v
Obsah:
FERONA - prvá voľba!
POZOR na „karusel“!
Predstavujeme
Gratulujeme
FERONA TENIS CUP 2012
FEROSVET
Štvrťročník o dianí v spoločnosti FERONA Slovakia, a.s. a informáciách zo sveta hutníctva.
FERONA - prvá voľba!
Vážení zákazníci, milí kolegovia,
určite poznáte ten pocit, keď sa Vám zdá, že
len včera ste sledovali ohňostroj, ktorým ste vítali
nový rok 2012 a nechce sa Vám veriť, že dnes sa
začal už jeho druhý polrok. Presne toto je môj
prípad a akosi začínam mať dojem, že ten čas za
posledné roky plynie oveľa rýchlejšie.
Polrok je ale faktom a tým správnym momentom, kedy je namieste zhodnotiť uplynulé
obdobie, spomenúť veci, ktoré sa nám spoločne
podarili a na ktoré môžeme byť právom hrdí,
ale je tiež férové spomenúť ciele, ktoré sa nám
naplniť nepodarilo.
Skutočne pozitívnym faktom je ďalší nárast
objemu tovaru, ktorý naša spoločnosť dokázala
za prvý polrok rozdistribuovať. V porovnaní s
rovnakým obdobím minulého roka toto zvýšenie
predstavuje 4,2%. V tejto súvislosti veľmi rád
zdôrazním, že najväčší nárast objemu predaja
zaznamenala prevádzková oblasť Nitra (západné
Slovensko), ktorej sme za týmto účelom venovali v
posledných dvoch rokoch mimoriadnu pozornosť.
Je skvelé sledovať, ako zákazníci na západe SR
reagujú na naše zlepšenia v oblasti personálnej,
tak aj na rozšírenie sortimentu a dodatkových
služieb, ktoré oveľa viac reflektujú na zákaznícku
štruktúru v regióne.
Bohužiaľ, tento optimizmus nie je možné
zdieľať v napĺňaní plánu marže. Dôvodmi sú, žiaľ,
vyložene vonkajšie vplyvy. Jedným z najzásadnejších je pokles cien hutníckeho materiálu po celý 2.
kvartál, čo je v kombinácii so stále nízkou spotrebou vražedná kombinácia. Pod týmto vplyvom
sa, prirodzene, zostruje konkurenčný boj, čoho
dôsledkom je obrovský tlak na ceny a teda znížený
príjem marže. V tejto situácii teda neexistuje iná
stratégia ako predaj ešte väčšieho objemu.
Príčiny týchto vonkajších vplyvov je treba
hľadať v globálnej ekonomike. Napriek tomu, že
celosvetovo spotreba ocele v uplynulom období
rástla, tak v Európe klesala. Navyše európsky trh
s oceľou zostáva stále v situácii, keď produkcia
výrazne prevyšuje spotrebu.
Aj samotná európska mena je v zlej kondícii,
nakoľko denne prichádzajú nové negatívne
informácie o problémoch v jednotlivých štátoch
eurozóny. Doposiaľ už päť krajín požiadalo o
pomoc z eurovalu a sme v situácii, že ak by o
pomoc požiadala ešte jedna silná ekonomika,
už by budúcnosť našej spoločnej meny bola
doslova v troskách. Taktiež si treba uvedomiť,
že vážnym problémom je dlhová kríza a v tejto
oblasti sa žiadnej krajine EÚ doposiaľ nepodarilo
urobiť takmer nič pozitívne. Národné vlády
síce šetria, ale naštartovať rast sa im zúfalo
nedarí. Toto všetko nevytvára reálne šance
pre návrat európskej ekonomiky do rastových
vôd, ktoré by ovplyvnili rast spotreby ocele,
čo by malo prirodzený dopad na zvýšenie cien
ocele. Toto potrebujeme ako živú vodu nielen
my, distribútori, ale aj producenti ocele, ktorí
deklarujú výsledky prvého polroka 2012 ako
mimoriadne zlé.
