2011
KATALÓG
PLEMENNÝCH BÝKOV
w w w . s b s a s . s k
Vážení chovatelia,
Stretávame sa znova po roku pri prezentácii nášho nového katalógu býkov.
Uplynulý rok bol dosť netypický. Užili sme si ceny obilia za 90 EUR, ktorým
sme nerozumeli a s prekvapením sa dívame na dnešné ceny okolo 200 EUR, ktorým nerozumieme tak isto.
Ešte nedávno nám za mlieko ponúkali slabých 25 centov a nevedeli sme ho
predať, dnes nám ho trhajú z ruky, stojí 30 centov a je ho akože nedostatok,
napriek tomu že v Európe stúpla jeho produkcia skoro o 2 %. Skrátka starý dobrý kapitalizmus voľnej súťaže sa stratil a cenu komodít generujú záujmy silných
monopolných zoskupení.
Pri generačnom intervale 4 až 5 rokov a dlhodobom charaktere investícii do
HD musí farmár „zanedbať“ tieto krátkodobé cenové fluktuácie a sústrediť sa na
ekonomickú efektívnosť v dlhodobom horizonte. Ten, kto to dokáže o 1-2 centy
lepšie ako ostatní, získa právo prežiť.
Tomuto je podriadená aj stratégia aj výberu býkov do nášho katalógu.
Sústredili sme sa hlavne na ekonomicky efektívnu produkciu pri zachovaní
funkčného typu.
Nebolo by korektné nahovoriť farmára na stratégiu budovania stáda vyčačkaných výstavných zvierat avšak aj pri dôraze na vysokú produkciu to musia byť
zvieratá, ktoré vydržia v maštali a neprinášajú farmárom zbytočné problémy.
Ponúkaná kolekcia teda prináša priestor na zvyšovanie ekonomickej efektívnosti a zároveň zlepšovanie funkčných a tvarových vlastností vemena a korektného postoja končatín. Osobitnú pozornosť sme venovali predĺženiu produkčného
života a ľahkosti pôrodov s cieľom znížiť nároky na osobitnú starostlivosť.
Vďaka geografickej polohe a dobrému veterinárnemu štandardu Slovenska
sme v poslednom období zaznamenali nárast vývozu jalovíc hlavne do Ruska.
Naša firma reagovala rozšírením ponuky sexovaných dávok pričom pri vyššom
obrate očakávame lepšie nákupné ceny, čo automaticky premietneme do lepších
realizačných cien.
Mimoriadne úspešný bol aj export dávok do zahraničia. Okrem bežných desti2
nácií sme vyviezli asi 70 000 dávok na tradičný trh v Turecku. Otvorili sme nový trh
v Rusku vývozom niekoľko tisíc dávok do Voronežskej oblasti. Nasledovali vývozy
do Kazachstanu a Mongolska a dnes je pre nás veľkou výzvou zrealizovať prvé
vývozy do Číny.
Zásluhou príjmov z exportu dokážeme financovať svoj šľachtiteľský program
a tým udržujeme veľmi dobrý pomer ceny a kvality pre domáceho zákazníka. Vývoz teda zvyšuje naše marketingové úspechy ale najmä prináša možnosť refundácie finančných zdrojov, ktoré spätne využívame na šľachtiteľské programy vďaka
čomu nemusia byť inseminačné dávky na Slovenskom trhu také drahé.
Ing. Miloslav Šebek
Generálny riaditeľ SBS, a.s.
SPOLUPRACUJÚCE FIRMY
OBSAH
USA
World Wide Sires, Inc.
American Breeders Service
www.wwsires.com
www.absglobal.com
BAVARIAN FLECKVIEH GENETICS (DE)
NATURAL (CZ)
www.fleckvieh.de
www.naturalgenetics.cz
CRV czech rep., s.r.o. (CZ)
NOE GENETIK (AT)
www.crvcz.cz
www.rinderbesamung.at
EU
Genes Diffusion (FR)
www.genesdiffusion.com
GENOSERVIS (CZ)
www.genoservis.cz
Haná Genetik (CZ)
www.hanagenetik.cz
Plemko
Plemko, s.r.o
www.plemko.cz
Rinder - Union West e.g (DE)
www.ruweg.de
Rinderzuch Schleswig Holstein (DE)
www.rsheg.de
KI Samen (NL)
Zooservis, s.r.o.
www.ki-samen.nl
www.zooservis.estranky.cz
MASTERRIND (DE)
www.masterrind.de
Spolupracujúce firmy, Obsah
Rebríček HF býkov
Metalic, Azure
Planet, Jake
Morell
Kramer, Donairo
Domingo, Gavor
Horty
Dynamite, Cadet
Flint, Ozfest
Elite, Harry
Doug, Timoleon
Harna, Interest
Matches, Sermione
Maputo, Richthofen
Ibis, Exact
Blackland, Cobra, Cheops
Tocar, Carmano
Joyalist
Red Devil, Flash Red
Famos, Faromir
Fame, Torino
Cedric Red, Lithium
Beau Red, Time Out
Lippi Red, Aquarius
Rebríček Fleckvieh býkov
Holzmichl
Rumgo, Diadora
Rau, Mangfall
Rubinstein, Van Dyck
Don Juan, Polaf
Russo, Malpen
Intermezzo, Polari
Idealo, Red Moon
Umo, Ulivin
Rapallo, Oxalin
Huss, Pauer, Montrose
Nobmon, Carlo, Medard
Raider, Grieves
Mach Smilovský, Maximus, Romeo z Boru PP, Janda
Begonia, Babar, Colorado P, Nikolka
Prima PP, Javanais P, Eiseco, Oidipus P, Heuboden, Polled Rex PP
Paul Red, Poseidon P, Rocky, Lum z Podlesí
Jaap, Malík, Caesar, Osman, Moric, Harold
Hodnoty znakov požadované v EÚ, Vysvetlivky
Adresár
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
3
Mlieko lb
PLANET
MATCHES
DONAIRO
DOUG
KRAMER
MORRELL
HORTY
OZFEST
HARRY
GAVOR
JAKE
CADET
DOMINGO
RICHTHOFEN
FLINT
Somatické bunky
DONAIRO
DOMINGO
MORRELL
OZFEST
TIMOLEON
DOUG
CADET
KRAMER
PLANET
SERMIONE
EXACT
RICHTHOFEN
HORTY
MATCHES
JAKE
4
1800
1799
1735
1477
1475
1429
1410
1394
1317
1291
1087
1073
1069
1066
989
Bielkoviny lb
PLANET
GAVOR
MORRELL
JAKE
HORTY
OZFEST
HARRY
RICHTHOFEN
MATCHES
KRAMER
SERMIONE
ELITE
DONAIRO
EXACT
INTEREST
2,60
2,65
2,68
2,73
2,76
2,76
2,78
2,85
2,86
2,86
2,89
2,91
2,91
2,91
2,94
Typ
GAVOR
PLANET
HORTY
INTEREST
HARRY
MATCHES
FLINT
CADET
KRAMER
DOMINGO
MORRELL
JAKE
ELITE
DOUG
DONAIRO
53
48
46
46
45
45
44
43
41
39
34
33
31
31
30
Bielkoviny %
ELITE
JAKE
SERMIONE
GAVOR
RICHTHOFEN
INTEREST
HARRY
MORRELL
HORTY
OZFEST
EXACT
PLANET
KRAMER
DOMINGO
TIMOLEON
2,09
1,61
1,45
1,45
1,43
1,39
1,39
1,36
1,34
1,08
0,79
0,78
0,74
0,65
0,55
Vemeno
CADET
PLANET
TIMOLEON
HARRY
HORTY
GAVOR
DOMINGO
INTEREST
KRAMER
FLINT
MATCHES
DONAIRO
MORRELL
JAKE
RICHTHOFEN
0,07
0,05
0,05
0,04
0,04
0,03
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
-0,01
-0,02
Tuk lb
JAKE
OZFEST
KRAMER
PLANET
HORTY
MATCHES
DOMINGO
SERMIONE
MORRELL
DONAIRO
INTEREST
CADET
RICHTHOFEN
HARRY
DYNAMITE
1,61
1,53
1,40
1,17
1,15
1,02
0,94
0,72
0,66
0,57
0,56
0,55
0,53
0,50
0,36
Končatiny
KRAMER
HARRY
DYNAMITE
JAKE
FLINT
GAVOR
ELITE
DOUG
MORRELL
DONAIRO
INTEREST
SERMIONE
TIMOLEON
HORTY
CADET
72
64
60
59
56
55
52
42
41
33
33
29
27
26
25
Tuk%
JAKE
SERMIONE
OZFEST
DOMINGO
DYNAMITE
KRAMER
HORTY
INTEREST
ELITE
PLANET
MATCHES
MORRELL
CADET
RICHTHOFEN
EXACT
2,75
1,82
1,75
1,52
1,50
1,25
1,24
1,18
1,17
1,09
1,06
0,93
0,76
0,76
0,37
Telenie %
JAKE
DOMINGO
DONAIRO
ELITE
PLANET
KRAMER
OZFEST
DOUG
EXACT
MORRELL
CADET
MATCHES
FLINT
HARRY
TIMOLEON
0,12
0,06
0,05
0,05
0,04
0,02
0,02
0,02
0,02
-0,02
-0,04
-0,04
-0,04
-0,05
-0,05
4
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
Produkčný život
PLANET
DOMINGO
CADET
MORRELL
KRAMER
DONAIRO
ELITE
OZFEST
JAKE
FLINT
SERMIONE
DYNAMITE
RICHTHOFEN
EXACT
HORTY
5,1
4,9
4,8
4,0
3,6
3,0
2,0
1,9
1,1
1,1
0,8
0,7
0,4
0,4
0,1
TPI
PLANET
DOMINGO
MORRELL
KRAMER
JAKE
CADET
OZFEST
HORTY
DONAIRO
ELITE
MATCHES
INTEREST
SERMIONE
FLINT
GAVOR
2092
1978
1970
1953
1863
1833
1809
1788
1782
1730
1678
1588
1585
1572
1567
nar. 22.7.2000 • Št. reg.: BM-007
TOP 15 HOLSTEINSKÝCH BÝKOV Z PONUKY SBS, A.S.
VYHODNOTENÝCH NA ZÁKLADE US BÁZY PODĽA
VYBRANÝCH PLEMENNÝCH HODNÔT
O:
M:
AZURE
HARTLINE TITANIC
-
OO:
OM:
MAUGHLIN STORM
CAROL PRELUDE MTOTO
TPI
O:
M:
TPI
+685
Mlieko lb
Bielkoviny
+35 lb
0,02 %
Tuk
+28 lb
0,01 %
Tuk
+32 lb
-0,01 %
SB
1,45
1,74 Vemeno
Typ
2,07
Končatiny
7%
2,62 Prod. ž.
Telenie
1,3
Vďaka výnimočným vemenám, ktoré sú vynikajúco upnuté, majú optimálnu šírku a výšku možno Metalica považovať za „špecialistu“ na vemená. Dcéry
majú korektné končatiny a veľmi dobrú mobilitu. Majú trochu lepšiu kondíciu, šírku a pevnosť tela, ktorá je dnes žiadaná. Vďaka vynikajúcim znakom
zdravia sú jeho dcéry „mliečne stroje“ s dlhou životnosťou.
SB
-2 -1,0
0
1,0
Rámec tela
malý
veľký
1,89
Rámec tela
malý
veľký
0,72
nevýrazný
výrazný
0,64
Mliečny charakter
nevýrazný
výrazný
0,42
Šírka hrudníka
úzky
široký
0,08
Šírka hrudníka
úzky
široký
0,80
Hĺbka tela
plytké
hlboké
0,09
Hĺbka tela
plytké
hlboké
0,24
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
0,32
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
0,93
Zadné koč. zboku
strmé
šabľovité
0,93
Zadné koč. zboku
strmé
šabľovité -0,54
Uhol paznechtu
plochý
strmý
-1,65
Uhol paznechtu
plochý
strmý
Upnutie pred. štvrtí volné
pevné
1,34
Upnutie pred. štvrtí voľné
pevné
1,77
Rozm. pred. ceckov od seba
k sebe
2,46
Rozm. pred. ceckov od seba
k sebe
0,88
1,82
krátke
dlhé
1,56
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
Výška vemena
nízke
vysoké
1,98
Výška vemena
nízke
vysoké
0,16
Šírka vemena
úzke
široké
3,07
Šírka vemena
úzke
široké
1,44
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
2,61
2,07
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
1,04
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
2,26
vemeno
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
1,07
Šírka zadku
úzky
široký
2,06
Šírka zadku
úzky
široký
1,48
Zadné konč. zozadu zbiehavé
paralelné
0,35
Rozm. zad. ceckov
od seba
k sebe
1,52
Chôdza
zlá
optimálna -1,12
paralelné
1,14
k sebe
1,43
Chôdza
zlá
optimálna -1,50
1,74
končatiny
ľahké telenie
0,98
5%
3,02 Prod. ž.
1,71
-0,89
Dĺžka ceckov
od seba
1,52 Vemeno
2
Mliečny charakter
Rozm. zad. ceckov
0,59
Pre chovateľov so záujmom o sexované semeno ponúkame syna O Mana zo selekčného programu firmy Cogent - býka Azure. Jeho dcéry sú stredného
rámca, po otcovi dedia rámec, kapacitu tela a výborne sa hodia do veľkých stád. Majú pevne a vysoko upnuté vemená, ktoré produkujú kvantá mlieka.
Majú pevné, strmé končatiny a teľatá po Azurovi sa ľahko rodia.
2
Zadné konč. zozadu zbiehavé
+950
-0,03 %
Telenie
kg mlieka
1 752 Dcér/stád 73 47
+13 lb
Končatiny
1,0
HA HO CUBBY MANFRED
AARON
Bielkoviny
Typ
0
OO:
OM:
1 704 Dcér/stád 75 40
Mlieko lb
-2 -1,0
O BEE MANFRED JUSTICE
-
COGENT AZURE • nar. 1.9.2004
WOODMARSH METALIC • nar. 25.10.2004
METALIC
kg mlieka
kapacita vemena
upnutie vemien
ľahké telenie
5
O:
M:
ROSE-BAUM TABOO
PLUSHANSKI AMEL PATTY-ET
OO:
OM:
END-ROAD BLACKSTAR MAJIC-ET
OUT-JOCK CHOICE AMEL-ET
TPI
O:
M:
Št. reg.: MED-019
O BEE MANFRED JUSTICE ET
LOT-O-ROK MARSHALL GISELE
OO:
OM:
TPI
+1 800
Mlieko lb
0,00 %
Bielkoviny
+46 lb
0,05 %
Tuk
+59 lb
-0,02 %
Tuk
+72 lb
0,12 %
+1,6
-0,55 Vemeno
Telenie
Typ
+1,53
2,86 Prod. ž.
5,10
SB
Plemenný býk, ktorý tretí rok figuruje v americkej TOP stovke. Po BW Marshallovi
prenáša na potomstvo dispozíciu pre kg mlieka, po otcovi vlohy pre produkčný život.
Tento je u dcér dlhší vďaka vynikajúcim končatinám, ktoré sú tak potrebné v tvrdých
výrobných podmienkach. Jake je bezkonkurenčný, čo sa týka pôrodov - priamy efekt
- býkov s % obtiažnych pôrodov na úrovni 4 % nájdete veľmi zriedkavo.
Produkcia dcér
Produkcia dcér
kg T
%B
kg B
457
3,00
381
-2 -1,0
0
1,0
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
12 434
3,80
472
3,00
373
68
2
-2 -1,0
0
1,0
Rámec tela
malý
veľký
+0,46
Rámec tela
malý
veľký
+0,85
úzky
široký
-0,01
Šírka hrudníka
úzky
široký
+1,38
Hĺbka tela
plytké
hlboké
+0,61
Hĺbka tela
plytké
hlboké
+1,18
Mliečny charakter
nevýrazný
výrazný
+2,26
Mliečny charakter
nevýrazný
výrazný
+0,09
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
+0,06
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
+0,34
Šírka zadku
úzky
široký
+1,51
Šírka zadku
úzky
široký
-0,42
Zadné koč. zboku
strmé
šabľovité
+2,19
Zadné koč. zboku
strmé
šabľovité
-1,62
Zadné konč. zozadu zbiehavé
paralelné
-0,36
Zadné konč. zozadu zbiehavé
paralelné
+1,75
Uhol paznechtu
plochý
strmý
-1,01
Uhol paznechtu
plochý
strmý
+1,86
Nohy skóre
nízke
vysoké
-0,15
Nohy skóre
nízke
vysoké
+1,25
Upnutie pred. štvrtí voľné
pevné
+1,45
Upnutie pred. štvrtí voľné
pevné
+1,37
Výška vemena
nízke
vysoké
+2,11
Výška vemena
nízke
vysoké
+0,58
Šírka vemena
úzke
široké
+3,15
Šírka vemena
úzke
široké
+1,31
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
+2,29
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
-1,06
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
+1,00
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
+0,49
Rozm. pred. ceckov od seba
k sebe
+2,52
Rozm. pred. ceckov od seba
k sebe
+0,74
Rozm. zad. ceckov
od seba
k sebe
+2,49
Rozm. zad. ceckov
od seba
k sebe
-0,21
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
-1,50
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
+0,19
kg bielkovín
6. miesto
2
outkrosová línia
1
3
TOP USA
ľahké telenie
+0,50
4%
2,94 Prod. ž.
1,10
2
Šírka hrudníka
kg mlieka
1,52 Vemeno
Telenie
Esenada Taboo Planet je outkrosový býk, mliekár. Extrémne vylepšuje množstvo mlieka. Jeho dcéry sa vyznačujú suchými končatinami, vysokými
vemenami s veľkou kapacitou a vynikajúcim rozmiestnením ceckov. Dožívajú sa v priemere o 5 mesiacov vyššieho produkčného veku.
Planet figuruje na špidi v US TOP-ke už niekoľko hodnotení na momentálne je na 6. mieste.
3,60
+0,80
Končatiny
6%
SB
%T
+1 087
+53 lb
Končatiny
12 687
1 863 Dcér/stád 68 50
Bielkoviny
Typ
mlieko kg
HA HO CUBBY MANFRED
MARA-THON BW MARSHALL-ET
2 092 Dcér/stád 69 52
Mlieko lb
69
6
JAKE
Št. reg.: BS-050
+0,12 %
kg mlieka
kg bielkovín
1,52
končatiny
ľahké telenie
bielkoviny
nar. 22.7.2000
LOT-O-ROK
OMAN
• Št.JAKE-ET
reg.: BM-007
• nar. 10.4.2004
ESENADA TABOO PLANET • nar. 3.3.2003
PLANET
MORREL
O BEE MANFRED JUSTICE ET
VAR-BROS RUDOLPH MARTA-ET
OO:
OM:
GRAF-ACRES MORRELL-ET • nar. 24.6.2004
O:
M:
HA HO CUBBY MANFRED
STARTMORE RUDOLPH-ET
-2
Ďalší z O Manových synov, tentoraz z 30. pozície v TOP TPI v USA. Morrel produkuje rámcové dcéry s obrovskou kapacitou tela, vynikajúcou produkciou, nízkym výskytom mastitíd a ľahkým telením. V type
oceníte strmý uhol paznechtu a strmý postoj nôh, čo umožňuje korigovať tzv. šabľovitý postoj nôh.
