PRODUKTOVÝ
KATALOG
CATALOGUE
OF PRODUCTS
ROTOREA s.r.o. • Bratislavská 2939 • 690 02 Břeclav • Česká republika
tel.: +420 517 070 490 • www.rotorea.com • [email protected]
CZ / GB
O SPOLEČNOSTI
Mezi hlavní přednosti naší společnosti bezesporu
patří kvalitní výrobně-technické zázemí a zkušenosti
českých a zahraničních odborníků působících řadu
let v oboru průmyslových pecí a sušáren pro tepelné
zpracování v průmyslu.
Naší předností jsou rozsáhlé zkušenosti ve vývoji,
výrobě a know-how obchodně technických poradců
v oblasti průmyslových pecí. Díky inovacím ve výrobě i
využívání metod štíhlé výroby jsou ceny našich produktů
konkurenceschopné i přes jejich vysokou kvalitu.
VÝVOJ A KONSTRUKCE
Díky naším zkušeným pracovníkům vyvíjíme nákladově
efektivní a spolehlivá řešení. Zákazníkovi poskytujeme
špičkové služby, které řeší veškeré jeho požadavky na
procesy a využití průmyslových pecí a sušáren.
VÝROBA A SERVIS
Výrobní společnost se zkušenými pracovníky je pro Vás
zárukou kvalitního zpracování a bezproblémového
chodu našich pecí. Poskytujeme plný záruční i
pozáruční servis našich pecí a dodáváme veškeré
náhradní díly.
ABOUT US
Our high-quality technical and production base, as
well as the experience of Czech and foreign experts
working many years in the field of industrial furnaces
and dryers for heat treatment, are among the principle
assets of our company.
The vast experience in the development and
manufacturing of industrial furnaces, as well as
the extensive know-how of our business-technical
consultants, may be considered one of our greatest
advantages. Thanks to production innovation and
use of lean manufacturing methods the prices of our
products are competitive despite their high quality.
DEVELOPMENT AND DESIGN
Thanks to our experienced workers, we are able to
produce cost-effective and reliable solutions. We
provide top services to our customers dealing with all
their requirements related to the processes and use of
industrial furnaces and dryers.
PRODUCTION AND SERVICE
A production company with experienced workers
guarantees high-quality treatment and trouble-free
operation of our furnaces. We provide full warranty
and post-warranty service of our furnaces and we
supply all spare parts.
2
OBSAH
2 ÚVOD
3 OBSAH
4
KALICÍ PECE / HARDENING FURNACES KM
6 VOZOKOMOROVÉ PECE / BOGIE HEARTH FURNACES WM
8 RETORTOVÉ PECE / RETORT FURNACES
KM/R
10 ŠACHTOVÉ PECE S RETORTOUSM/R
GASTIGHT SHAFT FURNACES
12
SOLNÉ LÁZNĚ / SALT BATH FURNACES
TS
14
SUŠÁRNY / LOW TEMPERATURE OVENS
KT/A
16
POPOUŠTĚCÍ PECE / ANNEALING FURNACES
KM/A
18
VOZOKOMOROVÉ PECE / BOGIE HEARTH FURNACES WM/A
20
ŠACHTOVÉ PECE / SHAFT FURNACES
SM/A
22 STACIONÁRNÍ ELEKTRICKÉ TAVICÍ PECE TA
STATIONARY ELECTRIC CRUCIBLE FURNACES
24 STACIONÁRNÍ PLYNOVÉ TAVICÍ PECE
TAG
STATIONARY GAS CRUCIBLE FURNACES
26 SKLOPNÉ ELEKTRICKÉ TAVICÍ PECETA/K
TILTING ELECTRIC CRUCIBLE FURNACES
28 SKLOPNÉ PLYNOVÉ TAVICÍ PECE
TILTING GAS CRUCIBLE FURNACES
30
TAG/K
SERVIS / SERVICE
32 - 35
ZAŘÍZENÍ NA PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA
CUSTOM FURNACES AND DRYERS
www.rotorea.com
3
KALICÍ PECE KM
KALICÍ PECE
DO MAXIMÁLNÍ TEPLOTY 1280°C
Pece jsou používány zejména pro žíhání, kalení,
předehřev kovové vsázky před kováním a další tepelné
zpracování materiálů do maximální teploty 1280°C.
Ve standardním provedení jsou pece určeny pro práci
v oxidační atmosféře. Na přání je možné dodat pec v
poloplynotěsném provedení nebo s poloplynotěsnou
nádobou s přívodem ochranné atmosféry (Ar – argon,
N2 – dusík), což umožňuje práci pod částečnou
ochrannou atmosférou.
HARDENING FURNACES
WITH THE MAXIMUM TEMPERATURE 1280°C
Furnaces are mainly used for annealing, hardening,
charge preheating before forging and other heat
treatment of material up to the maximum temperature
of 1280°C. In standard configuration designated
for use in the oxidation atmosphere. Upon client´s
request furnaces may be delivered in semi-gastight
configuration or with the semi-gastight container with
protective atmosphere feed (Ar, N2), which allows
work under the partially protective atmosphere.
Typ pece
Furnace type
4
T max.
Vnitřní rozměry
(š x h x v)
Internal dimensions
(w x d x h)
Příkon topení
Heating input
°C
mm
kW
KM 30/13
1280
250 x 500 x 200
10
KM 50/13
1280
350 x 500 x 250
13
KM 70/13
1280
350 x 750 x 250
20
KM 110/13
1280
500 x 650 x 350
22
KM 140/13
1280
500 x 800 x 350
25
KM 190/13
1280
600 x 800 x 400
30
KM 240/13
1280
600 x 800 x 500
35
KM 410/13
1280
750 x 1100 x 500
50
KM 590/13
1280
650 x 1500 x 600
50
KM 780/13
1280
1000 x 1300 x 600
70
KM 1000/13
1280
900 x 1900 x 600
75
KM 1240/13
1280
1500 x 1500 x 550
90
KM 1600/13
1280
1700 x 1200 x 800
110
HARDENING FURNACES KM
STANDARDNÍ PROVEDENÍ:
• ručně otevírané dveře
• programovatelný PID regulátor Eurotherm 3508
• limitní jednotka zabraňující přehřátí
• stojan
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK:
• topné spirály ve stropu
• boční SiC desky pro ochranu topných spirál
• kovová deska na dno (pouze do teploty 900°C)
• poloplynotěsné provedení pece
• manuálně/automaticky řízený přívod ochranného plynu
(dusík nebo argon)
• poloplynotěsná kalící nádoba s přívodem ochranné
atmosféry (dusík nebo argon)
• manipulační stolek
• otevírání dveří nahoru pomocí hydraulického agregátu,
pneumatiky či elektricky
• přetlaková ventilace s horní klapkou
• rozhraní RJ 45 pro připojení regulátoru k PC
• software pro monitorování a záznam průběhu teplotního
cyklu
• grafický zapisovač teploty pro záznam průběhu
teplotního cyklu
• kalící lázeň vodní/olejová
• kalící stůl
• kalibrace měřící smyčky
STANDARD EQUIPMENT:
• manually door opened upwards
• controller Eurotherm 3508
• limit unit as an overheating protection
• stand
LIST OF FITTINGS FOR EXTRA PAY:
• heating elements in the ceiling
• side SiC plates protecting heating coils
• metal plate for the bottom (only for temperatures up to
900 °C
• semi-gastight furnace design
• manually/automatically controlled protective gas inlet
(nitrogen or argon)
• semi-gastight hardening container with protective
atmosphere inlet (nitrogen or argon)
• handling table
• electrical/hydraulic door opening
• hydraulic door opening
• pneumatic door opening
• overpressure with upper damper (cannot be used in semigastight configuration)
• manual exhaust damper, manual suction damper
• interface RJ 45 for PC connection
• software for monitoring and recording of the thermal cycle
• graphic temperature logger recording the course of
the thermal cycle
• hardening water/oil bath
• handling table
www.rotorea.com
5
VOZOKOMOROVÉ PECE WM
VOZOKOMOROVÉ PECE
DO MAXIMÁLNÍ TEPLOTY 900°C A 1280°C
Pece jsou používány zejména pro žíhání, kalení,
popouštění, předehřev vsázky před kováním a další
tepelné zpracování těžkých rozměrných dílů do
maximální teploty 900°C případně 1280°C. Dno
pece je tvořeno vozem pohybujícím se po kolejích,
který umožňuje zakládání těžkých rozměrných vsázek
před pecí.
