Cenník služieb DSiTV spoločnosti DSi DATA Obsah cenníka DSiTV 1 DSiTV -­‐ Digitálna káblová televízia IPTV ................................................................... 2 1.2. Zavedenie IPTV ..................................................................................................................... 2 1.3. Základné programové tarify 1 ............................................................................................ 3 1.4. IPTV – voliteľné balíky programov1 .................................................................................. 4 1.5. Zariadenia potrebné k prevádzke IPTV ............................................................................ 6 1.6. DSiMAXi balík – optický internet, digitálna TV a výhodné telefonovanie ................. 7 1.6.1. DSiMAXi balík1 ...................................................................................................................... 7 1.6.2. DSiMAXi balík -­‐ bonusové telefonovanie ........................................................................ 8 2. Bonusový systém -­‐ bonus ................................................................................................ 8 3. Nezlučiteľnosť zliav ................................................................................................................ 9 4. Akciová ponuka “Tablet alebo zľavu” ................................................................................. 9 Cenník spoločnosti DSi DATA s.r.o.. Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo 029 01, IČO: 36 399 493. Zapísaná OR OS Žilina, Strana 1 z 10 oddiel Sro, Vložka č.: 12967/L. Ceny sú uvádzané s DPH, pokiaľ nie je uvedené inak. Cenník je výhradným majetkom spoločnosti DSiDATA, s.r.o. Cenník služieb DSiTV v.1.4 platný od 15.10.2014
1 DSiTV -­‐ Digitálna káblová televízia IPTV Digitálna káblová televízia je postavená na technológii IPTV (Internet Protocol Television). Ide o technológiu, ktorá umožňuje šírenie TV po počítačovej sieti spolu s inými dátovými službami. Produkty digitálnej káblovej televízie DSiTV sa nazyvajú „flexiTV“. Popis funkcionality digitálnej TV: •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
digitálny obraz najvyššej dostupnej kvality pre daný kanál vo formáte mpeg2/mpeg4 elektronický programový sprievodca -­‐ EPG možnosť pozastaviť sledovaný program na vybraných TV programoch – pause TV možnosť vrátiť sa na začiatok sledovanej relácie na vybraných TV programoch -­‐ StartOverTV sieťový osobný videorekordér – nPVR, alebo osobný videorekordér – PVR (záznam takmer všetkých TV staníc na HDD v STB) možnosť sledovať už odvysielané, nenahrané relácie na vybraných TV staniciach elektronická videopožičovňa – s možnosťou výpožičky filmu na 24 hodín možnosť počúvať obľúbené rádiostanice jednoduché a pohodlné objednanie voliteľných programových balíkov priamo v menu digitálnej TV pozn. viac informácií nájdete na www.dsidata.sk/iptv. 1.2.
Zavedenie IPTV Pri zavedení služby flexiTV s viazanosťou je prvým mesiacom viazanosti tzv. skúšobná doba. Skúšobná doba je jedno mesačné obdobie, počas ktorého je možné službu zrušiť zo strany užívateľa bez akýchkoľvek sankčných poplatkov a nutnosti doplatenia výhod plynúcich z viazanosti. Zrušenie služby v rámci skúšobnej doby je možné bez výpovednej doby. Skúšobná doba je spoplatnená ako riadna prevádzka služby počas viazanosti. Služba (Ceny týchto služieb sú s DPH a majú charakter jednorazového poplatku) 1
