www.jekacs.cz, e-mail: [email protected]
PRŮVODCE PRO VEDOUCÍHO SKUPINY
SLOVENSKO
SLOVENSKÝ RÁJ
LETNÍ POBYTY
2013
JEKA–CS, K Lomu 889, 252 29 Dobřichovice, Praha západ,
tel. 257 712 049, 602 398 263, 602 215 376, fax: 257 710 307, 257 710 388
Vážení přátelé,
organizace JEKA oslavila již 53. výročí činnosti neziskové organizace se sídlem v Bruselu. Naším cílem je
organizování cenově dostupných skupinových letních, ale i zimních pobytů pro mládež v zahraničí.
Nezisková organizace JEKA se ve své náplni věnuje hlavně mládeži, styl ubytování je proto řešen tak, aby byl
cenově dostupný a odpovídal co nejvíce těm, kteří přijeli spíše za přírodou a sportem, nikoliv jen za
odpočinkem v chatě. Základna je vybudována hlavně pro mládež a proto nečekejte v našich ubytovacích
zařízeních komfort jako na hotelovém pokoji. Pokud máte ve skupině dospělé osoby, musíte tyto skutečnosti
akceptovat.
Nyní s naší organizací JEKA-CS budete cestovat na Slovensko, do Národního parku Slovenský ráj.
Bez ohledu na počet účastníků pobytu je každá skupina ubytována v samostatném ubytovacím domě.
V jednotlivých ubytovacích domech Jeky není personál, proto si účastníci pobytu sami vaří a dbají na udržování
pořádku po celou dobu pobytu.
Jedním ze specifik naší organizace je to, že nenutíme skupinám pevně daný program, ale respektujeme
jejich odlišnost a dáváme jim možnost vytvořit si podle naší nabídky vlastní program, který nejlépe odpovídá
složení a „duchu“ skupiny. Skupina se nemusí podřizovat nějakému stanovenému programu nebo hotelovému
řádu. Program a denní režim určuje vedoucí podle zaměření skupiny a věku účastníků.
Uděláme maximum pro to, abychom tímto dokumentem pomohli všem účastníkům pobytu připravit si pobyt co
nejvíce aktivní a pestrý. V průvodci naleznete výběr turistických výletů, sportovních a kulturních aktivit pro
sestavení programu „na míru“, naleznete zde ceny, otevírací a provozní doby a praktické rady.
České skupiny mají v základnách Jeky velmi dobrý zvuk. Zástupci belgické Jeky oceňují naši slušnost a
vychovanost, udržování pořádku v domech a dobrou kvalitu úklidu před odjezdem, turistickou aktivitu a
samostatnost skupin. Dělejte, prosím, vše pro to, abychom si tuto dobrou pověst udrželi a aby naše prestiž
stále stoupala.
Žádáme hlavního vedoucího, aby se všemi níže uvedenými podmínkami seznámil všechny účastníky pobytu,
aby mohli zvážit a rozhodnout se, zda za těchto podmínek s námi chtějí nebo nechtějí jet. Pro snadnější
představení pobytu členům skupiny slouží také ukázkové videokazety a DVD, které je možné si vypůjčit
v kanceláři Jeky.
Tento dokument však v žádném případě nenahrazuje všeobecné a rezervační podmínky, které jsou součástí
katalogu a smlouvy.
Obsah
ZÁKLADNÍ ZÁSADY, KTERÉ BY MĚLI ZNÁT ÚČASTNÍCI POBYTU .................................................... 3
PRAKTICKÉ INFORMACE ...................................................................................................................... 5
INFORMAČNÍ MINIMUM ......................................................................................................................... 8
SPIŠ A CENTRA REGIONU ................................................................................................................... 11
SLOVENSKÝ RÁJ A NÁRODNÍ PARK SLOVENSKÝ RÁJ ................................................................... 15
KOUPALIŠTĚ, BAZÉNY A SPORTOVIŠTĚ .......................................................................................... 17
AKTIVITY………….. .............................................................................................................................. 19
LANOVKA VE SLOVENSKÉM RÁJI ..................................................................................................... 21
JESKYNĚ…………… ............................................................................................................................ 22
MUZEA…………….. .............................................................................................................................. 24
TURISTIKA VE SLOVENSKÉM RÁJI.................................................................................................... 27
LANOVKY A HORSKÉ CHATY VE VYSOKÝCH TATRÁCH ................................................................. 30
ATRAKTIVNÍ VZDÁLENĚJŠÍ CÍLE A NÁVRHY PROGRAMŮ .............................................................. 32
STRAVA A UBYTOVÁNÍ ........................................................................................................................ 39
ÚDRŽBA UBYTOVNY ........................................................................................................................... 40
KONTAKTY………………… .................................................................................................................. 41
LÉKAŘSKÁ POMOC, KRIZOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA .......................................................................... 42
2
ZÁKLADNÍ ZÁSADY, KTERÉ BY MĚLI ZNÁT ÚČASTNÍCI POBYTU
Ubytování:
Každá skupina, velká či malá, je ubytována v domě, který má sama pro sebe. Domy pro konkrétní skupiny jsou
rozdělovány centrálně v kanceláři Jeky Brusel, takže pracovník Jeky-CS nemůže do přidělování nijak
zasáhnout. Měřítkem pro určení domu je zejména minimální a maximální ubytovací kapacita, která je
stanovena jednotlivě pro každý dům. Vedoucí však může již při rezervaci vyjádřit „preferenci“ určitého domu,
ke které JEKA Brusel přihlédne, pokud je dům ještě volný a změní jej jen ve zcela výjimečných případech
z technických důvodů.
JEKA Brusel v této základně ve Slovenském ráji pronajímá dům vždy pro každou jednotlivou skupinu zvlášť
od slovenských majitelů. Proto také za tyto domy neodpovídá, ale Vaše případné připomínky předá majiteli.
O přidělení konkrétního domu jste informováni asi měsíc před odjezdem skupiny do místa pobytu. Stejně jako
v ostatních základnách, jedná se i zde o jednoduché ubytovací objekty sloužící turistům a mládeži z celého
světa, v žádném případě nejde o ubytování hotelového typu.
Pokoje jsou většinou vybavené palandami (2, 4, 6, 8, 10 lůžek). Koupelny, toalety a sprchy jsou převážně
společné, sociální zařízení minimálně 1 WC/sprcha připadá na max. 10 účastníků. Domy jsou bez personálu,
vybavení je kvalitní, ale prosté, vše je podřízeno účelu, tj. rekreace pro skupiny mládeže.
K večernímu posezení a společným skupinovým aktivitám slouží jídelna.
Ubytovací domy jsou různé: nelze hovořit o lepších či horších domech, každý má ze subjektivního hlediska
svoje výhody a nevýhody.
Stravování:
JEKA zajišťuje a dodává skupině kvalitní potraviny na přípravu jednoho teplého a dvou studených jídel denně
podle jídelníčku, který obdrží vedoucí skupiny před odjezdem.
Potraviny jsou dodávány pro společnou přípravu a společné stolování, nikoliv pro spotřebu jednotlivců nebo
jednotlivých rodin. Většina hlavních jídel je dodána profesionálně připravená a zamrazená, účastníci je pouze
ohřejí. Ve stravovacím systému Jeky není stanoven určitý příděl na jednotlivce nebo na skupinu, ale dodávka
potravin je dostatečná.
Pracovníci, kteří dodávají potraviny denně do domu, upraví množství některých potravin (kromě porcí masa,
ovoce, sladkostí atd.) podle požadavku vedoucího skupiny tak, aby bylo jídla dostatek.
Zbylé potraviny po připravení cestovního balíčku zůstávají na místě.
Doprava:
Součástí zájezdu s Jekou CS je doprava skupiny do místa pobytu a zpět, i místní výlety průměrně do 50 km
denně. Počet účastníků nesmí přesáhnout kapacitu autobusu, každý – i malé děti, musí mít svoje sedadlo.
Pro každou cestu je stanoven jízdní řád, který je nutno dodržet. Jakoukoliv změnu trasy, např. pro prohlídku
zajímavého místa, další nástupní místa anebo luxusnější autobus musí smluvní partner předem projednat
s Jekou CS nejpozději měsíc před odjezdem a případné prodloužení trasy nebo doby jízdy zaplatit.
Za dodržení trasy, bezpečnostních přestávek a rychlosti jízdy odpovídá řidič. Vedoucí skupiny musí akceptovat
potřeby řidičů, jako povinný odpočinek, hygienické a bezpečnostní přestávky apod.
Každý z účastníků má nárok uložit do zavazadlového prostoru jedno zavazadlo (raději kufr než krosnu), druhé
menší do autobusu. Pokud veze skupina více zavazadel, je třeba požádat o větší autobus nebo přívěs za
příplatek. Každé zavazadlo označte pevnou visačkou a vizitkou.
Autobusy Jeky zůstávají na místě během pobytu. Po celou dobu pobytu je řidič autobusu ubytován se
skupinou.
Do ceny pobytu jsou zahrnuty cesty do 50 km denně, kilometry je možno sčítat. Pokud skupina převýší limit
50 km/den, doplatí vedoucí na místě řidiči cenu v Kč za ujeté km a vedlejší náklady jako parkovné, dálniční
poplatky apod. Řidič je plně kompetentní rozhodnout o tom, zda je určená trasa sjízdná a vhodná pro jeho
autobus. Vedoucí projedná svoje požadavky s řidičem vždy předem a na místě mu zaplatí případné cesty nad
rámec limitu. Cena za ujetý kilometr nad limit je 27 Kč/km.
Účastníci skupiny mohou využít po dohodě s řidičem mobilní telefon dopravce za 12 Kč/min na území ČR a
za 50 Kč/min v zahraničí.
Při pobytech delších než 6 dní musí řidič dodržet zákonem stanovený odpočinek trvající 24 hodin. Odpočinkový
den řidiče je možno zvolit kdykoliv, nejvýhodnější je den před odjezdem. Počítejte s tímto omezením při
plánování svých výletů.
Případné stížnosti či připomínky týkající se dopravy vyřizuje vedoucí skupiny v kanceláři Jeky-CS.
Smluvní partner si může zajistit vlastní dopravu za podmínek, které jsou uvedeny v katalogu. V tom případě
3
JEKA CS nenese odpovědnost za pozdní nástup do pobytové základny, zajištění náhradní dopravy pro
mimořádný případ apod.
Skupina s vlastní dopravou, která má počet účastníků celkem méně než 45, musí řidiče zahrnout do počtu
vedoucích zdarma.
Cena pobytu zahrnuje:
ubytování,
spotřebu elektrické energie, plynu a vody,
dopravu autobusy z místa skupiny a zpět,
dopravu na výlety průměrně 50 km denně,
potraviny pro přípravu 3 jídel denně,
pojištění proti úpadku cestovní kanceláře u garančního fondu,
servis v místě pobytu.
V ceně není:
rekreační poplatek,
platí se na místě
Dům Baník a Jánošík
0,50 EUR / os / den – platí všichni bez ohledu na věk
Dům Horáreň a Stefani
0,50 EUR / os / den – platí účastníci nad 15 let
Poplatek vybere zástupce Jeky, který skupinu navštíví a od vedoucího skupiny
převezme seznam účastníků. V první části seznamu bude uveden řidič a vedoucí,
další část seznamu bude obsahovat soupis podle toho, v jakém domě bude skupina
ubytována – buď soupis účastníků nad 15 let anebo soupis všech ostatních
účastníků.
soukromé aktivity
pojištění léčebných výloh, které předepisuje JEKA i pro cesty do zemí EU.
Pobyt a služby s ním spojené
1. Rekreační poplatek:
Skupiny platí na místě rekreační poplatek, který se liší podle místa ubytování - viz výše. Poplatek je třeba
zaplatit co nejdříve, nejpozději do 48 hodin. Potvrzení o zaplacení poplatku slouží k některým slevám, proto jej
noste s sebou.
2. JEKA servis:
Zástupci Jeky Brusel navštěvují skupinu většinou večer. JEKA Vám v místě pobytu zaručuje nepřetržitou službu
prostřednictvím svých dobrovolných pracovníků. Jsou vám k dispozici po celých 7 dnů v týdnu a v případě
potřeby vám poskytnou jakékoliv informace, služby a pomoc. Starají se mimo jiné o zásobování potravinami,
technické záležitosti v domě, poskytnou vám také informace o možnostech výletů, pěších túr, objednání
různých aktivit apod.
3. Místní doprava:
Účastníci, kteří se chtějí oddělit od hlavní skupiny (kterou na místo výletů vozí autobus Jeky), mohou využívat
i služeb místní dopravy: jízdní řád viz příloha Průvodce anebo na webu autobusové společnosti:
Kontakt
Autobusové linky
Eurobus, a.s. Košice DZ Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves, Duklianska 47
00421 53 4421154; 4173138, http://www.eurobus.sk/primestska-doprava/
Spišská Nová Ves - Čingov
Spišská Nová Ves – Mlynky – Dedinky – Dobšinská Ľadová Jaskyňa
4
PRAKTICKÉ INFORMACE
PŘED
ODJEZDEM
Seznam účastníků (jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště a číslo OP/pasu)
zašlete do kanceláře Jeky-CS nejpozději 14 dní před odjezdem.
Všechny vzniklé změny do odjezdu skupiny nahlaste nejdřív telefonem a ihned potvrďte
jakoukoliv Vám dostupnou formou (mail, fax, pošta).
Seznam si připravte také v kopiích pro kancelář Jeky Brusel v Lechtalu, pro řidiče autobusu,
pro obecní úřad v místě pobytu a také pro svou vlastní kontrolu.
Zajistěte, aby účastníci pobytu byli před odjezdem pojištěni.
Zkontrolujte, zda všichni účastníci mají platné cestovní dokumenty.
Do ubytovacího zařízení je nutné vzít pro celou skupinu utěrky na nádobí, případně ubrusy,
papírové ubrousky, koření, sirupy a šťávy.
Pro pohodlnější práci v kuchyni si skupiny mohou přivézt rychlovarné konvice, el. šlehače atd.
Podle zaměření skupiny a uvážení vedoucího si vezměte společenské hry, hudební nástroje,
rádio, přenosný televizor apod.
V případě vlastní dopravy zajistěte povlečení pro řidiče.
Účastníci si s sebou vezmou vlastní povlečení (nebo spacák, prostěradlo a povlak na polštář),
osobní léky.
NA CESTĚ
Ze vzdálenosti cca 100 km od místa pobytu vedoucí zavolá do
kanceláře Jeky a sdělí dobu pravděpodobného příjezdu.
Zároveň oznamte čtyřmístné číslo skupiny, které máte uvedeno
na voucheru.
tel/fax: +421 53 466778
tel.
+421 905 547 052
Tato informace je důležitá zejména při zpoždění, neboť pracovníci kanceláře musí na skupinu
čekat, i když přijede pozdě v noci.
V případě delšího zdržení vždy uvědomte zástupce Jeky CS.
V MÍSTĚ
POBYTU
Příjezd
Při příjezdu do Slovenského ráje ohlásí vedoucí skupiny příjezd v kanceláři Jeky.
Seznam účastníků a voucher
V seznamu účastníků uveďte řidiče pod čarou s výrazným označením „DRIVER“ nebo „BUS
LENKER“. Jinak může dojít k tomu, že JEKA Brusel započítá do platby o jednoho účastníka
víc.
Děti do 2 let uveďte rovněž odděleně ze stejného důvodu.
Vedoucí současně předloží „voucher“, který obdržel před odjezdem od Jeky-CS.
Na něm je uvedeno číslo pobytu, které bylo skupině přiděleno v Belgii a které je platné pro
styk vedoucího skupiny s pracovníky belgické kanceláře.
V kanceláři obdrží vedoucí plánek obce s vyznačením ubytovacího domu nebo pracovník Jeky
doprovodí skupinu k přidělenému domu.
Vedoucí nejdříve dům projde a zkontroluje ho. Uvede zodpovědnou osobu za kuchyň, ubytuje
skupinu a řidiče.
Vedoucí dbá během pobytu na dodržování pořádku a kázně v přiděleném domě a pověří
jednoho účastníka odpovědností za provoz a hygienu v kuchyni.
Vedoucí informuje účastníky průběžně o podmínkách používání turistických tras a dbá na
dodržování zákazu vstupu do uzavřených oblastí. Sleduje počet a pohyb členů.
V místě pobytu je skupina povinna respektovat určité zásady. Za jejich dodržování je
zodpovědný vedoucí skupiny:
 účastníci jsou povinni dodržovat večerní klid od 22:00 hod.,
 skupina nevstupuje na cizí majetek, do kempů, na louky,
 skupina respektuje případné připomínky místních obyvatel,
 děti a mládež jsou pod stálým vedením svých vedoucích a bezcílně se nepotulují
kolem ubytoven,
 skupina dodržuje pořádek v okolí domu i v domě samotném
Případné škody v domě a na inventáři ohlásí a na místě je uhradí.
Před odjezdem zkontroluje pořádek v domě a předá ubytovnu a kuchyni se zbylými
potravinami zástupci Jeky.
5
Velvyslanectví České republiky na Slovensku
adresa
Hviezdoslavovo nám. 8, 811 02 Bratislava
kontakty
+421 2 592 03301, +421592 03303-4
PhDr. Jakub Karfík, velvyslanec
fax +421 2 59203330
úřední hodiny pro veřejnost:
pondělí - pátek: 7:45 - 16:15 hod.
o svátcích pro veřejnost zavřeno
[email protected]
www.mzv.cz/bratislava
Pomoc
v nouzi
konzulát ČR
na Slovensku
Mobilní telefon diplomatické služby:
Linka funguje pouze mimo pracovní dobu
+421 903 287 003 / konzulární služba
zastupitelského úřadu a je určena výhradně
+421 903 767 268 / diplomatická služba občanům ČR v nouzi či ohrožení zdraví a života.
Zastupitelský úřad ČR poskytuje 24 hodin denně v mimopracovní době, ve dnech volna i
o svátcích stálou pohotovost pro případ, že se občané ČR ocitnou z jakýchkoli důvodů
v nouzi (ztráta dokladů, okradení, úraz apod.).
V pracovní době velvyslanectví (7:45 - 16:15 hod.) volejte telefony konzulárního oddělení.
JUDr. Viera JAREŠOVÁ, vedoucí konzulárního úseku
sekretariát +421 2 592 033 03
úřední hodiny pro veřejnost:
pondělí - čtvrtek: 9.00 – 11.00 hod.
Při odcizení nebo ztrátě cestovního dokladu (může dojít k pozbytí i jiných dokladů, např. řidičského průkazu,
občanského průkazu atp.) a při odcizení či ztrátě finanční hotovosti vyhledejte nejbližší policejní služebnu a
případ ohlaste. Požádejte o vystavení potvrzení o nahlášení události, ve kterém bude mimo policejních údajů
uvedeno Vaše plné jméno, datum narození a trvalé bydliště na území ČR.
