sedan ork-004
šampión 7. nvhz 2012
Vážení chovatelia,
už dvadsaťjeden rokov Vám prinášame najlepšiu genetiku do Vašich chovov, vyberáme pre Vás býkov na základe zásad vyváženého šľachtenia, keď
kladieme dôraz nielen na produkciu, ale aj na exteriér zvierat a hospodárske vlastnosti, ako dlhovekosť, obsah somatických buniek.....Tieto zásady
sa Vám snažíme prezentovať vo výbere býkov v tomto katalógu.
Uvedomujeme si, že možno nie sme lídrami na trhu predaja inseminačných
dávok, ale len my Vám dodávame najlepšiu genetiku zo všetkých plemien.
To, že Vám vieme doviesť absolútnu špičku z Kanady, USA, Nemecka, Holandska, Čiech ste si zvykli. Títo najlepší býci sa výborne presadzujú aj v
našich chovoch, však len podľa SHI (optimálny index) je u holsteinských
býkoch na prvom mieste Byrley ELN-020, piaty Frosty BW-023, alebo výborné štvrté miesto Eleka z Búšlaku, celkovo je 9 našich býkov z prvých
pätnástich. U simentálskych býkoch podľa SPI je to prvá trojka Rechberg,
Bonsai, Romen, toto sú výsledky na Slovensku, ktoré nepotrebujú žiaden
komentár. Je to len potvrdenie našej spoločnej práce a správneho výberu
býkov do Vašich chovov.
A to, že by dcéry po našich býkoch boli dobré len na výstavy nepotvrdzuje
ich úžitkovosť a dlhovekosť, keď dosiahnú za 5 laktácii 91 000 kg mlieka,
ako dojnica po Sambovi BS- 013 vo Veľkom Mederi, alebo za 7. laktácii 114
390 kg mlieka po Estimate PEL- 015 v Dan Slovakia Agrar a.s., dlhoveká
dojnica v Búšlaku za 9. laktácii 112 276 kg mlieka po Rudolphovi ARS015, alebo prvôstky po Frostym BW-023, 14 065 kg mlieka, 3,98% tuku a
3,23 % bielkovín a Byrleym ELN-020 15 388 kg mlieka, obe z Food Farm
Hlohovec a mnoho ďalších.
V katalógu nájdete aj 23 býkov chovaných na našej Stanici plemenných
býkov, ktorá je funkčným srdcom našej spoločnosti a pumpuje do Vašich
chovov najkvalitnejšie inseminačné dávky. Svedčí o tom záujem nielen krajín ako Turecko, kde sme váženými obchodnými partnermi, či rozvíjajúci
sa Ruský trh, ale hlavne dôvera našich partnerov, ako CRV, BVN, Masterrind, ktorí tu majú ustajnené zvieratá a spätne odoberajú dávky na vlastné
trhy. Sme pripravení podporiť šľachtenie na Slovensku výkupom mladých
plemenných býkov na našu stanicu po splnení veterinárnych podmienok, z
čoho vznikli výborní býci ako ELEK SOM- 020 a KORMOS EMY-006.
Chcel by som sa poďakovať všetkým chovateľom za účasť na výstavách,
čím nám pomáhajú prezentovať náš spoločný zámer v produkcii krásnych,
dlhovekých a produkčných zvierat.
V tomto ekonomicky náročnom roku sme však zvlášť prihliadali na cenu aj
pri vysokej kvalite inseminačných dávok, a tak Vás určite potešíme dobrou cenovou ponukou a podáme tak pomocnú ruku v ekonomicky ťažkom
období.
Želám Vám veľa úspechov vo Vašich chovoch s našou genetikou.
Ing. Marián Ofúkaný
Riaditeľ spoločnosti
www.insemas.sk
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013
2
Poradie najlepších býkov holsteinského plemena
Podľa jednotlivých ukazovateľov
TPI (prepočet na bázu USA)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Meno
MANIFOLD
JETT AIR-ET
BIGSTONE-ET
Alta AVALON
Alta JENKINS
Alta RAZOR
Alta DECREE
Alta BAXTER
FIGHTER
Alta PRIMUS
LPI (prepočet na bázu KANADA)
TPI
2 103
2 074
2 055
2 050
2 049
2 040
2 000
1 897
1 855
1 367
Kg mlieka (KANADA)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Meno
MANIFOLD
SAILING
JETT AIR-ET
BIGSTONE-ET
BANDO
DeMarco RANCH
FROSTY
BURNS
MAXIMUM
MERTENS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Meno
BIGSTONE-ET
MANIFOLD
FEVER
BORIS
SAILING
LAUTHORITY
JORDAN
WINDBROOK
BURNS
DeMarco RANCH
LPI
2 609
2 600
2 337
2 171
2 160
2 090
2 086
2 037
2 013
1 988
Lb mlieka (USA)
M kg
1 934
1 875
1 818
1 811
1 594
1 531
1 509
1 410
1 314
1 251
% TUKU
Meno
BRILLO
BORIS
MATHYS
LADNER
FEVER
LAUTHORITY
WINDBROOK
AUDACITY-RED
MERTENS
BIGSTONE-ET
DLHOVEKOSŤ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Meno
Alta DECREE
Alta BAXTER
MANIFOLD
BIGSTONE-ET
JETT AIR-ET
FIGHTER
Alta JENKINS
Alta RAZOR
Alta AVALON
Alta PRIMUS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Meno
BIGSTONE-ET
BURNS
BRILLO
MATHYS
BORIS
AUDACITY-RED
MANIFOLD
GAILURON
MORI
WINDBROOK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Meno
MAXIMO-RED
LORDAS
MERTENS
SPORTLER
MORI
TALIST
CEBIT
BRILLO
BUCKINGHAM
ZILLO
RZG
133
126
125
121
115
111
109
107
106
104
M lb
1 956
1 721
1 460
1 343
1 291
1 256
763
755
744
688
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Meno
MAXIMO-RED
Falster
LEOLA
Dixieland
MARCELLO
ASTERIX
COGNAC RED
ZILLO
Schine P
FIDELITY
M kg
2 162
2 146
1 566
1 279
1 185
1 175
1 131
925
908
803
SOMATICKÉ BUNKY
B%
0,21
0,21
0,18
0,18
0,17
0,16
0,13
0,12
0,09
0,08
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Meno
DEPUTY
JORDAN
JUNGLE
FROSTY
FEVER
GAILURON
DeMarco RANCH
SKYFIRE RED
JETT AIR-ET
COGNAC RED
1.
2.
3.
4.
5.
PôRODY
1.
2.
3.
4.
5.
SB
2,33
2,49
2,58
2,62
2,63
2,72
2,73
2,76
2,79
2,79
1.
2.
3.
4.
5.
Meno
MANIFOLD
JETT AIR-ET
LADNER
GAILURON
SAILING
Meno
SPORTLER
MERTENS
MORI
MANIFOLD
LADNER
1.
2.
3.
4.
5.
Meno
SPORTLER
TALIST
LORDAS
NOG CABIN
MAXIMUM
1.
2.
3.
4.
5.
Dĺžka živ.
232
222
119
113
112
1.
2.
3.
4.
5.
Meno
ZILLO
ASTERIX
Falster
Dixieland
BENJAMIN RED
Priebeh pôr.
116
111
110
107
106
1.
2.
3.
4.
5.
Meno
CEBIT
SKYFIRE RED
SEDAN
BENJAMIN RED
ZILLO
Plodnosť
119
111
105
103
102
VEMENO (RED)
Vemeno
120
114
109
109
104
1.
2.
3.
4.
5.
Meno
Dixieland
Falster
SEDAN
ASTERIX
MAXIMO-RED
Vemeno
129
111
111
110
107
KONčATINY (RED)
Vemeno
13
13
12
12
11
KONčATINY (SRN)
Meno
LORDAS
MERTENS
SPORTLER
BUCKINGHAM
NOG CABIN
Meno
FIDELITY
SEDAN
Falster
Dixieland
ZILLO
PLODNOSť (RED)
Plodnosť
107
107
107
107
106
VEMENO (KANADA)
Meno
FEVER
LAUTHORITY
JORDAN
JUNGLE
SAILING
1.
2.
3.
4.
5.
PôRODY (RED)
Priebeh pôr.
114
108
107
106
106
VEMENO (SRN)
1.
2.
3.
4.
5.
www.insemas.sk
DLHOVEKOSŤ (RED)
Dĺžka živ.
126
120
120
115
113
PLODNOSť
Kg mlieka (RED holstein)
% BIELKOVÍN
T%
0,45
0,38
0,34
0,33
0,33
0,31
0,27
0,27
0,22
0,21
RZG (prepočet na bázu SRN)
Meno
SPORTLER
LORDAS
TALIST
FEVER
DEPUTY
Končatiny
120
118
117
110
103
1.
2.
3.
4.
5.
Meno
Falster
Dixieland
KOMRO
ZILLO
FIDELITY
Končatiny
122
116
116
112
110
KONčATINY (KANADA)
1.
2.
3.
4.
5.
Meno
FEVER
WINDBROOK
JETT AIR-ET
LAUTHORITY
JORDAN
Končatiny
15
15
12
11
11
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013
3
ˇ
Ciernostrakatý
holstein
MANIFOLD
Október/ November
Register:
MED-025
2012
44. týždeň
Narodený:
26.09.2004
Plemeno:
H-100
Pôv.reg.číslo:
Po
HOUSAM135747713
Mainstream MANIFOLD
26.
O Man x BW Marshall x Emory
LPI 2 600
Plem. hod. býka
TPI 2 103
Plem. hod. býka
V TOP
Ut
spoľahl: 90%
T kg
T%
B kg
Kan 08/2012
B%
+ 1 934
+94
+0,20
+76
+0,13
147 stád
257 dcér
spoľahl: 96%
M lb
T lb
T%
B lb
B%
+1 460
+80
+0,1
+53
+0,03
St
USA 08/2012
4
4
Končatiny
-1
Mliečny charakter
1
Zadok
-1
Kapacita tela
2
Šírka zadku
5
Sklon zadku
3H
Paznechty
0
Postavenie nôh zozadu
-2
Upnutie vemena vpredu
5
Upnutie vemena vzadu
4
Výška v bedrách
0
Št
Richmond-FD MM Brandy
-5
0
5
10
Popisné ukazovatele:
Somatické bunky
108
2,88
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
1
10.august
100
102
Priebeh pôrodov
Plodnosť dcér
114
107
15
Kombinácia Oman x BW marshall, dvoch hviezdnych amerických býkov. Už
druhý rok sa drží medzi najlepšími býkmi v USA i v Kanade. Taktiež v našej
ponuke je už druhý rok a stále je obľúbený medzi chovateľmi i pre svoju výbornú
plodnosť.
Pi
Denis, Denisa
Sviatok všetkých svätých
Manifold je hlavne zlepšovateľ produkčných vlastností, výrazne zlepšuje
produkciu mlieka a popritom i obsah zložiek mlieka.
So
Vynikajúci je aj v zlepšovaní hospodárskych vlastností. Výrazne zlepšuje
dlhovekosť, perzistenciu laktácie, obsah somatických buniek v mlieku. Je
vynikajúcou voľbou na jalovice.
Odporúčame ho priparovať na línie MSN, EMY, GAD, PEL, RUH, CHP, LUS, LU.
2
11.august
12.august
Ne
Pamiatka zosnulých
3
Hubert
4
13.august
www.insemas.sk
Aurélia
Doporučenia pre chovateľov
- 10
Dĺžka života
Simona
31
9.august
Lineárne hodnotenie: Kan 08/2012 • Stáda: 74 • Dcéry: 122 • Spoľahlivosť: 83%
Klára
30
8.august
257 dcér
M kg
Vemeno
7.august
Millertime Manifold 287
USA
147 stád
Telesná stavba
29
Karol
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013
4
ˇ
Ciernostrakatý
holstein
FROSTY
sexované dávky
November
Register:
BW-023
2012
45. týždeň
Narodený:
02.03.2001
Plemeno:
H-100
Pôv.reg.číslo:
Po
HOUSAM131520543
Diamond-Oak FROSTY-ET
147 stád
SPI 4 936
Plem. hod. býka
SR
V TOP
257 dcér
spoľahl: 90%
14.august
Marcrest Frosty 3301
3.
BW Marshall x Sand x Madawaska Aerostar
Ut
SK 08/2012
M kg
T kg
T%
B kg
B%
+ 1 934
+94
+0,20
+76
+0,13
SPI
Som bunky
TYP
SHI
4 936
2,56
1,37
203,3
St
1,28
Mliečna pevnosť
-0,10
Končatiny
0,79
Vemeno
0,98
Telesný rámec
1,17
Mliečny charakter
0,09
Šírka hrudníka
-0,08
Hĺbka tela
-0,33
Sklon zadku
0,26
Postoj zadných končatín
-0,18
Uhol paznechtu
0,38
Upnutie predných štvrtiek
0,67
Postavenie predných ceckov
0,40
Dĺžka ceckov
0,03
Zadná výška vemena
0,44
Šírka vemena
0,39
Závesný väz
0,06
Hĺbka vemena
0,57
Šŕka zadku
0,19
Postavenie zadných končatín zozadu
1,34
Postavenie zadných ceckov
0,69
Chôdza
-0,31
Telesná kondícia
-0,19
Št
Stálica v našej ponuke. Plemenný býk má už dcéry aj na Slovensku a jeho
výsledky sú takisto vynikajúce ako i v USA a Kanade. Býk je preverený na
11 753 dcérach v USA a dosahuje v USA vynikajúcich 1814 TPI. V Kanade je
preverený na 8954 dcérach a dosahuje taktiež výborných 1953 LPI. Podobne
i na Slovensku sa zaraďuje medzi TOP 10 býkov. V Kanade mu už nabiehajú
synovia do preverenia a dvaja jeho synovia sa umiestnili v TOP 50 býkov.
Frosty je hlavne vynikajúci zlepšovateľ produkčných vlastností. Pri vysokom
počte dcér zlepšuje produkciu mlieka o 1509 kg a zložky mlieka o 0,12% tuk a
0,06% bielkoviny.
Z exteriérových vlastností zlepšuje utváranie vemena a končatín.
-1
0
1
2
Popisné ukazovatele Kan 08/2012:
Somatické bunky
104
2,62
www.insemas.sk
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
René
8
17.august
Bohumír
Doporučenia pre chovateľov
-2
Dĺžka života
Renáta
7
16.august
Demarc Frosty Belle Rosse
Imrich
6
15.august
Lineárne hodnotenie: SHA04/2012• Stáda: 25• Dcéry: 122 • Spoľahlivosť: 88%
Stavba
5
99
98
Priebeh pôrodov
Plodnosť dcér
100
103
3
Z hospodárskych vlastností zlepšuje dlhovekosť a mliečny temperament dcér.
Frosty je spoľahlivý zlepšovateľ s vysokou opakovateľnosťou výsledkov a veľmi
dobrou plodnosťou.
Je vhodnou kombináciou na línie RUH, PEL, GAD, MNA, MNL, CHP, LBL, CES,
Pi
9
18.august
So
10
19.august
Ne
Teodor
Tibor
11
20.august
Maroš, Martin
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013
5
ˇ
Ciernostrakatý
holstein
FEVER
November
Register:
2012
46. týždeň
Narodený:
26.11.2005
Plemeno:
H-100
Pôv.reg.číslo:
Po
HOCANM103631566
Crackholm FEVER
LPI 2 337
Plem. hod. býka
Úžitkovosť dcér
top v
160 stád
157 dcér
spoľahl: 96%
kanade
Ut
Kan 08/2012
M kg
T kg
T%
B kg
B%
+ 675
11 007
+59
442
+0,33
4
+21
346
0,00
3,1
St
16
Vemeno
13
Končatiny
15
Mliečny charakter
7
Zadok
9
Kapacita tela
-2
Šírka zadku
3
Sklon zadku
6L
Paznechty
10
Postavenie nôh zozadu
11
Upnutie vemena vpredu
7
Upnutie vemena vzadu
10
Výška v bedrách
Št
8
-5
0
5
10
Popisné ukazovatele:
Somatické bunky
115
2,63
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
103
98
Priebeh pôrodov
Plodnosť dcér
99
106
15
Jeden z najlepších Goldwynových synov. Kombinácia Goldwyn x výborný
Emoryho syn Blitz. Už rodokmeň ho predurčuje za výborného zlepšovateľa
exteriéru a Fever tieto predpoklady naplnil.
Zlepšovanie vemena o +13, končatín +15 a celkového exteriéru +16 je
výnimočné.
Býk je popritom i solídny zlepšovateľ produkcie.
Z hospodárskych vlastností dosahujú jeho dcéry vynikajúcu dlhovekosť,
dojiteľnosť, temperament pri dojení .Je výrazným zlepšovateľom obsahu
somatických buniek v mlieku.
Je výbornou kombináciou na línie, MED, RUH, LU, LUS, BW, BS, CES.
15
24.august
Pi
Leopold
16
25.august
So
17
26.august
Ne
Agnesa
Klaudia
Deň boja za slobodu a demokraciu
18
27.august
www.insemas.sk
Irma
Doporučenia pre chovateľov
- 10
Dĺžka života
Stanislav
14
23.august
Leduche Fever Martha 34GRZ12
Svätopluk
13
22.august
Lineárne hodnotenie: Kan 08/2012 • Stáda: 136 • Dcéry: 143 • Spoľahlivosť: 91%
Telesná stavba
21.august
Agrivente Fever Carole
5.
Goldwyn x Blitz x Mattieg
12
Eugen
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013
6
ˇ
Ciernostrakatý
holstein
ELEK
KORMOS
Register:
Narodený:
Narodený:
21.07.2005
21.07.2005
Plemeno:
Plemeno:
H-100
H-100
Pôv.reg.číslo:
Pôv.reg.číslo:
SK000800121443
SK000800121444
SOM-020
Bušlak Titanic ELEK
SPI 4 800
Plem. hod. býka
EMY-006
4.
Titanic x Caernarvon Jay
67 dcér
spoľahl: 84%
SK07/2012
M kg
T kg
T%
B kg
B%
+1 198
+40
-0,14
+31
-0,1
217 stád
SPI 3 640
Plem. hod. býka
59 dcér
spoľahl: 84%
M kg
T kg
T%
B kg
B%
+14
-0,49
+27
-0,13
SPI
Som bunky
TYP
SHI
SPI
Som bunky
TYP
SHI
4 800
2,46
1,85
218,6
3 640
2,07
1,08
152,7
Lineárne hodnotenie: SHA04/2012 • Stáda: 9 • Dcéry: 28 • Spoľahlivosť: 67%
Lineárne hodnotenie: SHA04/2012 • Stáda: 7 • Dcéry: 23 • Spoľahlivosť: 78,6%
Stavba
1,17
Stavba
0,46
Mliečna pevnosť
Končatiny
1,09
Končatiny
1,07
Vemeno
1,79
Vemeno
-0,09
Telesný rámec
0,56
Telesný rámec
1,00
Mliečny charakter
-0,33
Mliečny charakter
-0,14
Šírka hrudníka
0,76
Šírka hrudníka
0,42
Hĺbka tela
0,83
Hĺbka tela
0,71
Sklon zadku
-1,04
Sklon zadku
-0,87
Postoj zadných končatín z boku
-0,73
Postoj zadných končatín z boku
0,06
Uhol paznechtu
1,05
Uhol paznechtu
0,07
Upnutie predných štvrtiek
0,71
Upnutie predných štvrtiek
-0,26
Postavenie predných ceckov
0,84
Postavenie predných ceckov
-0,64
Dĺžka ceckov
0,36
Dĺžka ceckov
0,53
Zadná výška vemena
0,81
Zadná výška vemena
-0,09
Šírka vemena
0,78
Šírka vemena
0,26
Závesný väz
0,69
Závesný väz
0,56
Hĺbka vemena
0,91
Hĺbka vemena
-0,28
Šŕka zadku
0,96
Šŕka zadku
0,45
Postavenie zadných končatín zozadu
0,33
Postavenie zadných končatín zozadu
Postavenie zadných ceckov
0,45
Postavenie zadných ceckov
-0,39
Chôdza
-0,24
Chôdza
-0,37
Telesná kondícia
-0,59
Telesná kondícia
-0,30
-2
www.insemas.sk
-1
0
1
2
3
19
28.august
SK07/2012
+1 095
Mliečna pevnosť
Po
ých
v somatick
ách
bunk
Emperor x Rudolph
R
2012
47. týždeň
1.
Bušlak Emperor KORMOS
SHI v S
16 stád
November
Register:
Ut
20
29.august
St
Félix
21
30.august
1,7
Alžbeta
Elvíra
0,62
Št
22
31.august
Pi
23
1.sept.
So
Cecília
Klement
24
2.sept.
Emília
0
Ne
-2
-1
0
1
2
3
25
3.sept.
Katarína
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013
7
ˇ
Ciernostrakatý
holstein
JETT AIR
November/ December
Register:
2012
48. týždeň
Narodený:
28.12.2007
Plemeno:
H-100
Pôv.reg.číslo:
Po
HOUSAM138974820
SILDAHL JETT AIR-ET
LPI 1953
Plem. hod. býka
TPI 2074
Plem. hod. býka
v top
usa
Ut
166 dcér
spoľahl: 89%
M kg
T kg
T%
B kg
Kan 08/2012
B%
+ 1 818
+56
-0,11
+30
-0,27
86 stád
166 dcér
spoľahl: 96%
M lb
T lb
T%
B lb
B%
+1 291
+44
-0,01
+13
-0,09
St
USA 08/2012
12
Vemeno
10
Končatiny
12
Mliečny charakter
3
Zadok
4
Kapacita tela
1
Šírka zadku
3
Sklon zadku
3L
Paznechty
Št
Creekside Jett Air 590
Kombinácia Baxter x BW Marshall. Výsledkom je výborných 2074 TPI pri
testácii v USA.
Z produkčných vlastností býk vyniká výborným zlepšovaním produkcie
mlieka. V exteriéri je výrazným zlepšovateľom celkovej telesnej stavby,
vemena a hlavne končatín.
10
Upnutie vemena vpredu
5
Upnutie vemena vzadu
11
Výška v bedrách
0
- 10
-5
0
5
10
Popisné ukazovatele:
Dĺžka života
Somatické bunky
110
2,79
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
29
7.sept.
93
98
Priebeh pôrodov
Plodnosť dcér
108
104
15
Vynikajúci je hlavne v hospodárskych vlastnostiach dcér. Zlepšuje prakticky
všetky sledované znaky, má ľahké pôrody a preto je vhodný aj na pripúšťanie
jalovíc.
Odporúčame ho hlavne na priparovanie línii – LU, LUS, EMY, RUH, MNA, MNL,
CES, LBL, CHP, BES.
Pi
Vratko
30
8.sept.
