NEWSLETTER
O N D R Á Š E K
S l o v a k i a ,
11/11
s . r . o .
Za naším úspechom stojí celý tím, ktorí tvoria šikovní ľudia.
Pavel Ondrášek hovorí: „Ak chcete dosiahnuť dobré výsledky a realizovať víziu
firmy, nezáleží na odvetví, v ktorom pracujete. Je nutné, aby ste sa obklopili
ľuďmi, ktorí vedia a chcú spolupracovať a vytvoria spoľahlivý tím.“
ONDRÁŠEK Slovakia, s.r.o.
výhradný distribútor Markem-Imaje pre SR
komplexné označovacie technológie pre výrobné a baliace linky
Podnikáme a rokujeme v súlade so zásadami slušného
obchodu
Pri príležitosti konca roku 2011 by som rád trochu bilancoval.
Naša firma má za sebou 17 rokov tvrdej práce. Počas tejto
doby sa nám podarilo výrazne rozšíriť portfólio zákazníkov a
počet servisných stredísk v ČR i na Slovensku. Zvyšujúci sa
záujem o tlačiarne, ktoré dodávame a spokojnosť zákazníkov nás motivovali k ešte väčšiemu a intenzívnejšiemu nasadeniu. Rast firmy by však nebol možný bez zodpovedného
prístupu všetkých jej zamestnancov. Iba stopercentná práca všetkých kolegov, počnúc sekretárkou cez technikov, skladníkov,
končiac obchodnými zástupcami je zárukou dlhodobého rozvoja firmy. Napriek tvrdej konkurencii bude našou filozofiou vždy
slušné vystupovanie a seriózny prístup. Našich klientov vnímame ako dlhoročných partnerov, ktorí sa k nám radi vracajú.
Chceme, aby našu prácu bolo vidieť
Využívame všetky dostupné marketingové príležitosti, investujeme do reklamy a chceme, aby naše fialové logo vstúpilo do
povedomia ľudí. V minulom roku sme sa stali jednými zo zakladateľov projektu „Packaging live“, živej výrobnej baliacej linky na
výstave EMBAX. Na budúci rok chystáme prezentáciu na brnenskom veľtrhu EMBAX/SALIMA ako i ďalšie projekty.
Ale vráťme sa ešte k roku 2011. Tohoročnú bilanciu chcem zakončiť úprimným poďakovaním celému nášmu kolektívu, všetkým
ktorí robia „dobrý biznis“ ako i tým, ktorí sú akokoľvek spojení s firmou ONDRÁŠEK Slovakia. Samozrejme, taktiež chceme
poďakovať za dôveru a spoluprácu všetkým našim klientom a partnerom, bez ktorých by sme tu určite neboli. Čo povedať na
záver? „Želám Vám hlavne veľa zdravia a veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote a krásny Nový rok 2012!“
S úctou, Váš
Pavel Ondrášek
PF 2012
www.ondrasek.c[
Download

11 - ONDRÁŠEK Slovakia, sro