Doporučujeme českým občanům, aby před zahájením procesu vyřizování nového cestovního pasu
prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Bratislavě vždy předem telefonicky kontaktovali konzulární úsek
zastupitelského úřadu a konzultovali všechny potřebné kroky.
Měna
1. 1. 2009 se Slovensko stalo členem Evropské unie a její oficiální měnou se stalo EUR.
Mince jsou vydávány v hodnotách 1, 2, 5, 10, 20, 50 centů a 1 EUR a 2 EUR.
Bankovky jsou vydávány v hodnotě 5, 10, 20, 50, 100, 200 a 500 EUR.
Na mincích v hodnotě 1 a 2 EUR je vyobrazen slovenský dojitý kříž na trojvrší, který je erbovním znamením
státního znaku Slovenska. Na mincích v hodnotě 10, 20 a 50 centů je vyobrazen bratislavský hrad, na mincích
1, 2 a 5 centů je zonrazen tatranský štít Kriváň, který je považovaný za symbol ochrany svobody a svébytnosti
slovenského národa.
Otevírací doby:
Pracovní doba firem, bank i prodejní doba v obchodech je v zásadě obdobná jako v ČR.
Banky
Po - Pá
9:00- 17:00 hod
Spišská Nová Ves
Všeobecná úverová banka, Letná 33
Prvá komunálna banka, Štefánikovo nám. 10
Unibanka, Odborárov 12
ČSOB, Letná 48
Slovenská kreditná banka, Zimná 83
Čingov
Směnárna v hotelu Čingov, nedaleko JEKA domu Trio
Mlynky
V obci je pouze směnárna v hotelu Slalom
Obchody
Po – Pá
9:00 - 18:00 hod., většina menších obchodů
Po – Ne
8:00 – 20:00/21:00 hod - supermarkety
6
Pošta Spišská Nová Ves
Štefánikovo námestie 7, 052 05 Spišská Nová Ves
+421 53 442 10 00
Otevřeno
Po – Pá
7:00 – 19:00 hod.
So
7:00 – 11:30 hod.
Pošty v menších obcích mívají otevřeno od pondělí do pátku 8.00 - 16.00 hod.
Telefon
Předvolba pro Slovensko
+ 421
Kilometrovník
Spišská Nová Ves - Markušovce
6 km
Spišská Nová Ves - Čingov
7,5 km
Spišská Nová Ves – Levoča
11 km
Spišská Nová Ves – Hrabušice
17 km
Spišská Nová Ves – Podlesok
18 km
Spišská Nová Ves – Spišský hrad
24 km
Spišská Nová Ves – Mlynky
28 km
Spišská Nová Ves - Poprad
28 km
Spišská Nová Ves – Dedinky
33 km
Spišská Nová Ves - Kežmarok
36 km
Spišská Nová Ves - Dobšiná
41 km
Spišská Nová Ves – Betliar
52 km
Spišská Nová Ves – Ochtiná (Ochtinská aragonitová jeskyně)
66 km
Spišská Nová Ves – Krásná Hôrka
67 km
Spišská Nová Ves – Červený klášter (řeka Dunajec)
79 km
Státní svátky a dny pracovního klidu na Slovensku
1. ledna
Den vzniku Slovenské republiky (státní svátek)
6. ledna
Tři krále a vánoční svátek pravoslávných křesťanů (den pracovního klidu)
29. března
Velký pátek (státní svátek)
1. dubna
Velikonoční pondělí (den pracovního klidu
1. května
Svátek práce (den pracovního klidu)
8. května
Den vítězství nad fašizmem (den pracovního klidu)
5. července
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (státní svátek)
29. srpna
Výročí Slovenského národního povstání (státní svátek)
1. září
Den ústavy SR (státní svátek)
15. září
Sedmibolestní Pana Márie (den pracovního klidu)
1. listopadu
Svátek všech svatých (den pracovního klidu)
17. listopadu
Den boje za svobodu a demokracii (státní svátek)
24. prosince
Štědrý den (den pracovního klidu)
25. a 26. prosince
1. a 2. svátek vánoční (den pracovního klidu)
7
INFORMAČNÍ MINIMUM
Země
Slovenská republika je vnitrozemský stát. Na východě sousedí s Ukrajinou, na jihu s Maďarskem,
na jihozápadě s Rakouskem, na západě s Českem a na severu s Polskem.
V roce 2012 zde žilo přibližně 5 404 555 lidí.
Hlavním městem je Bratislava, úředním jazykem je slovenština.
Slovensko se dělí na tři části: Západní, Střední a Východní.
Podnebí
Slovensko se nachází v mírném podnebném pásu. Většinou na jeho území převládají studenější léta a chladné
vlhké zimy s vysokou oblačností. Průměrná teplota ve vyšších polohách, především v Tatrách, činí kolem -4°C,
v nížinách se pohybuje kolem 10°C. V červenci se v nížinách teploty v průměru blíží či přesahují hodnotu
i 20°C.
Zatímco v nížinách při Dunaji průměrné srážky dosahují 570 mm, při návětrných stranách hor se šplhají až
na 1100 mm. Na vyšších vrcholcích hor zůstává sníh až do letních měsíců.
Historický a politický vývoj
První osídlení a Slované
Před příchodem Slovanů v 5. století žili na území Slovenska především Keltové a Germáni.
Prvním „státním útvarem“ na území Slovenska bylo Vanniovo království, jehož součástí byla v 1. stol. n. l.
větší část slovenského území.
Slovanské osídlení se tu objevilo přibližně od 5. století. Od roku 568 země sousedila a byla i pod nadvládou
nomádských Avarů a v 7. století se stala součástí Sámovy říše.
Velkomoravská říše
V roce 791 Karel Veliký porazil Avary a Slované s již rozpadlými kmenovými vztahy vytvořili samostatné
Moravské a Nitranské knížectví. Po roce 833 následovala integrace obou knížectví do celku Velké Moravy,
nazývaného v období vlády Svatopluka Velkomoravská říše. Po zániku Velkomoravské říše se území dnešního
Slovenska stalo součástí Uherského království. Nitransko bylo součástí Uherského království do začátku
12. století.
Habsburkové Osmané a Uhersko
Po bitvě u Moháče roku 1526 nastoupil Ferdinand I. Habsburský na uherský trůn a Slovensko se stalo součástí
habsburského soustátí.
Uherským i českým králem se stal Ferdinand I. z rodu Habsburků. Díky tomuto úspěchu se velmi posílilo
postavení jeho dynastie ve střední Evropě a to i přesto, že velkou část Uherska až do podepsání karlovického
míru roku 1699 okupovala Osmanská říše. Protože bylo Uherské království neustále terčem tureckých výbojů,
byl zřízen úřad a území hlavního kapitána, tedy jedno z velitelství protiturecké obrany, od konce 15. stol. do
zač. 18. stol., (částečně i v Sedmihradsku).
Po osmanské expanzi v bývalém Uhersku se v 16. a 17. století území země dočasně zredukovalo prakticky jen
na hornatou část Slovenska – dnešní rakouskou spolkovou zemi Hradsko (Burgenland) a západní Maďarsko
(Královské Uhersko). Tím se Slovensko stalo jádrem Královského Uherska.
Bratislava se stala hlavním (1536 – 1784, 1848) i korunovačním městem (1563 – 1830), a také sídlem sněmu
Královského Uherska (1542 – 1848).
Trnava pak byla následně sídlem ostřihomského arcibiskupa, čili centrálním městem uherské římskokatolické
církve.
Osvícenecké reformy Marie Terezie a Josefa II. pozdvihly i tuto stále zaostávající část uherské monarchie
(školství, zdravotnictví, první manufaktury, Báňská a lesní akademie v Báňske Štiavnici, toleranční patent,
zrušení nevolnictví, zrušení kontemplativních řádů atd.).
Maďarizace
Roku 1783 se hlavním městem Uher stává opět Budín a objevují se první vlivy maďarizace.
Během 19. století proběhlo v úzkém kontaktu s českým národním hnutím slovenské národní obrození, v rámci
něhož Ľudovít Štúr kodifikoval roku 1846 slovenštinu jako národní jazyk Slováků.
V revolučních letech 1848 – 1849 se Slováci přidali na stranu Rakušanů, aby se oddělili od Uherska a stali se
samostatnou částí Rakouské monarchie. To se jim však nepodařilo.
8
Nejhoršímu tlaku maďarizace čelili Slováci po rakousko-uherském vyrovnaní v letech 1867-1918, kdy Uhersko
získalo větší podíl na rozhodování i nad územím Slovenska. Po Rakousko-uherském vyrovnání 1868
docházelo k likvidaci slovenských škol a modernizace země byla spojená se silnou maďarizací.
Maďarizace, nezaměstnanost a bída na venkově vyústily v masové vystěhovalectví do USA - tady Slováci
tvořili na konci století druhou největší imigrantskou komunitu (po Irech).
Do roku 1918, kdy bylo Slovensko součástí Uherského království (Horní Uhry) trvaly snahy o prosazení
slovenské jazykové autonomie a povznesení slovenské kultury, které byly potírány maďarizační politikou
uherské vlády.
Vznik Československé republiky a Slovenského štátu
Mezi lety 1918 – 1939 se Slovensko s téměř dnešním vytyčením hranic stalo jako samosprávná Slovenská
země součástí nově vzniklé Československé republiky a vymanilo se tak z vlivu Budapešti.
V dobách druhé světové války, 1939 – 1945, získalo Slovensko formální samostatnost jako Slovenská
republika, neoficiálně Slovenský štát, fakticky však bylo satelitem nacistického Německa. V roce 1944 vypuklo
Slovenské národní povstání (SNP) proti nacistickému režimu. Jednotky Hlinkovy gardy se také podílely na
represích vůči obyvatelstvu po potlačeném SNP.
Historie po 2. světové válce
Roku 1945 se země navrátila k Československu, které se v roce 1948 změnilo v socialistický stát. Snaha
o federaci vedla k vytvoření asymetrického modelu institucí například samostatného slovenského sněmu a
vlády. Po komunistickém převratu roku 1948 byly všechny otázky řešené na půdě komunistické strany.
Ze západní poloviny země byl zároveň zahájen masivní plán industrializace Slovenska.
1. ledna 1969, na základě ústavního zákona o československé federaci, byla ustavena Slovenská socialistická
republika (SSR), která spolu s Českou socialistickou republikou (ČSR) tvořila Československou socialistickou
republiku (ČSSR).
Po sametové revoluci v roce 1989 došlo k demokratizaci Československa a ze Slovenska se začaly ozývat
hlasy pro větší autonomii i svrchovanosti. Ústavním zákonem Slovenské národní rady ze dne 1. března 1990
„O názvu, státním znaku, státní vlajce, státní pečeti a o státní hymně Slovenské republiky“ se název změnil na
současný název Slovenská republika. V témž období byl změněn i název České republiky a federace.
K 1. lednu 1993 Česká a Slovenská Federativní Republika zanikla a stávající Slovenská republika i Česká
republika se staly samostatnými státy.
25. července 1997 došlo k úpravě česko-slovenské státní hranice, v jejímž rámci Slovensko výměnou za
slovenskou část osady Sidonie a pozemky ležící na pravém (západním) břehu řeky Moravy a severně od
Sudoměřického potoka, získalo původně moravskou osadu U Sabotů, jakož i moravské pozemky ležící na
levém (východním) břehu řeky Moravy a některé moravské pozemky jižně od Sudoměřického potoka.
Severoatlantická aliance a EU
Dne 29. března 2004 se Slovensko stalo členem Severoatlantické aliance a dne 1. května 2004 spolu
s Českem také členem Evropské unie, v roce 2009 byla v zemi zavedena jednotná evropská měna Euro.
Hospodářství
Slovenský stát je parlamentní republikou s demokratickými institucemi. V hospodářství se vyznačuje převážně
soběstačnou zemědělskou produkcí, modernizovaným průmyslem a rozvíjejícím se sektorem služeb, který
převažuje jak v podílu hrubého domácího produktu, tak pracovní síly. Celkově je ekonomika Slovenska velmi
úspěšná a patří mezi jedny z nejrychleji rostoucích v regionu. Dopravní infrastruktura je vzhledem ke
geografickému profilu země řidčeji rozprostřena, avšak v současnosti dochází k jejímu rozšíření a modernizaci.
V oblasti výroby elektřiny převažují jaderné elektrárny, následované tepelnými a vodními.
Slovenská armáda je integrovaná do struktur NATO, podílí se na zahraničních misích a v současnosti je plně
profesionalizovaná. Z okolních států má Slovensko pevné svazky především s Českou republikou, nelepší se
konfliktější vztahy s Maďarskem.
Jazyk
Úředním jazykem na území celého státu je slovenština. V zemi existuje silná maďarská a romská menšina maďarská populace na jihu země mluví maďarsky, Romové hovoří svojí mateřštinou.
Náboženství
Na Slovensku je na základě ústavy oddělena církev od státu. K římskokatolické církvi se v roce 2010 hlásilo
68,9 % obyvatel, k evangelické církvi augšpurského vyznání (luteránům) 6,9 %, k řeckokatolické církvi 4,1 %,
k reformované křesťanské církvi (kalvínitům) 2,0 % a k pravoslavné církvi 0,9 % obyvatel.
Celkem 13 % obyvatel je bez vyznání. Církve a náboženské organizace s alespoň 20 000 členy mají právo
na úlevy od daní a finanční podporu od státu.
9
Geografie
Severním a středním oblastem Slovenska dominují především rozsáhlé horské masivy, které jsou součástí
Západních Karpat. Ty se dělí na tři části – Vnější, Střední a Vnitřní.
Vnější Západní Karpaty se nacházejí na severu a zahrnují Malé Karpaty, Javorníky a Beskydy.
Střední Západní Karpaty se skládají z Vysokých a Nízkých Tater.
Vnitřní Karpaty postupují dále na jih do Maďarska. Jejich součástí je především Slovenské rudohoří.
V západních oblastech převládají spíše kopce.
Níže položené oblasti jsou ve velké většině na jihu při hranicích s Maďarskem. Dvě nejvýznamnější z nich
představují Podunajská a Východoslovenská nížina, spadající do Panonské pánve.
Nejvyšším bodem je Gerlachovský štít ve Vysokých Tatrách, dosahující výšky 2 655 m.
Přes 31,9 % půdy se využívá k zemědělské činnosti. Ačkoliv byl původní lesní porost vážně narušen
intenzivním kácením a zemědělskou činností, stále lesy pokrývají více než dvě pětiny povrchu.
Vodní toky
Jednu z nejvýznamnějších řek protékajících Slovenskem představuje Dunaj, který spolu s Moravou tvoří
slovenskou jihozápadní hranici. Nejdelším slovenským vodním tokem je Váh.
Mezi další významné řeky patří Hron, Hornád, Bodrog a Poprad.
Na Slovensku jsou častá rovněž horská jezera a minerální i termální prameny.
Převážná část slovenského státu spadá do černomořského úmoří.
Chráněná území
Národní parky, chráněné krajinné oblasti a další přírodní rezervace spravuje Státní ochrana přírody Slovenské
republiky, vytvořená roku 2000.
Nejstarší chráněné oblasti byly ustavovány od roku 1895, první národní park byl zřízen o více jak 50 let později,
roku 1948. V současnosti se na Slovensku nachází 9 národních parků a 14 chráněných krajinných oblastí.
V roce 2004 zasáhla Vysoké Tatry i Slovenský ráj větrná smršť, která silně poškodila zdejší lesní porost a
způsobila škody v hodnotě několika miliard korun.
10
SPIŠ A CENTRA REGIONU
Spiš
Mezi župy, století fungující samosprávné regiony bývalého Slovenska a Uherska, které byly obdařeny
nádhernou krajinou, vzdělaností a kulturou, patří Spiš s ojedinělými soubory umělecko- historických památek,
hlavně z období gotiky. Dnešní Spiš tvoří okresy Levoča, Poprad, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Stará Ľubovňa
a Gelnica, které jsou součástí dvou vyšších samosprávných celků, kraje Prešovského a Košického.
Spiš, to je především krásná příroda, kterou tvoří údolí řek, hory a pohoří: Levočské pohoří s průsmykem
Branisko, štíty Vysokých Tater a kopce Pienin na severu, hory Nízkých Tater a Slovenského rudohoří ohraničují
území z jihu. Nalézá se tu několik Národní parků: Vysoké Tatry, Pieninský národní park s řekou Dunajec,
jedinečné rokliny Slovenského ráje.
Mimo to bylo na území Spiše vyhlášeno více než sto maloplošných chráněných území.
Spišem protékají tři řeky: na sever a do Pobaltí teče Poprad, na východ a do Černého moře teče řeka Hornád a
Hnilec.
Takřka v každé vesnici na Spiši se nacházejí jedinečné umělecké památky, zapsané na Seznamu světových
přírodních a kulturních památek UNESCO, např. Spišský hrad, Spišská kapitula, Žehra a okolí. Naleznete tu
poměrně dobře zachovalá středověká města, zapsaná jako městské památkové rezervace, např. Levoča,
Kežmarok, Podolínec, Spišská kapitula (součást Spišského Podhradí) a Spišská Sobota (součást Popradu).
K národním kulturním památkách patří např. dílo mistra Pavla z Levoče, Chrám sv. Jakuba Levoči, Spišský
hrad, kostel ve Strážkách, Hraničné apod.
Nacházejí se tu tři památkové zóny lidové architektury (Jezersko, Nižné Repaše a Torysky) a 10 památkových
zón (Gelnica, Hviezdne, Markušovce, Smolník, Spišská Nová Ves, Spišské Podhradie, Spišské Vlachy, Stará
Lubovňa, Tatranská Lomnica, Vrbov)
Oblast Spiše byla osídlená neandrtálskými lidmi, jejichž pozůstatky byly nalezeny v Gánovcích u Popradu,
z doby kamenné se našly pozůstatky v Gánovcích a Vyšných Ružbách. I v době bronzové byl Spiš poměrně
hustě osídlený, což dokládají nálezy ze Spišskej Belej, Popradu, Gánovců atd. Z doby počátku našeho
letopočtu je doloženo osídlení v Letanovcích, Batizovcích nebo Velké Lomnici, Keltové měli např. sídlo na
kopci, kde dnes stojí Spišský hrad.
O osídlení Slovanů svědčí několik hradišť, např. v Čingově, nebo Dreveníku u Spišského Podhradí.
V průběhu uplynulých století vznikly na Spiši tři charakteristické městské aglomerace.
Levoča, jako historické centrum Spiše, byla nejbohatším městem a současně i jedním z mezinárodně
nejvýznamnějších měst Uherska. V minulosti byla nazývána slovenským Norimberkem.
Druhým světským centrem bylo město Kežmarok, na jehož historii měla vliv i blízkost Vysokých Tater.
