Ošetrite porast
hnojivom ROKOHUMIN
a spoznajte krásy
Číny
1000
l
50 l
25 l
AKCIA- S ROKOHUMINOM do Číny
April - August 2015
1 000 lit. hnojiva
ROKOHUMIN
v ľubovoľnom balení =
1 zlosovateľné číslo
• t ýždenný poznávací zájazd
do Pekingu, hlavného mesta Číny
•s
poločnosť ROKOSAN s.r.o.
vyžrebuje v posledný augustový
deň 4 samostatných výhercov
Podmienky súťaže
Pri kúpe 1 000 litrov hnojiva
ROKOHUMIN v ľubovoľnom
balení budete zaradený
do žrebovania o týždenný
poznávací zájazd do Pekingu,
hlavného mesta Číny.
Každý nákup 1 000 litrov
získava samostatné
zlosovateľné číslo, čo pri
väčšom odbere zvyšuje Vaše
šance na výhu!
Organizátor a garant súťaže:
ROKOSAN s.r.o. Kollárova 446, 078 01 Sečovce
www.rokosan.com
Regionálni zástupcovia RWA SLOVAKIA
Ing. Ján Čertan 0905 662 056
Ing. Gabriela Ďurišová
0915 888 366
Ing. Jaroslav Fabián
0915 888 367
Ing. Jana Ušáková
0917 947 674
Ing. Zoltán Csápai
0905 532 236
Ing. Peter Luhan
Ing. Norbert Kovács
Ing. Jana Španitzová
Ing. Igor Čalkovský
Ing. Miroslav Mihal
Ing. Marek Obert
0 9 0 5 662 941
0 9 0 5 719 102
0 9 0 5 986 657
0918 433 002
09 17 977 838
0915 714 841
Download

AKCIA-S ROKOHUMINOM dO ČíNy