2013
KATALÓG
PLEMENNÝCH BÝKOV
Slovenský líder v plemenitbe dobytka
VÁŽENÍ CHOVATELIA
2
tretávame sa opäť po roku a tak ako sme naznačili v minuloročnom katalógu, dve novinky
S
po preverení v prvej desiatke býkov podľa TPI. Podobný osud mal aj Massey, ktorý bol predtým predá-
najviac ovplyvnili stratégiu plemenárskej práce v uplynulom období. Jednak to bolo používanie
vaný ako špičkový genomický býk, v súčasnosti je prvý v TOP 100. Takéto potvrdenie výsledkov čoskoro
sexovaných dávok, kde došlo k určitému vývoju a to po stránke technologickej (zlepšenie kvality
očakávame, aj keď je to zatiaľ odvážne tvrdenie, od býka Chase, ktorý bude mať plné výsledky v de-
spermatu a percenta zabrezávania) a tiež po stránke nárastu predaja (ten je však ohraničený počtom
cembrovom hodnotení. Zaujímavé na tom je, práve tento býk patrí firme, ktorá bola lídrom skeptic-
možných recipientiek – pri súčasnej vysokej cene a úrovni zabrezávania sa sexované dávky používajú
kého postoja ku genomickým hodnotám i keď jej neprajníci hovoria, že to je len preto, že sedia na ob-
takmer výlučne pre jalovice). Možno v budúcnosti ďalší pokrok v technológii sexácie a následného
rovských zásobách dávok klasicky preverených býkov zo selekčného programu, do ktorého investovali
zmrazovania prinesie zlepšenie percenta zabrezávania a zníženie finančných nákladov, čo otvorí cestu
milióny dolárov a ktoré nástupom genomických býkov prudko strácajú svoju marketingovú hodnotu.
pre používanie sexovaných inseminačných dávok aj pre prvôstky a staršie kravy. Zatiaľ je to síce tech-
Aj keď sme zaznamenali výrazný nárast predaja genomických dávok, venujeme v novom katalógu vý-
nologicky možné, ale ekonomicky veľmi riskantné.
znamné miesto ponuke inseminačných dávok z klasického preverenia, keď naďalej ponúkame to naj-
Druhá novinka, ktorej sme pred rokom opatrne „veštili“ sľubnú budúcnosť, prekonala všetky očaká-
lepšie zo svetového šľachtenia, čo dokumentuje počet ponúkaných býkov umiestnených v topkách
vania a zažila skutočne revolučný rozvoj. Európa, ktorá pred tým používala u mliekových plemien 10-
jednotlivých štátov. V holsteinskom plemene prinášame hneď troch býkov z prvej desiatky TOP 100
15% genomických dávok zdvojnásobila tento počet a Amerika v segmente ekonomicky najvýznamnej-
TPI, z 30 najvyššie postavených býkov ponúkame 7. K nim pridávame aj vysoko postaveného býka
šom – na veľkých farmách – už prekonala v priebehu tohto roku 50% zastúpenie dávok genomických
z kanadskej TOP 100 LPI. V červenej variante z nemeckej topky sú k dispozícii dvaja býci z prvej päťky,
býkov. Podobný rozvoj sme zažili aj u nás na Slovensku, keď z pôvodných nesmelých 5% v roku 2011
z TOP 30 ponúkame 4 býkov. V simentálskom plemene zo spoločnej TOPky Nemecka a Rakúska sú pre
sme sa dopracovali v tomto roku na neočakávaných 30% u čiernostrakatého holsteina a 15% u simen-
Vás pripravení tiež 2 býci z prvej päťky, celkovo 8 býkov z TOP 50 GZW. A býk číslo 1 simentálskej
tála. Zdá sa, že tento trend nárastu potreby a spotreby genomických dávok je v nadväznosti na stále
topky vo Francúzsku stojí na našej inseminačnej stanici.
sa zvyšujúcu presnosť výpočtu genomických hodnôt objektívne nevyhnutný, ak chcú chovatelia v bud-
Je potom len na chovateľovi, aby si z tejto bohatej ponuky vybral to, čo považuje za najlepšie pre svoje
úcnosti prežiť v stále tvrdšom konkurenčnom boji.
stádo.
Aj my na Slovensku už disponujeme výsledkami klasického preverenia u býkov, ktorých sme predtým
Ing. Miloslav Šebek
používali ako genomikov, z tých známejších spomenieme napríklad býka Explode, ktorý sa umiestnil
Generálny riaditeľ SBS, a.s.
SPOLUPRACUJÚCE FIRMY
OBSAH
Príhovor, Spolupracujúce firmy, Obsah
USA
World Wide Sires, Inc.
American Breeders Service
www.wwsires.com
www.absglobal.com
EÚ
Bavarian Fleckvieh
Genetics GmbH (DE)
Natural, s.r.o. (CZ)
www.naturalgenetics.cz
www.fleckvieh.de
2, 3
Hodnoty jednotlivých znakov, Vysvetlivky
4
Rebríček holsteinských býkov
5
Twist, JT, Paulo, Destiny
6, 7
Massey, Explode, Planet, Gillespy
8, 9
Toro, Wilk, Dom, Doberman
10, 11
Olegant, Padlock, Armstrong, Knight
12, 13
Morrell, Kolton, Jeep, Keks
14, 15
Beacon, Balaam, Kramer, Domingo
16, 17
Malcolm, Rory, Aimar, Video
18, 19
O-Cosmopolitan, Dean, Kapo, Expo
20, 21
Orlin, Emile, Alben, Domtom
22, 23
Planet Fame, Magua P
24
25
CRV Czech rep., s.r.o. (CZ)
Genostar GmbH (AT)
Rebríček red holsteinských býkov
www.crvcz.cz
www.genostar.at
Elmar, Elan, Tableau, Elwood
26, 27
Malando, Liek, Timeless, Joyalist
28, 29
Lithium, Tonus, Aquarius, Paxton-Red
30, 31
Genes Diffusion (FR)
www.genesdiffusion.com
Genoservis, a.s. (CZ)
www.genoservis.cz
Plemko
Plemko, s.r.o (CZ)
www.plemko.cz
German Genetics
International GmbH (DE)
www.ggi.de
Haná Genetik, s.r.o. (CZ)
Zooservis, s.r.o.
www.hanagenetik.cz
www.zooservis.estranky.cz
KI Samen b.v. (NL)
www.ki-samen.nl
Masterrind GmbH (DE)
www.masterrind.de
Cogent Breeding Ltd.
(UK)
Paeder-Red, Presey Red
32
Rebríček simentálskych býkov
33
Samland, Haertsfeld, Van Helsing, Heroin
34, 35
Waldbrand, Vanadin, Rumgo, Waldhoer
36, 37
Rau, Melenaos, Zauber, Wesley
38, 39
Van Dyck, Egon, Ralmesbach, Barnum
40, 41
Valuta, Idealo, Poss, Weigl
42, 43
Diadora, Malpen, Waldfeuer, Reumut
44, 45
Polarbaer, Olliver, Oetzi, Popey, Narro
Varenne, Vokendo, Brocoli, Ulivin, Heron,
Montoya
Kamper, Storm, Ritt, Rocker
46, 47
Raider, Roy Boy, Medard
48, 49
50
51
Public, Monty, Pauer
52
Adour, Maximus, Romeo, Uniqua
53
www.cogentuk.com
Vigny, Nikolka, Ursa, Babar
54
Prima, Polfin, Eiseco, Heuboden
55
Belgian Blue Group (BE)
Texel Red, Primas, Lum, Proton
56
www.netbbg.com
Gordon, Ogival, Moric, Polled Rex
57
Nexus, Wagus, Usse, Tonic
58
Nové plemená
59
3
OPTIMÁLNE VYJADRENIE ZNAKOV ZDRAVIA
VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH
USA
Telenie
Som. bunky
Prod. život
Plodnosť dcér
FRANCÚZSKO
Telenie (Vel)
Som. bunky (Cel)
Prod. život (Lgf)
Plodnosť (Fer)
NEMECKO
Telenie KVp
Som. bunky (RZS)
Prod. život (RZN)
Plodnosť dcér (RZZ)
KANADA
Telenie (CE)
Dojiteľnosť
Plodnosť dcér
Prod. život (Dur)
Som.bunky (SCS)
HOLANDSKO
Telenie (Geb)
Som. bunky (Uirg)
Prod. život (DU)
Plodnosť dcér (Vru)
4
Nízka
(nežiaduci)
11 %
3,25
-2,00
-2,00
Nízka
(nežiaduci)
87 a menej
0,5 a menej
0,5 a menej
0,5 a menej
Nízka
(nežiaduci)
76
76
76
76
Nízka
(nežiaduci)
70 %
70 %
55 %
2,80 %
3,25 %
Nízka
(nežiaduci)
90
90
90
90
Priemer
Vysoká
8%
3,00
0,00
0,00
5%
2,75
2,00
2,00
Index
(Krajina)
TPI (USA)
ISU(FR)
Holstein
Tuk
kg
INEL
50 %
GZW(DE)
Holstein
RZM
50 %
NVI(NL)
Holstein
INET
40 %
SHI (SK)
Holstein
SPI
60 %
47 %
Priemer
Vysoká
88
0
0
0
90 a viac
1 a viac
1 a viac
1 a viac
GZW(DE,AT)
Fleckvieh
Simmental
Priemer
Vysoká
SIC(CZ)
Český
strakatý skot
100
100
100
100
124
124
124
124
Priemer
Vysoká
85 %
85 %
66 %
3,00 %
3,00 %
95 %
95 %
75 %
3,20 %
2,75 %
Priemer
Vysoká
100
100
100
100
110
110
110
110
Biel
kg
Bkg
29,5 %
Mlieko
40 %
Tkg
8%
Som.
Mlieč.
Telenie
Typ
Vem.
Konč.
Plodnosť
Bunky
Char.
dcer
20 % zdravie vemena 19 % Plodnosť dcér, 8 % mobilita, 3 % telenie, 3 % Rámec
LGF
CEL
MO
FER
12,5 %
12,5 %
12,5 %
12,5 %
INEL = 0,98* (1* Bkg +0,2*Tkg +1*B % +0,5*T %)
RZN
RZS
RZE
RZZ
25 %
5%
15 %
5%
RZM = 86+ 0,14 *T kg +0,561 * Bkg +5,047B %
DU 8 %
Mlieko
39,3 %
Tkg
9,8 %
Dlhovekosť
Bkg
32 %
Mäso
16,4 %
Prir 9,9
Vyt 3,3
Zatr 3,3
Mäso
17 %
Prir 7,5
Vyt 4,75
Zatr 4,75
SCC 9 %
UD 14 %
FLC 13 %
INET =-0,06kg ML +0,7kg Tuk+4,2 kg Bielk
Typ
40 %
SPI = Mkg : T % : B %= 1: 3: 6
FITNESS
44,3 %
Mrtvo
ND
Perz
DojitMb Som. b
nar. tel
13,7 %
1,8 %
3,8 %
8,9 %
4,9 %
FITNESS
44,3 %
Dlhovekosť 34,4 %
TL = Negatívne testovaný na BLAD
TV = Negatívne testovaný na CVM
TD = Negatívne převedený na DUMPS
DUMPS (Deficiencia uridín-5‘-monofosfát syntetázy) je autozómovo recesívna
dedičná porucha vyskytujúca sa u holsteinsko-frízskeho dobytka. Mutácia
spôsobuje, že homozygotní jedinci zomierajú v embryonálnom štádiu do 40.
dňa gravidity, keď sa vyčerpajú pyrymidínové zásoby embrya a molekuly z
materského organizmu nemôžu v potrebnej miere prechádzať cez placentu.
Fenotypicky teda dochádza k zníženiu plodnosti u heterozygotných rodičov.
RC = nositel Red faktoru
TR = Negatívne testovaný a červenú srsť
TM = Negatívne testovaný na „Osliu nohu“
Bezrohosť:
PP = homozygotne bezrohý býk
Pp = heterozygotne bezrohý býk
P = phenotypovo bezrohý , presný genotyo PP / Pp zatiaľ neznámy
S = zvieratá majú zrohovatelú kožu namiesto rohov, alebo rudimenty
sexované semeno, 90% potomstva jalovičky
FER 16 %
Plod. Dcer
Fm
8,9 %
Telenie
Kvp
2,1 %
Plodnosť 8,6 %
R = spoľahlivosť preverenia daného znaku
TV = býk negatívne preverený na CVM
TL = býk negatívne preverený na BLAD
TA = zviera prosté na Arachnomelia – preverené
testom
*TA = zviera prosté na Arachnomelia – preverené
markerovým testom
(A): zviera- nositeľ choroby Arachnomelia
(A*): zviera- nositeľ choroby Arachnomelia preverené markerovým testom
TOP 15 HOLSTEINSKÝCH BÝKOV Z PONUKY SBS, A.S.
VYHODNOTENÝCH NA US BÁZU PODĽA VYBRANÝCH PLEMENNÝCH HODNÔT
TPI
Mlieko lbs
Bielkoviny lbs
Bielkoviny %
Tuk lbs
Tuk %
CO-OP BOSSIDE MASSEY
2324
DE-SU GILLESPY-ET
2348
ENSENADA TABOO PLANET-ET
67
COPPERTOP DOBERMAN-ET
0,08
COYNE-FARMS BOLTON DOM-ET
75
LATUCH ELEGANT TORO-ET
0,15
WABASH-WAY EXPLODE-ET
2184
ENSENADA TABOO PLANET-ET
2295
DE-SU GILLESPY-ET
58
CO-OP BOSSIDE MASSEY
0,07
ENSENADA TABOO PLANET-ET
72
AVENHAM RORY PI ET
0,15
ENSENADA TABOO PLANET-ET
2178
BARBI-LYNN M MATCHES-ET
1894
CO-OP BOSSIDE MASSEY
57
LOT-O-ROK OMAN JAKE-ET
0,05
DE-SU GILLESPY-ET
71
COPPERTOP DOBERMAN-ET
0,15
DE-SU GILLESPY-ET
2157
WABASH-WAY EXPLODE-ET
1759
AGRAS JEEP ET
52
SANDY-VALEY KNIGHT-ET
0,05
LATUCH ELEGANT TORO-ET
70
SANDY-VALEY KNIGHT-ET
0,13
UFM-DUBS OLEGANT-ET
2152
AGRAS JEEP ET
1681
GRAF-ACRES MORRELL-ET
49
L-L-M DAIRY PADLOCK CRI-ET
0,03
CO-OP BOSSIDE MASSEY
69
MORNINGVIEW ARMSTRONG-ET
0,13
COYNE-FARMS BOLTON DOM-ET
2136
GRAF-ACRES MORRELL-ET
1513
WABASH-WAY EXPLODE-ET
48
MORNINGVIEW ARMSTRONG-ET
0,02
AGRAS JEEP ET
69
LOT-O-ROK OMAN JAKE-ET
0,11
COPPERTOP DOBERMAN-ET
2102
COYNE-FARMS BOLTON DOM-ET
1406
BARBI-LYNN M MATCHES-ET
44
GRAF-ACRES MORRELL-ET
0,01
SANDY-VALEY KNIGHT-ET
64
COYNE-FARMS BOLTON DOM-ET
0,09
KINGS-RANSOM T DOMINGO-ET
2074
KINGS-RANSOM T DOMINGO-ET
1286
COYNE-FARMS BOLTON DOM-ET
44
COYNE-FARMS BOLTON DOM-ET
0,01
AVENHAM RORY PI ET
63
CO-OP BOSSIDE MASSEY
0,08
L-L-M DAIRY PADLOCK CRI-ET
1978
CO-OP BOSSIDE MASSEY
1272
L-L-M DAIRY PADLOCK CRI-ET
41
GROENHILDE MALCOLM
0,01
COPPERTOP DOBERMAN-ET
62
CHORUSIC KEKS
0,07
GRAF-ACRES MORRELL-ET
1969
AIMAR
1205
LOT-O-ROK OMAN JAKE-ET
39
AGRAS JEEP ET
0,00
LOT-O-ROK OMAN JAKE-ET
61
KINGS-RANSOM T DOMINGO-ET
0,04
LATUCH ELEGANT TORO-ET
1962
END-ROAD BEACON-ET
1201
COPPERTOP DOBERMAN-ET
39
END-ROAD BEACON-ET
0,00
KINGS-RANSOM T DOMINGO-ET
60
AGRAS JEEP ET
0,03
SANDY-VALEY KNIGHT-ET
1958
BOMAZ OMAN KRAMER 561-ET
1199
SANDY-VALEY KNIGHT-ET
38
BOMAZ OMAN KRAMER 561-ET
0,00
MORNINGVIEW ARMSTRONG-ET
58
L-L-M DAIRY PADLOCK CRI-ET
0,03
BOMAZ OMAN KRAMER 561-ET
1938
UFM-DUBS OLEGANT-ET
1177
END-ROAD BEACON-ET
36
UFM-DUBS OLEGANT-ET
0,00
BARBI-LYNN M MATCHES-ET
58
LOCKER-LANE RW BALAAM-ET
0,02
MORNINGVIEW ARMSTRONG-ET
1934
L-L-M DAIRY PADLOCK CRI-ET
1121
KINGS-RANSOM T DOMINGO-ET
35
CHORUSIC KEKS
0,00
WABASH-WAY EXPLODE-ET
50
BOMAZ OMAN KRAMER 561-ET
0,01
END-ROAD BEACON-ET
1918
H-R-S TREDWAY WILK-ET
981
BOMAZ OMAN KRAMER 561-ET
35
ENSENADA TABOO PLANET-ET
L-L-M DAIRY PADLOCK CRI-ET
47
END-ROAD BEACON-ET
0,00
Typ
Vemeno
Končatiny
-0,01
Telenie
Somatické bunky
Produkčný život
WABASH-WAY EXPLODE-ET
3,32
WABASH-WAY EXPLODE-ET
2,66
COYNE-FARMS BOLTON DOM-ET
3,00
UFM-DUBS OLEGANT-ET
4
CO-OP BOSSIDE MASSEY
2,49
ENSENADA TABOO PLANET-ET
COYNE-FARMS BOLTON DOM-ET
2,89
COYNE-FARMS BOLTON DOM-ET
2,48
BOMAZ OMAN KRAMER 561-ET
2,65
H-R-S TREDWAY WILK-ET
5
LATUCH ELEGANT TORO-ET
2,54
KINGS-RANSOM T DOMINGO-ET
5,7
5,4
DE-SU GILLESPY-ET
2,68
CO-OP BOSSIDE MASSEY
2,44
WABASH-WAY EXPLODE-ET
2,29
LOT-O-ROK OMAN JAKE-ET
5
DE-SU GILLESPY-ET
2,59
H-R-S TREDWAY WILK-ET
5,0
SANDY-VALEY KNIGHT-ET
2,44
UFM-DUBS OLEGANT-ET
2,40
SANDY-VALEY KNIGHT-ET
2,16
KINGS-RANSOM T DOMINGO-ET
6
HAMMER-CREEK GOLD KOLTON-ET
2,60
UFM-DUBS OLEGANT-ET
4,8
HAMMER-CREEK GOLD KOLTON-ET
2,44
COPPERTOP DOBERMAN-ET
2,40
MORNINGVIEW ARMSTRONG-ET
2,07
ENSENADA TABOO PLANET-ET
6
CHORUSIC KEKS
2,61
CO-OP BOSSIDE MASSEY
4,3
AVENHAM RORY PI ET
2,31
HAMMER-CREEK GOLD KOLTON-ET
2,29
DE-SU GILLESPY-ET
1,99
BOMAZ OMAN KRAMER 561-ET
7
L-L-M DAIRY PADLOCK CRI-ET
2,62
GRAF-ACRES MORRELL-ET
4,2
UFM-DUBS OLEGANT-ET
2,30
DE-SU GILLESPY-ET
2,16
LOCKER-LANE RW BALAAM-ET
1,82
SANDY-VALEY KNIGHT-ET
7
COPPERTOP DOBERMAN-ET
2,62
LATUCH ELEGANT TORO-ET
4,1
MORNINGVIEW ARMSTRONG-ET
2,11
SANDY-VALEY KNIGHT-ET
2,07
AIMAR
1,78
MORNINGVIEW ARMSTRONG-ET
7
GROENHILDE MALCOLM
2,62
BOMAZ OMAN KRAMER 561-ET
3,8
ENSENADA TABOO PLANET-ET
2,10
ENSENADA TABOO PLANET-ET
1,76
CO-OP BOSSIDE MASSEY
1,76
AGRAS JEEP ET
7
GRAF-ACRES MORRELL-ET
2,64
DE-SU GILLESPY-ET
3,7
CO-OP BOSSIDE MASSEY
2,09
MORNINGVIEW ARMSTRONG-ET
1,66
HAMMER-CREEK GOLD KOLTON-ET
1,73
END-ROAD BEACON-ET
7
KINGS-RANSOM T DOMINGO-ET
2,66
COPPERTOP DOBERMAN-ET
3,7
COPPERTOP DOBERMAN-ET
1,96
L-L-M DAIRY PADLOCK CRI-ET
1,52
AGRAS JEEP ET
1,71
L-L-M DAIRY PADLOCK CRI-ET
7
MORNINGVIEW ARMSTRONG-ET
2,69
L-L-M DAIRY PADLOCK CRI-ET
3,4
AIMAR
1,93
CHORUSIC KEKS
1,41
UFM-DUBS OLEGANT-ET
1,69
LATUCH ELEGANT TORO-ET
7
WABASH-WAY EXPLODE-ET
2,72
CHORUSIC KEKS
3,1
CHORUSIC KEKS
1,92
LATUCH ELEGANT TORO-ET
1,40
CHORUSIC KEKS
1,69
GRAF-ACRES MORRELL-ET
7
AIMAR
2,72
WABASH-WAY EXPLODE-ET
3,0
END-ROAD BEACON-ET
1,87
AIMAR
1,29
H-R-S TREDWAY WILK-ET
1,67
COPPERTOP DOBERMAN-ET
7
BOMAZ OMAN KRAMER 561-ET
2,78
HAMMER-CREEK GOLD KOLTON-ET
2,5
LOCKER-LANE RW BALAAM-ET
1,81
END-ROAD BEACON-ET
1,29
LOT-O-ROK OMAN JAKE-ET
1,40
WABASH-WAY EXPLODE-ET
8
UFM-DUBS OLEGANT-ET
2,79
AVENHAM RORY PI ET
2,3
5
TWIST
JT
COGENT TWIST, NAR: 19. 9. 2005
Št. reg.: PEL-051
O:
OO:
M:
OM:
Picston Shottle-ET
Carol Prelude Mtoto
Cogent Major Tex
Looking Major-ET
TPI:
Dcér:
Stád:
Mlieko lb:
Bielkoviny:
Tuk:
Typ:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
SB:
Prod. život:
-2
-1
0
1
ZIMMERVIEW SHOTTLE JT-ET, NAR: 19. 11. 2005
O:
OO:
M:
OM:
+2026
82
49
+708
+40 lb / +0,08%
+100 lb / +0,28 %
+1,29
+0,66
+0,25
2,82
2,9
2
-2
-1
0
1
malý
veľký
+1,91
Rámec tela
malý
veľký
+0,46
úzky
široký
+1,31
Šírka hrudníka
úzky
široký
-0,70
Hĺbka tela
plytké
hlboké
+1,32
Hĺbka tela
plytké
hlboké
-0,10
výrazný
+1,07
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný
+1,85
zdvihnutý
zrazený
+2,68
Šírka zadku
úzky
široký
+1,84
Z. konč. zboku
strmé
šabľovité +0,47
Z. konč. zozadu
zbiehavé
paralelné +0,52
Uhol paznechtu
plochý
strmý
+0,47
Nohy skóre
nízke
vysoké
+0,97
Upn. pred. štvrtí
volné
pevné
+0,36
Výška vemena
nízke
vysoké
+1,36
Šírka vemena
úzke
široké
+1,19
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
+0,04
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
-0,04
Rozm. pr. ceckov
od seba
k sebe
-0,58
Rozm. z. ceckov
od seba
k sebe
-0,79
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
+1,12
+2,9
kg tuku
6
% tuku
% bielkovín
PLEMENO HOLSTEIN
produkčný život
TWIST je vynikajúci býk dostupný vo
forme sexovaných ID. Ponúka Vám
mimoriadne zložky, tuk prepočítaný
na americkú bázu dosahuje nevídanú
hodnotu +0,28% a 100lbs! Obsah bielkovín je tiež výborný +0,08% a 40lbs.
Pri prepočte na US bázu získal TWIST
hodnotenie 2026 TPI a umiestnil sa na
73. mieste medzinárodného zoznamu
podľa TPI. TWIST nemá prepočítanú
hodnotu pre telenie, v Anglicku má
hodnotenie 0,0 - priemerné telenie.
Twistove dcéry vyžarujú mliečnu pevnosť, sú vysoké, dlhé a majú čisté kosti.
Sila a pevnosť v kombinácii s mliečnou
kvalitou, textúrou vemena a temperamentom robí z TWISTa býka, ktorého
by ste nemali vynechať. Vemená sú
vysoké a široké s výnimočnou žilnatosťou. Všetky jeho dcéry majú štýl a
pohybujú sa voľne a ľahko na dobrých
končatinách. Veľmi dobre doja a ľahko
zabrezávajú.
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
+1,26
Šírka zadku
úzky
široký
+0,56
Z. konč. zboku
strmé
šabľovité +0,57
Z. konč. zozadu
zbiehavé
paralelné -0,51
Uhol paznechtu
plochý
strmý
Nohy skóre
nízke
vysoké
+0,24
Upn. pred. štvrtí
volné
pevné
+0,88
+0,21
Výška vemena
nízke
vysoké
+1,13
Šírka vemena
úzke
široké
+1,32
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
+1,44
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
+0,93
Rozm. pr. ceckov
od seba
k sebe
+1,24
Rozm. z. ceckov
od seba
k sebe
+1,37
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
+0,07
kg mlieka
kg tuk + bielkoviny
+1,44
+2,5
závesný väz
produkčný život
+1928
87
58
+1589
+44 lb / -0,01%
+59 lb / 0,00 %
+1,00
+0,03
+0,97
9%
2,81
2,7
2
Šírka hrudníka
Sklon zadku
Picston Shottle-ET
Carol Prelude Mtoto
Zimmerview Granger Soup-ET
J-Mor Elton Granger
TPI:
Dcér:
Stád:
Mlieko lb:
Bielkoviny:
Tuk:
Typ:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
SB:
Prod. život:
Rámec tela
Mliečny charakter nevýrazný
Št. reg.: PEL-043
JT je syn slávneho býka PICSTON
SHOTTLE PI ET. Je novinka v ponuke
sexovaných býkov. Z matkinej strany
môžete v jeho rodokmeni nájsť tri
generácie kráv hodnotených EX90.
Na druhej laktácii nadojila jeho
matka za 305 dní 14 256kg mlieka
s obsahom tuku 3,6% a obsahom
bielkovín 3,2%.
JT je výrazný produkčný plemenník,
ktorého dcéry doja kvantá mlieka z
bezproblémových vemien. Hoci má
vysokú PH pre produkciu mlieka
udržiava si priaznivú hodnotu pre
somatické bunky a zlepšuje produkčný život. Jeho dcéry majú mimoriadne kapacitné, pevne upnuté
vemená s veľkou šírkou aj výškou
a so silným závesným väzom. Vynikajú aj výrazným mliečnym charakterom.
PAULO
DESTINY
HOLBRA PAULO, NAR: 16. 8. 2007
COGENT DESTINY, NAR: 5.11.2005
O:
OO:
M:
OM:
TPI:
Dcér:
Stád:
Mlieko lb:
Bielkoviny:
Tuk:
Typ:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
SB:
Prod. život:
-2
-1
0
1
O:
OO:
M:
OM:
Sandy-Valley Bolton-ET
Carol Prelude Mtoto
Holbra Paula
O-Bee Manfred Justice-ET
+1879
55
33
+631
+34 lb / +0,06%
+57 lb / +0,13 %
+1,99
+2,19
+1,97
TPI:
Dcér:
Stád:
Mlieko lb:
Bielkoviny:
Tuk:
Typ:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
SB:
Prod. život:
3,04
1,1
2
-2
-1
0
1
malý
veľký
+0,52
Rámec tela
malý
veľký
+1,05
Šírka hrudníka
úzky
široký
+2,09
Šírka hrudníka
úzky
široký
+0,22
Hĺbka tela
plytké
plytké
hlboké
+1,37
Hĺbka tela
hlboké
+0,48
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný
+0,09
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný
+1,45
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
+0,09
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
+1,39
Šírka zadku
úzky
široký
+0,48
Šírka zadku
úzky
široký
-0,33
Z. konč. zboku
strmé
šabľovité -0,60
Z. konč. zboku
strmé
šabľovité +1,09
Z. konč. zozadu
zbiehavé
paralelné +2,16
Z. konč. zozadu
zbiehavé
paralelné +1,00
Uhol paznechtu
plochý
strmý
+2,52
Uhol paznechtu
plochý
strmý
+0,31
Nohy skóre
nízke
vysoké
+2,29
Nohy skóre
nízke
vysoké
+1,08
Upn. pred. štvrtí
volné
pevné
+3,51
Upn. pred. štvrtí
volné
pevné
+1,01
Výška vemena
nízke
vysoké
+2,95
Výška vemena
nízke
vysoké
+1,34
Šírka vemena
úzke
široké
+3,02
Šírka vemena
úzke
široké
+1,24
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
+1,10
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
+1,98
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
+1,15
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
+0,71
Rozm. pr. ceckov
od seba
k sebe
+2,29
Rozm. pr. ceckov
od seba
k sebe
+0,67
Rozm. z. ceckov
od seba
k sebe
+1,53
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
+0,55
+0,06 %
+0,13 %
+3,51
bielkoviny
tuk
upnutie vemena
+1708
94
45
+1330
+32 lb / -0,03%
+50 lb / +0,01 %
+1,10
+0,72
+0,96
2,72
0,5
2
Rámec tela
Boltonov syn Holbra Paulo ponúka
medzi sexovanými ID nový pôvod. Na
prvý pohľad upúta vysokými zložkami
a skvelým typom. Paulove dcéry majú
dostatočnú silu aj kapacitu. Vynikajú
najmä fantastickými končatinami so
skvelou sponkou, na ktorých sa pohybujú s ľahkosťou. Vemená majú mimoriadne pevne upnuté s obrovskou
kapacitou. Majú mierny temperament
a teľatá po Paulovi sa ľahko telia (UK
hodnota 0,6).
Picston Shottle-ET
Carol Prelude Mtoto
Cogent Marshall Diana
Mara-thon BW Marshal-ET
Rozm. z. ceckov
od seba
k sebe
+1,35
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
-0,42
Cogent Destiny - nový býk v ponuke
sexovaných ID, pochádza z rodiny
Southwind Kay, z ktorej pochádzajú
aj býci ako je Bolton alebo Dynamo.
Destiny je produkčný býk, jeho dcéry sú výrazne mliečne, nesmierne
ochotné dojiť a v maštali bezproblémové. Ich vemená sú dobre upnuté,
kapacitné s výrazným závesným väzom a optimálnym rozmiestnením
ceckov. Cogent Destiny má veľmi
ľahké telenie (hodnota UK 1,2) a
výborný obsah somatických buniek
v mlieku.