BOGIE HEARTH FURNACES
WITH MAXIMUM TEMPERATURE
900°C AND 1280°C
Furnaces are mainly used for annealing, hardening,
charge preheating before forging and other heat
treatment up to the maximum temperature of 900°C
or 1280°C. Bottom the furnace consists of a bogie
moving on rails, allowing the insertion of heavy and
bulky charge in front of the furnace.
Typ pece
Furnace type
6
T max.
Vnitřní rozměry
(š x h x v)
Internal dimensions
(w x d x h)
Příkon topení
Heating input
°C
mm
kW
WM 1000/09
900
900 x 2000 x 600
45
WM 1600/09
900
900 x 2000 x 900
65
WM 2000/09
900
1000 x 2300 x 900
85
WM 3200/09
900
1000 x 2700 x 1200
115
WM 5000/09
900
1200 x 3500 x 1200
135
WM 7200/09
900
1200 x 4000 x 1500
155
WM 1000/13
1280
900 x 2000 x 600
55
WM 1600/13
1280
900 x 2000 x 900
85
WM 2000/13
1280
1000 x 2300 x 900
115
WM 3200/13
1280
1000 x 2700 x 1200
135
WM 5000/13
1280
1200 x 3500 x 1200
185
WM 7200/13
1280
1200 x 4000 x 1500
225
BOGIE HEARTH FURNACES WM
STANDARDNÍ PROVEDENÍ:
• ručně otevírané dveře na C-rameni
• ručně poháněný vůz
• ručně ovládaná větrací klapka
• PID programovatelný regulátor Eurotherm 3508
• limitní jednotka s regulátorem Eurotherm 3216i
• koleje v peci a před pecí uloženy na podlaze
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK:
• druhý vůz
• druhé dveře
• otevírání dveří nahoru pomocí hydrauliky nebo elektro
pohonu
• pohon vozu pomocí elektro převodovky
• koleje zapuštěny v podlaze
• kovová deska na ložnou plochu vozu (použití pouze pro
pece do teploty 900 °C)
• vyzdívka z cihel, portál ze žárobetonu
• vůz s pogumovanými kolečky (pec bez kolejí, s vedením
kol vozu v peci)
• přetlakové chlazení pracovní komory
• automatická větrací klapka
• spalovací komora zplodin grafický zapisovač teploty (pro
záznam a evidenci průběhu teplotního cyklu)
• software pro záznam a monitorování teplotního cyklu
• rozhraní RJ 45 pro připojení regulátoru k PC
• 3 ampérmetry na rozvaděči (pro kontrolu napájení
v jednotlivých fázích, přerušení napájení se projeví
poklesem proudu na ampérmetru
• vícezónový regulační systém „MASTER-SLAVE“ pro
přesnější regulaci pece (umožňuje dosažení lepšího
rozložení teplot)
• kalibrace měřící smyčky
STANDARD EQUIPMENT:
• manually opened door on C hanging
• manually driven bogie
• manually controlled ventilation damper
• controller Eurotherm 3508
• limit unit as an overheating protection with controller
Eurotherm 3216i
• rails in the furnace and in front of it placed on the floor
LIST OF FITTINGS FOR EXTRA PAY:
• second bogie
• second door
• doors opened upwards using hydraulically /electro
device
• bogie drive by electric gearbox/electric gearbox with
drag chain
• rails sunk in the floor
• metal board for bogie loading area (for temperatures up
to 900 °C only)
• bricks lining and refractory portal
• bogie with rubber coated wheels (furnace without rails,
wheel guide in the furnace)
• overpressure cooling (used for controlled cooling of
charge by air stream brought into the furnace by a
ventilator)
• automatic ventilation damper
• fume combustion chamber
• graphic temperature logger (for recording the course of
the thermal cycle)
• software for monitoring and recording of the thermal cycle
• interface RJ 45 for PC connection of regulator
• 3 ammeters
• calibration of measuring loop
www.rotorea.com
7
RETORTOVÉ PECE KM/R
RETORTOVÉ PECE
S PLYNOTĚSNOU RETORTOU
DO TEPLOTY 1100°C
Pece jsou používány zejména pro lesklé žíhání,
popouštění, spékání práškových kovů, pájení, letování
a další tepelné zpracování materiálů do maximální
teploty 1100 °C definované ochranné atmosféře (Ar
– argon, N2 – dusík, formovací plyn 95/5). Na přání
je možno dodat pec s cirkulací vnitřní atmosféry, která
má lepší rozložení teploty v retortě, tato varianta pece
pracuje do maximální teploty 900°C. Pece nejsou
určeny pro kalení.
Typ pece
Furnace type
8
RETORT FURNACES
WITH MAXIMUM
TEMPERATURE 1100°C
Furnace are used especially for shine annealing and
tempering, sintering of powdered metal, soldering
and other thermal processing up to the maximum
temperature 1100°C. These furnaces are designed for
work under in a defined protective atmosphere (argon,
nitrogen, forming gas). These furnace are not suitable
for hardening.
T max.
