SK | EN | PL
DOLNÝ KUBÍN
TU
RI
ST
IC
KÝ
SP
RI
EV
OD
CA
TO
UR
IS
T
GU
ID
E
A
B
1
2
2.
4. 11. 56.
ý
tsk
ov
ch
Zo
k
to
po
a
MALÝ
BYSTEREC
Z
o va
. S vo b o
D
č ííkk
MD
3
ull..
Fu
u l.
LÁNIKY
KY
ul.
D
va
ňo
M
hú
Bo
D
MD
Ž
70
Ž
MD
ul.
15.
17.
OSBDD
Zo
ys t
e re c
ká
10.
a
Železničnáá zast
zastávka
távka
Ok
n
ruž
ZŠ
A. Radlinského
Radlinskéh
á
á
k
rec
e
st
By
ZŠŠ
M.. Kukučína
Kuku na
SSE
BYST
BYSTE
BY
B
YS
YST
STE
Hu
rba
no
Čistička
odpadových
odpadovýc
výchh
vôd
Pe
lhhř
i o
im
vsk
á
ná
ruž
Ok
Obchodný
Obch d ý
dom
ZSŠOS
ZSŠ
SŠOS
ŠOS
4
Aquarelax
Futbalový
štadión
Or
av
a
a
cesta
ká
äceľs
G
Gäce
Or
av
a
ľská
Tília kemp
Gäceľ
5
GÄCEĽ
Pod borovinou
cest
a
A
B
CENTRUM
1
G en
Fu
č ík
o va
. S vo b od u
Dom
smútku
u
70
ra
M.
Uh
10.
15.
17.
56.
By
s te
re c k á
Shell
P
á
re c
ká
Obchodný
dom
51.recká
e
yst
B
SSE
SN
SN
P
5
2
Nám.
18. slobody
Mestské
kultúrne stredisko
no
va
MŠ
32.
Obchodný
dom
Kocka
Kolonádový
most
Tržnica
oti
rba
ZUŠ
I. Ballu
Na
sih
Hu
ZSŠOS
100
Obvodný
úrad
ZŠ
M. Kukučína
BYSTEREC
SVS
P
enk CVČ
ova
ti
Luc
á
n
ruž
s te
5.
vsk
Ok
By
LPG
SN
ná
ruž
Ok
siho
O
33.
Bysterecká
ZŠ
A. Radlinského
á
Pe
lhř
imo
2
žn
k ru
Na
Železničná zastávka
Bysterec
Aquarelax
52.
Or
av
Šp
ort
13.
Futbalový
štadión
a
66.
3
ovc
Umelý
trávnik
Gäce
ľská
ov
66.
Zimný
štadión
MŠ
65.
Volejbalové
plážové
ihrisko
8
2
57.
Umelý
trávnik
Gäceľská cesta
cest
a
Chata
Kuzmínovo
KU
53.
4
DOLNÝ KUBÍN
1. Hotel Park
Green
Pod borovinou2.3. Hotel
Hotel Orava
4. Hotel Belez
5. Hotel U zelenej lipy
6. Penzión Marína
7. Penzión Villa Helia
8. Penzión Koliba
9. Penzión Kuzmínovo
10. Penzión Kúria
11. Penzión u Sovy
12. Penzión Kika
13. Turistická ubytovňa Kopačka
14. Ubytovanie v súkromí Valika
15. Privát Anna
5
16. Ubytovňa ZSŠ Knažia
17. Reštaurácia Anna
18. Reštaurácia Luna
19. Reštaurácia Hotela Orava
20. Reštaurácia Koliba
21. Reštaurácia Lucia
22. Reštaurácia Marína
23. Pizzeria a kaviareň Oáza
24. Reštaurácia Radnica
25. Reštaurácia a kaviareň Rufin
26. Reštaurácia Savana
27. Hladný vlk
28. Cukráreň Arkáda
29. Francúzske bistro
30. Oravská Galéria
31. Kino Choè
32. Mestské kultúrne stredisko
33. Oravské kultúrne stredisko
34. Oravská knižnica A. Habovšt
35. Oravské múzeum P. O. Hviez
36. Kostol sv. Kataríny Alexandri
37. Èaplovièova knižnica
38. Evanjelický kostol
39. Židovská synagóga
40. Župný dom
41. Kolonádový most
42. Historický cintorín
43. Židovský cintorín
44. Kostol Povýšenia sv. kríža
45. Hviezdoslavovo námestie
Kuzmínovo
688
Šte
fán
ik
C
D
R.
C
Staničná
M.
Hlavná stanica
Dolný Kubín
12.
N em
ČSA
oc n
ič n
á
M. R. Štefánika
Tesco
Aleja slobody
MEX
Štátny zdravotný
ústav
E77
Centrum
59
Stop
Shop
100
5
Dolnooravská
nemocnica
s poliklinikou
L. N. Jégeho
Lidl
25.
J. Ťatliaka
2
44.
100
5
2
Nám
Vojtašš
VZP
Obchodná
akadémia
ru
Hotel
Park
VÚB
100
5
Obchodný
60.
5
2
100
5
Tu
S. N
100
5
2
45.
do
5
2
vov
43.
ám
on
ECAV
38. FÚ
46.
.
Oravská
galéria
ho
ollé
J. H
6.
22.
sla
SLSP
100
Židovský
cintorín
KUZMÍNOVO
ody
hudby
iez
48.
slob
59.Zmeškalov ČSOB 26.
dom 21.
Florinov
dom
esta
Družby
a
ák
ov
Knižnica
Hv
Kohútov sad
36. 34.
RKFÚ
14.
Aleja
8.
20.
64.
MŠ
29.
2
dom
ZŠ
J. Matúšku
Historický
cintorín
27.
Supermarket
Cukráreň
Daňový
úrad
ič ná
Geodézia
100
2
Nám.
28.
M. Kukučína
oc n
47.
30. 40.
ho
ollé
J. H
Gymnázium
P. O. Hviezdoslava
Štátny
archív
Dúbrav
35. 37.
Mestský
úrad
24.
31. 39.
3.
SSZ
Pohrebný
ústav
M.. Ku
YS
YST
ST
ko
úš
Požiarna
zbrojnica
at
M
otok
vský p
Jaseno
dy
Aleja slobo
ZUŠ
P. M. Bohúňa
Pe
lhhř
iimo
vsk
á
Poisťovňa
Allianz
1.
42.
em
H
41.
N
Okresný
súd
Tenisové
kurty
Aleja slobody
23.
Kolonádový
most
Radlinského
Severan
Obrancov mie
Orava
A. Sládkoviča
va
Futbal
štadi
ošk
7.
ova
a
19.
S
č
lne
ná
v. kríža
mestie
3.
Jan
tredisko
redisko
. Habovštiaka
P. O. Hviezdoslava
Alexandrijskej
ca
46. Hviezdoslavov pamätný dom
47. Hviezdoslavov pomník
48. Florinov dom
51. Zvonica na Bysterci
52. Aqua Relax
53. Areál Kuzmínovo
56. Kubínska Hoľa
57. In-line dráha
59. Požièovna a predaj lyží a bicyklov
60. Spining R-bike
64. Umelá lezecká stena
65. Umelá trávnatá plocha a ihrisko
na plážový volejbal
66. Mestské športoviská
67. Squash a kardiofitness
va
Janoško
C
e žie
vy
O ra
D
N a h ô rk e
C
ZÁSKALIE
ALIE
rná
Seve
á
alick
ka
Zásk
šu
A . H a la
rná
Seve
Nám
jtašš
šu
alaašu
A. H
Pod hrádkom
yb
á rs
4.
R
sskkkaa
Rybárs
16.
Orava
vina
mra
Tiim
Kobit
ova
Horica
Bern
olák
SEZ
Bourbon
Automotive
Plastics
Tu
Ž e le z
TTim
imravina
in
14.
Za stráňou
nič
ia ro
v
Ožnica
CBA
R.
Šte
fán
ik
a
by
Staničn
nič á
M.
H
Hlavná
stanica
sta
nica
Dolný
Kubín
Dol
lný
ný KKub
bíín
N em
ČSA
M. R. Štefánika
CENTRUM
Aleja slobody
rav
MEX
100
5
Dolnooravská
nemocnica
s poliklinikou
L. N. Jégeho
va
MŠ
Nám.
slobody
Obchodný
dom
Kocka
Mestské
kultúrne stredisko
no
Tržnica
Orava
Kolonádový
most
Poisťovňa
Allianz
Hotel
Park
Na
Hu
Okresný
súd
2
Nám.
Nám
ám.
Vojtaššákk
Tenisové
kurty
VÚB
100
5
5
100
Obchodný
dom
Cukráreň
5
2
MŠ
Supermarket
Tuls
l ká
ČSOB
Zmeškalov
dom
hudby
100
5
2
ody
iez
100
5
2
Oravská
galéria
Chata
Kuzmínovo
.
ám
on
vov
Židovský
cintorín
SLSP
sla
Gäceľská cesta
ho
ollé
J. H
do
Umelý
trávnik
.
slob
RKFÚ
S. N
a
ák
ov
Knižnica
ruž b y
Družb
D
Hv
Volejbalové
plážové
ihrisko
ZŠ
J. Matúšku
Kohútov sad
Daňový
úrad
MŠ
Historický
cintorín
Aleja
Zimný
štadión
ič ná
2
ovc
ov
e
cn
mo
Geodézia
100
2
Nám.
M. Kukučína
sih
oti
rba
ZUŠ
I. Ballu
Severan
Florinov
dom
ECAV
FÚ
ho
ollé
J. H
KUZMÍNOVO
Gymnázium
P. O. Hviezdoslava
Štátny
archív
Dúbrava
Mestský
úrad
vs
Jaseno
á
SSZ
Pohrebný
ústav
3.
7.
19.
úš
va
ko
Požiarna
zbrojnica
at
M
k
ký poto
y
Aleja slobod
ZUŠ
P. M. Bohúňa
ova
ošk
Jan
C
5
A. Sládkoviča
N
2
Na
siho
ti
5
ru
YSTEREC
YSTE
YS
YST
STE
100
Aleja slobody
Obvodný
úrad
enk CVČ
ova
Obrancov mie
P
Radlinského
Pe
lhhř
iimo
vsk
á
Luc
SN
ZŠŠ
M.. Kukučína
Kuku na
a
100
VZP
P
SN
P
Umelý
trávnik
2
Obchodná
akadémia
SN
Futbalový
štadión
á
59
Stop
Shop
J. Ťatliaka
Bysterecká
ort
ič n
Štátny zdravotný
ústav
E77
Centrum
Lidl
Šp
oc n
Tesco
DOLNÝ KUBÍN
Mesto Dolný Kubín – mesto
Hviezdoslava, centrum dolnej Oravy,
leží na oboch brehoch rieky Oravy,
uprostred malebných hôr Oravskej
Magury, Malej Fatry a Choèských
vrchov. Návštevníkom poskytuje
vynikajúce podmienky na zimné
športy i turistiku. Priamo nad mestom
i v blízkom okolí je nieko¾ko lyžiarskych areálov. Mesto má aj futbalový
štadión, ¾adovú plochu, tenisové
kurty, fitness centrá a pod.
of Hviezdoslav, the centre of down
Orava, lies on both banks of the river
Orava, in the middle of picturesque
mountains of Oravská Magura, Malá
Fatra and Choèské vrchy. For visitors,
the town provides wonderful conditions for winter sports and tourism.
Right over the town and in its near
surroundings there are several ski
centres. The town has also football
stadium, ice rink, tennis courts,
fitness centres etc.
Blízke okolie je vhodné na vodné
športy, turistiku, cykloturistiku,
rybárstvo i po¾ovníctvo. Dominantami
mesta sú Hviezdoslavovo námestie,
tri kostoly a kolonádový most.
The near by surroundings are
suitable for water sports, walking
and cycletours, fishing and hunting.
The dominating features of the
town are Hviezdoslav`s square,
three churches and the wooden
colonnade bridge.
Dolný Kubín má bohatú kultúrnu
tradíciu. Narodili sa tu, žili, pôsobili,
alebo zomreli viacerí významní
kultúrni dejatelia.
The town of Dolný Kubín the town
2|3
Dolný Kubín has a rich history. There
were born, lived, worked or died several prominent cultural personalities.
Miasto Dolny Kubin miasto pisarza
Hviezdoslava, centrum Orawy
Po³udniowej, le¿y po obu brzegach
rzeki Orawy, pośród malowniczych
gór Magury Orawskiej, Ma³ej Fatry
i Gór Choczskich. Zwiedzaj¹cym
oferuje wspania³e warunki uprawiania
sportów zimowych i turystyki. Bezpośrednio za miastem i w pobliskiej
okolicy znajduje siê kilka ośrodków
narciarskich. W mieście jest równie¿
stadion pi³ki no¿nej, lodowisko, korty
tenisowe, kilka ośrodków fitness itp.
Najbli¿sze okolice nadaj¹ siê
do uprawiania sportów wodnych,
turystyki pieszej i rowerowej. Dobre
warunki znajd¹ tutaj wêdkarze i myśliwi. Punktem centralnym miasta
jest Plac Hviezdoslava, na uwagê
zas³uguj¹ trzy kościo³y i most
kolonadowy.
Dolny Kubin jest miastem z bogat¹
tradycj¹ kulturow¹. W³aśnie tutaj
urodzi³o siê, ¿y³o i dzia³a³o kilku wybitnych budzicieli narodowych.
1
1
3
1. HOTEL PARK
Radlinského 1739/21
026 01 Dolný Kubín
tel. +421 43 581 11 11
[email protected]
www.hotelpark.sk
195
HOTEL PARK sa nachádza priamo
v centre mesta. Svojou vybavenosťou
a kvalitnými službami zodpovedá
európskemu štandardu trojhviezdičkovej triedy. K službám hotela patrí
zmenáreň, internet, sauna, bazén
a fitnesscentrum. K dispozícii má
i bezbariérové izby. Stravovacie
služby ponúka priestranná reštaurácia
s terasou a Lobby bar. Príjemné
posedenie ponúka útulná vináreň.
The HOTEL PARK is situated in
the town centre. The facilities and
services of quality it conforms to
European standard of three-star
class. Within the services you
can find exchange office, internet,
sauna, swimming pool and fitness
centre. There are also available
disabled facilities rooms. Catering
services are offered by a spacious
restaurant with the terrace and
Lobby bar. The cosy wine-bar offers
pleasant sitting.
HOTEL PARK znajduje się bezpośrednio w centrum miasta. Jego
wyposażenie i usługi na wysokim
poziomie odpowiadają standardowi
europejskiemu z trzema gwiazdkami.
4|5
Do usług hotelowych należą: kantor,
internet, sauna, basen i centrum
fitness. Do dyspozycji są również
pokoje bez barier. Usługi stołówkowe oferuje przestronna restauracja
z tarasem i Bar Lobby. W przytulnej
winiarni można przyjemnie spędziæ
wolny czas.
2. HOTEL GREEN
Kubínska hoľa
026 01 Dolný Kubín
tel. +421 917 40 36 85
[email protected]
www.hotel-green.sk
70
Novootvorený HOTEL GREEN postavený priamo v lyžiarskom stredisku
SKIPARK Kubínska hoľa, splní všetky
Vaše očakávania, kde si môžete
vychutnať maximálny komfort zimnej
lyžovačky. Hotel ponúka ubytovanie
v priestranných, moderne zariadených
izbách a apartmánoch s vlastným
balkónom s kapacitou 70 lôžok.
The newly opened HOTEL GREEN
3
situated in the ski center SKIPARK
Kubinska hola will fulfil all your
requirements. Here you can fully
enjoy the comfort of winter skiing.
The hotel’s capacity is 70 beds and
it offers accommodation in modern
and spacious rooms and suites with
balconies.
Nowo otwarty HOTEL GREEN wybudowany bezpośrednio w ośrodku
narciarskim SKIPARK Kubínska
hoľa, spełnia wszystkie Twoje
oczekiwania, gdzie można cieszyć
się maksymalnym komfortem
narciarstwa zimowego. Hotel oferuje
zakwaterowanie w przestronnych,
nowoczesnych pokojach i apartamentach z balkonem i do dyspozycji
jest 70 miejsc noclegowych.
