Drahý Deepak
Táto kniha vznikla z listov ktoré som obdŕžal od ľudí z celého sveta a v tejto kapitole som niektoré
z nich aj použil. Každá osoba mi napísala, lebo mala problémy a potrebovala pomoc s pri ich riešení.
Účelom mojich odpovedí bolo iba otvoriť novú perspektívu na celý predložený problém pomocou
princípu, že odpoveď nikdy neleží na úrovni problému.
Pocit byť nemilovaná.
Neustále sa snažím zlepšiť svoj život, ale neprestajne musím zápasiť z negatívnymi myšlienkami a to
aj keď sa všetko zdá byť v poriadku. Prichádzam na pocit seba nenávisti a myslím si že láska ktorú mi
ľudia preukazujú je iba fikcia. Prekonala som už hocičo v mojom živote, ale tento vzor ovplyvňuje
moje osobné vzťahy a spôsob ako zo sebou zaobchádzam. Ako by som mohla toto zmeniť?
Evelyn 43 ročná, z Toronta
To o čom rozprávate je vaše kondicionovanie z vašej minulosti. Bez ohľadu na to ako to voláte, či je
to už vplyv minulostí, emocionálny dlh, alebo kárma, všetky tieto atribúty fungujú na jednom
princípe a to je:
Keď nový zážitok vstúpi do vášho vedomia, tak namiesto toho aby bol vyhodnotený sám o sebe, tak
sa zošmykne dolu po veľmi dobre vybehanej a obnosenej dráhe. Toto nastane tak rýchlo
a automaticky, že ani nemáme čas tomu zabrániť.
Na príklad: povedzme si, že vaše kondicionovanie z minulosti vám vraví že ste nesúca na milovanie
a potom keď vám niekto povie “Milujem vás“ , tak nezareagujete na tieto slová, ale iba na staré
pochybnosti, neistoty a negatívne skúsenosti súvisiace s láskou. Nové bude zničené starým. Ak sa
toto odohráva vo vašom živote, tak ako sa dokážeme toho zbaviť? Ja obyčajne riešim takéto
problémy konceptom lepkavosti.
Niektoré staré zážitky sú lepkavejšie ako tie nové. Keď sa na nás prilepia, tak sa ich nedokážeme
striasť. Čo môže urobiť zážitok z minulosti byť taký lepkavý?
Ak dokážeme túto skutočnosť rozobrať na jednotlivé časti, tak možno sa nám podarí vyriešiť každý
aspekt jeden po druhom.
Povedzme že pocit byť nemilovaná. Pocit byť nemilovaná môže pochádzať z nasledovných situácií.
1. Niekto vo vašej mladosti, kto mal nad vami autoritu, vám povedal, že ste nemožná milovania.
Riešenie: Uvedomte si, že táto osoba už nemá nad vami moc, pretože už nie ste malé dieťa. Spýtajte
sa seba, či vlastne táto osoba nie je tá ktorú nie je možné milovať a či je vôbec schopná milovať. Ak
odpovede na tieto otázky sú pozitívne, tak potom prečo výrok tejto osoby by mal byť akceptovaný
ako vaša pravda?
2. Byť milovaná mi naháňa strach.
Riešenie: Nájdite bezpečnú cestu na prekonanie strachu. Jedna z možnosti je pomôcť nejakému
chudobnému dieťaťu, čo vám prinesie čistú nevinnú detskú lásku. Takáto láska je veľmi bezpečná
a nemá schopnosť ublížiť.
Vyskúmajte ktorá časť z lásky vyvoláva vo vás strach. Je to možnosť byť odmietnutá? Alebo možnosť
že vaše skutočné ja bude odhalené a ohodnotené ako nezáslužné lásky? Nesnažte sa vyhýbať
takýmto aspektom, ale naopak - preštudujte ich. Zo začiatku vo svojom súkromí a neskoršie s niekým
komu úplne dôverujete.
3. Láska sa zdá byť príliš ďaleko a bola príliš dávno.
Riešenie: Nájdite koreň svojho sklamania. Sklamanie je dvojsečná zbraň. Jedná strana je tak trochu
nostalgická s príchuťou sladkej melanchólie, čo vo vás vyvoláva pocit ochrany a tá druhá je seba
ničiaca. Táto vám našepkáva, že je lepšie nemilovať a tým pádom neexistuje možnosť lásku stratiť.
Takáto skúsenosť je bolestivá a obyčajne sa zmení na výhovorku: už nikdy viac nemilovať. Týmto sa
sklamanie stane maskou pre strach. Pozrite sa z blízka na svoje sklamania a vzdajte sa ich.
4. Láska je zmiešaná s negatívnymi emóciami.
Riešenie: Uvedomte si že emócie sú najsilnejšie lepidlo. Z tohto dôvodu veci pre ktoré máme veľké
pocity sa zmenia iba na bolestivé spomienky. Použitím svojich emócii dokážete odlepiť svoje
spomienky. Nepríjemné pocity musia byť skonfrontované, ale trik je v tom, neprežiť ich ešte raz.
V tomto vám bude môcť pomôcť dobrý terapeut. Umožnite si zažiť nejaké skutočné seba vzdanie.
5. Spomienky sa zmenili vo vieru.
Riešenie: Prestaňte generalizovať. Všetci máme tendenciu zmeniť nepríjemné skúsenosti na svoje
životné pravidlá. Ale takáto viera je falošná. Iba pretože vás v škole niekto ako 10 ročnú terorizoval,
neznamená, že v dnešnej dobe ide celý svet proti vám. Aj to najhoršie pustenie k vode neznamená,
že nie ste hodná lásky .
Pozrite sa na tie najnegatívnejšie veci v ktoré veríte a oddeľte ich od nepríjemných zážitkov, ktoré už
viacej neexistujú . Tak ako ste sama naznačila, váš súčasný život je dobrý. Teda je to len jeho
interpretácia, ktorá je založená na pochybnej viere, ktorá vás podrýva.
6. Nedotýkajte sa elektrických plotov.
Riešenie: Keď sa vaše pocity stanú natoľko bolestivé, že sa už nedokážete na ne ani len pozrieť, tak
začnú fungovať ako elektrický plot. Iba myšlienka dotyku, čo je iba jedinečným riešením hocakého
pocitu nastáva nemožná. Avšak dotyk plotu je v celku možný, ale musíte na to nadobudnúť odvahu.
Ak cítite vo vnútri hanbu, alebo vás rodičia zneužili, alebo zradili vašu dôveru, tak láska sa stane
elektrickým plotom. To čo by malo byť radostný pocit, bolo zlúčené s bolesťou. Tieto dve zložky
musia byť najskôr rozdelené, aby ste bola schopná sa dotknúť lásky bez pocitu bolesti. Ak ste si
vedomá že toto je vo veci, tak profesionálna pomoc je definitívne za potreby.
7. Musím byť takáto.
Riešenie: Väčšina ľudí verí hlasu, ktorý nám našepkáva, že sa nedokážeme zmeniť. Zvolia si
otupenosť ,ale pri tom myslia si že im bola vnútená. Odpoveďou je domáhanie sa svojej slobodnej
vôle. Pozrite sa na nezmeniteľné veci, cez nezainteresované oči, ako na príklad z pohľadu svojej
priateľky. Napíšte jej list s tými najobjektívnejšími radami na ktoré len môžete prísť. Povedzte jej, že
vždy si môže zvoliť zmenu a napíšte jej krok po kroku návod, ako to má urobiť. Keď zistíte že vás nič
nenapadá tak si prečítajte dáku dobru knihu na túto tému a adoptujte na seba dané rady.
Keď použijete tento postup, tak oslobodenie od minulosti bude celkom možné. Nikdy nie je ľahké sa
zaoberať so svojimi hlboko usadenými ranami a traumami, ale ak sa budete zaoberať s týmto
problémom trpezlivo a logicky, tak bude možné priniesť dnu svetlo a tým zneutralizovať tmu.
Dobrá práca a žiadna odmena.
Som inteligentná a vzdelaná žena s úspešnou kariérou v rôznych nadáciách. Dokázala som vybrať
milióny dolárov pre rôzne volebné kampane, vzdelávacie organizácie a rôzne zložky umenia. Avšak
nič z toho nemám. Mám na krku 5 rokov nepriznaných daní, žiadne úspory a minulý rok mi banka
predala strechu nad hlavou. Čo sa ma môj tieň snaží naučiť?
Rechel 41 ročná, z Floridy.
Ďakujem za tak úprimnú otázku a blahoželám vám k realizácii, že váš tieň – najtmavší aspekt vášho
vedomia sa vám snaží niečo povedať. Je dobré, že sa nesnažíte zvaľovať vinu na niekoho iného, alebo
cítiť sa obetou nešťastia, alebo iných okolností. Samozrejme, že všetky tieto zložky môžu vo vás
cirkulovať na veľmi hlbokej úrovni. Ako spomínate, tak ste od prírody dobročinná. Boli ste úspešná
dávať viac iným, ako sama sebe. Prečo by niekto mal takéto niečo robiť? Pre väčšinu ľudí charita sa
začína doma. Na toto existuje niekoľko odpovedí a chcem aby ste každú z nich zvážili, či sa niektorá
z nich nevstavuje aj na vás.
* Myslíte si že sebaobetovanie je statočnosť.
* Chcete aby vaša práca bola neustále obdivovaná, pretože to dokazuje aká ste úžasná.
* Považujete svoju prácu v charite ako za hrdinstvo a to vám imponuje.
* Pretože pomáhate iným, tak nemáte čas sa pozrieť sama na seba.
* Dúfate že vaša dobročinnosť vyrieši vaše ukryté problémy.
* Boli ste si vedomá toho, že sa dostávate do problémov, ale ste sa nechceli stretnúť s realitou.
* Prihodili sa dáke nepredvídané udalosti, ktoré boli mimo vašej kontroly.
Odpoveď na vašu situáciu samozrejme závisí na tom, ktoré s týchto skonštatovaní sa na vás vzťahuje.
Avšak je možné vašu situáciu trochu zgeneralizovať a povedať, že váš tieň robí stále iba jedno. A to
je, že vás udržuje v hmle vašich ilúzií. Predchádzajúce príčiny sú v skutočnosti iba zoznam ilúzií. Váš
tieň vám priniesol pred oči to, čoho sa najviacej obávate. Aj keď ste si zvolila ostať v hmle, tak to vás
neoslobodí od neodkladnej konfrontácii, ktorá sa jedného dňa objaví a navyše bude ešte
v zúfalejšom kontexte.
Iba ak sa sústredíte na súčasnú situáciu a pozriete sa realite do očí, tak to vám umožní si uvedomiť
zdravší a viac pozitívnejší aspekt vášho vedomia. Môžem vás uistiť, že tento aspekt vo vás určite
existuje. Nech urobíte hocičo ohľadne skonfrontovania svojej reality, tak to je krok tým správnym
smerom.
Na čo som tu? O čom je vlastne život? Narodili sme sa z dákou spirituálnou, alebo duševnou
úlohou, ktorú máme za svojho života na zemi splniť? A čo sa stane ak ju nesplníme? Aký je rozdiel
medzi spirituálnou úlohou a životným účelom? Môžeme zmeškať duševné spojenie a je všetkému
koniec, alebo dostaneme inú šancu neskôr v živote? Je to normálne aby osoba mala viacej ako
jeden životný sen?
Alfrediety 49 ročná, z Dalasu, Texas
Vaša otázka je zložená z viacerých otázok zaletených do jednej. Avšak všetky majú jedného
spoločného menovateľa a to je seba neistota. Viem si celkom predstaviť, že máte problém nájsť svoj
životný účel. Dáte sa ľahko zviesť k špekulácii a keďže vidíte, že každá otázka má veľa odpovedí, tak
nutnosť na ňu zareagovať sa jednoducho vyparí. Toto vo mne vytvára problém, lebo nie som si istý,
či v skutočnosti pátrate po odpovedi. Možno je pre vás viacej zábavne sa iba baviť
nezodpovedanými otázkami. Niektorí ľudia dávajú prednosť pasivite a fantáziám, pred skutočným
životom.
Pokiaľ sa jedná o jadro vašej otázky, tak niektorí spirituálni učitelia tvrdia, že predtým ako začneme
novú inkarnáciu, tak si ju celú vopred naplánujeme. Potom tento plán sa stáva účelom nášho života.
Ako môžeme takýto životný účel objaviť?
Dá sa to dokázať nasledovaním svojho prirodzeného inštinktu. Ak ste so sebou zharmonizovaný
a máte vôľu nasledovať svoj inštinkt, tak to čo je pre vás správne, vám bude odkryté. Ale veľa ľudí
považuje tieto pocity za hmlisté a nehodné nedôvery. Flirtujú s myšlienkou, že majú svoj unikátny
životný účel, ale zároveň nechcú narušiť svoje status Q. Nemusíte sa obávať, že nejaká vyššia moc
vás bude za to trestať. Duševná dohoda je v podstate nič iné ako dohoda sám so sebou.
Môže mať človek viac ako jeden životný sen?
Samozrejme že áno, ale musíte si uvedomiť hĺbku vášho sklamania a či vám vôbec záleží na tom
ostatnom. Ak ste sa nesklamali, tak ste na tej správnej ceste. Ale ak sa cítite sklamaná, tak máte dve
možnosti:
Môžete pokračovať vo svojom sklamaní, alebo môžete vypátrať miesto, kde ste opustili volanie
svojho srdca a potom ho začať opäť nasledovať. Ja samozrejme že viem, čo by som ja urobil
v takejto situácií a myslím si, že vy to viete tiež.
Vláčenie ťažkého bremena.
Pred 17 rokmi sa mi narodila prekrásna dcérka, avšak s telesnou chybou. Myslela som si, že som sa
stým zmierila, ale teraz sa obávam, že som iba hlboko zakopala svoju bolesť. Medzi časom som bola
zaneprázdnená výchovou troch malých detí a s neustálymi doktorskými návštevami. Teraz sa cítim,
akoby mi život prenikol cez prsty. Bývala som veľmi pružná, ale v poslednom čase sa akosi nemôžem
vrátiť do svojej koži. Som obézna, môj dom je v neporiadku a nedokážem vidieť cestu z tohto von.
Krista 44 ročná, Serakúzy New York
Na váš problém exituje riešenie, ale podmienkou je že ho musíte zobrať vážne a konečne
začať konať. Začnem s tým, že si musíte uvedomiť, že šťastie sa buduje urobením jednotlivých dní
šťastnými. Viem, že musíte myslieť na budúcnosť vašej dcéry, ale na nešťastie vy ste z toho urobili
posadnutosť. Takáto ťažká situácia musí byť bezodkladne rozuzlovaná. Nasledovné sú kroky ktoré
postupne urobia vaše dni šťastnejšie:
1.
2.
3.
4.
5.
Poupratujte svoj dom a jeho okolie. Neexituje žiadna príčina na depresovanie sa pozeraním na
neporiadok okolo seba. Ak sa začnete cítiť mizerne, tak začnite niečo robiť. Musíte sa začať
fyzicky pohybovať pozitívnym smerom.
Vyhraďte pre seba denne aspoň jednu hodinu na aktivity ktoré vám robia radosť. Táto hodina je
iba pre vás, takže ju nepreskakuje varením, jedením, alebo pozeraním telky. Čo potrebujete je
vnútorný pocit tvoriacej uspokojenosti.
Strávte minimálne jednu hodinu denne s inými rodičmi handicapovaných detí. Vyhľadajte
podporné skupiny, telefónne čísla, maily, alebo on-line blogy.
Výskum naznačuje, že takéto osobne spojenie s ľuďmi jednakého problému je kľúčovým pre
pocit šťastia. Taktiež je dôležité si vyhradiť čas aj pre svoju rodinu a priateľov, ale vo vašom
prípade je dôležitejšie sa stýkať s ľuďmi ktorí sú v podobnej situácii ako ste vy.
Ak terapia vašej dcéry jej nepomáha, tak choďte niekam inde. Iný, možno lepšie vzdelaný
terapeut môže dosiahnuť lepšie výsledky. Nikdy neprestaňte hľadať nový prístup k liečeniu
vašej dcéry.
Nájdite si čas na adresovanie svojej nemohúcnosti. Nemám na mysli psychologické príčiny, ale
praktické. Cítite sa beznádejne hlavne preto, lebo si myslíte, že vaša dcéra je odsúdená k zániku.
Toto je iba negatívna viera a projekcia a nie realita. Nikto nedokáže predvídať budúcnosť. Ak
uveríte, že vaša dcéra bude mať dobrú budúcnosť, tak potom zistíte že prídu príležitosti na jej
uskutočnenie.
Ale pred tým než sa toto môže uskutočniť, tak si musíte uvedomiť, ktoré okolnosti robia situáciu
vašej dcéry beznádejné. Napíšte na papier 10 vecí čo si myslíte že robia situáciu vašej dcéry
beznádejnou a nájdite realistické riešenia ako sa im vyhnúť.
Nesiete na svojich ramenách bremeno, ktoré nemusí byť, také ťažké a mučiace.
Je veľmi dôležité nájsť iných rodičov, ktorí sa dokázali vypostiť z toho tmavého miesta v ktorom sa
práve nachádzate vy a oni vám pomôžu sa z neho taktiež dostať von. Vaša osobnosť nie je ešte
mŕtva, ale sa iba skrýva pod pokrývkou smútku a bezmocnosti a táto situácia sa dá odstrániť.
Žiadať si viacej od života.
Po celý svoj život som neprestajne pátrala za účelom svojho života a prišla som k uzáveru, že asi
nebudem mať žiadny. Po tom ako som stratila robotu vo firme v ktorej som pracovala po dlhé roky,
moja zvedavosť na túto tému sa vystupňovala. Má každý ľudský život svoj špecifický účel?
Neobávajte sa, ja neočakávam žiadnu zázračnú múdrosť, pretože viem že vy ste taktiež iba človek.
Debra 61 ročná, Pitzburg Pensilvánia
Neviem či toto bude pre vás dáky výjav, ale váš životný účel je prestať očakávať od života tak málo.
Dlhodobé pracovanie pre jednu firmu otupilo vaše vzrušenie a pocit očakávania. Som presvedčený
že v minulosti ste vlastnili tieto atribúty. Tieto sa dajú opäť zobudiť, pretože sa iba skrývajú pod
perinou. Stačí sa iba nakuknúť, čo sa tam skrýva. Myslím si že by sme tam asi našli semienka z vašich
snov a túžieb, čo ste si tam uschovaných na horšie časy.
Nasledovnú vetu si napíšte s rúžom na zrkadlo v kúpeľni.
“ Horšie časy sú už tu ! “
Dorazili ste sa do životného štádia, kde vaše sebauspokojenie je pre vás tá najdôležitejšia vec.
Ešte máte pred sebou 2 alebo 3 dekády svojho života, takže máte dostatok času na to aby tie
semienka mohli vzklíčiť. Ja neviem akého druhu tie semienka sú, ale verím že exitujú.
Voľba medzi dobrým a zlým.
Kto má právo rozhodnúť, čo je morálne a čo nie. To čo ja považujem za nemorálne, môže byť
perfektne normálne pre niekoho iného.