Vnitřní rozměry
(š x h x v)
Internal dimensions
(w x d x h)
Příkon topení
Heating input
°C
mm
kW
KM 25/11/R
1100
220 x 450 x 260
11
KM 30/11/R
1100
320 x 450 x 200
13
KM 65/11/R
1100
450 x 700 x 200
21
KM 120/11/R
1100
500 x 700 x 340
29
KM 250/11/R
1100
700 x 1050 x 340
50
RETORT FURNACES KM/R
STANDARDNÍ PROVEDENÍ:
• manuálně ovládané nerezové dveře se silikonovým
těsněním otevírané do boku
• manuálně ovládaná odtahová a přisávací klapka
• manuálně ovládaný přívod ochranné atmosféry pro jeden
druh plynu
• stojan
• manometr pro kontrolu tlaku v retortě
• větev pro připojení vývěvy
• zpětný ventil na výstupu ochranného plynu z pece
• regulátor Eurotherm 3508 s limitní jednotkou
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK:
• přetlakové chlazení se vstupní a výstupní automatickou
klapkou
• automatické ovládání přívodu ochranné atmosféry
• automatické ovládání přívodu ochranné atmosféry
• cirkulace vnitřní atmosféry
• náhradní retorta
• 3 ampérmetry
• mano-vakuometr pro kontrolu podtlaku a přetlaku v retortě
• rozhraní RJ 45 pro připojení regulátoru k PC
• software pro monitorování a záznam průběhu teplotního
cyklu
• grafický zapisovač teploty pro záznam průběhu
teplotního cyklu
• kalibrace měřící smyčky
• rozvod ochranného plynu se zvýšeným průtokem
• žáruvzdorná distanční podložka
STANDARD EQUIPMENT:
• manually opened stainless doors with silicone sealing,
opened sideways
• manually controlled venting and suctioning damper
• manually controlled supply of protective atmosphere for
one type of gas
• stand
• manometer serving to control the overpressure in the retort
• branch for connecting the air pump
• check valve on the outlet of the protective gas from the
furnace
• Eurotherm 3508 controller with terminal unit
LIST OF FITTINGS FOR EXTRA PAY:
• overpressure cooling with inlet and outlet automatic
damper
• automatic control of the protective atmosphere supply
• automatic control of the protective atmosphere supply
• replacement retort
• 3 ammeters
• manovacuometer to check the negative pressure and
overpressure in the retort
• interface RJ 45 connecting the regulator to PC
• software for monitoring and recording of the thermal cycle
• graphic temperature logger recording the course of the
thermal cycle
• calibration of measuring loop
• innert gas distribution with larger flow rate
• heat resistant distance underlay beneath charge
www.rotorea.com
9
ŠACHTOVÉ PECE SM/R
ŠACHTOVÉ PECE
S PLYNOTĚSNOU RETORTOU DO 850°C
Pece jsou používány především pro tepelné
zpracování rozměrných a těžkých vsázek v definované
ochranné atmosféře (argon, dusík, formovací plyn) s
nízkou spotřebou ochranného plynu, kde je nutné
pro založení vsázky do pece použít jeřáb. Jedná se
především o technologie lesklého žíhání, popouštění,
spékání práškových kovů apod.
Typ pece
Furnace type
10
GASTIGHT SHAFT FURNACES
WITH GASTIGHT RETORT
AND MAXIMUM TEMPERATURE 850°C
The furnaces are used mainly for heat processing
of bulky and heavy charges in a defined protective
atmosphere (argon, nitrogen, forming gas) with low
protective gas consumption, where it is necessary to
use a crane to insert the charge. This mainly involves
the technology of shine annealing, tempering, sintering
of powdered metal, etc.
T max.
Vnitřní rozměry
(Ø x v)
Internal dimension
(Ø x h)
Příkon topení
Heating input
°C
mm
kW
SM 500/08/R
850
800 x 1000
50
SM 820/08/R
850
1000 x 1050
70
SM 1020/08/R
850
1000 x 1300
90
SM 1800/08/R
850
1200 x 1600
130
STANDARD EQUIPMENT:
• elektro hydraulicky zvedané víko
• regulátor Eurotherm 3508 + limitní jednotka
• manuálně ovládaný přívod ochranné atmosféry pro jeden
druh plynu
• manometr pro kontrolu přetlaku v retortě
• přívod pro připojení vývěvy
• nástavec pro připojení gumové hadice G ½“ pro přívod
chladící vody do límce retorty
• zpětný ventil na výstupu ochranného plynu z pece
• electrical hydraulically raised lid
• Eurotherm 3508 controller + limit unit
• manually controlled protective atmosphere feed for one
type of gas
• manometer serving to control the overpressure in the retort
• inlet for air pump connection
• adapter allowing to connect a rubber hose G ½“ serving
to supply cooling water into the retort collar
• check valve on the outlet of the protective gas from the
furnace
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK:
• provedení na vyšší teplotu
• přetlakové chlazení pracovního prostoru
• automatické ovládání přívodu ochranné atmosféry
• automatické ovládání přívodu ochranné atmosféry s
vývěvou
• vsázkový termočlánek
• vývěva
• manovakuometr
• náhradní retorta
• grafický zapisovač teploty pro záznam průběhu
teplotního cyklu
• rozhraní RJ 45 pro připojení regulátoru k PC
• software pro monitorování a záznam průběhu teplotního
cyklu
• kalibrace měřicí smyčky
• 3 ampérmetry na rozvaděči
• nestandardní rozměry dle požadavku
LIST OF FITTINGS FOR EXTRA PAY:
• higher temperature configuration (up to 1100°C)
• pressurized cooling of working
• automatic control of protective atmosphere supply
• automatic control of protective atmosphere supply with air
pump
• charge thermal element
• air pump
• manovacuometer
• replacement retort
• graphic temperature logger recording the course of the
thermal cycle
• interface RJ 45 for connecting the regulator to pc
• software for monitoring and recording of the thermal cycle
• calibration of measuring loop
• feed of protective gases (nitrogen and argon)
• 3 ammeters on the distributor
• non-standard dimension according to requirements
www.rotorea.com
GASTIGHT SHAFT FURNACES SM/R
STANDARDNÍ PROVEDENÍ:
11
SOLNÉ LÁZNĚ TS
SOLNÉ LÁZNĚ
DO MAXIMÁLNÍ TEPLOTY 750°C
Solné lázně slouží k ohřevu ocelových součástí před
tepelným zpracováním do maximální teploty 750°C.
Typ pece
Furnace type
12
T max.
SALTH BATH FURNACES
WITH MAXIMUM TEMPERATURE 750°C
FThe salt bath serves to heat steel parts prior to heat
treatment up to a maximum temperature of 750°C.
