Uûivatelsk· p¯ÌruËka
G D M L I N K
v
e
r
z
e
2
⁄vod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poûadavky programu . . . . . . . . . . .
Symboly v p¯ÌruËce . . . . . . . . . . . .
Instalace programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parametry p¯i spuötÏnÌ . . . . . . . . . .
Ovl·d·nÌ programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N·povÏda . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Komunikace se z·znamnÌkem . . . . . . . . . . .
NastavenÌ parametr˘ v poËÌtaËi . . . .
NastavenÌ parametr˘ v tot·lnÌ stanici
KopÌrov·nÌ soubor˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Z·lohov·nÌ soubor˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Form·tov·nÌ soubor˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Struktura datov˝ch soubor˘ . . . . . .
Soubor s p¯edpisem form·tu . . . . . .
Struktura p¯edpisu form·tu
Definice datovÈho bloku .
ÿ·dkov˝ form·t . . . . . . . .
Posloupnost n·vÏötÌ . . . . .
Definice vnit¯nÌho bloku . .
DalöÌ moûnosti form·tov·nÌ . . . . . .
Koeficienty . . . . . . . . . . .
Datum . . . . . . . . . . . . . . .
»Ìsla ¯·dk˘ . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.6
.6
.7
.8
.8
10
10
11
11
12
13
15
16
16
18
18
18
19
19
20
24
24
24
24
Uûivatelsk·
a referenËnÌ
p¯ÌruËka
GDMLINK, verze 2
2
ReferenËnÌ p¯ÌruËka
Pr·ce s referenËnÌ p¯ÌruËkou . . . . . . . . . . . . . . . . .
HlavnÌ menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menu SOUBOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Editace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Form·t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres·¯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vymaû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NaËtenÌ UDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P¯ekreslenÌ obrazovky . . . . . . . . . . . . . . .
DOS Shell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GDMLink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menu NASTAVENÕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prost¯edÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automaticky ukl·dat konfiguraci
Z·lohovat datovÈ soubory . . . . .
Adres·¯ pro z·loûnÌ soubory . . . .
Zobrazovat diakritiku . . . . . . . . .
Editor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parametry p¯enosu . . . . . . . . . . . . . . . . .
Port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Databit˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stopbit˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bit˘/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Form·tov·nÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres·¯ s p¯edpisy form·tu . . . .
P¯evodnÌ form·ty . . . . . . . . . . . .
Editovat . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menu LEV› PANEL, PRAV› PANEL . . . . . . . . . . .
Drive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NaËtenÌ adres·¯e . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menu N¡STROJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KalkulaËka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GDMLINK, verze 2
P¯Ìlohy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
27
28
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
34
34
34
35
35
3
OmezenÌ v p¯edpisu form·tu . . . . . . .
Chybov· hl·öenÌ programu GDMLINK
Chybov· hl·öenÌ p¯i form·tov·nÌ . . . .
Chybov· hl·öenÌ tot·lnÌ stanice . . . . .
GDMLINK, verze 2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
37
38
40
42
4
I.1 ⁄vod
Program GDMLINK slouûÌ k p¯en·öenÌ dat mezi tot·lnÌmi
stanicemi (p¯ÌpadnÏ z·znamnÌky) a poËÌtaËem. NavÌc
umoûÚuje form·tov·nÌ datov˝ch soubor˘ z form·tu
GEODIMETER do libovolnÈho, uûivatelem definovanÈho
textovÈho form·tu.
»·st I.
U û i v a t e l s k ·
p ¯ Ì r u Ë k a
P¯i zakoupenÌ programu zÌsk·te automaticky t¯i verze
programu - verzi pracujÌcÌ v prodt¯edÌ MS-DOS, verzi
pracujÌcÌ pod 16bitov˝mi MS Windows (3.1 a 3.11) a verzi
pro 32bitovÈ MS Windows (Windows 95 a Windows NT).
VÏtöina funkcÌ i zp˘sob ovl·d·nÌ tÏchto verzÌ jsou tÈmϯ
shodnÈ. ⁄daje, kterÈ jsou specifickÈ pro nÏkterou s tÏchto
verzÌ, budou oznaËeny symbolem (DOS) resp. (Win).
Poûadavky programu
PoËÌtaË P
P
P
P
P
osobnÌ poËÌtaË typu XT/AT/386/486/Pentium,
min. 640 KB pamÏti,
MS-DOS 3.0 nebo vyööÌ,
jeden voln˝ sÈriov˝ port,
(Win) MS Windows
Tot·lnÌ stanice P tot·lnÌ stanice nebo z·znamnÌk s moûnostÌ obousmÏrnÈ
komunikace (stanice ¯ady 500, 600, z·znamnÌk Geodat
500),
P kabel pro p¯ipojenÌ k poËÌtaËi.
GDMLINK, verze 2
6
I.2 Instalace programu
Symboly v p¯ÌruËce
V uûivatelskÈ a referenËnÌ p¯ÌruËce jsou pro p¯ehlednost
pouûity r˘znÈ symboly a typy pÌsma:
P¯Ìklad
Popis
<ENTER>
Kl·vesa na kl·vesnici (nap¯. Enter)
[Soubor | Otev¯i]
P¯Ìkaz z menu (hlavnÌ menu
"Soubor", poloûka "Otev¯i")
(Zruöit)
TlaËÌtko v dialogovÈm oknÏ
Vstup z
kl<vesnice
Text, kter˝ je t¯eba zadat z
kl·vesnice
50=Nivela…nR bod
Obsah textovÈho souboru
L
InstalaËnÌ disketa obsahuje adres·¯e DOS, WIN16 a WIN32.
V
tÏchto
adres·¯Ìch
jsou
instalaËnÌ
programy
INSTALL.EXE (pro instalaci verze pro DOS) a
SETUP.EXE (pro instalaci verzÌ pro MS Windows).
InstalaËnÌ program automaticky instaluje vöechny pot¯ebnÈ
soubory.
Po jeho spuötÏnÌ jste dot·z·ni na jmÈno adres·¯e, do kterÈho
chcete program instalovat (implicitnÏ C:\GDMLINK resp.
C:\WGDMLINK). Adres·¯ pro program GDMLINK nemusÌ
existovat, instalaËnÌ program jej s·m vytvo¯Ì.
L
Varov·nÌ, pozn·mka nebo koment·¯
Jste-li uûivatelem geodetickÈho v˝poËetnÌho systÈmu GROMA
v. 3.0 a v˝öe, m˘ûete instalovat program GDMLINK tak, aby
mohl b˝t spouötÏn p¯Ìmo z prost¯edÌ systÈmu GROMA
(zobrazÌ se v nabÌdce [N·stroje] hlavnÌho menu).
Postup instalace je shodn˝ jako u samostatnÈ instalace,
rozdÌl je pouze v tom, ûe program GDMLINK musÌ b˝t
instalov·n do adres·¯e \APPS systÈmu GROMA. P¯i
instalaci musÌte tedy na dotaz, kam m· b˝t GDMLINK
instalov·n, zadat cestu do tohoto adres·¯e, obvykle
C:\GROMA\APPS. Po p¯ÌötÌm spuötÏnÌ systÈmu GROMA by
mÏlo menu [N·stroje] obsahovat navÌc i poloûku GDMLink.
Parametry p¯i spuötÏnÌ
Program GDMLINK lze spustit s nÏkter˝mi parametry na
p¯ÌkazovÈ ¯·dce. Parametry jsou uvedeny za znakem "/"
nebo "-".
Program umoûÚuje pouûitÌ tÏchto parametr˘:
GDMLINK, verze 2
7
GDMLINK, verze 2
8
Parametr
V˝znam
(DOS) u=soubor.cfg
(Win) u=soubor.ini
Program pouûije specifikovan˝
inicializaËnÌ soubor mÌsto
standardnÌho souboru GROMA.INI,
uloûenÈho v adres·¯i s MS
Windows. Kaûd˝ uûivatel programu
tedy m˘ûe mÌt nastavenou vlastnÌ
konfiguraci programu.