TPI
1 970
Dcér/stád 145 75
Typ
Bielkoviny
Tuk
+1 429
+46 lb
+41 lb
Končatiny
0,01 %
-0,04 %
Telenie
SB
1,17
bielkoviny
končatiny
+0,8
kg mlieka
Mlieko lb
+0,01 %
+1,17 Vemeno
+0,53
7%
2,68 Prod. ž.
2,68
4,00
somatické bunky
30. miesto
2
1
3
TOP USA
-1,0
0
1,0
2
+1,07
Rámec tela
malý
veľký
Šírka hrudníka
úzky
široký
+1,18
Hĺbka tela
plytké
hlboké
+0,49
Mliečny charakter
nevýrazný
výrazný
-0,13
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
+0,03
Šírka zadku
úzky
široký
+0,88
Zadné koč. zboku
strmé
šabľovité
-0,75
Zadné konč. zozadu
zbiehavé
paralelné
+0,93
Uhol paznechtu
plochý
strmý
+1,56
Nohy skóre
nízke
vysoké
+1,13
Upnutie pred. štvrtí
voľné
pevné
+1,10
Výška vemena
nízke
vysoké
+0,59
Šírka vemena
úzke
široké
+0,72
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
-0,54
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
+0,67
Rozm. pred. ceckov
od seba
k sebe
+1,01
Rozm. zad. ceckov
od seba
k sebe
+0,15
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
-1,14
7
O:
M:
O BEE MANFRED JUSTICE ET
BOMAZ HERSHEL 2387
OO:
OM:
HA HO CUBBY MANFRED
LEXVOLD LUKE HERSHEL ET
TPI
O:
M:
+39 lb
-0,02 %
Tuk
+60 lb
0,02 %
Končatiny
OO:
OM:
LORD LILLY
MTOTO
+1,3
+2,75 Vemeno
Telenie
SB
MOET LOOKOUT ET
PEN COL MTOTO DIMA
+1 475
Bielkoviny
Typ
Št. reg.: ELL-006
+1 953 Dcér/stád 79 57
Mlieko lb
+0,66
6%
2,85 Prod. ž.
3,60
Výnikajúci O Manov syn, momentálne na 36. mieste v TOP TPI rebríčku. Býk je extrémnym zlepšovateľom produkcie, v type zásadným spôsobom
skvalitňuje končatiny, vďaka čomu sa jeho dcéry dožívajú vyššieho produkčného života. Je to vynikajúci plemenník na elitné stáda.
Výnimočná kombinácia Lookout x Mtoto pochádzajúca od matky Dimy, ktorá na maximálnej laktácii nadojila 20 625 kg mlieka. Donairove dcéry
produkujú extrémne množstvo mlieka s nízkym počtom somatických buniek. V type oceníte vynikajúce postavenie končatín, uhol paznechtu a vysoké,
kapacitné vemená. Teľatá po Donairovi sa ľahko rodia a jalovičky majú preukazne dlhší produkčný život.
Produkcia dcér
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
12 476
3,80
474
3,00
374
78
-2 -1,0
8
DONAIRO
Št. reg.: MED-020
0
1,0
2
-2 -1,0
0
1,0
2
Rámec tela
malý
veľký
+1,68
Rámec tela
malý
veľký
-0,67
Šírka hrudníka
úzky
široký
+1,02
Šírka hrudníka
úzky
široký
-0,98
Hĺbka tela
plytké
hlboké
+0,99
Hĺbka tela
plytké
hlboké
-0,91
Mliečny charakter
nevýrazný
výrazný
+0,97
Mliečny charakter
nevýrazný
výrazný
+0,65
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
+1,30
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
-0,17
Šírka zadku
úzky
široký
+1,44
Šírka zadku
úzky
široký
-0,59
Zadné koč. zboku
strmé
šabľovité
-1,65
Zadné koč. zboku
strmé
šabľovité
-1,00
paralelné
+1,62
plochý
strmý
+0,39
nízke
vysoké
+1,25
Upnutie pred. štvrtí voľné
pevné
+0,63
Výška vemena
nízke
vysoké
+1,23
Šírka vemena
úzke
široké
+2,02
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
-0,56
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
Zadné konč. zozadu zbiehavé
paralelné +2,46
Uhol paznechtu
plochý
strmý
+3,30
Uhol paznechtu
Nohy skóre
nízke
vysoké
+2,76
Nohy skóre
Upnutie pred. štvrtí voľné
pevné
+1,78
Výška vemena
nízke
vysoké
+0,56
Šírka vemena
úzke
široké
-0,35
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
-0,91
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
+1,49
Rozm. pred. ceckov od seba
k sebe
+0,11
Rozm. zad. ceckov
od seba
k sebe
-0,68
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
-1,52
Zadné konč. zozadu zbiehavé
3,6
kg mlieka
produkčný život
končatiny
kg proteínov
1 782
Dcér/stád
120
61
+1 735
+31 lb
0,08 %
+33 lb
-0,11 %
+0,6
+1,09 Vemeno
+0,55
5%
2,60 Prod. ž.
3,00
3,0
kg mlieka
produkčný život
+0,26
+0,44
Rozm. pred. ceckov
2,75
TPI
Mlieko lb
Bielkoviny
Tuk
Typ
Končatiny
Telenie
SB
Rozm. zad. ceckov
od seba
k sebe
+0,27
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
+0,16
+0,08 %
bielkoviny
outkrosová línia
KINGS RANSOM DONAIRO ET • NAR. 9.10.2002
BOMAZ OMAN KRAMER 561ET • nar. 14.4.2004
KRAMER
O:
M:
GAVOR
Št. reg.: RUH-016
DE-MATT RUDOLPH TEAMSTER-ET
PEN-COL MTOTO DIMA-ET
OO:
OM:
STARTMORE RUDOLPH-ET
CAROL PRELUDE MTOTO-ET
TPI
O:
M:
Št. reg.: CHP-005
CALBRETT-I H H CHAMPION
GENOS AARON NORA
OO:
OM:
RUDOLPH
AARON
1 978 Dcér/stád 76 56
Mlieko lb
+1 069
TPI
1 567 Dcér/stád 287 123
Mlieko lb
+1 291 SIH (CR)
118,8
Bielkoviny
+30 lb
-0,01 %
Bielkoviny
+48 lb
0,04 %
Tuk
+52 lb
0,05 %
Tuk
+11 lb
-0,14 %
Typ
+1,1
Končatiny
Typ
-0,18 Vemeno
Telenie
+0,94
Končatiny
5%
SB
+2,1
+1,25 Vemeno
Telenie
2,65 Prod. ž.
4,90
SB
+1,02
8%
2,99 Prod. ž.
-2,00
Domingo je ojedinelou kombináciou krvných línií Teamster x Mtoto. Teamster je outkrosový býk vyznačujúci sa vysokou PH pre mlieko, kg tuku a proteínov a excelentným produkčným životom. Z pripárenia s dlhovekou Dimou, ktorá na max. laktácii nadojila18 859 kg mlieka, dcérou Mtota sa narodil
Domingo, ktorý v sebe spája vynikajúce znaky od otca aj matky. Domingove dcéry sú rámcové zvieratá, s korektnými končatinami a kapacitnými
vemenami, ktoré sú upnuté výrazným závesným väzom. Domingove dcéry sú dlhoveké kravy s nízkym počtom somatických buniek a ľahko sa telia.
Domingo figuroval v Augustovej TOP-ke na 27. mieste v USA.
GAVOR pochádza z rodiny BEACHLAWN DUTCHOE BELL EX-92-USA. Pät generácií bolo hodnotených aleboo EX, 4x EX za Vemeno. Je to jeden z prvých
synov Championa preverený v ČR a SR. V Apríli 2009 sa umiestnil na 17. mieste Holsteinskej TOP-ky v ČR. Doporučujeme na korekciu vemien.
Produkcia dcér
Produkcia dcér v ČR mlieko kg
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
12 154
3,70
450
3,0
365
78
90
113
8 919
%T
kg T
%B
kg B
3,46
309
3,29
293
-2 -1,0
100 110
0
1,0
2
Rámec tela
malý
veľký
+0,53
Rámec tela
malý
veľký
Šírka hrudníka
úzky
široký
-0,31
Šírka hrudníka
úzky
široký
+1,26
Hĺbka tela
plytké
hlboké
+0,33
Hĺbka tela
plytké
hlboké
+2,29
+2,96
+3,91
Mliečny charakter
nevýrazný
výrazný
+1,89
Mliečny charakter
nevýrazný
výrazný
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
-1,22
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
-0,72
Šírka zadku
úzky
široký
-0,32
Šírka zadku
úzky
široký
+2,16
Zadné koč. zboku
strmé
šabľovité
+1,72
Zadné koč. zboku
strmé
šabľovité
-0,41
Zadné konč. zozadu zbiehavé
paralelné
+1,38
-1,03
Uhol paznechtu
plochý
strmý
+0,59
+0,23
Nohy skóre
nízke
vysoké
+1,65
Upnutie pred. štvrtí voľné
pevné
+0,20
Zadné konč. zozadu zbiehavé
paralelné +0,44
Uhol paznechtu
plochý
strmý
Nohy skóre
nízke
vysoké
Upnutie pred. štvrtí voľné
pevné
+1,34
Výška vemena
nízke
vysoké
+1,66
Šírka vemena
úzke
široké
+1,55
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
-0,50
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
+1,09
Rozm. pred. ceckov od seba
k sebe
+0,26
Rozm. zad. ceckov
od seba
k sebe
-0,02
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
-1,15
+0,05 %
+4,9
outkrosová línia
produkčný život
27. miesto
2
ľahké telenie
1
3
TOP USA
tuk
GENOS GAVOR • nar. 12.1.2002
KINGS-RANSOM T DOMINGO-ET • NAR. 20.9.2003
DOMINGO
Výška vemena
nízke
vysoké
+3,19
2,09*
Šírka vemena
úzke
široké
+2,88
typ
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
+2,23
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
-0,13
Rozm. pred. ceckov od seba
k sebe
-0,20
Rozm. zad. ceckov
od seba
k sebe
+1,15
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
+2,37
hviezdny pôvod
68. miesto
2
upnutie vemien
1
3
TOP SIH ČR
9
HORTY • nar. 27.4.2003
HORTY
O:
M:
SOUDER MORTY ET
NO NE PATRON AKAZIE
OO:
OM:
FORMATION
PATRON
Syn vynikajúceho Mortyho v kombinácii s Akazie Patron, VG 85, ktorá pochádza z vynikjaúcej
rodiny Alexis (Elfred, Elantz, Elasco). Táto krava ako prvôstka nadojila 11 594 kg mlieka s 3,5 %
bielkovín. Hortyho dcéry sa vyznačujú vynikajúcim typom, veď za i v ČR bol hodnotený indexom
137, čo je excelentný výsledok.
Hortyho dcéry majú extrémnu produkciu mlieka s vysokým % bielkovín, majú priam ideálny
postoj zadných končatín a ukážkové vemená. Index 126 v CR hovorí o veľmi ľahkom telení.
-2
TPI
1 788
Mlieko lb
+1 410
55
SIH (CR)
29
Typ
+45 lb
-0,07 %
Telenie
Tuk
+56 lb
0,02 %
SB
50
1,45
Končatiny
122,2
Bielkoviny
Produkcia dcér v ČR
10
Dcér/stád
+0,76 Vemeno
1,15
kg mlieka
8%
2,91 Prod. ž.
kapacita tela
0,10
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
8 784
3,66
321
3,25
285
1,15
126
vemeno
ľahké telenie
-1,0
0
1,0
2
+1,04
Rámec tela
malý
veľký
Šírka hrudníka
úzky
široký
+1,98
Hĺbka tela
plytké
hlboké
+0,93
Mliečny charakter
nevýrazný
výrazný
+0,55
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
+0,33
Šírka zadku
úzky
široký
+0,89
Zadné koč. zboku
strmé
šabľovité
-1,33
Zadné konč. zozadu
zbiehavé
paralelné
+1,75
Uhol paznechtu
plochý
strmý
+0,09
Nohy skóre
nízke
vysoké
+0,63
Upnutie pred. štvrtí
voľné
pevné
+1,03
Výška vemena
nízke
vysoké
+3,13
Šírka vemena
úzke
široké
+2,89
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
+0,89
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
+0,00
Rozm. pred. ceckov
od seba
Rozm. zad. ceckov
od seba
k sebe
+0,66
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
-0,32
+1,58
O:
M:
CADET
Št. reg.: LAB-004
WELCOME GARTER
KINBUR STORMY DELLA
OO:
OM:
RICKLAND LABAN PROJECTOR
STORM
TPI
Tuk
Typ
Končatiny
Telenie
SB
FUSTEAD EMORY BLITZ
BY_MY PRESCOT CASSIE
OO:
OM:
EMORY
PRESCOTT
1 425 Dcér/stád 123 80
Mlieko lb
Bielkoviny
O:
M:
Št. reg.: EMY-009
TPI
+395
1 833 Dcér/stád 252 132
Mlieko lb
+1 073
+6 lb
-0,02 %
Bielkoviny
+13 lb
-0,07 %
+25 lb
0,04 %
Tuk
+29 lb
-0,04 %
+0,16
+1,75 Vemeno
Typ
+0,06
Končatiny
8%
3,05 Prod. ž.
Telenie
0,70
SB
+1,4
+0,37 Vemeno
+1,61
7%
2,78 Prod. ž.
4,80
Prvý syn Gartra v ponuke SBS, a.s. Jeho otec, Welcome Garter bol mimoriadne oblúbený na celom svete, v USA má viac než 20 tis dcér v 6 tis. stádach.
Tento famózny býk sa vyznačoval mimoriadnou produkciou, ešte dnes má PH pre mlieko plus 2 113 lb mlieka. Dynamite produkuje dcéry stredného
rámca, s fantasticky utváranými končatinami a pevne upnutými vemenami. Dynamite je kompaktný býk, ktorý vďaka strmému postoju komčatín je
predurčený na kravy so šabloviým postojom. Pokojne ho možete použiť aj na jalovice.
Vynikajúci outkrosový býk po Blitzovi, u nás veľmi málo používanom plemenníkovi. Cadet má rámcové dcéry s vynikajúcou kapacitou tela a excelentnými vemenami, ktoré sú vysoké, pevne upnuté vpredu a majú dostatočnú šírku. Kvalita vemien sa premieta do nižšieho obsahu somatických buniek
a dlhšieho produkčného života. Od tohto býka ponúkame aj sexované semeno.
Produkcia dcér
Produkcia dcér
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
12 305
3,90
480
3,0
369
123
-2 -1,0
0
1,0
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
12 111
3,60
436
2,90
351
222
2
-2 -1,0
0
1,0
2
Rámec tela
malý
veľký
+0,30
Rámec tela
malý
veľký
+2,03
Šírka hrudníka
úzky
široký
+0,95
Šírka hrudníka
úzky
široký
+2,26
Hĺbka tela
plytké
hlboké
+0,79
Hĺbka tela
plytké
hlboké
+1,74
Mliečny charakter
nevýrazný
výrazný
+0,08
Mliečny charakter
nevýrazný
výrazný
-0,31
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
+1,47
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
+0,78
Šírka zadku
úzky
široký
+1,41
Šírka zadku
úzky
široký
+1,43
Zadné koč. zboku
strmé
šabľovité
-2,26
Zadné koč. zboku
strmé
šabľovité
-1,63
Zadné konč. zozadu zbiehavé
paralelné +2,27
Uhol paznechtu
plochý
strmý
+1,83
Uhol paznechtu
plochý
strmý
+1,11
Nohy skóre
nízke
vysoké
+1,45
Nohy skóre
nízke
vysoké
-0,21
Upnutie pred. štvrtí voľné
pevné
+2,44
Výška vemena
nízke
vysoké
+2,19
Šírka vemena
úzke
široké
+1,56
Zadné konč. zozadu zbiehavé
1,75
paralelné +0,45
Upnutie pred. štvrtí voľné
pevné
+0,02
Výška vemena
nízke
vysoké
+1,24
Šírka vemena
úzke
široké
+1,89
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
-0,86
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
+0,03
Hĺbka vemena
kapacitné vemená
končatiny
1,4*
outkrosová línia
hlboké
plytké
-0,50
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
+2,40
Rozm. pred. ceckov od seba
k sebe
+0,10
Rozm. pred. ceckov od seba
k sebe
-0,84
Rozm. zad. ceckov
od seba
k sebe
-0,72
Rozm. zad. ceckov
-0,66
2,19
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
+0,20
Dĺžka ceckov
dlhé
+0,21
výška vemena
výška vemena
outkrosová línia
krátke
BY-MY BLITZ CADET-ET *TR *TV *TL *TD • nar. 4.5.2002
OH-RYAN GARTER DYNAMITE-ET *TV *TL • NAR. 9.10.2002
DYNAMITE
typ
postoj zadných končatín
11
O:
M:
FUSTEAD EMORY BLITZ
VAR BROS RUDOLPH MARTA
OO:
OM:
BLACKSTAR EMORY
STARTMORE RUDOLPH
O:
M:
Št. reg.: ELL-004
VISION-GEN OZZIE
MAYVAL RUDOLPH HARIAH
OO:
OM:
LORD LILY
RUDOLPH
TPI
1 809 Dcér/stád 111 50
Mlieko lb
+45 lb
0,01 %
Tuk
+64 lb
0,05 %
Končatiny
Telenie
SB
Syn vynikajúceho býka Emory Blitz, ktorý má v USA viac než 25 000 dcér. Excelentný typ Blitza vidieť a u jeho syna Flinta. Flintove dcéry sú kapacitné
plemenice s vynikajúcimi končatinami a perfektne upnutými prednými vemenami. Vysoká produkcia mlieka a nadpriemerný produkčný život udržujú
Flinta medzi stále žiadanými býkmi. Aj Flintove semeno ponúkame v sexovanej forme.
-2 -1,0
0
1,0
2
TPI
Rámec tela
malý
veľký
+1,99
úzky
široký
+1,62
Hĺbka tela
plytké
hlboké
+1,51 Bielkoviny
Mliečny charakter
nevýrazný
výrazný
+1,20
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
+1,44
Šírka zadku
úzky
široký
Zadné koč. zboku
strmé
Mlieko lb
+989
+11 lb
Tuk
Zadné konč. zozadu zbiehavé
paralelné
Uhol paznechtu
plochý
strmý
+1,46
Nohy skóre
nízke
vysoké
+1,11
Upnutie pred. štvrtí voľné
pevné
+0,83
Výška vemena
nízke
vysoké
+1,79
Šírka vemena
úzke
široké
+1,67
1,39
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
-0,50
typ
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
+0,35
šabľovité
-0,07 %
+22 lb
+0,22 Typ
-2,71
+2,14 Produkcia dcér
Rozm. zad. ceckov
od seba
k sebe
-0,48
krátke
dlhé
+0,22
7%
SB
2,96
Prod.
