Moderné kúrenie s tradíciou
w w w.k a sc huetz.a t
Ing. Bernhard Kaschütz
„Myslíme si, že kachľové pece
hovoria samé za seba.
Pohodlie a útulná atmosféra
sú garantované.“
Na nasledujúcich stranách sa nechajte inšpirovat‘
mimoriadnou rôznorodost‘ou dizajnu a inteligentnou
technológiou našich výrobkov.
Ing. Bernhard Kaschütz
Viac ako 100 rokov
skúseností a inovácií.
Rakúsky príbeh
úspechu.
Kaschütz okolo roku 1894
Základ našej rodinnej firmy položil Johann Kaschütz a
Samozrejme sa od týchto
Tak môžeme dnes ako i v budúcnosti našim zá-
jeho dvaja synovia už v roku 1894 založením zlievarne
„zakladateľských časov“ veľa
kazníkom ponúkať nielen výrobky vysokej kvality
mäkkého železa a ocele.
zmenilo obzvlášť z hľadiska
spočívajúce na najmodernejších technológiách, ale aj
technológií, konštrukcie a
skúsenosti a znalosti množstva ľudí, ktorí sa v minulo-
Vychádzajúc z ich nasadenia, požiadavky kvality a
spracovateľských techník. Ale
sti spolupodieľali na úspešnej ceste nášho podniku.
záujmu o výskum sa z našej rakúskej rodinnej firmy v
za každou prácou a každým
priebehu viac ako 100 rokov stal moderný a úspešný
úspechom stoja vždy ľudia, ktorí
podnik – dnes v 5. generácii.
sú presvedčení o svojich nápadoch
a tieto s plným nasadením dôsledne aj presadzujú.
4 5 kaschuetz.at
MIO 2 betón biela
Moderná kachľová pec s betónovým
plášťom
Či už ide o obchodovanie s liatinovým tovarom všetkého druhu,
výrobu vykurovacích vložiek do
kachľových pecí, dvierok kúreniska
a príslušenstva, tradičné umelecké
remeslo, najmodernejšie výrobné
postupy, flexibilita a neustále technologické inovácie tvorili a stále
tvoria základ našej práce.
Manufaktúra.
Tradícia a moderna.
10 rokov záruka.
Izbové kachle K 5000
6 7 kaschuetz.at
Kachľové pece vytvárajú
útulné teplo a skvelú klímu v
miestnosti.
Popri svojich iných početných výhodách sa útulné teplo
z kachľovej pece stará o zdravú klímu v miestnosti, ktorá
prispieva k príjemnej pohode a tak neraz napomôže
rozplynutiu telesného nepohodlia.*
Zotrvanie. Pohoda. Pôžitok.
* Podľa štúdie rakúskeho cechu kachliarov výrazne menej bolestí hláv, zachrípnutí, chronickej únavy.
8 9 kaschuetz.at
Akumulacná kachl‘ová pec.
Úcinná.
Dlhotrvajúce teplo, veľký
akumulátor.
Pri akumulačnej kachľovej peci sú
spaľovací priestor ako aj spalinové
ťahy vymurované šamotovými
tvarovkami.
Prepočítaním na tepelnú potrebu
miestnosti sa energia paliva využíva
optimálne a dosahuje účinnosť
takmer až 90 %.
Zdroj fotografií: Rak. cech kachliarov
1011
kaschuetz.at
Možnosti
Akumulacná kachl‘ová
pec so stavebným rámom
Stavebný rám
z liatiny
Teplý vzduch /
sálavé teplo
prevažne sálavé teplo
Výkon v kW
2,7 až 11 kW
9
12
3
6
Akumulačná doba
euromatic
8 až 24 hodín
Jednoducho geniálne – geniálne jednoduché. Regulácia spaľovania po zapálení
Odporúčané množstvo dreva
dreva ušetrí ďalšiu obsluhu pece.
10 až 40 kg
Pozrite stranu 24 až 27
Euromatic – plnoautomatické elektronické ovládanie pece
Interval prikladania
1 až 2-krát za deň
Stavebný rám zo šamotu
Dvierka kachľových pecí
Nadčasový dizajn – väčší výber nájdete na strane 36 až 39
Stavebný rám zo šamotu s Aurea Standard 62/44
1213
kaschuetz.at
Aurea 46/54 Nische, nerezová oceľ
s lištami z nerezovej ocele pre bioohnisko.