Napriek vyššie uvedenému je pozitívne, že
ekonomika SR nie je na tom až tak zle a vykazuje
rast (2,5%). Problémom je, že export sa podieľa
na tvorbe HDP až 80%-ami a preto je európskym
ekonomickým marazmom výrazne ovplyvnená.
Pozitívom tiež je, že celé politické spektrum
podporuje domácu spotrebu investíciami do
infraštruktúry. Pevne verím, že súčasná vláda
nezopakuje chyby minulosti, kedy sa na výstavbe
R1-ky podieľalo výrazne menej slovenských
subjektov, ako by si to krízová situácia vyžadovala.
Rovnako verím, že vláda veľmi rýchlo príjme také
opatrenia, ktoré zabránia nekalým praktikám
predaja najmä hutníckeho materiálu, spočívajú-
cich v nezákonnom odpočte DPH, čo umožňuje
„podnikavcom“ nastavovať ceny, ktoré štandardný
dodávateľ ponúknuť nedokáže, lebo by išiel do
straty. Tento problém je tak závažný, že mu venujeme špeciálny priestor v tomto vydaní Feronovín.
Náročná doba kladie zvýšené nároky na firmy
a my vo Ferone sme na to pripravení. Pre našich
zákazníkov zavádzame ďalšie novinky v oblasti
sortimentu a služieb. Smerom k nim budeme naďalej vyvíjať zvýšenú aktivitu, aby sme čo najlepšie pokrývali ich potreby a ušili pre nich dokonalý
servis, ktorý ich zabezpečí hutníckym materiálom
v čase, množstve a kvalite tak, ako to potrebujú.
Som presvedčený, že toto naši zákazníci náležite
ocenia a Feronu si prirodzene vyberú ako prvú
značku na trhu. Osobne sa na to veľmi teším.
Pred nami je leto a s tým súvisiace dovolenkové obdobie a preto mi dovoľte popriať Vám
všetkým, aby ste si zaslúžený oddych náležite
užili, načerpali nových síl a vrátili sa na pracoviská
v plnom zdraví. To bude základom pre našu vzájomnú kvalitnú spoluprácu v druhej polovici roka.
S úctou
Ján Sidor
FERONOVINY | 1, 2 / 2012
POZOR na „karusel“!
Zdá sa, že väčšina európskej verejnosti si už zvykla na nepriaznivé správy o ekonomickom vývoji a stáva sa voči nim rezistentná. Problémom je, že
nie všetci občania rovnako chápu, že karty majú v rukách európske a národné exekutívy, ktoré musia urobiť potrebné kroky k ozdraveniu ekonomického prostredia. Niektorí chcú hrať s vlastnými kartami. Kartami, ktoré tieto výkonné moci ešte viac oslabujú a z toho titulu sú, samozrejme,
postavené mimo zákon. Zarážajúce je, že počet týchto „karbaníkov“ stúpa.
Karusel. Taký je neoficiálny názov nezákonnej
obchodnej operácie, ktorý spočíva v pohybe tovaru,
ktorý je organizovaný spôsobom, keď sa tovar
fiktívne vracia do zeme pôvodu prostredníctvom
zosieťovaných „garážových“ firiem a jeho cieľom je
profitovať na predaji tovaru zníženom o hodnotu
DPH, nakoľko je uskutočnený jej neoprávnený
odpočet.
Tento spôsob nezákonného podnikania nie je
úplnou novinkou. V uplynulej dekáde bolo medializovaných niekoľko veľkých káuz v Česku za účasti aj
slovenských subjektov. V týchto prípadoch sa však
jednalo o segment pohonných hmôt a železného
šrotu, navyše išlo o zámenu deklarovaného a reálne
dodávaného tovaru, kde bola v hre aj rozdielna
sadzba DPH. Avšak pred niekoľkými rokmi sa objavili skupiny subjektov realizujúcich „čistý“ karusel
s hutníckym materiálom, majoritne s betonárskou
oceľou. Bez bagatelizovania problému sa žiada
uviesť, že sa jednalo o „tiežpodnikateľov“, ktorí sa v
každej ekonomike nachádzajú a iní už nikdy nebudú.
