KULTÚRNO–SPOLOČENSKÉ A VZDELÁVACIE PODUJATIA
január
do 9. 1.
Klub Srubka Zywiec – VIANOČNÁ POHĽADNICA 2013
10. medzinárodná posúťažná výstava
Usporiadateľ: OKS Dolný Kubín, Klub Srubka Zywiec
do 10. 1.
OKS Dolný Kubín – ORAVSKÍ MAJSTRI
profilová výstava oravských ľudových remeselníkov
Usporiadateľ: OKS Dolný Kubín
do 10. 1.
Regionálne kultúrne centrum Prievidza
VIANOČNÁ POHĽADNICA 2013
10. medzinárodná posúťažná výstava
Usporiadateľ: OKS DK, RKC Prievidza
do 13. 1.
MsKS Dolný Kubín – VIANOČNÁ POHĽADNICA 2013
10. medzinárodná posúťažná výstava
Usporiadateľ: OKS DK, MsKS DK
do 15. 1.
DK Trstená – PREČO SOM NA SVETE RÁD-RADA !
Medzinárodná putovná posúťažná výstava
Usporiadateľ: OKS DK, mesto Trstená
do 15. 1.
Galéria na Měštance Vlčnov – VIANOČNÁ
POHĽADNICA 2013
10. medzinárodná posúťažná výstava
Usporiadateľ: OKS DK, KSK Vlčnov
2.-3. 1.
Múzeum oravskej dediny Zuberec
VIANOČNÝ VEČER
Večerná prehliadka s lampášmi, vianočné zvyky,
posedenie pri ľudovej hudbe
Usporiadateľ: MOD Zuberec
5. 1.
Kultúrny dom Zubrohlava - TROJKRÁĽOVÉ DIVADLO
Divadelné predstavenie
Usporiadateľ: DS Omladina Zubrohlava
8. 1.
OKS Dolný Kubín – KLUB VÝŠIVKY A RUČNÝCH PRÁC
Tvorivé stretnutie
Usporiadateľ: OKS DK
8. 1. 28. 2.
Múzeum oravskej dediny Zuberec
VEČER V MÚZEU
Večerné prehliadky s a posedením pri ľudovej hudbe
Usporiadateľ: MOD Zuberec
12. 1.
Sála kultúrneho domu – DIVADELNÉ PREDSTAVENIE
Usporiadateľ: Obec Oravský Podzámok
13. – 30. 1. Výstavné priestory Úradu Trenčianskeho
samosprávneho kraja – VIANOČNÁ POHĽADNICA
2013
10. medzinárodná posúťažná výstava
Usporiadateľ: OKS DK, TOS Trenčín
15.1.–28.2. Milowka – OŽIVENÉ MELÓDIE – výstava ľudových
hudobných nástrojov a fotografií
výstava ľudových hudobných nástrojov zo zbierok
OKS a fotografií z workshopov zameraných na ich
výrobu
Usporiadateľ: OKS DK, GOK Milowka
16.1.-30.3. Veľká výstavná sieň, Župný dom Dolný Kubín
MULTIPOINT
Výstava diel, ktoré vznikli na Medzinárodnom
maliarskom sympóziu Multipoint 2013 v Nitre
usporiadateľ: OG DK
16.1.-30.3. Malá výstavná sieň, Župný dom Dolný Kubín
JÁN TRIAŠKA
Autorská výstava z posledných rokov Jána Triašku
Usporiadateľ: OG DK
1
17. 1.
KD Oravský Podzámok
KONCERT HUDOBNEJ SKUPINY PROGRES
Vystúpenie hudobnej skupiny PROGRES a zabávača
Števa Hruštinca
Usporiadateľ: Obec Oravský Podzámok
17. – 18. 1. OKS Dolný Kubín
HUDOBNÁ A TANEČNÁ FOLKLORISTIKA
Akreditovaný vzdelávací kurz
Usporiadateľ: OKS DK
20.1.-28.2. OKS Dolný Kubín – APOŠTOLI
Výstava drevených plastík zo zbierok OKS
Usporiadateľ: OKS DK
január
Milowka, B.-Biala, Zywiec – ZYWIECKE GODY
Festival vianočných zvykov, program Oravské
Vianoce uvedený v rámci projektu podporeného EÚ
Usporiadateľ: ROK B.-Biala, GOK Milowka, OKS DK
január
Orava – VYHLÁSENIE VÝTVARNÝCH, LITERÁRNYCH,
DIVADELNÝCH, FOLKLÓRNYCH, VZDELÁVACÍCH
A ASTRONOMICKÝCH SÚŤAŽÍ PRE ROK 2014
Vyhlásenie regionálnych, krajských, celoštátnych
a medzinárodných súťaží
Usporiadateľ: OKS DK
január
Výstavná sála MsKS Medvedzie
NAJKRAJŠIA FAŠIANGOVÁ MASKA
Výstava fašiangových masiek detí MŠ, žiakov ZŠ a ZUŠ
Usporiadateľ: Mesto Tvrdošín
január – apríl
Oravská knižnica Dolný Kubín – KNIHA ORAVY 2013
Čitateľská súťaž o najzaujímavejšiu regionálnu
publikáciu vydanú v roku 2013
Usporiadateľ: OK AH
Mediálni partneri: MY Oravské noviny, TV DK
Infoštúdio mesta Dolný Kubín
január – jún
Oravská knižnica Dolný Kubín
NAJLEPŠÍ ŠKOLSKÝ ČASOPIS 2014
11. ročník regionálnej súťaže školských časopisov
základných škôl
Usporiadateľ: OK AH, MY Oravské noviny
január – december
Župný dom Dolný Kubín
Stále expozície – 1. poschodie
GPS – AKO SA NESTRATIŤ V GALÉRII
Interaktívna prehliadka stálych expozícií formou
pracovných listov
Usporiadateľ: OG DK
január – december
Župný dom Dolný Kubín
PRIBLÍŽME SA K UMENIU
Cyklus tvorivých dielní s animačným programom pre
školy
Usporiadateľ: OG DK
2
KULTÚRNO–SPOLOČENSKÉ A VZDELÁVACIE PODUJATIA
február
do 28. 2.
Milowka – OŽIVENÉ MELÓDIE
Výstava ľudových hudobných nástrojov zo zbierok
OKS a fotografií z workshopov zameraných na ich
výrobu
Usporiadateľ: OKS DK, GOK Milowka
do 28. 2.
OKS Dolný Kubín – APOŠTOLI
Výstava drevených plastík zo zbierok OKS
Usporiadateľ: OKS DK
12. 2.
OKS Dolný Kubín – KLUB VÝŠIVKY A RUČNÝCH PRÁC
Tvorivé stretnutie
Usporiadateľ: OKS DK
14. – 15. 2. OKS Dolný Kubín
HUDOBNÁ A TANEČNÁ FOLKLORISTIKA
Akreditovaný vzdelávací kurz
Usporiadateľ: OKS DK
17. 2.
Orava – TVORIVÉ STRETNUTIE V OBLASTI HUDOBNOPOHYBOVEJ VÝCHOVY PRE UČITEĽKY MŠ
Workshop
Usporiadateľ: OKS DK
19. – 21. 2. Orava – TVORIVÉ STRETNUTIE V OBLASTI DETSKEJ
DRAMATICKEJ TVORIVOSTI
Workshop
Usporiadateľ: OKS DK
február
ZŠ A. Radlinského D. Kubín – ŠKOLENIE PRE
VEDÚCICH ASTRONOMICKÝCH KRÚŽKOV
Vzdelávacie podujatie
Usporiadateľ: OKS DK
marec
1. 3.
Kultúrny dom Zázrivá – ZÁZRIVSKÉ FAŠIANGY
Zvykoslovný program, pochôdzka po dedine
Usporiadateľ: Obec Zázrivá, FSk Kýčera, dobrovoľníci
3. – 31. 3. OKS Dolný Kubín – OŽIVENÉ MELÓDIE
Výstava ľudových hudobných nástrojov zo zbierok
OKS a fotografií z workshopov zameraných na ich
výrobu
Usporiadateľ: OKS DK
4. 3.
KD Zubrohlava – POCHOVÁVANIE BASY
Zvykoslovný program, ľudová veselica s kultúrnym
programom
Usporiadateľ: DS Omladina, OcÚ Zubrohlava,
spevácky súbor Plátenník
4. 3.
KD Zuberec - POCHOVÁVANIE BASY
Zvykoslovný program na koniec fašiangu spojený
s tradičnou ľudovou veselicou
Usporiadateľ: Podroháčska FSk zo Zuberca
12. 3.
OKS Dolný Kubín - KLUB VÝŠIVKY A RUČNÝCH PRÁC
Tvorivé stretnutie
Usporiadateľ: OKS DK
20. 3.
MsKS Dolný Kubín – 12. ORAVSKÉ DIVADELNÉ DNI –
32. O ERB MESTA DOLNÝ KUBÍN
Regionálna súťaž detskej dramatickej tvorivosti
Usporiadateľ: OKS DK, MsKS DK
3
KULTÚRNO–SPOLOČENSKÉ A VZDELÁVACIE PODUJATIA
21. 3.
MsKS Dolný Kubín – 12. ORAVSKÉ DIVADELNÉ DNI –
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
Regionálna súťaž v umeleckom prednese poézie
a prózy a v tvorbe divadiel poézie
Usporiadateľ: OKS DK, MsKS DK
22. 3.
Orava – 12. ORAVSKÉ DIVADELNÉ DNI –
OCHOTNÍCKE DIVADLO
Regionálna súťaž ochotníckych divadelných súborov
Usporiadateľ: OKS DK
31.3.-6.4.