Zavedenie flexiTV– nový zákazník Cena bez viazanosti Cena s 12 mesačnou Cena s 24 mesačnou viazanosťou viazanosťou 55 € 45 € 35 € Zavedenie flexiTV – nový zákazník 35 € 20 € 1 € Zavedenie flexiTV -­‐ existujúci zákazník 35 € 20 € 1 € 3
75 € 50 € 25 € 1,2
Zavedenie ďalšej flexiTV v domácnosti Štandardné technické riešenie: Pripojenie pomocou optických rozvodov. Každému užívateľovi je prípojka ukončená účastníckou zásuvkou priamo v byte užívateľa. V cene riešenia je inštalácia eth. kabeláže do bytu účastníka, nástenná ethernetová zásuvka a 3m dlhý ethernetový UTP patch kábel od zásuvky k STB zariadeniu. 1 V prípade použitia verzie so zatiahnutím optického vlákna až do bytu účastníka, respektíve rodinného domu účastníka, od najbližšieho prístupového bodu nadzemného optického vedenia v dĺžke do 30m. Cena neobsahuje koncové zariadenie / optický prevodník, HAG – Home Access Getway. Charakteristiku tohto zariadenia nájdete v časti 1.5 tohto cenníka. 2
Zvýhodnené zavedenie služby flexiTV je podmienené súčasným zriadením služby DSiNET, alebo objednávkou takejto služby s predbežným dátumom realizácie do maximálne 24 mesiacov. 3 Tým sa rozumie vykonanie potrebných prác a dodávka potrebných zariadení na rovnakej adrese prípojky. Súčasťou služby „Zavedenie ďalšej flexiTV v domácnosti“ je dodávka potrebného STB Switcha, max.10m eth.kábla, doplnkový inštalačný materál, práca technika. Pokiaľ bude pri jednej inštalácii dodaný aj 3.STB, poplatok sa účtuje len raz. Možnosť zriadenia ďalšej TV v domácnosti závisí od aktuálnej vyťaženosti siete. Maximálny počet STB na jednu prípojku v jednej bytovej jednotke je 4 ks. Cenník spoločnosti DSi DATA s.r.o.. Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo 029 01, IČO: 36 399 493. Zapísaná OR OS Žilina, Strana 2 z 10 oddiel Sro, Vložka č.: 12967/L. Ceny sú uvádzané s DPH, pokiaľ nie je uvedené inak. Cenník je výhradným majetkom spoločnosti DSiDATA, s.r.o. Cenník služieb DSiTV v.1.4 platný od 15.10.2014
1.3.
Základné programové tarify 1 PROGRAMOVÁ PONUKA (Ceny týchto služieb sú s DPH a majú charakter mesačného poplatku)
Cena bez viazanosti Cena s 12 mesačnou viazanosťou Cena s 24 mesačnou viazanosťou 12,90 € 10,90 € 7,90 € 16,90 € 14,90 € 11,90 € 20,90€ 18,90 € 15,90€ flexiTV 70 viac ako 70 TV programov v digitálnej kvalite (13 v HD) 18 rádií 2
18 hodín nahrávania na nPVR 3
7 dňový bezplatný televízny archív Videopožičovňa 5 Voliteľné programové balíky
Jednotka HD, Dvojka HD, Markiza HD, Doma, DAJTO, JOJ HD, JOJ Plus HD, WAU HD, CT1 HD, CT2, CT24, TA3, NOE, Musiq1, Óčko, Šláger 4 TV, LUX ... a mnohé ďalšie
flexiTV 90 viac ako 90 TV programov v digitálnej kvalite (13 v HD) 18 rádií 2
24 hodín nahrávania na nPVR 3
7 dňový bezplatný televízny archív Videopožičovňa 5
Voliteľné programové balíky flexiTV 70 + Eurosport, Sport 1, Slovak Sport TV1, Slovak Sport TV3, AXN, MTV Dance, Music Box, Disney Channel, Jim Jam, C8, Animax, Discovery Channel, Discovery TLC, Animal Planet, National Geographic Channel, Paprika TV, Filmbox, Filmbox PLUS... a mnohé ďalšie4 flexiTV 110 viac ako 110 TV programov v digitálnej kvalite (13 v HD)
18 rádií 2
48hodín nahrávania na nPVR 3
7 dňový bezplatný televízny archív Videopožičovňa 5
Voliteľné programové balíky flexiTV 90 + Eurosport 2, Sport 2, CNN, Cartoon Network, Nickelodeon, Nickelodeon Junior, Duck TV, CS mini, Viasat Explorer, Viasat History, Viasat Nature, Viasat Spice, National Geographic Wild, Travel Channel, Daring!, VH1, CS Film, Universal Channel... a mnohé ďalšie4 1 Zmena skladby programových taríf je vyhradená.