+1,98
ľahké telenie
kg mlieka
kg tuk
závesný väz
ľahké telenie
PLEMENO HOLSTEIN
7
MASSEY
EXPLODE
CO-OP BOSSIDE MASSEY-ET, NAR: 5. 2. 2007
Št. reg.: PEL-052
O:
OO:
M:
OM:
-1
0
1
+2324
732
270
+1272
+57 lb / +0,07%
+69 lb / +0,08 %
+2,09
+1,76
+2,44
8%
2,49
4,8
-2
-1
0
1
malý
veľký
+1,05
Rámec tela
malý
veľký
+3,95
Šírka hrudníka
úzky
široký
+1,61
Šírka hrudníka
úzky
široký
+2,82
Hĺbka tela
plytké
hlboké
+0,99
Hĺbka tela
plytké
hlboké
+2,56
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný
+0,52
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný
+1,70
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
-2,33
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
+1,40
Šírka zadku
úzky
široký
+2,93
Šírka zadku
úzky
široký
+2,73
Z. konč. zboku
strmé
šabľovité
-1,82
Z. konč. zboku
strmé
šabľovité +0,07
Z. konč. zozadu
zbiehavé
paralelné +2,47
Z. konč. zozadu
zbiehavé
paralelné +2,01
Uhol paznechtu
plochý
strmý
+1,93
Uhol paznechtu
plochý
strmý
+3,11
Nohy skóre
nízke
vysoké
+1,41
Nohy skóre
nízke
vysoké
+2,36
volné
pevné
+3,22
Výška vemena
nízke
vysoké
+2,76
Šírka vemena
úzke
široké
+3,11
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
+1,93
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
+2,64
Rozm. pr. ceckov
od seba
k sebe
+2,19
Rozm. z. ceckov
od seba
k sebe
+2,35
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
-0,29
1. miesto
1
2
3
TOP 1 TPI
8
+4,80
+2,44
produkčný život
vemeno
PLEMENO HOLSTEIN
plusové zložky
Upn. pred. štvrtí
volné
pevné
+3,79
Výška vemena
nízke
vysoké
+3,10
Šírka vemena
úzke
široké
+2,16
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
+2,56
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
+2,95
Rozm. pr. ceckov
od seba
k sebe
+2,59
Rozm. z. ceckov
od seba
k sebe
+2,37
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
+0,27
3,11
2,72
+3,32
somatické bunky
typ
kg mlieko
+2184
95
57
+1759
+48 lb / -0,02%
+50 lb / -0,05 %
+3,32
+2,29
+2,66
8%
2,72
3,0
2
Rámec tela
Upn. pred. štvrtí
Sandy-Valley Bolton-ET
Lexvold Luke Hershel-ET
Wabash Way Emilyann
Picston Shottle-ET
TPI:
Dcér:
Stád:
Mlieko lb:
Bielkoviny:
Tuk:
Typ:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
SB:
Prod. život:
2
CO-OP BOSSIDE MASSEY je aktuálne úplná špička medzi holsteinskými
býkmi hodnotenými na bázu USA
8/2012.
Pôvodne skvelý genomický býk potvrdil
svoje kvality s vysokou spoľahlivosťou
vďaka veľkému počtu prvých dcér.
MASSEY patrí k excelentným býkom,
ponúka skvelú produkciu mlieka
(+1272lbs) s fantastickými zložkami
(+0,08 tuk a +0,07% bielkoviny).
Vysoká produkcia tuku a bielkovín
(69+57lbs) spolu s výborným produkčným životom a nízkymi somatickými
bunkami sa podieľa na jeho mimoriadne vysokom NetMerite 774! V type mu
takmer nie je čo vytknúť, výborné nohy,
skvelé vemená.
Št. reg.: LU-039
O:
OO:
M:
OM:
Mascol-ET
Carol P. Mtoto ET
Coyne-Farms Yelena Cri
Peckenstein Form Bret-ET
TPI:
Dcér:
Stád:
Mlieko lb:
Bielkoviny:
Tuk:
Typ:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
SB:
Prod. život:
-2
WABASH-WAY EXPLODE-ET, NAR: 23. 12. 2007
paznecht
Explode sa na Slovensku predával už
ako genomický býk s výnimočnými
hodnotami najmä pre typ.
V hodnotení 8/2012 už mal dostatok dcér na zverejnenie oficiálnych PH a namieril si to priamo na
9.miesto rebríčka podľa TPI. Explodeho dcéry sú vysoké, kapacitné
zvieratá s paralelnými končatinami
a strmým paznechtom, s mimoriadne pevne upnutým, plytkým vemenom s výraznom výškou a šírkou a
zreteľným závesným väzom. Okrem
vynikajúceho typu je Explode výrazným zlepšovateľom produkcie mlieka a kg tuku a bielkovín.
PLANET
GILLESPY
ESENADA TABOO PLANET-ET, NAR: 3. 3. 2003
Št. reg.: BS-050
O:
OO:
M:
OM:
-1
0
1
Št. reg.: LU- 042
O:
OO:
M:
OM:
Rose-Baum Taboo
End-Road Blackstar Majic-ET
Plushanski Amel Patty-E
Out-Jock Choice Amel-ET
TPI:
Dcér:
Stád:
Mlieko lb:
Bielkoviny:
Tuk:
Typ:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
SB:
Prod. život:
-2
DE-SU GILLESPY-ET, NAR: 29. 6. 2007
+2178
11 161
2597
+2295
+67 lb / -0,01%
+72 lb / -0,04 %
+2,1
-0,40
+1,76
6%
2,97
5,7
TPI:
Dcér:
Stád:
Mlieko lb:
Bielkoviny:
Tuk:
Typ:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
SB:
Prod. život:
2
-2
-1
0
1
malý
veľký
+0,21
Rámec tela
malý
veľký
+2,28
Šírka hrudníka
úzky
široký
-0,01
Šírka hrudníka
úzky
široký
+0,67
Hĺbka tela
plytké
hlboké
+0,40
Hĺbka tela
plytké
hlboké
+1,55
výrazný
+2,80
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný
+2,96
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
-0,02
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
+1,57
Šírka zadku
úzky
široký
+1,35
Šírka zadku
úzky
široký
+2,14
Z. konč. zboku
strmé
šabľovité +2,59
Z. konč. zboku
strmé
šabľovité +0,84
Z. konč. zozadu
zbiehavé
paralelné +0,24
Z. konč. zozadu
zbiehavé
paralelné +1,95
Uhol paznechtu
plochý
strmý
-1,68
Uhol paznechtu
plochý
strmý
+2,28
Nohy skóre
nízke
vysoké
+0,30
Nohy skóre
nízke
vysoké
+2,29
Upn. pred. štvrtí
volné
pevné
+1,74
Upn. pred. štvrtí
volné
pevné
+2,63
Výška vemena
nízke
vysoké
+2,79
Výška vemena
nízke
vysoké
+3,77
Šírka vemena
úzke
široké
+4,66
Šírka vemena
úzke
široké
+3,44
+2,73
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
+2,59
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
+0,64
Rozm. pr. ceckov
od seba
k sebe
+2,41
Rozm. z. ceckov
od seba
k sebe
+2,51
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
-2,21
kg mlieko
kg bielkoviny
+5,7
+6
+4,66
produkčný život
telenie
šírka vemena
Planet sa už stabilne umiestňuje na
vrchných priečkach amerického rebríčka podľa TPI. Svojím vynikajúcim produkčným potenciálom spolu s výbornými znakmi zdravia a skvelými
vemenami dcér si udržiava neutíchajúci
záujem chovateľov.
Jeho dcéry sa vyznačujú suchými končatinami, neobvykle kapacitnými vemenami a vynikajúcim rozmiestnením
ceckov. Dožívajú sa v priemere o 5,7
mesiacov vyššieho produkčného veku.
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
+1,36
Rozm. pr. ceckov
od seba
k sebe
+2,39
Rozm. z. ceckov
od seba
k sebe
+2,70
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
+0,43
kg mlieko
+2157
227
144
+2348
+58 lb / -0,04%
+71 lb / -0,06 %
+2,68
+1,99
+2,16
9%
2,59
3,7
2
Rámec tela
Mliečny charakter nevýrazný
Sandy-Valley Bolton-ET
Lexwood Luke Hershel-ET
De-Su 6822-ET
Picston Shottle-ET
+2,16
+1,99
+3,7
vemeno
končatiny
produkčný život
Nový, skvele hodnotený býk Gillespy
je synom famózneho Boltona, ktorého synovia sú v topke výrazne zastúpení. Gillespy boduje fantastickou
produkciou, výnimočným typom
aj znakmi zdravia. V augustovom
hodnotení Gillespy právom získal 12.
priečku v rebríčku podľa TPI. Vďaka
extrémne vysokej produkcii mlieka
dosahuje aj vysokú produkciu tuku
a bielkovín +129lbs. Gillespyho dcéry
sú rámcové, hlboké zvieratá s výrazným mliečnym charakterom, širokým a zrazeným zadkom. Končatiny
sú paralelné so strmým paznechtom.
Vemená Gillespyho dcér sú mimoriadne vysoko a široko upnuté s výrazným závesným väzom a k sebe
postavenými ceckami.
PLEMENO HOLSTEIN
9
TORO
WILK
LATUCH ELEGANT TORO-ET, NAR: 26. 8. 2006
H-R-S TREDWAY WILK-ET, NAR: 28. 8. 2004
O:
OO:
M:
OM:
TPI:
Dcér:
Stád:
Mlieko lb:
Bielkoviny:
Tuk:
Typ:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
SB:
Prod. život:
-2
-1
0
1
O:
OO:
M:
OM:
Honeycrest Elegant-ET
Mara-thon BW Marshall-ET
Latuch Boone Teresa
Ricecrest Boone-ET
+1962
110
70
+875
+24 lb / -0,01%
+70 lb / +0,15 %
+1,22
+1,17
+1,40
7%
2,54
4,1
TPI:
Dcér:
Stád:
Mlieko lb:
Bielkoviny:
Tuk:
Typ:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
SB:
Prod. život:
2
-2
-1
0
1
malý
veľký
+0,12
Rámec tela
malý
veľký
+0,82
Šírka hrudníka
úzky
široký
-0,26
Šírka hrudníka
úzky
široký
+0,42
Hĺbka tela
plytké
hlboké
-0,19
Hĺbka tela
plytké
hlboké
+0,11
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný
+0,93
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný
-0,18
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
-0,29
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
+0,68
Šírka zadku
úzky
široký
+0,34
Šírka zadku
úzky
široký
-0,27
Z. konč. zboku
strmé
šabľovité -0,34
Z. konč. zboku
strmé
šabľovité -2,47
Z. konč. zozadu
zbiehavé
paralelné +0,81
Z. konč. zozadu
zbiehavé
paralelné +1,78
Uhol paznechtu
plochý
strmý
+1,62
Uhol paznechtu
plochý
strmý
Nohy skóre
nízke
vysoké
+1,21
Nohy skóre
nízke
vysoké
+1,42
Upn. pred. štvrtí
volné
pevné
+1,46
Upn. pred. štvrtí
volné
pevné
+0,66
Výška vemena
nízke
vysoké
+2,14
Šírka vemena
úzke
široké
+2,89
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
+1,77
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
+0,86
Rozm. pr. ceckov
od seba
k sebe
+0,59
Rozm. z. ceckov
od seba
k sebe
+0,77
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
-0,43
10
% tuk
PLEMENO HOLSTEIN
ľahké telenie
šírka vemena
+1,86
Výška vemena
nízke
vysoké
-0,58
Šírka vemena
úzke
široké
+0,44
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
+1,14
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
+1,40
Rozm. pr. ceckov
od seba
k sebe
+1,64
Rozm. z. ceckov
od seba
k sebe
+1,80
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
-2,60
+2,89
outcross
somatické bunky
+1,67
+5,0
končatiny
produkčný život
+1868
289
136
+981
+21 lb / -0,03%
+35 lb / 0,00 %
+0,83
+1,67
+0,68
5%
2,82
5,0
2
Rámec tela
Otcom nového býka v ponuke Toro je
býk Elegant, rovnako ako u populárneho Oleganta. Otcom matky je Boone
(Bellwood x Leadman). Zaujímavý pôvod do stád, kde boli využívaní Oman,
Shottle a ich synovia. Toro ponúka
dobrú produkciu mlieka s vysokým
obsahom tuku a nízkymi somatickými
bunkami. Jeho dcéry majú priemerný
rámec, dobre zauhlené paralelné končatiny so strmým paznechtom, pevne
upnuté vemená s výbornou výškou a
šírkou a výrazným závesným väzom.
Toro podstatne zlepšuje produkčný život a má ľahké telenie.
Sandy-Valley Tredway-ET
Eastway Influence Mattie G
H-R-S Rudolph Adel
Startmore Rudolph-ET
ľahké telenie
Wilk ako outcrossový býk uľahčí
život tým chovateľom, ktorí intenzívne využívali najmä množstvo
výborných synov po Shottlovi a
Omanovi. Wilkovou veľkou prednosťou je jeho univerzálnosť, dobrá
produkcia, výborne hodnotené končatiny, korektné vemeno a skvelé
znaky zdravia, mimoriadne ľahké
telenie, nízke somatické bunky a
vysoký produkčný život.
DOM
DOBERMAN
COYNE-FARMS BOLTON DOM-ET,
NAR: 1. 9. 2007
COPPERTOP DOBERMAN-ET, NAR: 3. 10. 2005
O:
OO:
M:
OM:
-1
0
1
O:
OO:
M:
OM:
Sandy-Valley Bolton-ET
Lexwood Luke Hershel-ET
Coyne-Farms Bret Daffers-ET
Peckenstein Form Bret-ET
TPI:
Dcér:
Stád:
Mlieko lb:
Bielkoviny:
Tuk:
Typ:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
SB:
Prod. život:
-2
Št. reg.: PEL- 053
+2136
166
91
+1406
+44 lb / +0,01%
+75 lb / +0,09 %
+2,89
+3,00
+2,48
9%
2,95
1,8
TPI:
Dcér:
Stád:
Mlieko lb:
Bielkoviny:
Tuk:
Typ:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
SB:
Prod. život:
2
-2
-1
0
1
malý
veľký
+2,16
Rámec tela
malý
veľký
+1,60
Šírka hrudníka
úzky
široký
+1,36
Šírka hrudníka
úzky
široký
+0,28
Hĺbka tela
plytké
hlboké
+1,52
Hĺbka tela
plytké
hlboké
+0,59
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný
+2,32
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný
+1,82
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
+0,33
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
-0,88
Šírka zadku
úzky
široký
+0,90
Šírka zadku
úzky
široký
+2,40
Z. konč. zboku
strmé
šabľovité -2,26
Z. konč. zboku
strmé
šabľovité +0,88
Z. konč. zozadu
zbiehavé
paralelné +2,81
Z. konč. zozadu
zbiehavé
paralelné +0,50
Uhol paznechtu
plochý
strmý
+3,36
Uhol paznechtu
plochý
strmý
+1,44
Nohy skóre
nízke
vysoké
+3,01
Nohy skóre
nízke
vysoké
+1,44
Upn. pred. štvrtí
volné
pevné
+3,59
Upn. pred. štvrtí
volné
pevné
+1,52
Výška vemena
nízke
vysoké
+3,22
Výška vemena
nízke
vysoké
+3,56
Šírka vemena
úzke
široké
+3,53
Šírka vemena
úzke
široké
+3,52
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
+1,86
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
+2,36
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
+2,11
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
+1,64
Rozm. pr. ceckov
od seba
k sebe
+2,60
Rozm. pr. ceckov
od seba
k sebe
+1,56
Rozm. z. ceckov
od seba
k sebe
+2,05
Rozm. z. ceckov
od seba
k sebe
+1,80
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
-1,14
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
-0,68
kg tuk + bielkoviny
+3,0
+3,59
+3,53
+0,15
+0,08
+2,04
končatiny
upnutie vemena
šírka vemena
tuk
bielkoviny
vemeno
+2102
110
66
+594
+39 lb / +0,08%
+62 lb / +0,15 %
+1,96
+1,09
+2,04
7%
2,62
3,7
2
Rámec tela
Dom je býkom na 16. priečke rebríčka
podľa TPI v auguste 2012. V pôvode má
zaujímavú kombináciu Bolton x Brett
- nenachádza sa tam O-Man, Shottle
ani Goldwyn. Jeho matka Coyne-Farms
Bret Daffers na druhej laktácii nadojila za 365 dní 14 015kg mlieka s obsahom 4,4% tuku a 3,3% bielkovín. Dom
výrazne zlepšuje produkciu mlieka aj
obsah zložiek, celková produkcia tuk +
bielkoviny predstavuje +119lbs. V type
má fantasticky hodnotené končatiny +3
aj vemeno +2,48. Ako typický Boltonov
syn má telenie 9 (Bolton má 11) a preto
ho doporučujeme používať na kravy.
Picston Shottle-ET
Carol P. Mtoto
Windleway Granger Dove
J-Mor Elton Granger-Et
Doberman je jedným z najlepších
Shottlových synov, ktorý prenáša
vysoký obsah zložiek a priaznivé
znaky zdravia. V jehom pôvode je
niekoľko generácii otcov, ktorí sú
špecialisti na vysoký obsah bielkovín a ľahké telenie. Zaujímavé je, že
s viac ako 100 dcérami získal lepší
výsledok, ako bolo jeho pôvodné
genomické hodnotenie. Dobermanove dcéry majú pevne upnuté vemená s vynikajúcou výškou a šírkou,
výrazným závesným väzom a centrálne umiestnenými ceckami. Vďaka
výsokému obsahu zložiek dosiahol
Doberman výbornú produkciu tuku
a bielkovín +101lbs. Zlepšuje produkčný život, má nízke somatické
bunky a ľahké telenie.
ľahké telenie
PLEMENO HOLSTEIN
11
OLEGANT
PADLOCK
UFM - DUBS OLEGANT-ET, NAR: 22. 8. 2006
Št. reg.: BW-049
O:
OO:
M:
OM:
Honeycrest Elegant
Marathon BW Marshall
UFM-Dubs Oroy
O-Bee Manfred Justice
TPI:
Dcér:
Stád:
Mlieko lb:
Bielkoviny:
Tuk:
Typ:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
SB:
Prod. život:
-2
-1
0
1
L-L-M-DIARY PADLOCK CERI-ET, NAR: 15. 8. 2006
O:
OO:
M:
OM:
+2152
61
52
+1177
+35 lb / 0,00%
+33 lb / -0,04 %
+2,30
+1,69
+2,40
4%
2,79
4,8
-2
-1
0
1
malý
veľký
+2,39
Rámec tela
malý
veľký
+0,87
Šírka hrudníka
úzky
široký
-0,61
Šírka hrudníka
úzky
široký
+0,93
Hĺbka tela
plytké
plytké
hlboké
+0,31
hlboké
-0,38
Hĺbka tela
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný
+1,83
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný
-0,40
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
+3,44
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
+1,39
Šírka zadku
úzky
široký
+0,82
Šírka zadku
úzky
široký
+1,31
Z. konč. zboku
strmé
šabľovité +0,25
Z. konč. zboku
strmé
šabľovité -2,09
Z. konč. zozadu
zbiehavé
paralelné +1,24
Z. konč. zozadu
zbiehavé
paralelné +1,05
Uhol paznechtu
plochý
strmý
+1,42
Uhol paznechtu
plochý
strmý
+1,40
Nohy skóre
nízke
vysoké
+2,27
Nohy skóre
nízke
vysoké
+1,25
Upn. pred. štvrtí
volné
pevné
+2,24
Upn. pred. štvrtí
volné
pevné
+1,90
Výška vemena
nízke
vysoké
+2,91
Výška vemena
nízke
vysoké
+2,87
Šírka vemena
úzke
široké
+2,32
Šírka vemena
úzke
široké
+2,81
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
+1,81
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
+0,57
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
+3,04
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
+1,02
Rozm. pr. ceckov
od seba
k sebe
+1,69
Rozm. pr. ceckov
od seba
k sebe
+0,56
od seba
k sebe
+0,86
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
-2,52
12
+2,3
+2,4
typ
vemeno
PLEMENO HOLSTEIN
Rozm. z. ceckov
od seba
k sebe
+0,70
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
+0,74
+4,8
ľahké telenie
produkčný život
plusové zložky
ľahké telenie
somatické bunky
+1978
83
48
+1121
+41 lb / +0,03%
+47 lb / +0,03 %
+1,51
+1,31
+1,52
7%
2,62
3,4
2
Rámec tela
Rozm. z. ceckov
Veazland Marion-ET
Etazon Addison
L-L-M-Dairy Rudolph Pilgrim
Startmore Rudolph
TPI:
Dcér:
Stád:
Mlieko lb:
Bielkoviny:
Tuk:
Typ:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
SB:
Prod. život:
2
Mimoriadne obľúbený Olegant
Vám ponúka výborné hodnoty pre
typ, najmä vynikajúce vemená, plytké, vysoké, široké a pevne upnuté s
výrazným závesným väzom a vhodným postavením ceckov. Jeho dcéry
majú správne zauhlené, paralelne
postavené končatiny so strmou
sponkou. Teľatá po Olegantovi sa
extrémne ľahko telia. V znakoch
zdravia dosahuje výborné hodnoty,
somatické bunky sú nízke a produkčný život +4,8.
Št. reg.: MNA-019
kapacita vemena
Padlock je typickým NetMeritovým
býkom, ideálnym do stád zameraných na bezproblémovú vysokú
produkciu mlieka. Je výrazným
zlepšovateľom produkcie mlieka
s vysokým obsahom zložiek. Jeho
dcéry majú mierne nadpriemerný rámec, zrazený zadok, strmé a
paralelne postavené končatiny so
strmou sponkou, pevne upnuté široké a vysoké vemená s výrazným
závesným väzom a dobrým postavením ceckov. K bezproblémovosti v
stáde neodmysliteľne patria aj znaky zdravia a to je tiež Padlockovou
silnou stránkou - nízke somatické
bunky, dobrý produkčný život a
ľahké telenie sú zárukou, že oceníte
potenciál Padlockvých dcér vo Vašom stáde.
ARMSTRONG
KNIGHT
MORNINGVIEW ARMSTRONG-ET,
NAR: 1. 11. 2006
SANDY-VALLEY KNIGHT-ET, NAR: 26. 9. 2006
Št. reg.: BW-051
O:
OO:
M:
OM:
-1
0
1
O:
OO:
M:
OM:
Jenny-Lou Mrshl Toystory-ET
Mara-Thon BW Marshall-ET
Morningview Oman Annette
O-Bee Manfred Justice-ET
TPI:
Dcér:
Stád:
Mlieko lb:
Bielkoviny:
Tuk:
Typ:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
SB:
Prod. život:
-2
Št. reg.: BES-024
+1934
81
51
+636
+25 lb / +0,02%
+58 lb / +0,13 %
+2,11
+2,07
+1,66
7%
2,69
1,2
TPI:
Dcér:
Stád:
Mlieko lb:
Bielkoviny:
Tuk:
Typ:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
SB:
Prod. život:
2
-2
-1
0
1
malý
veľký
+2,05
Rámec tela
malý
veľký
+2,74
Šírka hrudníka
úzky
široký
+2,10
Šírka hrudníka
úzky
široký
+0,47
Hĺbka tela
plytké
plytké
hlboké
+2,17
Hĺbka tela
hlboké
+0,85
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný
+1,75
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný
+1,95
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
+0,55
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
+0,13
Šírka zadku
úzky
široký
+1,54
Šírka zadku
úzky
široký
+1,28
Z. konč. zboku
strmé
šabľovité -1,34
Z. konč. zboku
strmé
šabľovité -0,18
Z. konč. zozadu
zbiehavé
paralelné +2,54
Z. konč. zozadu
zbiehavé
paralelné +2,42
Uhol paznechtu
plochý
strmý
+2,07
Uhol paznechtu
plochý
strmý
+2,23
Nohy skóre
nízke
vysoké
+2,01
Nohy skóre
nízke
vysoké
+2,32
Upn. pred. štvrtí
volné
pevné
+2,12
Upn. pred. štvrtí
volné
pevné
+1,95
Výška vemena
nízke
vysoké
+2,69
Výška vemena
nízke
vysoké
+2,51
Šírka vemena
úzke
široké
+4,04
Šírka vemena
úzke
široké
+2,16
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
+1,50
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
+2,21
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
+0,67
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
+2,54
Rozm. pr. ceckov
od seba
k sebe
+2,47
Rozm. pr. ceckov
od seba
k sebe
+1,92
Rozm. z. ceckov
od seba
k sebe
+2,22
Rozm. z. ceckov
od seba
k sebe
+2,21
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
-0,71
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
-0,50
kg tuk
2,69
+2,07
+4,04
končatiny
šírka vemena
somatické bunky
ľahké telenie
+0,13
+0,05
+2,44
% tuku
% bielkovín
typ
+1958
89
70
+844
+38 lb / +0,05%
+64 lb / +0,13 %
+2,44
+2,16
+2,07
7%
3,05
1,5
2
Rámec tela
ARMSTRONG je synom mimoriadne
populárneho býka Toystory. Toystory
bol „silný kaliber“ - na jeho hodnotách
sa nedala nájsť chyba, mal vynikajúco
hodnotený typ doplnený o výborné
produkčné hodnoty a znaky zdravia.
Armstrong po svojom otcovi zdedil
výborný typ, ideálne zauhlené končatiny so strmou sponkou a fantastické
vemená s obrovskou kapacitou. Armstron u svojich dcér zlepšuje produkčný život, znižuje počet somatických
buniek a jeho teľatá sa ľahko rodia.
Oproti predchádzajúcemu augustovému hodnoteniu pridal Armstron 50
dcér do svojho hodnotenia typu a výsledky sa mu ešte zlepšili.
Applouis Jet Stream-ET
Jocko Besne
Sandy-Valley Ti Twilight-ET
Hartline Titanic-ET
ľahké telenie
Knight ako rytier zabojuje o zlepšenie
Vášho stáda. Jeho veľkou výhodou je
outcrossový pôvod Jet Stream x Titanic, čo mu umožňuje široké použitie
v stádach. V jeho hodnotách takmer
nenájdete slabé miesto. Vysoký obsah zložiek v kombinácii s dobrou
produkciou mlieka prináša až +102lbs
tuku a bielkovín. Zároveň má typ, ktorý poteší každé oko. Knightove dcéry
sú rámcové, s výrazným mliečnym
charakterom a širokou, mierne zrazenou panvou. Chodia na mierne
strmých, paralelne postavených končatinách s výborným paznechtom.
Vemená sú dobre upnuté, kapacitné,
plytké s korektne postavenými ceckami. Knightove dcéry majú mierny
temperament, dobrú plodnosť a
ochotne spúšťajú mlieko.
PLEMENO HOLSTEIN
13
MORRELL
KOLTON
GRAF-ACRES MORRELL-ET, NAR: 24. 6. 2004
Št. reg.: MED-022
O:
OO:
M:
OM:
-1
0
1
Št. reg.: GAD-010
O:
OO:
M:
OM:
O-Bee Manfred Justice-ET
Ha-Ho Cubby Manfred
Var-Bros Rudolph Marta-ET
Startmore Rudolph-ET
TPI:
Dcér:
Stád:
Mlieko lb:
Bielkoviny:
Tuk:
Typ:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
SB:
Prod. život:
-2
HAMMER-CREEK GOLD KOLTON-ET,
NAR: 29. 12. 2005
+1969
216
85
+1513
+49 lb / +0,01%
+44 lb / -0,03 %
+0,71
+1,13
+0,45
7%
2,64
4,2
TPI:
Dcér:
Stád:
Mlieko lb:
Bielkoviny:
Tuk:
Typ:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
SB:
Prod. život:
2
-2
-1
0
1
malý
veľký
+1,06
Rámec tela
malý
veľký
+2,35
Šírka hrudníka
úzky
široký
+1,20
Šírka hrudníka
úzky
široký
+0,52
Hĺbka tela
plytké
hlboké
+0,53
Hĺbka tela
plytké
hlboké
+1,19
výrazný
-0,27
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný
+2,31
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
+0,05
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
+0,34
Šírka zadku
úzky
široký
+0,84
Šírka zadku
úzky
široký
+0,94
-0,80
Z. konč. zboku
strmé
šabľovité -0,77
Z. konč. zozadu
zbiehavé
paralelné +1,15
Uhol paznechtu
plochý
strmý
+1,49
Nohy skóre
nízke
vysoké
+2,20
Z. konč. zboku
strmé
šabľovité
Z. konč. zozadu
zbiehavé
paralelné +0,99
Uhol paznechtu
plochý
strmý
+1,50
Nohy skóre
nízke
vysoké
+1,06
Upn. pred. štvrtí
volné
pevné
+1,00
Výška vemena
nízke
vysoké
+0,45
Šírka vemena
úzke
široké
+0,73
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
-0,68
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
+0,65
Rozm. pr. ceckov
od seba
k sebe
+0,71
Rozm. z. ceckov
od seba
k sebe
-0,05
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
-1,17
2,64
somatické bunky
14
kg mlieka
PLEMENO HOLSTEIN
ľahké telenie
Vysoká produkcia, nízke somatické
bunky, dlhovekosť, zdravie, vyrovnanosť - to sú slová, ktorými môžeme smelo
charakterizovať Morrellove dcéry. Určite je to aj vďaka osvedčenému pôvodu,
Morrellova matka Rudolph Marta má
už 11 synov v rôznych inseminačných
staniciach.
Morrell produkuje kapacitné dcéry
s vynikajúcou produkciou, plytkými,
plynule pripojenými vemenami s nízkym výskytom mastitíd. Na končatinách oceníte strmý uhol paznechtu a
strmý, paralelný postoj.
+1905
78
55
+716
+14 lb / -0,03%
+24 lb / -0,01 %
+2,44
+1,73
+2,29
9%
2,60
2,5
2
Rámec tela
Mliečny charakter nevýrazný
Braedale Goldwyn
Shoremar James
Hammer-Creek Zade Klassic
Futuraland Zade-ET
Upn. pred. štvrtí
volné
pevné
+2,64
Výška vemena
nízke
vysoké
+3,99
Šírka vemena
úzke
široké
+2,99
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
+1,71
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
+1,96
Rozm. pr. ceckov
od seba
k sebe
+0,69
Rozm. z. ceckov
od seba
k sebe
+0,89
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
+2,32
+4,2
+2,44
+3,99
2,60
2,99
produkčný život
typ
výška vemena
somatické bunky
šírka vemena
Stále populárnejší Kolton si našiel
svojich priaznivcov hľadajúcich výnimočný typ spojený s dobrou produkciou. Výborné hodnotenie exteréru Kolton nedosiahol náhodou,
je synom legendárneho býka Braedale Goldwyn, ktorý stál na vrchole
americkej topky a jeho potomstvo
dosahovalo aj veľké úspechy na výstavách. Koltonove dcéry majú veľký telesný rámec, výrazný mliečny
charakter, širokú, zrazenú panvu,
strmé a paralelne postavené končatiny so strmou sponkou a fantastické vemená s takmer neuveriteľnou
hodnotou pre výšku vemena +3,99.
Kolton zlepšuje produkčný život a
znižuje somatické bunky v mlieku.