1,10
život
-0,05 %
+1,39
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
12 136
3,70
449
2,90
352
512
-0,48
Dĺžka ceckov
Telenie
kapacita tela
1,50
končatiny
+0,3
+1,11 Vemeno
+0,19
6%
2,73 Prod. ž.
1,90
Ozfest je synom Vision Gen Ozzie, ktorého otcom bol veľmi známy a u nás nepoužívaný býk Etazon Lord Lily. Ozzie s počtom 6 700 dcér si stále udržuje
svoje priority - vysokú produkciu. Matka Ozfesta, Rudolphova dcéra nadojila na maximálnej laktácii 15 068 kg mlieka s % tuku 4,6 a bielkovín 3,3 čo
sú na Ameriku vysoké hodnoty.
Po otcovi prenáša schopnosť vysokej produkcie, jeho dcéry majú podstatne dlhší produkčný život a v type oceníte kapacitné vemená dcér. Predpokladáme, že vysoká produkcia a priaznivé znaky zdravia zaujmú každého chovateľa.
-2 -1,0
1 572 Dcér/stád 512 231 Končat. +1,50 Vem. +0,57
Šírka hrudníka
+1 394
Bielkoviny
Typ
Rozm. pred. ceckov od seba
12
OZFEST
Št. reg.: EMY-008
0
1,0
2
Rámec tela
malý
veľký
-0,06
Šírka hrudníka
úzky
široký
+0,53
Hĺbka tela
plytké
hlboké
+0,37
Mliečny charakter
nevýrazný
výrazný
+0,88
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
-1,00
Šírka zadku
úzky
široký
-0,23
Zadné koč. zboku
strmé
šabľovité
+1,47
Zadné konč. zozadu zbiehavé
paralelné
-0,92
Uhol paznechtu
plochý
strmý
-1,13
Nohy skóre
nízke
vysoké
-1,12
Upnutie pred. štvrtí voľné
pevné
+0,04
Výška vemena
nízke
vysoké
+0,20
Šírka vemena
úzke
široké
+1,21
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
+0,10
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
-0,67
1,1
Rozm. pred. ceckov od seba
k sebe
-0,44
Rozm. zad. ceckov
od seba
k sebe
-0,74
produkčný život
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
+1,53
+1,9
kg mlieka
produkčný život
outkrosová línia
ľahké telenie
MAYVAL OZFEST-ET • nar. 1.4.2003
DIAMOND OAK FLINT-ET *TR *TV *TL *TD • nar. 7.3.2002
FLINT
O:
M:
HARRY
Št. reg.: MED-016
O BEE MANFRED JUSTICE
KERNDT MATTIE EMEY
OO:
OM:
HA-HO CUBBY MANFRED-ET
RICECREST EMERSON
O:
M:
Št. reg.: BW-025
MARA-THON BW MARSHALL
OO:
WALHOWDON CELSIUS DANIELLE OM:
BELLWOOD
CELSIUS
TPI
1 469 Dcér/stád 7 538 2 151
Mlieko lb
Bielkoviny
+44 lb
0,02 %
Tuk
+26 lb
-0,08 %
Typ
Končatiny
Telenie
SB
Syn legendárneho O Mana, ktorý sa v uplynulých rokoch umiestňoval na špičke svetových TOP-iek. Ešte dnes ho nájdete na 1. mieste v Holandsku,
v ČR a ďalších krajinách. Matka býka ELITE, Kerndt Mattie Emey ET bola Emersonova dcéra, ktorá pochádzala z vynikajúcej rodiny Maxie Remark Mattie,
jej matka vyprodukovala za život viac ako 105 860 libier mlieka. ELITE produkuje dcéry stredného rámca, s výbornou kapacitou tela, excelentnými
končatinami a výrazne dlhším produkčným životom. Telenie je extrémne ľahké, na úrovni 5%.
-2 -1,0
0
1,0
2
TPI
Rámec tela
malý
veľký
+0,44
úzky
široký
+1,65
Hĺbka tela
plytké
hlboké
+0,93 Bielkoviny
Mliečny charakter
nevýrazný
výrazný
-0,68
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
-0,06
Šírka zadku
úzky
široký
Zadné koč. zboku
strmé
Mlieko lb
+457
Tuk
+33 lb
0,07 %
+21 lb
0,02 %
Zadné konč. zozadu zbiehavé
paralelné
+0,66 Typ
-1,47
+1,31 Produkcia dcér
Uhol paznechtu
plochý
strmý
+1,81
Nohy skóre
nízke
vysoké
+0,90
Upnutie pred. štvrtí voľné
pevné
+0,71
šabľovité
Výška vemena
nízke
vysoké
-0,26
Šírka vemena
úzke
široké
+0,52
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
+0,33
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
+0,20
Rozm. pred. ceckov od seba
k sebe
+1,22
Rozm. zad. ceckov
od seba
k sebe
+0,72
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
-0,98
Telenie
5%
SB
3,03
Prod.
2,00
život
+0,74
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
12 422
3,80
472
3,10
385
67
1,24
ľahké telenie
+2,0
produkčný život
končatiny
+0,07 %
bielkoviny
+1,4
+1,82 Vemeno
+1,17
7%
3,10 Prod. ž.
-2,30
HARRY-ho otec je Bellwood Marshall, ktorý bol donedávna medzinárodne využívaným otcom býkov. HARRY-ho matka, Celsius Danielle nadojila na
max. laktácii 35 470 libier (16 103 kg) mlieka s % bielkovín 3.40. V pozícii otca matky nájdete známeho ETAZON CELSIUS-a, plemenníka, ktorý vznikol
príbuzenskou plemenitbou a bol masívne využívaný na celom svete. Len v USA má dnes 31 000 dojacich dcér.
HARRY patrí k málo býkom, ktorí majú ojedinele vyrovnané znaky pre produkciu, aj funkčný typ. Jeho dcéry sú harmonicky utvárané, rámcové, hlboké
zvieratá s výrazným mliečnym charakterom. Určite Vás oslovia ich skvelé končatiny a pevne upnuté, kapacitné vemená .
Produkcia dcér
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
12 535
3,50
439
2,9
364
7 538
-2 -1,0
1 730 Dcér/stád 67 52 Končat. +1,24 Vem. +0,28
Šírka hrudníka
+1 317
0
1,0
2
+2,06
Rámec tela
malý
veľký
Šírka hrudníka
úzky
široký
+1,17
Hĺbka tela
plytké
hlboké
+0,97
Mliečny charakter
nevýrazný
výrazný
+0,97
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
+2,13
Šírka zadku
úzky
široký
+0,14
Zadné koč. zboku
strmé
šabľovité
-1,30
Zadné konč. zozadu zbiehavé
paralelné
+1,76
Uhol paznechtu
plochý
strmý
+2,65
Nohy skóre
nízke
vysoké
+1,53
Upnutie pred. štvrtí voľné
pevné
+2,37
Výška vemena
nízke
vysoké
+1,26
Šírka vemena
úzke
široké
+2,28
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
+0,10
Hĺbka vemena
+0,83
hlboké
plytké
Rozm. pred. ceckov od seba
k sebe
+0,76
Rozm. zad. ceckov
od seba
k sebe
+0,69
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
+2,88
kg mlieka
kapacitné vemená
korektné končatiny
kapacita tela
WALHOWDON MARSHALL HARRY ET *TV *TL • nar. 26.12.2000
KERNDT EMEY ELITE ET • nar. 18.2.2004
ELITE
13
14
O:
M:
TIMOLEON
Št. reg.: PEL-030
CAROL PRELUDE MTOTO
ART-ACRES EMORY K KAY
OO:
OM:
PRELUDE
EMORY
O:
M:
TPI
Št. reg.: MZA-001
MONZA
RISLY
OO:
OM:
1 566 Dcér/stád 4 597 896
Mlieko lb
SPI
+1 477
Mlieko kg
-0,07 %
Bielkoviny
+23 kg
-0,15 %
Tuk
+9 lb
-0,17 %
Tuk
+19 kg
-0,34 %
Telenie
SB
+0,7
+1,18 Vemeno
Typ
-0,02
Končatiny
6%
2,76 Prod. ž.
0,10
SB
Timoleon je býk z produkcie Gennes Diffusion, ktorý je ustajnený v Lužiankach a bol spoločne
testovaný vo Francúzsku a na Slovensku v r. 2004.Už prvé výsledky v oboch krajinách potvrdili úspech kombinácie Monza x Addison a v apríli 2008 už Timoleon figuruje na 6. mieste
na Slovensku podľa SPI indexu. Je to jediný Monzov syn v našej ponuke. Dcéry sú stredného
rámca so zrazenou panvou, výborným postavením zadných končatín a vysokými vemenami.
Produkcia dcér
Produkcia dcér
%T
kg T
%B
kg B
3,60
449
2,90
362
-2 -1,0
0
1,0
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
7 925
3,95
313
3,13
248
96
2
-2 -1,0
0
1,0
malý
veľký
+0,12
Rámec tela
malý
veľký
Šírka hrudníka
úzky
široký
+1,10
Mliečny charakter
nevýrazný
výrazný
0,39
Hĺbka tela
plytké
hlboké
+0,74
Šírka hrudníka
úzky
široký
-0,11
Mliečny charakter
nevýrazný
výrazný
+0,39
Hĺbka tela
plytké
hlboké
-0,41
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
-0,43
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
0,99
Šírka zadku
úzky
široký
+1,09
Zadné koč. zboku
strmé
šabľovité
-0,32
Zadné koč. zboku
strmé
0,25
šabľovité
+0,08
Uhol paznechtu
plochý
strmý
paralelné
+1,10
Upnutie pred. štvrtí voľné
pevné
0,07
Uhol paznechtu
plochý
strmý
+1,24
Rozm. pred. ceckov od seba
k sebe
-0,36
Nohy skóre
nízke
vysoké
+1,36
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
0,68
Upnutie pred. štvrtí voľné
pevné
-0,09
Výška vemena
nízke
vysoké
0,49
Výška vemena
nízke
vysoké
+0,44
Šírka vemena
úzke
široké
0,46
Šírka vemena
úzke
široké
+1,69
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
0,59
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
+0,59
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
0,21
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
-0,98
Šírka zadku
úzky
široký
-0,09
Rozm. pred. ceckov od seba
k sebe
+0,68
Rozm. zad. ceckov
od seba
k sebe
+0,69
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
-0,39
+1,18
končatiny
2,76
somatické bunky
0,50
7%
2,76 Prod. ž.
0,60
0,29
Zadné konč. zozadu zbiehavé
ľahké telenie
0,99 Vemeno
2
Rámec tela
kg mlieka
0,84
Telenie
Veľmi zaujímavá kombinácia býkov Mtoto a Emory. Outkrosový býk, veľmi vyvážená produkcia a typ. Produkuje dcéry stredného rámca s vynikajúco
utváranými končatinami a kapacitnými vemenami. Ich mlieko má znížený obsah somatických buniek a dlhšiu preživateľnosť v stáde. Plemenice
pripustené Doug-om sa ľahko telia, takže ho smelo možete použiť aj na jalovice.
12 481
+989
+25 lb
Končatiny
mlieko kg
3 384 Dcér/stád 106 36
Bielkoviny
Typ
4 597
LUKE
ADDISON
kg mlieka
utváranie vemena
Zad. končatiny zozadu zbiehavé
paralelné
0,76
č. 10
Rozm. zad. ceckov
od seba
k sebe
0,88
2
Chôdza
zlá
optimálna 0,01
somatické bunky
1
3
býk podľa SPI
TIMOLEON-ET • nar. 1.7.2002
ART-ACRES MTOTO DOUG 444-ET *TV *TL • nar. 17.2.2000
DOUG
O:
M:
INTEREST
Št. reg.: BW-022
MCCLOE-POND TRENT
MOROVILLE PRESCOTT BEATRICE
OO:
OM:
MAIZEFIELD BELLWOOD-ET
KENJO PRESCOTT
O:
M:
Št. reg.: FOM-026
OPSAL FINLEY ET
GENOS NORA
OO:
OM:
SHEN VAL FORMATION
DIXIE LEE AARON
TPI
1 588 Dcér/stád 47 74
Mlieko lb
+756 SIH (CR)
Bielkoviny
+30 lb
0,03 %
Tuk
+33 lb
0,02 %
Typ
Končatiny
Telenie
SB
Harna pochádza z Českej republiky, kde bol dovezený ako embryo a prenesený v ZDV Novoveselsko. Jeho otec je Trent, masívne využívaný ako výrazný
zlepšovateľ produkcie mlieka. Matka Harnu, Prescottova dcéra Beatrice vyprodukovala na maximálnej laktácii 14 243 kg mlieka .
Prvé výsledky na Slovensku zaraďujú Harnu medzi TOP 5 býkov podľa SPI.
Šírka hrudníka
úzky
široký
Hĺbka tela
plytké
hlboké
+0,81
Hĺbka tela
plytké
hlboké
+0,15
Mliečny charakter
nevýrazný
výrazný
+1,77
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
+0,87
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
-2,98
Zadné koč. zboku
strmé
šabľovité
-0,39
Šírka zadku
úzky
široký
+2,54
Uhol paznechtu
plochý
strmý
+1,22
Zadné koč. zboku
strmé
šabľovité
-0,30
Upnutie pred. štvrtí voľné
pevné
+0,26
Zadné konč. zozadu zbiehavé
paralelné
+1,03
Rozm. pred. ceckov od seba
k sebe
+0,59
Uhol paznechtu
plochý
strmý
+0,63
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
-0,24
Nohy skóre
nízke
vysoké
+1,40
Výška vemena
nízke
vysoké
+0,25
Upnutie pred. štvrtí voľné
pevné
+1,24
Šírka vemena
úzke
široké
+0,98
2
Výška vemena
nízke
vysoké
+1,53
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
+0,37
podľa SPI
Šírka vemena
úzke
široké
+1,63
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
7 961
3,96
315
3,19
254
75
-2 -1,0
0
1,0
2
Rámec tela
malý
veľký
Mliečny charakter
nevýrazný
výrazný
4 167
Dcér/stád
90
45
+959
+30 kg
0,02 %
+32 kg
-0,11 %
2,19
1,50
Vemeno
1,71
normálne
4. miesto
1
3
kg mlieka
Produkcia dcér v ČR mlieko kg
70
9 344
%T
kg T
%B
kg B
3,74
349
3,27
306
-2 -1,0
0
1,0
Rámec tela
malý
veľký
+0,47
Šírka hrudníka
úzky
široký
+0,69
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
-0,28
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
+0,93
úzky
široký
+0,61
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
+0,00
Rozm. pred. ceckov od seba
k sebe
+0,21
Rozm. zad. ceckov
od seba
k sebe
+1,23
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
+2,54
paralelné
-0,15
Rozm. zad. ceckov
od seba
k sebe
+0,04
Chôdza
zlá
optimálna +0,06
2,19
vynikajúci pôvod
typ
+1,06 Vemeno
+0,72
7%
3,08 Prod. ž.
-0,20
2
Šírka zadku
Zadné konč. zozadu zbiehavé
+1,5
Syn vynikajúceho typára, ktorý má dnes v USA viac ako 16 000 dojacich dcér v kombinácii s legendárnym Aaronom - výrazným zlepšovateľom vemien
a končatín. Dcéry nteresta sú stredného rámca, s výbronou produkciou mlieka a vysokým obsahom proteínov. Majú excelentné končatiny a kapacitné
vemená, pevne upnuté vpredu i vzadu. Býk, ktorý nemôže neobstáť v matingu.
SPI
Mlieko kg
Bielkoviny
Tuk
+0,85 Typ
+0,08 Končatiny
+0,16 Telenie
Produkcia dcér
111,4
GENOS INTEREST • nar. 8.3.2004
HARNA • nar. 12.10.2003
HARNA
1,05
9 344 kg ml
končatiny
produkcia dcér
kg mlieka
outkrosová línia
15
16
O:
M:
SERMIONE
Št. reg.: PEL-28
CAROL PRELUDE MTOTO
WINDCREST HUNTER MATTIE
OO:
OM:
PRELUDE
HUNTER
O:
M:
TPI
Št. reg.: LU-038
LADIN
CZ 086035 214 CZ
OO:
OM:
LUKE
LUKAS
1 678 Dcér/stád 4 670 768
Mlieko lb
+1 799
TPI
1 585 Dcér/stád 186 68
Mlieko lb
+680 SIH (CR) 120,10
Bielkoviny
+41 lb
-0,05 %
Bielkoviny
+34 lb
0,06 %
Tuk
+55 lb
-0,04 %
Tuk
+42 lb
0,05 %
Typ
Končatiny
Telenie
SB
+1,4
+0,30 Vemeno
Typ
+0,56
Končatiny
7%
2,91 Prod. ž.
Telenie
-0,40
SB
+0,3
+0,93 Vemeno
-0,06
8%
2,86 Prod. ž.
0,80
Matches je synom Mtota, legendárneho talianskeho otca býkov, ktorý má dnes v inseminácii niekoľko desiatok úspešných synov. Jeho matka, Hunterova dcéra Windcrest Hunter Mattie G, ako aj jeho babka Eastview Image Mattie G, boli dlhoveké dojnice, každá z nich nadojila za život cez 100 000
lb mlieka. Matches produkuje dcéry s výrazným mliečnym charakterom, pritom širokým hrudníkom a vynikajúcimi vemenami s obdivuhodnou kapacitou. Matchesove dcéry majú výrazne nižší výskyt mastitíd, čo sa prejavuje aj v ich dlhšom produkčnom živote. +2,4 mesiaca. Ľahko sa po ňom rodia
teľatá, čo umožňuje použiť ho na jalovice.
Nemecké pozadie, Francúzsky býk, tak sa dá v krátkosti charakterizovať Sermione. Ide o ojedinelú kombináciu línií Ladin x Lukas. Sermionove dcéry sú
stredného rámca, so strmým postojom končatín a korektnými, vysokými vemenami. Sermionove teľatá sa veľmi ľahko rodia, ešte ľahšie pôrody majú
jeho dcéry. Vďaka znakom zdravia a výbornej produkcii sa stal Sermione v r. 2008 jedným z najviac predávaných holsteinských býkov v ČR.