Ich činnosť v danom čase znamenala ohrozenie zdravého trhu len niekoľkými percentami. V minulom
roku naša finančná polícia uskutočnila rozsiahlu
akciu zameranú na tento druh ilegálnej ekonomickej
činnosti a niekoľkí z týchto „priekopníkov“ skončilo v
jej rukách. O to zarážajúce je, že ich príklad nasledujú
ďalšie subjekty, dokonca aj také, ktorým bola v minulosti „šikmá plocha“ cudzia. V tomto roku činnosť
týchto skupín tak prebujnela, že sa stala „folklórom“
a podľa odhadu sa podieľa na celkovom predaji hutníckeho materiálu niekoľkými desiatkami percent.
Navyše sa už karuseloví podvodníci etablovali aj v
dodávkach iného sortimentu - plechy, profily...
Pred niekoľkými týždňami zverejnila svoju informáciu o tomto závažnom probléme aj Poľská únia
distribútorov ocele (PUDO). Tá informovala, že v
apríli tohto roka sa karuselovým podvodom dostalo
na poľský trh až 85% betonárskej ocele! Za takýchto
okolností je stále problematickejšie konkurovať
tovaru, ktorý bol uvedený na trh s cenou zníženou o
DPH.
Naša spoločnosť si dovoľuje upozorniť všetkých
svojich partnerov, že účasť na takýchto obchodoch,
hoci aj neúmyselná, môže znamenať závažné trestné
a fiškálne problémy. Pod vplyvom na prvý pohľad
lákavého nákupu je možné sa dostať do pozornosti
úradov, ktoré následne skúmajú okolnosti, za akých
bola transakcia uzatvorená.
Na tomto mieste uvádzame indície, ktorými je
možné odlíšiť zdravého dodávateľa od karuselového:
t DFOBDJUFǥOFOJäÝJBBLPUSIPWÈ[WMÈÝǸBLKFOJäÝJB
ako cena producenta
t PWFSFOJFEPEÈWBUFǥB*Ǝ0B*Ǝ%1)0343À343
systém VIES)
t WFSJöLÈDJBÝQFEJǏOâDIöSJFNBQSFQSBWOâDIMJTUPW
vrátane dokladu o prekročení hranice (CRM)
t LPOUSPMB BUFTUPW KF DFSUJöLPWBOâ OB QSÓTMVÝOÞ
normu?)
t OFWâSB[OÏ LØQJF EPLMBEPW JDI OFÞQMOPTǸ FWJ
dentné odstraňovanie niektorých údajov alebo
ich amatérske nahrádzanie inými)
t QMBUCBWIPUPWPTUJBMFCPOBWFǥNJOÓ[LVTQMBUOPTǸ
Všetky tieto body má zdravý zavedený dodávateľ
pokryté v štandardnom režime a bez pochybností.
Naopak, karuselový dodávateľ často jeden a viac
bodov nespĺňa alebo sú odďaľované, zahmlievané,
pochybné.
Je potrebné si uvedomiť, že tento vývoj je nezdravý
a zákonite nemôže trvať dlho. Je otázkou času, kedy
začne razantne konať štát. Či už to bude preventívnou formou, čiže cestou úprav zákonov, ktoré by
eliminovali túto činnosť alebo formou represívnou,
ktorá by bola pre zúčastnených oveľa nepríjemnejšou skúsenosťou.
„Žiadny strom nerastie do neba“, vraví okrídlená
múdrosť. Žijeme neľahké roky a v takých je potrebné hľadať rezervy, šetriť, racionalizovať... Ale všetko
má svoje hranice. V tomto prípade sa volajú dobré
mravy a zákonný spôsob podnikania. Pripomeňme
si, že aj Jánošík zbíjal len dve letá a ... Vieme ako
skončil.