Duchovním centrem Spiše se stala Spišská kapitula, dnes součást Spišského Podhradie. Zde sídlila vrchnost
katolické církve, spišský probošt a kapitula. Už ve 13. století tu byla škola, v 17. stol. jezuitské gymnázium,
později kněžský seminář s vysokou školou a také první učitelský ústav založený r. 1819. Mezi význačné
památky patří románská katedrála s dvěma věžemi nebo kaple rodiny Zápolských.
Významné gotické památky jsou nejen systematicky označeny, popsány a chráněny, ale také jsou veřejnosti
zpřístupněny v jednolitém celku, tzv. Gotické cestě. Jedná se o první tématickou kulturně-poznávací trasu
takového druhu na Slovensku, která představuje skutečné poklady Spiše a Gemeru. Turistický okruh měří
276 km, vede 24 obcemi a 9 městy. Na jednotlivé památky upozorňují hnědobílé informační tabule
s piktogramem ve tvaru gotické klenby.
Trasa je rozdělená do 4 okruhů: spišsko-gemerský okruh, spišský okruh - tatranský (od roku 2000),
spišský okruh - pieninský (od roku 2000) a gemersko - rimavský okruh (od roku 2000).
Na trase se setkáte s dále popsanými výletními cíli, např. Levoča, Kežmarok, Poprad, Žehra, Spišská Kapitula,
Spišská Nová Ves, Spišský hrad, Ochtiná apod, s překrásnými architektonickými památkami a nádhernými
interiéry.
Spišská Nová Ves
Město, označované za vstupní bránu do Národního parku Slovenský ráj, vzniklo spojením německé osady
Neudorf a osady Igló. Je druhým největším městem Spiše a třetím nějvětším Košického kraje – dnes tu žije
cca 39 000 obyvatel.
Jak potvrzují archeologické nálezy, bylo území středního Spiše, kde leží i Spišská Nová Ves, osídlené už
v době Velkomoravské říše slovanským obyvatelstvem – původní slovanská osada se rozprostírala na území
města od nynějšího objektu hospodářského dvora firmy Spišstav až do úrově parku na náměstí.
Po pádu Velké Moravy obyvatelé přesídlili do území mezi nynější Mlynskou ulicí a Redutou. Archeologové
usuzují, že toto byl pravdepodobně historický slovanský Igló.
Od vzniku Velkomoravské říše až do začátku 13. století, kdy se objevuje první písemná zmínka o městě, není
o rozvoji města mnoho zpráv.
11
Po tatarském vpádu, který se přehnal krajinou v první polovině 13. stol., došlo patrně ke značnému snížení
zdejší populace. Proto sem panovník pozval kolonisty, které obdaroval mimořádnými výsadami. Usadili se tu
saští obyvatelé, kteří si svou novou obec Neudorf vybudovali v blízkosti původních slovanských osad. Němečtí
kolonisté vytvořili na základě privilegia Štefana V. z roku 1271 samosprávnou Provincii spišských Sasů.
Znovuosídlení území a usazování kolonistů ale nebylo zcela bez problémů, působili tu proto královi vyslanci,
kteří vytyčovali hranice mezi katastry jednotlivých obcí.
O územním celku na Spiši se zmiňuje listina arcibiskupa Filipa z Ostřihomi (Esztergom), ve které se píše
o „Plebanus de Villa Nova“ - to je první písemná zmínka z 29. 11. 1268.
Zdejší osídlení se stalo od 14. století významným hornickým a řemeslnickým centrem.
Se Spišskou Novou Vsí je velmi uzce spjaté jméno zvonaře Konráda Gaala, který zde založil nejvýznamnějši
zvonařskou dílnu na Slovensku. Jeho zvony můžete na svých stanovištích vidět dodnes.
V blízkých zalesněných horských masívech byla objevena bohatá naleziště železné a mědené rudy, díky nimž
město mohlo vzkvétat. Se spišskou mědí se obchodovalo v celé Evropě. Na území města bylo několik desítek
rudných dolů, které využívaly bohatstvi okolnich městských lesů k pálení dřevěného uhli pro tavíci pece.
V roce 1779 přibylo k 16 dolům na měď ještě dalších 24 dolů na měď a železo.
Dřevo bylo také jako cenná surovina prodáváno na domácím trhu i vyváženo, napřiklad do Krakova, odkud se
zpět dovážela sůl.
Významnými ekonomickými privilegii, kromě práva hornického, bylo i právo obchodní na převážení a
skladování surovin a výrobků. Jedno z nejvýznamnějších privilegií města pochází z r. 1380, kdy kral Ľudovit I.
povolil obyvatelům města pořádat týdenni trhy. V roce 1408 udělil král Sigmund Spišské Nové Vsi privilegium,
kterým povolil kromě týdennich trhů konat take výročni trh, v roce 1435 bylo privilegium rozšířeno na možnost
konat až tři výroční trhy za rok. Na trhy chodili do Spišské Nové Vsi obchodníci nejen z celé Spišské župy, ale
i z Liptova, Gemeru, Šariše a z dalších odlehlejšich oblastí. Nechyběli ani obchodníci z Polska, Rumunska a
Ruska. Trhy tu maji tradici dodnes.
V roce 1412 dal král Zigmund město, spolu s dalšími spišskými městy, do zástavy Polsku, a tato zástava trvala
plných 360 let, až do roku 1772, kdy bylo město Spišská Nová Ves navráceno uherskému králi.
Marie Terezie při dělení Polska získala Halič a spišská města. K nim připojila ještě tři další a vznikla tak
Provincie 16 spišských měst, jejímž sídlem se v letech 1778 – 1876 stala Spišská Nová Ves. Z této doby
pochází budova radnice. Provincie byla zrušena v roce 1876. Od té doby měla Spišská Nová Ves postavení
hornického města.
V letech 1869 – 1871 byla vybudována železniční trať Košice – Bohumín, která vedla také přes Spišskou
Novou Ves. V roce 1874 město postavilo městskou elektrárnu, což vedlo k modernizaci výroby i zlepšení
životních podmínek.
Spišská Nová Ves byla prvním městem ve střední Evropě, která byla bombardována ještě před vypuknutím
2. světové války. Následující období bylo spojené se vznikem první slovenské republiky, jako vyjádřením
slovenské národní suverenity. 2. světová válka připoutala Slovensko k Německu. K ilegálnímu povstání, které
v roce 1944 vytvořilo Slovenskou národní radu, se přidala i Spišská Nová Ves. Slovenská republika zanikla
v roce 1945 příchodem sovětských vojsk.
Po válce byl obnoven česko – slovenský stát, jehož osud byl až do 1. 1. 1993 společný s Českou republikou.
Památky a zajímavosti ve Spišské Nové Vsi
Muzea
Muzeum Spiše
Slovenské technické muzeum s multifunkční expozicí o historii hornictví
Památkové objekty
Gotický farní kostel Kostel Nanebevzetí Panny Marie s nejvyšší kostelní věží na
Slovensku – 87 m
Římskokatolický kostel Neposkvrněného početí Panny Marie z 15. stol., s přilehlými
kapličkami Nejsvětější Trojice, Sv. Anny a Růžencové Panny Marie z 16. stol.
Provinční dům, Letní ul č. 50.
V objektu s krásnou štukovou výzdobou a kartušemi sídlil úřad Provincie 16 spišských
měst. Dnes je tu vlastivědné muzeum.
Reduta, secesní objekt na náměstí dodnes slouží jako divadlo a koncertní síň
Evangelický kostel postavený v klasicistním stylu
Mariánský morový sloup se sochou Immaculaty
Budova radnice v klasicistním slohu, budova gymnázia, měšťanské gotické a
renesanční domy
Pomníky
Socha kpt. Jána Nálepky v parku u evangelického kostela
Památník generála Milana Rastislava Štefánika – u Městského úřadu
Památník Slovenského Národního Povstání – mezi církevním gymnáziem a divadlem
12
Čingov (494 m n. m.)
V kotlině řeky Hornád leží Čingov, největší turistické středisko ve Slovenském ráji. Je oblíbeným místem turistů,
milovníků vodních sportů a rybářů, v zimě je často navštěvované lyžaři. Nachází se tu významné archeologické
naleziště, slovanské osídlení, Hradisko. Nejstarší nálezy objevené v této lokalitě jsou z mladší doby kamenné.
Z Čingova se můžete vydat na Soviu skalu, odkud budete mít nádherný výhled na Čingov a roklinu Prielom
Hornádu. Dolní části rokliny Prielom Hornádu patří mezi nejatraktivnější túry ve Slovenském ráji. Úzký, 16 km
dlouhý kaňon vede na Tomášovský výhľad (667 m. n. m.) s terasou poskytující nezapomenutelný výhled nejen
na roklinu, ale i na vzdálené Tatry. Na krajním hřebeni blíže k Čingovu se nacházejí dvě hory - Ihla a
Kazateľnica.
Spojení
Výletní cíle v okolí
Další výletní cíle
Na Čingov se dostanete autobusem ze Spišské Nové Vsi (7,5km), zastávka
Smižany (4km) nebo vlakem na trati Žilina - Košice, zastávka Spišské Tomášovce
(3 km).
Sovia skala, Tomášovský výhľad, Podlesok (19 km), dolina Bieleho potoka,
Sokolia dolina, Kyseľ, Kláštorisko,
přes Prielom Hornádu z Čingova jsou přístupné Letanovce (9 km) a
Hrabušice (16 km).
Prodloužení trasy až do obce Dedinky v jižní části Slovenského ráje (39 km).
Kláštorisko (790 m n. m.)
Jediné středisko turistiky na území Národního parku Slovenský ráj. První turistický útulek tu byl postavený už
v roce 1923.
Na základech dřívější pevnosti tu byl na přelomu 13. a 14. stol vystavěn kartuziánský klášter. V 15. století byl
obsazen Husity a později zbourán, aby nesloužil jako úkryt loupežníkům. Nyní je postupně obnovován a vede
tudy prohlídková trasa.
Spojení
Do osady Kláštorisko se dostanete pěšky ze Spišské Nové Vsi, Smižan,
Spišských Tomášovců, Letanovců, z Hrabušic anebo Dedinek
Výletní cíle v okolí
Kláštorská roklina, 1,5 km dlouhá rokle začíná u ústí Hornádu a končí na louce
u Kláštoriska. Tuto oblíbenou trasu doplňují vodopády a výstupy na žebřících.
Další výletní cíle
Letanovský mlyn, Podlesok, Suchá Belá, Veľký Sokol, Glac, Róthova roklina,
Prielom Hornadu, Sokolia dolina, Kyseľ, dolina Bieleho potoka, Tomášovský
výhľad a Geravy.
Podlesok
Významné turistické středisko v západní části Slovenského ráje v údolí Veľkej Bielej vody na začátku Prielomu
Hornádu a při ústí rokliny Suchá Belá.
Spojení
Do Podlesku můžete cestovat vlakem ze Spišské Nové Vsi, zastávka Hrabušice
(3 km) - Vydrník (3 km),
anebo autobusem ze Spišské Nové Vsi (16 km) přes Spišský Štvrtok (5 km).
Výletní cíle v okolí
Vhodné východisko na túry do roklin Slovenského ráje - Prielom Hornádu, Suchá
Belá, Veľký Sokol, Kláštorisko, Letanovský mlyn, Kláštorská roklina.
Mlynky
Obec vznikla z původních hornických osad: Mlynky, Palcmanská Maša, Prostredný Hámor, Biele Vody,
Havrania dolina, Rakovec a Sykavka, ležících v údolí řeky Hnilec. V dolech v okolí osad se dobývala měděná a
železná ruda. Začátkem 19. století v Palcmanské Maši podnikatelé Leopold a Samuel Palcmanovi postavili
vysokou pec a hamry. Významný důl byl na Bielych vodách. V obci až do r. 1963 pracoval samostatný důlní
závod, v roce 1966 bylo důlní podnikání v obci ukončeno.
V současnosti z Mlynků vyrostlo oblíbené středisko zimních sportů ve Slovenském ráji. Na severních svazích
Kruhovej je vybudovaná soustava lyžařských vleků a sjezdových tratí, v dolině Bielych vôd lyžařský vlek a
standardní běžecké tratě.
V osadě Biele Vody působil v r. 1931 až 1933 jako učitel Ján Nálepka - pamětní desku naznete na budově
zdejší školy. Po kapitánovi Nálepkovi jsou pojmenované vodopády v Zejmarskej roklině.
Spojení
bus ze Spišské Nové Vsi (26 km) – viz příloha.
Výletní cíle v okolí
Dedinky (7 km), Dobšiná (14 km), přes Zejmarskú roklinu je přístup na Geravy a
dále je možné pešky dojít přes Sokolí dolinu anebo Kyseľ na Kláštorisko nebo
přes dolinu Bieleho potoka až na Čingov (32 km).
13
Dedinky
Dedinky, část obce Dobšinská Maša, leží v Hnilecké dolině u břehů vodní nádrže Palcmanská Maša. Obec
vznikla v r. 1933 sloučením obcí Imrichovce a Štefánovce. Je výchozím místem jak pro pěší turistické
vycházky, tak i pro cyklistiku. Nachází se tu lyžařský vlek a a přímo z obce vede sedačková lanovka na Geravy.
Pozor – lanovka není v roce 2013 v provozu!
Přehrada Palcmanská Maša s nabídkou různých vodních sportů je výborním letním cílem turistů.
Spojení
Výletní cíle v okolí
bus ze Spišské Nové Vsi (33 km) – viz příloha.
Stratená (11 km), Dobšiná (13 km), Mlynky (7 km), přes Zejmarskú roklinu je
přístup na Geravy a dále je možné pešky dojít přes Sokolí dolinu anebo Kyseľ na
Kláštorisko, případně zvolit trasu přes dolinu Bieleho potoka na Čingov (39 km).
Geravy
Lanovkou z obce Dedinky nebo pěšky z obce Mlynky přes Zejmarskú roklinu se dostanete na Geravy, rozlehlou
planinu na jihu Slovenského ráje s velkým množstvím povrchových krasových útvarů, jejíž ohraničení tvoří
vrcholy Suchého vrchu, Červenej skaly, Holého kameňa a Gačovské skaly. Její severní svahy jsou převážně
hustě zalesněné, pozvolna klesají do údolí a tvoří závěr doliny Bieleho potoka. Jižní svahy strmými srázy padají
do údolí Hnilce. Ve srázu jihovýchodního svahu narazíte na atraktívní soutěsku - Zejmarská roklina, která je
dostupná pěšky i na horském kole.
Odtud dále můžete pěšky dojít přes Sokolí dolinu nebo Kyseľ na planinu Glac, Kláštorisko nebo přes dolinu
Bieleho potoka dojít na Čingov. Na Geravách je hustá síť udržovaných lyžařských běžeckých tratí (Memoriál
Jozefa Šlejzáka) a lyžařské vleky umožňující základní lyžařský výcvik na nenáročných svazích.
Zejmarská roklina
Z Dedinek nebo z Mlynek, části Biele Vody, se pěšky dostanete k ústí Zejmarskej rokliny. Je to zpřístupněná
úžina v jižní části Slovenského ráje, vytvořená tokem, který stéká z planiny Geravy. Potok, který jí protéká, ústí
do Hnilca pod osadou Mlynky - Biele Vody. Jeho hlavním zdrojem je vydatný vývěr Zejmarská studňa.
Potok vytváří několikastupňovou soustavu vodopádů pojmenovanou na počest kpt. Jana Nálepky, který působil
jako učitel v osadě Biele Vody. Úžinu zpřístupnili členové Horské služby r. 1963.
Zejmarskou roklinou se dostanete na Geravy a odtud pěšky přes dolinu Kyseľ na Kláštorisko nebo přes dolinu
Bieleho na Čingov.
Havrania skala (1.156 m n. m.)
Ze Stratenského kaňonu, Stratenej, Stratenské píly nebo Gerav se můžete vydat na Havraniu skalu, významný
vrchol v centrální části Slovenského ráje s velmi strmými skalnatými srázy padajícími na jih a jihovýchod do
doliny Veľkého Zajfu. Z Dedinek až ke skále vede naučná stezka. Ve skalnatých svazích Havraní skály se
nachází několik menších jeskyní.
Občasný prameň
Pod Havraní skálou, v Suchej doline, objevíte zvláštní přírodní jev Slovenského ráje - Občasný prameň.
Pramen patří mezi nejznámější a z hydrologického hlediska nejvýznamnější občasné prameny na Slovensku.
První zprávy o něm pocházejí z r. 1861 od E. Helma. Funkci pramene na principu násosky vysvětlil už D. Štúr.
Od r. 1978 zabezpečuje Hydrometeorologický ústav v Košicích ve spolupráci se Správou Národního parku
Slovenský ráj měření pramene. Z pozorování vyplývá, že činnost pramene je nejintenzivnější v jarních
měsících březen - květen, slabší v měsících červen - říjen a velmi zřídkavá v zimním období.
Vývěry vody bývají jedno nebo vícefázové s maximální vydatností 30 – 35 litrů za sekundu, výjimečně až 45
litrů. Maximální vydatnost při jednofázovém vývěru trvá obyčejně hodinu, při vícefázovém vývěru se trvání
maxima prodlužuje. Celý vývěr trvá asi 2 - 3 hodiny. Vývěry jsou podmíněné přítokem vody do podzemních
prostor, nejsou vázané na určitou denní dobu. Teplota vody se pohybuje od 5,2 do 6,4°C.
Důvod zřízení chráněného území: geologickou stavbu tvoří mezozoické, převážně karbonátové horniny
spodního triasu až jury.
14
SLOVENSKÝ RÁJ A NÁRODNÍ PARK SLOVENSKÝ RÁJ
Každý, kdo navštívil Slovenský ráj, jistě bude souhlasit, že jméno této překrásné oblasti je více než výstižné.
Slovenský ráj patří do oblasti Slovenského rudohoří. Na západě hraničí s Nízkými Tatrami, na severu
s Hornádskou kotlinou. Nejvyšším vrcholem ve Slovenském ráji je Ondrejisko (1270 m), v centrální části
dominuje vyhlídkový vrchol Havrania Skala (1155,6 m).
Většinu území Slovenského ráje pokrývají lesy, jež se staly domovem pro celou řadu živočichů. Mezi
nejznámější obyvatele patří medvěd hnědý, vlk obecný či rys ostrovid. Ti však žijí v nepřístupných částech, a
tak pravděpodobnost, že je během vašeho výletu potkáte, je téměř nulová. Spíše vás na vašem putování
budou provázet motýli, ptáci a zajíci a při troše štěstí zahlédnete i koupající se vydru.
Původně byla celá oblast velkým plošným celkem, který postupně toky řek (Hornád, Hnilec) a potoků (Veľký
Sokol, Suchá Belá, Biely potok) rozčlenily na několik velkých a menších plošin (Glac, Geravy). Menší toky tu za
tisíciletí vytvořily pro Slovenský ráj tak typické rokliny s vodopády, například Kyseľ, Piecky, Sokolia dolina,
Zejmarská roklina. Na plošinách se nacházejí krasové jevy – závrty, podzemní jeskyně a díry, například
Dobšinská ľadová jaskyňa, Stratenská jaskyňa, Medvedia jaskyňa, Čertova diera. Převážnou část území tvoří
vápence a dolomity.