Gul Prith 26 ročný, India
Nie je si ťažko uvedomiť, že táto otázka nie je celkom kompletná. Vidím, že ste sa ocitol v morálnej
dileme. Potrebujete vedieť, či vaša voľba je nemorálna a mohla by byť súdená vaším okolím. Cítite sa
dostatočne vinný aby na to, aby ste nám povedal, čo je v skutočnosti problémom.
Keďže sa denne tisícky ľudí ocitajú v podobnom probléme, tak mi dovoľte vysvetliť, ako je možné
urobiť morálne rozhodnutie.
Svet v ktorom všetci žijeme, je svet duality. To znamená, že je v neustálom boji medzi dobrom
a zlom, svetlom a tmou a podobne. Bolo nám povedané, že tento boj má svoje korene
v nekonečnosti, kde tvorivosť vytvorila túto realitu a my všetci sme sa ocitli v neustálej hre s
protikladmi. Ak pevne veríte takémuto vysvetleniu, ktorého korene sú zväčša náboženského
pôvodu, tak rozhodnutie medzi správnym a nesprávnym je celkom ľahké.
Jednoducho nasledujte učenie svojho náboženstva, ktoré vám už predurčuje cestu ako sa má
správne žiť.
Na druhej strane sa môžete ocitnúť byť privretý medzi svojim vedomím a túžbou. Čiže túžite po
niečom, ale cítite sa zahanbení, alebo vinný z toho čo chcete urobiť. Na príklad ten ktorý chce
v manželstve podvádzať bude mať takéto pocity. Naša spoločnosť nám diktuje, že takéto túžby sú
nemravné a my im musíme odolávať. Ak si vážite hodnoty spoločnosti v ktorej žijete a chcete byť
rešpektovaný, tak odpoveď je na prosto jasná.
Väčšina nášho života sa skladá z balansovania našich túžieb so svojim vedomím. Čiže robením
správnych vecí aj za cenu, že ich nechcete robiť. Úspešní ľudia našej spoločnosti sa naučili ovládať
svoje impulzy. Mám na to iba jeden komentár a to že, zvoliť si byť rešpektovaný, je vlastne voľba
osobnej túžby a nie voľba je medzi dobrým a zlým. Toto je obyčajne voľba medzi konaním na svoj
impulz a názorom múdrej osoby.
Odsudzovanie túžby neurobí človeka morálnym, ale človeka ktorý nie je v súlade so svojimi túžbami.
Nakoniec by som povedal že rozumný človek sa môže vyvinúť do štádia, kde rozhodnutie medzi
dobrým a zlým začne byť menej súdené. Zistite že váš vnútorný sprievodca je schopný urobiť takéto
rozhodnutia bez obavy, že ho spoločnosť odsúdi. Nebudete sa viacej zaoberať nepružnými
pravidlami a diktovaním ako sa správať.
Na príklad, doktor ktorý sa musí rozhodnúť, či pomôže na smrť chorému pacientovi skončiť jeho
život a tým ho ušetriť nesmierneho utrpenia, urobí takéto rozhodnutie na veľmi osobnej úrovni.
V skutočnosti neexistuje nejaká univerzálna odpoveď. Naša spoločnosť nepodporuje obrovskú
slobodu vôli, čo je pre niektorých jednoduchšie, lebo môžu povedať, že to čo je morálne pre iných
musí byť morálne aj pre mňa.
Takýto názor je v celku egoistický a nemá nič spoločné s vyššou evolúciou.
Avšak vyššia evolúcia existuje a zachovalé starobylé písomnosti nám hovoria, že jednotnosť vždy
zvíťazí nad dualitou. Inými slovami povedané, že namiesto súdenia zlého, osoba bude schopná
súcitu nad tým čo koná zle a odpustí mu. Dúfam, že tento môj komentár vám bude aspoň trochu na
pomoci.
Lekcie v bozkávaní.
Keď som si dnes prezerala noviny, tak mi do oka upadol článok ktorý popisoval rôzne druhy
bozkávania sa. Dostala som obavu, že moja dospievajúca dcéra by to mohla čítať a tak som tie
noviny schovala. Urobila som správne?
Šipra 46 ročná, India
Keby všetci ľudia robili tak isto ako vy, tak všetci novinári by jedného dňa skrachovali a svet by aj tak
bol plný dospievajúcich detí čo sa učia bozkávať.
Ako zdrapiť život do svojich rúk.
Každé ráno pri vstávaní si sľúbim, že prežijem tento svoj deň naplno. Čo znamená, že nedovolím
svojim citom a strachu, aby mi zabránili sa porozprávať s niekým o probléme ktorý ma zožiera už po
dlhší čas. Lenže vždy po rannej sprche a raňajkách, akosi stratím svoju odvahu. Ako môžem zobrať
svoj život do svojej hrsti a ako sa zbaviť strachu?
Marissa 19 ročná, Botcuana – Južná Afrika
Keď spomínate vziať svoj život do hrsti, tak toto je problémom prekážky a nie riešenia. Vytvorili ste
situáciu v ktorej je nutné vynaložiť obrovské úsilie a odvahu na skonfrontovanie svojich životných
problémov. Za vždy keď skonfrontujeme hrôzu naháňajúcu prekážku, tak naša najprirodzenejšia
voľba je tá cesta, ktorá sa nám zdá byť najľahšia.
Podobná situácia zapríčiňuje pre milióny ľudí na celom svete, aby sa prejedali. Pretože iná alternatíva
je príliš komplikovaná tak sa to obyčajne odloží na zajtra. A len tak medzičasom podaj mi prosím ťa
ten čokoládový zákusok.
Riešenie leží v prekonaní svojho odporu k nápravnej akcii. Ideálne by bolo, ak by sme mali
schopnosť sa postaviť proti svojím životným problémom a to s určitým energetickým entuziazmom.
Avšak docieliť tento ideálny stav, nie je nemožné len tak zo dňa na deň. Chvála bohu, že to ani nie je
za potreby. Dostatočné bude iba si každý deň zvoliť pozitívne kroky. V skutočnosti toto je viac ako
dostačujúce, pretože všetka vaša benevolencia pochádza z vašich návykov a zlozvykov. Ich
prekonanie je iba polovičná výhra. Nasledujúce sú nevyhnutné kroky, ktoré sú potrebné na nápravu
vašej situácie:
1
Pozrite sa na svoj zvyk odkladania vecí na neskoršie. Toto je iba zlozvyk, ktorého sa
nemusíme držať. Môže sa vám zdať, že odkladanie nepríjemných záležitosti je akési
riešenie. Avšak toto je neskutočné riešenie, ktoré je založené na princípe “ To čo oči
nevidia, srdce nebolí “.
2
3
Veci ktoré odstránime z nášho dohľadu, neboli odstránené aj z našej mysli. Tie stále
existujú ukryté máličko pod povrchom nášho vedomia, kde nás stále otravujú
a znemožňujú nám žiť bezstarostný život. Pozorne sa zamyslite nad týmto konceptom.
Odkladanie vecí na neskoršie je váš falošný priateľ.
Spomeňte si na prípady, v ktorých ste sa popasovali s problémom a ako dobre ste sa
potom cítili. Uvedomte si, že odkladanie nikdy neprináša dobrý pocit. Je to z dôvodu že
sa zakladá na nereálnom želaní, aby sa problém vyriešil sám. Verte mi, že hocaké
východisko je za vždy lepšie ako očakávanie, pretože čim viacej čakáte, tak tým viac času
má vaša myseľ na vytvorenie rôznych katastrofálnych situácii ktoré by sa mohli prihodiť.
Urobte zoznam ako prežiť plnohodnotný a uspokojujúci deň. Ako na príklad, čo budete
mať na raňajky, veci ktoré je potrebné v ten deň urobiť, účty ktoré musia poplatiť a
podobne. Neplánujte viacej ako iba na jeden deň. Zahrňte do svojho plánu aspoň jednu
vec, ktorú ste už po dlhší čas odkladali na neskoršie. V priebehu zostavovania tohto
plánu, neustále kontrolujte úroveň svojej sebaistoty, pretože našim cieľom je prežitie
príjemného dna a nie deň plný stresu z neuskutočniteľného plánu.
Postupne vykonávajte povinnosti zo svojho plánu a odškrtávajte tie ktoré ste už skončili
uvedomujúc si pocity ktoré vám to prináša. Ak sa ocitnete unavený alebo znudený, tak
upravte svoj plán. Zmyslom tohto cvičenia je vybudovať novú zónu svojej sebaistoty
založenú na sebauspokojení z úspechu. Toto je možné docieliť iba, ak ste si zorganizovali
váš deň primerane svojim schopnostiam. Nikto nedokáže byť šťastný prežívaním plne
nabitého a vyčerpajúceho dňa. Keď umožníte svojmu odkladaciemu zlozvyku aby nad
vami panoval, tak všetky odložené povinnosti sa nahromadia na obrovskú hromadu,
ktorá sa nedá zvládnuť. Tento začarovaný kruh sa dá rozbiť iba jedným spôsobom a to je
vaša akcia. Ako náhle si uvedomíte, že ste schopní v pohodlí zvládnuť niekoľko
problémov, tak ten váš vnútorný hlas, ktorý vám našepkával že odloženie tejto
záležitosti nikomu neublíži, stratí svoju moc.
Spirituálne zaseknutá.
Už po veľa rokov šliapem spirituálnou cestou a preštudovala som rôzne spirituálne učenia, ktoré
aj propagujem a podporujem v svojom okolí. Avšak teraz som sa ocitla v zovretí limitácie
a nedostatku. Uvedomujem si, že sa tu jedná o spirituálnu lekciu týkajúcu sa dôvery, ale akosi
som sa zasekla a nemôžem sa z toho vypostiť.
Berníse 63 ročná, Východná Karolína
Pre začiatok si musíme uvedomiť že toto nie je prípad ktorý je časovo limitovaný. Čiže sa nejedná
o to “ Je to buď teraz, alebo nikdy“. Ak sa vystavíte časovému nátlaku, tak tým uzavriete kanály
podpory a pomoci. Nechcem aby toto znelo nejako záhadne, ale spiritualita sa zaoberá našim
vedomím a tak hocičo čo rozširuje vedomie, otvára tým nové životné kvality. Tak isto všetko to,
čo uzatvára vaše vedomie a scvrkáva sa v strachu, nemôže byť považované za spirituálne.
Inými slovami povedané, cítim že máte záujem milovať a dôverovať, ale súčasne akýsi silný
inštinkt vás znervózňuje a robí precitlivenou. Toto je to dvojcestné zrkadlo, opísané vo vašom
liste. Dovoľte mi aby som vám vysvetlil spirituálny materializmus, pretože sa to týka nielen vás,
ale aj väčšiny obyvateľstva.
Ak požiadame Boha, alebo ducha aby nám priniesol“ hojnosť“ , čo je vlastne krajšie slovo pre
peniaze, tak spiritualita zostúpi na úroveň kúpy materiálnych vecí a míňania peňazí. Z vyššieho
hľadiska toto stimuluje všetky naše neistoty, čo zapríčiňuje nutnosť pre sebaobranu a to buď
peniazmi, titulom, vlastníctvom, alebo inými materiálnymi hodnotami.
Samozrejme že postarať sa sám o svoje živobytie je dôležité. Toto však neznamená, že Boh
pridelí viacej tomu kto žijete určitým životným štýlom a zase menej tomu kto nie. V skutočnosti
neexistuje žiadny bradatý sudca sediaci na mráčiku, ktorý by súdil kto bol dobrý a kto nie.
Myslenie týmto štýlom je Spirituálny materializmus.
Prečo tak veľa ľudí myslí týmto spôsobom? Dôvody na toto nie je veľmi ťažko nájsť, pretože
všetci žijeme v materiálnej spoločnosti. Hlavne tu v USA kde existuje pre obyvateľov iba veľmi
málo záchranných sieti.
Úspech a prosperita má jednu ukrytú vlastnosť a to je, že keď sa niekedy potknete, tak
neexistuje žiadna záchranná sieť, ktorá vás zachytila. Navyše cirkev nám prisľúbila, že Boh
zachráni tých čo sú chudobní a slabí. Aj keď nespočetné modlitby ostali nezodpovedané, aj tak
sa väčšina ľudí drží tohto neskutočného želania, pretože mu uverili v detstve.
Z toho dôvodu spirituálna cesta je iba cesta ktorou sa všetci musíme poberať. Táto cesta môže
viesť iba do svojho vnútra a nie k dákemu okienku kde je možné vymeniť nedostatok za hojnosť.
Viem že toto sa vám môže zdať ako keby som vás oblial ľadovou vodou, ale keď prestanete veriť
v dáke ilúzie, tak tým urobíte miesto pre realitu.
Realita je oveľa väčšia ako peniaze, alebo hocaká materiálna vec. Ak nasledujete túto cestičku,
tak nájdete sám seba. A ako náhle sa tento váš objav sa prehĺbi, tak spokojnosť a istota nastane
každodennou kvalitou vášho života.
Váš strach ukrýval vaše skutočné Ja a tým vaše ego vás nútilo merať svoj životný pokrok iba
vonkajšími ukazovateľmi. Ale v skutočnosti záleží iba na procese, ktorý vám umožní preostriť
vašu vieru zo spirituálneho materializmu na inú veriacu štruktúru. Toto vám umožní
schopnosť začať žiť v bdelom stave. Rozšírenie svojho vedomia vám umožní vidieť, že život vám
môže ponúknuť oveľa viac ako ste si doteraz dokázali vôbec predstaviť. Neviem predpovedať, či
sa niekto stane bohatým, alebo chudobným, ale všetci by sme mali dôverovať životnému
procesu a tomu, že existuje na tomto svete správne a dobré miesto pre každého z nás. Ak je vaše
vedomie dostatočne rozvinuté, tak ho budete schopný vidieť,.
Dominantná matka.
Som jedináčik a pred šiestimi rokmi som sa musela nasťahovať k svojej matke, pretože veľmi
vážne ochorela. V dnešnej dobe sa jej zdravie polepšilo, ale aj napriek tomu stále žijeme spolu.
Matka mala za vždy veľmi negatívny postoj voči mojím životným voľbám. Nikdy sme dokázali mať
riadny osobný vzťah ako matka a dcéra, ktorý by bol založený na vzájomnom rešpekte. Aj keď
som sa ohradzovala proti jej neustálemu šikanovaniu, tak nič sa na jej správaní nezmenilo.
Teraz som kapitulovala a to iba preto, aby som udržala pokoj v našej domácnosti.
Pravdepodobne ma milovala keď som bola ešte dieťa, ale nemyslím si že ma miluje teraz, ako
dospelú. Čo mám robiť?
Terry 40 ročná Charleston Južná Karolína
Tento problém nie je jedinečný, pretože veľa dospelých dcér šliape vo vašich šľapajach.
V skutočnosti sa jedná o dva spletené problémy ktoré je potrebné riešiť. Aby sme ich mohli po
jednom samostatne riešiť, tak ich musíme najskôr rozuzlovať.
Problém č 1.
Psychologická závislosť na vašej matke.
Problém 2.
Sebeckosť a seba ľúbosť vašej matky.
Pretože tieto dva problémy sa vlievajú jeden do druhého, tak je ich dosť problematické riešiť.
Začneme s druhým problémom, pretože tento je ľahšie riešiteľný. Vaša matka je sebecká
a navyše ľúbi iba sama seba. Aj keď sa zdá že má o vás záujem, tak v skutočnosti sa jedná iba o
jej odzrkadlenie. Na čo myslí prvom rade je, to aké svetlo na mňa vrhá daná situácia. Ak si zvolí
muža, prácu, alebo topánky, tak ju nezaujíma aký efekt to má na svoje okolie, alebo na vás.
Zaujíma sa iba o svoj sebecký obraz a egocentrický pocit o sebe.
Vy nemôžete tento problém vyriešiť, lebo nie vlastne je váš. Pokiaľ jej budete stále ustupovať,
tak tieto egocentrické tendencie budú v nej podporované a vaša matka si nedokáže uznať, že
toto môže byť vlastne problém. Ak by bola iba trochu menej sebecká, tak by bola schopná vidieť
ako jej správanie na vás negatívne pôsobí. Bola by schopná s vami cítiť a byť vďačná tomu, že ste
sa o ňu v chorobe postarali. Bohužiaľ nič podobné nie je schopná urobiť a z toho dôvodu vy
taktiež nemusíte brať ohľad na jej pocity, vyvolané vašou snahou napraviť svoj život.
Prvý problém, problém vašej závislosti, alebo lepšie povedané spolu závislosti je oveľa
komplikovanejší. Je celkom iné ak sa mucha chytí do pavučiny a márne sa snaží vyslobodiť, ako
keď sa do pavučiny chytí pes a sťažuje sa že sa z nej nemôže vypostiť. Pes sa dokáže bez námahy
vypostiť ak by len chcel.
Takže tu sa naskytla obrovská otázka : Prečo sa nechcete oslobodiť od svojej matky? Usudzujúc
že skutočná túžba po slobode by mala viest k nejakej akcii. Obyčajne ak sa vám dostane
kamienok do topánky, tak to netrpíte ani sekundu a ihneď ho vysypete von.
Vaša závislosť má svoje korene v detstve, kde dieťa potrebuje lásku. Zdravé dieťa z tohto vyrastie
a uvedomí si, že má schopnosť byť milované. Závisle dieťa však ostane na matke nalepené
a myslí si, že môžem byť milovaná iba vtedy, ak mi mamička dá svoju lásku. Pokiaľ tento
koreňový problém nie je vyriešený, tak vaša závislosť sa rozšíri aj do iných oblastí.
Súhlas, úspech, pocit istoty a podobne začnú byť hodnotené na tom, čo povedia iní a nie na
základe svojich schopností, vedomosti a sebavedomia. Myslím si že by vám padlo na úžitok si
prečítať dáku literatúru na tému spolu závislosti. Ako náhle nadobudnete pocit seba reálnosti,
tak potom si nájdite nejakú svojpomocnú skupinu ľudí zaoberajúcu sa touto témou. Budete totiž
potrebovať extra pomoc so svojim sebavzdelávaním. Vaša matka má veľmi silnú osobnosť a vie
ako si vás udržiavať chytenú na háčiku. Pamätajte si, že ak sa od nej oslobodíte, tak ju budete
schopná milovať viacej a ctihodnejšie. Toto je vždy lepšie ako byť držaná v pasci a predstierať že
milujete svojho mučiteľa.
Rodičovstvo a drogová závislosť.
Ako by som sa mohla emocionálne vyrovnať zo skutočnosťou, že mám dospelého syna, závislého
na drogách. Ak užíva drogy, tak neviem ako by som zabránila tomu aby som na to nemusela
stále myslieť. Mám s toho všetkého zúfale pocity. Je možné sa zaoberať s týmto problémom
zo spirituálneho hľadiska? Ako by som sa mohla oslobodiť od beznádejnej nemohúcnosti, ktorú
neustále cítim?