3. HOTEL ORAVA
Srňacie 1544/1
026 01 Dolný Kubín
+421 43 589 52 56
[email protected]
www.hotelorava.sk
100
Útulné priestory HOTELA ORAVA
v krásnom prostredí Chočských
vrchov, len 6 km od Dolného Kubína
lákajú svojou nefalšovanou horskou
atmosférou. Kvalitné služby v oblasti
ubytovania, gastronómie, oddychu
a športu ako i štýlové zariadenie
hotela, chatovej osady, široká ponuka
služieb, možnosti aktívneho odpočinku určite zaujmú a uspokoja aj
náročného návštevníka tejto krásnej
oblasti.
The cosy premises of HOTEL ORAVA
in beautiful surroundings of Chočské
vrchy, only 2 km from Dolný Kubín
attract by their genuine mountain ambiance. Quality services of accomodation,
gastronomy, relaxation and sport,
stylish furnishment of the hotel, cottage
colony, wide offer of services, possibilities of active relaxation will certainly
captivate and content also a demanding
visitor of this beautiful area.
Przytulne pomieszczenia HOTELU
ORAVA w otoczeniu piêknych Gór
Choczskich, odleg³e niespe³na 2 km
od Dolnego Kubina, przyci¹gaj¹
naturaln¹ atmosfer¹ górsk¹. Us³ugi
na wysokim poziomie w sferze
zakwaterowania, gastronomii, wypoczynku i sportu, jak równie¿ stylowe
wyposa¿enie hotelu, kolonii chatek,
bogata oferta us³ug, mo¿liwości
aktywnego wypoczynku, z ca³¹
pewności¹ wzbudz¹ zainteresowanie i zaspokoj¹ nawet najbardziej
wymagaj¹cych przybyszów, którzy
odwiedz¹ tutejsze wspania³e okolice.
UBYTOVANIE / ACCOMODATION / ZAKWATEROWANIE
2
4
5
4. HOTEL BELEZ
5. HOTEL U ZELENEJ LIPY
Beňovolehotská 2508
026 01 Dolný Kubín
tel. +421 907 72 49 30
[email protected]
www.belez.sk
55
Okružná 1258/50
026 01 Dolný Kubín
tel. +421 43 588 59 60
[email protected]
www.zelenalipa.sk
33
HOTEL BELEZ je hotel v krásnom
horskom prostredí v tesnej blízkosti lyžiarskeho strediska SKIPARK Kubínska
hoľa. Dobrý dojem dopĺňa aj nefajčiarske prostredie reštaurácie a baru.
Pre návštevníkov je k dispozícii wifi
internet zdarma. Hotel s reštauráciou,
barom a saunou je ideálnym miestom
pre oddych a relax po celý rok.
HOTEL U ZELENEJ LIPY sa nachádza
neïaleko od centra mesta v tichom
prostredí mestskej èasti Bysterec.
Návštevníkom poskytuje kvalitné
možnosti stravovania i ubytovania.
Reštaurácia spojená s barom,
vináreò a po¾ovnícky salón poskytujú
návštevníkom pocit príjemne strávených chví¾ v peknom prostredí.
Izby sú útulne zariadené, vybavené
kúpe¾òou, WC, televízorom a chladnièkou. V areáli hotela je vlastné
parkovisko.
The HOTEL BELEZ is a hotel in a beautiful
mountain environment at close quarters
of SKIPARK Kubínska hoľa. A good
impression is intensified also by
no-smoking area of the restaurant and
bar. At visitors` disposal there is also
free wifi internet. The hotel with a restaurant, bar, sauna and multifunctional
room is an ideal place for relaxation all
over the year.
HOTEL BELEZ jest hotelem górskim
w przepiêknym otoczeniu, w pobli¿u
ośrodka narciarskiego SKIPARK
Kubínska hoľa. Na dobre wra¿enie
wpływają pomieszczenia i bar, w których
jest palenie papierosów zabronione.
Goście hotelowi maj¹ do dyspozycji wifi
internet zadarmo. Hotel z restauracj¹,
barem, saun¹ i pomieszczeniem
wielofunkcyjnym jest idealnym miejscem
odpoczynku i relaksacji w przeci¹gu
całego roku.
6|7
The HOTEL U ZELENEJ LIPY
is situated not far from the town
centre in quiet environment of the
town district Bysterec. The hotel
provides high-class opportunities
of catering and accommodation.
The restaurant connected with
bar, wineroom and hunting saloon
provide for visitors the feeling
of pleasantly spent moments in
a nice place. Rooms are furnished
cosily, equipped with a bathroom,
toilet, TV set and fridge. In the hotel
complex there is its own parking
facilities for guests.
HOTEL U ZIELONEJ LIPY (s³ow.
U zelenej lipy) znajduje siê w pobli¿u
środka miasta w cichej okolicy miej-
6
skiej czêści Bysterec. Zwiedzaj¹cym
oferuje wy¿ywienie i zakwaterowanie
na wysokim poziomie. Restauracja,
po³¹czona z barem, winiarnia i salon
myśliwski oferuj¹ swoim gościom
uczucie przyjemnie spêdzonych
chwil w piêknym otoczeniu. Pokoje
s¹ stylowo urz¹dzone, wyposa¿one w ³azienkê, WC, telewizor i
lodówkê. Hotel dysponuje w³asnym
parkingiem.
6. PENZIÓN MARÍNA
Hviezdoslavovo námestie 1667/36
026 01 Dolný Kubín
tel. +421 43 586 43 51
[email protected]
www.marina.sk
20
PENZIÓN MARÍNA v pešej zóne
na Hviezdoslavovom námestí je vhodný pre široký okruh návštevníkov, ale
aj pre nároènejšiu klientelu. Každá
izba má vlastné sociálne zariadenie,
TV, chladnièku s minibarom, telefón
a prípojku na internet. Návštevníci
uvítajú blízkos historického centra,
kultúrnych pamiatok i prvotriednu
6
reštauráciu, ktorá je súèasou penziónu. K dispozícii je vlastné monitorované parkovisko.
The PENSION MARÍNA in pedestrian
zone of Hviezdoslav`s square is
suitable for wide range of visitors,
but also for more demanding
clients. Every room has its own
sanitary facilities, TV, fridge with
minibar, telephone and connection
to internet. Visitors will enjoy the
proximity of the historical centre,
cultural monuments and first-class
restaurant which is a part of the
pension. There is also available also
closed parking.
PENSJONAT MARINA w strefie dla
pieszych na Placu Hviezdoslava
jest odpowiedni dla du¿ego krêgu
odwiedzaj¹cych, ale równie¿ dla
bardziej wymagaj¹cych klientów.
Ka¿dy pokój ma w³asn¹ ³azienkê,
WC, TV, lodówkê z mini barkiem,
telefon i pod³¹czenie do internetu.
Odwiedzaj¹cy bêd¹ zadowoleni
z bliskości centrum historycznego
zabytków i restauracji pierwszej
klasy, która nale¿y do pensjonatu.
Do dyspozycji jest w³asny parking,
który jest ogrodzony.
UBYTOVANIE / ACCOMODATION / ZAKWATEROWANIE
5
7
7
8
9
7. PENZIÓN VILLA HELIA
Na Kopanici 1563
026 01 Dolný Kubín
tel. +421 911 22 28 06
[email protected]
www.villahelia.sk
20
Penzión Villa Helia Vám ponúka
jedinečné ubytovanie na Orave
v priestranných moderne zariadených
apartmánoch s krásnym výhľadom.
Penzión sa nachádza v Dolnom Kubíne, v prímestskej časti Medzihradné.
Do centra mesta sa pešo dostanete
za cca 15 minút. Penzión Villa Helia
ponúka svojim hosťom wellness s vírivkou a masážnymi kreslami. V bare
si môžete vychutnať šálku kávy
Lamborghini, alebo pohár kvalitného
francúzskeho vína.
Pension Villa Helia offers you
a unique accommodation in Orava
in spacious and modern suites with
beautiful views. Pension is situated
in Dolny Kubin, in the suburb called
Medzihradne within a 15 minute
walk from the city center. Pension
8|9
Villa Helia offers its guests wellness
with jacuzzi and massage chairs.
In the bar, you can enjoy a cup of
Lamborghini coffee or a cup of quality
French wine.
Pensjonat Villa Helia oferuje zakwaterowanie w regionie Orava w przestronnych nowocześnie urządzonych apartamentach ze wspaniałymi widokami.
Pensjonat znajduje się na przedmieściu
Dolnego Kubina na Medzihradom.
Do centrum miasta można dojść pieszo za 15 minut. Pensjonat Villa Helia
oferuje swoim Gościom spa z jacuzzi
i masażnymi krzesłami. W barze można wypić filiżankę kawy Lamborghini,
lub kieliszek jakościowego wina
francuskiego.
8. PENZIÓN KOLIBA
Gäceľská cesta 2667/4
026 01 Dolný Kubín
tel. +421 43 586 32 58
+421 908 11 10 96
[email protected]
www.penzionkoliba.sk
20
9. PENZIÓN KUZMÍNOVO
Gäceľská cesta 11
026 01 Dolný Kubín
tel. +421 905 32 17 89
[email protected]
www.kuzminovo.sk
40
Zaujímavá drevenica takmer v centre
mesta a predsa vsadená do krásneho
prostredia medzi rieku Oravu a areál
Kuzmínovo. To je PENZIÓN KOLIBA.
Návštevníkom poskytuje ubytovanie
v štýlových izbách vybavených WC,
kúpe¾òou a TV. Je to ideálne miesto
pre rodinnú dovolenku i firemné
akcie. Unikátne prostredie penziónu
ponúka možnos vychutna si krajové
gastronomické špeciality v príjemnej
atmosfére.
Len pár minút chôdze od centra mesta, obklopený nádhernou prírodou,
sa nachádza PENZIÓN KUZMÍNOVO.
Z vkusne zariadených izieb je výh¾ad
na celé mesto i na panorámu Malej
Fatry. V reštaurácii na prízemí si
návštevníci môžu posedie pri krbe,
v suteréne zrelaxova v saune.
V letných mesiacoch je sprístupnená
terasa. Chata je skvelým východiskom pre turistiku i lyžovaèku
do blízkeho okolia.
Remarkable wooden house almost
in the town centre and set in the
beautiful surroundings between the
river Orava and Kuzmínovo. This is
PENSION KOLIBA. It offers to visitors
accommodation in stylish rooms
equipped with toilet, bathroom and
TV. It is an ideal place for family
holiday but also firm events. Unique
setting of the pension offers the
possibility of savouring regional
gastronomy specialities in pleasant
ambience.
Only a few minutes of walking from
the town centre, surrounded by
beautiful nature can be found PENSION KUZMÍNOVO. From elegantly
furnished rooms there is a view
over the whole town and panorama
of Malá Fatra. In the restaurant on the
ground-floor visitors can sit around
the fireplace, on the basement floor
they can relax in sauna. In summer
months also the terrace is accessible.
The chalet is a perfect starting point
for walking tours and skiing.
Interesuj¹cy dom drewniany prawie
w centrum miasta a jednak zasadzony do piêknej scenerii miêdzy rzek¹
Oraw¹ i area³em Kuzminovo. Chodzi
o PENSJONAT KOLIBA. Odwiedzaj¹cym oferuje zakwaterowanie
w pokojach stylowo urz¹dzonych,
z ³azienk¹, WC i telewizorem. Jest
idealnym miejscem na wczasy
rodzinne i imprezy firmowe. Urocze
otoczenie pensjonatu oferuje mo¿liwośæ spêdzenia czasu wolnego
w przyjemnej atmosferze i spróbowania miejscowych specja³ów
kulinarnych.
Tylko kilka minut pieszej wêdrówki
od centrum miasta znajduje siê
PENSJONAT KUZMINOVO, który jest
otoczony wspania³¹ sceneri¹ przyrodnicz¹. Z pokoi, które s¹ urz¹dzone
z gustem rozci¹ga siê widok na ca³e
miasto i na panoramê Ma³ej Fatry.
W restauracji na parterze mog¹ sobie
goście posiedzieæ przy kominku,
w suterenie natomiast mog¹ relaksowaæ w saunie. W miesi¹cach letnich
udostêpniony jest taras. Chata jest
wspania³ym miejscem startu do pobliskich okolic, dla chêtnych wra¿eñ
turystycznych i narciarskich.
UBYTOVANIE / ACCOMODATION / ZAKWATEROWANIE
8
10
11
10. PENZIÓN KÚRIA
11. PENZIÓN U SOVY
Zochova 1013/8
026 01 Dolný Kubín
tel. +421 918 79 57 29
[email protected]
www.penzionkuria.sk
23
Beňovolehotská 39
026 01 Dolný Kubín
tel. +421 908 23 91 55
[email protected]
www.usovy.sk
25
Smreczányovský kaštie¾ v klasicisticko-empírovom slohu slúži ako
ubytovacie a reštauraèné zariadenie
- PENZIÓN KÚRIA. Ubytovacie priestory
sa nachádzajú v podkroví a ponúkajú
príjemnú atmosféru. Izby sú zariadené
vidieckym štýlom, majú vlastné sociálne
zariadenie, TV, rádio a internet. Reštaurácia a kaviareò pôsobia dojmom galérie
- na stenách sú vystavené obrazy.
Architektonicky zaujímavý PENZIÓN
U SOVY, v krásnom prírodnom prostredí, vzdialený 2 km od centra mesta
a 3 km pod lyžiarskym strediskom Ski
Kubínska ho¾a ponúka ubytovanie v 5
dvojlôžkových izbách a 4 apartmánoch
zariadených vo vidieckom štýle.
K dispozícii má letnú terasu s možnosou grilovania. Vhodný pre rodinnú
rekreáciu i obchodných cestujúcich.
Smreczány manor house in the
classicistic-empire style serves for
accommodation and restaurant as the
PENSION KÚRIA. The accommodation
facilities are situated in the mansion attic
and offer pleasant ambience. The rooms
are furnished in the rustic style, they
have their own sanitary facilities, TV,
radio and internet. The restaurant and
coffee bar have an air of gallery on walls
there are paintings exposed.
The architecturally interesting PENSION U SOVY is in beautiful natural
surroundings, 2 km far from the town
centre and 3 km under the ski park of
Kubínska ho¾a offers accommodation
in 5 double rooms and 4 apartments
furnished in the rustic style. It has at
its disposal a restaurant, lunchroom
and summer terrace with the possibility of barbecue. It is suitable for family
holidays and travelling businessmen.
Pa³ac rodziny Smreczany, w klasycystycznym stylu empir, s³u¿y jako
miejsce zakwaterowania i ośrodek
restauracyjny PENSJONAT KURIA.
Pomieszczenia kwaterunkowe
znajduj¹ siê na poddaszu i oferuj¹
przyjemn¹ atmosferê. Pokoje s¹
urz¹dzone w wiejskim stylu, maj¹
w³asne ³azienki, WC, telewizor, radio
i internet. Restauracja i kawiarnia
stwarzaj¹ wra¿enie galerii ściany
zdobi¹ wystawiane obrazy.
Wyj¹tkowy pod wzglêdem architektonicznym PENSJONAT U SOVY,
w piêknym środowisku naturalnym,
oddalony 2 km od centrum miasta
i 3 km od ośrodka narciarskiego Ski
Kubiñska Hola oferuje zakwaterowanie w 5 pokojach z dwoma ³ó¿kami
i 4 apartamentach urz¹dzonych
w wiejskim stylu. Do dyspozycji jest
restauracja, sto³ówka i taras letni
z mo¿liwości¹ korzystania z grilla. Nadaje siê na rodzinne wczasy i chêtnie
10 | 11
12. PENZIÓN KIKA
Nemocničná 9
026 01 Dolný Kubín
tel. +421 905 42 67 16
[email protected]
www.penzionkika.eu
18
PENZIÓN KIKA ponúka svojim
návštevníkom príjemnú atmosféru
nielen pre rodinnú dovolenku. Má
k dispozícii vlastné parkovisko. Okrem
kompletne vybavenej kuchyne je tu
i ve¾ká spoloèenská miestnos s TV.
V celom objekte je možnos pripojenia
k internetu cez bezdrôtovú sie.
The PENSION KIKA offers to its visitors
a pleasant ambience not only for family
holiday. It has own parking. Besides
a well-equipped kitchen there is also
a big common dayroom with TV. In the
whole building it is possible to be connected to wireless internet network.
PENSJONAT KIKA ma do zaoferowania dla swoich gości przyjemn¹
atmosferê. Mo¿na w nim spêdziæ
wczasy rodzinne, ale nie tylko. Ma
do dyspozycji w³asny parking. Oprócz
kuchni, kompletnie wyposa¿onej,
posiada du¿¹ świetlicê z odbiornikiem TV. W ca³ym obiekcie mo¿na
pod³¹czyæ siê do internetu przez sieæ
bezprzewodow¹.