Oravská knižnica Dolný Kubín
TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC
Spektrum aktivít a podujatí verejných knižníc pre
všetky vekové kategórie návštevníkov
Usporiadateľ: OK AH
marec
OKS Dolný Kubín
HUDOBNÁ A TANEČNÁ FOLKLORISTIKA
Akreditovaný vzdelávací kurz
Usporiadateľ: OKS DK
marec
Orava – ZEM JE LEN JEDNA
Umelecko- odborná súťaž s enviromentálnou
tematikou
Usporiadateľ: OKS DK
marec
ZŠ a SŠ na Orave – OBLOHA NA DLANI
Výchovno-vzdelávacie podujatie z oblasti astronómie
Usporiadateľ: OKS DK
marec
DK Námestovo – VÝTVARNÉ SPEKTRUM
Výstava výtvarných prác regionálneho kola
celoštátnej súťaže
Usporiadateľ: OKS DK, DK Námestovo
marec
Orava – ŠAFFOVA OSTROHA
regionálny výber sólistov tanečníkov
Usporiadateľ: OKS DK
marec
Tvrdošín
GESSAYOVO PERO A PALETA M. MEDVECKEJ
Vyhlásenie 9. ročníka literárnej a výtvarnej súťaže pre
žiakov ZŠ, stredných škôl a dospelých
Usporiadateľ: Mesto Tvrdošín
Tvrdošín – FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ
Vyhlásenie fotografickej súťaže
Usporiadateľ: Mesto Tvrdošín
marec
marec
Kino Javor – TVRDOŠÍN MÁ TALENT
Okresná prehliadka talentov (spev, tanec, hudba)
Usporiadateľ: Mesto Tvrdošín a CVČ Tvrdošín
marec
Kultúrny dom Párnica – PÁRNICKÉ FAŠIANGY 2014
Fašiangová koleda, tanečná zábava
Usporiadateľ: DHZ Párnica, Obec Párnica
4
KULTÚRNO–SPOLOČENSKÉ A VZDELÁVACIE PODUJATIA
apríl
1.4.-30.5. OKS Dolný Kubín – O NAJKRAJŠIU KRASLICU
Celoštátna posúťažná výstava
Usporiadateľ: OKS DK
3. 4.
DK Nižná – ORAVSKÉ SPIEVANKY
Regionálna súťažná prehliadka detského hudobného
folklóru
Usporiadateľ: OKS DK, OcÚ Nižná
4. 4.
Oravská knižnica Dolný Kubín – NOC S ANDERSENOM
Medzinárodné podujatie organizované na podporu
detského čítania
Usporiadateľ: OK AH
8. 4.
Dom kultúry Námestovo – HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
Okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy
Usporiadateľ: CVČ v spolupráci s Krajským školským
úradom v Žiline a DK v Námestove
9. 4.
OKS Dolný Kubín – KLUB VÝŠIVKY A RUČNÝCH PRÁC
Tvorivé stretnutie
Usporiadateľ: OKS DK
3.4-15.6.
Veľká výstavná sieň, Župný dom Dolný Kubín
ANDREJ AUGUSTÍN
Výstava diel Andreja Augustína
Usporiadateľ: OG DK
3.4-15.6.
Malá výstavná sieň, Župný dom Dolný Kubín
JURAJ ČUTEK
Výstava sochárskej tvorby
Usporiadateľ: OG DK
11.-12. 4. OKS Dolný Kubín
HUDOBNÁ A TANEČNÁ FOLKLORISTIKA
Akreditovaný vzdelávací kurz
Usporiadateľ: OKS DK
19.-21. 4.
Múzeum oravskej dediny Zuberec
VEĽKONOČNÉ SVIATKY V MÚZEU
Ukážky remeselnej výroby a zvykov
Usporiadateľ: MOD Zuberec
20. 4.
KD Zuberec
VEĽKONOČNÁ ESTRÁDA
Veľkonočné estrádne pásmo
Usporiadateľ: Podroháčska FSk zo Zuberca
27. 4.
MsKS Dolný Kubín – KUBÍNSKE SPIEVANKY
Krajská súťažná prehliadka detského hudobného
folklóru
Usporiadateľ: OKS DK, MsKS DK
27. 4.
Tvrdošín – O POHÁR PRIMÁTORA – ŽIJEME TANCOM
Súťaž tvrdošínskych tanečných skupín
Usporiadateľ: Mesto Tvrdošín a CVČ Tvrdošín
apríl
ZŠ Krivá – KOŠIKÁRSKY WORKSHOP
Tvorivé stretnutie
Usporiadateľ: OKS DK, Obec Krivá, VÚLaP Krivá
apríl
Oravská Jasenica – SPOMIENKOVÉ PODUJATIE PRI
PRÍLEŽITOSTI 225. VÝROČIA NARODENIA A 155.
VÝROČIA ÚMRTIA MARTINA HAMULJAKA
Kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatie
Usporiadateľ: OKS DK, OcÚ a ZŠ Oravská Jasenica
apríl
Dolný Kubín – ČO VIEŠ O HVIEZDACH?
Oravská vedomostná astronomická súťaž
Usporiadateľ: OKS DK
5
KULTÚRNO–SPOLOČENSKÉ A VZDELÁVACIE PODUJATIA
apríl
DK Námestovo – VÝTVARNÉ SPEKTRUM
Výstava výtvarných prác regionálneho kola
celoštátnej súťaže
Usporiadateľ: OKS DK, DK Námestovo
apríl
Mútne – 3. TÝŽDEŇ ORAVSKEJ SAKRÁLNEJ
REZBÁRSKEJ TVORBY
Rezbársky plenér
Usporiadateľ: Koliba Malák Mútne, OKS DK
apríl
Námestovo – JARNÝ JARMOK
Mestský jarmok
Usporiadateľ: Mesto Námestovo
máj
do 30. 5.
OKS Dolný Kubín – O NAJKRAJŠIU KRASLICU
Celoštátna posúťažná výstava
Usporiadateľ: OKS DK
3. 5.
MsKS Dolný Kubín – TANEČNÝ KUBÍN
Celoslovenská súťažná prehliadka v modernom
a módnom tanci
Usporiadateľ: MsKS Dolný Kubín
3.–4.5.
Oravský hrad, Oravský Podzámok
TURZOVSKÉ SLÁVNOSTI
Otvorenie novej sezóny na Oravskom hrade
Usporiadateľ: OM POH
14. 5.
OKS Dolný Kubín – KLUB VÝŠIVKY A RUČNÝCH PRÁC
Tvorivé stretnutie
Usporiadateľ: OKS DK
16. – 17. 5. Rímskokatolícky kostol sv. Šimona a Júdu Námestovo,
Dom kultúry Námestovo
NÁMESTOVSKÉ HUDOBNÉ SLÁVNOSTI
MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL SPEVÁCKYCH ZBOROV NA
POČESŤ BISKUPA JÁNA VOJTAŠŠÁKA
Festival sakrálnej zborovej tvorby
Usporiadateľ: DK Námestovo,
Rímskokatolícky farský úrad v Námestove, Biskupský
úrad v Spišskej kapitule
17. 5.
Trstená – NOC VO VEŽI 2014
Nočný výstup na kostolnú vežu spojený s prehliadkou
expozícií a historickým výkladom
Usporiadateľ: Mesto Trstená
18. 5.
Oravská lesná železnica, Oravská Lesná
KEĎ ODFÚKNE LOKOMOTÍVA
Otvorenie novej sezóny Oravskej lesnej železnice
Usporiadateľ: OM POH
6
KULTÚRNO–SPOLOČENSKÉ A VZDELÁVACIE PODUJATIA
21. 5.20. 6.
Múzeum oravskej dediny Zuberec
ZAHRAJME SA AKO KEDYSI
Každú stredu a piatok pre školy vedomosti trochu
inak a tvoré dielne ľudových remesiel
Usporiadateľ: MOD Zuberec
máj
OKS Dolný Kubín
HUDOBNÁ A TANEČNÁ FOLKLORISTIKA
Akreditovaný vzdelávací kurz
Usporiadateľ: OKS DK
máj
Oravská Polhora – 4. NÁVRATY K DREVU
Rezbársky plenér
Usporiadateľ: OKS DK
máj
KD Lokca – SLÁVNOSTNÉ PODUJATIE K 70. VÝROČIU
NARODENIA ŠTEFANA BALÁKA
Kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatie
Usporiadateľ: OKS DK, Obec Lokca
máj
Orava – DIVADIELKA
Divadelné prestavenia v obciach Oravy
Usporiadateľ: OKS DK
máj
Hviezdoslavovo námestie – MÍĽA PRE MAMU
Podujatie ku dňu matiek
Usporiadateľ: Rodinné centrum Drobček Únia
materských centier
máj
Oravská knižnica Dolný Kubín – ČÍTAJME SI ...
7. ročník detského čitateľského maratónu
Usporiadateľ: Linka detskej istoty, UNICEF, OK AH
jún
1. 6.
KD Rabča – 11. DEŇ TANCA
Regionálny festival moderného tanca
Usporiadateľ: OKS DK, OcÚ Rabča
1.-4.6.
Oravský hrad, Oravský Podzámok
ROZPRÁVKOVÝ SVET NA ORAVSKOM HRADE
Podujatie venované deťom pri príležitosti MDD
Usporiadateľ: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
2.6.-11.7. OKS Dolný Kubín – POLÍCIA OČAMI DETÍ
Regionálna posúťažná výstava výtvarných prác
Usporiadateľ: OKS DK, OR PZ DK
2.6.-11.7. OKS Dolný Kubín – VESMÍR OČAMI DETÍ
Regionálna posúťažná výstava výtvarných prác
Usporiadateľ: OKS DK
6. 6.