(DOS) addr=
TÌmto parametrem m˘ûete
definovat adresu sÈriovÈho portu.
ObvyklÈ hodnoty jsou 03f8, 02f8,
03e8 a 02e8 (hodnoty se zapisujÌ
hexadecim·lnÏ). V MS Windows se
tento ˙daj nastavuje pomocÌ
Ovl·dacÌho Panelu.
(DOS) irq=
I.3 Ovl·d·nÌ programu
Program se ovl·d· pomocÌ dialogov˝ch oken a Pull Down
menu, ovl·d·nÌ by v·m tedy nemÏlo Ëinit û·dnÈ potÌûe.
N·povÏda
V programu GDMLINK je kdykoli k dispozici kontextov·
n·povÏda. N·povÏdu lze vyvolat t¯emi zp˘soby:
TÌmto parametrem m˘ûete
definovat ËÌslo hardwarovÈho
p¯eruöenÌ. ObvyklÈ hodnoty jsou 4
a 3 (hodnoty se zapisujÌ
hexadecim·lnÏ). V MS Windows se
tento ˙daj nastavuje pomocÌ
Ovl·dacÌho Panelu.
1. (Win) ZvolenÌm p¯Ìkazu [N·povÏda | Obsah n·povÏdy] z
hlavnÌho menu. Po vyvol·nÌ tohoto p¯Ìkazu je
zobrazen obsah n·povÏdy, pomocÌ nÏhoû
m˘ûete postupn˝m v˝bÏrem zv˝raznÏn˝ch
odkaz˘ zÌskat poûadovanou informaci.
2. StisknutÌm kl·vesy <F1>. Po stisknutÌ tÈto kl·vesy je
podle situace zobrazena kontextov· n·povÏda
(n·povÏda o okamûitÈ situaci v programu, o zvolenÈ
poloûce, apod.), nebo obsah n·povÏdy.
3. StisknutÌm tlaËÌtka (N·povÏda) v dialogovÈm oknÏ. Po
stisknutÌ tohoto tlaËÌtka je vûdy zobrazena kontextov·
n·povÏda, t˝kajÌcÌ se p¯ÌsluönÈho dialogovÈho okna.
GDMLINK, verze 2
9
GDMLINK, verze 2
10
L
I.4 Komunikace se z·znamnÌkem
PoËÌtaË se z·znamnÌkem (resp. tot·lnÌ stanicÌ) komunikuje
po sÈriovÈm rozhranÌ RS-232C. PropojujÌ se komunikaËnÌm
kabelem, dod·van˝m ve vybavenÌ tot·lnÌ stanice.
KomunikaËnÌ kabel je vybaven konektorem DB 9
(devÌtipinov˝m). Je-li na poËÌtaËi k dispozici pouze konektor
DB 25 (25 pin˘), je nutno pouûÌt redukci z 9pinovÈho
konektoru na 25pinov˝.
P¯Ìstroje GEODIMETER pouûÌvajÌ dva r˘znÈ znaky konce
p¯enosu - standardnÌ znak EOT (kÛd 04) a znak ">" (kÛd
62). NenÌ-li v programu GDMLINK nastaven stejn˝ znak
konce p¯enosu, program se z·znamnÌkem nebude
komunikovat. V tot·lnÌch stanicÌch se koncov˝ znak
nastavuje pomocÌ funkce 79. Z tov·rny je nastaven na
hodnotu 62 (znak ">").
NastavenÌ parametr˘ v tot·lnÌ stanici
NastavenÌ komunikaËnÌch parametr˘ v tot·lnÌ stanici je
pops·no v p¯ÌsluönÈ dokumentaci.
Na poËÌtaËi i v tot·lnÌ stanici musÌte nastavit stejnÈ
komunikaËnÌ parametry.
PoËet datov˝ch bit˘, poËet stopbit˘, p¯enosov· rychlost a
parita se nastavujÌ pomocÌ funkce 78 ve form·tu
s.d.p.nnnn,
NastavenÌ parametr˘ v poËÌtaËi
kde
V programu GDMLink se komunikaËnÌ parametry nastavujÌ
v dialogu [NastavenÌ * Parametry p¯enosu]. KomunikaËnÌ parametry
jsou
P
P
P
P
P
L
poËet datov˝ch bit˘,
poËet stopbit˘,
parita,
p¯enosov· rychlost,
znak konce p¯enosu.
L
je
je
je
je
poËet stopbit˘,
poËet datov˝ch bit˘,
parita (0=û·dn·, 1=lich·, 2=sud·),
p¯enosov· rychlost.
P¯i komunikaci musÌ b˝t tot·lnÌ stanice v reûimu mϯenÌ
˙hl˘ (tzv. Teodolit-modus), tj. display musÌ zobrazovat
mϯenÈ ˙hly. NavÌc musÌ b˝t dalekohled v I. poloze. Jestliûe
nejsou obÏ tyto podmÌnky splnÏny, tot·lnÌ stanice
komunikaci odmÌt· a hl·sÌ chybu ËÌslo 24.
9600 bit˘/s
Datov˝ch bit˘
8
Stopbit˘
1
Parita
s
d
k
nnnn
Znak konce p¯enosu se nastavuje pomocÌ funkce 79.
Firma GEOTRONICS doporuËuje uûitÌ sady standardnÌch
komunikaËnÌch parametr˘:
P¯enosov· rychlost
GDMLINK, verze 2
P
P
P
P
é·dn· (0)
11
GDMLINK, verze 2
12
TÌmto zp˘sobem vytvo¯enÈ jmÈno cÌlovÈho souboru v·m
vûdy program nabÌdne ke schv·lenÌ a k p¯ÌpadnÈ opravÏ.
Nejste-li s nÌm spokojen, m˘ûete jej libovolnÏ mÏnit,
vËetnÏ toho, zda m· b˝t soubor kopÌrov·n na disk nebo
do z·znamnÌku (p¯ips·nÌm, resp. umaz·nÌm textu
"Area:" nebo "Job:").
I.5 KopÌrov·nÌ soubor˘
P¯Ìklad:
Soubory se mezi poËÌtaËem a z·znamnÌkem kopÌrujÌ pomocÌ
p¯Ìkazu "Kopie". Po oznaËenÌ kopÌrovanÈho souboru
kurzorem a vyvol·nÌ tohoto p¯Ìkazu se program pokusÌ
automaticky odhadnout, kam chcete soubor kopÌrovat. P¯i
tom se ¯ÌdÌ tÏmito z·sadami:
Chcete zkopÌrovat soubor typu "Area" z disku do
z·znamnÌku, ale tento soubor nem· standardnÌ p¯Ìponu
".ARE". Jmenuje-li se nap¯. "STAVBA1.DAT", program
v·m p¯i kopÌrov·nÌ nabÌdne jeho nezmÏnÏnÈ jmÈno. Do
z·znamnÌku jej zkopÌrujete tak, ûe nabÌdnutÈ jmÈno
opravÌte nap¯. na "Area:STAVBA1".
ObdobnÏ lze i kopÌrovat soubory s p¯Ìponou ".ARE" nebo
".JOB" z disku na disk (umaz·nÌm textu "Area:" nebo
"Job:" a doplnÏnÌm cesty a p¯Ìpony.
A. Soubor byl oznaËen v z·znamnÌku
N Program p¯edpokl·d·, ûe chcete soubor kopÌrovat na
disk. KopÌrov·nÌ ze z·znamnÌku do z·znamnÌku ani
neumoûÚuje.
N JmÈno cÌlovÈho diskovÈho souboru vytvo¯Ì tak, ûe
pouûije jmÈno souboru v z·znamnÌku, a je-li p¯Ìliö
dlouhÈ, o¯Ìzne je na 8 znak˘.
N Ke jmÈnu souboru doplnÌ p¯Ìponu ".ARE", jedn·-li se o
soubor typu "Area", nebo ".JOB", jedn·-li se o soubor
typu "Job".
