NEWSLETTER
O N D R Á Š E K
S l o v a k i a ,
10/11
s . r . o .
Tímový duch, maximálne pracovné nasadenie, príjemné stretnutia a prezentácie s dokonalou spätnou väzbou. Tak možno stručne charakterizovať účasť
firmy ONDRÁŠEK Slovakia na tohoročnom Medzinárodnom strojárskom
veľtrhu v Brne. Pri stánku so značiacimi technológiami Markem-Imaje bolo
počas výstavy naozaj veľmi rušno a obchodní zástupcovia firmy sa so záujmom
venovali súčasným i novým klientom.
80 tisíc návštevníkov veľtrhu malo príležitosť
zastaviť sa v pavilóne A1, v ktorom bola umiestnená expozícia vrátane odborného programu
s komentárom – výrobnou baliacou linkou
v praxi. Tlačiarne s fialovým logom Markem-Imaje sú tradičnou súčasťou Packaging Live už
od prvého projektu v roku 2010. Tento rok sa do linky zapojila i nová inkjetová tlačiareň 9232 (potlač čiarových kódov
a dátumov spotreby na škatule), nová termotransferová tlačiareň SmartDate X40 (potlač fólie pred zabalením produktu) a tlačiareň veľkých znakov 5800 (potlačuje na krabice logá).
Ako nové pribudli taktiež mobilné tlačiarne značky ANSER.
S tlačiarňou U2 mobile s hmotnosťou iba jeden kilogram predvádzal obchodný zástupca firmy ručnú dotlač údajov na paletu,
umiestnenú na konci baliacej linky. Všetky zariadenia zaujali nielen prítomných návštevníkov, ale taktiež novinársku obec. Tlačiareň 9232 bola naviac preverená zaťažkajúcou skúškou priamo v prevádzke a to obliatím prúdom vody, čo prilákalo prítomných
fotografov i zástupcov médií. O linke a tlačiarňach sa objavili články v Hospodárských novinách a o projekt prejavila záujem
i televízia.
„Stretli sme sa s veľmi pozitívnymi reakciami zo strany zákazníkov. Na vlastné oči sa môžu presvedčiť, akými spôsobmi sú
v skutočnosti implementované technológie“, odpovedá konateľfirmy, Ing. Pavel Ondrášek MBA na otázku po uplynulom týždni
s tým, že prezentácia na vlastné oči ušetrí veľa vysvetľovania. Účasť na Packaging Live na MSV 2011 bola zaujímavá pre partnerské firmy taktiež tým, že si sami vyskúšali zabaliť taký netradičný produkt ako je olej. Spoločná prezentácia priniesla nielen
ucelený program pre veľtrh, ale taktiež príležitosť k novým obchodným kontaktom z radov partnerov. A čo povedať na záver?
Bol to dobrý tím!
ONDRÁŠEK Slovakia, s.r.o.
výhradný distribútor Markem-Imaje pre SR
komplexné označovacie technológie pre výrobné a baliace linky
www.ondrasek.sk
Download

10 - ONDRÁŠEK Slovakia, sro