arş. Gör. Oya
Ekmekçi
Doç. Dr. Ervin GARİP
Yrd. Doç. Dr. Arzu
ECEOĞLU
Öğr.Gör. Kadir UYANIK
İÇM0812
IMC801
BİTİRME
PROJESİ
TESLİMİ
1C-08/10
Arş. Gör. Derya
Adıgüzel
1C-08/10
Arş. Gör. Derya Adıgüzel
07 Ocak 15
PERŞEMBE
08 Ocak 15
CUMA
İÇM0111/0212
İç Mimarlık
Proje I-II
İÇM0311/0412
İç Mimarlık
Proje III-IV
İÇM0511/0612
İç Mimarlık
Proje V-VI
IMC301/401
İçmimari
Tasarım I-II
IMC501/601
İçmimari
Tasarım III-IV
IMC501/601
İçmimari
Tasarım III-IV
İç Mimari
Tasarım V
MTS3
MTS4
MTS4
MTS4
IMC701İÇM0711
İç Mimarlık
Proje VII
Download

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 2015