JEEP
KEKS
AGRAS JEEP ET, NAR: 18. 5. 2005
Št. reg.: MED-027
O:
OO:
M:
OM:
-1
0
1
Št. reg.: GAD-007
O:
OO:
M:
OM:
Ricecrest Murphy-ET
Ha-Ho Cubby Manfred-ET
CZ 000008242961
Calbrett-I H H Champion
TPI:
Dcér:
Stád:
Mlieko lb:
Bielkoviny:
Tuk:
Typ:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
SB:
Prod. život:
-2
CHORUSIC KEKS ET, NAR: 19. 9. 2006
+1727
65
39
+1681
+52 lb / 0,00%
+69 lb / +0,03 %
+1,3
+1,71
+0,35
TPI:
Dcér:
Stád:
Mlieko lb:
Bielkoviny:
Tuk:
Typ:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
SB:
Prod. život:
2,97
-1,9
2
-2
-1
0
1
malý
veľký
+0,21
Rámec tela
malý
veľký
+1,15
Šírka hrudníka
úzky
široký
+0,91
Šírka hrudníka
úzky
široký
-0,80
Hĺbka tela
plytké
hlboké
+1,23
Hĺbka tela
plytké
hlboké
+0,51
výrazný
+1,42
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný
+1,80
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
-0,84
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
+0,28
Šírka zadku
úzky
široký
+0,87
Šírka zadku
úzky
široký
-0,18
Z. konč. zboku
strmé
šabľovité -2,06
Z. konč. zboku
strmé
šabľovité +1,04
Z. konč. zozadu
zbiehavé
paralelné +1,97
Z. konč. zozadu
zbiehavé
paralelné +1,77
Uhol paznechtu
plochý
strmý
+1,36
Uhol paznechtu
plochý
strmý
+1,22
Nohy skóre
nízke
vysoké
+1,72
Nohy skóre
nízke
vysoké
+2,29
Upn. pred. štvrtí
volné
pevné
+0,51
Výška vemena
nízke
vysoké
+2,06
Šírka vemena
úzke
široké
+2,04
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
+0,43
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
-1,01
Rozm. pr. ceckov
od seba
k sebe
+0,94
Rozm. z. ceckov
od seba
k sebe
+0,43
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
-0,22
+1,71
kg mlieko
kg tuk + bielkoviny
končatiny
kapacita vemena
Jeep je typický vysokoprodukčný býk,
ktorý prináša množstvo mlieka s výbornými zložkami, celková produkcia
tuk + bielkoviny je +121lbs. Jeho dcéry
sú stredného rámca s dostatočnou kapacitou a výrazným mliečnym charakterom. Majú strmé, paralelne postavené končatiny so strmým paznechtom.
Vemená sú kapacitné, vysoko a široko
upnuté s korektným postavením ceckov. Jeep stojí na našej inseminačnej
stanici v Lužiankach.
+1745
54
35
+403
+13 lb / 0,00%
+34 lb / +0,07 %
+1,92
+1,69
+1,41
2,61
3,1
2
Rámec tela
Mliečny charakter nevýrazný
Braedale Goldwyn
Shoremar James
Kildare Blitz Latoya PB
Fustead Emory Blitz-ET
Upn. pred. štvrtí
volné
pevné
+1,90
Výška vemena
nízke
vysoké
+2,85
Šírka vemena
úzke
široké
+2,57
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
+1,90
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
+0,80
Rozm. pr. ceckov
od seba
k sebe
-0,03
Rozm. z. ceckov
od seba
k sebe
-0,53
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
+0,74
2,61
+1,69
+0,07 %
1,41
somatické bunky
výška vemena
tuk
vemeno
Jeden z najpopulárnejších býkov
našej ponuky Chorusic Keks si udržiava svoje charakteristické znaky
dlhovekosť a výborný typ. Keksove
dcéry dosahujú najmä vynikajúce
hodnoty pre výšku, šírku a upnutie
vemena a majú končatiny s perfektným paralelným postojom a strmú
sponku. V produkcii oceníte výrazné zlepšenie percenta tuku a nízky
obsah somatických buniek v mlieku.
V ČR je preverený na vysokú vlastnú plodnosť aj dobrú plodnosť jeho
dcér.
PLEMENO HOLSTEIN
15
BEACON
BALAAM
END-ROAD BEACON-ET, NAR: 10. 9. 2005
Št. reg.: PEL-044
O:
OO:
M:
OM:
-1
0
1
Št. reg.: BW-050
O:
OO:
M:
OM:
Picston Shottle PI ET
Carol Prelude Mtoto-ET
End-Road Marshall Bug
Mara-Thon BW Marshall-ET
TPI:
Dcér:
Stád:
Mlieko lb:
Bielkoviny:
Tuk:
Typ:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
SB:
Prod. život:
-2
LOCKER-LANE RW BALAAM-ET,
NAR: 3. 11. 2006
+1918
181
92
+1201
+36 lb / 0,00%
+45 lb / 0,00 %
+1,87
+1,33
+1,29
7%
2,81
2,0
TPI:
Dcér:
Stád:
Mlieko lb:
Bielkoviny:
Tuk:
Typ:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
SB:
Prod. život:
2
-2
-1
0
1
malý
veľký
+1,74
Rámec tela
malý
veľký
+2,57
Šírka hrudníka
úzky
široký
+1,20
Šírka hrudníka
úzky
široký
+2,70
Hĺbka tela
plytké
hlboké
+1,36
Hĺbka tela
plytké
hlboké
+2,57
výrazný
+1,45
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný
+0,85
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
+0,20
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
+1,18
Šírka zadku
úzky
široký
+1,80
Šírka zadku
úzky
široký
+1,36
Z. konč. zboku
strmé
šabľovité +0,24
Z. konč. zboku
strmé
šabľovité -0,68
Z. konč. zozadu
zbiehavé
paralelné +1,63
Z. konč. zozadu
zbiehavé
paralelné +2,34
Uhol paznechtu
plochý
strmý
Uhol paznechtu
plochý
strmý
+1,82
Nohy skóre
nízke
vysoké
+1,37
Upn. pred. štvrtí
volné
pevné
+1,35
Výška vemena
nízke
vysoké
+2,54
Šírka vemena
úzke
široké
+3,11
+1,52
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
+0,98
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
+0,88
Rozm. pr. ceckov
od seba
k sebe
-0,33
Rozm. z. ceckov
od seba
k sebe
-0,15
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
+0,69
kg mlieka
16
výška vemena
PLEMENO HOLSTEIN
ľahké telenie
šírka vemena
Beacon je skvelým príkladom toho ako
kontinuálne používanie elitných býkov
na výkonné rodiny kráv prináša výsledky. Beaconove dcéry vynikajú typom a
schopnosťou produkovať veľké množstvá mlieka. Sú to rámcové zvieratá s
veľkou kapacitou. Majú vysoko upnuté,
široké a vpredu pevne upnuté vemená
a ideálny postoj končatín so strmou
sponkou. Beacon má dobre hodnotené fitness znaky, ľahké telenie, nízky
počet somatických buniek a zlepšuje
produkčný život.
+1791
127
82
+882
+25 lb / -0,01%
+37 lb / +0,02 %
+1,81
+1,82
+1,19
9%
2,89
1,3
2
Rámec tela
Mliečny charakter nevýrazný
Jenny-Lou MRSHL Toystory
Mara-Thon BW Marshall-ET
Locker-Lane Outside Babe
Comestar Outside
Nohy skóre
nízke
vysoké
+1,80
Upn. pred. štvrtí
volné
pevné
+1,60
Výška vemena
nízke
vysoké
+1,36
Šírka vemena
úzke
široké
+2,28
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
+1,34
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
+0,81
Rozm. pr. ceckov
od seba
k sebe
+1,26
Rozm. z. ceckov
od seba
k sebe
+1,38
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
+1,03
+1,82
+2,57
+2,28
+2,81
končatiny
hĺbka tela
šírka vemena
somatické bunky
Balaam je jednoznačne býk prinášajúci typ, bez akýchkoľvek chýb. Určite
je to aj vďaka jeho slávnemu otcovi
Toystorymu, ktorý v máji tohto roku
dosiahol svetový rekord v predaji predalo sa viac ako 2 milióny dávok
a svojimi hodnotami dodnes oslovuje chovateľov. Balaamove dcéry
majú veľký telesný rámec s optimálne tvarovanou panvou, strmými a
paralelne postavenými končatinami
so strmým paznechtom. Vemená sú
pevne upnuté s veľkou kapacitou a
ideálne rozmiestnenými ceckami.
Balaamove dcéry majú vyšší obsah
zložiek v mlieku a nízky počet somatických buniek.
KRAMER
DOMINGO
BOMAZ OMAN KRAMER 561 ET,
NAR: 14.4.2004
Št. reg.: MED-020
O:
OO:
M:
OM:
-1
0
1
Št. reg.: RUH-016
O: De-Matt Rudolph Teamster-ET
OO: Startmore Rudolph-ET
M: Pen-Col Mtoto Dima-ET
OM: Carol Prelude Mtoto-ET
O-Bee Manfred Justice ET
Ha-Ho Cubby Manfred
Bomaz Hershel 2387
Lexvold Luke Hershel ET
TPI:
Dcér:
Stád:
Mlieko lb:
Bielkoviny:
Tuk:
Typ:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
SB:
Prod. život:
-2
KINGS-RANSOM T DOMINGO-ET,
NAR: 20. 9. 2003
+1938
629
243
+1199
+35 lb / 0,00%
+47 lb / +0,01 %
+1,47
+2,65
+0,79
7%
2,78
3,8
TPI:
Dcér:
Stád:
Mlieko lb:
Bielkoviny:
Tuk:
Typ:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
SB:
Prod. život:
2
-2
-1
0
1
2
Rámec tela
malý
veľký
+1,73
Rámec tela
malý
veľký
Šírka hrudníka
úzky
široký
+0,96
Šírka hrudníka
úzky
široký
-0,26
Hĺbka tela
plytké
hlboké
+0,96
Hĺbka tela
plytké
hlboké
+0,54
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný
+1,23
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný
+2,14
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
+1,23
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
-1,33
Šírka zadku
úzky
široký
+1,28
Šírka zadku
úzky
široký
-0,19
Z. konč. zboku
strmé
šabľovité -1,49
Z. konč. zboku
strmé
šabľovité +1,63
Z. konč. zozadu
zbiehavé
paralelné +2,51
Z. konč. zozadu
zbiehavé
paralelné +0,51
Uhol paznechtu
plochý
strmý
+3,02
Uhol paznechtu
plochý
strmý
-0,78
Nohy skóre
nízke
vysoké
+2,69
Nohy skóre
nízke
vysoké
+0,73
Upn. pred. štvrtí
volné
pevné
+1,82
Výška vemena
nízke
vysoké
+0,73
Šírka vemena
úzke
široké
-0,02
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
-0,63
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
+1,47
Rozm. pr. ceckov
od seba
k sebe
+0,30
Rozm. z. ceckov
od seba
k sebe
-0,33
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
-1,35
2,78
+2,65
somatické bunky
končatiny
Výborný O Manov syn. Kramer je výrazným zlepšovateľom produkcie,
s dobrými zložkami. V type zásadným
spôsobom skvalitňuje končatiny, ktoré
sú strmé a paralelne postavené a jeho
paznecht je hodnotený veľmi vysoko +3,02. Vemená sú pevne upnuté a
plytké. Kramer má ľahké telenie, nízke
somatické bunky a výborný produkčný
život.
+2074
410
164
+1286
+35 lb / -0,01%
+60 lb / +0,04 %
+1,39
+0,15
+1,07
6%
2,66
5,4
+0,57
Upn. pred. štvrtí
volné
pevné
+1,43
Výška vemena
nízke
vysoké
+1,94
Šírka vemena
úzke
široké
+1,85
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
-0,16
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
+1,02
Rozm. pr. ceckov
od seba
k sebe
+0,55
Rozm. z. ceckov
od seba
k sebe
+0,07
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
-1,48
Domingo má zaujímavú kombináciu krvných línií Teamster x Mtoto. Jeho dcéry sú zvieratá s mierne
nadpriemerným rámcom, korektnými končatinami a kapacitnými
vemenami, ktoré sú pevne upnuté.
Domingove dcéry sú dlhoveké kravy s nízkym počtom somatických
buniek a ľahko sa telia. Domingo je
v hodnotení 8/2012 na 30. mieste
v TOP USA.
+5,4 %
kg mlieka
ľahké telenie
kg mlieka
tuk
bielkoviny
ľahké telenie
PLEMENO HOLSTEIN
17
MALCOLM
RORY
GROENHILDE MALCOLM, NAR: 29. 1. 2006
Št. reg.: PEL-046
O:
OO:
M:
OM:
-1
0
1
Št. reg.: PEL-045
O:
OO:
M:
OM:
Picton Shottle Pi-ET
Carol Prelude Mtoto
Jocko Rozanne
Jocko Besne
TPI:
Dcér:
Stád:
Mlieko lb:
Bielkoviny:
Tuk:
Typ:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
SB:
Prod. život:
-2
AVENHAM RORY PI ET, NAR: 3. 1. 2006
+1744
228
187
+864
+29 lb / +0,01%
+17 lb / -0,06 %
+0,7
+0,94
+0,41
TPI:
Dcér:
Stád:
Mlieko lb:
Bielkoviny:
Tuk:
Typ:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
SB:
Prod. život:
2,62
2,3
2
-2
-1
0
1
malý
veľký
+0,70
Rámec tela
malý
veľký
Šírka hrudníka
úzky
široký
+1,63
Šírka hrudníka
úzky
široký
+3,40
Hĺbka tela
plytké
hlboké
+0,94
Hĺbka tela
plytké
hlboké
+3,64
+2,05
+2,96
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný
-0,22
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
+1,20
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
+0,51
Šírka zadku
úzky
široký
+1,61
Šírka zadku
úzky
široký
+1,84
Z. konč. zboku
strmé
šabľovité -0,08
Z. konč. zboku
strmé
šabľovité +0,68
Z. konč. zozadu
zbiehavé
paralelné +1,04
Z. konč. zozadu
zbiehavé
paralelné +1,61
Uhol paznechtu
plochý
strmý
+0,76
Uhol paznechtu
plochý
strmý
+1,58
Nohy skóre
nízke
vysoké
+1,11
Nohy skóre
nízke
vysoké
+1,39
Upn. pred. štvrtí
volné
pevné
+0,61
Upn. pred. štvrtí
volné
pevné
+2,18
Výška vemena
nízke
vysoké
+1,21
Výška vemena
nízke
vysoké
+0,68
Šírka vemena
úzke
široké
+1,22
Šírka vemena
úzke
široké
+0,80
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
+1,28
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
+0,22
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
-0,37
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
+1,32
Rozm. pr. ceckov
od seba
k sebe
-0,14
Rozm. pr. ceckov
od seba
k sebe
+1,55
Rozm. z. ceckov
od seba
k sebe
+0,98
Rozm. z. ceckov
od seba
k sebe
+0,60
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
+0,38
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
+0,44
2,62
+2,3
+0,01 %
somatické bunky
produkčný život
bielkoviny
18
PLEMENO HOLSTEIN
ľahké telenie
+1875
213
99
+700
+18 lb / -0,01%
+63 lb / +0,15 %
+2,31
+1,32
+1,08
8%
2,79
2,3
2
Rámec tela
Malcolm pochádza z jednej z najlepších
rodín v Holandsku, ktorá už dala do inseminačných staníc veľa pozitívne preverených býkov. Jeho matka Jocko Rozanne vyprodukovala na tretej laktácii
18 676kg mlieka s obsahom tuku 3.8%
a bielkovín 3.7%. Malcolmove dcéry sú
produkčné, kapacitné zvieratá s dostatočnou šírkou a hĺbkou. Majú korektný postoj končatín s dobre zaúhlenou
sponkou. Vemená sú široko upnuté s
výrazným závesným väzom a nízkym
obsahom somatických buniek v mlieku.
Teľatá po Malcolmovi sa ľahko telia (CZ
107). Na výstave AX 2012 bol Malcolm
súčasťou kolekcie býkov SBS a.s. ocenenej Zlatým kosákom.
Picston Shottle PI ET
Carol Prelude Mtoto
Avenham Outside J Rolls
Comestar Outside
+2,3
+2,31
+0,15
3,64
produkčný život
typ
tuk
hĺbka tela
Rodina kráv Rolls je spätá s dokonalosťou. Šesť matiek v rodokmeni
Roryho vyprodukovalo 32 potomkov hodnotených EX a 24 VG. Tento
výnimočný úspech je podopretý aj
výbornou produkciou, Roryho matka Outside J nadojila na druhej laktácii 16 764kg mlieka, 694kg tuku
a 489kg bielkovín. Roryho dcéry
zodpovedajú predstave o línii Rolls.
Sú to rámcové zvieratá s obrovskou
kapacitou, ideálne tvarovanou panvou a paralelnými končatinami so
strmou sponkou. Vemená sú pevne
upnuté s dostatočnou šírkou a výškou a optimálnym postavením ceckov. Rory zlepšuje produkčný život a
má nízky obsah somatických buniek
v mlieku.
AIMAR
VIDEO
NAR: 4. 12. 2005
Št. reg.: PEL-047
O:
OO:
M:
OM:
-1
0
1
malý
veľký
úzky
široký
Hĺbka tela
plytké
hlboké
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
Šírka zadku
úzky
široký
+2,05
+0,11
+1,89
Šírka hrudníka
úzky
široký
+0,54
+0,98
Hĺbka tela
plytké
hlboké
+0,54
+0,79
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
+0,85
+2,43
Z. konč. zboku
strmé
šabľovité -0,39
Uhol paznechtu
plochý
strmý
Upn. pred. štvrtí
voľné
pevné
-0,32
Post. p. ceckov
od seba
k sebe
+0,06
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
+0,50
Výška vemena
nízke
vysoké
-0,05
Šírka vemena
úzke
široké
+0,45
+0,27
Uhol paznechtu
plochý
strmý
+3,46
Nohy skóre
nízke
vysoké
+1,35
+1,38
Výška vemena
nízke
vysoké
Šírka vemena
úzke
široké
+1,97
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
+1,32
+2,23
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
+1,06
Rozm. pr. ceckov
od seba
k sebe
+0,19
Rozm. z. ceckov
od seba
k sebe
+0,70
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
+0,49
kg mlieka
ľahké telenie
Aimar je francúzsky býk, ktorý zaujme
chovateľov dobrou produkciou aj vynikajúcim typom. V jeho pôvode je,
okrem otca Picston Shottle, mimoriadne zaujímavá matka Salle, ktorá pochádza po slávnom no u nás nepoužívanom býkovi Jesther. Salle od svojho otca
zdedila vlohy pre vysokú produkciu, na
prvej laktácii vyprodukovala 10551kg
mlieka s obsahom tuku 3,75% a 3,23%
bielkovín a výborný exteriér. Aimarove
dcéry sú rámcové štýlové zvieratá s výborným postavením končatín a strmým
paznechtom. Majú pevne upnuté, vysoké a široké vemená s výrazným závesným väzom a korektným postavením
ceckov. Aimar znižuje počet somatických buniek v mlieku a teľatá po ňom
sa ľahko rodia (francúzska hodnota 91).
malý
+0,60
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
-1,23
Šírka zadku
úzky
široký
+0,78
Z. konč. zozadu
zbiehavé
paralelné +0,46
Rozm. z. ceckov
od seba
k sebe
+0,52
Telesná kondícia
+0,32
kg mlieka
+1,90
typ
končatiny
Video je býk vytestovaný v slovenských podmienkach. Na jeho kvality
nás upozornili chovatelia, ktorí si
ho opätovne vyžiadali potom, ako
sa jeho dcéry z testácie dostali do
laktácie. Uzávierka prvých výsledov
ukázala veľmi dobré hodnoty, v priemere jeho dcéry nadojili 7655kg
mlieka s obsahom 3,75% tuku a
3,32% bielkovín. Videove dcéry
majú priaznivý obsah somatických
buniek v mlieku. Okrem produkcie
na ňom chovatelia oceňujú aj veľmi
dobrý typ jeho dcér, čo ukazujú aj
výsledky z lineárneho hodnotenia,
typ je hodnotený 1,79! Teľatá po Videovi sa ľahko telia.
+0,50
Chôdza
+1,79
+4005
97
34
+940
+36 lb / +0,16%
+15 lb / -0,39 %
+1,79
+1,90
+0,56
1111
2,69
2
+1,07
paralelné +1,39
+2,72
1
výrazný
šabľovité -0,28
somatické bunky
0
veľký
strmé
pevné
-1
Mliečny charakter nevýrazný
zbiehavé
+2,43
2,72
0,2
Rámec tela
Z. konč. zozadu
výška vemena
SPI:
Dcér:
Stád:
Mlieko kg:
Bielkoviny:
Tuk:
Typ:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
SB:
Prod. život:
+1,81
Z. konč. zboku
volné
+1711
89
76
+1205
+24 lb / -0,04%
+27 lb / -0,06 %
+1,93
+1,78
+1,29
-2
Šírka hrudníka
Upn. pred. štvrtí
O: Southland Vitus
OO: Cesar Masc. Valentein-ET G.M.
M: Belle 30
OM: Etazon Addison-ET
2
Rámec tela
Št. reg.: VTS-001
Picston Shottle PI ET
Carol Prelude Mtoto
Salle
Jesther
TPI:
Dcér:
Stád:
Mlieko lb:
Bielkoviny:
Tuk:
Typ:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
SB:
Prod. život:
-2
VIDEO-ET, NAR: 4. 6. 2004
ľahké telenie
PLEMENO HOLSTEIN
19
O-COSMOPOLITAN
DEAN
O-COSMOPOLITAN-ET,
NAR: 18. 10. 2010
RONELEE SUPER DEAN-ET, NAR: 3. 11. 2010
Št. reg.: BS-060
O:
OO:
M:
OM:
TPI:
Dcér:
Stád:
Mlieko lb:
Bielkoviny:
Tuk:
Typ:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
SB:
Prod. život:
-2
-1
0
1
O:
OO:
M:
OM:
Ensenada Taboo Planet-ET
Rose-Baum Taboo
Larcrest Cosmopolitan
Picston Shottle
+2358
0
0
+1704
+64 lb / +0,05%
+80 lb / +0,07 %
+3,45
+1,43
+2,87
9%
2,90
4,9
TPI:
Dcér:
Stád:
Mlieko lb:
Bielkoviny:
Tuk:
Typ:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
SB:
Prod. život:
2
-2
-1
0
1
malý
veľký
+2,02
Rámec tela
malý
veľký
+0,96
Šírka hrudníka
úzky
široký
+2,09
Šírka hrudníka
úzky
široký
+0,72
Hĺbka tela
plytké
hlboké
+1,79
Hĺbka tela
plytké
hlboké
+0,72
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný
+1,70
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný
+1,38
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
-1,01
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
+0,14
Šírka zadku
úzky
široký
+2,45
Šírka zadku
úzky
široký
+0,89
Z. konč. zboku
strmé
šabľovité +1,10
Z. konč. zboku
strmé
šabľovité +0,32
Z. konč. zozadu
zbiehavé
paralelné +1,65
Z. konč. zozadu
zbiehavé
paralelné +1,56
Uhol paznechtu
plochý
strmý
+1,19
Uhol paznechtu
plochý
strmý
Nohy skóre
nízke
vysoké
+1,84
Nohy skóre
nízke
vysoké
+1,62
Upn. pred. štvrtí
volné
pevné
+3,70
Upn. pred. štvrtí
volné
pevné
+2,45
Výška vemena
nízke
vysoké
+4,34
Šírka vemena
úzke
široké
+4,09
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
+3,50
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
+2,30
Rozm. pr. ceckov
od seba
k sebe
+2,97
Rozm. z. ceckov
od seba
k sebe
+3,48
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
-1,10
genomický
býk
+3,34
kg mlieka
20
kg tuk + bielkoviny
PLEMENO HOLSTEIN
typ
genomický býk
+1,63
Výška vemena
nízke
vysoké
+2,34
Šírka vemena
úzke
široké
+2,20
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
+1,16
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
+1,53
Rozm. pr. ceckov
od seba
k sebe
+0,88
Rozm. z. ceckov
od seba
k sebe
+0,62
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
+0,95
genomický
býk
kg mlieka
produkčný život
ľahké telenie
+2348
0
0
+2168
+64 lb / 0,00%
+54 lb / -0,09 %
+2,13
+1,47
+1,69
6%
2,79
6,7
2
Rámec tela
O-Cosmopolitan je Planetov syn so
skvelým genomickým hodnotením.
V produkčných znakoch má popri vysokej produkcii mlieka výrazne plusové
zložky (+0,07% tuk a +0,05% bielkoviny), čo spolu predstavuje +144lbs tuku
a bielkovín. Pýši sa aj výnimočným hodnotením typu +3,45 a v dvoch znakoch
vemena jeho hodnoty pesahujú 4.
K tomu pridáva aj vysoký produkčný život 4,9 a dobré somatické bunky.
O-COSMOPOLITANOVOU matkou je
Shottlova dcéra Larcrest Cosmopolitan,
hodnotená VG-87, ktorá na druhej laktácii vyprodukovala za 365 dní 14 012
kg mlieka s obsahom tuku 4.1% a 3.6%
bielkovín.
Charlesdale Superstition-ET
End-Road PVF Boliver-ET
Ronelee Toystory Darva
Jenny-Lou Toystory-ET
genomický býk
Deanova matka Darva je plnou
sestrou Domaina, mimoriadne
obľúbeného genomického býka zo
slávnej rodiny. Kombinácia tejto
úžasnej Toystoryho dcéry (minulý
rok prehodnotenej na EX-.92) a v
tom čase býka č.1 Superstitiona - to
je recept na Deana. Rodina je známa kapacitnými, hlbokými kravami,
ktoré produkujú veľké množstvá
mlieka z ideálnych vemien. Okrem
výnimočnej produkcie a skvelého
typu má Dean ľahké telenie, nízke
somatické bunky a fantastický produkčný život.
KAPO
EXPO
KOEPON 7799 KAPO, NAR: 7. 10. 2011
Št. reg.: MED-031
O:
OO:
M:
OM:
-1
0
1
O:
OO:
M:
OM:
Badger-Bluff Fanny Freddie
O-Bee Manfred Justice-ET
Donnaview A Planet Solo
Ensenada Taboo Planet
TPI:
Dcér:
Stád:
Mlieko lb:
Bielkoviny:
Tuk:
Typ:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
SB:
Prod. život:
-2
EXPLODE 7154 EXPO, NAR: 21. 11. 2011
+2337
0
0
+1720
+62 lb / +0,04%
+85 lb / +0,09 %
+2,0
+1,05
+1,38
6%
2,82
6,2
TPI:
Dcér:
Stád:
Mlieko lb:
Bielkoviny:
Tuk:
Typ:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
SB:
Prod. život:
2
-2
-1
0
1
malý
veľký
+1,97
Rámec tela
malý
veľký
+3,26
Šírka hrudníka
úzky
široký
+0,94
Šírka hrudníka
úzky
široký
+3,06
Hĺbka tela
plytké
hlboké
+0,87
Hĺbka tela
plytké
hlboké
+2,51
výrazný
+1,86
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný
+1,03
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
-0,42
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
+1,31
Šírka zadku
úzky
široký
+1,21
Šírka zadku
úzky
široký
+2,21
Z. konč. zboku
strmé
šabľovité +0,87
Z. konč. zboku
strmé
šabľovité -1,97
Z. konč. zozadu
zbiehavé
paralelné +1,48
Z. konč. zozadu
zbiehavé
paralelné +3,97
Uhol paznechtu
plochý
strmý
+0,69
Uhol paznechtu
plochý
strmý
+4,12
Nohy skóre
nízke
vysoké
+1,36
Nohy skóre
nízke
vysoké
+3,66
+3,59
Upn. pred. štvrtí
volné
pevné
+1,69
Výška vemena
nízke
vysoké
+2,27
Šírka vemena
úzke
široké
+2,09
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
+0,44
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
+1,36
Rozm. pr. ceckov
od seba
k sebe
+0,45
Rozm. z. ceckov
od seba
k sebe
+0,45
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
-0,06
genomický
býk
+6,2
kg mlieka
vysoké zložky
produkčný život
ľahké telenie
genomický býk
Kapo je perlou v našom portfoliu. Je
to najvyššie hodnotený genomický
býk vo vlastníctve SBS a.s. Jeho otcom
je famózny býky Freddie, ktorý do EU
nemohol byť dovážaný kvôli očkovaniu
proti IBR a v aktuálnom hodnotení je
na 4. mieste v topke podľa TPI. Freddie
vyniká výbornou produkciou s vysokými zložkami, extrémne ľahkým telením,
mimoriadnou dlhovekosťou a skvelými
končatinami. Koepon 7799 v genomickom hodnotení dosahuje výrazne
lepšiu produkciu, pričom si zachováva
vysoké zložky a jeho celková produkcia
tuku a bielkovín je +147lbs.
V znakoch zdravia je vernou kópiou
otca, má ľahké telenie, nízke somatické bunky a extrémy produkčný život.
V type má vysoko hodnotené vemená,
najmä výšku a šírku zadného upnutia.
Upn. pred. štvrtí
volné
pevné
Výška vemena
nízke
vysoké
+2,76
Šírka vemena
úzke
široké
+2,54
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
+2,79
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
+2,40
Rozm. pr. ceckov
od seba
k sebe
+3,60
Rozm. z. ceckov
od seba
k sebe
+3,07
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
-1,35
Expo získal svoje skvelé gény po
otcovi, čerstvo preverenom býkovi
Explode, ktorý dominuje svojim výrazným bezchybným typom. Expo
má typ hodnotený +3,10 a najvyššiu
hodnotu +4,12 získal pri hodnotení
paznechtu.
V ôsmych znakoch má Expo hodnotenie vyššie ako +3 a v 14 znakoch
z 18 sú jeho hodnoty nad +2.
V produkčných znakoch je jeho
silnou stránkou vysoký obsah zložiek. Expove dcéry budú dlhoveké
a v mlieku budú mať nízky obsah
somatických buniek.
genomický
býk
2,56
somatické bunky
+2305
0
0
+617
+31 lb / +0,04%
+54 lb / +0,12 %
+3,10
+3,70
+2,45
8%
2,56
5,8
2
Rámec tela
Mliečny charakter nevýrazný
Wabash-Way Explode
Sandy-Valley Bolton-ET
Southland M-O-M Dellia
O-Bee Manfred Justice-ET
+3,70
+0,12
5,80
končatiny
tuk
šírka vemena
genomický býk
PLEMENO HOLSTEIN
21
ORLIN
EMILE
FUSTEAD BERLIN-ET, NAR: 9. 11. 2010
Št. reg.: BES-023
O:
OO:
M:
OM:
-1
0
1
O:
OO:
M:
OM:
+2169
+1575
+65 lb / +0,06%
+45 lb / -0,05 %
+1,51
+1,99
+0,90
6%
3,06
5,1
-2
malý
veľký
+2,32
Šírka hrudníka
úzky
široký
+1,62
Hĺbka tela
plytké
hlboké
+1,19
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný
+0,34
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
+0,90
Šírka zadku
úzky
široký
+0,82
Z. konč. zboku
strmé
šabľovité -0,47
Z. konč. zozadu
zbiehavé
paralelné +1,72
Uhol paznechtu
plochý
strmý
+2,36
Nohy skóre
nízke
vysoké
+2,15
Upn. pred. štvrtí
volné
pevné
+0,82
Výška vemena
nízke
vysoké
+1,24
Šírka vemena
úzke
široké
+0,96
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
+0,32
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
+1,36
Rozm. pr. ceckov
od seba
k sebe
+0,53
ORLIN je genomický býk firmy SBS, stojí na inseminačnej stanici v Lužiankach.
