1
VÝCHODNIARSKE NOVINKY
Ročenka Klubu východniarov v Partizánskom a okolí
VÝCHODNIARSKE
NOVINKY
Ľudové zvyky a tradície k folklór k kultúrny a športový život
číslo 9
ročník VI.
december 2011
l Účastníci dvojdňového výletu do Košíc a do Prešove pred Východoslovenským múzeom
O čom píšeme: Tak šebe spomíname, jak buli krásne dzifčenské časy k
Rudolfa Michnu pasovali za gorala k FAŠIANGOVINA v Ulite s primátormi k Dvojitá rezervácia v Divadle Andreja Bagara v Nitre k Anketa: Východniari, prečo ste neboli na výlete? k Boli sme v srdci východného Slovenska k Úprimné uvítanie a pohostenie v Ruskej Novej Vsi k Naša jubilantka Viola Ďureje, rodáčka z Kežmarku k Vianočná kapustnica, bobáľky a medovníky na Katarínskom mulatčágu k Bowlingový turnaj vyhralo družstvo Abova k Víťazom ping pongového turnaja družstvo Šariš k
Šťastné a veselé Vianoce vinšujeme vám
2
VÝCHODNIARSKE NOVINKY
Zoznam členov KVP, ktorí zaplatili členský príspevok na rok 2011
Výbor KVP
l 1. Anna Slivková – Bielická 567/5, Veľké Bielice
, 0905 612 586, nar. 1957 v Slanci pri Košiciach, zakladajúca členka od roku 2005
l 2 . Magdaléna Grachová - Pod Šípkom 1154/4,
PE, 0904 157 907, nar. 1951, Ohradzany, okr. Humenné, [email protected], členka
od r. 2006
l 3. PhDr. Anna Galková – Ul. J.Kráľa 1169/40, PE,
0905 342 365, 0902 409 796 nar. 1949 v Kežmarku,
členka od r. 2006
l 4. Ing. Jaroslava Jurčová – Ulica J.Švermu
625/2, PE, 7497931, nar. 1970 v Sečovciach, členka od r. 2006
l 5. Alena Borszéková – Komenského 199/12, PE,
0903 285 492, [email protected] , nar. 1961
(RP), zakladajúca členka od r. 2005
l 6. PaedDr. Peter Borszék - Komenského 199/12,
PE, 0907 192 126, [email protected], nar. 1953
v Košiciach, zakladajúci člen od roku 2005
l 7. Ing. Róbert Jurča - Ulica J.Švermu 625/2, PE,
0903 404 363, nar. 1970 (RP) v PE, člen od r. 2006
l 8. Matilda Harantová - Dukelská 10, PE,
7493026, 0905 257 112, nar. 1938 v Humennom,
zakladajúca členka od r. 2005
l 9. František Navrátil - Horská 1278/1, PE, 0915
385 065, nar. 1958 v Košiciach, člen od r. 2008
Členovia:
l 10. Ľubomír Šebej – Smetanova ulica, Prešov, 0910 694 111, nar. 1948, zakladajúci člen od
r. 2005
l 11. Štefan Dunčko – Nitrianska 139/36, PE
7496187, nar. 1930 v Letanovciach, zakladajúci
člen od r. 2005
l 12. Ing. Michal Mašlár – Makarenkova 149/17,
PE, 7494430, nar. 1933 v Malcove, okr. Bardejov, zakladajúci člen od r. 2005
l 13. Školastika Mašlarová - Makarenkova
149/17, PE, 7494430, nar. 1938 v Zelenči, okr. Trnava. (RP), zakladajúca členka od r. 2005
l 14. Magdaléna Lošonská - Obuvnícka 420/8,
PE, 7492345, nar. 1934 v Starej Vode na Spiši, zakladajúca členka od r. 2005
l 15. Ladislav Surmik - Nádražná 648/11, PE.,
0911 530 753, nar. 1953 v Prešove, zakladajúci člen
od r. 2005
l 16. Alena Dobiašová – Komenského 199/12,
PE, 0908 517 653, nar. 1983 v TO, (RP), zakladajúca
členka od r. 2005
l 17. Ján Andreja – Malinovského 1151/2, PE,
0905 866 501, nar. 1957 v Dubovici, okr. Sabinov,
zakladajúci člen od r. 2005
l 18. Mária Varechová – Horská 1309/53, PE,
0903 831 621, nar. 1971 v Krompachoch, členka od
r. 2006
l 19. Štefan Varecha - Horská 1309/53, PE, 0911
700 429, nar. 1969 v Krompachoch, člen od r. 2006
l 20. Milan Kasanič – žije v Kanade, nar. 1930 v
Košiciach, člen od r. 2006
l 21. Libuša Kasaničová – žije v Kanade, nar.
1933 v Poprade, členka od r. 2006
l 22. Milena Cvancigerová – Nádražná 647/23,
PE, 7494234, 0905 402 907, nar. 1954 vo Fričovciach, okr. Prešov, členka od r. 2007
l 23. Mária Parikrupová – Makarenkova 645/26,
PE, 0905 968 366, nar. 1950 v Pavlovciach nad Uhom,
okr. Michalovce, členka od r. 2007
l 24. Pavol Parikrupa – Makarenkova 645/26, PE
0905 729 113, nar. 1948 v Pozdišovciach, okr. Michalovce, člen od r. 2007
l 25. Rudolf Michna - Dukelská 6, PE, 0905 315
912, 749 4566, nar. 1932 v Spišskej Belej, člen od r.
2008
l 26. Matej Radačovský – Ulica gen. Svobodu
828/59, PE, 7493109, nar. 1945 v Lutine, okr. Sabinov, člen od r. 2008
l 27. Edita Radačovská – Ulica gen. Svobodu
828/59, PE, 0910 430 010, nar. 1948 v Bošanoch (RP),
člen od r. 2009
l 28. Jozefína Šramková - Horská 1278/1, PE,
0907 577 650 , 7401270, nar. 1951 v Rastislaviciach
(pridružená členka), členka od r. 2008
l 29. Viola Ďureje - Veľká okružná 1029/30, PE,
7490659, nar. 1931 v Kežmarku, členka od r. 2008
l 30. Mgr. Mária Šmatláková - Ulica J.Kráľa 1193/6,
PE, 0905 432 622, nar. 1958 v Palúdze, okr. Liptovský
Mikuláš (pridružená členka), členka od r. 2008
l 31. Mária Lukáčová - Februárová 637/10, PE,
0903 940 582, nar. 1948 v Smoleniciach (PR), členka od r. 2009
l 32. Dominika Jurčová – Ulica J. Švermu 625/2,
PE, 7497931, nar. 1992 (RP) v PE, členka od r. 2009
l 33. Jozef Matloň - Školská ulica 182/14, PE,
7497930, 0902 377 745, nar. 1955 v Partizánskom
(RP), člen od r. 2006
l 34. Viera Matloňová - Školská ulica 182/14, PE,
7497930, nar. 1960 v Bardejove, členka od r. 2006
l 35. Katarína Špirková - Februárová ulica 637/10,
PE, 0902 608 260, [email protected], nar. 1984 v Bardejove, členka od r. 2009
l 36. Martin Špirko - Februárová ulica 637/10,
PE, 0915 792 660, nar. 1981 v Bardejove, člen od r.