Teplovzdušná kachl‘ová pec.
Rýchla.
Rýchle teplo v obytnej miestnosti.
Rýchle teplo pre viacero
miestností. Studený vzduch sa
ohrieva na vykurovacej vložke
s výmenníkom tepla a znova sa
privádza cez prieduchy do
obytných priestorov.
Toto odovzdávanie tepla
je regulovateľné pomocou
teplovzdušnej mriežky.
Zdroj fotografií: Rak. cech kachliarov
1415
kaschuetz.at
Možnosti
Teplovzdušná kachl‘ová pec
s Eurothermom 8/D
Euroflux nadstavec na
vykurovaciu vodu
Ekologická a ekonomická príprava teplej vody.
Eurotherm 4/D a Euroflux 5
Teplý vzduch /
sálavé teplo
skoro výlučne teplý vzduch
Výmenník tepla A
Výkon v kW
4 až 12 kW
9
12
3
Možnosť montáže vedľa alebo za vykurovacou vložkou,
6
Akumulačná doba
výškovo nastaviteľné nohy.
4 hodiny
Liatinový výmenník tepla
Odporúčané množstvo dreva
6 až 20 kg
Interval prikladania
1 až 3-krát za deň
s prikladaním až 2-krát
Výmenník tepla B
Možnosť nasadenia
Eurotherm 8/D verzia s čelným panelom
Liatinový výmenník tepla
Euromatic
Jednoducho geniálne – geniálne jednoduché. Regulácia spaľovania po zapálení
dreva ušetrí ďalšiu obsluhu pece.
Pozrite stranu 24 až 27
Eurotherm 8/D segmentová kupola
pre nižšie montážne výšky
1617
kaschuetz.at
Euromatic – plnoautomatická elektronická regulácia pece
Kombinovaná kachl‘ová pec.
Kombinujúca.
Moderné riešenie.
Kombinácia akumulačnej a teplovzdušnej
kachľovej pece na pulze doby.
Vďaka liatinovej vykurovacej vložke so
zabudovaným systémom spalinových
ťahov zo šamotu je skvelou symbiózou
medzi rýchlym odovzdávaním tepla A
dlho trvajúcim sálavým teplom.
Flexibilná „kombinovaná“ pec zabezpečí v miestnosti
v krátkej dobe príjemné teplo pri klesajúcich
teplotách alebo príjemnú klímu počas celého
chladného ročného obdobia.
1819
kaschuetz.at
Zdroj fotografií: Rak. cech kachliarov
Kombinovaná
kachl‘ová pec
Možnosti
s Eurothermom 6/D
Hinterlader
(zadné prikladanie)
Eurotherm tunel
Pre viditeľne viac atmosféry – viac na stranách 30 | 31
Eurotherm 10/D - Tunel
Teplý vzduch /
sálavé teplo
vyvážené
Výkon v kW
3 až 10 kW
9
12
3
6
Akumulačná doba
Slide
8 až 12 hodín
eurotherm 10 Slide 33/27
Odporúčané množstvo dreva
8 až 20 kg
Euromatic
Interval prikladania
1 až 3-krát za deň
možné s dokladaním 1-krát
Eurotherm 6/D Hinterlader vstavaná verzia so zadným prikladaním
Jednoducho geniálne – geniálne jednoduché. Regulácia spaľovania po zapálení
dreva ušetrí ďalšiu obsluhu pece.
Pozrite stranu 24 až 27
Euromatic – plnoautomatická elektronická regulácia pece
Dvierka kachľových pecí
Nadčasový dizajn – väčší výber nájdete na strane 36 až 39
Eurotherm 12/D verzia s čelným panelom
2021
kaschuetz.at
Eurotherm 4/D Pilo
Eurotherm 4/D akumulačné prstence
Aurea 46/54 Nische, nerezová oceľ
Stavebný rám z liatiny alebo šamotu.
Alternatíva k vykurovacej vložke.
Stavebný rám zo šamotu
Pri všetkých variantách je v ponuke
veľký výber dvierok kachľových pecí
(36 - 39).
Stavebné rámy sú optimálnym riešením pre
integrovanému oplachu skla zostávajú dvierka
jednoducho použiť automatiku
vždy pekne priehľadné.
spaľovania euromatic.