Produkcia dcér
Produkcia dcér v ČR mlieko kg
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
12 727
3,60
458
2,90
369
4 670
-2 -1,0
0
1,0
73 (1. laktácia)
8 606
2
%T
kg T
%B
kg B
3,78
325
3,30
284
-2 -1,0
0
1,0
2
Rámec tela
malý
veľký
+0,19
Rámec tela
malý
veľký
-0,06
Šírka hrudníka
úzky
široký
+0,80
Šírka hrudníka
úzky
široký
+1,04
Hĺbka tela
plytké
hlboké
+1,11
Hĺbka tela
plytké
hlboké
+0,22
Mliečny charakter
nevýrazný
výrazný
+2,24
Mliečny charakter
nevýrazný
výrazný
-1,24
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
-0,36
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
-0,08
Šírka zadku
úzky
široký
+1,19
Šírka zadku
úzky
široký
-0,31
Zadné koč. zboku
strmé
šabľovité
+1,50
Zadné koč. zboku
strmé
šabľovité
-1,52
Zadné konč. zozadu zbiehavé
paralelné +0,37
+0,04
Uhol paznechtu
plochý
strmý
+1,62
+0,70
Nohy skóre
nízke
vysoké
+0,71
Zadné konč. zozadu zbiehavé
paralelné +0,30
Uhol paznechtu
plochý
strmý
Nohy skóre
nízke
vysoké
Upnutie pred. štvrtí voľné
pevné
+1,69
Výška vemena
nízke
vysoké
+0,90
Šírka vemena
úzke
široké
+1,86
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
+0,33
Hĺbka vemena
2,91
outkrosová línia
somatické bunky
Upnutie pred. štvrtí voľné
pevné
-0,20
Výška vemena
nízke
vysoké
+0,74
Šírka vemena
úzke
široké
+0,65
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
+0,27
-0,43
hlboké
plytké
-0,16
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
Rozm. pred. ceckov od seba
k sebe
+0,34
Rozm. pred. ceckov od seba
k sebe
-1,03
Rozm. zad. ceckov
od seba
k sebe
-0,03
1,4
Rozm. zad. ceckov
od seba
k sebe
+0,27
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
+0,34
typ
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
+0,78
kapacitné vemená
+0,06 %
kg mlieka
bielkoviny
outkrosová línia
vysoké vemená
SERMIONE • nar. 25.5.2001
BARBI-LYN M MATCHES-ET *TR *TV *TL *TD • NAR. 21.3.2000
MATCHES
O:
M:
RICHTHOFEN
Št. reg.: MED-008
O BEE MANFRED JUSTICE
PETUNA
OO:
OM:
HA HO CUBBY MANFRED
WA DEL CONVINCER
O:
M:
Št. reg.: BES-011
JOCKO BESN
OUR FAVORITE MEGANE
OO:
OM:
BESNIE BUCK
GIBBON
TPI
1 561 Dcér/stád 57 38
Mlieko lb
+1 066 SIH (CR) 121,80
Bielkoviny
+43 lb
+0,04 %
Tuk
+27 lb
-0,05 %
Typ
+0,1
Končatiny
+0,22 Vemeno
Telenie
+0,36
8%
SB
2,91 Prod. ž.
0,40
RICHTHOFEN • nar. 28.8.2000
MAPUTO • nar. 12.10.2003
MAPUTO
Jocko Besn ako otec býkov sa v minulých rokoch zapísal vo svetových TOP-kách dominantne. V kombinácii s Gibbonom, legendárnym francúzskym
plemenníkom Vám ponúkame býka Richthofen. Vynikajúca produkcia, plusové zložky, výborný produkčný život, to sú charakteristiky Richthofena.
Svoje kvality dokázal aj v ČR, kde bol vytestovaný a momentálne obsadzuje 40. miesto v TOP SIH. Uvedené hodnoty, ako aj preverenie v nám blízkych
podmienkach určite zaujme nejedného chovateľa.
Produkcia dcér v ČR mlieko kg
59 (1. laktácia)
7 876
%T
kg T
%B
kg B
3,56
280
3,30
260
-2 -1,0
MAPUTO je O MAN-ov syn testovaný súbežne v Nemecku - Sasku a na Slovensku. Matka Maputa, Petuna, dcéra Convincera dosiahla na maximálnej
laktácii produkciu 11 643 kg mlieka. Už prvé výsledky v SR naznačujú, že O MAN potvrdzuje svoje kvality aj v našej populácii a Maputo bezprostredne
po prvých uzavretých laktáciách obsadzuje druhé miesto v rebríčku najlepších býkov na Slovensku. Výsledky typu ako aj výsledku v SRN očakávame
pri najbližšom výpočte PH.
SPI
4 761
Dcér/stád
72
21
Produkcia dcér
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
7 926
3,97
315
3,33
264
8
Mlieko kg
Bielkoviny
Tuk
+960
+36 kg
+39 kg
0,15 %
0,01 %
15. miesto
2
1
3
TOP SRN
kg mlieka
+0,15 %
vynikajúci pôvod
bielkoviny
0
1,0
2
-0,08
Rámec tela
malý
veľký
Šírka hrudníka
úzky
široký
-0,77
Hĺbka tela
plytké
hlboké
+0,23
Mliečny charakter
nevýrazný
výrazný
-0,14
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
+2,01
Šírka zadku
úzky
široký
-0,91
Zadné koč. zboku
strmé
šabľovité
-0,46
Zadné konč. zozadu zbiehavé
paralelné +0,06
Uhol paznechtu
plochý
strmý
-0,08
Nohy skóre
nízke
vysoké
+0,39
Upnutie pred. štvrtí voľné
pevné
+1,13
Výška vemena
nízke
vysoké
+1,33
Šírka vemena
úzke
široké
+1,50
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
+0,26
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
-0,58
+0,04 %
kg mlieka
Rozm. zad. ceckov
od seba
k sebe
-0,35
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
+1,87
bielkoviny
40. miesto
+1,16
Rozm. pred. ceckov od seba
kapacita vemena
2
postavenie ceckov
1
3
TOP ČR
17
O:
M:
O BEE MANFRED JUSTICE
CZ00022832961
EXACT
Št. reg.: MED-006
OO:
OM:
HA HO CUBBY MANFRED
RICECREST MARSHALL
O:
M:
Št. reg.: CLE-025
NOORDER DUSTIN
GALAXY RITA
OO:
OM:
EVREUX CLE
EMERSON
RZG (DE)
113 Dcér/stád 103 65
Mlieko kg
+1 212
Bielkoviny
+35 kg
-0,06 %
Tuk
+16 kg
-0,35 %
Typ
Končatiny
Telenie
SB
101
105 Vemeno
102
106 Prod. ž.
Býk pôvodom importovaný z Holandska. Exact pochádza z na Slovensku veľmi
málo používaných línií Dustin x Emerson, čo z hľadiska inbreedingu umožňuje
široké použitie. Vysoká produkcia mlieka, korektné končatiny a ľahké telenie
dávajú predpoklad širokého použitia tohto plemenníka.
Cernov Ibis je výhodnou alternatívou pre tých, ktorí hľadajú O Manovho syna v rozumnej cene. Je to plemenník dovezený z ČR, ktorý bol súbežne testovaný v SR
aj v ČR. V oboch krajinách potvrdil sili genetiky s prítomnosťou O Mana, na Slovensku je momentálne na 1. priečke v TOP rebríčku podľa SPI, v ČR figuruje na 28.
pozícii podľa SIH indexu. Ibis je vyhranený mliekár s vysokou spoľahlivosťou prenosu vlôh pre produkciu mlieka preverený v domácich podmienkach.
-2 -1,0
1,0
2
SPI
5 015 Dcér/stád 92 29 Končat.
Rámec tela
malý
veľký
-0,26
Mliečny charakter
nevýrazný
výrazný
-0,43
Šírka hrudníka
úzky
široký
+0,48 Bielkoviny
Hĺbka tela
plytké
hlboké
+0,53
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
-0,89
Zadné koč. zboku
strmé
šabľovité
Uhol paznechtu
plochý
strmý
Upnutie pred. štvrtí voľné
pevné
-1,41 Typ
+1,23
-0,14 Produkcia dcér
Rozm. pred. ceckov od seba
k sebe
+1,02
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
+0,36
Výška vemena
nízke
vysoké
-0,37
Šírka vemena
úzke
široké
nezreteľný
výrazný
-0,56
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
-0,22
široký
-0,22
Zadné konč. zozadu zbiehavé
paralelné
+0,17
Rozm. zad. ceckov
od seba
k sebe
+0,21
Chôdza
zlá
optimálna +0,34
úzky
Mlieko kg
+1 211
+36 kg
Tuk
+36 kg
Vemeno
-0,01 %
-0,55
Telenie
96
-0,19 %
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
8 821
3,72
328
3,17
280
1. miesto
2
90
+1,79
+0,24
16
-0,29
Závesný väz
Šírka zadku
18
0
1
3
TOP SPI
kg mlieka
28. miesto
1,79
2
končatiny
1
3
TOP SIH
100 110
Rámec tela
malý
veľký
102
Mliečny charakter
nevýrazný
výrazný
100
Hĺbka tela
plytké
hlboké
94
Šírka hrudníka
úzky
široký
101
105
Sklon panvy
zdvihnutá
zrazená
Šírka panvy
úzka
široká
Zadné koč. zboku
strmé
šabľovité
95
107
Uhol paznechtu
plochý
strmý
95
Pätový kĺb
plný
suchý
100
Zadné konč. zozadu
zbiehavé
paralelné
107
Výška vemena
nízke
vysoké
93
Závesný väz
nezreteľný
zreteľný
101
Rozm. pred. ceckov
od seba
k sebe
95
Rozm. zad. ceckov
od seba
k sebe
93
Upnutie pred. vemena
voľné
pevné
96
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
106
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
116
kg mlieka
outkrosová línia
105
končatiny
98
ľahké telenie
102
GALAXY EXACT • nar. 27.8.2002
CERNOV IBIS • nar. 29.9.2004
CERNOV IBIS
O:
M:
MARION
VOLKA
ISS
Mlieko kg
Bielkoviny
Tuk
OO:
OM:
161 g Dcér/
0
+1 217 stád:
0
+48 kg
0,01 %
+47 kg
-0,08 %
Typ
Končatiny
Telenie
SB
-2
-1,0
nar. 1.9.2006
Št. reg.: MNA-014
ADDISON
O MAN
O:
M:
1,0
nar. 10.3.2007
Št. reg.: BW-035
LADYS MANOR WILDMAN OO:
TAGE
OM:
ISS
Mlieko kg
Bielkoviny
Tuk
+1,6
+0,7 Vemeno +0,7
0,00 Prod. ž.
0
COBRA
134 g Dcér/
0
+546 stád:
0
+11 kg
-0,02 %
+35 kg
-0,18 %
2
Typ
Končatiny
Telenie
SB
-2
-1,0
BW MARSHALL
JUROR FORD
O:
M:
+1,9
+0,30 Vemeno +1,40
0,70 Prod. ž.
-
ISS
Mlieko kg
Bielkoviny
Tuk
0
1,0
nar. 30.1.2007
Št. reg.: BW-033
CHEOPS
TOYSTORY
UGANDA
145 g Dcér/
0
+339 stád:
0
+19 kg
0,09 %
+38 kg
-0,16 %
2
-2
OO:
OM:
BW MARSHALL
NEGUNDO
Typ
Končatiny
Telenie
SB
+2,1
+1,20 Vemeno +1,70
0,60 Prod. ž.
-
-1,0
0
1,0
GENOMICKÝ VÝPOČET PLEMENNÝCH HODNÔT
BLACKLAND
2
Rámec tela
malý
veľký
+2,10
Rámec tela
malý
veľký
+0,50
Rámec tela
malý
veľký
+1,40
Šírka hrudníka
úzky
široký
+2,80
Šírka hrudníka
úzky
široký
+0,50
Šírka hrudníka
úzky
široký
+0,40
Hĺbka tela
plytké
hlboké
+1,40
Hĺbka tela
plytké
hlboké
+2,30
Hĺbka tela
plytké
hlboké
+0,80
Mliečny charakter
nevýrazný
výrazný
+0,00
Mliečny charakter
nevýrazný
výrazný
+0,00
Mliečny charakter
nevýrazný
výrazný
+0,00
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
+1,30
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
-0,10
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
+1,00
Šírka zadku
úzky
široký
+1,90
Šírka zadku
úzky
široký
+1,40
Šírka zadku
úzky
široký
+0,40
Zadné koč. zboku
strmé
šabľovité
-0,90
Zadné koč. zboku
strmé
šabľovité
+0,50
Zadné koč. zboku
strmé
šablovité
+0,00
Zadné konč. zozadu
zbiehavé
paralelné
+0,00
Zadné konč. zozadu
zbiehavé
paralelné
+0,00
Zadné konč. zozadu
zbiehavé
paralelné
-0,40
Uhol paznechtu
plochý
strmý
+0,00
Uhol paznechtu
plochý
strmý
+0,00
Uhol paznechtu
plochý
strmý
Nohy skóre
nízke
vysoké
+0,70
Nohy skóre
nízke
vysoké
+0,30
Nohy skóre
nízke
vysoké
Upnutie pred. štvrtí
voľné
pevné
-0,10
Upnutie pred. štvrtí
voľné
pevné
+0,70
Upnutie pred. štvrtí
volné
pevné
+1,20
Výška vemena
nízke
vysoké
+0,30
Výška vemena
nízke
vysoké
+1,30
Výška vemena
nízke
vysoké
+0,80
Šírka vemena
úzke
široké
+0,00
Šírka vemena
úzke
široké
+0,20
Šírka vemena
úzke
široké
-0,50
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
-0,60
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
+0,00
Závesný väz
nezretelný
výrazný
+1,30
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
+0,70
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
+1,10
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
+1,70
Rozm. pred. ceckov
od seba
k sebe
+1,10
Rozm. pred. ceckov
od seba
k sebe
+0,20
Rozm. pred. ceckov
od seba
k sebe
+0,60
+1,20
Rozm. zad. ceckov
od seba
k sebe
-0,10
Rozm. zad. ceckov
od seba
k sebe
-0,90
Rozm. zad. ceckov
od seba
k sebe
-0,10
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
-0,20
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
-0,20
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
-0,80
+0,09 %
1,6
kg mlieka
postavenie ceckov
typ
1,9
kg tuku
kapacita tela
typ
bielkoviny
1,70
2,1
hĺbka vemena
typ
19
O:
M:
TOPRED
MASSIA
OO:
OM:
CLOR
LUCKY LEO
RZG
O:
M:
Št. reg.: CAL-010
CADON
LOREEN
OO:
OM:
CADILLAC
LAY OUT
136 Dcér/stád 198 147
Mlieko kg
RZG
1 070
128 Dcér/stád 3427 1775
Mlieko kg
+708
Bielkoviny
+58 kg
0,24 %
Bielkoviny
+21 kg
-0,04 %
Tuk
+87 kg
0,47 %
Tuk
+21 kg
-0,11 %
Typ
Končatiny
Telenie
SB
109
107 Vemeno
Typ
105
Končatiny
102
100 Prod. ž.
Telenie
112
SB
132
130 Vemeno
125
100
117 Prod. ž.
122
Tocar je býk, ktorý si pevne udržiava svoje postavenie v rebríčku Red-ov v Nemecku. Už od mája 2007 osciluje v prvej pätke najlepších Red holsteinov
v Nemecku. Je to syn Top Red-a, holandského plemenníka s extrémnymi vlohami pre produkciu mlieka a matky Massie, dcéry Lucky Lea. Massia
vyprodukovala na maximalnej laktácii 10 543 kg mlieka s % tuku 5,1 a % bielkovín 3,52.Tocar produkuje dcery mensieho tel. ramca s vynikajúcim
postavením končatín a korektne upnutými vemenami vpredu.
Carmano je typom býka s tzv. Vyváženým podielom produkcia- typ. Pochádza od známeho amerického plemenníka Cadon, ktorý má v Nemecku v inseminácii niekoľko desiatok synov. Matka Loreen je dcérou holandského Lay Outa sa vyznačovala dlhým produkčným životom, počas 7 laktácií nadojila
v priemere 12 650 kg mlieka. Carmanove dcéry porpi vanikajúcej produkcii očaria hlavne typom, kde sa od ostatných plemeníc výrazne odlišujú
hlavne kvalitou končatín (postavenie, zauhlenie) a excelentnými vemenami, ktoré sú pevne upnuté vpredu i vzadu, vysoké a s dobrým postavením
ceckov. Je to ideálny býk na vylepšenie vemien, pričom jeho teľatá sa ľahko telia. V augustovej TOP- ke obsadil pekné, 7. miesto.
Produkcia dcér
Produkcia dcér
(3. laktácia)
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
8 991
4,37
398
3,60
324
80
20
CARMANO
Št. reg.: ORK-003
90
(3. laktácia)
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
8 473
4,30
364
3,41
289
100 110 120
80
90
100 110 120
Rámec tela
malý
veľký
92
Rámec tela
malý
veľký
108
Mliečny charakter
nevýrazný
výrazný
109
Mliečny charakter
nevýrazný
výrazný
112
Hĺbka tela
plytké
hlboké
112
Hĺbka tela
plytké
hlboké
91
Šírka hrudníka
úzky
široký
102
Šírka hrudníka
úzky
široký
90
Sklon panvy
zdvihnutá
zrazená
101
Sklon panvy
zdvihnutá
zrazená
92
Šírka panvy
úzka
široká
107
Šírka panvy
úzka
široká
114
Zadné konč. zboku
strmé
šabľovité
Zadné konč. zboku
strmé
šabľovité
Uhol paznechtu
plochý
strmý
Uhol paznechtu
plochý
strmý
103
Pätový kĺb
plný
suchý
95
Pätový kĺb
plný
suchý
125
Zadné konč. zozadu
zbiehavé
paralelné
113
Zadné konč. zozadu
zbiehavé
paralelné
117
Výška vemena
nízke
vysoké
106
Výška vemena
nízke
vysoké
121
Závesný väz
nezreteľný
zreteľný
98
Závesný väz
nezreteľný
zreteľný
105
Postavenie pr. ceckov
od seba
k sebe
99
Postavenie pr. ceckov
od seba
k sebe
102
Postavenie zad. ceckov
od seba
k sebe
97
Postavenie zad. ceckov
od seba
k sebe
114
Upnutie pred. vemena
volné
pevné
103
Upnutie pred. vemena
voľné
pevné
121
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
101
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
96
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
94
103
1. miesto
2
1
112
3
TOP SRN
produkčný život
+0,24 %
bielkoviny
kg mlieka
87
117
130
somatické bunky
končatiny
120
132
125
107
typ
vemeno
CARMANO • nar. 16.2.2001
TOCAR • nar. 8.2.2001
TOCAR
JOYALIST
ROYALIST
PETRA 6
OO:
OM:
TRIBUTE
Novinka v programe SBS, Joyalist je top 2 redholštýn v ČR. Ponúka nepríbuzný pôvod (Royalist
x VG 85 Tribute x VG 85 Festival x VG 85 Esquimau). Joyalist pochádza zrovnakej rodiny ako býci
Ferel a Imalot. Tato rodina matiek v Ostretíně pochádza z Francúzska. Joyalist ponúka výborné
% a kg bielkovin a velmi dobrý exteriér dcer. Zvláš stojí za pozornosť utváranie končatin. Končatiny sú skvelé hlavne pri pohľade zo zadu a majú skvelú motoriku.