2009
l 37. Marek Marcin - Februárová ulica 945/20, PE,
0915 264 437, [email protected], nar. 1981 v
Bardejove, člen od r. 2009
l 39. Martina Gubová - Veľké Uherce, [email protected], nar. 1980 v Trebišove, členka od
r. 2009
l 40. Peter Guba - Veľké Uherce, [email protected]
sk, nar. 1974 v PE (RP), člen od r. 2009
l 41. Viera Pažická – Ulica gen. Svobodu 978/44,
PE, 0907 534 611, nar. 1972 v Starej Ľubovni, členka od r. 2010
l 42. Mário Pažický – Ulica gen. Svobodu 978/44,
PE, 0907 650 387, nar. 1971 v Bojniciach (RP), člen
od r. 2010
l 43. Ľuboš Michna - Riečna 1023/55, PE, 0903
890 019, nar. 1958 v Bánovciach nad Bebravou (RP),
člen od r. 2010
l 44. Erika Krasulová - Riečna 1023/55, PE, 0903
890 019, nar. 1968, v Topoľčanoch, (RP), členka od
r. 2010
l 45. Marianna Šmatláková - Ulica J.Kráľa
1193/6, PE, nar. 1984 (pridružená členka), členka
od r. 2010
l 46. Mgr. Marián Šmatlák, - Ulica J.Kráľa 1193/6,
PE, 0905 640 813, [email protected], nar.
1955 v Topoľčanoch (pridružený člen), člen od r.
2010
l 47. Marieta Onduličová - 958 45 Ješkova Ves
č. 8, 0907 550 199, nar. 1971 v Partizánskom (RP),
člen od r. 2010
l 48. Ján Ondulič - 958 45 Ješkova Ves č. 8, 0907
933 601, nar. 1966 v Sobranciach, člen od r. 2010
l 49. Martina Surmiková - Nádražná 648/11,
PE, nar. 1978 v Partizánskom (RP), martina121@
post.sk, členka od r. 2010
l 50. Daniela Surmiková - Nádražná 648/11, PE,
0915 227 132, nar. 1956 v Bánovciach nad Bebravou (RP), členka od r. 2010
l 51. Kristína Surmiková - Nádražná 648/11,
PE, 0918 386 022, nar. 1998 v Partizánskom (RP),
členka od r. 2010
l 52. Cyril Matejov - Februárová 945/20, PE,
0914 186 327, 944 251 030, nar. 1950 v Topoľčanoch (pridružený člen), člen od r. 2010
l 53. Marta Cibulková - Februárová 945/20, PE,
0902 360 454, nar. 1955 v Leviciach (pridružená
členka), členka od r. 2010
l 56. Mária Krištofová - Družstevná 833/22,PE,
0903 250 918, [email protected], nar. 1974 v
Partizánskom (RP), členka od r. 2010
l 54. Mária Beňačková - Nedanovce 45, 0918
841 127, nar. 1951, členka od r. 2010
l 55. Katarína Greššová – Ulica J.Kráľa 1164/18,
PE, 0905 748 759, [email protected] nar. 1953 vo
Svidníku, členka od r. 2010
l 56. Jozef Grešš -Ulica J.Kráľa 1164/18, PE, 0905
763 213, [email protected], nar. 1951 v Gerlachove,
l
okr. Bardejov, člen od r. 2010 57. Angelika Radosová – Ulica Jána Švermu 13,
PE, 0918 700 915, 0911 695 190, nar. 1971 v Košiciach, členka od r. 2010
l 58. Roman Radosa - Ulica Jána Švermu 13, PE,
0911 449 124, nar. 1974 v Bojniciach (RP), člen od
r. 2010
l 59. Natália Matloňová - Školská ulica 182/14,
PE, 0904 827 152, [email protected] , nar. 1994
v Partizánskom (RP), členka od r. 2010
l 60. Mário Radačovský – bývalý riaditeľ a sólista Baletu Slovenského národného divadla,
čestný člen KVP Partizánske od roku 2010
l 61. Peter Slivka - Bielická 567/5, Veľké Bielice, 7409117, nar. 1980 v Partizánskom (RP), člen
od r. 2010
l 62. Stanislav Slivka - Bielická 567/5, Veľké Bielice, nar. 1979 v Partizánskom (RP), člen od r. 2010
l 63. Mária Dóczyová - Školská ulica 191/27, PE,
0908556070, 7493440, nar. 1948 v Nižnom Žipove, členka od r. 2008
l 64. Helena Majzlanová - Ulica Tajovského
1165/33, PE, [email protected], nar.
1957 vo Svidníku, členka od r. 2010
l 65. Ivan Majzlan – Ulica Tajovského 1615/33,
PE, 0905 708 424, [email protected], nar.
1959 v Partizánskom (RP), člen od r. 2010
l 66. Matilda Varadyová - Nádražná ulica
648/13, PE, nar. 1940 v Krnči (pridružená členka),
členka od r. 2010
l 67. Oľga Fialová - Ulica pod Šípkom 1153/1,
PE, 0918 630 507, nar. 1954 v Komárne, pridružená členka od r. 2011
l 68. Sabina Varechová - Horská ulica 1309/53,
PE, nar. 1994 v Partizánskom (RP), členka od r.
2011
3
VÝCHODNIARSKE NOVINKY
Tak sebe spomíname, jak krásne buli dzifčenské časy
Píšem vám, tak ako už to zvykom odo
mne, aspoň raz do roka, do našej ročenky. Dúfam, že sa vám nebudem zdac tak
oficiálna. Ale samo perše vás pozdravujem a šicke vas ľubim a v šerdcu mám...
teraz vam porozkladám, jak še u nas odbavovali veľkonočné švjatky. Po fašengu bul
40-dňový pôst, nebuli zábavy ani svadby.
