Download

Zvyčajne v piatok pred sobášom idú snúbenci na svätú spoveď