Návrhy zmien územného plánu
• Predstavenie nového starostu a obecného
zastupiteľstva
• Územný plán
– Cyklotrasa Ukrajina
– Vstupná brána – Letanovský mlyn
– Kláštorisko
• Koncepcia NP Slovenský raj
• Diskusia
Obec Letanovce, Slovenského raja 55, 05313 Letanovce, IČO:00329304, t.č. 053 4299517, mob. 0907 922 064 email: [email protected]
Predstavenie nové starostu a
zastupiteľstva
Slavomír
Zahornadský
(starosta)
Mgr. Zuzana
Lesňáková
(zástupca starostu)
Ján
Šefčík
Ing. Ján
Vronč
Ivan
Krompaský
Mgr. Pavol
Toporcer
Štefan
Trojan
Ing. Dušan
Kažmír
Mgr. Nikola
Zvalená
Stanislav
Gábor
Obec Letanovce, Slovenského raja 55, 05313 Letanovce, IČO:00329304, t.č. 053 4299517, mob. 0907 922064 email: [email protected]
Návrhy zmien územného plánu
Územný plán
• Cyklotrasa Ukrajina
• Vstupná brána – Letanovský
mlyn
• Kláštorisko
Obec Letanovce, Slovenského raja 55, 05313 Letanovce, IČO:00329304, t.č. 053 4299517, mob. 0907 922064 email: [email protected]
Územný plán: Cyklotrasa
Obec Letanovce, Slovenského raja 55, 05313 Letanovce, IČO:00329304, t.č. 053 4299517, mob. 0907 922064 email: [email protected]
Návrhy zmien územného plánu
Bývala osada - stav 2013
Obec Letanovce, Slovenského raja 55, 05313 Letanovce, IČO:00329304, t.č. 053 4299517, mob. 0907 922064 email: [email protected]
Návrhy zmien územného plánu
Obec Letanovce, Slovenského raja 55, 05313 Letanovce, IČO:00329304, t.č. 053 4299517, mob. 0907 922064 email: [email protected]
Územný plán - Kláštorisko
Obec Letanovce, Slovenského raja 55, 05313 Letanovce, IČO:00329304, t.č. 053 4299517, mob. 0907 922064 email: [email protected]
Návrhy zmien územného plánu
Obec Letanovce, Slovenského raja 55, 05313 Letanovce, IČO:00329304, t.č. 053 4299517, mob. 0907 922064 email: [email protected]
Návrhy zmien územného plánu
Diskusia
• Plány a vízie NP Slovenský raj
• Možnosť spolupráce a ekologických aktivít
Obec Letanovce, Slovenského raja 55, 05313 Letanovce, IČO:00329304, t.č. 053 4299517, mob. 0907 922064 email: [email protected]
... Urobíme vždy viac ako
je naša povinnosť
Obec Letanovce, Slovenského raja 55, 05313 Letanovce, IČO:00329304, t.č. 053 4299517, mob. 0907 922064 email: [email protected]
Download

Prezentácia k tejto zmene územného plánu