Trstená – DILONGOVA TRSTENÁ 2014
23. ročník celoštátnej súťaže interpretácii slovenskej
a svetovej spirituálnej poézie a prózy
Usporiadateľ: Mesto Trstená, ZŠ R. Dilonga v Trstenej,
OKS Dolný Kubín
7. – 8. 6.
Habovka – VIDIEČANOVA HABOVKA
Celoštátna súťažná prehliadka detského hudobného
folklóru
Usporiadateľ: OKS DK, NOC Bratislava, Obec Habovka
11. 6.
OKS Dolný Kubín – KLUB VÝŠIVKY A RUČNÝCH PRÁC
Tvorivé stretnutie. Usporiadateľ: OKS DK
14. 6.
Amfiteáter na Nábreží Oravskej priehrady, Námestovo
Bambiriáda 2014
Prehliadka organizácií pracujúcich s deťmi a mládežou
Usporiadateľ: Saleziáni Don Bosca Námestovo,
školské, kultúrne a spoločenské zariadenia v meste,
Mesto Námestovo, CVČ, DK v Námestove
7
KULTÚRNO–SPOLOČENSKÉ A VZDELÁVACIE PODUJATIA
18. – 21. 6. MsKS Dolný Kubín – HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
Celoslovenská súťaž v umeleckom prednese poézie
a prózy a v tvorbe divadiel poézie a detských
recitačných kolektívov
Usporiadateľ: Mesto a MsKS Dolný Kubín, NOC
Bratislava, ŽSK, OKS DK, OK DK
19. 6.
Dom kultúry v Námestove, Kostol sv. Šimona a Júdu
Námestovo – GORAZDOVO VÝTVARNÉ NÁMESTOVO
XIX. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže zameranej
na národné dejiny
Usporiadateľ: Mesto Námestovo, DK v Námestove,
Rímskokatolícky farský úrad v Námestove, Cirkevná
základná škola sv. Gorazda Námestovo, Základné
školy Námestovo, Cyrilo-metodská spoločnosť
Bratislava, Matica slovenská
19. 6.
Vyšný Kubín – VYŠNOKUBÍNSKE PRVIESENKY
Recitátorská súťaž pre žiakov 1.-4. ročníka základných
škôl - sprievodný program Hviezdoslavovho Kubína
Usporiadateľ: Obec Vyšný Kubín
19. 6.
Veľká výstavná sieň, Župný dom Dolný Kubín
PALO CHOMA
Výstava diel autora
Usporiadateľ: OG DK
19.6.-31.8. Malá výstavná sieň, Župný dom Dolný Kubín
KAROL ONDREIČKA
Výstava grafických diel medzinárodne uznávaného
grafika, maliara a ilustrátora
Usporiadateľ: OG DK
21. 6.
Zázrivá – ZÁZRIVSKÉ HALUŠKY
Súťaž vo varení a jedení halušiek, sprievodný kultúrny
program
Usporiadateľ: Obec Zázrivá, FSk Kýčera, DHZ Zázrivá,
dobrovoľníci
29. 6.
Zubrohlava – PETROPAVLOVSKÝ ODPUST
Odpustová sv. omša, jarmok, kultúrny program
Usporiadateľ: Obec Zubrohlava
29. 6.
Slanický ostrov umenia – HUDOBNÉ LETO NA
SLANICKOM OSTROVE UMENIA
XXXVIII. ročník festivalu koncertov vážnej hudby
Usporiadateľ: Mesto Námestovo, DK v Námestove,
OG DK, Hudobné centrum Bratislava a ŠKO Žilina
29. 6.
Kostol Všetkých svätých Tvrdošín
S VÔŇOU STREDOVEKU
Otvorenie letnej sezóny v drevenom gotickom kostole
Všetkých svätých
Usporiadateľ: Mesto Tvrdošín a Súkromná ZUŠ
30. 6.
Dolný Kubín – MLADÁ SLOVENSKÁ POVIEDKA 2014
11. celoštátna literárna súťaž mladých autorov –
uzávierka, Usporiadateľ: OKS DK
jún
Tvrdošín
SPOMIENKA NA I. GESSAYA, IX. GESSAYOVO PERO
Spomienkové podujatie na I. Gessaya pri príležitosti
140. výročia narodenia a vyhlásenie výsledkov 9.
ročníka literárnej a výtvarnej súťaže pre žiakov ZŠ,
stredných škôl a dospelých,výstava
Usporiadateľ: Mesto Tvrdošín, OKS DK
jún
Amfiteáter na Nábreží Oravskej priehrady, Námestovo
DEŇ FARNOSTI
Sv. omša, kultúrny program, spoločenské súťaže
Usporiadateľ: FÚ Námestovo
jún
Orava – DIVADIELKA
Divadelné predstavenia v obciach Oravy
Usporiadateľ: OKS DK
8
KULTÚRNO–SPOLOČENSKÉ A VZDELÁVACIE PODUJATIA
jún
Dolný Kubín – DEŇ DETÍ, POLÍCIE A OSVETY
Kultúrno-športové podujatie pre deti
Usporiadateľ: OR PZ DK, Mesto Dolný Kubín, OKS DK
jún
OKS Dolný Kubín – SPOLOČENSKÝ PROTOKOL
Vzdelávací seminár pre samosprávu a osvetových
pracovníkov
Usporiadateľ: OKS DK
jún
Novoť – NOVOTSKÁ HRUDKA A JARMOK SYROV
Podujatie zamerané na prezentáciu syrárskych
výrobkov a agroturistiky
Usporiadateľ: Agrovex Novoť, Obec Novoť, OKS DK
jún
OKS Dolný Kubín
HUDOBNÁ A TANEČNÁ FOLKLORISTIKA
Akreditovaný vzdelávací kurz
Usporiadateľ: OKS DK
jún
Oravská Lesná – FOLKLÓR BEZ HRANÍC
Medzinárodný detský folklórny festival
Usporiadateľ: OZ Fľajšovan, OcÚ Oravská Lesná, OKS
DK
jún
Podwilk – 21. DNI SLOVENSKEJ KULTÚRY
V MALOPOĽSKU
Prezentácia slovenskej a krajanskej kultúry
Usporiadateľ: Spolok Slovákov v Poľsku, OKS DK
júl
1. 7. 31. 8.
Múzeum oravskej dediny Zuberec
OZVENY TRADÍCIÍ
Každú stredu scénický folklórny program
a predvádzanie ľudovej výroby
Usporiadateľ: MOD Zuberec
1.7. 31.8.
Múzeum oravskej dediny Zuberec
REMESLÁ NA DEDINE
Každú nedeľu predvádzanie ľudových remesiel
Usporiadateľ: MOD Zuberec
4. 7.
Oravský hrad, Oravský Podzámok
NOC KRVAVEJ GRÓFKY
Nočná prehliadka Oravského hradu plná strachu
a napätia
Usporiadateľ: OM POH
4. – 6. 7.
Trstená – TRSTENSKÁ KRÍDLOVKA 2014
24. ročník festivalu dychových hudieb
s medzinárodnou účasťou
Usporiadateľ: Mesto Trstená, ŽSK
5. 7.
Veličná – 17. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI DOLNEJ ORAVY
A 23. TRADIČNÝ VELIČIANSKY JARMOK
Folklórny festival a jarmok ľudových remesiel
Usporiadateľ: OcÚ Veličná, OKS DK
5. 7.
futbalový štadión Tvrdošín – COUNTRY ORAVA
FESTIVAL 2014
Prehliadka country skupín
Usporiadateľ: Mesto Tvrdošín a firma JUTO
6. 7.
Podbiel – 23. PODBIELANSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI
Regionálne folklórne slávnosti
Usporiadateľ: OcÚ a kult. komisia Podbiel
6., 13. 7.
Slanický ostrov umenia – HUDOBNÉ LETO NA
SLANICKOM OSTROVE UMENIA
37. ročník festivalu koncertov vážnej hudby
Usporiadateľ: Mesto Námestovo, DK v Námestove,
OG DK, Hudobné centrum Bratislava a ŠKO Žilina
9
KULTÚRNO–SPOLOČENSKÉ A VZDELÁVACIE PODUJATIA
9.7.-31.8. MsKS Dolný Kubín – ODKAZ VIEROZVESTCOV SV.
CYRILA A METODA VO VÝTVARNOM UMENÍ
Výstava drevených plastík a grafík
Usporiadateľ: OKS DK, MsKS DK
do 11. 7.
OKS Dolný Kubín – POLÍCIA OČAMI DETÍ
Regionálna posúťažná výstava detských výtvarných
prác
Usporiadateľ: OKS DK, OR PZ DK
do 11. 7.
OKS Dolný Kubín – VESMÍR OČAMI DETÍ
Regionálna posúťažná výstava detských výtvarných
prác
Usporiadateľ: OKS DK
11. 7.
Trstená – ŠKAPULIARSKY JARMOK 2014
Výročný tradičný jarmok s kultúrnym programom,
ľudovými remeslami a sprievodnými podujatiami
Usporiadateľ: Mesto Trstená
12. – 13. 7. Malatiná – 14. BAČOVSKÉ DNI
Medzinárodný festival valaskej kultúry, jarmok
ľudových remesiel, súťaže, výstavy
Usporiadateľ: OKS DK, OcÚ Malatiná
12. – 13. 7. Trstená – SPIEVAME MÁRII 2014
20. ročník festivalu chorálových zborov a gospelových
skupín
Usporiadateľ: Mesto Trstená, Rím.-kat. farnosť
Trstená
12. – 13. 7. Trstená – TRSTENSKÉ KULTÚRNE LETO 2014
Súbor koncertov, vystúpení a kultúrnych podujatí
v meste Trstená počas letnej sezóny
Usporiadateľ: Mesto Trstená, Rím.-kat. farnosť
Trstená
13. 7.