Vnitřní rozměry kelímků
Inner dimensions of crucible
mm
°C
průměr
diameter
výška
height
Příkon topení
Heating input
kW
TS 10/07
750
230
500
18
TS 20/07
750
300
500
20
TS 40/07
750
400
500
26
TS 80/07
750
500
600
54
TS 120/07
750
610
800
64
TS 150/07
750
700
1000
67
TS 180/07
750
900
1000
73
• izolované ručně ovládané víko
• regulátor Eurotherm 3208
• proudový chránič
• ochranné kovové hadice na kabelovém propojení
• regulace stykači
• kotevní materiál pro zavěšení rozvaděče
• vsázkový termočlánek
• 3 ampérmetry v rozvaděči
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK:
• kelímek
• kovový stojan pro rozvaděč
• zvýšení příkonu topení
• kalibrovaná měřící smyčka
SALTH BAT FURNACES TS
STANDARDNÍ PROVEDENÍ:
STANDARD EQUIPMENT:
• insulated manually operated lid
• controller Eurotherm 3208
• current protector
• protective metal conduit for cable connection
• regulation by contactors
• anchoring material for distributor suspension
• charge thermal element
LIST OF FITTINGS FOR EXTRA PAY:
• crucible
• 3 ammeters on the distributor (checking the feed in
individual stages, feed interruption will be indicated by
current fall on the ammeter)
• steel stand for distributors
• increase of heating input power
• calibrated measuring loop
www.rotorea.com
13
SUŠÁRNY KT/A
SUŠÁRNY
DO MAXIMÁLNÍ TEPLOTY 450°C
Sušárny jsou používány pro vysoušení, vytvrzování,
vulkanizaci, zahořování elektrosoučástek a další
tepelné zpracování materiálů do maximální teploty
250°C nebo 450°C. V atypickém provedení splňující
zpracování materiálu dle SAE AMS 2750D.
LOW TEMPERATURE OVENS
WITH THE MAXIMUM TEMPERATURE 450°C
Ovens are used for drying, hardening, vulcanization,
seasoning of electrical parts and other heat treatment
up to the maximum temperature of 250°C and
450°C. In atypical configuration complying with
material processing according to SAE AMS 2750D.
Typ sušárny
Oven type
T
max.
Vnitřní rozměry
(š x h x v)
Internal dimensions
(w x d x h)
Příkon
topení
Heating
input
°C
mm
kW
Typ sušárny
Oven type
T
max.
Vnitřní rozměry
(š x h x v)
Internal dimensions
(w x d x h)
Příkon
topení
Heating
input
°C
mm
kW
KT 240/02/A
250
800 x 600 x 500
4
KT 240/04/A
450
800 x 600 x 500
4
KT 480/02/A
250
1000 x 600 x 800
4
KT 480/04/A
450
1000 x 600 x 800
6
KT 700/02/A
250
1000 x 850 x 850
6
KT 700/04/A
450
1000 x 850 x 850
8
KT 1000/02/A
250
1000 x 850 x 1200
9
KT 1000/04/A
450
1000 x 850 x 1200
12
KT 1500/02/A
250
1000 x 850 x 1850
18
KT 1500/04/A
450
1000 x 850 x 1850
30
KT 2000/02/A
250
1100 x 1500 x 1200
22
KT 2000/04/A
450
1100 x 1500 x 1200
35
KT 3000/02/A
250
1000 x 1500 x 2000
24
KT 3000/04/A
450
1000 x 1500 x 2000
42
KT 4000/02/A
250
2200 x 1500 x 1200
35
KT 4000/04/A
450
2200 x 1500 x 1200
47
KT 4000/02/A1
250
1100 x 1500 x 2300
35
KT 4000/04/A1
450
1100 x 1500 x 2300
47
KT 5000/02/A
250
2000 x 2000 x 1250
42
KT 5000/04/A
450
2000 x 2000 x 1250
60
KT 6000/02/A
250
2000 x 2000 x 1500
60
KT 6000/04/A
450
2000 x 2000 x 1500
84
KT 8000/02/A
250
2200 x 1500 x 1500
72
KT 8000/04/A
450
2200 x 1500 x 2300
90
14
• ručně otevírané dveře
• PID programovatelný regulátor Eurotherm 3508
• bezprašné provedení pracovního prostoru pece
• 1ks police (do objemu 1000 l)
• ručně ovládaná sací a odvětrávací klapka
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK:
• elektricky (servopohonem) ovládané větrací klapky
• odtahový ventilátor
• měření relativní vlhkosti
• zakládací rám/vozík z konstrukční oceli se 4 nerezovými
policemi
• úprava dna pece pro zavážení vozíkem
• jiný počet a rozmístění polic
• průhledové okno ve dveřích
• jiným způsobem otevírané dveře
• nucené chlazení pracovního prostoru pomocí ventilátoru
• vertikální cirkulace atmosféry
• plynový otop přímý nebo nepřímý
• akustická či vizuální signalizace chodu programu
• rozhraní RJ 45 pro připojení regulátoru k PC
• software pro monitorování a záznam průběhu teplotního
cyklu
• grafický zapisovač teploty pro záznam průběhu
teplotního cyklu
• kalibrace měřicí smyčky
• monitorování nebezpečné koncentrace výparů při
zpracování vsázky použitím analyzátoru plynů METREX
STANDARD EQUIPMENT:
• manually controlled door
• programmable PID Eurotherm controller 3508
• dust-free working chamber
• 1 rack (up to 1000 l in volume inclusive)
• manually controlled suction and ventilation damper
LIST OF FITTINGS FOR EXTRA PAY:
• electrically (actuator) controlled ventilation dampers
• exhaust fan
• measuring of relative humidity
• loading frame made of construction steel with 4 pcs of
stainless shelves (above 1500 l in volume inclusive)
• loading carriage made of construction steel with 4 pcs of
stainless shelves (above 1500 l in volume inclusive)
• adjustment of furnace bottom for carriage loading (above
1500 l in volume inclusive)
• different distance of the loading edge from the floor (up to
1000 l in volume inclusive)
• different number and distribution of shelves (up to 1000 l
in volume inclusive)
• door window
• doors opening in a different manner (to the right,
pneumatically upwards, hydraulically or electrically with
counterweight – possibility of emergency opening)
• scissor limiter of doors manually opened to the side
• forced cooling of working chamber by ventilator
• vertical atmosphere circulation
• gas heating – direct or indirect (above 1500 l in volume
inclusive)
• acoustic and visual signaling of program operation
• interface RJ 45 for connecting the regulator to PC
• software for monitoring and recording of the thermal cycle
• graphic temperature logger recording the course of the
thermal cycle
• report on temperature distribution according to DIN
17052-1 in working chamber (without charge)
• calibration of measuring loop
www.rotorea.com
LOW TEMPERATURE OVENS KT/A
STANDARDNÍ PROVEDENÍ:
15
POPOUŠTĚCÍ PECE KM/A
POPOUŠTĚCÍ PECE
S CIRKULACÍ VNITŘNÍ ATMOSFÉRY
DO MAXIMÁLNÍ TEPLOTY 850°C
Pece jsou vhodné pro popouštění, žíhání, umělé
stárnutí ocelí a další tepelné zpracování pod oxidační
atmosférou do maximální teploty 250°C,450°C
nebo 850°C. Na přání je možné dodat pec v
poloplynotěsném provedení s přívodem ochranné
atmosféry (Ar – argon, N2 – dusík), což umožňuje
práci pod částečnou ochrannou atmosférou.
ANNEALING FURNACES
WITH CIRCULATION OF INNER ATMOSPHERE
UP TO THE TEMPERATURE 850°C
Furnaces are used for tempering, annealing, artificial
ageing and other heat treatment of materials up to
the maximum temperature of 450°C, 650°C and
850°C. Upon client´s request furnaces may be
delivered in semi-gastight configuration or with the
semi-gastight container with protective atmosphere
feed (Ar, N2), which allows work under the partially
protective atmosphere.