Bernadeta 61 ročná, Millwalkie
Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že sa jedná o problém osobných vzťahov medzi rodičom
a dieťaťom. Avšak vaša otázka je nasmerovaná k špecifickému problému, čo je vlastne vina,
zúfalosť a bezmocnosť pomôcť svojmu synovi. V spirituálnom význame toto voláme situáciou
prívesku. Privlastňujete si problémy svojho syna, ktorý je vlastne celkom separátny človek. Táto
situácia znižuje hranicu, ktorá je medzi vami a vaším synom na minimálnu hodnotu.
Toto zapríčiňuje vašu posadnutosť zo synovým chaotickým životom, pri čom adoptujete jeho
bolesť na seba. Tu si musíme ujasniť, že ja nemám v úmysle kritizovať vašu materinskú lásku.
Nasledujúce kroky vám napomôžu zbavenia tohto príveskového pocitu.
1
2
3
4
5
6
Uvedomte si že takýto prívesok nie je pozitívny a že nepomáha nikomu. Každý efektívny
terapeut musí byť oddelený od citov svojho subjektu, pretože toto mu dáva čistotu k svojej
objektívnosti. Týmto spôsobom je schopný uplatniť svoju zručnosť efektívnejšie.
Rozpoznajte že váš prívesok vám v skutočnosti škodí. Bez ohľadu na to ako blízko je vám
život vášho syna, ale váš osobný život by vám mal byť bližší. Obetovanie väčšej časti svojho
života na trpenie je veľmi deštruktívne. Musíte sa naučiť vážiť svoj život na toľko, aby ste
chceli dosiahnuť uspokojivý život aj pre seba. Z tohto hľadiska budete schopná viac pomáhať
tým čo to v skutočnosti potrebujú.
Vylúčte falošnú nádej, neskutočné želania a všetky doterajšie riešenia. Tie aj tak nefungovali
a boli taktiež vašim synom odmietnuté.
Ak vám povedal “ Nie “, tak sa k tomu postavte ako triezvy a dospelý človeka a uvedomte si
že “ Nie “ znamená v skutočnosti “ Nie “.
Vyliečte si svoje zranenia. Väčšina narkomanov sa nestará o nikoho iného, ale iba sám o seba
a nerobí im vôbec problémy ubližovať, odstrkávať, podvádzať, byť tajnostkársky a ničiť
dôveru ľudí okolo seba. Takto funguje táto jeho choroba a všetky tieto negatívne atribúty vás
veľmi zranili. Nedovoľte aby vaša rodičovská vina z vás urobila boxovací mech, alebo handru
na čistenie topánok.
Zaplňte svoj primárny vzťah. Neviem či ste vydatá, lebo nič ste o tom nespomenula. Ale ak
áno, tak poopravujte k svojmu manželovi všetky narušené mosty. Táto vaša situácia nie je
cesta iba pre jednu osobu a taktiež si uvedomte, že vzťah k synovi nie je váš primárny vzťah.
Dokonca ak je on všetko to čo máte, aj tak nie je vaším primárnym vzťahom, lebo
neprejavuje o vás žiadny záujem. Nájdite si niekoho komu môžete dôverovať a kto by vás
mal rád, čo sa nedá vôbec povedať o vašom synovi.
Vytýčte si dáky životný cieľ, pretože doteraz bola iba ilúzia vaším cieľom. Táto ilúzia je
založená na klamnej domnienke, že vám postačí iba nájsť ten správny kľúč a to vám umožní
vyriešiť život vášho syna. Uvedomte si, že žiadny rodič nie je schopný vyriešiť život svojho
dospelého dieťaťa. To však neznamená, že ste zlyhala, pretože nie je nemožné zlyhať na tom,
čo bolo zo začiatku nemožné uskutočniť. Vaše vedomie sa nachádza vo vzduchoprázdne a vy
potrebujete nejaký účelný životný cieľ, aby mohol vyplniť tie miesta ktoré sú súčasne
obývané sklamaním a vinou. Ak budete seriózne nasledovať tieto kroky, tak urobíte veľký
pokrok k rekonštrukcii svojho života a vypostite sa z deštruktívnych tendencií zapríčinených
spolužitím s narkomanom. Nikdy nie je neskoro na to aby ste sa našla sama seba.
Je problém byť homosexuálom?
Už od šiesteho roku som pociťoval, že som akosi z vnútra iný. Teraz mám 21 rokov a viem že toto
je mojou súčasťou. Keď spomínam toto, tak mám na mysli nenormálny záujem o ľudí jednakého
pohlavia, čo mi naháňa strach. Bol som vychovaný ako katolík, takže si môžete predstaviť, aké
búrlivé pocity toto všetko vo mne vyvoláva. Už od ranného detstva som sa snažil potlačiť tieto
homosexuálne pocity, avšak s neúspechom. Realizácia že sa nedokážem toho zbaviť, ma veľmi
otriasla. Teraz som presvedčený, že som bol geneticky naprogramovaný myslieť takýmto
spôsobom. Pred siedmimi rokmi som z toho zažil prvú epizódu depresie. V dnešnej dobe som na
antidepresívnych liekoch, čo zabraňuje aby sa depresia vrátila. Poraďte mi ktorým smerom by
som sa mal poberať. V skutočnosti som celý zhnusený z toho že som tak odlišný.
Luk 21 ročný, Singapore
Vo vašom prípade problém nie je sexuálna orientácia, ale súdenie sám seba. Skúsme sa pozrieť
na situáciu z iného hľadiska. Namiesto toho že ste homosexuál, predstavme si že ste holohlavý.
Väčšina mužov je veľmi citlivá na svoju holohlavosť, pretože to oslabuje ich sebaistotu. Nenávidia
svoju situáciu a cítia sa oklamaní svojím životom. Dúfam, že teraz ste schopní vidieť, že tento
problém nie je vytvorený holou hlavou, ale súdením samého seba, čo sa veľmi často môže stať
fanatickým. Samozrejme, že situácia byť homosexuálom je zvládnuteľná oveľa ťažšie, než byť
holohlavým, pretože spoločnosť má na homosexualitu veľmi kritický názor.
Nemyslím že sa aktívne nepodieľate na svojom znechucovaní, ale pasívne na seba naberáte
negatívne názory svojho okolia. Náboženstvo je súčasťou dnešnej spoločnosti a keď sa zamieša
do danej situácie, tak dostaneme o ďalší nesúhlas viac a pravdepodobne tento bude ten
najkrutejší zo všetkých. Pretože podľa kresťanstva, byť homosexuálom zabraňuje duši prísť do
raja. Ak by som bol ja vo vašej koži, tak by som urobil zoznam všetkých problémov ktoré cítim
a zorganizoval by som ich od najťažšieho až po ten najľahší. Potom by som porozmýšľal a napísal
riešenie pre každý problém. Ako je na príklad:
1
2
3
4
Cítiť sa osamotený a odlišný. Náprava: Spoznajte iných homosexuálov, ktorí majú dobrú
sebaúctu, alebo pripojte sa do gayových klubov. Spriateľte sa s jedným gayom a tak isto
s jedným priamym priateľom, ktorému gayovia nevadia.
Seba súdenie a neistota. Náprava: Vyberte si jednu vec v ktorej ste úspešný a spojte sa s
ľuďmi ktorí si dokážu oceniť váš úspech. Nájdite si intímneho priateľa ktorému sa môžete
zdôveriť a spriateľte sa s niekým kto by vám mohol slúžiť ako vzor, alebo poradca.
Cirkevná vina. Náprava: Prečítajte si dáku knihu o modernej viere a jej tolerantnosti. Nájdite
gay- priateľa, ktorý je taktiež veriaci, alebo vyhľadajte gaya pastora, alebo kňaza.
Sexuálna nespokojnosť. Náprava: Pripojte sa do gay klubu, ktorý sa zaoberá tiež aj niečím
iným ako sexom, ako na príklad turistikou, tancom, alebo inými koníčkami. Identifikujte sa
s úspešnými vzormi, ktorí dokázali spojiť sex s láskou.
Existuje veľa iných príkladov ktoré by som mohol spomenúť. Ale hlavným cieľom je sa dostať
von zo svojho súdenia. Toto vám umožní vytvoriť menej deštruktívnu vieru o sebe a použiť
vonkajšie kontakty na vytvorenie sebaúcty. Musíte si uvedomiť, že ste unikátna osoba so
svojimi unikátnymi hodnotami a nezáleží na tom že vaše gény vám utvrdzujú vašu gayovú
identitu. Toto je vaša životná výzva. Záleží na vašej schopnosti pozrieť sa tejto situácií do očí
s pozitívnym výhľadom. Ja osobne pevne verím, že ste toto schopný dokázať.
Depresívny manžel.
Môj manžel pravidelné každý rok upadá do depresie a obyčajne to trvá po celý mesiac. Táto
depresia je obyčajne vyvolaná s rodinným stretnutím, alebo stretnutím sa zo starými priateľmi.
Obyčajne sa vždy porovnáva so svojimi priateľmi a to v negatívnom aspekte, čo mu ešte viac znižuje
už aj tak veľmi malú sebaúctu. Ja ho veľmi milujem, ale keď začne liečiť svoju depresiu alkoholom,
tak moji priatelia mi za vždy radia aby som ho opustila. Avšak ja si neviem vôbec predstaviť, ako by
mohol sám zápasiť so svojim problémom.
Najhoršie na tom je, že keď sa opäť začne cítiť dobre, tak sa odmieta začať liečiť, čítať primerané
knihy, alebo meditovať. Ale ja som si vedomá, že opäť nastane ďalšia depresia a ďalšia a
potom opäť ďalšia. Čo mám robiť?
Lisa 38 ročná, Amsterdam
Toto je klasická situácia pre tých ľudí ktorých partneri trpia cyklickou depresiou. Obyčajne si
predstavujeme Bipólo depresiu ako hojdačku medzi extrémami, ako sú biela a čierna. Ale existujú aj
iné druhy cyklov, ako na príklad tie ktoré zažíva váš manžel a bohu žiaľ pri ktorých vás stiahne dolu
spolu s ním.
V cyklickej depresii je celkom normále ,keď chorý tvrdí, že je v poriadku, keď sa nachádza na vrchole
svojho cyklu a vtedy nechce ani počuť o nejakej liečbe, alebo prevencii. Keď sa nájde na spodnej
hranici svojho cyklu, tak veľa z nich má tendenciu sa liečiť alkoholom. Nespomínam toto aby ste si
myslela, že takéto správanie je viac menej normálne. Ale preto, že situácia je na toľko vážna, že
obyčajný doktor, alebo psychiater asi nepostačí. Je to z dôvodu, že si obyčajne myslia že táto
kondícia sa dá liečiť iba s liekmi, ktoré pacient prestane brať, ako náhle sa len trochu začne cítiť
lepšie.
Skúsme sa zamerať na situáciu nad ktorou vy máte kontrolu a tým máte aj možnosť nápravy.
Zbavte sa všetkých ilúzií, že pomáhate depresívnej osobe s jeho životom, pretože v skutočnosti iba
udržujete Status Q. Z toho dôvodu si musíte položiť nasledujúce otázky:
1
2
3
Je toto niečo čo som schopná napraviť?
Je toto niečo s čím musím trpieť?
Je toto niečo od čoho musím odísť?
Pretože milujete svojho manžela, tak cítim že vaša voľba bude asi tá druhá v poradí, aj keď vás to
robí spolu závislú na jeho depresii. Nevravím že mu pri jeho depresii napomáhate, ale radšej sa
skláňam k tomu, že sa adaptujete k jeho potrebám. Ale vaša adaptácia má aj svoje hranice a z toho
dôvodu sa za vždy obávate nasledovnej epizóde a cítite sa viac a viac vyčerpanejšia. Teraz nadišiel
čas pre vášho manžela, aby sa taktiež začal adaptovať, ale pre zmenu k vaším potrebám.
Namiesto dožadovania sa pomoci ktorú on stále odmieta, začnite sa vy dožadovať toho čo
potrebujete vy a celkom zabudnite na jeho depresiu. Tu by bolo na mieste mu povedať jednu
z nasledujúcich vecí:
Nedokážem to všetko sama zvládnuť.
Moje zdravie je tak isto dôležité.
Cítim s tebou, ale nedokážem byť do nekonečna pre teba záchrannou linkou a ty sa musíš začať
taktiež o seba starať.
Chcem byť súčasťou tvojej zdravej časti – pomôž mi prosím.
Nedokážem už viac žiť v tomto sebazaprení, veď sa podieľame sa na spoločnom probléme. Ako náhle
predebatujeme tento problém, tak musíme nájsť aj dáke riešenie aby sa nám obom uľavilo.
Dúfam, že už začínate rozoznávať, že ste sa príliš veľa adaptovala a obetovala svoje dobro. Ja
osobne sa nepripájam k názorom vašich priateľov aby ste ho opustila, ale dúfam že budete schopná
si nájsť trochu času iba sama pre seba. Vaši priatelia majú pravdu, keď vravia že si zaslúžite aj trochu
žiť. Chcem aby ste znovu nadobudla určitú kvalitu svojho života, ale aj spolu s vaším manželom. V
manželstve by mala za vždy byť rovnováha, ale súčasne váš manžel a jeho spôsob života sa nachádza
v neférovej výhode.
Adharmabam
Mám 18 ročného syna, ktorý si neustále myslí že nemusí pracovať, alebo chodiť do školy. Stále tvrdí,
že chce iba len tak existovať a že čím menej robí, tak rým viacej dokáže. Ako by som ho mohla
inšpirovať, k tomu aby zrealizoval, že na svoje prežitie musí niečo robiť a tak isto nešliapať po jeho
spirituálnych ideáloch.
Kathy 39 ročná, Iowa
Obávam sa že vaša dilema rozosmeje veľa čitateľov. O čom píšete je vlastne rozmaznané
decko, ktoré má svojich rodičov omotaných okolo svojho prsta. Väčšinou mladí ľudia v jeho
veku skúšajú adoptovať rôzne nové identity. Iba čas a dospelosť nám dokážu ukázať do
akého človeka váš syn vyrastie a ako využije svoj život. Vy sa taktiež nachádzate v delikátnej
časovej perióde, pretože váš syn je príliš veľký na to aby ste sa s ním maznali, ale zase príliš
mladý na to aby ste od neho očakávali správanie sa dospelého človeka. Avšak skúste sa
poberať týmto smerom. Viem že to nebude ľahké, pretože v tejto rodine sú to rodičia, ktorí
sú idealistickí. Dieťa robí všetko čo je v jeho silách na to, aby ostalo závislé ako dlho sa len
dá. Ale čo môžete pre neho urobiť, je že ho informujete o skutočnom živote, čo v podstate
znamená, choď do školy, alebo si nájdi prácu!
Premnoženie sa duší
Stále mi chodí po rozume otázka o tom, ako sa rozmnožuje duša. Ak sa neprestajne znovu a znovu
narodíme do iných životov, odkiaľ teda pochádzajú tie nové duše? A ako je možné, že je ich až 6
biliónov na tejto planéte.
Saly 32 ročná, Marryland
Bola by ste prekvapená ako často sa táto otázka objavuje a obyčajne je to v sarkastikom nádychu :
“ Ale som ťa teraz dostal! “
Skeptici tvrdia, že je na svete dvojnásobok ľudí, ako bolo pred 50timi rokmi. Ak všetci majú dušu
a duša je smrteľná, tak logiky by nemalo byť viacej duší ako predtým. Z toho dôvodu by reinkarnácia
nemohla existovať. Cítim, že vaša otázka je položená v priateľskom duchu, takže tu sú moje úprimné
myšlienky:
Po prvé ide o to, že samotná reinkarnácia nie je vôbec v pochybnostiach. Pokiaľ vieme, tak duše
môžu byť uvoľnené nejakým spôsobom, ktorý je nepochopiteľný pre ľudskú myseľ. Možno ich
existuje nekonečná zásoba v dákom nekonečnom zásobníku a my sa nemusíme sa starať o samotný
rytmus zrodu duší. Vieme, že každý z nás sme tu a robíme všetko to najlepšie, ako len vieme pre svoj
rozvoj.
Po druhé je, že naše ego je zvyknuté myslieť iba z jedného hľadiska a to je zo samostatného Ja a to
ako separátna identita. Ale položme ego na chvíľu nabok, pretože duša je vaše najhlbšie vedomie
a prameň vašej uvedomelosti. Pre mňa je vedomie jednotného čísla, ale chápem to ako na príklad
jeden kus zlata, z ktorého môže byť vyrobených veľa šperkov, jeden oheň, ktorý má veľa plameňov
alebo jeden oceán, ktorý má veľa vĺn. Duše sú vzor a správanie pohybu jednotlivého vedomia.
Nezáleží na tom, či ho voláme vedomie Boha, alebo maternica tvorby. Jedná duša sa môže rozdeliť
na akékoľvek množstvo potrebných duší. Podobne ako oceán môže mať nespočetné množstvo vĺn,
bez toho aby sa vyčerpal. Byť pri plnom vedomí znamená, že vidíte sám seba ako jedinca, ale taktiež
patríte do spoločenstva ktoré poznáme pod názvom vedomie.
Recesijný Blúz.
Tento rok je rokom celkového rozpadu. Pred pár mesiacmi sme upadli do bankrotu, čo zapríčinilo aj
rozpad nášho manželstva. Stratili sme náš biznis pozostávajúci z viníc a pálenice. Teraz sa snažím
prežiť ako slobodná matka v dome, ktorému hrozí že ho banka vyvlastní. O nedlho dovŕšim 50-tku
a zažívam chvíľky v ktorých sa cítim kompletne stratená. Väčšinou času sa snažím byť optimistická vo
viere, že táto nová životná dráha mi pomôže nájsť môj skutočný životný účel. Neželám si nič viac, ako
poskytnúť bezpečnú a spoľahlivú budúcnosť pre moje deti. Som obľúbená vo svojom okolí a ľudia
kladne reagujú na moju pozitívnu energiu. Určite niekde budú pre mňa otvorené dáke dvere. Moja
otázka znie, ako môžem udržať tieto dvere otvorené.
Sára 49 ročná, Britská Kolumbia
Môžem vás ubezpečiť, že váš list získal sympatie veľa čitateľov. V súčasnej recesii je veľa ľudí čo boli
na vrchole svojej kariéry a zistili že sa im celkom prepadla pôda pod nohami. Nikto nebol pripravený
na stratu svojej práce, svojho domu a svojich úspor. Na otvorenie nových dverí, potrebujeme sa
spoľahnúť na staré porekadlo “ príroda vytvorila vzduchoprázdno“.
Práve teraz máte v sebe miesto vyplnené nasledovným: žiaľ, sklamanie, spomienky na lepšie časy,
budúcu nádej, strach z budúcnosti, malú sebaistotu a nedôveru vo svoje schopnosti. Inými slovami
povedané, máte v sebe uzol z nezorganizovaných konfliktov, z ktorých vychádzajú von tieňové
energie ktoré vám naháňajú strach. Narušená stabilita vášho vonkajšieho života sa tak isto
odzrkadľuje aj vo vašom vnútornom živote. Musíte v sebe vytvoriť miesto pre novú a čistú inšpiráciu
ktorá bude pre nový začiatok. Životnú zručnosť potrebnú na tieto zmeny už máte, ale obtiažne je, že
máte veľa problémov prepĺňajúce vaše vnútro a tým neostáva miesto pre novú inšpiráciu.