Na Kvetnú nedeľu, týždeň pred Veľkú nocu
sme išli do koscela švecic birky – baburiatka
na veľku omšu. Po obedze, co bul už len taký
skromný pôstny, še porobci i dzifky pobrali za
valal ku hrisku, že by ruceli slamenú bábku –
Marmurienu, ktorú zapaleli, dolu jarkom. to
na znak, žeby už odešla zima a prišla jar. Pri
tom še hutorelo: „kvetná nedeľa, kde ši kľúče
podela, dala som ich Jánu, by otvorel bránu,
bránu maľovanú...“
týždeň pred švjatkami každý už mušel buc
na veľkonočnej spovedzi, žeby nepáchal už
plane hriechy i skutky. Od pondelka še už do
štredy mušela popratac i chyža, prikleť i calý
dom mal buc čistý. Na Zelený štvartek še varelo jedlo, co malo želenú farbu, bez masa, kaška - šťavelová omáčka, zelený hrášok na prívarok a jedlo še z jednej veľkej misky, jak Pán Ježiš pri poslednej večeri. V koscelu sa večar zaviazali zvony na chorusu, že by už bol smútok.
tri dni trimal veľký post. Na Veľký pijatek buli
obrady už od 15. hodiny. Vareli še len rezanky s pomletým makom – tmavé jedlo, na znak
toho, že Pána Ježiša ukrižovali. Obrady umučeňa krista trvali tri hodziny. A v noci sme išli
na poklonu do koscela, dze stáli ako stráž hasiče v uniformoch a stráželi Boží hrob.
Na Bílu sobotu sme ráno začali pečic pásku
(paschu), bilý koláč, vareli še vajíčka, kolbásy,
šovdra, vajcová hrudka i mäsový baranek, že
by sme tote jedla prichystali do košárky a vyšívanú dečku – chlébovku še to prikrylo. A až
na Veľkonočnú nedzeľu ráno na vzkrišene, še
to išlo pošväcic ku koscelu. ešte i calu Bílu sobotu bul post, oblekali sme sa do bíleho. Až
večar o 19. hodzine bulo vzkríšene, obrady trvali skoro tri hodizny. Až o 21. hodzine sme
mohli okoštovac zo šovdry a kolbasek.
Na Veľkonočnú nedzelu, ktorá še volá nedeľa nedeľ, sme buli šicky dífky vyoblekané
do nových šmatoch, ktorá nad ktorú. Poobe-
l Insitná maľba Jany Hojákovej na tému ľudových zvykov – hádzanie Moreny do potoka
dze sme mali litanije a nešpery a po nich bul
tzv. „debatný krúžok“ o polivankoj pri koscele, kde sme še radzili, ktorá še kde skryje pred
kupačmi. Na polivací pondzelek, najveselší
dzeň, už od rána sme hrali vodu na mašinky
- pecikoch, že by nás neolivali ze žimnú vodu,
no parobci nás odnešli na rukoch až do jarku
pred domom a tam nás vykúpali jak treba, že
by sme buli calý rok čerstvé a zdravé, jak tá
voda, čo čeče do našim jarka - terebli. kupa-
či pojedli, popili a večar sme už bula calá naša
partia na zabave a pod oblakami stali naše
mamky, že by znali, ktorá s kým tancuje.
tak še minuli veľkonočné švjatky a my sme
še rozešli po robote. No spomienky nám krásne ostali a keď še stretneme s dzifčatami, tak
sebe spomíname, jak krásne buli dzifčenské
časy.
Aj vy všetci spomínajte, dá še z toho žiť.
Predsedníčka KVP Anna Slivková
Rudolfa Michnu a jeho syna Ľuba pasovali za goralov
V Lesnici roku Pána MMXI z poverenia
zhromaždenia goralov ja, Ján Gondek, goral pieninský, dávam na vedomie všetkým
tým, ktorým je to potrebné, že Rudolf Michna a Ľubo Michna z Partizánskeho od dnešného dňa náležia k stavu
gorala a prislúcha im
oslovenie pán Goral.
4
VÝCHODNIARSKE NOVINKY
Aj v tomto roku Fašiangovinu otvárali členovia výboru KVP (zľava) –
predsedníčka Anna Slivková, Róbert Jurča, Anna
Galková, Matej Radačovský, Magda Grachová a
Peter Borszék
FAŠIANGOVINA v Ulite s primátormi
Chlebom a soľou, ale aj kalíškom spišskej pálenky vítali 5. februára krojovaní členovia Klubu východniarov v Partizánskom
hostí II. Východniarskej Fašiangoviny. Jej dejiskom sa po prvýkrát
stala sviatočne vyzdobená sála kaviarne Ulita v Partizánskom.
Slávnostný prípitok predniesla predsedníčka klubu východniarov Anna Slivková a príjemnú zábavu poprial aj novozvolený primátor mesta Jozef Božik, ktorý Fašiangovinu otvoril spoločným
tancom s predsedníčkou. Pozvanie opäť prijali exprimátor Ján
Podmanický a riaditeľ Pastoračného centra na Šípku Peter Hrabovecký, rodák z Prešova. Do tancovania nebolo treba nikoho
núkať, veď rezké tóny nám už dobre známej a osvedčenej kapely
Chorus z Lipian od Prešova boli tým pravým lákadlom na tanečný
parket, ktorý sa stal odrazu malým pre toľkých záujemcov.
Aká by to bola Fašiangovina, keby na nej chýbal fašiangový
sprievod plný pesničiek s doprovodom harmonikára z kapely a
plný žartovných masiek spojený so „žobračkou do košárky“, ale
tentoraz aj do „zvončeka“. Sálou sa šírila vôňa nielen drahých
parfémov, ale aj údenej slaninky a klobás, ktoré niektorí návštevníci, znalí zvykov východniarov, napichovali na ražeň. A ten putoval z rúk do rúk, od predsedníčky až k statnému „arabskému
šejkovi“ – Cyrilovi Matejovi (na foto). Ľudové zvyky a tradície na
fašiangy ukončili masky a krojovaní východniari rezkým tanečným kolom, kde vždy zažiari spoločne zatancovaná tradičná východoslovenská karička v podaní dievčeniec. Nasledovali ďalšie
tanečné kolá, ku tomu chutná večera a dobré vínko, ale predovšetkým bezprostredná atmosféra, ktorá je tak typická pre vychodniarsky ples.
l Pri spoločnom prípitku sa stretli aj dvaja primátori – novozvolený
Jozef Božik a bývalý, dlhoročný prvý muž mesta Ján Podmanický, ale
aj riaditeľ Pastoračného centra dona Bosca Peter Hrabovecký (vpravo).
Kým ten súčasný primátor sa naháňal otvárať aj ďalší ples, ktorý sľúbil
svojej manželke, bývalý primátor mal času dostatok a mohol sa naplno
venovať zábave s dobrou partiou východniarov takmer do rána.