V bezprostřední blízkosti NP se nacházejí obce s historickými památkami - Spišská Nová Ves, Markušovce,
Spišský Štvrtok, Hrabušice a turistická střediska - Čingov, Kláštorisko, Podlesok, Dedinky. To jsou také i
výchozí místa pro výlety do Levoči, Vysokých Tater, Nízkých Tater, Pienin, na Spišský hrad, Plejsy apod.
Konfigurace terénu je obtížná pro život člověka, proto ani v současnosti, s výjimkou jihovýchodní části, není
oblast kompaktně osídlená. Člověk se tu dříve mohl živit lovem zvěře a ryb, případně skromnějším chovem
dobytka hlavně na náhorních planinách. Odnepaměti obyvatelé osídlovali spíše okrajové části území
Slovenského ráje, což dokládají i archeologické nálezy - nejstarším neolitickým sídlištěm bylo Hradisko, dalším
významným bylo osídlení na Kláštorisku. Získávání dřeva a lesní práce v těžkých terénech nebyly příliš
výnosné, což se nakonec příznivě odrazilo v zachování původních, případně jen velmi málo porušených,
lesních porostů.
Slovenský ráj je oblíbenou turistickou oblastí. Turisté se přicházejí podívat na nádherně rozkvetlé louky i horské
vrcholy, ale hlavně je přitahuje zdejší svět soutěsek, kaňonů a strží.
Historie turistiky začala v druhé polovině 19. století, kdy byla v jižní části Slovenského ráje objevena Dobšinská
ledová jeskyně. První turistické stezky vznikly na jihu Slovenského ráje, až později i v jeho severní části. V roce
1964 bylo toto vzácné území vyhlášeno chráněnou krajinnou oblastí a roku 1988 národním parkem.
Na území Slovenského ráje je značeno cca 300 km turistických tras, pro poznávání přírody je vytyčeno
5 naučných stezek. Přechody mezi roklinami zabezpečují žebříky, můstky, řetezy apod. Pro vyšší bezpečnost
jsou tyto stezky jednosměrné.
Rokle ve Slovenském ráji
Kláštorská roklina
Kyseľ - bývalý
Veľký Kyseľ
Malý Kyseľ
Piecky
Prielom Hornádu (nejdelší)
Sokolia dolina
Suchá Belá (nejnavštěvovanější)
Tomášovská Belá
Veľký Sokol
Malý Sokol (není zpřístupněný veřejnosti)
Zejmarská roklina
Národní park Slovenský ráj
Geomorfologické hranice Slovenského ráje nejsou totožné s hranicemi národního parku Slovenský ráj. Ten má
rozlohu 19 763 ha a ochranné pásmo 13 011 ha, zabírá tedy celkem 32 774 ha. Přestože je to relativně malá
plocha, počet přírodních zajímavostí, unikátní fauna a flóra vytvářejí skutečný ráj. Díky vápencovému podloží
skal jsou v místní flóře zastoupeny takové druhy rostlin, které se jinde nenacházejí.
Vstupné do NP Slovenský ráj
1 den
3 dny
5 dní
dospělí
1,50 EUR
3,50 EUR
6,00 EUR
Děti 6 – 15 let, senioři nad 62 let
0,50 EUR
1,00 EUR
1,50 EUR
15
Děti do 6 let
zdarma
zdarma
zdarma
Národní park Slovenský ráj tvoří:
11 národních přírodních rezervací
9 přírodních rezervací
4 přírodní památky
1 národní přírodní památka:
Holý kameň, Hnilecká jelšina, Kyseľ, Piecky, Prielom Hornádu, Sokol,
Suchá Belá, Stratená, Tri kopce, Vernárska tiesňava a Zejmarská
kotlina
Barbolica, Čingovské hradisko, Havrania skala, Kocúrová, Malé Zajfy,
Mokrá, Muráň, Ostrá skala, Vyšná Roveň
Čertova diera, Hranovnícke pleso, Medvedia Jaskyňa, Občasný
prameň
Dobšinská ledová jeskyně
Na území NP se nachází asi 350 jeskyň, což je nejvyšší koncentrace jeskyň na Slovensku, ale pro veřejnost
je přístupná jen jedna unikátní jeskyně - Dobšinská ľadová jaskyňa.
Rovněž ne všechny vrcholy a horské hřbety jsou pro veřejnost zpřístupněné. Tak jsou zde vytvořeny nerušené
zóny, tzv. zóny ticha, jejichž úlohou je ochrana a zachování přírodního prostředí.
Jeskyně
Již před mnoha tisíci lety objevili jeskyně ve Slovenském ráji předchůdci dnešního člověka.
V jeskyních Smižanského Hradiska či Hranovického plesa byly nalezeny nástroje z mladší
doby kamenné a paleolitu.
Prehistorické období nám připomínají i další pozůstatky, včetně fosilií z pískovcového lomu
Ďurkovec, jejichž stáří je odhadováno na 45 milionů let.
Čertova diera
Jeskyně jsou skutečným klenotem přírody. Horninové
prostředí, působení vody, svérázné podzemní tvary a
Zlatá diera
výplně, osobité klima, i nálezy lidí a zvířat z dávné
Kešeľova diera
minulosti a specifikcá fauna tu vytvářejí pestrou
Medvedia jaskyňa
mozaiku světa jeskyň.
Ružová jaskyňa
Stratenská jaskyňa
Dobšinská ľadová jaskyňa
Jeskyně se vedle pohádkových útvarů pyšní titulem
vůbec první elektricky osvětlené jeskyně na světě.
Dnešní prohlídková trasa o délce 1 km je už vybavena
modernějším zařízením. Při pohledu na nádhernou
ledovou výzdobu pochopíme, proč byla zapsána na
seznam světového dědictví UNESCO.
Nejvyšší vodopády Slovenského ráje
Závojový vodopád (Sokolia dolina): 75 m
Obrovský vodopád (Kyseľ): 60 m
Karolinyho vodopán (Kyseľ): 25 m
Kaplnkový vodopád (Kyseľ): 15 m
Okienkový vodopád (Suchá Belá): 15 m
Veľký vodopád (Piecky): 12 m
Bočný vodopád (Suchá Belá): 12 m
Terasový vodopád (Piecky): 10 m
Korytový vodopád (Suchá belá): 10 m
16
KOUPALIŠTĚ, BAZÉNY A SPORTOVIŠTĚ
Sportoviště
Sportovní hřiště (fotbalová) nebo tenisové kurty jsou v okolí
všech vesnic.
Pro zajištění hřiště jen pro vaši skupinu
kontaktujte zástupce Jeky.
Spišská Nová Ves STEZ – Správa tělovýchovných zariadení, Za Hornádom, 052 01 Spišská Nová Ves
Letní koupaliště a kontakty
Krytý bazén:
+421 53 4166 353
krytý bazén
Letní koupaliště: +421 53 4166 361
[email protected], www.stez.sk
Vstupné do bazénu 2,50 EUR
dospělí
nebo na koupaliště 1,80 EUR
Děti 3 – 15 let, senioři od 62 let
V krytý bazén má délku 25 m a hloubku vody 120 – 380 cm.
Teplota vody dosahuje až 27 °C. K dispozici je tu dále parní sauna, klasická sauna,
masáže, masážní přístroj ceragem.
Letní koupaliště má 50 m bazén s hloubkou 180 cm a tři malé bazény s teplotou vody
27 °C, dále je tu hřiště na plážový volejbal, bufety, restaurace hotelu Preveza.
Bešeňová,
Thermal park
Bešeňová 136
Vodní park leží v centru obce, nedaleko vodní nádrže Bešeňová, cca 15 km západně od
Liptovského Mikuláše, mezi obcemi Liptovský Michal a Liptovská Teplá.
kontakty
http://besenova.aquapark.sk
otevřeno
10:00 – 21:00 hod.
vstupné Venkovní bazény 2 hod.
9 EUR / dosp., 6 EUR/děti 6 – 14 let, senioři
3 hod.
12 EUR/dosp., 9 EUR/děti 6 – 14 let, senioři
Celoročně přístupný moderní aquapark s paletou otevřených i krytých bazénů nedaleko
Ružomberku.
Voda v Bešeňové je geotermální a vyvěrá z hloubky 1987 metrů s teplotou 60,5 °C,
na povrchu má v různých bazénech od 24 do 39 °C. Má blahodárný vliv především
na pohybové ústrojí, urologické či kosmetické potíže.
K dispozici je plážový volejbal, tobogán, vířivkový bazén, tzv. mokrý bar.
Liptovský Mikuláš, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš
Tatralandia a
kontakty
+421 915 834 644 (10:00 - 18:00 hod.)
Tropical Paradise
[email protected]
Je to největší vodní areál s ubytováním na Slovensku, v Čechách i v Polsku.
Jeho součástí je Aquapark Tatralandia, s celoročním přímořským rájem Tropical Paradise
s teplotou vzduchu a vody 30°C, letní Funpark Tatralandia, včetně ubytovacího komplexu
Holiday Village Tatralandia.
Po – Pá, Ne
10:00 – 21:00 hod.
otevřeno
So
9:00 – 21:00 hod.
Vstupné
Po 15. hod: 13 EUR/dítě do 140 cm,
Fun packet
18 EUR/ studenti, senioři, 20 EUR/dosp.
Po 17 hod.
11 EUR/ dítě do 140 cm,
15 EUR/ studenti, senioři, 17 EUR/dosp.
Fun packet zahrnuje využití 28 tobogánů a skluzavek, 14 bazénů (vnější i vniřní
s mořskou, termální a čirou vodou), vnější a vnitřní vířivky, skříňku, lehátka, slunečníky,
dětské atrakce, celodenní animační program, využití sportovišť a parkování.
Skupinová sleva na vstup do do Tropical a Fun packet
ve výši 10% platí pro skupinu min. 20 osob
ve výši 20% - platí pro skupinu od 40 osob, která musí být nahlášena min. 7 dní předem
anebo pro skupinu, která přijede společným autobusem. Každá 21. osoba zdarma.
17
Poprad
Vodní park
AquaCity
Aquapark Poprad, s.r.o., Športová 1397/1, 058 01 Poprad
kontakty
+421 52 78 51 111
[email protected], www.aquacity.sk
Po
11:00 – 22:00 hod
otevřeno
Út – Ne
8:00 – 22:00 hod.
3 hod.
13 EUR/ dítě, studenti, senioři
16 EUR/ dosp.
Vstupné Thermal
Po 17. hod.
12 EUR/ dítě, studenti, senioři
15 EUR/ dosp.
Thermal – vnější termální bazény s křišťálově čistou termální vodou. Voda pramení
v hloubce cca 1300m, a z teploty 50°C se ochlazuje na 36 až 38°C. Voda obsahuje více
než 20 minerálů, které působí příznivě při problémech s dýchacím a pohybovým ústrojím,
na krevní oběh a nervovou soustavu.
V letní sezóně je k dispozici Mayská pyramida – 20 m vysoká pyramida s různými
skluzavkami a s raftovým tobogánem. K ní patří i 3 nerezové bazény s hloubkou 1 – 1,2 m
a s dalšími vodními atrakcemi, např. divoká řeka, vodní hřib, vodní ježek a chrliče.
Celoročním hitem je 71m dlouhý tobogán Černá díra a 54m dlouhý Twister s množstvím
zatáček.
Sleva pro skupiny s min. počtem 20 osob - 10% z ceny vstupenky Thermal, Blue Diamond
a Vital Packet . Každá 21. osoba zdarma.
Mimoto jsou tu k dispozici další kryté bazény Blue Diamond a Blue Sapphire, krytý
plavecký 50m bazén, oddělení Vital, kryoterapie, posilovna.
Vrbov
Salmotherm - invest s.r.o., Vrbov 299
Thermal Park
Areál termálního koupaliště se nachází cca 8km jižně od Kežmaroku, na jižním okraji
termální koupaliště obce Vrbov, poblíž Vrbovského rybníka.
pokladna: +421 52 426 1267
kontakty
www.termalnekupalisko.com
Otevřeno celoročně
Po - Ne
10:00 – 21:00 hod.
2,5 hod.
7,50 EUR/dosp., 5,00 EUR/dítě, senior
vstupné
4 hod.
8,50 EUR/dosp., 6,50 EUR/dítě, senior
Slevy pro skupiny:
10% - pro skupiny nad nad 20 osob
15% - pro skupiny nad 40 osob
V areálu se nachází 10 bazénů, z toho 4 dětské, s teplotou vody 26°C - 38°C a tobogán
dlouhý 61 m.
Minerální voda má blahodárné účinky na pohybový a nervový aparát, na dýchací a cévní
systém.
18
AKTIVITY
Bowling
Lipová 20 - Tarča, Spišská Nová Ves
K dispozici jsou 4 bowlingové dráhy a snackbar.
Otevřeno / cena
10:00 – 13:00 hod. / 3,50 EUR / dráha
13:00 – 18:00 hod. / 8,70 EUR /dráha
18:00 – 24:00 hod. / 10,70 EUR/ dráha
Rafting
na řece Dunajec
kontakt
úsek dlouhý 9 km trvá cca 1,5 hod.
delší trasa cca 3 hod.
Veslování
Veslice nebo vodní kola je možné zapůjčit v Dedinkách, na přehradní nádrži
Palcmanská Maša.
Loďky si můžete vypůjčit na Štrbském
malý člun, 3 os: 15 EUR / 50 min.
plese ve Vysokých Tatrách.
velký člun, 5 os: 19 EUR / 50 min.
kontakt
+421-903-409189, www.vysoketatry.com
Otevřeno
1. 6. – 30. 9. 2013, denně, 10:00 – 18:00 hod.
Lezení
Lezení ve Slovenském ráji provozuje Horská služba v oblasti okolo
Tomášovského výhledu. Všichni instruktoři jsou plně kvalifikovaní a mají
požadované licence.
Zájemci přijdou na místo pěšky, cesta trvá cca 1 hod chůze. Cena: 20 EUR / os
Samotná aktivita trvá 2 hodiny. Je to půldenní aktivita pro
včetně zapůjčení
skupinu do 20 osob.
výstroje
Větší skupiny mohou kombinovat tuto aktivitu s cyklistikou a
vystřídají se (dopoledne a odpoledne).
Kombinace: horolezení a pěší výlet přes Prielom Hornádu 30 EUR/os
na Letanovský Mlýn
Horolezení a odpolední cyklovýlet s průvodcem
40 EUR/os
Bobová dráha
V Tatranské Lomnici, na úpatí Vysokých
Tater, je atraktivní bobová dráha.
Lukostřelba
Tatranská Lomnice
Atrakce je připravena v Tatranské Lomnici, v okolí bobové dráhy. Střílí se na
americké terče ve skutečné velikosti. Péči o zákazníky zde převzal dlouholetý
soutěžní lukostřelec a několikanásobný mistr a vicemistr Slovenska a Evropy.
kontakt
+ 421 944 503 069, www.tatrabob.com
Základní sazba
10 EUR/ os/ hod.
Střelba na 3D terče v terénu
10 EUR/ 5 terčů
Střelba na klasický terč 122x122 cm
7,50 EUR / 3 x 6 šípů
Paintballové luky (kladkové luky)
3 EUR / 10 střel
19
www.rafting-pieniny.sk
Cena: 14 – 30 EUR/os. podle délky trasy
a počtu osob na raftu.
V ceně je raft, instruktor, vesty, pádla,
přilby a doprava člunů.
Pronájem kol na zpáteční cestu po splavení řeky: 4 EUR/ kolo.
Zpět může skupina dojít pěšky po naučné stezce, jet na horském kole, nebo se
nechat odvézt autobusem.
Parkování: 5 EUR/autobus u restaurace Lesnica
O splavení řeky na pltích – viz oddíl „Atraktivní vzdálenější cíle a návrhy programů“.
Cena: 1 jízda 3 EUR
5 jízd 14 EUR
10 jízd 25 EUR
20 jízd 47 EUR
Boby jsou uložené na tělese s několikanásobným jištěním. V dolní stanici vás
obsluha zapne do bezpečnostních pásů a automaticky vyjedete k vrcholové
stanici. Tam se bob odepne z lana a vy se vezete až do konečné stanice.
Rychlost bobu si ovládáte sami brzdami.
kontakt
+ 421 944 503 069, www.tatrabob.com
Start: 850 m n. m.
Horní stanice 894 m n. n.
Délka sjezdu: 482 m
Délka vleku: 203 m
Počet zatáček: 12
Max. kapacita: 360 os / hod.
Lukostřelba
Starý Smokovec
Areál se nachází při dolní stanici pozemní lanovky. K dispozici jsou 4 terčovnice.
Stříli se z luků s dřevěným středem a dřevolaminátovými rameny s mířidlem.
kontakt
www.vt.sk
1 sada
1,5 EUR
4 sady
5 EUR
20 min. (celou dobu střílí jedna osoba) 6,50 EUR
Paintball
Čingov
Paintball si můžete zahrát v areálu cca 20 km od domů Jeky na Čingově.
Je to půldenní aktivita až pro 20 osob (větší skupiny se musí rozdělit).
V ceně je půjčení ochranného obleku a 100 kuliček.
Cena: 10 EUR
Speleologie
Krásnohorská jeskyně
Speleologie v rožňavských jeskyních, cca 75 km od ubytovacích domů Jeky.
Pro tyto jeskyně jsou typické stalagmity až 32,6 m vysoké a zapsané
v Guinessově knize rekordů jako největší na světě. Jsou uvedeny také na
seznamu přírodního dědictví UNESCO.
Vyhlídková trasa je určena pro zdatné jedince, její obtížnost Cena: 14 EUR/os
je srovnatelná s terény ve Slovenském ráji.
včetně helmy a
Vstup po skupinách max. 10 lidí, pouze 4 skupiny denně.
overalu
Pro děti mladší 15 let vstup jen se souhlasem rodičů.
Půjčení helmy a obleku je v ceně, možnost půjčení holínek za 1 EUR.
Pronájem kol
Značené cyklistické trasy vedou kolem Národního parku Slovenský ráj po
asfaltových nebo lesních cestách a jsou výbornou možností, jak poznat krásy této
krajiny.
Pravidla pro cyklisty:
 používat pouze značené cyklistické cesty
 přizpůsobit kola stavu a povrchu tras
 seznámit se se základními předpisy pro používání cyklistických cest turisty,
cyklisty a auty
Půjčovna kol je ve Spišské Nové Vsi, Starosaská ul. 7.
K dispozici je 50 kol, které je třeba objednat den předem.
Helmy nejsou zahrnuty do ceny, ale na Slovensku nejsou povinné. V některých
půjčovnách nemívají všechny velikosti.
Cena: 12 EUR/den, 2 EUR/helma, doprava na místo 2 EUR/kolo.