Typ pece
Furnace type
Typ pece
Furnace type
T max.
Vnitřní rozměry
(š x h x v)
Internal dimensions
(w x d x h)
Příkon
topení
Heating
input
°C
mm
kW
KM 40/04/A
450
300 x 450 x 300
4
KM 70/04/A
450
350 x 500 x 400
6
KM 140/04/A
450
450 x 630 x 500
9
KM 270/04/A
450
600 x 750 x 600
12
KM 540/04/A
450
750 x 900 x 800
20
T max.
Vnitřní rozměry
(š x h x v)
Internal dimensions
(w x d x h)
Příkon
topení
Heating
input
°C
mm
kW
KM 40/06/A
650
300 x 450 x 300
6
Typ pece
Furnace type
KM 40/08/A
T max.
Vnitřní rozměry
(š x h x v)
Internal dimensions
(w x d x h)
Příkon
topení
Heating
input
°C
mm
kW
850
300 x 450 x 300
6
KM 70/06/A
650
350 x 500 x 400
8
KM 70/08/A
850
350 x 500 x 400
10
KM 140/06/A
650
450 x 630 x 500
12
KM 140/08/A
850
450 x 630 x 500
14
KM 270/06/A
650
600 x 750 x 600
16
KM 270/08/A
850
600 x 750 x 600
20
KM 540/06/A
650
750 x 900 x 800
24
KM 540/08/A
850
750 x 900 x 800
30
KM 1000/06/A
650
1000 x 1000 x 1000
36
KM 1000/08/A
850
1000 x 1000 x 1000
42
KM 1500/06/A
650
1500 x 1000 x 1000
48
KM 1500/08/A
850
1500 x 1000 x 1000
53
KM 2000/06/A
650
2000 x 1000 x 1000
72
KM 2000/08/A
850
2000 x 1000 x 1000
80
16
ANNEALING FURNACES KM/A
STANDARDNÍ PROVEDENÍ:
• ručně ovládané dveře otevírané doleva
• PID programovatelný regulátor Eurotherm 3508
• bezprašné provedení pracovního prostoru pece (do
objemu 540 l)
• dvě police (do objemu 540 l)
• ručně ovládaná větrací klapka
• stojan
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK:
• poloplynotěsné provedení pece
• manuálně/automaticky řízený přívod ochranného plynu
(dusík nebo argon)
• elektricky (servopohonem) ovládaná větrací klapka
• dveře otevírané doprava
• jiným způsobem otevírané dveře
• možnost zakládání vsázky shora
• nucené chlazení pracovního prostoru pomocí ventilátoru
• grafický zapisovač teploty pro záznam průběhu
teplotního cyklu
• rozhraní RJ 45 pro připojení regulátoru k PC
• software pro monitorování a záznam průběhu teplotního
cyklu
• kalibrace měřicí smyčky
STANDARD EQUIPMENT:
• manually opened door
• PID programmable controller Eurotherm 3508
• dust-free working chamber (up to 540 l in volume)
• Two racks (up to 540 l in volume)
• Manually controlled ventilation damper
• Stand (up to 540 l in volume)
LIST OF FITTINGS FOR EXTRA PAY:
• semi-gastight furnace design
• manually/automatically controlled protective gas inlet
(nitrogen or argon)
• electrically (actuator) controlled ventilation damper
• doors opening to the right
• doors opening in a different manner
• possibility of vertical loading of batch
• scissor limiter of manually opened doors
• forced cooling of working chamber by ventilator
• graphic temperature logger recording the course of the
thermal
• interface RJ 45 for connecting the regulator to PC
• software for monitoring and recording of the thermal cycle
• calibration of measuring loop
www.rotorea.com
17
VOZOKOMOROVÉ PECE WM/A
VOZOKOMOROVÉ PECE
S CIRKULACÍ VNITŘNÍ ATMOSFÉRY
DO MAXIMÁLNÍ TEPLOTY 850°C
Pece se jsou používány především pro vysoušení,
vulkanizaci, vytvrzování povrchových vrstev a další
tepelné zpracování dle teplotního provedení - max.
teploty 250°C, 450°C, 650°C a 850°C.
Dno pece je tvořeno vozem pohybujícím se po kolejích,
který umožňuje zakládání těžkých rozměrných vsázek
před pecí pomocí jeřábu.
BOGIE HEARTH FURNACES
WITH CIRCULATION OF INNER ATMOSPHERE
UP TO MAXIMUM TEMPERATURE 850°C
WM/A furnaces are produced in four configurations up to max. temperature 250°C, 450°C, 650°C and
850°C.
Bottom of the furnace consists of a bogie moving on
rails, allowing insertion of heavy and bulky charges by
a crane in front of the furnace.
Typ sušárny
Oven type
T
max.
Vnitřní rozměry
(š x h x v)
Internal dimensions
(w x d x h)
Příkon
topení
Heating
input
°C
mm
kW
WM 1000/02/A
250
1000 x 1000 x 1000
30
WM 1500/02/A
250
1000 x 1500 x 1000
45
WM 2000/02/A
250
1000 x 2000 x 1000
Typ sušárny
Oven type
T
max.