VÝCHODNIARSKE NOVINKY
5
l Tradičná východoslovenská karička – dievčenský tanec
v kruhu je neodmysliteľnou tanečnou kreáciou, ktorú členky
výboru zvládajú vždy bravúrne. Keď k tomu prirátame slušivé
pestré kroje, ktoré nám opäť požičal folklórny súbor Jánošík,
dievčatá omladli o dvadsať rokov...
Pestrá a štedrá, ale aj humorná tombola potešila najmä víťaza
prvej ceny Ľuba Michnu (na foto
hore), ktorý získal vyhliadkový let
lietadlom pre tri osoby od firmy
Danlog. Najtypickejšou črtou východniarskych stretnutí sú ľudové
piesne z rodného kraja, aj tentokrát v doprovode hudobníkov z východu republiky, medzi ktorými sa
zaskvel aj spevácky výkon domáceho hosťa Stanislava Škodu (na foto
s Oľgou Fialovou). Dobre naladení v speve a v tanci sme zotrvali s
priateľmi až do samého rána, veď
o štvrtej bol parket ešte plný. Tak,
ako to vedia originálne len šaleňe
vyhoňáre...
6
VÝCHODNIARSKE NOVINKY
Dvojitá rezervácia
Bláznivá komédia o dvoch manželských pároch, z ktorých každý chcel
„zahnúť“ svojmu partnerovi. Réžia: Cristian Ioan z Rumunska, v hlavných úlohách: Daniela Kuffelová, Martin Fratrič, Kristína Turjanová, Ivan Vojtek, Martin Nahálka, Anton Živčic, Eva Večerová, Kristína
Greppelová, Petert Oszlík.
Nemá to ľahké manžel, ktorý podvádza manželku v byte svojho priateľa
– v ktorom ho podvádza vlastná žena. A to v ten istý deň, v tú istú hodinu... Ale čo je ešte ťažšie: Byť majiteľom inkriminovaného bytu, kryť zálety
svojho dobrého kamaráta, ktorý podvádza svoju manželku – a kryť aj ženu
svojho kamaráta, ktorého ona podvádza...
v Divadle Andreja Bagara v Nitre
Po minuloročnej návšteve baletu v Slovenskom národnom
divadle v Bratislave sme sa rozhodli ísť spoločne do Divadla
Andreja Bagara v Nitre. Kultúrna referentka KVP Anna Galková vybrala „šťavnatú“ komédiu, ktorá mala premiéru len týždeň pred našou návštevou 1. apríla. Myslím, že nikto z nás nebanoval...
kkk
História nitrianskeho divadla siaha do roku 1883, nové divadlo bolo otvorené v roku 1992. Je to jedna z najväčších a
najmodernejších divadelných budov na Slovensku. Dva hracie
priestory - Veľká sála s kapacitou 577 miest a Štúdio so 120 až
150 miestami. A po kom nesie svoj názov?
Národný umelec, herec a divadelný režisér Andrej Bagar.
Narodil sa v roku 1900 v Trenčianskych Tepliciach a zomrel v
roku 1966 v Bratislave. Herectvo študoval v Prahe, bol členom
činohry SND. Medzitým hral v Košiciach a Pardubiciach. V rokoch1939 - 1940 bol pre svoju protifašistickú činnosť väznený.
Odišiel do SNP, kde s divadelným súborom pôsobil medzi partizánmi. Po oslobodení bol do roku 1951 umeleckým riaditeľom
SND a až do svojej smrti pedagógom a rektorom VŠMU.
7
VÝCHODNIARSKE NOVINKY
Anketa: Východniari, prečo ste neboli na výlete?
Obzvlášť by som do pozornosti dala poslednú vetu o organizovaní poznávacích zájazdov do rodného kraja našich členov.
Máme to v stanovách a napriek tomu sa
nám nepodarilo naplniť autobus na dvojdňový zájazd do Košíc a Prešova. Zo strany
východniarov v Partizánskom bol záujem
minimálny, napriek tomu, že na januárovej
výročnej schôdzi bol výlet schválený a každý dostal vytlačený plán aktivít na celý rok,
vrátane termínu výletu.
Rozhodli sme sa preto pátrať, prečo naši
členovia neboli na výlete. A tu sú ich odpovede na otázku: Prečo ste sa nezúčastnili zájazdu do Košíc a Prešova?
Magdaléna Lošonská vraj Košice dobré
pozná, lebo tam chodí každý rok za sestrou.
To isté tvrdila aj Matilda Harantová, ktorá
má tiež v Košiciach sestru, ale v čase nášho
výletu bola odcestovaná v Kanade u Kasaničovcoch, našich členov. Viola Ďureje bola
tiež v čase nášho výletu na návšteve v rodnom kraji, v Kežmarku. Všetky tri naše najstaršie členky – seniorky aj prihliadnúc na
okolnosti a vek, majú neúčasť odôvodnenú.
Oslovili sme však aj mladších. Angelika
Radosová chodí do Košíc päťkrát do roka,
rada by však išla na výlet aj s manželom a
synom, napríklad do Bardejova. Dokonca sa
ponúkla, že by mohla urobiť sprievodkyňu
po východnom Slovensku. Manželia Štefan
a Mária Varechovci v čase výletu mali pra-
Hneď na úvod našej ankety, zacitujem
zo stanov Klubu východniarov Partizánske: Článok III. - Ciele a činnosť združenia: 1. Základným cieľom KVP je propagácia ľudových tradícií, kultúry, historických a prírodných krás východného Slovenska. 2. Hlavnou činnosťou KVP je organizovanie kultúrnych a spoločenských
podujatí zameraných na propagáciu ľudových tradícií, zvykov a piesní východného Slovenska a organizovanie poznávacích zájazdov k historickým a prírodným krásam východného Slovenska...
covné povinnosti, ale zrovna týždeň pred
akciou boli na rodinnom výlete v Košiciach.
Manželia Martin a Katka Špirkovci potvrdili, že nemohli ísť, nakoľko bola malá dcérka chorá. Košice a Prešov by ich však až tak
nelákali, radšej by, keď už by tú ďalekú cestu
merali, odskočili do rodnej dedinky pri Bardejove. Ďalší tridsiatnik Marek Marcin, slobodný to mládenec, zatiaľ nemá žiadne záväzky, ale tiež by radšej išiel do Bardejova.