Musíte si uvedomiť, že ste sa ocitli v krízovom režime a nemôžete nechávať všetko iba sama na seba.
Kde sú vaši priatelia ktorí by vám mohli pomôcť a najhlavnejšie, kde je váš manžel. Viem, že on má
svoje starosti, ale on bol taktiež súčasťou toho kolapsu, čo priviedlo túto krízu a taktiež by mal byť
súčasťou cesty, ktorá vedie z nej von. Nechať vás vláčiť samotnú celé bremeno sa nedá prepáčiť.
Taktiež musíte zoceliť svoju myseľ. Choďte k tým ktorí by vám mohli pomôcť a požiadajte ich o ňu.
Neupadnite do pocitu obete a neskúšajte byť hrdina s nerealizovateľnými želaniami.
Pozrite sa na seba z pohľadu druhej osoby a akú radu by ste si dali. Vaša objektivita vám pomôže
vyčistiť vaše popletené emócie.
Máte dobrý názor o svojej osobnosti, čo sa aj prejavuje v štýle akým ste napísala svoj list. Toto je tá
kvalita, ktorá pomáha ľudom prekonať životné krízy. Som si vedomí, že ekonomická recesia dala
silnú facku veľa dobrým a usilovným ľudom. Ich vnútorná odolnosť a schopnosť odraziť sa naspäť je
nevyhnutná. Spojte sa s niekým kto vlastní takéto kvality a to posilní aj tie vaše. Začnite robiť malé,
ale pozitívne kroky, čo vám umožní sa dostať zo súčasného krízového režimu. Ako náhle sa
preorientujete iným smerom, tak dvere ktoré očakávate že sa otvoria, začnú byť pre vás viditeľné.
Je možné dosiahnuť osvietenie?
Je účel človeka aby hľadal a dosiahol osvietenie ? Aké sú prekážky na jeho dosiahnutie a ako ich
môžme prekonať ? Snažím sa stále myslieť pozitívne a aj moc pozitívneho myslenia propagujem vo
svojom okolí. Ale občas sa ocitám v beznádeji a neviem sa z toho pocitu akosi dostať. Pomôžte mi
prosím.
Klaudín 41 ročná, Kalifornia.
Toto sú v podstate dve otázky spojené do jednej, ale skúsim na obe nájsť odpoveď. Myslieť pozitívne
je veľmi dobré a dokonca nevyhnutné, ak chcete mať nádejný výhľad na svoj život. Vaša túžba je
osvietenie a nič iné nedokáže byť viacej pozitívne. Aj keď ste našli svoj ideál, tak sa nemusíte
presunúť do neustáleho pozitívneho myslenia. Obyčajne je tomu tak , že ak nenútite svoju myseľ,
tak bude pracovať prirodzenejšie a efektívnejšie a taktiež aj s menším stresom. Už ste si vytýčila svoj
cieľ na osvietenie, ale ako ho môžeme dosiahnuť?
Najskôr sa zamyslíme nad tým aké prekážky môžete očakávať. Osvietenie je produkt osobného
vzrastu. Ak ruža kvitne v záhrade, tak nemyslí nad tým, aké musí prekonať prekážky predtým ako
rozkvitne, ale jednoducho sa rozvine do svojho kvetu. Berie dobré a aj zlé dohromady a
jednoducho vie že jedného dňa rozkvitne. Ale rúže kvitnú najlepšie ak majú úrodnú pôdu, veľa
výživy a láskavú opateru.
Toto isté platí aj pre vás. Na dosiahnutie osvietenia sú za potreby iba dve veci a to sú: vidina svojho
cieľa a prostriedky na rozvoj svojho vedomia. Osvietenie môže byť hocičo, lebo rôzne viery ho
opisujú rozdielne, ale každý krok k osvieteniu, je v skutočnosti krokom k sebauvedomeniu. Po
stáročia bola meditácia považovaná, ako jediný efektívny nástroj na dosiahnutie sebavedomia.
Pri procese rozvíjania svojho sebavedomia, nie všetko čo sa vám príde do cesty bude pozitívne. Život
je požehnanie rôznych zmiešanín a taktiež každý z nás vlastní svoje tiene. Ale bez ohľadu na ťažkosti
jeho aspektov, tieto však nemusia byť prekážkou pre vašu dušu.
Keď vaše telo zacíti prekážku, tak isto ju pocíti aj vaša duša a vy sa ju snažíte prekonať tým najlepším
spôsobom, ktorý je vám k dispozícii. Inými slovami povedané, žite svoj život s podporou svojej
rodiny a priateľov, ktorí sú taktiež na spirituálnej ceste.
Ľudská duša sa zaoberá iba sebavedomím a pokiaľ ste si tohto vedomí, tak príležitosť na rozšírenie
svojho vedomia sa za vždy prejaví. Niekedy sa objaví v meditácii, alebo ako nová myšlienka, alebo
ako ľudia v úlohe sprievodcu ktorí nás prídu učiť. Umožnite tomu, aby sa vaše “ Vyššie Ja “ stalo
vaším primárnym sprievodcom a poradcom a buďte si vedomí, že celá vaša spirituálna cesta sa
odohráva iba vo vašom vedomí.
Nevďačný syn.
Som slobodná matka a môj 22 ročný syn žije spolu so mnou. Pracuje na polovičný úväzok a popri
tom aj študuje. Nikdy neponúkne žiadnu pomoc pri domácich prácach, ako je umývanie riadov,
alebo upratovanie. Prichádza a odchádza kedy sa mu len zachce a ani len nepozdraví. Chová sa ku
mne ako by som bola jeho slúžka a každú voľnú chvíľu trávi hraním video hier. Ako by som ho mohla
donútiť, aby bol ku mne láskavejší? V skutočnosti, keby to len iba predstieral, to by mi aj stačilo.
Aldery 46 ročná, Ellonoy
Váš syn sa snaží predlžiť svoje dospievanie ako sa len dá. Jeho správanie, také aké ho opisujete je
veľmi dobre známe každému rodičovi 16 ročného. Avšak u 22 ročného mladíka, takéto správanie je
neospravedlniteľné. Ešte na vyše vaša situácia je vyvrcholená dvomi dráždivými faktormi. Je veľmi
pravdepodobné, že váš syn adoptoval svoje bezohľadné správanie od svojho otca.
Vy ste sa ocitli v nevýhode slobodnej matky a stala ste sa príliš závislá na synovej emocionálnej
spätnej väzbe, čo zapríčinilo vašu benevolentnosť . Táto súčasná situácia nie je dobrá ani pre
jedného z vás a tento vzťah je v skutočnosti škodlivý. Vy ste dospelý človek a záleží na vás aby ste
skonfrontovali túto realitu.
Naučte sa žiť aj bez svojho syna. Donúťte ho, aby už konečne vyrástol a nebuďte centrom jeho
pozornosti. Prestaňte ho zaťažovať so svojimi sklamaniami a nereálnym očakávaním. Viem, že toto
môže byť pre vás príliš silná medecína, ale iba ona má schopnosť vás vyliečiť. Čo sa týka vášho syna,
tak vaše starosti sú oprávnené. Nenachádza sa v priaznivej pozícii na to aby už dospel. Pretože nemá
na to žiadnu motiváciu a je príliš detský na to, aby si uvedomil čo ho čaká neskoršie v jeho živote.
Vašou úlohou je, otvoriť mu oči a to:
Po prvé: Potrebuje poriadnu debatu s dákym mužom pred ktorým má rešpekt. Táto debata musí
doručiť pravdu o tvrdej realite života.
Po druhé: Potrebuje nadobudnúť svoj životný vzor na to, aby mal predstavu do akej osobnosti by
chcel vyrásť. Neviem vám povedať aký životný vzor by bol pre neho najlepší, pretože iba vy dobre
poznáte svojho syna. Veľa 22 ročných ešte nevie ako identifikovať svoje silné a slabé stránky, pretože
nemajú na to dostatok životných skúsenosti. Nájdite preňho takého mentora ktorého kariéra
a životné voľby by stimulovali vášho syna aby mal záujem nasledovať jeho vzor. Bez takéhoto vzoru
je prospektom pre vášho syna iba bezcieľne unášanie životom.
Mladosť na križovatke.
Zažívam veľké ťažkosti s rozhodovaním nad svojim životným smerom. Chcem niečo čo by som
milovala a bola o tom vášnivá, ale ešte som na to neprišla čo to vlastne je. Medzičasom nechcem
kompromitovať svoj ideál, len tak z praktického hľadiska. Škola a práca sú pre mňa neatraktívne a tak
som vypadla zo školy a strávila som jeden rok len tak, iba čítaním kníh o spiritualite a psychológii
v nádejí, že budem schopná nájsť to po čom túžim. Teraz sa cítim spirituálne vybalansovaná, ale v
praktickom živote som nedosiahla nič. Snažím sa dôverovať tomu, že všetko je tak ako by malo byť,
ale z času na čas sa cítim vo vnútri mŕtva. Nemám žiaden cieľ a neviem načo som vlastne tu.
Annie 24 ročná, Kenegikat
Čím viacej čítam tento list, tak tým viac sa zneje negatívnejšie a vyvrcholením je
ohromujúce prehlásenie: “ cítim sa vo vnútri mŕtva “. Toto naznačuje tomu že čo začalo ako jedná
idealistická mladá osoba ktorá prerušila krízu svojej identity, končí to slovami ktoré napísal niekto
kto je veľmi depresívny. Preto odpoveď na tento problém môžeme nájsť iba nahliadnutím do vášho
vnútorného sveta.
Prečítala ste veľa spirituálnych kníh, čiže semená sú už zasiate a teraz nadišiel čas umožniť niektorým
semenám aby mohli vyklíčiť. Na to aby ste zistili ktoré, musíte sa opýtať niekoľko otázok. Napíšte ich
na papier a nechajte ich po ruke, lebo otázky budete musieť čítať každý deň až pokiaľ nedostanete
svoju odpoveď. Najskôr uvediem otázky a potom vám vysvetlím metódu ako sa na ne spýtať, pretože
táto metóda je veľmi dôležitá.
1. Nachádzam sa v depresii, alebo som unavená zo svojho života?
2. Nechávam sa len tak unášať životom, pretože viem, že za obzorom na mňa čaká niečo
perfektné.
3. Napreduje dnešný deň smerom ktorým by som chcela aby šiel?
4. Keď sa pozriem okolo seba, tak život mi vraví kto som?
5. Čo vidím v zrkadle vonkajšieho sveta?
6. Ak by som mohla skočiť 5 rokov do budúcnosti a mohla vidieť sama seba, tak koho by som
tam stretla?
Tieto otázky boli navrhnuté pre dospievajúcich ľudí ktorí dovŕšili 20-tku a prežívajú krízu svojej
identity. Ľudia prežívajú krízu svojej identity rôznymi spôsobmi. Obyčajne prinesú na povrch to
čoho sa najviac boja a to o čom najviac snívajú. Toto je čas pre lásku, ideály, kariéru, vzrastajúcu
sebaistotu a vzruch s odvahy začať lietať. Toto je ideálny stav, ale samozrejme, že veľa ľudí zažíva
iné elementy svojej krízy ako sú: paralyzujúci pocit nerozhodnosti, strata sebaistoty, panika
z budúcnosti a strach naháňajúci pocit z prázdnoty.
Práve teraz vaše vedomie funguje z negatívneho hľadiska svojej identity. Začnite eliminovať zo
svojho života všetko čo je negatívne. Tým umožníte aby vás mohla pozitívna strana vášho života
spoľahlivo navigovať.
A na teraz, na tomto mieste tých daných 5 otázok začne hrať svoju rolu.
Každé ráno prečítaj každú otázku, zatvorte oči a počkajte na odpoveď. Nič neočakávajte a nič
nenúťte. Ak vám v hlave behajú rôzne myšlienky, tak sa zhlboka nadýchnite a mentálne ich
požiadajte aby ustúpili a umožnili vám mať čistú myseľ aspoň na moment .
Odpoveď ktorú dostanete je odpoveďou na danú otázku pre dnešný deň. Potom sa presuňte na
nasledujúcu otázku. Ako náhle dostanete svojich päť odpovedí, tak môžete začať žiť nový deň a
viac nemusíte na tie otázky myslieť.
Túto procedúru opakujte každý deň až po deň keď odpoveď ktorú dostanete sa bude pre vás cítiť
absolútne správna. Toto je znamením, že vaše Skutočné Ja doručilo svoju odpoveď. Ale ešte
nezačnite od radosti skákať, ale vráťte sa niekoľko krát k otázke naspäť a presvedčte sa či opäť
dostanete jednakú odpoveď. Ak áno, tak vyškrtnite danú otázku zo zoznamu. Pokračujte tak
dlho, až pokiaľ nedostanete 5 spoľahlivých a pravdivých odpovedi.
Čo ste týmto dosiahli je, že ste sa dostali na miesto, kde by ste mali byť.
Pretože ste ešte veľmi mladá, tak odpovede na tieto otázky sa môžu meniť z roka na rok
Beznádejné pátranie.
Neprestajne po niečom pátram, čo ma veľmi vyčerpáva a som z toho smutná a akosi stratená.
Myslela som si, že prežitie rakoviny ma bude udržiavať vo svojich koľajach žiť jednoduchým
životom. A aj po nejaký čas tomu tak bolo, ale teraz som naspäť, tam kde som bola predtým a
opäť pátram a dúfam. Modlím sa, zhováram sa s Bohom, anjelmi a mojimi spirituálnymi
sprievodcami, ale teraz si myslím, že som si to všetko iba vyfantazírovala. Ako mám napredovať.
Viem že existuje niečo viacej, ale čo a kde?
Janeta 60ročná, Sakramento
Pravdepodobne bude najlepšie začať s vaším vekom. Vo vašom veku je celkom normálne mať
túžbu utvrdenia svojho života. Mala by ste mať schopnosť sa doň hlboko nazrieť a nájsť svoje
jadrové hodnoty podľa ktorých by ste mohla žiť. Nech je to niečo čo sa ešte len chce rozvinúť ,
ale aj to je založené na vašom jadrovom základe, ktoré ste v minulosti vybudovala. Vo vašom
prípade toto jadro je oslabené, alebo celkom chýbajúce. Toto môže naznačovať tomu, že ste asi
nedokončila budovanie svojej plnej identity, alebo vaša identita bola oslabená traumou,
zranením, alebo veľkým sklamaním.
Neviem vám povedať ktoré z tých dvoch sa na vás vzťahuje, možno že tak trošku obe, ale
v oboch prípadoch riešenie tohto problému je to isté. To viacej čo hľadáte ste vlastne Vy.
Toto nie je výjav doručený anjelmi alebo epiforou Boha. Týmto nenaznačujem, že by ste nemala
hľadať spojenie so svätými.
Ale ak strávite celé roky v snažení zrúbať strom vreckovým nožíkom, tak sama prídete na to, že
to asi nebude ten správny spôsob. Váš prípad naznačuje tomu, že inšpirácie z rôznych prameňov
sa u vás neujali. Je to ako keby ste nebrala vážne nasledovanie spirituálnej dráhy, čo je
nadovšetko iba cesta do reality. Takže musíte začať brať svoj život vážne a začať pátranie po
sebe. Skutočnosť ktorú hľadáte je tak blízko ako blízko je váš dych. Nemusíte ju hľadať vo vetri,
alebo v nebesiach.
Vyhnanec.
Narodila som sa z fyzickými chybami a počas môjho života som prežila 36 operácii. Ako dieťa
som si neuvedomovala, že so mnou nie je niečo v poriadku. Avšak keď som začala chodiť do
strednej školy, tak sa veci veľmi skomplikovali. Iné deti pokrikovali po mne hrozné veci.
Frankenštain, zjazvená tvár, nájdeš si frajera iba ak si dáš cez hlavu mech a podobne.
Moja matka nebrala toto na vedomie a môj nevlastný otec mi vravieval: “ Nikdy nebudeš pekná,
tak sa aspoň dobre uč “. Problém bol v tom, že aj keď som sa dobre učila, aj tak mi za vždy vravel
že som hlúpa. Viem, že som inteligentná, milujúca a starostlivá žena, ale ak niekde vojdem, tak
všetci na mňa zazerajú a začnú si pošepkávať. Vysvetľovanie, prečo takto vyzerám iba potvrdzuje
ako sa za seba hanbím. Absolvovala som intenzívnu terapiu, ale stále sa s tým akosi neviem
zmieriť.
Leony 39 ročná, Boltimor
Váš problém nech je akokoľvek bolestný, sa dá liečiť. Ak váš doterajší terapeut nedokázal urobiť
žiadny pokrok, tak si musíte nájsť lepšieho. Váš primárny problém je, že ste si priniesli do
dospelosti určitú vieru, ktorá bola vytvorená vašimi rodičmi v detstve. Vaša matka nedokázala
prekonať svoju vinu o tom že neporodila perfektné dieťa a váš nevlastný otec podporoval jej
pocity namiesto toho, aby ich jej pomohol vyriešiť. Keď ste boli malé dieťa, tak ste nemali inú
možnosť ako iba zlúčiť svoju identitu s matkinou ktorá vás taktiež usmerňovala kompletne zlým
spôsobom.
Blahoželám vám k vašej schopnosti získať svoj život naspäť. Svojou nezvyčajnosťou ste sa stala
lepšou osobou ako všetci tí čo vás mučili vo vašom detstve, vrátane tých čo vás aj vychovali. Ste
veľmi silná žena a vaša liečba bude záležať na uvedomení si nasledovného:
Vaša povinnosť nebola urobiť matku šťastnou.
Tak isto to nebola vaša chyba, že si matka nedokázala sama sebe odpustiť.
Nezlyhala ste ako dieťa, pretože nebola žiadna šanca na výhru. Vaši rodičia boli takí ako boli.
Potrebujete nových rodičov a títo existujú iba vo vás. Títo rodičia spočívajú vo vašom
vlastnom cítení a seba hodnoty.
Jestvuje spôsob, ako sa zbaviť bolesti vytvorenej v minulosti. Je celkom v poriadku byť rozdielna a vy
nemusíte obraňovať právo na svoju existenciu. Pokiaľ nenájdete terapeuta ktorý sa špecializuje
takýmito jadrovými problémami, tak nemá vôbec zmysel sa zaoberať svojou minulosťou.
Medzičasom napíšte tieto atribúty na papier a začnite zo seba liečbou, pretože vaša liečba je za vždy
iba na dosah. Už ste veľa v živote dosiahla a teraz ste narazila na jeho jadrové podrobnosti. Tieto
môžu byť ťažšie liečiť, ale podobné problémy už boli v minulosti vyliečené a ako náhle nájdete
správneho sprievodcu, tak ich vyliečite aj vy.
Moja zlá vedúca.
