AKCIA ROKOHUMIN
FEBRUÁR / MAREC 2015
Objednajte 1000 litrov listového hnojiva
ROKOHUMIN a získajte ku každému
„jumbo“ baleniu exkluzívny produkt RWA
Mini GArDeN
jumbo
ie
balen
l
0
100
v cene 1€ za kus
en-u
inigard
cena M naní 1000 lit.
d
pri obje OKOHUMIN
R
a
hnojiv
štandardná
predajná
cena
1€
50€
UNIVERZÁLNA SADA NA PREDPESTOVANIE PRIESAD
Sada obsahuje:
miniparenisko s ventiláciou
2 kg sypkého rohovinového hnojiva (rokohumin, rokosan plody)
4 lit. tekutého hnojiva (univerzál, zelenina, jahody, kvety)
1 pár rukavíc
4 balíčky zeleninového osiva
pestovateľský substrát
praktickú pestovateľskú príručku
POSTUP PRI POUŽÍVANÍ MINIPARENISKA
1. otvorte
škatuľu
2. Uložte sadbovú
dosku
3. rozbaľte
zeminu
4. Jamky naplňte
5. Utlačte
po okraj
zeminu
zeminou
a zalejte vodou
6. Rozbaľte
semienka
18-20˚C
7. Vysaďte
semienka
8. Dosypte
zeminu
9. Navlhčite
vodou
10. Uzatvorte
parenisko
11. Umiestnite
na svetlé miesto
12. Pravidelne
zalievajte
13. Sledujte
vzdušný režim
14. po vzídení
odstráňte kryt
15. presádzajte
na políčko
16. Pri presádzaní použite
priložené sypké
a kvapalné hnojivá
regionálni zástupcovia RWA SLOVAKIA
Ing. Ján Čertan Ing. Gabriela Ďurišová
Ing. Jaroslav Fabián
Ing. Jana Ušáková
Ing. Zoltán Csápai
0905 662 056
0915 888 366
0915 888 367
0917 947 674
0905 532 236
Ing. Peter Luhan
Ing. Norbert Kovács
Ing. Jana Španitzová
Ing. Igor Čalkovský
Ing. Miroslav Mihal
0905 662 941
0905 719 102
0905 986 657
0918 433 002
0917 977 838
Download

Rokohumin+Minigarden RWA Letak A5.indd