80
RZG
122
Dcér/stád
Mlieko kg
Bielkoviny
Tuk
34
+922
+41 kg
Produkcia dcér v ČR
Typ
116
Končatiny
0,12 %
+26 kg
62 (1. laktácia)
83
115
Vemeno
Telenie
-0,16 %
117
SB
103
+0,12 %
106
nepríbuzný pôvod
bielkoviny
Prod. ž.
90
100
110
120
108
Rámec tela
malý
veľký
Mliečny charakter
nevýrazný
výrazný
117
Hĺbka tela
plytké
hlboké
112
Šírka hrudníka
úzky
široký
100
Sklon panvy
zdvihnutá
zrazená
99
Šírka panvy
úzka
široká
Zadné končatiny zboku
strmé
šabľovité
102
98
Uhol paznechtu
plochý
strmý
106
Pätový kĺb
plný
suchý
100
Zadné končatiny zozadu
zbiehavé
paralelné
116
Výška vemena
nízke
vysoké
103
Závesný väz
nezreteľný
zreteľný
102
Postavenie pr. ceckov
od seba
k sebe
109
Postavenie zad.ceckov
od seba
k sebe
105
Upnutie pred.vemena
voľné
pevné
103
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
101
7 430
4,05
301
3,49
259
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
99
ľahké telenie
postavenie končatín
OSTRETIN JOYALIST • nar. 18.6.2005
O:
M:
21
O:
M:
FLASH RED
Št. reg.: MNA-018
ETAZON LAS VEGAS
HUIBEN PIETJE 514
OO:
OM:
ETAZON ADDISON ET
SUBLIEM TULIP
RZG
O:
M:
FABER
PRIMA
RZG
Mlieko kg
0,02 %
Bielkoviny
+39 kg
-0,01 %
Tuk
+47 kg
-0,08 %
Tuk
+31 kg
-0,22 %
120
109 Vemeno
Telenie
SB
Typ
121
Končatiny
103
95
Prod. ž.
92
SB
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
8 447
4,04
341
3,36
283
100 110 120
80
90
malý
veľký
113
Rámec tela
malý
veľký
119
Mliečny charakter
nevýrazný
výrazný
99
Mliečny charakter
nevýrazný
výrazný
119
Hĺbka tela
plytké
hlboké
104
Hĺbka tela
plytké
hlboké
90
Šírka hrudníka
úzky
široký
108
Šírka hrudníka
úzky
široký
81
Sklon panvy
zdvihnutá
zrazená
100
Sklon panvy
zdvihnutá
zrazená
103
Šírka panvy
úzka
široká
121
Šírka panvy
úzka
široká
Zadné konč. zboku
strmé
šabľovité
Zadné konč. zboku
strmé
šabľovité
Uhol paznechtu
plochý
strmý
100
Uhol paznechtu
plochý
strmý
91
Pätový kĺb
plný
suchý
93
Pätový kĺb
plný
suchý
117
Zadné konč. zozadu
zbiehavé
paralelné
114
Zadné konč. zozadu
zbiehavé
paralelné
Výška vemena
nízke
vysoké
112
Výška vemena
nízke
vysoké
Závesný väz
nezreteľný
zreteľný
107
121
Závesný väz
nezreteľný
zreteľný
112
Postavenie pr. ceckov
od seba
k sebe
127
vemeno
Postavenie pr. ceckov
od seba
k sebe
100
Postavenie zad. ceckov
od seba
k sebe
120
Postavenie zad. ceckov
od seba
k sebe
111
Upnutie pred. vemena
voľné
pevné
113
Upnutie pred. vemena
voľné
pevné
96
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
110
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
114
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
98
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
76
bielkoviny
109
102
95
Prod. ž.
100 110 120
Rámec tela
+0,02 %
103 Vemeno
110
Flash Red je typom plemenníka, ktorý patrí medzi býkov s vyrovnanými parametrami produkcie mlieka, znakov zdravia a typu. Vysoká produkcia
mlieka, spoľahlivý funkčný exterér a ľahké telenie umožňujú široké využitie tohto plemenníka. Dcéry Flash Reda sú rámcové zvieratá s výbornými
končatinami a hlbokými, pevne upnutými vemenami. V Auguste 2010 si Flash Red polepšil a prepracoval sa na 31. miesto v Top Red Holstein SRN.
16 (1. laktácia)
86
109
Telenie
Produkcia dcér
outkrosová línia
+1 175
+46 kg
Red devil, v preklade červený diabol je ďalším príspevkom do chovu Red Holsteina na Slovensku. Je to outkrosový býk s málo používanými krvnými
líniami, preto predpokladáme výborné využitie v matingu aj vďaka veľmi dobrému typu. Red Devil má dcéry stredného rámca s vynikajúcimi končatinami a kapacitnými, vysokými vemenami. Teľatá po ňom sa ľahko telia, takže ho smelo použijete aj na jalovice. Vďaka uvedeným znakom a dobrým
parametrom si ho obľúbili mnohí chovatelia v Holandsku.
22
121 Dcér/stád 157 101
Bielkoviny
Končatiny
kg mlieka
FACTOR RF
RUBENS
+1298
Typ
90
OO:
OM:
120 Dcér/stád 203 173
Mlieko kg
80
Št. reg.: FBE-010
93
104
95
109
kg mlieka
outkrosová línia
110
produkčný život
výška vemena
FLASH RED • nar. 10.5.2003
HUIBEN RED DEVIL • nar. 28.9.2002
RED DEVIL
O:
M:
FAROMIR
Št. reg.: FBE-008
FABER
ROSSONERA
OO:
OM:
FACTOR RF
TALENT R
RZG
O:
M:
Št. reg.: FBE-009
FABER
WANDA
OO:
OM:
119 Dcér/stád 113 57
Mlieko kg
RZG
+1 540
Mlieko kg
-0,10 %
Bielkoviny
+20 kg
0,07 %
Tuk
+30 kg
-0,36 %
Tuk
+27 kg
0,12 %
131
120 Vemeno
Telenie
SB
Typ
120
Končatiny
96
87
Prod. ž.
Telenie
100
SB
Red Holstein talianského pôvodu vytestovaný v Nemecku. Jeho matka, Talentova dcéra vyprodukovala na maximálnej laktácii 14 621 kg mlieka s %
bielkovín 3,25. Famosove dcéry sú impozantné zvieratá s veľkým rámcom, výrazným mliečnym charakterom a vynikajúcimi, funkčnými končatinami.
Zvlášť oceníte vysoké vemená s výrazným závesným väzom u jeho dcér a postavenie končatín zozadu.
Faromir je potomkom kravy Wandy, dcéry holandského býka Koerier, veľmi intenzívne používaného plemenníka v Holandsku. Faromir produkuje dcéry s vynikajúcim exteriérom, zdôrazním hlavne perfektne utvárané končatiny. V produkcii
oceníte vysoký obsah mliečnych zložiek a v znakoch zdravia dlhovekosť a vysokú
plodnosť. Faromir je neoceniteľný hlavne pri zvyšovaní obsahu mliečnych zložiek.
Produkcia dcér
Produkcia dcér
%T
kg T
%B
kg B
8 648
3,82
330
3,35
290
80
90
(2. laktácia)
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
8 556
4,26
364
3,45
295
100 110 120
80
90
malý
veľký
117
Rámec tela
malý
veľký
99
Mliečny charakter
nevýrazný
výrazný
127
Mliečny charakter
nevýrazný
výrazný
109
Hĺbka tela
plytké
hlboké
106
Hĺbka tela
plytké
hlboké
106
Šírka hrudníka
úzky
široký
97
Šírka hrudníka
úzky
široký
100
Sklon panvy
zdvihnutá
zrazená
98
Sklon panvy
zdvihnutá
zrazená
111
Šírka panvy
úzka
široká
106
Šírka panvy
úzka
široká
95
Zadné konč. zboku
strmé
šabľovité
Zadné končatiny zboku
strmé
šabľovité
Uhol paznechtu
plochý
strmý
104
Uhol paznechtu
plochý
strmý
106
Pätový kĺb
plný
suchý
115
Pätový kĺb
plný
suchý
112
Zadné konč. zozadu
zbiehavé
paralelné
104
Zadné končatiny zozadu zbiehavé
paralelné
116
Výška vemena
nízke
vysoké
119
120
Výška vemena
nízke
vysoké
111
Závesný väz
nezreteľný
zreteľný
114
vemeno
Závesný väz
nezreteľný
zreteľný
95
Postavenie pr. ceckov
od seba
k sebe
107
Postavenie pr. ceckov
od seba
k sebe
101
Postavenie zad. ceckov
od seba
k sebe
113
Postavenie zad. ceckov od seba
k sebe
91
Upnutie pred. vemena
voľné
pevné
108
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
108
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
101
92
43 kg
bielkoviny
120
končatiny
120
123 Vemeno
111
102
106 Prod. ž.
110
100 110 120
Rámec tela
kg mlieka
+403
+43 kg
Končatiny
mlieko kg
117 Dcér/stád 87 70
Bielkoviny
Typ
72 (1. laktácia)
FACTOR RF
KOERIER 104
FAROMIR • nar. 15.3.2002
FAMOS • nar. 24.3.2002
FAMOS
86
Upnutie pred. vemena
voľné
pevné
109
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
108
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
108
+0,07 %
123
bielkoviny
končatiny
120
postavenie končatín
typ
23
O:
M:
FABER
ESKORTE
OO:
OM:
FACTOR RF
FLANO ET
RZG
O:
M:
+629
kg T
%B
kg B
398
3,45
307
80
24
90
+672
Tuk
+42 kg
0,18 %
Tuk
+17 kg
-0,15 %
113
113 Vemeno
Typ
110
106
101 Prod. ž.
106
SB
90
veľký
91
Rámec tela
malý
veľký
101
výrazný
107
Mliečny charakter
nevýrazný
výrazný
102
Hĺbka tela
plytké
hlboké
103
Hĺbka tela
plytké
hlboké
103
Šírka hrudníka
úzky
široký
96
Šírka hrudníka
úzky
široký
100
Sklon panvy
zdvihnutá
zrazená
99
Sklon panvy
zdvihnutá
zrazená
100
Šírka panvy
úzka
široká
99
Šírka panvy
úzka
široká
105
Zadné končatiny zboku
strmé
šabľovité
Zadné končatiny zboku
strmé
šabľovité
Uhol paznechtu
plochý
strmý
92
Uhol paznechtu
plochý
strmý
103
Pätový kĺb
plný
plný
suchý
115
Pätový kĺb
suchý
100
paralelné
111
Zadné končatiny zozadu zbiehavé
paralelné
100
Výška vemena
nízke
vysoké
102
Výška vemena
nízke
vysoké
100
Závesný väz
nezreteľný
zreteľný
108
Závesný väz
nezreteľný
zreteľný
93
Postavenie pr. ceckov
od seba
k sebe
123
Postavenie pr. ceckov
od seba
k sebe
97
Postavenie zad. ceckov od seba
k sebe
118
Postavenie zad. ceckov od seba
k sebe
94
Upnutie pred. vemena
voľné
pevné
107
Upnutie pred. vemena
voľné
pevné
103
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
102
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
93
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
80
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
101
7. miesto
1
3
postavenie ceckov
110
102
Prod. ž.
103
97
Zadné končatiny zozadu zbiehavé
typ
99
100 110 120
malý
113
Vemeno
Predstavujeme Vám nový prírastok v ponuke SBS, ktorý zaujme predovšetkým všetkých, ktorí hľadajú nové línie býkov. Torino je synom Topspeed
Goga, ktorý u nás nebol vôbec používaný. Topspeed Gogo bol holandský plemenník vylepšujúci predovšetkým mliečne zložky a končatiny. Torino je
vernou kópiou otca, jeho dcéry majú vysoké % bielkovín, sú stredného rámca na pevných, strmých končatinách. Teľatá po Torinovi sa ľahko rodia,
doporučujeme použiť na jalovice.
nevýrazný
+0,05 %
101
Telenie
Mliečny charakter
100
100
Končatiny
Rámec tela
TOP Red SK
82
0,22 %
80
2
102
+40 kg
100 110 120
bielkoviny
Dcér/stád
Mlieko kg
Syn Fabera pochádzajúci od výnimočnej kravy Eskorte, Falanovej dcéry, ktorá v priebehu 6 laktácií vyprodukovala v priemere 11 819 kg mlieka. Dcéry
býka Fame sú menšieho telesného rámca, s výrazným mliečnym charakterom a vynikajúcim finkčným typom - končatinami aj vemenom. Popri
výbornej produkcii mlieka chovateľ ocení vysoký obsah mliečnych zložiek a ľahké pôrody teliat z pripustenia býkom Fame.
Je to vynikajúci plemenník do komerčných stád na vylepšenie funkčného typu a mliečnych zložiek.
4,42
118
Bielkoviny
SB
%T
RZM
0,05 %
Telenie
8 897
ELDORADO
LIGHTNING
+25 kg
Končatiny
mlieko kg
OO:
OM:
Bielkoviny
Typ
(3. laktácia)
GOGO
LONIA
116 Dcér/stád 183 115
Mlieko kg
Produkcia dcér
TORINO
Št. reg.: FBE-003
kg mlieka
outkrosová línia
+0,22 %
bielkoviny
ľahké telenie
UENK TORINO • nar. 26.2.2006
FAME • nar. 23.1.2002
FAME
O:
M:
STADEL
DORA
LITHIUM
Št. reg.: SOG-007
OO:
OM:
STOLLBERG
JEWEL RED
RZG
O:
M:
Št. reg.: LBL-002
LIGHTNING
TINY 92
OO:
OM:
ETAZON LABELLE
RONALD
121 Dcér/stád 2 529 1 068
Mlieko kg
RZG
+402
116 Dcér/stád 169 120
Mlieko kg
+1 634
Bielkoviny
+25 kg
0,14 %
Bielkoviny
+45 kg
-0,12 %
Tuk
+17 kg
0,00 %
Tuk
+21 kg
-0,50 %
Typ
Končatiny
Telenie
SB
102
103 Vemeno
Typ
112
Končatiny
100
113 Prod. ž.
115
109 Vemeno
Telenie
123
SB
107
101
99
Prod. ž.
96
Cedric Red je synom známeho nemeckého Red Holsteina Stadel, komplexného zlepšovateľa produkcie, typu ale aj znakov zdravia. Cedricova matka,
Dora bola výnimočná krava, ktorá na 4. Laktácií nadojila 15 040 kg mlieka s 3,68 % bielkovín. Cedricove dcéry sú stredného až menšieho rámca,
s korektnými končatinami a vynikajúcimi vemenami. Vemená majú vysoké, pevne upnuté s výborným postavením ceckov.
Syn Lightninga, úspešného holandského plemenníka sa narodil Ronaldovej dcére Tiny. Tiny bola dlhoveká krava s veľmi vyrovnanou produkciou na 6.
laktáciach, na všetkých nadojila cca 8 500 kg mlieka s vysokým % bielkovín 3,60.
Jeho dcéry sú vysoké, hlboké plemenice so širokými panvami a pevne upnutými vemenami. Oceníte hlavne vysokú produkciu mlieka a výbornú
plodnosť dcér.
Produkcia dcér
Produkcia dcér
565 (2. laktácia)
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
8 291
4,27
354
3,49
289
80
90
59 (2. laktácia)
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
9 090
3,98
362
3,38
307
100 110 120
80
90
100 110 120
Rámec tela
malý
veľký
89
Rámec tela
malý
veľký
120
Mliečny charakter
nevýrazný
výrazný
90
Mliečny charakter
nevýrazný
výrazný
109
Hĺbka tela
plytké
hlboké
75
Hĺbka tela
plytké
hlboké
117
Šírka hrudníka
úzky
široký
81
Šírka hrudníka
úzky
široký
115
Sklon panvy
zdvihnutá
zrazená
100
Sklon panvy
zdvihnutá
zrazená
108
107
Šírka panvy
úzka
široká
88
Šírka panvy
úzka
široká
Zadné končatiny zboku
strmé
šabľovité
112
Zadné končatiny zboku
strmé
šabľovité
Uhol paznechtu
plochý
strmý
94
Uhol paznechtu
plochý
strmý
104
Pätový kĺb
plný
plný
94
suchý
115
Pätový kĺb
suchý
105
Zadné končatiny zozadu zbiehavé
paralelné
98
Zadné končatiny zozadu zbiehavé
paralelné
108
Výška vemena
nízke
vysoké
112
Výška vemena
nízke
vysoké
106
Závesný väz
nezreteľný
zreteľný
109
Závesný väz
nezreteľný
zreteľný
111
Postavenie pr. ceckov
od seba
k sebe
106
Postavenie pr. ceckov
od seba
k sebe
116
Postavenie zad. ceckov od seba
k sebe
103
Postavenie zad. ceckov od seba
k sebe
120
Upnutie pred. vemena
voľné
pevné
103
Upnutie pred. vemena
voľné
pevné
99
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
110
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
100
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
83
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
90
113
výška vemena
+0,14
bielkoviny
somatické bunky
123
produkčný život
LITHIUM • nar. 13.6.2002
CEDRIC RED • nar. 6.12.1999
CEDRIC RED
kg mlieka
kapacita tela
115
outkrosová línia
typ
25
O:
M:
TIME OUT
Št. reg.: JUL-004
BEAUTIFULL
PIETJE 514
OO:
OM:
JUBEL
TULIP
O:
M:
RZG
LIGHTNING
APINA TILLY 41
RZG
Mlieko kg
0,07 %
Bielkoviny
+26 kg
-0,10 %
Tuk
+40 kg
0,10 %
Tuk
+38 kg
-0,06 %
SB
111
97
Vemeno
Typ
113
Končatiny
102
87
Prod. ž.
Syn Beautifla, úspešného mliekára a kravy Pietje, Tulipovej dcéry. Tento plemenník Vás zaujme výraznou produkciou mlieka, pozitívnym % bielkovín a korektným
typom dcér. Teľatá po Beau Redovi sa ľahko telia a dcéry majú vysoké vemená
s výrazným závesným väzom.
92
SB
26
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
8 083
4,27
345
3,45
279
100 110 120
80
90
malý
veľký
108
Rámec tela
malý
veľký
Mliečny charakter
nevýrazný
výrazný
111
Mliečny charakter
nevýrazný
výrazný
111
Hĺbka tela
plytké
hlboké
110
Hĺbka tela
plytké
hlboké
106
Šírka hrudníka
úzky
široký
101
Šírka hrudníka
úzky
široký
99
Sklon panvy
zdvihnutá
zrazená
104
Sklon panvy
zdvihnutá
zrazená
97
Šírka panvy
úzka
široká
100
Šírka panvy
úzka
široká
95
Zadné končatiny zboku
strmé
šabľovité
106
Zadné končatiny zboku
strmé
šabľovité
86
Uhol paznechtu
plochý
strmý
93
Uhol paznechtu
plochý
strmý
111
Pätový kĺb
plný
suchý
100
Pätový kĺb
plný
99
nízke
vysoké
121
zreteľný
102
Postavenie pr. ceckov
od seba
k sebe
105
Postavenie zad. ceckov od seba
k sebe
Upnutie pred. vemena
voľné
pevné
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
104
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
95
100
98
97
Prod. ž.