Vnímajme aj dobré správy. Pred pár dňami nám NBS
zvýšila prognózu hospodárskeho rastu z pôvodného
2,1% na 2,5%, na čo ju oprávňovali dobré výsledky
za 1. kvartál, ale tiež odhad MMF na tvorbu HDP v
SR na úrovni 2,6%. Ekonomický rast SR v roku 2013
sa prognózuje na 3,1%. Nie sú to čísla, na ktoré sme
boli zvyknutí do roku 2008, ale v momentálnom
marazme ekonomiky EÚ sú to správy mimoriadne
priaznivé. Navyše investičná banka Goldman
Sachs prognózuje rast cien priemyselných kovov v
horizonte 12-ich mesiacov o 23%, čo je modelované
v kontexte s predpokladanou zjavnou spotrebou
týchto materiálov.
Veríme, že práve dobré správy budú motivátormi
správania sa odberateľov hutníckeho materiálu do
tej miery, že nezákonné formy obchodovania budú
„vytesnené“ z trhu do maximálnej možnej miery.
Spoločnosť FERONA Slovakia je hrdá na to, že
napriek značnej penetrácii ponúk za hranicou
zákona, má vysoko lojálnych zákazníkov, ktorí
si uvedomujú, že len dlhodobá spolupráca so
silným štandardným dodávateľom im poskytne
komfortný servis pre ich zákazky a navyše
pokojný spánok.
Ferosvet
(FERONOVINY 1, 2 /2012)
Zotavovanie oceliarskeho priemyslu sa
viklá - dlhová kríza ohrozuje rast
(Wallstreet-online.de, 10.5. 2012)
Zotavovanie oceliarskeho priemyslu stojí na
vratkých nohách. Predovšetkým opäť väčšie
starosti s ďalším priebehom dlhovej krízy v
eurozóne spôsobuje nebezpečenstvo zmeny
konjunktúry. V Nemecku dáva vývoj naďalej
dôvod k spokojnosti, avšak slabé oceliarske trhy
v južnej Európe robia starosti. V prvých troch
mesiacoch sa brandža v Nemecku kontinuálne
zotavovala z poklesov koncom roku 2011. V apríli
došlo ale znova k utlmeniu a výroba ocele prvý
krát v tomto roku v mesačnom zrovnaní klesla.
Hutnícky zväz to zdôvodňuje tým, že v apríli bolo
kvôli veľkonočným sviatkom menej pracovných
dní. Celkovo nemecké oceliarske závody vyrobily
v apríli 3,6 miliónu ton ocele, čo bolo o 5,5 %
menej než pred rokom. Tiež v spracovateľskom
priemysle sa nálada v apríli zhoršila. Jeho výroba
bola v prvom kvartáli 1,4 % nad úrovňou predchádzajúcoho roku, pričom zákazkové krytie
bolo až 10 percent nad záverečným kvartálom
2011. „To by mohol byť signál pre novú dyamiku
v druhej polovici roka“, uvádza hopodársky zväz
zpracovateľov ocele a kovov.
