1 E-MAX TV – Digitálna káblová televízia IPTV
Digitálna káblová televíziaje postavená na technológii IPTV (Internet Protocol Television). Ide o
technológiu, ktorá umožňuje šírenie TV po počítačovej sieti spolu s inými dátovými službami.
Popis funkcionality digitálnej TV:
•digitálny obraz najvyššej dostupnej kvality pre daný kanál vo formáte mpeg2/mpeg4
•elektronický programový sprievodca EPG
•možnosť pozastaviť sledovaný program na vybraných TV programoch –pause TV
•možnosť vrátiť sa na začiatok sledovanej relácie na vybraných TV programoch - StartOverTV
•sieťový osobný videorekordér – nPVR, alebo osobný videorekordér – PVR (záznam takmer všetkých
TV staníc na HDD v STB)
•možnosť sledovať už odvysielané, nenahrané relácie na vybraných TV staniciach
•elektronická videopožičovňa – s možnosťou výpožičky filmu na 24 hodín
•možnosť počúvať obľúbené rádiostanice
•jednoduché a pohodlné objednanie voliteľných programových balíkov priamo v menu digitálnej TV
1.1 Zavedenie IPTV
Služba
(Ceny týchto služieb sú s DPH za jednorázový
poplatok)
Zavedenie E-MAX TV – nový
1
zákazník v domácnosti, ktorý
má aktivovanú služnu internet
(ethernet kábel,optický kábel)
Zavedenie E-MAX TV – nový
2
zákazník v domácnosti, ktorý
nemá aktivovanú služby internet
(ethernet kábel, optický kábel)
Zavedenie ďalšej E-MAX TV –
existujúci zákazník v domácnosti
Rodinný dom
(cena bez viazanosti)
Byt v paneláku
80,- Eur
80,- Eur
160,- Eur
81,- Eur
80,- Eur
80,- Eur
Cenník spoločnosti E-MAX INTERNET&IT s.r.o., Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov, Zapísaná OR OS
Košice I. odd. Sro, Vl.č. 18502/V
1.2 Základné programové tarify
Programová ponuka
Cena bez viazanosti
(Ceny týchto služieb sú s DPH za mesačný poplatok)
E-MAX TV FLEXI 70
viac ako 70 TV programov v digitálnej kvalite
18 rádií
3
18 hodín nahrávania na nPVR
4
7 dňový bezplatný televízny archív
Videopožičovňa
5
Voliteľné programové balíky
6,99 - Eur
Jednotka HD, Dvojka HD, Markiza HD, Doma,
DAJTO, JOJ HD, JOJ Plus, WAU HD, CT1, CT2,
CT24, TA3, NOE, Musiq1, Óčko, Šláger TV,
LUX...a mnohé ďalšie
E-MAX TV FLEXI 90
viac ako 90 TV programov v digitálnej kvalite
18 rádií
3
24 hodín nahrávania na nPVR
4
7 dňový bezplatný televízny archív
Videopožičovňa
3
Voliteľné programové balíky
E-MAX TV FLEXI 70 + Eurosport, Sport 1, Slovak
Sport TV1, Slovak Sport TV3, AXN, MTV Dance,
Music Box, Disney Channel, Jim Jam, Minimax,
C8, Discovery Channel, Discovery TLC, Animal
Planet, National Geographic Channel, Paprika
TV, Filmbox, Filmbox PLUS...a mnohé ďalšie
10,99 - Eur
E-MAX TV FLEXI 110
viac ako 110 TV programov v digitálnej kvalite
18 rádií
3
48 hodín nahrávania na nPVR
4
7 dňový bezplatný televízny archív
Videopožičovňa
5
Voliteľné programové balíky
E-MAX TV FLEXI 90 + Eurosport 2, Sport 2,
CNN, Cartoon Network, Nickledeon, Nickledeon
Junior, Duck TV, CS mini, Viasat Explorer, Viasat
History, Viasat Nature, Viasat Spice, National
Geographic Wild, Travel Channel, Daring!, VH1,
CS Film, Universal Channel ...a mnohé ďalšie
14,99 - Eur
1
Zákazník u ktorého je zriadená prípojka pre služby internet
Zákazník u ktorého nie je zriadená prípojka pre službu internet a je potrebná jej inštalácia k
využívaniu služby IPTV
3
nPVR – sieťový osobný videorekordér s kapacitou N hodín pre nahrávky, nahrávka môže byť najviac
pol roka stará.
4
Bezplatný TV archív je dostupný pre ný pre najsledovanejšie TV stanice. Ide hlavne o Slovenské a
České TV stanice a taktiež o mnohé voliteľné TV stanice.
5
K programovej tarife je možné doobjednať voliteľné balíky. Objednanie voliteľného balíka sa realizuje
výlučne prostredníctvom menu káblovej TV priamo na televízore. Dostupnosť balíkov je viazaná na
typ programovéj tarify. Minimálna doba predplatného balíkov je jeden mesiac.