Pred ôsmimi mesiacmi som rezignovala zo svojho miesta v práci, pretože moja vedúca ma neustále
šikanovala. Keď som sa sťažovala jej nadradením, tak to iba ignorovali a nespravili nič a ona mi
napísala veľmi zlý pracovný posudok. Akosi sa od nej neviem odtrhnúť. Poraďte mi ako by som toto
mohla napraviť.
Salín 59 ročná, Minesota
Na vašu dilemu existujú dve odpovede. Jedná je krátkodobá a druhá odpoveď je dlhodobá.
Krátkodobá spočíva vo vysvetlení vašej situácie na pohovore s budúcim zamestnávateľom. Buďte
pravdovravná a otvorene rozoberte problém bez toho, aby ste sa ospravedlňovala, alebo zvaľovala
na niekoho vinu. Nový zamestnávateľ si bude vašu otvorenosť a úprimnosť vážiť. Tak isto mu môžete
ponúknuť aj iné posudky od predchádzajúcich zamestnávateľov, ale ja si myslím že nikto nezavrhne
vašu osobnosť, iba pre jeden zlý posudok.
Dlhodobá odpoveď vyžaduje prácu samej na sebe. Cítim, že sa cítite urazená a možno aj vinná z
možnosti vyprovokovania zlého správania. Tieto pocity vás ešte stále zväzujú s vašou starou
vedúcou. Musíte ich predebatovať s niekým kto má s vami súcit a môže vám podať pomocnú ruku.
Nič dobré nemôže prísť z toho, ak sa budete stále dusiť vo vlastnej šťave prežívaním svojej minulosti.
Vaše vnútorné zranenia sú skutočné a to aj bez ohľadu na to že sú neviditeľné. Urobte opatrenia na
ich liečbu. Dúfam, že táto odpoveď vám pomôže.
Túžba po ďalšom dieťati.
Máme spolu s manželom prekrásne štvorročné dievča. Ja by som chcela ešte jedno dieťa, ale môj
manžel nechce o tom ani počuť. Často sme sa o tom hádali a v poslednej dobe manžel má problémy
s impotenciou. Pre mňa je to iba iný spôsob ako sa vyhnúť tomu, po čom tak strašne túžim. Neviem
pochopiť, prečo necíti to čo ja cítim.
Marian 36 ročná, Kolorádo
Potrebujete znížiť nátlak na svojho muža a tak isto aj na seba. Vytvorený stres ho robí meravým
a z toho dôvodu navrhujem prestávku. Napíšte mu list, v ktorom mu vysvetlíte všetky príčiny prečo
chcete ešte jedno dieťa. Tak isto aj on by mal napísať list, v ktorom by uviedol všetky príčiny prečo
on nechce ďalšie dieťa. Potom si každý vo svojom súkromí prečítajte jeden druhého list a odložte ho
na 4 mesiace. Medzičasom sa nezhovárajte na tú tému, aby ste umožnili času urobiť svoju prácu. Po
štyroch mesiacoch sa opäť vráťte k listom, ale teraz si prečítajte iba svoj a potom sa spýtajte sama
seba, či sa váš názor nezmenil, alebo nie. Váš manžel by mal urobiť to isté. Ak ani jeden z vás
nezmenil svoj názor, tak odložte listy na ďalšie 4 mesiace. Ale ak jeden z vás zmiernil svoj názor, tak
to dobre predebatujte. Ak stále nedosiahnete spoločný súhlas, tak napíšte nové listy. Som
presvedčený, že tento prístup bude fungovať, pokiaľ medzičasom necháte vec na pokoji.
Rodinná zvada.
Môj manžel a náš dospelý syn sa pohádali a aj keď sa manžel potom ospravedlnil, tak syn a jeho
snúbenka odmietajú mať s nami kontakt. Náš syn zvaľuje na nás vinu za všetko zlé čo sa mu prihodilo
v jeho celom živote. Sme z toho celí zdevastovaný, pretože on má celú situáciu pod svojou
kontrolou. Predtým ako sa toto odohralo, tak sme žili spokojným rodinným životom.
Karlín 56 ročná, Nová Hamšia
Môže jedná hádka rozbiť celú rodinu? Tu sa prejavuje hnev ktorý bol skrytý po dlhé roky. V očiach
vášho syna sú jeho pocity absolútne oprávnené, čo je opakom pre vás. Najlepšia stratégia pre vás
bude odstúpiť, lebo zainteresovanosť tretej osoby,(snúbenky) robí situáciu ešte horšou. Keďže vy
máte 56 rokov, tak usudzujem, že váš syn je už dospelý človek, ale na nešťastie sa tak nespráva.
Pravdepodobne je emocionálne nevyzretý. Jeho hrubosť tak ako ju opisujete, poukazuje na
puberťáka a nie dospelú osobu. Toto otvára tú starú otázku: “ bude niekedy schopný prísť naspäť
domou?“ Odpoveď je: Áno, ale má to háčik.
Jeho schopnosť prísť domou záleží na jeho zmierení sa so svojou minulosťou. Želám si aby som mal
pre vás lepšie správy, ale váš syn je súčasne veľmi rozhorčený a nehľadá žiadne liečenie, alebo radu.
Najlepšie bude nechať ho na pokoji a nerobiť naň žiadny nátlak. Ak vám zavolá, tak buďte k nemu
láskavá a zdvorilá. Som si istý, že sa nakoniec rozpamätá na pekné zážitky strávené spolu s vami
a vaším manželom. Keď sa toto stane, tak bude to na ňom, aby urobil prvý krok k zmiereniu.
Byť osvietená, alebo šťastná.
Je byť osvietený, alebo šťastný tá istá vec?
D. 52 ročná, Boston
Táto otázka je vo svojej jednoduchosti a priamosti veľmi osviežujúca, ale ja som sa ocitol tak trochu
zaskočený, lebo neviem príčinu tejto otázky. Ak si myslíte že osvietenosť je dobrý spôsob ako sa stať
šťastnou, tak bohužiaľ toto sú len vaše ilúzie. Osvietenie je prebudenie sa do plného vedomia. Toto
znamená, že problémy ega už prestali existovať. Takýto stav však nie je ľahko dosiahnuť. Na to aby
sme sa dostali k osvieteniu, tak musíme kráčať po spirituálom chodníčku. Pravdou je , že takáto púť
automaticky zvyšuje pocit šťastia. Je to z dôvodu kam tento chodníček vedie. Je to bližšie a bližšie
k sebe saméj. Vaše skutočné Ja leží v jadre vášho bytia, ktoré sa volá Ja. Vaše skutočné Ja nemá
žiadnu agendu a je spokojné iba existovaním. Iba existovať má v sebe blaho, ktoré je jednoduché
a bez viny. Všetci môžeme zažiť tento pocit, ak sa nachádzame v pokojnom momente potešenia. Je
to ako by sme ležali v tráve jedného pekného letného dňa a bez najmenšej obavy, alebo
problému, pozorovali modrú oblohu. Nie každá obloha bude modrá a nie každý deň bude letný.
Z toho dôvodu spirituálny chodníček vedie ku šťastiu bez nutnosti nájsť okolo seba pekné veci.
Radšej môžeme nájsť svoje šťastie v tom, kto v skutočnosti sme.
Toto nie je nič mystické, lebo väčšinou mladí ľudia sú skutočne šťastnými s tým čím vlastne sú. Trik
leží v tom ako nadobudnúť tento stav znovu v dospelosti, po tom ako ste už ochutnali aj temnú
stránku života. Osobne vám veľmi vrelo do poručujem, aby ste aj vy toto vyskúšali. Ako sprievodcu
môžete použiť moju knihu, ktorú som nedávno napísal pod názvom: “ Fundamentálny recept pre
šťastie“. Táto kniha detailne rozoberá cestu ku šťastiu.
Kde začína nevera.
Som už šesť rokov vydatá a spolu s manželom vychovávame 3 dospievajúce deti. Môj manžel ma
pred sobášom podviedol a výsledkom bolo dieťa. Pretože táto žena, je matkou jeho dieťaťa, tak sa
stala neustálou súčasťou nášho života. Nedávno som prišla na to, že manžel jej potajomky
telefonuje. Stále mi tvrdí, že ma nepodvádza a že sa s tým musím zmieriť. Ale ja sa cítim podvedená
a rozmýšľam, že ho opustím. Mám vôbec právo sa takto cítiť? Som z toho veľmi popletená.
Šery 35 ročná, Los Angeles
Takmer všetci čitatelia môžu mať s vami súciť. Nevera je viacej ako čin - je to postoj. Na to aby bol
niekto neverný, v tomto prípade je to muž, tak najskôr musí zmeniť svoj postoj. Iba potom zmena
jeho správania začne niečo znamenať. V prípade že sa zmení iba jeho správanie, tak výsledok bude
ohromujúci. Manželka ostane v neustálom napätí a podozrení, podobne ako sa práve nachádzate vy.
Nenástojím na porekadle že “Klamár bude navždy klamárom“, pretože toto vzniklo iba z trpkej
skúsenosti. Nasledovné sú niektoré zložky z ktorými podvodník ospravedlňuje svoje činy:
Čim viacej žien som dostal, tak tým viac sexy sa cítim.
Muži neboli skonštruovaní na to aby mali iba jednu ženu.
Mať sex s inými ženami ma relaxuje, je to pre mňa ako dovolenka.
Nechápem prečo sa manželka tak hnevá, veď ja tie iné ženy nemilujem.
Skutočný muž je schopný uspokojiť viacej ako jednu ženu.
Urobím všetko, čo mi len dokáže prejsť.
Mám právo byť sám sebou a toto je kto vlastne som.
Pre mňa je jednoduchšie sa uchýliť k inej žene, ako sa zaoberať s problémami so svojou
manželkou.
Je to manželkina vina, lebo ona nie je schopná ma uspokojiť.
Moje vedomie je otvorené a ja za to nemôžem že iný ľudia, v rátaní mojej manželky nie sú.
Nemôžem tvrdiť že váš manžel vlastní všetky tieto atribúty, pretože žiadny podvodník ich nemá
všetky. Avšak váš list naznačuje, že niekoľko z nich sa na neho vzťahuje a on si ich na toľko privlastnil,
že sa stali jeho súčasťou. Je to jeho životný príbeh, a ten mu vyhovuje. Otázkou je, či vás miluje na
toľko aby bol schopný zmeniť tento svoj príbeh.
Nie!
Pretože keby vás na tak veľmi miloval, tak by vás nedokázal podviesť. Nechcem aby toto vyznelo
akosi beznádejne. Vy si len udržiavajte svoju nádej, ale pozorne sledujte situáciu. Ak váš manžel vraví
pravdu a už vás viacej nepodvádza, tak vy musíte zobrať zodpovednosť do vlastných rúk a vyrovnať
sa so svojimi pocitmi neistoty. Je to jednoznačné, že mať neverného partnera veľmi poškodzuje
pocity ako sú: byť žiadaná, ochránená, byť o seba postaraná a zbožňovaná. Musíte využiť tento svoj
zraniteľný stav na to aby ste tieto atribúty opäť v sebe utvrdila. Ale ak sa rozhodnete ísť touto
cestou seba liečenia, tak v prvom rade je potrebné, aby váš manžel súhlasil so zmenou svojho
postoja. Inak by to bolo ako keby ste chceli vypustiť vodu z vane, pokiaľ on do nej pripúšťa viacej
vody.
Otáľajúci sa zármutok.
Pred desiatimi rokmi sa môj syn zabil pri automobilovej nehode. Mal iba 21 rokov a bol mojou
trblietajúcou sa hviezdičkou. Oba sme spolu pracovali na úrazovom oddelení v neďalekej nemocnici.
Už od jeho detstva som bola rozvedená a môj syn bol všetko čo som mala. Po jeho strate sa opäť
začínam učiť dýchať. Dostala som z toho post dramatický stres a moja spiritualita bola nesmierne
otrasená. Cítim sa od všetkého veľmi odizolovaná, aj keď si to asi väčšina ľudí vôbec nebude
uvedomovať. Žijem na veľmi peknom mieste v “Yelow stone river“ a nachádzam svoje uspokojenie
v pozorovaní života v prírode a to hlavne cez zimu, keď priletia orly. Ale moja mentálna bolesť stále
pretrváva a ja neviem čo mám robiť.
Brenda 63 ročná, Montána
Zármutok z úmrtia člena rodiny je veľmi devastujúca situácia a máte moju srdečnú sympatiu. Ale
taktiež musím byť realistický, čo vyžaduje celkovú otvorenosť. Vy ste žila svoj život prostredníctvom
svojho syna, čo sa hodne často stáva hlavne v prípadoch slobodných matiek. On sa stal vašou
súčasťou a keď zomrel, tak táto súčasť zomrela s ním. Toto sa stáva vo veľmi blízkych vzťahoch, keď
dve osoby prakticky vytvoria jednu osobu, kde spolu vyplňujú diery a medzere v duši jeden druhému.
Časom by sa váš syn aj tak od vás oddelil. Aj keď tento proces by bol veľmi zložitý, tak jeho láska
k vám by sa navždy zachovala.
S vašim tragickým rozdelením, ste boli od seba brutálne odtrhnutý, čo zapríčinilo pocit meravosti,
popletenia, depresie a takzvaného zomby syndrómu. Tieto pocity vám bránia vytvoriť kompletnú
osobu z trosiek čo vám po ňom ešte ostali. Aj keď čítanie spirituálnych kníh vám trochu uľahčilo
život, ale toto vás nenasmerovalo správnym smerom.
Som rád, že prírodné prostredie v ktorom žijete na vás pôsobí liečivo, ale aj tak máte pred sebou
obrovskú úlohu. A to je dať sa opäť do kopy a to kompletne, bez žiadnych chýbajúcich kúskov
z vášho syna. Nasledovné sú základné kroky na dosiahnutie tohto cieľu:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Rozhodnite sa že chcete byť kompletná osoba.
Uvedomte si, že nie je možné aby váš syn vyplnil vo vás chýbajúce medzery, tak ako to
bolo za jeho života.
Doprajte si sama sebe žitie v šťastnej a hojnej budúcnosti.
Dajte sa do styku s ľuďmi ktorí si želajú aby ste bola šťastná a spokojná.
Požiadajte o pomoc tých okolo seba ktorí sú uspokojení so svojim životom.
Nájdite dákeho mentora, alebo terapeuta, ktorý by bol schopný sledovať váš pokrok a
taktiež reálne rozoznať ak niekde zlyháte.
Vyrovnajte sa zo stratou, smútkom a so zraneniami spôsobené úmrtím vášho syna.
Zbavte sa navždy pocitu byť obetou.
Naučte sa uctievať smútok a umožnite väčší priestor pre lásku.
Zapíšte si týchto 9 krokov a vážne sa nimi zamyslite. Uvedomte si, že iba pasívne očakávanie na
vyliečenie vašich rán nebude nikdy fungovať a musíte začať byť objektívna a reálna. Odhodlajte sa
plne zobrať svoj život do svojich rúk. Ak toto dokážete, tak sa stanete živý memoriál života vášho
syna a nie náhrobný kameň, ako ste doteraz.
Pocit zármutku, alebo je to niečo viac?
Už dlhší čas sa snažím zmeniť svoje myslenie na pozitívnejšiu stránku. Keď sa aj dostavia negatívne
myšlienky, tak sa ich snažím odstrčiť bokom a nevenujem im žiadnu pozornosť. Väčšinou času sa mi
to darí, ale občas upadám do depresie. Neužívam proti tomu žiadne lieky a ani nechcem. Aký krok by
bol najlepší na zmenu mojej súčasnej situácie a ako by som mohla začať vytvárať pre seba novú
realitu, lebo som presvedčená, že ja to dokážem.
Jenefa 47 ročná, Severná Virginia
Za vždy ak niekto spomenie že je v depresii, tak je pre toto príčina. Avšak váš list je veľmi uzavretý,
a zdôverujete sa iba o tom, že zápasíte s negatívnymi myšlienkami a chcete sa uistiť, že je možné byť
opäť pozitívna. Toto naznačuje k pocitu menejcennosti, neistoty a pochybnosti o sebe. Prečo máte
strach z toho, že by ste nemohli byť v poriadku? Odpoveď na túto otázku leží vo vašom vnútri. Keď
sa tento depresívny pocit znovu objaví, tak sa dobre pozrite na seba v zrkadle a nájdite jeho pravdivú
príčinu. Ako môže byť na príklad:
Nemôžem sa pohnúť z tejto nepríjemnej situácie.
Niekto iný ma drží pod kontrolou.
Cítim sa bezmocná na zmenu súčasnej situácie.
Cítim sa byť obetou.
Pochybujem o tom, že niekedy budem úspešná.
Nachádzam sa v hroznom nedostatku.
Už po dlhší čas prežívam výkyvy svojej nálady a neviem zistiť prečo.
Uvedomte si, že toto sú iba príklady a nie dáke univerzálne odpovede, ktoré chcem aby ste na seba
adoptovali. Ale ak niektorá z odpovedí je pre vás pravdivá, tak táto označuje cestu von. Napríklad,
neschopnosť sa hnúť zo zlých okolností sa dá zmeniť.
Ak musíte, tak je lepšie od situácie odísť až pokiaľ sa nezmení. Tak isto, ak niekto iný kontroluje váš
život, tak ho musíte opäť vziať do svojich rúk. Ak sa cítite ako babrák a nič sa vám nedarí, tak je
potrebné sa pozrieť na problém svojej sebaúcty a sebaistoty.
Ak aj po aplikácii týchto rád sa vaša nálada nezmení, tak to naznačuje potrebu návštevy lekára.
Depresia má tendenciu urobiť človeka bezbranným a neschopným a tým aktívne zakrýva pravdu
závojom hmly. Pravda ktorú potrebujete vidieť je, že za vždy existuje cesta von.
Ale nie som si istý, že ste skutočne v depresií. Skôr mám pocit že je to problém sebaistoty a pocitu
byť pod kontrolou . Môže to byť z príčiny, ktorú ste vo svojom liste neopísala. Možno že nemáte
dostatočnú odvahu, na to aby ste spomenula skutočný problém, dokonca iba v liste.
Handra na topánky.
Mám dlhoročnú priateľku, ktorá za vždy prežíva dáku životnú krízu. Vždy mi volá aby sa posťažovala
o svojej samote a nevie nájsť ani jednu vec za ktorú by mohla byť vďačná. Užíva lieky proti depresií
a tak isto aj veľmi pije a fajčí. Zaplietla sa so ženatým chlapom a teraz jej hrozí je že aj stratí strechu
nad hlavou, po tom čo preflákala dosť veľké dedičstvo.
Už po dlhé roky som jej sympaticky nastavovala svoje ucho. Záleží mi na jej živote, ale poslednou
dobou mám taký pocit, akoby som jej v tých problémoch napomáhala. Jej telefonáty ma
emocionálne vyčerpávajú, ale napriek tomu, všetky moje návrhy na pozitívnejšie myslenie sú za vždy
zavrhnuté. Čo mám urobiť?
Thelma 35 ročná,Chikágo.
