INTEZO
Office: Ruská 43, Ostrava
Telefon: 777 316 919
Fax: 596 693 731
Email: [email protected]
Ceník sádrokartonářských prací
Druh práce
Příčka oboustranně opláštěná (tl.příčky 75 mm)
Příčka oboustranně opláštěná (tl.příčky 100 mm)
Příčka oboustranně opláštěná (tl.příčky 125 mm)
Příčka jednostranně opláštěná
Předsazená stěna spřažená
Podhled snížený na dvojitém roštu
Podhled minerální nebo kazetový
Podkroví - šikmina
Obložení trámu,sloupu
Lepení sádrokartonu
Izolování příček (tl.příčky 75 mm)
Izolování příček (tl.příčky 100 mm)
Izolování příček (tl.příčky 125 mm)
Izolování podkroví 12+6 cm
Izolování podkroví 18+6 cm
Izolování podhledu 8 cm
Izolování podhledu 10 cm
Izolování podhledu 12 cm
Izolování podhledu 16 cm
Izolování podhledu 20 cm
Lepení parozábrany N110 hořlavé
Lepení parozábrany N110 nehořlavé
Lepení parozábrany Al170 speciální
Obložení střešního okna
Montáž zárubní (tl.příčky 75 mm) vč.zárubní
Montáž zárubní (tl.příčky 100 mm) vč.zárubní
Montáž zárubní (tl.příčky 125 mm) vč.zárubní
Příplatek sádrokarton 12,5 RF (protipožární)
Příplatek sádrokarton 12,5 RBI (proti zvýšené vlhkosti)
Příplatek sádrokarton 12,5 RFI (protipožární+proti vlhkosti)
Montáž půdního výlezu 60 x 120 cm
Cena za m2
460,- Kč
475,- Kč
490,- Kč
360,- Kč
330,- Kč
411,-Kč
440,- Kč
464,- Kč
525,- Kč
283,- Kč
78,- Kč
111,- Kč
133,- Kč
199,- Kč
245,- Kč
104,- Kč
122,- Kč
137,- Kč
168,- Kč
198,- Kč
40,- Kč
45,- Kč
60,- Kč
1.100,- Kč
1.215,- Kč
1.275,- Kč
1.425,- Kč
15,- Kč
25,- Kč
35,- Kč
4.500,- Kč
Ceny jsou pouze orientační!! Cena zahrnuje náklady na potřebný materiál, montáž a dopravu.
Ceny se mohou měnit v závislosti na cenách materiálu na trhu. Pokud plocha nepřesáhne 7 m2,
navyšuje se celková cena bez DPH o 50%, pokud plocha nepřesáhne 15 m2, navyšuje se celková
cena bez DPH o 25 %. Uvedené ceny jsou bez DPH.
Zaměření a konzultace zdarma !!!
Download

Ceník sádrokartonářských prací