6
Zmena skladby balíkov vyhradená
2
Cenník spoločnosti E-MAX INTERNET&IT s.r.o., Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov, Zapísaná OR OS
Košice I. odd. Sro, Vl.č. 18502/V
6
1.3 IPTV – voliteľné balíky programov
K programovej tarife je možné doobjednať voliteľné balíky. Dostupnosť balíkov je viazaná na typ
programového balíka. Minimálna doba predplatného balíkov je jeden mesiac
1.3.1 Voliteľné programové balíky
Voliteľné programové balíky určené pre všetky programové tarify
Balík 1
Horor FILM,Film+,Film Europe HD
mesačne
1,99 Eur
Balík 2
MTV, MTV Rocks, MTV Hits, VHI Classic, Deluxe Music
mesačne
1,99 Eur
Balík 3
Auto motor a Sport CZ, Fishing & Hunting, Hustler TV
mesačne
1,99 Eur
Balík 4
Kino CS, Doku CS, Muzika CS
mesačne
1,99 Eur
Balík 5
Nova Sport, Nova Sport HD, Sport 5, Extreme Sports Channel
mesačne
1,99 Eur
Balík 6
Fine Living Network, Spektrum Home, Fashion TV,Spektrum HD
mesačne
1,99 Eur
Balík mix 1-6
Obsahuje všetky stanice balíkov 1 až 6 (spolu 23 TV stamíc).
mesačne
8,99 Eur
Balík nemecký
RTL,Super RTL, RTL 2, N-TV, RTL Nitro, Sixx, VOX, Kabel1, N24,
PRO7, SAT1
mesačne
0,99 Eur
MAĎARSKÝ Balík
Film+2, RTL 2-hu, RTL Klub, Viva HU, Cool TV,Muzsika
TV,Sorozat+, RTL+
mesačne
0,99 Eur
BalíkHBO
HBO, HBO 2, HBO Comedy
mesačne
5,99 Eur
Balík Cinemax
Cinemax, Cinemax 2
mesačne
5,99 Eur
Balík HBO MaxPak
Pak HBO, HBO HD, HBO 2, HBO Comedy, Cinemax, Cinemax 2
mesačne
9,99 Eur
mesačne
10,99 Eur
mesačne
12,99 Eur
mesačne
1,69 Eur
Balík HBO a Video
HBO, HBO HD, HBO 2, HBO Comedy, HBO OD, HBO GO Viac
informácií o sluzbách HBO GO a HBO OD nájdete na www.e-max.sk
Balík HBO MaxPak a Video
HBO, HBO HD, HBO 2, HBO Comedy, Cinemax, Cinemax 2, HBO
OD, HBO GO Viac informácií o sluzbách HBO GO a HBO OD
nájdete na www.e-max.sk
Eurosport HD (pripravujeme)
Cenník spoločnosti E-MAX INTERNET&IT s.r.o., Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov, Zapísaná OR OS
Košice I. odd. Sro, Vl.č. 18502/V
Voliteľný programový balíček určený pre tarifu E-MAX TV FLEXI 70
Balík Flexi 70 Sport
Slovak Sport TV1, Slovak Sport TV3, Sport 2 CZ, Sport 1 CZ
mesačne
1,99 Eur
Balík Flexi 70 Doc
Discovery Channel, Discovery TLC, Animal Planet
mesačne
1,99 Eur
Balík Flexi 70 Film
AXN, AXN White, AXN Black, Universal Channel
mesačne
1,99 Eur
Balík Flexi 70 Mix
CS Film, CS Mini, Disney Channel, Paprika TV, TV5 Monde, TV 8
mesačne
1,99 Eur
Voliteľný programový balíček určený pre tarifu E-MAX TV FLEXI 90
Balík Flexi 90 Sport
Sport 2 CZ, Eurosport 2
mesačne
1,99 Eur
mesačne
1,99 Eur
mesačne
1,99 Eur
mesačne
1,99 Eur
mesačne
1,99 Eur
mesačne
3,99 Eur
mesačne
6,99 Eur
3
mesačne
0,99 Eur
3
mesačne
1,99 Eur
jednorazovo
Doba výpožičky
je 24 hodín
Balík Flexi 90 Doc
Viasat Explorer, Viasat History, Viasat Nature, Viasat Spice
Balík Flexi 90 Mix
National Geographic Wild, Travel Channel, Daring! TV,CS Film,
CS Mini
Voliteľný programový balíček určený pre tarifu E-MAX TV FLEXI 110
Balík 7
Discovery World, Discovery Science, Discovery Investigation, AXN
White, AXN Black
Balík 8
Discovery Science HD, Discovery Investigation HD, Discovery HD
Showcase, Animal Planet HD
Balík Kinobox
Filmbox Family, Filmbox Extra 1, Filmbox HD
Balík Superbox
Filmbox Family, Filmbox Extra 1, Filmbox HD, Fightbox HD,
Fashionbox HD, Docubox HD, Erox HD, Eroxxx HD
1.3.2 Doplnkové balíky a služby TV archívu
Rozšírenie nPVR o 18h
Rozšírenie nPVR o 54h
1.3.2 Videopožičovňa
Videopožičovňa
Cena podľa vybraného titulu v ponuke
Cenník spoločnosti E-MAX INTERNET&IT s.r.o., Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov, Zapísaná OR OS
Košice I. odd. Sro, Vl.č. 18502/V
Download

Cenník IPTV - e-max internet & it