Malatiná – NOSITELIA TRADÍCIÍ
Regionálna súťažná prehliadka dedinských folklórnych
skupín
Usporiadateľ: OKS DK
16.-20. 7. Námestovo - VERÍM PANE
Festival gospelovej hudby
Usporiadateľ: Rádio Lumen LUX communication,
Mesto Námestovo, FÚ Námestovo, Katolícky dom, DK
a kultúrne spoločenské zariadenia v Námestove
18.7.-31.8. OKS Dolný Kubín – NAŠIMI OČAMI
Výstava klubu výtvarníkov pri OKS
Usporiadateľ: OKS DK
19. 7.
Zákamenné – DNI OBCE ZÁKAMENNÉ
Stretnutie obyvateľov, rodákov a priateľov obce
Usporiadateľ: Obec Zákamenné
19. – 20. 7. Zázrivá – ZÁZRIVSKÉ DNI
Obecné slávnosti, trojdňový program kultúrnych
aktivít, súťaž vo výrobe korbáčikov
Usporiadateľ: Obec Zázrivá, FSk Kýčera, DFS Zázrivček,
dobrovoľníci, DHZ Zázrivá
20. 7.
Amfiteáter Sihelné – 22. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI POD
PILSKOM A BABOU HOROU
Folklórny festival beskydských goralov
Usporiadateľ: OcÚ Sihelné, OKS DK
20. 7.
Michalské námestie - FORDYCH
Prehliadka dychových hudieb
Usporiadateľ: Mesto Tvrdošín
10
KULTÚRNO–SPOLOČENSKÉ A VZDELÁVACIE PODUJATIA
20. 7.
Múzeum oravskej dediny Zuberec
ZUBERSKÁ NEDEĽA
Sv. omša a program zameraný na predstavenie
tradičnej kultúry a nositeľov tradícií
Usporiadateľ: MOD Zuberec
25. 7.
Oravský hrad, Oravský Podzámok
KRUTÁ SPRAVODLIVOSŤ ORAVSKÉHO HRADU
Nočná prehliadka Oravského hradu plná strachu
a napätia
Usporiadateľ: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
26. – 27. 7. Vavrečka – VAVREČSKÉ SLÁVNOSTI NA SV. ANNU
Odpustová slávnosť spojená so športovými
a kultúrnymi aktivitami
Usporiadateľ: Obecný úrad Vavrečka
26. – 27. 7. Prírodný amfiteáter Oravice
24. FOLKLÓRNE ORAVICE
Folklórny festival a jarmok ľudových remesiel
Usporiadateľ: Mesto Tvrdošín
26. – 27. 7. Dlhá nad Oravou
8. OBECNÉ SLÁVNOSTI POD OSTRÝM VRCHOM
Obecné slávnosti
Usporiadateľ: OcÚ Dlhá n/Or., OKS DK
júl – august
Trojičné a Michalské námestie Tvrdošín
KULTÚRNE LETO 2014
Promenádne koncerty
Usporiadateľ: Mesto Tvrdošín
júl – august
Sedliacka Dubová – DUBOVA COLONORUM
Mládežnícka aktivita pri záchrane zrúcaniny kostola
Usporiadateľ: Združenie kresťanskej mládeže
Slovenska, OcÚ Sedliacka Dubová
august
do 31. 8.
MsKS Dolný Kubín – ODKAZ VIEROZVESTCOV SV.
CYRILA A METODA VO VÝTVARNOM UMENÍ
Výstava drevených plastík a grafík
Usporiadateľ: OKS DK, MsKS DK
do 31. 8.
OKS Dolný Kubín – NAŠIMI OČAMI
výstava klubu výtvarníkov pri OKS
Usporiadateľ: OKS DK
1. -3. 8.
Zuberec, Oravský Biely Potok
39. PODROHÁČSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI
Medzinárodný folklórny festival, výstavy a jarmok
ľudových remesiel
Usporiadateľ: OcÚ a MOD Zuberec, OcÚ Habovka, Or.
Biely Potok, ŽSK, OKS DK
3. 8.
Amfiteáter na Nábreží Or. Priehrady
DEŇ SV. HUBERTA
Svätohubertská omša a sprievodné kultúrne
a športové aktivity
Usporiadateľ: Okresná organizácia SPZ Námestovo,
Klub histórie slovenského poľovníctva pri SPZ, LESY SR
š.p., Odštepný závod Námestovo, Slovenský
poľovnícky zväz OKO Námestovo
3. 8.
Oravský hrad, Or. Podzámok - DEŃ V STREDOVEKU
Podujatie vykresľujúce život v období stredoveku
Usporiadateľ: OM POH
11
KULTÚRNO–SPOLOČENSKÉ A VZDELÁVACIE PODUJATIA
10. 8.
Amfiteáter na Nábreží Oravskej Priehrady
DYCHFEST 2014
Festival dychových hudieb s medzinárodnou účasťou
Usporiadateľ: Mesto Námestovo, DK Námestovo
13. – 16. 8. Orava – LETNÁ ŠKOLA DIVADLA – DETSKÁ
DRAMATICKÁ TVORIVOSŤ
Tvorivá divadelná dielňa
Usporiadateľ: OKS DK
17. 8.
Múzeum oravskej dediny Zuberec
PLÁTENNÁ NEDEĽA
Ukážky spracovania ľanu a vlny a výroby ľudového
odevu
Usporiadateľ: MOD Zuberec
22.-23. 8. Amfiteáter – ORANGE MUSIC SUMMER ORAVA
Hudobný festival slovenskej a českej pop music
Usporiadateľ: Umelecká agentúra HIT PRODUCTION,
Mesto Námestovo, DK Námestovo
24. 8.
Športový areál Párnica
ÔSMO PÁRNICKÔ ŠVÁBKOBRAŇÁ
Tradičný remeselnícky jarmok, ochutnávka špecialít zo
švábky, výstava, vystúpenia FS, sprievodné akcie
Usporiadateľ: Obec Párnica, MKS Párnica, TJ
Družstevník Párnica, OKS DK
29. 8.
Pribiš – MRKVÁRSKE HODY V PRIBIŠI
Súťaž o najväčšiu mrkvu, súťaž o najlepšiu mrkvovú
špecialitu
Usporiadateľ: OcÚ Pribiš, OKS DK
29. 8.
Oravský hrad, Oravský Podzámok
DRAKULA – UPÍR Z NOSFERATU
Nočná prehliadka Oravského hradu za prítomnosti
grófa Drakulu
Usporiadateľ: OM POH
august
Orava – INŠPIROVANÍ ORAVOU
Plenér výtvarníkov a fotografov pri príležitosti 100.
výročia narodenia M. Medveckej
Usporiadateľ: OKS DK
august
futbalový štadión – ROCKOVÉ LETO 2014
Koncert rockových skupín
Usporiadateľ: Mesto Tvrdošín
september
4.9.-9.11. Veľká výstavná sieň, Župný dom Dolný Kubín
LACO TEREN
Výstava jednej z profilujúcich osobností strednej
generácie slovenského výtvarného umenia
Usporiadateľ: OG DK
4.9.-9.11. Malá výstavná sieň, Župný dom Dolný Kubín
IGOR MOSNÝ
Výstava sochárskej tvorby
Usporiadateľ: OG DK
5. – 30. 9. OKS Dolný Kubín – PAVEL PROCHÁZKA
prírodovedná ilustrácia - výstava
Usporiadateľ: OKS DK
10. 9.
OKS Dolný Kubín – KLUB VÝŠIVKY A RUČNÝCH PRÁC
Tvorivé stretnutie
Usporiadateľ: OKS DK
12.9.-9.10. Klub Srubka Zywiec – ČAROVNÝ SVET GRAFIKY
Výstava žiakov a pedagógov pri príležitosti 10.
výročia vzniku SUŠ pri Spojenej škole Nižná
Usporiadateľ: OKS DK, SŠ Nižná, Klub Srubka Zywiec
12
KULTÚRNO–SPOLOČENSKÉ A VZDELÁVACIE PODUJATIA
13. - 14. 9. Oravská Polhora – GAJDOVAČKA 2014
15. ročník medzinárodného gajdošského festivalu
a 13. medzinárodná súťaž mladých gajdošov, výstava
fotografií
Usporiadateľ: OKS DK, OcÚ Or. Polhora
13. 9.
Múzeum oravskej dediny Zuberec
KONCERT GAJDOŠOV
Koncert v rámci medzinártodného festivalu
Gajdovačka
Usporiadateľ: OKS DK, MOD Zuberec
14., 21.,
28. 9
Trstená – TRSTENSKÁ ORGANOVA JESEŇ 2014
8. ročník cyklu organových koncertov
s medzinárodnou účasťou
Usporiadateľ: Mesto Trstená, Rím.-kat. farnosť
Trstená
14. 9.
Kaplnka na Kýčere Zubrohlava
DOŽINKY 2014
Poďakovanie za úrodu na hore Kýčera s kultúrnym
programom
Usporiadateľ: Obec, FÚ, súbor Plátenník, PVOD
a podnikatelia Zubrohlava
19. – 20. 9. Dolný Kubín
XXXIII. DNI MESTA A KUBÍNSKY JARMOK
Jarmok a Dni mesta s účasťou zástupcov vedení
všetkých zahraničných partnerských miest
Usporiadateľ: Mesto Dolný Kubín, MsKS DK
22. – 27. 9. Or. Biely Potok – 9. BIELOPOTOCKÝ KAMEŇ
Medzinárodný kamenársky plenér
Usporiadateľ: OcÚ Biely Potok, OKS DK
26. 9.