13. TURISTICKÁ
UBYTOVŇA KOPAČKA
Športovcov 1181
026 01 Dolný Kubín
tel. +421 43 586 15 95
[email protected]
www.kopacka.sk
46
Ubytovanie pre mladých a športové
kolektívy ponúka TURISTICKÁ
UBYTOVÒA KOPAÈKA. V blízkosti
sa nachádza sauna, fitness, tenisové
kurty, futbalový aj zimný štadión,
ihriská s umelou trávou, aquapark
a mestská pláž. V letnej sezóne
ponúka poèas víkendov posedenie
pri živej hudbe v príjemnom posedení
letnej terasy i atrakcie pre deti.
The accommodation for young and
sport teams is offered by a tourist
HOSTEL KOPAÈKA. Nearby there is
also a sauna, fitness-centre, tennis
courts, football and winter stadium,
artificial grass courts, aquapark
and the town beach. In summer
season there is offered at weekends a
friendly-gettogether with live music in
the pleasant ambiance of the summer
terrace with attractions for children.
Zakwaterowanie dla m³odych i dla
grup sportowych oferuje TURYSTYCZNY DOM NOCLEGOW KOPAÈKA.
W pobli¿u mo¿na skorzystaæ z sauny,
fitness, kortów tenisowych, stadionu
pi³karskiego i zimowego, z boiska
ze sztuczn¹ muraw¹. W przysz³ości
w okolicy jest do dyspozycji aquapark
i pla¿a miejska. W sezonie letnim
w weekendy oferuje posiedzenie przy
muzyce na ¿ywo na tarasie letnim
i ró¿nego rodzaju atrakcje dla dzieci.
12
UBYTOVANIE / ACCOMODATION / ZAKWATEROWANIE
korzystaj¹ z jego us³ug podró¿uj¹cy
handlowcy.
13
15
16
14. UBYTOVANIE
V SÚKROMÍ VALIKA
Tulská 1990/10
026 01 Dolný Kubín
tel. +421 905 84 83 28
[email protected]
www.ubytovanievalika.home.sk
6+1
Na okraji mesta v tichej lokalite smerom do lyžiarskeho strediska ponúka
UBYTOVANIE VALIKA celoroèné
ubytovanie na prízemí rodinného
domu. Izby sú útulne zariadené,
kuchynka je vybavená pre 10
osôb s mikrovlnkou, kávovarom,
umývaèkou riadu. K vybaveniu patrí
TV a rádio. Možnos stravovania
v reštaurácii priamo v objekte.
Parkovanie v uzatvorenom dvore.
At the edge of the town in a quiet locality, in the direction of the ski park,
PRIVATE ACCOMMODATION VALIKA
offers all year round accommodation
on the ground-floor of a family house.
The rooms are cosily furnished, the
kitchen is equipped for 10 people with
a microwave oven, coffeemaker, dishwasher. There is also TV and radio
and the possibility of take-away meals
12 | 13
in the restaurant directly in the house.
Parking is in a closed courtyard.
Na skraju miasta w cichym miejscu,
w kierunku ośrodka narciarskiego
kwatery prywatne przez ca³y rok
oferuje ZAKWATEROWANIE VALIKA
(s³ow. Ubytovanie Valika) na parterze
w domu rodzinnym. Pokoje s¹ przytulnie urz¹dzone, kuchnia dla 10 osób
jest wyposa¿ona w mikrofalówkê,
ekspres do kawy, zmywarkê do naczyñ. Do wyposa¿enia równie¿ nale¿y
telewizor i radioodbiornik. Mo¿liwośæ
sto³owania w restauracji, która nale¿y
do obiektu. Miejsca parkingowe jest
na ogrodzonym podwórku.
15. PRIVÁT ANNA
Zochova 26
026 01 Dolný Kubín
tel. +421 43 586 56 24
+421 907 83 37 07
14
Na okraji mesta smerom do lyžiarskeho strediska na Kubínskej holi ponúka
svoje služby PRIVÁT ANNA. Izby sú
3–4 lôžkové s možnosou prísteliek,
vybavené sociálnym zariadením.
Možnos prípravy jedla je v malej
kuchyni vybavenej mikrovlnkou,
chladnièkou, taniermi, príbormi
a koreninami.
At the edge of the town, in the direction of the ski park of Kubínska ho¾a,
PRIVATE ACCOMMODATION ANNA
offers its service. There are 3 or 4-bed
rooms with the possibility of extra bed
with sanitary facilities. Food can be
prepared in a small kitchen equipped
with a microwave oven, fridge, plates,
cutlery and spicery.
Na skraju miasta w kierunku ośrodka
narciarskiego Kubiñska Hola swoje
us³ugi oferuj¹ KWATERY PRYWATNE
ANNA. Ma do dyspozycji pokoje z 3
lub 4 ³ó¿kami z mo¿liwości¹ dostawienia ³ó¿ka dodatkowego. Pokoje s¹
wyposa¿one w urz¹dzenia sanitarne.
Istnieje mo¿liwośæ przygotowania
posi³ku w ma³ej kuchni, w której
znajduje siê mikrofalówka, lodówka,
s¹ tam talerze, sztuæce i przyprawy
kuchenne.
16. UBYTOVŇA ZSŠ KNAŽIA
Jelšavská 404
026 01 Dolný Kubín – Kòažia
tel. +421 905 77 12 81
www.zssknazia.sk
100
Necelé 3 km od centra mesta
v peknom prírodnom prostredí
na brehu rieky Orava sa nachádza
areál ZSŠ KÒAŽIA, ktorý ponúka
ubytovanie v 2- a 3- lôžkových
izbách. Izby sú vybavené sprchou,
umývadlom a WC. V areáli ZSŠ je
možnos celodenného stravovania
v školskej jedálni. Ubytovanie je
vhodné pre mladých, kolektívy èi
školské výlety.
Fewer than 3 km from the town
centre, in lovely natural surroundings
on the bank of the river Orava there
is a campus of ZSŠ KÒAŽIA, which
offers accommodation in double
or triple-bed rooms. The rooms are
equipped with a shower, wash-basin
and WC. In the campus there is
a possibility of a daylong boarding
in the school canteen. The accommodation is suitable for the young,
collective or school trips.
Niespe³na 3 km od centrum miasta,
w piêknym otoczeniu natury,
nad rzek¹ Oraw¹, znajduje siê
AREA£ ZSŠ KÒAŽIA, który oferuje
zakwaterowania w pokojach z 2 i 3
³ó¿kami. Pokoje s¹ wyposa¿one
w prysznic, umywalkê i WC. W areale ZSŠ jest mo¿liwośæ ca³odziennego wy¿ywienia w sto³ówce szkolnej. Zakwaterowanie jest stosowne
szczególnie dla m³odych, dla
organizowanych grup i wycieczek
szkolnych.
UBYTOVANIE / ACCOMODATION / ZAKWATEROWANIE
14
17
18
19
20
17. REŠTAURÁCIA ANNA
Zochova 26
026 01 Dolný Kubín
tel. +421 907 83 37 07
35
Po–Ne / Mo–Su 10.00–22.00
REŠTAURÁCIA ANNA sa nachádza
pri hlavnej ceste smerom do lyžiarskeho strediska na Kubínskej holi.
V príjemnom, takmer domáckom
prostredí si môžete vychutna množstvo slovenských špecialít. Menu je
zamerané na domácu stravu. V ponuke
sú aj jedlá pre malých maškrtníkov.
THE RESTAURANT ANNA is situated
by the main road in the direction of ski
park Kubínska ho¾a. In the nice and
almost home-like environment you can
taste a many of Slovak specialities.
The menu is oriented towards homemade meals. In the menu there are
also meals for small dainties eaters.
RESTAURACJA ANNA znajduje siê
przy g³ównej drodze w kierunku
ośrodka narciarskiego Kubiñska hola.
W przyjemnym, prawie domowym
otoczeniu, mo¿na delektowaæ siê
mnóstwem s³owackich specja³ów
14 | 15
kulinarnych. Menu oferuje dania
domowe. W ofercie mo¿na znaleŸæ
równie¿ dania dla ma³ych smakoszy.
18. REŠTAURÁCIA LUNA
Námestie Slobody 1269/1
026 01 Dolný Kubín
tel. +421 907 43 73 56
+421 917 76 76 66
[email protected]
www.lunadk.com
140
Po–Pi / Mo–Fr 10.00–22.00
REŠTAURÁCIA LUNA sa nachádza
v priestoroch Mestského kultúrneho
strediska so samostatným vchodom.
K dispozícii je aj bar a estrádna sála.
Priestory sú vhodné na usporiadanie
prednášok, seminárov ako i na rodinné èi spoloèenské oslavy.
THE RESTAURANT LUNA is situated
in the building of the Town cultural
centre with an individual entry. There
is also a bar and variety hall. The
place is suitable for the organization
of conferences, workshops but also
family or social events.
19. REŠTAURÁCIA HOTELA
ORAVA
Sròacie 1544/1
026 01 Dolný Kubín
tel. +421 911 24 30 55
www.hotelorava.sk
120
Po–Ne / Mo–Su 10.00–22.00
REŠTAURÁCIA ORAVA a KAVIAREÒ
PANORÁMA spolu s terasou ponúkajú posedenie s prekrásnym výh¾adom
na Choè bez rušivého mestského
prostredia len 2 km od Dolného Kubína. Profesionálna kuchyòa ponúka
množstvo gurmánskych špecialít.
Priestory sú vhodné aj na usporadúvanie rôznych posedení a osláv.
THE RESTAURANT ORAVA and COFFEE BAR PANORÁMA with the terrace
offer sitting with the exquisite view
of Choè without disturbing urban environment only 2 km from Dolný Kubín.
Professional kitchen offers a variety
of gourmer specialities. The place
is suitable also for the organization
of different friendly-get-togethers
and celebrations.
RESTAURACJA ORAVA i KAWIARNIA
PANORAMA wraz z tarasem oferuj¹
posiedzenie z przepiêknym widokiem
na Chocz z dala od ruchliwego miejskiego otoczenia oddalonego tylko
2 km od Dolnego Kubina. Kuchnia
profesjonalna oferuje mnóstwo
specja³ów kulinarnych. Pomieszczenia
nadaj¹ siê do organizowania ró¿nego
rodzaju spotkañ i imprez.
20. REŠTAURÁCIA KOLIBA
Gäce¾ská cesta 2667/4
026 01 Dolný Kubín
tel. +421 910 95 57 88
[email protected]
www.penzionkoliba.sk
100
Po–Ne / Mo–Su 10.00–22.00
Príjemné prostredie REŠTAURÁCIE KOLIBA ponúka možnos
vychutna si krajové gastronomické špeciality servírované na
tradièných drevených èi hlinených
tanieroch v štýlovom zariadení
drevenice. Príjemný personál
v ¾udových krojoch umocòuje
zážitok zo skvelého jedla. Každý
piatok je vaše posedenie obohatené o zážitok z folklóru èi country
muziky. V teplých dòoch si môžete posedie na letnej terase.
The pleasant ambience of THE
RESTAURANT KOLIBA offers
the possibility to savour regional
gastronomy specialities served
in traditional wooden or clay plates
in the stylish furnishment of the
wooden house. Friendly staff in folk
costumes intensifies the impression
of splendid meals. Every Friday
your sitting will be enriched with the
experience of folk or country music.
On hot days you can sit on the
summer terrace.
Przyjemne otoczenie RESTAURACJI
KOLIBA oferuje mo¿liwośæ delektowania siê krajowymi specja³ami gastronomicznymi podawanymi na tradycyjnych talerzach drewnianych
lub glinianych, w stylowo urz¹dzonej
chacie drewnianej. Przyjemny personel w strojach ludowych umacnia
delektowanie siê wykwintnymi daniami. Co pi¹tek bêdzie posiedzenie
Pañstwa wzbogacone o przyjemnośæ
s³uchania i ogl¹dania folkloru czy
muzyki country. W dniach letnich
mo¿na sobie posiedzieæ na tarasie
letnim.
REŠTAURÁCIE A KAVIARNE / RESTAURANTS AND COFFEEHOUSES / RESTAURACJE I KAWIARNIE
RESTAURACJA LUNA znajduje siê
w pomieszczeniach Miejskiego
ośrodka kulturowego z oddzielnym
wejściem. Do dyspozycji jest równie¿
bar i sala estradowa. Pomieszczenia nadaj¹ siê do prowadzenia
konferencji, seminariów, jak równie¿
do organizowania spotkañ rodzinnych
czy spo³ecznych.
21
22
21. REŠTAURÁCIA LUCIA
22. REŠTAURÁCIA MARÍNA
Hviezdoslavovo nám 1681
026 01 Dolný Kubín
tel. +421 911 17 77 00
[email protected]
40 / 50
Po–Pi / Mo–Fr 9.00–22.00
Hviezdoslavovo nám. 1667/36
026 01 Dolný Kubín
tel. +421 43 586 43 51
[email protected]
www.marina.sk
45
Po–Pi / Mo–Fr 10.00–23.00
So, Ne / Sa, Su 11.00–23.00
Príjemná atmosféra REŠTAURÁCIE
LUCIA na Hviezdoslavovom námestí
ponúka návštevníkom okrem denného
menu množstvo výborných jedál i
nápojov. V teplých dòoch si môžete
posedie na letnej terase. Na objednávku si pochutnáte na peèenom
prasiatku, alebo bravèovom pliecku.
Urèite budete spokojní s usporiadaním svadby èi firemného posedenia.
The pleasant ambience of THE RESTAURANT LUCIA in Hviezdoslav`s
square offers to visitors besides
the daily menu a many of other delicious meals and drinks. On hot days
you can sit on the summer terrace.
Per order you can enjoy roast pork
or pork shoulder. You will certainly
be satisfied with the organization for
a wedding or company events.
Przyjemna atmosfera RESTAURACJI
£UCJA na Placu Hviezdoslava oferuje
zwiedzaj¹cym oprócz menu dnia równie¿ mnóstwo smacznych dañ i napoi.
W okresie letnim mo¿na sobie posiedzieæ na tarasie letnim. Na zamówienie
mo¿na zjeśæ pieczonego prosiaka lub
wieprzowinê. Z ca³¹ pewności¹ bêd¹
Pañstwo zadowoleni ze zorganizowania wesela czy posiedzenia kolegów
z firmy w niniejszym lokalu.
16 | 17
REŠTAURÁCIA MARÍNA sa nachádza
v pešej zóne na Hviezdoslavovom
námestí. Príjemný personál reštaurácie vás prekvapí šírokým výberom
jedál svetovej a tradiènej slovenskej
kuchyne. Ak si chcete vychutna
nadštandartnú kvalitu služieb a jedál
v príjemnom prostredí a nechcete
odchádza z reštaurácie sklamaní,
musíte ju navštívi.
THE RESTAURANT MARÍNA is situated on pedestrian zone on Hviezdoslav`s square. The sympathetic staff
will surprise you by a wide choice of
meals of world and traditional cuisine.
If you want to enjoy the quality above
standard of service and meals in
a pleasant environment and if you
don`t want to leave the restaurant
disappointed, you have to visit it.
RESTAURACJA MARINA znajduje
siê w strefie dla pieszych na Placu
Hviezdoslava. Przyjemny personel
restauracji mile Pañstwa zaskoczy
bogatym wyborem dañ kuchni światowej i tradycyjnej kuchni s³owackiej.
Je¿eli zechc¹ Pañstwo spróbowaæ, jak smakuj¹ posi³ki w mi³ym
otoczeniu.
23. PIZZERIA A KAVIAREŇ
OÁZA
Radlinského 1733/33
026 01 Dolný Kubín
+421 905 20 95 18
[email protected]
60
Po–So / Mo–Sa 10.00–22.00
Ne / Su
12.00–22.00
Štýlová PIZZÉRIA - KAVIAREÒ OÁZA
v príjemnom prostredí tichého parku je
už neodmyslite¾nou súèasou mesta.
Bohatý výber cestovín a pizze uspokojí
aj tých najnároènejších zákazníkov.
V letných mesiacoch je možnos
vychutna si dobré jedlo na terase
s nádhernou kvetinovou výzdobou
a s výh¾adom na voliéru s pávmi.