Jeho matka Fustead Oman Sammy
pochádza z vysoko hodnotenej rodiny
kráv, a sama dosahuje výborné výsledky: VG 85, VG MS 85, DOM. Na svojej
prvej laktácii nadojila 13 599kg mlieka, tuk 4,5% a 614kg, bielkoviny 3,7%
a 506kg. Orlinovým otcom je Bowser,
syn Jet Streama.
Orlin má výborné produčné parametre,
mlieko +1573lbs, +45lbs tuk, + 65lbs
bielkoviny. Obsah bielkovín je +0,06%.
Vo fitness znakoch vyniká v produkčnom živote +5,1 a telení 6. V type Vás
určite zaujmú vynikajúce končatiny
+1,99. Vemená sú plytké a dobre upnuté.
-1
0
1
Rámec tela
malý
veľký
Šírka hrudníka
úzky
široký
+2,19
Hĺbka tela
plytké
hlboké
+1,87
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný
+1,03
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
-0,08
Šírka zadku
úzky
široký
+2,09
Z. konč. zboku
strmé
šabľovité +0,46
Z. konč. zozadu
zbiehavé
paralelné +0,49
Uhol paznechtu
plochý
strmý
Nohy skóre
nízke
vysoké
+1,35
Upn. pred. štvrtí
volné
pevné
+2,80
+1,86
Výška vemena
nízke
vysoké
+2,05
Šírka vemena
úzke
široké
+1,96
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
+1,98
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
+2,41
Rozm. pr. ceckov
od seba
k sebe
+2,39
od seba
k sebe
-0,09
Rozm. z. ceckov
od seba
k sebe
+1,95
krátke
dlhé
-0,44
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
+0,26
genomický
býk
NetMerit
22
+1,99
kg tuk + bielkoviny
končatiny
PLEMENO HOLSTEIN
ľahké telenie
genomický býk
genomický
býk
2,67
+2,35
somatické bunky
typ
kg mlieka
ľahké telenie
+1591
+48 lb / 0,00%
+31 lb / -0,10 %
+2,35
+1,18
+2,09
7%
2,67
3,6
+2,75
Dĺžka ceckov
+110
+2114
2
Rozm. z. ceckov
604
Charlesdale Superstition-ET
End-Road PVF Boliver-ET
Wabash Way Emilyann
Picston Shottle
TPI:
Dcér:
Stád:
Mlieko lb:
Bielkoviny:
Tuk:
Typ:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
SB:
Prod. život:
2
Rámec tela
Št. reg.: AML-005
Laeschway Jet Bowser
Apploouis Jet Stream
Fustead Oman Sammy
O-Bee Manfred Justice-ET
TPI:
Dcér:
Stád:
Mlieko lb:
Bielkoviny:
Tuk:
Typ:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
SB:
Prod. život:
-2
DKR EMILE-ET, NAR: 14. 1. 2011
genomický býk
Mladý genomický býk DKR EMILE je
z kombinácie Charlesdale Superstition
x Picston Shottle. Je to náš prvý Superstitionov syn zaregistrovaný na Slovensku. Superstition obsadil v aktuálnom
augustovom rebríčku býkov vynikajúce
7. miesto a je vysoko preverený. Matkou Emileho je Wabash-Way Emilyann, krava, ktorá bola v roku 2009
ocenená ako krava s najvyšším GTPI a
CTPI v USA.
EMILE prináša vysokú produkciu (produkcia bielkovín +48lbs), výborné
fitness znaky (ľahké telenie 7, nízke
somatické bunky 2,67 a zaujímavý produkčný život +3,6) aj fantastické vemená. Pri upnutí predných štvrtí dosahuje
svoje najvyššie hodnotenie +2,8! Vemená sú vysoké, široko upnuté a plytké
s ideálne rozmiestnenými ceckami.
ALBEN
DOMTOM
DKR-NIAGARA ALBEN, NAR: 15. 3. 2011
Št. reg.: AML-006
O:
OO:
M:
OM:
-1
0
1
O: Bosside Altaross-ET
OO: O-Bee Manfred Justice
M: Ronelee Toystory Darva
OM: Jenny-Loy MRSHL Toystory-ET
+2073
TPI:
Dcér:
Stád:
Mlieko lb:
Bielkoviny:
Tuk:
Typ:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
SB:
Prod. život:
+1125
+48 lb / +0,05%
+55 lb / +0,05 %
+2,6
+2,35
+1,96
7%
2,85
2,2
2
-2
Rámec tela
malý
veľký
Šírka hrudníka
úzky
široký
+1,63
Hĺbka tela
plytké
hlboké
+1,69
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný
+2,44
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
-0,38
Šírka zadku
úzky
široký
+1,61
Z. konč. zboku
strmé
šabľovité +0,39
Z. konč. zozadu
zbiehavé
paralelné +2,67
Uhol paznechtu
plochý
strmý
+2,32
Nohy skóre
nízke
vysoké
+2,66
Upn. pred. štvrtí
volné
pevné
+2,50
+2,75
Výška vemena
nízke
vysoké
+3,05
Šírka vemena
úzke
široké
+2,76
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
+1,56
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
+1,77
Rozm. pr. ceckov
od seba
k sebe
+0,58
Št. reg.: MED-030
Ri-Val-Re 2338 Niagra-ET
End-Road PVF Boliver-ET
Allyndale-I Goldwyn Albany-ET
Braedale Goldwyn ET
TPI:
Dcér:
Stád:
Mlieko lb:
Bielkoviny:
Tuk:
Typ:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
SB:
Prod. život:
-2
DKR ROSS DOMTOM, NAR: 7. 6. 2011
Alben je syn u nás nepoužívaného ale
vysoko prevereného a stále vysoko hodnoteného býka Ri-Val-Re 2338 Niagra-ET. Niagra má zaujímavý pôvod (Boliver x Jesther), výbornú produkciu a
skvelé hodnotenie pre vemená v kombinácii s ľahkým telením a priaznivým
obsahom somatických buniek.
Alben vo svojich hodnotách spája výnimočné kvality svojich predkov - má
fantasticky hodnotené končatiny (2,21)
aj výborné vemeno (1,88), jeho dcéry
sú mliečne a kapacitné. V produkčných
znakoch vyniká najmä v obsahu mliečnych zložiek: +0,05% pre obsah tuku
aj bielkovín! Vo fitness znakoch nemá
slabé miesto (telenie 7; produkčný život
2,2; somatické bunky 2,87).
-1
0
1
Rámec tela
malý
veľký
Šírka hrudníka
úzky
široký
+1,74
Hĺbka tela
plytké
hlboké
+1,59
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný
+0,48
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
+1,39
Šírka zadku
úzky
široký
+0,43
Z. konč. zboku
strmé
šabľovité -1,34
Z. konč. zozadu
zbiehavé
paralelné +2,74
Uhol paznechtu
plochý
strmý
Nohy skóre
nízke
vysoké
+2,16
Upn. pred. štvrtí
volné
pevné
+2,23
+1,65
+1,86
Výška vemena
nízke
vysoké
+1,97
Šírka vemena
úzke
široké
+1,91
+0,39
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
+1,15
Rozm. pr. ceckov
od seba
k sebe
+1,58
od seba
k sebe
+0,27
Rozm. z. ceckov
od seba
k sebe
+0,74
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
+1,45
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
-0,15
genomický
býk
plusové zložky
+3,05
typ
výška vemena
genomický býk
Domtom má v pôvode netradičnú
kombináciu Altaross x Toystory. U
nás nepoužívaný Altaross je na 47
mieste v rebríčku TOP TPI 8/2012
a vyniká najmä perfektými znakmi
zdravia a hodnotením končatín
a vemena. Jeho matka Ronelee
Toystory Darva EX-92 DOM (je
matkou aj býka Dean) nadojila na
maximálnej laktácii za 305 dní 17
479kg mlieka, 639kg tuku a 524kg
bielkovín. Domtom skvele kombinuje prednosti svojich rodičov.
Prináša dobrú produkciu mlieka s
vyšším obsahom zložiek a nízkymi
somatickými bunkami. V hodnotení
exteriéru nenájdete slabinu, vyniká
výbornými končatinami a pevne
upnutými, kapacitnými vemenami
s dobre rozmiestnenými ceckami.
Teľaté po Domtomovi sa ľahko telia.
genomický
býk
+2,74
ľahké telenie
+816
+34 lb / +0,04%
+35 lb / +0,02 %
+1,8
+2,13
+1,40
7%
2,89
4
2
Rozm. z. ceckov
+2,60
+1989
produkčný život
postavenie končatín
+2,23
ľahké telenie
upnutie vemena
genomický býk
PLEMENO HOLSTEIN
23
PLANET FAME
MAGUA P
ANDERSTRUP PLANET FAME, NAR: 1. 4. 2003
OSTRETIN MAGUA P-ET, NAR: 6. 10. 2008
Št. reg.: BS-055
O:
OO:
M:
OM:
TPI:
Dcér:
Stád:
Mlieko lb:
Bielkoviny:
Tuk:
Typ:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
SB:
Prod. život:
-2
-1
0
1
O:
OO:
M:
OM:
Ensenada Taboo Planet-ET
Rose-Baum Taboo-ET
Anderstrup Oman Gisa
O-Bee Manfred Justice-ET
+2011
0
0
+1340
+47 lb / +0,03%
+45 lb / -0,01 %
+1,79
+1,21
+1,44
6%
3,05
4,3
TPI:
Dcér:
Stád:
Mlieko lb:
Bielkoviny:
Tuk:
Typ:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
SB:
Prod. život:
2
-2
-1
0
1
malý
veľký
+0,32
Rámec tela
malý
veľký
+0,32
Šírka hrudníka
úzky
široký
-0,12
Šírka hrudníka
úzky
široký
+0,44
Hĺbka tela
plytké
plytké
hlboké
+0,20
Hĺbka tela
hlboké
+0,16
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný
+1,49
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný
-0,02
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
-0,46
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
-1,60
Šírka zadku
úzky
široký
+1,25
Šírka zadku
úzky
široký
+0,16
Z. konč. zboku
strmé
šabľovité +0,80
Z. konč. zboku
strmé
šabľovité +0,05
Z. konč. zozadu
zbiehavé
paralelné +1,79
Z. konč. zozadu
zbiehavé
paralelné +1,53
Uhol paznechtu
plochý
strmý
+0,32
Uhol paznechtu
plochý
strmý
+1,33
Nohy skóre
nízke
vysoké
+1,73
Nohy skóre
nízke
vysoké
+1,58
Upn. pred. štvrtí
volné
pevné
+1,59
Upn. pred. štvrtí
volné
pevné
+1,52
Výška vemena
nízke
vysoké
+1,90
Výška vemena
nízke
vysoké
+1,34
Šírka vemena
úzke
široké
+1,71
Šírka vemena
úzke
široké
+1,32
+0,40
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
+1,91
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
+1,33
Rozm. pr. ceckov
od seba
k sebe
+2,53
Rozm. z. ceckov
od seba
k sebe
+2,27
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
-3,37
genomický
býk
kg mlieka
24
+4,3
+1,90
produkčný život
výška vemena
PLEMENO HOLSTEIN
genomický býk
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
+0,57
Rozm. pr. ceckov
od seba
k sebe
+0,66
Rozm. z. ceckov
od seba
k sebe
+0,42
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
+0,04
+3,3
bezrohý homozygot
plusové zložky
produkčný život
+1803
0
0
+670
+34 lb / +0,05%
+29 lb / +0,02 %
+1,13
+1,39
+0,84
8%
2,82
3,3
2
Rámec tela
Planet Fame sa v minulom roku stal najpoužívanejším genomickým býkom našej
firmy. K jeho popularite určite prispel
fantastický otec Planet, ktorý neúnavne
okupuje prvé priečky v topke podľa TPI.
FAME svoje hodnoty pre produkčný život
a ľahké telenie určite zdedil po otcovi.
V čom sa od svojho otca naopak na prvý
pohľad líši sú výrazne lepšie končatiny.
FAMEova matka je dánska krava Anderstrup Oman GISA, ktorá na svojej prvej
laktácii nadojila 12 718kg mlieka s obsahom tuku 4,2% a obsahom bielkovín
3,4%. Jej matka aj matka matky boli tiež
pozitívne hodnotené pre vysoký obsah
zložiek v mlieku. Okrem vynikajúceho
produkčného života +4,3 Vás na FAMEovi
upúta aj produkcia mlieka, bielkovín a výborný vyrovnaný typ.
Aggravation Lawn Boy P
Dudoc Bacculum
Ostretin Mia 4 P RC
Peckenstein Forn Bret-ET
genomický
býk
genomický býk
Magua je zaujímavou chovateľskou
novinkou v našom sortimente. Je to
geneticky bezrohý býk, čo znamená,
že všetci jeho potomkovia sú bezrohí. V ČR sú už po ňom potomkovia všetci bezrohí. Jeho otcom je Lawn
Boy, známy dlhovekosťou, plodnosťou a dobrými končatinami a vemenami. Matka pochádza z úspešnej
rodiny Brandt-View. Genomické
hodnotenie Maguovi predpovedá
dobrú produkciu s vysokými zložkami, korektné, paralelné končatiny
so strmou sponkou a pevne upnuté,
kapacitné vemená. Magua v sebe
nesie aj gén pre červenú farbu.
TOP 11 RED HOLSTEINSKÝCH BÝKOV Z PONUKY SBS, A.S.
VYHODNOTENÝCH NA US BÁZU PODĽA VYBRANÝCH PLEMENNÝCH HODNÔT
Mlieko kg
ELMAR
Bielkoviny kg
Bielkoviny %
Tuk kg
2011
ELMAR
60
MALANDO
0,33
LIEK
LITHIUM
1722
TABLEAU
58
LIEK
0,21
TIMELESS Pp
1642
LIEK
47
TABLEAU
0,18
TABLEAU
1222
JOYALIST
44
TORINO
TONUS
1151
JERUDO
44
JERUDO
JOYALIST
1048
Tuk %
RZG
0,50
TABLEAU
LIEK
0,37
JERUDO
133
JERUDO
0,20
MALANDO
122
TOPSPEED AQUARIUS
-0,07
LIEK
121
TONUS
-0,09
ELMAR
121
68
MALANDO
MALANDO
63
JERUDO
56
0,15
ELMAR
47
0,14
TONUS
41
136
MALANDO
44
JOYALIST
0,10
TOPSPEED AQUARIUS
34
TORINO
-0,16
JOYALIST
120
TOPSPEED AQUARIUS
926
LITHIUM
42
TOPSPEED AQUARIUS
0,05
JOYALIST
26
JOYALIST
-0,23
TOPSPEED AQUARIUS
118
JERUDO
924
TONUS
39
TONUS
0,00
TABLEAU
20
TABLEAU
-0,35
TIMELESS Pp
118
LIEK
868
TIMELESS Pp
37
ELMAR
-0,09
TORINO
15
ELMAR
-0,42
TONUS
115
TORINO
681
TORINO
36
LITHIUM
-0,17
LITHIUM
14
LITHIUM
-0,61
LITHIUM
112
MALANDO
556
TOPSPEED AQUARIUS
35
TIMELESS Pp
-0,21
TIMELESS Pp
14
TIMELESS Pp
-0,62
TORINO
109
Typ
Vemeno
Končatiny
Somatické bunky
Telenie
Produkčný život
TABLEAU
119
TABLEAU
119
TABLEAU
118
TIMELESS Pp
123
JERUDO
115
TABLEAU
TIMELESS Pp
115
TIMELESS Pp
111
TIMELESS Pp
118
TABLEAU
121
TABLEAU
109
JERUDO
126
114
107
TOPSPEED AQUARIUS
114
TONUS
114
TONUS
109
JOYALIST
115
ELMAR
121
MALANDO
LITHIUM
113
JERUDO
106
MALANDO
114
MALANDO
114
JOYALIST
106
MALANDO
110
JERUDO
112
LITHIUM
105
LITHIUM
111
TORINO
114
TOPSPEED AQUARIUS
105
TIMELESS Pp
108
JOYALIST
112
MALANDO
102
JERUDO
110
JERUDO
110
TORINO
104
JOYALIST
107
LIEK
107
ELMAR
101
ELMAR
109
TOPSPEED AQUARIUS
100
TIMELESS Pp
101
TONUS
103
MALANDO
105
JOYALIST
100
TOPSPEED AQUARIUS
107
JOYALIST
98
LIEK
99
LIEK
101
ELMAR
102
LIEK
100
TORINO
107
TONUS
98
LITHIUM
98
TORINO
100
TOPSPEED AQUARIUS
101
TOPSPEED AQUARIUS
99
TONUS
105
LIEK
97
ELMAR
94
ELMAR
98
TORINO
83
LIEK
LITHIUM
95
TONUS
91
LITHIUM
95
TORINO
94
94
25
ELMAR
ELAN
NAR: 4. 6. 2006
NAR: 17. 10. 2007
O:
OO:
M:
OM:
RZG:
Dcér:
Stád:
Mlieko kg:
Bielkoviny:
Tuk:
Typ:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
SB:
Prod. život:
80
90
100
110
O:
OO:
M:
OM:
Canvas
Delta Sparta
Magy 3
Tribute
+121
116
75
+2011
+60 kg / -0,09%
+47 kg / -0,42 %
102
109
101
121
94
98
RZG:
Dcér:
Stád:
Mlieko kg:
Bielkoviny:
Tuk:
Typ:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
SB:
Prod. život:
120
80
90
100
110
malý
veľký
98
Rámec
malý
veľký
98
Ml. charakter
nevýrazný
výrazný
102
Ml. charakter
nevýrazný
výrazný
98
Hĺbka tela
plytké
hlboké
94
Hĺbka tela
plytké
hlboké
89
Šírka hrudníka
úzky
široký
95
Šírka hrudníka
úzky
široký
91
Sklon panvy
zdvihnutá
zrazená
131
Sklon panvy
zdvihnutá
zrazená
104
Šírka panvy
úzka
široká
107
Šírka panvy
úzka
široká
80
Z. konč. zboku
strmé
šabľovité
93
Z. konč. zboku
strmé
šabľovité
98
Uhol paznechtu
plochý
strmý
103
Uhol paznechtu
plochý
strmý
109
Pätový kĺb
plný
suchý
0
Pätový kĺb
plný
suchý
111
Z. konč. zozadu
zbiehavé
paralelné
98
Výška vemena
nízke
vysoký
109
Závesný väz
nezreteľný
zreteľný
100
Post. pr. ceckov
od seba
k sebe
115
Post. z. ceckov
od seba
k sebe
118
Upn. p. vemena
voľné
pevné
95
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
89
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
106
Z. konč. zozadu
zbiehavé
paralelné
93
Výška vemena
nízke
vysoký
108
Závesný väz
nezreteľný
zreteľný
119
Post. pr. ceckov
od seba
k sebe
106
Post. z. ceckov
od seba
k sebe
120
Upn. p. vemena
voľné
pevné
103
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
111
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
99
112
109
kg mlieka
26
končatiny
PLEMENO RED HOLSTEIN
121
bielkoviny
telenie
somatické bunky
kg mlieka
+121
57
48
+1461
+40 kg / -0,11%
+46 kg / -0,17 %
107
109
111
112
112
109
120
Rámec
Elmar predstavuje kombináciu vynikajúcich rodín z čiernej aj červenej holsteinskej populácie (Lightening x rodina Lou Etta). Prináša extrémne vysokú
produkciu mlieka spolu s korektným
typom a veľmi ľahkým telením. Jeho
dcéry sú stredného rámca, so širokou a
sklonenou panvou, korektnými končatinami a vysoko upnutým vemenom s
ideálne postavenými ceckami.
Elay-O
Stadel
Michelle 38
Origin
111
112
vemeno
telenie
Elan pochádza z kombinácie Elayo x Origin. Jeho matka Michelle
38 na maximálnej laktácii nadojila
13531kg mlieka s obsahom 4,51%
tuku a 3,38% bielkovín. Elan je
výrazný produkčný býk s výborne
hodnotenými končatinami (109) a
vemenom (111). Závesný väz Elanových dcér je veľmi výrazný a vemená
sú plytké a vysoko upnuté. Vďaka
ľahkému teleniu je Elan vhodný aj
na jalovice. Zlepšuje aj obsah somatických buniek v mlieku a predlžuje
produkčný život.
TABLEAU
ELWOOD
NAR: 26. 5. 2004
Št. reg.: SOM-030
O:
OO:
M:
OM:
Talent2
Storm
Dolde-91
Faber
RZG:
Dcér:
Stád:
Mlieko kg:
Bielkoviny:
Tuk:
Typ:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
SB:
Prod. život:
80
90
100
110
NAR: 10. 8. 2007
O:
OO:
M:
OM:
+136
139
118
+1222
+58 kg / +0,18%
+20 kg / -0,35 %
119
118
119
121
109
126
RZG:
Dcér:
Stád:
Mlieko kg:
Bielkoviny:
Tuk:
Typ:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
SB:
Prod. život:
120
80
90
100
110
malý
veľký
98
Rámec
malý
veľký
102
Ml. charakter
nevýrazný
výrazný
104
Ml. charakter
nevýrazný
výrazný
104
93
Hĺbka tela
plytké
hlboké
94
Hĺbka tela
plytké
hlboké
Šírka hrudníka
úzky
široký
92
Šírka hrudníka
úzky
široký
95
Sklon panvy
zdvihnutá
zrazená
109
Sklon panvy
zdvihnutá
zrazená
104
Šírka panvy
úzka
široká
98
Šírka panvy
úzka
široká
95
Z. konč. zboku
strmé
šabľovité
92
Z. konč. zboku
strmé
šabľovité
76
Uhol paznechtu
plochý
strmý
101
Uhol paznechtu
plochý
strmý
115
Pätový kĺb
plný
suchý
116
Pätový kĺb
plný
suchý
112
Z. konč. zozadu
zbiehavé
paralelné
108
Výška vemena
nízke
vysoký
123
Závesný väz
nezreteľný
zreteľný
120
Post. pr. ceckov
od seba
k sebe
109
Post. z. ceckov
od seba
k sebe
113
Upn. p. vemena
voľné
pevné
110
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
102
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
92
Z. konč. zozadu
zbiehavé
paralelné
116
Výška vemena
nízke
vysoký
118
Závesný väz
nezreteľný
zreteľný
98
Post. pr. ceckov
od seba
k sebe
98
Post. z. ceckov
od seba
k sebe
108
Upn. p. vemena
voľné
pevné
102
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
102
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
86
3. miesto
1
3
119
126
TOP SRN
vemeno
produkčný život
2
kg bielkovín
kg mlieka
0,07
128
bielkoviny
končatiny
+133
106
58
+1500
+58 kg / +0,07%
+51 kg / -0,13 %
116
128
105
119
111
109
120
Rámec
Tableau obsadil v aktuálnom hodnotení podľa RZG 3. miesto v TOP SRN
08/12. Svoje výborné postavenie si
dlhodobo udržiava. Jeho dcéry majú
vynikajúco utvárané končatiny a vemená. Ich mliečna úžitkovosť je nadpriemerná s vysokou produkciou bielkovín a nízkym obsahom somatických
buniek. Dcéry vynikajú aj dlhovekosťou. Telenie je veľmi ľahké, je možné
ho využívať aj na menej vyvinuté jalovice.
Elay-O
Stadel
Red Miss
September
Elwood, 5. býk v TOP SRN 08/12, je
novinkou našej ponuky. Z 11 synov
po Elayovi v Topke je najvyššie postavený. Jeho matka Red Miss VG
85 nadojila na maximálnej laktácii11343kg mlieka tuk 4,69% 532kg a
bielkoviny 3,53% a 400kg. Elwoodove dcéry majú výbornú produkciu
mlieka s vysokým obsahom bielkovín. Majú priemerný rámec, suché,
strmé, dobre postavené končatiny s
pevnou sponkou a vysoko upnuté,
priemerne hlboké vemená. Elwood
je špecialista na znaky zdravia, má
nízky obsah somatických buniek,
predlžuje produkčný život a má veľmi ľahké telenie.
somatické bunky
PLEMENO RED HOLSTEIN
27
MALANDO
LIEK
J & G MALANDO, NAR: 5. 1. 2006
Št. reg.: GOG-002
O:
OO:
M:
OM:
90
100
110
Št. reg.: LOG-011
Topspeed Gogo
Delta Eldorado
J & G Meiss
Kian
RZG:
Dcér:
Stád:
Mlieko kg:
Bielkoviny:
Tuk:
Typ:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
SB:
Prod. život:
80
NAR: 12. 8. 2005
O:
OO:
M:
OM:
+122
145
103
+556
+44 kg / +0,33%
+63 kg / +0,50 %
105
114
102
114
107
110
RZG:
Dcér:
Stád:
Mlieko kg:
Bielkoviny:
Tuk:
Typ:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
SB:
Prod. život:
120
80
90
100
110
malý
veľký
105
Rámec
malý
veľký
120
Ml. charakter
nevýrazný
výrazný
89
Ml. charakter
nevýrazný
výrazný
124
Hĺbka tela
plytké
hlboké
97
Hĺbka tela
plytké
hlboké
110
Šírka hrudníka
úzky
široký
104
Šírka hrudníka
úzky
široký
100
Sklon panvy
zdvihnutá
zrazená
127
Sklon panvy
zdvihnutá
zrazená
97
Šírka panvy
úzka
široká
104
Šírka panvy
úzka
široká
104
Z. konč. zboku
strmé
šabľovité
91
Z. konč. zboku
strmé
šabľovité
107
Uhol paznechtu
plochý
strmý
101
Uhol paznechtu
plochý
strmý
94
Pätový kĺb
plný
suchý
0
Pätový kĺb
plný
suchý
99
103
Z. konč. zozadu
zbiehavé
paralelné
108
Výška vemena
nízke
vysoký
102
Závesný väz
nezreteľný
zreteľný
95
Post. pr. ceckov
od seba
k sebe
103
Post. z. ceckov
od seba
k sebe
92
Upn. p. vemena
voľné
pevné
99
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
98
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
101
28
114
114
+0,33
+0,50
končatiny
telenie
bielkoviny
tuk
PLEMENO RED HOLSTEIN
Z. konč. zozadu
zbiehavé
paralelné
Výška vemena
nízke
vysoký
96
Závesný väz
nezreteľný
zreteľný
108
Post. pr. ceckov
od seba
k sebe
105
Post. z. ceckov
od seba
k sebe
107
Upn. p. vemena
voľné
pevné
91
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
100
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
99
124
mliečny charakter
+121
85
67
+868
+47 kg / +0,21%
+68 kg / +0,37 %
107
94
100
97
99
101
120
Rámec
Malandov otec Topspeed Gogo patrí
k najlepšie prevereným a spoľahlivým
býkom. Gogo má niekoľko polobratov
po matke Giny v inseminácii a všetci
prenášajú typické rodinné znaky - výbornú stavbu panvy a končatiny spolu
s dobrou produkciou a plusovými
zložkami. Malandova matka Meisi 5 sa
predstavila v roku 2006 na Národnej
výstave v Holandsku v skupine Kianových dcér. Má výbornú produkciu s mimoriadne vysokými zložkami (na prvej
laktácii nadojila za 403 dní 10037kg
mlieka s obsahom tuku 5.52% a 3.95%
bielkovín). V type je Malando naozajstným synom svojho otca, jeho dcéry
majú široké a zrazené panvy a výborné
končatiny.
Ludox
Lucky Red
Meggilee
Lee
+0,21
68
120
bielkoviny
kg tuk
rámec
Liek je synom vysokoprevereného
býka Ludox. V jeho pôvode nájdeme
6 generácií kráv s hodnotením exteriéru VG alebo EX. Liek produkuje
dcéry s veľkým telesným rámcom a
výrazným mliečnym charakterom,
veľkou kapacitou a funkčnými končatinami a vemenami. Vyniká veľmi
vysokým obsahom zložiek v mlieku
+0,37% tuku a +0,21% bielkovín.
TIMELESS
JOYALIST
J & G TIMELESS, NAR: 18. 4. 2006
OSTRETIN JOYALIST, NAR: 18. 6. 2005
O:
OO:
M:
OM:
Canvas
Delta Sparta
Teatime
Domino
RZG:
Dcér:
Stád:
Mlieko kg:
Bielkoviny:
Tuk:
Typ:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
SB:
Prod. život:
80
90
100
110
Št. reg.: COK-002
O:
OO:
M:
OM:
+118
109
60
+1642
+37 kg / -0,21%
+14 kg / -0,62 %
115
118
111
123
101
108
RZG:
Dcér:
Stád:
Mlieko kg:
Bielkoviny:
Tuk:
Typ:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
SB:
Prod. život:
120
80
90
100
110
malý
veľký
108
Rámec
malý
veľký
109
Ml. charakter
nevýrazný
výrazný
108
Ml. charakter
nevýrazný
výrazný
116
Hĺbka tela
plytké
hlboké
95
Hĺbka tela
plytké
hlboké
112
Šírka hrudníka
úzky
široký
85
Šírka hrudníka
úzky
široký
100
101
Sklon panvy
zdvihnutá
zrazená
112
Sklon panvy
zdvihnutá
zrazená
Šírka panvy
úzka
široká
97
Šírka panvy
úzka
široká
98
Z. konč. zboku
strmé
šabľovité
86
Z. konč. zboku
strmé
šabľovité
101
Uhol paznechtu
plochý
strmý
109
Uhol paznechtu
plochý
strmý
104
Pätový kĺb
plný
suchý
0
Pätový kĺb
plný
suchý
0
Z. konč. zozadu
zbiehavé
paralelné
111
Výška vemena
nízke
vysoký
120
Závesný väz
nezreteľný
zreteľný
87
Post. pr. ceckov
od seba
k sebe
92
Post. z. ceckov
od seba
k sebe
95
Upn. p. vemena
voľné
pevné
106
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
110
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
106
končatiny
kg mlieka
ľahké telenie
118
Z. konč. zozadu
zbiehavé
paralelné
Výška vemena
nízke
vysoký
97
Závesný väz
nezreteľný
zreteľný
96
Post. pr. ceckov
od seba
k sebe
103
Post. z. ceckov
od seba
k sebe
98
Upn. p. vemena
voľné
pevné
101
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
96
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
102
118
bezrohý heterozygot
nepríbuzný pôvod
+120
94
38
+1048
+44 kg / +0,10%
+26 kg / -0,23 %
112
115
100
98
106
107
120
Rámec
Timeless Pp je novinkou v našej ponuke. Jeho matka Teatime (VG 85)
nadojila na prvej laktácii za 323 dní
9713kg mlieka s obsahom 3,57% tuku
a 3,35% bielkovín. Otcom je známy red
faktorový býk Delta Canvas. Timeless je
heterozygotne bezrohý, to znamená, že
polovica jeho dcér bude bezrohá. Jeho
dcéry sú rámcové, so zrazenou panvou,
strmými končatinami a vysokými vemenami, a vysokou produkciou. Teľatá
po Timelessovi sa extrémne ľahko telia.
Royalist
Corky
Petra 6
Tribute
+0,10
116
115
bielkoviny
mliečny charakter
končatiny
Joyalist je špičkový redholstein, ktorý pochádza z českej matky býkov.
