Katalóg služieb
Platný od 1. 3. 2013
1
1. Internet pre domácnosti
Internetové služby
Pevné pripojenie do internetu pre domácnosti prostredníctvom bezdrôtového pripojenia
(wireless), alebo opticko-metalickej
metalickej infraštruktúry (optic). Pri službe predpokladáme priame
pripojenie jedného počítača,
č ča, herných konzol, alebo malých po
počítačových
č čových sietí nenáročných
n
firemných užívateľov.
Prenosová rýchlosť pripojenia nie je garantovaná a závisí od konfigurácie po
počítača užívateľa a
aktuálne aplikovanej agregácie.
TeatrO Internet Flexi AIR
TeatrO Internet Flexi AIR je pripojenie realizované v pásme 5 GHz,
GHz, pozostáva z rádiového
zariadenia do vonkajšieho prostredia umiestneného na konzolke, do 10 m UTP kabeláže
v interiéri, konfiguráciou pristupujúceho zariadenia, mailovej služby, základného zabezpečenia
zabezpe
a zaškolenia do zákazníckeho portálu. Rozsah prác a materiálu nad tento rozsah bude
doúčtovaný podľa
a tohto katalógu služieb.
Súčasťou služby sú:
•
•
•
•
neobmedzené množstvo prenesených dát
mailbox v tvare [email protected]
[email protected] , protokolom POP3 + Webmail
posielanie
e faktúry elektronicky
Teatro Pevná Linka
1.1 TeatrO Internet Flexi AIR 3 *
Maximálna rýchlosť pripojenia: 3072/1024 Kbps
Dátový limit: Neobmedzene
Aktivácia prípojky: 119,- €
Mesačný poplatok: 14,25 €
1.1.1 TeatrO Internet Flexi AIR 3 + BE FREE 12 *
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013
Garancia zvýhodnenej ceny: 12 mesiacov
Zvýhodnená aktivácia prípojky: 89,89, € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 13,00 € (zohľadnený zľavový bonus)
2
1.1.2 TeatrO Internet Flexi AIR 3 + BE FREE 24 *
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013
Garancia zvýhodnenej ceny: 24 mesiacov
Zvýhodnená aktivácia prípojky: 89,89, € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 9,90 € (zohľadnený zľavový bonus)
1.1.3 TeatrO Internet Flexi AIR 3 + BE FREE 36 *
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013
Garancia zvýhodnenej ceny: 36 mesiacov
Zvýhodnená aktivácia prípojky: 1,1, € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 9,90 € (zohľadnený zľavový bonus)
1.2 TeatrO Internet Flexi AIR 6 *
Maximálna rýchlosť pripojenia: 6144/1024 Kbps
Dátový limit: Neobmedzene
Aktivácia prípojky: 119,- €
Mesačný poplatok: 16,25 €
1.2.1 TeatrO Internet Flexi AIR 6 + BE FREE 12 *
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013
Garancia zvýhodnenej ceny: 12 mesiacov
Zvýhodnená aktivácia prípojky: 89,89, € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 15,00 € (zohľadnený zľavový bonus)
1.2.2 TeatrO Internet Flexi AIR 6 + BE FREE 24 *
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013
Garancia zvýhodnenej ceny: 24 mesiacov
Zvýhodnená aktivácia prípojky: 89,- € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 11,90 € (zohľadnený zľavový bonus)
1.2.3 TeatrO Internet Flexi AIR 6 + BE FREE 36 *
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013
Garancia zvýhodnenej ceny: 36 mesiacov
Zvýhodnená aktivácia prípojky: 1,1, € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 11,90 € (zohľadnený zľavový bonus)
1.3 TeatrO Internet Flexi AIR 9 *
Maximálna rýchlosť pripojenia: 9216/1024 Kbps
Dátový limit: Neobmedzene
Aktivácia prípojky: 119,- €
Mesačný poplatok: 18,25 €
3
1.3.1 TeatrO Internet Flexi AIR 9 + BE FREE 12 *
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013
Garancia zvýhodnenej ceny: 12 mesiacov
Zvýhodnená aktivácia prípojky: 89,89, € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 17,00 € (zohľadnený zľavový bonus)
1.3.2 TeatrO Internet Flexi AIR 9 + BE FREE 24 *
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013
Garancia zvýhodnenej ceny: 24 mesiacov
Zvýhodnená aktivácia
ia prípojky: 89,89, € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 13,90 € (zohľadnený zľavový bonus)
1.3.3 TeatrO Internet Flexi AIR 9 + BE FREE 36 *
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013
Garancia zvýhodnenej ceny: 36 mesiacov
Zvýhodnená aktivácia prípojky: 1,1, € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 13,90 € (zohľadnený zľavový bonus)
1.4 TeatrO Flexi Internet AIR 12 *
Maximálna rýchlosť pripojenia: 12288/1024 Kbps
Dátový limit: Neobmedzene
Aktivácia prípojky: 119,- €
Mesačný poplatok: 20,25 €
1.4.1 TeatrO Internet Flexi AIR 12 + BE FREE 12 *
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013
Garancia zvýhodnenej ceny: 12 mesiacov
Zvýhodnená aktivácia prípojky: 89,89, € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 19,00 € (zohľadnený zľavový bonus)
1.4.2 TeatrO Internet Flexi AIR 12 + BE FREE 24 *
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013
Garancia zvýhodnenej ceny: 24 mesiacov
Zvýhodnená aktivácia prípojky: 89,89, € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 15,90 € (zohľadnený zľavový bonus)
1.4.3 TeatrO Internet Flexi AIR 12 + BE FREE 36 *
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013
Garancia zvýhodnenej ceny: 36 mesiacov
Zvýhodnená aktivácia prípojky: 1,1, € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 15,90 € (zohľadnený zľavový bonus)
4
1.5 TeatrO Internet Flexi AIR 15 *
Maximálna rýchlosť pripojenia: 15360/1024 Kbps
Dátový limit: Neobmedzene
Aktivácia prípojky: 119,- €
Mesačný poplatok: 22,25 €
1.5.1 TeatrO Internet Flexi AIR 15 + BE FREE 12 *
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013
Garancia zvýhodnenej ceny: 12 mesiacov
Zvýhodnená aktivácia prípojky: 89,89, € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 21,00 € (zohľadnený zľavový bonus)
1.5.2 TeatrO Internet Flexi AIR 15 + BE FREE 24 *
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013
Garancia zvýhodnenejj ceny: 24 mesiacov
Zvýhodnená aktivácia prípojky: 89,89, € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 17,90 € (zohľadnený zľavový bonus)
1.5.3 TeatrO Internet Flexi AIR 15 + BE FREE 36 *
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013
Garancia zvýhodnenej ceny: 36 mesiacov
Zvýhodnená aktivácia prípojky: 1,1, € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 17,90 € (zohľadnený zľavový bonus)
1.6 TeatrO Senior AIR *
Maximálna rýchlosť pripojenia: 1024/128 Kbps
Dátový limit: 1000MB**
Aktivácia prípojky: 119,- €
Mesačný poplatok: 11,99 €
1.6.1 TeatrOInternet Senior + AIR BE FREE 12 *
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013
Garancia zvýhodnenej ceny: 12 mesiacov
Zvýhodnená aktivácia prípojky: 89,89 € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 10,49 € (zohľadnený zľavový bonus)
1.6.2 TeatrOInternet Senior + AIR BE FREE 24 *
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013
Garancia zvýhodnenej ceny: 24 mesiacov
Zvýhodnená
výhodnená aktivácia prípojky: 66,66 € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 8,90 € (zohľadnený zľavový bonus)
** - Mesačný poplatok za každý MB nad limit je 0,0150 s DPH
5
1.7 TeatrO Študent AIR *
Maximálna rýchlosť pripojenia: 3072/386 Kbps
Dátový limit: Neobmedzene
Aktivácia prípojky: 119,- €
Mesačný poplatok: 15,25 €
1.7.1 TeatrOInternet Študent + AIR BE FREE 12 *
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013
Garancia zvýhodnenej ceny: 12 mesiacov
Zvýhodnená aktivácia prípojky: 89,89, € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 1
12,49 € (zohľadnený zľavový bonus)
1.7.2 TeatrOInternet Študent + AIR BE FREE 24 *
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná
pla
od 1.3.2013 do 31.12.2013
Garancia zvýhodnenej ceny: 24 mesiacov
Zvýhodnená aktivácia prípojky: 66,- € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 10,99 € (zohľadnený zľavový bonus)
1.8 TeatrO Home AIR *
Maximálna rýchlosť pripojenia: 4096/486 Kbps
Dátový limit: Neobmedzene
Aktivácia prípojky: 119,- €
Mesačný poplatok: 18,99 €
1.8.1
.1 TeatrOInternetHome + AIR BE FREE 12 *
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013
Garancia zvýhodnenej ceny: 12 mesiacov
Zvýhodnená aktivácia prípojky: 89,89, € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 14,49 € (zohľadnený zľavový bonus)
1.8.2 TeatrOInternetHome
nternetHome + AIR BE FREE 24 *
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013
Garancia zvýhodnenej ceny: 24 mesiacov
Zvýhodnená aktivácia prípojky: 66,- € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 1
12,99 € (zohľadnený zľavový bonus)
1.9 TeatrO Speed AIR *
Maximálna rýchlosť pripojenia: 6144/512 Kbps
Dátový limit: Neobmedzene
Aktivácia prípojky: 119,- €
Mesačný poplatok: 22,99 €
6
1.9.1 TeatrOInternet Speed + AIR BE FREE 12 *
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013
Garancia zvýhodnenej ceny: 12 mesiacov
Zvýhodnená aktivácia prípojky: 89,89, € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 1
18,49 € (zohľadnený zľavový bonus)
1.9.2 TeatrOInternet Speed + AIR BE FREE 24 *
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013
Garancia zvýhodnenej ceny:
ny: 24 mesiacov
Zvýhodnená
výhodnená aktivácia prípojky: 66,66 € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 15,99 € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 19,90 € (zohľadnený zľavový bonus)
1.10 TeatrO Fuul AIR 10 *
Maximálna rýchlosť pripojenia: 10240/1024 Kbps
Dátový limit: Neobmedzene
Aktivácia prípojky: 119,- €
Mesačný poplatok: 27,99 €
1.10.1 TeatrOInternet
OInternet Full AIR 10 + BE FREE 12 *
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013
Garancia zvýhodnenej ceny: 12 mesiacov
Zvýhodnená aktivácia prípojky: 89,89, € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 22
22,49 € (zohľadnený zľavový bonus)
1.10.2 TeatrOInternet
OInternet Full AIR 10 + BE FREE 24 *
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná
pl
od 1.3.2013 do 31.12.2013
Garancia zvýhodnenej ceny: 24 mesiacov
Zvýhodnená
výhodnená aktivácia prípojky: 66,66 € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 19,99 € (zohľadnený zľavový bonus)
TeatrO Internet Home Fiber
pre rodinné domy – samostatná prípojka
TeatrO Internet Fiber pre rodinné domy – samostatná prípojka, pripojenie je realizované
vybudovaním last mile prípojky optických rozvodov, v rámci interiéru pozostáva z kabeláže UTP
do 10 m. V cene zriadenia je zapožičanie
zap
anie prístupového zariadenia, konfigurácia pristupujúceho
zariadenia, mailovej služby, základné zabezpečenie
zabezpe
a zaškolenie do zákazníckeho portálu.
Rozsah prác a materiálu nad tento rozsah bude doúčtovaný
doú
podľa
ľa tohto katalógu služieb.
