Liturgické oblečení
Kněžské, jáhenské oblečení
Klerika – černý oděv s dlouhými
rukávy a skládanou suknici
sahající po kotníky. Kněz nosí
kleriku mimo liturgií.
Rocheta (superpelice) –
roucho bílé barvy, obléká se
na kleriku a pod štólu. Střih je
shodný s rochetou pro
ministranty, pouze na okrajích může být
zdobená krajkou nebo výšivkou. Používá se
při liturgický příležitostech mimo mši svatou.
Humerál – široký pruh bílé
látky, na dvou rozích opatřené
tkanicemi. Obléká se pod albu
kolem krku proto, aby zahalila kleriku či
světský oděv kněze a bránila ušpinění
liturgických rouch od potu.
Alba – bílý oděv podobné
velikosti jako klerika. Spodní
okraj nebo rukávy mohou být
zdobeny krajkou nebo výšivkou.
Buď má v sobě všitou šňůru na
stahování, nebo se k přepásání používá
cingulum.
Cingulum – silnější šňůra, kterou
se přepásává alba. Na koncích
bývá zakončena třásněmi. Často se
nahrazuje bílým pásem s gumou.
Štóla – pruh látky v liturgické barvě,
kterou má kněz kolem krku, přičemž
cípy štoly splývají na kolena.
Jáhenská štóla – pruh látky
v liturgické barvě, rozměry se podobá
štóle pro kněze, ale jinak obléká: Leží
na levém rameni jáhna a směřuje
k jeho pravému boku, kde jsou oba
cípy.
Ornát – svrchní liturgické roucho
v liturgické barvě, které má
uprostřed otvor pro hlavu. U
tohoto otvoru může být zip, který patří
většinou na levé rameno kněze. Používá jej
výhradně kněz. Máme dva typy ornátu
gotický a barokní. Dnes se používá gotický.
Dalmatika – svrchní liturgické
roucho v liturgické barvě pro jáhna.
Od ornátu se liší tím, že má široké
rukávy sahající k loktům.
Ministrantské oblečení
Klerika – ministrant nosí kleriku, která je
ušitá podle jednoduššího střihu než kněžská.
Komže – suknice často černé barvy,
která sahá od pasu ke kotníkům. Může
být i v liturgické barvě.
Límec – límec kolem krku, který je
zapnutý na háček nebo knoflík. Bývá
černý nebo v jiné liturgické barvě.
Rocheta – bílé roucho pro ministranta
sahající pod pás, s dlouhými rukávy a
obdélníkovým výřezem kolem krku. Obléká
sena kleriku nebo na komži a límec.
Alba – ministrant může oblékat místo výše
uvedených oděvů pouze albu. Podobá se
kněžské albě.
Download

Liturgické oblečení