nPVR – sieťový osobný videorekordér s kapacitou N hodín pre nahrávky, nahrávka môže byť najviac pol roka stará. 3 Bezplatný TV archív je dostupný pre najsledovanejšie TV stanice. Ide hlavne o slovenské a české TV stanice a taktiež o mnohé voliteľné TV stanice. Ich zoznam je k dispozícii na www.dsidata.sk v sekcii Televízia. 4 Kompletný zoznam TV staníc Vám radi poskytneme na prezentačných miestach, pobočkách, centrále spoločnosti, alebo telefonicky na zákazníckej linke 0850 888 019. 5
K programovej tarife je možné doobjednať voliteľné balíky. Objednanie voliteľného balíka sa realizuje výlučne prostredníctvom menu káblovej TV priamo na televízore. Dostupnosť balíkov je viazaná na typ programovéj tarify. Minimálna doba predplatného balíkov je jeden mesiac. 2 Cenník spoločnosti DSi DATA s.r.o.. Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo 029 01, IČO: 36 399 493. Zapísaná OR OS Žilina, Strana 3 z 10 oddiel Sro, Vložka č.: 12967/L. Ceny sú uvádzané s DPH, pokiaľ nie je uvedené inak. Cenník je výhradným majetkom spoločnosti DSiDATA, s.r.o. Cenník služieb DSiTV v.1.4 platný od 15.10.2014
1.4.
IPTV – voliteľné balíky programov1 K programovej tarife je možné doobjednať voliteľné balíky. Objednanie voliteľného balíka sa realizuje výlučne prostredníctvom menu káblovej TV priamo na televízore. Dostupnosť balíkov je viazaná na typ programového balíka. Minimálna doba predplatného balíkov je jeden mesiac. 1.4.1. Voliteľné programové balíky Voliteľné programové balíčky určené pre všetky aktuálne programové tarify 1. Balík bezplatný 1 ORF 1, ORF 2, France 24, M1, M2, Deutsche Welle, ZDF HD, ZDF, ZDF Kultur, Kazakh TV 2. Balík bezplatný 2 Cena mesačne 0 € mesačne 0 € mesačne 0 € Balík 1 HOROR FILM, Film+, Film Europe mesačne 1,99 € Balík 2 MTV, MTV Rocks, MTV Hits, VHI Classic, Deluxe Music mesačne 1,99 € Balík 3 Auto motor a Sport CZ, Fishing & Huntng, Hustler TV mesačne 1,99 € Balík 4 Kino CS, Doku CS, Muzika CS mesačne 1,99 € mesačne 1,99 € mesačne 1,99 € mesačne 8,99 € mesačne 0,99 € mesačne 1,99 € Balík HBO HBO, HBO 2, HBO Comedy mesačne 5,99 € Balík Cinemax Cinemax, Cinemax 2 mesačne 5,99 € Balík HBO MaxPak HBO, HBO HD, HBO 2, HBO Comedy, Cinemax, Cinemax 2 mesačne 9,99 € mesačne 10,99 € mesačne 12,99 € mesačne 1,69 € Das Erste, Das Erste HD, Duna, Duna2, Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai News 3. Balík bezplatný 3 TVP Polonia, TVP 1, TVP 2, TVP Info, 3Sat Balík 5 Nova Sport, Nova Sport HD, Sport 5, Extreme Sports Channel Balík 6 Fine Living Network, Spektrum Home, Fashion TV, Spektrum HD Balík mix 1-­‐6 Obsahuje všetky stanice z balíkov 1 až 6 (spolu 23 TV staníc). Balík nemecký RTL, Super RTL, RTL 2, Sixx, VOX, Kabel1, N24, PRO7, SAT1, N-­‐TV, RTL Nitro MAĎARSKÝ Balík RTL Klub, Viva HU, Cool TV, Muzsika TV, Sorozat+, Prizma TV, Film+ 2, RTL II HU Balík HBO a Video HBO, HBO HD, HBO 2, HBO Comedy, HBO OD, HBO GO Viac informácií o sluzbách HBO GO a HBO OD nájdete na www.dsidata.sk Balík HBO MaxPak a Video HBO, HBO HD, HBO 2, HBO Comedy, Cinemax, Cinemax 2, HBO OD, HBO GO Viac informácií o sluzbách HBO GO a HBO OD nájdete na www.dsidata.sk Eurosport HD (pripravujeme) Cenník spoločnosti DSi DATA s.r.o.. Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo 029 01, IČO: 36 399 493. Zapísaná OR OS Žilina, Strana 4 z 10 oddiel Sro, Vložka č.: 12967/L. Ceny sú uvádzané s DPH, pokiaľ nie je uvedené inak. Cenník je výhradným majetkom spoločnosti DSiDATA, s.r.o. Cenník služieb DSiTV v.1.4 platný od 15.10.2014
Voliteľné programové balíčky určené pre tarifu flexiTV 70 Balík Flexi 70 Sport Slovak Sport TV1, Slovak Sport TV3, Sport 2 CZ, Sport 1 CZ Balík Flexi 70 Doc Discovery Channel, Discovery TLC, Animal Planet Cena mesačne 1,99 € mesačne 1,99 € Balík Flexi 70 Film AXN, AXN White, AXN Black, Universal Channel mesačne 1,99 € Balík Flexi 70 Mix CS Film, CS Mini, Disney Channel, Paprika TV, TV5 Monde, TV 8 mesačne 1,99 € Voliteľné programové balíčky určené pre tarifu flexiTV 90 Balík Flexi 90 Sport Sport 2 CZ, Eurosport 2 Balík Flexi 90 Doc Viasat Explorer, Viasat History, Viasat Nature, Viasat Spice Balík Flexi 90 Mix National Geographic Wild, Travel Channel, Daring! TV, CS Film, CS Mini Cena mesačne 1,99 € mesačne 1,99 € mesačne 1,99 € Voliteľné programové balíčky určené pre tarify flexiTV 90 a flexiTV 110 Balík 7 Discovery World, Discovery Science, Discovery Investigation, AXN White, AXN Black Balík 8 Discovery Science HD, Discovery Investigation HD, Discovery HD Showcase, Animal Planet HD Balík Kinobox Filmbox Family, Filmbox Extra, Filmbox HD Balík Superbox Filmbox Family, Filmbox Extra, Filmbox HD, Fightbox HD, Fashionbox HD, Docubox HD, Erox HD, Eroxxx HD Cena mesačne 1,99 € mesačne 1,99 € mesačne 3,99 € mesačne 6,99 € 1.4.2. Doplnkové balíky a služby TV archívu Cena 2
mesačne 0,99 € 2
mesačne 1,99 € jednorazovo 0,20 € Rozšírenie nPVR o 18h Rozšírenie nPVR o 54h 3
Poplatok za sledovanie jednej relácie z TV archívu 1 Zmena skladby balíkov vyhradená. nPVR – sieťový osobný videorekordér. 3 Týka sa len produktov, ktoré nemajú FPH (funkcie pridanej hodnoty) TV archív (napr. Bezplatný TV balík). 2 1.4.3. Videopožičovňa Videopožičovňa Cena podľa vybraného titulu v ponuke. jednorazovo Doba výpožičky je 24 hodín Cenník spoločnosti DSi DATA s.r.o.. Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo 029 01, IČO: 36 399 493. Zapísaná OR OS Žilina, Strana 5 z 10 oddiel Sro, Vložka č.: 12967/L. Ceny sú uvádzané s DPH, pokiaľ nie je uvedené inak. Cenník je výhradným majetkom spoločnosti DSiDATA, s.r.o. Cenník služieb DSiTV v.1.4 platný od 15.10.2014
1.5.