Půjčení kola včetně doprovodu profesionálního průvodce stojí 25 EUR/os.
Pro skupiny ubytované v Mlynkách-Palcmanská Maša jsou dvě možnosti:
objednat si kola v Dedinkách (k dispozici 10 kol, nemají tu helmy) anebo je
objednat ve Spišské Nové Vsi, ale potom je třeba platit dopravu na místo.
Trasa: Čingov – Dedinky – Dobšinská
Cena: 25 EUR/os. včetně vstupu
Ľadová Jaskyňa – Kopanec – Čingov
do jeskyně.
Trasa: Čingov – Levoča – Kováčova Vila – Cena: 25 EUR/os.
Čingov
+ 1 EUR vstupné na přehradu
Výlety na kole
s průvodcem:
Rybaření
Lovit ryby je možné v řece Hornád blízko Spišské Nové Vsi nebo v Dedinkách.
Rybářský lístek si zakoupíte na jednotlivých obecních úřadech.
Trampolína
Starý Smokovec
K dispozici je „zlatá bungee trampolína“, největší svého druhu na Slovensku.
Sestává ze čtyř trampolín s průměrem 4,3 m. Navíc budete připoutání ke
2 bungee lanům, které vás vynesou do velkých výšek.
Otevřeno
Víkendy, 12:00 – 18:00 hod.
Ceny
1 EUR / dítě / 5 min, 3 EUR/ dosp. / 5 min.
kontakt
www.vt.sk
20
Jízda na koních
Ranč pod Ostrou skalou se nachází cca 2 km od Dobšinské ledové jeskyně.
Hlavní myšlenku je tu návrat k přírodě, poznávání venkovského způsobu života
s důrazem na sportovní aktivity.
Nabízí jízdy na koních pro začátečníky i pokročilé, i výuky westernových jízd a
názorné ukázky.
Můžete si tu zapůjčit horská kola – skupina má tak možnost zkombinovat obě
aktivity a využít vhodně čas při výuce jízdy na koních pro několik osob.
kontakt
Ranč pod Ostrou skalou, Dobšinská Ľadová Jaskyňa, Stratená
tel. +421 905 298 208
Ceny
14 EUR /os / hod., vč. instruktora
2,30 € /1 kolo/ hod.
ZOO Spišská Nová Ves
Ve Spišské Nové Vsi se nachází zoologická zahrada - „Raj zvierat blízko
Slovenského raja“. Byla založena v r. 1989, počet chovaných druhů 64, počet
jedinců cca 230. Je členem Unie českých a slovenských ZOO.
Otevřeno:
07. - 20. 10 denně, kromě pondělí 10:00 – 18:00 hod
Vstupné:
2 EUR / dospělí
1,50 EUR / studenti (15 – 25 let)
1 EUR / děti 3-15 let a senioři nad 60 let
Kontakt
www.zoosnv.sk
+ 421 534462631, [email protected]
Bezbariérová, kontaktní ZOO, s atrakcemi pro děti, vozíky pro děti, občerstvení,
parkoviště atd.
LANOVKA VE SLOVENSKÉM RÁJI
Lanovka
Dedinky - Geravy
- délka: 1.692 m
Lanovka je momentálně mimo provoz.
- výška horní stanice: 1.072 m
Jedna cesta
zpáteční
- výška dolní stanice: 851 m
- doba jízdy: cca 20 min.
- kapacita: 270 osob / hod.
Nástupní stanice dvojsedačkové lanovky je hned za hotelem Priehrada.
kontakt
www.lokomotiva.sk/dedinky
+421 58 788 1682
21
JESKYNĚ
Zpřístupněné jeskyně na Slovensku patří mezi skutečné klenoty. Mnohé z nich jsou známé nejen v Evropě, ale
i ve světě.
Celkem 44 jeskyň a propastí jsou vyhlášenou národní přírodní památkou, jsou ve vlastnictví státu, mnohé
s unikátní výzdobou, některé jsou významné díky archeologickým nálezům.
Správa slovenských jeskyň zabezpečuje ochranu a provoz 12 zpřístupněných jeskyní: Belianskej jaskyne,
Bystrianskej jaskyne, Demänovskej jaskyne slobody, Demänovskej ľadovej jaskyne, Dobšinskej ľadovej
jaskyne, Domice, jaskyne Driny, Gombaseckej jaskyne, Harmaneckej jaskyne, Jasovskej jaskyne, Ochtinskej
aragonitovej jaskyne a Važeckej jasane
Do světového přírodního dědictví jsou zařazeny: Ochtinská aragonitová jaskyňa, Domica, Gombasecká
jaskyňa, Jasovská jaskyňa a Dobšinská ľadová jaskyňa.
Podzemní krásy můžete obdivovat také v některých
volně přístupných jeskyních. Zákon o ochraně přírody
umožňuje vstup bez průvodce do 30 vyhlášených
jeskyň, kde nehrozí nebezpečí poškození jejich
přírodních hodnot a kde je zajištěný bezpečný pohyb
návštěvníků.
Výběr z 30 volně přístupných jeskyní:
Elektrárenská jaskyňa
Tatranská Lomnica
Hučivá diera
Tatranská Lomnica
Kamenné mlieko
Liptovský Mikuláš
Jaskyňa v Skalke
Toporec, Kežmarok
Šarkanova diera
Poráč, Spišská Nová Ves
Dobšinská ľadová
jaskyňa
Jeskyně se nachází v jihozápadní části Slovenského ráje. Je to jedna z největších
ledových jeskyní v Evropě a největší zaledněná jeskyně na Slovensku. Na některých
místech dosahuje tloušťka vrstvy ledu až 25 m. Svoji ledovou výzdobu získala jeskyně
díky svému tvaru a pouze jedinému otvoru. Led v jeskyni je velmi citlivý na
mikroklimatické změny, které s sebou přináší turismus. Vchod do jeskyně leží ve výšce
970 m n. m., přibližně 130 m pod úrovní řeky Hnilce a byl známý odjakživa jako
„Studená díra“. Monumentální zalednění zde tisíciletí přetrvává v nadmořské výšce
pouhých 920 až 950 m.
Délka
1483 m
Výškový rozdíl
112 m
Otevírací doba
Vstupy vždy v:
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 hod.
Zavřeno
Každé pondělí
Vstupné
Dospělí
7 EUR
Studenti, senioři
6 EUR
Děti 6 - 15 let
3,50 EUR
Foto/video bez použití stativu
10 EUR
Do spodních částí jeskyně poprvé pronikl královský báňský rada Eugen Ruffínyi se svými přáteli G. Langem a
A. Megou 15. června 1870. Veřejnosti byla jeskyně zpřístupněná už rok po jejím objevu a roku 1887 byla jako
první jeskyně v Evropě elektricky osvětlena.
Dnešní prostory Dobšinské ledové jeskyně byly původně spojené se Stratenskou jeskyní. Osamostatnily se až
po zřícení jeskynního stropu, kdy je zával suti oddělil od ostatních částí systému a částečně uzavřel cirkulaci
vzduchu. Jeskyně tak získala tvar kapsové dutiny široké 180 m a hluboké 70 m s jediným otvorem na povrch,
co bylo příčinou vzniku osobitých mikroklimatických poměrů a jejího zalednění.
Gombasecká jaskyňa Gombasecká jeskyně leží u obce Slavec ve Slovenském krase, v kaňonu Slané mezi
Rožňavou a Plešivcem, cca 67 km jižně od Spišské Nové Vsi.
Je známá zejména výskytem sintrových brček – tenkých trubicovitých stalaktitů, až 3 m
dlouhých, které ostře kontrastují s hnědočerveným podkladem vápencových stěn.
Návštěva této jeskyně se dá snadno zkombinovat s pěším výletem (Veľký sokol, Biele
vody) nebo cyklovýletem.
Návštěvu lze spojit s výletem na Betliar nebo Krásnou Hôrku.
Délka
1525 m
Otevírací doba
Vstupy vždy v: 10:00, 11:30, 13:00, 14:30 hod.
Zavřeno
Každé pondělí
Vstupné
Dospělí
5 EUR
Studenti, senioři
4 EUR
Děti 6 - 15 let
2,50 EUR
Foto/video bez použití stativu
7 EUR
22
Ochtinská
aragonitová jaskyňa
Tato jeskyně je jediná aragonitová jeskyně v Evropě. Jeskyně je unikátním přírodním
fenoménem, s bohatou různorodostí aragonitové výplně i vznikem a vývojem
podzemních prostor.
Návštěvu lze spojit s výletem na Betliar nebo Krásnou Hôrku.
Délka
585 m vč. přístupové štoly
Otevírací doba
Vstupy vždy v: 9:30, 11:00, 12:30, 14:00.
Zavřeno
Každé pondělí
Vstupné
Dospělí
6 EUR
Studenti, senioři
5 EUR
Děti 6 - 15 let
3 EUR
Foto/video bez použití stativu
10 EUR
Belianská jaskyňa
Belianská jeskyně s naučnou stezkou, jediná zpřístupněná jeskyně v Tatrách, leží ve
východní části Belianských Tater, severně od Tatranské Lomnice.
Je známá díky bizarním skalním tvarům a bohatému výskytu kalcitové sintrové výplně,
najdete tu mnoho pagodovitých stalagmitů a sintrových vodopádů s délkou přes 50 m.
Délka
585 m včetně přístupové štoly
Otevírací doba
Vstupy vždy v: 9:30, 11:00, 12:30, 14:00 hod.
Zavřeno
Každé pondělí
Vstupné
Dospělí
7 EUR
Studenti, senioři
6 EUR
Děti 6 - 15 let
3,50 EUR
Foto/video bez použití stativu
10 EUR
Demänovská jaskyně
slobody
Národní přírodní památka Demänovské jaskyně na severní straně Nízkých Tater je
nejdelším jeskynním systémem na Slovensku, s bohatými sintrovými výplněmi
rozličných barev, tajemnou podzemní řekou Demänovkou a kouzelnými jezírky.
Ze všech zpřístupněných jeskyní na Slovensku je nejvíce navštěvovanou.
Délka
8126 m
Výškový rozdíl
120 m
Otevírací doba
Vstupy vždy v: 9:30, 11:00, 12:30, 14:00.
Prohlídka Velkého okruhu se koná při počtě min. 10 osob.
V hlavní sezóně začíná v 13:15 hod.
Zavřeno
Každé pondělí
Vstupné
Tradiční okruh Velký okruh
Dospělí
7 EUR
14 EUR
Studenti, senioři
6 EUR
12 EUR
Děti 6 - 15 let
3,50 EUR
7 EUR
Foto/video bez použití stativu 10 EUR
10 EUR
Další podrobnosti: www.ssj.sk/jaskyne/spristupnene/
Sintr je silně porézní bělavá hornina chemogenního původu, která vzniká vysrážením uhličatanu vápenatého
z roztoků obsahujících rozpuštěný vápenec. K jeho tvorbě dochází na stropech, stěnách a podlahách jeskyň při
vypařování vody. Ze sintru se vytvářejí výplně krasových jeskyň. Sintrové jeskynní tvary mají mnoho forem –
brčka, stalaktity, stalagmity, stalagnáty, sintrové kůry a povlaky, květákové sintry, korálové sintry, jeskynní perly,
sintrové záclony, sintrové vodopády a podobně.
Aragonit vzniká při nízkoteplotních a připovrchových podmínkách, je pozdním minerálem hydrotermálních
ložisek a epitermálních žil, je hojný je na termálních pramenech a gejzírech. Vzniká při rozkladu vápenatých
čedičů a jejich láv autohydratací. Je barvy bílé, šedé, žlutobílé, nazelenalý, načervenalý, žlutobílý, modravý, též
bezbarvý. Je průhledný až průsvitný. Aragonit nemá praktické využití, je ale ceněným sběratelským minerálem.
Odrůda onyxový mramor bývá používán jako ozdobný minerál či je broušen jako kabošon.
23
MUZEA
Spišská Nová
Ves
Muzeum Spiše vzniklo v roce 1951. Postupně byl vybudován rozsáhlý sbírkový fond
se zastoupením přírodovědných, historických, uměleckohistorických, hudebněvědních a
etnografických sbírek.
Budova muzea patří mezi nejcennější historické objekty ve městě, její základy pocházejí
pravděpodobně z 15. století. Původně sloužila jako radnice, později se stala sídlem
Provincie 16 spišských měst. Zajímavá fasáda pochází z 18. stol.
kontakt
Letná, 052 01 Spišská Nová Ves
+421 53/442 37 57, [email protected]
Otevřeno
Po – Pá 8:00 – 16:30 hod.
So
9:00 – 13:00 hod., Ne 13:00 – 17:00 hod.
První neděli v měsíci je vstupné ve Spišském muzeu v Levoči a na
Spišském hradě zdarma.
Vstupné
3 EUR základní / 1 EUR snížené
Spišská Nová
Ves
Slovenské technické muzeum – Historie hornictví na Spiši.
Nová expozice ze sbírek Slovenského technického muzea v nově zpřístupněném
Multifunkčním hornicko-energetickém centru.
kontakt
Multifunkčné banícko-energetické centrum BARBORA,
Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves
+421 53 4297546, www.stm-ke.sk
Otevřeno
Po – Pá 9:00 – 15:00 hod.
Vstupné
1 EUR základní / 0,50 EUR snížené
Levoča
Spišské muzeum vzniklo z iniciativy Spišského dějinného spolku v roce 1884.
Od samotného vzniku se zaměřuje na 3 základní oblasti – historii, uměleckou historii a
etnografii spišského regionu a města Levoče.
Muzeum sídlilo nejdříve v gotickém domě, tzv. Stallungu v Mäsiarskej ulici, v roce 1955
získalo budovu radnice, kde byla instalována historická expozice.
V letech 1968 – 1990 spravovalo muzeum národní kulturní památku kostel sv. Jakuba
v Levoči, v roce 1989 převzalo správu nad Spišským hradem.
V současnosti je Spišské muzeum sloučené se Slovenským národním muzeem.
kontakt
Nám. Majstra Pavla 40, 054 01 Levoča,
+421 53 451 27 86, www.spisskemuzeum.com, www.snm.sk
Otevřeno
Po – Ne 9:00 – 19:00 hod.
První neděli v měsíci je vstupné ve Spišském muzeu v Levoči a na
Spišském hradě zdarma.
Vstupné
3,5 EUR základní / 2 EUR snížené
Smižany
Národopisné muzeum Smižany je externí expozicí Muzea Spiše ve Spišské Nové Vsi., která
byla otevřena v r. 1991.
Představuje tradiční lidovou kulturu středního Spiše od druhé poloviny 19. stol. až téměř
po současnost.
V rámci prohlídky je možné na požádání navštívit rodný dům kpt. Jana Nálepky s původním
zařízením rolnické usedlosti z pol. 20. stol.
Kontakt
Krátka ul. 5, 053 11 Smižany
+421 917 74 63 36, www.muzeumspisa.com
Otevřeno
Po – Pá 8:00 – 16:00 hod.
Vstupné
1 EUR základní / 0,50 EUR snížené
24
Markušovce
V objektu zámku, v nádherných historických prostorách, se nachází expozice historického
nábytku a klávesových hudebních nástrojů.
Zámek byl vystavěn v renesančním slohu Františkem Mariássym v roce 1643. Rokoková
přestavba pochází z let 1771 – 1775, kdy byl majitelem Wolfgang Fakaš Mariássy.
V polovině 20. stol. byl zámek upraven pro účely muzea a později prošel rozsáhlou
rekonstrukcí.
Hlavním těžištěm výstavy je nábytek pocházející ze zámku v Hodkovciach, který patřil
rodině Csáky a z markušoveckého zámku. Cílem expozice je ukázat na vývoj a typové
zastoupení nábytkového umění a interiérových doplňků, které jsou chronologicky
uspořádány. V patře jsou instalované jednotlivé kusy nábytku z období klasicizmu, empíru
a biedermeieru.
V přilehlém francouzském parku se třemi stupňovitými terasami byl na nejvyšší terase
vystavěn jednopatrový letohrádek Dardanely, který je významnou památkou v rokokovém
slohu. Dominantním prostorem je společenský sál v 1. patře s freskami znázorňující řecké
výjevy, ve kterém se dodnes konají koncerty. V letohrádku je umístěna expozice
klávesových hudebních nástrojů.
+421 917 74 63 38
Kontakt
www.kastielmarkusovce.eu, www.muzeumspisa.com
Otevřeno
Po – So
9:00 – 17:00 hod.
Ne
9:00 – 18:00 hod.
Vstupné
3 EUR základní / 1,50 EUR snížené
Červený kláštor
Národní kulturní památka – Lechnický klášter řádu kartuziánů a řádu kamaldulů, nazývaný
později Červený klášter, byl postaven v malebném vyústění Lipníku do Dunajce v národním
parku Pieniny. Jeho založení potvrdila oficiálně r. 1319 Spišská kapitula.
Muzeální expozice, která vznikla r. 1993, přibližuje historii a klášterní život obou řádů a
vzácné umělecko – historické památky nejen z kláštera, ale i z celé oblasti severního Spiše.
Historie kláštera se člení podle bývalých majitelů:
1330 - 1567 kartuziánsky klášter
1569 - 1710 klášter v majetku světského panstva
1711 - 1782 kamaldulský klášter, zakladatelem řehole založené r. 1012 byl sv. Romuald,
Kongregácia Monte Corona
od roku 1782 klášter v majetku církve a státu
Rozsáhlá rekonstrukce se uskutečnila v letech 1955 – 1966, v roce 2000 byla ukončena
část restaurátorských prací v kostele sv. Antonína poustevníka, a kostel byl jako součást
muzejní expozice zpřístupněn veřejnosti.
V kamadulském období zde vzniklo významné literárně – překladatelské a jazykovědné
centrum, jehož významnou osobností byl archivář páter Romuald Hadbavný. Je považovaný
za spoluautora prvního překladu Písma svatého do západoslovenského jazyka v roce 1750.
V lékařství a přírodních vědách vynikal legendární páter Cyprián, vlastním jménem Franz
Ignatz Jäschke, který po předchozí praxi v Itálii přišel do kláštera jako zkušený léčitel, lékař,
lékárník a bylinkář. Jeho celoživotním dílem je v kůži vázaný vzácný herbář z r. 1776, který
obsahuje popis 283 exemplářů rostlin s názvy v latině, němčině, řečtině, polštině a
slovenštině, a poznatky o chorobách a postupech léčení.
Řád kamaldulů zřídil v klášteře lékárnu, která se stala známou v širokém okolí. Patří
k nejstarším lékárnám v Evropě.
Kontakt
Pod lipami 20, 059 06 Červený Kláštor,
+421 52 482 20 57, www.muzeumcervenyklastor.sk
Otevřeno
Červen – srpen 9:00 – 19:00 hod.
25
Poprad
Podtatranské múzeum bylo založené Uherským karpatským spolkem r. 1876.