So
9.sept.
Ne
Ondrej, Andrej
1
Edmund
2
10.sept.
www.insemas.sk
Henrieta
Doporučenia pre chovateľov
0
Postavenie nôh zozadu
Milan
28
6.sept.
Lineárne hodnotenie: Kan 08/2012 • Stáda: 39 • Dcéry: 72• Spoľahlivosť: 85%
Kornel
27
5.sept.
86 stád
Telesná stavba
4.sept.
Twomeier 9109
38.
Baxter x Marschall x Manfred
26
Bibiána
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013
8
ˇ
Ciernostrakatý
holstein
AltaAVALON
sexované dávky
December
Register:
2012
49. týždeň
Narodený:
21.02.2008
Plemeno:
H-100
Pôv.reg.číslo:
Po
USA 000065496393
FARNEAR-TBR ALTAAVALON-ET TV TL TY
TPI 2 050
Plem. hod. býka
v top
usa
Ut
111 dcér
spoľahl: 85%
M lb
T lb
T%
B lb
USA 08/2012
B%
+ 744
+33
+0,03
+25
+0,01
St
Lineárne hodnotenie: USA 08/2012• Stáda: 19• Dcéry: 27 • Spoľahlivosť: 85%
2,52
Konštitúcia
0,86
Hĺbka tela
1,03
Mliečny charakter
2,17
Sklon panvy
-1,16
Šírka panvy
2,74
Postoj z. k. zboku
0,99
Postoj z. k. zozadu
2,06
Uhol paznechtu
2,26
Končatiny
2,71
Upnutie pred. štvrtí
3,84
Zadné upnutie vemena
3,94
Zadná šírka vemena
3,40
Závesný väz
1,64
Hĺbka vemena
2,95
Rozmiestnenie pred. strukov
1,21
Rozmiestnenie zad. strukov
1,01
Dĺžka strukov
0,38
Oldrich
4
12.sept.
57 stád
Rámec
11.sept.
NinnyR- VG
51.
Mac x Shottle x AltaFinley
3
Barbora
5
Oto
13.sept.
Št
Dcéry
6
14.sept.
Mikuláš
Doporučenia pre chovateľov
-5
-2,5
0
2,5
5
7,5
Vynikajúci genomický plemenník . Jeho plemenná hodnota dosahuje
vynikajúcich 2336 TPI. Je kombináciou vynikajúceho syna Marathon BW
Marshalla – Regancrest Mac s dcérou vynikajúceho i u nás dobre známeho
anglického býka Picston Shottle.
Pi
Okrem výrazného zlepšovania produkcie mlieka a obsahu zložiek mlieka
dosahuje až neuveriteľné hodnoty zlepšovania exteriéru: 4,71 typ, 4,59
vemeno a 3.01 končatiny.
So
7
15.sept.
Ambróz
8
16.sept.
Marína
Popisné ukazovatele:
Dĺžka života
Somatické bunky
+2,7
2,80
Výťažnosť syra $
NM$
+445
+421
Priebeh pôrodov
Plodnosť dcér
8%
+0,8
Je to vynikajúci plemenný býk hlavne na potomstvo po býkoch línii MED, EMY,
LU, LUS, MNL a MNA, LBL, CES.
Ne
9
17.sept.
www.insemas.sk
Izabela
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013
9
ˇ
Ciernostrakatý
holstein
BIGSTONE
December
Register:
2012
50. týždeň
Narodený:
03.12.2007
Plemeno:
H-100
Pôv.reg.číslo:
Po
HOUSAM65283042
HENDEL BIGSTONE-ET
LPI 2 609
Plem. hod. býka
TPI 2 055
Plem. hod. býka
v top
usa
Ut
107 dcér
spoľahl: 89%
M kg
T kg
T%
B kg
Kan 08/2012
B%
+ 1 811
+90
+0,21
+80
+0,21
58 stád
107 dcér
spoľahl: 89%
M lb
T lb
T%
B lb
B%
+ 1 343
+78
+0,11
+60
+0,07
St
USA 08/2012
8
Vemeno
7
Končatiny
4
Mliečny charakter
8
Zadok
3
Kapacita tela
3
Šírka zadku
6
Sklon zadku
3H
Paznechty
0
Postavenie nôh zozadu
1
Upnutie vemena vpredu
8
Upnutie vemena vzadu
1
Výška v bedrách
0
Št
TriKamp Bigstone Ivy
Nový býk na špičke v Kanade i USA. Dosahuje vynikajúcich 2609 LPI a 2055
TPI.
Bigstone je fantastický zlepšovateľ mliekovej produkcie . Pri zlepšovaní
produkcie mlieka o 1811 kg zlepšuje i obsah zložiek mlieka o viac ako 0,2%.
Výsledkom je zriedkavých + 170 kg tuku a bielkovín.
-5
0
5
10
Popisné ukazovatele:
Somatické bunky
101
3,02
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
100
101
Priebeh pôrodov
Plodnosť dcér
101
99
15
Taktiež v zlepšovaní exteriéru dosahuje býk solídne hodnoty. Zlepšuje hlavne
toľko požadovanú mliečnu pevnosť.
Z hospodárskych vlastností zlepšuje výrazne temperament dcér pri dojení,
perzistenciu laktácie a dlhovekosť. Má ľahšie pôrody a preto je vhodný aj na
priparovanie jalovíc.
Je vhodným býkom na línie – RUH, PEL, MSN, EMY, LBL, CES, MTY, BS, GAD.
www.insemas.sk
Otília
13
21.sept.
Lucia
Doporučenia pre chovateľov
- 10
Dĺžka života
Hilda
12
20.sept.
Lineárne hodnotenie: Kan 08/2012 • Stáda: 58 • Dcéry: 107• Spoľahlivosť: 87%
Radúz
11
19.sept.
58 stád
Telesná stavba
18.sept.
Ringa_LeaBigstone 1224
48.
Bolton x O Man x Aaron
10
Pi
14
22.sept.
So
15
23.sept.
Ne
Branislava, Bronislava
Ivica
16
24.sept.
Albína
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013 10
ˇ
Ciernostrakatý
holstein
SNOWY
MISCHIEF -ET
December
Register:
Register:
Narodený:
Narodený:
07.07.2011
17.12. 2007
Plemeno:
Plemeno:
H-100
H-100
Pôv.reg.číslo:
Pôv.reg.číslo:
CZ 750250061
HOUSAM65283043
2012
51. týždeň
CRV Dobronín SNOWY
+545
stád
G TPI 2086
Plem. hod. býka
dcér
spoľahl: 67%
M kg
T kg
T%
B kg
B%
+ 695
+29
+0,03
+27
+0,05
Množstvo
mlieka
Bolton x Shottle x Durham
Eurogenomics 06/2012
LPI 1831
Plem. hod. býka
49 stád
82 dcér
spoľahl: 86%
M kg
T kg
T%
B kg
B%
+74
-0,07
+65
-0,04
Lineárne hodnotenie: SHA04/2012 • Stáda: 9 • Dcéry: 28 • Spoľahlivosť: 67%
Lineárne hodnotenie: Kan 08/2012 • Stáda: 13 • Dcéry: 18 • Spoľahlivosť: 79%
Stavba tela
0,98
Telesná stavba
5
Mliečna pevnosť
1,04
Vemeno
1
Vemeno
1,50
Končatiny
9
Končatiny
2,02
Mliečny charakter
1
Rámec
1,17
Zadok
2
šírka hrudníka
0,43
Kapacita tela
-1
Hĺbka tela
0,86
Šírka zadku
0
Hranatosť
1,71
Sklon zadku
2L
Kondícia
-0,90
Paznechty
0
Sklon panvy
0,06
Postavenie nôh zozadu
0
Šírka panvy
0,48
Upnutie vemena vpredu
1
Postoj panv. končatín
1,33
Upnutie vemena vzadu
0
Zauhlenie pan. Končatín
-1,61
Výška v bedrách
0
Paznechty
1,59
Mechanika pohybu
1,33
Popisné ukazovatele:
Predné upnut. vemena
1,18
Dĺžka života
Rozmiestneni pred. strukov
2,08
Somatické bunky
Dĺžka struku
0,33
Hĺbka vemena
0,74
Zadné upnutíievemena
2,95
Závesný väz
1,36
Rozmiestnenie zad. ceckov
2,16
2,9
2,8
www.insemas.sk
NM$
Priebeh pôrodov
Plodnosť dcér
10
10
15
15
Pi
29.sept.
107
102
-1
0
1
2
+545
Priebeh pôrodov
Dagmara
21
Bohdan
22
30.sept.
-2
Somatické bunky
5
So
Adela
3
Popisné ukazovatele:
Dĺžka života
Perzistencia laktácie
103
102
0
Judita
20
28.sept.
-5
Sláva, Slávka
19
27.sept.
Št
Kornélia
18
26.sept.
St
- 10
Dojiteľnosť
Ut
Kan 08/2012
+ 2 167
101
3,06
17
25.sept.
HENDEL MISCHIEF -ET
NM$
Snowman x Jardin
Po
7
Ne
23
1.okt.
Nadežda
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013 11
ˇ
Ciernostrakatý
holstein
AltaJENKINS
BORIS
December
Register:
Register:
Narodený:
Narodený:
22.11.2007
05.06.2005
Plemeno:
Plemeno:
H-100
H-100
Pôv.reg.číslo:
Pôv.reg.číslo:
USA 000064410464
HOCANM7611440
2012
52. týždeň
SYNERGY ALTAJENKINS TV TL TY
v top
55 stád
TPI 2 049
Plem. hod. býka
103 dcér
Morsan BORIs
55.
Mac x Shottle x Garter
spoľahl: 86%
USA 08/2012
M lb
T lb
T%
B lb
B%
+ 763
+53
+0,09
+23
0,00
LPI 2 171
Plem. hod. býka
Úžitkovosť dcér
v top
79 stád
119 dcér
spoľahl: 93%
T kg
T%
B kg
B%
+68
461
+0,38
3,9
+45
378
+0,17
3,2
Lineárne hodnotenie: USA 08/2012• Stáda: 29• Dcéry: 46 • Spoľahlivosť: 87%
Lineárne hodnotenie: Kan 08/2012 • Stáda: 58 • Dcéry: 86 • Spoľahlivosť: 89%
2,60
Telesná stavba
12
Konštitúcia
0,80
Vemeno
10
Hĺbka tela
1,06
Končatiny
11
Mliečny charakter
1,38
Mliečny charakter
Sklon panvy
0,81
Zadok
Šírka panvy
1,19
Kapacita tela
-3
Postoj z. k. zboku
0,08
Šírka zadku
4
Postoj z. k. zozadu
1,75
Sklon zadku
7L
Uhol paznechtu
2,03
Paznechty
4
Končatiny
2,39
Postavenie nôh zozadu
3
Upnutie pred. štvrtí
2,85
Upnutie vemena vpredu
5
Zadné upnutie vemena
2,14
Upnutie vemena vzadu
6
Zadná šírka vemena
1,02
Výška v bedrách
8
Závesný väz
1,33
Hĺbka vemena
3,09
Popisné ukazovatele:
Rozmiestnenie pred. strukov
0,88
Dĺžka života
Rozmiestnenie zad. strukov
0,67
Somatické bunky
Dĺžka strukov
0,21
0
2,5
5
Ut
3.okt.
St
5
Št
10
109
2,89
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
26
-5
108
99
0
5
Priebeh pôrodov
Plodnosť dcér
10
10
97
96
So
7,5
Štefan
Druhý sviatok vianočný
Filoména
28
6.okt.
15
15
1.sviatok vianočný
27
5.okt.
Pi
Adam a Eva
Štedrý deň
25
4.okt.
- 10
-2,5
Kan 08/2012
M kg
Rámec
-5
kanada
+ 796
11 918
24
2.okt.
10.
O Man x BW Marshall x Emory
usa
Po
Ivana
29
7.okt.
Milada
Popisné ukazovatele:
Dĺžka života
Somatické bunky
+3,7
2,76
Výťažnosť syra $
NM$
+515
+498
Priebeh pôrodov
Plodnosť dcér
5%
+0,4
Ne
30
8.okt.
www.insemas.sk
Dávid
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013 12
ˇ
Ciernostrakatý
holstein
mr burns
RANCH
Register:
Narodený:
Narodený:
BS-047
04.01.2007
Plemeno:
Plemeno:
H-100
H-100
Pôv.reg.číslo:
Pôv.reg.číslo:
DUDOC MR BURNS RC
O Man x BW Marshall x Emory
LPI 2 013
Plem. hod. býka
Úžitkovosť dcér
v top
spoľahl: 99%
Po
HOCANM103931564
DeMarco RANCH
20.
5908 dcér
kanada
Kan 08/2012
M kg
T kg
T%
B kg
B%
+ 1 410
11 869
+37
441
-0,13
3,7
+70
383
+0,21
3,2
LPI 1 988
Plem. hod. býka
v top
104 stád
110 dcér
spoľahl: 93%
kandada
T kg
T%
B kg
B%
+45
-0,01
+56
+0,04
St
Lineárne hodnotenie: Kan 08/2012 • Stáda: 87 • Dcéry: 97 • Spoľahlivosť: 88%
Telesná stavba
8
Vemeno
4
Vemeno
4
Končatiny
6
10
Mliečny charakter
6
Mliečny charakter
8
Zadok
6
Zadok
7
Kapacita tela
1
Kapacita tela
1
Šírka zadku
8
Šírka zadku
9
Sklon zadku
4L
Sklon zadku
1L
Paznechty
3
Paznechty
3
Postavenie nôh zozadu
8
Postavenie nôh zozadu
8
Upnutie vemena vpredu
0
Upnutie vemena vpredu
2
Upnutie vemena vzadu
0
Upnutie vemena vzadu
3
Výška v bedrách
3
Výška v bedrách
6
- 10
Dĺžka života
-5
0
5
10
Somatické bunky
15
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
96
101
Priebeh pôrodov
Plodnosť dcér
95
101
-5
0
5
10
Somatické bunky
107
2,73
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
103
99
Priebeh pôrodov
Plodnosť dcér
102
106
So
Drahoslav
5
14.okt.
Ne
6
15.okt.
www.insemas.sk
Daniela
4
13.okt.
15
Alexandra Karina
3
12.okt.
Pi
Nový rok
Deň vzniku Slovenskej republiky
Popisné ukazovatele:
Dĺžka života
103
3,05
Št
Silvester
2
11.okt.
- 10
Popisné ukazovatele:
1
10.okt.
M kg
6
Ut
Kan 08/2012
+ 1 531
Telesná stavba
31
9.okt.
21.
Frosty x Allen x Rudolph
Lineárne hodnotenie: Kan 08/2012 • Stáda: 2471 • Dcéry: 5080 • Spoľahlivosť: 99%
Končatiny
2012/13
01. týždeň
25.07.2002
2858 stád
December/ Január
Register:
Andrea
Antónia
Zjavenie Pána (Traja králi a vianočný sviatok
pravoslávnych kresťanov)
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013 13
ˇ
Ciernostrakatý
holstein
BUCKINGHAM
SPORTLER
Register:
Narodený:
Narodený:
02.02.2007
29.04.2007
Plemeno:
Plemeno:
H-100
H-100
Pôv.reg.číslo:
Pôv.reg.číslo:
DEU 000115586093
DEU 000351318854
BW-038
PEL-036
BUCKINGHAM
plodnos
dcér
Plem. hod. býka
91 stád
150 dcér
spoľahl:93%
M kg
T kg
T%
B kg
B%
+642
+32
+0,06
+13
-0,09
RZG 121
Plem. hod. býka
158 dcér
spoľahl:94%
M kg
T kg
T%
B kg
B%
+904
-1
-0,38
+16
-0,15
RZE
RZG
RZM
RZE
111
121
100
114
Telesná stavba
110
Telesná stavba
Vemeno
103
Vemeno
120
Končatiny
110
Končatiny
117
Mliečny charakter
105
Mliečny charakter
98
Kapacita tela
116
Kapacita tela
82
Šírka zadku
99
Šírka zadku
96
Sklon zadku
99
Sklon zadku
Paznechty
113
Postavenie nôh zozadu
105
Postavenie nôh zozadu
108
Upnutie vemena vpredu
101
Upnutie vemena vpredu
117
Upnutie vemena vzadu
106
Upnutie vemena vzadu
116
Výška v bedrách
117
Výška v bedrách
110
120
Popisné ukazovatele:
Št
Pi
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
95
98
Priebeh pôrodov
Plodnosť dcér
108
105
80
Somatické bunky
90
100
110
120
126
112
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
100
108
Priebeh pôrodov
Plodnosť dcér
116
107
130
So
11
Malvína
12
21.okt.
Ne
Ernest
13
22.okt.
www.insemas.sk
Dáša
91
130
Dĺžka života
Alexej
10
20.okt.
Popisné ukazovatele:
100
103
Severín
9
19.okt.
94
106
100
Bohuslava
8
18.okt.
83
Paznechty
Somatické bunky
St
RZM
Lineárne hodnotenie: DE 08/2012 • Stáda: 37 • Dcéry: 53 • Spoľahlivosť: 79%
Dĺžka života
DE 08/2012
103
Lineárne hodnotenie: DE 08/2012 • Stáda: 35 • Dcéry: 37 • Spoľahlivosť: 74%
Ut
17.okt.
104 stád
RZG
90
7
ť
dlhovekos
106
80
Po
16.okt.
Shottle x Laudan
DE 08/2012
2013
02. týždeň
SPORTLER
ť
Buckeye x Titanic
RZG 106
Január
Register:
Rastislav
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013 14
ˇ
Ciernostrakatý
holstein
BANDO
MAXIMUM
sexované dávky
Register:
BW-046
BW-052
Narodený:
24.10.2004
01.03.2007
Plemeno:
Plemeno:
H-100
H-100
Pôv.reg.číslo:
Pôv.reg.číslo:
HOUSAM52482463
NLDM000470565722
exteri
končatiny
BW Marshall x Aaron x Bell Elton
Plem. hod. býka
57 stád
99 dcér
spoľahl: 88%
M kg
T kg
T%
B kg
B%
+ 1 594
+50
-0,09
+50
-0,01
Jenny-Lou MRSHL Toystory ET x Gryphus Simon
mlieko
Ut
NVI 59
INET 156
Kan 08/2012
Plem. hod. býka
122 dcér
spoľahl: 88%
M kg
T kg
T%
B kg
B%
+1 314
+16
-0,43
+32
-0,14
Lineárne hodnotenie: NL 08/2012 • Stáda: 53 • Dcéry: 56 • Spoľahlivosť: 88%
9
Telesná stavba
104
Vemeno
8
Vemeno
104
Končatiny
6
Končatiny
102
Mliečny charakter
6
Mliečny charakter
103
Zadok
5
Zadok
100
Kapacita tela
2
Kapacita tela
102
Šírka zadku
4
Šírka zadku
101
Sklon zadku
9L
Sklon zadku
103
Paznechty
0
Paznechty
100
Postavenie nôh zozadu
3
Postavenie nôh zozadu
100
Upnutie vemena vpredu
5
Upnutie vemena vpredu
101
Upnutie vemena vzadu
3
Upnutie vemena vzadu
104
Výška v bedrách
0
Výška v bedrách
104
0
5
10
Popisné ukazovatele:
Dĺžka života
Somatické bunky
15
NL 08/2012
St
80
90
100
110
120
Nataša
18
27.okt.
130
Kristína
17
26.okt.
Pi
Dobroslav
16
25.okt.
Št
Radovan
15
24.okt.
110 stád
Lineárne hodnotenie: Kan 08/2012 • Stáda: 47• Dcéry: 75 • Spoľahlivosť: 83%
-5
14
23.okt.
Telesná stavba
- 10
Po
MAXIMUM
ér
2013
03. týždeň
Narodený:
Glen-D-Haven BANDO-ET
LPI 1 543
Január
Register:
Bohdana
Popisné ukazovatele:
98
2,83
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
98
100
Priebeh pôrodov
Plodnosť dcér
105
94
Dojiteľnosť
Somatické bunky
91
101
Priebeh pôrodov
Perzistencia laktácie
98
102
Plodnosť dcér
92
So
19
28.okt.
Ne
20
29.okt.
www.insemas.sk
Drahomíra, Mário, Sára
Dalibor
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013 15
ˇ
Ciernostrakatý
holstein
MORI
AltaBAXTER
Register:
Narodený:
Narodený:
06.11.2003
04.07.2002
Plemeno:
Plemeno:
H-100
H-100
Pôv.reg.číslo:
Pôv.reg.číslo:
DEU 000362231722
USA 000132973942
FOM-023
plodnos
dcér
Plem. hod. býka
68 stád
164 dcér
spoľahl:96%
M kg
T kg
T%
B kg
B%
+1 017
+22
-0,20
+43
+0,09
RZG
RZM
RZE
120
101
TPI 1 897
Plem. hod. býka
super
preverenie
42278 dcér
spoľahl: 99%
M lb
T lb
T%
B lb
B%
+ 1 721
+64
0,00
+26
-0,09
1,47
Konštitúcia
1,35
Hĺbka tela
1,96
Telesná stavba
Mliečny charakter
2,34
98
Sklon panvy
1,21
100
Šírka panvy
1,39
Mliečny charakter
111
Postoj z. k. zboku
-1,06
Kapacita tela
106
Postoj z. k. zozadu
1,54
2,32
1,95
103
Končatiny
Šírka zadku
91
Uhol paznechtu
Sklon zadku
95
Končatiny
Paznechty
99
Upnutie pred. štvrtí
1,53
Postavenie nôh zozadu
92
Zadné upnutie vemena
3,73
Upnutie vemena vpredu
93
Zadná šírka vemena
3,39
Upnutie vemena vzadu
111
Závesný väz
2,47
Hĺbka vemena
-0,01
Rozmiestnenie pred. strukov
-0,31
Rozmiestnenie zad. strukov
0,83
Dĺžka strukov
1,96
Výška v bedrách
92
80
90
100
110
120
Popisné ukazovatele:
Dĺžka života
Somatické bunky
102
86
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
107
90
Priebeh pôrodov
Plodnosť dcér
USA 08/2012
St
Lineárne hodnotenie: USA 08/2012 • Stáda:7634 • Dcéry: 24772 • Spoľahlivosť: 99%
Lineárne hodnotenie: DE 08/2012 • Stáda: 40 • Dcéry: 97 • Spoľahlivosť: 87%
Vemeno
Ut
109
107
130
-5
-2,5
0
2,5
5
7,5
Gejza
26
4.nov.
Tamara
Popisné ukazovatele:
Dĺžka života
Somatické bunky
+4
2,93
Výťažnosť syra $
NM$
+349
+444
Priebeh pôrodov
Plodnosť dcér
8%
-1,9
Ne
27
5.nov.
www.insemas.sk
Timotej
25
3.nov.