Zariadenia potrebné k prevádzke IPTV Pre prevádzku služby IPTV je potrebné každý TV prijímač vybaviť digitálnym STB (Set-­‐top-­‐box) zariadením. STB zariadenie (voľný predaj) STB k službám flexiTV 70, 90 a 110 Predaj 1. STB k službe flexiTV 70 a vyššej
Nájom STB k službe flexiTV 70 a vyššej 1
Zostatková cena STB 1
STB 1113 STB 1853 (1003, 1710, 1910, 1903) s DPH s DPH jednorazovo 99 € 249 € jednorazovo mesačne jednorazovo 69 € 1,95 € 28,9 € 219 € 5,95 € 72,9 € (1963, 1960) Zákazník má možnosť odkúpiť svoje používané STB zariadenie za zostatkovú cenu len v prípade, že zaň platil akýkoľvek mesačný nájom po dobu minimálne 24 mesiacov. Zariadenie bude odpredané ako používané s max. 12 mesačnou zárukou. STB k starším službám (nap.: Flexi, Štart, Základ ...) 1
Nájom STB zariadenia 1
Odpredaj STB za zostatkovú cenu mesačne jednorázovo STB 1113, 1003, 1710, 1910 s DPH STB 1903 s DPH STB 1963, 1960, 1853 s DPH 1,95 € 28,9 € 2,95 € 28,9 € 5,95 € 72,9 € Zákazník má možnosť odkúpiť svoje používané STB zariadenie za zostatkovú cenu len v prípade, že zaň platil akýkoľvek mesačný nájom po dobu minimálne 24 mesiacov. Zariadenie bude odpredané ako používané s max. 12 mesačnou zárukou. V súčasnosti podporujeme nasledovné modely STB: •
Motorola STB VIP 1003, Arris STB VIP 1113 (STB s podporou HD, výstup 1x SCART, 1x HDMI) •
Motorola STB VIP 1853 (STB s podporou HD, výstup 1x SCART, 1x HDMI, 1x optic audio výstup, PVR, lokálny HDD 500 GB) Doplnkové zariadenia: cena s DPH STB Switch zariadenie umožňujúce prevádzku služby viac STB (nezávislá prevádzka káblovej televízie IPTV na druhom a ďalšom televíznom prijímači). DASAN GPON ONT H640GW-­‐02 1 DASAN GPON ONT H640GW-­‐02 1 Home Access Gateway (HAG) – univerzálne domáce zariadenie, ktoré v sebe obsahuje káblový router, WiFi prístup, 2 telefónne zásuvky, port pre pripojenie PC alebo viac STB zariadení v domácnosti. Optický Home Access Gateway (HAG) – univerzálne domáce zariadenie, ktoré v sebe obsahuje káblový router, WiFi prístup, 2 telefónne zásuvky, port pre pripojenie PC alebo viac STB zariadení v domácnosti. IR klávesnica s myšou Motorola MKB22
Diaľkový ovládač k STB pre STB VIP STB 1710, 1910, 1960
Diaľkový ovládač k STB pre STB VIP 1903, 1003, 1113, 1963, 1853
1 jednorazovo 10 € jednorazovo 90 € mesačne 2,5 € jednorazovo jednorazovo jednorazovo 25 € 8 € 7 € Nevyhnutné zariadenie pre ukončenie domácej optickej prípojky na FTTH pripojení. Cenník spoločnosti DSi DATA s.r.o.. Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo 029 01, IČO: 36 399 493. Zapísaná OR OS Žilina, Strana 6 z 10 oddiel Sro, Vložka č.: 12967/L. Ceny sú uvádzané s DPH, pokiaľ nie je uvedené inak. Cenník je výhradným majetkom spoločnosti DSiDATA, s.r.o. Cenník služieb DSiTV v.1.4 platný od 15.10.2014
1.6.