Od r. 1978 přináleží k muzeu ještě budova ve Spišské Sobotě.
Jednotlivé expozice:
- Gánovce – životní prostředí neandertálského člověka, který žil pod Tratrami v období před
120 000 - 80000 lety.
- Pravěk a středověk pod Tatrami, vývoj regionu od paleolitu až po středověk
- Historie města Poprad a jeho okolí od 13. do 20. století
- Příroda podtatranského regionu
- Výroba modrotisku z dílny Elemíra Montška v Hranovnici
V parku se nacházejí plastiky v pseudorenesančním slohu.
Kontakt
Vajanského 72/4, 058 01 Poprad,
+421 52 772 19 24, www.muzeumpp.sk
Otevřeno
Út – Pá
9:00 – 17:00 hod.
So – Ne
13:00 – 17:00 hod.
Vstupné
2 EUR základní / 1 EUR snížené
Stratená
Muzeum Stará hyža tvoří jen jedn jediná místnost, zato plná zajímavostí spojených s historií
obce Stratená.
Obec ležící v jihozápadní části Slovenského ráje, se kdysi nazývala Ztracená, německy
Verlorenseifen. Pojmenování dostala podle potoka Strateník, který se najednou ztrácí a
objevuje se až o 2,5 km dál, nedaleko Dobšinskej Maše.
První zmínky o obci pocházejí z r. 1870, kdy zde byly vystavěny vysoké pece továrníků
Coburgů. Ti zde také postavili dům, kde je dnes obecní úřad, přispěli na výstavbu kostela a
postavili školu, v níž je dnes restaurace.
V dnešní budově muzea bývala kdysi pošta. Jsou u staré fotografie zachycující historické
okamžiky v obci, starý nábytek a různé zajímavé nástroje a nářadí.
Podrobněji o muzejních objektech a výstavách: www.muzeum.sk
26
TURISTIKA VE SLOVENSKÉM RÁJI
Pokud neznáte dobře členy své skupiny, doporučujeme podniknout na úvod tzv. poznávací túru podle zaměření
skupiny. Nezapomeňte na kvalitní horskou obuv s podrážkou s hlubokými drážkami a vhodné oblečení.
Výchozí místo Čingov
Prielom Hornádu – Kláštorná roklina – Kláštorisko
trasa
Vede národní přírodní rezervací Prielom Hornádu:
Čingov, Čingov - Džurkovec, Tomášovský výhľad, Letanovský Mlyn, Kláštorná roklina (ústí),
Kláštorisko, Kláštorisko - lúka, Biely potok (rozcestí), Biely potok (ústí), Čingov.
Délka
Cca 14,5 km (cca 5,5 hod.)
Prielom Hornádu – Kláštorisko
trasa
Vede částečně přes Prielom Hornádu a Kyseľ:
Čingov, Biely potok (ústí), Biely potok (rozcestí), Pod Tomášovským výhľadom, Letanovský
mlyn, Kláštorisko, Kláštorisko-lúka, Kyseľ (ústí), Biely potok (ústí), Čingov.
Délka
Cca 13,8 km (cca 4,5 hod.)
Čingov – Geravy – Dedinky
trasa
Vede přes přírodní rezervací Kyseľ, spojuje severní a jižní část národního parku Slovenský ráj:
Z Tomášovského výhledu podél Bieleho potoka na Klauzy, dále na planinu Geravy
s ukončením na přehradě Palcmanská Maša v obci Dedinky.
Úsek Geravy – Dedinky si můžete zkrátit sedačkovou lanovkou – předem ověřte, zda je
lanovka v provozu. (viz oddíl „Lanovky“)
Délka
Cca 19,4 km (cca 6,5 hod.)
Výchozí místo Kláštorisko
Kláštorisko - Obrovský vodopád - Kláštorisko
trasa
Vede národní přírodní rezervací Kyseľ:
Kláštorisko, Kyseľ, Obrovský vodopád (mostek), Kyseľ (rozcestí), Kláštorisko.
Délka
Cca 5,1 km (cca 2 hod.)
Kláštorisko – Tiesňava Veľký Kyseľ – Planina Glac
trasa
Vede národní přírodní rezervací Kyseľ:
Kláštorisko, Kyseľ (rozcestí 688 m), Biskupské chyžky, Glac, Malá poľana, Suchá Belá,
Pod Vtáčim hrbom, Kláštorisko.
Délka
Cca 10,4 km (cca 3,5 hod.)
Výchozí místo Podlesok
Okruh Podlesok - Tiesňava Suchá Belá - Podlesok
trasa
Vede částí národní přírodní rezervace Suchá Belá:
Podlesok, Suchá Belá, Pod vtáčim hrbom, Nad Podleskom, Podlesok.
Délka
Cca 10,2 km (cca 3,5 hod.)
Okruh Podlesok - Tiesňava Piecky - Podlesok
trasa
Vede částí národní přírodní rezervace Piecky:
Podlesok, Píla, Suchá Belá, Pod vtáčim hrbom, Podlesok.
Délka
Cca 14,2 km (cca 4,5 hod.)
Okruh Podlesok - Tiesňava Veľký Sokol - Podlesok
trasa
Vede částí národní přírodní rezervace Sokol:
Podlesok, Píla, Veľký Sokol (ústí), Glacká cesta, Glac, Malá Poľana (rozcestí), Suchá Belá
(vrchol), Pod vtáčim hrbom, Podlesok.
Délka
Cca 23,7 km (cca 7 hod.)
27
Okruh Podlesok - část kaňonu Prielom Hornádu - Podlesok
trasa
Vede národní přírodní rezervací Prielom Hornádu:
Podlesok, Hrdlo Hornádu, Kláštorná roklina (ústí), Letanovský Mlyn, Hrdlo Hornádu, Podlesok.
Délka
Cca 11,5 km (cca 4 hod.)
Okruh Podlesok - Kláštorná roklina – Kláštorisko - Podlesok
trasa
Vede národní přírodní rezervací Prielom Hornádu:
Podlesok, Hrdlo Hornádu, Kláštorná roklina (ústí), Kláštorisko, Pod Kláštoriskom, Hrdlo
Hornádu, Podlesok.
Délka
Cca 9,6 km (cca 3,5 hod.)
Podlesok - Prielom Hornádu - Čingov
trasa
Vede národní přírodní rezervací Prielom Hornádu:
Velmi atraktivní, často navštěvovaná, ale obtížná část Prielomu Hornádu, vybavená žebříky.
Je spojená s turistickými centry v severní části národního parku.
Délka
Cca 12,5 km (cca 4 hod.)
Podlesok - Dedinky
trasa
Lehká turistická trasa spojující severní a jižní části národního parku. Vystupuje rozlehlou
planinou Glac a vede na planinu Geravy. Trasa vede převážně Glackou cestou.
Z Gerav sestoupíte na Palcmanckou Mašu do obce Dedinky.
Úsek Geravy – Dedinky si můžete zkrátit sedačkovou lanovkou – předem ověřte, zda je
lanovka v provozu. (viz oddíl „Lanovky“).
Délka
Cca 20,1 km (cca 5,5 hod.)
Podlesok - národní přírodní rezervace Dobšinská ľadová jaskyňa
trasa
Vede národní přírodní rezervací Stratená:
Nenáročná trasa procházející dolinou Veľká Biela voda se zatáčí doleva okolo malé vodní
nádrže Blajzloch a vede údolím stejného jména přes les do sedla Kopanec. Sestupuje přes
les, potom po asfaltové cestě okolo nádrže Hansjakubová do obce Dobšinská Ľadová jaskyňa.
Pěší túru si můžete zpestřit návštěvou zdejší unikátní jeskyně.
Délka
Cca 16 km (cca 4,5 hod.)
Výchozí místo Spišská Nová Ves
Okruh Spišská Nová Ves – Medvedia Hlava – Spišská Nová Ves
trasa
Spišská Nová Ves (železniční stanice), Košiarny briežok, Medvedia hlava (sedlo),
Pod Medveďou hlavou, Spišská Nová Ves (náměstí)
Délka
Cca 17,5 km (cca 4,5 hod.)
Okruh Spišská Nová Ves – Výhled Veľká knola – Spišská Nová Ves
trasa
Vede do chránené oblasti Knola:
Spišská Nová Ves, Pieskovec, Novoveská Huta, Poľana pod Muráňom, Pod Muráňom,
Pod Veľkou Knolou, Čertova hlava (sedlo), Spišská Nová Ves (náměstí).
Délka
Cca 31,1 km (cca 8,5 hod.)
Spišská Nová Ves – planina Geravy
trasa
Spišská Nová Ves, Novoveská Huta, Čertova hlava (sedlo), Zadný Hýľ, Predný Hýľ, Geravy.
Délka
Cca 25 km (cca 7 hod.)
Spišská Nová Ves – planina Geravy - Čingov
trasa
Spišská Nová Ves, Novoveská Huta, Čertova hlava (sedlo), Zadný Hýľ, Predný Hýľ, Geravy,
Predný Hýľ, Klauzy, Sokolia dolina (ústí), Kyseľ (ústí), Biely potok (ústí), Čingov.
Délka
Cca 27 km (cca 8 hod.)
28
Spišská Nová Ves – Dobšinská ľadová jaskyňa
trasa
Vede přes Malé Zajfy a Havraniu skalu a přes Stratenú:
Náročná trasa, stálé stoupání do sedla Čertova hlava. Přechod planinou Geravy, potom sestup
přes dolinu Malé Zajfy. Opět stoupání okolo Občasného pramene k Havranej skale. Sestup do
Stratenského kaňonu a státní silnicí do Dobšinské ledové jeskyně s možností navštívit jeskyni.
Délka
Cca 33,5 km (cca 9,5 hod.)
Výchozí místo Dedinky
Zejmarská roklina – planina Geravy – Čertova hlava
trasa
Vede národní přírodní rezervací Zejmarská roklina:
Dedinky, hotel, Mlynky - Biele Vody, Geravy, Predný Hýľ, Zadný Hýľ, Čertova hlava (sedlo),
Chotárna dolka (rozcestí), Mlynky – Biele Vody, Dedinky
Délka
Cca 14 km (cca 4,5 hod.)
Geravy – Havrania skala
trasa
Vede do přírodní rezervace Malé Zajfy a Havrania skala, prochází okolo Občasného pramene
a národní přírodní rezervací Stratená:
Dedinky, Geravy, Malý Zajf, Zajfy (rozcestí), Občasný prameň, Havrania skala, Stratenská píla,
Dedinky.
Délka
Cca 18,7 km (cca 5,5 hod.)
Geravy – Havrania skala – zpět přes Stratenský kaňon
trasa
Geravy - Havrania skala, Stratenský kaňon, Stratená, Dedinky - Geravy
Délka
Cca 21,7 km (cca 6 hod.)
Dedinky - Dobšinská ľadová jaskyňa
trasa
Trasa vede okrajem národní přírodní rezervace Hnilecká jelšina a přírodní rezervace Ostrá
skala. Náročná trasa s množstvím nádherných výhledů.
V části mezi Voniarkami a Čuntavou najdete mnoho atraktivních krasových jevů. Nachází se
tu nejvyšší bod Slovenského ráje, Ondrejisko (1270 m n. m.).
Na křižovatce Nižná zahrada můžete sestoupit přes Samelovu dolinu do osady Dobšinská
ľadová jaskyňa. Z vyhlídky v sedle Bestník sestoupíte loukami podél Spišského potoka na
asfaltovou cestu a vedle Ostrej skaly projdete do osady Dobšinská ľadová jaskyňa. Pěší túru si
můžete zpestřit návštěvou zdejší unikátní jeskyně.
Délka
Cca 25,5 km (cca 8,5 hod.)
29
LANOVKY A HORSKÉ CHATY VE VYSOKÝCH TATRÁCH
V dostupné vzdálenosti od Slovenského ráje se nacházejí i cíle pro náročnou vysokohorskou turistiku.
V Tatranském národním parka (TANAP) se udržuje cca 600 km vyznačených tras různých obtížností.
K dispozici jsou i lanovky, kterými se dostanete k dalších výchozím místům. Můžete si zde zvolit jak krátké
procházky a nenáročné túry, tak i vrcholové túry vyžadující již odpovídající vybavení a výbornou fyzickou
kondici.
Lanovky
Tatranská Lomnica
Typ lanovky
Tatranská Lomnica – Skalnaté Pleso
Kabinová
lanovka
Skalnaté Pleso - Lomnické sedlo
Skalnaté Pleso - Lomnický štít
2500 m n. m.,
druhý nejvyšší slovenský vrchol
dvousedačková
lanovka
kabinová
lanovka
kapacita 29 os.
Štrbské pleso
Typ lanovky
Štrbské pleso - Solisko
Dvousedačková
lanovka
Starý Smokovec
Typ lanovky
Starý smokovec - Hrebienok
Pozemní
lanovka
Dospělý
12 EUR
10 EUR
15 EUR
Mládež,
senioři
10 EUR
8 EUR
12 EUR
dítě
8 EUR
7 EUR
10 EUR
8 EUR
6,50 EUR
5,50 EUR
24 EUR
20 EUR
17 EUR
Dospělý
9,50 EUR
7 EUR
11 EUR
Dospělý
6,50 EUR
5 EUR
7,50 EUR
Mládež,
senioři
8 EUR
6 EUR
9 EUR
Mládež,
senioři
5,50 EUR
4 EUR
6 EUR
dítě
6,50 EUR
5 EUR
8 EUR
dítě
4,50 EUR
3,50 EUR
5 EUR
Podrobnější informace o lanovkách a výletních cílech: www.vt.sk
Horské chaty
Chata pod Rysmi
2 250 m n. m.
přístup
od Štrbského Plesa
Teryho chata
2 015 m n. m.
přístup
od Skalnatého plesa
Nejvýše položená chata ve Vysokých Tatrách je postavená v odnoži Mengusovskej
doliny, v doline pod Váhou. Možnost občerstvení i přespání ve velké společné
noclehárně. Chata byla po poškození lavinou v r. 1999 kompletně přestavěna.
Otevřeno
15.6 – 31. 10.
Pitná voda
Ne, dá se koupit
Cena za noc: 16 EUR
Kapacita: 14 lůžek ve společné místnosti
Je to nejvýše položená celoročně otevřená chata, v horské části Malej Studenej
doliny u Piatich Spišských plesách.
Chatu postavili roku 1899 podle projektu architekta Gedeona Majunkeho ze Spišské
Soboty. Poslední stavební úpravy proběhly v r. 1983.
Od počátku je pojmenována po „lékaři chudých“ Edmunda Téryho (1856-1917)
z Banské Štiavnice. Ten se zasloužil o rozvoj turistiky v Tatrách a z okolních štítů
jako první vystoupil r. 1876 na Prostredný hrot a r. 1877 na Pyšný štít.
Otevřeno
Celý rok
Pitná voda
Ne, dá se koupit
Cena za noc: 18 EUR se snídaní
Kapacita: 24
30
Zbojnícka chata
1 960 m n. m.
přístup
středisko Hrebienok
Chata leží v horní části Veľkej Studenej doliny, ukrytá za Zbojníckym chrbtom.
Byla postavena uherským lesnictvím v r. 1907 jako lovecká chatka a po menších
úpravách byla v r. 1910 předána veřejnosti. V roce 1924 byla rozšířena o přístavbu.
Po požáru v r. 1999 byla chata obnovená.
Název připomíná pytláckou minulost této doliny.
Je to velmi dobře situovaná zastávka pro turisty, přicházející z údolí Velická dolina
přes Polský hřeben do Prielomu, anebo pro ty, kteří procházejí Malou studenou
dolinou přes Priečne sedlo do Velké Studené.
Otevřeno
Celý rok
Pitná voda
Ano, v chatě
Cena za noc: 22 EUR
Kapacita: 16
Chata pri Zelenom
plese
1 551 m n. m.
přístup
od Skalnatého lesa
První návštěvníci Zeleného plesa mohli přenocovat kdysi jen v salaších na
Rakúskej poľane a v Predných Meďodoloch. R. 1876 tu byla postavena první chata,
Egidova, která pozdeji vyhořela. Na severním břehu pak byla r. 1897 nová,
Fridrichova, chata, ze které přístavbami a poválečnými přestavbami vznikl dnešní
objekt.
Od r. 1950 byla chata pojmenována po Albertu Brnčalovi (1919-1950), profesoru
tělesné výchovy, odchovanci spolku tatranských horolezců IAMES. Ten jako
horolezecký instruktor zahynul 1. 8. 1950 pod Jastrabím sedlom v Malej Zmrzlej
doline. Nyní má chata jméno Chata pri Zelenom plese.
Otevřeno
Celý rok
Pitná voda
Ano, v chatě
Cena za noc: 14 EUR
Kapacita: 56 + 30
Chata je jediným objektem v Belianskych Tatrách, nachází se na konci
Doliny Siedmich prameňov
V polovině 18. stol stála v této dolině chatrč zlatokopa Drechslera z Rakouska a
až do r. 1930 se tu dochovala stará pastýřská koliba. Roku 1932 si tu postavil Tibor
Gresch ze Spišské Belé soukromou chatu, která přístavbou v r. 1938 dostala
současnou podobu. Po 2. světové válce sloužila jako výzkumná základna TANAP a
od r. 1997 je otevřená opět pro veřejnost.
Otevřeno
Celý rok, v mimosezóně jen o víkendu
Pitná voda
Ano, v chatě
Cena za noc: 12 EUR
Kapacita: 20
Podrobnější informace o chatách: www.vysoketatry.com/chaty/chaty.html
Plesnivec
1 290 m n. m.
přístup
Chata při Zelenom
plese,
Tatranská kotlina
31
ATRAKTIVNÍ VZDÁLENĚJŠÍ CÍLE A NÁVRHY PROGRAMŮ
Levoča, Spišský hrad a další památky
Levoča je považována za perlu Spiše. V roce 1271 se Levoča stala hlavním centrem německé kolonizace na
Spiši a byla povýšená na hlavní město Společenstva spišských Sasů. V roce 1321 město dostalo právo
skladovat přivážené zboží a stalo se svobodným královským městem. Na přelomu 14. a 15. století město
dosáhlo svého ekonomického a společenského vrcholu.
V r. 1950 bylo historické centrum města vyhlášené za městskou památkovou rezervaci, k níž patří např. kostel
sv. Jakuba, renesanční radnice s arkádami, zvonice, klec hanby pro veřejné pranýřování žen, Thursův dům,
dům Mistra Pavla a městské hradby chránící celé historické centrum.
Kostel sv. Jakuba patří mezi největší gotické chrámy na Slovensku, už přes 700 let se tu stále konají
bohoslužby. Je trojnásobnou národní kulturní památkou: mimo samotného chrámu jsou dalšími památkami díla
známého středověkého řezbáře Mistra Pavla z Levoče a díla barokního zlatníka Jána Szilassyho z druhé
pol. 18. stol. (kalichy, monstrance a další bohoslužebné předměty vykládané drahokamy a českými granáty).