7
1.11 TeatrO Internet
rnet Senior Home Fiber + *
Maximálna rýchlosť pripojenia: 2048/256
2
Kbps
Dátový limit: 2000MB**
Aktivácia prípojky: 199,- €
Mesačný poplatok: 11,99 €
1.11.1 TeatrOInternet SeniorHomeFiber
SeniorHome
+ BE FREE12*
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013::
Garancia zvýhodnenej ceny: 12 mesiacov
Zvýhodnená aktivácia prípojky: 99,99, € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 10,49 € (zohľadnený zľavový bonus)
1.11.2 TeatrOInternet SeniorHomeFiber
SeniorHomeFiber + BE FREE24 *
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013::
Garancia zvýhodnenej ceny: 24 mesiacov
Zvýhodnená aktivácia prípojky: 49,49, € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 8,99 € (zohľadnený zľavový bonus)
** - Mesačný poplatok
tok za každý MB nad limit je 0,0150 s DPH
1.12 TeatrO Internet Študent Home Fiber + *
Maximálna rýchlosť pripojenia: 20/20
2
Mbps
Dátový limit: Neobmedzene
Aktivácia prípojky: 199,- €
Mesačný poplatok: 15,99 €
1.12.1 TeatrOInternet ŠtudentHomeFiber + BE
BE FREE12*
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013::
Garancia zvýhodnenej ceny: 12 mesiacov
Zvýhodnená aktivácia prípojky: 99,99, € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 12,49 € (zohľadnený zľavový bonus)
1.12.2 TeatrOInternet Študent HomeFiber + BE FREE24 *
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013::
Garancia zvýhodnenej ceny: 24 mesiacov
Zvýhodnená aktivácia prípojky: 49,49, € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 10,99 € (zohľadnený zľavový bonus
8
1.13 TeatrO Internet Basic Home Fiber + *
Maximálna rýchlosť pripojenia: 40/40
4
Mbps
Dátový limit: Neobmedzene
Aktivácia prípojky: 199,- €
Mesačný poplatok: 18,99 €
1.13.1 TeatrOInternetBasicHomeFiber + BE FREE12*
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013::
Garancia zvýhodnenej ceny: 12 mesiacov
Zvýhodnená aktivácia prípojky: 99,99, € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 14,49 € (zohľadnený zľavový bonus)
rnetBasicHomeFiber + BE FREE24 *
1.13.2 TeatrOInternetBasicHomeFiber
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013::
Garancia zvýhodnenej ceny: 24 mesiacov
Zvýhodnená aktivácia prípojky: 49,49, € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 12,99 € (zohľadnený zľavový bonus
1.14 TeatrO Internet Standart Home Fiber + *
Maximálna rýchlosť pripojenia: 80/80
8
Mbps
Dátový limit: Neobmedzene
Aktivácia prípojky: 199,- €
Mesačný poplatok: 22,99 €
1.14.1 TeatrOInternet StandartHomeFiber + BE FREE12*
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013::
Garancia zvýhodnenej ceny: 12 mesiacov
Zvýhodnená aktivácia prípojky: 99,9 € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 18,49 € (zohľadnený zľavový bonus)
rnet StandartHomeFiber + BE FREE24 *
1.14.2 TeatrOInternet
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013::
Garancia zvýhodnenej ceny: 24 mesiacov
Zvýhodnená aktivácia prípojky: 49,49 € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 15,99 € (zohľadnený zľavový bonus
9
1.15 TeatrO Internet Extra Home Fiber + *
Maximálna rýchlosť pripojenia: 100/100
10
Mbps
Dátový limit: Neobmedzene
Aktivácia prípojky: 199,- €
Mesačný poplatok: 27,99 €
1.15.1 TeatrOInternet ExtraHomeFiber
Extra
+ BE FREE12*
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013::
Garancia zvýhodnenej ceny: 12 mesiacov
Zvýhodnená aktivácia prípojky: 99,9 € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 22,49 € (zohľadnený zľavový bonus)
Extra
+ BE FREE24 *
1.15.2 TeatrOInternet ExtraHomeFiber
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013::
Garancia zvýhodnenej ceny: 24 mesiacov
Zvýhodnená aktivácia prípojky: 49,49 € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 19,99 € (zohľadnený zľavový bonus
TeatrO InterneTFiber
Fiber
pre bytové domy – spoločné rozvody
TeatrO InterneT Fiber pre bytové domy – spoločné rozvody,, pripojenie je realizované pomocou
už existujúcich optických rozvodov, v rámci interiéru pozostáva z kabeláže UTP do 10 m.
V cene zriadenia je aj konfigurácia pristupujúceho zariadenia, mailovej služby, základné
zabezpečenie a zaškolenie do zákazníckeho portálu. Rozsah prác a materiálu nad tento rozsah
bude doúčtovaný podľa
ľa tohto katalógu služieb.
1.16 TeatrO Internet Senior Fiber + *
Maximálna rýchlosť pripojenia: 2048/256 Kbps
Dátový limit: 2000MB**
Aktivácia prípojky: 89,- €
Mesačný poplatok: 11,99 €
1.16.1 TeatrOInternet Senior Fiber + BE FREE12*
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013::
Garancia zvýhodnenej ceny: 12 mesiacov
Zvýhodnená aktivácia prípojky: 49,- € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 1
10,49 € (zohľadnený zľavový bonus)
10
1.16.2 TeatrOInternet Dynamic Fiber + BE FREE24 *
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013::
Garancia zvýhodnenej ceny: 24 mesiacov
Zvýhodnená aktivácia prípojky: 1,1, € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 8,99 € (zohľadnený zľavový bonus)
** - Mesačný poplatok za každý MB nad limit je 0,0150 s DPH
1.17 TeatrO Internet Študent Fiber + *
Maximálna rýchlosť pripojenia: 20/20
2
Mbps
Dátový limit: Neobmedzene
Aktivácia prípojky: 89,- €
Mesačný poplatok: 15,99 €
1.17.1
.1 TeatrOInternet Študent Fiber + BE FREE12*
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013::
Garancia zvýhodnenej ceny: 12 mesiacov
Zvýhodnená aktivácia prípojky: 49,49, € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 12,49 € (zohľadnený zľavový bonus)
11
1.17.2
.2 TeatrOInternet Študent Fiber + BE FREE24 *
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013::
Garancia zvýhodnenej ceny: 24 mesiacov
Zvýhodnená aktivácia prípojky: 1,1, € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 10,99 € (zohľadnený zľavový bonus
1.18 TeatrO Internet Basic Fiber + *
Maximálna rýchlosť pripojenia: 40/40
4
Mbps
Dátový limit: Neobmedzene
Aktivácia prípojky: 89,- €
Mesačný poplatok: 18,99 €
1.18.1
.1 TeatrOInternet Basic Fiber + BE FREE12*
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013::
Garancia zvýhodnenej ceny: 12 mesiacov
Zvýhodnená aktivácia prípojky: 49,49, € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 14,49 € (zohľadnený zľavový bonus)
1.18.2
.2 TeatrOInternet Basic Fiber + BE FREE24 *
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013::
Garancia zvýhodnenej ceny: 24 mesiacov
Zvýhodnená aktivácia prípojky: 1,1, € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplat
poplatok: 12,99 € (zohľadnený zľavový bonus
1.19 TeatrO Internet Standart Fiber + *
Maximálna rýchlosť pripojenia: 80/80
8
Mbps
Dátový limit: Neobmedzene
Aktivácia prípojky: 89,- €
Mesačný poplatok: 22,99 €
1.19.1
.1 TeatrOInternet Standart Fiber + BE FREE12*
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013::
Garancia zvýhodnenej ceny: 12 mesiacov
Zvýhodnená aktivácia prípojky: 49,49, € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 1
18,49 € (zohľadnený zľavový bonus)
1.19.2 TeatrOInternet Standart Fiber + BE FREE24 *
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013::
Garancia zvýhodnenej ceny: 24 mesiacov
Zvýhodnená aktivácia prípojky: 1,1, € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 1
15,99 € (zohľadnený zľavový bonus
1.20 TeatrO Internet Extra Fiber + *
Maximálna rýchlosť pripojenia: 100/100
10
Mbps
Dátový limit: Neobmedzene
Aktivácia prípojky: 89,- €
Mesačný poplatok: 27,99 €
1.20.1 TeatrOInternt Extra Fiber + BE FREE12*
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013::
Garancia zvýhodnenej ceny: 12 mesiacov
Zvýhodnená aktivácia prípojky: 49,49, € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 22,49 € (zohľadnený zľavový bonus)
1.20.2 TeatrOInternet Extra Fiber + BE FREE24 *
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013::
Garancia zvýhodnenej ceny: 24 mesiacov
Zvýhodnená aktivácia prípojky: 1,1, € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 19,99 € (zohľadnený zľavový bonus
12
•
•
•
•
•
•
•
•
•
TeatrO INTERNET AIR, pripojenie je realizované v pásme 5 Ghz,
Ghz
pozostáva z
rádiového zariadenia do vonkajšieho prostredia umiestneného na konzolke, do 10 m
UTP kabeláže v interiéri,
interiéri, konfiguráciou pristupujúceho zariadenia, mailovej
ma
služby,
základného zabezpečenia
zabezpeč
a zaškolenia do zákazníckeho portálu.Rozsah
portálu
prác
a materiálu nad tento rozsah bude doúčtovaný
doú
podľa
a tohto katal
katalógu služieb.
TeatrO INTERNET FIBER, pripojenie je realizované pomocou optických rozvodov,
rozvodov
v rámci interiéru pozostáva
ozostáva zkabelážeUTP do 10 m. V cene zriadenia je aj konfigurácia
pristupujúceho zariadenia,
zariadenia, mailovej služby, základné zabezpečenie
zabezpeč
a zaškolenie do
zákazníckeho portálu. Rozsah prác a materiálu nad tento rozsah bude doúčtovaný
doú
podľa
a tohto katalógu služieb.
Každému užívateľovi
ľovi je prípojka terminovaná priamo v byte užívateľa.
užívate
Aktivačný
ný poplatok pri službe TeatrO Internet Home Fiber zahŕňa
zahŕňa optické vlákno v dĺžke
do 20m od nášho distribučného
distribu ného bodu, jednoduchý optický prevodník, aktiváciu služby,
prácu technika, nastavenie Vášho koncového zariadenia, zaškolenie obsluhy
Každý typ ako aj samotné prevedenie vyššie uvedených možností HW realizácie
pripojenia je možné rozšíriť
rozšíri o nadštandardné
adštandardné doplnky: lištovanie, broadband alebo
wireless broadband router umožňujúci
umož ujúci pripojenie viacerých počítačov
po
cez jedno
internetové
rnetové pripojenie pomocou kábla,
kábla, alebo v kombinácii káblového a bezdrôtového
pripojenia, konfigurácia lokálnej siete, preskoky
presk
na odľahlé
ľ
časti budov, neštandardná
kabeláž, anténa s väčším
väč
ziskom a pod.
Doplnky nie sú súčasť
časťou
ou základnej koncepcie a preto sa doú
doúčtovávajú nad rámec
základných balíkov.
Cena jednotlivých doplnkov je daná aktuálnym cenníkom HW komponentov a výkonov
výkon
prác.
V prípade individuálneho riešenia s doplnkami je na požiadanie vypracovávaná cenová
ponuka na pripojenie ako aj použité sieťové
sie
čii iné komponenty.
TeatrO AIR je možné meniť
meni smerom hore aj smerom dole bezplatne, ale vždy len k 1.
dňu
u v mesiaci. Žiadosť o zmenu programu je potrebné podať najneskôr do polnoci
posledného dňa
ňa v mesiaci, po ktorom začína
za ína mesiac, v ktorom má byť
by program užívaný.
Žiadosť sa podáva buď online v zákazníckej zóne cez na to urč
určeného sprievodcu na
záložke fórum, alebo osobne v centrále či na pobočkách DTnet podpisom dodatku k
zmluve o zmene programu. Iná možnosť
možnos podania žiadosti o zmenu programu nie je
prípustná. Online žiadosť
žiados je potrebné v prípade voľby
ľby zasielania faktúr na email
verifikovať v konfirmačnom
konfirmačnom emaili zaslanom po podaní žiadosti na faktura
fakturačnú emailovú
adresu. Záväzná je vždy posledne podaná žiadosť
žiados o zmenu programu v danom mesiaci.
13
2
Optická Digitálna Televízia
T
- TeatrO TV
2.11 Aktivácia TeatrO
Služba
(Ceny týchto služieb sú s DPH a majú charakter jednorázového
poplatku)
Aktivácia prvej TeatrO TV v domácnosti
bytové domy – spoločné
né rozvody
Aktivácia prvej TeatrO TV v domácnosti
rodinné domy – samostatná prípojka
1
Aktivácia ďalšej TeatrO TV v domácnosti
Aktivácia služby TeatrO TV – ZADARMO
2
Cena bez
viazanosti
Cena s viazanosťou
viazanosť
na 12 mesiacov
Cena s viazanosťou
na 24 mesiacov
79 €
39 €
1€
149 €
99 €
49 €
75 €
49 €
25 €
169 €
-
-
1
Týmto sa rozumie vykonanie potrebných prác a dodávka potrebných zariadení na rovnakej adrese prípojky.
Súčasťou služby „Aktivácia ďalšej TeatrO TV v domácnosti“ je dodávka potrebného STB Switcha, max.10m
eth.kábla, doplnkový inštalačný
čný materiál, práca technika. Nie je možné
mož zriadiť u TeatrO TV ZADARMO.
2
Súčasťou
ou dodávky sú všetky potrebné práce a zariadenie na príjem Digitálnej televízie (STB – Motorola 1003
alebo obdobný model), tak ako sú obvykle definované pri Štandardnom technickom riešení.
Štandardné technické riešenie:
nie: Pripojenie pomocou optických rozvodov. Každému užívateľovi
užívate
je prípojka
ukončená účastníckou
astníckou prípojkou priamo v byte užívateľa.
užívate V cene riešenia je inštalácia ethernetovej kabeláže
do bytu účastníka
astníka a 10m dlhý ethernetový UTP patch kábel k STB zariadeni
zariadeniu.
14
2.2 Zariadenia potrebné k prevádzke TeatrO TV
Pre prevádzku služby TeatrO TV je potrebné každý TV prijíímač vybaviť
digitálnym STB (Set-top
top-box) zariadením – TeatrO BoX. V súčasnosti
súč
podporujeme nasledovné modely STB:
•
Motorola STB VIP 1910--9, VIP 1910-9DB, VIP 1903-9
(STB s podporou HD, výstup 2x SCART, optic 5.1, 1x HDMI)
•
Motorola STB VIP 1003
(STB s podporou HD, výstup 1x SCART, 1x HDMI)
•
Motorola STB VIP 1960, VIP 1963
(STB s podporou HD, výstup 2x SCART, optic 5.1, 1x HDMI, PVR, lokálny HDD 160GB).
160G
STB 1003
STB 1910
STB 1963
280 €
Predaj STB zariadenia – Cenníková cena
jednorázovo
99€
140€
Predaj prvého STB zariadenia – BE FREE
12
jednorázovo
85€
120€
Predaj prvého STB zariadenia – BE FREE
24
jednorázovo
66€
99€
230€
mesačne
1,95€
2,95€
7,95€
Nájom STB zariadenia
260€
Pri vrátení prenajatého STB zariadenia je potrebné zachovať
zachova pôvodný obal zariadenia a v prípade
opotrebovania diaľkového
kového ovládač
ovládača, poškodenia zariadenia, je prevádzkovateľľ oprávnený požadova
požadovať náhradu
škody v takej výške, ktorá uvedie zariadenie do bezchybného stavu.