24
24. REŠTAURÁCIA RADNICA
Matúškova 1696/3
026 01 Dolný Kubín
+421 43 586 33 80
[email protected]
www.restauraciaradnica.sk
38
Po–Pi / Mo–Fr 9.00–22.00
V centre mesta, oproti Mestskému
úradu, sa nachádza REŠTAURÁCIA
RADNICA. Vo svojom menu ponúka
okrem tradièných jedál i sezónne špeciality. Letným šalátom èi tradiènej
husacine sa poteší nejeden labužník.
V teplých dòoch príjemnú atmosféru
dopåòa posedenie na tichej terase,
v zime pri sálajúcom krbe.
The stylish PIZZA RESTAURANT AND
COFFEE-BAR OÁZA in beautiful surroundings of the quiet town park are
inherent part of the town. Rich choice
of pasta and pizza satisfies also the
most demanding clients. In summer
months there is a possibility to enjoy
a good meal on the terrace with
flower decoration and the view of the
peacock aviary.
In the town centre, opposite the
Town hall, there is the RESTAURANT RADNICA. In its menu you
can find besides traditional meals
also season specialities. The
summer salad or traditional goose
will comfort any gourmer. On warm
days the pleasant ambience is
completed by the sitting on the quiet
terrace, in winter by the blazing
fire-place.
Stylowo urz¹dzona PIZZERIA KAWIARNIA OAZA w przyjemnym
otoczeniu drzew w cichym parku
sta³a siê nieod³¹czn¹ czêści¹ miasta.
Ró¿norodna paleta makaronów i pizzy
zadowoli nawet tych najbardziej wymagaj¹cych klientów. W miesi¹cach
letnich mo¿na zjeśæ posi³ek wspaniale
ozdobiony kwiatami na tarasie z widokiem na wybieg dla pawi.
W centrum miasta, w pobli¿u Urzêdu
Miejskiego, znajduje siê RESTAURACJA RADNICA. Menu oferuje oprócz
dañ tradycyjnych równie¿ specja³y
sezonowe. Sa³atki letnie czy tradycyjne dania z gêsi u³agodz¹ niejednemu
smakoszowi. Latem przyjemn¹
atmosferê podkreśli posiedzenie
na cichym tarasie, zim¹ posiedzenie
przy kominku.
REŠTAURÁCIE A KAVIARNE / RESTAURANTS AND COFFEEHOUSES / RESTAURACJE I KAWIARNIE
23
25
25
25
25
25. REŠTAURÁCIA
A KAVIAREŇ RUFIN
Aleja slobody 1901
026 01 Dolný Kubín
tel. +421 43 238 88 10
[email protected]
www.rufin.sk
60
Po–Pi / Mo–Fr 6.30–22.00
So / Sa
9.00–23.00
Ne / Su
9.00–22.00
Moderná reštaurácia – ponúka
raňajky, obedové menu, hotové jedlá,
steaky. Zorganizujeme pre Vás rôzne
firemné a spoločenské podujatia
aj v salóniku.
Kaviareň – 6 druhov kávy, káva
na predaj, ponuka výhradne slovenských vín k ochutnávke a na predaj.
This modern restaurant offers breakfasts, lunch menus, ready to serve
meals and a selection of steaks. We
can organize your company and other
social events in our lounge.
The coffeehouse offers 6 kinds of
coffee either to enjoy on site or to take
home, and a selection of Slovak vines.
18 | 19
Restauracja oferuje śniadania, zestawy
obiadowe, posiłki oraz steki. Zorganizujemy dla Ciebie szereg korporacyjnych
i społecznych wydarzeń w salonie.
Kawiarnia – 6 rodzajów kawy, kawa
na sprzedaż, w ofercie wyłącznie
słowackie wina do degustacji
i na sprzedaż.
26. REŠTAURÁCIA SAVANA
Hviezdoslavovo nám. 2193
026 01 Dolný Kubín
tel. +421 902 47 44 74
[email protected]
38
Po–Pi / Mo–Fr 9.00–15.00
REŠTAURÁCIA SAVANA je zariadením jedálòového typu. Vo svojom
dennom menu ponúka návštevníkom
výber nieko¾kých druhov jedál.
Na prvý poh¾ad možno prekvapia
neve¾ké priestory, ale nedajte sa
odradi. Jedlá sú naozaj chutné.
Na objednávku je možné usporiada
rodinné oslavy, firemné posedenie
i kapustnicu.
THE RESTAURANT SAVANA is an establishment of public canteen type.
The daily menu offers to its visitors
a choice of several types of meals.
At first sight you can be surprised
by a rather small place but don`t let
discourage yourselves. Meals are
really delicious. Optionally it is possible to organize family celebrations,
company events and parties.
RESTAURACJA SAVANA jest
placówk¹ w rodzaju sto³ówki.
W dziennym menu oferuje gościom
wybór z kilku rodzajów posi³ków.
Na pierwsze wra¿enie niewielkie
pomieszczenia mog¹ zaskoczyæ, ale
nie ma potrzeby siê zra¿aæ. Dania s¹
naprawdê pyszne. Na zamówienie
mo¿na zorganizowaæ imprezy rodzinne, firmowe i wspólny „kapuśniak“.
27. HLADNÝ VLK
Radlinského 2249/17
026 01 Dolný Kubín
tel. +421 911 28 82 18
[email protected]
www.hladnyvlk.szm.sk
54
Po–Št / Mo–Th 7.30–22.00
Pi / Fr
7.30–24.00
So / Sa
8.00–22.00
Ne / Su
10.00–22.00
27
V skorú rannú èi neskorú veèernú
hodinu zaženiete hlad priamo
uprostred mesta v rýchlom obèerstvení HLADNÝ VLK. V príjemnom,
moderne zariadenom prostredí si
môžete vybra vždy z viacerých
teplých i studených jedál vrátane
polievok. V teplých dòoch sa
môžete zastavi na šálku dobrej
kávy èi zmrzlinu a vychutna si
ju na letnej terase.
In the early morning or late evening
hours you can appease your hunger
directly in the town centre, in a FAST
FOOD RESTAURANT HLADNÝ VLK.
In nice fashionably furnished setting
you can always choose from several
hot and cold meals including soups.
On hot days you can stop for a cup
of a good coffee or ice-cream and
enjoy it on summer terrace.
Wczesnym rankiem lub póŸnym
wieczorem mo¿na zasyciæ g³ód
w samym środku miasta w barze
szybkiej obs³ugi G£ODNY WILK
(po s³ow. Hladný vlk). W przyjemnym pomieszczeniu, z nowoczesnym urz¹dzeniem, zawsze sobie
mo¿na wybraæ coś dla siebie
z wielu dañ na zimno i na gor¹co,
ale i smaczn¹ zupkê. Podczas
upa³ów na tarasie letnim mo¿na
wypiæ fili¿ankê dobrej kawy albo
delektowaæ siê lodami.
REŠTAURÁCIE A KAVIARNE / RESTAURANTS AND COFFEEHOUSES / RESTAURACJE I KAWIARNIE
26
28
29
28. CUKRÁREŇ ARKÁDA
29. FRANCÚZSKE BISTRO
Radlinského 1746
026 01 Dolný Kubín
tel. +421 43 586 20 01
www.rusina.sk
40
Po–Ne / Mo–Su 9.00–20.00
Radlinského 26
026 01 Dolný Kubín
tel. +421 43 586 47 67
20
Po–Pi / Mo–Fr 9.00–22.00
So, Ne / Sa, Su 16.30–22.00
Príjemné prostredie a pozorná obsluha sú neodmyslite¾nou súèasou
CUKRÁRNE ARKÁDA. Širokej
ponuke zákuskov, tort, zmrzliny
a zmrzlinových pohárov, kávy èi
miešaných nápojov neodolá žiadny
návštevník. V slneèných dòoch si
môžete vychutna posedenie na
letnej terase s výh¾adom do miestneho parku.
FRANCÚZSKE BISTRO nájdete na
prvý poh¾ad v budove postavenej
v nezvyèajnom štýle. V ponuke je
množstvo vynikajúcich znaèkových
aperitívov, likérov i destilátov nielen
z Francúzska, ale z celého sveta.
Podáva sa káva, èaj, studené a teplé
nealko nápoje a samozrejme èapované svetlé aj tmavé pivo.
Pleasant ambience and attentive
staff are an inherent part of the
CONFECTIONERY ARKÁDA. No visitor
can resist to a wide range of cookies,
cakes, ice-cream, coffee or mixed
drinks. On sunny days you can enjoy
the sitting on the summer terrace with
the view of the town park.
The FRENCH BISTRO can be found
at first sight - in the building built
in an unusual style. In the menu there
is a number of excellent branded
aperitifs, liqueurs, distillates not only
from France but from all over the
world. There is served coffee, tea, hot
and cold soft drinks and of course
light and dark draught beer.
Przyjemne otoczenie i chêtny personel
obs³uguj¹cy nieod³¹cznie nale¿¹ do
CUKIERNI ARKADA. Bogatej ofercie
ciastek, tortów, lodów, pucharów
z lodami, kawy i napoi mieszanych
nie odmówi ¿aden gośæ. W dniach
s³onecznych mo¿na sobie posiedzieæ
na tarasie letnim z widokiem na park
miejscowy.
FRANCUSKIE BISTRO mo¿na znaleŸæ
na pierwszy rzut oka – w budynku,
w niezwyk³ym stylu. Oferta zawiera
mnóstwo napoi alkoholowych
i likierów, które pochodz¹ nie tylko
z Francji, ale z ca³ego świata. Mo¿na
tutaj wypiæ kawê, herbatê, napoje
bezalkoholowe, no i oczywiście piwo
z beczki, jasne i ciemne.
20 | 21
REŠTAURÁCIE A KAVIARNE / RESTAURANTS AND COFFEEHOUSES / RESTAURACJE I KAWIARNIE
29
30
30
30. ORAVSKÁ GALÉRIA
Hviezdoslavovo nám. 11
026 01 Dolný Kubín
tel. +421 43 586 32 12
[email protected]
www.oravskagaleria.sk
ORAVSKÁ GALÉRIA, regionálna
galéria založená v roku 1965
sídli na Hviezdoslavovom námestí
v Župnom dome zo 17. storoèia –
v administratívnom a výstavnom
centre galérie. Zbierkový fond galérie
tvorí osem výtvarných disciplín
v poète cca 8000 kusov výtvarných
diel. Galéria organizuje aktuálne krátkodobé výstavy v štyroch výstavných
priestoroch.
Okrem trvalých expozícií – Staré
umenie 15. až 19. storoèia –
Ikony – Slovenské výtvarné umenie
20. storoèia, Tradièné ¾udové umenie
– výber, Mária Medvecká - maliarka
Oravy, prevádzkuje aj vysunuté trvalé
expozície tradièného ¾udového výtvarného umenia na Slanickom ostrove
na Oravskej priehrade a Galériu Márie
Medveckej v Tvrdošíne.
Ako jediná galéria na Slovensku prevádzkuje vlastnú loï „Slanica“, ktorá
prepravuje návštevníkov do expozícií
na ostrove.
ORAVA GALLERY, a regional gallery
founded in 1965 resides on Hviezdoslav`s square in the former County
house from the 17th century in the
administration and exhibition centre
of the gallery. The collection fund
of the gallery is composed of eight art
disciplines in the number of almost
22 | 23
8000 pieces of art works. The gallery
organizes up-todate short-term
exhibitions in four exhibit areas.
Besides permanent exhibitions (Old
Art of the 15th to 19th century,
Icons, Slovak fine art of the
20th century, Traditional folk art
selection, Mária Medvecká painter
of Orava) it runs also permanent
exposures of traditional folk fine
art on Slanica Island of Art in
Orava dam and the gallery of Mária
Medvecká in Tvrdošín. As the only
gallery in Slovakia it keeps its own
boat which carries visitors to island
expositions.
GALERIA ORAWSKA, regionalna
galeria za³o¿ona w 1965 roku mieści
siê na Placu Hviezdoslava w Domu
¯upnym z XVII wieku w centrum
administacyjnym i wystawowym.
Fundusz zbiorów galerii obejmuje
osiem dyscyplin artystycznych
w ilości oko³o 8000 sztuk dzie³ malarskich. Galeria organizuje aktualne
krótkotrwa³e wystawy w czterech
pomieszczeniach wystawowych.
Oprócz ekspozycji sta³ych – Stara
sztuka XV a¿ XIX wieku, Ikony,
S³owacka sztuka malarska XX wieku,
Tradycyjna sztuka ludowa wybór,
Maria Medvecka – malarka Orawy,
prowadzi równie¿ wysuniête ekspozycje sta³e tradycyjnej malarskiej
sztuki ludowej na Wyspie Slanickiej
na Zaporze Orawskiej i Galeriê Marii
Medveckiej w Twardoszynie. Jako
jedyna galeria na S³owacji eksploatuje w³asny statek „Slanica“, który
przewozi zwiedzaj¹cych na wyspê,
gdzie znajduje siê galeria.
30
30
31
31. KINO CHOÈ
Hviezdoslavovo nám. 5
026 01 Dolný Kubín
tel. +421 43 586 65 06
www.msksdk.sk
[email protected]
V bývalej Židovskej synagóge, dnes
kine Choč pôsobí Filmový klub 23
Dolný Kubín, ktorý uvádza snímky
pre náročného diváka. Filmový klub
23 Dolný Kubín premieta každý
druhý pondelok o 18.30 h. V kine
sa koná aj medzinárodná prehliadka
krátkych filmov STARCOV POKLAD
a medzinárodná prehliadka horských
a adrenalínových filmov VIDMO. Kino
je taktiež miestom organizovania
kultúrno-spoločenských podujatí
a koncertov.
A Film club 23 operates in the historical building of the former Jewish
synagogue, now known as Cinema
Choc. It screens films for serious
audiences. The Film club 23 is
open every other Monday at 18:30.
There is an international festival of
short films The Old Man’s Treasure
as well as an international festival
of mountain and adrenaline films
VIDMO organized on the cinema
premises. The cinema also hosts
concerts and other cultural and
social events.
W dawnej synagodze żydowskiej,
w której obecnie działa teatr Choc
Klub Filmowy 23 Dolny Kubin,
zapewniamy pokazy filmów dla
wymagającego widza. Klub Filmowy
23 Dolný Kubín wyświetla co drugi
poniedziałek o 18.30. W kinie odbywa
się także międzynarodowy pokaz
krótkich filmów STARCOV POKLAD
i międzynarodowy pokaz górskich filmów VIDMO. Kino jest także miejsce
na organizację wydarzeń kulturalno-społecznych i koncertów.
KULTÚRA / CULTURE / KULTURA
30
32
32
32. MESTSKÉ KULTÚRNE
STREDISKO
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
tel. +421 43 586 22 69
[email protected]
www.msksdk.sk
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO je
kultúrnou inštitúciou, ktorá v meste
i celom regióne zabezpeèuje množstvo kultúrno - spoloèenských podujatí, výstav, koncertov, divadelných
predstavení a pod. Vïaka jeho úsiliu
majú obyvatelia i návštevníci mesta
možnos obohati svoj vo¾ný èas
o mnohé kultúrne zážitky. V priestoroch hlavnej budovy strediska na Námestí slobody sa nachádza divadelná
sála, estrádna sála a tiež výstavná
sieò, v ktorej sa konajú výstavy amatérskych, poloprofesionálnych, ale aj
profesionálnych umelcov. Na výstavy
je využívaný taktiež foyer.
THE TOWN CULTURAL CENTRE is
a cultural institution which insures
in the town and the whole region
a number of cultural events, exhibitions, concerts, theatre performances
etc. Thanks to its effort, the inhabitants and visitors of the town have the
chance to enrich their free time with
various cultural experiences. In the
main building of the centre on the
square of Freedom, there is a theatre
hall, variety hall and also exhibition
hall where are held exhibitions
of amateur, halfprofessional but also
professional artists and photogallery
24 | 25
in the foyer used in the similar way.
MIEJSKI OOERODEK KULTURALNY
jest instytucj¹ kulturaln¹, która
w mieście i ca³ym regionie organizuje mnóstwo imprez towarzysko
- kulturalnych, wystaw, koncertów,
spektalki teatralnych itp. Dziêki temu
maj¹ obywatele i zwiedzaj¹cy miasto
mo¿liwośæ wzbogacenia swojego
czasu wolnego o prze¿ycia kulturalne.
