Ing. Miroslav ŠOT
Datum narození: 16.2.1957
Bydliště: Pravčice 5, 768 24 Hulín
Vzdělání
1972-1976 Vojenské gymnázium v Opavě
1976-1980 Vojenská vysoká škola ve Vyškově, obor:průzkum a cizí armády
1990-1994 Katolická teologická fakulta UK Praha
1995- vysvěcen na trvalého jáhna – Olomoucká arcidiecéze
Zaměstnání
1980 - 1985 voják z povolání Podbořany
1958 - 1992 technický kontrolor, technik BOZP a PO Severočeské státní lesy Chomutov
1992 - 2000 voják z povolání – Chomutov, Kroměříž, Praha
2000 - 2005 úředník na Krajském úřadu Zlínského kraje
2006 - doposud - nemocniční kaplan NMS
Nemocnice milosrdných sester Vincence de Paul Kroměříž
V Pravčicích 3.2.2014
Download

Sot_cv