2.3Základné
Základné programové balíčky
balí
s TeatrOBoxom*
TeatrOBoxom
PROGRAMOVÁ PONUKA
(Ceny týchto služieb sú s DPH a majú charakter mesačného
mesa
poplatku)
TeatrO TV ZADARMO
Cenníková cena
Cena BE FREE 12 Cena BE FREE 24
1
12 TV programov v digitálnej kvalite (8 v HD)
18 rádií
Nahrávanie na nPVR2
24 hodinový televízny archív3
Videopožičovňa
0€
-
-
12,90 €
10,90 €
7,90 €
STV1, STV2, Markíza, Markíza HD, Doma, JOJ, JOJ
HD, JOJ Plus, JOJ Plus HD, TA3, ČT1, ČT2,
Č
ČT24,
Musiq1, ÓČKO, DELUXE Music, ANIXE HD, KIKA,
NOE, BBC, EuroNews, TV Živá ... a mnohé ďalšie4
TeatrO TV PERFECT 60
60 TV programov v digitálnej kvalite (8 v HD)
18 rádií
12 hodín nahrávania na nPVR2
7 dňový bezplatný televízny archív3
Videopožičovňa, Tematické balíčky
STV1, STV2, Markíza, Markíza HD, Doma, JOJ, JOJ
HD, JOJ Plus, JOJ Plus HD, TA3, ČT1, ČT2,
Č
ČT24,
Musiq1, ÓČKO,
KO, DELUXE Music, ANIXE HD, KIKA,
NOE, BBC, EuroNews, TV Živá ... a mnohé ďalšie4
TeatrO TV PERFECT 80
80 TV programov v digitálnej kvalite (8 v HD)
18 rádií
24 hodín nahrávania na nPVR2
7 dňový bezplatný televízny archív3
Videopožičovňa, Tematické balíčky
TeatrO TV PERFECT 60 + Eurosport, Sport1,
Minimax, Animax, Disney Channel, Jim Jam, CS
Mini, Music Box, MTV Dance,, CS Film, Universal
Channel, AXN, TV Paprika, Discovery Channel
Europe, Animal Planet, National Geographic
Channel, LUX, Patriot ... a mnohé ďalšie4
15
16,90 €
14,90 €
11,90 €
20,90€
18,90 €
15,90€
TeatrO TV PERFECT 100
100 TV programov v digitálnej kvalite (9 v HD)
18 rádií
48hodín nahrávania na nPVR2
7 dňový bezplatný televízny archív3
Videopožičovňa , Tematické balíčky
TeatrO TV PERFECT 80 + Eurosport 2,
2 Nova Sport,
Nova Sport HD, Cartoon Network, Nickelodeon,
Nickelodeon Junior, Duck TV, Boomerang, Viasat
Explorer, Viasat History, Viasat Nature, Viasat Spice,
National Geographic Wild, Travel Channel, Daring!,
VH1, VH1 Classic, MTV Dance,, Film + ... a mnohé
ďalšie4
1
TeatrO TV Zadarmo je možné poskytnúť
poskytnú iba zákazníkovi, ktorý má už od nás zakúpenú službu TeatrO
Internet Rapid, alebo si službu TeatrO Internet Rapid objedná spolu s Teatro TV Zadarmo.
2
nPVR – sieťový
ový osobný videorekordér s kapacitou N hodín pre nahrávky, nahrávka
vka môže byť
by najviac 100 dní
stará.
3
TV archív je dostupný pre najsledovanejšie TV stanice. Jedná sa hlavne o Slovenské a České TV stanice
a taktiež o mnohé tematické
matické TV stanice. Ich zoznam je k dispozícii na www.dtnet.sk
.sk v sekcii Televízia.
4
Kompletný zoznam TV staníc Vám radi poskytneme na prezentačných
ných miestach, pobo
pobočkách alebo centrále
spoločnosti.
Základné programové balíčky
čky s TeatrOBoxom - Box(STB) obdržíte od nás
* Zmena skladby programových balíkov je vyhradená
2.3Základné programové balíčky
balí ky bez TeatrOBoxu*
PROGRAMOVÁ PONUKA
(Ceny týchto služieb sú s DPH a majú charakter mesačného
mesa
poplatku)
Cenníková cena
Cena BE FREE 12 Cena BE FREE 24
TeatrO TV PERFECT 60
60 TV programov v digitálnej kvalite (8 v HD)
18 rádií
12 hodín nahrávania na nPVR2
7 dňový bezplatný televízny archív3
Videopožičovňa, Tematické balíčky
4,90 €
4,00 €
2,90 €
11,90 €
9,90 €
7,90 €
STV1, STV2, Markíza, Markíza HD, Doma, JOJ, JOJ
HD, JOJ Plus, JOJ Plus HD, TA3, ČT1, ČT2, ČT24,
Musiq1, ÓČKO,
KO, DELUXE Music, ANIXE HD, KIKA,
NOE, BBC, EuroNews, TV Živá ... a mnohé ďalšie4
TeatrO TV PERFECT 80
80 TV programov v digitálnej kvalite (8 v HD)
18 rádií
24 hodín nahrávania na nPVR2
7 dňový bezplatný televízny archív3
Videopožičovňa, Tematické balíčky
TeatrO TV PERFECT 60 + Eurosport, Sport1,
Minimax, Animax, Disney Channel, Jim Jam, CS
Mini, Music Box, MTV Dance, CS Film, Universal
Channel, AXN, TV Paprika, Discovery Channel
Europe, Animal Planet, National Geographic
Channel, LUX, Patriot ... a mnohé ďalšie4
16
TeatrO TV PERFECT 100
100 TV programov v digitálnej kvalite (9 v HD)
18 rádií
48hodín nahrávania na nPVR2
7 dňový bezplatný televízny archív3
Videopožičovňa , Tematické balíčky
TeatrO TV PERFECT 80 + Eurosport 2, Nova Sport,
Nova Sport HD, Cartoon Network, Nickelodeon,
Nickelodeon Junior, Duck TV, Boomerang, Viasat
Explorer, Viasat History, Viasat Nature, Viasat Spice,
National Geographic Wild, Travel Channel, Daring!,
VH1, VH1 Classic, MTV Dance, Film + ... a mnohé
ďalšie4
16,90€
14,90 €
11,90€
1
TeatrO TV Zadarmo je možné poskytnúť
poskytnú iba zákazníkovi, ktorý má už od nás zakúpenú službu TeatrO
Internet Rapid, alebo si službu TeatrO Internet Rapid objedná spolu s Teatro TV Zadarmo.
2
nPVR – sieťový
ový osobný videorekordér s kapacitou N hodín pre nahrávky, nahrávka môže byť
b najviac 100 dní
stará.
3
TV archív je dostupný pre najsledovanejšie TV stanice. Jedná sa hlavne o Slovenské a České TV stanice
a taktiež o mnohé tematické TV stanice. Ich zoznam je k dispozícii na www.dtnet.sk v sekcii Televízia.
4
Kompletný zoznam TV staníc Vám radi poskytneme na prezentačných
ných miestach, pobočkách
pobo
alebo centrále
spoločnosti.
Základné programové balíčky
čky bez TeatrOBoxom - Box(STB) si zakúpite od nás podľa
pod aktuálneho cenníka
* Zmena skladby programových balíkov je vyhradená
2.4 IPTV – voliteľľné balíčky programov1
K programovému balíku je možné doobjednať
doobjedna voliteľné balíčky.
ky. Objednanie voliteľného
voliteľ
balíka sa realizuje
výlučne
ne prostredníctvom menu káblovej TV priamo na televízore. Minimálna doba predplatného balíkov je
jeden mesiac.
2.4.1 Tematické
matické programové balíčky
balí
Cena
Balíček BEZPLATNÝ 1
mesa
mesačne
0€
mesa
mesačne
0€
mesa
mesačne
0€
mesa
mesačne
0,99 €
mesa
mesačne
1,99 €
mesa
mesačne
0,99 €
mesa
mesačne
0,99 €
mesa
mesačne
1,99 €
mesa
mesačne
0,99 €
mesa
mesačne
0,99 €
mesa
mesačne
1,49 €
mesa
mesačne
2,99 €
mesa
mesačne
0,49 €
mesa
mesačne
2,49 €
mesa
mesačne
Cool TV, TV2, RTL klub, Muzsika TV, Viva Hungary, Prizma TV, Sorozat+, RTL 2 hun.
2
Balíček ViaSat PLUS
mesa
mesačne
Viasat Nature, Viasat History, Viasat Explorer, Spice
1
- tematický programovýbalíčeknie
programovýbalí
je objednateľný s TeatrO TV PERFECT 60
2
- tematický programovýbalíčeknie
programovýbalí
je objednateľný s TeatrO TV PERFECT100
2,99 €
Deutche Welle, Polonia, TVP1, TVP2, Magyar TV1, Magyar TV2, SIXX, ORF2, Das
Erste HD, Sport 1 DE, Viva Osterreich, ORF1, France24
Balíček BEZPLATNÝ 2
Pervyj kanal, RU TV, Duna TV, Duna 2, Eins Extra, Rai Uno, Rai Due, Rai Tre, Rai
News, Nickelodeon Osterreich, Hope channel, Bloomberg TV Europe, Story 5
Balíček BEZPLATNÝ 3
CNBC Europe, Polsat, CNL, Soyuz, ZDF HD, 3sat HD, Arte Deutch, Juwelo TV, VTV4,
3ABN
1
Balíček DISCOVERY
Discovery World, Discovery Science, Discovery Investigation
Balíček DISCOVERY + HD
1
Discovery World, Discovery Science, Discovery Investigation, Discovery HD
Balíček MIX
Spektrum Home, Fine Living Network, Doku CS
Balíček MIX 2
Fishing and hunting, Hustler TV, Fashion TV
1,2
Balíček MIX PLUS
Film+, National Geographic Wild, Travel Channel, DaringTV
Balíček HUDOBNÝ
MTV Hits, MTV Czech, Muzika CS
Balíček FILMOVÝ
Film Box, AXN Crime, AXN Sci-fi,
fi, Kino CS
Balíček ŠPORTOVÝ
Sport 2 (CZ), Sport 5 (CZ), Extreme Sports, Slovak Sport
1,2
Balíček Šport PLUS
Nova Sport, Nova Sport HD, Eurosport2
Balíček NEMECKÝ
RTL, RTL2, Super RTL, VOX, PRO7, SAT1, Kabel1, N24
Balíček MAĎARSKÝ
Cool TV, TV2, RTL klub, Muzsika TV, Viva Hungary, Prizma TV, Sorozat+
Balíček MAĎARSKÝ 2
1,99 €
17
2.4.2Prémiové programové balíčky
balí
Cena
Balíček CINEMAX
Cinemax, Cinemax 2
Balíček HBO
HBO, HBO 2, HBO Comedy, HBO HD
Balíček HBO MAX
HBO, HBO 2, HBO Comedy, HBO HD, Cinemax, Cinemax 2
Balíček
ek HBO +HBO OnDemand + HBO GO
HBO, HBO Comedy, HBO2, HBO HD, HBO OD
Balíček
ek HBO MAX + HBO OnDemand + HBO GO
Cinemax, Cinemax2, HBO, HBO Comedy, HBO2, HBO HD, HBO OD
mesač
mesačne
5,99 €
mesač
mesačne
5,99 €
mesač
mesačne
9,99 €
mesač
mesačne
10,99 €
mesač
mesačne
12,99 €
2.4.3Samostatné TV stanice
Cena
FilmBox HD
mesač
mesačne
5,99 €
FilmBox Extra
mesač
mesačne
1,69 €
18
Eurosport HD
mesač
mesačne
1,69 €
MTV Live HD
mesač
mesačne
0,99 €
2.4.4Doplnkové balíčky
čky
Cena
1
mesač
mesačne
0,99 €
1
mesač
mesačne
1,49 €
1
mesač
mesačne
1,99 €
1
mesač
mesačne
2,99 €
jednorazovo
0,20 €
Rozšírenie nPVR o 6h
Rozšírenie nPVR o 12h
Rozšírenie nPVR o 24h
Rozšírenie nPVR o 48h
Poplatok za sledovanie jednej relácie z TV archívu
1
2
nPVR – sieťový
ový osobný videorekordér.
Týka sa len produktov, ktoré nemajú bezplatný TV archív (napr. TeatrO TV ZADARMO).
* Zmena skladby balíkov vyhradená.
2
2.4.5Videopožičovňa
Videopožičovňa
Cena podľa
a vybraného titulu v ponuke.
jednorázovo
Doba výpožičky
výpoži
je 24 hodín
2.5 Doplnkové zariadenia:
Periodicita
eriodicita
STB switch
zariadenie umožňujúce
ujúce prevádzku služby viac STB (nezávislá
Jednorázovo
ednorázovo
prevádzka káblovej televízie IPTV na druhom a ďalšom televíznom
prijímači).
HAG Router 750
RB750 – univerzálne domáce zariadenie, ktoré v sebe obsahuje
Jednorázovo
ednorázovo
káblový router a 4 porty pre pripojenie viac počítačov,
po
alebo viac
STB zariadení v domácnosti.