W pomieszczeniach g³ównego
budynku tego ośrodka, na Placu
Wolności znajduje siê sala teatralna,
sala estradowa, jak równie¿ sala wystaw, w której odbywaj¹ siê wystawy
artystów amatorskich, pó³profesjonalnych, ale równie¿ profesjonalnych
i ekspozycje fotografii w foyer.
33. ORAVSKÉ KULTÚRNE
STREDISKO
Bysterecká 1263/55
026 01 Dolný Kubín
tel. +421 43 586 49 78
[email protected]
www.osvetadk.sk
ORAVSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
V DOLNOM KUBÍNE je odborným
programovým a poradenským
centrom pre kultúru a vzdelávanie
v regióne. Ako tvorca a spoluusporiadate¾ významných kultúrnych podujatí
na Orave organizuje najmä festivaly,
súaže, prehliadky, výstavy, tvorivé
dielne a vzdelávacie aktivity z oblasti
tradiènej i súèasnej kultúry. Aktívne
33
spolupracuje s miestnou a regionálnou samosprávou, tretím sektorom
a ïalšími partnermi na Slovensku
a v zahranièí. ORAVSKÉ KULTÚRNE
STREDISKO každý rok pripraví
viac ako 20 programov, do 20
regionálnych, krajských, celoštátnych
i medzinárodných súaží, desiatky
výstav a takmer 100 vzdelávacích
podujatí pre 63 obcí a miest Oravy.
to develop their relationship and
attitudes to cultural values in the
widest sense of meaning. Every year,
Orava cultural centre prepares more
than 20 programs, for 20 regional,
county, national and international
competitions, tens of exhibitions and
almost 100 educational events for 63
villages and towns of Orava.
ORAVA CULTURAL CENTRE in Dolný
Kubín is a professional program and
consulting centre for culture and education in the region. As an originator
and co-organizer of important cultural
events in Orava, it organizes mainly
festivals, competitions, shows, exhibitions, workshops and educational activities in the sphere of traditional and
contemporary culture. It cooperates
with local and regional administration,
the third sector and other partners
in Slovakia and abroad. It documents,
presents and searches for the
activities of nonprofessional and local
culture, professionally helps groups,
but also individuals and promotes
cultural and tourist potentials of the
region. In educational proceeding
it aims to increase knowledge
and abilities of Orava inhabitants,
ORAWSKI OOERODEK KULTURALNY
w Dolnym Kubinie jest ośrodkiem
programowym i doradczym do spraw
kultury i edukacji w tym regionie. Jako
twórca i wspó³organizator powa¿nych
imprez kulturalnych na Orawie, organizuje przede wszystkim festiwale,
konkursy, wycieczki, wystawy, warsztaty twórcze i edukacyjne w dziedzinie
kultury tradycyjnej i wspó³czesnej.
Aktywnie wspó³pracuje z samorz¹dem
miejscowym i regionalnym, z sektorem trzecim i innymi partnerami
ze S³owacji i z zagranicy. Orawski
Ośrodek Kulturalny co roku zorganizuje ponad 20 imprez kulturalnych,
oko³o 20 konkursów regionalnych,
powiatowych, wojewódzkich
i miêdzynarodowych, dziesi¹tki
wystaw i prawie setkê przedsiêwziêæ
edukacyjnych dla 63 miejscowości
i miast Orawy.
KULTÚRA / CULTURE / KULTURA
33
34
35
35
34. ORAVSKÁ KNIŽNICA
A. HABOVŠTIAKA
Samuela Nováka 1763/2
026 01 Dolný Kubín
tel. +421 43 586 22 77
[email protected]
www.oravskakniznica.sk
ORAVSKÁ KNIŽNICA A. HABOVŠTIAKA pôsobí ako kultúrne,
výchovné a informaèné centrum
a poskytuje svoje služby pre
všetky vekové, sociálne a profesijné
skupiny obyvate¾ov. Knižnièný fond
tvorí 91 000 kníh a špeciálnych
dokumentov zo všetkých vedných
odborov. Vyh¾adáva a rezervova si
literatúru je možné aj prostredníctvom
on-line katalógu. V priestoroch prízemia sa nachádza èitáreò. Knižnica
umožòuje prístup k internetovým
stránkam - spoplatnený aj bezplatný,
zhromažïuje a sprístupòuje tlaèené
a elektronické dokumenty obsahovo
súvisiace s regiónom Oravy. Tieto
sú pre návštevníka èasto zdrojom
informácií o navštívenom regióne.
ORAVA LIBRARY OF ANTON
HABOVŠTIAK represents cultural,
educational and information centre
26 | 27
and provides its services for all age,
social and professional groups of
the inhabitants. The library fund is
composed of 91 000 books and
special documents from all science
disciplines. It is possible to search
and book the literature also through
on-line catalogue. On the ground-floor
there is a reading room. The library
makes available the access to web
sites paid or unpaid, it collects and
makes accessible print and electronic
documents, the content of which is
associated with the region of Orava.
They are often a source of information
for visitors of the region.
BIBLIOTEKA ORAWSKA A. HABOVŠTIAKA s³u¿y jako centrum
kulturowe, edukacyjne i informacyjne.
Fundusz biblioteki liczy 91 000
pozycji i specjalnych dokumentów ze wszystkich dziedzin nauki.
Wyszukiwanie i rezerwacja literatury
odbywa siê dziêki temu, ¿e istnieje
katalog on-line. W pomieszczeniach
suteryny znajduje siê czytelnia.
Biblioteka umo¿liwia dostêp do stron
internetowych - za op³at¹ i bezp³atnie,
gromadzi i udostêpnia dokumenty
drukowane, ale równie¿ w formie
elektronicznej, tematycznie zwi¹zane
35
z regionem Orawy. Czêsto s¹ dla
odwiedzaj¹cego Ÿród³em informacji
o zwiedzanym regionie.
35. ORAVSKÉ MÚZEUM
P. O. HVIEZDOSLAVA
Hviezdoslavovo nám.7
026 01 Dolný Kubín
tel. +421 43 581 61 14
[email protected]
www.oravamuzeum.sk
ORAVSKÉ MÚZEUM P.O.HVIEZDOSLAVA v troch okresoch regiónu
Orava spravuje 10 objektov, z ktorých 7 je vyhlásených za národné
kultúrne pamiatky. Radí sa medzi
najstaršie múzeá na Slovensku,
vzniklo v roku 1868. Na základe
vedeckých a múzejných výskumov
buduje zbierkový fond hmotných
dokumentov o prírode a spoloènosti, ktoré tvoria súèas kultúrneho
dedièstva, so zameraním na región
Oravy a život a dielo P. O. Hviezdoslava. Je špecializovaným múzeom
s celoslovenskou pôsobnosou pre
oblas dokumentácie života Goralov
na Slovensku.
ORAVA MUSEUM OF P. O. HVIEZDOSLAV, in three districts of Orava region,
administers ten objects, seven of which
are declared for national cultural monuments. It is ranked among the oldest
museums in Slovakia, it was founded
in 1868. Following the scientific and
museum research works it builds up the
collection fund of material documents
about the nature and society which are
part of the cultural heritage oriented
towards the region Orava and the life
and work of P. O. Hviezdoslav. It is
specialized museum with nationwide
competence for the documenting of the
life of Gorals in Slovakia.
MUZEUM ORAWSKIE P.O.HVIEZDOSLAVA jest administratorem 10 obiektów,
z tego 7 zg³oszonych jako Narodowy
Zabytek Kultury, w trzech powiatach
regionu Orawy. Muzeum by³o za³o¿one
w 1868 roku i nale¿y do najstarszych
na S³owacji. Na podstawie badañ naukowych i muzealnych buduje fundusz
zbiorowy dokumentów materialnych
o przyrodzie i spo³eczeñstwie, które
tworz¹ czêśæ dziedzictwa kulturowego
regionu Orawy, ¿ycia i twórczości P. O.
Hviezdoslava. Muzeum obejmuje obszar
ca³ej S³owacji, dokumentuje ¿ycie
wszystkich Górali na S³owacji.
KULTÚRA / CULTURE / KULTURA
35
36
36
36. KOSTOL SV. KATARÍNY
ALEXANDRIJSKEJ
Radlinského ul.
Dolný Kubín
KOSTOL SV. KATARÍNY ALEXANDRIJSKEJ je najstaršia pamiatka v meste.
Jeho história siaha až do roku 1380.
Od samého zaèiatku bol zasvätený
sv. Kataríne. V priebehu dejín bol
viackrát prestavaný a menil majite¾a
– v tých èasoch platila zásada:
„cuius régio, eius religio” – koho
panstvo, toho náboženstvo. V rokoch
1880–1887 sa realizovala dôkladná
prestavba a v tomto stave zostáva
dodnes. V interiéri zaujme návštevníka
neskorogotický krídlový oltár zo zaèiatku 16. storoèia a renesanèný epitaf
rodiny Zmeškalovcov z roku 1622.
THE CHURCH OF ST. CATHERINE OF
ALEXANDRIA is the oldest monument
in the town. Its history touches the
year 1380. At the very outset it was
sacred to St. Catherine. Throughout
the history it was several times rebuilt
and changed the owner in that time it
was valid a principle: ”cuius regio, eius
religio” whose`s the domain, theirs is
the religion. In 1880–1887 a radical
reconstruction was made and in that
status it is up today. In the inner part
of the church visitors` attention will be
caught by late Gothic wing altar from
the beginning of the 16th century and
the renaissance epitaph of the Zmeškal
family from 1622.
KOŚCIÓ£ OEW. KATARZYNY
ALEKSANDRYJSKIEJ jest najstarszym
28 | 29
zabytkiem miasta. Jego historia siêga
do 1380 roku. Od samego pocz¹tku
by³ on poświêcony św. Katarzynie. W przeci¹gu dziejów zosta³
kilkakrotnie przebudowany, zmieniaj¹c
w³aścicieli – w owych czasach by³a
zasada: „cuius régio, eius religio” –
kogo pañstwo, tego religia. W latach
1880–1887 realizowana by³a subtelna
przebudowa a w tym stanie zachowa³
siê do dzisiaj. Wewn¹trz wzbudzi zainteresowanie zwiedzaj¹cych neogotycki o³tarz skrzyd³owy z pocz¹tku XVI
wieku i epitaf renesansowy rodziny
Zmeszkalów z 1622 roku.
37. ÈAPLOVIÈOVA KNIŽNICA
Hviezdoslavovo nám. 7
026 01 Dolný Kubín
tel. +421 43 586 47 80
[email protected]
www.oravamuzeum.sk
Po–Pi / Mo–Fr 9.00–15.00
ÈAPLOVIÈOVA KNIŽNICA je
historická vedecká knižnica založená
zberate¾om Vavrincom Èaplovièom
z Jasenovej. Vo vzácnej zbierke sa
nachádzajú slovenské, európske
a svetové diela. Fond obsahuje 25
prvotlaèí, rukopisy 14.–19. storoèia,
staré tlaèe 16.–20. storoèia,
výtvarnú zbierku a staré mapy.
V súèasnosti je evidovaných 90 670
knižnièných jednotiek. Historický
fond ÈAPLOVIÈOVEJ KNIŽNICE je
aktuálny aj v súèasnej dobe. Každý
èlovek je pozvaný odkrýva jeho
rozmanité bohatstvo a nadèasové
ÈAPLOVIÈ`S LIBRARY is a historical
academic library founded by the antiquarian Vavrinec Èaploviè from Jasenová. In the valuable collection there
can be found Slovak, European and
world-wide works. The fund includes
25 earliest prints, manuscripts from
the 14th–19th century, old printings
from the 16th–20th century, fine-art
collection and old maps. Today there
is registered 90 670 book units. The
historical fund of Èaploviè`s library is
valid also today. Everybody is invited
to discover its miscellaneous wealth
and message. So let accept the
invitation to Èaploviè`s library.
BIBLIOTEKA CZAPLOWICZA jest
historyczn¹ bibliotek¹ naukow¹, któr¹
za³o¿y³ kolekcjoner Wawrzyniec Czaplowicz z Jaseniowej. W unikalnym
zbiorze znajduj¹ siê dzie³a s³owackie,
europejskie i światowe. Fundusz
zawiera 25 pierwodruków, rêkopisy
z XIV XIX wieku, stare druki z XVI XX
wieku, zbiory malarskie i stare mapy.
Aktualnie jest w ewidencji 90 670
pozycji bibliotecznych. Fundusz
historyczny biblioteki Czaplowicza jest
aktualny i w czasach dzisiejszych.
Ka¿dy cz³owiek mo¿e odkrywaæ
bogactwo starej kultury. Proszê wiêc
przyj¹æ zaproszenie do odwiedzenia
biblioteki Czaplowicza.
38. EVANJELICKÝ KOSTOL
Hviezdoslavovo nám.
Dolný Kubín
EVANJELICKÝ KOSTOL a. v. bol
postavený v rokoch 1893–94 na
mieste toleranèného kostola, ktorý bol
znièený požiarom. V jeho predsieni
je umiestnená tabu¾a padlých z rokov
1914–1918. Kostol v roku 1934,
pod¾a návrhu Jána Hálu, vyma¾oval
Anton Bodnár.
EVANGELICAL CHURCH a.v. was built
in 1893–94 on the place of a tolerance church which was destroyed
by the fire. In its antechamber there
is placed a memorial tablet of killed
in the war 1914-1918. In 1934, the
church was painted by Anton Bodnár
according to Ján Hála`s project.
KOŚCIÓ£ EWANGELICKO-AUGSBURSKI zosta³ zbudowany w latach
1893–94 w miejscu kościo³a tolerancyjnego, który zosta³ zniszczony
podczas po¿aru. W jego pomieszczeniu wstêpnym jest umiejscowiona
tablica upamiêtniaj¹ca poleg³ych
z lat 1914–1918. Kośció³ w 1934
roku, wed³ug propozycji Jana Hala,
wymalowa³ Anton Bodnar.
37
38
PAMIATKY A ATRAKCIE / SIGHTSEEING AND ATTRACTIONS / ZABYTKI I ATRAKCJE
posolstvo. Tak prijmite pozvanie
do ÈAPLOVIÈOVEJ KNIŽNICE.
39
41
39. ŽIDOVSKÁ SYNAGÓGA
40. ŽUPNÝ DOM
Hviezdoslavovo nám.
Dolný Kubín
Hviezdoslavovo nám.
Dolný Kubín
Bývalá ŽIDOVSKÁ SYNAGÓGA, dnes
Kino Choè je miestom organizovania
mnohých kultúrno - spoloèenských
akcií koncertov, výstav. Zaujímavá
je svojou pre mesto atypickou
architektúrou a jej niekdajšie poslanie
pripomína pamätná tabu¾a umiestnená na jej fasáde, ktorú v roku 1990
slávnostne odhalil vtedajší prezident
Václav Havel. V minulosti slúžila ako
modlitebòa pre poèetnú židovskú
komunitu v meste.
Budova ŽUPNÉHO DOMU pochádza
z poslednej tretiny 17. storoèia. Bola
postavená v barokovom slohu. V roku
1758 bola spojená so susedným
domom a jej súèasná podoba je
výsledkom obnovy z roku 1893.
Na neobarokovej fasáde budovy je
župný erb Oravy z 18.storoèia. V súèasnosti budova slúži ako výstavné
a administratívne centrum Oravskej
galérie. Usporadúvajú sa tu tiež rôzne
koncertné a divadelné vystúpenia
nadväzujúce na vernisáže výstav
Oravskej galérie, aj samostatné
koncerty v spolupráci so základnými
umeleckým školami.
THE FORMER JEWISH SYNAGOGUE,
today`s cinema Choè is a place of
organizing a number of cultural and
social events - concerts, exhibitions.
It is interesting because of its atypical
architecture and its former function is
commemorated by memorable tablet
on the front side which was solemnly
unveiled in 1990 by the president
Václav Havel. In the past it was used
as a vestry for numerous Jewish
community in the town.
By³a SYNAGOGA ¯YDOWSKA, dziś
Kino Chocz jest miejscem organizowania licznych imprez towarzysko
kulturalnych, koncertów i wystaw.
Ciekawa jest ze wzglêdu na nietypow¹
architekturê, a jej ówczesne przeznaczenie przypomina tablica pami¹tkowa umiejscowiona na jej fasadzie,
któr¹ w 1990 roku uroczyście ods³oni³
wówczesny prezydent Vaclav Havel.
W przesz³ości s³u¿y³a jako miejsce
modlitwy licznej ¿ydowskiej grupy
etnicznej w mieście.