Ponúka nepríbuzný pôvod (Royalist
x VG 85 Tribute x VG 85 Festival x
VG 85 Esquimau). Joyalist pochádza
z rovnakej rodiny ako býci Ferel
a Imalot. Tato rodina matiek v Ostretíně pochádza z Francúzska. Joyalist ponúka výborné % a kg bielkovin
a veľmi funkčný exteriér dcér (typ
112). Za pozornosť stojí najmä utváranie končatín. Končatiny
sú skvelé hlavne pri pohľade zo zadu
a majú výbornú motoriku. Vynikajúce sú aj hodnoty pre fitness znaky,
nízke somatické bunky a vysoký produkčný život.
PLEMENO RED HOLSTEIN
29
LITHIUM
TONUS
NAR: 13. 6. 2002
Št. reg.: LBL-002
O:
OO:
M:
OM:
90
100
110
Št. reg.: BW-048
Lightning
Etazon Labelle
Tiny 92
Ronald
RZG:
Dcér:
Stád:
Mlieko kg:
Bielkoviny:
Tuk:
Typ:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
SB:
Prod. život:
80
J & G TONUS, NAR: 30. 9. 2004
O:
OO:
M:
OM:
+112
924
446
+1722
+42 kg / -0,17%
+14 kg / -0,61 %
113
111
105
95
98
95
RZG:
Dcér:
Stád:
Mlieko kg:
Bielkoviny:
Tuk:
Typ:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
SB:
Prod. život:
120
80
90
100
110
malý
veľký
120
Rámec
malý
veľký
116
Ml. charakter
nevýrazný
výrazný
108
Ml. charakter
nevýrazný
výrazný
103
Hĺbka tela
plytké
hlboké
114
Hĺbka tela
plytké
hlboké
112
Šírka hrudníka
úzky
široký
112
Šírka hrudníka
úzky
široký
108
Sklon panvy
zdvihnutá
zrazená
110
Sklon panvy
zdvihnutá
zrazená
91
Šírka panvy
úzka
široká
103
Šírka panvy
úzka
široká
111
Z. konč. zboku
strmé
šabľovité
96
Z. konč. zboku
strmé
šabľovité
89
Uhol paznechtu
plochý
strmý
99
Uhol paznechtu
plochý
strmý
121
Pätový kĺb
plný
suchý
101
Pätový kĺb
plný
suchý
0
Z. konč. zozadu
zbiehavé
paralelné
113
Výška vemena
nízke
vysoký
105
Závesný väz
nezreteľný
zreteľný
112
Post. pr. ceckov
od seba
k sebe
115
Post. z. ceckov
od seba
k sebe
126
Upn. p. vemena
voľné
pevné
98
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
99
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
87
102
Z. konč. zozadu
zbiehavé
paralelné
Výška vemena
nízke
vysoký
106
Závesný väz
nezreteľný
zreteľný
104
Post. pr. ceckov
od seba
k sebe
122
Post. z. ceckov
od seba
k sebe
108
Upn. p. vemena
voľné
pevné
101
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
99
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
98
121
kg mlieka
30
kapacita tela
PLEMENO RED HOLSTEIN
outkrosová línia
postavenie ceckov
kg bielkovín
uhol sponky
outkrosová línia
+115
94
62
+1151
+39 kg / 0,00%
+41 kg / -0,09 %
114
105
109
98
91
103
120
Rámec
Syn Lightninga, úspešného holandského plemenníka sa narodil Ronaldovej
dcére Tiny. Tiny bola dlhoveká krava
s veľmi vyrovnanou produkciou na 6.
laktáciach, na všetkých nadojila cca
8500 kg mlieka s vysokým obsahom
bielkovín 3,60%.
Jeho dcéry sú vysoké, hlboké plemenice
so širokými panvami, paralelnými končatinami a vemenami s výrazným závesným väzom. Oceníte hlavne vysokú
produkciu mlieka a výbornú plodnosť
dcér.
Marmax RF
BW Marshall
Trilux 7
Rubens
vemeno
Tonus je outkrosový býk s medzinárodným pôvodom. Jeho otec Marmax je produkt amerického šľachtenia, je to red-faktorový býk, ktorý
prináša veľa mlieka, a matka pochádza zo známej Koerier/Trix rodiny,
pre ktorú sú charakteristické vysoké
zložky a dobrý exteriér. Tonusove
dcéry sú kapacitné s zrazenými panvami, korektnými končatinami a
vemenami.
AQUARIUS
PAXTON RED
TOPSPEED AQUARIUS, NAR: 6. 9. 2003
Št. reg.: MRC-002
O:
OO:
M:
OM:
90
100
110
Št. reg.: SOM-032
Marcel Red
Blackstar Marcel
Coctail Andy 70
F Daan
RZG:
Dcér:
Stád:
Mlieko kg:
Bielkoviny:
Tuk:
Typ:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
SB:
Prod. život:
80
NET-A-WAY SS PAXTON-RED-ET,
NAR: 15. 7. 2005
O:
OO:
M:
OM:
+118
307
181
+926
+35 kg / +0,05%
+34 kg / -0,07 %
101
107
99
100
105
114
TPI:
Dcér:
Stád:
Mlieko kg:
Bielkoviny:
Tuk:
Typ:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
SB:
Prod. život:
-2
120
-1
0
1
malý
veľký
99
Rámec tela
malý
veľký
+1,02
Ml. charakter
nevýrazný
výrazný
95
Šírka hrudníka
úzky
široký
+0,07
plytké
hlboké
+0,37
výrazný
+0,98
Hĺbka tela
plytké
hlboké
96
Hĺbka tela
Šírka hrudníka
úzky
široký
104
Mliečny charakter nevýrazný
Sklon panvy
zdvihnutá
zrazená
103
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
+0,39
Šírka panvy
úzka
široká
103
Šírka zadku
úzky
široký
+1,71
Z. konč. zboku
strmé
šabľovité
75
Z. konč. zboku
strmé
šabľovité -0,32
Uhol paznechtu
plochý
strmý
118
Z. konč. zozadu
zbiehavé
paralelné +2,10
Pätový kĺb
plný
suchý
94
Uhol paznechtu
plochý
strmý
+1,08
Z. konč. zozadu
zbiehavé
paralelné
106
Nohy skóre
nízke
vysoké
+1,59
Výška vemena
nízke
vysoký
111
Upn. pred. štvrtí
volné
pevné
+0,67
Závesný väz
nezreteľný
zreteľný
106
+0,56
Post. pr. ceckov
od seba
k sebe
77
Post. z. ceckov
od seba
k sebe
93
Upn. p. vemena
voľné
pevné
103
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
98
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
116
119
+0,03
nepríbuzná línia
výška vemena
uhol sponky
bielkoviny
Výška vemena
nízke
vysoké
Šírka vemena
úzke
široké
+1,15
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
+0,02
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
+0,92
Rozm. pr. ceckov
od seba
k sebe
+0,28
Rozm. z. ceckov
od seba
k sebe
+0,37
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
-1,02
outkrosová línia
1,15
+2,6
šírka vemena
produkčný život
+1662
130
79
+479
+11 lb / -0,02%
+27 lb / +0,04 %
+0,88
+1,47
+0,63
8%
3,03
2,6
2
Rámec
Syn známeho Francúzskeho plemenníka Marcel Red. Matkou Aquariusa je
Cocktail Andy, dcéra F Daana, ktorý je
u nás pomerne neznámy. Andy mala 5
teliat a na max. laktácii vyprodukovala 12 460 kg mlieka s % bielkovín 3,47.
Aquarius má dlhoveké dcéry stredného
rámca s dostatočnou kapacitou tela,
výbornou sponkou a vysokými, dobre
upnutými vemenami, ktoré produkujú
veľké množstvo mlieka s nízkym obsahom somatických buniek. Aquarius bol
na výstave AX 2012 súčasťou kolekcie
býkov SBS a.s. ocenených Zlatým kosákom.
S Storm
Storm
Pamona
Marathon
Preverený red holsteinský býk
z USA. Paxton-Red prináša nepríbuzný pôvod, jeho otcom je red
faktorový býk September Storm po
kanadskom Stormovi. Z otcovej strany prenáša na svoje dcéry výborne
utvárané končatiny so strmým
paznechtom. Jeho matka Pamona
nadojila na druhej laktácii za 305
dní 11615kg mlieka s obsahom tuku
4,1% a bielkovín 3,2%. Paxton-Red
u svojich dcér zlepšuje plodnosť a
produkčný život. Je to vyrovnaný
býk, ktorý zlepšuje rámec, utváranie
končatín a šírku vemena.
končatiny
PLEMENO RED HOLSTEIN
31
PAEDER RED
PRESLEY RED
D&D POT ARROW PAEDER-RED-ET,
NAR: 28. 6. 2009
HYLLTOP PRESLEY RED, NAR: 23. 2. 2008
Št. reg.: JRD-003
O:
OO:
M:
OM:
Arrow-Red
Jordan-Red
Pebbles
Potter
TPI:
Dcér:
Stád:
Mlieko kg:
Bielkoviny:
Tuk:
Typ:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
SB:
Prod. život:
-2
-1
0
1
Št. reg.: BS-057
O:
OO:
M:
OM:
+1903
0
0
+397
+22 lb / +0,04%
+18 lb / +0,02 %
+1,77
+1,44
+1,93
9%
2,71
4,6
TPI:
Dcér:
Stád:
Mlieko kg:
Bielkoviny:
Tuk:
Typ:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
SB:
Prod. život:
2
-2
-1
0
1
malý
veľký
+0,99
Rámec tela
malý
veľký
+1,95
Šírka hrudníka
úzky
široký
+1,06
Šírka hrudníka
úzky
široký
+1,72
Hĺbka tela
plytké
hlboké
+0,51
Hĺbka tela
plytké
hlboké
+1,62
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný
-0,70
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný
+1,20
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
+1,52
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
+0,54
Šírka zadku
úzky
široký
+0,83
Šírka zadku
úzky
široký
+2,16
Z. konč. zboku
strmé
šabľovité -2,39
Z. konč. zboku
strmé
šabľovité -0,06
Z. konč. zozadu
zbiehavé
paralelné +1,14
Z. konč. zozadu
zbiehavé
paralelné +1,72
Uhol paznechtu
plochý
strmý
Uhol paznechtu
plochý
strmý
+1,74
Nohy skóre
nízke
vysoké
+1,29
+1,67
Upn. pred. štvrtí
volné
pevné
+2,79
Výška vemena
nízke
vysoké
+1,89
Šírka vemena
úzke
široké
+1,82
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
+1,68
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
+2,24
Rozm. pr. ceckov
od seba
k sebe
+2,30
Rozm. z. ceckov
od seba
k sebe
+2,25
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
-0,70
Červený holsteinský býk s genomickým hodnotením. Paeder-Red má v
pôvode jedinečnú kombináciu býkov
Arrow-Red x Potter x Rudolph, je to býk
presne pre tých, čo hľadajú niečo nové.
Zlepšuje produkciu mlieka a súčasne
aj zložky. V type je veľmi vyrovnaný a
má výborné hodnoty pre končatiny aj
vemeno. Vyniká aj vo fitness znakoch,
má nízke somatické bunky a vysoký
produkčný život +4,6.
Nohy skóre
nízke
vysoké
Upn. pred. štvrtí
volné
pevné
+1,45
Výška vemena
nízke
vysoké
+0,84
Šírka vemena
úzke
široké
+0,74
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
-0,26
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
+0,68
Rozm. pr. ceckov
od seba
k sebe
+0,07
Rozm. z. ceckov
od seba
k sebe
-0,26
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
-1,90
genomický
býk
outkrosová línia
32
+1,93
1,44
vemeno
končatiny
PLEMENO RED HOLSTEIN
genomický býk
+0,15
+0,08
1,58
tuk
bielkoviny
končatiny
+1723
0
0
+241
+29 lb / +0,08%
+48 lb / +0,15 %
+1,57
+1,58
+0,59
7%
3,05
0,4
2
Rámec tela
+1,67
Dudoc Mr Burns
Markim Thunder
Lorka Salto Piata-Red-ET
Gen-I-Beq Salto
genomický
býk
genomický býk
Slávna minulosť, jasná budúcnosť týmto sloganom sa uvádza Presley
Red. Pochádza z jedinečnej maternálnej línie, ktorá ideálne dopĺňa
väčšinu dnešných krvných línii v
redoch. Rodina je známa svojou
vysokou produkciou s výbornými
zložkami a dlhovekosťou. 4 generácie matiek v rade získali spolu 8
cien za produkciu. Otcom Presley
Reda je red cariérový býk Mr. Burns
(Thunder x Storm), ktorý prináša
nové gény z čiernej populácie. Presley Red výrazne zvyšuje obsah zložiek v mlieku a koriguje končatiny.
Jeho dcéry sú rámcové, kapacitné s
korektne zauhlenými končatinami a
pevne upnutými vemenami. Teľatá
po Presley Redovi sa ľahko telia.
TOP 15 SIMENTÁLSKYCH BÝKOV Z PONUKY SBS, A.S. VYHODNOTENÝCH
NA BÁZU SRN A AT PODĽA VYBRANÝCH PLEMENNÝCH HODNÔT
RZG
FW
FIT
Mlieko kg
Bielkoviny kg
Bielkoviny %
WALDBRAND
142
VANADIN
143
RAU
129
RALMESBACH PS
+1329
WALDBRAND
+37
RUBINSTEIN
+0,14
VANADIN
142
RUBINSTEIN
122
WALDBRAND
128
HEROIN
+1085
HEROIN
+35
WALDBRAND
+0,12
RUMGO
138
DIADORA
121
RUMGO
127
EGON *TA
+1082
RALMESBACH PS
+34
MANGFALL
+0,08
ZAUBER
134
VAN DYCK
120
WALDHOER
125
WESLEY
+1077
RUMGO
+34
MELENAOS
+0,06
WESLEY
133
WESLEY
117
MELENAOS
122
RUMGO
+956
WESLEY
+33
VANAF
+0,04
RAU
133
SAMLAND
116
IDEALO
122
ZAUBER
+945
MELENAOS
+33
MALPEN
+0,03
MELENAOS
130
HAERTSFELD
114
ZAUBER
120
VALUTA
+925
MALPEN
+32
VAN HELSING
+0,03
RALMESBACH PS
129
EGON *TA
112
VANADIN
120
VANADIN
+921
VANAF
+32
POSS
+0,02
SAMLAND
126
VALUTA
112
MANGFALL
118
MALPEN
+836
ZAUBER
+31
RUMGO
+0,00
VALUTA
126
VANAF
111
VAN HELSING
114
MELENAOS
+818
VAN HELSING
+30
WALDHOER
+0,00
WALDHOER
125
WEIGL
110
RALMESBACH PS
114
VANAF
+814
VALUTA
+28
RAU
-0,01
VAN HELSING
124
WALDBRAND
109
WESLEY
112
VAN HELSING
+800
VANADIN
+27
IDEALO
-0,01
MALPEN
124
POSS
106
SAMLAND
111
WALDBRAND
+780
RAU
+25
WEIGL
-0,01
RUBINSTEIN
123
IDEALO
105
HAERTSFELD
110
SAMLAND
+775
SAMLAND
+24
ZAUBER
-0,02
HAERTSFELD
122
MANGFALL
105
EGON *TA
110
HAERTSFELD
+774
WEIGL
+23
HEROIN
-0,03
Prírastky
Končatiny
Vemeno
Telenie
Somatické bunky
Produkčný život
VANADIN
144
WALDBRAND
117
RAU
127
RUMGO
135
WALDHOER
123
VANADIN
144
DIADORA
128
ZAUBER
117
HEROIN
124
WALDHOER
131
RALMESBACH PS
119
DIADORA
128
VAN DYCK
118
VANADIN
116
SAMLAND
116
VALUTA
117
IDEALO
119
VAN DYCK
118
WALDBRAND
117
HEROIN
115
VANAF
116
WEIGL
116
RAU
119
WALDBRAND
117
SAMLAND
114
MANGFALL
113
EGON *TA
115
WALDBRAND
115
WALDBRAND
113
SAMLAND
114
RUBINSTEIN
114
POSS
110
VAN HELSING
114
EGON *TA
114
RUMGO
112
RUBINSTEIN
114
HAERTSFELD
113
WEIGL
109
MELENAOS
112
SAMLAND
112
SAMLAND
112
HAERTSFELD
113
WESLEY
112
RALMESBACH PS
108
VANADIN
111
VAN DYCK
110
MANGFALL
112
WESLEY
112
RAU
111
HAERTSFELD
107
HAERTSFELD
111
RALMESBACH PS
110
WESLEY
111
RAU
111
RUMGO
111
VAN HELSING
107
VALUTA
111
HAERTSFELD
109
ZAUBER
111
RUMGO
111
VANAF
111
RUMGO
105
ZAUBER
110
IDEALO
109
POSS
107
VANAF
111
POSS
110
MALPEN
105
WALDHOER
110
HEROIN
108
MELENAOS
107
POSS
110
VALUTA
110
SAMLAND
104
WALDBRAND
109
VAN HELSING
107
HAERTSFELD
105
VALUTA
110
IDEALO
108
WILLIAM
103
MALPEN
108
POSS
107
VANADIN
105
IDEALO
108
MANGFALL
107
EGON *TA
103
DIADORA
108
MALPEN
105
VANAF
102
MANGFALL
107
33
SAMLAND
HAERTSFELD
NAR: 23. 4. 2005
Št. reg.: STG-008
O:
Sampres
OO: Samurai
NAR: 11. 8. 2005
Št. reg.: HUC-002
O:
Hulock
OO: Hucki
M: Olanda
OM: Malhax
GZW:
+126
FW: 116
R:
86%
Mlieko kg: +775
Bielkoviny: +24 kg / -0,04%
Tuk:
+14 kg / -0,23 %
RaM:
103
Osvalenie: 96
Končatiny: 104
Vemeno:
116
Telenie:
112
Dojiteľnosť: 117
SB:
112
Prod. život: 109
Prírastky: 114
Mäso trieda: 107
80
90
100
110
GZW:
+122
FW: 114
R:
88%
Mlieko kg: +774
Bielkoviny: +19 kg / -0,10%
Tuk:
+21 kg / -0,14 %
RaM:
110
Osvalenie: 107
Končatiny: 107
Vemeno:
111
Telenie:
109
Dojiteľnosť: 93
SB:
105
Prod. život: 98
Prírastky: 113
Mäso trieda: 108
120
80
90
100
110
120
Rámec
103
Rámec
110
Osvalenie
96
Osvalenie
107
Končatiny
104
Končatiny
107
Vemeno
116
Vemeno
veľká
109
Výška v krížoch
Výška v krížoch
malá
111
malá
112
veľká
Dĺžka panvy
krátka
dlhá
111
Dĺžka panvy
krátka
dlhá
113
Šírka panvy
úzka
široká
94
Šírka panvy
úzka
široká
109
Hĺbka tela
plytké
hlboké
98
Hĺbka tela
plytké
hlboké
108
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
78
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
115
Postoj zad. konč. strmý
šabľovitý
92
Postoj zad. konč. strmý
šabľovitý
88
Vyjadr. pät. kĺbu
plný
suchý
95
Vyjadr. pät. kĺbu
plný
suchý
91
Sponka
mäkká
strmá
111
Sponka
mäkká
strmá
105
Paznecht
nízky
vysoký
111
Paznecht
nízky
vysoký
113
P. štvrte - dĺžka
krátke
dlhé
102
P. štvrte - dĺžka
krátke
dlhé
109
Z. štvrte - dĺžka
krátke
Z. štvrte - dĺžka
krátke
dlhé
104
P. štvrte - upnutie voľné
pevné
106
Závesný väz
nezreteľný
zreteľný
113
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
113
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
97
Hrúbka ceckov
tenké
hrubé
92
Post. pr. ceckov
od seba
k sebe
114
Post. zad. ceckov od seba
k sebe
115
Čistota vemena
čisté
110
pacecky
Produkcia dcér
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
32 (2. laktácia)
7656
3,86
295
3,51
269
Samland má rodokmeň nabitý známymi menami. Je synom Samprasa, ktorý bol v zahraničí využívaný ako otec
býkov, rovnako ako jeho otec Samurai
a otec matky Malhax. Matka Olanda
nadojila na 2. laktácii 11579kg mlieka s obsahom tuku 3,98% a bielkovín
3.45%. Samlamd je býk s vyrovnanými
plemennými hodnotami pre mlieko a
mäso, za ktorými nezaostávajú ani výborne hodnotené znaky zdravia, najmä
dlhovekosť, dojiteľnosť, ľahké telenie
a obsah somatických buniek. Samlandove dcéry majú požadovaný telesný
rámec, strmé končatiny s vysokým
paznechtom a vynikajúco utvárané vemená.
dlhé
102
P. štvrte - upnutie voľné
pevné
115
Závesný väz
nezreteľný
zreteľný
89
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
109
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
97
Hrúbka ceckov
tenké
hrubé
99
Post. pr. ceckov
od seba
k sebe
108
Post. zad. ceckov od seba
k sebe
105
Čistota vemena
čisté
98
pacecky
Produkcia dcér
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
32 (2. laktácia)
7208
4,00
288
3,47
250
114
34
116
114
112
vemeno
prírastky
telenie
PLEMENO SIMENTÁL
M: Heline
OM: Lotarry
113
109
113
115
hĺbka vemena
telenie
prírastky
upnutie vemena
FW
Haertsfeld je syn menej používaného býka Hulock a jeho matka
Heline je po populárnom Lotarrym.
Heline bola dlhoveká krava, mala 8
teliat a v priemere nadojila 7450kg
mlieka s obsahom tuku 4,41% a
3,71% bielkovín. Haertsfeld je typickým predstaviteľom kombinovaného úžitkového typu s vyrovnanými
hodnotami pre produkciu mlieka a
mäsa ako aj znakmi zdravia. Jeho
dcéry majú vyšší telesný rámec
s veľkou kapacitou, priestrannou
panvou, ideálne tvarovanými končatinami a vysokými paznechtami.
Vemená sú plytké a dlhé, vpredu
pevne upnuté s optimálnym postavením ceckov.
VAN HELSING
HEROIN
NAR: 16. 6. 2007
NAR: 13. 10. 2006
O:
Vanstein
OO: Randy
M: Loretta
OM: Ringo
O:
Herich
OO: Heron
GZW:
+124
FW: 97
R:
79%
Mlieko kg: +800
Bielkoviny: +30 kg / +0,03%
Tuk:
+25 kg / -0,10 %
RaM:
96
Osvalenie: 95
Končatiny: 107
Vemeno:
114
Telenie:
107
Dojiteľnosť: 96
SB:
93
Prod. život: 113
Prírastky: 98
Mäso trieda: 95
80
90
100
110
GZW:
+120
FW: 88
R:
87%
Mlieko kg: +1085
Bielkoviny: +35 kg / -0,03%
Tuk:
+18 kg / -0,33 %
RaM:
98
Osvalenie: 77
Končatiny: 115
Vemeno:
124
Telenie:
108
Dojiteľnosť: 119
SB:
99
Prod. život: 110
Prírastky: 86
Mäso trieda: 96
120
80
90
100
110
120
Rámec
96
Rámec
Osvalenie
95
Osvalenie
77
Končatiny
107
Končatiny
115
114
Vemeno
veľká
97
Výška v krížoch
Vemeno
Výška v krížoch
malá
98
124
malá
veľká
102
Dĺžka panvy
krátka
dlhá
103
Dĺžka panvy
krátka
dlhá
100
Šírka panvy
úzka
široká
83
Šírka panvy
úzka
široká
92
Hĺbka tela
plytké
hlboké
95
Hĺbka tela
plytké
hlboké
90
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
105
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
93
šabľovitý
95
šabľovitý
97
Postoj zad. konč. strmý
Vyjadr. pät. kĺbu
plný
suchý
106
Sponka
mäkká
strmá
102
Paznecht
nízky
vysoký
103
P. štvrte - dĺžka
krátke
dlhé
102
Z. štvrte - dĺžka
krátke
dlhé
103
pevné
100
P. štvrte - upnutie voľné
Závesný väz
nezreteľný
zreteľný
113
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
107
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
101
Hrúbka ceckov
tenké
hrubé
109
Post. pr. ceckov
od seba
k sebe
104
Post. zad. ceckov od seba
k sebe
128
Čistota vemena
čisté
104
pacecky
Produkcia dcér
19 (100 dňová laktácia)
Van Helsingova matka Loretta bola
dlhoveká krava, ktorá mala 8 teliat a
na 4. laktácii nadojila 15176kg mlieka
s obsahom 3,60% tuku a 3,37% bielkovín. Otcom je známy býk Vanstein.
Van Helsing zlepšuje obsah bielkovín v
mlieku a produkčný život svojich dcér a
teľatá sa po ňom ľahko telia. Jeho dcéry chodia na korektných končatinách
a majú plytké vemená so zreteľným
závesným väzom. Býk je preverený na
dobrú vlastnú plodnosť.
Postoj zad. konč. strmý
Vyjadr. pät. kĺbu
plný
suchý
120
Sponka
mäkká
strmá
104
Paznecht
nízky
vysoký
106
P. štvrte - dĺžka
krátke
dlhé
114
Z. štvrte - dĺžka
krátke
dlhé
114
pevné
107
P. štvrte - upnutie voľné
Závesný väz
nezreteľný
zreteľný
106
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
113
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
91
Hrúbka ceckov
tenké
hrubé
104
Post. pr. ceckov
119
od seba
k sebe
Post. zad. ceckov od seba
k sebe
112
Čistota vemena
čisté
109
pacecky
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
Produkcia dcér
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
2601
4,15
108
3,44
89
34 (1. laktácia)
7046
4,03
284
3,46
244
+0,03
114
113
124
115
108
bielkoviny
vemeno
produkčný život
vemeno
končatiny
ľahké telenie
ľahké telenie
M: Mina
OM: Wastl
kg mlieka
Heroin je z kombinácie Herich x
Wastl. Jeho matka Mina nadojila
na maximálnej 3. laktácii 12073kg
mlieka s obsahom tuku 4.13% a
3.62% bielkovín. Heroin je výrazný
produkčný býk (+1085kg mlieka) a
i napriek vysokej produkcii má vynikajúco hodnotené vemeno (124).
Jeho dcéry majú priemerný rámec,
korektné končatiny, kapacitné vemená s výrazným závesným väzom,
z ktorých ochotne spúšťajú mlieko.
Teľatá po Heroinovi sa ľahko telia.
PLEMENO SIMENTÁL
35
WALDBRAND
VANADIN
NAR: 21. 4. 2006
NAR: 22. 7. 2003
Št. reg.: HW-036
O:
Winipeg
OO: Wespe
M: Salon
OM: Malefiz
O:
Vanstein
OO: Randy
GZW:
+142
FW: 109
R:
89%
Mlieko kg: +780
Bielkoviny: +37 kg / +0,12%
Tuk:
+37 kg / +0,06 %
RaM:
121
Osvalenie: 105
Končatiny: 117
Vemeno:
109
Telenie:
115
Dojiteľnosť: 118
SB:
113
Prod. život: 120
Prírastky: 117
Mäso trieda: 101
80
90
100
110
GZW:
+142
FW: 143
R:
85%
Mlieko kg: +921
Bielkoviny: +27 kg / -0,06%
Tuk:
+31 kg / -0,10 %
RaM:
116
Osvalenie: 119
Končatiny: 116
Vemeno:
111
Telenie:
99
Dojiteľnosť: 99
SB:
105
Prod. život: 121
Prírastky: 144
Mäso trieda: 125
120
80
90
100
110
120
Rámec
121
Rámec
Osvalenie
105
Osvalenie
119
Končatiny
117
Končatiny
116
Výška v krížoch
malá
116
109
Vemeno
veľká
119
Výška v krížoch
Vemeno
111
malá
116
veľká
Dĺžka panvy
krátka
dlhá
123
Dĺžka panvy
krátka
dlhá
119
Šírka panvy
úzka
široká
118
Šírka panvy
úzka
široká
120
Hĺbka tela
plytké
hlboké
120
Hĺbka tela
plytké
hlboké
109
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
102
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
87
Postoj zad. konč. strmý
Vyjadr. pät. kĺbu
plný
Sponka
mäkká
Paznecht
nízky
P. štvrte - dĺžka
krátke
Z. štvrte - dĺžka
krátke
P. štvrte - upnutie voľné
Závesný väz
nezreteľný
Hĺbka vemena
hlboké
Dĺžka ceckov
krátke
Hrúbka ceckov
tenké
Post. pr. ceckov
od seba
Post. zad. ceckov od seba
Čistota vemena
pacecky
Produkcia dcér
mlieko kg
%T
kg T
%B
118 (1. laktácia)
7037
4,24
298
3,54
128
fitness
36
115
+0,12 %
telenie
bielkoviny
PLEMENO SIMENTÁL
Býk WALDBRAND spolu so svojím otšabľovitý
97
com Winipegom neúnavne bojujú o
suchý
105
pozicie na vrchole rebríčka GZW. Walstrmá
104
dbrand sa v augustovom hodnotení
vysoký
107
umiestnil na 4. mieste. Je intenzívne
dlhé
90
využívaný ako otec býkov, v súčnasnosti
dlhé
110
má už 13 synov so zverejnenými genopevné
109
mickými hodnotami. Matka Salon je
zreteľný
90
plytké
106
dlhoveká krava, ktorá na maximálnej
dlhé
93
2. laktácii nadojila 10 804kg mlieka s
hrubé
92
obsahom tuku 4,22% a 3,51% bielkok sebe
114
vín. Popri vysokej plemennej hodnote
k sebe
110
pre mlieko +780kg, majú jeho dcéry
čisté
103
výrazne vyšší obsah bielkovín (+0,12%),
prežívajú dlhšie v stádach a mimoriakg B
249
dne ľahko sa doja. WALDBRANDove
dcéry sú vyššieho telesného rámca s extrémnou kapacitou tela, majú korektné
končatiny a plytké vemená s optimálne
postavenými ceckami. Teľatá po Waldoutkrosový pôvod brandovi sa ľahko telia.
M: Lolita
OM: Engadin
Postoj zad. konč. strmý
šabľovitý
87
Vyjadr. pät. kĺbu
plný
suchý
95
Sponka
mäkká
strmá
107
Paznecht
nízky
vysoký
123
P. štvrte - dĺžka
krátke
dlhé
109
Z. štvrte - dĺžka
krátke
dlhé
112
P. štvrte - upnutie voľné
pevné
112
Závesný väz
nezreteľný
zreteľný
94
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
102
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
97
Hrúbka ceckov
tenké
hrubé
105
Post. pr. ceckov
od seba
k sebe
107
Post. zad. ceckov od seba
k sebe
113
Čistota vemena
čisté
111
pacecky
Produkcia dcér
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
5 (1. laktácia)
6096
4,24
258
3,44
210
TOP 5
1
143
2
3
GZW
FW
116
121
končatiny
produkčný život
Vanadin je býk na piatom mieste aktuálneho rebríčka SRN/AT s
GZW 143. V pôvode má osvedčeného Vanadina na Engadina. Matka
Lolita mala 5 teliat a na maximálnej laktácii nadojila 13031kg mlieka s obsahom tuku 4.37% a 3.40%
bielkovín. Vanadin ponúka výbornú
produkciu mlieka a extrémne vysoké prírastky aj výbornú kvalitu
mäsa. Jeho dcéry sú rámcové, osvalené, kapacitné so strmými končatinami a dobrými vemenami. Majú
nižší obsah somatických buniek v
mlieku a výrazne dlhší produkčný
život.
