Hravo ži zdravo 2014
Ahoj kamaráti!
S novým školským rokom začína aj ďalší ročník internetového kurzu zdravého
životného štýlu Hravo ži zdravo. Poďte sa s ním zabaviť a niečo sa naučiť.
Výherný certifikát za 1. miesto
Čakajú vás zaujímavé úlohy, hádanky a tajničky, ktoré vám ukážu, aké ľahké je
žiť zdravo. V štyroch lekciách, ktorými vás prevediem, sa naučíme správne jesť,
dostatočne piť a povieme si, prečo je pre nás dôležitý aj pohyb.
v 3. ročníku kurzu Hravo ži zdravo 2013
Výherný certifikát za 1. miesto
Ak si piatak, Základná
požiadaj svojho triedneho
učiteľa,
už v septembri zaregistroval
škola
s aby
materskou
školou,
tvoju triedu do kurzu Hravo
zdravo.
Do nej sa
potom zaregistrujte
aj tvoji
v ži3.
ročníku
kurzu
Hravo žity zdravo
2013
spolužiaci, nazbierajte
v súťažných úlohách čo najviac bodov a získajte atraktívUlič 137
s materskou
školou,
ne ceny – oblečenie a obuvZákladná
na šport a voľnýškola
čas od spoločnosti
EXIsport, detské
sandálky PROTETIKA
Orthopedic
od spoločnosti PROTETIKA, či voľné vstupy
Trieda
5.A
Ulič 137
do ľubovoľnej expozície Slovenského národného múzea.
vyhráva pre všetkých
Triedažiakov
5.Aa učiteľa triedy mikiny značky Authority/EXIray
do
školy
alebo
na
voľný
čas od
EXIsport,
poukaz na nákup
Informácie o kurze,
a spoločnosti
výhrach
nájdete
vyhráva presúťaži
všetkých žiakov
a učiteľa triedy
mikiny značky Authority/EXIra
ortopedicko-rehabilitačných
sandálov
v
hodnote
10,Eur
od spoločnost
do školy alebo na voľný čas od spoločnosti EXIsport, poukaz na náku
www.hravozizdravo.sk
PROTETIKA,
a.s.
a
voľný
vstup
do
expozície
Slovenského
národného
múzea
ortopedicko-rehabilitačných sandálov v hodnote 10,- Eur od spoločnos
podľa vlastného
výberu. a.s. a voľný vstup do expozície Slovenského národného múze
PROTETIKA,
Súťaž
trvá
do 31.
1. 2015.
podľa
vlastného
výberu.
HLAVNÍ
HLAVNÍ
PARTNERI
PARTNERI
HLAVNÍ
PARTNERI
PRODUKTOVÍ
PRODUKTOVÍ
PARTNERI
PARTNERI
PRODUKTOVÍ
PARTNERI
ODBORNÍODBORNÍ
ODBORNÍ
GARANTI GARANTI
GARANTI
Download

Leták A5 - Hravo ži zdravo