101
100 110 120
Rámec tela
nezreteľný
120 Vemeno
Time out, býk stojaci na stanici v Lužiankach je synom Lightninga, výrazného zlepšovateľa mlieka a kvality vemien v Holandsku. Matka, Apina Tilly
pochádzala zo známej rodiny Tilly, ktorá vyhrávala výstavy svojim vynikajúcim exteriérom. Time Out má vysoké, kapacitné dcéry s vynikajúcimi
končatinami a dobre upnutými vemenami. Majú vysokú produkciu mlieka a korektnú stavbu tela pochádzajúcu z rodiny Tilly. Time Out je vhodný do
chovov s vyšším % inbreedingu.
35 (2. laktácia)
Výška vemena
112
Telenie
Produkcia dcér
Závesný väz
+993
+32 kg
Telenie
paralelné
109 Dcér/stád 118 76
Bielkoviny
Končatiny
Zadné končatiny zozadu zbiehavé
ETAZON LABELLE
COUSIN
+756
Typ
90
OO:
OM:
108 Dcér/stád 129 89
Mlieko kg
80
Št. reg.: LBL-005
Zadné končatiny zozadu zbiehavé
112
suchý
100
paralelné
123
Výška vemena
nízke
vysoké
100
Závesný väz
nezreteľný
zreteľný
103
Postavenie pr. ceckov
od seba
k sebe
103
103
Postavenie zad. ceckov od seba
k sebe
99
105
Upnutie pred. vemena
voľné
pevné
99
113
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
99
vemeno
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
87
+0,07
bielkoviny
outkrosová línia
výška vemena
kg mlieka
kapacita tela
outkrosová línia
postavenie končatín
APINA TIME OUT • NAR. 29.10.2003
BEAU RED • nar. 6.6.2003
BEAU RED
O:
M:
AQUARIUS
LICHTBLICK
PIETIE 515
OO:
OM:
LENTINI
BEAUTYFULL
O:
M:
Št. reg.: MRC-002
MARCEL RED
COCKTAIL ANDY 70
OO:
OM:
BLACKSTAR MARCEL
F DAAN
RZG
117 Dcér/stád 290 174
Mlieko kg
+918
Bielkoviny
+34 kg
0,04 %
Tuk
+29 kg
-0,12 %
Typ
Končatiny
Telenie
SB
107
110 Vemeno
105
102
108 Prod. ž.
105
TOPSPEED AQUARIUS • nar. 6.9.2003
LIPPI RED • nar. 22.5.2006
LIPPI RED
Nový prírastok na stanici býkov v Lužiankach. Syn známeho Francúzskeho plemenníka Marcel Red, ktorý momentálne figuruje na 27. pozícii v TOP Red
Holstein Slovenska. Matkou Aquariusa je Cocktail Andy, dcéra F Daana, ktorý je u nás pomerne neznámy. Andy mala 5 teliat a na max. laktácii vyprodukovala 12 460 kg mlieka s % bielkovín 3,47. Aquarius má stredné dcéry s dostatočnou kapacitou tela, výbornou sponkou a vysokými vemenami.
Na tohtoročnej výstave AX v Nitre získal Aquarius titul
„Šampión výstavy AX 2010“
80
90
100 110 120
Rámec tela
malý
veľký
114
Mliečny charakter
nevýrazný
výrazný
116
Hĺbka tela
plytké
hlboké
108
Šírka hrudníka
úzky
široký
99
RZG
Mlieko kg
Bielkoviny
Tuk
Typ
Končatiny
Telenie
SB
112 g
Dcér/stád
+1 140
+39 kg
+19 kg
98
101
0
0
Produkcia dcér
50 (2. laktácia)
mlieko kg
%T
8 083
4,21
0,00 %
-0,32 %
110
Vemeno
Prod. ž.
80
108
-
90
kg T
%B
kg B
340
3,51
284
100 110 120
Rámec tela
malý
veľký
99
Mliečny charakter
nevýrazný
výrazný
95
Hĺbka tela
plytké
hlboké
96
Šírka hrudníka
úzky
široký
105
Sklon panvy
zdvihnutá
zrazená
99
Sklon panvy
zdvihnutá
zrazená
106
Šírka panvy
úzka
široká
103
Šírka panvy
úzka
široká
104
Zadné končatiny zboku
strmé
šabľovité
109
Uhol paznechtu
plochý
strmý
Pätový kĺb
plný
Zadné končatiny zozadu zbiehavé
suchý
Zadné končatiny zboku
strmé
šabľovité
75
99
Uhol paznechtu
plochý
strmý
118
94
Pätový kĺb
plný
suchý
paralelné
102
Zadné končatiny zozadu zbiehavé
Výška vemena
Závesný väz
96
paralelné
108
nízke
vysoké
117
nezreteľný
zreteľný
111
Výška vemena
nízke
vysoké
103
Závesný väz
nezreteľný
zreteľný
95
Postavenie pr. ceckov
od seba
k sebe
115
Postavenie pr. ceckov
od seba
k sebe
81
Postavenie zad. ceckov od seba
k sebe
104
Postavenie zad. ceckov od seba
k sebe
98
kg mlieka
mliečny charakter
Upnutie pred. vemena
voľné
pevné
104
Upnutie pred. vemena
voľné
pevné
105
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
103
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
103
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
91
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
114
postavenie ceckov
kapacita tela
nepríbuzná línia
výška vemena
+0,04 %
kg mlieka
bielkoviny
27
PORADIE SIMMENTAL-FLECKVIEH BÝKOV
VYHODNOTENÝCH NA ZÁKLADE BÁZY SRN A RAKÚSKA
PODĽA VYBRANÝCH ZNAKOV
GZW
FW
Mlieko kg
Bielkoviny %
RUMGO
137
RUBINSTEIN
126
RUMGO
124
HOLZMICHL
+1501
RUBINSTEIN
+0,11
DIADORA
132
DIADORA
124
MANGFALL
120
DIADORA
+1236
MANGFALL
+0,06
RAU
130
VAN DYCK
120
DON JUAN
119
RUMGO
+985
RUSSO
+0,06
RUBINSTEIN
130
DON JUAN
115
RAU
119
VAN DYCK
+969
RUMGO
+0,03
VAN DYCK
130
RED MOON
112
IDEALO
119
POLARI
+870
MALPEN
+0,03
HOLZMICHL
127
MANGFALL
108
POLARI
118
MALPEN
+866
RED MOON
+0,02
DON JUAN
125
INTERMEZZO
108
DIADORA
113
RAU
+834
DON JUAN
+0,01
MANGFALL
125
RUSSO
106
RUSSO
110
POLAF
+734
RAU
+0,00
POLARI
120
RUMGO
105
HOLZMICHL
109
RUBINSTEIN
+615
IDEALO
-0,03
IDEALO
120
RAU
105
VAN DYCK
108
INTERMEZZO
+608
VAN DYCK
-0,06
Končatiny
28
FIT
Vemeno
Telenie pat
Produkčný život
Somatické bunky
MANGFALL
117
RAU
131
RUMGO
136
MANGFALL
114
IDEALO
120
POLARI
115
DON JUAN
129
RUSSO
115
RUMGO
113
DON JUAN
115
INTERMEZZO
106
INTERMEZZO
117
POLARI
113
IDEALO
113
MANGFALL
113
POLAF
106
HOLZMICHL
114
INTERMEZZO
112
DIADORA
113
RUMGO
112
HOLZMICHL
103
DIADORA
114
VAN DYCK
112
INTERMEZZO
112
RAU
111
MALPEN
102
POLARI
112
IDEALO
111
HOLZMICHL
112
HOLZMICHL
110
DON JUAN
102
RED MOON
112
MALPEN
107
DON JUAN
111
POLARI
109
IDEALO
102
RUSSO
110
HOLZMICHL
105
POLARI
110
RUBINSTEIN
106
DIADORA
102
RUMGO
109
MANGFALL
105
RAU
110
POLAF
104
RUMGO
99
POLAF
108
DIADORA
104
VAN DYCK
105
VAN DYCK
103
HOLZMICHL
HIPPO
RIMSE
OO:
OM:
HOLZMICHL • nar. 22.7.2003
O:
M:
Št. reg.: HOD-010
HODACH
SAMURAI
Holzmichl je synom známeho nemeckého plemenníka HIPPO, ktorý bol používaný aj u n nás, na
Slovensku a v Júni 2010 figuruje na 10. mieste v rebríčku TOP býkov v SR. Matka RIMSE, dcéra
Samuraja, ktorého zaiste ani nemusíme predstavovať bola dlhoveká krava, ktorá mala 6 teliat a
na maximálnej, 2. laktácii nadojila 9 366 kg mlieka s vysokým percentom proteínov 3,63.
Dcéry Holzmichla sú stredného rámca, primerane osvalené s výborne upnutými vemenami
vpredu a optimálne rozmiestnenými ceckami.Majú dlhý produkčný život a ľahko sa telia.
80
GZW
Mlieko kg
127
FW:
101
RaM.:
95
Osv.:
106
+1 501
R:
85 %
Konč.:
103
Vem.:
114
Bielkoviny
+36 kg
-0,20 %
Telenie:
105
Dojit.:
95
Tuk
+35 kg
-0,32 %
SB
110
Prod. ž.
112
Produkcia dcér
52 (2. laktácia)
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
7 726
3,89
301
3,41
263
112
kg mlieka
outkrosová línia
upnutie vemien
produkčný život
Rámec
Osvalenie
Končatiny
Vemeno
Výška v krížoch
Dĺžka panvy
Šírka panvy
Hĺbka tela
Sklon zadku
Postoj zadných končatín
Vyjadrenie pät. kĺbu
Sponka
Paznecht
Predné štvrte - dĺžka
Zadné štvrte - dĺžka
Predne štvrte - upnutie
Závesný väz
Hĺbka vemena
Dĺžka ceckov
Hrúbka ceckov
Postavenie pr. ceckov
Postavenie zad. ceckov
Čistota vemena
malá
krátka
úzka
plytké
zdvihnutý
strmý
plný
mäkká
nízky
krátke
krátke
voľné
nezreteľný
hlboké
krátke
tenké
od seba
od seba
pacecky
90
100
110
120
veľká
dlhá
široká
hlboké
zrazený
šabľovitý
suchý
strmá
vysoký
dlhé
dlhé
pevné
zreteľný
plytké
dlhé
hrubé
k sebe
k sebe
čisté
95
106
103
114
91
99
104
101
101
105
97
100
98
122
105
121
86
102
99
117
107
104
105
29
O:
M:
RUMBA
LIEBLING
OO:
OM:
DIADORA
Št. reg.: RAO-033
RALBO
MALF
O:
M:
Št. reg.: DIK-008
DIONIS
SERENADE
OO:
OM:
DIDI
MALF
GZW
137
FW:
105
GZW
Mlieko kg
+985
R:
89 %
Mlieko kg
132
FW:
124
+1 236
R:
89 %
Bielkoviny
+37 kg
0,03 %
Bielkoviny
+28 kg
-0,19 %
Tuk
+29 kg
-0,14 %
Tuk
+16 kg
-0,44 %
RaM.:
112
Osv.:
99
RaM.:
126
Osv.:
113
Konč.:
99
Vem.:
109
Konč.:
102
Vem.:
114
Telenie:
136
Dojit.:
114
Telenie:
104
Dojit.:
108
SB
112
Prod. ž.
113
SB
91
Prod. ž.
113
Rumgo je synom známeho rakúskeho plemenníka Rumba, ktorý má dnes v populácii strakatých plemien niekoľko desiatok synov v inseminácii. Matka
Rumga, Stegova dcéra Linda bola dlhoveká krava, ktorá mala 8 teliat a na 8 laktáciách nadojila v priemere 10 206 kg mlieka s vysokým obsahom zložiek (tuk 4,29 %, proteíny 3,53 %). Rumgove dcéry sú väčšieho telesného rámca s obrovskou kapacitou tela, suchými končatinami a pevne upnutými
prednými vemenami. V chove oceníte výnimočné hodnoty znakov zdravia, ako je dlhovekosť, počet som. buniek, dojiteľnosť, ale hlavne index telenia,
ktorý je extrémne vysoký (138), čo garantuje bezproblémové telenie.
Ide o jedinečného syna rakúskeho býka DIONIS, ktorý u nás pôsobil pred pár rokmi a evidujeme po ňom v kontrole dedičnosti 1 600 dcér s produkciou
5 377 kg mlieka (jedna z najvyšších v TOP Slovenska). Matka Diadoru, Malfova dcéra Serenade bola dlhoveká krava, ktorá mala 8 teliat a na 8 laktáciach
uzavrela priemer 10 011 kg mlieka s % tuku 4,35 a % bielkovín 3,43.
Diadora je typom býka, ktorý má v rovnováhe PH pre mlieko (131, 122, 113), mäso aj znaky zdravia, preto je skvelý príkladom toho, čo chceme v našej
populácii strakatého plemena dosiahnuť.
Produkcia dcér
Produkcia dcér
123 (1. laktácia)
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
6 659
4,15
276
3,43
228
80
30
R 15,6 %
Rámec
Osvalenie
Končatiny
Vemeno
Výška v krížoch
Dĺžka panvy
Šírka panvy
Hĺbka tela
Sklon zadku
Postoj zadných končatín
Vyjadrenie pät. kĺbu
Sponka
Paznecht
Predné štvrte - dĺžka
Zadné štvrte - dĺžka
Predne štvrte - upnutie
Závesný väz
Hĺbka vemena
Dĺžka ceckov
Hrúbka ceckov
Postavenie pr. ceckov
Postavenie zad. ceckov
Čistota vemena
malá
krátka
úzka
plytké
zdvihnutý
strmý
plný
mäkká
nízky
krátke
krátke
voľné
nezreteľný
hlboké
krátke
tenké
od seba
od seba
pacecky
90
103 (1. laktácia)
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
6 698
3,89
261
3,03
203
100 110 120
veľká
dlhá
široká
hlboké
zrazený
šabľovitý
suchý
strmá
vysoký
dlhé
dlhé
pevné
zreteľný
plytké
dlhé
hrubé
k sebe
k sebe
čisté
80
112
99
99
109
110
116
101
120
109
109
112
92
95
116
99
99
94
98
92
116
115
111
104
+0,03 %
kg mlieka
bielkoviny
7. miesto
2
ľahké telenie
1
3
TOP SRN, AT
Rámec
Osvalenie
Končatiny
Vemeno
Výška v krížoch
Dĺžka panvy
Šírka panvy
Hĺbka tela
Sklon zadku
Postoj zadných končatín
Vyjadrenie pät. kĺbu
Sponka
Paznecht
Predné štvrte - dĺžka
Zadné štvrte - dĺžka
Predne štvrte - upnutie
Závesný väz
Hĺbka vemena
Dĺžka ceckov
Hrúbka ceckov
Postavenie pr. ceckov
Postavenie zad. ceckov
Čistota vemena
malá
krátka
úzka
plytké
zdvihnutý
strmý
plný
mäkká
nízky
krátke
krátke
voľné
nezreteľný
hlboké
krátke
tenké
od seba
od seba
pacecky
90
100 110 120
veľká
dlhá
široká
hlboké
zrazený
šabľovitý
suchý
strmá
vysoký
dlhé
dlhé
pevné
zreteľný
plytké
dlhé
hrubé
k sebe
k sebe
čisté
126
113
102
114
127
127
119
108
112
104
100
104
122
105
90
101
118
119
101
98
105
122
112
113
kg mlieka
produkčný život
25. miesto
2
1
3
TOP SRN, AT
postavenie ceckov
kapacita tela
DIADORA • nar. 16.12.2002
RUMGO • nar. 16.12.2002
RUMGO
O:
M:
R 16 %
MANGFALL
Št. reg.: RAO-023
RUMBA
IRINA
OO:
OM:
RALBO
MALF
O:
M:
GZW
130
FW:
105
Mlieko kg
+834
R:
94 %
Bielkoviny
+29 kg
0,00 %
Tuk
+22 kg
-0,16 %
RaM.:
107
Osv.:
106
Konč.:
99
Vem.:
131
Telenie:
97
Dojit.:
104
SB
111
Prod. ž.
110
Št. reg.: MAF-022
MALEFIZ
ELDWEIS
OO:
OM:
MANGFALL • nar. 9.12.2001
RAU • nar. 23.1.2002
RAU
MALF
SAMURAI
Rau je synom Rumbu, ktorý bol intenzívne využívaný ako otec býkov v Rakúsku aj Nemecku.
Jeho matka Irina bola dlhoveká matka, ktorá mala 5 teliat a v priemere vyprodukovala za laktáciu 9 552 kg mlieka. Jeho dcéry sú väčšieho rámca,
s fenomenálnymi vemenami, ktoré sú najväčšou prednosťou. Kvalita vemien sa odzrkadľuje na výrazne nižšom počte somatických buniek u dcér.
Velmi kompaktný a vyvážený býk - typ, ktorý je v súčasnosti žiadaný u chovateľov Simmental Fleckvieh v Bavorsku a Rakúsku - vyrovnaná produkcia
mlieka, mäsa a Fitness - znaky zdravia. Mangfall je Malefizov syn pochádzajúci od Samuraiovej dcéry Edlweis, ktorá v piatich laktáciách nadojila
v priemere 8 037 kg mlieka s vysokými zložkami 4,35 % Tuku a 3,71 % bielkovín. Mangfallove dcéry sú rámcové zvieratá s vynikajúcimi končatinami
a výborným osvalením, všeobecne jeho potomstvo dosahuje výborné výsledky vo výkrme.