Čitatelia určite pokrútia nad týmto hlavou v pomykove, prečo chcete dobrovoľne byť niekomu
handrou na topánky. Zmárnili ste celé roky načúvaním k sebaľútosti vašej priateľky a jej vlastnoručne
vytvorenými problémami. Toto je cesta ktorá sa nikdy nemôže skončiť, pretože vaša priateľka je za
vždy stredobodom pozornosti a vy ste odstrčená. Navyše tomu všetkému, vy sa cítite vinná, lebo si
myslíte že jej dostatočne nepomáhate.
Snažte sa v sebe vyvinúť vnútornú silu, pretože aj keď dokážete odísť z tejto situácie, tak sa
pravdepodobne opäť ocitnete robiť handru na topánky niekomu inému.
Prvé miesto kde treba začať je vytvorenie určitých hraníc. Vaša priateľka vás využíva iba preto, lebo
jej to dovoľujete. Keď ste sa snažila od nej trochu dištancovať, tak to ju pobúrilo. Nechajte ju nech si
ide svojou cestou a naučte sa kedy treba povedať “ NIE! “. Ale najskôr zistíte aký pocit to vo vás
vyvolá. Ak vás niekto sústavne využíva, tak tento pocit nemôže byť nikdy dobrý. Preto je za potrebné
nastoliť určitý limit, ako je na príklad: môžem s tebou rozprávať iba niekoľko minút. Neskôr keď
zistíte že tento limit je rešpektovaný, tak zistíte, že je možné pomôcť iným, a tak isto sa pri tom cítiť
silnou.
Mala by som ísť, alebo zostať.
Pred 17 rokmi som sa vydala a to bez ohľadu, na to že by som milovala svojho manžela. Ako
slobodná matka, chcela som, aby moje deti vyrastali v skutočnej rodine. Vtedy som si myslela, že
toto rozhodnutie bolo správne. Teraz, keď môj syn je už nezávislý a dcéra je dostatočne stará na to
aby opustila domov, začínam mať pocity, ako keby sa celý svet okolo mňa rúcal.
Všetko čo mi zo života zostalo je iba vlažné manželstvo, ktoré nie je natoľko zlé aby som od manžela
odišla, ale ani tak dobré, aby som z neho mala uspokojujúci pocit. Cítim sa že som sa mizerne usadila.
Prosím pomôžte mi si uvedomiť, či tento pocit je zapríčinený tým, že som v prechode, alebo je to
výkrik mojej duše.
Mae 46 ročná, Seatle
Keď sa ma ľudia pýtajú na svoje problémy, tak bez ohľadu čo je problém, do určitej miery už vedia
naň aj odpoveď. V skutočnosti hľadajú iba seba utvrdenie, alebo povolenie aby to mohli vykonať
svoje rozhodnutie.
Vy taktiež spadáte do tejto kategórie. Nikto sa predsa nespýta na jednoznačnú otázku, ako je na
príklad: “ Mám sa vrátiť naspäť a cítiť sa mizerne a byť znudená “, pokiaľ vopred nevie na ňu
odpoveď. Ako zlé musí manželstvo nastať, aby bola príčina ho opustiť.
Potrebujete aby sa vás váš manžel snažil upáliť.
Tak isto je tu aj okrajový aspekt vašej situácie, čo je povinnosť. Čiže dávate prednosť robiť správne
veci, pred svojím šťastím. Toto je veľmi staromódny a svojim spôsobom aj vznešený prístup. Je to
podobné, ako uzavrieť manželskú zmluvu s čertom. Tak isto toto prináša aj myšlienku, prečo váš
manžel je ochotný žiť so ženou ktorá ho nemiluje.
Z celej veci je jednoznačné, že ani jeden z vás nie je schopný komunikovať na intímnej úrovni, alebo
emocionálnej úprimnosti. Z toho vyplýva, že odísť z takéhoto manželstva, by bola najúprimnejšia vec,
ktorú ste kedy urobila počas celého manželstva.
Blahoželám vám k vášmu prebudeniu sa a zavoňaniu kávy.
Životný problém.
Vŕta mi hlavou jedno staré porekadlo “ Buď všetko požehnané“. Ako môže byť požehnané všetko ?
Niekedy život jedného človeka zapríčiní smrť iného. Ak sa pozriete okolo seba, tak život sa udržuje pri
živote konzumovaním iného. Dokonca aj vegetariáni musia pre seba vyhradiť určitú časť priestoru
a zakázať život, alebo zabiť hmyz čo tam niekedy žil. Bolo by správne rozlišovať medzi spirituálnym
požehnaním a fyzickým, aby sme zdôvodnili tento paradox ?
Lian 54 ročná, El Passo Texas
Môj prvý inštinkt je sa spýtať či nie ste náhodou príliš precitlivená. Netreba sa znepokojovať
ultimátnou otázkou, pre ktorú neexistuje žiadna odpoveď. Požehnania sú vyjadrenia teplých pocitov
a želaní a určite neboli vymyslené filozofmi s doktorátom.
Ale len tak mimochodom, vidím že vaša otázka je zameraná viacej nepriamo. Nemáte strach o to či
vegetariáni ublížia mrkve, keď ju vytrhujú zo zeme, ale sa strachujete o krutosť a bolesť. Bolesť ktorú
zo sebou prináša každý život. Ešte ste sa nedokázala vyrovnať z problémom utrpenia a ja to viem
celkom chápať, ale skúsme sa pozrieť konkrétne na vaše osobné utrpenie radšej ako na to globálne.
Ak prežívate život ktorý je plný rizika, nebezpečenstva, neférovosti, neľudskosti atď., to naznačuje
tomu, že ste príliš citlivá osoba. Aj keby som pre vás dokázal vyriešiť túto dilemu, aj tak by to
nevymazalo tieto vaše pocity. Ale čo by to dokázalo?
Pravdepodobne zobrať svoj súcit vážne a urobiť jednu z týchto vecí:
Buď nájsť tých ktorí potrebujú pomoc vo svojom utrpení, alebo začnite šliapať chodníček k seba
poznaniu. Obe tieto voľby sú kompatibilné a pravdepodobne vám objasnia , že utrpenie nezabíja
ľudskú dušu. Sme tu na to aby sme sa pýtali a túžili. Ak sa týmto budeme zaoberať zdravo, tak naša
túžba nás núti rásť. Opakom by bolo, len tak sedieť a bezvýsledne sa strachovať.
Znášanie ofrflaného manžela.
Starnutie urobilo z môjho manžela takého ofrflanca, že s ním už nechcem nikam ísť. Hľadá na
všetkom blchy a nedokáže odolať pokušeniu, aby všetko poriadne ofrflal. V reštaurácii neustále
kritizuje čašníkov, keď telefonuje, tak sa vyjadruje vulgárne a kritizuje aj ten najmenší incident.
Pred dvomi rokmi som mu napísala list, že už mu viac nebudem tolerovať takéto správanie a že keď s
tým neprestane tak ho opustím. Toto fungovalo veľmi dobre, až do nedávna, keď sa jeho hrubé
a vulgárne správanie opäť vrátilo. Verte mi alebo nie, ale ja ho stále milujem, ale sa mi veľmi nepáči
jeho správanie. Čo mám robiť?
Elizabeth 65 ročná, Detroyt
Načúvam svojmu vnútornému hlasu a myslím si, že aj väčšina čitateľov ho počuje tiež.
“Opustite toho Hulváta “ Bez ohľadu na dočasné zlepšenie, váš manžel sa rozhodol ísť svojou cestou.
Ale bude nemožné ho opustiť pokiaľ neurobíte určité rozhodnutia:
Prvé je to najdôležitejšie: Dokážem túto situáciu napraviť?
Keď vaša odpoveď bude že áno, tak nasledovné musí byť pravda:
Váš manžel si je vedomý svojho problému.
Je mu ľúto, že stratí nad sebou kontrolu.
Žiada o pomoc.
Chce aby ste bola zúčastnená jeho liečebného procesu.
Po vašej intervencii vidíte známky jeho zlepšenia.
Vo vašej situácii je nádej, pretože po vašej intervencií nastalo zlepšenie. Váš manžel zobral vaše
ultimátum vážne a polepšil sa. Avšak teraz zažíva recidívu. Dokážete sa k nemu znovu prebiť?
Obyčajne ultimátum prestane fungovať po prvom použití, lebo toto ho zmení iba na prázdnu
vyhrážku, keď mu ukážete, že ho neopustíte.
Tak isto mám pocit že ste človek ktorý rád uspokojuje iných. Možno bude potrebné sa poradiť
s profesionálom o vašom rozhodnutí. Iba ak poradca, alebo terapeut vám objasní, že jeho náprava
je beznádejná, tak potom nadobudnete silu potrebnú na zbavenie sa viny súvisiacej s vaším
odchodom. Môžem vás uistiť že bez vás, jeho život pôjde veľmi rýchlo dolu brehom.
Taktiež by som chcel niečo spomenúť aj o jeho hneve. V jeho veku, predpokladám, že je už na penzií.
Muži ktorí opustia prácu ktorá znamenala pre nich všetko, sa zrazu ocitnú ublížení a zatrpknutí. Táto
vnútorná zatrpknutosť spôsobuje jeho emocionálne výbuchy. Sám sa cíti lepšie, ak ublíži iným. Je to
akási kompenzácia pre jeho stratu. Dáva svojmu okoliu najavo, že sa nachádza v zúfalstve. Keďže si
nedopustí, že je zúfalý, tak preukazuje tieto ukryté pocity ako svoj hnev.
Ak ste zistila náhlu zmenu v jeho správaní, tak kompletné lekárske vyšetrenie bude asi na mieste.
Taktiež ma napadajú aj iné atribúty jeho správania, ako je potreba mať za vždy pravdu. Toto je
symptóm neustálej kontroly nad situáciou. Možno že v jeho práci bol na vedúcom mieste kde
rozkazoval iným čo majú robiť. Alebo bol perfekcionista, ktorého bolo nemožné uspokojiť a jeho vek
túto vlastnosť iba vystupňoval. Tak isto sa často stáva, že zo starobou ľudia upustia od spoločenských
zábran, ospravedlňujúc sa tým, že sú príliš starí na to aby sa starali o to čo si o nich iní ľudia myslia.
Dúfam, že som vám dal dostatok informácií na to aby ste sa mohla správne rozhodnúť. Nie ste
nútená žiť s ofrflancom, ktorý si nedokáže uvedomiť, že je to on ktorý sa musí napraviť a nie čašník
čo rozlial kávu. Nedovoľte, aby ste opäť vkĺzla do otupenosti, ale podrobne si preštudujte svoju
situáciu a to vám umožní urobiť aj to najťažšie rozhodnutie.
Nervozita z lásky
Poznám sa z mojim frajerom už 16 mesiacov a som veľmi šťastná, pretože ešte nikdy som nebola
natoľko zamilovaná. On ma miluje bezpodmienečnou láskou a pri každej príležitosti mi to aj dá
vedieť. Prečo sa teda cítim taká neistá? Prečo len tak z nenazdania upadnem do paniky a začnem
mať strach že ho stratím. Nechcem aby moje dobiedzavé a negatívne myšlienky pokazili tento náš
vzťah.
Laura 43 ročná, New Jersy
Toto je presne to z čoho sa skladá láska. Láska súčasne vytvára bolesť a zároveň aj slasť. Je to
z dôvodu, že láska privedie naše najhlbšie aspekty na povrch. Otvorenosť ktorú láska privolá neplatí
iba pre tie najlepšie aspekty z nášho života. Tak isto sa opäť začnete cítiť ako dieťa a tento stav je
veľmi náchylný k zraneniu. Musím sa taktiež pozastaviť nad vašou parafrázou “ bezpodmienečná
láska “. Nikto kto vás pozná iba 16 mesiacov vás nemôže milovať bezpodmienečne. Je to milý prísľub
a túžby hodný cieľ, ale ešte ste k tomu nedorazila a určitá časť z vás to už vie. Už dávno ste vyrástli
z puberty a taktiež ste určite za svojho života viac krát milovala a aj prestala milovať. Teda moja rada
je sledujte pozorne svoje pocity, berte ich ako normálnu lásku a napredujte svojím životom.
Keď sa ma ľudia pýtajú “ ako môžem nájsť toho správneho partnera“, tak moja odpoveď za vždy
znie: “ Nehľadajte toho správneho, ale staňte sa tým správnym vy sám“. Toto isté platí aj pre vás.
Pozerajte sa na to týmto spôsobom.
Keď sa pozriem okolo seba, tak vidím príliš veľa bolesti a utrpenia spôsobené silami zla, alebo
katastrofami. Číha na nás nebezpečenstvo za každým rohom, alebo exituje iný spôsob ako sa na veci
máme pozerať ?
Len 31 ročná, Portland
Som si istý, že už viete že exituje aj iný náhľad na veci, teda skutočná otázka by mala znieť:
Ako môžeme adaptovať iný náhľad. Je celkom nemožné si vsugerovať slnečný deň, keď vonku leje
ako z pytľa. Ak to aj tak skúšate, tak sa uvádzate do sebaklamu. Veľa ľudí ktorí sa považujú za
realistov, chápu zlo a dobro ako seberovné, pretože realizmus vyžaduje, zobrať trpké a aj sladké
spolu.
Ale kto môže povedať, že trpké je viac reálne ako sladké? Ak vaša predstava o živote obsahuje iba
lásku a mier a vy sama ste sa vzdala násilia a šliapete po spirituálnom chodníčku, tak iba toto
neznamená, že nie ste realistka. Znamená to iba, že vašim cieľom je vyššia realita. Nemám na mysli
Boha, ale tak isto zase nevylučujem náboženstvo. Čo mám na mysli je ukrytý potenciál. Ľudská
nátura je rozštiepená, čiže obsahuje temnotu a aj svetlo. Vy môžete akceptovať aj temnotu, alebo
môžete dať prednosť svetlu až pokiaľ temnota kompletne nezanikne.
Toto je voľba veľmi osobného charakteru, pred ktorou nie je žiadneho úniku. Viem, že milióny ľudí sú
z tohto riadne popletení a znechutení. Iba len tak pasívne sedia a pozerajú reportáže násilia
a katastrof, korupcie a zločinu, ktoré sú dennodenne vysielané na televíznych obrazovkách. Avšak
toto staré porekadlo, že “ jedna sviečka postačí na to, aby sa temnota stratila“ sa potvrdilo byť
naprostou pravdou .
Svojím rozhodnutím rozšíriť si svoje vedomie, urobíte najväčší krok na odstránenie temnoty z ľudskej
nátury a potom objavíte, že vyššia realita sa v skutočnosti dá nájsť a prežívať.
Vzor týrania.
Už päť rokov som rozvedená a žila som dvadsať rokov som s emocionálnym tyranom. Prvá známosť
ktorú som mala po mojom rozvode skončila veľmi zle, pretože môj milenec sa ukázal byť alkoholik.
Teraz mám obavy, že sa opäť dostanem do nejakého nevydareného vzťahu. Ako by som dokázala
prelomiť tento vzor?
Ronda 46 ročná, Mišigan
Na to aby ste sa dostala sa do vzťahu z tyranom sú potrebné dva atribúty.
Prvý atribút je prehliadnutie varovných signálov.
Ľudia nie sú uzatvorené knihy a svojím chovaním vydávajú zo seba indikácie o svojej povahe. Ak
neignorujete tieto signáli, tak by nemalo byť ťažko rozoznať, kto bude mať vzťah k týraniu,
zneužívaniu, sebeckosti, bezohľadnosti, nadradenosti, neľudskosti, alebo závislosti. Týmto však
netvrdím, že sa nám ľudia budú ukazovať v totálnej pravde a úprimnosti, pretože toto nikto neurobí.
Práve na opak. Ľudia dávajú najavo iba tie najlepšie kvality svojej povahy a to hlavne ak chceme
získať niekoho pozornosť.
Druhý atribút je zlyhanie vnímať signály indikujúce kto by bol pre vás vhodný.
Pretože stále chceme vidieť v iných iba to najlepšie, tak je celkom ľahké prehliadnuť plápolajúcu
červenú zástavku. Je celkom prirodzené si myslieť, že začínať nový vzťah s nedôverou
a podozrievaním nie je vhodné. Tak isto je deštruktívne prehliadnuť aj ľudské dobro.
Väčšina z nás má v hlave predstavu o svojom ideálnom partnerovi a máme tendenciu vyradiť
každého kto sa nerovná tomuto ideálu. Zamyslite sa nad všetkými mužmi ktorých ste odmietli iba
preto, že boli nudný, plešatý, nedostatočne pekný, chudobný a podobne. V skutočnosti všetci mali
iba jednu chybu a to je, že sa nerovnali vašej umelo vytvorenej predstave. Toto je atribút
spoločnosti v ktorej žijeme, kde vonkajšie kvality sú považované za tie najdôležitejšie.
Nedávno sme mohli sledovať na televíznych obrazovkách seriál, kde desiatky pekných a úspešných
slobodných ľudí si verejne hľadalo svojho ideálneho partnera. Teraz keď sa to pozrieme s odstupom
tak zistíme, že z toho všetkého vznikli iba dve, alebo tri manželstvá, ktoré aj tak čaká skúška času. Je
kritické prekonať tieto tendencie, pretože je pre nás nevyhnutné rozoznať varovné signáli a to aj
spolu s ukrytou agendou.
Všetci máme túto schopnosť ktorá nám bola daná od prírody, ale my ju blokujeme rôznymi
spôsobmi. Vaše osobné zlyhania v minulosti vytvorili vo vás obrovskú zábranu. Ako Mark Twain raz
povedal,“ Mačka ktorá sa raz popálila na horúcej peci, si viacej nesadne na žiadnu a to bez ohľadu na
to, či je pec teplá, alebo studená “.
Vy sa musíte naučiť preskúmať vaše hlboko vryté sklamanie a brať ľudí takých aký sú, čo je
v skutočnosti zmes dobrého a zlého. Väčšinou toto je zapríčinené neschopnosťou sa rozhodnúť. Ak
v niekom uvidíte jeho dobré a aj zlé stránky, ako by ste zareagovala? Budete schopná akceptovať
dobré a tolerovať zlé ? Ak toto dokážete, tak zistíte niečo nové.
Prestanete byť zaslepená fantáziou perfektnej lásky a zistite že ste sa stali menej kritická a už tak
veľa nesúdite iných. Už sa menej bojíte a začali ste viacej dôverovať, čo vám umožní si ujasniť čo
vlastne chcete a ako to dosiahnuť. Väčšina ľudí nemá jasno v tom čo potrebujú a z toho dôvodu to
hľadajú na nesprávnych miestach.
Ja by som vám navrhoval aby ste nadobudli pocit bezpečia, istoty a uistenia, pretože nemôžeme
zanedbať nevyliečené vzťahy ktoré vás v minulosti zranili. Jedného dňa keď opäť nájdete sebaistotu,
tak začnete hľadať lásku na podklade súcitu a múdrosti, pretože tieto atribúty nadobudli prioritu vo
vašom živote. Najskôr identifikujete svoje potreby a potom hľadajte niekoho kto bude schopný ich
uspokojiť. Spoznávajte perspektívnych partnerov a vyskúšajte ich schopnosti. Viem si predstaviť ako
ťažko sa môže pre vás zdať dožadovanie vecí od iných, keď vy radšej sústreďujete svoju energiu na
ich uspokojenie. Taktiež sa podvedome strachujete či ste dostatočne mladá, pekná, alebo dobrá.