So
Miloš
24
2.nov.
Pi
Zora
23
1.nov.
Št
Vincent
22
31.okt.
10857 stád
Rámec
21
30.okt.
Blitz x Mtoto x Mandel
DE 08/2012
115
Po
EMERALD-ACR-SA T-BAXTER B/R TV TL TY
ť
Morty x Novalis
2013
04. týždeň
MORI
RZG 115
Január
Register:
Bohuš
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013 16
ˇ
Ciernostrakatý
holstein
JORDAN
AltaDECREE
sexované dávky
Register:
Register:
Narodený:
Narodený:
07.11.2005
16.03.2008
Plemeno:
Plemeno:
H-100
H-100
Pôv.reg.číslo:
Pôv.reg.číslo:
HOCANM7588022
USA 00064633889
GAD-005
Gillette JORDAN
LPI 2 086
Plem. hod. býka
Úžitkovosť dcér
CLEAR-ECHO ALTADECREE-ET TV TL TY
kanada
v top
240 stád
271 dcér
spoľahl: 97%
M kg
T kg
T%
B kg
B%
+ 1 063
11 262
+54
440
+0,15
3,9
+38
356
+0,03
3,2
Kan 08/2012
TPI 2 000
Plem. hod. býka
25 dcér
spoľahl: 82%
M lb
T lb
T%
B lb
B%
+ 1 956
+75
+0,02
+45
-0,04
Lineárne hodnotenie: USA 08/2012 • Stáda: • Dcéry: • Spoľahlivosť: 78%
13
Rámec
1,75
Vemeno
12
Konštitúcia
1,03
Končatiny
11
Hĺbka tela
1,42
Mliečny charakter
6
Mliečny charakter
2,21
2,07
Zadok
3
Sklon panvy
Kapacita tela
0
Šírka panvy
1,51
Šírka zadku
-2
Postoj z. k. zboku
-1,26
Sklon zadku
1H
Postoj z. k. zozadu
1,65
6
Uhol paznechtu
2,05
Postavenie nôh zozadu
9
Končatiny
1,96
Upnutie vemena vpredu
10
Upnutie vemena vzadu
7
Výška v bedrách
6
- 10
-5
0
5
10
Popisné ukazovatele:
Dĺžka života
Somatické bunky
109
2,49
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
103
100
Priebeh pôrodov
Plodnosť dcér
103
98
15
Upnutie pred. štvrtí
1,55
Zadné upnutie vemena
3,61
Zadná šírka vemena
3,33
Závesný väz
1,08
Hĺbka vemena
0,24
Rozmiestnenie pred. strukov
0,72
Rozmiestnenie zad. strukov
0,93
Dĺžka strukov
0,38
28
6.nov.
+529
20 stád
Lineárne hodnotenie: Kan 08/2012 • Stáda: 212 • Dcéry: 252 • Spoľahlivosť: 95%
Po
nm$
AltaBaxter x Marion x O Man
Telesná stavba
Paznechty
Ut
USA 08/2012
7.nov.
St
-5
-2,5
0
2,5
5
7,5
Dĺžka života
Somatické bunky
+3,3
2,68
Výťažnosť syra $
NM$
+495
+529
Priebeh pôrodov
Plodnosť dcér
8%
-2,5
Tatiana
2
11.nov.
Ne
Emil
1
10.nov.
So
Ema
31
9.nov.
Pi
Gašpar
30
8.nov.
Št
Alfonz
29
Popisné ukazovatele:
Erik, Erika
3
12.nov.
www.insemas.sk
2013
05. týždeň
15.
Goldwyn x Durham x Leaddman
Január/ Február
Blažej
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013 17
ˇ
Ciernostrakatý
holstein
BRILLO
LAUTHORITY
Register:
Narodený:
Narodený:
30.01.2004
17.11. 2005
Plemeno:
Plemeno:
H-100
H-100
Pôv.reg.číslo:
Pôv.reg.číslo:
DEU 000348052844
HOCANM103455217
BRK-001
GAD-006
BRILLO
zložky
mlieka
RZG 107
154 stád
M kg
T kg
T%
B kg
B%
Plem. hod. býka
+512
+64
+0,45
+35
+0,18
202 dcér
spoľahl:96%
DE 08/2012
LPI 2 090
Plem. hod. býka
Úžitkovosť dcér
RZG
RZM
RZE
107
121
101
super
ér
exteri
77 stád
125 dcér
T kg
T%
B kg
B%
+59
449
+0,31
3,8
+31
370
+0,07
3,2
Lineárne hodnotenie: DE 08/2012 • Stáda: 52 • Dcéry: 60 • Spoľahlivosť: 82%
Vemeno
13
Končatiny
11
11
101
Vemeno
99
Mliečny charakter
Končatiny
99
Zadok
7
Mliečny charakter
110
Kapacita tela
9
Kapacita tela
101
Šírka zadku
8
Šírka zadku
100
Sklon zadku
2L
Sklon zadku
106
Paznechty
Paznechty
113
Postavenie nôh zozadu
10
94
Upnutie vemena vpredu
11
Upnutie vemena vpredu
99
Upnutie vemena vzadu
7
Upnutie vemena vzadu
99
Výška v bedrách
5
Výška v bedrách
85
110
120
Popisné ukazovatele:
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
85
102
Priebeh pôrodov
Plodnosť dcér
93
86
130
5
Št
Dorota
7
16.nov.
Pi
Vanda
-5
0
5
10
8
17.nov.
15
Zoja
Popisné ukazovatele:
Dĺžka života
Somatické bunky
105
2,90
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
103
98
Priebeh pôrodov
Plodnosť dcér
94
102
So
9
18.nov.
Ne
Zdenko
10
19.nov.
www.insemas.sk
Agáta
6
15.nov.
- 10
100
St
Veronika
7
Postavenie nôh zozadu
90
4
14.nov.
Lineárne hodnotenie: Kan 08/2012 • Stáda: 69 • Dcéry: 107 • Spoľahlivosť: 91%
Telesná stavba
80
Ut
Kan 08/2012
M kg
16
87
91
spoľahl: 95%
+ 699
11 743
Telesná stavba
Somatické bunky
Po
13.nov.
Goldwyn x Igniter x Emerson
2013
06. týždeň
Comestar LAUTHORITY
Breakout x Preval
Dĺžka života
Február
Register:
Gabriela
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013 18
ˇ
Ciernostrakatý
holstein
AltaRAZOR
Register:
Narodený:
Narodený:
09.01.2008
19.11.2005
Plemeno:
Plemeno:
H-100
H-100
Pôv.reg.číslo:
Pôv.reg.číslo:
USA 000138929709
HOCANM103439288
nm$
+544
54 stád
91 dcér
spoľahl: 83%
M lb
T lb
T%
B lb
B%
+ 755
+66
+0,14
+21
0,00
USA 08/2012
Fleury MATHYS
LPI 1 802
Plem. hod. býka
v top
105 dcér
spoľahl: 95%
M kg
T kg
T%
B kg
B%
+ 528
10 858
+55
434
+0,34
4
+38
351
+0,18
3,2
Lineárne hodnotenie: Kan 08/2012 • Stáda: 96 • Dcéry: 102 • Spoľahlivosť: 90%
2,12
Telesná stavba
6
Konštitúcia
0,79
Vemeno
7
Hĺbka tela
1,56
Končatiny
8
Mliečny charakter
2,86
Mliečny charakter
0
Sklon panvy
1,66
Zadok
3
Šírka panvy
0,97
Kapacita tela
-5
Postoj z. k. zboku
-0,84
Šírka zadku
3
Postoj z. k. zozadu
1,99
Sklon zadku
3L
Uhol paznechtu
2,26
Paznechty
4
Končatiny
2,60
Postavenie nôh zozadu
7
Upnutie pred. štvrtí
2,13
Upnutie vemena vpredu
6
Zadné upnutie vemena
4,17
Upnutie vemena vzadu
8
Zadná šírka vemena
3,18
Výška v bedrách
-3
Závesný väz
2,01
0,73
Popisné ukazovatele:
-0,34
Dĺžka života
Rozmiestnenie zad. strukov
0,76
Somatické bunky
Dĺžka strukov
1,52
-2,5
0
2,5
5
106
2,85
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
Ut
21.nov.
St
Št
-5
100
103
0
5
Priebeh pôrodov
Plodnosť dcér
10
103
103
So
7,5
Dĺžka života
Somatické bunky
+4,1
2,70
Výťažnosť syra $
NM$
+553
+544
Priebeh pôrodov
Plodnosť dcér
7%
-0,3
Ne
Pravoslav
16
Ida, Liana
17
26.nov.
www.insemas.sk
Valentín
15
25.nov.
Popisné ukazovatele:
Arpád
14
24.nov.
15
Perla
13
23.nov.
Pi
Dezider
12
22.nov.
- 10
Rozmiestnenie pred. strukov
11
20.nov.
Kan 08/2012
Lineárne hodnotenie: USA 08/2012• Stáda: 10• Dcéry: 15 • Spoľahlivosť: 82%
Hĺbka vemena
Po
kanada
105 stád
Rámec
2013
07. týždeň
40.
Goldwyn x Emerson x Megabuck
Úžitkovosť dcér
-5
Február
GAD-008
AltaBaxter x Goldwyn x AltaThrone
Plem. hod. býka
sexované dávky
Register:
MEL-CREST ALTARAZOR TV TL TY
TPI 2 040
MATHYS
sexované dávky
Miloslava
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013 19
ˇ
Ciernostrakatý
holstein
SAILING
LADNER
sexované dávky
Register:
Narodený:
Narodený:
27.12.2005
20.02.2006
Plemeno:
Plemeno:
H-100
H-100
Pôv.reg.číslo:
Pôv.reg.číslo:
HOUSAM62433020
CA000103455300
GAD-009
GAD-011
Premier-Kerndt SAILING-ET
super
ér
exteri
Plem. hod. býka
64 stád
109 dcér
spoľahl: 87%
M kg
T kg
T%
B kg
B%
+ 1 875
+90
+0,18
+61
0
LPI 1 544
Plem. hod. býka
Plem. hod. býka
64 stád
109dcér
spoľahl: 93%
M lb
T lb
T%
B lb
USA 08/2012
B%
+1 404
+70
+0,07
+43
0
dlhovekos
99 dcér
spoľahl: 95%
M kg
T kg
T%
B kg
B%
+ 275
10 858
+44
434
+0,33
4
+17
351
+0,07
3,2
Končatiny
14
Zadok
4
Vemeno
11
Kapacita tela
-4
6
Šírka zadku
2
16
Sklon zadku
2L
6
Paznechty
Kapacita tela
8
Postavenie nôh zozadu
4
Šírka zadku
9
Upnutie vemena vpredu
10
Sklon zadku
2H
Upnutie vemena vzadu
9
Výška v bedrách
3
0
2
Upnutie vemena vpredu
6
Upnutie vemena vzadu
12
Výška v bedrách
29.nov.
3
Zadok
Postavenie nôh zozadu
Št
- 10
-5
0
5
10
15
Somatické bunky
Pi
105
2,96
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
Somatické bunky
98
2,95
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
105
102
Priebeh pôrodov
Plodnosť dcér
106
89
22
1.dec.
-5
0
5
10
107
109
Priebeh pôrodov
Plodnosť dcér
107
106
So
23
2.dec.
Ne
Roman Romana
24
3.dec.
www.insemas.sk
Etela
15
Popisné ukazovatele:
Dĺžka života
Eleonóra
7
Popisné ukazovatele:
Dĺžka života
Lívia
21
30.nov.
- 10
0
20
10
Telesná stavba
Paznechty
Vlasta
9
Mliečny charakter
Mliečny charakter
St
10
Lineárne hodnotenie: Kan 08/2012 • Stáda: 58 • Dcéry: 99 • Spoľahlivosť: 84%
Končatiny
Kan 08/2012
Lineárne hodnotenie: Kan 08/2012 • Stáda: 83 • Dcéry: 88 • Spoľahlivosť: 90%
Vemeno
Jaromír
19
28.nov.
99 stád
Telesná stavba
18
27.nov.
Ut
Úžitkovosť dcér
TPI 1 856
Po
ť
O Man x BW Marshall x Emory
Kan 08/2012
2013
08. týždeň
Comestar LADNER-ET
Goldwyn x Mort x Patron
LPI 2 160
Február
Register:
Matej
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013 20
ˇ
Ciernostrakatý
holstein
NOG CABIN
MERTENS
Register:
Narodený:
Narodený:
02.07.2003
27.08.2003
Plemeno:
Plemeno:
H-100
H-100
Pôv.reg.číslo:
Pôv.reg.číslo:
DEU 000113973135
DNK 003233800902
CHP-009
LBL-004
NOG CABIN
dlhovekos
Plem. hod. býka
85 stád
123 dcér
spoľahl:95%
M kg
T kg
T%
B kg
B%
+304
+13
-0,27
+15
+0,05
super
mlieko
DE 08/2012
RZG 125
Plem. hod. býka
139 dcér
spoľahl:96%
M kg
T kg
T%
B kg
B%
+1 251
+74
+0,22
+43
0,00
RZG
RZM
RZE
RZG
RZM
RZE
99
111
125
126
99
Lineárne hodnotenie: DE 08/2012 • Stáda: 68 • Dcéry: 100 • Spoľahlivosť: 87%
Telesná stavba
110
Telesná stavba
Vemeno
109
Vemeno
Končatiny
103
Končatiny
118
Mliečny charakter
109
Mliečny charakter
117
Kapacita tela
101
Kapacita tela
87
Šírka zadku
107
Šírka zadku
87
Sklon zadku
105
Sklon zadku
107
110
Upnutie vemena vpredu
109
Upnutie vemena vpredu
85
Upnutie vemena vzadu
104
Upnutie vemena vzadu
103
Výška v bedrách
90
100
110
120
Popisné ukazovatele:
Dĺžka života
Somatické bunky
Pi
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
101
97
Priebeh pôrodov
Plodnosť dcér
111
102
80
Somatické bunky
90
100
110
120
99
109
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
108
105
Priebeh pôrodov
Plodnosť dcér
100
107
130
So
1
Albín
2
9.dec.
Ne
Anežka
3
10.dec.
www.insemas.sk
Zlatica
93
130
Dĺžka života
Alexander
28
8.dec.
Popisné ukazovatele:
103
82
Viktor
27
7.dec.
88
Paznechty
Postavenie nôh zozadu
80
Št
Frederik
26
6.dec.
91
103
99
St
79
Postavenie nôh zozadu
Výška v bedrách
Ut
DE 08/2012
101
94
25
5.dec.
86 stád
Lineárne hodnotenie: DE 08/2012 • Stáda: 51 • Dcéry: 59 • Spoľahlivosť: 82%
Paznechty
Po
4.dec.
Merdrignac x Manat
2013
09. týždeň
MERTENS
ť
Champion x Jocko Besn
RZG 101
Február/ Marec
Register:
Bohumil, Bohumila
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013 21
ˇ
Ciernostrakatý
holstein
LORDAS
DEPUTY
Marec
Register:
Register:
Narodený:
Narodený:
05.03.2005
09.04.2005
Plemeno:
Plemeno:
H-100
H-100
Pôv.reg.číslo:
Pôv.reg.číslo:
DEU 000348825855
HOUSAM62188557
LUS-008
LUS-014
LORDAS
Laudan x Storm
10. týždeň
Po
dlhovekos
Ut
RZG 126
Plem. hod. býka
82 stád
157 dcér
spoľahl:95%
M kg
T kg
T%
B kg
DE 08/2012
B%
+1 101
+22
-0,23
+33
-0,05
LPI 1 548
Plem. hod. býka
Úžitkovosť dcér
RZG
RZM
RZE
126
113
109
112 dcér
spoľahl: 95%
M kg
T kg
T%
B kg
B%
+ 861
11 666
+20
422
-0,10
3,6
+35
366
+0,05
3,1
5
Vemeno
6
Telesná stavba
Končatiny
6
Vemeno
109
Mliečny charakter
-3
Končatiny
120
Zadok
1
Mliečny charakter
78
108
Kapacita tela
-6
Kapacita tela
91
Šírka zadku
1
Šírka zadku
86
Sklon zadku
1H
Sklon zadku
80
Paznechty
-1
Paznechty
112
Postavenie nôh zozadu
4
Postavenie nôh zozadu
114
Upnutie vemena vpredu
1
Upnutie vemena vpredu
104
Upnutie vemena vzadu
7
Upnutie vemena vzadu
118
Výška v bedrách
1
Výška v bedrách
90
100
110
120
Somatické bunky
130
120
109
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
101
96
Priebeh pôrodov
Plodnosť dcér
110
102
0
5
10
Somatické bunky
113
2,33
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
102
89
Priebeh pôrodov
Plodnosť dcér
100
105
Alan
15
So
9
16.dec.
Ne
Františka
10
17.dec.
www.insemas.sk
Tomáš
8
15.dec.
-5
Radoslav
7
14.dec.
Pi
Fridrich
6
13.dec.
Popisné ukazovatele:
Dĺžka života
Popisné ukazovatele:
Dĺžka života
St
Št
- 10
88
80
Kan 08/2012
Lineárne hodnotenie: Kan 08/2012 • Stáda: 68 • Dcéry: 101 • Spoľahlivosť: 89%
Telesná stavba
5
12.dec.
77 stád
Lineárne hodnotenie: DE 08/2012 • Stáda: 27 • Dcéry: 37 • Spoľahlivosť: 76%
Kazimír
ť
Laudan x Mimo x Fatal
dlhovekos
4
11.dec.
Sandy-Valley DEPUTY-ET
ť
2013
Branislav, Bruno
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013 22
ˇ
Ciernostrakatý
holstein
GAILURON
FIGHTER
sexované dávky
Register:
Narodený:
Narodený:
03.07.2005
30.07.2004
Plemeno:
Plemeno:
H-100
H-100
Pôv.reg.číslo:
Pôv.reg.číslo:
HOCANM103356429
NLD000387902773
LUS-016
MED-024
Favreautiere GAILURON
Plem. hod. býka
Úžitkovosť dcér
80 stád
100 dcér
spoľahl: 95%
M kg
T kg
T%
B kg
B%
+ 992
11 562
+33
426
-0,04
3,7
+47
364
+0,12
3,1
kappa
Kan 08/2012
TPI 1 855
Plem. hod. býka
Po
Ut
103 dcér
spoľahl: 81%
M lb
T lb
T%
B lb
B%
+ 1 256
+54
+0,03
+48
+0,04
USA 08/2012
St
Lineárne hodnotenie: USA 08/2012 • Stáda: 39 • Dcéry: 52 • Spoľahlivosť: 84%
Rámec
0,14
Telesná stavba
4
Konštitúcia
-0,33
Vemeno
6
Hĺbka tela
0,07
Končatiny
3
Mliečny charakter
0,31
Mliečny charakter
6
Sklon panvy
-0,15
Zadok
-2
Šírka panvy
-0,67
Kapacita tela
7
Postoj z. k. zboku
-1,19
Šírka zadku
2
Postoj z. k. zozadu
1,89
Uhol paznechtu
2,21
Sklon zadku
1H
Paznechty
0
Končatiny
1,54
Postavenie nôh zozadu
2
Upnutie pred. štvrtí
-0,62
Upnutie vemena vpredu
3
Zadné upnutie vemena
0,17
Upnutie vemena vzadu
2
Zadná šírka vemena
0,13
Výška v bedrách
2
Závesný väz
-0,85
Hĺbka vemena
-0,58
Rozmiestnenie pred. strukov
-0,08
Rozmiestnenie zad. strukov
-0,28
Dĺžka strukov
-0,12
- 10
-5
0
5
10
Popisné ukazovatele:
Dĺžka života
Somatické bunky
107
2,72
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
99
95
Priebeh pôrodov
Plodnosť dcér
106
100
15
Št
-2,5
0
2,5
5
7,5
Dĺžka života
Somatické bunky
+3,3
2,78
Výťažnosť syra $
NM$
+575
+517
Priebeh pôrodov
Plodnosť dcér
5%
-0,3
Ne
Boleslav
17
24.dec.
www.insemas.sk
Svetlana
16
23.dec.
Popisné ukazovatele:
Matilda
15
22.dec.
So
Vlastimil
14
21.dec.
Pi
Gregor
13
20.dec.
-5
Angela
12
19.dec.
81 stád
Lineárne hodnotenie: Kan 08/2012 • Stáda: 76 • Dcéry: 97• Spoľahlivosť: 89%
11
kasein
bb
O Man x AltaAarom x Elton
dlhovekos
2013
11. týždeň
18.dec.
DIEPENHOEK ALTAFIGHTER TV TL
ť
Laudan x Igniter x Rudolph
LPI 1 536
Marec
Register:
Ľubica
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013 23
ˇ
Ciernostrakatý
holstein
WINDBROOK
JUNGLE
sexované dávky
Register:
Register:
Narodený:
Narodený:
08.01.2006
26.07.2006
Plemeno:
Plemeno:
H-100
H-100
Pôv.reg.číslo:
Pôv.reg.číslo:
HOCANM7816429
HOCANM7816598
PEL-042
Gillette WINDBROOK
LPI 2 037
Plem. hod. býka
Úžitkovosť dcér
PEL-048
Gillette JUNGLE
17.
FBI x Blitz x Storm
v top
kanada
126 stád
150 dcér
spoľahl: 96%
M kg
T kg
T%
B kg
B%
+ 941
11 653
+63
445
+0,27
3,8
+40
367
+0,08
3,1
Kan 08/2012
LPI 1 749
Plem. hod. býka
Úžitkovosť dcér
v top
spoľahl: 94%
T kg
T%
B kg
B%
+ 1 029
11 751
+33
432
-0,02
3,7
+42
374
+0,07
3,2
Telesná stavba
12
Vemeno
10
Vemeno
12
Končatiny
15
Končatiny
5
Mliečny charakter
13
Mliečny charakter
4
Zadok
9
Zadok
8
Kapacita tela
6
Kapacita tela
0
Šírka zadku
6
Šírka zadku
0
Sklon zadku
1L
Sklon zadku
7L
Paznechty
-3
Postavenie nôh zozadu
11
Postavenie nôh zozadu
-1
Upnutie vemena vpredu
10
Upnutie vemena vpredu
8
Upnutie vemena vzadu
12
Upnutie vemena vzadu
8
Výška v bedrách
6
Výška v bedrách
8
- 10
-5
0
5
10
Popisné ukazovatele:
Dĺžka života
Somatické bunky
15
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
91
94
Priebeh pôrodov
Plodnosť dcér
101
97
Somatické bunky
106
2,58
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
St
Št
Pi
0
5
10
97
102
Priebeh pôrodov
Plodnosť dcér
104
100
Víťazoslav
21
Blahoslav
22
Beňadik
15
So
23
30.dec.
