Prístrešky na auto a garáže
Prístrešok pre 1 auto so sedlovou strechou - 320 x 500 cm
Prístrešok pre 2 autá so sedlovou strechou - 520 x 500 cm
Prístrešok pre 1 auto s pultovou strechou - 320 x 500 cm
Prístrešok pre 1 auto s pultovou strechou - modulový - 330 x 500 cm
Prístrešok pre 1 auto "Francúzsky" - 300 x 500 cm
Prístrešok pre 2 autá "Francúzsky" - 550 x 500 cm
Garáž pre 1 auto s hrúbkou steny 28 alebo 44 mm - 350 x 500 cm
Garáž pre 2 autá s hrúbkou steny 44 mm - 600 x 500 cm
28
Carport DRIVE-A,B s chatkou ( s domkem )
2
DRIVE-A s chatkou
320 x 700
10 x 10
296
205
500
200
30,2
28
1200 kg
22183477
DRIVE-B s chatkou
320 x 700
10 x 10
296
205
500
200
30,2
28
1200 kg
22183484
*Veľkosť paliet: DRIVE s d. A balík č.1: 400 x 120 x 110 cm, balík č.2: 760 x 20 x 10 cm, DRIVE s d. B balík č.1: 400 x 120 x 120 cm, balík č.2: 760 x 20 x 10 cm
18 mm
19 mm
200 cm
500 cm
200 cm
320 cm
320 cm
500 cm
A
142 x 183 cm
Carport A
B
Typ prevednia ,,A”
Typ provedení ,,A”
Typ prevednia ,,B”
Typ provedení ,,B”
82 x 181 cm
Carport B
A
37
40
Garáž KARIN
1
Garáž KARIN
381 x 521
19,85
273
214
25,7
25
25
1700 kg
23517141
*Velkosť palety: Garáž KARIN: 590 x 125 x 85 cm
18 mm
538 cm
398 cm
78 x 175 cm
76 x 71 cm
235 x 192 cm
Download

Prístrešky na auto a garáže