RUMGO
WALDHOER
NAR: 16. 12. 2002
Št. reg.:
reg.
g : RAO
RAO-033
033
O:
Rumba
OO: Ralbo
NAR: 10. 4. 2006
Št. reg.: HW-035
M: Linda
OM: Stego
O: Winnipeg
OO: Wespe
GZW:
+138
FW: 104
R:
97%
Mlieko kg: +956
Bielkoviny: +34 kg / 0,00%
Tuk:
+31 kg / -0,10 %
RaM:
105
Osvalenie: 94
Končatiny: 105
Vemeno:
104
Telenie:
135
Dojiteľnosť: 110
SB:
112
Prod. život: 119
Prírastky: 111
Mäso trieda: 97
80
90
100
110
GZW:
+125
FW: 98
R:
88%
Mlieko kg: +582
Bielkoviny: +21 kg / 0,00%
Tuk:
+17 kg / -0,09 %
RaM:
102
Osvalenie: 99
Končatiny: 103
Vemeno:
110
Telenie:
131
Dojiteľnosť: 105
SB:
123
Prod. život: 109
Prírastky: 98
Mäso trieda: 89
120
80
90
100
110
120
Rámec
105
Rámec
105
Osvalenie
94
Osvalenie
98
Končatiny
105
Končatiny
103
Vemeno
104
Vemeno
105
Výška v krížoch
Výška v krížoch
malá
veľká
veľká
106
krátka
dlhá
110
Dĺžka panvy
krátka
dlhá
100
Šírka panvy
úzka
široká
100
Šírka panvy
úzka
široká
92
Hĺbka tela
plytké
hlboké
113
Hĺbka tela
plytké
hlboké
99
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
103
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
109
Postoj zad. konč. strmý
šabľovitý
86
Vyjadr. pät. kĺbu
plný
suchý
86
Sponka
mäkká
strmá
101
Paznecht
nízky
vysoký
105
P. štvrte - dĺžka
krátke
dlhé
106
Z. štvrte - dĺžka
krátke
dlhé
108
Postoj zad. konč. strmý
šabľovitý
107
Vyjadr. pät. kĺbu
plný
suchý
108
Sponka
mäkká
strmá
100
Paznecht
nízky
vysoký
104
P. štvrte - dĺžka
krátke
dlhé
121
Z. štvrte - dĺžka
krátke
dlhé
101
P. štvrte - upnutie voľné
pevné
97
Závesný väz
zreteľný
93
nezreteľný
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
93
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
92
Hrúbka ceckov
tenké
hrubé
119
Post. pr. ceckov
od seba
k sebe
127
Post. zad. ceckov od seba
k sebe
112
Čistota vemena
čisté
109
pacecky
Produkcia dcér
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
75 (3. laktácia)
7956
4,22
336
3,45
274
Pri kombinácii Winnipeg x Ralpon
sa vsadilo na nepríbuznosť línie a
na výborné znaky zdravia u predkov. Waldhoerova matka Sonja bola
dlhoveká krava, ktorá v priemere
nadojila 10014kg mlieka s obsahom
tuku 3,84% a 3,46% bielkovín.
Jeho dcéry majú požadovaný telesný rámec, strmé končatiny s dobre
utváraným paznechtom a kapacitnými pevne upnutými vemenami.
Obzvlášť vynikajú v znakoch zdravia,
majú výnimočne nízky obsah somatických buniek v mlieku a veľmi
ľahké pôrody.
110
malá
Dĺžka panvy
Rumgo sa v aktuálnom hodnotení
podľa GZW dostal na 7. miesto a túto
pozíciu na špičke si udržuje už viacero
hodnotení. Jeho dcéry sú dlhoveké,
stredného telesného rámca s výbornou kapacitou, suchými končatinami
a ideálne sklonenou panvou. V chove
oceníte výnimočné hodnoty znakov
zdravia, ako je dlhovekosť, počet somatických buniek, dojiteľnosť, ale hlavne
index telenia, ktorý je extrémne vysoký (135), čo garantuje bezproblémové
telenie. Rumgo zdedil svoju dlhovekosť
po matke Linde, ktorá na 9 laktáciách
nadojila v priemere 10 380 kg mlieka s
vysokým obsahom zložiek (tuk 4,31%,
proteíny 3,50%).
M: Sonja
OM: Ralpon
P. štvrte - upnutie voľné
pevné
112
Závesný väz
zreteľný
104
nezreteľný
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
99
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
91
Hrúbka ceckov
tenké
hrubé
91
Post. pr. ceckov
od seba
k sebe
103
Post. zad. ceckov od seba
k sebe
103
Čistota vemena
čisté
108
pacecky
Produkcia dcér
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
88 (1. laktácia)
6367
3,99
254
3,45
218
123
kg mlieka
111
135
prírastky
ľahké telenie
119
131
+2 %
112
produkčný život
ľahké telenie
plodnosť
upnutie vemena
somatické bunky
PLEMENO SIMENTÁL
37
RAU
MELENAOS
NAR: 23. 1. 2002
Št. reg.: RAO-023
O:
Rumba
OO: Ralbo
NAR: 15. 3. 2007
M: Irina
OM: Malf
O:
Martl DE
OO: Malf
GZW:
+133
FW: 104
R:
99%
Mlieko kg: +754
Bielkoviny: +25 kg / -0,01%
Tuk:
+16 kg / -0,20 %
RaM:
105
Osvalenie: 107
Končatiny: 96
Vemeno:
127
Telenie:
95
Dojiteľnosť: 102
SB:
119
Prod. život: 125
Prírastky: 111
Mäso trieda: 101
80
90
100
110
GZW:
+130
FW: 93
R:
84%
Mlieko kg: +818
Bielkoviny: +33 kg / +0,06%
Tuk:
+27 kg / -0,09 %
RaM:
117
Osvalenie: 95
Končatiny: 91
Vemeno:
112
Telenie:
101
Dojiteľnosť: 100
SB:
107
Prod. život: 120
Prírastky: 103
Mäso trieda: 86
120
80
90
100
110
120
Rámec
105
Rámec
Osvalenie
107
Osvalenie
97
Končatiny
96
Končatiny
104
117
127
Vemeno
Výška v krížoch
malá
veľká
103
Výška v krížoch
malá
veľká
Dĺžka panvy
krátka
dlhá
104
Dĺžka panvy
krátka
dlhá
115
Šírka panvy
úzka
široká
107
Šírka panvy
úzka
široká
110
Hĺbka tela
plytké
hlboké
111
Hĺbka tela
plytké
hlboké
119
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
98
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
103
šabľovitý
98
šabľovitý
94
83
Vemeno
Postoj zad. konč. strmý
Vyjadr. pät. kĺbu
plný
suchý
92
Sponka
mäkká
strmá
94
Paznecht
nízky
vysoký
93
P. štvrte - dĺžka
krátke
dlhé
106
Z. štvrte - dĺžka
krátke
dlhé
112
P. štvrte - upnutie voľné
pevné
109
Závesný väz
nezreteľný
zreteľný
122
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
115
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
91
Hrúbka ceckov
tenké
hrubé
95
Post. pr. ceckov
od seba
k sebe
112
Post. zad. ceckov od seba
k sebe
110
Čistota vemena
čisté
103
pacecky
Produkcia dcér
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
58 (3. laktácia)
7624
4,11
313
3,47
265
129
fitness
38
111
127
prírastky
vemeno
PLEMENO SIMENTÁL
122
závesný väz
Rau je v Rakúsku kvôli opätovne potvrdzovaným kvalitám fitnes znakov a
utváraniu vemena mimoriadne obľúbený a využívaný býk. Po presune na našu
inseminačnú stanicu v Lužiankach sa
výrazne zlepšila kvalita a zmrazovateľnosť spermy a takmer všetka produkcia
ide na spätný vývoz do Rakúska.
Rauova matka Irina mala 5 teliat a v
priemere vyprodukovala za laktáciu
9552 kg mlieka s obsahom 4,34% tuku
a 3,29% bielkovín. Dcéry majú priemerný rámec, s fenomenálnymi vemenami, ktoré sú ich najväčšou prednosťou.
Mimoriadne vysoko je hodnotený
najmä závesný väz a postavenie ceckov.
Rauove dcéry vynikajú v produkčnom
živote a majú nízky obsah somatických
buniek v mlieku. Čitateľmi rakúskeho
farrmárskeho časopisu bol Rau zvolený
za býka roku.
M: Brause
OM: Rau
116
Postoj zad. konč. strmý
117
Vyjadr. pät. kĺbu
plný
suchý
Sponka
mäkká
strmá
90
Paznecht
nízky
vysoký
109
P. štvrte - dĺžka
krátke
dlhé
106
Z. štvrte - dĺžka
krátke
dlhé
116
P. štvrte - upnutie voľné
pevné
117
Závesný väz
nezreteľný
zreteľný
91
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
101
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
101
Hrúbka ceckov
tenké
hrubé
102
Post. pr. ceckov
121
od seba
k sebe
Post. zad. ceckov od seba
k sebe
99
Čistota vemena
čisté
104
pacecky
+0,06 %
120
+2%
produkčný život
plodnosť
112
bielkoviny
vemeno
Melenaos je býk s vysoko hodnotenou mliečnou úžitkovosťou (123)
a fitness znakmi (122). Pochádza z
kombinácie Martl x Rau. Jeho matka Brause, výborná Rauova dcéra,
bola vysokoprodukčný krava, ktorá
na max. laktácii nadojila 14034kg
mlieka 4.69% tuku a 3.25% bielkovín. Na Melenaosovi Vás zaujme
vysoký obsah bielkovín, skvelý produkčný život, nízky obsah somatických buniek a výborne hodnotené
vemeno, kapacitné a veľmi dobre
upnuté. Býk je preverený na výbornú vlastnú plodnosť.
ZAUBER
WESLEY
NAR: 18. 8. 2006
Št. reg.: ZAX-010
O:
Zahner
OO: Zahn
NAR: 16. 4. 2006
Št. reg.: HW-037
M: Gracia
OM: Randy
O: Winnipeg
OO: Wespe
GZW:
+134
FW: 102
R:
92%
Mlieko kg: +945
Bielkoviny: +31 kg / -0,02%
Tuk:
+60 kg / +0,26 %
RaM:
96
Osvalenie: 88
Končatiny: 117
Vemeno:
110
Telenie:
102
Dojiteľnosť: 108
SB:
111
Prod. život: 112
Prírastky: 101
Mäso trieda: 102
80
90
100
110
GZW:
+133
FW: 117
R:
86%
Mlieko kg: +1077
Bielkoviny: +33 kg / -0,06%
Tuk:
+31 kg / -0,16 %
RaM:
97
Osvalenie: 121
Končatiny: 93
Vemeno:
96
Telenie:
104
Dojiteľnosť: 116
SB:
111
Prod. život: 98
Prírastky: 112
Mäso trieda: 116
120
80
90
100
110
120
Rámec
96
Rámec
97
Osvalenie
88
Osvalenie
121
Končatiny
117
Končatiny
93
Vemeno
110
Vemeno
malá
veľká
97
Výška v krížoch
malá
veľká
97
Dĺžka panvy
krátka
dlhá
97
Dĺžka panvy
krátka
dlhá
100
Šírka panvy
úzka
široká
92
Šírka panvy
úzka
široká
96
Hĺbka tela
plytké
hlboké
96
Hĺbka tela
plytké
hlboké
102
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
107
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
98
šabľovitý
99
šabľovitý
119
Vyjadr. pät. kĺbu
plný
suchý
117
Sponka
mäkká
strmá
108
Paznecht
nízky
vysoký
105
P. štvrte - dĺžka
krátke
dlhé
108
Z. štvrte - dĺžka
krátke
dlhé
120
P. štvrte - upnutie voľné
pevné
95
Závesný väz
nezreteľný
zreteľný
104
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
97
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
101
Hrúbka ceckov
tenké
hrubé
106
Post. pr. ceckov
od seba
k sebe
108
Post. zad. ceckov od seba
k sebe
112
Čistota vemena
čisté
104
Produkcia dcér
136 (1. laktácia)
pacecky
Zauber znamená mágia, kúzlo. Možno preto tento býk kúzelne zvyšuje
svoje PH s narastajúcim počtom dcér.
Má veľmi dobrú produkciu mlieka
s extrémne vysokým obsahom tuku
v kombinácii s výbornými končatinami a vemenom čo ho predurčuje stať
sa populárnym aj u našich chovateľov.
Veľmi dobre má hodnotené aj znaky
zdravia. Zauberova matka Gracia mala
8 teliat, na maximálnej laktácii nadojila 13238kg s obsahom 4.40% tuku a
3.27% bielkovín.
Postoj zad. konč. strmý
Vyjadr. pät. kĺbu
plný
suchý
87
Sponka
mäkká
strmá
100
Paznecht
nízky
vysoký
100
P. štvrte - dĺžka
krátke
dlhé
98
Z. štvrte - dĺžka
krátke
dlhé
104
P. štvrte - upnutie voľné
pevné
102
Závesný väz
nezreteľný
zreteľný
93
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
94
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
93
Hrúbka ceckov
tenké
hrubé
100
Post. pr. ceckov
98
od seba
k sebe
Post. zad. ceckov od seba
k sebe
91
Čistota vemena
čisté
112
pacecky
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
Produkcia dcér
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
6876
4,34
298
3,45
237
46 (1. laktácia)
6894
3,94
271
3,38
233
120
117
112
+0,26
končatiny
produkčný život
tuk
V aktuálnom hodnotení podľa RZG
(8/2012) sa WESLEY umiestnil na
21. mieste. Toto umiestnenie získal
vďaka vysokej plemennej hodnote pre produkciu mlieka +1077kg,
produkcii tuku (+31kg) a bielkovín
(+33kg). Jeho matka Melina pochádza zo staršej krvnej línie HAXON a
v kombinácii s Winnipegom predstavuje nepríbuznú líniu. Dcéry sú
menšieho telesného rámca s vynikajúcim osvalením, ktoré sa potvrdzuje zatriedením jatočného tela u
potomstva (116). Wesley vyniká vo
fitness znakoch, najmä v perzistencii laktácie, dojiteľnosťou a nízkym
obsahom somatických buniek v
mlieku.
96
Výška v krížoch
Postoj zad. konč. strmý
M: Melina
OM: Haxzeus
133
126
GZW
perzistencia laktácie
121
FIT
kg mlieka
osvalenie
PLEMENO SIMENTÁL
39
VAN DYCK
EGON
NAR: 2. 9. 1996
Št. reg.: RAO-012
O:
Randy
OO: Ralbo
NAR: 3. 9. 2004
Št. reg.: EGE-014
M: Granada
OM: Report
O:
Engadin
OO: Egol
GZW:
+121
FW: 120
R:
99%
Mlieko kg: +684
Bielkoviny: +21 kg / -0,04%
Tuk:
+33 kg / +0,06 %
RaM:
105
Osvalenie: 102
Končatiny: 93
Vemeno:
100
Telenie:
110
Dojiteľnosť: 95
SB:
95
Prod. život: 101
Prírastky: 118
Mäso trieda: 114
80
90
100
110
GZW:
+121
FW: 112
R:
90%
Mlieko kg: +1082
Bielkoviny: +19 kg / -0,23%
Tuk:
+16 kg / -0,35 %
RaM:
95
Osvalenie: 104
Končatiny: 103
Vemeno:
115
Telenie:
114
Dojiteľnosť: 96
SB:
97
Prod. život: 110
Prírastky: 105
Mäso trieda: 115
120
80
90
100
110
120
Rámec
105
Rámec
95
Osvalenie
102
Osvalenie
104
Končatiny
93
Končatiny
103
Vemeno
100
Vemeno
115
Výška v krížoch
malá
veľká
103
Výška v krížoch
malá
veľká
96
Dĺžka panvy
krátka
dlhá
109
Dĺžka panvy
krátka
dlhá
100
Šírka panvy
úzka
široká
107
Šírka panvy
úzka
široká
87
Hĺbka tela
plytké
hlboké
109
Hĺbka tela
plytké
hlboké
99
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
95
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
106
šabľovitý
93
šabľovitý
109
Postoj zad. konč. strmý
Vyjadr. pät. kĺbu
plný
suchý
87
Sponka
mäkká
strmá
96
Paznecht
nízky
vysoký
98
P. štvrte - dĺžka
krátke
dlhé
107
Z. štvrte - dĺžka
krátke
dlhé
111
P. štvrte - upnutie voľné
pevné
107
Závesný väz
nezreteľný
zreteľný
106
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
93
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
89
Hrúbka ceckov
tenké
hrubé
103
Post. pr. ceckov
od seba
k sebe
114
Post. zad. ceckov od seba
k sebe
103
Čistota vemena
čisté
104
Produkcia dcér
275 (3. laktácia)
pacecky
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
7803
4,19
327
3,46
270
120
110
FW
40
vynikajúce prírastky
PLEMENO SIMENTÁL
telenie
+0,06
tuk
Van Dyck boll v rokoch 2005-2008 používaný ako otec býkov, v inseminácii
aktuálne pôsobí 9 jeho synov.Jeho otec
Randy dosiahol neuveriteľný úspech - v
inseminácii je zaradených 161 jeho synov. Matka Granada, Reportova dcéra
nadojila na 3. laktácii 10295 kg mlieka
s obsahom bielkovín 3,65%. Napriek
svojmu veku si Van Dyck stále udržiava svoje popredné miesto v slovenskej
topke aj v srdciach chovateľov.
Dcéry Van Dycka sú väčšieho telesného rámca, so širokou panvou, strmými
končatinami s hlbokým hrudníkom
a vynikajúcimi vemenami, ktoré sa
vyznačujú nadpriemerným upnutím
vpredu , výrazným závesným väzom a
ideálnym rozmiestnením ceckov.
U potomstva oceníte aj vynikajúci index
pre mäso 120.
M: Alma
OM: Hodach
Postoj zad. konč. strmý
Vyjadr. pät. kĺbu
plný
suchý
115
Sponka
mäkká
strmá
106
Paznecht
nízky
vysoký
108
P. štvrte - dĺžka
krátke
dlhé
123
Z. štvrte - dĺžka
krátke
dlhé
126
P. štvrte - upnutie voľné
pevné
111
Závesný väz
nezreteľný
zreteľný
89
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
99
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
97
Hrúbka ceckov
tenké
hrubé
98
Post. pr. ceckov
od seba
k sebe
104
Post. zad. ceckov od seba
k sebe
112
Čistota vemena
čisté
85
Produkcia dcér
13 (13. laktácia)
kg mlieko
pacecky
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
8281
4,12
341
3,37
279
114
115
+2%
ľahké telenie
vemeno
plodnosť
Syn u nás málo používaného býka
Engadin, ktorý v zahraničí pôsobil
ako otec býkov. Z Engadinových potomkov je hodnotený ako najlepší
podľa GZW. Spomedzi svojich polobratov má najvyššiu hodnotu pre
produkciu mlieka +1082kg. Dcéry
majú kapacitné, pevne upnuté
vemená s optimálnou dĺžkou, hrúbkou a rozmiestnením ceckov.
Potomstvo sa vyznačuje vynikajúcou výťažnosťou mäsa a vysokým
zatriedením jatočného tela. Egon
má veľmi ľahké telenie a predlžuje
produkčný život svojich dcér.
RALMESBACH
BARNUM
NAR: 4. 12. 2001
NAR: 5. 9. 2006
Št. reg.: RAM-001
O: Ramhorn PS
OO: Rambo
Št. reg.: HW-032
O: Winnipeg
OO: Wespe
M: Laura
OM: Malf
GZW:
+129
FW: 97
R:
99%
Mlieko kg: +1329
Bielkoviny: +34 kg / -0,15%
Tuk:
+32 kg / -0,27 %
RaM:
93
Osvalenie: 91
Končatiny: 108
Vemeno:
90
Telenie:
110
Dojiteľnosť: 108
SB:
119
Prod. život: 102
Prírastky: 97
Mäso trieda: 96
80
90
100
110
GZW:
+170
FW:
R:
80%
Mlieko kg: +899
Bielkoviny: +31 kg / -0,08%
Tuk:
+35 kg / +0,10 %
RaM:
115
Osvalenie: 111
Končatiny: 99
Vemeno:
119
Telenie:
86
Dojiteľnosť: 117
SB:
112
Prod. život: 109
Prírastky:
Mäso trieda:
120
80
Rámec
93
Osvalenie
91
Končatiny
108
Vemeno
90
Výška v krížoch
malá
veľká
95
Dĺžka panvy
krátka
dlhá
101
Šírka panvy
úzka
široká
82
Hĺbka tela
plytké
hlboké
90
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
98
šabľovitý
95
Postoj zad. konč. strmý
Vyjadr. pät. kĺbu
plný
suchý
101
Sponka
mäkká
strmá
116
Paznecht
nízky
vysoký
98
P. štvrte - dĺžka
krátke
dlhé
112
Z. štvrte - dĺžka
krátke
dlhé
114
pevné
91
P. štvrte - upnutie voľné
Ralmesbach je najvyššie postavený
bezrohý býk v TOP AT/DE 8/2012 s indexom GZW 129. Pri zaradení do testácie sa neočakávali vysoké hodnoty
produkčných znakov, no Ralmesbach
prekonal všetky očakávania.
Patrí medzi býkov s najvyššou PH
pre produkciu mlieka. Matka Laura,
Malfova dcéra, nadojila na 4. laktácii
10797 kg mlieka s obsahom 3,9% tuku
a 3,18% bielkovín. Jeho dcéry majú
priemerný telesný rámec s pevnými
končatinami, strmými sponkami a
kapacitnými vemenami. Sú veľmi vyhľadávané a cenené ako matky býkov.
90
100
110
120
Rámec
115
Osvalenie
111
Končatiny
99
Vemeno
119
Výška v krížoch
malá
veľká
116
Dĺžka panvy
krátka
dlhá
106
Šírka panvy
úzka
široká
106
Hĺbka tela
plytké
hlboké
105
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
78
šabľovitý
105
Postoj zad. konč. strmý
Vyjadr. pät. kĺbu
plný
suchý
Sponka
mäkká
strmá
Paznecht
nízky
vysoký
P. štvrte - dĺžka
krátke
dlhé
104
Z. štvrte - dĺžka
krátke
dlhé
106
P. štvrte - upnutie voľné
pevné
Závesný väz
nezreteľný
zreteľný
99
Závesný väz
nezreteľný
zreteľný
116
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
84
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
120
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
84
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
80
Hrúbka ceckov
tenké
hrubé
89
Hrúbka ceckov
tenké
hrubé
69
Post. pr. ceckov
od seba
k sebe
83
Post. pr. ceckov
od seba
k sebe
85
Post. zad. ceckov od seba
k sebe
87
Post. zad. ceckov od seba
k sebe
125
Čistota vemena
čisté
104
Čistota vemena
čisté
pacecky
pacecky
Produkcia dcér
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
Produkcia dcér
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
98 (3. laktácia)
7942
4,13
328
3,42
271
32 (2. laktácia)
7656
3,86
295
3,51
269
119
mlieko
somatické bunky
1
2
3
sponka
Barnum je čerstvo preverený býk
a vo svojej domovine si to namieril rovno na prvé miesto rebríčku
simentálskych býkov podľa ISU. Je
synom Winnipega, rovnako ako
napr. Waldbrand alebo Waldhoer.
Jeho matka Sainte na maximálnej
laktácii nadojila 10219kg mlieka s
obsahom 3,85% tuka a 3,57% bielkovín. Jeho dcéry majú mimoriadne
vysoko hodnotené vemeno aj pri vysokej produkcii mlieka. Sú rámcové
a kapacitné, výborne osvalené, ideálne predstaviteľky kombinovaného
úžitkového typu. Majú nižší obsah
somatických buniek a veľmi ľahko
spúšťajú mlieko.
TOP 1
116
+1329
M: Sainte
OM: Zeit
bezrohosť
Francúzska TOP
119
111
vemeno
osvalenie
kg mlieka
PLEMENO SIMENTÁL
41
VALUTA
IDEALO
NAR: 20. 7. 2006
Št. reg.: RAO-036
O:
Vanstein
OO: Randy
NAR: 20. 12. 2003
Št. reg.: RSS-006
M: Glore
OM: Hagoff
O:
Regio
OO: Renger
GZW:
+126
FW: 112
R:
84%
Mlieko kg: +925
Bielkoviny: +28 kg / -0,05%
Tuk:
+25 kg / -0,17 %
RaM:
89
Osvalenie: 108
Končatiny: 97
Vemeno:
111
Telenie:
117
Dojiteľnosť: 111
SB:
98
Prod. život: 105
Prírastky: 110
Mäso trieda: 113
80
90
100
110
80
89
Osvalenie
108
Končatiny
97
111
Vemeno
Výška v krížoch
GZW:
+118
FW: 105
R:
92%
Mlieko kg: +305
Bielkoviny: +10 kg / -0,01%
Tuk:
+4 kg / -0,11 %
RaM:
106
Osvalenie: 112
Končatiny: 102
Vemeno:
95
Telenie:
109
Dojiteľnosť: 88
SB:
119
Prod. život: 114
Prírastky: 108
Mäso trieda: 103
120
Rámec
malá
veľká
84
Dĺžka panvy
krátka
dlhá
90
Šírka panvy
úzka
široká
96
Hĺbka tela
plytké
hlboké
97
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
95
šabľovitý
104
Postoj zad. konč. strmý
Valuta je dobrým predstaviteľom kombinovaného typu, MW 120 a FW 112.
Jeho dcéry sú ľahko dojiteľné a ich laktácia je veľmi vyrovnaná. Sú menšieho
telesného rámca s korektne utváranými
končatinami a kapacitným vemenom s
výrazným závesným väzom a pevným
upnutím predných štvrtí. Teľatá po Valutovi sa ľahko telia.
90
100
110
120
106
Rámec
Osvalenie
112
Končatiny
102
95
Vemeno
Výška v krížoch
malá
106
veľká
Dĺžka panvy
krátka
dlhá
110
Šírka panvy
úzka
široká
104
Hĺbka tela
plytké
hlboké
111
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
107
šabľovitý
106
Postoj zad. konč. strmý
Vyjadr. pät. kĺbu
plný
suchý
103
Vyjadr. pät. kĺbu
plný
suchý
97
Sponka
mäkká
strmá
90
Sponka
mäkká
strmá
105
Paznecht
nízky
vysoký
99
Paznecht
nízky
vysoký
106
P. štvrte - dĺžka
krátke
dlhé
101
P. štvrte - dĺžka
krátke
dlhé
100
Z. štvrte - dĺžka
krátke
dlhé
109
Z. štvrte - dĺžka
krátke
dlhé
89
P. štvrte - upnutie voľné
pevné
100
P. štvrte - upnutie voľné
pevné
95
Závesný väz
nezreteľný
zreteľný
107
Závesný väz
nezreteľný
zreteľný
98
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
99
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
102
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
93
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
109
Hrúbka ceckov
tenké
hrubé
110
Hrúbka ceckov
tenké
hrubé
95
Post. pr. ceckov
od seba
k sebe
108
Post. pr. ceckov
od seba
k sebe
95
Post. zad. ceckov od seba
k sebe
113
Post. zad. ceckov od seba
k sebe
93
Čistota vemena
čisté
110
Čistota vemena
čisté
92
Produkcia dcér
40
pacecky
%T
kg T
%B
kg B
Produkcia dcér
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
6867
4,04
277
3,45
237
63 (3. laktácia)
7096
4,15
295
3,43
243
113
vemeno
42
pacecky
mlieko kg
111
122
114
117
zatriedenie mäsa
PLEMENO SIMENTÁL
telenie
outkrosová línia
M: Ladina
OM: Ralbo
produkčný život
112
FIT
osvalenie
ľahké telenie
Býk, ktorý bol testovaný aj na Slovensku je synom Regia. Jeho matka
Ladina mala 10 teliat a v priemere
nadojila 11 434kg mlieka s obsahom tuku 3,89% a 3,21% bielkovín.
Idealo sa vyznačuje vyrovnyným
pomerom mliekovej a mäsovej
úžitkovosti a vyniká znakmi zdravia.
Dcéry sú väčšieho telesného rámca
s dobrým osvalením, vysokou a strmou sponkou a plytšími vemenami. Teľatá po Idealovi sa ľahko telia, majú nízky obsah somatických
buniek v mlieku a v chove vydržia
dlho.
POSS
WEIGL
NAR: 7. 9. 2005
Št. reg.: PLI-002
O:
Poldi
OO: Postner
NAR: 17. 10. 2005
Št. reg.: HW-027
M: Hera
OM: Ress
O: Weiport
OO: Weinox
GZW:
+116
FW: 106
R:
91%
Mlieko kg: +448
Bielkoviny: +17 kg / +0,02%
Tuk:
+23 kg / +0,06 %
RaM:
124
Osvalenie: 96
Končatiny: 110
Vemeno:
102
Telenie:
107
Dojiteľnosť: 100
SB:
107
Prod. život: 101
Prírastky: 110
Mäso trieda: 97
80
90
100
110
80
124
Osvalenie
96
Končatiny
110
Vemeno
102
Výška v krížoch
GZW:
+119
FW: 110
R:
93%
Mlieko kg: +663
Bielkoviny: +23 kg / -0,01%
Tuk:
+4 kg / -0,31 %
RaM:
109
Osvalenie: 95
Končatiny: 109
Vemeno:
91
Telenie:
116
Dojiteľnosť: 111
SB:
87
Prod. život: 99
Prírastky: 106
Mäso trieda: 112
120
Rámec
malá
veľká
130
Dĺžka panvy
krátka
dlhá
126
Šírka panvy
úzka
široká
111
Hĺbka tela
plytké
hlboké
112
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
125
šabľovitý
103
Postoj zad. konč. strmý
Poss je býk preverovaný aj na Slovensku, už mu začínajú nabiehať prvé dcéry. Jeho otcom je Poldi, ktorý má v inseminácii 137 synov, z nich je Poss 5.
najlepší. Jeho matka Hera mala 10 teliat a na maximálnej 9. laktácii nadojila
10234kg mlieka s obsahom tuku 4.95%
a 3.29% bielkovín. Poss u svojich dcér
zlepšuje obsah zložiek v mlieku, znižuje
obsah somatických buniek a pozitívne
má hodnotené aj prírastky. Jeho dcéry sú rámcové, veľmi kapacitné, majú
výborne utvráranú sponku a plytké vemená. Teľatá po Possovi sa telia ľahko.