Ne
Adrián
24
31.dec.
www.insemas.sk
Jozef
20
29.dec.
-5
Eduard
19
28.dec.
- 10
Dĺžka života
Ut
27.dec.
Popisné ukazovatele:
103
3,14
25.dec.
Kan 08/2012
15
18
26.dec.
100 dcér
M kg
Telesná stavba
4
Po
kanada
60 stád
Lineárne hodnotenie: Kan 08/2012 • Stáda: 61 • Dcéry: 100 • Spoľahlivosť: 90%
2013
12. týždeň
55.
FBI x Durham x Leadman
Lineárne hodnotenie: Kan 08/2012 • Stáda: 104 • Dcéry: 133 • Spoľahlivosť: 92%
Paznechty
Marec
Gabriel
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013 24
ˇ
Ciernostrakatý
holstein
TALIST
AltaPRIMUS
Register:
Narodený:
Narodený:
22.03.2005
13.09.2005
Plemeno:
Plemeno:
H-100
H-100
Pôv.reg.číslo:
Pôv.reg.číslo:
DEU 000348613244
NLD 000419609425
SOM-013
WIT-008
TALIST
Plem. hod. býka
124 stád
233 dcér
spoľahl:96%
M kg
T kg
T%
B kg
B%
+950
+10
-0,29
+17
-0,15
DE 08/2012
RZG
RZM
RZE
111
102
107
super
cena
TPI 1 367
Plem. hod. býka
104 dcér
spoľahl: 76%
M lb
T lb
T%
B lb
B%
+ 688
+1
-0,09
+14
-0,03
Rámec
0,04
Konštitúcia
-0,17
Hĺbka tela
0,13
Telesná stavba
Mliečny charakter
0,35
Vemeno
114
Sklon panvy
-0,92
Končatiny
101
Šírka panvy
-0,61
101
Postoj z. k. zboku
-1,53
94
Postoj z. k. zozadu
-0,10
Šírka zadku
95
Uhol paznechtu
0,20
Sklon zadku
114
Končatiny
-0,18
Paznechty
107
Upnutie pred. štvrtí
0,16
Postavenie nôh zozadu
106
Zadné upnutie vemena
0,44
Upnutie vemena vpredu
103
Zadná šírka vemena
0,58
Upnutie vemena vzadu
114
Závesný väz
0,61
Hĺbka vemena
-0,65
Rozmiestnenie pred. strukov
0,45
Kapacita tela
Výška v bedrách
95
80
90
100
110
120
Popisné ukazovatele:
Dĺžka života
Somatické bunky
120
102
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
109
105
Priebeh pôrodov
Plodnosť dcér
Ut
USA 08/2012
St
Lineárne hodnotenie: USA 08/2012 • Stáda: 30 • Dcéry: 47 • Spoľahlivosť: 84%
95
98
92
130
Rozmiestnenie zad. strukov
1,30
Dĺžka strukov
0,12
Št
-5
-2,5
0
2,5
5
7,5
Somatické bunky
-0,5
3,03
Výťažnosť syra $
NM$
+0
+27
Priebeh pôrodov
Plodnosť dcér
7%
-0,1
29
Miroslav
Veľký piatok
Vieroslava
31
7.január
www.insemas.sk
Soňa
30
6.január
Ne
Alena
28
5.január
So
Emanuel
27
4.január
Pi
Marián
26
3.január
Popisné ukazovatele:
Dĺžka života
25
2.január
72 stád
Lineárne hodnotenie: DE 08/2012 • Stáda: 34 • Dcéry: 38 • Spoľahlivosť: 77%
Mliečny charakter
Po
1.január
A-A Win 395 x Major RC x Ronald
dlhovekos
2013
13. týždeň
BARNKAMPER PRIMUS
ť
Talent2 x Lantz
RZG 111
Marec
Register:
Benjamín
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013 25
ˇ
Ciernostrakatý
holstein
ADMIRAL
Lehoux LAREZ
Register:
Narodený:
Narodený:
19.06.2006
20.06.2002
Plemeno:
Plemeno:
H-100
H-100
Pôv.reg.číslo:
Pôv.reg.číslo:
HOCANM7925701
HOCANM100745737
BW-031
Smithden ADMIRAL
Plem. hod. býka
Úžitkovosť dcér
v top
kanada
75 stád
108 dcér
spoľahl: 94%
M kg
T kg
T%
B kg
Kan 08/2012
B%
+1 095
11 514
+81
449
+0,39
3,9
+46
363
+0,09
3,2
Plem. hod. býka
570 dcér
spoľahl: 98%
M kg
T kg
T%
B kg
Kan 08/2012
B%
+559
10 846
+43
422
+0,22
3,9
+17
339
-0,02
3,1
Telesná stavba
8
Telesná stavba
8
Vemeno
8
Vemeno
6
Končatiny
4
Končatiny
4
Mliečny charakter
7
Mliečny charakter
8
Zadok
-4
Zadok
2
Kapacita tela
8
Kapacita tela
4
Šírka zadku
1
Šírka zadku
-5
Sklon zadku
5H
Sklon zadku
0
Paznechty
-1
Paznechty
5
Postavenie nôh zozadu
5
Postavenie nôh zozadu
2
Upnutie vemena vpredu
8
Upnutie vemena vpredu
-1
Upnutie vemena vzadu
7
Upnutie vemena vzadu
Výška v bedrách
-4
Výška v bedrách
-5
0
5
10
Dĺžka života
Somatické bunky
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
107
105
Priebeh pôrodov
Plodnosť dcér
103
98
Št
9
-5
0
5
10
Somatické bunky
103
2,78
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
97
94
Priebeh pôrodov
Plodnosť dcér
92
99
Miroslava
15
So
6
13.január
Ne
Irena
8
14.január
www.insemas.sk
Izidor
5
12.január
- 10
Richard
4
11.január
Pi
Zita
3
11
15
Dĺžka života
St
10.január
Popisné ukazovatele:
107
2,86
2
9.január
483 stád
Lineárne hodnotenie: Kan 08/2012 • Stáda: 406 • Dcéry: 488 • Spoľahlivosť: 97%
- 10
Hugo
Veľkonočný pondelok
ér
Ut
Úžitkovosť dcér
1
exteri
Lineárne hodnotenie: Kan 08/2012 • Stáda: 69 • Dcéry: 99 • Spoľahlivosť: 89%
Popisné ukazovatele:
Po
8.január
Aerowood x Lee x Super Sire
LPI 1 030
2013
14. týždeň
Lehoux LAREZ
18.
FBI x Blitz x Storm
LPI 2 035
Apríl
Register:
Zoltán
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013 26
Holstein red
SEDAN
Apríl
Register:
ORK-004
2013
15. týždeň
Narodený:
22.06.2007
Plemeno:
H-100RED
Pôv.reg.číslo:
Po
NLDM000484935263
SEDAN
ť
Fabian x Ladino Park Talent-IMP-ET
NVI 105
INET 72
Plem. hod. býka
FLORA (babka) hodnotenie EX-91
/na fotke 13 rokov a 3 mesiace/.
195 dcér
spoľahl: 90%
Ut
NL 08/2012
M kg
T kg
T%
B kg
B%
+436
+7
-0,16
+14
-0,02
104
St
Vemeno
111
Končatiny
104
Mliečny charakter
103
105
Šírka zadku
109
Sklon zadku
104
Paznechty
103
Postavenie nôh zozadu
99
Upnutie vemena vpredu
108
Upnutie vemena vzadu
109
Výška v bedrách
104
FINKE (Flora x Stadel ) hodnotenie VG-89
/na fotke 7 rokov a 7 mesiacov
80
Somatické bunky
222
95
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
90
100
110
120
106
102
Priebeh pôrodov
Plodnosť dcér
103
105
130
Sedan je kombináciou famózneho Fabiana a Talenta. Pochádza z dlhovekej
rodiny, kde jeho babka FLORA, ktorá dosahuje v hodnotení EX-91 /na fotke
hore vo veku 13 rokov a 3 mesiace/ nadojila - 113.101 kg mlieka s 5,32%T
a 3,93%B !!!!! a Sedan túto vlastnosť prenáša aj na svoje potomstvo, kde
dosahuje dlhovekosť na hodnote 222. Jeho dcéry majú výborné utváranie
vemena, najmä čo sa týka upnutia vemena. Vynikajú výbornou perzistenciou
a dojiteľnosťou. Celkovo dcéry majú výborný exteriér, čo je predpoklad na
úžasnú dlhovekosť 222. Sedan je vhodný na jalovice, kde sú teliatka s nižšou
pôrodnou hmotnosťou, ale s výbornou prežívateľnosťou.
Samotný býk má úžasný exteriér, ako aj povahové vlastnosti a aj preto bol
na 7. Národnej výstave hospodárskych zvierat v Nitre ocenený ako Šampión
výstavy.
www.insemas.sk
Igor
11
18.január
Július
Doporučenia pre chovateľov
Popisné ukazovatele:
Dĺžka života
Št
Milena
10
17.január
97
Kapacita tela
Albert
9
16.január
Lineárne hodnotenie: NL 08/2012 • Stáda: 69 •Dcéry: 81 • Spoľahlivosť: 90%
Telesná stavba
Zadok
15.január
dlhovekos
164 stád
8
Pi
12
19.január
So
13
20.január
Ne
Estera
Aleš
14
21.január
Justína
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013 27
Holstein red
FIDELITY
sexované dávky
Apríl
Register:
AND-004
2013
16. týždeň
Narodený:
11.09.2004
Plemeno:
H-100RED
Pôv.reg.číslo:
Po
NLDM000396647605
fidelity
kappa
bb
Kian x Lightning
NVI 173
INET 306
Plem. hod. býka
314 stád
390 dcér
spoľahl: 97%
Ut
NL 08/2012
M kg
T kg
T%
B kg
B%
+803
+43
+0,08
+47
+0,22
101
St
Vemeno
105
Končatiny
110
Mliečny charakter
102
Zadok
102
Šírka zadku
101
Sklon zadku
108
Paznechty
109
Postavenie nôh zozadu
107
Upnutie vemena vpredu
104
Upnutie vemena vzadu
105
Výška v bedrách
101
Št
Emma 146
80
Somatické bunky
232
100
www.insemas.sk
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
Rudolf
18
25.január
Valér
Doporučenia pre chovateľov
90
100
110
120
Popisné ukazovatele:
Dĺžka života
Dana, Danica
17
24.január
97
Kapacita tela
Fedor
16
23.január
Lineárne hodnotenie: NL 08/2012 • Stáda: 71•Dcéry: 92 • Spoľahlivosť: 91%
Telesná stavba
22.január
Cornelia 118
kasein
15
103
106
Priebeh pôrodov
Plodnosť dcér
101
95
130
Fidelity je najlepší syn Kiana. Je kombinácia Kian x Lightning. Dosahuje
najvyššie NVI a INT z holandských býkov v našej ponuke býkov. O jeho
vynikajúcom preverení svedčí aj skutočnosť, že v prepočte na kanadskú bázu
dosahuje LPI cez 2000 a vyrovnáva sa prakticky najlepšie čiernostrakatému
RF býkovi Mr. Bursovi.
V úžitkovosti je jeho silnou stránkou zlepšovanie obsahu zložiek mlieka. Spolu
s výborným zlepšovaním produkcie mlieka to znamená výrazné zlepšovanie
produkcie tuku a bielkovín v kg. O jeho výbornom preverení v tomto smere
svedčí aj vysoký index INET 306.
V exteriéri je špičkovým plemenníkom v Holandsku na zlepšovanie končatín.
Výrazne zlepšuje hlavne pohyb a utváranie paznechtu. Svedčí o tom aj vysoký
index v KD pre zlepšovania zdravia paznechtov. Na vemene zlepšuje prakticky
všetky sledované znaky najvýraznejšie postavenie ceckov a závesný väz.
Z hospodárskych vlastností si treba všimnúť hlavne zlepšovanie dojiteľnosti,
temperamentu dcér a perzistencie laktácie.
Býk má ľahké pôrody, a je preto vhodný aj na priparovanie jalovíc.
Pi
19
26.január
So
20
27.január
Ne
Jela
Marcel
21
28.január
Ervín
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013 28
Holstein red
MAXIMO-RED
Apríl
Register:
BW-047
2013
17. týždeň
Narodený:
28.02.2005
Plemeno:
H-100RED
Pôv.reg.číslo:
Po
DE 000349946452
MAXIMO-RED
rzg 133
Plem. hod. býka
v top
58 stád
82 dcér
spoľahl:92%
nemecko
Ut
DE 08/2012
M kg
T kg
T%
B kg
B%
+2 162
+73
-0,18
+70
-0,04
RZG
RZM
RZE
133
138
109
29.január
Rosalyn
4.
Marmax RF x Marshall x Evreux
St
107
Vemeno
107
Končatiny
100
Mliečny charakter
118
Kapacita tela
102
Šírka zadku
89
Sklon zadku
86
Paznechty
104
Postavenie nôh zozadu
108
Upnutie vemena vpredu
97
Upnutie vemena vzadu
118
Výška v bedrách
109
104
103
www.insemas.sk
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
Marek
Doporučenia pre chovateľov
90
100
110
120
Popisné ukazovatele:
Somatické bunky
Juraj
25
1.február
80
Dĺžka života
Vojtech
24
31.január
Št
Slavomír
23
30.január
Lineárne hodnotenie: DE 08/2012 • Stáda: 44 •Dcéry: 58 • Spoľahlivosť: 90%
Telesná stavba
22
97
97
Priebeh pôrodov
Plodnosť dcér
92
94
130
Maximo Red sa výsledkami KD zaradil na štvrté miesto v TOP rebríčku
SRN. Je kombináciou red faktorového býka Marmax a jedného z najlepších
čiernostrakatých býkov posledného obdobia BW Marshalla. Je teda veľmi
málo príbuzný súčasnej populácii červenostrakatého dobytka u nás a má v
tomto smere široké možnosti využitia.
Zlepšovanie mliekovej úžitkovosti potomstva je hlavným tromfom tohto
býka. Plemennou hodnotou pre kg mlieka +2 162 vysoko prevyšuje všetkých
červenostrakatých býkov v SRN, ale aj v ostatných vyspelých krajinách s
chovom červenostrakatého HF.
V exteriéri zlepšuje úžitkový typ a vemeno. V zlepšovaní končatín je
indiferentný. Dcéry sú väčšieho telesného rámca, výrazného mliečneho typu
a na ich vemene zaujme hlavne výborné zadné upnutie vemena a ideálne
postavenie ceckov.
Z hospodárskych vlastností zaujme hlavne zlepšovaním dojiteľnosti. Nie je
vhodný na priparovanie jalovíc.
Pi
26
2.február
So
27
3.február
Ne
Jaroslava
Jaroslav
28
4.február
Jarmila
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013 29
Holstein red
LEOLA
Apríl/ Máj
Register:
SNR-006
2013
18. týždeň
Narodený:
15.11.2005
Plemeno:
H-100RED
Pôv.reg.číslo:
Po
NL425917132
Lowlands Leola
NVI: 163
INET: 311
Plem. hod. býka
mlieko ť
dlhovekos
137 dcér
118 stád
spoľahl:95%
Ut
NL 08/2012
M kg
T kg
T%
B kg
B%
+1 566
+56
-0,16
+47
-0,09
109
Vemeno
102
Končatiny
109
Mliečny charakter
108
Zadok
105
Kapacita tela
102
Šírka zadku
106
Sklon zadku
105
Paznechty
107
Postavenie nôh zozadu
105
Upnutie vemena vpredu
98
Upnutie vemena vzadu
104
Výška v bedrách
104
St
Št
90
100
110
120
Popisné ukazovatele:
Dojiteľnosť
105
105
www.insemas.sk
Perzistencia laktácie
Sviatok práce
2
8.február
Žigmund
Doporučenia pre chovateľov
80
Somatické bunky
Anastázia
1
7.február
Midwolder Marie 350
Lea
30
6.február
Lineárne hodnotenie: NL 08/2012 • Stáda: 46 • Dcéry: 54 • Spoľahlivosť: 89%
Telesná stavba
Priebeh pôrodov
5.február
Gerda 23
Canvas x Lightning
29
98
104
Plodnosť dcér
Dĺžka života
94
416
130
Kombinácia Delta Canvas x Lightning. Mladý plemenný býk, ktorý sa dostáva
do našej ponuky. Výsledkami preverenia trochu netypický holandský
plemenník.
To netypické je v jeho preverení na mliekovú úžitkovosť. Leola napriek
záporným hodnotám vo vzťahu k zložkám mlieka dosahuje veľmi solídny
index INET 311. Je to vďaka výraznému zlepšovaniu produkcie mlieka. 1
566 kg mlieka je v holandskom červenostrakatom holsteine výnimočné. Ak
si prezrieme ponuku f. CRV iba jeho otec Delta Canvas a jeden z jeho synov
(Lincoln) dosahujú vyššie hodnoty zlepšovania produkcie mlieka.
V zlepšovaní exteriéru patrí Leola k absolútnej špičke v Holandskom
červenostrakatom holsteine. Najvýraznejšie zlepšuje končatiny a stavbu
tela. Dcéry sú typové hlboké zvieratá väčšieho telesného rámca. Majú veľmi
dobre utváraný zadok a končatiny. Vynikajú výborným utváraním paznechtu
a výbornou chôdzou.
Z hospodárskych vlastností zlepšuje dojiteľnosť a perzistenciu laktácie.
Má ľahké telenie, a preto je vhodný aj na priparovanie jalovíc.