HAG Router 751
RB751 – univerzálne domáce zariadenie, ktoré v sebe obsahuje
Jednorázovo
ednorázovo
káblový router, WiFi prístup a 4 porty pre pripojenie viac počítačov,
po
alebo viac STB zariadení v domácnosti.
domácnosti
Jednorázovo
ednorázovo
IR klávesnica s myšou Motorola MKB22
Jednorázovo
ednorázovo
Diaľkový ovládač k STB pre STB VIP 1910-9
1910
Jednorázovo
ednorázovo
Diaľkový ovládač k STB pre STB VIP 1003, 196x
1
Nevyhnutné zariadenie pre ukončenie
ukončenie domácej optickej prípojky na FTTH pripojení.
Balíčky
ky služieb s TeatrOBoxom
3
-
bytové domy ,spoločné
spoločné rozvody
3.1 TeatrO Mini+
Zahŕňa:
TeatrOInternet Rapid Fiber (40/40Mbits)
TeatrO TV PERFECT 60
TeatrO Pevná linka
Aktivačný poplatok: 49,-€
Mesačný poplatok: 30,- €
Nájom STB: 1,95€/mesiac
€/mesiac je zahrnutí v mes. poplatku
Bonus:
Všetky tematické balíčky
čky na 3 mesiace zadarmo
Osobný sieťový
ový rekordér nPVR 6 hodín na 3 mesiace zadarmo
Výhody:
• Super rýchly stabilný optický internet
• Mail – mailová adresa
• Najvyššia možná kvalita digitálneho obrazu
• Široká ponuka televíznych staníc
Cenníková cena
10 €
33 €
50 €
25 €
15 €
15 €
19
• Pause TV – pozastavenie obrazu
• StartOverTV – sledovaťť reláciu od za
začiatku
• TimeShift – možnosť sledovania
ovania relácií,
reláci ktoré už boli vysielané
• EPG – elektronický programový sprievodca
• nPVR 6 – Osobný sieťový
ťový rekordér 6 hodín
3.1.1 TeatrO Mini+ BE FREE12
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013::
Garancia zvýhodnenej ceny: 12 mesiacov
Zvýhodnený aktivačný poplatok: 25,25, € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 25,
25,- € (zohľadnený zľavový bonus)
Nájom STB: 1,95€/mesiac je zahrnutí v mes. poplatku
3.1.2 TeatrO Mini+ BE FREE24
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013::
Garancia zvýhodnenej ceny: 24 mesiacov
Zvýhodnený aktivačný poplatok: 1,1, € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 19
19,90 € (zohľadnený zľavový bonus)
Nájom STB: 1,95€/mesiac
€/mesiac je zahrnutí v mes. poplatku
3.2 TeatrO Midi+
Zahŕňa:
TeatrOInternet Rapid Fiber (80/80Mbits)
TeatrO TV PERFECT 80
TeatrO Pevná linka
Aktivačný poplatok: 49,- €
Mesačný poplatok: 35,- €
Nájom STB: 1,95€/mesiac
€/mesiac je zahrnutí v mes. poplatku
Bonus:
Všetky tematické balíčky na 3 mesiace zadarmo
Osobný sieťový
ový rekordér nPVR 6 hodín na 3 mesiace zadarmo
Balíček
ek prémiových kanálov HBO na 3 mesiace zadarmo
Výhody:
• Super rýchly stabilný optický internet
• Mail – mailová adresa
• Najvyššia možná kvalita digitálneho obrazu
• Široká ponuka televíznych staníc
• Pause TV – pozastavenie obrazu
• StartOverTV – sledovaťť reláciu od za
začiatku
• TimeShift – možnosťť sledovania reláci
relácií, ktoré už boli vysielané
• EPG – elektronický programový sprievodca
• nPVR 24 – Osobný sieťový
ťový rekordér 24 hodín
20
3.2.1 TeatrO Midi+ BE FREE12
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013::
Garancia zvýhodnenej ceny: 12 mesiacov
Zvýhodnený aktivačný poplatok: 25,25, € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 30,
30,- € (zohľadnený zľavový bonus)
Nájom STB: 1,95€/mesiac
€/mesiac je zahrnutí v mes. poplatku
3.2.2 TeatrO Midi+ BE FREE24
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013::
Garancia zvýhodnenej ceny: 24 mesiacov
Zvýhodnený aktivačný poplatok: 1,1, € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 24
24,90 € (zohľadnený zľavový bonus)
Nájom STB: 1,95€/mesiac
€/mesiac je zahrnutí v mes. poplatku
3.3 TeatrO Maxi+
Zahŕňa:
TeatrO Internet Rapid Fiber (100/100Mbits)
TeatrO TV PERFECT 100
TeatrO Pevná linka
Aktivačný poplatok: 49,-€
Mesačný poplatok: 40,- €
Bonus:
Všetky tematické balíčky
čky na 3 mesiace zadarmo
Osobný sieťový
ový rekordér nPVR 6 hodí
hodín – zadarmo
Balíček
ek prémiových kanálov HBO na 6 mesiacov zadarmo
Samostatné TV stanice na 6 mesiacov zadarmo
Výhody:
• Super rýchly stabilný optický internet
• Mail – mailová adresa
• Najvyššia možná kvalita digitálneho obrazu
• Široká ponuka televíznych staníc
• Pause TV – pozastavenie obrazu
• StartOverTV – sledovaťť reláciu od za
začiatku
• TimeShift – možnosťť sledovania reláci
relácií ktoré už boli vysielané
• EPG – elektronický programový sprievodca
• nPVR 24 – Osobný sieťový
ťový rekordér 24 hodín
3.3.1 TeatrO Maxi+ BE FREE12
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013::
Garancia zvýhodnenej ceny: 12 mesiacov
Zvýhodnený aktivačný poplatok: 25,25, € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 35,
35,- € (zohľadnený zľavový bonus)
Nájom STB: 1,95€/mesiac
€/mesiac je zahrnutí v mes. poplatku
21
3.3.2TeatrO Maxi+ BE FREE24
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013::
Garancia zvýhodnenej ceny: 24 mesiacov
Zvýhodnený aktivačný poplatok: 1,1, € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 29,90 € (zohľadnený zľavový bonus)
Nájom STB: 1,95€/mesiac
€/mesiac je zahrnutí v mes. poplatku
4
Balíčky
ky služieb bez TeatrOBoxu
- bytové domy ,spoločné rozvody
4.1 TeatrO Mini+
Zahŕňa:
TeatrOInternet Rapid Fiber (40/40Mbits)
TeatrO TV PERFECT 60
TeatrO Pevná linka
Aktivačný poplatok: 49,-€
Mesačný poplatok: 23,90 €
Poplatok za STB: 99,-€
Bonus:
Všetky tematické balíčky
čky na 3 mesiace zadarmo
Osobný sieťový
ový rekordér nPVR 6 hodín na 3 mesiace zadarmo
22
Výhody:
• Super rýchly stabilný optický internet
• Mail – mailová adresa
• Najvyššia možná kvalita digitálneho obrazu
• Široká ponuka televíznych staníc
• Pause TV – pozastavenie obrazu
• StartOverTV – sledovaťť reláciu od za
začiatku
• TimeShift – možnosť sledovania
ovania relácií, ktoré už boli vysielané
• EPG – elektronický programový sprievodca
• nPVR 6 – Osobný sieťový
ťový rekordér 6 hodín
4.1.1 TeatrO Mini+ BE FREE12
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013::
Garancia zvýhodnenej ceny: 12 mesiacov
Zvýhodnený aktivačný
ný poplatok: 25,
25,- € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 19,90 € (zohľadnený zľavový bonus)
Poplatok za STB: 85,-€
4.1.2 TeatrO Mini+ BE FREE24
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013::
Garancia zvýhodnenej ceny: 24 mesiacov
Zvýhodnený aktivačný
ný poplatok: 1,
1,- € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 1
15,90 € (zohľadnený zľavový bonus)
Poplatok za STB: 66,-€
4.2 TeatrO Midi+
Zahŕňa:
TeatrOInternet Rapid Fiber (80/80Mbits)
TeatrO TV PERFECT 80
TeatrO Pevná linka
Aktivačný poplatok: 49,- €
Mesačný poplatok: 24,90,- €
Poplatok za STB: 99,-€
Bonus:
Všetky tematické balíčky
čky na 3 mesiace zadarmo
Osobný sieťový
ový rekordér nPVR 6 hodín na 3 mesiace zadarmo
Balíčekk prémiových kanálov HBO na 3 mesiace zadarmo
Výhody:
• Super rýchly stabilný optický internet
• Mail – mailová adresa
• Najvyššia možná kvalita digitálneho obrazu
• Široká ponuka televíznych staníc
• Pause TV – pozastavenie obrazu
• StartOverTV – sledovaťť reláciu od za
začiatku
• TimeShift – možnosťť sledovania relácií, ktoré už boli vysielané
• EPG – elektronický programový sprievodca
• nPVR 24 – Osobný sieťový
ťový rekordér 24 hodín
4.2.1 TeatrO Midi+ BE FREE12
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013::
Garancia zvýhodnenej ceny: 12 mesiacov
Zvýhodnený aktivačný
ný poplatok: 25,
25,- € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 20,90 € (zohľadnený zľavový bonus)
Poplatok za STB: 85,-€
4.2.2 TeatrO Midi+ BE FREE24
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013::
Garancia zvýhodnenej ceny: 24 mesiacov
Zvýhodnený aktivačný
ný poplatok: 1,
1,- € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 16
16,90 € (zohľadnený zľavový bonus)
Poplatok za STB: 66,-€
4.3 TeatrO Maxi+
Zahŕňa:
TeatrO Internet Rapid Fiber (100/100Mbits)
TeatrO TV PERFECT 100
TeatrO Pevná linka
Aktivačný poplatok: 49,-€
Mesačný poplatok: 28,90- €
Poplatok za STB: 99,-€
23
Bonus:
Všetky tematické balíčky
čky na 3 mesiace zadarmo
Osobný sieťový
ový rekordér nPVR 6 hodín – zadarmo
Balíček
ek prémiových kanálov HBO na 6 mesiacov zadarmo
Samostatné TV stanice na 6 mesiacov zadarmo
Výhody:
• Super rýchly stabilný optický internet
• Mail – mailová adresa
• Najvyššia možná kvalita digitálneho obrazu
• Široká ponuka televíznych staníc
• Pause TV – pozastavenie obrazu
• StartOverTV – sledovaťť reláciu od za
začiatku
• TimeShift – možnosťť sledovania relácií ktoré už boli vysielané
• EPG – elektronický
ronický programový sprievodca
• nPVR 24 – Osobný sieťový
ťový rekordér 24 hodín
4.3.1 TeatrO Maxi+ BE FREE12
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013::
Garancia zvýhodnenej ceny: 12 mesiacov
Zvýhodnený aktivačný
ný poplatok: 25,
25,- € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 24,90 € (zohľadnený zľavový bonus)
Poplatok za STB: 85,-€
24
4.3.2 TeatrO Maxi+ BE FREE24
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013::
Garancia zvýhodnenej ceny: 24 mesiacov
Zvýhodnený aktivačný
ný poplatok: 1,
1,- € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 20
20,90 € (zohľadnený zľavový bonus)
Poplatok za STB: 66,-€
5
Home Balíčky služieb s TeatrOBoxom
- rodinné domy, samostatná optická prípojka
5.1
.1 TeatrO Home Mini+
Zahŕňa:
TeatrOInternet Rapid Fiber (40/40Mbits)
TeatrO TV PERFECT 60
TeatrO Pevná linka
Aktivačný poplatok: 299,-€
Mesačný poplatok: 30,- €
Nájom STB: 1,95€/mesiac
€/mesiac je zahrnutí v mes. poplatku
Bonus:
Všetky tematické balíčky
čky na 3 mesiace zadarmo
Osobný sieťový
ový rekordér nPVR 6 hodín na 3 mesiace zadarmo
Výhody:
• Super rýchly stabilný optický internet
• Mail – mailová adresa
• Najvyššia možná kvalita digitálneho obrazu
• Široká ponuka televíznych staníc
• Pause TV – pozastavenie obrazu
• StartOverTV – sledovaťť reláciu od za
začiatku