Vnitřní rozměry
(š x h x v)
Internal dimensions
(w x d x h)
Příkon
topení
Heating
input
°C
mm
kW
WM 1000/06/A
650
1000 x 1000 x 1000
42
WM 1500/06/A
650
1000 x 1500 x 1000
54
57
WM 2000/06/A
650
1000 x 2000 x 1000
74
WM 3500/02/A
250
1300 x 2500 x 1100
66
WM 3500/06/A
650
1300 x 2500 x 1100
87
WM 5000/02/A
250
1300 x 3100 x 1250
72
WM 5000/06/A
650
1300 x 3100 x 1250
95
WM 7000/02/A
250
1500 x 3100 x 1500
87
WM 7000/06/A
650
1500 x 3100 x 1500
110
WM 1000/04/A
450
1000 x 1000 x 1000
39
WM 1000/08/A
850
1000 x 1000 x 1000
45
WM 1500/04/A
450
1000 x 1500 x 1000
51
WM 1500/08/A
850
1000 x 1500 x 1000
60
WM 2000/04/A
450
1000 x 2000 x 1000
66
WM 2000/08/A
850
1000 x 2000 x 1000
80
WM 3500/04/A
450
1300 x 2500 x 1100
75
WM 3500/08/A
850
1300 x 2500 x 1100
95
WM 5000/04/A
450
1300 x 3100 x 1250
81
WM 5000/08/A
850
1300 x 3100 x 1250
150
WM 7000/04/A
450
1500 x 3100 x 1500
96
WM 7000/08/A
850
1500 x 3100 x 1500
160
18
BOGIE HEARTH FURNACES WM/A
STANDARDNÍ PROVEDENÍ:
• ručně otevírané dveře na C-rameni
• ručně poháněný vůz
• ručně ovládaná větrací klapka
• PID programovatelný regulátor Eurotherm 3508
• limitní jednotka s regulátorem Eurotherm 3216i
• koleje v peci a před pecí uloženy na podlaze
• PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK:
• druhý vůz
• druhé dveře
• otevírání dveří nahoru pomocí hydrauliky nebo elektro
pohonu
• pohon vozu pomocí elektro převodovky
• koleje zapuštěny v podlaze
• vyzdívka z cihel, portál ze žárobetonu
• vůz s pogumovanými kolečky (pec bez kolejí, s vedením
kol vozu v peci)
• přetlakové chlazení pracovní komory
• automatická větrací klapka
• spalovací komora zplodin grafický zapisovač teploty (pro
záznam a evidenci průběhu teplotního cyklu)
• software pro záznam a monitorování teplotního cyklu
• rozhraní RJ 45 pro připojení regulátoru k PC
• 3 ampérmetry na rozvaděči (pro kontrolu napájení
v jednotlivých fázích, přerušení napájení se projeví
poklesem proudu na ampérmetru
• vícezónový regulační systém „MASTER-SLAVE“ pro
přesnější regulaci pece (umožňuje dosažení lepšího
rozložení teplot)
• kalibrace měřící smyčky
STANDARD EQUIPMENT:
• manually opened door on C hanging
• manually driven bogie
• manually controlled ventilation damper
• controller Eurotherm 3508
• limit unit as an overheating protection with controller
Eurotherm 3216i
• rails in the furnace and in front of it placed on the floor
LIST OF FITTINGS FOR EXTRA PAY:
• second bogie
• second door
• doors opened upwards using hydraulically /electro
device
• bogie drive by electric gearbox/electric gearbox with
drag chain
• rails sunk in the floor
• bricks lining and refractory portal
• bogie with rubber coated wheels (furnace without rails,
wheel guide in the furnace)
• overpressure cooling (used for controlled cooling of
charge by air stream brought into the furnace by a
ventilator)
• automatic ventilation damper
• fume combustion chamber
• graphic temperature logger (for recording the course of
the thermal cycle)
• software for monitoring and recording of the thermal cycle
• interface RJ 45 for PC connection of regulator
• 3 ammeters
• calibration of measuring loop
www.rotorea.com
19
ŠACHTOVÉ PECE SM/A
ŠACHTOVÉ PECE
S CIRKULACÍ VNITŘNÍ ATMOSFÉRY
DO MAXIMÁLNÍ TEPLOTY 850°C
Pece jsou používány především pro tepelné zpracování
rozměrných a těžkých vsázek kde je nutné pro založení
vsázky do pece použít jeřáb. Jedná se především o
technologie žíhání, popouštění, umělé stárnutí apod.
Typ pece
Furnace type
20
SHAFT FURNACE
WITH CIRCULATION OF INNER ATMOSPHERE
UP TO THE MAXIMUM TEMPERATURE 850°C
The furnaces are used mainly for heat processing of
bulky and heavy charges where it is necessary to
use a crane to insert the charge. This mainly involves
annealing, tempering, artificial ageing etc.
T max.
Vnitřní rozměry
(Ø x v)
Internal dimension
(Ø x h)
Příkon topení
Heating input
°C
mm
kW
SM 500/08
850
800 x 1000
18
SM 820/08
850
1000 x 1050
20
SM 1020/08
850
1000 x 1300
26
SM 1800/08
850
1200 x 1600
54
• elektro hydraulicky zvedané víko
• regulátor Eurotherm 3508 + limitní jednotka
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK:
• přetlakové chlazení pracovního prostoru
• ruční/automatické ovládání přívodu ochranné atmosféry
• vsázkový termočlánek
• grafický zapisovač teploty pro záznam průběhu
teplotního cyklu
• rozhraní RJ 45 pro připojení regulátoru k PC
• software pro monitorování a záznam průběhu teplotního
cyklu
• kalibrace měřicí smyčky
• 3 ampérmetry na rozvaděči
SHAFT FURNACES SM/A
STANDARDNÍ PROVEDENÍ:
STANDARD EQUIPMENT:
• electrical hydraulically raised lid
• Eurotherm 3508 controller + limit unit
LIST OF FITTINGS FOR EXTRA PAY:
• pressurized cooling of working
• automatic/automatic control of protective atmosphere
supply
• charge thermal element
• graphic temperature logger recording the course of the
thermal cycle
• interface RJ 45 for connecting the regulator to pc
• software for monitoring and recording of the thermal cycle
• calibration of measuring loop
• 3 ammeters on the distributor
www.rotorea.com
21
STACIONÁRNÍ ELEKTRICKÉ TAVICÍ PECE TA
STACIONÁRNÍ ELEKTRICKÉ
TAVICÍ PECE
Pece jsou používány pro tavení a udržování taveniny
různých slitin kovů do max. pracovní teploty 1100°C
nebo 1300°C. Zejména se jedná o slitiny hliníku a
mědi.
22
Typ pece
Furnace type
T max.
°C
TA 30/11
1100
STATIONARY ELECTRIC
CRUCIBLE FURNACES
Furnaces are used for melting and maintaining molten
mass of various metal alloys up to the maximum
working temperature of 1100°C or 1300°C. Partically
aluminium and copper.
Označení kelímků Noltina
Noltina crucible label
Příkon topení
Heating input
kW
AS 70
18
TA 50/11
1100
AS 150
20
TA 100/11
1100
AS 300
26
TA 200/11
1100
BUS 200
54
TA 300/11
1100
BUS 300
64
TA 350/11
1100
BUS 350
67
TA 500/11
1100
BUS 500
73
TA 600/11
1100
BUS 600
83
TA 800/11
1100
BUS 800
103
TK 70/13
1300
AS 70
18
TK 150/13
1300
AS 150
20
TK 300/13
1300
AS 300
26
TK 500/13
1300
BUS 200
54
• izolované ručně ovládané víko pece pro snížení nákladů
na energii
• ochranný litinový límec vstupu do kelímku
• regulátor Eurotherm 3508 s limitní jednotkou Eurotherm
3208
• proudový chránič
• ochranné kovové hadice na kabelovém propojení
• regulace stykači
• kotevní materiál pro zavěšení rozvaděče
• 3x ampérmetr v rozvaděč
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK:
• tavicí kelímek (dle tabulky rozměrů)
• vsázkový řídící termočlánek v ochranné jímce umístěný
přímo v tavenině
• řídící termočlánek ve stěně kelímku
• nosiče spirál Alsint (Al2O3)
• topný drát Kanthal APM
• kalibrovaná měřící smyčka
• kovový stojan pro elektro rozvaděč
• pracovní vyvýšená pochůzná plošina okolo pece
• zvýšení příkonu topení
• tyristorová regulace
• signalizace vytékání kovu z poškozeného kelímku
• chod pece na udržovací teplotě taveniny při poškození
řídícího termočlánku
STANDARD EQUIPMENT:
• insulated manually controlled furnace lid to decrease
power costs
• protective cast-iron collar of the crucible entry
• controller Eurotherm 3508 with limit unit Eurotherm 3216i
• current protector
• protective flexible metal conduits
• regulation by contactors
• anchoring material for distributor hanging
• 3 ammeters in the switchboard
LIST OF FITTINGS FOR EXTRA PAY:
• melting crucible (according to chart of sizes)
• charge controlling thermocouple in protective holder,
located directly in the molten mass
• controlling thermocouple in crucible’s side
• controlling regulator Industry
• alsint (Al2O3) spiral carriers
• heating wire Kanthal APM
• calibrated measuring loop
• metal stand for electrical distributor
• working platform around the furnace
• increased heat input
• thyristor regulation
• metal leakage from damaged crucible alert
• furnace operation on sustained molten mass temperature
in case of damaged controlling thermal element
www.rotorea.com
STATIONARY ELECTRIC CRUCIBLE FURNACES TA
STANDARDNÍ PROVEDENÍ:
23
STACIONÁRNÍ PLYNOVÉ TAVICÍ PECE TAG
STACIONÁRNÍ PLYNOVÉ
TAVICÍ PECE
Pece jsou používány pro tavení a udržování taveniny
různých slitin kovů do max. pracovní teploty 1200°C
nebo 1 400°C. Zejména se jedná o slitiny hliníku,
mědi.