Kostel je zasvěcený Sv. Jakubovi, apoštolovi, ochránci bojovníků, poutníků a dělníků, jehož svátek se slaví
25. července. V ten den se konaly v Levoči výroční trhy.
Nejobdivovanějším dílem je hlavní oltář z let 1508 - 1510, který s výškou 18,62 m patří k největším oltářům na
světě.
Kontakt
Otevřeno
Vstupné
Rímskokatolícky farský úrad, Námestie M. Pavla 53, 054 01 Levoča
+421 907 521 673 informace, www.chramsvjakuba.sk
V době 1. 7. - 31. 8. 2013,
Po 11:00 – 17:00, Út – So 9:00 – 17:00 hod.
každou hodinu
Ne 12:00 – 17:00 hod.
2 EUR / dospělí i senioři, 1 EUR / děti, studenti
jedná se o příspěvek na restaurování oltářů
Pozor – po celý rok 2013 je hlavní oltář z důvodů restaurování zakrytý lešením!
Spišský hrad, národní kulturní památka, je největším hradem ve střední Evropě. První písemná zmínka o hradu
pochází z roku 1120. Nejstarší částí hradu je mohutná obytná kruhová věž. Později, když se hrad stal i sídlem
církve, byl postavený románský palác, románská brána a později románská kaplička.
Ve 14. století byl hrad přestavěný v gotickém stylu. V té době bylo vytvořené také střední nádvoří. V roce 1442
v něm vybudovali pevnost pro vojska Jana Jiskry. V 16. století se stali majiteli hradu Thurzovci. V 17. století
patřil hrad Csákiovcům. Na konci 17. století si rodina Csáky postavila zámek v blízkosti hradu v dnešní obci
Bijacovce. Historie hradu skončila v roce 1780, kdy hrad zničil velký požár a postupně ho změnil na zříceninu.
V posledních letech se hrad rekonstruoval.
Kontakt
Otevřeno
Vstupné
Parkování
+421 53 454 1336, +421 917 482 986, www.spisskyhrad.sk
V době 27. 4. - 30. 9. 2013
Po – Ne 9:00 – 19:00, poslední vstup v 18:00 hod.
5 EUR / dosp., 4 EUR / studenti a senioři, 3 EUR / děti a mládež do 18 let
Bezplatné, parkoviště cca 10 min od brány hradu (příjezd od Hodkoviec)
Obec Žehra je významnou archeologickou lokalitou.
V raněgotickém kostele sv Ducha postaveném po r. 1275 se nacházejí obzvlášť ceněné gotické fresky,
vznikající v pěti obdobích: nejstarší jsou z 13. stol, nejmladší z 15. stol. V interiéru kostela je dále několik
gotických plastik ze začátku 15. stol. a kamenná křtitelnice z 13. stol.
V místní části obce, v Hodkovciach, je barokní klášter z roku 1703 s francouzským parkem.
Obec je součástí tzv. Gotické cesty.
Spišské Podhradie bylo původním sídlem pod Spišským hradem. Patřilo ke Společenství spišských Sasů
a už ve 14. stol bylo významným střediskem řemesel. Cennou stavební památkou je románský kostel
s gotickými a klasicistickými přestavbami a s gotickým křídlovým oltářem z r. 1500. Ve městě se nachází
renesanční radnice z r. 1546, renesanční a barokní měšťanské a řemeslnické domy, mariánský sloup a klášter
milosrdných bratří.
Částí města Spišské Podhradie je od roku 1948 i Spišská Kapitula, městská památková rezervace. Církevní
městečko bylo vystavěno kolem kostela. Od pol. 13. stol. bylo sídlem spišského proboštství a kapituly.
32
V letech 1662 – 1665 kolem obce vystavěli hradby a od té doby se obec vyvíjela jako samostatné město.
Od r. 1776 byla sídlem biskupa. Po staletí se tu ustálil počet domů na cca 30 a počet obyvatel cca 250 – 300.
Domy kanovníků, gotické, renesanční i barokní, jsou soustředěné po obou stranách jediné ulice, která je
ukočená dvěma bránami.
Dominantou je pozdněrománská katedrála sv. Martina s dvěma věžemi, postavená v letech 1245 – 1273.
Svatyně a loď byly rozšířené gotickými přístavbami (kaple Zápoľských). Interiér je díky gotickým oltářům,
sochám, náhrobkům, kalichům, zvonům atd. mimořádně cenný. Fresky z r. 1317 znázorňují korunovaci krále
Karla Roberta. Je tu také nejstarší románská plastika na Slovenku – Leo albus.
Obce Spišské Podhradie i Spišská Kapitula jsou součástí tzv. Gotické cesty.
Kontakt
Otevřeno
Vstupné
Spišská Kapitula 13, 053 04 Spišské Podhradie
+421 904 021788, informační centrum +421 907 388411
V době 1. 5. - 31. 10. 2013
Po – So 10:00 – 16:00,
Ne 13:00 – 16:00 hod. anebo po dohodě jiná doba
2 EUR / dosp., 1 EUR / studenti a děti
Návrh výletu
Trasa: Spišská Nová Ves – Levoča – Spišský hrad – Spišská Nová Ves
08:30 hod.
odjezd (balíček na cestu)
09:00 hod.
Návštěva města Levoča: muzea, kostel, radnice, klec hanby
12:00 hod.
Oběd na Spišské salaši
13:00 hod.
Návštěva Spišské kapitule
14:00 hod.
Návštěva Spišského hradu
16:00 hod.
Návštěva kostela Žehra
17:00 hod.
Příjezd zpět do JEKA domu
Kežmarok a Poprad ve Vysokých Tatrách
Kežmarok, město s dnešními 17 500 obyvateli, leží na severu Slovenska pod Tatrami, v malebném prostředí
Spíše, v nadmořské výšce 626 m.
Město vzniklo sloučením několika původních slovanských osad s osadou německých přistěhovalců. První
písemná zmínka o městě je z roku 1251. Kežmarok získal městská práva roku 1269. V 15. století přibyla městu
další privilegia - právo dvou výročních trhů, právo meče, právo používat erb atd. Díky výhodné poloze města
přes něj vedly důležité obchodní cesty směřující z Orientu na sever Evropy. V 15. - 19. století pracovalo ve
městě více než 40 cechů a tím patřilo mezi první čtyři města na Slovensku (v roce 1715 bylo ve městě 263
řemeslnických dílen).
Více než sedm století existence města se odrazilo i v jeho architektuře, ve které je zastoupen každý stavební
sloh - románský, gotický, renesanční a barokní. Zvláštností města je urbanistické řešení náměstí vidlicového
tvaru ve středu s radnicí, ukončené městským zámkem.
Kežmarok je jednou z významných městských památkových rezervací Slovenska a může se pochlubit mnoha
historickými památkami, zámkem, kostely, staré měšťanské domy apod., z nichž nejvýznamnější jsou dvě
národní kulturní památky - dřevěný evangelický artikulární kostel z roku 1717 a evangelické lyceum z roku
1775. Římskokatolickému kostelu sv. Kříže z roku 1498 byl papežem v roce 1998 udělen titul Basilica minor.
Dominantou města je Kežmarský hrad, ležící na severovýchodním okraji obvodu historického centra města.
Původní gotický hrad přestavěný v renesanční residenci rodu Thökölyů, byl původně obklopen dvojitými
hradbami a vodním příkopem. Do současnosti se z hradu dochovalo jeho vnitřní opevnění se systémem bašt
a obrannou věží, severní a západní palácové křídlo.
Hrad, budící dojem tvrze, slouží nyní jako městské muzeum.
Město je součástí tzv. Gotické cesty.
Kontakt
Kežmarský hrad: Hradné námestie 42, 060 01 Kežmarok
+421 52 428 0072, +421 918 742 726, +421 918 744 840
Otevřeno
V době 1. 5. - 30. 9. 2013
Po – Ne 9:00 – 16:00 hod.
Vstupné
3 EUR / dosp., 1 EUR / děti 6-15 rokov, 1,50 EUR / studenti, 2 EUR / senioři
33
Poprad leží na jihovýchodě Popradské kotliny a protéká jím řeka Poprad. Je vstupní branou do Vysokých Tater.
K Popradu patří nyní i dalších pět původně samostatných obcí – Kvetnica (klimatické lázně), Matejovce,
Spišská Sobota, Stráže pod Tatrami a Veľká.
Počátky osídlování území sahají až do pravěku. Město Poprad vzniklo v první polovině 13. století, později
patřilo mezi menší města Společenství spišských Sasů. V 16. až 18. století se v katastru těžila měděná ruda.
V 18. století dostalo město tržní právo. Obyvatelé se zabývali většinou zemědělstvím a drobným řemeslem.
V roce 1692 zde vznikla papírna, nejstarší podnik ve městě. Důležitým mezníkem v rozvoji Popradu bylo
připojení na Košicko-Bohumínskou železnici v roce 1871.
V Popradě se nachází raněgotický kostel sv. Egídia z 13. století (z původní stavby se zachovala věž, část lodě
a presbyterium) s nástěnnými malbami z 15. století. U kostela je renesanční zvonice z roku 1658.
Návštěvníci Popradu by si neměli nechat ujít prohlídku Podtatranského muzea a městečka Spišská Sobota,
které po staletí patřilo mezi pět nejbohatších hornospišských měst a dnes představuje jeden z nejlépe
zachovaných středověkých urbanistických celků.
Město je součástí tzv. Gotické cesty.
V obci Spišský Štvrtok najdete zlatý hřeb gotické architektury na Slovensku – monumentální kostel
s přistavěnou kaplí z roku 1473, která měla být pohřebním místem rodiny Zápoľských.
Obec je součástí tzv. Gotické cesty.
Návrh výletu
Trasa: Spišská Nová Ves – Kežmarok – Poprad – Spišský Štvrtok - Spišská Nová Ves
09:00 hod.
odjezd (balíček na cestu)
10:00 hod.
Návštěva města Kežmarok a jeho hradu
11:00 hod.
Návštěva Tatranské Lomnice
12:00 hod.
Návštěva Starého Smokovce
14:00 hod.
Návštěva Popradu
16:00 hod.
Odjezd zpět
Varianta
V Tatrách můžete podniknout menší túru anebo využít aquaparku v Popradu.
Národní park Pieniny, zámek Červený kláštor a řeka Dunajec
Na území Pienin byl v roce 1932 vyhlášený první Mezinárodní přírodní park v Evropě, tvořil ho Pieniński Park
Narodowy a Slovenská prírodná rezervácia v Pieninách. Pieninský národní park byl ustanoven v roce 1967.
Pieniny jsou součástí bradlového pásma, které se nachází na rozhraní vnitřních a vnějších Karpat,
s mimořádně komplikovanou geologickou stavbou, díky níž vznikly atraktivní sklaní stěny, věže a bradla
rozmanitého tvaru. Ty spolu s Prielomom Dunajce vytvářejí výraznou krajinnou dominantu.
Turisticky zajímavou atrakcí je především splavení Dunajce na pltích na 9km dlouhého Prielomu Dunajca,
v úseku z Červeného kláštera do Lesnice. Nazpět je možné jít pěšky, na kole anebo po turistické stezce podél
Dunajce, případně i autobusem z Lesnice (podrobnosti viz dále).
Národní kulturní památka Červený káštor poblíž obce Červený klášter je jedinečný kulturně-historický objekt
zasazený do překrásné pieninské přírodní scenérie pod majestátným vrchem Tri koruny. Architektonicky
nejvyspělejší stavbou komplexu je gotický kostel sv. Antona z konce 14. století s chrámovou lodí neobvyklé
délky, který prošel velkou barokní přestavbou. V objektu bývalého kláštera je muzeum, které sestává
z národopisné, lékárnické a historické expozice.
Historie kláštera:
V klášteře žily mnišské řády ve dvou etapách.
V letech 1320 – 1563 zde žili kartuziánští mniši, zakladatelem řehole v r. 1084 byl sv. Bruno. První kartuziánský
klášter byl vystavěn r. 1305 na Kláštorisku ve Slovenském ráji. Později mniši získali darem obec Lechnicu
v Pieninách na založení druhého kláštera – ten se nejprve tedy jmenoval Lechnický klášter, až od 17. století byl
zmiňován jako Červený klášter podle barvy krytiny.
34
Kartuziáni patřili k nejpřísnějším řeholím s asketickým způsobem života. Věnovali se hlavně opisování knih.
Také postupně od uherských a polských panovníků získávali různé výsady – právo rybolovu na Dunajci, právo
mlýna, vaření piva a soudní pravomoci.
V roce 1564 vyplenil klášter na Kláštorisku loupeživý rytíř Matej Bašo a mniši se přestěhovali do Červeného
kláštera. Ten byl r. 1545 napaden strážemi Dunajec. Mniši se dostali do veliké nouze a postupně začali klášter
opouštět. Rozhodnutím krále Ferdinanda I. byl nakonec r. 1563 Červený klášter zrušený.
V letech 1711 – 1782 se Červený klášter stal kamaldulským klášterem – zakladatel řehole v r. 1012 byl
sv. Romuald. Mniši získali klášter darem do nitranského biskupa Ladislava Maťašovského. Začali s barokní
přestavbou (nové mnišské domky, barokní věž na kostele, oprava kostela). Podobně jako kartuziáni, žili i
kamaldulové poustevnickým způsobem života, věnovali se hospodaření, včelařství, léčení nemocných a
sběrem léčivých rostlin. Roku 1754 tu byla založená lékárna, která hlavně za doby pátery Cypriána byla
proslavená i za hranicemi Spiše. V roce 1782 byl klášter, jako neužitečný v rámci společenských reforem,
rozhodnutím císaře Josefa II. zrušený.
Zámek je součástí tzv. Gotické cesty.
Kontakt
Otevřeno
Vstupné
Múzeum Červený kláštor:
+421 52 482 2057, +421 911 325250
V době 1. 5. - 31. 8. 2013
Po – Ne 08:00 – 19:00,
3 EUR / dosp., 2 EUR / studenti, senioři, 1 EUR / děti 6 - 15 let
Pěší výlet na Prielom Dunajce patří k nejkrásnějším na Slovensku. Vychází z Červeného Kláštora až po ústí
Lesnického potoka a dlouho sleduje pravý břeh meandrujícího Dunajce. Stezka vede po Pieninské cestě, která
už v 19. století spojovala Červený Kláštor s polskými lázněmi Sczawnica.
Prielom Dunajca je, jako floristicky a krajinářsko – esteticky významné území, chráněnou přírodní rezervací
o ploše 360 ha. Dunajec v délce cca 20 km tvoří slovensko-polskou státní hranici. Podél Prielomu Dunajce
vede naučná stezka s 10 zastávkami.
Nenechejte si ujít příležitost vyzkoušet atraktivní plavbu na goralských pltích, organizovanou v délce cca 9 km
po řece Dunajec, která tvoří hranici mezi Polskem a Slovenskem. Nejkrásnější úsek plavby vede kouzelným
úsekem Dunajce z Červeného Kláštora do Lesnice. Plavby jsou možné od dubna do listopadu.
Kontakt
Otevřeno
Vstupné
Kontakt
Vstupné
Vstupné
Pltníctvo Dunajec - Červený Kláštor
+421-905-359473, [email protected]
Sezóna 15. 4. - 31. 10. 2013
Po - Ne
9:00 – 17:00 hod.
10 EUR/ dosp., 8,50 EUR / studenti, senioři, 6 EUR / děti do 12 let
Školní skupiny – děti nad 12 let á 7 EUR.
Hromadné zájezdy – sleva 10-15% podle počtu osob.
1. Pltnícka a Turistická Spoločnosť na Dunajci Červený Kláštor
+421 52 4822656, 421-905-471108, www.1-pltnicka.sk
10 EUR/ dosp., 8,50 EUR / studenti, senioři, 6 EUR / děti do 12 let
Školní skupiny – děti nad 12 let á 7 EUR.
Hromadné zájezdy – sleva 10-15% podle počtu osob.
K dispozícii máte:
- Kvalifikovaný výklad pltníkov v goralských krojích
- Splav na pltiach - sleva 10%
- Splav na raftoch - sleva 10%
- Půjčovna kol - sleva 30%
- Doprava zpět - sleva 20%
- Kvalitní domácí stravování - sleva 10%
35
Strážky – už název obce nám napovídá, že v ní kdysi žili strážcové polsko-uherských hranic. Po ustálení
severní hranice se místní obyvatelé orientovali více na zemědělství, zvláště na pěstování lnu.
Samotná obec Strážky, ve které se nachází renesanční zámek, vznikla již ve 2. polovině 12. století. Darovací
listinou z počátku 14. století ji král Karel Robert daroval rodině Berzeviczyovců. Významným mezníkem
v dějinách Strážek se stal rok 1556, kdy císař Ferdinand I. za zásluhy při obraně hradu Sihoť v protitureckých
bojích věnoval donační listinou právě osadu rodině Horváth-Stansith.
Zámek ve Strážkach je skvostem renesanční architektury na Slovensku, který tu vybudoval Gregor Horváth –
Stansith. Čtyřkřídlý renesanční zámek, jehož počátky spadají až do 14. století, si dodnes uchoval
charakteristické rysy – čtyřkřídlá, hmotově uzavřená patrová budova s falešným druhým patrem a vysokou
zdobnou atikou, dvojicí nárožních věží a bašt.
Dnešní expozice Slovenské národní galerie na zámku prezentují sbírku historického nábytku a interiérových
doplňků z období 17. - 19. století na Slovensku. Zvláštní expozici tvoří historická knihovna, zaměřená na dějiny
obce i zámku a na vývoj rodů, kterým zámek v minulosti patřil.
Významnou část v zámku tvoří výstava obrazů malíře Ladislava Mednyánszkeho (1852 – 1919), který se
během svého života několikrát do Strážek vracel a maloval tu své snové krajiny zachycující náladu a jedinečné
optické okamžiky v přírodě. Vzácný je i kamenný erb z hradu Beckov, odkud malíř pocházel.
U zámku je udržovaný anglický park.
Zámek je součástí tzv. Gotické cesty.
Kontakt
Otevřeno
Vstupné
Medňanského 25, Spišská Belá +421
52 458 13 12, +421 52 458 1152, www.sng.sk/sk/uvod/vysunute-pracoviska/strazky,
[email protected]
V době 15. 6 – 15. 9. 2013
Út - Ne
10:00 – 18:00 hod.
poslední vstup v 17:00 hod.
Každou první neděli v měsíci je volný vstup do galerie.
Návrh výletu
Trasa: Spišská Nová Ves – Červený Kláštor - Dunajec – Spišská Nová Ves
08:00 hod.
odjezd (balíček na cestu)
10:30 hod.
Návštěva Červeného kláštora
12:30 hod.
Oběd ve městě
13:30 hod.
Sjezd Dunajce na pltích
14:30 hod.
návštěva zámku Strážky
16:00 hod.