• TimeShift – možnosťť sledovania relácií, ktoré už boli vysielané
• EPG – elektronický programový sprievodca
• nPVR 6 – Osobný sieťový
ťový rekordér
rek
6 hodín
5.1.1
.1.1 TeatrO Home Mini+ BE FREE12
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013::
Garancia zvýhodnenej ceny: 12 mesiacov
Zvýhodnený aktivačný
ný poplatok: 199,
199,- € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 2
25,- € (zohľadnený zľavový bonus)
Nájom STB: 1,95€/mesiac
€/mesiac je zahrnutí v mes. poplatku
5.1.2
.1.2 TeatrO Home Mini+ BE FREE24
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013::
Garancia zvýhodnenej ceny: 24 mesiacov
Zvýhodnený aktivačný
ný popla
poplatok: 99,- € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 19,90 € (zohľadnený zľavový bonus)
Nájom STB: 1,95€/mesiac
€/mesiac je zahrnutí v mes. poplatku
5.2
.2 TeatrO Home Midi+
Zahŕňa:
TeatrOInternet Rapid Fiber (80/80Mbits)
TeatrO TV PERFECT 80
TeatrO Pevná linka
Aktivačný poplatok: 299,- €
Mesačný poplatok: 35,- €
Nájom STB: 1,95€/mesiac
€/mesiac je zahrnutí v mes. poplatku
Bonus:
Všetky tematické balíčky
čky na 3 mesiace zadarmo
Osobný sieťový
ový rekordér nPVR 6 hodín na 3 mesiace zadarmo
Balíček
ek prémiových kanálov HBO na 3 mesiace zadarmo
Výhody:
• Super rýchly stabilný optický internet
• Mail – mailová adresa
• Najvyššia možná kvalita digitálneho obrazu
• Široká ponuka televíznych staníc
• Pause TV – pozastavenie obrazu
• StartOverTV – sledovaťť reláciu od za
začiatku
• TimeShift – možnosťť sledovania relácií, ktoré už boli vysielané
• EPG – elektronický programový sprievodca
• PVR 24 – Osobný sieťový
ťový rekordér 24 hodín
25
.2.1 TeatrO Home Midi+ BE FREE12
5.2.1
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti,
viaza
platná od 1.3.2013 do 31.12.2013::
Garancia zvýhodnenej ceny: 12 mesiacov
Zvýhodnený aktivačný
ný poplatok: 199,
199,- € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 30,
30,- € (zohľadnený zľavový bonus)
Nájom STB: 1,95€/mesiac
€/mesiac je zahrnutí v mes. poplatku
5.2.2
.2.2 TeatrO Home Midi+ BE FREE24
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013::
Garancia zvýhodnenej ceny: 24 mesiacov
Zvýhodnený aktivačný
ný poplatok: 99,
99,- € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 24,90 € (zohľadnený zľavový bonus)
Nájom STB: 1,95€/mesiac
€/mesiac je zahrnutí v mes. poplatku
5.3
.3 TeatrO Home Maxi+
Zahŕňa:
TeatrO Internet Rapid Fiber (100/100Mbits)
TeatrO TV PERFECT 100
TeatrO Pevná linka
Aktivačný poplatok: 299,-€
Mesačný poplatok: 40,- €
26
Bonus:
Všetky tematické balíčky
čky na 6 mesiace zadarmo
Osobný sieťový
ový rekordér nPVR 6 hodín – zadarmo
Balíček
ek prémiových kanálov HBO na 6 mesiacov zadarmo
Samostatné TV stanice na 6 mesiacov zadarmo
Výhody:
• Super rýchly stabilný optický internet
• Mail – mailová adresa
• Najvyššia možná kvalita digitálneho obrazu
• Široká ponuka televíznych staníc
• Pause TV – pozastavenie obrazu
• StartOverTV – sledovaťť reláciu od za
začiatku
• TimeShift – možnosťť sledovania relácií ktoré už boli vysielané
• EPG – elektronický programový sprievodca
• nPVR 24 – Osobný sieťový
ťový rekordér 24 hodín
5.3.1
.3.1 TeatrO Home Maxi+ BE FREE12
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013::
Garancia zvýhodnenej ceny: 12 mesiacov
Zvýhodnený aktivačný poplatok: 199,199, € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 35,
35,- € (zohľadnený zľavový bonus)
Nájom STB: 1,95€/mesiac
€/mesiac je zahrnutí v mes. poplatku
5.3.2TeatrO
.3.2TeatrO Home Maxi+ BE FREE24
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013::
Garancia zvýhodnenej ceny: 24 mesiacov
Zvýhodnený aktivačný
ný poplatok: 99,
99,- € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 29,90 € (zohľadnený zľavový bonus)
Nájom STB: 1,95€/mesiac
€/mesiac je zahrnutí v mes. poplatku
6
Home Balíčky služieb bez TeatrOBoxu
TeatrOBox
-pre rodinne domy s optickým pripojením
6.1 TeatrO Home Mini+
Zahŕňa:
TeatrOInternet Rapid Fiber (40/40Mbits)
TeatrO TV PERFECT 60
TeatrO Pevná linka
Aktivačný poplatok: 299,-€
Mesačný poplatok: 23,90 €
Poplatok za STB: 99,-€
Bonus:
Všetky tematické balíčky
čky na 3 mesiace zadarmo
Osobný sieťový
ový rekordér nPVR 6 hodín na 3 mesiace zadarmo
Výhody:
• Super rýchly stabilný optický internet
• Mail – mailová adresa
• Najvyššia možná kvalita digitálneho obrazu
• Široká ponuka televíznych
evíznych staníc
• Pause TV – pozastavenie obrazu
• StartOverTV – sledovaťť reláciu od za
začiatku
• TimeShift – možnosťť sledovania relácií, ktoré už boli vysielané
• EPG – elektronický programový sprievodca
• nPVR 6 – Osobný sieťový
ťový rekordér 6 hodín
6.1.1 TeatrO Home Mini+ BE FREE12
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013::
Garancia zvýhodnenej ceny: 12 mesiacov
Zvýhodnený aktivačný
ný poplatok: 199,- € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 19,90 € (zohľadnený zľavový bonus)
Poplatok za STB: 85,-€
27
6.1.2 TeatrO Home Mini+ BE FREE24
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013::
Garancia zvýhodnenej ceny: 24 mesiacov
Zvýhodnený aktivačný
ný poplatok: 99
99,- € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 15,90 € (zohľadnený zľavový bonus)
Poplatok za STB: 66,-€
6.2 TeatrO Home Midi+
Zahŕňa:
TeatrOInternet Rapid Fiber (80/80Mbits)
TeatrO TV PERFECT 80
TeatrO Pevná linka
Aktivačný poplatok: 299,- €
Mesačný poplatok: 24,90,- €
Poplatok za STB: 99,-€
Bonus:
Všetky tematické balíčky
čky na 3 mesiace zadarmo
Osobný sieťový
ový rekordér nPVR 6 hodín na 3 mesiace zadarmo
Balíček
ek prémiových kanálov HBO na 3 mesiace zadarmo
Výhody:
• Super rýchly stabilný optický internet
• Mail – mailová adresa
• Najvyššia možná kvalita digitálneho obrazu
• Široká ponuka televíznych staníc
• Pause TV – pozastavenie obrazu
• StartOverTV – sledovaťť reláciu od za
začiatku
• TimeShift – možnosť sledovania
vania relácií, ktoré už boli vysielané
• EPG – elektronický programový sprievodca
• nPVR 24 – Osobný sieťový
ťový rekordér 24 hodín
6.2.1 TeatrO Home Midi+ BE FREE12
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013::
Garancia zvýhodnenej ceny: 12 mesiacov
Zvýhodnený aktivačný
ný poplatok: 199
199,- € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 20,90 € (zohľadnený zľavový bonus)
Poplatok za STB: 85,-€
6.2.2 TeatrO Home Midi+ BE FREE24
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti,
viaz
platná od 1.3.2013 do 31.12.2013::
Garancia zvýhodnenej ceny: 24 mesiacov
Zvýhodnený aktivačný
ný poplatok
poplatok: 99,- € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 16,90 € (zohľadnený zľavový bonus)
Poplatok za STB: 66,-€
28
6.3 TeatrO Home Maxi+
Zahŕňa:
TeatrO Internet Rapid Fiber (100/100Mbits)
TeatrO TV PERFECT 100
TeatrO Pevná linka
Aktivačný poplatok: 299,-€
Mesačný poplatok: 28,90- €
Poplatok za STB: 99,-€
Bonus:
Všetky tematické balíčky
čky na 6 mesiace zadarmo
Osobný sieťový rekordér
rdér nPVR 6 hodín – zadarmo
Balíček
ek prémiových kanálov HBO na 6 mesiacov zadarmo
Samostatné TV stanice na 6 mesiacov zadarmo
Výhody:
• Super rýchly stabilný optický internet
• Mail – mailová adresa
• Najvyššia možná kvalita digitálneho obrazu
• Široká
oká ponuka televíznych staníc
• Pause TV – pozastavenie obrazu
• StartOverTV – sledovaťť reláciu od za
začiatku
• TimeShift – možnosťť sledovania relácií ktoré už boli vysielané
• EPG – elektronický programový sprievodca
• nPVR 24 – Osobný sieťový
ťový rekordér 24 hodín
6.3.1 TeatrO Home Maxi+ BE FREE12
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013::
Garancia zvýhodnenej ceny: 12 mesiacov
Zvýhodnený aktivačný
ný poplatok: 199
199,- € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 24,90 € (zohľadnený zľavový bonus)
Poplatok za STB: 85,-€
6.3.2 TeatrO Home Maxi+ BE FREE24
Zvýhodnená ponuka bez viazanosti, platná od 1.3.2013 do 31.12.2013::
Garancia zvýhodnenej ceny: 24 mesiacov
Zvýhodnený aktivačný poplatok:
oplatok: 99,99 € (zohľadnený zľavový bonus)
Zvýhodnený mesačný
ný poplatok: 20,90 € (zohľadnený zľavový bonus)
Poplatok za STB: 66,-€
29
7
TeatrO Pevná linka
Zriaďovacie
ďovacie poplatky
7.1.
K používaniu služby IP telefónia je potrebné vhodné technické vybavenie. Služba môže byť
by využívaná jednou
z nasledovných možností:
•
pomocou nainštalovaného softvérového telefónu v počítači,
•
pomocou samostatného zariadenia, ktorým môže byť:
by
•
o
VoIP telefónna brána umožňujúca
umož ujúca pripojenie jedného, alebo viacerých analógových telefónov
alebo bezdrôtových telefónov (napr. starého telefónneho prístroja pripojeného na pôvodnú
telefónnu linku)
o
VoIP telefónny prístroj
o
HAG (Home Access Gateway) zariadenie, ktoré v sebe integruje funkcie routra, domáceho
WiFi, telefónu a zariadenia pre zapojenie
ie viac STB pre pripojenie IPTV v domácnosti
pomocou vhodnej telefónnej ústredne.
Cenníková cena
Zriadenie telefónnej služby a pridelenie telefónneho čísla
Jednorázovo
1,- €
Zriadenie služby virtuálneho faxu a pridelenie faxového čísla.
Jednorázovo
1,- €
Administratívny poplatok za prenesenie jednoduchého telefónneho
čísla od iného operátora.
Jednorázovo
19,- €
Administratívny poplatok za prenesenie ISDN a DDI telefónneho
čísla od iného operátora.
Jednorázovo
69,- €
7.2 Prevádzkové poplatky
Cenníková cena
Základná telefónna služba s kreditom 0 €
1
Služba virtuálneho faxu
1
mesač
mesačne
0€
mesač
mesačne
1€
Odosielanie faxu je realizované odoslaním PDF alebo TXT súboru, prijatie faxu je realizované prijatím PDF
súboru, prijaté môžu byťť odoslané
odoslan na určenú e-mailovú adresu prijímateľa.
ľa. Pre správu odosielania
a prijímania faxov má užívateľ k dispozícii www aplikáciu
apli
dostupnú z internetuna
na adrese http://fax.dtnet.sk .