B. Soubor byl oznaËen na disku
N M·-li soubor p¯Ìponu ".ARE", ".GDM" nebo ".JOB",
program p¯edpokl·d·, ûe jej chcete kopÌrovat do
z·znamnÌku. JmÈno souboru nech· beze zmÏny, odstranÌ
p¯Ìponu, a p¯ed jmÈno doplnÌ text "Area:" nebo
"Job:" (podle p¯Ìpony p˘vodnÌho souboru). Tento text
nenÌ souË·stÌ jmÈna cÌlovÈho souboru, pouze informuje,
kam m· b˝t soubor zkopÌrov·n, obdobnÏ jako "A:" nebo
"C:" u diskov˝ch soubor˘ ("Area:" znamen·, ûe m· b˝t
soubor zkopÌrov·n do z·znamnÌku jako typ "Area",
obdobnÏ "Job:" znamen·, ûe bude soubor uloûen do
z·znamnÌku jako typ "Job").
N Nem·-li soubor p¯Ìponu ".ARE", ".GDM" ani ".JOB",
program p¯edpokl·d·, ûe jej chcete kopÌrovat na disk, a
nabÌdne v·m jeho jmÈno k editov·nÌ.
GDMLINK, verze 2
13
GDMLINK, verze 2
14
I.6 Z·lohov·nÌ soubor˘
I.7 Form·tov·nÌ soubor˘
DatovÈ soubory kopÌrovanÈ ze z·znamnÌku do poËÌtaËe jsou
ukl·d·ny do aktu·lnÌho adres·¯e, zobrazenÈho v levÈm
panelu (nedoplnÌte-li nabÌzenÈ jmÈno souboru cestou do
jinÈho adres·¯e). Z·roveÚ m·te ale moûnost jejich
automatickÈho z·lohov·nÌ do v·mi zvolenÈho, jednotnÈho
z·loûnÌho adres·¯e. P¯i kaûdÈm kopÌrov·nÌ tedy vzniknou
dvÏ kopie datovÈho souboru - jedna v aktu·lnÌm adres·¯i a
jedna v adres·¯i z·loûnÌm. Obsah z·loûnÌho adres·¯e m˘ûete
Ëas od Ëasu zkopÌrovat na disketu.
Program GDMLINK umoûÚuje form·tov·nÌ datov˝ch soubor˘
z form·tu GEODIMETER do libovolnÈ, uûivatelem
definovanÈ podoby.
DatovÈ soubory se form·tujÌ pomocÌ soubor˘ s p¯edpisem
form·tu. Tyto soubory jsou uloûeny v adres·¯i
GDMLINK\FORMAT, a majÌ p¯Ìponu .FMT. Soubory s
p¯edpisem form·tu jsou bÏûnÈ textovÈ soubory, lze je tedy
vytvo¯it v libovolnÈm textovÈm editoru (vËetnÏ editoru
programu GDMLINK).
Chcete-li ukl·dat soubory i do z·loûnÌho adres·¯e, musÌte v
dialogu [NastavenÌ * Prost¯edÌ] zapnout volbu Vytv·¯et z·loûnÌ
soubory, a do vstupnÌho ¯·dku Adres·¯ pro z·loûnÌ
soubory nastavit cestu do z·loûnÌho adres·¯e.
P¯ed vytvo¯enÌm souboru s p¯edpisem form·tu je t¯eba
pochopit strukturu datov˝ch soubor˘ ve form·tu
GEODIMETER.
Struktura datov˝ch soubor˘
DatovÈ soubory ve form·tu GEODIMETER jsou jednoduchÈ
textovÈ soubory s jednotnou strukturou. Kaûd˝ ¯·dek
souboru obsahuje vûdy jeden ˙daj. Struktura ¯·dku je
<N;VŒÒTQ>=<cDAJ>,
kde <N;VŒÒTQ> je ËÌslo v rozsahu 0-99, definujÌcÌ, o kter˝
˙daj se jedn· (viz tabulka n·vÏötÌ v p¯ÌruËce k tot·lnÌ
stanici), a <cDAJ> je vlastnÌ hodnota.
P¯Ìklad:
5=2001
(bod ËÌslo 2001)
Jsou-li ˙daje registrov·ny systematicky, nejlÈpe pomocÌ
p¯edem definovanÈ UDS sekvence, obsahuje datov˝ soubor
bloky jednotnÏ uspo¯·dan˝ch namϯen˝ch hodnot.
Nap¯Ìklad p¯i mϯenÌ bod˘ pol·rnÌ metodou m˘ûe b˝t
struktura datovÈho souboru takov·to:
GDMLINK, verze 2
15
GDMLINK, verze 2
16
Symbolick˝ z·pis:
Poloûky dat.
souboru:
koment·¯:
+
*
* HlaviËka
*
.
,
*
*
*
-
50=NERUDOVKA
54=BUDOVA
51=1992-09-14
52=14.0106
53=NOVAK
;n·zev jobu
;pr·ce
;datum
;Ëas
;mϯiË
+
* Orientace
*
.
,
*
*
-
21=0.0000
2=4001
3=1.64
4=10
;Hz smÏr
;ËÌslo orientace
;v˝öka stroje
;kÛd bodu
+
*
*Zamϯen˝ bod
*
*
.
,
*
*
*
*
-
5=4002
7=0.0049
10=-1.706
11=45.265
4=9
6=1.300
;ËÌslo bodu
;Hz ˙hel
;p¯ev˝öenÌ
;vod. dÈlka
;kÛd bodu
;v˝öka cÌle
+
*
*Zamϯen˝ bod
*
*
.
,
*
*
*
*
-
5=4003
7=391.8028
10=-0.604
11=16.590
4=10
6=1.300
;ËÌslo bodu
;Hz ˙hel
;p¯ev˝öenÌ
;vod. dÈlka
;kÛd bodu
;v˝öka cÌle
[DalöÌ body
]
...
Soubor s p¯edpisem form·tu
Z v˝öe uvedenÈho vypl˝v·, ûe datov˝ soubor obsahuje
obecnÏ nÏkolik skupin jednotnÏ uspo¯·dan˝ch ˙daj˘, kterÈ
se od sebe liöÌ strukturou, a tedy i tÌm, jak majÌ vypadat ve
v˝slednÈm zform·tovanÈm souboru. Je tedy nutno v
souboru s p¯edpisem form·tu definovat, jak majÌ b˝t
jednotlivÈ bloky zform·tov·ny a jak je lze od sebe vz·jemnÏ
odliöit.
Struktura p¯edpisu form·tu
Aby byl soubor s p¯edpisem form·tu pro program
srozumiteln˝, musÌ mÌt urËitou strukturu. KromÏ nezbytn˝ch
˙daj˘ m˘ûe obsahovat libovoln˝ poËet pr·zdn˝ch ¯·dk˘,
nebo ¯·dk˘ s koment·¯i (jako koment·¯ je ch·p·n kaûd˝
¯·dek zaËÌnajÌcÌ st¯ednÌkem).
Soubor musÌ obsahovat tyto ˙daje:
P
N·zev p¯edpisu form·tu (musÌ b˝t uveden v prvnÌ
¯·dce souboru). N·zev je uveden v uvozovk·ch za
n·vÏötÌm "TITLE=".
Tento n·zev je vyps·n v seznamu p¯edpis˘ form·tu
v dialogovÈm oknÏ [NastavenÌ * Form·tov·nÌ].
P¯Ìklad:
+
* Orientace
*
.
,
*
*
-
21=210.8010
2=4003
3=1.65
4=10
;Hz smÏr
;ËÌslo orientace
;v˝öka stroje
;kÛd bodu
+
*
*Zamϯen˝ bod
*
*
.
,
*
*
*
*
-
5=4002
7=164.4332
10=-1.470
11=28.894
4=9
6=1.300
;ËÌslo bodu
;Hz ˙hel
;p¯ev˝öenÌ
;vod. dÈlka
;kÛd bodu
;v˝öka cÌle
P
TITLE="PodrobnJ mÍenR"
Definice jednoho nebo vÌce datov˝ch blok˘.