Typ pece
Furnace type
T max.
°C
24
STATIONARY GAS
CRUCIBLE FURNACES
Furnaces are used for melting and maintaining molten
mass of various metal alloys up to the maximum
working temperature of 1200°C or 1300°C. Partically
aluminium and copper.
Označení kelímků Noltina
Noltina crucible label
Příkon topení
Heating input
kW
TAG 200/12
1200
BUS 200
180
TAG 250/12
1200
BUS 250
180
TAG 300/12
1200
BUS 300
210
TAG 350/12
1200
BUS 350
300
TAG 500/12
1200
BUS 500
300
TAG 600/12
1200
BUS 600
390
TKG 100/14
1400
AS 100
210
TKG 150/14
1400
AS 150
210
TKG 400/14
1400
AS 400
300
TKG 500/14
1400
AS 500
320
TKG 600/14
1400
AS 600
320
• ochranný litinový límec vstupu do kelímku
• hořák na zemní plyn Weishaupt
• regulátor Eurotherm 3508 s limitní jednotkou Eurotherm
3216
• poudový chránič
• ochranné kovové hadice na kabelovém propojení
• kotevní materiál pro zavěšení rozvaděče
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK:
• tavicí kelímek (dle tabulky rozměrů)
• izolované ručně ovládané víko pece pro snížení nákladů
na energii s izolovaným vývodem spalin boční stěnou a
přerušovačem spalin
• vsázkový řídící termočlánek v ochranné jímce umístěný
přímo v tavenině
• řídící termočlánek ve stěně kelímku
• kovový stojan pro rozvaděč elektro
• hořák na kapalné palivo nebo na kombinaci kapalnéplynné palivo
• kalibrovaná měřící smyčka
• pracovní pochůzná plošina okolo pece
• zvýšení příkonu topení
• signalizace vytékání kovu z poškozeného kelímku
• chod pece na udržovací teplotě taveniny při poškození
řídícího termočlánku
STANDARD EQUIPMENT:
• protective cast-iron collar of the crucible entry
• Weishaupt natural gas burner
• controller Eurotherm 3508 with Eurotherm 3216 limit unit
• current protector device
• protective flexible metal conduits
• anchoring material for distributor hanging
LIST OF FITTINGS FOR EXTRA PAY:
• melting crucible (according to chart of sizes)
• insulated manually controlled furnace lid to decrease
power costs, with insulated combustion product outlet
through the side wall and a damper
• charge controlling thermal element in protective holder
located directly in the molten mass
• controlling thermal element in crucible’s side
• metal stand for electrical distributor
• liquid fuel or combination liquid-gas fuel burner
• calibrated measuring loop
• working platform around the furnace
• increased heat input
• metal leakage from damaged crucible alert
• furnace operation on sustained molten mass temperature
in case of damaged controlling thermal element
www.rotorea.com
STATIONARY GAS CRUCIBLE FURNACES TAG
STANDARDNÍ PROVEDENÍ:
25
SKLOPNÉ ELEKTRICKÉ TAVICÍ PECE TA/K
SKLOPNÉ ELEKTRICKÉ
TAVICÍ PECE
Pece jsou používány na tavení a udržování taveniny
různých slitin kovů do maximální pracovní teploty
1200°C s možností přelití. Zejména se jedná o slitiny
hliníku.
Typ pece
Furnace type
T max.
°C
26
TILTING ELECTRIC
CRUCIBLE FURNACES
The furnaces for melting and maintaining molten
masses of various metal alloys up to the maximum
working temperature 1200°C. Particularly aluminium.
Označení kelímků Noltina
Noltina crucible label
Příkon topení
Heating input
kW
TA 30/12/K
1200
AS 70
18
TA 50/12/K
1200
AS 150
20
TA 100/12/K
1200
AS 300
26
TA 200/12/K
1200
TP 287
50
TA 350/12/K
1200
TP 412
67
TA 600/12/K
1200
TP 587
83
TA 800/12/K
1200
TBN 800
104
• kelímek Noltina (dle tabulky technických parametrů)
• hydraulické vyklápění pece
• izolované ručně ovládané víko pece pro snížení nákladů
na energii
• ochranný litinový límec vstupu do kelímku
• regulátor Eurotherm 3508 s limitní jednotkou Eurotherm
3216i
• proudový chránič
• ochranné kovové hadice na kabelovém propojení
• regulace stykači
• kotevní materiál pro zavěšení rozvaděče
• kotevní materiál pro ukotvení stojanu pece k podlaze
• 3 ampérmetry na rozvaděči (pro kontrolu napájení
v jednotlivých fázích, přerušení napájení se projeví
poklesem proudu na ampérmetru)
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK:
• vsázkový řídící termočlánek v ochranné jímce umístěný
přímo v tavenině
• řídící termočlánek ve stěně kelímku
• nosiče spirál Alsint (Al2O3)
• topný drát Kanthal APM
• kalibrovaná měřící smyčka
• kovový stojan pro elektro rozvaděč
• pracovní vyvýšená pochůzná plošina okolo pece
• zvýšení příkonu topení
• tyristorová regulace
• signalizace vytékání kovu z poškozeného kelímku
• chod pece na udržovací teplotě taveniny při poškození
řídícího termočlánku
STANDARD EQUIPMENT:
• Noltina crucible (according to the chart of technical
parameters)
• hydraulic furnace tilting
• insulated, manually controlled furnace lid in order to save
energy costs
• protective cast-iron collar of the crucible entry
• controller Eurotherm 3508 with limit unit Eurotherm 3216i
• current protector
• protective flexible metal conduits
• regulation by contactors
• anchoring material for distributor hanging
• anchoring material for anchoring the furnace stand to the
floor
• 3 ammeters in the switchboar
LIST OF FITTINGS FOR EXTRA PAY:
• controlling charge thermal unit in a protective cover
located directly in the molten mass
• controlling thermal element in crucible’s sidewall
• alsint (Al2O3) spiral carriers
• heating wire Kanthal APM
• calibrated measuring loop
• metal stand for the electrical distributor
• working platform around the furnace
• 3 ammeters on the distributor (checking the feed in
individual stages, feed interruption will be indicated by
current fall on the ammeter)
• increased heat input
• thyristor regulation
• metal leakage from damaged crucible alert
• furnace operation on sustained molten mass temperature
in case of damaged controlling thermal element
www.rotorea.com
TILTING ELECTRIC CRUCIBLE FURNACES TA/K
STANDARDNÍ PROVEDENÍ:
27
SKLOPNÉ PLYNOVÉ TAVICÍ PECE TAG/K
SKLOPNÉ PLYNOVÉ
TAVICÍ PECE
Pece jsou používány pro tavení a udržování taveniny
různých slitin kovů do max. pracovní teploty 1200°C
nebo 1400°C s možností přelití. Zejména se jedná o
slitiny hliníku.
