Program
Austria Showcase: Rakúski poskytovatelia vzdelávania
Hotel Falkensteiner Bratislava I 11.02.2014
www.advantageaustria.org/sk
08.30 – 09.00
REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
09.00 – 09.15
PRIVÍTANIE A OTVORENIE PODUJATIA
Mag. Patrick Sagmeister, Obchodný radca Rakúskeho veľvyslanectva
Dr. Markus Wuketich, Rakúsky veľvyslanec na Slovensku
09.15 – 09.45
PRIVÍTANIE ŠTÁTNYM TAJOMNÍKOM MINISTERSTVA ŠKOLSTVA
Ing. Štefan Chudoba, PhD., štátny tajomník Ministerstva školstva
PREZENTÁCIA ZÁSTUPKYNE SLOVENSKÉHO ŠKOLSTVA
JUDr. Mgr. Zuzana Štrbíková, Riaditeľka Národného inštitútu pre celoživotné
vzdelávanie
09.45 – 11.15
PREZENTÁCIE ZÚČASTNENÝCH RAKÚSKYCH FIRIEM
Krátke, maximálne 8 minútové prezentácie rakúskych poskytovateľov vzdelávania










Mag. Alexander Rosegger
dieBerater
ITM College and University Studies
Management Seminar Sales Akademie
Next Level Consulting
Österreich Institut (OEI)
Trialogis Organisationsberatung Mediation
Webster University Vienna
WIFI International
WU Executive Academy
11.15 – 11.45
PRESTÁVKA NA KÁVU / PRÍPRAVA WORKSHOPOV
B2B ROZHOVORY MEDZI VYSTAVOVATEĽMI A ÚČASTNÍKMI
11.45 – 13.00
WORKSHOPY
MOŽNOSŤ RAKÚSKYCH FIRIEM VIESŤ JEDEN Z WORKSHOPOV
WORKSHOP I
Management Seminar
Sales Akademie
dieBerater
ITM - College
kvalifikačné školenie
orientované na potreby
manažérov
EBC*L (European
Business Competence*
Licence) – How to foster
entrepreneurial
thinking/Intrapreneurship of
employees? Best Practice
examples of renowned
companies who achieved
this with EBC*L trainings
The exciting Fields of
Tourism - Different Types
of Tourism & Working
Fields in Tourism
Mag. Dr. Michael Linnert,
MBA - anglicky
MMag. Victor Mihalic, Mag.
Andrej Steiner – anglicky
Karoline Schönbeck anglicky
WORKSHOP II
Trialogis
WIFI International
Webster University
Conflict Management and
Mediation - Methods for
Conflict Management at the
Workplace
Neurotechnologie:
Tréning mozgu
The American University with
a Global Perspective - get
your BA, MA or MBA in the
heart of Europe
Dr. Stephan Proksch –
anglicky
Tomáš Zdechovský –
slovensky/anglicky
Daphna Berger - anglicky
WORKSHOP III
13.0 – 13.30
Next Level Consulting
Österreich Institut (OEI)
WU Executive Academy
Ukážka tréningu
projektového manažmentu
- tréning „Projekty plánovať
& spustiť“
Názov: Nemčinu na plný
plyn - "Na workshope sa
môžete zúčastniť na jednej
hodine kurzu . ..sprint a
zažiť, ako tento špeciálny
kurz funguje
Leadership [email protected]
- Innovative Concepts in
Executive Education at
Europe’s largest Business
University - Best Practice
Example
Ing. Lubomir Slocik slovensky
Lucia Boledovicova –
slovensky
Neshat Akbari, B.A. anglicky
SPOLOČNÝ OBED A NETWORKING
Download

Program Austria Showcase