Pi
3
9.február
So
4
10.február
Ne
Galina
Florián
5
11.február
Lesana
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013 30
Holstein red
CEBIT
ZILLO
Register:
Narodený:
Narodený:
11.11.2000
27.10.2000
Plemeno:
Plemeno:
H-100RED
H-100RED
Pôv.reg.číslo:
Pôv.reg.číslo:
DEU 000767817939
DEU 000578900534
CAL-006
JUT-003
CEBIT
RZG 109
Plem. hod. býka
968 dcér
spoľahl:97%
DE 08/2012
M kg
T kg
T%
B kg
B%
+795
+51
+0,21
+34
+0,09
RZG 104
Plem. hod. býka
282 stád
1170 dcér
spoľahl:98%
M kg
T kg
T%
B kg
B%
+925
-23
-0,71
+20
-0,13
RZG
RZM
RZE
RZG
RZM
RZE
116
83
104
97
97
Lineárne hodnotenie: DE 08/2012 • Stáda: 48 •Dcéry: 56 • Spoľahlivosť: 81%
Telesná stavba
Telesná stavba
113
75
Vemeno
Končatiny
82
Končatiny
Mliečny charakter
94
112
Kapacita tela
91
Šírka zadku
109
Šírka zadku
103
Sklon zadku
105
Sklon zadku
107
Paznechty
83
Paznechty
103
Postavenie nôh zozadu
75
Postavenie nôh zozadu
118
Upnutie vemena vpredu
81
Upnutie vemena vpredu
84
Upnutie vemena vzadu
88
Upnutie vemena vzadu
82
Výška v bedrách
97
100
110
120
Popisné ukazovatele:
Dĺžka života
Somatické bunky
St
14.február
Št
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
88
106
Priebeh pôrodov
Plodnosť dcér
88
119
Pi
90
100
110
120
Somatické bunky
112
110
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
91
105
Priebeh pôrodov
Plodnosť dcér
116
102
Viktória
130
So
11
17.február
Ne
Blažena
12
18.február
www.insemas.sk
Roland
10
16.február
80
130
Dĺžka života
Ingrida
Deň víťazstva nad fašizmom
9
15.február
Popisné ukazovatele:
95
109
8
Monika
88
112
90
7
13.február
112
Kapacita tela
80
Hermína
97
Mliečny charakter
114
Ut
DE 08/2012
109
Vemeno
6
ť
dlhovekos
Lineárne hodnotenie: DE 08/2012 • Stáda: 63 •Dcéry: 67 • Spoľahlivosť: 80%
Výška v bedrách
Po
12.február
Zandstar x Kom Leader
plodnos
dcér
2013
19. týždeň
ZILLO
ť
Cared x Milestone
289 stád
Máj
Register:
Pankrác
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013 31
Holstein red
KOMRO
audio
Register:
Narodený:
Narodený:
03.12.2003
07.09.2011
Plemeno:
Plemeno:
H-100RED
H-100RED
Pôv.reg.číslo:
Pôv.reg.číslo:
DEU 000662369506
CANM000107196488
KOD-008
RZG 102
Plem. hod. býka
GEN-I-BEQ AUDIO
končatiny
TICKé
SOMA Y
U
B NK
Komtur x Laredo Red
884 dcér
spoľahl:97%
M kg
T kg
T%
B kg
B%
+48
+0,42
+16
+0,05
RZG
RZM
RZE
102
105
107
Plem. hod. býka
dcér
M lb
T lb
T%
B lb
B%
+70
+0,08
+43
+0,01
1,66
1,37
Lineárne hodnotenie: DE 08/2012 • Stáda: 49 •Dcéry: 55 • Spoľahlivosť: 81%
Hĺbka tela
0,80
Telesná stavba
Mliečny charakter
1,49
104
97
Sklon panvy
0,14
Končatiny
116
Šírka panvy
0,53
Mliečny charakter
103
Postoj z. k. zboku
0,44
Kapacita tela
94
Postoj z. k. zozadu
1,38
Šírka zadku
97
Uhol paznechtu
1,31
Sklon zadku
97
Končatiny
1,66
Paznechty
102
Upnutie pred. štvrtí
1,81
Postavenie nôh zozadu
103
Zadné upnutie vemena
3,29
Upnutie vemena vpredu
111
Zadná šírka vemena
2,91
Upnutie vemena vzadu
94
Závesný väz
1,81
Výška v bedrách
77
100
110
120
Popisné ukazovatele:
Dĺžka života
Somatické bunky
92
114
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
102
103
Priebeh pôrodov
Plodnosť dcér
93
83
130
Hĺbka vemena
1,05
Rozmiestnenie pred. strukov
0,01
Rozmiestnenie zad. strukov
0,51
Dĺžka strukov
0,24
Ut
St
-2,5
0
2,5
5
7,5
So
Popisné ukazovatele:
Dĺžka života
Somatické bunky
3,9
2,88
Výťažnosť syra $
NM$
+607
+584
Priebeh pôrodov
Ne
Viola
19
25.február
www.insemas.sk
Gizela
18
24.február
8%
Svetozár
17
23.február
-5
Žofia
16
22.február
Pi
Bonifác
15
21.február
Št
Servác
14
20.február
Lineárne hodnotenie: DE 08/2012 • Stáda: •Dcéry: • Spoľahlivosť: 75%
Konštitúcia
90
USA 08/2012
+ 1 315
Rámec
80
spoľahl: 76%
13
19.február
+584
stád
TPI 2 092
Po
nm$
Beacon x Baxter
DE 08/2012
+347
Vemeno
2013
20. týždeň
KOMRO
583 stád
Máj
Register:
Gertrúda
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013 32
Holstein red
ASTERIX
SKYFIRE
sexované dávky
sexované dávky
Register:
Register:
Narodený:
Narodený:
12.10.2008
09.10.2007
Plemeno:
Plemeno:
H-100RED
H-100RED
Pôv.reg.číslo:
Pôv.reg.číslo:
NL000530106845
HOCANM104862628
Máj
2013
21. týždeň
ASTERIX
Lawnboy x Canvas
NVI: 203
INET: 236
Plem. hod. býka
0 dcér
0 stád
spoľahl:62%
NL 08/2012
M kg
T kg
T%
B kg
B%
+1 175
+37
-0,18
+38
-0,04
Y
ZLOžK
A
MLIEK
MR Burns*RC x September Storm*RC
bezrohos
pp
LPI 1 416
Plem. hod. býka
Úžitkovosť dcér
Lineárne hodnotenie: NL 08/2012 • Stáda: 0•Dcéry: 0 • Spoľahlivosť: 65%
169 stád
211 dcér
spoľahl: 95%
M kg
T kg
T%
B kg
B%
+47
422
+0,11
3,8
+13
340
0
3,1
Telesná stavba
100
Lineárne hodnotenie: NL 08/2012 • Stáda: 99 • Dcéry: 123 • Spoľahlivosť: 90%
Vemeno
110
Telesná stavba
9
Končatiny
105
Vemeno
7
Mliečny charakter
102
Končatiny
9
Zadok
96
Mliečny charakter
5
93
Zadok
6
Šírka zadku
95
Kapacita tela
1
Sklon zadku
98
Šírka zadku
2
Paznechty
100
Sklon zadku
2H
Postavenie nôh zozadu
101
Paznechty
-1
Upnutie vemena vpredu
106
Postavenie nôh zozadu
7
Upnutie vemena vzadu
110
Upnutie vemena vpredu
6
Výška v bedrách
100
Upnutie vemena vzadu
3
Výška v bedrách
7
80
90
100
110
120
130
Popisné ukazovatele:
Priebeh pôrodov
Dojiteľnosť
111
100
Somatické bunky
Perzistencia laktácie
99
108
Plodnosť dcér
97
Ut
Kan 08/2012
+466
11 070
Kapacita tela
20
26.február
Gen-I-Beq SKYFIRE RED
ť
Po
21
27.február
St
-10
-5
0
5
10
Ela
Popisné ukazovatele:
Dĺžka života
Somatické bunky
107
2,76
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
108
101
Priebeh pôrodov
Plodnosť dcér
100
111
So
25
3.marec
Ne
Urban
26
4.marec
www.insemas.sk
Želmíra
24
2.marec
15
Júlia, Juliana
23
1.marec
Pi
Zina
22
28.február
Št
Bernard
Dušan
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013 33
Holstein red
Lorka COGNAC RED
MARCELLO
sexované dávky
Register:
Register:
Narodený:
Narodený:
30.10.2007
20.02.2006
Plemeno:
Plemeno:
H-100RED
H-100RED
Pôv.reg.číslo:
Pôv.reg.číslo:
HOCANM104980395
NL415751722
Máj/ Jún
2013
22. týždeň
Lorka COGNAC RED
super
mlieko
Plem. hod. býka
Úžitkovosť dcér
95 stád
104 dcér
spoľahl: 91%
NVI: 121
INET: 198
M kg
T kg
T%
B kg
B%
+1 131
11 016
+47
439
+0,07
4
+46
346
+0,08
3,1
Plem. hod. býka
DL
189 dcér
158 stád
T kg
T%
B kg
B%
+47
-0,07
+26
-0,18
108
Vemeno
104
Vemeno
8
Končatiny
100
Končatiny
5
Mliečny charakter
102
Zadok
106
Zadok
8
Kapacita tela
105
Kapacita tela
6
Šírka zadku
106
Šírka zadku
8
Sklon zadku
106
Sklon zadku
1H
11
Paznechty
95
Paznechty
1
Postavenie nôh zozadu
96
Postavenie nôh zozadu
2
Upnutie vemena vpredu
101
Upnutie vemena vpredu
7
Upnutie vemena vzadu
103
Upnutie vemena vzadu
5
Výška v bedrách
110
-10
-5
0
5
10
Somatické bunky
102
2,79
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
Št
Pi
95
101
Priebeh pôrodov
Plodnosť dcér
101
99
90
100
110
120
130
105
Somatické bunky
102
Plodnosť dcér
Vilma
30
Ferdinand
31
9.marec
Petronela
99
So
1
10.marec
Ne
Žaneta
2
11.marec
www.insemas.sk
Viliam
29
8.marec
Popisné ukazovatele:
Priebeh pôrodov
Popisné ukazovatele:
Dĺžka života
15
St
7.marec
80
7
28
6.marec
Lineárne hodnotenie: NL 08/2012 • Stáda: 102 • Dcéry: 124 • Spoľahlivosť: 93%
Telesná stavba
Výška v bedrách
Ut
NL 08/2012
M kg
Telesná stavba
Mliečny charakter
spoľahl:95%
+1 185
Lineárne hodnotenie: KAN 08/2012 • Stáda: 40• Dcéry: 45 • Spoľahlivosť: 83%
10
Iveta
OSť
HOVEK
Canvas x Stadel
Kan 08/2012
27
5.marec
MARCELLO
MR Burns*RC x Salto*RC x Look Jolt
LPI 1 700
Po
Xénia
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013 34
Holstein red
BENJAMIN RED
SCHINE P
sexované dávky
Register:
Narodený:
Narodený:
30.10.2007
02.07.2011
Plemeno:
Plemeno:
H-100RED
H-100RED
Pôv.reg.číslo:
Pôv.reg.číslo:
HOCANM786644
840M003007815980
ELN-026
zložky
mlieka
LPI 1 140
Plem. hod. býka
Úžitkovosť dcér
123 dcér
spoľahl: 95%
M kg
T kg
T%
B kg
B%
-93
10 685
+19
420
+0,22
3,9
+12
343
+0,13
3,2
LPI 2 035
Plem. hod. býka
stád
dcér
spoľahl: 96%
M kg
T kg
T%
B kg
B%
+63
+0,28
+43
+0,13
Lineárne hodnotenie: KAN 08/2012 • Stáda: 110 • Dcéry: 116 • Spoľahlivosť: 89%
Lineárne hodnotenie: KAN 08/2012 • Stáda: • Dcéry: • Spoľahlivosť: 95%
Telesná stavba
Vemeno
10
Končatiny
Vemeno
1
Mliečny charakter
0
Mliečny charakter
5
Zadok
-1
Zadok
7
Kapacita tela
-3
Kapacita tela
0
Šírka zadku
-2
Šírka zadku
3
Sklon zadku
1H
Sklon zadku
1L
5
Paznechty
10
Upnutie vemena vpredu
8
Upnutie vemena vpredu
10
Upnutie vemena vzadu
11
Upnutie vemena vzadu
9
Výška v bedrách
-4
Výška v bedrách
0
5
10
Popisné ukazovatele:
Dĺžka života
Somatické bunky
15
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
Pi
2
108
92
Priebeh pôrodov
Plodnosť dcér
106
103
-5
0
5
10
15
Somatické bunky
109
2,85
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
99
99
Priebeh pôrodov
Róbert
106
So
8
17.marec
Ne
Medard
9
18.marec
www.insemas.sk
Norbert
7
16.marec
Popisné ukazovatele:
Dĺžka života
108
3,10
Laura
6
15.marec
-10
-5
5
14.marec
Št
Lenka
2
Postavenie nôh zozadu
-10
St
10
Končatiny
Karolína
4
13.marec
9
9
Paznechty
Ut
Kan 08/2012
+908
Telesná stavba
8
3
ť
HOS
BEZRO
Altaiota-ET x Lawn Boy P-RED x Justice-ET
Kan 08/2012
Po
12.marec
Ver-Hages SCHINE P-ET
Salto*RC x Talent*RC
2013
23. týždeň
Misty Springs BENJAMIN RED
128 stád
Jún
Register:
Stanislava
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013 35
Holstein red
DIXIELAND
FALSTER
Register:
Narodený:
Narodený:
21.06.2010
08.04.2010
Plemeno:
Plemeno:
H-100 RED
H-100 RED
Pôv.reg.číslo:
Pôv.reg.číslo:
DEU000664101915
DNK004534802835
GAD-015
MED-029
DIXIELAND
Destry x Shottle
RZG 134
Plem. hod. býka
dcér
spoľahl: 73%
DE08/2012
M kg
T kg
T%
B kg
B%
+1 279
+38
-0,17
+51
+0,08
RZG 141
Plem. hod. býka
dlhovekos
mlieko
super
stád
dcér
spoľahl: 73%
M kg
T kg
T%
B kg
B%
+ 2 146
+77
-0,13
+67
-0,06
RZM
RZE
RZG
RZM
RZE
123
133
141
137
123
Lineárne hodnotenie: DE 08/2012 • Stáda: •Dcéry: • Spoľahlivosť: 57%
Lineárne hodnotenie: DE 08/2012 • Stáda: •Dcéry: • Spoľahlivosť: 56%
Telesná stavba
120
Telesná stavba
123
Vemeno
129
Vemeno
111
Končatiny
116
Končatiny
122
Mliečny charakter
120
Mliečny charakter
Kapacita tela
130
Kapacita tela
119
Šírka zadku
107
Šírka zadku
107
Sklon zadku
109
Sklon zadku
107
Paznechty
114
Paznechty
120
Upnutie vemena vpredu
114
Upnutie vemena vpredu
110
Upnutie vemena vzadu
120
Upnutie vemena vzadu
104
Výška v bedrách
108
Výška v bedrách
100
Dĺžka života
Somatické bunky
DE08/2012
RZG
80
90
100
110
120
10
19.marec
134
Popisné ukazovatele:
Po
Margaréta
ť
Fiction x MR Burns
dlhovekos
2013
24. týždeň
FALSTER
ť
stád
Jún
Register:
11
20.marec
St
Št
80
90
100
110
120
Anton
14
23.marec
130
Zlatko
13
22.marec
Pi
Dobroslava
12
21.marec
97
130
Ut
Vasil
Popisné ukazovatele:
113
114
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
89
101
Priebeh pôrodov
107
Dĺžka života
Somatické bunky
114
101
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
105
98
Priebeh pôrodov
110
So
15
24.marec
Ne
16
25.marec
www.insemas.sk
Vít
Blanka
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013 36
ˇ
dánske cervené
BUCKARBY
GAZELLE
sexované dávky
Register:
Register:
Narodený:
Narodený:
23.07.2006
12.05.2005
Plemeno:
Plemeno:
Danish Red
Danish Red
Pôv.reg.číslo:
Pôv.reg.číslo:
SRB 92671
RDM36469
BLN - 002
BUCKARBY
ORD-002
27
Lineárne hodnotenie: DAN 08/2012 • Dcéry: 111 • Spoľahlivosť: 94%
Produkčný index
109
Produkčný index
116
Mlieko kg
101
Mlieko kg
104
Bielkoviny kg
108
Bielkoviny kg
113
Bielkoviny %
112
Bielkoviny %
113
Tuk kg
106
Tuk kg
114
Tuk %
105
Tuk %
111
Rast
105
Rast
Plodnosť dcér
114
Plodnosť dcér
105
Pôrody
109
Pôrody
115
Pôrody mater.
102
Pôrody mater.
100
Zdravie vemena
111
Zdravie vemena
89
Iné choroby
107
Iné choroby
90
Dlhovekosť
114
Dlhovekosť
102
Zdravie paznechtov
112
Zdravie paznechtov
Telesná stavba
104
Končatiny
113
Vemeno
116
Vemeno
116
Dojiteľnosť
115
Dojiteľnosť
120
Temperament
101
Temperament
118
Veľkosť tela
98
Veľkosť tela
107
Mlieč. char.
107
Mlieč. char.
118
Šírka hrudníka
100
Šírka hrudníka
93
Hĺbka tela
Šírka zadku
85
Šírka zadku
102
Uhol zadku
102
Uhol zadku
95
Nohy zboku
104
Nohy zboku
97
Nohy zozadu
120
Nohy zozadu
113
Zauhlenie konč.
102
Zauhlenie konč.
101
Paznechty
102
Paznechty
109
Upnutie vem. vpredu
120
Upnutie vem. vpredu
112
Upnutie vem. vzadu
115
Upnutie vem. vzadu
117
Šírka vemena vzadu
102
Šírka vemena vzadu
115
Závesný väz
109
www.insemas.sk
90
100
110
120
130
St
Vratislav
19
28.marec
Št
Adolf
18
27.marec
Alfréd
20
29.marec
Pi
Valéria
21
30.marec
72
Hĺbka tela
80
17
88
114
87
Ut
93
Končatiny
Závesný väz
Po
22
Canvas x Stadel
97
25. týždeň
NTM :
Lineárne hodnotenie: DAN 08/2012 • Dcéry: 172 • Spoľahlivosť: 95%
Telesná stavba
2013
26.marec
GAZELLE
NTM :
Brolin x Ipolo x Peterslund
Jún
So
80
22
31.marec
Ne
90
100
110
120
Paulína
23
1.apríl
80
Alojz
Sidónia
130
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013 37
ˇ
dánske cervené
GUNNARSTORP
PELL - PERS
Jún
Register:
Register:
Narodený:
Narodený:
20.06.2002
19.06.2005
Plemeno:
Plemeno:
Danish Red
Danish Red
Pôv.reg.číslo:
Pôv.reg.číslo:
SRB92104
SRB92488
2013
26. týždeň
GUNNARSTORP
22
Kelli x Verneri x Abru
NTM :
23
Flarkbäcken x Stesjo x Botans
Lineárne hodnotenie: DAN 08/2012 • Dcéry: 3055 • Spoľahlivosť: 99%
Lineárne hodnotenie: DAN 08/2012 • Dcéry: 177 • Spoľahlivosť: 96%
Produkčný index
107
Produkčný index
107
Mlieko kg
104
Mlieko kg
107
Bielkoviny kg
106
Bielkoviny kg
107
Bielkoviny %
103
Bielkoviny %
Tuk kg
106
Tuk kg
105
Tuk %
102
Tuk %
98
Rast
96
Rast
Plodnosť dcér
115
Pôrody
113
Pôrody
109
Pôrody mater.
106
Pôrody mater.
113
Zdravie vemena
100
Zdravie vemena
109
Iné choroby
107
Iné choroby
109
Dlhovekosť
112
Dlhovekosť
109
Zdravie paznechtov
120
Zdravie paznechtov
119
Telesná stavba
119
Končatiny
118
Vemeno
117
Vemeno
110
Dojiteľnosť
88
Dojiteľnosť
Temperament
87
Temperament
Veľkosť tela
92
Veľkosť tela
85
Mlieč. char.
98
Mlieč. char.
101
Šírka hrudníka
99
Šírka hrudníka
93
Hĺbka tela
87
Hĺbka tela
82
107
Šírka zadku
85
Uhol zadku
98
Uhol zadku
98
Nohy zboku
102
Nohy zboku
93
Nohy zozadu
120
Nohy zozadu
107
Zauhlenie konč.
92
Zauhlenie konč.
120
Upnutie vem. vpredu
107
Upnutie vem. vpredu
109
Upnutie vem. vzadu
115
Upnutie vem. vzadu
113
Šírka vemena vzadu
118
Šírka vemena vzadu
111
Závesný väz
123
Závesný väz
106
www.insemas.sk
110
120
130
Ladislav
28
6.apríl
So
Ne
90
100
110
120
Peter, Pavol, Petra
30
8.apríl
80
Beáta
29
7.apríl
91
Paznechty
100
Pi
108
117
90
Adriána
27
5.apríl
94
Paznechty
80
26
4.apríl
Št
Tadeáš
84
Končatiny
Šírka zadku
St
Ján
25
3.apríl
90
116
94
Ut
99
Plodnosť dcér
Telesná stavba
24
2.apríl
PELL - PERS
NTM :
Po
Melánia
130
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013 38
Júl
Poradie najlepších býkov Slovenského strakatého dobytka
Podľa jednotlivých ukazovateľov
GZW
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Meno
WILLE
WALOT
WINNING
VANSTEIN
INDOSSAR
MERTIN
RALMESBACH
WIDO
ROMARIO
VARISTOR
% TUKU
1.
2.
3.
4.
5.
Meno
ZACHUS
WEINOLD
MERTIN
RAMIG
MANDY
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
FW
Meno
WILLE
WALOT
INDOSSAR
MERTIN
RALMESBACH
VANSTEIN
WINNING
REISELBERG
MANDY
ZANETTI
MW
134
125
125
125
124
122
121
121
120
120
% BIELKOVÍN
T%
0,6
0,23
0,09
0,07
0,05
KONČATINY
Meno
WIDO
WILLE
BUSSERL
WALOT
ROMARIO
27. týždeň
MW
GZW
146
138
136
133
132
130
129
128
126
125
1.
2.
3.
4.
5.
Meno
ZACHUS
WEINOLD
MANGOLD
WILLE
VANSTEIN
1.
2.
3.
4.
5.
Meno
RECHBERG
ROMARIO
INDOSSAR
WILLE
VANSTEIN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
M kg
Meno
ENDO
VENKOR
VARISTOR
VANSTEIN
WINNING
INDOSSAR
MANDY
WEINOLD
BUSSERL
WIDO
FW
118
118
117
116
112
110
110
110
109
109
RÁMEC
B%
0,19
0,14
0,07
0,06
0,04
VEMENO
Končatiny
121
120
119
118
116
1.
2.
3.
4.
5.
Meno
MANGOLD
WILLE
REBELL
VENKOR
ROMARIO
1.
2.
3.
4.
5.
Meno
ROMARIO
RECHBERG
WILLE
WIDO
INDOSSAR
Meno
RALMESBACH
WILLE
INDOSSAR
WINNING
RECHBERG
MERTIN
BUSSERL
ZANETTI
RAMIG
VANSTEIN
M kg
1 329
1 271
1 138
930
912
889
875
827
810
803
Po
1.
2.
3.
4.
5.
Meno
ENDO
MANDY
WIDO
MANGOLD
ZANETTI
Ut
1.
2.
3.
4.
5.
Meno
RAMIG
MERTIN
ROMARIO
WALOT
RECHBERG
Priebeh pôr.
126
124
122
115
112
St
Meno
WINNING
RALMESBACH
MERTIN
WIDO
WILLE
5
13.apríl
Somatika
120
119
118
115
109
So
Cyril a Metod
Sviatok svätého Cyrila a Metoda
Patrik, Patrícia
7
15.apríl
www.insemas.sk
Prokop
6
14.apríl
Ne
Miloslav
4
12.apríl
Pi
Berta
3
11.apríl
Št
Diana
2
10.apríl
Osvalenie
117
114
110
109
109
PRIEBEH PôRODOV
Dĺžka živ.
126
124
123
119
116
1
9.apríl
OSVALENIE
Rámec
113
113
112
110
109
DLHOVEKOSŤ
Vemeno
127
125
124
113
113
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
SOMATIKA
1.
2.
3.
4.
5.
2013
Oliver
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013 39
Slovenské strakaté
wille
Júl
Register:
HW-033
2013
28. týždeň
Narodený:
09.04.2006
Plemeno:
SS-100%
Pôv.reg.číslo:
Po
DE 08 13516428
wille
GZW 146
Plem. hod. býka
Úžitkovosť dcér 1.L
CKU
NEME
V TOP
MW: 134
155 dcér
spoľah.: 94%
Ut
DE 08/2012
M kg
T kg
T%
B kg
B%
+1 271
7 443
+36
299
-0,2
4,03
+49
260
+0,06
3,5
113
Osvalenie
101
St
Končatiny
120
Vemeno
113
Výška v krížoch
115
Dĺžka trupu
118
Šírka trupu
101
Hĺbka tela
109
Sklon zadku
100
Zauhlenie končatín
106
Suchosť končatín
105
Sponka
116
Paznechty
115
Dĺžka vemena vpredu
96
Dĺžka vemena vzadu
118
Nasadenie vemena vzadu
Št
109
Hĺbka vemena
96
Dĺžka ceckov
80
Hrúbka ceckov
100
Umiestnenie ceckov
106
Postavenie ceckov
105
Čistota vemena
110
80
90
100
110
120
Popisné ukazovatele:
Dĺžka života
Somatické bunky
Priebeh pôrodov
123
109
100
GZW
146
www.insemas.sk
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
Mastitída
MW
134
Amália
11
19.apríl
Milota
Doporučenia pre chovateľov
98
Závesný väz
Lujza
10
18.apríl
GERDA 9 767 kg M 4,33% T 3,73% B
Ivan
9
17.apríl
Lineárne hodnotenie: DE 08/2012 • Dcéry: 75 • Spoľahlivosť: 87%
Rámec
16.apríl
ELLA 8 246 kg M 4,1% T 3,13% B
1.
Winnipeg x Humlang x Horrder
8
117
121
104
FW
103
108
95
101
Prírastok
Výťažnosť mäsa
Zatriedenie mäsa
FIT
127
130
Jeden z najlepších synov vynikajúceho Winnipega. Winnipeg mal málo
inseminačných dávok a preto nebol príliš široko využitý. Ako otec novej
generácie však vyprodukoval viac ako 100 synov. Wille presvedčil už
svojimi prvými výsledkami a v auguste 2012 ich iba potvrdil. Je to jeden z
najvšestrannejších býkov. Vynikajúco zlepšuje mliekovú úžitkovosť a pritom
zlepšuje i mäsovú úžitkovosť a všetky ukazovatele hospodárskych vlastnosti.
V mliekovej úžitkovosti je výrazný zlepšovateľ produkcie mlieka. Pri zlepšovaní
produkcie o viac ako 1271 kg mlieka zlepšuje aj v obsahu bielkovín.
V mäsovej úžitkovosti zlepšuje hlavne netto prírastok.
Jednou z najsilnejších stránok Willeho potomstva sú hospodárske vlastnosti.
Vynikajúco zlepšuje obsah somatických buniek v mlieku, perzistenciu laktácie
a dojiteľnosť, jeho FIT index je 127, čo je najlepší výsledok medzi top 10 býkmi.
Ma vynikajúcu plodnosť a ľahké pôrody, ako aj vynikajúcu dĺžku života 123.
V exteriéri je výrazným zlepšovateľom utvárania končatín a vemena. Jeho
dcéry sú veľkého telesného rámca .
Z hľadiska náväznosti na línie je výbornou kombináciou na línie MAF, RMN,
GH a HOS.