Michalské námestie – MICHALSKÝ JARMOK
Jarmok s kultúrnych programom
Usporiadateľ: Mesto Tvrdošín
september
Orava – DIVADIELKA
Divadelné predstavenia v obciach Oravy
Usporiadateľ: OKS DK
september
Športový areál Pod Grápou Zuberec
KOLÁČOVÁ SLÁVNOSŤ
Vystúpenie detských country skupín s výučbou tancov
Usporiadateľ: OZ Hafiry Zuberec
september
KD Zuberec – DETSKÝ COUNTRY BÁL
Zábavné popoludnie pre rodiny spojené s výučbou
country tancov
Usporiadateľ: Detské centrum Sovička Zuberec
september
Lokca
KULTÚRNO-ŠPORTOVÉ PODUJATIE KU DŇU ÚSTAVY
Kultúrno-športové podujatie
Usporiadateľ: OKS DK, OcÚ Lokca
september
Námestovo – STOJÍM PEVNE NA ZEMI
Cyklus vzdelávacích podujatí pre preddelikventnú
a sociálne ohrozenú stredoškolskú mládež
Usporiadateľ: OKS DK, OR PZ DK
september
KD Krivá – SPOMIENKOVÉ PODUJATIE PRI
PRÍLEŽITOSTI 90. VÝROČIA NARODENIA ANTONA
HABOVŠTIAKA
Kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatie
Usporiadateľ: Obec Krivá, OKS DK
13
KULTÚRNO–SPOLOČENSKÉ A VZDELÁVACIE PODUJATIA
október
do 9. 10.
Klub Srubka Zywiec - ČAROVNÝ SVET GRAFIKY –
Výstava žiakov a pedagógov pri príležitosti 10.
výročia vzniku SUŠ pri Spojenej škole Nižná
Usporiadateľ: OKS DK, SŠ Nižná, Klub Srubka Zywiec
6. – 31. 10. OKS Dolný Kubín – ORAVA VO FOTOGRAFII
Výstava fotoklubu Orava pri OKS
Usporiadateľ: OKS DK
8. 10.
OKS Dolný Kubín – KLUB VÝŠIVKY A RUČNÝCH PRÁC
Tvorivé stretnutie
Usporiadateľ: OKS DK
16. 10.
MsKS Tvrdošín – ORAVSKÝ MIKROFÓN
Regionálna súťaž mladých moderátorov
Usporiadateľ. OKS DK, Mesto Tvrdošín
23. 10.
Dolný Kubín – 11. MLADÁ SLOVENSKÁ POVIEDKA
Vyhodnotenie celoštátnej literárnej súťaže, autorský
večer, Usporiadateľ: OKS DK
október
OKS Dolný Kubín
HUDOBNÁ A TANEČNÁ FOLKLORISTIKA
Akreditovaný vzdelávací kurz
Usporiadateľ: OKS DK
október
Orava – DIVADIELKA
Divadelné predstavenia v obciach Oravy
Usporiadateľ: OKS DK
október
Tvrdošín – MALIARKA ORAVY
Spomienkové podujatie pri príležitosti 100. výročia
narodenia M. Medveckej, výstava klubu výtvarníkov
a fotografov
Usporiadateľ: OKS DK, ZŠ. M. Medveckej, Mesto
Tvrdošín
október
Námestovo – STOJÍM PEVNE NA ZEMI
Cyklus vzdelávacích podujatí pre preddelikventnú
a sociálne ohrozenú stredoškolskú mládež
Usporiadateľ: OKS DK, OR PZ DK
október
Námestovo – ORAVA JAZZ
Džezový festival
Usporiadateľ: Mesto Námestovo
október
Námestovo – ŠIMONOJÚDSKY JARMOK
Jesenný mestský jarmok
Usporiadateľ: Mesto Námestovo
október
Dom kultúry Námestovo
MLÁDEŽNÍCKE SPEVÁCKE ZBORY
Stretnutie zborov z Námestovského dekanátu
Usporiadateľ: Rímskokatolícky farský úrad Námestovo
14
KULTÚRNO–SPOLOČENSKÉ A VZDELÁVACIE PODUJATIA
november
7. – 8. 11. Trstená – 405. MARTINSKÝ JARMOK 2014
Dvojdňový výročný tradičný jarmok s kultúrnym
programom, ľudovými remeslami a sprievodnými
podujatiami
Usporiadateľ: Mesto Trstená
7. – 28. 11. OKS Dolný Kubín – ZBIGNIEW GRZYWA – sklomaľba
Výstava
Usporiadateľ: OKS DK, ROK B.-Biala
12. 11.
OKS Dolný Kubín- KLUB VÝŠIVKY A RUČNÝCH PRÁC
Tvorivé stretnutie
Usporiadateľ: OKS DK
13.11.2014 Veľká výstavná sieň, Župný dom Dolný Kubín
11.1.2015 100. VÝROČIE NARODENIA M. MEDVECKEJ
Výber z diel Márie Medveckej
Usporiadateľ: OG DK
13.11.2014 Malá výstavná sieň, Župný dom Dolný Kubín
11.1.2015 MICHAL ŠKROVINA
Výstava významného predstaviteľa insitného umenia
Usporiadateľ: OG DK
14.11. –
- 11.12.
Klub Srubka Zywiec – NAŠIMI OČAMI
Výstava klubu výtvarníkov pri OKS
Usporiadateľ: OKS DK, Klub Srubka Zywiec
17. 11.
Múzeum oravskej dediny Zuberec
SVIATOK SV. ALŽBETY
Sv. omša a program
Usporiadateľ: MOD Zuberec
21.–22. 11. Trstená – FESTIVAL CESTOPISNÝCH
A DOKUMENTÁRNYCH FILMOV 2014
Filmový festival cestopisných a dokumentárnych
filmov
Usporiadateľ: Mesto Trstená
november ZŠ a SŠ na Orave – ASTRONOMICKÉ DNI
Vzdelávacie podujatia z astronómie
Usporiadateľ: OKS DK
november KD Babín – TALENTÁRIUM
Regionálna súťaž talentovaných detí
Usporiadateľ: OcÚ, ZŠ Babín, OKS DK
november Námestovo – STOJÍM PEVNE NA ZEMI
Cyklus vzdelávacích podujatí pre preddelikventnú
a sociálne ohrozenú stredoškolskú mládež
Usporiadateľ: OKS DK, OR PZ DK
november Orava – DIVADIELKA
Divadelné predstavenia v obciach Oravy
Usporiadateľ: OKS DK
november MsKS Dolný Kubín – INŠPIRÁCIE 2014
Výstava výtvarníkov Oravy a Turca
Usporiadateľ: OZ Inšpirácie, mesto Dolný Kubín, OKS
DK
november Dolný Kubín – DIVERTIMENTO MUSICALE
Krajská súťažná prehliadka neprofesionálnej komornej
hudby
Usporiadateľ: OKS DK
15
KULTÚRNO–SPOLOČENSKÉ A VZDELÁVACIE PODUJATIA
december
do 11. 12. Klub Srubka Zywiec – NAŠIMI OČAMI
Výstava klubu výtvarníkov pri OKS
Usporiadateľ: OKS DK, Klub Srubka Zywiec
2. -16. 12. MsKS Dolný Kubín - ČAROVNÝ SVET GRAFIKY
Výstava žiakov a pedagógov pri príležitosti 10.
výročia vzniku SUŠ pri Spojenej škole Nižná
Usporiiadateľ: OKS DK, SŠ Nižná, MsKS DK
10. 12.
OKS Dolný Kubín – KLUB VÝŠIVKY A RUČNÝCH PRÁC
Tvorivé stretnutie
Usporiadateľ: OKS DK
14. 12.
Zázrivá – VIANOČNÉ TRHY
Jarmok s kultúrnym programom
Usporiadateľ: Obec Zázrivá, dobrovoľníci
19. 12. - 10. 1.
MsKS Dolný Kubín – VÝSTAVA BETLEHEMOV
Výstava
Usporiadateľ: OKS DK, MsKS DK
20. 12.
Kultúrny dom Zubrohlava – BETLEHEMY BABEJ HORY
Výstava a vyhodnotenie súťaže o najkrajší betlehem
z prírodných materiálov
Usporiadateľ: OZ ZUBOR Zubrohlava
25. 12.
Kultúrny dom Párnica – VIANOCE, VIANOCE
Vystúpenie DFS Sajdáčik a FS Párničan
Usporiadateľ: MKS Párnica, Obec Párnica
28. 12.
Zázrivá – VIANOČNÉ VYSTÚPENIE
Vianočný zvykoslovný program
Usporiadateľ: Obec Zázrivá, FSk Kýčera
28. 12.