Produkcia dcér
Produkcia dcér
70 (2. laktácia)
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
7 552
4,12
311
3,47
262
80
Rámec
Osvalenie
Končatiny
Vemeno
Výška v krížoch
Dĺžka panvy
Šírka panvy
Hĺbka tela
Sklon zadku
Postoj zadných končatín
Vyjadrenie pät. kĺbu
Sponka
Paznecht
Predné štvrte - dĺžka
Zadné štvrte - dĺžka
Predne štvrte - upnutie
Závesný väz
Hĺbka vemena
Dĺžka ceckov
Hrúbka ceckov
Postavenie pr. ceckov
Postavenie zad. ceckov
Čistota vemena
malá
krátka
úzka
plytké
zdvihnutý
strmý
plný
mäkká
nízky
krátke
krátke
voľné
nezreteľný
hlboké
krátke
tenké
od seba
od seba
pacecky
90
103 (1. laktácia)
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
6 019
4,09
246
3,48
209
100 110 120
veľká
dlhá
široká
hlboké
zrazený
šabľovitý
suchý
strmá
vysoký
dlhé
dlhé
pevné
zreteľný
plytké
dlhé
hrubé
k sebe
k sebe
čisté
80
107
106
99
131
107
107
103
105
94
93
90
98
91
107
112
112
122
117
87
91
114
113
103
111
kg mlieka
somatické bunky
131
113
vemeno
prírastky
Rámec
Osvalenie
Končatiny
Vemeno
Výška v krížoch
Dĺžka panvy
Šírka panvy
Hĺbka tela
Sklon zadku
Postoj zadných končatín
Vyjadrenie pät. kĺbu
Sponka
Paznecht
Predné štvrte - dĺžka
Zadné štvrte - dĺžka
Predne štvrte - upnutie
Závesný väz
Hĺbka vemena
Dĺžka ceckov
Hrúbka ceckov
Postavenie pr. ceckov
Postavenie zad. ceckov
Čistota vemena
malá
krátka
úzka
plytké
zdvihnutý
strmý
plný
mäkká
nízky
krátke
krátke
voľné
nezreteľný
hlboké
krátke
tenké
od seba
od seba
pacecky
90
100 110 120
veľká
dlhá
široká
hlboké
zrazený
šabľovitý
suchý
strmá
vysoký
dlhé
dlhé
pevné
zreteľný
plytké
dlhé
hrubé
k sebe
k sebe
čisté
106
107
117
104
109
107
106
93
101
100
110
113
110
90
104
85
120
99
92
93
115
102
95
GZW
Mlieko kg
Bielkoviny
Tuk
RaM.:
Konč.:
Telenie:
SB
125
+437
+19 kg
+12 kg
106
117
105
113
FW:
R:
108
88 %
0,06 %
-0,09 %
107
104
91
114
Osv.:
Vem.:
Dojit.:
Prod. ž.
114
vysoké prírastky
produkčný život
+0,06 %
117
bielkoviny
končatiny
31
O:
M:
RUAP
VERENA
VAN DYCK
Št. reg.: RMN-013
OO:
OM:
ROMEN
RENOLD
O:
M:
Syn Ruapa, býka s vynikajúcimi Fitness znakmi a stabilnými plemennými hodnotami pre mlieko (od apría 2009 na na 41. priečke v TOP AT,DE). Matka
Rubinsteina, Renoldova dcéra nadojila na max. 2. laktácii 10 065 kg mlieka s vysokým % bielkovín 3,75. Rubinsteinove dcéry sú vyššieho rámca,
s nadpriemernou produkciou, s veľkou kapacitou tela a vemenami s výborným postavením ceckov. Obzvlášť oceníte vynikajúcu zmäsilosť potomstva
a zatriedenie na bitúnku.
R6%
RANDY
GRANADA
OO:
OM:
Št. reg.: RAO-012
RALBO
REPORT
GZW
130
FW:
120
Mlieko kg
+969
R:
97 %
Bielkoviny
+29 kg
-0,06 %
Tuk
+43 kg
0,03 %
RaM.:
109
Osv.:
105
Konč.:
96
Vem.:
103
Telenie:
112
Dojit.:
96
SB
103
Prod. ž.
105
Van Dyck je synom Randyho, ktorého zaiste nemusíme predstavovať - stačí pozrieť do Slovenskej TOP-ky, kde ho nájdete na 6. mieste. Matka Granada,
Reportova dcéra nadojila na 3. laktácii 10 295 kg mlieka s % bielkovín 3,65. Dcéry Van Dycka sú stredného telesného rámca, s hlbokým hrudníkom
a vynikajúcimi vemenami, ktoré sa vyznačujú nadpriemerným upnutím vpredu, výrazným závesným väzom a ideálnym rozmiestnením ceckov. Tento
býk je stálicou v rakúsko-nemeckej TOP-ke, v auguste 2010 figuroval na peknom 42. mieste (a to je rocník 2000).
Na tohtoročnej výstave v Čaklove získala dcéra býka VAN DYCK titul „šampiónka výstavy“
Produkcia dcér
98 (1. laktácia)
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
6 066
4,21
255
3,31
201
80
32
Rámec
Osvalenie
Končatiny
Vemeno
Výška v krížoch
Dĺžka panvy
Šírka panvy
Hĺbka tela
Sklon zadku
Postoj zadných končatín
Vyjadrenie pät. kĺbu
Sponka
Paznecht
Predné štvrte - dĺžka
Zadné štvrte - dĺžka
Predne štvrte - upnutie
Závesný väz
Hĺbka vemena
Dĺžka ceckov
Hrúbka ceckov
Postavenie pr. ceckov
Postavenie zad. ceckov
Čistota vemena
malá
krátka
úzka
plytké
zdvihnutý
strmý
plný
mäkká
nízky
krátke
krátke
voľné
nezreteľný
hlboké
krátke
tenké
od seba
od seba
pacecky
90
100 110 120
veľká
dlhá
široká
hlboké
zrazený
šabľovitý
suchý
strmá
vysoký
dlhé
dlhé
pevné
zreteľný
plytké
dlhé
hrubé
k sebe
k sebe
čisté
110
112
94
98
111
114
110
100
122
109
86
103
109
105
98
100
103
104
96
102
108
94
105
GZW
Mlieko kg
Bielkoviny
Tuk
RaM.:
Konč.:
Telenie:
SB
130
+615
+30 kg
+30 kg
110
94
86
106
FW:
R:
126
60 %
0,11 %
0,06 %
112
98
91
102
Osv.:
Vem.:
Dojit.:
Prod. ž.
41. miesto
2
outkrosová línia
122
prírastky
1
3
TOP AT, SRN
+0,11
bielkoviny
Produkcia dcér
73 (2. laktácia)
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
7 206
4,26
264
3,5
229
80
Rámec
Osvalenie
Končatiny
Vemeno
Výška v krížoch
Dĺžka panvy
Šírka panvy
Hĺbka tela
Sklon zadku
Postoj zadných končatín
Vyjadrenie pät. kĺbu
Sponka
Paznecht
Predné štvrte - dĺžka
Zadné štvrte - dĺžka
Predne štvrte - upnutie
Závesný väz
Hĺbka vemena
Dĺžka ceckov
Hrúbka ceckov
Postavenie pr. ceckov
Postavenie zad. ceckov
Čistota vemena
malá
krátka
úzka
plytké
zdvihnutý
strmý
plný
mäkká
nízky
krátke
krátke
voľné
nezreteľný
hlboké
krátke
tenké
od seba
od seba
pacecky
90
100 110 120
veľká
dlhá
široká
hlboké
zrazený
šabľovitý
suchý
strmá
vysoký
dlhé
dlhé
pevné
zreteľný
plytké
dlhé
hrubé
k sebe
k sebe
čisté
109
105
96
103
107
112
108
106
97
94
86
98
95
110
110
109
110
98
86
100
115
104
105
kg mlieka
vynikajúce prírastky
42. miesto
2
1
3
TOP AT + SRN
ľahké telenie
VAN DYCK •nar. 2.9.1996
RUBINSTEIN • nar. 8.5.2004
RUBINSTEIN
O:
M:
POLAF
Št. reg.: DSO-005
DIMSAL
GLOCKE
OO:
OM:
DIMMER
ROMEN
O:
M:
R 3,5 %
POLDI
HELGA
Št. reg.: PLI-003
OO:
OM:
POSTNER
MALF
GZW
125
FW:
115
GZW
114
FW:
105
Mlieko kg
+328
R:
90 %
Mlieko kg
+734
R:
87 %
Bielkoviny
+12 kg
0,01 %
Bielkoviny
+11 kg
-0,19 %
Tuk
+25 kg
0,16 %
Tuk
+16 kg
-0,18 %
RaM.:
97
Osv.:
107
RaM.:
114
Osv.:
96
Konč.:
102
Vem.:
129
Konč.:
106
Vem.:
108
Telenie:
100
Dojit.:
113
Telenie:
104
Dojit.:
110
SB
115
Prod. ž.
111
SB
104
Prod. ž.
105
Syn málo používaného DIMSALA, ktorý pochádza z úspešnej línie DISKO. Jeho matka, Romenova dcéra Glocke bola dlhoveká krava, ktorá na 3. laktácii
nadojila 11 962 kg mlieka s 3,95 % obsahom bielkovín. Vemená, Vemená, Vemená - takto by sa dal charakterizovať najcennejší znak Don Juana. Jeho
dcéry majú fantasticky upnuté a tvarované vemená, vďaka ktorým je Don Juan druhým najlepším býkom v Rakúsku a Nemecku podľa kvality vemien
dcér. Je skvelým býkom pre tých, ktorí potrebujú vylepšiť kvalitu vemien.
Jedninečná kombinácia Poldi x Malf je potvrdením správnosti zámerného pripárenia. Polaf je synom Helgy, Malfovej dcéry, ktorá mala vysokú celoživotnú produkciu, priemer z ôsmich laktácií 10 257 kg mlieka rozhodol o využití Helgy ako matky býkov.
Polafove dcéry sú mohutné, rámcové kravy so strmo postavenými končatinami a kapacitnými vemenami. V produkcii oceníte vysokú úžitkovosť
a perfektné spúšťanie mlieka. Samčie potomstvo má mimoriadne dobré denné prírastky. Polaf je mladý, perspektívny plemenník s kvalitným rodokmeňom.
Produkcia dcér
Produkcia dcér
73 (2. laktácia)
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
7 103
4,31
306
3,55
252
80
Rámec
Osvalenie
Končatiny
Vemeno
Výška v krížoch
Dĺžka panvy
Šírka panvy
Hĺbka tela
Sklon zadku
Postoj zadných končatín
Vyjadrenie pät. kĺbu
Sponka
Paznecht
Predné štvrte - dĺžka
Zadné štvrte - dĺžka
Predné štvrte -upnutie
Závesný väz
Hĺbka vemena
Dĺžka ceckov
Hrúbka ceckov
Postavenie pr. ceckov
Postavenie zad. ceckov
Čistota vemena
malá
krátka
úzka
plytké
zdvihnutý
strmý
plný
mäkká
nízky
krátke
krátke
voľné
nezreteľný
hlboké
krátke
tenké
od seba
od seba
pacecky
90
97 (1. laktácia)
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
6 099
4,10
250
3,29
201
100 110 120
veľká
dlhá
široká
hlboké
zrazený
šabľovitý
suchý
strmá
vysoký
dlhé
dlhé
pevné
zreteľný
plytké
dlhé
hrubé
k sebe
k sebe
čisté
80
97
107
102
129
96
98
105
90
86
97
96
97
103
107
103
125
108
124
94
104
119
108
106
111
nepríbuzná línia
129
vemeno
prírastky
115
somatické bunky
Rámec
Osvalenie
Končatiny
Vemeno
Výška v krížoch
Dĺžka panvy
Šírka panvy
Hĺbka tela
Sklon zadku
Postoj zadných končatín
Vyjadrenie pät. kĺbu
Sponka
Paznecht
Predné štvrte - dĺžka
Zadné štvrte - dĺžka
Predne štvrte - upnutie
Závesný väz
Hĺbka vemena
Dĺžka ceckov
Hrúbka ceckov
Postavenie pr. ceckov
Postavenie zad. ceckov
Čistota vemena
malá
krátka
úzka
plytké
zdvihnutý
strmý
plný
mäkká
nízky
krátke
krátke
voľné
nezreteľný
hlboké
krátke
tenké
od seba
od seba
pacecky
90
POLAF • nar. 30.1.2003
DON JUAN • nar. 20.3.2002
DON JUAN
100 110 120
veľká
dlhá
široká
hlboké
zrazený
šabľovitý
suchý
strmá
vysoký
dlhé
dlhé
pevné
zreteľný
plytké
dlhé
hrubé
k sebe
k sebe
čisté
114
96
106
108
120
107
105
103
123
85
97
106
108
113
105
107
85
109
111
116
110
92
102
outkrosová línia
kg mlieka
upnutie vemena
ľahké telenie
33
O:
M:
RUMBA
BEGGY
MALPEN
Št. reg.: RAO-026
OO:
OM:
RALBO
DISKONT
O:
M:
GZW
117
FW:
106
Mlieko kg
+354
R:
85 %
Bielkoviny
+17 kg
0,06 %
Tuk
+5 kg
-0,14 %
RaM.:
110
Osv.:
102
Konč.:
96
Vem.:
110
Telenie:
115
Dojit.:
101
SB
101
Prod. ž.
102
R 24 %
MALHAX
SAUNA
OO:
OM:
Št. reg.: MAF-019
MALF
ALPEN RED
Russo pochádza z jedinečnej kombinácie Rumba x Diskont, ktorí sú legendami v plemenitbe Simentálskeho plemena v Rakúsku. Jeho dlhoveká matka
Beggy nadojila počas 7 laktácií v priemere 9 200 kg mlieka. Russo bol testovaný v Rakúsku, ale súbežne aj v ČR, kde ho testovala firma Plemo. Russove
dcéry sú väčšieho tel. rámca, majú široké, optimálne sklonené panvy, výbornú kapacitu tela, a korektné vemená s dobre postavenými ceckami. Majú
výbornú produkciu mlieka s vysokým percentom bielkovín a Vďaka optimálne stavaným panvám sa veľmi ľahko telia.
Malpen má 24% podiel holsteinskej krvi, čo sa odzrkadľuje na parametroch dojnosti jeho dcér. Produkuje dcéry väčšieho rámca, s vynikajúcimi
vemenami a vedľmi dobrými parametrami dojenia - dojiteľnosť, perzistencia.
V rodokmeni nájdete skvelého MALHAxa, legendu Rakúskej genetiky a matku Saunu, ktorá na 4. laktácii nadojila viac ako 15 000 kg mlieka. Jeho teľatá
sa rodia ľahko, je teda vhodný aj na jalovice.
Produkcia dcér
Produkcia dcér
46 (2. laktácia)
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
7 211
4,05
292
3,48
251
80
34
R 7,7 %
MALPEN • nar. 6.12.2001
RUSSO • nar. 5.5.2002
RUSSO
Rámec
Osvalenie
Končatiny
Vemeno
Výška v krížoch
Dĺžka panvy
Šírka panvy
Hĺbka tela
Sklon zadku
Postoj zadných končatín
Vyjadrenie pät. kĺbu
Sponka
Paznecht
Predné štvrte - dĺžka
Zadné štvrte - dĺžka
Predne štvrte - upnutie
Závesný väz
Hĺbka vemena
Dĺžka ceckov
Hrúbka ceckov
Postavenie pr. ceckov
Postavenie zad. ceckov
Čistota vemena
malá
krátka
úzka
plytké
zdvihnutý
strmý
plný
mäkká
nízky
krátke
krátke
voľné
nezreteľný
hlboké
krátke
tenké
od seba
od seba
pacecky
90
154 (1. laktácia)
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
6 509
4,30
280
3,48
227
100 110 120
veľká
dlhá
široká
hlboké
zrazený
šabľovitý
suchý
strmá
vysoký
dlhé
dlhé
pevné
zreteľný
plytké
dlhé
hrubé
k sebe
k sebe
čisté
80
110
102
96
110
110
113
101
111
106
105
89
101
103
101
94
109
102
109
108
110
111
95
106
+0,06 %
skvelý rodokmeň
bielkoviny
115
111
ľahké telenie
prírastky
Rámec
Osvalenie
Končatiny
Vemeno
Výška v krížoch
Dĺžka panvy
Šírka panvy
Hĺbka tela
Sklon zadku
Postoj zadných končatín
Vyjadrenie pät. kĺbu
Sponka
Paznecht
Predné štvrte - dĺžka
Zadné štvrte - dĺžka
Predné štvrte- upnutie
Závesný väz
Hĺbka vemena
Dĺžka ceckov
Hrúbka ceckov
Postavenie pr. ceckov
Postavenie zad. ceckov
Čistota vemena
malá
krátka
úzka
plytké
zdvihnutý
strmý
plný
mäkká
nízky
krátke
krátke
voľné
nezreteľný
hlboké
krátke
tenké
od seba
od seba
pacecky
90
100 110 120
veľká
dlhá
široká
hlboké
zrazený
šabľovitý
suchý
strmá
vysoký
dlhé
dlhé
pevné
zreteľný
plytké
dlhé
hrubé
k sebe
k sebe
čisté
109
85
102
108
110
113
106
96
105
87
84
108
111
88
110
105
115
113
94
115
95
114
105
GZW
Mlieko kg
Bielkoviny
Tuk
RaM.:
Konč.:
Telenie:
SB
119
+866
+32 kg
+41 kg
109
102
107
93
FW:
R:
Osv.:
Vem.:
Dojit.:
Prod. ž.
98
94 %
0,03 %
0,06 %
85
108
116
92
116
outkrosová línia
ľahké telenie
hĺbka vemena
upnutie vemien
dojiteľnosť
O:
M:
REGIO
LIMINA
R 9,3 %
OO:
OM:
RENGER
HORWART
O:
M:
Syn populáneho otca býkov Regia po Horwartovej matke Limine, úctyhodnej krave s max. laktáciou 10 900 kg s % bielkovín 3,72. Dcéry Intermezza
sú menšie zvieratá s pevnou končatinou a vynikajúcimi vemenami, na ktorých oceníte hlavne upnutie predných štvrtí a postavenie ceckov. Majú
výraznú produkciu a ľahké telenie.
Produkcia dcér
47 (1. laktácia)
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
6 443
4,04
260
3,28
211
80
Rámec
Osvalenie
Končatiny
Vemeno
Výška v krížoch
Dĺžka panvy
Šírka panvy
Hĺbka tela
Sklon zadku
Postoj zadných končatín
Vyjadrenie pät. kĺbu
Sponka
Paznecht
Predné štvrte - dĺžka
Zadné štvrte - dĺžka
Predne štvrte - upnutie
Závesný väz
Hĺbka vemena
Dĺžka ceckov
Hrúbka ceckov
Postavenie pr. ceckov
Postavenie zad. ceckov
Čistota vemena
malá
krátka
úzka
plytké
zdvihnutý
strmý
plný
mäkká
nízky
krátke
krátke
voľné
nezreteľný
hlboké
krátke
tenké
od seba
od seba
pacecky
90
100 110 120
veľká
dlhá
široká
hlboké
zrazený
šabľovitý
suchý
strmá
vysoký
dlhé
dlhé
pevné
zreteľný
plytké
dlhé
hrubé
k sebe
k sebe
čisté
95
102
106
117
97
99
94
94
93
95
99
98
98
112
108
107
96
108
101
109
103
111
94
GZW
Mlieko kg
Bielkoviny
Tuk
RaM.:
Konč.:
Telenie:
SB
118
+608
+16 kg
+14 kg
95
106
112
102
FW:
R:
Osv.:
Vem.:
Dojit.:
Prod. ž.