DSiMAXi balík – optický internet, digitálna TV a výhodné telefonovanie 1.6.1. DSiMAXi balík1 1
DSiMAXi balík je kombinácia služieb zo segmentu DSiNET Optic internet a flexiTV digitálna TV. Kombinácia DSiMAXi DSiNET / flexiTV Cena pri 24 mesačnej viazanosti Cena pri 12 mesačnej viazanosti Cena bez viazanosti Bronzový DSiMAXi balík Optic 50 Mb / FLEXI 70 16,90 € 19,90 € 21,90 € Strieborný DSiMAXi balík Optic 100 Mb / FLEXI 90 19,90 € 22,90 € 24,90 € Zlatý DSiMAXi balík Optic 100 Mb / FLEXI 110 24,90 € 27,90 € 29,90 € Platinový DSiMAXi balík Optic 250 Mb / FLEXI 110 29,90 € 32,90 € 34,90 € Názov balíčka Zavedenie služieb DSiMAXi vychádza z podmienok, za ktorých sa zriaďujú služby DSiNET Optic. Pri zavedení služby DSiMAXi balík sa teda neúčtuje poplatok za zavedenie služby flexiTV. Zavedenie služby DSiTEL je bezplatné. 1 Služby DSiMAXi balík nie sú určené zákazníkom spoločnosti DSiDATA, ktorí majú prebiehajúcu viazanosť vypývajúcu z poskytovania služieb DSiNET a flexiTV súčasne. Informácie k službe DSiMAXi balík : •
K službe „Bronzový DSiMAXi balík“ nie je poskytovaná hlasová služba vo forme bonusového telefónneho kreditu. Zákazník môže požadať o zriadenie služby DSiTEL podľa podmienok uvedených v cenníku DSiTEL. Poznámka k službe prístupu do internetu DSiNET, ktorý je súčasťou ponuky DSiMAXi balíkov. Ide o symetrické služby v prípade FTTB pripojenia a asymetrické v prípade FTTH. Ide o službu, ktorá je primárne popísaná v cenníku služieb DSiNET. Poznámka k službe digitálnej televízie flexiTV, ktorá je súčasťou ponuky DSiMAXi balík. Ide o službu, ktorá je primárne popísaná v tomto cenníku v kapitole 1. Poznámka k Set-­‐Top-­‐Boxu (STB) Súčasťou služby DSi MAXi balík nie je prenájom STB zariadenia. Prenájom STB zariadenia sa riadi pravidlami popísanými v tomto cenníku v kapitole 1.5. Cenník spoločnosti DSi DATA s.r.o.. Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo 029 01, IČO: 36 399 493. Zapísaná OR OS Žilina, Strana 7 z 10 oddiel Sro, Vložka č.: 12967/L. Ceny sú uvádzané s DPH, pokiaľ nie je uvedené inak. Cenník je výhradným majetkom spoločnosti DSiDATA, s.r.o. Cenník služieb DSiTV v.1.4 platný od 15.10.2014
1.6.2. DSiMAXi balík -­‐ bonusové telefonovanie Pri výbere niektorých produktov zo skupiny DSi MAXi balík získa zákazník možnosť zriadenia služby DSi TEL s bonusovým kreditom. Zodpovedá telefonovaniu napríklad: Výška kreditu Hovory v sieti Hovory do pevných sietí SR mesačne DSi DATA Strieborný DSiMAXi balík 2 € neobmedzene 50 voľných minút mesačne (0,04€/min.) Zlatý DSiMAXi balík 4 € neobmedzene 100 voľných minút mesačne (0,04€/min.) Platinový DSiMAXi balík 6 € neobmedzene 150 voľných minút mesačne (0,04€/min.) 2. Bonusový systém - bonus
Chcete platiť menšie mesačné paušály? Odporučte nás svojim známym. Potom už iba stačí, aby si dali skutočne zapojiť internet cez našu spoločnosť a pri objednávke uviedli Vaše meno. Týmto krokom automaticky získavate bonus z hodnoty ich mesačného programu. Hodnota tohto bonusu sa potom odčíta od výšky Vášho mesačného paušálu. Príklad: Váš známy si zvolí program, ktorého mesačný paušál je 20 €. Keďže Vás uviedol pri objednávke, máte z neho bonus 5%, takže pri Vašej fakturácii sa Vám z vášho mesačného poplatku (napríklad 10 €) odpočítava 5% z jeho 20€, t.j. 10 -­‐ 5% z 20 = 10 – 1 = 9. Takže Váš mesačný paušál bude 9 € namiesto 10€. 