ANT
IE
JAHRE
AR
1
TS
SIEGEL
kaschuetz.at
Ä
0
ALIT
2223
Pri stavebných rámoch je možné
QU
Stavebný rám z liatiny
G
akumulačnú pec alebo bioohnisko. Vďaka
Stavebný rám zo šamotu s Aurea Standard 62/44
Euromatic.
Už žiadne cakanie.
Jednoducho geniálne –
geniálne jednoduché.
Regulácia spaľovania Euromatic –
po zapálení dreva ušetrí ďalšiu
obsluhu pece. Vo viacerých
regulačných krokoch v optimálnom
okamihu uzatvorí prívod spaľovacieho
vzduchu – plne automaticky.
Korpus z hliníkovej zliatiny
Silikónové tesnenie odolné voči teplu a
opotrebovaniu
poistka
Polohovací motor so spätnou pružinou
Euromatic – elektronické ovládanie pece
Pri výpadku prúdu sa jednoducho
odstráni poistný klin. Pec je možné
celkom normálne ovládať pomocou
šikovného otočného ovládača.
2425
kaschuetz.at
Euromatic
Regulácia
Tlačidlo on / off
Tlačidlo pre listovanie
Tlačidlo pre
nastavenie/výber
Euromatic bol vyvinutý špeciálne
pre naše vykurovacie vložky Eurotherm
(4, 6, 8, 10 a 12) vo vstavanej verzii
ako aj pre stavebné rámy.
Teplotný snímač – pre snímanie
teploty dymových spalín
2627
kaschuetz.at
6-pólové riadiace vedenie
Rúrová klapka – vhodná pre prevádzku
s externým vzduchom alebo vzduchom
z miestnosti
>
optimalizuje priebeh spaľovania
>
zvyšuje účinnosť na viac ako 90 %
>
zabezpečuje maximálne využitie energie
>
garantuje minimálne zaťaženie životného prostredia
>
v správnom okamihu automaticky uzavrie prívod spaľovacieho vzduchu
>
už žiadne nepohodlné sledovanie, čakanie a kontrolovanie
>
dáva pocit bezpečnosti – úplne sa vylúči možné manuálne chybné ovládanie
>
možnosť jednoduchého dodatočného vybavenia
>
jednoduchá montáž
>
100 % tesnosť
>
vhodné aj pre externý spaľovací vzduch
>
vysoko kvalitné, robustné prevedenie s dlhou životnosťou
Vzduchová mriežka – v ponuke vo
viacerých farebných prevedeniach
Klapka privádzaného vzduchu – s polohovacím motorom
umožňuje dostať sa vzduchu do spaľovacieho priestoru.
Dvierkový spínač – aby regulácia mohla rozpoznať otvorenie
dvierok.
Solárne panely
Vďaka jednoduchej montáži,
robustnej a úspornej prevádzke
je tento typ výroby teplej vody
nezávislý od oleja, plynu a prúdu a
z dôvodu použitia dreva ako CO2
neutrálneho paliva je ešte k tomu
Modul čerstvej
vody
šetrný k nášmu životnému prostrediu.
Euroflux nadstavec na
vykurovaciu vodu.
Nadstavec na vodu Euroflux sa
jednoducho umiestni na vykurovaciu vložku Eurotherm, aby sa
využila jej vysoká teplota spalín a
produkovala sa vykurovacia voda
pre akumulačný zásobník.
Tak je možné Euroflux použiť v
závislosti od potreby kúrenia a intervalu prikladania ako dodatočné
kúrenie (zapojenie do jestvujúceho
centrálneho kúrenia) až po hlavné
vykurovanie celého rodinného
domu!
Percentuálne rozdelenie tepla
Eurotherm 4 / D EV a Euroflux 5 kW
28 29 kaschuetz.at
Odovzdávanie
tepla presklením
3-5 %
Zásobný
akumulátor PS-R
Návrh montáže – Podrobnosti musia byť objasnené s kachliarom
v rámci poradného rozhovoru.
Ekologická a ekonomická
príprava teplej vody.
Teplá voda
35-40 %
Zvýšenie teploty
vratnej vody
Teplý vzduch /
akumulované
teplo
55-62 %
Eurotherm 10 / D FP a Euroflux 10 kW
Eurotherm tunel.
Vidiet‘ znamená cítit‘.
Citeľne viac atmosféry.