30 | 31
The building of THE COUNTY HOUSE
comes from the last third of the 17th
century. It was built in the baroque
style. In 1758 it was linked to neighbour house and its today`s look is
a result of the reconstruction of 1893.
On the neobaroque front side there is
a coat of arms of Orava from the 18th
century. Today the building serves
as the exhibition and administration
centre of Orava gallery. It organizes
different concert and theatre performances referring to the exhibition
openings of Orava gallery, but also
individual concerts in the cooperation
with elementary art schools.
Budynek DOMU ¯UPNEGO pochodzi
z ostatniej dekady XVII wieku. By³
zbudowany w stylu barokowym.
W 1758 roku zosta³ po³¹czony
z s¹siaduj¹cym budynkiem, jego
40
obecny wygl¹d jest wynikiem
prac restauratorskich z 1893 roku.
Na neobarokowej fasadzie budynku
znajduje siê herb ¿upny Orawy z XVIII
wieku. Aktualnie budynek s³u¿y jako
centrum wystawne i administracyjne
Galerii orawskiej. Odbywaj¹ siê tutaj
ró¿ne koncerty i spektakle teatralne,
nawi¹zuj¹ce do wernisa¿y wystaw
Galerii Orawskiej, jak równie¿ samodzielne koncerty przy wspó³udziale
podstawowych szkó³ muzycznych.
41. KOLONÁDOVÝ MOST
Nábrežie Oravy
Dolný Kubín
Vyh¾adávaným objektom súèasného Dolného Kubína je drevený
KOLONÁDOVÝ MOST ponad rieku
Orava, spájajúci starú èas mesta
so sídliskom Bysterec. Postavený
bol v roku 1994. Je vyhotovený
z dreva, na strechu je použitý
kálaný šinde¾. V jeho bezprostrednej blízkosti sa nachádza tržnica
podobného architektonického rázu.
Na druhej strane v mestskom parku
je situovaný altánok rovnakého štýlu,
slúžiaci ako pódium pre letné koncerty. V Európe sa nachádzal ešte
jeden most podobného charakteru
(vo Švajèiarsku), ktorý však vyhorel.
Much sought-for place of today`s
Dolný Kubín is THE WOODEN COLONNADE BRIDGE over the river Orava,
connecting the old part of the town
with the housing estate Bysterec.
It was built in 1994. It is made only
of wood, the roof is covered by split
shingles. In the direct proximity there
is a market hall of similar architectural
nature. On the other side of the town
park there is situated a garden house
of the same style serving as a stage
for summer concerts. In Europe
there was another bridge of similar
character (in Switzerland) which has
however burnt down.
Wyszukiwanym obiektem ówczesnego Dolnego Kubina jest DREWNIANY
MOST KOLONADOWY ponad rzekê
Orawê, ³¹cz¹cy star¹ czêśæ miasta
z osiedlem Bysterec. Zbudowany
zosta³ w 1994 roku. Ca³y jest z drewna, dach jest kryty gontem rêcznie
ciosanym. Niedaleko st¹d znajduje siê
targ w podobnym stylu architektonicznym. Po drugiej stronie, w parku
miejskim, znajduje siê altana w tym
samym stylu, która s³u¿y jako podium
podczas koncertów letnich. W Europie
istnia³ jeszcze jeden podobny most
o takim charakterze (w Szwajcarii),
jednak sp³on¹³ podczas po¿aru.
PAMIATKY A ATRAKCIE / SIGHTSEEING AND ATTRACTIONS / ZABYTKI I ATRAKCJE
41
42
43
42. HISTORICKÝ CINTORÍN
Aleja Slobody
Dolný Kubín
HISTORICKÝ CINTORÍN získaval svoj
dnešný charakter postupne od roku
1866, keï tu bol pochovaný Leopold
Bruck, roku 1877 Janko Matúška,
neskôr Baltazár Demián, Samuel
Novák, ale hlavne po roku 1921,
keï tu pribudol hrob najväèšieho
slovenského básnika P. O. Hviezdoslava. V nasledujúcich rokoch tu boli
pochovaní ïalší oravskí dejatelia,
spisovatelia a organizátori slovenského kultúrneho života. Cintorín
dokumentuje, že v meste i regióne žili
a pôsobili osobnosti, ktoré i v ažkých
èasoch zasvätili svoj život práci
v prospech celej Oravy.
THE HISTORICAL CEMETERY has
been obtaining its today`s character
gradually since 1866, when there was
buried Leopold Bruck, in 1877 Janko
Matúška, later Baltazár Demián, Samuel
Novák, but mostly in 1921 when there
was added up the grave of the greatest
Slovak poet P. O. Hviezdoslav. In the
following years there were buried other
personalities, writers and organizers
of Orava cultural life. The cemetery
documents that in the town and region
lived and worked people who even in
hard times devoted their lives to work
on behalf of the whole region.
CMENTARZ HISTORYCZNY uzyskiwa³
swój dzisiejszy charakter stopniowo,
pocz¹wszy od 1866 roku, kiedy sta³
32 | 33
siê miejscem ostaniego odpoczynku
Leopolda Brucka. W 1877 roku
spocz¹³ tutaj Janko Matuszka, póŸniej
Baltazar Demian, Samuel Novak.
W 1921 roku znalaz³ tutaj swój grób
najwiêkszy poeta s³owacki – P. O.
Hviezdoslav. W latach póŸniejszych
byli tutaj pochowani znani dzia³acze
orawscy, pisarze i organizatorzy s³owackiego ¿ycia kulturalnego. Cmentarz
jest dokumentacj¹ tego, ¿e w mieście
i w regionie ¿y³y i dzia³a³y osobistości, które w najciê¿szych czasach
poświêci³y w³asne ¿ycie dla Orawy.
43. ŽIDOVSKÝ CINTORÍN
Gäce¾ská cesta
Dolný Kubín
p. Pániková – správkyòa
tel. +421 903 32 24 48
Ïalším nemým svedkom pôsobenia
poèetnej židovskej komunity v meste
je ŽIDOVSKÝ CINTORÍN. Nachádza
sa v tichej èasti mesta smerom
na Kuzmínovo. V minulosti mali Židia
v meste svojho rabína, synagógu
i triedy, v ktorých sa vyuèovali ich deti.
Židovská komunita žila s ostatnými
v zhode a ich zvyky boli ve¾mi podobné
majoritnému obyvate¾stvu. Cintorín
postupne pustol, no toho èasu je už
udržiavaný a má vlastného správcu.
Other silent witness of Jewish
community activity in the town is
a JEWISH CEMETERY. It is situated
in a quiet part of the town, in the
direction of Kuzmínovo. In the past
the Jewish had their rabbi, synagogue
and classes where their children were
taught. The Jewish community lived
in accord with other and their habits
were very similar to those of majority
inhabitants. The cemetery run wild
gradually but these days it is kept in
repair and it has its own charetaker.
Kolejnym niemym świadkiem dzia³ania
licznej ¿ydowskiej grupy etnicznej w
mieście jest CMENTARZ ¯YDOWSKI.
Znajduje siê w cichej czêści miasta
w kierunku Kuzminowa. W przesz³ości
mieli ¯ydzi w mieście swojego rabbina,
synagogê i klasy szkolne, w których
uczy³y siê ich dzieci. ¯ydowska grupa
etniczna ¿y³a w zgodzie z reszt¹ ludności, ich zwyczje by³y bardzo podobne
do zwyczajów innych ludzi. Cmentarz
po czasie spustosza³, ale dzisiaj jest
ponownie utrzymany, ma w³asnego
opiekuna.
44. KOSTOL POVÝŠENIA
SV. KRÍŽA
Vojtaššákovo nám.
Dolný Kubín
KOSTOL POVÝŠENIA SV. KRÍŽA dominuje centrálnej èasti sídliska Brezovec
týèiaceho sa nad mestom. Stavba má
pôdorys 8-uholníka o opísanej kružnici
36 m, veža s krížom dosahuje výšku
37,5 m. Vo veži sú umiestnené tri zvony. Prvé nadzemné podlažie pozostáva
z hlavnej lode kostola so svätyòou,
pri¾ahlou kaplnkou zasvätenou
Fatimskej Panne Márii a z lode kostola
sa môžeme dosta troma schodišami
na rozsiahly chór. Samotný kostol
je viacúèelový. Okrem svojho eminentného poslania sa tu konajú aj iné
nábožensko-kultúrne podujatia.
THE CHURCH OF ST. CROSS
ELEVATION dominates the central
part of the housing estate Brezovec
rising over the town. The building has
octagon round plan with inscribed
circle of 36 m, the tower with the cross
is 37,5 m high. In the tower there are
three bells. The first overground floor
consists of the main church nave
with the sanctuary, adjacent chapel
sacred to Fatima Virgin Mary and
from the church nave we can get by
three stairways to a large choir. The
church itself is multipurpose. Besides
its eminent function there are held also
other religious and cultural events.
KOŚCIÓ£ PODWY¯SZENIA OEW.
KRZY¯A dominuje nad miastem
w centralnej czêści osiedla Brezovec.
Budynek ma rzut poziomy w kszta³cie
8-k¹ta wpisanego w kr¹g o średnicy
36 m, wie¿a z krzy¿em siêga do wysokości 37,5 m. W wie¿y znajduj¹ siê
trzy dzwony. Pierwsza kondygnacja
to nawa g³ówna kościo³a z o³tarzem
i kaplic¹ poświêcon¹ Fatimskiej Marii
Dziewicy. Z nawy g³ównej kościo³a
mo¿na dostaæ siê na chór przez trzy
klatki schodowe. Kośció³ pe³ni wiêksz¹
ilośæ funkcji. Oprócz swojego podstawowego pos³ania s³u¿y do ró¿nych
spotkañ religijno - kulturalnych.
PAMIATKY A ATRAKCIE / SIGHTSEEING AND ATTRACTIONS / ZABYTKI I ATRAKCJE
44
45
46
47
48
45. HVIEZDOSLAVOVO
NÁMESTIE
stone houses which we can admire
also today in a reconstructed form.
HVIEZDOSLAVOVO NÁMESTIE je
základnou stredovekou urbanistickou
pamiatkou mesta. Po jeho obvode
sa nachádza viacero renesanèných
a barokových meštianskych domov.
V stredoveku však nemalo dnešný
rozsah ani podobu. Námestie malo
až do 17. storoèia po svojom obvode
iba drevenú zástavbu . Najväèší
vplyv na zmeny mal prechod sídla
Oravskej župy z Veliènej do Dolného
Kubína v roku 1684. Z tohto obdobia
sa tu zachovalo nieko¾ko kamenných
domov, ktoré v prestavanej podobe
môžeme obdivova podnes.
PLAC HVIEZDOSLAVA - jest
podstawowym średniowiecznym
zabytkiem urbanistycznym miasta.
Po jego obwodzie znajduje siê kilka
mieszczañskich domów renesansowych i barokowych. W średniowieczu
nie odgrywa³ jednak du¿ej roli, mia³
te¿ inny wygl¹d. Plac mia³ a¿ do XVII
wieku po obwodzie tylko drewnian¹
zabudowê. Najwiêkszy wp³yw
na zmianê mia³o przejście siedziby
¯upy orawskiej z Welicznej do Dolnego Kubina w 1684 roku. Z tego okresu
pozosta³o kilka domów kamiennych,
które w przebudowanej formie mo¿na
podziwiaæ do dzisiaj.
HVIEZDOSLAV`S SQUARE is a
basic medieval urban sight of the
town. On its sides there are several
renaissance and baroque burgher`s
houses. However, in the middle
age it didn`t have its today`s form
nor size. Until the 17th century the
square had on its sides only wooden
buildings. The biggest influence on
the changes was the transition of
Orava county residence from Velièná
to Dolný Kubín in 1684. From that
time there are preserved several
34 | 35
46. HVIEZDOSLAVOV
PAMÄTNÝ DOM
Hviezdoslavovo nám.
Dolný Kubín
PAMÄTNÝ DOM P.O.HVIEZDOSLAVA
nájdete oproti jeho pamätníku, na
Hviezdoslavovom námestí. To, že tam
básnik žil a pôsobil viac ako 20
THE MEMORIAL HOUSE OF P. O.
HVIEZDOSLAV can be found opposite
his sculpture. The fact that the poet
worked and lived there more than 20
years is reminded by the memorial tablet
placed on the front side of the house.
Na przeciwko pomnika P. O. HVIEZDOSLAVA jest DOM PAMIÊCI P. O.
HVIEZDOSLAVA. O ¿yciu i twórczości
tego poety, który tutaj ¿y³ ponad 20 lat,
świadczy tablica pami¹tkowa umieszczona na frontowej ścianie budynku.
47. HVIEZDOSLAVOV
PAMÄTNÍK
Hviezdoslavovo nám.
Dolný Kubín
PAMÄTNÍK P. O. HVIEZDOSLAVA
nájdete v hornej èasti historického
námestia pred budovou Èaplovièovej
knižnice, v ktorej je umiestnená
stála expozícia pamätnej izby tohto
významného básnika. Sochu vytvoril
v roku 1936 Fraòo Štefunko. Okrem
nej sa na jednoduchom podstavci
nachádzajú štyri kvádre s reliéfnou
výzdobou, nápismi a textami.
THE MEMORIAL OF P. O. HVIEZDOSLAV can be found in upper part of the
historical square in front of the building
of Èaploviè`s library where is placed
the permanent exposition of the memorial room of this important poet. The
sculpture was made in 1936 by Fraòo
Štefunko. On the simple pedestal there
are, besides the sculpture, also four
block stones with relief decoration,
inscriptions and texts.
POMNIK P. O. HVIEZDOSLAVA znajduje
siê w górnej czêści rynku historycznego przed budynkiem Biblioteki
Czaplowicza, w którym mieści siê sta³a
ekspozycja izby pamiêci tego wybitnego
poety. Autorem pos¹gu z 1936 roku jest
artysta plastyk Franio Sztefunka. Oprócz
g³ównej postaci na pomniku znajduj¹
siê cztery pustaki zdobione reliefami,
z napisami i tekstem.
48. FLORINOV DOM
Kohútov sad
Dolný Kubín
tel. +421 43 586 47 80
[email protected]
www.oravamuzeum.sk
Po–Pi / Mo–Fr 9.00–16.30
So, Ne / Sa, Su 10.00–17.00
Pôvodne farbiarsky DOM T. H. FLORINA - publicistu a kultúrneho dejate¾a
v súèasnosti slúži ako výstavná sieò
Oravského múzea. Prízemie tohto
dvojpodlažného domu je z kameòa,
vrchná èas je èiastoène murovaná
a dopåòa ju zrubová èas. Vybudovaný
bol v 18. storoèí. V objekte je sprístupnená Pamätná izba T.H. Florina
s pôvodným zariadením básnika.
Former dyer`s HOUSE OF T. H. FLORIN a publicist and cultural personalityserves today as an exhibition hall
of Orava museum. The ground-floor
of this two-floored house is made
of stone, upper part is partly bricked
and completed by rustic character.
It was built in the 18th century. In the
building there was made accessible
the memorial room of T. H. Florin with
the poet`s authentic furnishing.
PIERWOTNIE DOM FARBIARZA T.H.
FLORINA - publicysty i dzia³acza
kulturalnego, aktualnie s³u¿y jako sala
wystaw Muzeum Orawskiego. Parter
tego dwupoziomowego budynku
zbudowany jest z kamienia, górna
czêśæ jest czêściowo murowana
i dotworzona w stylu domów z bali
drewnianych. Pochodzi z XVIII wieku.
W budynku jest udostêpniony Pokój
na pami¹tkê pisarza T.H. Florina
z pierwotnym umeblowaniem.
PAMIATKY A ATRAKCIE / SIGHTSEEING AND ATTRACTIONS / ZABYTKI I ATRAKCJE
rokov, pripomína pamätná tabu¾a
umiestnená na prieèelí domu.
