CENÍK MATERIÁLU
Kamenolom Žlutava s.r.o.
Žlutava 300
763 61 Napajedla
IČO: 25500929
DIČ: CZ25500929
Zapsána vOR KS v Brně
oddíl C, vložka 28263
Telefon / fax: 577 945884
Mobil: Mišurec Vladimír 603 861280 jednatel
Ing. Mišurec Petr 603 861208 prokura
Novák Vítězslav 604 237127 expedice
e-mail: [email protected]
[email protected]
www.kamenolom-zlutava.cz
Ceník kameniva a materiálů
Písek 0/8
Kamenivo 16/32
Kamenivo 32/63
Kamenivo 0/32
Kamenivo 0/63
Kamenivo 0/250
Kámen záhozový
Kámen tříděný
Zásypový, podsypový materiál
Frézovaná drť – živičná
bez DPH
100,- kč/t
200,- kč/t
190,- kč/t
140,- kč/t
150,- kč/t
150,- kč/t
220,- kč/t
350,- kč/t
40-100,- kč/t
180,-kč/t
včetně DPH
120,-kč/t
240,-kč/t
228,-kč/t
168,-kč/t
180,-kč/t
180,-kč/t
264,-kč/t
420,-kč/t
48-120,-kč/t
216,-kč/t
Skládkovné za stavební odpady
Zemina
Zemina se stavební sutí
Beton čistý tříděný
Beton čistý netříděný
Stavební suť netříděná
50–100,- kč/t
80–150,- kč/t
80–150,- kč/t
100–200,- kč/t
100–200,- kč/t
dle posouzení
60-120,-kč/t
dle posouzení
96-180,-kč/t
kusy do 300/300/300mm 96-180,-kč/t
dle posouzení
120-240,-kč/t
dle posouzení
120-240,-kč/t
POZN.: Výhodné vytížení dopravy při ukládání stavebních odpadů a zpětného odvozu
Kameniva z kamenolomu.
Dále nabízíme možnost dopravy materiálů velkokapacitními vozidly a nákladními
vozidly Tatra a Iveco včetně vleků ( bez přístavných kilometrů ).
Nabízíme služby fekálními nákladními automobily s přístavbou CAS včetně
likvidace odpadu na čističce odpadních vod ( doklad o likvidaci ).
Platnost ceníku od 1.4.2012
Ing. Petr Mišurec
prokurista společnosti
Download

Ke stažení v PDF - Kamenolom Žlutava sro