90
100
110
120
Rámec
109
Osvalenie
95
Končatiny
109
91
Vemeno
Výška v krížoch
malá
108
veľká
Dĺžka panvy
krátka
dlhá
113
Šírka panvy
úzka
široká
110
Hĺbka tela
plytké
hlboké
109
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
120
šabľovitý
109
Postoj zad. konč. strmý
Vyjadr. pät. kĺbu
plný
suchý
111
Sponka
mäkká
strmá
114
Paznecht
nízky
vysoký
111
P. štvrte - dĺžka
krátke
dlhé
105
Z. štvrte - dĺžka
krátke
dlhé
102
P. štvrte - upnutie voľné
pevné
98
P. štvrte - upnutie voľné
pevné
92
Závesný väz
zreteľný
81
Závesný väz
zreteľný
104
89
nezreteľný
Vyjadr. pät. kĺbu
plný
suchý
112
Sponka
mäkká
strmá
108
Paznecht
nízky
vysoký
113
P. štvrte - dĺžka
krátke
dlhé
98
Z. štvrte - dĺžka
krátke
dlhé
107
nezreteľný
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
106
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
102
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
99
Hrúbka ceckov
tenké
hrubé
97
Hrúbka ceckov
tenké
hrubé
101
Post. pr. ceckov
88
od seba
k sebe
107
Post. pr. ceckov
od seba
k sebe
Post. zad. ceckov od seba
k sebe
88
Post. zad. ceckov od seba
k sebe
98
Čistota vemena
čisté
108
Čistota vemena
čisté
108
pacecky
M: Liebling
OM: Malf
pacecky
Produkcia dcér
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
Produkcia dcér
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
40 (2. laktácia)
7352
4,14
305
3,52
259
38 (2. laktácia)
7267
3,98
290
3,57
259
Weigl je najlepším Weiportovým
synom, ktorý má výsledky na dcérach. Určite má na tom zásluhu aj
jeho matka Liebling, Malfova dcéra,
ktorá na maximálnej laktácii nadojila 14224kg mlieka s obsahom tuku
4,21% a obsahom bielkovín 3,26%.
Weigl má veľmi ľahké telenie (116),
dobre hodnotenú dojiteľnosť aj
perzistenciu laktácie. Jeho dcéry sú
rámcové, hlboké zvieratá so zrazenou panvou a suchými končatinami
so strmou sponkou.
114
plusové zložky
107
124
ľahké telenie
rámec
sponka
116
109
111
ľahké telenie
končatiny
dojiteľnosť
PLEMENO SIMENTÁL
43
DIADORA
MALPEN
NAR: 16. 12. 2002
Št. reg.: DIK-008
O:
Dionis
OO: Didi
NAR: 6. 12. 2001
Št. reg.: MAF-019
M: Serenade
OM: Malf
O:
Malhax
OO: Malf
GZW:
+119
FW: 121
R:
91%
Mlieko kg: +766
Bielkoviny: +13 kg / -0,18%
Tuk:
0 kg / -0,40 %
RaM:
120
Osvalenie: 113
Končatiny: 101
Vemeno:
108
Telenie:
94
Dojiteľnosť: 109
SB:
85
Prod. život: 120
Prírastky: 128
Mäso trieda: 106
80
90
100
110
GZW:
+124
FW: 97
R:
98%
Mlieko kg: +836
Bielkoviny: +32 kg / +0,03%
Tuk:
+41 kg / +0,08 %
RaM:
111
Osvalenie: 84
Končatiny: 105
Vemeno:
108
Telenie:
105
Dojiteľnosť: 112
SB:
93
Prod. život: 105
Prírastky: 100
Mäso trieda: 83
120
80
90
100
110
120
Rámec
120
Rámec
Osvalenie
113
Osvalenie
84
Končatiny
101
Končatiny
105
111
108
Vemeno
Výška v krížoch
malá
veľká
126
Výška v krížoch
malá
veľká
Dĺžka panvy
krátka
dlhá
126
Dĺžka panvy
krátka
dlhá
113
Šírka panvy
úzka
široká
118
Šírka panvy
úzka
široká
109
Hĺbka tela
plytké
hlboké
109
Hĺbka tela
plytké
hlboké
105
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
108
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
104
šabľovitý
105
šabľovitý
84
Vemeno
Postoj zad. konč. strmý
Vyjadr. pät. kĺbu
plný
suchý
97
Sponka
mäkká
strmá
100
Paznecht
nízky
vysoký
119
P. štvrte - dĺžka
krátke
dlhé
100
Z. štvrte - dĺžka
krátke
dlhé
88
P. štvrte - upnutie voľné
pevné
93
Závesný väz
nezreteľný
zreteľný
115
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
117
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
105
Hrúbka ceckov
tenké
hrubé
102
Post. pr. ceckov
od seba
k sebe
104
Post. zad. ceckov od seba
k sebe
116
Čistota vemena
čisté
111
pacecky
Produkcia dcér
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
33 (3. laktácia)
8328
3,86
321
3,31
276
44
128
120
120
prírastky
produkčný život
rámec
PLEMENO SIMENTÁL
kapacita tela
Ide o jedinečného syna rakúskeho býka
DIONIS, ktorý u nás pôsobil pred pár
rokmi a evidujeme po ňom v kontrole
dedičnosti 1912 dcér s produkciou 5377
kg mlieka (jedna z najvyšších v TOP
Slovenska).
Matka Diadoru, Malfova dcéra Serenade bola dlhoveká krava , ktorá mala 8
teliat a na 8 laktáciaách uzavrela priemer 10011 kg mlieka s% tuku 4,35 a %
bielkovín 3,43.
Diadorove dcéry sú dlhoveké, s veľkým
telesným rámcom, širokou a zrazenou
panvou. Majú priemerné končatiny
s vysokým paznechtom, plytké vemená
so silným závesným väzom a dobre postavenými a tvarovanými ceckami. Jeho
potomkovia dosahujú veľmi dobré prírastky aj kvalitu mäsa.
M: Sauna
OM: Alpen Red
108
Postoj zad. konč. strmý
112
Vyjadr. pät. kĺbu
plný
suchý
84
Sponka
mäkká
strmá
107
Paznecht
nízky
vysoký
113
P. štvrte - dĺžka
krátke
dlhé
90
Z. štvrte - dĺžka
krátke
dlhé
108
P. štvrte - upnutie voľné
pevné
103
Závesný väz
nezreteľný
zreteľný
114
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
110
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
93
Hrúbka ceckov
tenké
hrubé
116
Post. pr. ceckov
od seba
k sebe
92
Post. zad. ceckov od seba
k sebe
113
Čistota vemena
čisté
106
pacecky
Produkcia dcér
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
88 (3. laktácia)
7856
4,29
337
3,44
270
plusové zložky
112
112
114
dojiteľnosť
rámec
závesný väz
Malpen má 24% podiel holsteinskej
krvi , čo sa odzrkadľuje na parametroch dojnosti jeho dcér. Produkuje
dcéry väčšieho rámca, s vynikajúcimi vemenami a veľmi dobrými
parametrami dojenia- dojiteľnosť,
perzistencia.
V rodokmeni nájdete skvelého
MALHAxa, legendu Rakúskej genetiky a dlhovekú matku Saunu, ktorá
na 4. laktácii nadojila ako 15 031
kg mlieka s obsahom tuku 4,12%
a 3,27% bielkovín. Jeho teľatá sa
rodia ľahko, je teda vhodný aj na
jalovice. Malpen výrazne predlžuje
produkčný život.
WALDFEUER
REUMUT
NAR: 5. 1. 2011
NAR: 11. 3. 2009
O: Waldbrand
OO: Winnipeg
Št. reg.: RAO-037
M: Dornrose
OM: Vanstein
O: Raufbold
OO: Raubling
GZW:
+139
FW: 111
R:
64%
Mlieko kg: +840
Bielkoviny: +30 kg / +0,01%
Tuk:
+33 kg / -0,03 %
RaM:
106
Osvalenie: 110
Končatiny: 119
Vemeno:
110
Telenie:
110
Dojiteľnosť: 110
SB:
106
Prod. život: 119
Prírastky: 120
Mäso trieda: 106
80
90
100
110
GZW:
+141
FW: 116
R:
68%
Mlieko kg: +1114
Bielkoviny: +37 kg / -0,02%
Tuk:
+43 kg / -0,04 %
RaM:
103
Osvalenie: 94
Končatiny: 108
Vemeno:
118
Telenie:
112
Dojiteľnosť: 109
SB:
113
Prod. život: 110
Prírastky: 113
Mäso trieda: 111
120
80
90
100
110
120
Rámec
106
Rámec
100
Osvalenie
110
Osvalenie
90
Končatiny
119
Končatiny
93
Vemeno
110
Vemeno
116
Výška v krížoch
malá
veľká
104
Výška v krížoch
malá
veľká
Dĺžka panvy
krátka
dlhá
107
Dĺžka panvy
krátka
dlhá
110
Šírka panvy
úzka
široká
113
Šírka panvy
úzka
široká
100
Hĺbka tela
plytké
hlboké
111
Hĺbka tela
plytké
hlboké
96
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
100
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
114
Postoj zad. konč. strmý
šabľovitý
101
Postoj zad. konč. strmý
šabľovitý
100
Vyjadr. pät. kĺbu
plný
suchý
112
Vyjadr. pät. kĺbu
plný
suchý
100
Sponka
mäkká
strmá
104
Sponka
mäkká
strmá
105
Paznecht
nízky
vysoký
102
Paznecht
nízky
vysoký
107
P. štvrte - dĺžka
krátke
dlhé
97
P. štvrte - dĺžka
krátke
dlhé
117
Z. štvrte - dĺžka
krátke
dlhé
105
Z. štvrte - dĺžka
krátke
dlhé
100
P. štvrte - upnutie voľné
pevné
102
Závesný väz
zreteľný
102
nezreteľný
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
103
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
88
Hrúbka ceckov
tenké
hrubé
91
Post. pr. ceckov
od seba
k sebe
112
Post. zad. ceckov od seba
k sebe
110
Čistota vemena
čisté
103
pacecky
Jeden z najlepších genomicky hodnotených synov stále mimoriadne žiadaného Waldbranda, ktorý je momentálne na 4. mieste v topke podľa GZW.
Po svojom otvovi rozhodne zdedil
výborné fitness znaky (ľahké telenie,
výborný produkčný život) a nezaostáva
ani v hodnotení exteriéru (končatiny
119, vemeno 110). Waldfeuerova matka Dornrose nadojila na maximálnej
3. laktácii 12 190kg mlieka s obsahom
zložiek 4,36% tuku a 3,79% bielkovín.
Je ideálnym býkom pre tých, ktorí by
radi použili Waldbrandove gény vo
svojom stáde.
119
110
119
prírastky
končatiny
ľahké telenie
produkčný život
102
P. štvrte - upnutie voľné
pevné
96
Závesný väz
zreteľný
109
nezreteľný
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
105
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
104
Hrúbka ceckov
tenké
hrubé
94
Post. pr. ceckov
od seba
k sebe
126
Post. zad. ceckov od seba
k sebe
117
Čistota vemena
čisté
102
pacecky
genomický
býk
120
M: Fiona
OM: Ruap
Reumut je najlepší Raufboldov syn.
Raufbold dokonale spĺňa predstavu
kombinovaného úžitkového typu,
má veľmi vyrovnanú mliekovú (120)
a mäsovú (122) úžitkovosť. Matka
Fiona mala 4 teľatá, na maximálnej
4. laktácii nadojila 11103kg mlieka s
obsahom 3,57% tuku a 3,28% bielkovín. Ruemut po nej prevzal vlohy
pre vysokú produkciu mlieka, ale
napríklad aj nízky obsah somatických buniek v mlieku. Na jeho hodnotení Vás zaujme dobre utváraná
sponka a paznecht a plytké vemená
s výrazným závesným väzom a optimálne postavenými ceckami. Teľatá
po Reumutovi sa ľahko telia.
genomický
býk
113
genomický býk
kg mlieka
ľahké telenie
vemeno
genomický býk
PLEMENO SIMENTÁL
45
POLARBAER
OLLIVER
NAR: 8. 3. 2010
NAR: 23. 3. 2010
O:
Polari
OO: Poldi
M: 649
OM: Wal
O:
Hupsol
OO: Humid
GZW:
+135
FW: 98
R:
66%
Mlieko kg: +1214
Bielkoviny: +31 kg / -0,14%
Tuk:
+44 kg / -0,07 %
RaM:
106
Osvalenie: 95
Končatiny: 117
Vemeno:
111
Telenie:
110
Dojiteľnosť: 114
SB:
101
Prod. život: 113
Prírastky: 97
Mäso trieda: 98
80
90
100
110
GZW:
+132
FW: 110
R:
68%
Mlieko kg: +827
Bielkoviny: +22 kg / -0,08%
Tuk:
+20 kg / -0,18 %
RaM:
96
Osvalenie: 102
Končatiny: 105
Vemeno:
111
Telenie:
98
Dojiteľnosť: 100
SB:
108
Prod. život: 120
Prírastky: 108
Mäso trieda: 99
120
80
Rámec
106
Osvalenie
95
Končatiny
117
Vemeno
111
Výška v krížoch
malá
veľká
108
Dĺžka panvy
krátka
dlhá
103
Šírka panvy
úzka
široká
106
Hĺbka tela
plytké
hlboké
97
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
104
Postoj zad. konč. strmý
šabľovitý
90
Vyjadr. pät. kĺbu
plný
suchý
106
Sponka
mäkká
strmá
Paznecht
nízky
vysoký
P. štvrte - dĺžka
krátke
dlhé
Z. štvrte - dĺžka
krátke
Polarbaer je najvyššie hodnotený syn
Polariho. Svoje postavenie získal vďaka
výbornej produkcii mlieka +1214kg,
výborne hodnoteným znakom zdravia
a hodnoteniu končatín a vemena. Matka 649 nadojila na 3. laktácii 10136 kg
mlieka s obsahom 4,07% tuku a 3,68%
bielkovín. Polarbaer má ľahké telenie,
výrazne zlepšuje končatiny a vemeno a
predlžuje produkčný život.
90
100
110
120
Rámec
96
Osvalenie
102
Končatiny
105
111
Vemeno
Výška v krížoch
malá
veľká
95
Dĺžka panvy
krátka
dlhá
103
Šírka panvy
úzka
široká
94
Hĺbka tela
plytké
hlboké
94
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
99
Postoj zad. konč. strmý
šabľovitý
96
Vyjadr. pät. kĺbu
plný
suchý
106
114
Sponka
mäkká
strmá
99
108
Paznecht
nízky
vysoký
97
113
P. štvrte - dĺžka
krátke
dlhé
109
krátke
dlhé
116
Z. štvrte - dĺžka
dlhé
102
P. štvrte - upnutie voľné
pevné
104
P. štvrte - upnutie voľné
pevné
105
Závesný väz
nezreteľný
zreteľný
99
Závesný väz
nezreteľný
zreteľný
108
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
103
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
109
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
94
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
97
Hrúbka ceckov
tenké
hrubé
83
Hrúbka ceckov
tenké
hrubé
106
Post. pr. ceckov
107
od seba
k sebe
106
Post. pr. ceckov
od seba
k sebe
Post. zad. ceckov od seba
k sebe
104
Post. zad. ceckov od seba
k sebe
111
Čistota vemena
čisté
105
Čistota vemena
čisté
110
pacecky
genomický
býk
121
46
FIT
PLEMENO SIMENTÁL
končatiny
genomický býk
pacecky
128
117
kg mlieka
M: Dilli
OM: Vanstein
FIT
111
120
vemeno
produkčný život
110
genomický
býk
FW
genomický býk
V Olliverovom pôvode môžete nájsť
opäť využitú staršiu krvnú líniu,
jeho otcom je Hupsol, ktorý má v
inseminácii 75 synov. Olliver má 2
najvyššie GZW spomedzi nich. Patrí
k býkom ktorí okrem výbornej produkcie mlieka zlepšujú aj mäsovú
úžitkovosť (prírastky 108). Olliver
vyniká predovšetkým v znakoch
zdravia, produkčný život 120, perzistencia laktácie 122. V type zlepšuje
najmä funkčné a tvarové vlastnosti
vemena.
OETZI
NAR: 3. 9. 2009
Št. reg.: HUS-009
O:
OO:
M:
OM:
GZW:
R:
Mlieko kg:
Bielkoviny:
Tuk:
RaM:
Osvalenie:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
Dojiteľnosť:
SB:
Prod. život:
Prírastky:
+131
FW: 116
69%
+947
+24 kg / -0,12%
+20 kg / -0,25 %
90
113
117
107
124
90
116
109
111
Výška v krížoch
Dĺžka panvy
Šírka panvy
Hĺbka tela
Sklon zadku
Postoj zad. konč.
Vyjadr. pät. kĺbu
Sponka
Paznecht
P. štvrte - dĺžka
Z. štvrte - dĺžka
P. štvrte - upnutie
Závesný väz
Hĺbka vemena
Dĺžka ceckov
Hrúbka ceckov
Post. pr. ceckov
Post. zad. ceckov
Čistota vemena
90
100
110
malá
krátka
úzka
plytké
zdvihnutý
strmý
plný
mäkká
nízky
krátke
krátke
voľné
nezreteľný
hlboké
krátke
tenké
od seba
od seba
pacecky
116
117
telenie
končatiny
FW
NAR: 5. 1. 2011
NAR: 22. 5. 2010
O:
OO:
M:
OM:
Mäso trieda: 118
GZW:
R:
Mlieko kg:
Bielkoviny:
Tuk:
RaM:
Osvalenie:
88
85
94
98
106
95
97
114
109
116
105
112
103
96
104
110
112
103
111
genomický
býk
genomický býk
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
Dojiteľnosť:
SB:
Prod. život:
Prírastky:
+130
FW: 98
66%
+681
+21 kg / -0,03%
+22 kg / -0,08 %
109
94
112
114
111
105
110
118
99
Polari
Poldi
Magret
Wal
O:
OO:
M:
OM:
Mäso trieda: 98
Popeyeovým otcom je Polari - býk na Slovensku nesmierne žiadaný. Popey patrí k
najlepšie hodnoteným synom Polariho a z celej skupiny synov má najvyššie hodnotené
znaky zdravia. Otcom matky Margret je býk Wal, ktorý má ešte dnes vysoké hodnotenie (GZW 130) a určite svojimi génmi prispel k skvelému hodnoteniu fitness u býka
Popeye. Popeyoeove dcéry by mali byť rámcové, so strmými končatinami, kapacitnými,
plytkými vemenami s dobrým upnutím a korektne postavenými ceckami.
120
veľká
dlhá
široká
hlboké
zrazený
šabľovitý
suchý
strmá
vysoký
dlhé
dlhé
pevné
zreteľný
plytké
dlhé
hrubé
k sebe
k sebe
čisté
124
NARRO
Hauscaran
Humid
Medea
Ruap
Oetzi je synom Huascarana, ktorého dcéry na 3. laktácii doja v priemere 7765kg mlieka
s obsahom 3,91% tuku a 3,40% bielkovín. Matka Medea, dcéra Ruapa, na maximálnej
4. laktácii nadojila 13430kg mlieka s obsahom zložiek 3,69%T a 3,28%B. Dcéry májú
predpoklad pre vysokú produkciu mlieka gMW 118 ako aj mäsa (dobré osvalenie,
gFW 116) a znaky zdravia - dlhovekosť, perzistencia laktácie, somatické bunky a ľahké
telenie.
80
POPEYE
80
Výška v krížoch
Dĺžka panvy
Šírka panvy
Hĺbka tela
Sklon zadku
Postoj zad. konč.
Vyjadr. pät. kĺbu
Sponka
Paznecht
P. štvrte - dĺžka
Z. štvrte - dĺžka
P. štvrte - upnutie
Závesný väz
Hĺbka vemena
Dĺžka ceckov
Hrúbka ceckov
Post. pr. ceckov
Post. zad. ceckov
Čistota vemena
90
100
110
malá
krátka
úzka
plytké
zdvihnutý
strmý
plný
mäkká
nízky
krátke
krátke
voľné
nezreteľný
hlboké
krátke
tenké
od seba
od seba
pacecky
112
109
95
101
113
92
106
101
101
111
111
106
103
110
96
88
106
107
105
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
Dojiteľnosť:
SB:
Prod. život:
Prírastky:
+128
FW: 109
65%
+1099
+34 kg / -0,06%
+32 kg / -0,16 %
100
109
110
94
124
114
78
102
111
Mäso trieda: 105
Genomický býk Narro má nevšedný nepríbuzný pôvod Narr x Gebalot. Je aktuálne 4.
najlepším synom Narra, pričom dominuje v produkcii mlieka. Pozitívne má hodnotenú
aj mäsovú úžitkovosť, prírastky 111, celková FW 109. Má predpoklad extrémne ľahkého
telenia (124). Na končatinách zaujme predovšetkým výborná sponka a vysoký paznecht.
Narrova matka Billy nadojila na maximálnej laktácii 10841kg mlieka s obsahom3,56%
tuku a 3,5 bielkovín.
80
veľká
dlhá
široká
hlboké
zrazený
šabľovitý
suchý
strmá
vysoký
dlhé
dlhé
pevné
zreteľný
plytké
dlhé
hrubé
k sebe
k sebe
čisté
Výška v krížoch
Dĺžka panvy
Šírka panvy
Hĺbka tela
Sklon zadku
Postoj zad. konč.
Vyjadr. pät. kĺbu
Sponka
Paznecht
P. štvrte - dĺžka
Z. štvrte - dĺžka
P. štvrte - upnutie
Závesný väz
Hĺbka vemena
Dĺžka ceckov
Hrúbka ceckov
Post. pr. ceckov
Post. zad. ceckov
Čistota vemena
90
100
110
malá
krátka
úzka
plytké
zdvihnutý
strmý
plný
mäkká
nízky
krátke
krátke
voľné
nezreteľný
hlboké
krátke
tenké
od seba
od seba
pacecky
111
112
ľahké telenie
končatiny
vemeno
genomický býk
120
veľká
dlhá
široká
hlboké
zrazený
šabľovitý
suchý
strmá
vysoký
dlhé
dlhé
pevné
zreteľný
plytké
dlhé
hrubé
k sebe
k sebe
čisté
genomický
býk
132
FIT
120
GZW:
R:
Mlieko kg:
Bielkoviny:
Tuk:
RaM:
Osvalenie:
Narr
Naab
Billy
Gebalot
96
102
109
108
97
99
94
117
103
117
110
96
105
85
103
114
95
93
109
genomický
býk
prírastky
119
110
119
končatiny
ľahké telenie
produkčný život
genomický býk
PLEMENO SIMENTÁL
47
VARENNE JB
VOKENDO
BROCOLI JB
NAR: 24. 6. 2003
NAR: 6. 5. 2004
NAR: 12. 3. 2006
Št. reg.: VG-009
O:
OO:
M:
OM:
ISU:
R:
Mlieko kg:
Bielkoviny:
Tuk:
RaM:
Osvalenie:
+145
91%
+1293
+33 kg / -0,11%
+29 kg / -0,25 %
117
81
80
111
Telenie:
87
ISU:
R:
Mlieko kg:
Bielkoviny:
Tuk:
RaM:
Osvalenie:
Dojiteľnosť: 102
SB:
+0,8
Prod. život: +0,4
90
100
110
O:
Micmac
OO: Verglas
M: 14 Symphon
OM: Induvi
Micmac
Verglas
Toconina
Mistouflon
Končatiny: 109
Vemeno:
Št. reg.: VG-010
+125
91%
+575
+18 kg / -0,04%
+28 kg / +0,05 %
108
72
120
80
90
Končatiny: 118
Vemeno:
105
Telenie:
89
ISU:
R:
Mlieko kg:
Bielkoviny:
Tuk:
RaM:
Osvalenie:
Dojiteľnosť: 115
SB:
-0,5
Prod. život: -0,1
100
110
O:
OO:
M:
OM:
+134
86%
+584
+23 kg / +0,05%
+35 kg / +0,15 %
86
90
120
80
90
Pif JB
Haiku
Titine 27
Louksor
Končatiny: 101
Vemeno:
107
Telenie:
92
Dojiteľnosť: 102
SB:
+0,7
Prod. život: -0,2
100
110
120
Výška v krížoch
malá
veľká
121
Výška v krížoch
malá
veľká
117
Výška v krížoch
malá
veľká
Šírka hrude
úzka
široká
93
Šírka hrude
úzka
široká
86
Šírka hrude
úzka
široká
82
86
Hĺbka tela
plytké
hlboké
118
Hĺbka tela
plytké
hlboké
112
Hĺbka tela
plytké
hlboké
101
Dĺžka panvy
krátka
dlhá
107
Dĺžka panvy
krátka
dlhá
121
Dĺžka panvy
krátka
dlhá
91
Šírka panvy
úzka
široká
109
Šírka panvy
úzka
široká
106
Šírka panvy
úzka
široká
70
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
117
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
124
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
107
Postoj z. konč.
strmý
šabľovitý
75
Postoj z. konč.
strmý
šabľovitý
72
Postoj z. konč.
strmý
šabľovitý
104
Paznecht
nízky
vysoký
112
Paznecht
nízky
vysoký
122
Paznecht
nízky
vysoký
93
Upnutie vemena voľné
pevné
105
Upnutie vemena voľné
pevné
111
Upnutie vemena voľné
pevné
109
Výška vemena
nízke
vysoké
116
Výška vemena
nízke
vysoké
104
Výška vemena
nízke
vysoké
101
Šírka vemena
úzke
široké
109
Šírka vemena
úzke
široké
99
Šírka vemena
úzke
široké
105
108
Závesný väz
nezreteľné
zreteľný
108
Závesný väz
nezreteľné
zreteľný
104
Závesný väz
nezreteľné
zreteľný
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
107
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
94
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
92
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
85
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
112
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
115
Hrúbka ceckov
tenké
hrubé
118
Hrúbka ceckov
tenké
hrubé
99
Hrúbka ceckov
tenké
hrubé
105
Post. pr. ceckov
od seba
k sebe
106
Post. pr. ceckov
od seba
k sebe
121
Post. pr. ceckov
od seba
k sebe
96
Orient. ceckov
od seba
k sebe
109
Orient. ceckov
od seba
k sebe
100
Orient. ceckov
od seba
k sebe
103
125
Vyrovn. vemena
101
Vyrovn. vemena
Vyrovn. vemena
+1,70
1,60
122
116
kg mlieka
48
ISU
výška vemena
PLEMENO MONTBELIARDE
+0,15 %
118
fitness
120
kg mlieka
končatiny
ľahké telenie
paznecht
tuk
+0,05 %
ľahké telenie
bielkoviny
upnutie vemena
ULIVIN
HERON
NAR: 16. 9. 2003
O:
OO:
M:
OM:
ISU:
R:
Mlieko kg:
Bielkoviny:
Tuk:
RaM:
Osvalenie:
+112
89%
+1063
+22 kg / -0,14%
+31 kg / -0,17 %
112
96
80
NAR: 23. 2. 2008
Št. reg.: ENY-002
Merci
Emagny
Riches
Oviedo
Vemeno:
95
Telenie:
89
Heron pochádza zo zaujímavej kombinácie Redon x Natif JB. Redon je vynikajúci komplexný zlepšovateľ produkcie, zložiek, obsahu somatických buniek, plodnosti, dlhovekosti, stavby tela, aj osvalenia a vemien. Heronova matka Aurore Bor je úspešnou
francúzskou výstavnou kravou. Od Heronových potomkov sa očakáva predovšetkým
vynikajúci exteriér, dobrá produkcia a bezproblémovosť v maštali.
Dojiteľnosť: 101
SB:
-1,0
Prod. život: -0,8
90
100
110
120
95
Šírka hrude
úzka
široká
104
Hĺbka tela
plytké
hlboké
116
Dĺžka panvy
krátka
dlhá
104
Šírka panvy
úzka
široká
91
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
98
Postoj z. konč.
strmý
šabľovitý
103
Paznecht
nízky
vysoký
96
Upnutie vemena voľné
pevné
81
Výška vemena
nízke
vysoké
116
Šírka vemena
úzke
široké
98
110
Závesný väz
nezreteľné
zreteľný
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
83
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
106
Hrúbka ceckov
tenké
hrubé
109
Post. pr. ceckov
od seba
k sebe
97
Orient. ceckov
od seba
k sebe
112
NAR: 7. 11. 2008
Št. reg.: CIL-007
Redon
Isangrin
Aurore Bor
Natif JB
Končatiny: 101
veľká
O:
OO:
M:
OM:
PLI:
R:
Mlieko kg:
Bielkoviny:
Tuk:
RaM:
Osvalenie:
+66
Plumitif
Isangrin
K&L Usuelle
Mohair
Končatiny:
Vemeno:
+324
+11 kg / 0,00%
+14 kg / +0,04 %
Telenie:
Dojiteľnosť:
SB:
Prod. život:
Montoya je mladý býk so skvelým pôvodom Plumtif x Mohair x Ezozo. Je testovaný v Holandsku aj Anglicku. N základe informácie od jeho predkov a jeho
vlastných výsledkov od neho môžeme očakávať predovšetkým dcéry s výbornými končatinami, nízkym obsahom somatických buniek v mlieku a optimálnym
osvalením.
výborné končatiny
dobrá plodnosť dcér
vysoké prírastky
85
Vyrovn. vemena
kg mlieka
Št. reg.: CIL-005
O:
OO:
M:
OM:
malá
Výška v krížoch
MONTOYA
116
116
1,60
výška vemena
hĺbka tela
kg tuku
PLEMENO MONTBELIARDE
49
KAMPER R15,6 %
STORM
NAR: 16. 11. 2009
NAR: 10. 2. 2003
Št. reg.
reg.:
g : KAZ
KAZ-002
002
O:
OO:
M:
OM:
Kauz
Karton
Sara
Sperber
GZW:
R:
Mlieko kg:
Bielkoviny:
Tuk:
RaM:
Osvalenie:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
Dojiteľnosť:
SB:
Prod. život:
80
90
100
110
O:
OO:
M:
OM:
+110
FW: 100
75%
+377
+18 kg / +0,10%
+29 kg / +0,26 %
114
98
105
95
96
108
78
96
114
Osvalenie
98
Končatiny
105
Vemeno
95
malá
veľká
104
105
Dĺžka panvy
krátka
dlhá
Šírka panvy
úzka
široká
110
Hĺbka tela
plytké
hlboké
130
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
100
šabľovitý
89
Vyjadr. pät. kĺbu
plný
suchý
108
Sponka
mäkká
strmá
102
107
Paznecht
nízky
vysoký
104
prírastok
P. štvrte - dĺžka
krátke
dlhé
106
Z. štvrte - dĺžka
krátke
dlhé
114
P. štvrte - upnutie voľné
pevné
99
Závesný väz
zreteľný
91
nezreteľný
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
77
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
105
Hrúbka ceckov
tenké
hrubé
127
Post. pr. ceckov
110
od seba
k sebe
Post. zad. ceckov od seba
k sebe
96
Čistota vemena
čisté
100
pacecky
Produkcia dcér
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
22 (2. laktácia)
5475
3,94
216
3,35
183
50
PLEMENO PINZGAU
NAR: 10. 10. 2009
perzistencia
plusové zložky
Ringo
Ritz
Gitti
Martenko
Mladý býk po Ringovi. Ringo je v
súčasnosti na 18. mieste v rebríčku
podľa RZG, má pozitívne hodnotenú
mäsovú úžitkovosť FW 109 a prírastky
114. Rittova matka GITTI na maximálnej 5. laktácii nadojila 8405 kg mlieka
s obsahom 4,43 %T a 3,58 %B.
Telenie 105.
ROCKER R13,3 %
NAR: 1. 11. 2008
115
Býk, ktorého potomstvo má predpoklad pre vysokú produkciu mlieka,
keď jeho matka EDELWEIS aj matka
jeho otca MUSTER na maximálnych
laktáciách nadojili viac ako 7900 kg
mlieka. Storm má už vyhodnotené
telenie ako ľahké (109).
Št. reg.
g : RBN
004
reg.:
RBN-004
O:
OO:
M:
OM:
V súčasnosti býk na 22. mieste podľa
GZW v Rakúsku. Dlhoveká matka SARA
na maximálnej 2. laktácii nadojila 8464
kg mlieka s obsahom 4,16%T a 3,4% B.