Pi
12
20.apríl
So
13
21.apríl
Ne
Nina
Margita
14
22.apríl
Kamil
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013 40
Slovenské strakaté
RECHBERG
Júl
Register:
RMN-015
2013
29. týždeň
Narodený:
29.04.2002
Plemeno:
SS-100%
Pôv.reg.číslo:
Po
AT 415.974.747
1.
RECHBERG
SPI: 5 624
Plem. hod. býka
Úžitkovosť dcér 1.L
RPHM:149
80 dcér
spoľ.: 81,53%
Ut
SK 06/2012
M kg
T kg
T%
B kg
B%
+1 271
6 638
+36
276
-0,2
4,16
+49
227
+0,06
3,43
St
95
Osvalenie
83
Končatiny
102
Vemeno
127
Výška v krížoch
96
Dĺžka trupu
95
Šírka trupu
93
Hĺbka tela
96
Sklon zadku
71
Zauhlenie končatín
82
Suchosť končatín
95
Sponka
Št
99
Dĺžka vemena vpredu
123
Dĺžka vemena vzadu
124
Nasadenie vemena vzadu
104
Závesný väz
132
Hĺbka vemena
102
59
Dĺžka ceckov
59
Hrúbka ceckov
69
Umiestnenie ceckov
129
Postavenie ceckov
125
Čistota vemena
111
80
90
100
110
120
Popisné ukazovatele:
Dĺžka života
Somatické bunky
Priebeh pôrodov
124
87
112
GZW
111
www.insemas.sk
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
Mastitída
MW
107
Bohuslav
18
26.apríl
Kamila
Doporučenia pre chovateľov
100
Paznechty
Drahomír
17
25.apríl
DAESY 8 027 kg M 4,21% T 3,51% B
Henrich
16
24.apríl
Lineárne hodnotenie: DE 08/2012 • Dcéry: 447 • Spoľahlivosť: 98 %
Rámec
23.apríl
BARA 12 108 kg M 4,41% T 3,58% B
V TOP O
NSK
L
S OVE
Romor x Ralbo x Magnet
15
118
104
97
FW
87
100
77
86
Prírastok
Výťažnosť mäsa
Zatriedenie mäsa
FIT
130
Rechberg je vynikajúcou kombináciou dvoch velikánov chovu fleckvieh
Romen x Ralbo. Je všestranným plemenným býkom, ktorý vyniká mliečnou
produkciou dcér, ich exteriérom i hospodárskymi vlastnosťami.
V úžitkových vlastnostiach vyniká hlavne zvyšovaním mliekovej úžitkovosti. V
tomto smere je na absolútnej špičke plemena aj na Slovensku, kde momentálne
kraľuje Slovenskej TOPke s hodnotu 5 624 SPI a plemennou hodnotou + 1 271
kg mlieka, pri zlepšovaní obsahu bielkovín v mlieku. V exteriéri je Rechberg
špecialista na zlepšovanie vemena. V tomto znaku dosahuje vynikajúcich
127 pritom zlepšuje i končatiny a rámec dcér. Na vemene výrazne zlepšuje
predné a zadné upnutie vemena. Vemeno ma výrazný závesný väz a ideálne
postavenie ceckov.
Silnou stránkou Rechberga sú i hospodárske vlastnosti dcér. Vyjadrené sú
vysokým indexom Fitness 115. Má výbornú plodnosť a veľmi ľahké pôrody,
vynikajúcu perzistenciu laktácie a dojiteľnosť. No jeho hlavnou prednosťou je
dlhovekosť s hodnotou 124.
Je výbornou kombináciou na línie BLB, ZEU, STG, HOS, MAF.
Pi
19
27.apríl
So
20
28.apríl
Ne
Dušana
Iľja
21
29.apríl
Daniel
115
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013 41
SLOVENSKé STRAKATé
BONSAI
Júl
Register:
CAN-003
2013
30. týždeň
Narodený:
17.11.2002
Plemeno:
Montbeliard
Pôv.reg.číslo:
Po
CZ 000035254381
bonsai
2.
Kappa-kasein BB
V TOP O
NSK
SLOVE LEDKY
VÝS
PRVÉ
Levier x Brac x Darenveur
22 dcér
10 stád
spoľahl: 58%
M kg
T kg
T%
B kg
B%
+999,7
6 622
+46,64
268
+0,18
4,05
+30,21
231
-0,05
3,5
SIC 117,5
1880 dcér
340 stád
spoľahl: 99%
M kg
T kg
T%
B kg
B%
Plem. hod. býka
+ 627
6 427
+33
265
+0,10
4,13
+27
232
+0,13
3,62
SPI 4 720
Plem. hod. býka
Úžitkovosť dcér 1.L
Úžitkovosť dcér 1.L
30.apríl
129914932 Lukrena, a.s.
Ut
SK 06/2012
22
23
1.máj
CZ 08/2012
St
Magdaléna
Oľga
24
2.máj
Vladimír
Lineárne hodnotenie: CZ 08/2012 • Dcéry: 533
Rámec
100
Osvalenie
87
Končatiny
106
Vemeno
111
Výška v krížoch
100
Dĺžka trupu
94
Šírka trupu
90
Sklon zadku
106
Hĺbka tela
107
Postoj panv. Končatín
102
Charakter pätového kĺbu
110
Sponka
101
Paznechty
105
Uhol predného upnutia vem.
103
Dĺžka vemena
120
Dĺžka zadného upnutia
114
Závesný väz
111
Hĺbka vemena
Št
259194932
84
Postavenie ceckov
107
Dĺžka ceckov
92
Šírka ceckov
99
Rozmiestnenie ceckov
116
80
90
100
110
120
Popisné ukazovatele:
Dĺžka života
Somatické bunky
111
99
www.insemas.sk
Priebeh pôrodov
Plodnosť dcér
3.máj
Doporučenia pre chovateľov
105
92
Prírastok
Výťažnosť mäsa
105
87
130
U nás sa prvými výsledkami zaradil na druhé miesto za Rechbergom s SPI
4 720 a plemennou hodnotou dosahujúcou skoro + 1000 kg mlieka, pri
výraznom zlepšovaní obsahu tuku.
Vyniká špičkovou mliekovou úžitkovosťou dcér. Nezlepšuje výrazne iba
množstvo mlieka, ale aj jeho zložky, čo mu vynieslo vysokú plemennú hodnotu
pre produkciu tuku i bielkovín. V mäsovej úžitkovosti synov dosahuje iba
priemerné výsledky.
Dcéry sú veľkého telesného rámca, hlboké s výborným stredotrupím. Majú
dobre utvárané končatiny, suché s pevnými sponkami. Pozoruhodné sú
najmä kvalitným vemenom, ktoré vyniká hlavne dlhými prednými štvrťami,
výrazným závesným väzom a ideálnym postavením ceckov.
Z hospodárskych vlastností dcér je pozoruhodná najmä dlhovekosť.Býk má
ľahké pôrody, a preto je vhodný aj na priparovanie jalovíc.
Vzhľadom na jeho nepríbuznosť je ho možno využiť v priparovaní bez
nebezpečenstva príbuznosti v celej našej populácii. Je veľmi vhodnou
alternatívou na línie MAF, HUS, HUC, BLB, HOS, HW, STG.
25
Pi
26
4.máj
So
Anna, Hana
27
5.máj
Ne
Jakub
Božena
28
6.máj
Krištof
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013 42
Slovenské strakaté
EROGEN
Júl/ August
Register:
RSS-019
2013
31. týždeň
Narodený:
22.10.2005
Plemeno:
SS-79% R-21%
Pôv.reg.číslo:
Po
CZ 000522651021
EROGEN
v TOP
ČechY
SIC 136
56 dcér
46 stád
spoľahl: 85%
M kg
T kg
T%
B kg
B%
Plem. hod. býka
+ 1 253
6 614
+52
270
-0,03
4,09
+50
241
+0,16
3,65
Úžitkovosť dcér 1.L
Ut
CZ 08/2012
St
109
Osvalenie
72
Končatiny
104
Vemeno
112
Výška v krížoch
117
Dĺžka trupu
108
Šírka trupu
100
Sklon zadku
Št
102
Postoj panv. Končatín
104
Charakter pätového kĺbu
116
Sponka
Erogen pochádza zo šľachtiteľského chovu ZD Krásna Hora. Matka CZ 119854 921
(nadojila 10 052 kg mlieka pri obsahu 4,42% T a 3,61% B) a celá jej rodina sa vyznačuje
výborným obsahom mliecnych zložiek.
108
Uhol predného upnutia vem.
107
Dĺžka zadného upnutia
110
Závesný väz
115
Hĺbka vemena
106
Postavenie ceckov
104
Dĺžka ceckov
91
Šírka ceckov
95
Rozmiestnenie ceckov
98
80
90
100
110
120
Popisné ukazovatele:
Dĺžka života
Somatické bunky
Pi
117
126
www.insemas.sk
Priebeh pôrodov
Plodnosť dcér
94
112
Prírastok
Výťažnosť mäsa
101
98
130
Ako matka býkov bola vybraná aj jeho polosestra CZ 118857 921, ktorá má v teste syna
TAR-053.Na začiatku roku 2011 sa umiestnil na prvom mieste v TOP strakatých býkov,
ktorý ostatné býkmi vrátane zahraničných výrazne prevyšoval (PH 05/2011: SIC 146)
V súčasnosti je na druhom mieste za Galileom.
Vynikajúca je mliečna produkcia, ktorá sa postupne navyšuje na súčasných +1 253 kg
mlieka. O výnimočnosti býka svedčí nielen jeho plemennej, ale aj fenotypové hodnoty. Už
56 dcér v rámci celej republiky má ukončená I. laktácie a ich priemerná úžitkovosť je 6
614 kg mlieka, 4,09% tuku a 3,65% bielkovín.
Býk má aj nadpriemerne hodnoty SB (RPH 126), plodnosti dcér (RPH 112) aj v mäsovej
úžitkovosti (IMUFW101). Potomstvo je väčšieho telesného rámca (RPH 109) sa slabším
osvalením, ktoré sa však s postupom laktácie zlepšuje. Končatiny (RPH 104) majú dobré
zauhlenie aj hmotu paznechtu. Snáď najväčšou prednosťou exteriéru dcér sú vemená
(RPH 112), ktoré majú veľmi dobré upnutie a dĺžku predných štvrtí, vysoké zadné upnutie
aj dĺžku zadných štvrtí. Struky majú veľmi dobré rozmiestnené i postavené.
2
11.máj
97
Dĺžka vemena
Božidara
Doporučenia pre chovateľov
99
Paznechty
Ignác
1
10.máj
94
Hĺbka tela
Libuša
31
9.máj
323371931 Vysočina D Hrachovice
Marta
30
8.máj
Lineárne hodnotenie: CZ 08/2012 • Dcéry: 47
Rámec
7.máj
190706953 ZD Trstěnice
2.
Radi x Redkan x Lom
29
So
3
12.máj
Ne
Gustáv
Jerguš
4
13.máj
Dominik, Dominika
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013 43
Slovenské strakaté
WEINOLD
August
Register:
HW-019
2013
32. týždeň
Narodený:
14.05.1999
Plemeno:
SS-92% R-8%
Pôv.reg.číslo:
Po
DE 09 33663105
4.
WEINOLD
SPI 4 012
Plem. hod. býka
Úžitkovosť dcér 1.L
RPHM 131
101 dcér
spoľahl: 87%
M kg
T kg
T%
B kg
B%
+26,96
282
-0,08
4,08
+32,41
247
+0,21
3,57
Lineárne hodnotenie: DE 08/2012 • Dcéry: 6 975 • Spoľahlivosť: 99%
Rámec
98
Osvalenie
89
Končatiny
114
Vemeno
100
Výška v krížoch
102
Dĺžka trupu
103
Šírka trupu
81
Hĺbka tela
95
Sklon zadku
100
Zauhlenie končatín
95
Suchosť končatín
110
Sponka
109
Paznechty
98
Dĺžka vemena vpredu
110
Dĺžka vemena vzadu
103
Nasadenie vemena vzadu
93
Závesný väz
103
Hĺbka vemena
93
Dĺžka ceckov
91
Hrúbka ceckov
92
Postavenie ceckov
102
Čistota vemena
96
80
Priebeh pôrodov
15.máj
St
90
100
110
120
106
98
92
GZW
121
www.insemas.sk
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
Mastitída
MW
116
112
108
98
FW
110
105
113
107
Prírastok
Výťažnosť mäsa
Zatriedenie mäsa
130
Na končatinách je pozoruhodná hlavne suchosť pätových kĺbov a vysoká
pätka na paznechte. Na vemene výrazne zlepšuje hlavne predné upnutie.
Vemeno je celkovo pevne upnuté s výborným postavením ceckov. Vzhľadom
na jeho preverenie ho odporúčame v stádach priparovať na plemenné jadrá s
cieľom zlepšenia mliekovej produkcie a utvárania končatín. Nie je vhodný na
pripúšťanie jalovíc.
Ne
Oskar
9
18.máj
So
Štefánia
8
17.máj
Pi
Jozefína
7
16.máj
Št
Hortenzia
6
Ľubomíra
10
19.máj
Popisné ukazovatele:
Somatické bunky
Ut
102
Umiestnenie ceckov
Dĺžka života
Doporučenia pre chovateľov
Weinold je kombináciou Weinox x Renold. Jeho otec Weinox bol jedným
z najlepších synov Horweina, mal obmedzenú zásobu ID a bol intenzívne
využívaný hlavne ako otec novej generácie plemenných býkov v Neustadte
a.d. Aisch. KD Weinold hneď pri svojom debute sa umiestnil medzi tromi
najlepšími plemenníkmi a bol ihneď nasadený ako otec novej generácie
plemenných býkov. Pochádza z najvýznamnejšej W – rodiny z chovu p. Gotza z
Bavorska, ktorý obdržal v roku 2003 hodnotenie „Chovateľ roku“.
Z uvedenej W rodiny pochádzajú aj ďalšie špičkové plemenné býky Romel
a Hormol, ktoré boli využívané aj ako otcovia novej generácie plemenných
býkov. To svedčí o výnimočnosti tejto rodiny a jej veľkom vplyve na celú
populáciu fleckvieh. O výnimočnosti Weinolda svedčí aj skutočnosť, že už
v auguste 2010 mal hodnotených 41 467 dcér na prvej laktácii a stále sa
drží v absolútnej špičke plemena. Už vo februári 2012 sa vyšvihol na špičku
Slovenskej topky s hodnotou SPI 4 498. V súčastnosti je na štvrtom mieste s
úžitkovosťou dcér 6 934 kg mlieka a 3,57 % bielkovín. Za svoje umiestnenie
na špici vďačí predovšetkým svojej všestrannosti. V jeho preverení by ste
ťažko hľadali slabiny. Rovnomerne zlepšuje mliekovú i mäsovú úžitkovosť ako
aj hospodárske vlastnosti dcér.
V mliekovej úžitkovosti je výborným zlepšovateľom zložiek mlieka. V mäsovej
úžitkovosti má solídnu plemennú hodnotu 110. Pomer indexov plemenných
hodnôt pre mlieko a mäso je u Weinolda skoro ideálny. V exteriéri je Weinold
špičkovým zlepšovateľom končatín.
SK 06/2012
+778,3
6 934
14.máj
MEISE 10 328kg M 4,75% T 3,59% B
v top
Slovensko
Weinox x Renold x Radius
5
Vavrinec
11
20.máj
Zuzana
FIT
105
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013 44
Slovenské strakaté
BUSSERL
ENDO
Register:
Narodený:
Narodený:
EGE-013
30.11.2006
SS-100%
Pôv.reg.číslo:
Pôv.reg.číslo:
DE 09 41223097
GZW 125
Plem. hod. býka
Úžitkovosť dcér 1.L
DE 08/2012
M kg
T kg
T%
B kg
B%
+875
6 755
+23
282
-0,16
4,18
+27
235
-0,05
3,49
SUPER K
STO
PRÍRA
Engadin*TA x Hucki x Diskosar
dlhovekos
GZW 120
MW: 110
M kg
T kg
T%
B kg
B%
Plem. hod. býka
+ 540
6 573
+20
277
-0,03
4,22
+13
224
-0,07
3,41
Úžitkovosť dcér 1.L
218 dcér
spoľahl: 95%
Lineárne hodnotenie: DE 08/2012 • Dcéry: 62 • Spoľahlivosť: 86%
Lineárne hodnotenie: DE 08/2012 • Dcéry: 71 • Spoľahlivosť: 85%
Rámec
Rámec
96
104
Osvalenie
117
Končatiny
119
Končatiny
104
Vemeno
101
Vemeno
102
Výška v krížoch
96
Výška v krížoch
98
Dĺžka trupu
98
Dĺžka trupu
94
Šírka trupu
105
Šírka trupu
86
Hĺbka tela
88
Hĺbka tela
Sklon zadku
89
Sklon zadku
125
Zauhlenie končatín
82
Zauhlenie končatín
106
Suchosť končatín
92
Suchosť končatín
105
101
119
Sponka
Paznechty
103
Paznechty
Dĺžka vemena vpredu
114
Dĺžka vemena vpredu
108
Dĺžka vemena vzadu
103
Dĺžka vemena vzadu
102
Nasadenie vemena vzadu
100
Závesný väz
109
91
102
98
Hĺbka vemena
96
Dĺžka ceckov
102
Dĺžka ceckov
77
Hrúbka ceckov
104
Hrúbka ceckov
96
Umiestnenie ceckov
117
Postavenie ceckov
90
Postavenie ceckov
113
Čistota vemena
97
Čistota vemena
100
110
120
Popisné ukazovatele:
Dĺžka života
Somatické bunky
Priebeh pôrodov
Pi
80
90
100
110
120
Popisné ukazovatele:
116
96
109
GZW
125
www.insemas.sk
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
122
102
110
109
100
Prírastok
Zatriedenie mäsa
Výťažnosť mäsa
MW
119
FW
109
FIT
107
Dĺžka života
Somatické bunky
Priebeh pôrodov
GZW
120
104
103
100
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
103
116
111
120
116
Prírastok
Výťažnosť mäsa
Zatriedenie mäsa
MW
110
FW
118
130
Ne
Leonard
17
26.máj
99
130
Marcela
16
25.máj
So
Mojmír
15
24.máj
92
Umiestnenie ceckov
90
Št
Ľubomír
14
23.máj
97
Hĺbka vemena
80
St
Darina
13
22.máj
94
Sponka
Závesný väz
Ut
DE 08/2012
95
Osvalenie
Nasadenie vemena vzadu
12
21.máj
ENDO
ť
spoľahl: 91%
Po
DE 09 37795655
BUSSERL
98 dcér
33. týždeň
Plemeno:
SS-96% R-4%
Bosbo x Rochen x Sport
2013
04.01.2004
Plemeno:
MW:119
August
Register:
Milica
18
27.máj
Elena, Helena
FIT
109
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013 45
Slovenské strakaté
INDOSSAR
MANDY
sexované dávky
Register:
Narodený:
Narodený:
MAF-026
23.12.2008
SS-100%
Pôv.reg.číslo:
Pôv.reg.číslo:
DE 09 43786623
GZW 132
Plem. hod. býka
spoľahl:67 %
M kg
T kg
T%
B kg
B%
+30
-0,21
+32
-0,10
SUPER
Malefiz x Randy x Romen
391 dcér
spoľahl: 98%
M kg
T kg
T%
B kg
B%
Plem. hod. býka
+ 727
6 364
+34
275
+0,05
4,33
+26
221
+0,01
3,48
Lineárne hodnotenie: DE 08/2012 • Dcéry: 129 • Spoľahlivosť: 92%
Rámec
101
Rámec
Osvalenie
100
Osvalenie
114
Končatiny
110
Končatiny
111
Vemeno
124
Vemeno
97
Výška v krížoch
102
Výška v krížoch
93
Dĺžka trupu
100
Dĺžka trupu
92
Šírka trupu
99
Šírka trupu
94
98
Hĺbka tela
98
110
Sklon zadku
94
Zauhlenie končatín
108
Zauhlenie končatín
92
Suchosť končatín
110
Suchosť končatín
Sponka
106
Sponka
109
Paznechty
106
Paznechty
111
Upnutie vemena vpredu
118
Dĺžka vemena vpredu
101
Upnutie vemena vzadu
109
Dĺžka vemena vzadu
96
Nasadenie vemena vzadu
115
Nasadenie vemena vzadu
97
Závesný väz
118
Závesný väz
89
Hĺbka vemena
110
Hĺbka vemena
93
Dĺžka ceckov
99
Dĺžka ceckov
100
98
Hrúbka ceckov
98
120
Umiestnenie ceckov
93
Postavenie ceckov
119
Postavenie ceckov
94
80
90
100
110
120
Dĺžka života
Somatické bunky
Priebeh pôrodov
St
Pi
GZW
132
www.insemas.sk
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
117
109
106
107
111
Prírastok
Zatriedenie mäsa
80
Výťažnosť mäsa
MW
125
FW
110
FIT
112
Somatické bunky
Priebeh pôrodov
GZW
124
Filip
24
2.jún
107
130
Dĺžka života
Tichomír
23
1.jún
So
Jana
22
31.máj
90
100
110
120
Popisné ukazovatele:
116
93
103
21
30.máj
Št
Anabela
Bartolomej
87
Čistota vemena
Popisné ukazovatele:
20
29.máj
96
Umiestnenie ceckov
Čistota vemena
DE 08/2012
94
Sklon zadku
Hrúbka ceckov
Ut
GZW 124
Lineárne hodnotenie: DE 08/2012 • Dcéry: 0 • Spoľahlivosť: 63%
Lýdia
O
MLIEK
MW: 120
Úžitkovosť dcér 1.L
19
28.máj
MANDY
DE 08/2012
+1 138
Hĺbka tela
Po
DE 09 38189985
ť
VEKOS
DLHO
Inder x GS Dionis x Poldi
34. týždeň
Plemeno:
SS-96% R-4%
INDOSSAR
2013
27.01.2004
Plemeno:
MW: 125
August
Register:
102
101
110
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
105
109
113
110
97
Prírastok
Zatriedenie mäsa
Výťažnosť mäsa
MW
120
FW
110
130
Ne
25
3.jún
Ľudovít
FIT
105
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013 46
Slovenské strakaté
MANGOLD
MERTIN
Register:
Narodený:
Narodený:
09.12.2006
05.11.2004
Plemeno:
Plemeno:
SS-95% R-5%
SS-89% R-11%
Pôv.reg.číslo:
Pôv.reg.číslo:
DE 09 41191290
DE 09 38895304
MAF-023
MANGOLD
MAF-027
ENIE
OSVAL STOK
A
ÍR
R
P
A
KRME
VO VÝ
Manso x Leo x Robert
GZW 104
MW: 112
M kg
T kg
T%
B kg
B%
Plem. hod. býka
+ 428
6 329
+2
249
-0,21
3,94
+20
222
+0,07
3,51
Úžitkovosť dcér 1.L
108 dcér
spoľahl: 92%
DE 08/2012
GZW 130
MW: 125
M kg
T kg
T%
B kg
B%
Plem. hod. býka
+ 889
6 680
+44
286
+0,09
4,28
+33
231
+0,02
3,46
Úžitkovosť dcér 1.L
122 dcér
spoľahl: 94%
Lineárne hodnotenie: DE 08/2012 • Dcéry: 71 • Spoľahlivosť: 86%
Rámec
113
Rámec