Odjezd zpět
Zámek Betliar, hrad Krásná Hôrka a Ochtinská aragonitová jeskyně
Obec Betliar je nejznámější a nejnavštěvovanější na Gemeru díky objektu zámku Andrássyovců, který se
nachází v krásném přírodním parku.
Na základech staršího zámku, pravděpodobně z 16. století, dal na začátku 18. století Štefan Andrássy postavit
zámek opevněný rohovými baštami. V letech 1792 - 1795 byl objekt přestavěn v klasicistickém stylu. Další
přestavbou v roce 1880 ztratil zámek svůj klasicistický vzhled, vznikl lovecký zámek a šlechtické sídlo.
Do roku 1945 byl zámek sídlem rodiny Andrássyovců. Po válce se zámek i se zařízením stal muzeem.
Dnes v zámku sídlí muzeum historické bytové kultury představující nábytek z 15. - 17. století a klasicistické a
empírové zařízení. Nacházejí se tu sbírky obrazů - krajinomalby, portréty, lovecké motivy, knihovna s více než
20 000 exempláři, sbírky zbraní a lovecké trofeje, exotické suvenýry z celého světa - hlavně z Asie a Afriky.
Po obvodu zámku byl vytvořen 70 ha velký přírodní park s aklimatizovanými exotickými dřevinami a keři,
s početnými klasicistickými a romantickými stavbami a dekoracemi. Park přechází do lesoparku a dále do
zvěřince.
Zámek je součástí tzv. Gotické cesty.
36
Oblast Gemer sousedí s národními parky Slovenský ráj a Muránská planina, na jihu se rozprostírá chráněná
krajinná oblast Slovenský kras. Je to kraj hor, hustých lesů, dravých bystřin a strmých horských luk, ale také
pahorkatin a úrodných polí s neodmyslitelnými lány slunečnic, modrými hladinami jezer a rybníků a klikatými
toky řek. Kraj starobylých kostelů, panských sídel a statkářských kurií, ale i zachovalé lidové architektury
a dodnes živého folklóru.
Gemer má bohaté dějiny spojené se silnými šlechtickými rody Bebekovců, Andrássyovců a později
Coburgovců. Zdejší obyvatelstvo, složené převážně ze Slováků a Maďarů, bylo vystaveno pustošivým
nájezdům Turků, kteří ovládali toto území více než 150 let a to v 16. a 17. století.
Kontakt
Otevřeno
Vstupné
Zámek Betliar, Kaštieľna 6, 049 21 Betliar
++421 58 798 3197, +421 58 798 3118
V době 1. 6. - 31. 8. 2013
Po – Ne
9:30 - 17:30 hod.
6 EUR/ dosp., 4 EUR / děti od 6 let, studenti, senioři nad 62 let,
4 EUR/ foto, 6 EUR / video
Hrad Krásna Hôrka, tyčící se na vysokém, kuželovitém kopci je dominantou celé oblasti východně od Rožňavy.
Hrad byl postavený v roce 1320 rodinou Mariássiovců, později patřil rodině Bebekovcově. V polovině 16. století
byl hrad rozšířený a přestavěný na pevnost tak, aby mohl čelit tureckým vpádům. Od roku 1578 patřil hrad rodu
Andrássyovců a stal se jejich reprezentativním šlechtickým sídlem. Až do r. 1812 byl hrad obydlený.
Poslední majitel D. Andrássy ho přeměnil na rodové muzeum a od roku 1906 byl hrad zpřístupněn veřejnosti.
Jeden z posledních hradních pánů dal v roce 1904 na kraji obce Krásnohorské Podhradie vybudovat pro svou
manželku umělecky vyzdobené secesní mauzoleum, postavené z různobarevného mramoru přivezeného ze
všech světadílů. Jsou v něm sarkofágy D. Andrássyho a jeho manželky Františky, nachází se tu mumie Žofie
Andrássy – Serédy, která je známá jako Levočská bílá paní z románu Móra Jókaiho.
Před mauzoleem je parkoviště.
V Krásnohorském Podhradí, v bývalé secesní obrazárně z roku 1910, se nachází Gemerská galerie a gotický
kostel z 15 stol.
Hrad je součástí tzv. Gotické cesty.
Kontakt
Otevřeno
Vstupné
Kontakt
Otevřeno
Vstupné
Kontakt
Otevřeno
Vstupné
Hrad Krásna Hôrka: ++421-58-7324769, ++421-918-728399, 049 41 Krásnohorské
Podhradie
1. 1. - 31. 12. 2013
Hrad je po požáru 10. 3. 2012 do odvolání zavřený.
Mauzoleum Andrássyovců, Krásnohorské Podhradie
+421 58 732 2034, +421 918 728 401
1. 6. - 31. 8. 2013
Út – Ne
9:30 – 17:30 hod.
1,50 EUR/ dosp., 1 EUR / deti od 6 let, studenti senioři nad 62 let
Obrazárna Andrássyho, Lipová 122, Krásnohorské Podhradie
+421 58 734 3710, +421 911 774 217
1. 1. - 31. 12. 2013
Jen pro předem ohlášené návštěvy!
0,50 EUR / dosp., děti, studenti a senioři
Návrh výletu
Trasa: Spišská Nová Ves – Betliar – Krásná Hôrka – Spišská Nová Ves
08:30 hod.
odjezd (balíček na cestu)
10:00 hod.
návštěva zámku Betliar
12:00 hod.
Oběd
13:00 hod.
návštěva Krásné Hôrky / 2013: mauzolea a obce Krásnohorské Podhradie
návštěva Ochtinské aragonitové jeskyně nebo Gombasecké jeskyně, případně můžete
výlet doplnit speleologií v Krásnohorské jeskyni.
Odjezd zpět
14:30 hod.
16:00 hod.
37
Zámek Markušovce a letohrádek Dardanely - půldenní výlet
Obec Markušovce vznikla jako strážní a hraniční obec asi v 12. století. V obci je gotický kostel sv. Michala
z 13. století se zachovanými částmi hradu. Obec se od 13. století stala sídlem rodiny Mariassyovců, kteří zde
r. 1284 postavili renesanční zámek, skládající se ze čtyř křídel, kruhových věží a úzkého nádvoří, později
rokokově přestavěný. Zámeček v renesančním stylu byl vystavěn Františkem Mariássym v roce 1643.
Okolo zámku se rozprostírá francouzský park s nádherným rokokovým letohrádkem Dardanely, který vystavěl
Wolfgang Mariássy v letech 1775 – 1778. Letohrádek je jedním z významných památek rokokové architektury
na Slovensku, nyní je v něm expozice historických klávesových nástrojů. Další popis: viz oddíl „Muzea“.
Zámek je součástí tzv. Gotické cesty.
Nedaleko Markušovec, na svahu nad tokem řeky Hornád se nachází ojedinělý skalní útvar - Markušovský
skalní hřib.
Kontakt
Otevřeno
Vstupné
Michalská 53, 053 21 Markušovce
+421 917 746 339, +421 917 746 338,
www.slovenskyraj.sk/obce/markusovce, www.spis.sk
V době 1. 7. - 31. 8. 2013
Po – So 10:00 – 17:00, poslední vstup v 16:00 hod.
Ne 9:00 – 18:00 hod. poslední vstup v 16:30 hod.
3 EUR / dosp., 1,50 EUR / studenti a děti nad 6 let, senioři
Návrh výletu
Trasa: Spišská Nová Ves – Markušovce – Spišská Nová Ves
09:00 hod.
odjezd (balíček na cestu)
10:30 hod.
návštěva letohrádku Dardanely
11:30 hod.
Oběd
12:30 hod.
odjezd, odpoledne můžete např. navštívit Spišskou Novou Ves
38
STRAVA A UBYTOVÁNÍ
Strava
Kuchyně
Potraviny
Ustanovte jednu osobu odpovědnou za provoz kuchyně a ke kontrole účelného spotřebování
dodaných potravin. Je vhodné mít v kuchyni někoho, kdo má zkušenosti s přípravou,
zásobováním a vařením pro větší skupinu a umí odhadnout předem spotřebu potravin.
Po příjezdu si zkontrolujte dodané potraviny podle předem zaslaného jídelníčku.
Doporučujeme, abyste tzv. základ (tj. chléb, Rama, džem, čaj, káva, cukr, mléko, cornflaky)
vyložili na obslužný stůl v jídelně, ze kterého si každý odebere jen to, co spotřebuje.
Není přípustné odvážet nespotřebované potraviny domů.
VŠE, CO NESPOTŘEBUJETE, NASKLÁDEJTE NA KONCI POBYTU DO PŘEPRAVKY A
NECHEJTE V KUCHYNI NEBO PŘEDEJTE ZÁSTUPCI JEKY PŘI PŘEDÁNÍ DOMU.
Zásobování potravinami
JEKA dodává v dostatečném množství všechny potraviny, které během pobytu potřebujete. Denní strava se
skládá ze dvou studených a jednoho teplého jídla. Doporučujeme při přípravě jídla postupovat podle jídelníčku,
protože podle něj je prováděno a doplňováno zásobování.
Po příjezdu najdete zásobu potravin zahrnující nekazící se součásti jídelníčku a čerstvé potraviny pro první
dny. Pokud vám jejich množství nebude dostačovat, napište písemnou objednávku dodavatelům potravin.
Veškeré přílohy si můžete nechat přidat v neomezeném množství tak, aby se všichni dostatečně najedli.
Postarejte se, aby se potravinami neplýtvalo.
Rozvoz potravin – přídavky
Dodávka
potravin
V den rozvozu potravin připravte pro dovozce místo pro nové potraviny v chladničkách,
mrazničkách a na odkládacích pultech v kuchyni.
Po každé dodávce potraviny zkontrolujte. První sloupec v jídelníčku vyznačuje dny
zahrnuté do příslušného rozvozu potravin.
Přídavky
potravin
V případě, že potřebujete pro skupinu navíc některé ze základních potravin, kontaktujte
s dostatečným předstihem zástupce Jeky anebo ponechte v kuchyni lístek se žádostí
o přidání.
Návod k použití sporáku a trouby
S ohledem na to, že v některých případech si mládež připravuje jídlo sama, uvádíme návod k zapnutí hořáků a
trouby ZANUSSI.
1. otočte knoflíkem na symbol hvězdičky " * " (otáčejte lehce, ne silou)
Sporák ZANUSSI
2. držte stisknuto a zapalte hořák. Zapalujte v blízkosti termopojistky.
3. pomalu pouštějte a poté nastavte lehkým otáčením knoflíku velikost plamenu
Trouba ZANUSSI
1. zmáčkněte malý červený knoflík a přidržte tak dlouho, dokud plamen nehoří
(bez použití zápalky)
2. druhým knoflíkem nastavte, VŽDY nastavte troubu nejdříve na 190°C (poloha 8,5)
Plyn
V blízkosti kuchyně (zpravidla vně domu) najdete vždy dvě plynové láhve, jednu používáte, druhá je zásobní.
Jakmile láhve vyměníte, musíte výměnu ohlásit zástupci Jeky, aby zajistil dodávku nové. Pokud tak skupina
neučiní, může se stát, že následující skupina dopotřebuje láhev a druhá bude prázdná.
Zvláště o víkendech se taková situace obtížně řeší.
Ubytování
Šetřete energie - vypínejte světla, vypněte kuchyňská zařízení, před odchodem z domu snižte teplotu
radiátoru termoventilem na minimum.
Dům udržujte v čistotě, závady hlaste zástupci Jeky. Rovněž případná poškození na majetku běhěm vašeho
pobytu oznamte ihned zástupci Jeky, a pokud bude třeba, před odjezdem škody zaplaťte.
V domě se přezouvejte, boty nechávejte ve vstupní hale či chodbě.
Podlahu ve vstupních částech domu a v kuchyni denně čistěte.
V celém domě je přísný zákaz kouření.
39
ÚDRŽBA UBYTOVNY
JEKA přikládá velkou důležitost tomu, aby skupiny, které odjíždějí, zanechaly dům naprosto čistý. Každá nová
skupina ráda vstupuje do domu dobře udržovaného a příjemného. Zvláštní pozornost věnujte čistotě zařízení a
vybavení kuchyně.
Škody, které byste eventuálně mohli způsobit buď na nábytku, nebo vybavení kuchyně, je nutno ohlásit
zástupci před odjezdem (aby mohly být škody včas napraveny a další skupině byl předán opět funkční dům).
Případné odškodnění by mělo být stanoveno na základě dohody se zástupci místní Jeky.
Případné výdaje za opravy nebo vyčištění, které vznikly proto, že nebyla respektována uvedená pravidla,
budou vyřízeny buď přímo na místě, nebo účtovány skupině po ukončení pobytu.
Každý vedoucí je osobně zodpovědný za dodržování uvedených pravidel.
Závěrečný úklid ubytovny před odjezdem
Všechny
Posbírat smetí do odpadkových sáčků a odnést do odpovídajících kontejnerů.
prostory
Vyčistit podlahy a otřít odpadkové koše.
Pokoje
Vyčistit nábytek, zejména stoly a skříně.
Ověřit stav lůžek. Je-li to možné, opravit osobně případné škody. Dbejte, aby všechny
matrace byly v ochranném povlaku. Nezapomeňte srovnat polštáře a deky.
Pokud jste sami přemístili lůžka, skříně nebo stoly pro osobní pohodlí skupiny, je třeba je dát
na jejich původní místo. To platí především pro skupiny, které jsou ubytovány v několika
ubytovnách a přenášejí kuchyňské nebo jiné věci z jedné ubytovny do druhé.
WC, sprchy
Důkladně vyčistit toalety, baterie, sprchové vaničky, umyvadla, vyprázdnit a umýt koše.
Kuchyň
Sporáky a trouby důkladně vyčistit, včetně spodních záchytných van pod hořáky a dvířek
trouby.
Před odjezdem vyprázdnit a vyčistit ledničku.
Případné zbytky masa a mražené zeleniny ponechte v mrazáku.
Vyčistit přístroje a uvést do stavu funkčnosti.
Umýt kuchyňskou baterii a nádobí.
Třídění odpadků
Hned po příjezdu si vyžádejte od zástupce Jeky informace o nakládání s odpady, o umístění kontejnerů na
odpad apod. – informace předejte všem členům skupiny.
Světlo v ubytovně
Skupiny v JEKA domech zpravidla tráví večery v jídelně nebo jiné společenskémístnosti.
V ložnicích bývá obvyklé slabší světlo. Připomínáme, že ubytovny mají sloužit převážně mládeži a dětem,
a světlo v ložnicích slouží pouze k přípravě na spaní. Pokud si chcete před spaním číst, doporučujeme vzít si
s sebou lampičku.
Nebezpečí ohně
Přestože JEKA sama zajišťuje nezbytná opatření, považujeme za svoji povinnost upozornit na to, že ubytovny
jsou plné hořlavého materiálu.
Proto vás žádáme, abyste dávali pozor zvláště v kuchyni a dbali na zákaz kouření v celém domě. Ihned po
příchodu do ubytovny si ověřte způsob použití hasicích přístrojů a zajistěte, aby všichni věděli, kudy budovu
evakuovat v případě požáru.
40
KONTAKTY
JEKA-CS
telefon
+420 257 712 049
mobil
+420 602 215 376, +420 602 398 263
fax
+420 257 710 307
e-mail
[email protected]
Pokud máte jakýkoliv problém, který se nepodaří vyřešit na místě, volejte nebo pošlete
SMS či mail do kanceláře Jeky-CS do ČR, vyřešíme vaši záležitost telefonicky.
JEKA Slovensko
JEKA Brusel
B. Nemcovej 12,
052 01 Spišská Nová Ves
Tel./ fax
+421 534 466 778
mobil
+421 905 547 052
JEKA vzw.
Ambiorixsquare 32, bus 28, 1000 Brussel
tel.: +32-2-2308455
fax: +32-2-2304242
[email protected]
Informační centrum
Turistické informačné centrum
Další informace
Taxi
Spišská Nová Ves
Letná 49, Spišská Nová Ves
+ 421 53 429 82 93
[email protected], www.spisskanovaves.eu
Otvírací doba v hlavní letní sezóně
Po – Pá
So
Ne
www.slovenskyraj.sk
www.vysoketatry.sk
Speed Taxi
Miro Cabs
Nika Taxi
08:00 – 19:00 hod.
09:00 – 13:00 hod.
14:00 18:00 hod.
0910 343 708
0944 288 666
0902 480 490
41
LÉKAŘSKÁ POMOC, KRIZOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Lékařská pomoc a lékárny
nemocnice
Nemocnica s poliklinikou
Jánskeho 1, Spišská Nová Ves
Lékařská
pohotovost
+421 53 419 9111
Jánskeho 1, Spišská Nová Ves
Lékaři v dalších Mlynky
obcích
Dobšiná
+421 053 4199 155
MUDr. Peter Vokál
Mlynky 197- Prostredný
Hámor
+421 53 449 32 02
MUDr. Augustín
Kaliský
Nová 814, Dobšiná
praktický lékař pro
dospělé
MUDr. Ondrej Molnár
Nová 827, Dobšiná
všeobecný lékař
pro dospělé
MUDr. Janka Liptáková Nová 814, Dobšiná
pediatrie
Zubař
Spišská Nová Stomatologická
Ves
pohotovost
Mlynky
Lékárna
Optika
Dětská ambulance
Námestie SNP 2
+421 53 442 53 07
MUDr. Ján Mokriš
Letná 43,
Spišská Nová Ves
+421 53 441 05 37
MUDr. Viera Volčková
Gorazdova 23
+421 53 441 06 39
MUDr. Darina Kneslová Nová 814, Dobšiná
Spišská Nová Nemocničná lekáreň
Ves
Bonus
+421 587 941 436
Jánského 1
+421 53 4425393
Štefánikovo nám. 5
+421 53/446 47 67
Harmónia
Zimná 55
+421 53/442 13 32
Na Letnej
Letná 27
+421 53/442 51 32,
Statim
Štefánikovo nám. 10
+421 53/442 82 77
Slávka
Poliklinika pri Hornáde,
Chrapčiakova 1
+421 53/416 61 22
Dobšiná
Lékárna Vabama
SNP 554, Dobšiná
+421 58 794 1225
Mlynky
Lékárna
Prostredný Hámor 324, v budově OÚ
Spišská Nová Helena Lengvarská
Ves
Alžbeta Oravcová
Letná 37
+ 43 567 271 7440
Zimná 52
+421 903 696328
Krizová telefonní čísla
Záchranná služba
155 nebo 112
Policie
158 nebo 112
Hasiči
122 nebo 112
Horská záchranná služba
+421 52 787 7711, tísňové volání 18 300
www.hzs.sk - aktuální počasí apod.
Operační středisko horské záchranné služby Čingov
+421 48 419 9724
Operační středisko horské záchranné služby
Vysoké Tatry - Starý Smokovec
+421 52 442 2820
42
Download

SLOVENSKO SLOVENSKÝ RÁJ LETNÍ POBYTY 2013