Manželia Ján a Marieta Onduličovci nešli na výlet tiež kvôli pracovným povinnostiam. Manželia Vierka a Mário Pažickí mali
v tom termíne naplánovanú rodinnú udalosť
– oslavu okrúhleho životného jubilea. O generáciu starší manželia Edita a Matej Radačovskí si v čase nášho výletu naplánovali do-
volenku pri mori v Chorvátksu a spolu s nimi
aj ďalšia naša členka Ria Lukáčová. Kultúrna referentka KVP Anna Galková bola z tých
nadšencov, ktorí najviac chceli ísť do Košíc a
Prešova a hľadala všetky možnosti, len aby
sa išlo. Nakoniec kvôli vážnej rodinnej situácii nemohla ísť, čo jej bolo veľmi ľúto.
kkk
A nakoniec môj osobný názor ako hlavnej
organizátorky výletu. Bolo nás tridsať, polovica z KVP a ich priatelia, polovica z KST Kamarát a ich priatelia. Len vďaka operatívnosti
športového referenta KVP Róberta Jurču, ktorý vybavil menší autobus za slušnú cenu, len
vďaka jemu sme mohli ísť. Veď o tento výlet
sme sa pokúšali už tri roky. Druhý rok sa chceme pokúsiť naplniť výlet na folklórny festival
Východná. Je otázne, či sa už vôbec budú nejaké výlety organizovať a stále niekoho prehovárať, že je to predsa niečo iné, keď ideme na
výlet ako partia, ako keď tam ideme súkromne. Aj ja som bola v Košiciach a Prešove do
roka viackrát, aj ja som si musela riešiť pracovné povinnosti...
Treba do výročnej členskej schôdze zvážiť,
či vôbec dávať do plánu aktivít klubu výlet
na východné Slovensko, treba zvážiť, či naplniť alebo nenaplniť „literu zákona“ – naše stanovy. Ak sa milí členovia klubu rozhodnete, že
áno, treba hľadať aj človeka, ktorý to bude organizovať...
Ala Borszéková
8
VÝCHODNIARSKE NOVINKY
Rozhľadňa
Hradová
Vyhliadková veža je vysoká 21
metrov a nachádza sa na kopci
Hradová (466 m), ktorý bol v minulosti miestom stredovekého
hradu. Po hrade nezostali veľké stopy. Zvyšky základov a obvodového muriva nasvedčujú
tomu, že tu kedysi stál hrad, pod
ktorým sa roku 1311 odohrala
známa bitka pri Rozhanovciach.
Hrad dal pravdepodobne postaviť palatín Omodej.
Boli sme v srdci východného Slovenska
Ľudová tvorba Sloverige
Hlavným motívom putovnej výstavy Sloverige v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach, pripravenej Ústredím ľudovej umeleckej
výroby, bola rodina drevených koníkov. Prezentovalo sa 26 švédskych
a 28 slovenských autorov. „Výstava je originálna a objavná práve vo
svojej konfrontačnej rovine dvoch kultúrne odlišných a predsa blízkych krajín. Remeslá spájajú ľudí, spôsob ich sebavyjadrenia, a dokonca i národy. Podobnosť medzi staršou slovenskou a staršou švédskou
remeselnou tvorbou je priam do očí bijúca. Presvedčí nás o tom, že aj
keď sme každý iný, predsa sme si podobní,“ vysvetľuje kurátorka výstavy Barbora Španitzová z ÚĽUV-u.
Náš osemdesiatročný východniar Štefan Dunčko, rodák zo
Spiša, sa dostal do Prešova a Košíc po šesťdesiatich rokoch.
Mnohí ďalší Partizánčania, rodáci z východného Slovenska,
v metropolách východného Slovenska neboli vôbec, ďalší
rodáci dlhé roky. Chceli sme im ponúknuť šancu... Dátum
20. a 21. augusta sme stanovili už rok dopredu, aby si každý vedel doma a v práci zariadiť všetko tak, aby mohol ísť.
Akciu sme mohli zorganizovať len v spolupráci s Klubom
slovenských turistov Kamarát Partizánske, ktorý vedú Ala
a Peter Borszékovci. Pretože by sa autobus celý nenaplnil.
Členov nášho KVP nakoniec išlo iba desať...
Počasie nám prialo po obidva dni. Cesta ubehla ako voda
a už na poludnie sme kráčali lesnou cestičkou po náučnom
chodníku k zvyškom Košického hradu. Na jeho mieste bola
postavená rozhľadňa, z ktorej nám Košice ležali pri nohách.
Potom sme celé popoludnie a večer strávili v historickom srdci
Košíc – na Hlavnej ulici. Tu sme spoločne navštívili Slovenské
technické múzeum s výstavou ľudovoumeleckej tvorby Sloverige. V individuálnej ponuke boli ďalšie muzeálne expozície,
vrátane Miklušovej väznice z mučiarňou. Každý si mal z čoho
vyberať, najmä keď dostal do ruky od organizátorov propagačné materiály s mapou mesta. Všetci sa najviac tešili na najväčšiu gotickú stavbu na Slovensku - na Dóm svätej Alžbety,
kde sa v ten deň striedali sobáše ako na bežiacom páse a na
pešej zóne sme stretli desiatku neviest a ženíchov. V objatí
historických skvostov srdca Košíc sme strávili šesť hodín v príjemnom letnom počasí až do noci. Na jednom konci Hlavnej
ulice bol pivný festival, na druhom pohoda kaviarenských posedení ako v Paríži, pod Urbanovou vežou bazár ručných výrobkov najmä mladých ľudí, a ďalšie a ďalšie atrakcie.
VÝCHODNIARSKE NOVINKY
9
Naj Košíc
Odrazom bohatej histórie Košíc je
jeho centrum s početnými klenotmi gotickej, barokovej, klasicistickej a historizujúcej architektúry,
ktoré tvorí najväčšiu mestskú pamiatkovú rezerváciu na Slovensku. Jej najvýznamnejšou dominantou je najväčšia gotická katedrála na Slovensku Dóm svätej
Alžbety, Urbanova veža, Kaplnka sv. Michala (národné kultúrne pamiatky) a Štátne divadlo s
farebnou „tancujúcou“ fontánou
(na foto). Hlavná ulica lemovaná
palácovými a meštianskymi domami s reštauráciami, butikmi
a kaviarňami je promenádnym
korzom mesta. Mesto získalo prestížny titul Európskeho hlavného
mesta kultúry v roku 2013.
Po zotmení sme si do sýtosti vychutnávali šumenie tancujúcej farebnej fontány s hudbou pred štátnym divadlom. V presne stanovenú hodinu sme sa odviezli do Autokempingu Barca Salaš. Tu napriek maximálnemu sklamaniu z kvality ubytovania v zdevastovaných
chatkách (nikdy viac), sme strávili večer a časť
noci v družnej debate pri dobrých vtipoch,
kde najviac vynikal originálny humor nášho
šoféra Doda Haláka.
