VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice
prevádzka Lom Vechec, 094 12 Vechec 460
Spoločnosť zapísaná v Obchodno m Registri
Okresného súdu Košice I,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19033/V
CENNÍK
prírodné kamenivo (PK) z lomu VECHEC
platný od 1. 3. 2014
ťažený nerast: Andezit
Na výrobky a ich výrobu sa uplatňujú tieto normy: EN 12620+A1, EN 13043, EN 13139, EN 13242+A1,
EN 13450, EN 13383-1, STN 72 1860
Certifikát vnútropodnikovej kontroly : č. 1301-CPD-0245 zo dňa 31. 03. 2009,
vydaný TSÚS, n. o., Studená 3, 821 04 Bratislava
Základná cena
€/t
Výrobok
DPH 20%
€
Cena s DPH
€/t
Drobné drvené kamenivo (DDK)
0/2 mm
0/4 mm
7,00
1,40
8,40
7,10
1,42
8,52
Hrubé drvené kamenivo (HDK)
2/4 mm
15,75
3,15
18,90
4/8 mm
14,20
2,84
17,04
8/11 mm
14,20
2,84
17,04
8/16 mm
11,80
2,36
14,16
16/22 mm
12,20
2,44
14,64
16/32 mm
11,00
2,20
13,20
32/63 mm
8,65
1,73
10,38
31,5/50 m m
9,10
1,82
10,92
7,90
1,58
9,48
63/125 m m
Štrkodrvina (ŠD)
0/8, 0/16, 0/32 mm
11,00
2,20
13,20
0/63 mm
6,79
1,36
8,15
0/90, 0/125 m m
6,29
1,26
7,55
0/200 mm
6,08
1,22
7,30
0/32/63 m m B
5,78
1,16
6,94
Lom ový kam eň (LK)
Netriedený
6,08
1,22
7,30
Triedený
7,10
1,42
8,52
Upravený
8,11
1,62
9,73
8,11
1,62
9,73
Triedený 63/350 mm
Násypový m ateriál
Kamenná suť
(prevláda kam eň)
2,80
0,56
3,36
Zahlinená kamenná suť
(prevláda hlina)
1,40
0,28
1,68
Zľava:
- pri nákupe v hotovosti zľava – 4 % z cenníkovej ceny
- možnosť ďalších zliav – v závislosti od odobratého množstva a spôsobu platby na základe individuálneho rokovania
Splatnosť:
14 dní
Ing. Stanislav Rákoš
konateľ spoločnosti
Office Košice
prevádzka Lom Vechec
Tel.:
+421 55 622 0310
Fax:
+421 55 622 0305
e-mail: [email protected]
Mob.: +421 910 930 290 (vedúci lomu p. Vladimír Macko)
Tel.:
+421 57 488 3678 (odbyt p. Valéria Tichá)
e-mail: [email protected], [email protected]
IČO:
36 706 311
DIČ:
2022279523
IČ DPH: SK2022279523
číslo účtu: 2251683159/0200
VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice
prevádzka Lom Vechec, 094 12 Vechec 460
Spoločnosť zapísaná v Obchodno m Registri
Okresného súdu Košice I,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19033/V
CENNÍK
prírodné kamenivo (PK) z lomu VECHEC
platný od 1. 3. 2014
ťažený nerast: Andezit
Na výrobky a ich výrobu sa uplatňujú tieto normy: EN 1262 0+ A1, EN 13043, EN 13139, EN 132 42+ A1, EN
13450, EN 13383 -1, STN 72 1860
Certifikát vnútropodnikovej kontroly : č. 1301-CPD-0245 zo dňa 31. 03. 2009,
vydaný TSÚS, n. o., Studená 3, 821 04 Bratislava
M erná
jednotka
Výrobok
Základná cena
€
DPH 20%
€
Cena s DPH
€
lom ový kam eň - záhozový
do 20 0 kg
t
6 ,08
1,22
7,30
nad 20 0 kg
t
7 ,10
1,42
8,52
nakladanie nakladačom
t
3,45
20,70
7 2,43
14,49
86,92
4 4,83
8,97
53,80
lom ový kam eň - soklový
1 7,25
lom ový kam eň - soklový vyberaný
2
t cca 15 m , hr. do 5 cm (brily)
2
t cca 10 m , hr. od 5,1 cm
t
t
stĺpiky
t
7 2,43
14,49
86,92
trieda A
(pravidelnosť, pôdorys)
ks
3 4,48
6,90
41,38
trieda B
ks
2 5,87
5,17
31,04
trieda A
(pravidelnosť, pôdorys)
ks
6 8,98
13,80
82,78
trieda B
ks
5 1,73
10,35
62,08
trieda A
(pravidelnosť, pôdorys)
ks
8 6,22
17,24
103,46
trieda B
ks
5 1,73
10,35
62,08
trieda A
(pravidelnosť, pôdorys)
ks
103 ,46
20,69
124,15
trieda B
ks
7 7,60
15,52
93,12
bm
1 7,25
3,45
20,70
bm
bm
1 0,35
2,07
12,42
menej ako 1 bm
bm
5 ,17
1,03
6,20
do 0,5 m (výber)
od 0,5 - 1 ,0 m (výber)
od 1,0 - 1,5 m (výber)
od 1,5 - 2,0 m (výber)
od 2,0 - 2,5 m (výber)
od 2,5 m (výber)
každých 0,5 m
(prav. pôdorys)
vŕtanie - priem er otvoru
32 - 6 3 m m
Zľava:
- pri nákupe v hotovosti zľava – 4 % z cenníkovej ceny
- možnosť ďalších zliav – v závislosti od odobratého množstva a spôsobu platby na základe individuálneho rokovania
Splatnosť:
14 dní
Ing. Stanislav Rákoš
konateľ spoločnosti
Office Košice
prevádzka Lom Vechec
Tel.:
+421 55 622 0310
Fax:
+421 55 622 0305
e-mail: [email protected]
Mob.: +421 910 930 290 (vedúci lomu p. Vladimír Macko)
Tel.:
+421 57 488 3678 (odbyt p. Valéria Tichá)
e-mail: [email protected], [email protected]
IČO:
36 706 311
DIČ:
2022279523
IČ DPH: SK2022279523
číslo účtu: 2251683159/0200
Download

CENNÍK - VSK Mineral