Definice datovÈho bloku
L
GDMLINK, verze 2
Datov˝ blok je urËit·, standardnÏ uspo¯·dan· posloupnost
˙daj˘ v datovÈm souboru, vznikl· nap¯. registracÌ pomocÌ
registraËnÌch program˘ UDS (detaily o UDS posloupnostech
viz uûivatelsk˝ manu·l k tot·lnÌ stanici). V souboru s
p¯edpisem form·tu je nutno definovat form·t pro zpracov·nÌ
kaûdÈho typu bloku, kter˝ se v datovÈm souboru vyskytuje.
Definice datovÈho bloku je v souboru s p¯edpisem form·tu
uzav¯ena do sloûen˝ch z·vorek (znaky "{" a "}"), a
obsahuje
Datov˝ soubor obsahuje pouze ˙daje prost¯ednÌho sloupce.
V prvnÌm sloupci je uveden symbolick˝ z·pis pomocÌ blok˘,
ve t¯etÌm sloupci jsou pro p¯ehlednost p¯ips·ny vysvÏtlivky.
17
GDMLINK, verze 2
18
P
posloupnost n·vÏötÌ (label˘), jimiû je p¯Ìsluön˝
datov˝ blok tvo¯en,
P
¯·dkovÈ form·ty pro vytvo¯enÌ jednotliv˝ch ¯·dk˘
v˝slednÈho souboru,
P
"Projekt:
"Prace :
"Datum :
"Cas
:
"Meric :
}
p¯Ìpadnou (nepovinnou) definici vnit¯nÌho bloku.
Podle tohoto p¯edpisu by byl datov˝ soubor zform·tov·n do
tohoto tvaru:
Projekt: NERUDOVKA
Prace :
BUDOVA
Datum : 1992-09-14
Cas
:
14.0106
Meric :
NOVAK
ÿ·dkov˝ form·t
ÿ·dkov˝ form·t je ¯etÏzec, kter˝m je definov·n jeden ¯·dek
v˝slednÈho zform·tovanÈho souboru. Je uzav¯en mezi
uvozovky, a obsahuje text, kter˝ je vytisknut do v˝slednÈho
souboru, p¯ÌpadnÏ symbolick˝ p¯edpis n·vÏötÌ, kter˝ je p¯i
form·tov·nÌ nahrazen konkrÈtnÌm ˙dajem z datovÈho
souboru. Symbolick˝ p¯edpis n·vÏötÌ je tvo¯en ËÌslem
n·vÏötÌ, uzav¯en˝m do lomen˝ch z·vorek.
P¯Ìklad: "--------------------------------"
<50>"
<54>"
<51>"
<52>"
<53>"
L
⁄daje mohou b˝t v p¯edpisu form·tu uvedeny v libovolnÈm
po¯adÌ, bez ohledu na jejich uspo¯·d·nÌ v datovÈm souboru.
L
⁄daje jsou tisknuty v implicitnÌ ö̯ce 10 znak˘ a jsou
zarovn·v·ny zprava. Nevyhovuje-li implicitnÌ ö̯ka 10
znak˘, lze ji definovat explicitnÏ v p¯edpisu form·tu, a to v
lomenÈ z·vorce s ËÌslem n·vÏötÌ, za oddÏlovacÌm znakem ":".
"Projekt: <50>"
Posloupnost n·vÏötÌ
P¯Ìklad:
Vzhledem k tomu, ûe p¯edpis form·tu obvykle obsahuje
definici vÌce r˘zn˝ch blok˘, musÌ b˝t tyto bloky
jednoznaËnÏ rozliöeny, aby program GDMLINK vÏdÏl, kter·
data m· form·tovat podle kterÈho p¯edpisu, a kdy m·
form·tov·nÌ bloku zah·jit. Proto je nutno v definici bloku
uvÈst posloupnost n·vÏötÌ. kter˝mi je p¯Ìsluön˝ blok tvo¯en.
Do definice bloku se zapÌöe ve tvaru
vytiskne n·zev projektu v ö̯ce 20 znak˘,
zleva doplnÏn˝ mezerami:
Projekt:
NERUDOVKA
Zadte-li ö̯ku z·pornou (tj. prvnÌ znak ö̯ky bude znamÈnko
"-", bude p¯Ìsluön˝ ˙daj zarovn·n zleva.
P¯Ìklad:
SEQUENCE={n1 n2 n3 ...},
"Projekt: <50:-20>"
vytiskne n·zev projektu v ö̯ce 20 znak˘,
zarovnan˝ zleva a zprava doplnÏn˝
mezerami:
kde nn jsou ËÌsla n·vÏötÌ.
P¯Ìklad:
"Projekt: <50:20>"
HlaviËka uvedenÈho vzorovÈho souboru je
tvo¯ena n·vÏötÌmi ËÌslo 50, 54, 51, 52 a 53.
Do definice form·tu je tedy t¯eba napsat
Projekt: NERUDOVKA
Jedn·-li se o ËÌseln˝ ˙daj, m˘ûete za dalöÌ dvojteËku
definovat
poËete
desetinn˝ch
mÌst
v˝slednÈho,
zform·tovanÈho ˙daje.
SEQUENCE={50 54 51 52 53}
Pro zform·tov·nÌ hlaviËky uvedenÈho vzorovÈho datovÈho
souboru bychom tedy mohli pouûÌt tuto definici bloku:
P¯Ìklad:
{
"X: <37:12:3>"
vytiskne sou¯adnici X v ö̯ce 12 znak˘ a s
t¯emi desetinn˝mi mÌsty:
SEQUENCE={50 54 51 52 53}
GDMLINK, verze 2
19
GDMLINK, verze 2
20
X:
1044454.390
6
7
8
9
Definice vnit¯nÌho bloku
Vnit¯nÌ blok umoûÚuje rozdÏlit p¯edpis form·tu bloku na t¯i
Ë·sti:
P
tÏlo bloku (tj. p¯edpis pro vlastnÌ form·tovan·
data), opakovanÈ tolikr·t, kolik je v souboru
p¯Ìsluön˝ch datov˝ch blok˘ bez p¯eruöenÌ za sebou,
P
ukonËenÌ skupiny, vypsanÈ pouze jednou p¯i
ukonËenÌ souvislÈ skupiny stejn˝ch datov˝ch blok˘.
<4:3>
kod
; Stanovisko
{
SEQUENCE={21 2 3 4}
"--------------------------------------------"
"Stanovisko: <2>"
"Vyska
: <3>"
"--------------------------------------------"
""
}
VC"
<6:6>"
; Mereni
{
SEQUENCE={5 7 10 11 4 6}
" Bod
HU
D
{
"<5:5> <7> <11> <10>
}
""
}
}
V tomto p¯ÌpadÏ by byl p¯ed prvnÌm zamϯen˝m bodem do
v˝slednÈho souboru vytisknut ¯·dek s hlaviËkou, a po
poslednÌm zamϯenÈm bodÏ pr·zdn˝ ¯·dek:
Bod
4002
4003
1
2
3
4
5
GDMLINK, verze 2
HU
0.0049
391.8028
28.7894
46.4283
4.5003
4.3708
390.1092
D
45.265
16.590
14.370
17.519
12.854
13.179
12.944
0.000
0.000
0.000
0.000
; Nadpis
{
SEQUENCE={50 54 51 52 53}
"Projekt: <50>"
"Prace : <54>"
"Datum : <51>"
"Cas
: <52>"
"Meric : <53>"
""
}
{
dH
50
50
50
50
; ----------------------------------; Ukazkovy soubor s predpisem formatu
; -----------------------------------
P¯edpis form·tu pro zpracov·nÌ skupiny
pol·rnÏ zamϯen˝ch bod˘ by s vyuûitÌm
definice vnit¯nÌho bloku mohl vypadat
nap¯Ìklad takto:
SEQUENCE={5 7 10 11 4 6}
" Bod
HU
D
{
"<5:5> <7> <11> <10>
}
""
-0.482
-0.765
-0.849
-1.009
TITLE="TestovacR form<t"
Definice vnit¯nÌho bloku se uzavÌr·, stejnÏ jako cel˝ blok, do
sloûen˝ch z·vorek.