Dopyt po oceli v EU vykoná v roku 2012 krok
zpäť, kým sa trh v roku 2013 znovu obnoví
(Steel Guru/Steel Trade Today, 8. 5. 2012)
Podľa správy Eurofer-u zaznamenajú ekonomika
a trh oceľou v EÚ v 2.Q 2012 tlak recesie v EÚ,
ktorý bude od 2.Q ďalej slabnúť. Preto je sila a
doba ekonomického obratu naďalej obklopená
neistotami a rizikami. Väčšina z nich pochádza z
vnútorných problémov a štrukturálnej nerovnováhy v EÚ. Generálny riaditeľ Eurofer-u Gordon
Moffat v tejto súvislosti uviedol: „Nedávny vývoj
v indikátoroch je konzistentný so stabilizáciou
ekonomických fundamentov po mesiacoch oslabovania, čo by mohlo vytvoriť cestu k opatrnej
obnove neskôr v tomto roku. Pokiaľ ide o solídne
objednávkové knihy a podporu od slabnúceho
eura na exportných trhoch, aktivity vo výrobnom
sektore v celej EÚ sa držia na relatívne dobrej
úrovni „. Pri bližšej úvahe však aktivity v sektoroch, využívajúcich oceľ, podľa všetkého v roku
2012 klesnú o menej, než 1%. Trh v EÚ začal rok
2012 pozitívne. Koncoví užívatelia, ale najmä
oceliarske servisné centrá a distribútori sa vrátili
na trh, aby selektívne doplnili svoje vyčerpané
zásoby. Objednávky v januári a februári 2012 posilnili v porovnaní s potlačenými objemami zabu-
FERONOVINY | 1, 2 / 2012
Predstavujeme
Je úplne novou posilou vo FERONA tíme. Do praxe v „oceľovej“ brandži sa dostal kurióznym
spôsobom, keď ako študent 4. ročníka lesníckej fakulty TU vo Zvolene zháňal brigádu. V práci,
pre v tom čase progresívne sa rozvíjajúcu spoločnosť Techservis, sa mu tak zapáčilo, že k
prerušenému štúdiu sa už nevrátil. Tu prešiel v priebehu rokov „od piky“ až po samostatné
riadenie komodity plechov. Neskôr pôsobil vo vedúcich pozíciách v iných spoločnostiach
zaoberajúcich sa obchodom s oceľou ako Z-Group, Metalex a Metalvis. Hovoríme o Karolovi
Škopekovi, ktorý bol od 1. 6. 2012 angažovaný na pozíciu obchodného riaditeľa prevádzkovej
oblasti Nitra.
Pán Škopek, u posledného zamestnávateľa, podľa Vašich slov, ste
dostal voľné ruky a podporu pre vytvorenie novej divízie - predaj
hutníckeho materiálu, čo je snom mnohých manažérov. Čo bolo
rozhodujúcim faktorom, že ste nakoniec prijal ponuku Ferony?
Priznám sa, váhal som... Bol som médiom dvoch výziev a rozhodnúť sa mi
pomohla až športová asociácia. Na jednej strane výzva zbudovať mužstvo
od piky, podľa vlastných predstáv a postupne sa dostávať cez okresné a
krajské súťaže do divízie, ktorú v horizonte niekoľkých päťročníc možno
vyhrám. Na druhej strane výzva prestúpiť do mužstva, ktoré dlhodobo
bojuje o majstra, nie však divízie, ale extraligy. A extraliga je extraliga. Pre
takéto vysvetlenie mal pochopenie aj môj bývalý zamestnávateľ, takže sme sa rozišli v dobrom.
Ako ste sa v Nitre „zabýval“? Je niečo, čo Vás po príchode do Ferony prekvapilo, či už
negatívne alebo pozitívne?
Nitru ako mesto som mal vždy rád a preto som nemal problémy s adaptáciou. Na našej prevádzke je solídny kolektív, navyše disponujeme špičkovou skladovou halou a dobrým logistickým napojením na súčasnú diaľničnú sieť. Čo sa samotného fungovania týka, tak absolútne pozitívnym
prekvapením je kvalitný informačný systém, v ktorom je možná promptná príprava rôznych analýz ako základu pre dobrý predaj. Naopak, rezervou je práve stabilizovanie obchodného tímu na
PO Nitra tak, aby dlhodobo pôsobili kvalitní predajcovia v jednotlivých regiónoch, čo umožní ich
dokonalú znalosť a poskytne komfortný servis pre zákazníka. Teším sa na to, že okrem vedenia
obchodného tímu prevádzky budem aj priamo obchodne pokrývať dva významné regióny, čo
je systém práce na aký som bol už v minulosti zvyknutý. Úloh, ktoré sú na mňa kladené vedením
spoločnosti je, prirodzene, oveľa viac, všetky ale konkretizovať nebudem. Mám však veľmi dobrý
pocit z podpory, ktorú mi vedenie spoločnosti poskytuje a verím, že vykonáme spoločne veľa
dobrej práce pre úspech Ferony.
Veríme v to isté a želáme veľa úspechov.