Kamper má na exteriér zhodnotených
24 dcér s hodnotami pre rámec 114,
osvalenie 98 , končatiny 105 a vemeno 95.
Postoj zad. konč. strmý
Star
Stalin
Edelweis
Rattan
RITT
120
Rámec
Výška v krížoch
Št. reg.
reg.:
g : SPE
SPE-004
004
Št. reg.
reg.:
g : REM
REM-003
003
O:
OO:
M:
OM:
Roll
Ronus
Bleaml
Kauz
Mladý býk z kombinácie Roll x Kauz.
Otec Roll vyniká najmä vo fitnes znakoch (dlhovekosť 115, telenie 112, dojiteľnosť 113) a stavbou končatín.
Matka BLEAML na maximálnej 5. laktácii nadojila 6078 kg mlieka s obsahom 4,12 %T a 3,4 %B.
Telenie 97.
RAIDER
O.F. ADVENT RAIDER
NAR: 27. 1. 2003
O:
OO:
M:
OM:
Št. reg.: ARE-001
ROY BOY
MEDARD
LAGANGREEN ROY BOY
NAR: 10. 1. 2009
NAR: 30. 8. 2007
O:
OO:
M:
OM:
M.B. Poseidon Adventure
Greenwood Poseidon-ET
O.F. Mannix Rebekah-ET
Rock Malpe Brook Mannix
PTI:
+15
Spoľahlivosť: 95%
Typ:
Výška vem.:
Mlieko lb:
Bielkoviny:
Tuk:
+643
+20 kg / -0,01%
+28 kg / 0,00 %
Šírka vem.: 1,1
Záv. väz:
1,1
Mliečny char.: 0,7
Dcér:
89
Št. reg.:
reg.
g : LES
LES-002
002
O:
OO:
M:
OM:
DJ Lirsk
Fyn Lemvig ET
Lagangreen Impuls Anneka
Impuls
Št. reg.
reg.:
g : DA
DA-003
003
DJ Michel
ODA Mede
CZ9893392
Q Lic
0,2
1,4
O.F. Advent Raider je z kombinácie Adventure x Mannix. Jeho matka O.F. Mannix
Rebekah (VG 88) nadojila na maximálnej 5. laktácii 9880 kg mlieka s obsahom 4,4%
tuku a 3,5% bielkovín. Raiderove dcéry ponúkajú dobrú produkciu z kapacitných
vemien.
Mladý býk Roy Boy sa stal v roku 2012 najpopulárnejším jersejským býkom z našej
ponuky. Určite je to aj vďaka jeho zaujímavej rodine. Roy Boyova matka pochádza
z mimoriadne úspešnej jerseyskej farmy Lagangreen, ktorá má v súčasnosti 4 zo 6
najvyššie hodnotenách kráv v UK podľa indexu PTI. Na prvom mieste stoji Roy Boyova
matka Impuls Anneka a na druhom mieste je jej matka Sambo Anneka. Rodina kráv je
preslávená výnimočnou úžitkovosťou, Impuls Anneka nadojila na 1. laktácii 10936kg
mlieka s obsahom 4,82% T a 3,67%B a jej matka a matka matky majú priemerné laktácie nad 10000kg a všetky ešte žijú a produkujú. Roy Boy Vám ponúka kompletný balík:
skvelý plemenný potenciál, výborný typ a produkciu.
Medard je mladý býk plemena Jersey. Jeho otec, DJ Michel je synom dánskeho plemenníka ODA Mede, po dlhovekej krave DK5235400691v, ktorá mala celkovo 8 teliat
a v priemere nadojila 6887kg mlieka s obsahom tuku 6,1% a 4,1% bielkovín. Medardova matka vyprodukovala na 1. laktácii 5949kg mlieka s obsahom zložiek 5,9%T a
3,8%B a má výborne hodnotený exteriér.
kazein
výborná produkcia
korektné vemena
rodina s vynikajúcou
produkciou
dlhovekosť
pevnosť a sila
dánsky pôvod
BB kappa kazeín
PLEMENO JERSEY
51
PUBLIC
MONTY
NAR: 4. 11. 2003
NAR: 21. 2. 2006
O:
OO:
M:
OM:
GZW:
Spoľahlivosť:
Mlieko kg:
Bielkoviny:
Tuk:
Dcér:
+113
93%
+367
+6 kg / -0,10%
+4 kg / -0,16 %
26
80
Rámec
Osvalenie
Končatiny
Vemeno
Výška v krížoch
Šírka hrudníka
Hĺbka tela
Dĺžka panvy
Šírka panvy
Sklon zadku
Postoj zad. konč.
Pätový kĺb
Sponka
Paznecht
P. štvrte - dĺžka
Šírka vemena
Výška vemena
Závesný väz
Hĺbka vemena
Upnutie vemena
Dĺžka ceckov
Hrúbka ceckov
Post. pr. ceckov
Post. zad. ceckov
Čistota vemena
90
100
malá
úzky
plytké
krátka
úzka
zdvihnutý
strmý
plný
mäkká
nízky
krátke
krátke
voľné
nezreteľný
hlboké
voľné
krátke
tenké
od seba
od seba
110
117
somatické bunky
ľahké telenie
PLEMENO BRAUNVIEH
kg mlieka
O:
OO:
M:
OM:
108
105
101
117
114
108
GZW:
Spoľahlivosť:
Mlieko kg:
Bielkoviny:
Tuk:
Dcér:
+105
1%
+451
+18 kg / +0,03%
+27 kg / +0,11 %
99
120
80
109
115
105
101
111
83
95
121
101
109
92
94
103
91
99
92
102
99
105
99
115
98
97
94
95
Rámec
Osvalenie
Končatiny
Vemeno
Výška v krížoch
Šírka hrudníka
Hĺbka tela
Dĺžka panvy
Šírka panvy
Sklon zadku
Postoj zad. konč.
Pätový kĺb
Sponka
Paznecht
P. štvrte - dĺžka
Šírka vemena
Výška vemena
Závesný väz
Hĺbka vemena
Upnutie vemena
Dĺžka ceckov
Hrúbka ceckov
Post. pr. ceckov
Post. zad. ceckov
Čistota vemena
outkrosový pôvod
TOPAZ PRELUDE PAUER ET
NAR: 24. 11. 1999
Št. reg.: EMO-003
Št. reg.: WES-002
Premium
Emory
Sumsi
Vigate
veľká
široký
hlboké
dlhá
široká
zrazený
šabľovitý
suchý
strmá
vysoký
dlhé
dlhé
pevné
zreteľný
plytké
pevné
dlhé
hrubé
k sebe
k sebe
čisté
114
52
Typ:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
SB:
Prod. život:
PAUER
Typ:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
SB:
Prod. život:
90
100
110
malá
úzky
plytké
krátka
úzka
zdvihnutý
strmý
plný
mäkká
nízky
krátke
krátke
voľné
nezreteľný
hlboké
voľné
krátke
tenké
od seba
od seba
Moiado
Gordon
Soraya
President
O:
OO:
M:
OM:
120
100
111
112
85
97
GZW:
Spoľahlivosť:
Mlieko kg:
Bielkoviny:
Tuk:
Dcér:
+102
79%
+250
+10 kg / +0,02%
+3 kg / -0,11 %
234
120
80
veľká
široký
hlboké
dlhá
široká
zrazený
šabľovitý
suchý
strmá
vysoký
dlhé
dlhé
pevné
zreteľný
plytké
pevné
dlhé
hrubé
k sebe
k sebe
čisté
120
113
100
111
116
94
111
112
100
112
96
103
95
99
120
106
111
106
105
103
95
94
119
109
98
+0,11
111
112
tuk
vemeno
ľahké telenie
Rámec
Osvalenie
Končatiny
Vemeno
Výška v krížoch
Šírka hrudníka
Hĺbka tela
Dĺžka panvy
Šírka panvy
Sklon zadku
Postoj zad. konč.
Pätový kĺb
Sponka
Paznecht
P. štvrte - dĺžka
Šírka vemena
Výška vemena
Závesný väz
Hĺbka vemena
Upnutie vemena
Dĺžka ceckov
Hrúbka ceckov
Post. pr. ceckov
Post. zad. ceckov
Čistota vemena
outkrosový pôvod
Typ:
Končatiny:
Vemeno:
Telenie:
SB:
Prod. život:
90
100
malá
úzky
plytké
krátka
úzka
zdvihnutý
strmý
plný
mäkká
nízky
krátke
krátke
voľné
nezreteľný
hlboké
voľné
krátke
tenké
od seba
od seba
110
Prelude
Emory
Candy
Dotson
127
109
114
113
91
89
120
veľká
široký
hlboké
dlhá
široká
zrazený
šabľovitý
suchý
strmá
vysoký
dlhé
dlhé
pevné
zreteľný
plytké
pevné
dlhé
hrubé
k sebe
k sebe
čisté
107
114
112
končatiny
vemeno
ľahké telenie
109
114
115
106
116
108
119
104
111
101
110
125
113
111
94
95
99
103
98
ADOUR
MAXIMUS
NAR: 15. 12. 2004
Št. reg.: VCH-028
O:
OO:
M:
OM:
Faucon
Unau
Majorette
Canari
Úžitkové kríženie
NAR: 12. 1. 2004
O:
Barnabe
OM: Sol
O:
OO:
M:
OM:
Pôr. hm:
42 kg
120 d.:
208 kg
210 d.:
319 kg
365 d.:
528 kg
Dospelý:
715 kg
Prírastok od nar.: 1725 g
102
109
ľahké telenie
osvalenie
Št. reg.: VCH-017
výborný vlastný
prírastok v teste
Úžitkové kríženie
bezrohý heterozygot dobrá vlastná
plodnosť
UNIQUA P
NAR: 6. 12. 2008
NAR: 25. 6. 2011
Št. reg.: VCH-030
Faucon
Unau
Majorette
Canari
Pôr. hm:
45 kg
120 d.:
213 kg
210 d.:
351 kg
365 d.:
631 kg
Prírastok od nar.: 1791g
Plemenné hodn., priamy efekt
120 d.:
101
210 d.:
103
365 d.:
107
Syntetický index.: 104
ROMEO Z BORU P
O:
OO:
M:
OM:
Faucon
Unau
Majorette
Canari
O:
Laurel
OM: Diminutif
O:
Vizir
OM: Novotel
O:
OO:
M:
OM:
Pôr. hm:
38 kg
120 d.:
247 kg
210 d.:
401 kg
365 d.:
717 kg
Dospelý:
860 kg
Prírastok od nar.: 1731 g
Faucon
Unau
Majorette
Canari
dvojité osvalenie
O:
Normen CHPS P
OM: Magenta
Pôr. hm:
42 kg
120 d.:
250 kg
210 d.:
295 kg
365 d.:
529 kg
Dospelý:
Prírastok od nar.: 1836 g
Plemenné hodn., priamy efekt
120 d.:
108
210 d.:
112
365 d.:
124
Syntetický index.: 114
Čistokrvná plemenitba
a úžitkové kríženie
Úžitkové kríženie
bezrohý
predp. ľahkého telenia outkrosová línia
bezrohý
vysoké prírastky
outkrosová línia
PLEMENO CHAROLAIS
53
VIGNY P
NIKOLKA
NAR: 24. 9. 2004
Št. reg.: VLI-021
O:
OO:
M:
OM:
Faucon
Unau
Majorette
Canari
NAR: 13. 4. 2005
O:
Paycheck
OM: Jordy
Št. reg.: VLI-016
O:
OO:
M:
OM:
Pôr. hm:
120 d.:
203 kg
210 d.:
381 kg
365 d.:
15 mes.:
Prírastok od nar.: 1317 g
Faucon
Unau
Majorette
Canari
Plemenné hodn., priamy efekt
120 d.:
107
210 d.:
108
365 d.:
108
Syntetický index.: 108
Prevodné
a úžitkové kríženie
O:
Kolja
OM: Jockey
Pôr. hm:
38 kg
120 d.:
194 kg
210 d.:
345 kg
365 d.:
581 kg
Prírastok od nar.: 1488 g
Plemenné hodn., priamy efekt
120 d.:
106
210 d.:
117
365 d.:
110
Syntetický index.: 111
Úžitkové kríženie
ľahké telenie vysoká rastová sch. francúzsky pôvod
ľahké telenie bezrohý homozygot výborné osvalenie
URSA VFU
BABAR
NAR: 15. 4. 2011
NAR: 12. 9. 2006
O:
OO:
M:
OM:
Faucon
Unau
Majorette
Canari
O:
Kolja VFU
OM: Louxor
Št. reg.: VLI-012
O:
OO:
M:
OM:
Pôr. hm:
48 kg
120 d.:
176 kg
210 d.:
282 kg
365 d.:
474 kg
Dospelý:
Prírastok v teste: 1745 g
Faucon
Unau
Majorette
Canari
O:
Otan
OM: Nelson
Pôr. hm:
44 kg
120 d.:
205 kg
210 d.:
349 kg
365 d.:
612 kg
15 mes.:
710 kg
Prírastok od nar.: 1393 g
127
Úžitkové kríženie
54
PLEMENO LIMOUSINE
predpoklad
ľahkého telenia
RPH v teste
Prevodné
a úžitkové kríženie
vysoké prírastky výborné osvalenie francúzsky pôvod
PRIMA Pp
POLFIN P
NAR: 8. 4. 1998
NAR: 5. 6. 2011
Št. reg.: VSM-002
O:
OO:
M:
OM:
Faucon
Unau
Majorette
Canari
O:
Ulrick
OM: Trinidad
O:
OO:
M:
OM:
Pôr. hm:
120 d.:
219 kg
210 d.:
324 kg
365 d.:
574 kg
Prírastok od nar.: 1424 g
Faucon
Unau
Majorette
Canari
Plemenné hodn., priamy efekt
120 d.:
90
210 d.:
87
365 d.:
95
Syntetický index.: 91
Čistokrvná plemenitba
a úžitkové kríženie
telenie stredne
obtiažne
bezrohý
homozygot
vysoké
prírastky
EISECO
Pôr. hm:
44 kg
120 d.:
192 kg
210 d.:
300 kg
365 d.:
564 kg
Dospelý:
Prírastok v teste: 1832 g
outkrosová
línia
bezrohý
vysoké
prírastky
HEUBODEN
NAR: 12. 9. 2006
NAR: 17. 12. 2002
Št. reg.: ECK-002
O:
OO:
M:
OM:
Úžitkové kríženie
Úžitkové kríženie
O:
Jaegergárd Bison P
OM: Vingegaard Sirius PP
Faucon
Unau
Majorette
Canari
O:
Eisenherz
OM: Placo
bezrohý
vynikajúci
pôvod
Št. reg.: HOD-005
O:
OO:
M:
OM:
výborné
osvalenie
Úžitkové kríženie
Faucon
Unau
Majorette
Canari
O:
Hippo
OM: Zar
RPH - preverenie podľa potomstva
FW:
125
Prírastky: 124
Výťažnosť: 117
Zatriedenie: 116
ľahké telenie
výborné zatriedenie
na bitúnku
vysoké
prírastky
PLEMENO MÄSOVÝ SIMMENTÁL
55
TEXEL RED
PRIMAS
NAR: 23. 3. 2010,
Plemeno ABERDEEN ANGUS
NAR: 5. 3. 2007,
Plemeno ABERDEEN ANGUS
O:
OO:
M:
OM:
Faucon
Unau
Majorette
Canari
O:
Playboy Red
OM: Kuna Red
O:
OO:
M:
OM:
Vlastná úžitkovosť
120 d.:
+235
210 d.:
+348
365 d.:
+596
Prírastok od nar.: +1540
Prírastok v teste: 1666
Faucon
Unau
Majorette
Canari
RPH - preverenie podľa potomstva
120 d.:
133
210 d.:
131
365 d.:
132
Syntetický index.: 132
vysoké
indexy
Čistokrvná plemenitba
a kríženie
ľahké telenie
Čistokrvná plemenitba
a kríženie
outkrosová línia
ľahké telenie
PROTON
NAR: 26. 3. 2003
Plemeno HEREFORD
NAR: 7. 4. 2007
Plemeno PIEMONTESE
Št. reg.: VHR-002
Faucon
Unau
Majorette
Canari
Vlastná úžitkovosť
120 d.:
+251
210 d.:
+399
365 d.:
+683
Prírastok od nar.: +1817
Prírastok v teste: 2091
RPH - preverenie podľa potomstva
120 d.:
109
210 d.:
114
365 d.:
120
Syntetický index.: 114
LUM Z PODLESÍ
O:
OO:
M:
OM:
O:
Maršál Tegro
OM: Jakarta
O:
Homer
OM: Raider
Št. reg.: VPE-004
O:
OO:
M:
OM:
Vlastná úžitkovosť
120 d.:
+193
210 d.:
+341
365 d.:
+600
Prírastok od nar.: +1530
vysoké prírastky výborné osvalenie
Faucon
Unau
Majorette
Canari
O:
Ibrido
OM: Hottentot
Vlastná úžitkovosť
120 d.:
189 kg
210 d.:
338 kg
365 d.:
520 kg
RPH - preverenie podľa potomstva
120 d.:
121
210 d.:
135
365 d.:
134
Syntetický index.: 130
Čistokrvná plemenitba
a kríženie
56
fantastické
indexy
ľahké telenie
vysoké prírastky
Čistokrvná plemenitba
a kríženie
predpoklad
ľahkého telenia
vynikajúci
exteriér
výborné
osvalenie
GORDON
OGIVAL
NAR: 25. 9. 2006
Plemeno BELGIAN BLUE
Št. reg.: VBB-010
O:
OO:
M:
OM:
Faucon
Unau
Majorette
Canari
NAR: 20. 9. 2003
Plemeno BELGIAN BLUE
O:
Occupant
OM: Trefle
Pôr. hm:
12 mes.:
Výška v 12 mes.:
Prírastok:
24 mes.:
Výška v 24 mes.:
Št. reg.: VBB-009
O:
OO:
M:
OM:
53 kg
475 kg
120 cm
1350 g
830 kg
137cm
Úžitkové kríženie
Faucon
Unau
Majorette
Canari
O:
Lasso
OM: Brulot
Pôr. hm:
12 mes.:
Výška v 12 mes.:
Prírastok:
24 mes.:
Výška v 24 mes.:
50 kg
469 kg
118 cm
1350 g
750 kg
133cm
Úžitkové kríženie
ľahké telenie
outkrosová línia vynikajúce osvalenie
MORIC DB
outkrosová línia
výborné prírastky
POLLED REX Pp
NAR: 30. 4. 2004
Plemeno GALLOWAY
Št. reg.: VGL-003
O:
OO:
M:
OM:
ľahké telenie
Faucon
Unau
Majorette
Canari
NAR: 13. 4. 2008
Plemeno BLONDE D´AQUITAINE
O:
Gero B
OM: Triumph
O:
OO:
M:
OM:
Vlastná úžitkovosť
210 d.:
185 kg
365 d.:
233 kg
Št. reg.: VBD-007
Faucon
Unau
Majorette
Canari
O:
VBQ Unit P
OM: Eda
Vlastná úžitkovosť
120 d.:
209 kg
210 d.:
33 kg
365 d.:
567 kg
Prírastok od nar.: +1473
RPH - preverenie podľa potomstva
120 d.:
116
210 d.:
119
365 d.:
123
Syntetický index.: 119
Čistokrvná plemenitba
a kríženie
unikátna
farba
ľahké telenie
vývin a osvalenie
Čistokrvná plemenitba
a úžitkové kríženie
vysoké
indexy
dánsky pôvod
bezrohý heterozygot
57
NEXUS
WAGUS
NAR: 2. 3. 2005
Plemeno SALERS
NAR: 20. 7. 2007
Plemeno WAGYU
O:
OO:
M:
OM:
Faucon
Unau
Majorette
Canari
O:
Hrb Lucifer
OM: Ferdinand
O:
OO:
M:
OM:
Vlastná úžitkovosť
120 d.:
215 kg
210 d.:
347 kg
365 d.:
553 kg
Prírastok od nar.: 1449
Prírastok v teste: 1591
Faucon
Unau
Majorette
Canari
O:
Westho
OM: Itomichi
RPH - preverenie podľa potomstva
120 d.:
94
210 d.:
97
365 d.:
110
Syntetický index.: 100
hovädzie mäso
Kobe
odolné
Čistokrvná plemenitba
a kríženie
ľahké telenie
japonské mäsové
plemeno
franc. horské plemeno
USSE MOF
TONIC MOF
NAR: 24. 3. 2011
Plemeno AUBRAC
NAR: 20. 9. 2010
Plemeno PARTHENAISE
O:
OO:
M:
OM:
Faucon
Unau
Majorette
Canari
O:
Dallas 6489
OM: Sorbier
odolné horské
plemeno
ľahké telenie
58
O:
OO:
M:
OM:
vynikajúce
pastevné
schopnosti
Faucon
Unau
Majorette
Canari
O:
Atomic
OM: Orient
výborné
materské
vlastnosti
ľahké telenie
prémiová
kvalita mäsa
nové plemená
WAGYU
PARTHENAISE
Wagyu znamená na „japonský spôsob“. Dobytok plemena Wagyu pochádza z Japonska z oblasti
Kobe. Tu bol chovaný celé storočia izolovane a využíval sa v záprahu pri obrábaní ryžových polí.
Japonci v tom období nejedli hovädzie mäso. Po otvorení prístavu v Kobe koncom 19. storočia sa
začala šíriť po svete sláva vynikajúcej chuti hovädzích steakov z tamojšieho dobytka. Dôvodom je
vysoký podiel intramuskulárneho tuku, bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu podkožného tuku.
Japonci používajú pri výkrme špeciálne postupy, ako je napájanie pivom nebo masáže a česanie.
Steaky z japonského wagyu z oblasti Kobe sa označujú Kobe beef.
Plemeno Wagyu se rozšírilo do Austrálie, USA, v Európe sa chová napr. v Holandsku. Vysoký dopyt
po steakoch wagyu, ktorých ceny sa v reštauráciách pohybujú v astronomických číslach (jatočný
trup wagyu stojí medzi 10 až 20 tisícami dolárov) dali vznik hovädziemu tzv. Kobe style. Ide o
mäso z krížencov s plemenom aberdeen angus. V USA a Veľkej Británii už nekŕmia týchto krížencov pivom, ale najskôr ich odchovajú na pastve a potom kŕmia kukuricou, lucernou, jačmeňom
a pšeničnou slamou. Porážajú ich vo veku 30 až 35 mesiacov. Podľa nich rozdiel oproti Kobe beef
nie je významný.
Plemeno wagyu má čierne a červené plášťové sfarbenie, menší rámec a pevnú konštitúciu. Telí
sa ľahko, je odolné voči podmienkam prostredia, má pokojný temperament a dobrú plodnosť.
Mäso vyniká nielen mramorovaním, ale aj nízkym obsahom cholesterolu a vysokým podielom
nenasýtených mastných kyselín.
Je to jedno z najstarších mäsových plemien vo Francúzsku. Na konci 19. a v prvej polovici 20. storočia sa jednalo o plemeno s tzv. trojstrannou úžitkovosťou (mlieko-mäso-ťah) a vyznačovalo sa
tiež veľmi kvalitným mliekom s vysokým obsahom mliečneho tuku. Výška na krížoch u dospelých
býkov sa pohybuje v priemere okolo 154 cm a ich hmotnosť okolo 1100 kg, u dospelých kráv 135
cm a približne 800 kg. Jalovičky určené pre plemenitbu sa prvýkrát pripúšťajú vo veku 2 roky, telia
sa vo veku okolo 32 mesiacov.
Medzi veľké prednosti plemena parthenaise patrí jemná kostra, výrazné osvalenie, predovšetkým
zadku, vysoká jatočná výťažnosť, malé množstvo podkožného tuku, jemnosť mäsa a jeho textúra.
V súčasnosti sa toto plemeno chová výhradne na produkciu kvalitného hovädzieho mäsa. Vo
Francúzsku sú teľatá odstavované v 8 mesiacoch veku. Býčky určené na výkrm dostávajú 10 mesiacov kŕmnu dávku zostavenú z kukuričnej siláže a jadrových krmív a v 18 mesiacoch sa vyvážajú
do Talianska, Grécka a Holandska.
Vyhľadávaným tovarom predávaným výhradne v tradičných francúzskych mäsiarstvach je mäso
mladých kráv, ktoré sú kŕmené do veku 4 až 6 rokov kŕmnou dávkou založenou na vysokých dávkach kukuričnej siláže, sena a jadrových krmív, aby sa dosiahla produkcia toho najkvalitnejšieho
mäsa.
Okrem Francúzska sa plemeno parthenaise chová v Belgicku, Holandsku, Švajčiarsku, Veľkej Británii, Írsku, v Mexiku, USA, Kanade, v Austrálii a na Novom Zélande. Kravy vyznačujú výbornými
materskými schopnosťami, vysokou plodnosťou, ľahkými pôrodmi (na 91 %) a vysokou mliečnosťou, ktorá zabezpečuje výborne prírastky.
Kravy majú celoplášťovú farbu zrelej pšenice, býci mávajú tmavšie sfarbenie s tmavo hnedou až
čiernou srsťou na krku, pleciach, hlave a spodnej strane tela. Rohy majú mesiačikovitý tvar, sú
svetlé s tmavými špičkami. Mulec, oči a srsť na kraji uší má charakteristické čierne zafarbenie.
Paznechty sú čierne a pevné.
Parthenaise má väčší telesný rámec a harmonickú stavbu tela. Utváranie končatín umožňuje výbornú pohyblivosť. Vyznačuje sa dobrou konverziou krmív. Mäso má nízky obsah tuku, vysoko je
hodnotené aj u krížencov. Parthenaise je v súčasnosti veľmi atraktívnym plemenom pre chovateľov v krížení, vďaka ľahkým pôrodom a prémiovej kvalite mäsa.
AUBRAC
Aubrac je plemeno mäsového dobytka, ktoré pochádza z benediktínskeho opátstva v oblasti
Aubrac na juhu Francúzska. Plemeno má stredný rámec, dospelé kravy merajú okolo 130 cm v
krížoch a vážia v priemere 600kg, býci merajú 140cm a priemerná hmotnosť je 900kg. Vek pri
prvom otelení by nemal byť vyšší ako 40 mesiacov, odporúča sa prvý krát pripúšťať jalovice vo
veku 24 až 28 mesiacov.
Kravy majú v porovnaní s inými mäsovými plemenami vynikajúcu kapacitu vemena. Aubrac má
jemne mramorované mäso a jatočne upravené telá vynikajú vďaka pomeru mäsa a kostí, malému množstvu jatočného odpadu a vysokej výťažnosti.
Dlhodobou selekciou na odolnosť vzniklo húževnaté, skromné plemeno s vysokým stupňom rezistencie voči chorobám. Pre toto plemeno je typický pokojný temperament. Aubrac sa adaptoval
do väčšiny chovných systémov a jeho chov nie je nákladný. Kravy sú známe svojimi pastevnými
schopnosťami a dokážu sa uživiť aj vo veľmi skromných pastevných podmienkach.
Aubrac sa dobre adaptuje v horských klimatických podmienkach, kde je vďaka kvalite končatín
schopný prekonávať nepriaznivý terén a prekonať veľké vzdialenosti. Kravy sa ľahko telia (z 98
%) vďaka utváraniu panvy ako v čistokrvnej plemenitbe, tak aj v krížení napr. s Charolais. Býci
plemena Aubrac sa využívajú úspešne v krížení s mliečnymi plemenami práve kvôli malým
teľatám (35-40kg).
Sfarbenie je žltohnedé až plavé, okolie tmavého nosa a očí biele. Srsť je jednofarebná s najrôznejšími odtieňmi od farby pšenice až po svetlo šedú. Koža je čierna. Odtieň farby je tmavší na
pleciach, chrbte a zadku. Sliznice, koniec chvosta, paznechty, špičky rohov a okraj uší sú čierne.
SALERS
Rustikálne plemeno Salers pochádza z Francúzska, z oblasti Centrálneho masívu, kde sa chová
vo výškach nad 1000 m nad morom. Je tvrdé, odolné voči nepriaznivej klíme aj podmienkam
prostredia. Farba je červená, plášťová. Vo Francúzsku to bolo pôvodne plemeno s kombinovanou
úžitkovosťou mlieko – mäso. Postupne je plemeno prevádzané do mäsového systému, aj keď syry
z mlieka salerských kráv sú dodnes pochúťkou znalcov. V úžitkovom krížení sú salerské kravy
úspešne krížené s býkmi charolais. Produktom sú veľmi žiadaní zmäsilí a výborne rastúci kríženci
pre špecializovaný značkový výkrm. Kravy v priemere vážia 690kg a býci 1050. Jalovice sa pripúšťajú vo veku 22 až 26 mesiacov. Salers výborne znáša zimu, v horúčavách sa však vďaka hustej
srsti prehrieva a je nutné zaistiť možnosť úkrytu v tieni. Prednosťou plemena sú bezproblémové
pôrody.
59
SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.
Slovenský líder v plemenitbe dobytka
SB Lužianky
Ing. Peter Ivanič, [email protected]
037/7783102, +421908718809
MTZ Lužianky
Ing. Vladimír Hičák, [email protected]
037/7784461, +421905467990
Martin
Ing. Rastislav Matula
[email protected]
043/4300525
+421905501925
Prievidza
Ing. Milan Rodný
[email protected]
046/5439687
+421905501926
Dolný Kubín
Ing. Pavol Gič
[email protected]
043/5865122
+421905501923
BIOGEN s.r.o., Liptovský Mikuláš
Ing. Daniela Opálená, [email protected], +421918478851
Radovan Dobák, [email protected], +421907806232
MVDr. Marian Brna, [email protected], +421907913561
BIO servis, s.r.o. Prešov
Ing.Iveta Varcholová, [email protected]
MVDr.Dušan Migra, [email protected]
051/ 7 732 104
+421905563 230, +421905641 318
Dolný Kubín
Trenčín a Topoľčany
Jaroslav Dohnan
[email protected]
032/7713779
+421905/961862
Martin
BIO servis Prešov
Biogen L. Mikuláš
Trenčín
Prievidza
Trnava
Peter Jeřábek
[email protected]
033/5501616
+421905553032
Marketing
Ing. Soňa Krebsová
[email protected]
+421918688604
Topoľčany
Banská Bystrica
Žarn
nov
ovic
ica
Žarnovica
Trnava
Rimavská Sobota
Nitra
Bratislava
Levice
Galanta
Veľký Krtíš
Nové Zámkyy
Bratislava a Senica
Ing. Vlastimil Hrabal
[email protected]
02/45943482
+421905467 981
Galanta
Jozef Mészáros
[email protected]
031/7804989
+421905411166
Žarnovica a Nitra
Ing. Jozef Kúšik
[email protected]
+421905501930
Komárno
Komárno
ent Mátyuss
Ing. Vincent
[email protected]
035/7710243
+421905467989
Správa
[email protected]
048/4162035
Zvolen
Levice a Nové Zámky
Ing. František Urbán
[email protected]
036/6312014
+421905975555
Zvolen a Veľký Krtíš
Ing. Ľubomír Kolesár
[email protected]
+421905501928
Rimavská Sobota
MVDr. Miroslav Čupka
[email protected]
+421905501927
Banská Bystrica
Ing. Miroslav Kušnír
[email protected]
048/4700177
+421905501922
www. s bs as . s k
Download

Kompletný katalóg býkov na rok 2013 (PDF; 9MB)