P¯Ìklad:
13.270
13.981
15.102
16.260
⁄pln˝ p¯edpis form·tu pro vzorov˝ soubor by mohl vypadat
t¯eba takto:
hlaviËka skupiny, vypsan· pouze jednou na
zaË·tku skupiny stejn˝ch blok˘,
P
390.2570
373.5015
364.2356
357.0424
Dh
-1.706
-0.604
0.588
0.529
-0.337
-0.464
-0.470
kod
9
10
11
50
50
50
50
VC
1.300
1.300
1.300
0.000
0.000
0.000
0.000
21
Dh
<4:3>
kod
VC"
<6:6>"
V tomto p¯edpisu form·tu jsou definov·ny t¯i bloky: blok
pro hlaviËku souboru, blok pro orientaci a blok pro
jednotliv· mϯenÌ. ÿ·dky mohou zaËÌnat libovoln˝m poËtem
mezer nebo tabel·tor˘. Pr·zdnÈ ¯·dky a ¯·dky zaËÌnajÌcÌ
znakem ";" (koment·¯e) jsou ignorov·ny.
GDMLINK, verze 2
22
V˝sledn˝ zform·tovan˝ soubor by vypadal takto:
zform·tovan˝ soubor se jmenuje TEST.TXT.
DalöÌ moûnosti form·tov·nÌ
Projekt: NERUDOVKA
Prace :
BUDOVA
Datum : 1992-09-14
Cas
:
14.0106
Meric :
NOVAK
Koeficienty
-----------------------------------------------------Stanovisko:
4001
Vyska
:
1.64
-----------------------------------------------------Bod
4002
4003
1
2
3
4
5
6
7
8
9
HU
0.0049
391.8028
28.7894
46.4283
4.5003
4.3708
390.1092
390.2570
373.5015
364.2356
357.0424
D
45.265
16.590
14.370
17.519
12.854
13.179
12.944
13.270
13.981
15.102
16.260
Dh
-1.706
-0.604
0.588
0.529
-0.337
-0.464
-0.470
-0.482
-0.765
-0.849
-1.009
kod
9
10
11
50
50
50
50
50
50
50
50
P¯i form·tov·nÌ m˘ûete vyn·sobit ˙hly, dÈlky i p¯ev˝öenÌ
libovoln˝m koeficientem. Tento koeficient m˘ûe b˝t
definov·n kdekoli v souboru s p¯edpisem form·tu ve tvaru
VC
1.300
1.300
1.300
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ANGLECOEFF=x
DISTCOEFF=x
HEIGHTCOEFF=x
Datum
Chcete-li p¯evÈst datum z form·tu, v nÈmû je uloûeno v
mϯen˝ch datech, do jinÈ podoby, musÌte nejprve definovat
p¯edpis, podle nÏhoû je lze rozdÏlit na jednotlivÈ poloûky.
P¯edpis se definuje ve tvaru
-----------------------------------------------------Stanovisko:
4003
Vyska
:
165.500
-----------------------------------------------------Bod
4002
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
4004
4005
HU
164.4332
303.1778
261.0613
241.9032
175.0323
157.4296
153.4547
152.6691
151.2143
149.6983
148.8315
136.4705
132.0037
83.6333
258.3848
D
28.894
4.162
3.251
3.374
13.578
14.962
15.067
13.264
9.890
8.717
7.371
3.158
3.232
4.171
11.384
dH
-1.470
-0.244
-0.385
-0.445
-1.029
-1.059
-1.021
0.038
-0.828
-0.776
-0.724
-0.517
-0.504
-0.408
0.106
kod
9
50
50
50
50
50
51
50
50
50
50
50
51
10
10
DATEFORMAT=xxxx,
kde symbol xxxx p¯edstavuje symbolick˝ z·pis data. V
symbolickÈm z·pisu se pÌöe vzorov· maska data, v nÌû jsou
na mÌstÏ dne znaky D, na mÌstÏ mÏsÌce znaky M a na mÌstÏ
roku znaky Y. OddÈlovacÌ znaky (teËky, pomlËky) se opÌöÌ
beze zmÏny.
VC
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
P¯Ìklad:
RegistrovanÈ datum:
51=05-22-1995
51=1995.0522
23
P¯edpis form·tu:
DATEFORMAT=MM-DD-YYYY
DATEFORMAT=YYYY.MMDD
P¯i form·tov·nÌ m˘ûete pouûÌt datum v p˘vodnÌ podobÏ
pod n·vÏötÌm 51, nebo m˘ûete pouûÌt rozdÏlenÈ datum pod
n·sledujÌcÌmi n·vÏötÌmi:
122
123
124
125
Pouûit˝ vzorov˝ soubor s p¯edpisem form·tu je uloûen v
adres·¯i GDMLINK\FORMAT pod n·zvem TEST.FMT.
Vzorov˝ datov˝ soubor je uloûen v adres·¯i
GDMLINK\DATA pod n·zvem NERUDA.JOB, v˝sledn˝
GDMLINK, verze 2
(pro ˙hly),
(pro dÈlky),
(pro p¯ev˝öenÌ).
GDMLINK, verze 2
Den v mÏsÌci
MÏsÌc
Rok bez stoletÌ (nap¯. 95)
Rok se stoletÌm (nap¯. 1995).
24
»Ìsla ¯·dk˘
P¯i form·tov·nÌ m˘ûete pouûÌt takÈ ËÌsla ¯·dk˘ vstupnÌho i
v˝stupnÌho souboru pod n·sledujÌcÌmi n·vÏötÌmi:
120
121
»Ìslo ¯·dku ve vstupnÌm souboru (.JOB)
»Ìslo ¯·dku ve v˝stupnÌm souboru.
»·st II.
ImplicitnÏ jsou ¯·dky ËÌslov·ny od 1, coû vöak m˘ûete
zmÏnit z·pisem
SRCLINE=n
DESTLINE=n
R e f e r e n Ë n Ì
pro vstupnÌ soubor, nebo
pro v˝stupnÌ soubor,
kde n je ËÌslo prvnÌho ¯·dku.
GDMLINK, verze 2
25
p ¯ Ì r u Ë k a
II.1 Pr·ce s referenËnÌ p¯ÌruËkou
II.2 HlavnÌ menu
ReferenËnÌ p¯ÌruËka obsahuje seznam vöech dostupn˝ch
p¯Ìkaz˘ z menu programu GDMLINK. U vöech p¯Ìkaz˘ je
struËnÏ pops·na jejich funkce. Podrobn˝ popis lze nalÈzt v
p¯ÌsluönÈ kapitole UûivatelskÈ p¯ÌruËky.
V hornÌ Ë·sti hlavnÌho okna programu je zobrazeno hlavnÌ
menu.
HlavnÌ menu obsahuje tyto poloûky:
NÏkterÈ p¯Ìkazy z menu lze vyvolat zkr·cenÏ pomocÌ tlaËÌtek
na LiötÏ n·stroj˘, umÌstÏnÈ ve verzi (Win) pod hlavnÌm menu,
ve verzi (DOS) na stavovÈ liötÏ.
GDMLINK, verze 2
27
P
P
P
P
P
GDMLINK, verze 2
System
NastavenÌ
Lev˝ panel
Prav˝ panel
(DOS)
N·stroje
28
Vymaû
F8
PomocÌ tohoto p¯Ìkazu m˘ûete mazat nepot¯ebnÈ soubory na
disku i v z·znamnÌku (p¯ÌpadnÏ i pr·zdnÈ adres·¯e na disku).
NaËtenÌ UDS
F9
TÌmto p¯Ìkazem m˘ûete p¯en·öet UDS programy ze stroje do
poËÌtaËe. Program se v·s dot·ûe na ËÌslo UDS programu, a
uloûÌ jej do souboru, jehoû jmÈno je tvo¯eno ËÌslem UDS
programu a p¯Ìpona je .UDS. Postup p¯i p¯en·öenÌ UDS
programu z poËÌtaËe do stroje je stejn˝, jako p¯i kopÌrov·nÌ
jakÈhokoli jinÈho souboru.