Sedliacka Dubová – VIANOČNÁ PREHLIADKA
HARMONIKÁROV
Harmonikári z okolia predvádzajú svoje majstrovstvo
Usporiadateľ: Obecný úrad Sedliacka Dubová
29.-31.12. Múzeum oravskej dediny Zuberec
VIANOČNÝ VEČER
Večerná prehliadka s lampášmi, vianočnými zvykmi
a ľudovou hudbou
Usporiadateľ: MOD Zuberec
december Dolný Kubín – ŠKOLENIE PRE OBECNÝCH
KRONIKÁROV
Vzdelávací seminár
Usporiadateľ: OKS DK, ŠOA Dolný Kubín
december Námestovo – STOJÍM PEVNE NA ZEMI
Cyklus vzdelávacích podujatí pre preddelikventnú
a sociálne ohrozenú stredoškolskú mládež
Usporiadateľ: OKS DK, OR PZ DK
december Orava – 24. ORAVSKÉ VIANOCE
Scénický zvykoslovný program
Usporiadateľ: OKS Dk
december OK AH – PRIATEĽ KNIŽNICE
Adventný literárny večer spojený s odovzdávaním
ocenenia Priateľ knižnice, ktoré je poďakovaním za
nezištnú pomoc a podporu knižnici
Usporiadateľ: OK AH
december Zuberec – VIANOČNÉ TRHY V ZUBERCI
Vianočné trhy
Usporiadateľ: ZŠ s MŠ v Zuberci, OZ Hafiry,
OcÚ Zuberec
16
KULTÚRNO–SPOLOČENSKÉ A VZDELÁVACIE PODUJATIA
december KD Zuberec – VIANOCE V ZUBERCI
Kultúrny program pri príležitosti vianočných sviatkov
Usporiadateľ: OcÚ Zuberec
december
2014 –
január
2015
Slovensko, Poľsko, Česká republika - VIANOČNÁ
POHĽADNICA 2014
11. medzinárodné posúťažné výstavy
Usporiadateľ: OKS DK
ŠPORTOVÉ PODUJATIA
január
19. 1.
kataster obce Sedliacka Dubová
LYŽIARSKY PRECHOD CHOTÁROM
Lyžiarsky prechod chotárom pre lyžiarov aj pre peších
Usporiadateľ: Lyžiarsky oddiel TJ, Obecný úrad
24.-26. 1. kataster obce Zuberec
PRETEKY PSÍCH ZÁPRAHOV
Preteky psích záprahov - Veľká cena Zuberca 2014
Usporiadateľ: OU Zuberec, ANVIK sleddog club
25. 1.
Vyšný Kubín – „CEZ PÄŤ CHOTÁROV“ – TURISTICKO
LYŽIARSKY POCHOD
XXI. ročník turisticko – lyžiarskeho pochodu
Usporiadateľ: Obec Vyšný Kubín
január
Športová hala – O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
13. ročník volejbalového turnaja zmiešaných družstiev
Usporiadateľ: Volejbalový klub Tvrdošín
február
1. 2.
Dolná Lehota – PRECHOD JAVOROVOU
Zimný turistický prechod
Usporiadateľ: Obec Oravský Podzámok, TO Lihôčan
15. 2.
Obec Oravský Biely Potok
27. LYŽIARSKO TURISTICKÝ PRECHOD
BIELOPOTOCKÝM HORIZONTOM
Usporiadateľ: Obec Oravský Biely Potok, TJ TATRAN
Oravský Biely Potok
15. 2.
kataster obce Malatiná – ZIMNÝ PRECHOD
MALATINSKOU MAGISTRÁLOV
Športová akcia pre priaznivcov zimného bežeckého
lyžovania
Usporiadateľ: Obec Malatiná, KST Pajta
15. 2.
Zákamenné – ZIMNÝ PRECHOD ZÁKAMENSKÝM
GRÚŇOM
Podujatie určené priaznivcom bežeckého lyžovania
a zimnej turistiky
Usporiadateľ: Obec Zákamenné
15. 2.
Oravský Podzámok – BIELA STOPA
2. ročník Bielej stopy
Usporiadateľ: Obec Oravský Podzámok
február
Lyžiarske stredisko Zuberec – Janovky
O CENU JANOVIEK
Pretek v zjazdovom lyžovaní
Usporiadateľ: Roháče. s.r.o., TJ Jednota Roháče
Zuberec
február
Lyžiarske stredisko Zuberec – Milotín
O CENU MILOTÍNA
Pretek v zjazdovom lyžovaní
Usporiadateľ: Alpina, s.r.o., TJ Jednota Roháče
Zuberec
17
ŠPORTOVÉ PODUJATIA
február
Zuberec - O CENU PÁLENICE
8. nočný skialpinistický pretek
Usporiadateľ: Skialpinisti zo Zuberca, TJ Roháče, OcÚ
Zuberec
február
Zuberec - OKOLO ZUBERCA
21. tradičný lyžiarsky prechod
Usporiadateľ: Klub turistov pri TJ Roháče, OcÚ
Zuberec
február
Oravice – ORAVICKÁ LYŽA
lyžiarsky prechod Tichou a Bobroveckou dolinou
usporiadateľ: Mesto Tvrdošín
február
Vrch Javorovô – MEDVECKÁ DVANÁSTKA
Bežkársky a peší prechod
Usporiadateľ: Turistický klub Tvrdošín-Medvedzie
a Občianske združenie Medvedzie
február
marec
Zázrivá – KOPŔCAŇÄ PO ZÁZRIVSKÝCH VŔŠKOCH
Prechod na bežkách po Zázrivej (podľa počasia)
Usporiadateľ: Obec Zázrivá, Turizmus Zázrivá
február
marec
Zázrivá – ZJAZD O POHÁR STAROSTU
Súťaž v zjazde na lyžiach v rôznych vekových
kategóriách
Usporiadateľ: Obec Zázrivá, Dobrovoľníci
marec
1. 3.
Lyžiarske stredisko Zuberec – Janovky
ZUBERSKÁ FORŠTA
4. snowboardové a freeski preteky
Usporiadateľ: Lyžiarske stredisko Zuberec – Janovky,
Snowboardisti zo Zuberca
30. 3.
Obecný úrad Sedliacka Dubová
TURNAJ V MARIÁŠI
Súťaž v kartovej hre
Usporiadateľ: Obecný úrad
marec
Západné Tatry
BOKAMI ZÁPADNÝCH TATIER
Skialpinistický pretek
Usporiadateľ: TJ Družba Smrečany – Žiar, TJ Roháče
Zuberec, HO James Bobrovec, Slovenský horolezecký
spolok JAMES
marec
Lyžiarske stredisko Roháče - Spálená
40. GORALSKÝ KLOBÚČIK
Medzinárodné preteky v zjazdovom lyžovaní
Usporiadateľ: Telovýchovná jednota Roháče Zuberec,
Tatrawest, s. r. o. Zuberec
marec
Lokca – 27. MAJSTROVSTVÁ ORAVY V SLOVENSKOM
MARIÁŠI
Súťaž v kartovej logickej hre
Usporiadateľ: OcÚ Lokca, OKS DK
marec
Habovka – TURISTICKÝ PRECHOD K PRAMEŇU
BLATNÁ
Turisticko-lyžiarsky prechod pre široké okolie rôznych
vekových kategórií
Usporiadateľ: TJ-turistický oddiel
marec
sála KD v Habovke – STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
stolnotenisový turnaj o majstra Habovky
Usporiadateľ: Obec Habovka, TJ Habovka
marec
Oravice – STOPA BEZ HRANÍC
5. ročník medzinárodného preteku na bežkách
Usporiadateľ: Mesto Tvrdošín, Gmina Kościelisko
18
ŠPORTOVÉ PODUJATIA
jún
1. 6
Trojičné námestie Tvrdošín – TVRDOŠÍNSKA
DVANÁSTKA
12. ročník bežeckej súťaže – deti, dorastenci, dospelí
Usporiadateľ: Mesto Tvrdošín
jún
Západné Tatry - LÚČNA
Stretnutie poľských a slovenských turistov na vrchole
Lúčna
Usporiadateľ: Turistický oddiel pri TJ Roháče –Zuberec
júl
11.-13.7.
Zuberec - ORAVAMAN
Medzinárodné športové podujatie (disciplíny plávanie, cyklistika, beh)
Usporiadateľ: Športový klub ORAVAMAN
27. 7.
Lokalita pod Rúbaniskami v Habovke
O HABOVSKÝ KARDAN
Pretek podomácky vyrobených malotraktorov
Usporiadateľ: Obec Habovka, OZ Habovký kardan
júl
Športový areál Pod Grápou - Zuberec
O POHÁR STAROSTU OBCE
Futbalový turnaj
Usporiadateľ: Futbalový oddiel pri TJ Roháče,
OcÚ Zuberec
júl
Zuberec – Poľana Zverovka - SVIATOK HÔR
Spomienka úcty k horám
Usporiadateľ: Kresťanskodemokratický klub v Zuberci,
FÚ Zuberec, OcÚ Zuberec
júl
Zuberec - PODROHÁČSKY DUATLON
Športové podujatie – bicykel a beh
Usporiadateľ: TJ Roháče Zuberec, Skialpinisti zo
Zuberca, OcÚ Zuberec
august
30.-31. 8. tenisové kurty v Habovke – HABOVKA OPEN 2014
Tenisový turnaj o majstra Studenej doliny a Habovky
Usporiadateľ: Obec Habovka, TJ Habovka
31. 8.
Zákamenné
LETNÝ PRECHOD ZÁKAMENSKÝM GRÚŇOM
Letný turistický a cyklistický prechod
Usporiadateľ: Obec Zákamenné
august
Nižná - Zuberec
18. ZUBERSKÝ TRIATLON ZDRAVIA
Športový deň – plávanie, bicykel a beh
Usporiadateľ: Organizačný výbor zuberského triatlonu
august
Zázrivá – DIFERÁK
Súťaž doma vyrobených traktorov
Usporiadateľ: Obec Zázrivá, DHZ Zázrivá, dobrovoľníci
september
september Roháče – Západné Tatry
TURISTICKÝ VÝSTUP DO SEDLA OSOBITÁ
Turistický výstup
Usporiadateľ: Turistický oddiel pri TJ Roháče Zuberec
19
ŠPORTOVÉ PODUJATIA
október
október
Zverovka – Západné Tatry
PIETNA SPOMIENKA ZA OBETE ROHÁČOV
Pietna spomienka
Usporiadateľ: Horská služba Západné Tatry Roháče,
Horská záchranná služba a Štátne lesy TANAP-u
december
26. 12.