Košice – Prešov
Nedeľné raňajky sme absolvovali v nákupnom centre Optima v Košiciach. Odtiaľ priamo
po diaľnici do Prešova, kde nás čakal náš zakladajúci člen KVP Ľubo Šebej. (Niektorí sme sa s
ním stretli už v Košiciach.) Nedeľné bohoslužby
a organ v Kostole sv. Michala znásobili sviatočnosť tu strávených chvíľ. Na dokonale obnovené historické centrum Prešova s tromi kostolmi,
s bohato zdobenými meštianskymi domami, so
Šarišským múzeom, s fontánou s Neptúnom sv.
sochou ježiša (na foto), ale aj s množstvom moderných, pre turistov očarujúcich prvkov sme
boli mnohí aj maximálne hrdí.
Úprimné uvítanie a pohostenie v Ruskej Novej Vsi
Z Prešova sme si odskočili do blízkej obce Ruská Nová Ves, nad ktorou sa čnie bralo s ruinou Zbojníckeho hradu. Prišli sme sem na pozvanie nášho východniara Františka Navrátila a jeho brata Milana, ktorý
pracoval vo vedení samosprávy tunajšej obce už dlhé roky. V zrekonštruovanom kultúrnom dome nám priravili sviatočne prestreté stoly,
občerstvenie, chutný guláš a domáce zákusky. Vraj u nich sú vychýrené
cukrárky. Môžeme len potvrdiť. Okrem iného sa hovorilo aj o veciach,
ktoré má Partizánske s Ruskou Vsou spoločné. Napríklad Rómovia tu
tvoria štvrtinu obyvateľstva, sú šikovní remeselníci, bývajú vo vlastných
murovaných domoch, ktoré si na rozdiel od našich - neničia. Obec má
tiež folklórny súbor a veľmi obetavých občanov – veď napríklad pri nedávnych oslavách sa z vyše tisícky obyvateľov do súťaže o najchutnejší
koláčik zapojilo až 120 rodín! Hostiteľovi Milanovi Navrátilovi sme darovali domácu pálenku a monografiu mesta Partizánke, ktorú mu odovzdala podpredsedníčka Magda Grachová (na foto).
Obec Ruská Nová Ves má 1050 obyvateľov, výmeru katastra
1258 ha a prvá písomná zmienka je z roku 1403. Históriu tohto
okraja – Sigordskej doliny pripomína fragment zbojníckeho hradu
pri vstupe do dediny, ktorý je zároveň motívom obecného erbu.
10
VÝCHODNIARSKE NOVINKY
V roku 2011 oslávili svoje okrúhle životné jubileum naši členovia
tridsať rokov
štyridsať rokov
päťdesiat rokov
šesťdesiat rokov
osemdesiat rokov
27.11.1981
Martin Špirko
9.4.1971
Mária Varechová
18.1.1961
Alena Borszéková
20.5.1951
Magdaléna Grachová
5.8.1931
Viola Ďureje
1.2.1981
Marek Marcin
21.8.1971
Mário Pažický
18.3.1951
Jozefína Šramková
11.9.1971
Marieta Onduličová
18.7.1951
Mária Beňačková
12.7.1971
Angelika Radosová
3.10.1951
Jozef Grešš
l Otvor nám Alenko, otvor dvere, vráta, prišli ce pozdravic, z vychodu dzifčata...
písali členky výboru KVP na metrový „telegram“ jubilantke Alene Borszékovej, keď prišli na pozvanie vinšovať k jej 50-tke na veľkú oslavu, ktorú mala v januári v kultúrnom
dome v Klátovej Novej Vsi spoločne s rodinou, turistami, pesničkármi, muzikantami...
l Ďalší tridsiatnik, zatiaľ stále slobodný Marek Marcin s
predsedníčkou Aničkou Slivkovou
l Oslávenec štyridsiatnik Mário Pažický so
svojou učiteľkou – riaditeľkou materskej školy
l Tridsaťročného Martina Špirku, o ktorom treba vedieť,
že veľmi dobré spieva i tancuje, vykrútili členky výboru
KVP hneď, ako mu zavinšovali k jubileu počas Katarínskeho mulatčágu...
l Podpredsedníčka KVP Magda Grachová oslavovala svoje okruhliny v lete a výbor
KVP bol pozvaný na posedenie...
l Aj jubilantka Mária Beňačková si z rúk predsedníčky prevzala biely kvietok a darček...
l Oslavujúca Angelika Radosová so svojou
mamičkou Máriou Lukáčovou
Všetko najlepšie!
11
VÝCHODNIARSKE NOVINKY
Naša jubilantka Viola Ďureje, rodáčka z Kežmarku, číta nemecké knihy
„Moja mama bola pôrodná baba
a otec strojný zámočník. Bolo nás
jedenásť detí, ale nemali sme sa zle,
dobre sa nám žilo... Dnes sme zo súrodencov ostali už len siedmi...“ takto - spomienkou na detstvo sme
začínali rozprávanie s pani Violou
Ďureje, našou najstaršou, od 5. augusta tohto roku už osemdesiatročnou členkou klubu. A keďže rodičia rozprávali aj po maďarsky aj
po nemecky, lebo v Kežmarku bolo
veľa Nemcov a Maďarov, tak sa to
naučili aj ich deti.
Viola za slobodna prišla do Partizánskeho v roku 1954 ako 23-ročná za manželom Jozefom z Veľkých
Bielic, ktorý pracoval v ZDA ako stolár, s ktorým sa zoznámila v roku
l Súrodenci ???, Violka ako mladé dievča prvá zľava. Bolo ich jedenásť, ale v skutočnosti ich bolo dvanásť. Jedna jej sestrička náhle zomrela vo veku 21 rokov...
Do rodného kraja sa vracia za súrodencami, ktorých mala desať
1949 na žatevných prácach v Trebašovciach. Pracovala ako účtovníčka
v hoteli a po skončení večernej pedagogickej školy v Topoľčanoch dostala prácu ako učiteľka v Detskom
domove v Skačanoch, potom nastúpila do materskej školy s jaslami
na Leninovej ulici, dnes je to Ulica 1.
mája, neskôr to boli materské školy na Malej a Veľkej okružnej. Pani
Viola je matkou troch detí – Jána,
Anny a Tatiany a dnes sa môže tešiť z jedenástich vnúčeniec, prababkou ešte nie je. Spomína: „Keď
deti zamestnancov v ZDA chodili na
výmennú rekreáciu do Nemeckej demokratickej republiky, chodila som s
nimi ako tlmočníčka.“
Do starobného dôchodku išla
ako 54-ročná, ale aj tak ju inšpektorka školstva zavolala pracovať ešte
do MŠ v Livinských Opatovciach.