Tunelový variant Eurothermu
ako atraktívny predel miestnosti
s priehľadnými okienkami na
prednej a zadnej stene a obvyklou
vynikajúcou účinnosťou. Skvelý,
obojstranný náhľad sa postará o
ešte útulnejšiu atmosféru v obytnom priestore.
Eurotherm 8 / D Tunel
3031
kaschuetz.at
Na ochranu životného prostredia.
Kúrenie s trvalou udržateľnosťou.
Trvalo udržateľný a starostlivý
prístup k nášmu životnému prostrediu by mal byť v dnešnej dobe
pre každého samozrejmosťou.
Podstatným bodom pritom je výber
kúrenia a palivového materiálu.
Ekonomická a
ekologická inteligencia.
Zdravie a efektívnosť z
našich lesov.
Vykurovanie s drevom nezvyšuje obsah CO2 v
atmosfére, ale prispieva k redukcii skleníkového
efektu a globálneho otepľovania Zeme.
Keď drevo spráchnivie v lese, vznikne oxid uhličitý,
ktorý sa uvoľní do vzduchu.
Rovnaké množstvo CO2 sa uvoľní, keď sa drevo
správne spáli.
Drevo je najstarším, najprirodzenejším a najlepším
palivom, ktoré nám ponúka príroda. Máme ho vždy
k dispozícii neustále v dostatočnom množstve vďaka
priebežnému dorastaniu tunajších lesov, je CO2
neutrálne, zaručuje energetickú nezávislosť a zaisťuje
pracovné miesta.
32 33 kaschuetz.at
1:5
1/1
Blatt1
Maßstab
Firma
Verantwortlich
Ing. B. Kaschütz
Blatt-Nr.:
Material:
Rev:: Ohne Kuppel
ET4 A FP
Ing. B. Kaschütz
Gezeichnet
Geplant
Ing.Thomas Pfeiffer
22.01.2013
Ing.Thomas Pfeiffer
22.01.2013
Name
Unterschrift
Blätter
Gewicht:
Produktbezeichnung
Ing. B. Kaschütz
Abgenommen
Geprüft
Datum
Produktbezeichnung
Änderg. Änderung
Produktnummer
Unterschrift
Version
Anzeige geahndet werden.
Missachtung dieser Vorgabe kann mit
erfolgen ! ! !
Firma Bernhard Kaschütz GmbH & CoKG
ausdrücklich nur nach Rücksprache der
deren Weitergabe an Dritte darf
Die Verfielfältigung dieser Zeichnung sowie
Datum
E
D
Verzie pre vízie.
B
Eurotherm 4 D FP
Vykurovacie vložky
kachľových pecí.
eurotherm 4/D
Verzia s čelným panelom
eurotherm 4/D
Vstavaná verzia
eurotherm 4/D
Tunel
Dĺžka polien
33 cm
A
1
3
1:5
4
1/1
Blatt1
Maßstab
Firma
Verantwortlich
Ing. B. Kaschütz
Blatt-Nr.:
Gewicht:
Ing. B. Kaschütz
Abgenommen
Geprüft
Geplant
Ing.Thomas Pfeiffer
22.01.2013
Ing.Thomas Pfeiffer
22.01.2013
Unterschrift
Name
Rev:: Standard
Eurotherm 6 DFP
Produktbezeichnung
Datum
Blätter
Material:
Ing. B. Kaschütz
Gezeichnet
Produktbezeichnung
Änderg. Änderung
Produktnummer
Unterschrift
Version
Anzeige geahndet werden.
Missachtung dieser Vorgabe kann mit
erfolgen ! ! !
Firma Bernhard Kaschütz GmbH & CoKG
ausdrücklich nur nach Rücksprache der
deren Weitergabe an Dritte darf
Die Verfielfältigung dieser Zeichnung sowie
Datum
E
D
B
Eurotherm 6 D FP
eurotherm 6/D
Verzia s čelným panelom
eurotherm 6/D
Vstavaná verzia
Dĺžka polien
33 cm
A
1
3
4
1:5
Verantwortlich
Ing. B. Kaschütz
Abgenommen
Ing. B. Kaschütz
Geprüft
Pre každú (vykurovaciu) technickú požiadavku a každú individuálnu
Gezeichnet
Verantwortlich
Blatt-Nr.:
Geprüft
Gewicht:
22.01.2013
Unterschrift
Datum
Ing. B. Kaschütz
Produktbezeichnung
22.01.2013
Ing.Thomas Pfeiffer
Name
Rev:: Ohne Kuppel
Eurotherm 10 AFP
Produktbezeichnung
Blätter
Material:
Rev:: Standard
Eurotherm 8 DFP
Produktbezeichnung
22.01.2013
Unterschrift
Datum
Produktnummer
Produktbezeichnung
Produktnummer
Version
Anzeige geahndet werden.