30
7.3 Hovorné v rámci Slovenskej republiky
Cenníková cena
Hovory v rámci siete DTNET, RSNET,
RS
DSI DATA
za minútu
0,00 €
Miestne hovory
za minútu
0,041 €
Medzimestské hovory
za minútu
0,041 €
Mobilné siete - Orange, T-Mobile,
Mobile, Telefonica O2
za minútu
0,200 €
Bezplatné čísla 08x0xxxxxx
za minútu
0,000 €
7.4 Hovorné do ostatných krajín a sietí
Destination
Afghanistan
Afghanistan - Mobile
Alaska
Albania
Albania - Eagle - Mobile
Albania - Mobile
Albania - Tirana
Albania - Vodafone - Mobile
Algeria
Algeria - Algiers
Algeria - Mobile
Algeria - Orascom - Mobile
Algeria - Watanya - Mobile
American Samoa
Andorra
Andorra - Mobile
Angola
Angola - Mobile
Angola - Unitel - Mobile
Anguilla
Anguilla - Mobile
Antarctic
Antigua And Barbuda
Antigua And Barbuda - Mobile
Argentina
Argentina - Buenos Aires
Argentina - Cities
Argentina - Mobile
Armenia
Armenia - Mobile
Armenia - Nagorni Karabakh
Armenia - Yerevan
Aruba
Aruba - Mobile
Ascension
Australia
Australia - Mobile
Austria
Austria - Hutchison 3G - Mobile
Austria - Mobilkom A1 Austria - Mobile
Austria - Orange - Mobile
Austria - Special Numbers
Austria - T - Mobile - Mobile
Austria - Telering - Mobile
Austria - Vienna
Azerbaijan
Azerbaijan - Baku
Azerbaijan - Mobile
Bahamas
Bahamas - Mobile
Bahrain
Bahrain - Mobile
Bangladesh
Bangladesh - Dhaka
Bangladesh - Chittagong
Bangladesh - Mobile
Barbados
Barbados - Mobile
Belarus
Belarus - Minsk
Belarus - Mobile
cena EUR
bez DPH s DPH
0,336
0,336
0,042
0,084
0,378
0,378
0,042
0,378
0,126
0,126
0,210
0,210
0,504
0,084
0,042
0,336
0,168
0,210
0,210
0,294
0,294
1,092
0,210
0,210
0,034
0,025
0,025
0,294
0,168
0,294
0,168
0,126
0,294
0,294
1,261
0,034
0,134
0,042
0,126
0,126
0,126
0,378
0,126
0,126
0,042
0,210
0,210
0,378
0,050
0,050
0,059
0,126
0,059
0,059
0,059
0,050
0,294
0,294
0,336
0,336
0,378
0,403
0,403
0,050
0,101
0,454
0,454
0,050
0,454
0,151
0,151
0,252
0,252
0,605
0,101
0,050
0,403
0,202
0,252
0,252
0,353
0,353
1,311
0,252
0,252
0,040
0,030
0,030
0,353
0,202
0,353
0,202
0,151
0,353
0,353
1,513
0,040
0,161
0,050
0,151
0,151
0,151
0,454
0,151
0,151
0,050
0,252
0,252
0,454
0,061
0,061
0,071
0,151
0,071
0,071
0,071
0,061
0,353
0,353
0,403
0,403
0,454
Belarus - Special Services - Mobile
0,336
Belgium
0,034
Belgium - Base - Mobile
0,294
Belgium - Bruxelles
0,034
Belgium - Mobile
0,126
Belgium - Mobistar - Mobile
0,252
Belgium - Proximus Mobile - Mobile
0,210
Belize
0,336
Belize - Mobile
0,294
Benin
0,252
Benin - Mobile
0,252
Bermuda
0,067
Bermuda - Mobile
0,067
Bhutan
0,168
Bhutan - Mobile
0,210
Bolivia
0,210
Bolivia - Cities
0,126
Bolivia - Mobile
0,210
Bosnia - Herzegovina
0,168
Bosnia - Herzegovina - Mobile
0,420
Bosnia - Herzegovina - Mostar
0,210
Bosnia - Herzegovina - Mostar - Mobile
0,420
Bosnia - Herzegovina - Republika Srpska
0,210
Bosnia - Herzegovina - Republika Srpska - Mobile0,420
Botswana
0,294
Botswana - Mobile
0,294
Brazil
0,067
Brazil - Cities
0,034
Brazil - Mobile
0,168
British Virgin Islands
0,252
British Virgin Islands - Mobile
0,252
Brunei
0,034
Brunei - Mobile
0,034
Bulgaria
0,059
Bulgaria - Alternative Networks
0,050
Bulgaria - Globul - Mobile
0,546
Bulgaria - Mobile
0,378
Bulgaria - Mobiltel - Mobile
0,392
Bulgaria - Sofia
0,059
Burkina Faso
0,336
Burkina Faso - Mobile
0,336
Burundi
0,168
Burundi - Mobile
0,134
Cambodia
0,084
Cambodia - Mobile
0,084
Cameroon
0,210
Cameroon - Mtn - Mobile
0,336
Cameroon - Orange - Mobile
0,336
Canada
0,025
Canada - Northwest Territories
0,025
Cape Verde
0,294
Cape Verde - Mobile
0,420
Cayman Islands
0,252
Cayman Islands - Mobile
0,252
Central African Republic
0,504
Central African Republic - Mobile
0,504
Colombia
0,050
Colombia - Cities
0,050
Colombia - Mobile
0,084
Comoros
0,504
Comoros - Mobile
0,672
0,546
Congo - Mobile
0,546
Congo Dem, Rep,(See Zaire)
0,378
0,403
0,040
0,353
0,040
0,151
0,303
0,252
0,403
0,353
0,303
0,303
0,081
0,081
0,202
0,252
0,252
0,151
0,252
0,202
0,504
0,252
0,504
0,252
0,504
0,353
0,353
0,081
0,040
0,202
0,303
0,303
0,040
0,040
0,071
0,061
0,655
0,454
0,471
0,071
0,403
0,403
0,202
0,161
0,101
0,101
0,252
0,403
0,403
0,030
0,030
0,353
0,504
0,303
0,303
0,605
0,605
0,061
0,061
0,101
0,605
0,807
0,655
0,655
0,454
Congo Dem, Rep,(See Zaire) - Mobile
Cook Islands
Cook Islands - Mobile
Costa Rica
Costa Rica - Mobile
Cote D Ivoire
Cote D Ivoire - Abidjan
Cote D Ivoire - Mobile
Cote D Ivoire - Orange - Mobile
Croatia
Croatia - Mobile
Croatia - T - Mobile - Mobile
Croatia - Tele2
Croatia - Vipnet - Mobile
Cuba
Cuba - Mobile
Cyprus
Cyprus - Mobile
Cyprus - Mtn - Mobile
Czech Republic
Czech Republic - Mobile
Czech Republic - Praha
Denmark
Denmark - Mobile
Denmark - Tdc/Telenor/Telia
dc/Telenor/Telia - Mobile
Denmark - Tele2 - Mobile
Diego Garcia
Djibouti
Djibouti - Mobile
Dominica
Dominica - Mobile
Dominican Republic
Dominican Republic - Mobile
DSi data
DSi data - Bratislava
DSi data - Košice
Dsi data - Lučenec
čenec
DSi data - Martin
DSi data - Poprad
Dsi data - Prešov
DSi data - Prievidza
DSi data - Ružomberok
DSi data - Trenčín
čín
DSi data - Zvolen
Dsi data - Žilina
DSi data system
East Timor
East Timor - Mobile
Ecuador
Ecuador - Mobile
Egypt
Egypt - Cairo
Egypt - Mobile
El Salvador
El Salvador - Mobile
Emsat
Equatorial Guinea
Equatorial Guinea - Mobile
Eritrea
0,378
0,672
0,672
0,067
0,084
0,378
0,336
0,378
0,378
0,042
0,294
0,294
0,294
0,294
1,008
1,008
0,034
0,059
0,067
0,025
0,126
0,025
0,025
0,210
0,210
0,210
1,008
0,504
0,504
0,336
0,336
0,134
0,134
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,429
1,429
0,168
0,336
0,134
0,134
0,168
0,294
0,294
4,202
0,336
0,336
0,378
0,454
0,807
0,807
0,081
0,101
0,454
0,403
0,454
0,454
0,050
0,353
0,353
0,353
0,353
1,210
1,210
0,040
0,071
0,081
0,030
0,151
0,030
0,030
0,252
0,252
0,252
1,210
0,605
0,605
0,403
0,403
0,161
0,161
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,714
1,714
0,202
0,403
0,161
0,161
0,202
0,353
0,353
5,042
0,403
0,403
0,454
Estonia
Estonia - Elisa - Mobile
0,034
0,252
0,040
0,303
Estonia - Mobile
0,504
0,605
31
Estonia - Tele2 - Mobile
Estonia - Vas - Mobile
Ethiopia
Ethiopia - Mobile
Falkland Islands
Feroer Islands
Feroer Islands - Mobile
Fiji
Fiji - Mobile
Finland
Finland - Elisa - Mobile
Finland - Helsinki
Finland - Mobile
Finland - Ngn
Finland - Service Numbers
Finland - Sonera - Mobile
France
France - Bouygues - Mobile
France - Folo
France - Mobile
France - Orange - Mobile
France - Paris
France - Sfr Mobiles - Mobile
French Guiana
French Polynesia
Gabon
Gabon - Mobile
Gambia
Gambia - Mobile
Georgia
Georgia - Mobile
Georgia - Tbilisi
Germany
Germany - E Plus - Mobile
Germany - Mobile
Germany - O2 - Mobile
Germany - Service Numbers
Germany - T - Mobile - Mobile
Germany - Vodafone D2 - Mobile
Ghana
Ghana - Accra
Ghana - Mobile
Gibraltar
Gibraltar - Mobile
Globstar(8818)
Globstar(88180)
Greece
Greece - Athens
Greece - Mobile
Greece - Vodafone - Mobile
Greece - Wind - Mobile
Greenland
Greenland - Mobile
Grenada
Grenada - Mobile
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guatemala - Mobile
Guinea
Guinea - Bissau
Guinea - Mobile
Guyana
Guyana - Mobile
Haiti
Haiti - Mobile
Hawaii
Honduras
Honduras - Mobile
Hongkong
Hongkong - Mobile
Hungary
Hungary - Budapest
Hungary - Pannon - Mobile
Hungary - T - Mobile - Mobile
Hungary - Vodafone - Mobile
Chad
Chad - Mobile
Chile
Chile - Mobile
China
China - Mobile
Iceland
Iceland - Mobile
India
India - Bsnl - Mobile
India - Cities
India - Mobile
India - States
India - Vodafone - Mobile
Indonesia
Indonesia - Cities
Indonesia - Mobile
Inmarsat
International Networks
Iran
Iran - Mobile
Iran - Teheran
Iraq
Iraq - Asia Cell - Mobile
Iraq - Baghdad
Iraq - Mobile
Ireland
0,252
0,672
0,378
0,420
0,840
0,336
0,336
0,294
0,294
0,067
0,126
0,067
0,126
0,126
0,084
0,126
0,025
0,168
0,034
0,034
0,126
0,025
0,126
0,378
0,504
0,336
0,336
0,546
0,546
0,050
0,168
0,050
0,025
0,210
0,210
0,210
0,168
0,168
0,168
0,252
0,126
0,252
0,336
0,336
3,529
3,529
0,034
0,025
0,168
0,168
0,168
0,756
0,756
0,336
0,336
0,336
0,034
0,210
0,210
0,546
0,504
0,546
0,378
0,378
0,336
0,336
0,042
0,210
0,252
0,025
0,025
0,025
0,025
0,168
0,168
0,168
0,378
0,378
0,672
0,126
0,025
0,025
0,210
0,210
0,042
0,034
0,034
0,025
0,034
0,025
0,126
0,042
0,168
6,050
4,202
0,126
0,168
0,126
0,067
0,168
0,050
0,168
0,025
0,303
0,807
0,454
0,504
1,008
0,403
0,403
0,353
0,353
0,081
0,151
0,081
0,151
0,151
0,101
0,151
0,030
0,202
0,040
0,040
0,151
0,030
0,151
0,454
0,605
0,403
0,403
0,655
0,655
0,061
0,202
0,061
0,030
0,252
0,252
0,252
0,202
0,202
0,202
0,303
0,151
0,303
0,403
0,403
4,235
4,235
0,040
0,030
0,202
0,202
0,202
0,908
0,908
0,403
0,403
0,403
0,040
0,252
0,252
0,655
0,605
0,655
0,454
0,454
0,403
0,403
0,050
0,252
0,303
0,030
0,030
0,030
0,030
0,202
0,202
0,202
0,454
0,454
0,807
0,151
0,030
0,030
0,252
0,252
0,050
0,040
0,040
0,030
0,040
0,030
0,151
0,050
0,202
7,261
5,042
0,151
0,202
0,151
0,081
0,202
0,061
0,202
0,030
Ireland - Dublin
0,025
Ireland - Meteor - Mobile
0,294
Ireland - Mobile
0,294
Ireland - O2 - Mobile
0,294
Ireland - Vodafone - Mobile
0,294
Iridium (8816)
3,109
Israel
0,025
Israel - Mobile
0,126
Israel - Paltel
0,252
Israel - Paltel - Mobile
0,294
Italy
0,025
Italy - Cities
0,025
Italy - Hutchinson - Mobile
0,294
Italy - Mobile
0,504
Italy - Omnitel/Vodafone - Mobile
0,210
Italy - Tim - Mobile
0,210
Italy - Wind - Mobile
0,252
Jamaica
0,336
Jamaica - Mobile
0,336
Japan
0,042
Japan - Mobile
0,210
Jordan
0,034
Jordan - Fastlink - Mobile
0,084
Jordan - Mobile
0,084
Kazakhstan
0,126
Kazakhstan - Almaty
0,025
Kazakhstan - Mobile
0,168
Kenya
0,134
Kenya - Mobile
0,168
Kenya - Nairobi
0,126
Kiribati
0,756
Kiribati - Mobile
0,756
Korea Dem, Rep,
0,756
Korea Rep
0,034
Korea Rep - Mobile
0,067
Kuwait
0,168
Kuwait - Mobile
0,168
Kyrgyzistan
0,168
Kyrgyzistan - Bishkek
0,168
Kyrgyzistan - Mobile
0,168
Laos
0,084
Laos - Mobile
0,084
Latvia
0,050
Latvia - Bite - Mobile
0,252
Latvia - Lmt - Mobile
0,252
Latvia - Mobile
0,294
Latvia - Riga
0,050
Latvia - Tele2 - Mobile
0,252
Lebanon
0,134
Lebanon - Mobile
0,252
Lesotho
0,210
Lesotho - Mobile
0,252
Liberia
0,420
Liberia - Mobile
0,420
Libya
0,336
Libya - Mobile
0,504
Liechtenstein
0,126
Liechtenstein - Mobile
0,672
Liechtenstein - Mobilkom Liechtenstein - Mobile0,672
Liechtenstein - Orange Fl - Mobile
0,672
Liechtenstein - Swisscom Mobile Fl - Mobile 0,546
Liechtenstein - Telco I - Mobile
0,672
Liechtenstein - Telco Ii - Mobile
0,672
Liechtenstein - Telco Iii - Mobile
0,672
Liechtenstein - Telco Iv - Mobile
0,672
Liechtenstein - Tele2 - Mobile
0,672
Lithuania
0,059
Lithuania - Bite Gsm - Mobile
0,210
Lithuania - Mobile
0,210
Lithuania - Omnitel - Mobile
0,210
Lithuania - Tele2 - Mobile
0,210
Luxembourg
0,034
Luxembourg - Luxgsm - Mobile
0,252
Luxembourg - Mobile
0,294
Luxembourg - Tango - Mobile
0,252
Macau
0,050
Macau - Mobile
0,050
Macedonia
0,042
Macedonia - Cosmofon - Fix
0,042
Macedonia - Cosmofon - Mobile
0,378
Macedonia - Mobile
0,378
Macedonia - Skopje
0,042
Macedonia - Vip Operator - Mobile
0,420
Madagascar
0,504
Madagascar - Mobile
0,420
Malawi
0,168
Malawi - Mobile
0,168
Malaysia
0,034
Malaysia - Mobile
0,059
Maldives
0,672
Maldives - Mobile
0,672
Mali
0,378
Mali - Bamako
0,336
Mali - Mobile
0,420
Mali - Orange - Fix
0,336
Mali - Orange - Mobile
0,378
Malta
0,059
Malta - Go Mobile
0,294
Malta - Vodafone Mobile
0,294
Marshall Islands
0,378