Už 29 rokov je vdovou a žije v byte
športovala. To mi ostalo dodnes. Najradšej mám pingpong a volejbal...“
A my len môžeme potvrdiť jej zručnosť najmä za zeleným stolom nielen na našich klubových pingpongových turnajoch, ale pani Viola hrá
stolný tenis aj za športový klub seniorov spoločne s pani Irenou Popluhárovou, známou osobnosťou
mestského športu. Aj napriek svojim ôsmim krížikom pani Viola rada
cestuje. Najmä do svojho rodného
kraja, kde sa stretáva so súrodencami v rodičovskom domčeku v Kežmarku...
l Dvadsaťročná Violka (vľavo) v divadelnej hre Kamenný
chodníček, zahrala si aj v Revízorovi, , v Hrdinke lásky a v ďalších. Bola členkou aj speváckeho a tanečného krúžku, chodili
veľa vystupovať...
V Amerike, ako 61-ročná pracovala ako opatrovateľka ...
na Veľkej okružnej sama: „Po manželovej smrti som niekoľko rokov ťažko znášala stratu, tak som sa vybrala do Ameriky,
kde už bola moja mladšia sestra a ona mi
vybavila víza.“ Rok a pol bola v Amerike
v New Jersey ako „óperka“ a štyri roky v
Rakúsku, priamo vo Viedni! Dodnes vie
perfektne po nemecky a dokonca číta
nemecké knihy, najmä Rosamunde Pilcherovú. Samozrejme, že veľmi rada siaha aj po iných slovenských knihách, lúšti
krížovky, háčkuje. V týchto ručných prácach je veľmi šikovná a sestra u nej „objednala“ množstvo háčkovaných papučiek s novou vzorkou. Stále si však spomína na mladé časy: „V Kežmarku som
za mladi často hrávala divadlo, ale aj veľa
l Oslávenkyňa na novembrovom Katarínskom mulatčágu
12
VÝCHODNIARSKE NOVINKY
Vianočná kapustnica, bobáľky a medovníky
Fantastickú vianočnú kapustnicu, makové bobáľky, medovníky... toto všetko sme mohli ochutnať na našom tradičnom Katarínskom mulatčágu, ktorý sme si zorganizovali opäť
v spoločenskej sále malouherského obecného domu. Zakaždým sú naše stretnutia doslova poznačené ľudovými tradíciami. Najskôr to bol Mikuláš, čarovanie na Luciu, zvyky na Ondreja, páračky peria, či gazdovský dvor a práce počas dlhých
zimných večerov. Tentokrát sa naše členky výboru rozhodli
priblížiť svojim členom a priateľom najkrajšie sviatky roka Vianoce. Kultúrna referentka Anna Galková a Oľga Fialová sa
postarali o vynikajúcu kapustnicu (kuchárke materskej školy patrí vďaka). Predsedníčka klubu ako dobrá gazdiná Anna
Slivková osobne napiekla vianočné dobroty – makové bobáľky a medovníky. Tentokrát sme mali mladého gazdu a tejto
Bola to práve Oľga Fialová (na foto vľavo), ktorá vybavila prípravu výbornej kapustnice v kuchyni materskej školy, a po celý večer
robila gazdinú v kuchyni s pomocníčkou Máriou Bočkayovou. Chutila
všetkým, aj nášmu vzácnemu hosťovi v klobúku – Tonymu z Kanady...
Kapustnica bola pre všetkých milým nečakaným prekvapením.
Makové bobáľky od predsedníčky Anny Slivkovej tiež nemali chybu, mladí – Sabina Varechová a Marek Marcin však váhali...
Veselá tvár Mileny Cvancigerovej (druhá sprava) prezrádza, že jej
kapustnica chutila tiež, tak ako aj pani Helene Okkelovej, vedúcej
speváckeho súboru Nádej z Veľkých Bielic, a jej manželovi...
úlohy sa ujal tridsiatnik Marek Špirko. Starými rodičmi bola
Tilda Harantová a Peter Borszék, ďalšie členky výboru Magda Grachová a Anna Galková stvárňovali dzifky na vydaj. Obe
„hlavy rodiny“ pri improvizovanom vianočnom stole tlmočili
a predviedli vianočné ľudové zvyky. Samozrejme, že nesmelo chýbať pomazanie cesnakom a medom, ktoré sa ušlo aj divákom. Sála voňala kapustnicou pre všetkých a sviatočnú atmosféru znásobovali nielen slávnostne prestreté stoly, ale aj
rôzne z domu prinesené dobroty.
V slávnostnom duchu sme pokračovali gratuláciami jubilujúcim členom, ktorým členky výboru najskôr zablahoželali,
odovzdali darček – knihu o vianočných zvykoch a potom vykrútili jednotlivo aj v tanci. Tou najstaršou jubilujúcou členkou
klubu bola Viola Ďureje, ktorá napriek ôsmim krížikom chodí
na všetky východniarske aj športové akcie. Potom už parket
patril tancachtivým všetkých vekových kategórií od osem-
VÝCHODNIARSKE NOVINKY
l Novopečený goral Rudolf
Michna so svojou priateľkou
Hildou Varadyovou neodolali ani medovníkom... Ušlo
sa každému a
každý precítil
blížiacu sa atmosféru najkrajších sviatkov
roka – Vianoc.
Ach bul
ja v Americe
Ach bul ja v Americe,
ach, ňebulo mi bidi,
fši še me najedľi,
ňezapomňem ňigdi.
Ach, poje, mužu, do domu,
ej, z tejto Ameriky,
bo mi idu ľisti,
že trimaš frajirki.
na Katarínskom mulatčágu
násť do osemdesiat na pesničky rôznych žánrov, ktoré
nám na želanie púšťal z aparátu dídžej Lacko Turanský.
Prestávky sme opäť vypĺňali
ľudovými pesničkami s harmonikou Doda Haláka. Takmer až okolo jednej sa začalo
so žrebovaním tomboly, trochu skromnej, ale predsa.
Okrem spievania a tancovania sa našiel čas aj na
vzájomné rozhovory, nap-
Ach, ňetrimam, ňetrimam,
ach, ľem jednu Angličku,
ona me nošila,
tri roki v serdečku.
Ach, tedi me, tedi me,
ach, do domu čekajce,
jak na mojim hrobe,
tuľipan virosňe.
Tilda Harantová sa úlohy
babičky za vianočným stolom opäť zhostila na jedničku! V
tanci, tentokrát s Jaroslavou Jurčovou, by jej však nikto nehádal
sedem krížikov a pár rôčkov navyše...
Čerstvá štyridsiatnička Angelika Radosová všade, kde
príde, spôsobí rozruch, a tak tomu
bolo aj na tanečnom parkete, kde
sa Rudolf Micha zvŕtal s Violou
Ďureje, čiperná Marta Cibuľková s
Cyrilom Matejovom a ďalší...
Ej, tuľipan, tuľipan,
aj i červena ruža,
ňetrimala ši me,
za verneho muža.