Gratulujeme
Z pohľadu histórie ľudstva je 50 rokov zanedbateľný časový úsek. Z pohľadu veku človeka
jednotlivca je to však úsek, ktorý nemôže on sám ani jeho okolie odignorovať. Významného životného jubilea, 50-ich rokov, sa dožil 10. 5. 2012 náš kolega Ing. Ivan MIŠENDA.
Jubilant je absolventom Vysokej školy hutníckej v Košiciach. Po absolvovaní pracoval vo viacerých pozíciách podniku ZŤS hutný závod v Martine,
až ho napokon niekoľko rokov viedol ako riaditeľ. Neskôr pôsobil ako riaditeľ spoločnosti Compel-RAIL a.s., rovnako v Martine, odkiaľ už jeho cesta
viedla do Ferony. Je ženatý, s manželkou Dankou majú dve už dospelé
deti a prednedávnom presídlili z Martina do Jazernice v okrese Turčianske
Teplice. Ivan je nadšený športovec, v minulosti dlhoročný prvoligový
basketbalista, dnes zanietený tenista.
V rodine FERONA pôsobí Ivan šiesty rok. Nastúpil v roku 2006 na pozíciu
riaditeľa prevádzkovej oblasti Košice, ale po zhruba roku využilo vedenie jeho flexibilitu a menovalo ho do rovnakej pozície v prevádzkovej oblasti Bratislava. Tu pracovne prežil aj predkrízový
boom, ako aj ťažké krízové roky spojené u zatvorením bratislavského skladu a sťahovaním do
Nitry, ktorá sa od roku 2010 stala hlavným stanom Ferony na západe SR.
„Od svojich kolegov som dostal aj vecné dary, čo bolo veľmi milé. Sám by som si však k 50-ke zaželal
niečo nehmotné. Vo svojej práci nie som zástancom riadenia formou kriku, ale občas v záujme veci
musím zvýšiť hlas. Do ďalších rokov by som si prial, aby som dosahoval so svojím kolektívom stále
lepšie výsledky, ale aby som kričal čo najmenej“, vyjadril sa oslávenec.
K tomuto prianiu sa pripájame a želáme veľa pracovného elánu.
kovanými v 4.Q 2011. Oceliarne v EÚ koncom roka
2011 upravili svoju výrobu vzhľadom k nižším
úrovniam dopytu, a redukcia v dovoze väčšiny
oceliarskych výrobkov z tretích krajín pôsobila
ako podpora pre relatívne zdravú situáciu v ponuke a dopyte na začiatku roka 2012. Očakáva sa, že
v 1.Q 2012 dosiahne zjavná spotreba ocele lepšiu
úroveň, než v poslednom kvartáli roka 2011, avšak
predpokladá sa, že bude takmer o 11% nižšia,
ako v rovnakom období r 2011. Predpovedá sa,
že tento vývoj sa zopakuje v 2.Q, aj keď s menším
medziročným poklesom v dopyte. V 2. polovici
t.r. by sa mohol dolu smerujúci trend v dopyte
obrátiť na mierne zvyšovanie. Prognózuje sa, že
zjavná spotreba ocele celkovo v roku 2012 klesne
o 2.7%. G. Moffat dodal: „Veríme, že v roku 2013
a ďalej sa zlepšenie v podnikateľskom cykle prejaví v miernom oživení reálnej spotreby a prinesie
určité doplňovanie zásob. Predpokladáme, že
zjavná spotreba ocele vzrastie o 2.5%“.
Európsky oceliarsky zväz prognózuje
postupné zotavovanie
(Steelforum, 12. 5. 2012)
Európska oceliarska brandža je opäť o niečo dôverčivejšie. Od druhého kvartálu bude recesívny
tlak v Európskej únii postupne ustupovať, oznámil
európsky oceliarsky zväz Eurofer v Bruseli. Ako
silno sa oceliarske trhy zotavia je ale neisté a
zotavovanie bude závisieť na rôznych faktoroch.