Missachtung dieser Vorgabe kann mit
Änderg. Änderungerfolgen ! ! !
Firma Bernhard Kaschütz GmbH & CoKG
ausdrücklich nur nach Rücksprache der
deren Weitergabe an Dritte darf
Die Verfielfältigung dieser Zeichnung sowie
Unterschrift
Datum
E
Änderg. Änderung
Blatt-Nr.:
Gewicht:
1/1
Blätter
Ing.Thomas Pfeiffer
Geplant
22.01.2013
Ing. Thomas Pfeiffer
Name
Ing. B. Kaschütz
Blatt1
Ing. B. Kaschütz
Material:
Gezeichnet
Ing. B. Kaschütz
Ing.Thomas Pfeiffer
Geplant
potrebu je v ponuke tá „správna“ vykurovacia vložka.
Firma
Abgenommen
Firma
1/1
Blatt1
Maßstab
1:5
Maßstab
Unterschrift
Datum
Version
Anzeige geahndet werden.
Missachtung dieser Vorgabe kann mit
erfolgen ! ! !
Firma Bernhard Kaschütz GmbH & CoKG
ausdrücklich nur nach Rücksprache der
deren Weitergabe an Dritte darf
Die Verfielfältigung dieser Zeichnung sowie
E
D
D
B
B
Eurotherm 8 D FP 500
Eurotherm 8 / 10 D FP
eurotherm 8/D; 8/D 500*
Verzia s čelným panelom
eurotherm 8/D; 8/D 500*
Vstavaná verzia
eurotherm 8/D
Tunel
A
Dĺžka polien
33/50 cm
A
1
1
3
3
1:5
1/1
Blatt1
Maßstab
Firma
Ing. B. Kaschütz
Abgenommen
Verantwortlich
Ing.Thomas Pfeiffer
22.01.2013
Ing. Thomas Pfeiffer
Name
Unterschrift
22.01.2013
Datum
Rev:: Ohne Kuppel
Eurotherm 10 AFP
Produktbezeichnung
Produktbezeichnung
Änderg. Änderung
Blätter
Material:
Ing. B. Kaschütz
Gezeichnet
Geplant
Blatt-Nr.:
Gewicht:
Ing. B. Kaschütz
Geprüft
4
4
Produktnummer
Unterschrift
Datum
Version
Anzeige geahndet werden.
Missachtung dieser Vorgabe kann mit
erfolgen ! ! !
Firma Bernhard Kaschütz GmbH & CoKG
ausdrücklich nur nach Rücksprache der
deren Weitergabe an Dritte darf
Die Verfielfältigung dieser Zeichnung sowie
E
D
B
Eurotherm 8 / 10 D FP
eurotherm 10/D
Verzia s čelným panelom
eurotherm 10/D
Vstavaná verzia
eurotherm 10/D
Tunel
Dĺžka polien
33 cm
A
1
3
1:5
4
1/1
Blatt1
Maßstab
Firma
Abgenommen
Ing. B. Kaschütz
Verantwortlich
Gewicht:
Ing. B. Kaschütz
Geprüft
Ing.Thomas Pfeiffer
22.01.2013
Ing.Thomas Pfeiffer
Name
Änderg. Änderung
Unterschrift
22.01.2013
Datum
Blätter
Material:
Ing. B. Kaschütz
Gezeichnet
Geplant
Blatt-Nr.:
Produktbezeichnung
Rev:: Eurotherm 12 DFP
Eurotherm 12 AFP 3D
Produktbezeichnung
Produktnummer
Unterschrift
Datum
Version
Anzeige geahndet werden.
Missachtung dieser Vorgabe kann mit
erfolgen ! ! !