Keďže sa viacej koncentrujete na svoje nedostatky, tak si nedávaťe príležitosti na vyskúšanie, či nový
potencionálny partner bude schopný uspokojiť vaše potreby.
Ako náhle preostríte svoju pozornosť na seba, tak nadobudnete schopnosť reálne vidieť kto táto
osoba je a čo vám môže v živote ponúknuť. Myslím si že toto je ten najdôležitejší krok ktorý môžete
teraz urobiť a dúfam že som vám dal dostatok informácií o tom, po čom sa máte v budúcnosti
obzerať, a tým zabránila opakovaniu chybám z minulosti.
Spirituálny cvrček.
Bez ohľadu na to ako ťažko na niečom pracujem, ako veľa meditujem, ako veľa sa na niečom
podieľam, alebo rozvíjam moju mentálnu kapacitu, všetko v mojom živote ostáva nezmenené a nič
sa nedeje. Pracujem na sebe z vnútra a aj zvonku, ale moja situácia je nehnuteľná. Čo sa so mnou
deje a prečo sa neviem hnúť z miesta.
Dany 50 ročná, Atény Grécko
Myslím si že trpíte ohromnou povrchnosťou. Ak by som vás požiadal aby ste navarila večeru, tak
určite by ste nezačala pobehovať po kuchyni a len tak pohadzovala jedlom po stole alebo variči.
A práve toto je čo robíte vo svojom živote. Ste ako vystrašený vták lietajúci z jedného miesta na
druhé a váš melodramatický list, čo ste mi napísala taktiež zaváňa hystériou. Som presvedčený, že
ste príjemná a šarmantná dáma a moja rada je, aby ste sa dobre pozrela do zrkadla a rozhodla sa či
už chcete začať brať život vážne. Ak sa rozhodnete že áno, tak v tom momente príde pomoc a s ňou
aj zmena po ktorej tak túžite.
Aký význam majú moje sny?
Väčšinou sa mi snívajú bezvýznamné sny, ale občas mám aj také, ktoré sú odkazmi. Tieto sny sú
o udalostiach, ktoré čo sa stanú v blízkej budúcnosti. Keď sa mi sníva o mojom synovi, tak väčšinou je
to pre neho výstraha, čo ho aj viac krát zachránilo. V Decembri som mala sen o štyroch ľuďoch čo
zomreli v jeden deň. O pár dní neskôr som sa dozvedela zo správ, že zahynuli štyria robotníci ktorí
spadli zo stavby. Nemyslím si že mám nejakú nadprirodzenú moc, ale niekde hlboko vo mne sa čosi
deje. Deje sa toto iba v mojej hlave, alebo má tento úkaz aj svoje pomenovanie.
Karla, 35 ročná, Florida
Súhlasím s vami, že niečo sa deje, ale nie vždy je ľahké nájsť pre tento zjav názov. Dokonca je to ešte
ťažšie pre tých ľudí, ktorí takéto niečo nezažili a nemôžu tomu uveriť. Naše sny majú dlhodobú
históriu o doručovaní rôznych odkazov. Avšak v dnešnej dobe, sa kyvadlo vyhuplo iným smerom, keď
nervoví vedci tvrdia, že sny reprezentujú náhodnú, alebo popletenú mozgovú aktivitu.
Ak vám vaše sny dávajú význam, tak nie je toto pre vás dostatočný dôkaz? Ja tak isto mávam
významné sny. Niekedy sú mojim impulzom pre tvorivosť, niekedy komentujú na môj súčasný
emocionálny stav, alebo na veci ktoré sú neisté v mojej budúcnosti. Od prírody sú sny veľmi
osobného charakteru a taktiež môžu byť aj nevyspytateľné.
Vaše sny obsahujú elementy budúcnosti, keď vidíte väčšinou negatívne udalosti ktoré sa stanú
pravdou. Ale prečo je tomu tak ? Niekto by vás mohol považovať za nenormálnu, alebo pomätenú,
pretože sa vám podarilo otvoriť kanál do určitej časti vášho vedomia. Toto vám umožnilo vstúpiť do
domény intuície a vnútorného videnia, alebo lepšie povedané ďalekozrakosti. Buďte s týmto veľmi
šťastná, lebo milióny ľudí, nechtiac odizolovali túto časť svojho vedomia a tým pádom stratili svoj
prístup k intuícii a k vnútornému sprievodcu.
Čo sa týka praktického využitia vašich snov, veľa záleží na tom čo si myslite že je akceptovateľné.
Možno ste schopná pomôcť aj iným ľudom a nie iba svojmu synovi. Alebo možno že táto schopnosť
ostane iba vaša súkromná záležitosť. Nevylučujte žiadne možnosti. Umožnite svojmu srdcu aby
sprevádzalo váš nasledujúci krok.
Iba po jednej úrovni.
Už po dlhé roky som na ceste seba liečenia, ktorá sa pre mňa stala spirituálnou. Toto ma urobilo
zladenejšou s vecami ktoré vyvolávajú vo mne pocity kompletnosti a spokojnosti. Ale môj manžel ma
neustále zaťahuje do tieňa pochybností a negativity. Som z toho všetkého veľmi popletená a neviem
ako mám ďalej pokračovať v našom vzťahu. Máme spolu dve dcéry, ale aj keď k nemu necítim žiadnu
intimitu, tak ostávam s ním, lebo chcem udržať rodinu pokope. Snažím sa uveriť tomu, že aj bez
neho dokážem docieliť vnútorný mier. On nás považuje za normálnu rodinu, aspoň to tak vyzerá na
zovňajšok. Tak isto mu veľmi záleží na tom ako vyzerá pred inými, čo by náš rozchod narušil.
Neviem čo mám ďalej robiť. Mám pokračovať so svojou osobnou cestou, bez ohľadu na
neuspokojujúce manželstvo?
Gloria 31 ročná, Ontário
Vaša dilema má dve úrovni, ktoré ste vo svojej popletenosti akosi zauzlovala dokopy. Pokúsme sa ich
rozviazať a uvidíme či sa nám veci vyjasnia.
Prvá úroveň je že žijete s mužom s ktorým nie ste intímne spojená a ktorý nechce aby sa veci zmenili.
Toto je problém s vašou sebaúctou. Máte pocit že ste hodná lásky a ste si sebaistá ?
Ak áno, tak by ste nebola schopná žiť život založený na pretvárkach, predstierajúc že všetko je
v poriadku, bez ohľadu na to že každá nitka vášho bytia vám tvrdí, že je tomu naopak.
Avšak toto neznamená, že hneď zajtra by ste mala zdvihnúť kotvy a odísť. Vaša priorita by mala byť
dobre sa zahľadieť na seba a zistiť prečo sa cítite ako obeť nehodná lásky, alebo prečo máte pocit že
si nezaslúžite nič lepšie ako je váš manžel. Nevravím že všetky tieto atribúty sa vás týkajú a uvádzam
ich iba preto, lebo je nutné sa pozrieť na koreň tejto veci.
Je nám jasné, aké sú jeho motívy. On vás jednoducho chce udržať pod svojou rukou a vy sa snažíte
ospravedlniť jeho pascu svojou morálkou a dcérou. Ako môže byť morálne vychovávať svoje dieťa
v nešťastnom prostredí? Myslím si, že ak sa pozriete na situáciu bližšie, tak zistíte, že čo vás v nej
drží je v skutočnosti vaša seba neistota a strach z neznáma. Toto sú veľmi vážne osobné problémy,
ktoré sa dajú skonfrontovať a vo vašom prípade je to aj skutočne nevyhnutné.
Na druhej úrovni potrebujete sa spirituálne rozvinúť. Nie je váš doterajší život pre vás jeden veľký
spirituálny odkaz? Odkaz ktorý vraví, že emocionálne nie ste na správnom mieste a že
sa uspokojujete iba s omrvinkami. Pretože váš partner je veľmi sebecký a bezohľadný, tak vaše
vedomie sa ocitlo v opozičnom stave. Uvedomte si jeho postoj, lebo on neprejavuje žiaden záujem
sa pripojiť k vašej ceste osobného rozvoja. Možno že sa tým cíti ohrozený, alebo si myslí že je to
hlúposť, ale určite už je vám jasné že vás v tom nebude podporovať.
Ak sa zbavíte svojho fantazírovania, tak zistíte, že za svojimi dobroprajnými myšlienkami sa ukrýva
veľký zármutok a ľútosť. Toto ma zarmucuje , ale musíte si uvedomiť, že spirituálna cesta za vždy
vedie ku konfrontácii opozícií, čo nám posilňuje našu vnútornú moc. Som rád že sa stále držíte
pohromade, pravdepodobne iba zásluhou svojej duši. Ale duša nemá záujem aby ste žila v pasci ako
doteraz. Nechce aby ste sa utiahla do seba a vytvorila akýsi mystické prímerie, pokiaľ všetko okolo
vás je iba rejektovanie a samé prekážky.
Vaša situácia má aj pozitívny aspekt a to je, že váš život má možnosť byť oveľa lepší. Vyriešte prvú
úroveň tejto dilemy a druhá úroveň sa začne riešiť sama.
Cesta do vnútra.
Ako sa môže človek dostať do vnútra seba?
Mariána 48 ročná, Atlanta
Ďakujem za veľmi cennú a praktickú otázku. Ak vieme ako sa dostať do vnútra, tak veľa záhad
o osobnom rozvoji sa začne vyjasňovať. V skutočnosti všetci sme už začali zo svojou cestou do
vnútra. Ak sa vás niekto spýta ako sa máte, alebo, či ste nezabudli zamknúť zadné dvere, tak
automaticky hľadáte odpovede na tieto otázky v sebe. Váš fókus pozornosti sa zmenil z vonkajšieho
sveta na váš vnútorný.
Čo môžete nájsť keď vojdete dovnútra?
Je to bohatý svet s neprestajne prúdiacimi myšlienkami, pocitmi, spomienkami, nádejami, želaniami,
snami a strachom. Nikto nie je imúnny proti tomuto svetu. Je to tu v tomto svete, kde prežívame
všetky svoje zážitky. Ale pre každý príjemný zážitok, existuje aj zážitok nepríjemný. Tu sa začína
spirituálny rozvoj, pretože človek vidí, že bolesť ktorá bola zasiata dnu pomocou bolestivých
myšlienok, spomienok a vinou chce sa dostať na povrch.
Je vôbec možné ísť dnu a nezažiť bolesť?
Dokonca aj ak sa cítite šťastný a váš deň napreduje ideálne, tak myšlienky o tom, že sa ešte môže
niečo zlé stať sa nedajú z hlavy vypudiť. Teda úroveň nášho myslenia nie je náplasť na bolesť. Nikto
nedokáže kontrolovať bolesť myšlienkami. Z tohto dôvodu všetky spirituálne učenia tvrdia, že
existuje aj iná časť ľudskej mysle, kde vládne iba ticho. Ak nadobudnete schopnosť zažiť toto ticho,
tak vaša myseľ sa začne meniť. Namiesto dominovania strachom, vinou, alebo inými formami
vnútornej bolesti, vašou mysľou začne vládnuť neustále ticho. Z tohto stavu sa rozvinie pocit blaha
a pocit bezpečnosti. Ak budete pokračovať touto cestou a prežívať vnútorné ticho, tak nadobudnete
vnútorný mier čo vyvrcholí radosťou a blahom. Toto je rozvoj seba samého, čo je celým významom
ísť do vnútra.
Učitelia a sprievodcovia.
Ak má niekto problém nájsť účel svojho života, je možné aby iná osoba, alebo spirituálny sprievodca
to urobili za neho?
Irena 34 ročná, Istanbul
Nad vašou otázkou sa pravdepodobne zamýšľa každý, čo sa ocitol na spirituálnej ceste. Veľa ľudom
pomohlo nájsť si mentora. Ešte som nepočul o tom, že by mentor urobil z niekoho vygumovaného
nasledovníka. Spomínam toto iba z dôvodu, lebo sa zdá, že máte záujem o spirituálneho učiteľa, ale
máte strach by vás tento človek neovplyvnil na toľko, aby ste stratili svoju kontrolu. Dovoľte mi
zdôrazniť, že nikto vám nedokáže vziať to, čo mu dobrovoľne nedáte.
Existuje nespočetné množstvo učiteľov, ktorí majú v záujme iba moc a kontrolu nad ľuďmi a to nie
iba v spirituálnom svete, ale vo všetkom. Z toho dôvodu musíte byť opatrná, aby ste tomuto
neumožnila. Najlepší nástroj je byť ostražitá a byť si vedomá toho kto ste a čo vnímate. Nie ste tu na
to aby ste uspokojili dákeho učiteľa, mentora, alebo sprievodcu. Ste tu na to aby ste splnili svoje
najhlbšie osobné ciele.
Teraz môžete vidieť, že na vašu otázku neexistuje jednoduchá odpoveď.
Áno sprievodca vás môže nasmerovať k pocitu zažiť seba samého a k svojmu životnému účelu.
A
Nie, sprievodca nedokáže nahradiť vaše vlastné pátranie.
Keď cestujete autom, tak dopravné značky vám môžu povedať ktorou cestou sa máte pobrať, ale iba
vy máte možnosť zakrútiť volantom a zmeniť svoj smer.
Odkial pochádzame?
Akosi som z toho celá popletená. Ak pochádzame všetci z jedného zdroja, tak potom odkiaľ sa
zoberie naša individualita? Ja verím, že všetci pochádzame z Boha a že sme Boh čo si zvolil žiť ľudský
život. Stále mám problém pochopiť akú mienku má môj individuálny život, keď sme všetci jedna
duša.
Helen 31 ročná ,Terra Heart
Toto je veľmi abstraktná dilema, ktorá vás robí veľmi neistou a nemyslím si, že motívom tejto otázky
je nájsť absolútnu a konečnú odpoveď. Ak by ste dostala od Boha SMS-ku vraviacu:
“Ja obsahujem všetko a celá tvorivosť je vyjadrená mojou individualitou, tak isto aj moja
individualita obsahuje a vyjadruje nekonečnú inteligenciu “, určite by ste bola z toho dosť poletená.
Otázkou tu nie je či ľudia dostanú svoju individualitu, ale ako sa sama cítite o sebe. Niečo o tom kto
ste vás veľmi znepokojuje a pretože váš list neindikuje zdroj odkiaľ to pochádza, tak príčina sa môže
skrývať hocikde.
Väčšia ľudí, keď sa pozrie na seba v zrkadle , tak vidí čo sa im na sebe nepáči a nemám na mysli iba
fyzický aspekt. Obyčajne pre ľudí vo vašom veku, zoznam chýb je dosť dlhý, pretože v tomto veku
ľudia naberú na seba veľmi veľa nárokov, čo vedie k častému sklamaniu. Takéto veľké sebavedomie
nenaznačuje tomu že ste menejcenná, ale že sa vidíte realisticky. Toto nie je nejaká záťaž, ktorej sa
musíte zbaviť, pretože skonfrontovať realitu je jedno veľké životné dobrodružstvo. Za dospelosťou sa
nachádzajú nové horizonty a cestičky k odkrytiu hodne záhad a ja vám ich vrelo doporučujem
preskúmať. Možno je pravdou ako vravíte, že Boh nás stvoril všetkých, ale aj tak nemusel pri tom
použiť iba jednu formičku na cesto.
Návod na to, ako sa zmeniť.
Keď je niekto 59 ročný, ako sa môže naučiť rozmýšľať iným spôsobom, pozerať sa inými očami
a pokračovať v osobnom rozvoji s pocitom mladosti? Ako by som mohla udržiavať zvedavosť
životného tuláka pri živote? Asi som túto schopnosť niekde na ceste svojim životom stratila.
Barbara 59 ročná, Oregon
Obávam sa, že váš hlavný problém je jaša veriaca sústava, ktorú ste si prisvojila zo svojho okolia.
V tejto viere je mladosť čas pružnosti a zmeny. Ale v skutočnosti mladí ľudia sú medzi nami tí čo sú
najmenej sebaistí a sú neschopní urobiť správne životné rozhodnutia. Iná časť toho istého veriaceho
systému je, že byť v stredných rokoch znamená byť vypraný, pretože veríte, že to najlepšie v živote
sa už minulo. Namiesto obnovy a sviežosti, prežívate dennodenne predieranie sa životom v snahe
nestratiť svoj elán a neupadnúť do nudy. V skutočnosti starší ľudia už spoznali kto vlastne sú.
Takže odpoveď na vašu dilemu je previerka vašej viery a vášho starého kondicionovania.
Pozhovárajte sa s niekým kto nie je zaťažený s takýmto obmedzeným myslením. Toto bude
vyžadovať trochu odvahy, pretože vy nachádzate svoju bezpečnosť vo svojej temnej škrupinke. Ale
keď sa pozriete okolo seba, tak uvidíte iných ľudí vášho veku, ktorí sú iniciatívni, svieži a pripravení
na hocakú konfrontáciu a tešia sa na každý nový deň. Pripojte sa k nim a otvorte svoju myseľ k ich
viere o živote a vaša vytúžená zmena sa dostaví.
Rozdielna viera.
Už pred dlhými rokmi som zmenila svoju vieru na Budhizmus. Celá moja rodina sú katolíci a neustále
mi pripomínajú, že po smrti sa s nimi nestretnem v nebi. Obyčajne sa iba usmejem a ignorujem tieto
poznámky, lebo v skutočnosti neviem ako mám na ne reagovať. Vždy sa za mňa modlia a ja neviem
ako sa mám vyrovnať s touto vinou ktorú neustále pocítujem.
Mira 57 ročná, New York
Z vášho listu je vidieť, že vaša rodina je veľmi tradičná a drží sa veľmi pokope. Ak môžete tak buďte
za to vďačná, lebo dosiahnuť tak blízke združenie je pre väčšinu ľudí veľmi obtiažné. Ale každá dobrá
vec je zapletená aj s nedobrými vecami. V dnešnej tradičnej spoločnosti, je to viera čo
sformuje človeka, či je to už člen rodiny, kmeňa, etnickej skupiny, alebo rasy.
Možno že iba niektoré zo spomenutých identít sa na vás vzťahujú. Z vášho listu je zrejmé, že vaša
situácia by sa mohla tak isto vzťahovať na niekoho iného, kto by sa vydal za muža inej farby koži,
alebo etnickej skupiny. Tradície nútia ľudí aby sa držali svojej identity a zmena je obyčajne ich
nepriateľom. Vo vašom veku je nutné akceptovať názor svojej rodiny. Ste príliš stará na to aby ste
upokojovala svoju rodinu, čo by sa dalo očakávať od niekoho o polovičku mladšieho ako vy.
Obávam sa, že vydávate zo seba zmiešané signály, pretože robíte všetko to čo je vo vašich silách aby
ste ich presvedčili, že zmena viery vás nezmenila a stále ste tou, ktorá bola v rodine plne
akceptovaná. Ale teraz Budhizmus začal byť v rodine prekážkou. Nebudete schopná zastaviť ich
rezistenciu proti vašej viery, ale môžete prestať hrať na obe strany.