II.3 Menu SOUBOR
P¯Ìkazy menu [Soubor] slouûÌ k manipulaci se soubory a ukonËenÌ
programu.
Editace
F4
Je-li kurzor nastaven v levÈm (diskovÈm) panelu na jmÈnu
souboru, lze vyvolat externÌ nebo internÌ textov˝ editor (dle
nastavenÌ v [NastavenÌ | Prost¯edÌ]). Soubory v z·znamnÌku editovat
nelze.
(DOS)
InternÌ textov˝ editor umoûÚuje editovat soubory do
velikosti 64 KB. Lze v nÏm editovat vÌce soubor˘
najednou, pomocÌ ˙schovny (Clipboard) lze kopÌrovat
bloky textu i mezi jednotliv˝mi soubory.
Kopie
F5
P¯Ìkaz slouûÌ pro kopÌrov·nÌ soubor˘ mezi diskem a
z·znamnÌkem, p¯ÌpadnÏ i z disku na disk. KopÌrov·nÌ soubor˘
je podrobnÏ pops·no v UûivatelskÈ p¯ÌruËce.
Form·t
F6
Tento p¯Ìkaz slouûÌ k form·tov·nÌ datov˝ch soubor˘. OznaËÌteli kurzorem v levÈm (diskovÈm) panelu datov˝ soubor, a
zvolÌte p¯Ìkaz Form·t, program v·m nabÌdne jmÈno
v˝slednÈho zform·tovanÈho souboru (stejnÈ, jako je jmÈno
zdrojovÈho souboru, ale s p¯Ìponou ".TXT"). Po jeho
schv·lenÌ, p¯Ìp. opravÏ datov˝ soubor zform·tuje podle
p¯edpisu form·tu, zvolenÈho v [NastavenÌ * Form·tov·nÌ]. Nebyl-li
zvolen û·dn˝ p¯edpis form·tu, program vypÌöe chybovÈ
hl·öenÌ.
Adres·¯
F7
GDMLINK, verze 2
Konec
Alt-X
TÌmto p¯Ìkazem ukonËÌte pr·ci s programem.
(DOS)
Je-li v dialogu [NastavenÌ * Prost¯edÌ] zapnuta volba
"Automaticky ukl·dat konfiguraci", program
zapÌöe
aktu·lnÌ
konfiguraci
do
souboru
GDMLINK.CFG.
P¯ekreslenÌ
obrazovky
(DOS)
P¯ekreslenÌ obrazovky slouûÌ pro obnovenÌ obsahu
obrazovky v p¯ÌpadÏ jejÌho poruöenÌ (nap¯Ìklad
zkopÌrov·nÌm libovolnÈho souboru do souboru
jmÈnem "CON"). P¯i p¯ekreslenÌ obrazovky je z·roveÚ
inicializov·n driver myöi, coû je t¯eba udÏlat v
p¯ÌpadÏ, ûe omylem nastavÌte port, ke kterÈmu je myö
p¯ipojena, jako komunikaËnÌ port pro p¯ipojenÌ
z·znamnÌku (ËÌmû je zmÏnÏno jeho nastavenÌ), a
kurzor myöi se p¯estane pohybovat.
DOS Shell
(DOS)
Tento p¯Ìkaz slouûÌ k odskoku do operaËnÌho
systÈmu. Po jeho vyvol·nÌ je spuötÏn p¯Ìkazov˝
procesor, jehoû jmÈno je nastaveno v promÏnnÈ
operaËnÌho
systÈmu
COMSPEC
(obvykle
C : \ C O M M A N D . C O M
n e b o
C:\DOS\COMMAND.COM). Do programu GDMLINK
se vr·tÌte p¯Ìkazem EXIT.
GDMLink
(DOS)
Po vyvol·nÌ tohoto p¯Ìkazu je zobrazeno dialogovÈ
okno s n·zvem programu, verzÌ, ËÌslem verze a
instalaËnÌm ËÌslem.
TÌmto p¯Ìkazem lze vytvo¯it nov˝ adres·¯ na disku.
29
GDMLINK, verze 2
30
editoru p¯ed·n jako ¯·dkov˝ parametr.
(Win)
II.4 Menu NASTAVENÕ
Prost¯edÌ
Automaticky ukl·dat
konfiguraci
Program p¯i ukonËenÌ (p¯ed n·vratem do systÈmu)
automaticky uloûÌ aktu·lnÌ nastavenÌ do souboru
GDMLINK.CFG. NenÌ-li tato volba zapnuta, musÌte
nastavenÌ po zmÏnÏ ukl·dat ruËnÏ ([NastavenÌ * UloûenÌ
nastavenÌ]).
Z·lohovat datovÈ
soubory
P¯i kopÌrov·nÌ soubor˘ ze z·znamnÌku do poËÌtaËe program
automaticky vytv·¯Ì i jejich z·loûnÌ kopie, kterÈ ukl·d· do
adres·¯e nastavenÈho ve vstupnÌ ¯·dce "Adres·¯ pro z·loûnÌ
soubory".
Adres·¯ pro z·loûnÌ
soubory
Je-li zapnuta volba "Z·lohovat datovÈ soubory", program v
tomto adres·¯i automaticky vytv·¯Ì z·loûnÌ kopie soubor˘
p¯en·öen˝ch ze z·znamnÌku do poËÌtaËe.
Zobrazovat diakritiku
Sekund·rnÌ
Sekund·rnÌ editor je vyvol·n po stisknutÌ kl·vesy
<SHIFT-F4>.
V tomto dialogovÈm oknÏ lze nastavit nÏkterÈ parametry
prost¯edÌ programu GDMLINK.
(DOS)
(DOS)
Program pouûÌv· ËeskÈ diakritickÈ znaky v kÛdu
brat¯Ì Kamenick˝ch (KEYBCS2). Nem·te-li k dispozici
driver pro ËeskÈ znaky na obrazovku, vypnÏte
zobrazov·nÌ diakritiky.
Parametry
p¯enosu
Port
L
Parita
(DOS)
GDMLINK, verze 2
31
SÈriov˝ port, na nÏmû je p¯ipojen z·znamnÌk.
(DOS) NastavÌte-li omylem jako komunikaËnÌ port ten port,
na nÏmû je p¯ipojena myö, p¯estane se jejÌ kurzor p¯i
prvnÌm pokusu o ËtenÌ ze z·znamnÌku pohybovat. V
tomto p¯ÌpadÏ musÌte nastavit spr·vn˝ sÈriov˝ port, a
p¯Ìkazem [System * P¯ekreslenÌ obrazovky] myö znovu
inicializovat.
Parita, kter· je pouûita p¯i komunikaci se z·znamnÌkem.
PoËet datov˝ch bit˘, pouûit˝ch p¯i komunikaci.
Stopbit˘
PoËet stopbit˘, pouûit˝ch p¯i komunikaci.
Vnit¯nÌ
Pro editov·nÌ textov˝ch soubor˘ je pouûit vnit¯nÌ
textov˝ editor programu GDMLINK.
ExternÌ
Pro editov·nÌ textov˝ch soubor˘ je pouûit libovoln˝
externÌ editor, kter˝ program GDMLINK spustÌ
p¯Ìkazem nastaven˝m v "P¯Ìkaz pro spuötÏnÌ
externÌho editoru". N·zev editovanÈho souboru je
V tomto dialogovÈm oknÏ je nutno nastavit komunikaËnÌ
parametry pro spojenÌ poËÌtaËe a z·znamnÌku. Tyto parametry
lze volit podle pot¯eby, musÌ ale b˝t nastaveny v poËÌtaËi i v
z·znamnÌku stejnÏ.
Databit˘
Bit˘/s
Editor
Prim·rnÌ
Prim·rnÌ editor je vyvol·n po stisknutÌ kl·vesy <F4>.