2.1. Výška bonusu je 5% z hodnoty základných služieb DSiNET a flexiTV, resp. DSiMAXi. 2.2. Ak nebol bonus pridelený do jedného mesiaca od zriadenia prípojky, dodatočne nie je možné ho prideliť. 2.3. Ak bol bonus raz pridelený, nie je možné ho zrušiť. 2.4. Bonus sa môže prideliť a určiť len pri zadávaní objednávky. Ak tak nebolo urobené, môže oň požiadať dodatočne len vlastník prípojky a to zápisom do fóra vo forme žiadosti do jedného mesiaca od zriadenia prípojky. 2.5. Bonus je možné zmeniť na iného zákazníka len za predpokladu racionálneho a adekvátneho odôvodnenia formou žiadosti, napísanou do fóra v zákazníckej zóne max. do jedného mesiaca od zriadenia prípojky a následnom schválení žiadosti v zákazníckej zóne. 2.6. Bonus nie je možné prideliť z dcérskeho pripojenia. 2.7. Bonusový zákazník nesmie mať bonus z bonusovaného zákazníka /dvaja zákazníci nemôžu mať bonus zo seba navzájom/. 2.8. Pri zmene majiteľa pripojenia a následnej zmene zmluvy ostávajú bonusy priradené k predmetnej prípojke. Cenník spoločnosti DSi DATA s.r.o.. Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo 029 01, IČO: 36 399 493. Zapísaná OR OS Žilina, Strana 8 z 10 oddiel Sro, Vložka č.: 12967/L. Ceny sú uvádzané s DPH, pokiaľ nie je uvedené inak. Cenník je výhradným majetkom spoločnosti DSiDATA, s.r.o. Cenník služieb DSiTV v.1.4 platný od 15.10.2014
3. Nezlučiteľnosť zliav Poskytovanie výhod a zliav spol. DSi DATA má svoje obmedzenia a s ohľadom na ich možné súčasné využívanie nie je možné niektoré z nich vzájomne kombinovať, či spájať. Nasledovné kombinácie nie sú prípustné: 3.1.1. Bonus nie je možné prideliť z dcérskeho pripojenia. 3.1.2. Nie je možné kombinovať zľavu matersko-­‐dcérskeho pripojenia so zľavou ZŤP. 3.1.3. Nie je možné získať výhody plynúce z viazanosti pri mesačnom programe e-­‐DATA Štart a taktiež nie je možné pri viazanosti, ktorá je spojená s čerpaním výhod, prejsť na mesačný program e-­‐DATA Štart. 3.1.4. Produkty DSiMAXi nie je možné kombinovať so zľavami matersko-­‐dcérskeho pripojenia. 3.1.5. Pokiaľ nie je uvedené inak, ostatné zľavy či zvýhodnenia nie je možné nijako kombinovať a kumulovať. Poznámka: Viac informácií o súvisiacich produktoch, ako DSiNET, DSiTEL alebo servisných úkonoch nájdete v príslušných cenníkoch. 4. Akciová ponuka “Tablet alebo zľavu” Táto akciová ponuka platí od 15.10.2014 do 31.1.2015, alebo do vypredania zásob. „Balík služieb“ resp. „Balík“ je služba, kde sú alebo v minulosti boli aktivované produkty našej digitálnej televízie alebo optického internetu spoločne. Táto akciová ponuka nie je určená pre zákazníkov: -­‐
ktorí majú aktivované služby: "DSiMAXi balík 1", alebo "DSiMAX Leto 1" pred ukončením ich viazanosti, -­‐
ktorí využívajú balík služieb, ktorý bol aktivovaný alebo zmenený v priebehu posledných 365 dní. Podrobnosti o produkte DSiMAXi balík, flexiTV nájdete v cenníku DSiTV – Digitálna káblová televízia. Podrobnosti o službe Optický internet nájdete v cenníku DSiNET. Podmienky, ktoré nie sú definované alebo bližšie špecifikované v tejto akciovej ponuke „ Tablet alebo zľavu“ sa riadia podmienkami definovanými v cenníku DSiTV, prípadne v cenníku DSiNET a cenníku doplnkových a servisných služieb. Akciová ponuka „Tablet alebo zľavu“ je k dispozícii len s viazanosťou 24 mesiacov. Cena bez viazanosti (po ukončení viazanosti, alebo