Zuberec - Roháče
ŠTEFÁNSKY VÝSTUP KU ŤATLIAKOVEJ CHATE
Turistický výstup
Usporiadateľ: Turistický oddiel pri TJ Roháče Zuberec
31. 12.
Vrch Javorovô – NA JAVOROVÔ
Silvestrovský výstup
Usporiadateľ: Turistický klub Tvrdošín-Medvedzie
a OZ Medvedzie
Medzinárodný futbalový turnaj žiakov
Usporiadateľ: Obec Oravský Podzámok
POUŽITÉ SKRATKY
BD
CVČ
DD
DFS
DH
DHZ
DK
DS
FO
FS
FSk
FÚ
GOK
HS
HZ
KD
KS
KTVaŠ
MKS
MOD
MO MS
MsKS
MsÚ
MsZ
MŠ
NOC
OcÚ
ODS
OG
OK AH
OKS
OM POH
OR PZ
OŠK
OZ
PD
PFS
ROK
RKC
SFÚ
SNK
SNM
ŠK
TJ
TO
ÚŽS
VÚLaP
ZŠ
ZUŠ
ŽSK
- BÁBKOVÉ DIVADLO
- CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
- DOMOV DÔCHODCOV
- DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR
- DYCHOVÁ HUDBA
- DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR
- DOM KULTÚRY
- DIVADELNÝ SÚBOR
- FUTBALOVÝ ODDIEL
- FOLKLÓRNY SÚBOR
- FOLKLÓRNA SKUPINA
- FARSKÝ ÚRAD
- GMINNY OŚRODEK KULTURY
- HORSKÁ SLUŽBA
- HASIČSKÝ ZBOR
- KULTÚRNY DOM
- KULTÚRNE STREDISKO
- KLUB TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU
- MIESTNE KULTÚRNE STREDISKO
- MÚZEUM ORAVSKEJ DEDINY
- MIESTNY ODBOR MATICE SLOVENSKEJ
- MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
- MESTSKÝ ÚRAD
- MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
- MATERSKÁ ŠKOLA
- NÁRODNÉ OSVETOVÉ CENTRUM
- OBECNÝ ÚRAD
- OCHOTNÍCKY DIVADELNÝ SÚBOR
- ORAVSKÁ GALÉRIA
- ORAVSKÁ KNIŽNICA A. HABOVŠTIAKA
- ORAVSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
- ORAVSKÉ MÚZEUM P. O .HVIEZDOSLAVA
- OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU
- OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB
- OBČIANSKE ZDRUŽENIE
- POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
- PODROHÁČSKA FOLKLÓRNA SKUPINA
- REGIONALNY OŚRODEK KULTURY
- REGIONÁLNE KULTÚRNE CENTRUM
- SLOVENSKÝ FILMOVÝ ÚSTAV
- SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA
- SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM
- ŠPORTOVÝ KLUB
- TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA
- TURISTICKÝ ODDIEL
- ÚNIA ŽIEN SLOVENSKA
- VÝSKUMNÝ ÚSTAV LÚK A PASIENKOV
- ZÁKLADNÁ ŠKOLA
- ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
- ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
20
KALENDÁRIUM VÝZNAMNÝCH VÝROČÍ
OSOBNOSTÍ ORAVY V ROKU 2014
Miloš Janoška
- nar. 28. 1. 1884 v Jasenovej
- spisovateľ, školský inšpektor
- 130. výročie narodenia
Albert Škarvan
- nar. 31. 1. 1869 v Tvrdošíne
- lekár, spisovateľ
- 145. výročie narodenia
Pavol Orságh
Hviezdoslav
- nar. 2. 2. 1849 vo Vyšnom Kubíne
- najväčší slovenský básnik
- 165. výročie narodenia
Ján Briššák
- nar. 27. 2. 1904 v Rabči
- kat. kňaz, prekladateľ, profesor
- 110. výročie narodenia
Anton Granatier
- nar. 20. 3. 1894 v Krušetnici
- učiteľ, redaktor, historik a politik
- 120. výročie narodenia
František Žaškovský - nar. 3. 4. 1819 v Dolnom Kubíne
- hudobný skladateľ
- 195. výročie narodenia
Ivan Ballo
- nar. 7. 4. 1909 v Dolnom Kubíne
- hudobný vedec, literárny kritik
- 105. výročie narodenia
Juraj Gogolák-Irievič - nar. 8. 4. 1849 v Slanici
- profesor, spisovateľ, kňaz
- 165. výročie narodenia
Eduard Oravský
- nar. 11. 4. 1904 v Or. Podzámku
- učiteľ, redaktor, autor učebníc
- 110. výročie narodenia
Ján Žatkuliak
- nar. 13.4.1914 v Or. Lesnej
- učiteľ redaktor
- 100. výročie narodenia
Jozef Ligoš
- nar. 22. 4. 1914 v Chlebniciach
- profesor, náboženský spisovateľ
- 100. výročie narodenia
Martin Hamuljak
- nar. 19. 4. 1789 v Or. Jasenici
- zakladateľ Spolku milovníkov reči a lit. slovenskej
- 225. výročie narodenia, 155. výr. úmrtia
Štefan Balák
- nar. 11. 5. 1944 v Lokci
- redaktor, básnik
- 70. výročie narodenia
Ferko Skyčák ml.
- nar. 15.5.1869 v Kline
- redaktor, politik
- 145. výročie narodenia
Ferdinand Klocháň
- nar. 21. 5. 1879 v Pucove
- učiteľ, publicista
- 135. výročie narodenia
Martin Pazúrik
- nar. 26. 5. 1859 v Podbieli
- kňaz, náboženský spisovateľ
- 155. výročie narodenia
Ignác Gesay
- nar. 17. 6. 1874 v Tvrdošíne
- učiteľ, organizátor slovenského kultúrneho života
- 140. výročie narodenia
Jozef Duraj-Slávičan - nar. 17. 6. 1909 v Bzinách
- kat. kňaz, básnik
- 105. výročie narodenia
Ján Veleslav
Bysterský
- nar. 24. 6. 1814 v Dolnom Kubíne
- básnik, prekladateľ, kňaz
- 200. výročie narodenia
Jozef Mikuš
- nar. 3. 7. 1909 v Krivej
- diplomat, profesor, spisovateľ
- 105. výročie narodenia
Peter Faltín
- nar. 12. 7. 1924 vo Veličnej
- muzikológ, hudobný pedagóg
- 90. výročie narodenia
Ilona Hégerová
Nováková
- nar. 16. 7. 1899 v Dolnom Kubíne
- učiteľka, múzejníčka
- 115. výročie narodenia
Ferko Urbánek
- nar. 30. 7. 1859 vo Vsetíne
- dramatický spisovateľ, pôsobil v D.Kubíne
a organizoval kultúrny život na Orave
- 155. výročie narodenia
21
Jozef Daňko
- nar. 1. 8. 1894 v Dlhej
- publicista, farár
- 120. výročie narodenia
Ján Krššák
- nar. 5. 8. 1844 v Tvrdošíne
- básnik, profesor bohoslovia
- 170. výročie narodenia
Emil Joštiak
- nar. 13. 8. 1939 v Dolnej Lehote
- učiteľ, včelársky odborník, dirigent
- 75. výročie narodenia
Štefan Koštialik
- nar. 21. 8. 1834 v Bobrove
- profesor, kňaz, matičný pracovník
-180. výročie narodenia
Milo Urban
- nar. 24. 8. 1904 v Rabčiciach
- spisovateľ, novinár
- 110. výročie narodenia
Andrej Ambrózy
- nar. 7. 9. 1709 v Dolnom Kubíne
- básnik, hudobný skladateľ
- 305. výročie narodenia
Anton Habovštiak
- nar. 22. 9. 1924 v Krivej
- jazykovedec, spisovateľ
- 90. výročie narodenia
Margita Figuli
- nar. 2. 10. 1909 vo Vyšnom Kubíne
- spisovateľka, národná umelkyňa
- 105.výročie narodenia
Mária Medvecká
- nar. 11. 10. 1914 v Tvrdošíne
- maliarka, národná umelkyňa
- 100. výročie narodenia
Metód Ondrej Lucký - nar. 22. 10. 1919 v Trstenej
- spisovateľ, kňaz
- 95. výročie narodenia
Ladislav Zajac
- nar. 22. 10. 1914 v Krivej
- dekan, publicista
- 100. výročie narodenia
Andrej Žaškovský
- nar. 22. 10. 1794 v Žaškove
- učiteľ, hudobný skladateľ
- 220. výročie narodenia
Ján Tréger
- nar. 26. 10. 1894 v Párnici
- univerzitný profesor, lekár
- 120. výročie narodenia
Ján Novacký
- nar. 11. 11. 1899 v Tvrdošíne
- botanik, univerzitný profesor
- 115. výročie narodenia
Juraj Matúška
- nar. 11. 11. 1809 v Dolnom Kubíne
- evanielický farár, sudca, národný buditeľ
- 205. výročie narodenia
Jozef Pavlovič
- nar. 15. 11. 1919 v Kraľovanoch
- dekan Drevárskej fakulty vo Zvolene, autor
vedeckých publikácií
- 95. výročie narodenia
Pavol Ušák-Oliva
- nar. 14. 11. 1914 v Kvetnici
- publicista, kňaz, pôsobil vo Veličnej
- 100. výročie narodenia
Jozef Štefanica
- nar. 1. 12. 1849 v Zázrivej
- kat. kňaz, etnograf, člen Muzeálnej slovenskej
spoločnosti
- 165. výročie narodenia
Jozef Dutka
- nar. 4. 12. 1894 v Podbieli