EOT
P¯enosov· rychlost v bitech za sekundu.
Znak konce p¯enosu.
Tyto prarametry lze v tot·lnÌ stanici nastavit pomocÌ funkce 78
a 79 (viz uûivatelsk˝ manu·l k tot·lnÌ stanici).
L
GDMLINK, verze 2
Pro nastavenÌ znak˘ "XOn", "XOff" a "EOT" jsou pouûity
speci·lnÌ vstupnÌ ¯·dky pro zad·v·nÌ kontrolnÌch ¯etÏzc˘. Od
32
bÏûn˝ch vstupnÌch ¯·dek se liöÌ tÌm, ûe v nich lze kromÏ
bÏûn˝ch znak˘ zad·vat i speci·lnÌ ¯ÌdÌcÌ znaky, a to buÔ
pomocÌ jejich ËÌselnÈho kÛdu, nebo symbolick˝m z·pisem.
ObojÌ se uzavÌr· do sloûen˝ch z·vorek.
II.5 Menu LEV› PANEL, PRAV› PANEL
P¯Ìklad: <4>
- znak s kÛdem 4, tj. znak EOT,
<EOT> - symbolick˝ z·pis znaku EOT.
Oba tyto z·pisy jsou tedy ekvivalentnÌ.
Tato menu obsahujÌ p¯Ìkazy pro pr·ci s panely se seznamy
soubor˘.
P¯eddefinov·ny jsou tyto symboly:
<EOT> :
<DC1> :
<DC3> :
4,
17 (Xon),
19 (Xoff).
Form·tov·nÌ
V tomto dialogovÈm oknÏ se nastavuje aktu·lnÌ p¯edpis form·tu
pro form·tov·nÌ datov˝ch soubor˘ (viz Form·tov·nÌ
soubor˘).
Adres·¯ s p¯edpisy
form·tu
N·zev adres·¯e, ve kterÈm jsou uloûeny soubory s p¯edpisem
form·tu (standardnÏ GDMLINK\FORMAT).
P¯evodnÌ form·ty
Seznam p¯evodnÌch form·t˘, kterÈ byly nalezeny v adres·¯i s
p¯evodnÌmi form·ty.
Editovat
PomocÌ tohoto tlaËÌtka m˘ûete editovat oznaËen˝ p¯edpis
form·tu.
GDMLINK, verze 2
33
Drive
P¯Ìkaz slouûÌ k volbÏ diskovÈ jednotky, kter· m· b˝t zobrazena
v levÈm panelu.
NaËtenÌ
adres·¯e
P¯Ìkaz slouûÌ k novÈmu naËtenÌ a zobrazenÌ diskovÈho adres·¯e
nebo seznamu soubor˘ ze z·znamnÌku. Je t¯eba jej pouûÌt nap¯.
v p¯ÌpadÏ v˝mÏny diskety v mechanice, aby program vypsal
soubory na nÌ uloûenÈ, nebo byl-li program GDMLINK spuötÏn
p¯i vypnutÈm z·znamnÌku.
GDMLINK, verze 2
34
II.6 Menu N¡STROJE
KalkulaËka
GDMLINK, verze 2
(DOS)
TÌmto p¯Ìkazem lze vyvolat jednoduchou kalkulaËku,
umoûÚujÌcÌ sËÌtat, odËÌtat, n·sobit a dÏlit. KalkulaËka
se ovl·d· myöÌ (stisknutÌm p¯ÌsluönÈho tlaËÌtka
kalkulaËky), nebo p¯Ìsluön˝mi kl·vesami na
kl·vesnici. Zruöit ji m˘ûete myöÌ (pomocÌ zavÌracÌ
ikony), nebo z kl·vesnice druh˝m zavol·nÌm p¯Ìkazu
[N·stroje * KalkulaËka].
35
»·st III.
P
¯
Ì
l
o
h
y
P¯Ìloha
P¯Ìloha
OmezenÌ v p¯edpisu form·tu
Chybov· hl·öenÌ programu GDMLINK
PoËet nÏkter˝ch poloûek v p¯edpisu form·tu je z d˘vod˘
˙spory operaËnÌ pamÏti omezen. Maxim·lnÌ hodnoty jsou
uvedeny v n·sledujÌcÌ tabulce:
GDMLINK, verze 2
Poloûka
Maxim·lnÌ poËet
PoËet datov˝ch blok˘
Dle volnÈ pamÏti
PoËet ¯·dk˘ v jednom bloku
20
PoËet sekvencÌ v jednom bloku
10
PoËet n·vÏötÌ v jednÈ sekvenci
40
PoËet n·vÏötÌ na jednom ¯·dku
20
37
GDMLINK, verze 2
Pozor:
Nedostatek pamÏti pro zvolenou operaci.
Pro tuto operaci nedostaËuje kapacita volnÈ operaËnÌ
pamÏti. Zkuste deinstalovat zbyteËnÈ rezidentnÌ programy,
spusùte program p¯Ìmo ze systÈmu (bez obsluûnÈho
programu typu Norton Commander, Manaûer602, PC Shell,
atd.)
Pozor:
Nebyl nalezen soubor s n·povÏdou.
V adres·¯i, ve kterÈm je uloûen program, nebyl nalezen
soubor s n·povÏdou GDMLINK.HLP.
Pozor:
Nelze otev¯Ìt soubor.
P¯i otevÌr·nÌ souboru nastala chyba.
Pozor:
Nelze vytvo¯it adres·¯.
Adres·¯ danÈho jmÈna nelze vytvo¯it. PravdÏpodobnÏ bylo
zad·no nep¯ÌpustnÈ jmÈno, nebo jiû adres·¯ tohoto jmÈna
existuje.
Pozor:
Nelze smazat adres·¯.
Adres·¯ pravdÏpodobnÏ nenÌ pr·zdn˝, je nastaven jako
aktu·lnÌ, nebo je nastaven jako logick˝ disk (p¯Ìkazem
SUBST).
Pozor:
Nelze smazat soubor.
P¯i pokusu o smaz·nÌ souboru nastala chyba. ProhlÈdnÏte
disk programem ScanDisk (SCANDISK.EXE), Checkdisk
(CHKDSK.EXE) nebo Norton Disk Doctor (NDD.EXE).
Pozor:
Na cÌlovÈm disku nenÌ dost mÌsta.
Soubor se na dan˝ disk nevejde.
Pozor:
P¯Ìliö mnoho soubor˘.
Adres·¯ obsahuje p¯Ìliö mnoho soubor˘.
Pozor:
Chyba p¯i manipulaci se souborem.
38
GDMLINK, verze 2
P¯i manipulaci se souborem nastala chyba. ProhlÈdnÏte disk
programem ScanDisk (SCANDISK.EXE), Checkdisk
(CHKDSK.EXE) nebo Norton Disk Doctor (NDD.EXE).
P¯Ìloha
Pozor:
NeexistujÌcÌ adres·¯.
V cestÏ byl zad·n neexistujÌcÌ adres·¯.
Chybov· hl·öenÌ p¯i form·tov·nÌ
Pozor:
Komunikace byla p¯eruöena.
Komunikace se z·znamnÌkem byla uûivatelem p¯eruöena,
p¯en·öen˝ soubor pravdÏpodobnÏ nenÌ kompletnÌ.
Pozor:
»Ìslo mimo p¯Ìpustn˝ rozsah.
ZadanÈ ËÌslo je mimo p¯Ìpustn˝ rozsah.
Pozor:
äpatn˝ form·t souboru.
Soubor nenÌ ve form·tu GEODIMETER, tj. v podobÏ
textovÈho souboru s ¯·dky ve tvaru <LABEL>=<DATA>.
Pozor:
Nezn·m˝ kÛd.
Ve vstupnÌ ¯·dce pro zad·v·nÌ kontrolnÌch ¯etÏzc˘ bylo
zaps·no nezn·mÈ symbolickÈ oznaËenÌ (tj. text v lomen˝ch
z·vork·ch).