49
49
49. PAMÄTNÉ TABULE
Pamätníky a pamätné tabule:
A. Pamätník oslobodenia na Hviezdoslavovom námestí
B. Pamätná tabu¾a Janka Matúšku
na mieste jeho rodného domu
C. Pamätník a busta J. Matúšku
pri katolíckom kostole, pred
školou nesúcou jeho meno
D. Pamätná tabu¾a L. N. Jégého
na fasáde domu, v ktorom sa spisovate¾ narodil, pracoval i zomrel
E. Pamätná tabu¾a A. Radlinského
na fasáde budovy postavenej
na mieste, kde stál jeho rodný
dom
F. Pamätná tabu¾a T. H. Florina
na fasáde Florinovho domu
Monuments and memorable tablets:
A. The Monument of Liberation on
Hviezdoslav`s square
B. The memorable tablet of Janko
Matúška on the place of its native
house
C. The monument and bust of Janko
Matúška next to the Catholic
church, in front of the school
carrying his name
36 | 37
D. The memorable tablet of L. N.
Jégé - on the front side of the
house where the writer was born,
where he worked and died
E. The memorable tablet of A.
Radlinský on the front side of the
building built on the place where
stood his native house
F. The memorable tablet of T. H. Florin
on the front side of Florin`s house
Zabytky i tablice pamiątkowe:
A. Pomnik wyzwolenia na Placu
Hviezdoslava
B. Tablica pami¹tkowa Janka
Matuszki (Janko Matuška) w miejscu, gdzie sta³ jego dom rodzinny
C. Pomnik i busta J. Matuszki przy
kośeciele katolickim, przed szko³¹
z jego imieniem
D. Tablica pami¹tkowa L. N. Jegego
-umieszczona na bud-ynku,
w którym siê pisarz urodzi³,
pracowa³ i zmar³
E. Tablica pami¹tkowa A. Radliñskiego na fasadzie budynku zbudowanego w miejscu, w którym sta³
jego dom rodzinny
F. Tablica pami¹tkowa T. H. Florina
na fasadzie domu Florina
51
50. CHRÁNENÉ STROMY
A. Lipa na ul. Zochovej jej obvod
kmeòa dosahuje 500 cm, výška
stromu je 28 metrov, priemer
koruny 22 m a vek stromu je
úctyhodných 110 rokov.
B. Radlinského jaseò na ulici
Samuela Nováka - obvod kmeòa
je 440 cm, výška stromu je 25
m, priemer koruny 14 m a vek
dosahuje 110 rokov.
Protected trees:
A. The line on Zochova street its
trunk perimeter has 500 cm, the
tree height is 28 m, the crown
diameter is 22 m and the tree is
respectably 110 years old.
B. The ash of Radlinský is on Samuel
Novak street - its trunk perimeter
has 440 cm, the tree height is 25
m, the crown diameter is 14 m
and the tree is 110 years old.
Drzewa pod ochroną:
A. Lipa przy ulicy Zochowej - obwód
pnia osi¹ga 500 cm, wysokośæ
drzewa jest 28 metrów, średnica
korony 22 m, a wiek drzewa jest
godny podziwu 110 lat.
B. Jesion Radliñskiego przy ulicy
Samuela Novaka - obwód pnia
wynosi 440 cm, wysokośæ
drzewa 25 m, średnica korony 14
m a osi¹ga wiek 110 lat.
51. ZVONICA NA BYSTERCI
Bysterecká ul.
Dolný Kubín
HISTORICKÁ ZVONICA uprostred
moderných panelákov je pozostatok
niekdajšieho obdobia, keï na tomto
území ešte v 19. storoèí stáli nízke
rodinné domy. Tieto museli uvo¾ni
miesto novej panelovej výstavbe sídlisku Západ. Zvonica v minulosti
slúžila aj na oznamovanie úmrtia
obyvate¾ov Bysterca.
THE HISTORICAL BELL-TOWER
in the middle of blocks of flats is
a relic of the former period when
on this territory yet in the 19th
century stood low-rise houses.
They had to give place to new panel
buildings - housing estate Západ.
The bell-tower served in the past
also to announce the decease of the
inhabitants of Bysterec.
DZWONNICA historyczna pośród
nowoczesnych wie¿owców
pochodzi z czasów, kiedy na tych
terenach jeszcze w XIX wieku sta³y
niskie domki rodzinne. Te musia³y
ust¹piæ miejsca nowym wie¿owcom
na Osiedlu Zapad. Dzwonnica
w dawnych czasach oznajmia³a
obywatelom Bysterca, ¿e ktoś
z miejscowych umar³.
PAMIATKY A ATRAKCIE / SIGHTSEEING AND ATTRACTIONS / ZABYTKI I ATRAKCJE
50
52
52
52
52. AQUA RELAX
Športovcov 1182/5
Dolný Kubín
[email protected]
www.aquakubin.eu
Atraktívny mestský vodný svet AQUA
RELAX tvorí krytá hala s jedným
ve¾kým a nieko¾kými malými bazénmi.
Vo všetkých návštevníka poteší vyhrievaná voda. Èakajú na Vás rôzne atrakcie od víriviek, cez masážne trysky,
až po rôzne šmýkaèky a tobogány.
Pre všetkých je pripravená aj saunová
èas. Vodný svet i saunová èas sú
v prevádzke 12 mesiacov v roku.
Attractive WATER WORLD AQUA RELAX is composed of covered hall with
one big and several small pools. In
all ones the visitor will be pleased by
heated water. Different attractions are
waiting for you whirlpools, massage
jets, various slides and toboggans.
For everybody there is also a sauna
part. The water world and sauna part
are in service all over the year.
Atrakcyjny świat wody – AQUA
RELAKS tworzy hala kryta z jednym
38 | 39
du¿ym basenem i kilkoma ma³ymi
basenami. Zwiedzaj¹cych pocieszy
woda podgrzewana we wszystkich
basenach. Na odwiedzaj¹cych
oczekaj¹ tutaj ró¿ne atrakcje, takie jak
wirówki, dysze masuj¹ce, zje¿d¿alnie
i tobogany. Dla wszystkich jest
przygotowana równie¿ sauna. Świat
wody i sauny s¹ dostêpne w ci¹gu
ca³ego roku.
53. AREÁL KUZMÍNOVO
Gäce¾ská cesta
Dolný Kubín
Len pár minút od centra mesta sa
nachádza krásny prírodný AREÁL
KUZMÍNOVO ako stvorený na nádhernú prechádzku s výh¾adom na mesto
a panorámu Malej Fatry èi Kubínskej
hole. Na návštevníkov èaká množstvo
sprístupnených trás, na ktorých si
môžu oddýchnu v piatich drevených
prístreškoch, èi na osadených
lavièkách. Vo veèerných hodinách
je areál osvetlený. V zimných mesiacoch je vhodný nielen na prechádzky,
ale aj pre bežecké lyžovanie.
53
Only few minutes from the town
centre there is a beautiful NATURAL
AREA OF KUZMÍNOVO made for
magnificent walks with the view of the
town and panorama of Malá Fatra or
Kubínska ho¾a. There are a lot of accessed paths where visitors can relax
in five wooden shelters or benches.
In the evening hours, the complex
is illuminated. In winter months it is
suitable not only for walks but also for
cross-country skiing.
Tylko kilka minut od centrum miasta
znajduje siê piêkny naturalny AREA£
KUZMINOWO, stworzony do cudownych spacerów z widokiem
na miasto i panoramê Ma³ej Fatry i Gór
na Kubiñskiej Holi. Na zwiedzaj¹cych
czeka mnóstwo dostêpnych szlaków,
na których mog¹ wypocz¹æ pod
piêcioma drewnianymi poddaszami lub
na przygotowanych ³awkach. W godzinach wieczornych area³ jest oświetlony.
W miesi¹cach zimowych nadaje siê nie
tylko do spacerów, ale równie¿ do uprawiania narciarstwa biegowego.
54. BEH NA LYŽIACH
Okolie mesta je ako stvorené pre
nadšencov bežeckého lyžovania.
Množstvo znaèených i neznaèených
trás rôznej dåžky a obtiažnosti
tradiène oèakáva poriadnu nádielku
snehu. K zaujímavým tratiam patria
upravené bežecké trate na Kubínskej
holi, trasa cez Malatinú a Ve¾ké
Borové; Zázrivú, Minèol a Príslop;
Kuzmínovo , Hrádok a Komjatnú.
K tým menej nároèným, no i napriek
tomu atraktívnym patrí trasa okolo
zvieracej obory, v ktorej môžete
zahliadnu jeleniu èi muflóniu zver.
Podrobné informácie o trasách
dostanete v turisticko-informaènej
kancelárii.
The town surroundings are made for
fans of CROSS-COUNTRY SKIING.
A lot of marked and unmarked
tracks of different length and
difficulty traditionally wait for the
snow. There are interesting adapted
tracks on Kubínska ho¾a, through
Malatiná and Velké Borové, Zázrivá,
Minèol, Príslop, Kuzmínovo, Hrádok,
Komjatná. Less difficult, however still
attractive is the one around the game
reserve park where you can catch
sight of a deer or moufflon. Detailed
information is available in the tourist
information agency.
Okolice miasta s¹ jako stworzone dla mi³ośników narciarstwa
BIEGOWEGO. Mnóstwo oznakowanych i nieoznakowanych tras
o ró¿nej d³ugości i stopniu trudności,
tradycyjnie spodziewa siê licznych
opadów śniegu. Do ciekawych tras
nale¿¹ utrzymywane szlaki narciarskie
na Holi Kubiñskiej, trasa przez
Malatinê i Wielkie Borowe, Zazriw¹,
Minczol i Prislop; Kuzminovo, Hradok
i Komjatn¹. Do mniej wymagaj¹cych,
jednak równie¿ atrakcyjnych nale¿y
trasa wokó³ zwierzyñca, w którym
mo¿na zobaczyæ jelenie i muflony.
Szczegó³owe informacje o trasach
mo¿na otrzymaæ w biurze turystyczno-informacyjnym.
ŠPORT A RELAX / SPORT AND RELAX / SPORT I RELAKS
53
56
55. SPRIEVODCOVSKÉ
SLUŽBY
Brezovecká 138/53, Bziny
026 01 Dolný Kubín
+421 918 37 24 49
[email protected]
www.ekotours.sk
Ak ste sa rozhodli strávi dovolenku
na Orave a neviete kde zaèa, môžete
využi ekoturistické sprievodcovské
služby. Pre rodiny, školy i pre nároèných záujemcov sú pripravené balíky
služieb, zamerané na spoznávanie
prírody, kultúry a histórie Oravy.
Nauèíte sa základné techniky prežitia
v prírode: rozkladanie ohòa, získavanie pitnej vody, potravy, orientáciu
v teréne a prežijete nezabudnute¾né
chvíle v náruèí prírody.
If you have decided to spend your
holiday in Orava and you don‘t
know where to start, you can avail
yourselves of ECOTOURIST GUIDE
SERVICES. For families, schools and
demanding persons concerned there
are prepared service packs oriented
towards getting to know the nature,
culture and history of Orava. You will
learn some basic techniques of surviving in nature, making a fire, getting
potable water, food , orientation in
the terrain and you will experience
unforgettable moments in the lap of
nature.
Je¿eli zdecydowali siê Pañstwo
spêdziæ wczasy na Orawie a nie
wiedz¹ Pañstwo, gdzie zacz¹æ, mog¹
Pañstwo skorzystaæ Z EKOLOGICZNYCH I TURYSTYCZNYCH US£UG
40 | 41
NASZYCH PRZEWODNIKÓW. Dla
rodzin, szkó³ i dla bardziej wymagaj¹cych przygotowane s¹ pakiety
us³ug ukierunkowane na poznawanie
przyrody, kultury i historii Orawy.
Mo¿na nauczyæ siê podstawowych
technik prze¿ycia w przyrodzie: rozpalanie ogniska, pozyskiwanie wody
pitnej, potrawy, orientacja w terenie.
Mo¿na prze¿yæ niezapomniane chwile
na ³onie natury.
56. SKIPARK KUBÍNSKA
HOĽA
tel. +421 915 59 53 11
+421 915 77 00 56
+421 917 86 07 48
[email protected]
www.kubinska.sk
SKIPARK Kubínska hoľa – lyžiarske
terény v nádhernej prírode Oravskej
Magury s prekrásnym výh¾adom
na dolnú aj hornú èas Oravy, Nízke aj
Západné Tatry, Choèské vrchy, Malú
a Ve¾kú Fatru sú zárukou nezabudnute¾ného zážitku z lyžovania. K dispozícii sú 2 štvormiestne sedaèkové
lanovky a 8 lyžiarskych vlekov. Celková dåžka upravovaných zjazdových
tratí je 13 km. V stredisku je aj 10 km
bežeckých tratí, detská škôlka, skiservis, predajòa aj požièovòa lyžiarskej
výstroje a dostatoèné množstvo
bezplatných parkovacích miest.
SKIPARK Kubínska hoľa ski terrains in
the beautiful nature of Oravská Magura with exquisite view of down and
upper part of Orava, Low and West
SKIPARK Kubínska hoľa – tereny
narciarskie w przepiêknej przyrodzie
Magury Orawskiej z piêknym widokiem na po³udniow¹ i pó³nocn¹ czêśæ
Orawy, Niskie i Zachodnie Tatry,
Szczyty Choczskie, Ma³¹ i Wielk¹
Fatrê, s¹ gwarancj¹ niezapomnianych
wra¿eñ narciarskich. Do dyspozycji
jest 2 czteromiejscowe wyci¹gy krzese³kowe i 8 wyci¹gów narciarskich.
Ca³kowita d³ugośæ udostêpnionych
tras wynosi 13 km. W ośrodku jest
równie¿ 10 km tras biegowych, przedszkole dzieciêce, ski serwis, sklep i
wypo¿yczalnia sprzêtu narciarskiego
i wystarczaj¹ca ilośæ bezp³atnych
miejsc parkingowych.
57. IN-LINE DRÁHA
Na IN-LINE DRÁHE po nábreží rieky
Orava si môžete zajazdi kedyko¾vek.
Viac informácií o možnostiach
korèu¾ovania a zabezpeèenia potrebného vybavenia poskytne turisticko-informaèná kancelária mesta Dolný Kubín.
You can use in-line lane on the
riverside of the river Orava whenever
you want. More information about
possibilities of skating and securing of
necessary equipment will be provided
in the tourist information agency.
Na in-line ście¿ce w okolicach rzeki
Orawy mo¿na sobie kiedykolwiek
pojeŸdziæ. Wiêcej informacji o mo¿liwościach jazdy na rolkach i o udo-
stêpnieniu potrzebnego sprzêtu udzieli
biuro turystyczno-informacyjne.
58. PLAVECKÁ ŠKOLA
Športovcov 1178/10,
026 01 Dolný Kubín
tel. +421 908 23 43 21
[email protected]
www.skircak.sk
59. POŽIÈOVNA A PREDAJ
LYŽÍ A BICYKLOV
Gäcelská 1754/1,
026 01 Dolný Kubín
tel. +421 907 82 72 64
[email protected]
60. SPINING R-BIKE
Radlinského 1746,
026 01 Dolný Kubín
tel. +421 903 80 24 44
[email protected]
www.r-bike.sk
SPINNING® je energeticky úèinné
skupinové cvièenie na stacionárnych
bicykloch, ktoré spája hudbu, motiváciu a predstavivos do jedného celku
s presne dávkovaným tréningom.
SPINNING® is energetically effective
group exercise on stationary bicycles
which joins music, motivation and
imagination into one entity with exact
rationed training.
SPINNING® jest oddzia³uj¹cym
energetycznie æwiczeniem grupowym
na rowerach stacjonarnych, które
³¹czy w sobie muzykê, motywacjê i
wyobraŸniê w jedn¹ ca³ośæ z dok³adnie dozowanym treningiem.
ŠPORT A RELAX / SPORT AND RELAX / SPORT I RELAKS
Tatras, Choèské vrchy, Malá and
Ve¾ká Fatra, these attributes are the
guarantee of unforgettable experience
from skiing. There are available two
four-seat-chairlifts and 8 automatic
cable pulleys. The total length of
treated ski slopes is 13 km. In the
ski complex there is also 10 km of
crosscountry tracks, kindergarten, ski
service, sport shop and rental service
of skier`s equipment and sufficient
number of unpaid parking places.
61. SPLAVOVANIE RIEKY
ORAVY
Orava Splav
026 01 Dolný Kubín
tel. +421 903 64 55 88
[email protected]
www.oravasplav.sk
V prekrásnych zákutiach Oravy môžete
zaži nielen romantickú dovolenku,
ale aj dovolenku s nádychom dobrodružstva a trochou adrenalínu, ktorý
ponúka divoká voda. V prípade záujmu
je možné zorganizova splav pre všetky
vekové kategórie. Pre vodákov je
zabezpeèená výpožièná služba kompletného vodáckeho vybavenia.