(Ľudová vysťahovalecká pieseň
zo Šariša - Hanušovce)
Dobri večar,
frajirečko moja
Ján Ondulič (prvý zľava) v
spoločnosti mladých dám
– Lucie Vacvalovej a Dominiky
Jurčovej
ríklad aj o tom, ako náš
tradičný v poradí tretí východniarsky ples – Fašiangovinu 4. februára 2012
urobiť ešte lepším, originálnejším... Možno by pomohlo viac krojov, možno
viac originálnejších masiek,
viac žartovania... Ak chcete
vedieť, či sa to výboru KVP
podarilo, treba prísť.
Ďakujeme členkám výboru a ich pomocníčkam za výbornú akciu a pohostenie!
Dobri večar, frajirečko moja,
co ši taka smutna ňevešela,
preco mojo šerco zarmucuješ,
povedaju, že za mnu banuješ.
Ňebanujem, beťaru, za tebu,
veľo nocki ja stravila s tebu,
veľo nocki i veľo večare,
čekaj, šuhaj, šak ce pan buh skare.
(Ľudová pieseň zo Šariša
- Raslavice)
14
l Jaroslava Jurčová sústredená na svoj výkon...
VÝCHODNIARSKE NOVINKY
l Magda Grachová rozdáva sladké odmeny...
Bowlingový turnaj vyhralo družstvo ABOV
vďaka rodine Radosovcov
Tradičný bowlingový turnaj v herni Dukas sme si zorganizovali na
Jozefa - 19. marca. V zápolení vládla dobrá nálada, veď sa spomínalo nielen na vydarenú východniarsku fašiangovinu, ale aj na koncert svojho rodáka Košičana Petra Stašáka v športovej hale k MDŽ
pre celé mesto. V pravej súťažnej atmosfére svoju dominanciu vo
váľaní kolkov potvrdil Abov. Družstvo vyhralo najmä vďaka rodine Radosovcov - Angelike, Romanovi a ich synovi Matúšovi. Druhé
miesto si vygúľal Šariš, tretie Spiš a štvrté Zemplín. Najmladším a
najlepším váľačom kolkov bol iba desaťročný Matúš Radosa, najúspešnejšou ženou Natália Matloňová a najúspešnejším mužom, už
po tretí rok, Marek Marcin.
Najlepším gratulujeme!
Všetci musíme priznať, že sa nám v tomto roku omnoho lepšie
guľali kolky, nakoľko sa v herni už nefajčí. A navyše – o bowling je
stále veľký záujem zo strany nielen našich členov, ale aj ich rodinných príslušníkov, či našich priaznivcov. Nabudúce si budeme musieť prenajať snáď celú herňu...
l Bardejovčania manželia Katarína a Martin Špirkovci so svojou dcérkou si sladkú odmenu zaslúžia tiež...
15
VÝCHODNIARSKE NOVINKY
Júnové športovanie a opekačka v areáli školy
Športový
areál
Základnej školy na
Obuvníckej ulici sa
v jedno júnové popoludnie stalo miestom nenáročného
športovania, kde si
mohli zmerať sily aj
tí najstarší s najmladšími – predovšetkým
sa triafalo do cieľa. A
ten „trafili“ všetci, nakoľko cieľom akcie
bol relax a pohoda...
Foto: Surmikovci
Víťazom pingpongového turnaja družstvo ŠARIŠ
Október je už tradične termínom, kedy si milovníci stolného tenisu aj z nášho klubu môžu zahrať do sýtosti. Opäť nám to umožnil Peter Hrabovecký, riaditeľ Pastoračného centra na Šípku, ktorý ako náš rodák – východniar, je často na našich akciách. Aj tentoraz si s nami zašportoval, hoci
bol „doma“, dokonca patril do víťazného tímu!. Športový referent KVP Róbert Jurča tak ako na júnovom športovaní, aj tentokrát sčítaval výhry a
prehry medzi členmi štyroch družstiev veľmi dôkladne. Celú akciu zhodnotil ako vydarenú, len by bola vhodná väčšia účasť. Zašportovať si prišlo
len asi dvadsať ľudí. Trošku menej, ako v júni...
Prvé miesto získalo družstvo ŠARIŠ v zložení: Daniela Surmiková, Jozefína Šramková a Peter Hrabovecký. Druhé miesto patrilo pre ABOV, v ktorom hrali František Navrátil, Oľga Fialová, Mária Bočakyová. Tretie miesto si vypingpongovalo družstvo ZEMPLÍN – Róbert Jurča, Anna Slivková a
Magda Grachová. Štrté miesto obsadila štvorica najstarších a najmladších – osemdesiatnici Viola Ďureje a Rudolf Michna, a tridsiatnici Martin a
Foto: Jurčovci
Katarína Špirkovci - z družstva SPIŠ
16
VÝCHODNIARSKE NOVINKY
Pozvánka
na výročnú členskú schôdzu
klubu východniarov Partizánske
v piatok 20. januára 2012 o 16.00 hodine
v klube spoločenských organizácií
na Februárovej ulici (oproti pošte).
Program: správy o činnosti a hospodárenie za rok 2011, voľba výboru a predsedu, príprava plánu
akcií, vyberanie členského na rok 2012 (výšku členského schváli výročná schôdza)
a predaj vstupeniek na III. Fašiangovinu.
Výročná členská schôdza je len pre členov a pre záujemcov o členstvo od roku 2012.
Klub východniarov Partizánske vás pozýva na akciu roka
III: VÝCHODNIARSKA FAŠIANGOVINA
v sobotu 4. februára 2012 od 19. hodiny
v Reštaurácii ULITA (Kaviareň Luhy)
Hrať bude už osvedčená hudobná skupina zo Šariša
CHORUS z Lipian
*spoločný prípitok * večera * bohatá tombola *
Uvítame originálne fašiangové masky do hodinového fašiangového sprievodu.
Obleč še jak do koscela...
Nerozdumuj dluho, bo šickým še mesco neujdze.
Na dvojdňovom výlete do košíc a Prešova sme
nocľah na jednu
noc našli v Autokempingu Salaš
Barca. Bol to veľký omyl a sklamanie! Úroveň ubytovania bola úbohá, priam hrozná. Nikdy viac!
Ospravedlňujem
sa všetkým účastníkom zájazdu.
Zároveň ďakujem
šoférovi Dodovi
Halákovi za ústretovosť a obrovskú
pomoc (on už vie
v čom).
Alena
Borszéková,
organizátorka
VÝCHODNIARSKE NOVINKY - vydáva klub východniarov Partizánske pre svoju vnútornú potrebu.
Redaktorka: Alena Borszéková. NePReDAJNÉ.
Download

východniarske novinky - 2011