Pozor:
NeukonËen˝ kÛd.
Symbolick˝ z·pis kÛdu nem· pravou uzavÌrajÌcÌ z·vorku.
Pozor:
Chyba v konstantÏ.
»Ìseln˝ z·pis kÛdu v lomen˝ch z·vork·ch je zaps·n chybnÏ.
Pozor:
Nelze spustit COMMAND.COM.
Nepoda¯ilo se spustit p¯Ìkazov˝ procesor. NenÌ k dispozici
dostatek volnÈ operaËnÌ pamÏti, nebo je chybnÏ nastavena
promÏnn· operaËnÌho systÈmu "COMSPEC".
Pozor:
Nelze spustit externÌ editor.
ExternÌ textov˝ editor nebyl nalezen, nenÌ k dispozici
dostatek pamÏti nebo nastala p¯i jeho spouötÏnÌ jin· chyba.
Pozor:
Soubor s p¯edpisem form·tu nebyl definov·n.
P¯ed zah·jenÌm form·tov·nÌ musÌte zvolit v [NastavenÌ
Form·tov·nÌ] p¯Ìsluön˝ p¯edpis form·tu.
Pozor:
äpatn˝ form·t datovÈho souboru.
Datov˝ soubor nenÌ ve form·tu GEODIMETER.
Pozor:
Chyba p¯i otevÌr·nÌ souboru s p¯edpisem form·tu.
Zvolen˝ soubor s p¯edpisem form·tu nebyl nalezen nebo p¯i
jeho otvÌr·nÌ nastala chyba.
Pozor:
P¯Ìliö mnoho parametr˘.
Na uvedenÈm ¯·dku souboru s p¯edpisem form·tu je p¯Ìliö
mnoho parametr˘.
Pozor:
Nep¯ÌpustnÏ vno¯enÈ bloky.
Bloky jsou vno¯eny do vÌce neû dvou ˙rovnÌ.
Pozor:
P¯Ìliö mnoho blok˘.
V p¯edpisu form·tu je definov·no p¯Ìliö mnoho blok˘.
Maxim·lnÌ moûn˝ poËet je 8.
Pozor:
NeoËek·van˝ konec bloku.
P¯edpis form·tu obsahuje uzavÌracÌ sloûenou z·vorku bez
p¯ÌsluönÈ otevÌracÌ.
Pozor:
NeoËek·van˝ konec souboru.
Program narazil na konec souboru, aniû by byl ukonËen
blok.
Pozor:
Nezn·m˝ parametr.
P¯edpis form·tu obsahuje nezn·m˝ parametr.
Pozor:
Nespr·vn˝ oddÏlovaË parametr˘.
Parametry jsou oddÏleny nespr·vn˝m znakem.
Pozor:
ChybÌ parametr.
Za znakem "=" nenÌ uveden û·dn˝ parametr.
*
39
GDMLINK, verze 2
40
Pozor:
Chyba v ËÌselnÈm parametru.
Nespr·vnÏ zapsan˝ ËÌseln˝ parametr.
Pozor:
»Ìseln˝ parametr mimo rozsah.
»Ìseln˝ parametr mimo rozsah (0 # n·vÏötÌ # 127).
Pozor:
NeukonËen˝ textov˝ ¯etÏzec.
Textov˝ ¯etÏzec nenÌ ukonËen uvozovkami.
Pozor:
NeukonËenÈ ËÌslo n·vÏötÌ.
Symbolick˝ z·pis ËÌsla n·vÏötÌ nenÌ ukonËen pravou
lomenou z·vorkou.
Pozor:
GDMLINK, verze 2
P¯Ìloha
Chybov· hl·öenÌ tot·lnÌ stanice
KÛd chyby
Nedefinovan· ö̯ka tisku.
Za oddÏlovacÌm znakem pro ö̯ku tisku (":") nenÌ uveden
û·dn˝ ˙daj.
41
GDMLINK, verze 2
Popis
1
Kompenz·tor mimo rozsah
2
Nespr·vn· mϯicÌ procedura (nap¯. tracking v II.
poloze dalekohledu
3
Mϯen· vzd·lenost jiû byla registrov·na
4
Nespr·vnÈ mϯenÌ
5
Nedefinovan˝ mÛd, tabulka pro display nebo v˝stup
nebyla definov·na, mϯenÌ nedokonËeno
6
Svisl˝ ˙hel je menöÌ neû ±15g (v Test mÛdu)
7
Vzd·lenost jeötÏ nebyla zmϯena
8
Slab· baterie, nelze zaregistrovat
9
Slab· baterie v externÌ jednotce
19
KomunikaËnÌ chyba v programu 54
20
Chyba v n·vÏötÌ
21
Chyba na sÈriovÈm portu nebo nastaveny öpatnÈ
parametry
22
P¯ipojeno nespr·vnÈ (nebo û·dnÈ) za¯ÌzenÌ
23
Timeout
24
Pokus o komunikaci v II. poloze nebo mimo
teodolitov˝ mÛd
25
Chyba hodin
26
DoporuËena v˝mÏna z·loûnÌ baterie
29
V˝stupnÌ tabulka nebo tabulka pro display
aktivov·na, nedovolen· operace
30
Chybn· syntaxe
31
Mimo rozsah
32
Nenalezeno (soubor nebo program)
34
äpatn˝ oddÏlovaË z·znam˘
35
Datov· chyba - p¯Ìliö velk· souËtov· konstanta,
pÌsmeno v ËÌselnÈm vstupu, apod.
36
Pln· pamÏù (vnit¯nÌ, vnÏjöÌ, nebo buffer)
42
Z·vÏr
KÛd
chyby
41
äpatn˝ typ n·vÏötÌ
42
PamÏù pro UDS programy pln·
43
Chyba p¯i v˝poËtu
44
Nedostatek ˙daj˘ pro v˝poËet
45
Nep¯ipojitelnÈ za¯ÌzenÌ
46
RPU nekomunikuje s GDM
47
P¯Ìliö mnoho UDS podprogram˘ (max. 4)
48
Stanovisko neurËeno nebo urËeno nespr·vnÏ
49
RPU nep¯ipojeno ke GDM
51, 54
103
107
122.6
GDMLINK, verze 2
Tel.
Fax
WWW:
E-mail:
284 862 557
284 863 188
http://www.groma.cz
[email protected]
R·di v·m pod·me jakÈkoli informace o programu
GDMLINK, o tom, co je novÈho v poslednÌ verzi programu
i o p¯Ìpadn˝ch podmÌnk·ch upgrade.
Sign·l nezachycen
Kan·l obsazen, zkuste jin˝
Radio nep¯ipojeno
Timeout
153
Pokus o otoËenÌ stroje o nep¯Ìpustn˝ ˙hel
155
NedostateËnÈ horizont·lnÌ zacÌlenÌ
156
NedostateËnÈ vertik·lnÌ zacÌlenÌ
157
NedostateËnÈ horizont·lnÌ a vertik·lnÌ zacÌlenÌ
158
CÌl nenalezen
161
CÌl ztracen
162
Chybn· syntaxe
166
Od hranolu nep¯ich·zÌ û·dn˝ sign·l
167
GEOLINE, spol. s r.o.
Na Mok¯inÏ 6
103 00 Praha 3
Chyba pamÏti - p¯edejte p¯Ìstroj do autorizovanÈho
servisu
123
174.4
P¯ejeme v·m snadnou a p¯Ìjemnou pr·ci s programem
GDMLINK. V p¯ÌpadÏ jakÈkoli nejasnosti nebo z·vady se s
n·mi m˘ûete spojit na adrese
Popis
P¯Ìliö velk· kolimaËnÌ chyba
Chyba p¯i mϯenÌ vzd·lenosti
201
Chyba p¯i v˝poËtu
207
P¯Ìkazov˝ z·sobnÌk p¯eplnÏn
217
KomunikaËnÌ buffer p¯eplnÏn
218
P¯Ìliö dlouh˝ p¯Ìkaz
43
GDMLINK, verze 2
44
Download

G D M L I N K