Demonštrujte im že ste šťastná a spokojná ako Budhistka. Taktiež im dajte najavo, že ich kritika nie
je férová a taktiež nie je vítaná. Nabudúce ak utrúsia nejakú poznámku o Budhizme, tak odíďte z izby,
alebo aj domu. Robte to až pokiaľ im nezapne že, vaša viera nie je otvorená na diskusiu a že ostatok
z vás je niekto ktorého môžu v rodine akceptovať.
Muž tam hore.
Už po dlhšiu dobu mám problém sa zmieriť s faktom že považujeme Boha byť mužského pohlavia.
Mohli by ste navrhnúť ako by som mohla akceptovať túto diskrimináciu? Alebo mala by som ho
chápať ako neutrálneho bez žiadneho pohlavia.
Doria 36 ročná, Filadelfia
Koncept Boha byť mužského pohlavia, je v židovsko-krestanskej tradícií je veľmi hlboko vrytý. Toto
dáva miliónom ľudí možnosť si predstaviť Boha ako deduška s bielou bradou sediaceho na tróni
v niekde v mrakoch. Neviem či vás toto znepokojuje, ohrozuje, vzrušuje, alebo stimuluje vašu
citlivosť pre neférovosť, pretože celá táto idea je príliš limitovaná pre všemohúcu bytosť.
Vierovyznanie východu chápe toto oboma spôsobmi, čiže osobne a aj kozmicky. Na osobnej úrovni,
rôzne obrázky a sošky sú používané na modlenie a bohoslužby veriac, že pozerať sa na ľudsky
vyzerajúce veci, je iba ľudské. Ale súčasne je chápané že Boh je v skutočnosti nekonečný, bez limitu
a bez hraníc. Čiže tu existujú dve komplementárne verzie z Boha.
Funguje tento štýl aj pre vás? Ak nie, tak navrhujem použiť túto dilemu ako súčasť vášho
spirituálneho vzrastu. Zistite čo vám v skutočnosti na tomto vadí. Predebatujte túto otázku aj
s inými, čítajte a vzdelávajte sa. Avšak chcel by som vás varovať, aby neostal tento, alebo iný spor
ako tŕň vo vašej päte. Samozrejme, že spiritualita sa zaoberá viacej ako s tým, či list pre Boha by mal
začínať Milý pán, alebo Milá pani.
Osamelý pátrač.
Už po niekoľko rokov pátram po Bohu. Tak isto väčšinu môjho života beriem lieky proti depresií. Už
som raz zažila Božiu prítomnosť a pocit z toho bol úžasný, ale iba krátko trvajúci. Pracujem ako
zdravotná sestra v neďalekej nemocnici a vidím ako iný ľudia hľadajú svoj komfort v Bohu, ale mne
sa akosi nedarí sa s ním opäť spojiť. Viacej verím na vedu a pravdepodobnosť, že posmrtný život
nemusí neexistovať. Je to veľmi samotársky pocit, ale nevidím príčinu načo sa modliť, lebo ak sa aj
modlím, tak sa cítim akoby som sa iba zhovárala sama so sebou. Chcem nájsť nejaký iný koncept
Boha, v ktorého by som mohla dúfať. Ateisti nemajú nič v čo by mohli dúfať. Viem, že neexistujú ani
správne a ani nesprávne odpovede, ale možno je aj iný spôsob ako vidieť život a to aj bez Nebeského
otca.
Kóra 52 ročná, New Mexiko
Citoval som váš list skoro v celej dĺžke, lebo viem, že veľa čitateľov bude s vami sympatizovať. Je
oveľa jednoduchšie opustiť kostol, alebo svätinu, ako nájsť nový do ktorého by ste mohli vstúpiť.
Avšak žiadne nové dvere neexistujú, pretože existuje iba cesta. Tradičná cirkev má výhodu, pretože
je už pre nás naservírované na tanieri to čo máme robiť. Ak sa modlíte, poslúchate božie prikázania,
veríte v teológiu a nezblúdite, tak nie je za potreby zmeniť svoju životnú dráhu.
Avšak vopred pripravené dráhy nie sú už na vašej úrovni. Bez ohľadu na vašu osamelosť mala by ste
sa uctievať, pretože ste prešla už hodný kus cesty. Ale nie ste ešte na konci a tak isto ani na konci
svojej viery. Toto je pre vás iba medzi zastávka.
Ako náhle nájdete spôsob ako kráčať ďalej, zistíte že vám ostalo ešte veľmi veľa míľ kráčať.
Pretože pracujete so zomierajúcimi ľuďmi, nemôžete sa vyhnúť otázkam o živote a smrti. Pre vás
smrť je aktívna téma a väčšina vášho života sa zaoberá pochopením vzťahov medzi životom
a smrťou. Namiesto toho aby táto téma bola vaším štupľom, môžete ju zmeniť na svoju výhodu.
Oceňujte že ste dostatočne motivovaná na to zistiť, kto v skutočnosti Boh je.
Avšak doporučoval by som najskôr vyriešiť váš pocit osamelosti. Aj keď nežijete vo veľkom meste,
tak som si istý, že v blízkom okolí nájdete spirituálne kluby, alebo spolky ktoré by vás prijali aj
s úrovňou na akej sa práve nachádzate.
Vy ste nepokojný hľadač nových odpovedí, ktorý potrebuje nájsť priateľov mysliacich na jednakej
úrovni z ktorých by ste mohla ťažiť svoju podporu. Ste od prírody osoba ktorá rada pomáha a teraz
nadišiel čas, aby ste pomohla sama sebe a to pestovaním časti z vás ktorá chce niekde patriť a byť
uspokojená. Vaša Božská súčasť sa dostaví sama od seba.
Zapríčinila som si svoju chorobu?
Minulý rok v Januári mi lekár zistil rakovinu prsníka. Mala som vtedy iba 38 rokov a dovtedy som
prečítala veľa kníh o vplyve mysli na telo. Teraz po skončení môjho liečenia mám neustálu potuchu,
či moje negatívne myšlienky nezapríčinili moju chorobu. Čítala som jedno vysvetlenie, ktoré tvrdí, že
rakovina prsníkov je zapríčinená prílišnou starostlivosťou o iných a zanedbávaním seba. Je toto
pravda? Myslenie tohto spôsobu vytvára vo mne pocit viny.
Jasmín 39 ročná, Santa Monika
Jednou z naj frustrujúcich atribútov z lekárstva mysle a tela sú otázky pacientov o ich spoluvine na
vzniku choroby, kde je vina zamenená za liečbu. Šikanovanie pochybných myšlienok blokuje zámer
liečenia. Ako náhle tieto starosti vyvrcholia do posadlosti, tak sa k nej pripoja aj iné obavy. Z ktorých
najväčšia je strach z návratu choroby. To čo začalo ako pomoc mysli pri liečení tela, je postavené na
hlavu a myseľ sa zmení na niečo kde iba sídli, hrôza a strach. Ako sa dostať z tohto začarovaného
kruhu von? Čo môže uvoľniť z mysle liečivú pomoc a to bez zapríčinenia bolesti?
V prvom rade si uvedomte, že ste upadli do pasce spôsobom obviňovania svojej mysle. Bolo by hlúpe
povedať svojej mysli “ Potrebujem tvoju lásku, lebo mi najviac ubližuješ “ Ako náhle zlúčite lásku
s bolesťou, alebo vinu s liečením, tak oba tieto protiklady vytvoria medzi sebou múr. To čo cítite
a opisujete vo svojom liste je vlastne váš vnútorný konflikt.
Za druhé, skonfrontujte tento konflikt, pretože sporná otázka nie je, že som si to zapríčinila sama, ale
čo môžem urobiť s múrom čo sa vo vnútri vytvoril. Môžete byť spokojná, lebo neboli robené žiadne
výskumy tvrdiace že existujú rakovinové povahy. Aj keď sa zdá, že existuje spojenie medzi
negatívnymi emóciami a zvýšeným rizikom ochorenia, tak takáto možnosť je veľmi vzdialená. Veľmi
vzdialená na to aby mohli emócie niekoho odsúdiť k rakovine. Tak isto aj genetické spojenia nie sú
len tak jednoduché. Fakticky doposiaľ nie je jednoznačne známe, že by niekto ustanovil nejaké
spojenie medzi hocičím a rakovinou.
Po tretie, skonfrontovaním skutočného problému, zvážte pozitívnu stránku liečenia pomocou
ľudského vedomia. Je to obrovské pole možností, ktoré umožňuje cestu k všeobecnému zdraviu.
Prinesenie tohto do nášho života musí byť pre všetkých ľudí niečo úžasné. Pozrite sa na svoju
situáciu a realisticky sa rozhodnite, ktoré z nasledujúcich návrhov by mohol viesť k uzdraveniu:
Menej vonkajšieho stresu
Podporná skupina ľudí čo prežili rakovinu
Ošetrovanie tiesne a depresie
Hlbšie porozumenie najnovšieho výskumu liečenia pomocou vedomia
Spirituálny prieskum a rozvoj
Lekárske ubezpečovanie
Pomocník s dennodennými úkonmi
Lepšie pracovné podmienky
Meditácia na upokojenie mysle
Masáž Tela
Emocionálna blízkosť k svojmu partnerovi
Prevencia a zmena životosprávy
Vaším najväčším nepriateľom je vaša osamelosť a beznádejnosť ktorú tým prináša. Každý jeden z
predchádzajúcich návrhov svojim spôsobom bojuje proti izolácii a bezbrannosti. Záleží iba na vás, či
sa rozhodnete preskúmať seba do hĺbky, čo je potrebné na to, aby ste mohla zistiť svoje najnutnejšie
potreby. Je mi ľúto povedať, že moderná medecína je veľmi neosobná a tradičná podpora našej
spoločnosti je pre väčšinu z nás už dávno stratená. Teda všetko spadá na každého jedného
z pacientov, aby si naplánovali svoju osobnú liečbu. Ja vám veľmi podporučujem začať túto cestu,
pretože temná doba ktorú práve prežívate môže byť vyliečená.
Spokojná, ale nie štastná
Je vnútorný mier to isté ako byť šťastná? Nemôžem povedať, že sa cítim šťastná, ale tak isto nie som
si istá, či som položila správnu otázku. Avšak cítim vnútorný pokoj, ktorý vyzerá byť trváci. Často
rozmýšľam, či by sa tento pokoj vytratil, ak by som sa ocitla bez domova mrznúca niekde pod
mostom. Alebo vytratil by sa keby som vyhrala lotériu? Možno potrebujem nájsť spôsob, ako ostať
spojená týmto pokojom v takýchto extrémnych situáciách.
Jake 46 ročná, Kork Island
To čo prežívate nie je pokoj, ale stav necitlivosti. To čo väčšina ľudí volá iba prežívanie, vy voláte
vnútorný mier. Je smutné, že milióny ľudí sú spokojní iba prežívaním, len z dôvodu, že je to lepšie
ako byť chorý, alebo bezdomovec. Aj keď schovávanie v diere je vcelku bezpečné, nikto nemôže
povedať, že je to dáka čistá slasť.
Šťastie sa stalo hlavým predmetom výskumu psychológie a predpokladám, že aj vy ste sa už s tým
stretla. Jedno odvetvie, takzvanej pozitívnej psychológie tvrdí, že byť šťastným je iba dočasný zjav,
pretože vonkajšie vplyvy ovplyvňujú naše pocity šťastia, alebo smútku. Tak isto existuje aj
emocionálna predvoľba, ktorá je u niektorých ľudí naladená na šťastnú vlnovú dĺžku a u niektorých
na tú smutnú.
Výskum naznačuje, že nech je to už hocičo čo robí ľudí šťastných, alebo smutných, ale osobná voľba
tu hraje najväčšiu rolu. Teda toto znamená, že váš vnútorný mier je závislý na voľbách ktoré ste
urobili v minulosti. Všetci sme boli naprogramovaní nabrať na seba hlboko vryté viery spoločnosti
ako svoju realitu a považovať tvrdohlavé zvyky ako za nevyhnutné. Avšak existujú aj iné možnosti,
ktoré prinášajú novú úroveň šťastia, ktoré poznáme ako slasť, alebo extáza. Táto forma šťastia je
hlboká, neprestajná a môže sa stať vašou súčasťou. Iba takéto šťastie nám nikto nedokáže vziať.
Ako náhle ste preskúmali svoje otvorené možnosti, tak sa môžete rozhodnúť, či sa viacej môžete
uspokojiť s vaším súčasným vnútorným mierom. Ak sa rozhodnete ísť dopredu, tak vaša cesta bude
cestou k expandovaniu svojho vedomia a toto je to tajomstvo ku šťastiu a k vnútornému mieru.
Hľadanie odpustenia.
Ako sa môžem uistiť, či som kompletne odpustila môjmu bývalému manželovi za jeho alkoholizmus,
zneužívanie a opustenie svojej rodiny? Môže byť toto dosiahnuté bez toho, aby som sa s ním musela
skontaktovať ?
Žili sme spolu po 20 rokov a nerozprávala som sa s ním od nášho problematického rozvodu, ktorý sa
odohral pred 15 tími rokmi. Pomocou vedomostí nadobudnutých spirituálnym štúdiom, som sa
naučila akceptovať všetky dobré veci čo sme spolu za tie roky zažili. Mám s ním súcit a hlavne taktiež
ľutujem jeho zneužitie v detstve. Ale je toto dostatok ?Teraz sa cítim viacej sebaistá a spokojná ako
kedykoľvek predtým. Ale stále mám taký pocit, že je tu treba urobiť ešte viac.
Elen 53 ročná, Virginia Pláž
Kladiete otázku, ktorej odpoveď je jednoznačná. Čo ste sa v skutočnosti spýtala je že: “ Ako budem
vedieť kedy ma prestane bolieť rameno ?“
Keď bolesť zmizne, tak je preč. Ale myseľ nie je tak jednoduchá a to z dvoch príčin.
Za prvé: Vedomie má viacej ako jednu vrstvu bolesti. To čo zažívate teraz, je pozostatková bolesť
ktorá leží hlbšie, než ste doposiaľ dočiahla. Táto bolesť leží na mieste kde sa nachádza vaša identita.
Na tomto mieste si asi nebudete chcieť pamätať minulosť, alebo sa jej držať. Avšak iný váš aspekt
vám môže nahovárať, že sa jej musíte držať.
Takéto pocity sú veľmi komplikované, pretože je to ako odmotať klbko douzlovanej bavlny, nechajúc
si niektoré nitky a zbaviť sa zbytku. Toto je možné dosiahnuť iba intenzívnym seba výskumom a často
aj s dlhotrvajúcou psychoterapiou a to je bez žiadnych záruk na úspech. Taktiež takáto hlboká
trauma sa môže pre vás stať neúnosná. Prepáčte že som použil túto frázu, ale uvedomte si že všetky
bremená môžu byť zľahčené. Vy ste zľahčovala to svoje už po pätnásť rokov a liečebný proces bude
stále pokračovať, vďaka úrovni vášho vedomia.
Po druhé: Vedomie sa neprestajne samo seba sleduje a nachádza na sebe chyby. Toto je jeho veľmi
známa hra, ktorú je nemožné vyhrať. Váš list naznačuje viacej k svojej neistote, ako ku
pozostatkovému hnevu k vášmu manželovi. Skúste mu napísať mentálny list a ponúknite mu v ňom
svoju nádej. Samozrejme, že toto sa iba odohrá vo vašej hlave a nie v skutočnosti.
Tak isto spomínate vo svojom liste, že vaša neschopnosť nájsť nového partnera naznačuje k niečomu
nedokončenému. Môj názor na to je že, iba to čo ostalo nedokončené je postaviť sa na vlastné nohy
a stať sa samostatnou osobou a to bez pomoci muža. Jedna z príčin, prečo ste po celé roky ostala žiť
s alkoholikom, je že ste verila, že ho potrebujete. Táto potreba je ešte stále v pozadí vašej mysli
a podvedome ju dúfate preložiť na iného muža. Moja osobná rada je, aby ste viacej pracovala sama
na sebe, a nie na odpustení vášmu bývalému manželovi. Odpustenie sa dostaví aj samo, keď pocit
bytia sama sebou vás naplní.
Požehnaná duša, alebo Peter Pan
(Peter Pan je rozprávková bytosť)
Po celý čas som sa dokázala zo života tešiť a hlavne od dovŕšenia svojich 22 rokov som sa cítila byť
požehná pretože som našla spojenie s Bohom. Uvedomila som si, že som spirituálna bytosť, ktorá si
zvolila žiť ľudský život. Ale moja kariéra bola totálne absurdná. Vždy som zanechala prácu, keď ma
začala nudiť, alebo keď sa dostavila lepšia príležitosť. Súčasne som nezamestnaná a na hranici
bankrotu, ale hlboko vo vnútri viem, že všetko sa rozvíja perfektne a že spolu s mojimi deťmi
budeme v poriadku. Moja otázka znie, prečo stále priťahujem na seba nedostatok, keď sa snažím
pritiahnuť hojnosť.
Tedy 53 ročná, Ohio
Niektoré aspekty z vášho listu nepasujú spolu. Spojitosť s Bohom naznačuje k vedomostiam, čo ma
zaráža, lebo si neviem predstaviť, ako ste sa dostala tam kde ste práve dnes. Považujete sa za
požehnanú, ale akosi vám nevadí žiť životným štýlom, ktorý pravdepodobne prináša dosť veľký stres
na vašu rodinu. Môj inštinkt mi vraví, že sa vôbec nejedná o priťahovanie nedostatku, alebo hojnosti.
Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že iba dva druhy ľudí striedajú prácu za prácou.
Prvý druh, sú tvorivý a zvedaví ľudia, ktorí milujú nové a zložité problémy. Nemajú radi rutinu a stále
majú zrak upretý na nový horizont.
Druhý typ sú ľudia nezodpovedný, nepokojný a neschopný celkove dospieť. Toto sú takzvaní Peter
Pán tohto sveta. Šarmantní vo svojej mladosti, ale nie tak dobrí v dospelosti.
Tak teda ktorý typ ste vy?
Ako náhle sa úzkostlivo sama vyšetríte a nájdete svoju odpoveď, tak vaša súčasná situácia nastane
byť priehľadnejšia.
Ak ste zvedavá a tvorivá osoba, tak pravdepodobne by bolo najlepšie začať nejaký svoj biznis,
ale nájdite si niečo čo vás nezačne za pár mesiacov nudiť.
Ale ak ste ten druhý typ, tak veci budú pre vás pokračovať veľmi ťažko. Pravdepodobne najlepšie pre
vás bude nájsť si dáku prácu z ktorej po čase aj tak odídete. Smutné na tom je, že vo vašom veku, váš
čas sa nemilosrdne kráti a tak isto aj vaše stratégie ako nedocieliť plnú dospelosť.
Download

Drahý Deepak Táto kniha vznikla z listov ktoré som obdŕžal od ľudí z