NEWSLETTER
O N D R Á Š E K
S L O V A K I A ,
05/10
s . r . o .
Vážení obchodní priatelia,
mesiac máj je v znamení rozpuku prírody, kvitnúcich stromov a nových prírastkov
v ríši vtáctva a zvierat. Pred Vami tiež možno stojí inovácia ako nevyhnutný krok
ďalšieho rozvoja výroby. V dobe hospodárskej recesie je dobré siahnúť po takej
technológii, ktorá Vás investične nezaťaží a prinesie celkovo vyššiu produktivitu
a kvalitu. Naše značiace technológie Vám túto možnosť ponúkajú.
Priemyselný podnik: Akú technológiu máme zvoliť pre značenie
káblov?
Jednoznačne zvoľte ink-jet tlačiareň 9040. Táto tlačiareň malých znakov
má nízke prevádzkové náklady a ponúka pestrú škálu farebných atramentov so špeciálnymi vlastnosťami. Napríklad umožní až 8 riadkov premenného alfanumerického textu, lôg ,čiarových kódov a možnosť dvoch
trysiek na každú tlačovú hlavu. Rýchlosť tlače je mimoriadna, dosahuje
až 5,5 m/s. Tlačiarne Markem-Imaje rady 9000 sú obecne najflexibilnejšie atramentové tlačiarne malých znakov na trhu. Ľahko sa integrujú do
výrobnej linky a ich dizajn ponúka intuitívny užívateľský interface. Majú
technologicky vyspelé tlačové hlavy s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Výsledkom je vysoko kvalitná tlač a zvýšená produktivita.
Výrobca baliacej linky: Radi by sme integrovali do linky termotransférové tlačiarne SmartDate pre potlač fólií. Ako
je to s cenami originálneho spotrebného materiálu Markem Imaje, nepredraží výrobu?
Prečo si myslíte, že originálny spotrebný materiál do tlačiarní je najdrahší? Naše služby Vás presvedčia o opaku! K našim „vlajkovým lodiam“ SmartDate pre značenie kusového balenia ponúka výrobca nový, jedinečný štandard. Kvalitné termopásky od
Markem Imaje teraz získate v dĺžke 1100 metrov, čo Vám nielen zníži náklady na meter pásky, ale zároveň umožní redukovať
počet výmen. Trúfame si povedať, že investíciou do SmartDate 5 si zadovážite spoľahlivú tlačiareň s dlhodobou životnosťou a
minimálnymi nákladmi na údržbu. Ak už dlho používate k potlači bežnú termotransférovú tlačiareň, je čas zadovážiť si takú, ktorá
predstavuje to najlepšie v svojej kategórii. Svoje náklady tak dostanete ľahko pod kontrolu.
Výrobca piva: Počuli sme, že je možné nahradiť etikety na kartónoch inou technológiou. Akou konkrétne, a je
následne zaručená čitateľnosť údajov?
Ide o technológiu priamej potlače na kartóny. Z ponuky našich tlačiarní sa jedná konkrétne o najnovšiu tlačiareň rady 5000,
tlačiareň veľkých znakov 5800. Tlačiareň využíva technológiu pre najpresnejšie označovanie zvrásnených povrchov pomocou
systému horúceho atramentu Touch Dry®. Ide o horúci atrament, ktorý sa mení z tekutého na pevný okamžite vo chvíli, keď sa
dotkne popisovaného povrchu. Výsledkom je okamžite suchá tlač, ktorá je trvanlivá a predovšetkým čitateľná. Tento systém
umožňuje tlač okrem kartónov i na ťažko priľnavé materiály ako sú baliace fólie. V Brne na veľtrhu EMBAX ste mohli vidieť našu
tlačiareň v prevádzke na baliacej linke, kde na kartón ukážkovo potlačila ako čiarové kódy, tak i logá výrobcov a ďalšie údaje.
Navštívte spoločnú expozíciu firiem
Na
ONDRÁŠEK Slovakia,
Slova
s.r.o. a Markem-Imaje
na 17. medz
medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre
25. 5. – 28. 5. 2010
pavilón A, stánok č. 8
www.ondrasek.sk
Download

05 - ONDRÁŠEK Slovakia, sro