Osvalenie
109
Osvalenie
93
Končatiny
82
Končatiny
105
Vemeno
96
Vemeno
105
110
113
Výška v krížoch
Dĺžka trupu
120
Dĺžka trupu
98
Šírka trupu
113
Šírka trupu
93
Hĺbka tela
118
Hĺbka tela
98
Sklon zadku
102
Sklon zadku
92
Zauhlenie končatín
108
Zauhlenie končatín
95
Suchosť končatín
85
Suchosť končatín
Paznechty
97
111
Paznechty
119
105
Dĺžka vemena vpredu
107
Dĺžka vemena vzadu
95
Dĺžka vemena vzadu
113
Nasadenie vemena vzadu
93
Nasadenie vemena vzadu
Závesný väz
92
Závesný väz
Hĺbka vemena
91
Hĺbka vemena
99
Dĺžka ceckov
95
Dĺžka ceckov
102
100
Hrúbka ceckov
100
103
Umiestnenie ceckov
107
Postavenie ceckov
102
Postavenie ceckov
Čistota vemena
105
Čistota vemena
100
110
120
Dĺžka života
Somatické bunky
Priebeh pôrodov
Pi
GZW
104
www.insemas.sk
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
Mastitída
MW
112
109
85
100
FW
107
112
101
98
Prírastok
Zatriedenie mäsa
Výťažnosť mäsa
So
FIT
83
Priebeh pôrodov
GZW
130
Augustín
Nikola
Výročie Slovenského národného povstania
30
Ružena
31
9.jún
Nora
79
80
Somatické bunky
29
8.jún
109
130
Dĺžka života
Silvia
28
7.jún
90
100
110
120
Popisné ukazovatele:
85
95
88
27
6.jún
Št
Samuel
94
Umiestnenie ceckov
90
St
103
Hrúbka ceckov
80
26
5.jún
91
Sponka
Dĺžka vemena vpredu
Popisné ukazovatele:
Ut
DE 08/2012
103
Výška v krížoch
102
Po
TICKé
SOMA
BUNky
Merkur x Rochen x Nero
2013
35. týždeň
4.jún
MERTIN
Lineárne hodnotenie: DE 08/2012 • Dcéry: 54 • Spoľahlivosť: 84%
Sponka
August/ September
Register:
101
118
124
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
111
119
101
94
87
Prírastok
Zatriedenie mäsa
Výťažnosť mäsa
MW
125
FW
94
130
Ne
1
10.jún
Drahoslava
Deň ústavy Slovenskej republiky
FIT
117
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013 47
Slovenské strakaté
MUT
RALMESBACH PS
Register:
Narodený:
Narodený:
MW-003
Plemeno:
Plemeno:
SS-94% R-6%
SS-100%
Pôv.reg.číslo:
Pôv.reg.číslo:
GZW 104
MW: 115
M kg
T kg
T%
B kg
B%
Plem. hod. býka
+ 524
6 600
+23
280
+0,02
4,25
+20
234
+0,02
3,55
Úžitkovosť dcér 1.L
spoľahl: 90%
GZW 129
Plem. hod. býka
Úžitkovosť dcér 1.L
bezrohos
MW: 124
3240 dcér
spoľahl: 99%
M kg
T kg
T%
B kg
B%
+32
275
-0,27
4,04
+34
231
-0,15
3,4
Lineárne hodnotenie: DE 08/2012 • Dcéry: 447 • Spoľahlivosť: 98%
Rámec
Rámec
93
Osvalenie
97
Osvalenie
91
Končatiny
101
Končatiny
108
Vemeno
97
Vemeno
90
Výška v krížoch
112
Výška v krížoch
98
Dĺžka trupu
101
Šírka trupu
102
Šírka trupu
82
Hĺbka tela
115
Hĺbka tela
90
Sklon zadku
106
Sklon zadku
98
Zauhlenie končatín
88
Zauhlenie končatín
95
Suchosť končatín
90
Suchosť končatín
101
116
Sponka
103
Sponka
Paznechty
103
Paznechty
Dĺžka vemena vpredu
101
Dĺžka vemena vpredu
112
Dĺžka vemena vzadu
111
Dĺžka vemena vzadu
114
89
Závesný väz
111
91
Závesný väz
99
Hĺbka vemena
90
Hĺbka vemena
84
Dĺžka ceckov
119
Dĺžka ceckov
84
Hrúbka ceckov
105
Hrúbka ceckov
89
Umiestnenie ceckov
91
Umiestnenie ceckov
83
Postavenie ceckov
107
Postavenie ceckov
Čistota vemena
98
80
90
100
110
120
Dĺžka života
Somatické bunky
Priebeh pôrodov
Pi
GZW
104
www.insemas.sk
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
119
105
98
95
87
Prírastok
Zatriedenie mäsa
80
Výťažnosť mäsa
MW
115
FW
92
FIT
82
Somatické bunky
Priebeh pôrodov
GZW
129
Alica
7
16.jún
104
130
Dĺžka života
Regína
6
15.jún
So
Rozália
5
14.jún
90
100
110
120
Popisné ukazovatele:
95
74
100
4
13.jún
Št
Belo
Marianna
87
Čistota vemena
Popisné ukazovatele:
St
98
Nasadenie vemena vzadu
3
12.jún
95
Dĺžka trupu
Nasadenie vemena vzadu
Ut
DE 08/2012
+1 329
6 821
Lineárne hodnotenie: DE 08/2012 • Dcéry: 62 • Spoľahlivosť: 85%
108
Linda
ť
Ramhorn PS x GS Malf x Horwein
DE 08/2012
2
11.jún
RALMESBACH PS
NÉ
VÝBOR Y
ZLOŽK
Morbo x Romel x Gelas
Po
DE 09 36319703
DE 09 40948957
MUT
2013
36. týždeň
25.08.2006
86 dcér
September
Register:
102
119
110
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
108
114
97
96
101
Prírastok
Zatriedenie mäsa
Výťažnosť mäsa
MW
124
FW
97
130
Ne
8
17.jún
Miriama
FIT
114
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013 48
Slovenské strakaté
RAMIG
REBELL
Register:
Narodený:
Narodený:
19.03.2004
25.08.2004
Plemeno:
Plemeno:
SS-95% RH-5%
SS-81% R-19%
Pôv.reg.číslo:
Pôv.reg.číslo:
DE 09 37608774
AT 645.700.407
RMN-019
RAMIG
RET-011
Romello x Zaster x Ralbo
GZW 121
MW: 119
M kg
T kg
T%
B kg
B%
Plem. hod. býka
+ 810
6 596
+39
280
+0,07
4,25
+24
224
-0,05
3,41
Úžitkovosť dcér 1.L
spoľahl: 94%
DE 08/2012
prírastok
GZW 109
M kg
T kg
T%
B kg
B%
Plem. hod. býka
+ 707
6 425
+26
266
-0,05
4,15
+15
213
-0,12
3,32
Úžitkovosť dcér 1.L
89 dcér
spoľahl: 92%
Lineárne hodnotenie: DE 08/2012 • Dcéry: 75 • Spoľahlivosť: 86%
Rámec
97
Rámec
Osvalenie
94
Osvalenie
83
Končatiny
103
Končatiny
107
Vemeno
99
Vemeno
104
97
Výška v krížoch
118
101
Dĺžka trupu
110
Šírka trupu
99
Šírka trupu
100
94
Hĺbka tela
95
Sklon zadku
102
Sklon zadku
99
Zauhlenie končatín
102
Zauhlenie končatín
106
Suchosť končatín
94
Suchosť končatín
118
Sponka
105
Sponka
99
Paznechty
112
Paznechty
91
Dĺžka vemena vpredu
99
Dĺžka vemena vpredu
101
Dĺžka vemena vzadu
105
Dĺžka vemena vzadu
122
Nasadenie vemena vzadu
90
Nasadenie vemena vzadu
Závesný väz
78
Závesný väz
106
Hĺbka vemena
99
86
Dĺžka ceckov
107
102
103
Hrúbka ceckov
Umiestnenie ceckov
100
Umiestnenie ceckov
89
Postavenie ceckov
Čistota vemena
107
80
90
100
110
120
Dĺžka života
Somatické bunky
Priebeh pôrodov
Št
GZW
121
www.insemas.sk
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
121
110
88
90
87
Prírastok
Zatriedenie mäsa
Výťažnosť mäsa
So
MW
119
FW
85
FIT
115
Priebeh pôrodov
GZW
109
Ctibor
14
23.jún
Ľudomil
94
80
Somatické bunky
Mária
13
22.jún
103
130
Dĺžka života
Bystrík
12
21.jún
Pi
Oleg
11
20.jún
90
100
110
120
Popisné ukazovatele:
106
106
126
10
87
Čistota vemena
Popisné ukazovatele:
St
Martina
87
Dĺžka ceckov
Hrúbka ceckov
9
19.jún
100
Hĺbka vemena
Postavenie ceckov
DE 08/2012
112
Dĺžka trupu
Hĺbka tela
Ut
MW: 113
Lineárne hodnotenie: DE 08/2012 • Dcéry: 66 • Spoľahlivosť: 86%
Výška v krížoch
Po
18.jún
GS Rehard x Herich x Laredo-Red
2013
37. týždeň
REBELL
Ľahké
pôrody
134 dcér
September
Register:
97
90
106
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
97
91
112
115
81
Prírastok
Výťažnosť mäsa
Zatriedenie mäsa
MW
113
FW
105
130
Ne
15
24.jún
Jolana
Sedembolestná Panna Mária
FIT
92
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013 49
Slovenské strakaté
ROMARIO
VANSTEIN
sexované dávky
Register:
Narodený:
Narodený:
RAO-024
29.03.2005
SS-96% R-4%
Pôv.reg.číslo:
Pôv.reg.číslo:
AT 704.199.307
VANSTEIN
ť
GZW 126
M kg
T kg
T%
B kg
B%
Plem. hod. býka
+ 739
6 260
+16
254
-0,19
4,06
+21
210
-0,07
3,37
TOP
Randy x GS Malf x Steg
Dlhovekos
MW: 114
Úžitkovosť dcér 1.L
DE 08/2012
EMEC
BÝK N
spoľahl: 99%
M kg
T kg
T%
B kg
B%
Plem. hod. býka
+ 803
6 752
+33
283
0,00
4,19
+31
237
+0,04
3,51
Lineárne hodnotenie: DE 08/2012 • Dcéry: 5 650 • Spoľahlivosť: 99%
Rámec
109
Rámec
100
Osvalenie
101
Osvalenie
104
Končatiny
116
Končatiny
97
Vemeno
125
Vemeno
113
Výška v krížoch
109
Výška v krížoch
Dĺžka trupu
115
Dĺžka trupu
102
Šírka trupu
107
Šírka trupu
104
Hĺbka tela
102
Hĺbka tela
104
96
Sklon zadku
100
Zauhlenie končatín
99
108
Suchosť končatín
102
Sponka
109
Sponka
89
Paznechty
107
Paznechty
98
Upnutie vemena vpredu
124
Dĺžka vemena vpredu
99
Upnutie vemena vzadu
98
Dĺžka vemena vzadu
104
Nasadenie vemena vzadu
118
Nasadenie vemena vzadu
111
Závesný väz
126
Závesný väz
105
Hĺbka vemena
112
Hĺbka vemena
108
Dĺžka ceckov
87
Dĺžka ceckov
89
90
Hrúbka ceckov
107
132
Umiestnenie ceckov
106
97
Postavenie ceckov
124
Čistota vemena
109
Postavenie ceckov
Čistota vemena
109
80
90
100
110
120
Popisné ukazovatele:
Dĺžka života
Somatické bunky
Priebeh pôrodov
St
130
80
90
100
110
120
126
106
122
GZW
126
www.insemas.sk
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
Mastitída
MW
114
108
94
108
FW
98
106
84
102
Prírastok
Zatriedenie mäsa
Výťažnosť mäsa
FIT
125
Dĺžka života
Somatické bunky
Priebeh pôrodov
GZW
133
114
99
105
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
99
115
119
113
102
Prírastok
Výťažnosť mäsa
Zatriedenie mäsa
MW
122
FW
116
130
Ne
Ľuboslav, Ľuboslava
21
30.jún
Popisné ukazovatele:
Konštantín
20
29.jún
So
Eugénia
19
28.jún
Pi
Olympia
18
27.jún
Št
Ľudomila, Ľudmila
17
26.jún
95
Suchosť končatín
Umiestnenie ceckov
Ut
DE 08/2012
98
Zauhlenie končatín
Hrúbka ceckov
KA
GZW 133
Úžitkovosť dcér 1.L
43 872 dcér
16
25.jún
MW: 122
Lineárne hodnotenie: DE 08/2012 • Dcéry: 78 • Spoľahlivosť: 87%
Sklon zadku
Po
DE 09 34586859
ROMARIO
spoľahl: 93%
38. týždeň
Plemeno:
SS-92% R-8%
Romeo x Ress x Hofer
2013
30.09.2000
Plemeno:
100 dcér
September
Register:
Matúš
22
1.júl
Móric
FIT
113
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013 50
Slovenské strakaté
VARISTOR
VENKOR
Register:
Narodený:
Narodený:
06.11.2006
10.11.2000
Plemeno:
Plemeno:
SS-95% R-5%
SS-95% R-5%
Pôv.reg.číslo:
Pôv.reg.číslo:
DE 09 41182891
DE 09 33748320
RAO-027
VARISTOR
RAO-025
Vanstein x Poldi x Ralbo
GZW 125
MW: 115
M kg
T kg
T%
B kg
B%
Plem. hod. býka
+ 597
6 561
+26
275
+0,02
4,2
+19
228
-0,03
3,48
Úžitkovosť dcér 1.L
spoľahl: 93%
Super
prírastky
DE 08/2012
GZW 122
MW: 106
M kg
T kg
T%
B kg
B%
Plem. hod. býka
+776
6 826
+6
268
-0,33
3,93
+8
225
-0,24
3,3
Úžitkovosť dcér 1.L
1773 dcér
spoľahl: 99%
Lineárne hodnotenie: DE 08/2012 • Dcéry: 71 • Spoľahlivosť: 88%
Lineárne hodnotenie: DE 08/2012 • Dcéry: 238 • Spoľahlivosť: 95%
Rámec
93
Rámec
110
Osvalenie
92
Osvalenie
104
84
Končatiny
103
Vemeno
108
Končatiny
Vemeno
110
Výška v krížoch
90
Výška v krížoch
113
Dĺžka trupu
94
Dĺžka trupu
107
Šírka trupu
96
Šírka trupu
99
98
Hĺbka tela
Hĺbka tela
114
Sklon zadku
101
Sklon zadku
115
Zauhlenie končatín
116
Zauhlenie končatín
107
Suchosť končatín
104
Suchosť končatín
85
Sponka
107
Paznechty
94
Paznechty
116
Dĺžka vemena vpredu
100
Dĺžka vemena vpredu
115
Dĺžka vemena vzadu
108
Dĺžka vemena vzadu
112
Nasadenie vemena vzadu
110
Nasadenie vemena vzadu
101
Závesný väz
115
85
Hĺbka vemena
104
Hĺbka vemena
94
Dĺžka ceckov
100
Dĺžka ceckov
112
Hrúbka ceckov
118
Hrúbka ceckov
91
Umiestnenie ceckov
126
Umiestnenie ceckov
97
Postavenie ceckov
118
Postavenie ceckov
120
Čistota vemena
113
Čistota vemena
105
80
90
100
110
120
Popisné ukazovatele:
Dĺžka života
Somatické bunky
Priebeh pôrodov
GZW
125
www.insemas.sk
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
108
97
125
105
102
Prírastok
Zatriedenie mäsa
130
Št
100
110
120
Výťažnosť mäsa
MW
115
FW
117
FIT
111
Somatické bunky
Priebeh pôrodov
GZW
122
115
105
89
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
104
97
122
112
104
Prírastok
Zatriedenie mäsa
Výťažnosť mäsa
MW
106
FW
118
130
Ne
Edita
27
Cyprián
28
7.júl
90
Vladislav
26
6.júl
So
Ľuboš, Ľubor
25
5.júl
Pi
Zdenka
24
4.júl
80
Dĺžka života
23
3.júl
St
Popisné ukazovatele:
113
101
103
Ut
DE 08/2012
94
Sponka
Závesný väz
Po
2.júl
Randy x GS Malf x Radius
2013
39. týždeň
VENKOR
SUPER
MäSO
118 dcér
September
Register:
Václav
29
8.júl
Michal, Michaela
FIT
119
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013 51
Slovenské strakaté
WALOT
ZANETTI
sexované dávky
September/ Október
Register:
Register:
Narodený:
Narodený:
02.12.2010
26.04.2007
Plemeno:
Plemeno:
SS-94% R-6%
SS-100%
Pôv.reg.číslo:
Pôv.reg.číslo:
AT 461.672.318
AT 221.512.514
2013
40. týždeň
WALOT
123
GZW 138
MW: 125
spoľahl: 65%
M kg
T kg
T%
B kg
B%
Plem. hod. býka
+ 791
+34
+0,02
+30
+0,02
Zahner x Rumba x Pingo
DE 08/2012
61 dcér
spoľahl: 86%
M kg
T kg
T%
B kg
B%
Plem. hod. býka
+ 827
2 674
+29
105
-0,07
3,94
+26
84
-0,04
3,15
Lineárne hodnotenie: DE 08/2012 • Dcéry: 50 • Spoľahlivosť: 83%
Rámec
107
Rámec
101
Osvalenie
106
Osvalenie
109
Končatiny
118
Končatiny
113
Vemeno
109
Vemeno
104
Výška v krížoch
104
Výška v krížoch
Dĺžka trupu
111
Dĺžka trupu
103
Šírka trupu
112
Šírka trupu
107
Hĺbka tela
106
Hĺbka tela
107
Sklon zadku
Zauhlenie končatín
91
Zauhlenie končatín
102
Suchosť končatín
102
Suchosť končatín
112
Sponka
106
Sponka
106
Paznechty
119
Paznechty
Dĺžka vemena vpredu
100
Upnutie vemena vpredu
89
Dĺžka vemena vzadu
102
Upnutie vemena vzadu
109
Nasadenie vemena vzadu
113
Nasadenie vemena vzadu
92
109
107
Hĺbka vemena
102
93
Dĺžka ceckov
100
85
Hrúbka ceckov
100
102
Umiestnenie ceckov
Postavenie ceckov
101
Postavenie ceckov
Čistota vemena
112
Čistota vemena
80
90
100
110
120
Dĺžka života
Somatické bunky
Priebeh pôrodov
116
101
115
GZW
138
www.insemas.sk
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
120
126
110
106
101
Prírastok
Zatriedenie mäsa
Výťažnosť mäsa
MW
125
FW
108
FIT
123
So
GZW
121
František
5
14.júl
Viera
93
100
80
Priebeh pôrodov
Stela
4
13.júl
90
100
110
120
Popisné ukazovatele:
Somatické bunky
3
12.júl
Pi
Levoslav
79
130
Dĺžka života
2
11.júl
Št
Arnold
94
Závesný väz
Dĺžka ceckov
Popisné ukazovatele:
St
98
Umiestnenie ceckov
1
10.júl
96
Hĺbka vemena
Hrúbka ceckov
DE 08/2012
99
97
Závesný väz
Ut
GZW 121
Lineárne hodnotenie: DE 08/2012 • Dcéry: 0 • Spoľahlivosť: 59%
Sklon zadku
Jarolím
končatiny
MW: 120
Úžitkovosť dcér 100 dní
30
9.júl
ZANETTI
FIT
Waldbrand x Gebalot x Hupsol
Po
109
101
100
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
107
96
102
113
99
Prírastok
Zatriedenie mäsa
Výťažnosť mäsa
MW
120
FW
105
130
Ne
6
15.júl
Natália
FIT
104
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013 52
Slovenské strakaté
WIDO
WINNING
Register:
Narodený:
Narodený:
HW-034
14.03.2006
Plemeno:
Plemeno:
SS-100%
SS-100%
Pôv.reg.číslo:
Pôv.reg.číslo:
WIDO
93 dcér
spoľahl: 92%
DE 08/2012
GZW 128
M kg
T kg
T%
B kg
B%
Plem. hod. býka
+ 799
6 785
+8
263
-0,32
3,88
+24
232
-0,05
3,42
somatick
bunky
GZW 136
MW: 121
M kg
T kg
T%
B kg
B%
Plem. hod. býka
+930
7 122
+24
287
-0,18
4,04
+31
244
-0,02
3,43
Úžitkovosť dcér 1.L
94 dcér
spoľahl: 91%
Lineárne hodnotenie: DE 08/2012 • Dcéry: 51 • Spoľahlivosť: 84%
Lineárne hodnotenie: DE 08/2012 • Dcéry: 75 • Spoľahlivosť: 87%
Rámec
108
Rámec
95
Osvalenie
110
Osvalenie
98
Končatiny
121
Končatiny
103
Vemeno
107
Vemeno
98
Výška v krížoch
112
Výška v krížoch
94
Dĺžka trupu
112
Dĺžka trupu
97
Šírka trupu
104
Šírka trupu
95
98
Hĺbka tela
96
Sklon zadku
92
Hĺbka tela
Sklon zadku
109
Zauhlenie končatín
96
Zauhlenie končatín
112
Suchosť končatín
98
Suchosť končatín
100
Sponka
121
Sponka
103
Paznechty
116
Paznechty
106
Dĺžka vemena vpredu
99
Dĺžka vemena vpredu
110
Dĺžka vemena vzadu
111
Dĺžka vemena vzadu
111
Nasadenie vemena vzadu
104
Nasadenie vemena vzadu
95
Závesný väz
102
Závesný väz
94
Hĺbka vemena
100
Dĺžka ceckov
86
Dĺžka ceckov
80
97
Hrúbka ceckov
Umiestnenie ceckov
101
Umiestnenie ceckov
Postavenie ceckov
100
Postavenie ceckov
Čistota vemena
99
80
90
100
110
120
Somatické bunky
Priebeh pôrodov
St
Št
GZW
128
www.insemas.sk
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
109
102
105
106
113
Prírastok
Výťažnosť mäsa
Zatriedenie mäsa
MW
115
FW
109
FIT
122
Priebeh pôrodov
GZW
136
12
21.júl
Maximilián
98
105
80
Somatické bunky
Valentína
94
130
Dĺžka života
Slavomíra
11
20.júl
So
Dionýz
10
19.júl
Pi
Brigita
9
18.júl
90
100
110
120
Popisné ukazovatele:
119
115
95
8
17.júl
107
Čistota vemena
Popisné ukazovatele:
Ut
DE 08/2012
92
Hĺbka vemena
Hrúbka ceckov
Eliška
é
Winnipeg x Regio x Randy
končatiny
7
16.júl
WINNING
MW: 115
Dĺžka života
Po
DE 06 62708266
DE 09 40454399
Winnipeg x Regio x Malefiz
2013
41. týždeň
29.05.2006
Úžitkovosť dcér 1.L
Október
Register:
109
120
109
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
101
118
110
111
108
Prírastok
Zatriedenie mäsa
Výťažnosť mäsa
MW
121
FW
112
130
Ne
13
22.júl
Koloman
FIT
125
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013 53
Montbeliard
GALILEO
Október
Register:
2013
42. týždeň
Narodený:
19.02.2007
Plemeno:
Montbeliard
Pôv.reg.číslo:
Po
563882032
GALILEO
V TOP
84 dcér
SIC 139,8
Plem. hod. býka
Úžitkovosť dcér 1.L
58stád
spoľahl: 90%
čechy
Ut
CZ 08/2012
M kg
T kg
T%
B kg
B%
+1 073
6 269
+54
260
+0,12
4,15
+37
225
+0,01
3,6
St
104
Osvalenie
98
Končatiny
107
Vemeno
122
Výška v krížoch
103
Dĺžka trupu
101
Šírka trupu
96
Sklon zadku
108
Hĺbka tela
111
Postoj panv. Končatín
104
Charakter pätového kĺbu
102
Sponka
112
Paznechty
109
Uhol predného upnutia vem.