pri nedodržaní viazanosti) sa nastaví podľa bodu 1.6 cenníka DSiTV v aktuálnom znení. Zavedenie služby DSiTV sa riadi cenami podľa bodu 1.2. cenníka DSiTV v aktuálnom znení, zavedenie služby DSiNET sa riadi cenami podľa bodu 1.5. a 1.6. cenníka DSiNET v aktuálnom znení. Tablet je predmetom výhody z viazanosti vyplývajúcej z akciovej ponuky. V prípade nedodržania viazanosti, resp. predčasného ukončenia viazanosti bude vyčíslená poskytnutá výhoda nasledovne: Cena tabletu uvedená na dodacom liste, mínus (-­‐) vyfakturované poplatky (mesačné alebo jednorazové) za poskytnutý tablet. V prípade prechodu na niektorý z produktov z akciovej ponuky „Tablet alebo zľavu“ nie je možná zmena produktu počas celej doby viazanosti. Cenník spoločnosti DSi DATA s.r.o.. Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo 029 01, IČO: 36 399 493. Zapísaná OR OS Žilina, Strana 9 z 10 oddiel Sro, Vložka č.: 12967/L. Ceny sú uvádzané s DPH, pokiaľ nie je uvedené inak. Cenník je výhradným majetkom spoločnosti DSiDATA, s.r.o. Cenník služieb DSiTV v.1.4 platný od 15.10.2014
4.1. DSiMAXi balík s tabletom pre nového zákazníka alebo
existujúceho, ktorý nemá aktivovaný žiadny balík služieb1
Názov produktu Cena pri 24 mesačnej viazanosti Mesačná platba za tablet počas viazanosti Jednorazová platba za tablet Bronzový DSiMAXi balík s tabletom 16,90 € 3 € -­‐ Strieborný DSiMAXi balík s tabletom 19,90 € 2 € -­‐ Zlatý DSiMAXi balík s tabletom 24,90 € 1 € -­‐ Platinový DSiMAXi balík s tabletom 29,90 € -­‐ 1€ 2
35 € Zavedenie služby Služby bez tabletu je možné objednať podľa cenníka DSiTV alebo DSiNET. 1
Tablet podľa aktuálnej ponuky zákazník odbrží na základe podpisu dokumentov spojených s aktiváciou vybraného produktu akciovej ponuky. 2 Pri tomto produkte je možné uplatniť zľavu podľa bodu 4.3 cenníka DSiNET, a/alebo zavedenie podľa bodu 1.6.1 cenníka DSiTV. 4.2. DSiMAXi balík so zľavou na 1 rok pre nového zákazníka alebo existujúceho, ktorý nemá aktivovaný žiadny balík služieb Názov produkt Zľava na 1 rok Cena produktu Cena služby 1.-­‐12. mesiac 13.-­‐24. mesiac Bronzový DSiMAXi balík so zľavou na 1 rok 3 € 13,90 € 16,90 € Strieborný DSiMAXi balík so zľavou na 1 rok 4 € 15,90 € 19,90 € Zlatý DSiMAXi balík balík so zľavou na 1 rok 5 € 19,90 € 24,90 € Platinový DSiMAXi balík so zľavou na 1 rok 6 € 23,90 € 29,90 € 1
35 € Zavedenie služby Služby bez zľavy je možné objednať podľa cenníka DSiTV alebo DSiNET. 1 Pri tomto produkte je možné uplatniť zľavu podľa bodu 4.3 cenníka DSiNET, a/alebo zavedenie podľa bodu 1.6.1 cenníka DSiTV. 4.3. DSiMAXi balík pre existujúceho zákazníka s aktívnym balíkom služieb Názov produktu Strieborný DSiMAXi balík so zľavou na 2 roky Zlatý DSiMAXi balík so zľavou na 2 roky Platinový DSiMAXi balík so zľavou na 2 roky Bežná cena produktu 19,90 € 24,90 € 29,90 € Zľava na 2 roky 3 € 5 € 5 € Cena produktu Celková úspora 1.-­‐24. mesiac za 24 mesiacov 16,90 € 72 € 19,90 € 120 € 24,90 € 120 € Cenník spoločnosti DSi DATA s.r.o.. Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo 029 01, IČO: 36 399 493. Zapísaná OR OS Žilina, Strana 10 z 10 oddiel Sro, Vložka č.: 12967/L. Ceny sú uvádzané s DPH, pokiaľ nie je uvedené inak. Cenník je výhradným majetkom spoločnosti DSiDATA, s.r.o. Cenník služieb DSiTV v.1.4 platný od 15.10.2014
Download

Cenník služieb DSiTV spoločnosti DSi DATA