- učiteľ, dirigent Spevokolu oravských učiteľov
- 120. výročie narodenia
Andrej Kraľovanský - nar. 27. 12. 1759 v Kraľovanoch
- pedagóg, literárny pracovník
- 255. výročie narodenia
22
KONTAKT NA USPORIADATEĽOV
DOM KULTÚRY NÁMESTOVO, tel. a fax: 043/5522247,
www.dkno.sk, e-mail: office@dkno.sk
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO DOLNÝ KUBÍN, tel: 0915
895368, 043/5862269, www.msksdk.sk,
e-mail: manager.msksdk@orava.sk
MESTSKÝ ÚRAD TVRDOŠÍN, tel.:043/5309016, 5322167
fax.: 043/5322107, www.tvrdosin.sk, e-mail: kultura@orava.sk
MESTSKÝ ÚRAD TRSTENÁ, tel. 043/5392276, www.trstena.sk,
e-mail: kultura@trstena.sk
MÚZEUM ORAVSKEJ DEDINY V ZUBERCI, tel: 043/539 51 49,
www.muzeum.zuberec.sk, e-mail: muzeum@zuberec.sk
OBECNÝ ÚRAD DLHÁ NAD ORAVOU, tel: 043/589 42 28,
fax: 043/582 21 50, e-mail: dlhanadoravou@orava.sk
OBECNÝ ÚRAD HABOVKA, tel, fax: 043/5395142,
www.habovka.sk, e-mail: matrika@habovka.sk
OBECNÝ ÚRAD MALATINÁ, tel, fax: 043/5895124,
www.malatina.sk, e-mail: obecny.urad@malatina.sk
OBECNÝ ÚRAD ORAVSKÁ POLHORA, tel.: 043/552 17 80, 559 51
14, fax: 043/559 51 00, www.oravskapolhora.sk,
e-mail: starosta@oravskapolhora.sk
OBECNÝ ÚRAD ORAVSKÝ BIELY POTOK, tel: 043/5395411, fax:
043/5321800, www.oravskybielypotok.sk,
e-mail: oravskybielypotok@bsk.sk
OBECNÝ ÚRAD ORAVSKÝ PODZÁMOK, tel.:043/5893107, fax:
043/5893221, www.oravskypodzamok.sk,
e-mail: obec-orpodzamok@mail.t-com.sk
OBECNÝ ÚRAD PÁRNICA, tel: 43/589 22 83, www.parnica.sk,
e-mail: ocuparnica@dkubin.sk
OBECNÝ ÚRAD PODBIEL, tel: 043/5381031, fax: 043/5381165,
www.podbiel.sk, e-mail: podbiel@orava.sk
OBECNÝ ÚRAD PRIBIŠ, tel: 0917973956, www.pribis.sk, e-mail:
starosta@pribis.sk
OBECNÝ ÚRAD RABČA, tel., fax: 043/5594219,
e-mail: www.rabca.sk, e-mail: rabca@rabca.sk
OBECNÝ ÚRAD RABČICE, tel.: 043/5594205, fax: 043/5521650,
www.rabcice.sk, e-mail: ocu@rabcice.sk
OBECNÝ ÚRAD SEDLIACKA DUBOVÁ, tel.: 043/5894251, fax:
043/5894251, www.sedliackadubova.sk, e-mail:
obec@sedliackadubova.sk
OBECNÝ ÚRAD SIHELNÉ, tel: 043/5594236, fax: 043/5594216,
e-mail: ocu.sihelne@stonline.sk
OBECNÝ ÚRAD VAVREČKA, tel.:043/5522387, www.vavrecka.sk,
e-mail: ouvavrecka@orava.sk
OBECNÝ ÚRAD VELIČNÁ, tel: 043/5882201, fax: 043/5822340,
mob:0905/756976, www.velicna.sk, e-mail: obec@velicna.sk
OBECNÝ ÚRAD VYŠNÝ KUBÍN, tel.: 043/5865138,
www.vysnykubin.sk, e-mail: obec@vysnykubin.sk
OBECNÝ ÚRAD ZÁZRIVÁ, tel.: 043/5896138, www.zazriva.com,
e-mail: m.papalova@gmail.com
OBECNÝ ÚRAD ZÁKAMENNÉ, tel.: 043/5592300, fax.:
043/5505622, www.zakamenne.sk,
e-mail: zakamenne@stonline.sk
OBECNÝ ÚRAD ZUBEREC, tel.: 043/5395103, 043/5321020, fax:
043/5395359, www.zuberec.sk, e-mail: obec@zuberec.sk
OBECNÝ ÚRAD ZUBROHLAVA, tel.: 043/5521260,
fax: 043/552 12 61, e-mail: ocuzubrohlava@stonline.sk,
www.zubrohlava.eu
ORAVSKÁ GALÉRIA V DOLNOM KUBÍNE, tel.: 043/5863212, fax.:
043/5864395, www.oravskagaleria.sk,
e-mail: orgaldk@vuczilina.sk, ogaleria@nextra.sk
ORAVSKÁ KNIŽNICA ANTONA HABOVŠTIAKA V DOLNOM
KUBÍNE, tel.: 043/5862277, fax: 043/5863368,
www.oravskakniznica.sk, e-mail: orakult@oravskakniznica.sk
ORAVSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V DOLNOM KUBÍNE
tel.: 043/5864978, fax: 043/5864928, www.osvetadk.sk, e-mail:
osvetadk@osvetadk.sk
ORAVSKÉ MÚZEUM P. O. HVIEZDOSLAVA V DOLNOM KUBÍNE,
tel: 043/5816151, fax: 043/5816133, www.oravskemuzeum.sk,
e-mail: marketing@oravamuzeum.sk
23
ORAVSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V DOLNOM KUBÍNE
ODBORNÉ A PROGRAMOVÉ CENTRUM PRE KULTÚRU
A VZDELÁVANIE V REGIÓNE
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne je odborným
programovým a poradenským centrom pre kultúru a vzdelávanie
v regióne. Vzniklo v roku 1953 a za takmer šesťdesiat rokov
aktívneho pôsobenia v oblasti miestnej a regionálnej kultúry sa
etablovalo na inštitúciu s vysokým odborným kreditom, tradíciou,
systematickosťou a koncepčnosťou pri vyhľadávaní, uchovávaní,
sprístupňovaní, zveľaďovaní a propagovaní tradičných i súčasných
kultúrnych hodnôt v regióne i šírení nových vedomostí
a zručností.
Realizujeme významné aktivity a projekty s medzinárodným
rozsahom i dosahom. Ako tvorcovia kultúrnych a vzdelávacích
aktivít pripravujeme najmä festivaly, súťaže, prehliadky, výstavy,
tvorivé dielne a ďalšie vzdelávacie podujatia. Každý rok
realizujeme viac ako 20 scénických programov, do 20
regionálnych, krajských, celoštátnych i medzinárodných súťaží,
desiatky výstav a takmer 100 vzdelávacích podujatí pre 63 obcí a
miest Oravy.
Aktívne spolupracujeme s miestnou a regionálnou samosprávou,
tretím sektorom a ďalšími partnermi na Slovensku a v zahraničí.
Vytvárame podmienky pre rozvoj miestnej kultúry, zachovávame
a rozvíjame regionálnu kultúrnu diverzitu a snažíme sa trvalo
udržiavať dynamiku rôznych prejavov miestnej kultúry. Máme
významné miesto v budovaní regionálnej identity ako prejavu
zodpovednosti ľudí v prístupe k sebe samému, vo vzťahu
k ostaným, voči hodnotám, ktoré vytvorili a prostrediu, ktoré ich
obklopuje. Našim hlavným poslaním je vytvárať podmienky pre
rozvoj miestnej kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti, zachovávať
kultúrne symboly regiónu a zabezpečovať kultúrne a vzdelávacie
aktivity pre široký okruh občanov.
Oblasti pôsobenia:
tradičná a ľudová kultúra - folklórne súbory
a skupiny, ľudové remeslá
moderný a nefolklórny tanec
moderná, vokálna, country, folková a dychová hudba
film a fotografia
umelecké slovo - recitátori, moderátori, ľudoví
rozprávači
divadlo detí a dospelých
amatérska astronómia
vzdelávacia činnosť pre všetky vekové skupiny
obyvateľstva
občianske obrady, národné tradície, osobnosti
kultúrno-spoločenského života
branná výchova a šport
P o n ú k a m e:
koncepčnú, dramaturgickú, programovú
a realizačnú pomoc pri tvorbe programov, podujatí,
festivalov, výročí
odbornú poradenskú činnosť v oblasti miestnej
kultúry a cestovného ruchu, pomoc pri zostavovaní
a realizácii projektov
sprostredkovanie ľudových remeselníkov, ukážok ich
výroby na jarmoky, festivaly, slávnosti, tvorivé dielne
vzdelávacie aktivity v rôznych oblastiach
spoločenského života pre rozličné cieľové skupiny
sprostredkovanie účinkovania súborov
a jednotlivcov na podujatia, oslavy, výročia...
sadzbu, tlač a odbornú pomoc pri vydávaní
materiálov menšieho rozsahu (plagáty, pozvánky,
bulletiny...)
mediálnu propagáciu
Kontakt: Oravské kultúrne stredisko, Bysterecká 1263/55, 026 01
Dolný Kubín, tel, fax: 00421 43 5864928, tel: 00421 43
5864978, mobil: 0905 637 053, 0905 637 085, 0905
214 757, e-mail: osvetadk@osvetadk.sk,
www.osvetadk.sk
24
Download

Prezentácia - Oravské kultúrne stredisko, Dolný Kubín