In exquisite corners of Orava you can
have not only romantic holiday but
also adventurous holiday with a bit of
adrenaline which is offered by WILD
WATER. It is possible to organize
going down the river for all age
categories. For water sportsmen there
is provided rental service of full water
sport equipment.
W przepiêknych zak¹tkach Orawy
mo¿na prze¿yæ nie tylko romantyczne
wczasy, ale równie¿ wczasy z nutk¹
przygody i adrenaliny, jakie nam
oferuje dzika rzeka. W przypadku
zainteresowania mo¿na zorganizowaæ
SP£YW WODNY dla wszystkich
kategorii wiekowych. Dla uprawiaj¹cych ten sport zabezpieczone s¹
kompleksowe us³ugi wypo¿yczania
sprzêtu do sp³ywu.
62. VYHLIADKOVÁ PLAVBA
PLŤOU
Oravsky Podzámok
tel. +421 905 35 81 82
[email protected]
www.plte-orava.sk
PLAVBA STAROOTCOVSKOU PLOU
po pokojnej romantickej rieke Orava
42 | 43
je urèená i viacgeneraèným rodinám.
Vode oddaní pltníci vedia všetkých
pútavým sprievodným slovom vtiahnu do histórie našich dedov a pradedov a poodhali tak dávny spôsob
života na rieke - živite¾ke. Záchranné
vesty a na všetko odhodlaní pltníci sú
k dispozícii od mája do októbra.
SIGHTSEEING TRIP ON WOODEN
RAFT on the peaceful and romantic
river Orava is designed also for families
with more generations. To water devoted rafters, with their catching guiding
word, will pull you in the history of our
grand-fathers and great grand-fathers
and lift the veil of the old way of life
on the river - “bread-winner”. Safety
waistcoats and rafters determined for
everything are at your disposal from
May to October.
SP£YW £ÓDK¥ DZIADKA po spokojnej romantycznej rzece Orawie jest
przeznaczony i dla wielogeneracyjnych rodzin. Mi³ośnicy wody, którzy
zachwycaj¹ si¹ p³ywaniem na ³ódkach,
potrafi¹ wzbudziæ zainteresowanie
u wszystkich, opowiadaj¹c o historii
naszych dziadków i pradziadków
i odkrywaj¹c dawny sposób ¿ycia na
rzece - ¿ywicielce. Kaftany ratownicze
i na wszystko przygotowani pracownicy, obs³uguj¹cy ³ódki, s¹ do dyspozycji
od maja do paŸdziernika.
63. TURISTIKA
Dolný Kubín sa nachádza v susedstve
Ve¾kého Choèa, je turistickým
východiskom aj do Oravskej Magury
s Kubínskou ho¾ou, ktorá je významným strediskom lyžiarskych športov.
Z jej otvoreného hrebeòa vidie
èas Oravskej kotliny, Dolnú Oravu
a množstvo kopcov Malej a Ve¾kej
Fatry, Choèských vrchov, Roháèov
i Nízkych Tatier. Pri potulkách urèite
návštevníci natrafia na salaš, kde si
môžu pochuti na èerstvej žinèici,
oštiepkoch a korbáèikoch. Viac
informácií v turisticko-informaènej
kancelárii.
Dolný Kubín is situated in the
neighbourhood of Ve¾ký Choè and it is
a TOURIST point of departure also to
Oravská Magura with Kubínska ho¾a
which is an important centre of winter
sports. From its open ridge you can
see a part of Orava basin, Down Orava and a lot of hills of Ve¾ká and Malá
Fatra, Choèské vrchy, Roháèe and
Low Tatras. While wandering around,
visitors will certainly run across
a sheep farm where they can savour
fresh sheep`s whey or cheese.
Detailed information is available in the
tourist information agency.
Dolny Kubin znajduje siê w s¹siedztwie
Wielkiego Chocza, jest MIEJSCEM
STARTU WYPADÓW TURYSTYCZNYCH do Magury Orawskiej z Hol¹
Kubiñsk¹, która jest znacz¹cym
ośrodkiem sportów narciarskich. Z jej
otwartego grzbietu widaæ czêśæ Kotliny
Orawskiej, Doln¹ Orawê i mnóstwo
górek Ma³ej i Wielkiej Fatry, Góry
Choczskie, Rohacze i Tatry Niskie.
Podczas tu³aczek goście z ca³¹
pewności¹ przybêd¹ na sza³as, gdzie
mog¹ posmakowaæ świe¿ej serwatki z
owczego mleka, spróbowaæ, jak smakuje oscypek i ser wêdzony. Wiêcej
informacji mo¿na uzyskaæ w biurze
turystycznoinformacyjnym.
64. UMELÁ LEZECKÁ STENA
Nemocnièná, Brezovec
026 01 Dolný Kubín
tel. +421 903 56 53 48
[email protected]
www.jamesdk.sk
Kto má záujem, môže si vyskúša
UMELÚ LEZECKÚ STENU, ktorá sa
nachádza v malej telocvièni bývalej ZŠ
Nemocničná na Nemocniènej ulici. Pri
každom lezení je prítomný kvalifikovaný inštruktor, ktorý ochotne pomôže
64
a poradí. K dispozícii je materiál na
požièiavanie pre obèasné návštevy
alebo pre tých, ktorí to chcú skúsi
(lezeèky, sedaèky, lano atï.) Bližšie
informácie na webovej stránke.
Everybody, who is interested, can try
an artificial CLIMBING WALL which
is situated in a small gym of former
primary school in Brezovec, on
Nemocnièná street. When climbing,
there is always a professional
instructor who is ready to help and
give a piece of advice. There is also
available material to be borrowed
by occasional visitors or those who
would like to try it (climbing boots,
seats, rope, etc.). Detailed information
is available on web site.
Kto ma ochotê, mo¿e spróbowaæ si³ na
SZTUCZNEJ OECIANIE WSPINACZKOWEJ, która znajduje siê w ma³ej sali
gimnastycznej by³ej Szko³y Podstawowej Brezovec przy ulicy Nemocnicnej.
Podczas ka¿dej wspinaczki obecny jest
kwalifikowany instruktor, który chêtnie
pomo¿e i doradzi. Do dyspozycji
jest wypo¿yczalnia akcesoriów dla
wszystkich chêtnych, którzy chc¹ siê
wypróbowaæ (buty do wspinaczki,
siode³ka, lina itp.). Bli¿sze informacje
s¹ dostêpne na stronie internetowej.
ŠPORT A RELAX / SPORT AND RELAX / SPORT I RELAKS
62
65
66
65. UMELÁ TRÁVNATÁ
PLOCHA A IHRISKO
NA PLÁŽOVÝ VOLEJBAL
ul. Športovcov ,
026 01 Dolný Kubín
tel. +421 43 586 27 49
[email protected]
www.sportoviskadk.sk
V meste, ktoré je èasto prezentované ako mesto mnohých možností
aktívneho oddychu, nájde návštevník
aj ihriská s umelou trávou a ihrisko
na plážový volejbal. Umelá trávnatá
plocha o rozmeroch 40 x 20 metrov
je oplotená s umelým osvetlením
a lavièkami pre hráèov. Šatne
a sociálne zariadenia sú k dispozícii
na zimnom štadióne. Pre nadšencov
plážového volejbalu je k dispozícii aj
pieskové ihrisko.
In the town, which is often presented
as a town of many possibilities of
active relaxation, the visitor will find
also artificial GRASS COURTS and a
BEACH-VOLLEYBALL COURT. The
artificial grass court with measurements 40 x 20 m is enclosed with
artificial lighting and benches for
players. Changing rooms and toilettes
are available in the winter stadium. At
beach-volleyball fans` disposal there
is a sand court.
W mieście czêsto prezentowanym
jako miasto licznych mo¿liwości
aktywnego wypoczynku, odwiedzaj¹cy znajd¹ równie¿ BOISKA ZE
SZTUCZN¥ TRAW¥ I BOISKO DO
PLA¯OWEJ PI£KI SIATKOWEJ. Boisko ze sztuczn¹ traw¹ o wymiarach
44 | 45
40 x 20 metrów jest ogrodzone,
ma sztuczne oświetlenie i ³awki dla
pi³karzy. Szatnie i pomieszczenia
sanitarne s¹ do dyspozycji na stadionie zimowym. Dla fanów pla¿owej
siatkówki jest do dyspozycji boisko
z piaskiem.
66. MESTSKÉ ŠPORTOVISKÁ
ul. Športovcov
026 01 Dolný Kubín
tel. +421 43 586 27 49
[email protected]
www.sportoviskadk.sk
Zimný štadión nájdete v športovej
zóne mesta na ulici Športovcov,
kde sú situované aj iné športoviská. Korčuľovanie pre verejnosť je
vo večerných hodinách. V súčasnosti
štadión spĺňa všetky kritériá na usporadúvanie medzinárodných hokejových podujatí. V letných mesiacoch
nahrádza ľadovú plochu zimného
štadióna multifunkčné ihrisko, ktoré
je určené na florbal, hokejbal, in-line
hokej, tenis, bedminton a in-line
korčuľovanie.
Zimný štadión nájdete v športovej
zóne mesta na ulici Športovcov,
kde sú situované aj iné športoviská.
Korčuľovanie pre verejnosť je
vo večerných hodinách. V súčasnosti
štadión spĺňa všetky kritériá na usporadúvanie medzinárodných hokejových podujatí. V letných mesiacoch
nahrádza ľadovú plochu zimného
štadióna multifunkčné ihrisko, ktoré
je určené na florbal, hokejbal, in-line
67
hokej, tenis, bedminton a in-line
korčuľovanie.
Zimný štadión nájdete v športovej
zóne mesta na ulici Športovcov,
kde sú situované aj iné športoviská.
Korčuľovanie pre verejnosť je
vo večerných hodinách. V súčasnosti štadión spĺňa všetky kritériá
na usporadúvanie medzinárodných
hokejových podujatí. V letných mesiacoch nahrádza ľadovú plochu zimného
štadióna multifunkčné ihrisko, ktoré
je určené na florbal, hokejbal, in-line
hokej, tenis, bedminton a in-line
korčuľovanie.
67. SQUASH A KARDIOFITNESS
RUFIN
Aleja slobody 1901
026 01 Dolný Kubín
tel. +421 43 238 88 10
+421 917 22 60 57
[email protected]
www.rufin.sk
Po–Pi/Mo–Fr
6.30–22.00
So/Sa
9.00–22.00
Ne/Su
9.00–22.00
Ak hľadáte aktívny relax, pri ktorom
sa dokážete dokonale odreagovať,
príďte si zahrať squash, alebo zacvičiť do kardiofitness. Pre všetkých
záujemcov sú pripravené 2 squash
kurty, 3 bežiace pásy, 2 stepery,
2 stacionárne bicykle, 10 strojov
kruhového tréningu, autotrakčné
lehátko. K dispozícii je aj privátna
sauna (fínska, parná, infra)
a masáže.
If you are in search of active rest to
be able to unwind, come and play
squash or work out in our cardio-fitness. We offer 2 squash courts,
3 treadmills, 2 steppers, 2 stationary
bikes, 10 machines for circle training,
and a traction table. There is also
a private sauna (finnish, steam and
infra) and a possibility of massages.
Jeśli szukasz aktywnego wypoczynku, przy którym można całkowicie
się zrelaksować, przyjdź i zagraj
w squash’a lub skorzystaj z ćwiczeń
cardio. Dla wszystkich kandydatów są
przygotowane dwa korty do squasha,
3 bieżnie, 2 steppery, 2 rowery
stacjonarne i 10- maszyn treningu
okrągłego, krzeslo autotrakcyjne.
Do dyspozycji jest także prywatna
sauna (fińska, parowa, na podczerwień) i masaże.
67
ŠPORT A RELAX / SPORT AND RELAX / SPORT I RELAKS
66
46 | 47
OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
Dolný Kubín ............................ 2
Hotel Park............................... 4
Hotel Green ............................ 4
Hotel Orava............................. 5
Hotel Belez ............................. 6
Hotel U zelenej lipy.................. 6
Penzión Marína ....................... 7
Penzión Villa Helia................... 8
Penzión Koliba ........................ 8
Penzión Kuzmínovo ................ 9
Penzión Kúria ....................... 10
Penzión u Sovy ..................... 10
Penzión Kika ......................... 11
Turistická ubytovňa Kopačka. 11
Ubytovanie v Súkromí Valika . 11
Privát Anna ........................... 12
Ubytovňa ZSŠ Knažia ............ 13
Reštaurácia Anna.................. 14
Reštaurácia Luna .................. 14
Reštaurácia Hotela Orava ...... 15
Reštaurácia Koliba ................ 15
Reštaurácia Lucia ................. 16
Reštaurácia Marína ............... 16
Pizzeria a kaviareň Oáza ........ 17
Reštaurácia Radnica ............. 17
Reštaurácia a kaviareň Rufin . 18
Reštaurácia Savana .............. 18
Hladný vlk............................. 19
Cukráreň arkáda ................... 20
Francúzske bistro.................. 20
Oravská Galéria .................... 22
Kino Choè............................. 23
Mestské kultúrne stredisko .... 24
Oravské kultúrne stredisko .... 24
Oravská knižnica
A. Habovštiaka ..................... 26
Oravské Múzeum
P. O. Hviezdoslava ................ 27
Kostol sv. Kataríny
Alexandrijskej ....................... 28
Èaplovièova knižnica............. 28
Evanjelický kostol ................. 29
Židovská synagóga ............... 30
Župný dom ........................... 30
Kolonádový most .................. 31
Historický cintorín ................. 32
Židovský cintorín................... 32
Kostol Povýšenia sv. Kríža .... 33
Hviezdoslavovo námestie ...... 34
Hviezdoslavov pamätný dom. 34
Hviezdoslavov pamätník ........ 35
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
Florinov dom ........................ 35
Pamätné tabule ..................... 36
Chránené stromy .................. 37
Zvonica na Bysterci............... 37
Aqua Relax ........................... 38
Areál Kuzmínovo ................... 38
Beh na lyžiach ...................... 39
Sprievodcovské služby ......... 40
SKIPARK Kubínska hoľa ........ 40
In-line dráha ......................... 41
Plavecká škola ...................... 41
Požièovna a predaj lyží
a bicyklov ............................. 41
Spining R-bike ...................... 41
Splavovanie rieky Oravy ........ 42
Vyhliadková plavba plťou ....... 42
Turistika ............................... 42
Umelá lezecká stena ............. 43
Umelá trávnatá plocha
a ihrisko na plážový volejbal .. 44
Mestské športoviská ............. 44
Squash a kardiofitness .......... 45
ZYWIEC
NÁME
VYCHYLOVKA
ORAVSKÝ
PODZÁMOK
DOLNÝ
KUBÍN
KRAĽOVANY
MARTIN
RUŽOMBEROK
MSD
VLKOLÍNEC
SLANÁ
VODA
NOWY
TARG
Jablonka
Nowy Targ
NÁMESTOVO
SLANICKÝ
OSTROV
UMENIA
Chyžne
Hladovka
TRSTENÁ
Suchá
Hora
TVRDOŠÍN
ZAKOPANE
ZUBEREC
Liptovská Mara
LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ
PRIBYLINA
Kontakty:
Mestský úrad
tel. +421 43 581 44 54
Obvodný úrad Dolný Kubín
tel. +421 43 581 01 01
Policajný zbor SR v DK
tel. 158
Hasièský záchranný zbor
tel. 150, +421 43 581 23 01
DONsP MUDr. L. N. Jégého
tel. 155, +421 43 586 46 51
Integrovaný záchranný systém
tel. 112
Mestská polícia
tel. 159
Slovenská autobusová doprava
tel. +421 43 586 51 41
Železnice SR
tel. +421 43 589 81 07
Rímskokatolícky farský úrad
tel. +421 43 586 30 73
Evanjelický a. v. farský úrad
tel. +421 43 586 21 18
Slovenská pošta
tel. +421 43 580 51 01
Turistická informačná kancelária
Hviezdoslavovo námestie 1651/2
026 01 Dolný Kubín
telefón: +421 43 581 44 70
mobil: +421 915 04 94 07
e-mail: [email protected]
www.dolnykubin.sk
Vydala: OOCR Klaster ORAVA v spolupráci s Mestom Dolný Kubín
Fotografie: Ladislav Pagáčik, František Rišiaň, Milan Removčík,
Róbert Ullmann a ďalší, Grafická úprava: ZRNO, Dolný Kubín,
Tlač: Pelprint, Dolný Kubín
Download

Turistický sprievodca - SK, PL, EN