Základná škola s materskou školou, Hlavná 804, Podolie
Plán verejného obstarávania na rok 2015
ZŠ: Zdroj financovania - štátny rozpočet
Organizačná
zložka
Kód CPV
Predmet zákazky
Predpokladaná hodnota
zákazky
(EUR s DPH)
ZŠ
39162200-7
Učebné pomôcky
1 500 €
ZŠ
45211310-5
Rekonštrukcia kúpeľní a
šatní v telocvični
15 000 €
ZŠ
39161000-8
Školský nábytok do jednej
triedy
3 300 €
ZŠ
22113000-5
Knihy do školskej knižnice
1 000 €
Členenie zákaziek podľa
pp. hodnoty
zákazka podľa $9 ods. 9
priame zadanie
zákazka podľa $9 ods. 9
výzva, výber z 3 ponúk
zákazka podľa $9 ods. 9
nákup v zmysle rámcovej
zmluvy
zákazka podľa $9 ods. 9
priame zadanie
Časový plán
priebežne
7-8/2015
12/2015
12/2015
Poznámka
Základná škola s materskou školou, Hlavná 804, Podolie
Plán verejného obstarávania na rok 2015
MŠ, ŠJ, ŠKD: Zdroj financovania - podielové dane
Predmet zákazky
Predpokladaná hodnota
zákazky
(EUR bez DPH)
Členenie zákaziek podľa
pp. hodnoty
Časový plán
39162200-7
Učebné pomôcky
1 000 €
zákazka podľa $9 ods. 9
priame zadanie
priebežne
MŠ
45211310-5
Rekonštrukcia 2 kúpeľní a 2
šatní - dlažba, obklady,
sanita, dvere
11 000 €
zákazka podľa $9 ods. 9
výzva, výber z 3 ponúk
7-8/2015
MŠ
45440000-3
Maliarske práce
2 000 €
zákazka podľa $9 ods. 9
priame zadanie
7-8/2015
MŠ
37535100-8
37535200-9
Strunové hojdačky
1 000 €
MŠ
39112100-1
39143210-1
Nové stoly (8 ks) a stoličky
(48 ks) do jedálne
760 €
MŠ
39113600-3
39161000-8
Šatníkové skrinky a lavičky
do 2 šatní
2 600 €
ŠJ
39711440-5
Sporák plynový s
elektrickou rúrou
3 500 €
ŠJ
39713100-4
Umývačka riadu
2 300 €
zákazka podľa $9 ods. 9
priame zadanie
12/2015
ŠJ
39143210-1
Pracovné stoly so
zásuvkami
1 600 €
zákazka podľa $9 ods. 9
priame zadanie
12/2015
Organizačná
zložka
Kód CPV
MŠ
zákazka podľa $9 ods. 9
priame zadanie
zákazka podľa $9 ods. 9
nákup v zmysle rámcovej
zmluvy
zákazka podľa $9 ods. 9
nákup v zmysle rámcovej
zmluvy
zákazka podľa $9 ods. 9
prieskum trhu
12/2015
12/2015
12/2015
12/2015
Poznámka
ŠJ
45211310-5
ŠJ
15110000-2
15130000-8
Rekonštrukcia kúpeľne dlažba, obklady, sprchový
kút, sanita
Mäso
Mäsové výrobky
ŠJ
15511000-3
15500000-3
ŠJ
3 500 €
zákazka podľa $9 ods. 9
výzva, výber z 3 ponúk
7-8/2015
3 800 €
zákazka podľa $9 ods. 9
priame zadanie
priebežne
Mlieko
Mliečne výrobky
2 700 €
zákazka podľa $9 ods. 9
priame zadanie
priebežne
15112000-6
Hydina
3 200 €
zákazka podľa $9 ods. 9
priame zadanie
priebežne
ŠJ
15810000-9
Pekárenské výrobky
1 200 €
zákazka podľa $9 ods. 9
priame zadanie
priebežne
ŠJ
15300000-1
Zelenina a ovocie
3 800 €
zákazka podľa $9 ods. 9
priame zadanie
priebežne
ŠJ
15800000-6
Rôzne potravinárske
výrobky
8 800 €
zákazka podľa $9 ods. 9
priame zadanie
priebežne
Download

Plán verejného obstarávania na rok 2015