Zväz upozorňuje na rôzne politické problémy a
na štrukturálnu nerovnováhu v EÚ. Celkom by
mohla spotreba ocele v EÚ klesnúť v tomto roku
o 2,7 percenta, potom čo v prvom kvartáli došlo
podľa predbežných výpočtov k poklesu o 11 percent. V budúcom roku očakáva Eurofer zvýšenie
spotreby o 2,5 percenta. Slabým hospodárskym
vývojom trpí najmä oceliarsky priemysel v južnej
Európe. V Nemecku počíta oceliarsky zväz naopak
so stabilnou výrobou ocele 44 miliónov ton. Avšak je isté, či sa výrobcom podarí presadiť vyššie
ceny.
ArcelorMittal Galati uvádza do prevádzky
valcovňu hrubého plechu
(Dow Jones Stahl Aktuell, 14. 5. 2012) - mm -
Valcovňa hrubého plechu č. 1 ArcelorMittal Galati
bude v najbližších týždňoch opäť vyrábať, potom
čo dlhšie ako tri roky výroba stála. „Chceme
zlepšiť efektívnosť a zabrániť nedostatku kapacity
vo valcovni č. 2“, povedal Bruno Ribbe, generálny
manažér ArcelorMittal Galati. Keď budú obe
zariadenia v prevádzke, dosiahne výroba hrubého
plechu 1 milión ton ročne.
Srbsko predlžuje konečný termín pre oceliareň Smederevo do 11.6. 2012
(Steel Guru/Steel Trade Today, 7. 5. 2012)
Srbská vláda uviedla, že konečný termín pre
podanie ponúk pre výber strategického partnera
pre oceliareň Smederevo bol predĺžený až do 11.
6. 2012. Vláda tak rozhodla na základe žiadostí
strán v tomto tendri. Hovorca srbskej vlády uviedol, že ponuky zatiaľ predložili United Pilsen SA
z Luxemburska, Donetsksteel Group z Ukrajiny a
Ural Mining and Metallurgical Company z Ruska.
Srbská vláda 12. 4. 2012 rozhodla o vyhlásení
FERONOVINY | 1, 2 / 2012
FERONA TENIS CUP 2012
Tenisový turnaj FERONA TENIS CUP, ktorý už pravidelne organizujú kolegovia
z prevádzkovej oblasti Žilina v prvej polovici roka sa stal príjemnou súčasťou
našich neformálnych stretnutí s našimi obchodnými partnermi.
„Som nesmierne rád, že turnaj si našiel pevné miesto nielen v mojom organizačnom diári, ale
usadil sa aj v diároch našich partnerov. Pritom jeho kvalita ročník od ročníka stúpa nielen po
stránke športovej, ale aj spoločenskej“, povedal „otec“ už tradičnej akcie, riaditeľ PO Žilina,
Peter Fülep.
V poradí 4. ročník turnaja sa konal 12. apríla v priestoroch tenisového klubu Kyklop
Martin pod záštitou generálneho riaditeľa našej spoločnosti Ing. Jána Sidora. Zápolení sa
zúčastnilo 16 dvojíc, ktoré boli rozlosované do 4 skupín. Víťazi skupín následne postúpili
do semifinálových bojov, ktoré rozhodli o tom, kto bude hrať o zlaté, resp. o bronzové
medailové umiestnenie.
Konečné poradie:
tendra na strategického partnera pre oceliareň
Smederevo a ministerstvo financií 18. 4. 2012 vyzvalo na tender s konečným termínom 4. 5. 2012
na predloženie ponúk. Zainteresovaní ponúkajúci
musia zložiť garanciu 1 mil. eur zároveň so svojou
ponukou. Oceliareň je od konca januára 2012 vo
verejnom vlastníctve potom, čo bola kúpená späť
za 1 $ od US Steel, ktorá opustila Srbsko kvôli
vznikajúcim stratám. US Steel kúpila bankrotujúcu oceliareň Smederevo v roku 2003. Oceliareň
zamestnáva asi 5500 robotníkov, má 5% podiel
na celkovej výrobe v Srbsku a asi 14% podiel na
exportoch.
