TOWARZYSTWO SŁOWAKÓW W POLSCE
Zarząd Oddziału na Spiszu
SPOLOK SLOváKOv v POĽSKU
Obvodný výbor na Spiši
zaprasza na
pozýva na
XXI Dni Kultury Słowackiej w Małopolsce
XXI. Dni slovenskej kultúry v Malopoľsku
PROGRAM:
PROGRAM:
22 czerwca 2014 r. – Nowa Biała
godz. 14.00 - działka przy Centrum Kultury Słowackiej w Nowej Białej
- koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Kacwina
- występy zespołów ze Słowacji: grupa folklorystyczna z Brezovice na
Orawie; dziecięcy zespół folklorystyczny KLNKA z Bratysławy; krajańskich
zespołów: ZF ZIELONY JAWOR z Krempach, ZF SPIŠ z Nowej Białej
- koncert orkiestry dętej im. Františka Móša z Nowej Białej
- prezentacja książki historyk Milicy Majerikovej-Molitoris pt. Vojna po
Vojne oraz książki znanego pisarza Jerzego S. Łątki pt. Zrozumieć Dursztyn
2 lipca 2014 r. – Kraków
- wernisaż wystawy Kamila Kozuba EXPRESJA – Kraków, Galeria Sztuki
Słowackiej TSP, ul. św. Filipa 7, I p.
6 lipca 2014 r. – Podwilk
godz. 14.30 - parking naprzeciwko kościoła św. Marcina
- występy zespołów ze Słowacji: grupa folklorystyczna KÝČERA z Zázrivej
i zespół folklorystyczny ZáZRIvČEK z Zázrivej; krajańskich zespołów:
ZF HAJDUKI z Łapsz Wyżnych, kapela Franciszka Harkabuza, ZF SPIś
z Nowej Białej, mażoretki MAGNES i MAGNESIK z Podwilka, kapela
Krzysztofa Pieronka, teatrzyk ONDREJKO
- prezentacja książki Milicy Majerikovej-Molitoris pt. Vojna po Vojne
Współpraca:
Orawski Ośrodek Kultury Dolny Kubín
Instytut Słowacki w Warszawie
22. jún 2014 – Nová Belá
14.00 hod. - pozemok pri Centre slovenskej kultúry
- koncert Mládežníckej dychovky z Kacvína
- vystúpenia súborov zo Slovenska: folklórna skupina z Brezovice na Orave;
detsky folklórny súbor KLNKA z Bratislavy; krajanské súbory: FS ZELENÝ
JAvOR z Krempách, FS SPIŠ z Novej Belej
- koncert dychovky Františka Móša z Novej Belej
- prezentácia knihy historičky Milice Majerikovej-Molitoris Vojna po Vojne
a taktiež knihy známeho spisovateľa Jerzego S. Łątku Zrozumieć Dursztyn
(Pochopiť Durštín)
2 júl 2014 – Krakov
- vernisáž výstavy Kamila Kozuba EXPRESIA – Krakov Galéria slovenského
umenia SSP, ul. św. Filipa 7, I. posch.
6. júl 2014 – Podvlk
14.30 hod. - parkovisko oproti kostolu sv. Martina
- vystúpenia súborov zo Slovenska: folklórna skupina KÝČERA zo Zázrivej
a detský folklórny súbor ZáZRIvČEK zo Zázrivej; krajanských súborov:
FS HAJDUKY z vyšných Lápš, kapela Františka Harkabuza, FS SPIŠ z Novej
Belej, dychovka z Podvlka, mažoretková skupina MAGNES a MAGNESIK
z Podvlka, kapela Krištofa Pieronka, divadielko ONDREJKO
- prezentácia knihy historičky Milice Majerikovej-Molitoris Vojna po Vojne
Spolupráca:
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín
Slovenský inštitút vo varšave
Download

XXI Dni Kultury Słowackiej w Małopolsce