112
Dĺžka vemena
108
Dĺžka zadného upnutia
105
Závesný väz
106
Hĺbka vemena
108
Postavenie ceckov
118
Dĺžka ceckov
95
Šírka ceckov
94
Rozmiestnenie ceckov
Št
Galileo je momentálne najlepším býkom v Českej republike podľa SIC.
Pochádza zo ZAS Koloveč z vynikajúcej rodiny kráv. Jeho babka, matka
Bonsaia bola využívaná ako darkyňa embrií.
Jeho dcéry majú výborný kombinovaný úžitkový typ, kde aj pri vysokej
mliečnej úžitkovosti dosahujú výborné osvalenie. Vynikajú hlavne utváraním
vemena a končatín, najmä vynikajúcimi paznechtami.
Pri plemennej hodnote +1073 kg mlieka zlepšuje obsah zložiek, najmä obsah
tuku v mlieku. Vyniká nízkych obsahom somatických buniek, výbornou
dlhovekosťou. Samotný býk má vynikajúcu plodnosť.
V zhľadom na ťažšie pôrody ho odporúčame používať len na kravy.
110
80
134
www.insemas.sk
Priebeh pôrodov
Vladimíra
17
26.júl
Hedviga
Doporučenia pre chovateľov
90
100
110
120
Popisné ukazovatele:
Dĺžka života
Terézia
16
25.júl
dcéra cz 266308932 zbirožská a.s.
Boris
15
24.júl
Lineárne hodnotenie: DE 08/2012 • Dcéry: 51 • Spoľahlivosť: 84%
Rámec
23.júl
dcéra cz 235095953 zd mostek
1.
Osmium x Levier
14
93
Somatické bunky
118
130
Pi
18
27.júl
So
19
28.júl
Ne
Lukáš
Kristián
20
29.júl
Vendelín
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013 54
Montbeliard
EPOCHA
GERDA
Register:
Narodený:
Narodený:
28.05.2005
15.01.2007
Plemeno:
Plemeno:
Montbeliard
Montbeliard
Pôv.reg.číslo:
Pôv.reg.číslo:
CZ 108273032
CZ 553935032
FAU-004
rhm-008
EPOCHA
výborn
mlieko
Nenni JB x Cantadou x Bistro
SIC 125,3
Plem. hod. býka
Úžitkovosť dcér 1.L
49 stád
spoľahl: 88%
CZ 08/2012
M kg
T kg
T%
B kg
B%
+ 1 037
6 622
+38
264
-0,11
4
+34
231
-0,03
3,5
71 dcér
SIC 117,7
Plem. hod. býka
Úžitkovosť dcér 1.L
52 stád
T kg
T%
B kg
B%
+35
288
-0,03
4,14
+27
220
-0,04
3,53
Lineárne hodnotenie: CZ 08/2012• Dcéry: 57
Rámec
St
Osvalenie
83
Osvalenie
88
103
Končatiny
103
Vemeno
117
Vemeno
105
Výška v krížoch
109
Výška v krížoch
94
Dĺžka trupu
98
Dĺžka trupu
98
Šírka trupu
98
Šírka trupu
98
97
Sklon zadku
108
100
Postoj panv. Končatín
Hĺbka tela
95
Charakter pätového kĺbu
Sponka
Paznechty
106
95
Sponka
106
96
Paznechty
Uhol predného upnutia vem.
106
Dĺžka vemena
108
Dĺžka vemena
104
Dĺžka zadného upnutia
106
Dĺžka zadného upnutia
110
Závesný väz
120
Závesný väz
98
Hĺbka vemena
105
Hĺbka vemena
93
Postavenie ceckov
107
Postavenie ceckov
Šírka ceckov
Rozmiestnenie ceckov
Dĺžka ceckov
99
Šírka ceckov
112
90
100
110
120
Dĺžka života
Somatické bunky
So
116
103
www.insemas.sk
Priebeh pôrodov
Plodnosť dcér
113
101
Prírastok
Výťažnosť mäsa
109
105
Aurel
26
Demeter
94
104
130
80
Dĺžka života
Kvetoslava
25
4.august
91
90
100
110
120
Popisné ukazovatele:
Popisné ukazovatele:
Alojza
24
3.august
106
Rozmiestnenie ceckov
80
Pi
98
105
94
Sergej
23
2.august
83
Charakter pätového kĺbu
Uhol predného upnutia vem.
Dĺžka ceckov
22
1.august
Št
Uršuľa
92
Postoj panv. Končatín
106
21
31.júl
97
Končatiny
Hĺbka tela
Ut
CZ 08/2012
M kg
Lineárne hodnotenie: CZ 08/2012 • Dcéry: 58
Sklon zadku
spoľahl: 88%
+859
6 244
Rámec
106
Po
PB
E NA S
BÝK J LENE
O
V
Z
O
V
Osmium x Cantadou
2013
43. týždeň
30.júl
GERDA
é
74 dcér
Október
Register:
108
Priebeh pôrodov
103
Somatické bunky
107
130
Ne
27
5.august
Sabína
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013 55
Braunvieh
PAYSSLI
GULDEN
Register:
Narodený:
Narodený:
28.08.2005
15.04.2005
Plemeno:
Plemeno:
Braunvieh
Braunvieh
Pôv.reg.číslo:
Pôv.reg.číslo:
DE 0813034326
DE 0939440633
EMO - 004
WES-003
PAYSSLI
KAPPA B
B
KASEIN
GZW 124
MW:113
136 dcér
spoľahl: 97%
DE 08/2012
M kg
T kg
T%
B kg
B%
Plem. hod. býka
+689
+19
-0,13
+20
-0,06
GZW 105
MW:105
43 dcér
spoľahl: 91%
M kg
T kg
T%
B kg
B%
Plem. hod. býka
+690
+6
-0,29
+10
-0,19
Lineárne hodnotenie: DE 08/2012 • Dcéry: 136 • Spoľahlivosť: 97%
Lineárne hodnotenie: DE 08/2012 • Dcéry: 43 • Spoľahlivosť: 97%
Rámec
120
Rámec
103
Končatiny
110
Končatiny
109
Vemeno
125
Vemeno
110
Zadok
113
Zadok
102
Osvalenie
97
Osvalenie
118
Výška v krížoch
104
Hĺbka tela
113
Hĺbka tela
104
Sklon zadku
96
Sklon zadku
91
Zauhlenie končatín
96
Zauhlenie končatín
98
95
Suchosť končatín
111
Sponka
100
Sponka
98
Paznechty
109
Paznechty
94
Upnutie vemena vpredu
114
Upnutie vemena vpredu
98
Upnutie vemena vzadu
121
Upnutie vemena vzadu
101
Závesný väz
115
Závesný väz
128
Dĺžka ceckov
93
Dĺžka ceckov
95
Hrúbka ceckov
92
Hrúbka ceckov
114
Umiestnenie ceckov
105
Postavenie ceckov
109
Postavenie ceckov
115
Čistota vemena
101
Čistota vemena
110
90
100
110
120
Popisné ukazovatele:
Somatické bunky
Priebeh pôrodov
28
St
90
100
110
120
Aurélia
Denis, Denisa
Sviatok všetkých svätých
2
11.august
80
130
1
10.august
So
Simona
31
9.august
Pi
Klára
30
8.august
Št
Dobromila
29
7.august
97
Umiestnenie ceckov
80
Ut
DE 08/2012
90
Výška v krížoch
Suchosť končatín
Po
ľAHKé
DY
PôRO
General x Siray xVidev
2013
44. týždeň
6.august
GULDEN
Payoff x Hussli x Even
Dĺžka života
Október/ November
Register:
Pamiatka zosnulých
130
Popisné ukazovatele:
113
108
97
GZW
124
www.insemas.sk
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
107
114
103
93
79
Prírastok
Zatriedenie mäsa
Výťažnosť mäsa
MW
113
FW
92
FIT
121
Dĺžka života
Somatické bunky
Priebeh pôrodov
GZW
105
104
103
107
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
111
69
109
101
106
Prírastok
Zatriedenie mäsa
Výťažnosť mäsa
MW
105
FW
108
FIT
Ne
3
12.august
Hubert
99
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013 56
Braunvieh / JERSEY
HURAY
Q IMPULS
November
Register:
Register:
Narodený:
Narodený:
2013
45. týždeň
12.09.2008
20.09.2002
Plemeno:
Plemeno:
Danish Jersey
Braunvieh
Pôv.reg.číslo:
Pôv.reg.číslo:
HURAY
GZW 134
Plem. hod. býka
MW:127
55 dcér
spoľahl: 99%
M kg
T kg
T%
B kg
B%
NTM 7
+1 230
38
-0,16
39
-0,06
Plem. hod. býka
Úžitkovosť dcér 1.L
10 600 dcér
spoľahl: 99%
M kg
T kg
T%
B kg
B%
+1 085
+6 191
+48
+355
-0,14
+5,73
+53
+251
+0,06
+4,06
Lineárne hodnotenie: DAN 08/2012 • Dcéry: 14 155 • Spoľahlivosť: 99%
Rámec
115
Produkčný index
116
Končatiny
121
Mlieko kg
111
Vemeno
114
Bielkoviny kg
118
Zadok
113
Bielkoviny %
104
92
Tuk kg
110
Výška v krížoch
116
Tuk %
95
Hĺbka tela
109
Rast
97
Sklon zadku
89
Plodnosť dcér
99
Zauhlenie končatín
82
Pôrody
93
92
Pôrody mater.
Suchosť končatín
110
Zdravie vemena
Paznechty
108
Iné choroby
117
Upnutie vemena vpredu
115
Dlhovekosť
103
Upnutie vemena vzadu
122
Zdravie paznechtov
Telesná stavba
115
Dĺžka ceckov
95
Končatiny
103
Hrúbka ceckov
95
Vemeno
99
Umiestnenie ceckov
118
Dojiteľnosť
Postavenie ceckov
108
Temperament
104
Čistota vemena
108
Veľkosť tela
110
Mlieč. char.
112
110
120
Šírka hrudníka
Popisné ukazovatele:
Dĺžka života
Somatické bunky
Priebeh pôrodov
130
115
98
107
GZW
134
Dojiteľnosť
Perzistencia laktácie
103
114
102
84
90
Prírastok
Zatriedenie mäsa
Výťažnosť mäsa
MW
127
FW
92
FIT
117
Hĺbka tela
Št
Imrich
6
15.august
Renáta
7
16.august
Pi
René
8
17.august
So
85
Bohumír
9
18.august
Teodor
95
99
Šírka zadku
102
Uhol zadku
102
Nohy zboku
91
Nohy zozadu
93
Zauhlenie konč.
96
Ne
10
19.august
80
www.insemas.sk
St
92
95
100
5
14.august
90
Závesný väz
90
DAN 08/2012
102
Sponka
80
Ut
616 stád
Lineárne hodnotenie: DE 08/2012 • Dcéry: 585 • Spoľahlivosť: 86%
Osvalenie
Karol
O
MLIEK
E Ide x Imperial x Jas Byg
DE 08/2012
4
13.august
Q IMPULS
O
MLIEK
Hussli x Siray x Vinos
Po
301592
DE 09 35830301
90
100
110
120
Tibor
130
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013 57
mäsové plemená
ECRIN P
MOLDAVIT
Register:
Narodený:
Narodený:
VLI-008
20.03.2009
46. týždeň
Plemeno:
Limousine
Limousine
Pôv.reg.číslo:
Pôv.reg.číslo:
2309141391 FR
SK 800185387
ECRIN P
ť
Varai P x Dauphin
bezrohos
Prírastok od narodenia (g)
Prírastok v teste (g)
1 500
0
360
2013
08.05.2005
Plemeno:
Hmotnosť v 210 dňoch (kg)
November
Register:
Po
11
20.august
MOLDAVIT
LIV-571 x Loueur ZLI-207
Hmotnosť v 365 dňoch (kg)
Prírastok od narodenia (g)
Prírastok v teste (g)
1 094
1 320
439
Rámec
Kapacita tela
Osvalenie
Typ
Rámec
Kapacita tela
Osvalenie
Typ
108
97
96
97
9
9
9
9
Ut
12
21.august
St
UNIT BOVET ET
Št
Register:
Register:
Narodený:
Narodený:
05.03.2011
21.01.2011
Plemeno:
Plemeno:
Limousine
Charolais
Pôv.reg.číslo:
Pôv.reg.číslo:
VLI-026
VCH-035
Stanislav
14
23.august
Pi
Svätopluk
13
22.august
URSUS P
Maroš, Martin
Irma
15
24.august
Leopold
CZ 638986053
URSUS P
ť
Tigris PP x Iceberg
bezrohos
So
UNIT BOVET ET
25.august
Bajor SC P x Laurel
Hmotnosť v 365 dňoch (kg)
Prírastok od narodenia (g)
Prírastok v teste (g)
Hmotnosť v 365 dňoch (kg)
Prírastok od narodenia (g)
Prírastok v teste (g)
552
1 355
1 508
571
1 479
1 933
Rámec
Kapacita tela
Osvalenie
Typ
Rámec
Kapacita tela
Osvalenie
Typ
110
119
119
120
100
108
112
110
www.insemas.sk
16
Ne
17
26.august
Agnesa
Klaudia
Deň boja za slobodu a demokraciu
Katalóg plemenných býkov INSEMAS 2013 58
Zoznam plemenných býkov
Register SR
Meno
Strana
ČIERNOSTRAKATÝ HOLSTEIN
BRK-001
BS-047
BW-023
BW-031
BW-038
BW-046
BW-052
EMY-006
FOM-023
GAD-005
GAD-006
GAD-008
GAD-009
GAD-011
CHP-009
LBL-004
LUS-008
LUS-014
LUS-016
MED-024
MED-025
PEL-036
PEL-042
PEL-048
SOM-013
SOM-020
WIT-008
Brillo
Dudoc MR Burns RC
Diamond-Oak Frosty-ET
Lehoux Larez
Buckingham
Glen-D-Haven Bando-ET
Maximum
Kormos
Mori
Gillette Jordan
Comestar Lauthority
Fleury Mathys
Premier-Kerndt Sailing-ET
Comestar Ladner-ET
Nog Cabin
Mertens
Lordas
Sandy-Valley Deputy-ET
Favreautiere Gailuron
Fighter
Mainstream Manifold
Sportler
Gillette Windbrook
Admiral
Gillette Jungle
Talist
Elek
Alta Primus
De Marco Ranch
Crackholm Fever
JETT AIR
Alta Avalon
BIGSTONE
Alta Jenkins
Morsan Boris
Alta Baxter
Alta Decree
Alta Razor
Handel Mschief
CRV Dobronín SNOWY
Register SR
Meno
Strana
ČERVENOSTRAKATÝ HOLSTEIN
18
13
5
26
14
15
15
7
16
17
18
19
20
20
21
21
22
22
23
23
4
14
24
26
24
25
7
25
13
6
8
9
10
12
12
16
17
19
11
11
AND-004
BW-047
CAL-006
ELN-026
GAD-015
JUT-003
KOD-008
MED-029
ORK-004
SNR-006
Fidelity
Maximo-Red
Cebit
Misty Springs Benjamin Red
Dixieland
Zillo
Komro
Falster
Sedan
Leola
Audio
Asterix
Gen-I-Beq Skyfire Red
Lorka Cognac Red
Marcello
Schine P
28
29
31
35
36
31
32
36
27
30
32
33
33
34
34
35
DÁNSKE ČERVENÉ
BLN-002
ORD-002
Buckarby
Gazelle
Gunnarstorp
Pell-Pers
37
37
38
38
Bonsai
Endo
Weinold
Wille
Wido
Mangold
Mandy
Mertin
Mut
Vanstein
Venkor
Varistor
Rebell
Rechberg
Meno
Ramig
Erogen
Busserl
Indossar
Ralmesbach PS
Romario
Walot
Zanetti
Winning
Strana
49
43
45
46
48
50
52
52
53
MONTBELIARD
FAU-004
RHM-008
Galileo
Epocha
Gerda
54
55
55
Payssli
Gulden
Huray
56
56
57
Q Impuls
57
Ecrin P
Moldavit
Ursus P
58
58
58
Unit Bovet ET
58
BRAUNVIEH
EMO-004
WES-003
JERSEY
LIMOUSIN
SLOVENSKÉ STRAKATÉ
CAN-003
EGE-013
HW-019
HW-033
HW-034
MAF-023
MAF-026
MAF-027
MW-003
RAO-024
RAO-025
RAO-027
RET-011
RMN-015
Register SR
RMN-019
RSS-019
42
45
44
40
53
47
46
47
48
50
51
51
49
41
VLI-008
VLI-026
CHAROLAIS
VCH-035
Kontakty
Naši najvýznamnejší obchodní partneri
INSEMAS spol. s r.o.
SEMEX ALLIANCE
130 Stone Rd. West, Guelph, Ontario, Canada N1G 3Z2
www.semex.com
Kanada
Haličská cesta 28
984 01 Lučenec
VEDENIE SPOLOČNOSTI
CRV Czech Republic, spol. s r.o.
Vídeňská 340
252 42 Vestec u Prahy
Česká republika
BESAMUNGSVEREIN
NEUSTADT a.d. Aisch e.V.
Karl-Eibl-Straße 17 – 27,
Postfach 1220, Neustadt a.d. Aisch
Spolková republika Nemecko
Lieskovská cesta 32, 960 01 Zvolen
Tel.: 045/5361 954
OBERÖSTERREICHISCHE
BESAMUNGSSTATION GmbH
A-4921 Hohenzeil,
Dr. Otmar Föger Str. 1
Rakúsko
ALTA GENETICS Inc.
R.R. 2, Balzac,
Alberta
Kanada
Oddelenie import-export: Semi Kukuli – [email protected]
Riaditeľ: Ing. Marián Ofúkaný – [email protected], [email protected]
Sekretariát: Ingrid Antalová – [email protected]
Vedúca laboratória: Eva Kováčiková – [email protected]
Hlavný genetik: Ing. Jozef Jursa, CSc. – [email protected]
MASTERRIND GmbH
Osterkrug 20,
27283 Verden
Spolková republika Nemecko
DITURIA a.s.
Majiteľ
Semi Kukuli
Konateľ
Ing. Marián Ofúkaný
Riaditeľ
STANICA PLEMENNÝCH BÝKOV
VIKING GENETICS
INTERNATIONAL
Ebeltoftvej 16, Assentoft
DK-8900 Randers
Dánsko
Obchodné zastúpenie spoločnosti na Slovensku
Stanica plemenných
býkov – ZVOLEN
Pobočka - PRIEVIDZA
Martina Kamberská
Mobil: 0917 988 200
E-mail: [email protected]
Pobočka – LUČENEC
Ing. Víťazoslav Zákopčan
Mobil: 0918 578 876
E-mail: [email protected]
Pobočka – LIPTOV
Martin Rusek
Mobil: 0903 067 875
E-mail: [email protected]
Pobočka – ČADCA
Ing. Vladimír Škybraha
Mobil: 0905 243 850
Genexim s.r.o.– BRATISLAVA
Ing. Jozef Jursa, CSc.
Adresa: Valašská 11
811 04 Bratislava
Tel.: 02/5465 10 91 – 92
Fax: 02/5465 10 93
Mobil: 0903 708 530
Privát: Valašská 11
811 04 Bratislava
E-mail: [email protected]
Pobočka – SKALICA
Ing. Peter Bilík
Privát: Bernolákova 11
909 01 Skalica
Tel.: 034/6644 515
Mobil: 0903 807 717
E-mail: [email protected]
ATS Danubius s.r.o. –
DUNAJSKÁ STREDA
Ing. Szilárd Kovács
Adresa: Rényska 4209/2
929 01 Dunajská Streda
Tel.: 031/5521 154
Fax: 031/5520 748
Mobil: 0904 589 621
E-mail: [email protected]
Ing. Emil Lauko ISOKMAN
trading export-import
Ing. Emil Lauko
Adresa: Baková Jama 2778
960 01 Zvolen
Tel.: 045/5320 197
Fax: 045/5361 121
Mobil: 0903 703 589, 0911 703 589
E-mail: [email protected]
Pobočka – BANSKÁ BYSTRICA
Ing. Pavel Parobek
Mobil: 0902 853 053
Pobočka – ORAVA, TURIEC
Ing. Vladimír Krížo
Mobil: 0905 899 429
Pobočka – MICHALOVCE
Ing. Juraj Voloch
Mobil: 0903 635 963
Andrea Hrnčiarová –
LEVICE
Ing. Ján Hrnčiar
Adresa: Dopravná 14,
934 01 Levice
Tel./fax: 036/6316 065
Mobil: 0903 802 009
Privát: Z. Nejedlého 59
934 05 Levice
E-mail: [email protected]
www.insemas.sk
Download

BW-023 - Insemas sro