ArcelorMittal predpokladá zvýšenie spotřeby ocele v roku 2012 o 4% až 4.5%
(Reuters, 8. 5. 2012)
ArcelorMittal, najväčší svetový výrobca ocele,
predpovedá, že globálna spotreba ocele vzrastie
o 4 až 4.5%, s poklesom spotreby ocele v Európe
a vzostupom v Severnej Amerike, povedal v utorok šéf spoločnosti. V komentároch pre Reuters
po výročnom valnom zhromaždení akcionárov
spoločnosti povedal Lakshmi Mittal, že očakáva,
že zjavná spotreba ocele v Európe klesne o 2%.
U. S. Steel ponúka za výpoveď celoročný plat
1. miesto: Donko & Michalovič
(Doxx Minerals Žilina)
2. miesto: Kasan/Kapičák
(ZTS Strojárne Námestovo)
(KorzárSme, 23.5. 2012)
V košickom U. S. Steele sa od 1. júla opäť začnú
uplatňovať dobrovoľné odchody zamestnancov,
ktoré by sa mali týkať okolo 200 prevažne administratívnych (THP) pracovníkov. Ak zamestnanec
splní všetky podmienky uvedené v prvom dodatku k nedávno podpísanej kolektívnej zmluve, za
dobrovoľnú výpoveď sa dočká bonusu vo výške
svojho celoročného platu.
„Ohlásili sme program, ktorý rieši efektívnu
zamestnanosť v podniku. Každý zamestnanec
má možnosť získať všetky informácie o programe
a taktiež podmienkach, ktoré sa ho môžu týkať.
Štruktúru zamestnancov a optimálne umiestnenie na pozíciách považujeme za internú vec
podniku. Máme pritom stále na myslí to, že musíme zostať konkurencieschopní,“ dodal riaditeľ
odboru vonkajších vzťahov U. S. Steelu Ján Bača.
Železiari zvýšili tržby
(Strojárstvo/Strojírenství, 5/2012)
3. miesto: Kuric/Števík
(Promont Krásno n/K)
Vyhodnotenie turnaja a dekorovanie víťazov obstarali spoločne jeho garant J. Sidor a
P. Fülep, ktorí sa turnaja zúčastnili aj ako aktívni hráči. Ing. Sidor vo svojom príhovore
vyjadril poďakovanie všetkým aktérom za ich účasť na turnaji a zároveň spoločnostiam,
ktoré reprezentujú za kvalitnú obchodnú spoluprácu. Hlavný organizátor P. Fülep v úplnom závere pozval hráčov na ďalší, jubilejný 5. ročník FERONA TENIS CUP-u.
Redakcia:
Marián Moder
FERONA Slovakia, a.s.
tel.: 037/ 6404 914
e-mail: [email protected]
Spoločnosť Železiarne podbrezová (ŽP) vlani
dosiahla tržby za vlastné výrobky a tržby vo výške
275,5 milióna eur. Bolo to o 59 miliónov viac ako v
roku 2010. Čistý zisk bol takmer 14,4 milióna eur.
Z toho export sa na tržbách podieľal 88 percentami. ŽP vlani investovali takmer 11 miliónov
eur. Výškou investícií sa tak spoločnosť vrátila na
predkrízovú úroveň. Najväčšou investíciou bola
výstavba automatizovaného expedičného skladu
rúr valcovaných za tepla.
Aj tento rok ich čakajú veľké investície. Podľa
generálneho riaditeľa ŽP Vladimíra Sotáka v oceliarni pripravujú rekonštrukciu odlievania ocele a
výstavbu nového vákuovacieho zariadenia. Zrealizovať by chceli aj nové odprášenie oceliarne.
„Vďaka týmto investíciám sa spoločnosti otvoria
možnosti na zavedenie výroby nových výrobkov s
vyššou pridanou hodnotou“, uviedol Soták.
Download

FERONA - prvá voľba! - FERONA Slovakia, as