Firma Bernhard Kaschütz GmbH & CoKG
ausdrücklich nur nach Rücksprache der
deren Weitergabe an Dritte darf
Die Verfielfältigung dieser Zeichnung sowie
E
D
Eurotherm 10/D
Verzia s čelným panelom
ANT
34 35 AR
IE
QU
RE
G
kaschuetz.at
Eurotherm 10/D
Vstavaná verzia s dvierkami
Aurea 46/54 Nische,
nerezová oceľ
B
Eurotherm 12 D FP
A
eurotherm 12/D
Verzia s čelným panelom
* Liatinové koleno nie je v obsahu dodávky
eurotherm 12/D
Vstavaná verzia
eurotherm 12/D
Tunel
1
Dĺžka polien
50 cm
3
4
A
Rakúska výroba.
Kvalita spočíva v detaile.
Aurea 44/52 Standard, nerezová oceľ
Aurea 44/52 Standard, čierna
Elegance 47/52, čierna
Dvierka
kachl‘ových
pecí.
Aurea 46/54 Standard, nerezová oceľ
Aurea 46/54 Standard, čierna
Pre bezpečné kúrenie v obytnej
miestnosti. Naše dvierka kachľových
Jednoduchá
nadčasová
elegancia.
pecí sú masívnej liatinovej
konštrukcie, s dvojitým presklením a
Čisté v kvalite a prevedení.
tesniacimi šnúrami vysokej kvality.
Až zviditeľnenie plápolajúcich
plameňov Vám prepožičiava
jedinečný pocit „domova“.
O to sa postarajú naše dvierka
kachľových pecí v rôznych
rozmeroch.
ANT
0
TS
1
Ä
SIEGEL
kaschuetz.at
Aurea 46/54 Nische, nerezová oceľ
s lištami z nerezovej ocele pre bioohnisko
Prevedenie:
dvierka s
automatickým
zatváraním
IE
ALIT
36 37 Aurea 46/54 Nische, čierna
QU
Prevedenie: Dvierka s automatickým zatváraním
AR
JAHRE
G
Aurea 46/54 Nische, nerezová oceľ
Elegance 35/52
čierna
Aurea 34/52 Standard
nerezová oceľ
Aurea 34/52 Standard
čierna
Dvierka
kachl‘ových pecí.
Aurea 44/52 Radius nerezová oceľ
(voliteľný Radius 35/45)
Aurea 44/52 Radius 35 nerezová oceľ
s lištou z nerezovej ocele
Trend 47/52 Radius 45 čierna
Dvierka
kachl‘ových
pecí Radius.
Perfektný tvar.
Moderný
dizajn
Aurea 36/54 Standard
nerezová oceľ
Aurea 36/54 Standard
čierna
Aurea 36/54 Nische
nerezová oceľ
Aurea 36/54 Nische
čierna
Aurea 36/54 Radius 35
nerezová oceľ
Farby možné len pri liatinových dvierkach
eurotherm 10/D Slide 33/27
Antracitová
38 39 kaschuetz.at
Čierna
Bronzová
Moderný dizajn zo skla.
„Ako krb a kachľová pec v jednom.“
MIO je perfektnou symbiózou funkčnosti a
moderného dizajnu. Geniálna technológia
akumulácie tepla zjednocuje rýchle teplo krbu
a dlho trvajúce sálavé teplo kachľovej pece.
Tak MIO vytvára jedinečne zdravú a príjemnú
klímu v miestnosti.
Sťahovanie? Žiadny problém!
Demontovať. Premiestniť. Hotovo.
MIO je možné kedykoľvek demontovať a
zmontovať s malým úsilím.
Moderné, trvalo udržateľné kúrenie.
MIO šetrí naše životné prostredie spaľovaním
dreva ako CO2 neutrálneho, domáceho paliva.
40 41 kaschuetz.at
MIO je v ponuke v 2 veľkostiach ako tunelová verzia a v 4 dizajnových farbách skla. Rýchla montáž bez znečistenia.
Vhodný pre externý spaľovací vzduch, na požiadanie dodanie s automatickou reguláciou ako aj úpravou teplej vody
a ako vykurovanie celého domu. NOVINKA: Kruhová pec MIO z betónu (antracitová alebo biela) ako aj pieskovcová
verzia (pieskovec svetlý a tmavý).
42 43 kaschuetz.at
B er nh a rd Ka s ch ü t z Gm bH, A-3163 R o hrb ach/Gö lsen, Dreikreuzs t r a ße 42
Te l . : + 43 ( 0 )2 7 6 4 /2 4 0 1 , Fa x: +43(0)2764/76 82, kasc [email protected] chuet z. a t
www.k a sc hu e t z.at
Download

Katalóg KASCHÜTZ - súbor pdf