Marshall Islands - Mobile
0,378
Martinique
0,336
Mauritania
0,252
0,030
0,353
0,353
0,353
0,353
3,731
0,030
0,151
0,303
0,353
0,030
0,030
0,353
0,605
0,252
0,252
0,303
0,403
0,403
0,050
0,252
0,040
0,101
0,101
0,151
0,030
0,202
0,161
0,202
0,151
0,908
0,908
0,908
0,040
0,081
0,202
0,202
0,202
0,202
0,202
0,101
0,101
0,061
0,303
0,303
0,353
0,061
0,303
0,161
0,303
0,252
0,303
0,504
0,504
0,403
0,605
0,151
0,807
0,807
0,807
0,655
0,807
0,807
0,807
0,807
0,807
0,071
0,252
0,252
0,252
0,252
0,040
0,303
0,353
0,303
0,061
0,061
0,050
0,050
0,454
0,454
0,050
0,504
0,605
0,504
0,202
0,202
0,040
0,071
0,807
0,807
0,454
0,403
0,504
0,403
0,454
0,071
0,353
0,353
0,454
0,454
0,403
0,303
Mauritania - Mobile
Mauritius
Mauritius - Mobile
Mexico
Mexico - Cities
Mexico - Cities - Mobile
Mexico - Mobile
Mexico - Nea
Mexico - Nea - Mobile
Micronesia
Micronesia - Mobile
Moldova
Moldova - Mobile
Moldova - Moldcell Gsm - Mobile
Moldova - Moldtelecom - Mobile
Moldova - Orange - Mobile
Moldova - Pridnestrovie
Moldova - Pridnestrovie - Mobile
Monaco
Monaco - Kfor/Mobile Access - Mobile
Monaco - Mobile
Mongolia
Mongolia - Mobile
Montenegro
Montenegro - Mtel - Mobile
Montenegro - Promonte - Mobile
Montenegro - T - Mobile - Mobile
Montserrat
Montserrat - Mobile
Morocco
Morocco - Meditel - Mobile
Morocco - Mobile
Morocco - Wana
Morocco - Wana - Mobile
Mozambique
Mozambique - Mobile
Myanmar
Myanmar - Mobile
Namibia
Namibia - Mobile
Nauru
Nauru - Mobile
Nepal
Nepal - Kathmandu
Nepal - Mobile
Netherlands
Netherlands - Amsterdam
Netherlands - Kpn Mobile - Mobile
Netherlands - Mobile
Netherlands - Orange - Mobile
Netherlands - T - Mobile - Mobile
Netherlands - Tele2 - Mobile
Netherlands - Telfort - Mobile
Netherlands - Vodafone - Mobile
Netherlands Antilles
Netherlands Antilles - Mobile
New Caledonia
New Caledonia - Mobile
New Zealand
New Zealand - Mobile
Nicaragua
Nicaragua - Mobile
Niger
Niger - Mobile
Nigeria
Nigeria - Econet - Mobile
Nigeria - Globalcom - Mobile
Nigeria - Lagos
Nigeria - Mobile
Nigeria - Mtn - Mobile
Nigeria - Nitel - Mobile
Niue
Norfolk Islands
Northern Mariana Islands
Norway
Norway - Mobile
Norway - Netcom - Mobile
Norway - Telenor Mobil Sa - Mobile
Oman
Oman - Mobile
Pakistan
Pakistan - Mobile
Palau
Palestine
Palestine - Mobile
Panama
Panama - Mobile
Panama - Panama City
Cit
Papua New Guinea
Papua New Guinea - Mobile
Paraguay
Paraguay - Asuncion
Paraguay - Mobile
Peru
Peru - Lima
0,294
0,084
0,084
0,084
0,025
0,168
0,210
0,126
0,210
0,294
0,294
0,210
0,210
0,294
0,294
0,252
0,210
0,210
0,042
0,420
0,378
0,126
0,126
0,210
0,378
0,420
0,504
0,210
0,210
0,084
0,504
0,504
0,420
0,504
0,126
0,336
0,504
0,504
0,126
0,294
0,504
0,504
0,210
0,210
0,168
0,034
0,034
0,210
0,034
0,210
0,210
0,210
0,210
0,210
0,168
0,168
0,294
0,294
0,034
0,252
0,336
0,336
0,210
0,294
0,134
0,126
0,126
0,168
0,168
0,126
0,168
0,840
1,092
0,042
0,034
0,294
0,210
0,210
0,378
0,378
0,126
0,126
0,336
0,294
0,294
0,059
0,210
0,059
0,840
0,840
0,084
0,059
0,084
0,042
0,042
0,353
0,101
0,101
0,101
0,030
0,202
0,252
0,151
0,252
0,353
0,353
0,252
0,252
0,353
0,353
0,303
0,252
0,252
0,050
0,504
0,454
0,151
0,151
0,252
0,454
0,504
0,605
0,252
0,252
0,101
0,605
0,605
0,504
0,605
0,151
0,403
0,605
0,605
0,151
0,353
0,605
0,605
0,252
0,252
0,202
0,040
0,040
0,252
0,040
0,252
0,252
0,252
0,252
0,252
0,202
0,202
0,353
0,353
0,040
0,303
0,403
0,403
0,252
0,353
0,161
0,151
0,151
0,202
0,202
0,151
0,202
1,008
1,311
0,050
0,040
0,353
0,252
0,252
0,454
0,454
0,151
0,151
0,403
0,353
0,353
0,071
0,252
0,071
1,008
1,008
0,101
0,071
0,101
0,050
0,050
Philippines
Philippines - Globe - Mobile
Philippines - Manila
hilippines - Smart - Mobile
Poland
Poland - Era - Mobile
Poland - Folo
0,168
0,210
0,210
0,210
0,025
0,126
0,025
0,202
0,252
0,252
0,252
0,030
0,151
0,030
32
Poland - Mobile
Poland - Orange - Mobile
Poland - P4 - Mobile
Poland - Plus - Mobile
Poland - Warszawa
Portugal
Portugal - Mobile
Portugal - Optimus - Mobile
Portugal - Tmn - Mobile
Portugal - Vodafone - Mobile
Puerto Rico
Qatar
Qatar - Mobile
Reunion
Romania
Romania - Bucuresti
Romania - Cosmote - Mobile
Romania - Digimobil - Mobile
Romania - Folo
Romania - Mobile
Romania - Orange - Mobile
Romania - Telemobile - Mobile
Romania - Vodafone - Mobile
Russia
Russia - Beeline - Mobile
Russia - Fix 2
Russia - Fix 3
Russia - Globaltel - Mobile
Russia - Mobile
Russia - Moscow
Russia - Moscow Mobile - Mobile
Russia - St Petersburg Mobile - Mobile
Russia - St, Petersburg
Rwanda
Rwanda - Mobile
San Marino
San Marino - Mobile
Sao Tome And Principe
Sao Tome And Principe - Mobile
Saudi Arabia
Saudi Arabia - Cities
Saudi Arabia - Mobile
Senegal
Senegal - Mobile
Senegal - Orange - Mobile
Serbia
Serbia - Belgrad
Serbia - Mobile
Serbia - Telenor - Mobile
Serbia - Vip Mobile - Mobile
Seychelles
Seychelles - Mobile
Sierra Leone
Sierra Leone - Freetown
Sierra Leone - Mobile
Singapore
Singapore - Mobile
Slovenia
Slovenia - Alternative Networks
Slovenia - Ipko Net - Mobile
Slovenia - Mobile
Slovenia - Mobitel - Mobile
Slovenia - Simobil - Mobile
Solomon Islands
Somalia
Somalia - Mobile
South Africa
South Africa - Mobile
Spain
Spain - Cities
Spain - Mobile
Spain - Orange - Mobile
Spain - Services
Spain - Telefonica - Mobile
Spain - Vodafone Mobile
Spain - Xfera - Mobile
Sri Lanka
Sri Lanka - Folo
Sri Lanka - Mobile
Sri Lanka - Mobitel - Mobile
St, Helena
St, Kitts And Nevis
St, Kitts And Nevis - Mobile
St, Lucia
St, Lucia - Mobile
St, Pierre And Miquelon
St, Vincent And The Grenadines
St, Vincent And The Grenadines - Mobile
Sudan
Sudan - Mobile
Suriname
Suriname - Mobile
Swaziland
Sweden
Sweden - Comviq (Tele2) - Mobile
Sweden - Mobile
Sweden - Stockholm
Sweden - Telenor - Mobile
Sweden - Telia Mobile - Mobile
Switzerland
Switzerland - Corporate Numbers
Switzerland - Mobile
0,168
0,126
0,210
0,126
0,025
0,034
0,168
0,168
0,168
0,168
0,034
0,252
0,294
0,504
0,034
0,034
0,210
0,210
0,034
0,168
0,134
0,210
0,134
0,050
0,126
0,059
0,084
0,067
0,067
0,034
0,067
0,067
0,025
0,210
0,210
0,672
0,672
1,176
1,176
0,168
0,134
0,210
0,252
0,378
0,378
0,126
0,126
0,336
0,336
0,336
0,084
0,067
0,546
0,546
0,546
0,025
0,025
0,034
0,126
0,504
0,210
0,134
0,134
1,008
0,672
0,672
0,059
0,252
0,025
0,025
0,210
0,168
0,034
0,168
0,168
0,210
0,168
0,210
0,210
0,168
1,345
0,336
0,336
0,336
0,336
0,546
0,336
0,336
0,252
0,252
0,294
0,294
0,252
0,252
0,025
0,084
0,084
0,025
0,084
0,084
0,034
0,034
0,504
0,202
0,151
0,252
0,151
0,030
0,040
0,202
0,202
0,202
0,202
0,040
0,303
0,353
0,605
0,040
0,040
0,252
0,252
0,040
0,202
0,161
0,252
0,161
0,061
0,151
0,071
0,101
0,081
0,081
0,040
0,081
0,081
0,030
0,252
0,252
0,807
0,807
1,412
1,412
0,202
0,161
0,252
0,303
0,454
0,454
0,151
0,151
0,403
0,403
0,403
0,101
0,081
0,655
0,655
0,655
0,030
0,030
0,040
0,151
0,605
0,252
0,161
0,161
1,210
0,807
0,807
0,071
0,303
0,030
0,030
0,252
0,202
0,040
0,202
0,202
0,252
0,202
0,252
0,252
0,202
1,613
0,403
0,403
0,403
0,403
0,655
0,403
0,403
0,303
0,303
0,353
0,353
0,303
0,303
0,030
0,101
0,101
0,030
0,101
0,101
0,040
0,040
0,605
Switzerland - Orange - Mobile
Switzerland - Swisscom Mobile - Mobile
Switzerland - Tdc (Sunrise/Diax) - Mobile
Switzerland - Tele2 - Mobile
Syria
Syria - Mobile
Taiwan
Taiwan - Mobile
Tajikistan
Tajikistan - Mobile
Tanzania
Tanzania - Mobile
Thailand
Thailand - Bangkok
Thailand - Mobile
Thuraya (88216)
Togo
Togo - Mobile
Tokelau
Tonga
Tonga - Mobile
Trinidad And Tobago
Trinidad And Tobago - Mobile
Tunisia
Tunisia - Mobile
Tunisia - Orascom - Mobile
Turkey
Turkey - Ankara
Turkey - Avea - Mobile
Turkey - Cities
Turkey - Istanbul
Turkey - Mobile
Turkey - Northern Cyprus
Turkey - Turkcell - Mobile
Turkey - Turkcell Northern Cyprus - Mobile
Turkey - Vodafone - Mobile
Turkey - Vodafone Northern Cyprus - Mobile
Turkmenistan
Turkmenistan - Mobile
Turks And Caicos Islands
Turks And Caicos Islands - Mobile
Tuvalu
Tuvalu - Mobile
Uganda
Uganda - Mobile
Ukraine
Ukraine - Astelit - Mobile
Ukraine - Beeline - Mobile
Ukraine - Cities
Ukraine - Golden Telecom - Mobile
Ukraine - Kyiv Star - Mobile
Ukraine - Mobile
Ukraine - Umc - Mobile
United Arab Emirates
United Arab Emirates - Mobile
United Kingdom
United Kingdom - Cellnet (O2) - Mobile
United Kingdom - Hutchison - Mobile
United Kingdom - London
United Kingdom - Mobile
United Kingdom - Nts - Mobile
United Kingdom - Orange - Mobile
United Kingdom - Personal Number Services
United Kingdom - T - Mobile - Mobile
United Kingdom - Vas - Mobile
United Kingdom - Vodafone - Mobile
United States
Uruguay
Uruguay - Mobile
Uruguay - Montevideo
Us Virgin Islands
Uzbekistan
Uzbekistan - Mobile
Vanuatu
Vatican City State
Venezuela
Venezuela - Caracas
Venezuela - Mobile
Vietnam
Vietnam - Hanoi
Vietnam - Mobile
Wallis And Futuna Islands
Western Samoa
Western Samoa - Mobile
Yemen
Yemen - Mobile
Zambia
Zambia - Mobile
Zimbabwe
Zimbabwe - Econet - Mobile
Zimbabwe - Mobile
0,294
0,252
0,294
0,294
0,168
0,252
0,034
0,126
0,168
0,210
0,252
0,294
0,025
0,025
0,025
1,681
0,546
0,546
0,756
0,420
0,420
0,126
0,126
0,378
0,672
0,546
0,042
0,034
0,126
0,034
0,034
0,084
0,059
0,084
0,210
0,084
0,210
0,168
0,168
0,336
0,336
0,504
0,504
0,210
0,210
0,134
0,210
0,126
0,126
0,126
0,168
0,210
0,210
0,210
0,210
0,025
0,126
0,252
0,025
0,294
0,252
0,168
0,504
0,134
0,126
0,134
0,025
0,084
0,294
0,084
0,034
0,126
0,126
0,672
0,034
0,034
0,034
0,126
0,067
0,059
0,084
0,672
0,336
0,504
0,210
0,210
0,059
0,210
0,126
0,672
0,420
0,353
0,303
0,353
0,353
0,202
0,303
0,040
0,151
0,202
0,252
0,303
0,353
0,030
0,030
0,030
2,017
0,655
0,655
0,908
0,504
0,504
0,151
0,151
0,454
0,807
0,655
0,050
0,040
0,151
0,040
0,040
0,101
0,071
0,101
0,252
0,101
0,252
0,202
0,202
0,403
0,403
0,605
0,605
0,252
0,252
0,161
0,252
0,151
0,151
0,151
0,202
0,252
0,252
0,252
0,252
0,030
0,151
0,303
0,030
0,353
0,303
0,202
0,605
0,161
0,151
0,161
0,030
0,101
0,353
0,101
0,040
0,151
0,151
0,807
0,040
0,040
0,040
0,151
0,081
0,071
0,101
0,807
0,403
0,605
0,252
0,252
0,071
0,252
0,151
0,807
0,504
33
8 Doplnkové služby k internetu
Služba
Popis služby
Cenníková cena
Zriadenie pripojenia pomocou ethernetovej infraštruktúry
89 €
Inštalácia Anténa
Zriadenie pripojenia pomocou mikrovlnnej antény
119 €
Inštalácia BodBod
Zriadenie pripojenia pomocou HyperLanBridge
199 €
Inštalácia Kábel
1
Inštalácia Optika
Zriadenie pripojenia pomocou optickej infraštruktúry
Zmena distribúcie
299 €
2
Zmena distribučného
distribu
systému z antény na optiku
49 €
Prekládka KK
Prekládka miesta pripojenia z kábla na kábel
19 €
Prekládka KA
Prekládka miesta pripojenia z kábla na anténu
49 €
Prekládka AK
Prekládka miesta pripojenia z Antény na kábel
19 €
Znovupripojenie
Znovupripojenie po odpojení z dôvodu neplatenia faktúr
8€
Servisná hodina
Každá aj začatá servisná hodina
9€
Cestovné mesto
Cestovné náklady v rámci mesta Detva, Hriňová
2€
Cestovné mimo mesto
Cestovné náklady mimo mesta Detva, Hriňová
4€
Konfigurácia Home AP
Konfigurácia HomeAP zakúpeného mimo DTNET
19 €
Sieťová karta, práca technika
9€
Statická verejná IP adresa
3,32 € / mesiac
Zaslanie tlačenej faktúry poštou
1€
Upomienka z dôvodu neplatenia faktúr
1,99 €
NIC
Static IP
Zaslanie poštou
Upomienka
1
V prípade použitia verzie so zatiahnutím optického vlákna až do bytu resp. domu účastníka, nadzemným
optickým vedením v dĺžke
žke do 20m od nášho distribu
distribučného
ného bodu, cena obsahuje aj jednoduchý prevodník.