Typ pece
Furnace type
T max.
°C
28
TILTING GAS
CRUCIBLE FURNACES
The furnaces for melting and maintaining molten
masses of various metal alloys up to the maximum
working temperature 1200°C or 1400°C. Particularly
aluminium.
Označení kelímků Noltina
Noltina crucible label
Výkon hořáku
Burner input
kW
TAG 180/12/K
1 200
TP 287
300
TAG 330/12/K
1 200
TP 412
300
TAG 370/12/K
1 200
TP 412H
300
TAG 570/12/K
1 200
TP 587
390
TAG 750/12/K
1 200
TBN 800
450
TAG 1000/12/K
1 200
TBN 1100
450
TKG 400/14/K
1 400
TP 723
400
TKG 500/14/K
1 400
TP 843
400
TKG 600/14/K
1 400
TP 287
400
TKG 500/14/K
1400
AS 500
320
TKG 600/14/K
1400
AS 600
320
• kelímek Noltina (dle tabulky technických parametrů)
• ochranný litinový límec vstupu do kelímku
• odvod spalin kolem horní hrany kelímku
• hořák na zemní plyn Weishaupt
• regulátor Eurotherm 3508 s limitní jednotkou Eurotherm
3216
• ochranné kovové hadice na kabelovém propojení
• kotevní materiál pro zavěšení rozvaděče
• kotevní materiál pro ukotvení stojanu pece k podlaze
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK:
• izolované ručně ovládané víko pece pro snížení nákladů
na energii s izolovaným vývodem spalin boční stěnou a
přerušovačem spalin
• vsázkový řídící termočlánek v ochranné jímce umístěný
přímo v tavenině
• řídící termočlánek ve stěně kelímku
• kovový stojan pro rozvaděč elektro
• hořák na kapalné palivo nebo na kombinaci kapalnéplynné palivo
• kalibrovaná měřící smyčka
• pracovní pochůzná plošina okolo pece
• zvýšení příkonu topení
• signalizace vytékání kovu z poškozeného kelímku
• chod pece na udržovací teplotě taveniny při poškození
řídícího termočlánku
STANDARD EQUIPMENT:
• Noltina crucible
• protective cast-iron collar of the crucible entry
• Weishaupt natural gas burner
• PID controller Eurotherm 3508 with limit unit Eurotherm
3216
• protective flexible metal conduits
• anchoring material for distributor hanging
• anchoring material for anchoring the furnace stand to the
floor
LIST OF FITTINGS FOR EXTRA PAY:
• insulated, manually controlled furnace lid in order to save
energy costs with an insulated combustion product exhaust
through the side wall with combustion product interrupter
• controlling charge thermal unit in a protective cover
located directly in the molten mass
• controlling thermal element in the crucible’s side
• metal stand for the electrical distributor
• liquid fuel or combination liquid-gas fuel burner
• calibrated measuring loop
• working platform around the furnace
• increased heat input
• metal leakage from damaged crucible alert
• furnace operation on sustained molten mass temperature
in case of damaged controlling thermal element
www.rotorea.com
TILTING GAS CRUCIBLE FURNACES TAG/K
STANDARDNÍ PROVEDENÍ:
29
SERVIS
SERVIS
RENOVACE A OPRAVY PECÍ
VÝROBA TOPNÝCH SPIRÁL
Na základě požadavků zákazníka jsme schopni
provést rekonstrukce průmyslových pecí, řídicích
systémů, topných systémů, izolace a to u pecí
tuzemských i zahraničních výrobců.
•expertní poradenství v oblasti aplikací a použití
•komplexní řešení - vše od jednoho dodavatele
•simulace vašich tepelných procesů v našem
testovacím centru
•instalaci a uvedení do provozu, proškolení obsluhy
•inspekci, údržbu, záruční a pozáruční servis
•modernizaci kontrolních systémů
•rychlé doručování náhradních dílů
•informace a poradenství
SERVICE
RENOVATION OF THE FURNACES
AND SPARE PARTS
We are able to offer for our customer´s reconstruction
of the heating elements, regulation and insulation of
the furnaces and dryers.
•expert consultancy in the field of applications and
use
•complex solutions – everything from one supplier
•simulation of your temperature processes in our
testing centre
•installation and putting into operation, training of
operator(s)
•inspection, maintenance, warranty and postwarranty service
•modernization of inspecting systems
•fast delivery of spare parts
•information and consultancy
30
We are able to offer for our customer´s reconstruction
of the heating elements, regulation and insulation of
the furnaces and dryers.
www.rotorea.com
SERVICE
Na základě požadavků zákazníka jsme schopni
provést rekonstrukce průmyslových pecí, řídicích
systémů, topných systémů, izolace a to u pecí
tuzemských i zahraničních výrobců.
31
ZAŘÍZENÍ NA PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA
Vozokomorová sušárna
Atyp WM 7200 - 02 - A
Popouštěcí pec
Atyp KM 4680 - 06 - A
Sušárna
Atyp KT 1000 - 02 - A
32
CUSTOM FURNACES AND DRYERS
Komorová sušárna
Atyp KT 17500 - 02 - A
Popouštěcí pec
Atyp KM 1950 - 06 - A
www.rotorea.com
33
ZAŘÍZENÍ NA PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA
Vozokomorová pec
Atyp WM 2000 - 06 - A
Kalicí pec
Atyp KM 1240 - 13
34
CUSTOM FURNACES AND DRYERS
Kalicí kontejner
KN 300
Sušárna Atyp
KM 6400 - 04 - A
www.rotorea.com
35
ROTOREA s.r.o.
Bratislavská 2939
690 02 Břeclav
Česká republika
tel.: +420 517 070 490
[email protected]
www.rotorea.com
Download

CATALOGUE OF PRODUCTS PRODUKTOVÝ KATALOG