9
Zmena distribúcie je možná iba vo vybraných lokalitách pri programe TeatrO Rapid AIR. Zákazníkovy
bude vymenená anténa za pripojenie na optike ukončené
ené jednoduchým prevodníkom.
8.2 Výkony technikov
Názov položky
Práca technika konfigurácia Routra zakúpeného
mimo RSNET
Práca technika servis Internet DTNET
Práca technika na PC
Práca technika na Servri
Práca technika na Sieti - konfigurácia
Práca technika - Budovanie infraštruktúry
Práca technika - Diagnostika závady na PC
Práca technika - Diagnostika na Serveri
Práca technika - Diagnostika na Sieti
MJ
Cena s DPH
Minimálna
jednotka
1ks
19 €
1ks
1 hod
1 hod
1 hod
1 hod
1 hod
1 hod
1 hod
1 hod
9€
20 €
60 €
50 €
15 €
30 €
100 €
100 €
1/2 hod
1/2 hod
1/2 hod
1/2 hod
1/2 hod
1/2 hod
1/2 hod
1/2 hod
34
8.3 Práce a položky spojené s optickou infraštruktúrou
Názov položky
Zváranie optických vlákien
Manipulácia s káblom pri zváraní do 12 vl.
Manipulácia s káblom pri zváraní od 13 vl.
Meranie optickej siete
Meranie optickej siete s protokolom
Ochrana zvaru
Optický adaptér simplex
Optický adaptér duplex
Optický pigtail SC, ST 9/125 G652D, PC
Patchcord optický simplex 9/125, PC
Patchcord optický duplex 9/125, PC
Krabička na zvar jednoduchá
Optický prevodník,SFP, 100Mbps
Optický prevodník,SFP, 1000Mbps
Optická spojka - vaňa
Optický kábel 2 žilový
Optický kábel 4 žilový
Optický kábel 12 žilový
Optický kábel 24 žilový
MJ
Cena s DPH
Minimálna
jednotka
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1ks
1 ks
1 ks
1 ks
1ks
1ks
1 ks
1ks
1ks
1ks
1m
1m
1m
1m
15 €
30 €
50 €
15 €
30 €
1€
3€
5€
10 €
15 €
20 €
15 €
50 €
60 €
50 €
1€
2€
3€
4€
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1m
1m
1m
1m
8.4 Práce a položky spojené s metalickou infraštruk.
Názov položky
Sieťová karta - materiál + práca technika
Spínaný zdroj napájania 5-12V
12V
Patchcord metalický 0,5m
Patchcord metalický 1m
Patchcord metalický 2m
Patchcord metalický 3m
Patchcord metalický 5m
Ethernetový kábel s ukončením
Spojka Ethernet RJ45, Krono
Koncovka RJ45 + nalisovanie
Manipulácia káblu do podlahových rohových
líšt
MJ
Cena s DPH
Minimálna
jednotka
1 ks
1ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1m
1ks
1ks
9€
9€
1€
2€
3€
5€
7€
1€
5€
1€
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1m
1ks
1ks
1m
3€
1m
35
Dátová zásuvka na stenu jednoportová,
práca + materiál
Dátová zásuvka na stenu dvojportová, práca +
materiál
1ks
9€
1ks
1ks
15 €
1ks
MJ
Cena s DPH
Minimálna
jednotka
1m
1m
30 €
60 €
5m
5m
1m
5€
1m
1ks
5€
1ks
MJ
Cena s DPH
Minimáln
a jednotka
1ks
2€
1ks
1ks
4€
1ks
1km
1km
0,60 €
0,50 €
1km
1km
8.5 Iné práce
Názov položky
Zemný pretlak Φ 95mm
Zemný pretlak Φ 135mm
Lišta s prácou a drobným inštalačným
mateiálom
Prechod cez stenu - vŕtanie
8.6
.6 Dopravné náklady
Názov položky
Dopravné
avné náklady servis internetu DTNET
DT
v
rámci mesta Detva, Hriňová
Dopravné
avné náklady servis internetu DTNET
DT
mimo mesta mesta Detva, Hriňová
Dopravné náklady zemná raketa
Dopravné náklady ostatné
36
9 Výhody a zvýhodnenia, pravidlá
čným službám na našom trhu.
• Predstavujeme Vám najférovejší prístup ku zľavneným telekomunikačným
Našli sme spôsob, ako Vám zabezpečiť
zabezpe cenovo prijateľné služby bez hrozby sankcií a pokút pri
nedodržaní doby viazanosti.
• Všetky naše služby označené
označ
ako ponuky BE FREE sú ponuky bez viazanosti s cenovým
zvýhodnením garantovaným na také obdobie, ako je pri akcii uvedené. Napríklad TeatrO Internet
Rapid Fiber BE FREE24 Vám garantuje zvýhodnenú
zvýhodnen cenu mesačného
ného poplatku na 24 mesiacov.
zaru poskytnúť užívateľovi
ľovi Zľ
Zľavový bonus spočívajúci
• Prevádzkovateľ sa podpisom tohto dodatku zaručí
vo zvýhodnených cenách zriaďovacích
zria
a prevádzkových nákladov.
• Prevádzkovateľ garantuje poskytnúť užívateľovi výhody vyplývajúce zo Zľavového
Zľ
bonusu na celé
obdobie, na ktoré bol dodatok o zriadení Zľavového
avového bonusu podpísaný odberateľom.A to bez
akejkoľvek
vek viazanosti užívateľa.
užívate
Užívateľ teda bude oprávnený kedykoľvek
ľvek ukon
ukončiť zmluvný vzťah
s prevádzkovateľom
om v súlade so Všeobecnými
Všeobecnými zmluvnými podmienkami prevádzkovateľa.
prevádzkovate
• V prípade zrušenia tohto dodatku zaniknú všetky práva užívateľa
užívateľa na poberanie zliav alebo iných
zvýhodnení a súčasne
časne vznikne povinnosť vrátiť prevádzkovateľovi len rozdiel medzi
zvýhodnenými cenami BE FREE po zohľadnení Zľavového bonusu a Cenníkovými cenami,
cenami tak
ako sú uvedené v katalógu služieb.
• V súvislosti so zriadením Zľavového
Zľ
bonusu užívateľ vyhlasuje, že ku dňu
dň podpísania dodatku
o zriadení Zľavového bonusu nemá voči
vo prevádzkovateľovi
ovi žiadne finančné
finanč
záväzky po lehote
splatnosti.
9.1
Typy cien s ohľadom
ľadom na zzľavový bonus
Zľavový bonus môže byťť pri službách TeatrO koncipovaný nasledovne:
9.1.1Cenníková
Cenníková cena: Cena za službu podľa platného cenníka.
9.1.2Cena
Cena BE FREE 12:
12 Cena po zohľadnení Zľavového
avového bonusu, ktorý je priznávaný na
základe podpísaného Dodatku o zriadení Zľavového
avového bonusu. Prevádzkovateľ sa
podpisom tohto dodatku zaväzuje poskytnúť
poskytnú užívateľovi
ľovi Zľavový bonus po dobu 12
mesiacov odo dňa
d podpísania dodatku o zriadení Zľavového
ľavového bonusu
9.1.3Cena so zľavovým
ľavovým bonusom24:
bonusom24 Cena po zohľadnení Zľavového
ľavového bonusu, ktorý je
priznávaný na základe podpísaného Dodatku o zriadení Zľavového
Z
bonusu.
Prevádzkovate sa podpisom tohto dodatku zaväzuje poskytnúť
Prevádzkovateľ
poskytnú užívateľovi Zľavový
bonus
us po dobu 24 mesiacov odo dňa
d a podpísania dodatku o zriadení Zľavového
bonusu
ľavovým bonusom36
bonusom36: Cena po zohľadnení
adnení Zľavového bonusu, ktorý je
9.1.4Cena so zľavovým
priznávaný na základe podpísaného Dodatku o zriadení Zľavového
Z
bonusu.
Prevádzkovate sa podpisom tohto dodatku zaväzuje poskytnúť
Prevádzkovateľ
poskytnú užívateľovi Zľavový
bonus po dobu 36 mesiacov odo dňa
d a podpísania dodatku o zriadení Zľavového
bonusu
37
9.2
9.3
Zmena parametrov služby TeatrO Internet
•
Program prístupu do internetu je možné meniť
meni smerom hore bezplatne, ale vždy le
len k 1. dňu v
mesiaci.
•
Žiadosť o zmenu programu je potrebné podať
poda najneskôr do polnoci posledného d
dňa v mesiaci,
po ktorom začína
čína mesiac, v ktorom má byť
by program užívaný.
•
Žiadosť sa podáva písomne, mailom alebo osobne
obne na zákazníckom centre podpisom dodatku k
zmluve o zmene programu. Iná možnosť
možnos podania žiadosti o zmenu programu nie je prípustná.
•
Záväzná je vždy ostatná podaná žiadosť o zmenu programu v danom mesiaci.
Bonusový systém - bonus
Máte kamaráta, známeho, kolegu alebo iného človeka,
loveka, ktorý nevyužíva naše služby a chcel by ich
využívať?
Máme pre Vás ponuku.
Prvý mesačný
ný zaplatený paušál Vami odporučenej
odporu
služby Vám odpočítame
ítame od Vašich faktúr.
Podmienkou je aby pri objednávke bolo jednoznačným
ným spôsobom definované kto odporučil
odporu naše služby.
Bonus
nus nie je spätne nárokovateľný.
nárokovateľ
38
Download

Platný nový cenník k službám od 1.3.2013