108
81 %
-0,07 %
-0,15 %
102
117
118
112
112
ľahké telenie
kg mlieka
117
vemeno
POLARI
Št. reg.: RSS-013
zatriedenie mäsa
produkčný život
R 3,5 %
POLDI
SELMA
Št. reg.: PLI-004
OO:
OM:
POSTNER
HARDI
GZW
120
FW:
87
Mlieko kg
+870
R:
88 %
Bielkoviny
+21 kg
-0,12 %
Tuk
+27 kg
-0,12 %
RaM.:
115
Osv.:
88
Konč.:
115
Vem.:
112
Telenie:
113
Dojit.:
120
SB
109
Prod. ž.
110
POLARI • nar. 15.3.2003
INTERMEZZO • nar. 30.5.2004
INTERMEZZO
Polari je syn nemeckého plemenníka Poldi, po ktorom dnes evidujemev Európe takmer 28 000 dcér v produkcii. V pozícii otca matky nájdete
plemenníka Hardi z línie legendárneho býka HAXL, ktorého nemeckí chovatelia pokladajú za jedného zo zakladateľov plemena Fleckvieh v Nemecku.
Matka Polariho, Selma bola dlhoveká krava, ktorá odchovala 6 teliat, pričom na max. laktácii nadojila 10 611 kg mlieka, pričom jej priemerná produkcia
na 6 laktáciách dosiahla úroveň 9 377-kg mlieka s % bielkovín 3.41. Polariho dcéry sú rámcové zvieratá s výbornou kapacitou tela, strmýn postojom
končatín a pevnou sponkou. Vynikajú vysokým hodnotením znakov zdravia, majú dlhé predné štvrte a ľahko sa doja. Polariho teľatá sa ľahko telia.
Produkcia dcér
98 (1. laktácia)
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
6 415
4,15
266
3,37
216
80
Rámec
Osvalenie
Končatiny
Vemeno
Výška v krížoch
Dĺžka panvy
Šírka panvy
Hĺbka tela
Sklon zadku
Postoj zadných končatín
Vyjadrenie pät. kĺbu
Sponka
Paznecht
Predné štvrte - dĺžka
Zadné štvrte - dĺžka
Predne štvrte - upnutie
Závesný väz
Hĺbka vemena
Dĺžka ceckov
Hrúbka ceckov
Postavenie pr. ceckov
Postavenie zad. ceckov
Čistota vemena
malá
krátka
úzka
plytké
zdvihnutý
strmý
plný
mäkká
nízky
krátke
krátke
voľné
nezreteľný
hlboké
krátke
tenké
od seba
od seba
pacecky
90
100 110 120
veľká
dlhá
široká
hlboké
zrazený
šabľovitý
suchý
strmá
vysoký
dlhé
dlhé
pevné
zreteľný
plytké
dlhé
hrubé
k sebe
k sebe
čisté
115
88
115
112
121
110
94
105
116
92
110
109
100
111
107
110
91
111
106
87
106
99
105
115
ľahké telenie
končatiny
120
upnutie vemien
dojiteľnosť
35
O:
M:
REGIO
LADINA
OO:
OM:
RENGER
RALBO
O:
M:
Regiov syn, testovaný súbežne v SR aj v Nemecku, kde získal vynikajúce hodnoty pre znaky zdravia, telenie telenie 111, somatické bunky 120 a dlhovekosť 113. Na Slovensku sú známe výsledky reprodukcie, Idealo obsadil výbornú 16. priečku v TOP SPI Simmental .
Produkcia dcér
111 (1. laktácia)
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
6 016
4,18
251
3,40
205
80
36
Rámec
Osvalenie
Končatiny
Vemeno
Výška v krížoch
Dĺžka panvy
Šírka panvy
Hĺbka tela
Sklon zadku
Postoj zadných končatín
Vyjadrenie pät. kĺbu
Sponka
Paznecht
Predné štvrte - dĺžka
Zadné štvrte - dĺžka
Predne štvrte - upnutie
Závesný väz
Hĺbka vemena
Dĺžka ceckov
Hrúbka ceckov
Postavenie pr. ceckov
Postavenie zad. ceckov
Čistota vemena
malá
krátka
úzka
plytké
zdvihnutý
strmý
plný
mäkká
nízky
krátke
krátke
voľné
nezreteľný
hlboké
krátke
tenké
od seba
od seba
pacecky
90
RED MOON
Št. reg.: RSS-006
100 110 120
veľká
dlhá
široká
hlboké
zrazený
šabľovitý
suchý
strmá
vysoký
dlhé
dlhé
pevné
zreteľný
plytké
dlhé
hrubé
k sebe
k sebe
čisté
106
109
102
99
107
110
105
108
108
108
100
106
105
103
89
93
101
105
108
94
100
95
93
GZW
Mlieko kg
Bielkoviny
Tuk
RaM.:
Konč.:
Telenie:
SB
120
+511
+15 kg
+8 kg
106
102
111
120
16. miesto
2
1
FW:
R:
Osv.:
Vem.:
Dojit.:
Prod. ž.
105
88 %
-0,03 %
-0,18 %
109
99
89
113
120
3
TOP SPI
+0,10 %
tuk
somatické bunky
111
ľahké telenie
RESAL
CHRIS
R 3,9 %
OO:
OM:
Št. reg.: RSS-005
RENGER
ROMEN
SPI
1 514
FW:
112
Mlieko kg
+323
R:
83 %
Bielkoviny
+10 kg
-0,03 %
Tuk
+15 kg
0,06 %
RaM.:
96
Osv.:
122
Konč.:
99
Vem.:
112
Telenie:
94
Dojit.:
114
SB
98
Prod. ž.
105
Outkrosová kombinácia Resal x Romen, býk s vyváženou produkciou mäso-mlieko a výbornými výkrmovými a jatočnými parametrami. Pochádza od
dlhovekej matky Chris, ktorá na 6 laktáciách nadojila v priemere 9 356 kg mlieka. Red Moonove dcéry sú menšieho rámca. S výrazným osvalením
a vysokými a pevne upnutými vemenami vpredu. Býk bol testovaný v SRN aj na Slovensku, doporučujeme do stád s potrebou zlepšiť osvalenie a znaky
músovej úžitkovosti.
Produkcia dcér
82 (1. laktácia)
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
5 416
4,04
219
3,42
185
80
Rámec
Osvalenie
Končatiny
Vemeno
Výška v krížoch
Dĺžka panvy
Šírka panvy
Hĺbka tela
Sklon zadku
Postoj zadných končatín
Vyjadrenie pät. kĺbu
Sponka
Paznecht
Predné štvrte - dĺžka
Zadné štvrte - dĺžka
Predne štvrte - upnutie
Závesný väz
Hĺbka vemena
Dĺžka ceckov
Hrúbka ceckov
Postavenie pr. ceckov
Postavenie zad. ceckov
Čistota vemena
malá
krátka
úzka
plytké
zdvihnutý
strmý
plný
mäkká
nízky
krátke
krátke
voľné
nezreteľný
hlboké
krátke
tenké
od seba
od seba
pacecky
90
100 110 120
veľká
dlhá
široká
hlboké
zrazený
šabľovitý
suchý
strmá
vysoký
dlhé
dlhé
pevné
zreteľný
plytké
dlhé
hrubé
k sebe
k sebe
čisté
96
122
99
112
92
95
111
94
81
98
83
102
94
92
103
115
86
112
90
101
105
98
101
122
nepríbuzná línia
+0,06 %
tuk
osvalenie
112
vemeno
RED MOON • nar. 22.11.2002
IDEALO • nar. 20.12.2003
IDEALO
O:
M:
ULIVIN
MICMAC
RAZADE
OO:
OM:
80
90
VERGLAS
HAMADAU
O:
M:
MERCI
RICHES
100 110 120
OO:
OM:
80
Výška v krížoch
malá
veľká
121 ISU
Dĺžka panvy
krátka
dlhá
113 Mlieko kg
Šírka panvy
úzka
široká
123 Bielkoviny
Hĺbka tela
plytké
hlboké
120 Tuk
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
127 RaM.:
Postoj zadných končatín strmý
šabľovitý
90 Konč.:
Vyjadrenie pät. kĺbu
plný
suchý
100 Telenie:
Sponka
mäkká
strmá
100 SB
123
Dcér/stád
+1 022
+29 kg
+11 kg
121
117
92
-0,9
Osv.:
Vem.:
Dojit.:
Prod. ž.
105
100
-0,06 %
-0,41 %
88
117
121
-0,1
90
98 ISU
Výška v krížoch
malá
veľká
Dĺžka panvy
krátka
dlhá
Šírka panvy
úzka
široká
94 Bielkoviny
Hĺbka tela
plytké
hlboké
117 Tuk
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
101 RaM.:
Postoj zadných končatín strmý
šabľovitý
97 Konč.:
Vyjadrenie pät. kĺbu
plný
suchý
Sponka
mäkká
strmá
94 Telenie:
100 SB
nízky
vysoký
107
Paznecht
nízky
vysoký
97
krátke
dlhé
109
Predné štvrte - dĺžka
krátke
dlhé
85
Zadné štvrte - dĺžka
krátke
dlhé
111
Zadné štvrte - dĺžka
krátke
dlhé
118
Závesný väz
nezreteľný
zreteľný
103
Závesný väz
nezreteľný
zreteľný
115
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
108
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
88
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
109
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
107
107
tenké
hrubé
91
od seba
k sebe
119
Postavenie zad. ceckov od seba
k sebe
112
Čistota vemena
čisté
100
pacecky
122
outkrosová línia
kg mlieka
ľahké telenie
typ
Hrúbka ceckov
tenké
hrubé
Postavenie pr. ceckov
od seba
k sebe
99
Postavenie zad. ceckov od seba
k sebe
111
Čistota vemena
čisté
100
pacecky
122
104 Mlieko kg
Predné štvrte - dĺžka
Postavenie pr. ceckov
EMAGNY
OVIEDO
100 110 120
Paznecht
Hrúbka ceckov
ULIVIN • nar. 16.9.2003
UMO JB • nar. 24.9.2003
UMO JB
+29 kg
+39 kg
98
104
89
-0,8
Dcér/stád
+1 249
Osv.:
Vem.:
Dojit.:
Prod. ž.
72
67
-0,18 %
-0,20 %
94
101
-1
-0,2
106
outkrosová línia upnutie vemien
kapacita tela
typ
37
O:
M:
ISANGRIN
NEBULEUSE
80
38
OO:
OM:
90
OXALIN
Št. reg.: CIL-04
URGANIO
FAUCON
O:
M:
FAUCON
MAJORETTE
100 110 120
80
101 ISU
Výška v krížoch
malá
veľká
Dĺžka panvy
krátka
dlhá
66 Mlieko kg
Šírka panvy
úzka
široká
120 Bielkoviny
Hĺbka tela
plytké
hlboké
92 Tuk
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
139 RaM.:
Postoj zadných končatín strmý
šabľovitý
96 Konč.:
Vyjadrenie pät. kĺbu
plný
suchý
100 Telenie:
Sponka
mäkká
strmá
112 SB
Paznecht
nízky
vysoký
102
Predné štvrte - dĺžka
krátke
dlhé
97
150
Dcér/stád
+544
+29 kg
+37 kg
101
103
89
1,3
Osv.:
Vem.:
Dojit.:
Prod. ž.
249
235
0,14 %
0,14 %
102
107
106
1,2
Plemko
Št. reg.: FAU-002
OO:
OM:
90
Výška v krížoch
malá
veľká
97 ISU
Dĺžka panvy
krátka
dlhá
97 Mlieko kg
Šírka panvy
úzka
široká
106 Bielkoviny
Hĺbka tela
plytké
hlboké
100 Tuk
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
101 RaM.:
Postoj zadných končatín strmý
šabľovitý
102 Konč.:
Vyjadrenie pät. kĺbu
plný
suchý
100 Telenie:
Sponka
mäkká
strmá
116 SB
Paznecht
nízky
vysoký
65
Predné štvrte - dĺžka
krátke
dlhé
118
krátke
dlhé
109
Zadné štvrte - dĺžka
krátke
dlhé
126
Závesný väz
nezreteľný
zreteľný
112
Závesný väz
nezreteľný
zreteľný
113
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
101
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
107
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
112
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
112
Hrúbka ceckov
tenké
hrubé
91
Hrúbka ceckov
tenké
hrubé
72
Postavenie pr. ceckov
od seba
k sebe
112
Postavenie pr. ceckov
od seba
k sebe
110
Postavenie zad. ceckov od seba
k sebe
97
107
Postavenie zad. ceckov od seba
k sebe
119
Čistota vemena
čisté
100
vemeno
Čistota vemena
čisté
100
pacecky
1. miesto
2
kg mlieka
bielkoviny
1
3
TOP Montbeliarde
UNAU
CANARI
100 110 120
Zadné štvrte - dĺžka
+0,14
pacecky
OXALIN • nar. 8.4.1998
RAPALLO • nar. 18.3.2000
RAPALLO
134
+21 kg
+34 kg
97
78
89
0,5
Dcér/stád
+606
Osv.:
Vem.:
Dojit.:
Prod. ž.
16 706 6 561
0,12 %
0,02 %
99
120
105
0,7
Plemko
+0,12 %
kg mlieka
upnutie vemien
kapacita tela
bielkoviny
HUSS
O:
M:
PAUER
HUSSLI
SILVIA
GZW:
Mlieko kg
Bielkoviny
Tuk
OO:
OM:
109
FW:
+247
R:
87 %
+13 kg
0,05 %
+20 kg
0,14 %
Produkcia dcér
67 (2,3 a 2t)
mlieko kg
%T
6 943
4,23
80
Rámec
Osvalenie
Končatiny
Vemeno
Výška v krížoch
Dĺžka panvy
Šírka panvy
Hĺbka tela
Sklon zadku
Postoj zadných končatín
Vyjadrenie pät.kĺbu
Sponka
Paznecht
Predné štvrte - dĺžka
Zadné štvrte - dĺžka
Závesný väz
Hĺbka vemena
Dĺžka ceckov
Hrúbka ceckov
Postavenie predných ceckov
Postavenie zadných ceckov
Čistota vemena
RaM:
Konč.:
Telenie:
SB
90
nar. 23.9.2002
Plemeno: Braunvieh Topaz Prelude Pauer ET
nar. 24.11.1999
Plemeno: Brownswiss
HUSUM
JETWAY
DOTSON
113
109
97
86
Osv.:
Vem.:
Dojit.:
Prod. ž.
kg T
294
100
110
malá
krátka
úzka
plytké
zdvihnutý
strmý
plný
mäkká
nízky
krátke
krátke
nezreteľný
hlboké
krátke
tenké
od seba
od seba
pacecky
produkčný život
107
106
95
104
%B
kg B
3,51
244
PRELUDE
CANDY
GZW:
Mlieko lb
Bielkoviny
Tuk
OO:
OM:
114
FW:
+427
R:
89 %
+23 kg
0,12 %
+18 kg
0,01 %
120
Typ:
Konč.:
Telenie:
SB
-2
113
107
109
106
98
115
106
111
108
101
103
106
97
112
107
96
103
99
100
112
99
98
veľká
dlhá
široká
hlboké
zrazený
šabľovitý
suchý
strmá
vysoký
dlhé
dlhé
zreteľný
plytké
dlhé
hrubé
k sebe
k sebe
čisté
kapacita tela
končatiny
-1,0
1,01
1,17
112
92
0
O:
M:
Osv.:
Vem.:
Dojit.:
Prod. ž.
1,0
0,82
96
R HART EC EAGLE ET *TM OO:
H F COLLECTION MAGGIE OM:
PPR:
Mlieko lb
Bielkoviny
Tuk
60
FW:
+720
R:
82 %
+16 lb
-0,06 %
+19 lb
-0,02 %
2
Typ:
Konč.:
Telenie:
SB
-2
-1,0
nar. 21.11.2002
Plemeno: Brownswiss
R BAY EMORYS EARNEST T
R HART BC COLLECTION *TM
+0,00 Osv.:
Vem.: -0,30
5%
Dojit.:
2,92 Prod. ž. -1,1
0
1,0
2
Rámec tela
malý
veľký
1,26
Rámec tela
malý
veľký
1,40
Šírka hrudníka
úzky
široký
0,27
Šírka hrudníka
úzky
široký
0,30
Hĺbka tela
plytké
hlboké
1,18
Hĺbka tela
plytké
hlboké
0,00
Mliečny charakter
nevýrazný
výrazný
0,00
Mliečny charakter
nevýrazný
výrazný
1,00
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
1,11
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
1,70
Šírka zadku
úzky
široký
0,25
Šírka zadku
úzky
široký
0,30
Zadné koč. zboku
strmé
šabľovité
-0,19
Zadné koč. zboku
strmé
šabľovité
0,90
Uhol paznechtu
plochý
strmý
0,91
Uhol paznechtu
plochý
strmý
-0,10
Upnutie pred. štvrtí
voľné
pevné
0,59
Upnutie pred. štvrtí
voľné
pevné
-1,20
Výška vemena
nízke
vysoké
1,94
Výška vemena
nízke
vysoké
-0,10
Šírka vemena
úzke
široké
0,38
Šírka vemena
úzke
široké
-0,10
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
0,17
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
0,60
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
0,48
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
-0,40
Rozmiestnenie ceckov
od seba
k sebe
0,27
Rozmiestnenie ceckov
od seba
k sebe
0,30
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
-0,54
Dĺžka ceckov
krátke
dlhé
-0,20
1,17
109
104
bielkoviny
O:
M:
MONTROSE
outkrosová línia
ľahké telenie
končatiny
2,92
výška vemena
outkrosová línia
ľahké telenie
somatické bunky
kg mlieka
39
Št. reg.: NOB-004
nar. 28.10.2002
Plemeno: Pinzgauské
NOBMON
O:
M:
NOBEL
SK070677028
OO:
OM:
MULTI
MONO
CARLO
O:
M:
DIAMOND T CARLITO CA OO:
SK800248044
OM:
Št. reg.: COS-002
nar. 18.12.2005
Plemeno: Pinzgauské
DIAMOND T CARLOS
MASCHA
Plemenný býk nakúpený na oravskej farme Trstená, PD Trsteník. Ide o veľmi
zaujímavú kombináciu, kde v pozícii otca nájdete DIAMOND T CARLITO GRIT,
-0,06 %
plemenníka, ktorého spermu sme importovali z Kanady a v pozícii otca matky
0,02 %
býka MAschu, ktorý ešte dnes, 10 rokov od uvedenia na trh figuruje v TOP SloNobelov syn z Poľnohospodárskeho družstva Odorín. Pochádza od Monovej venska na 15. priečke. Samotná matka Carla nadojila na max. laktácii 7 257 kg
dcéry, ktorá na maximálnej laktácii nadojila 8 736 kg mlieka.
mlieka s % bielkovín 3,39 a tuku 4,29.
SPI:
Mlieko kg
Bielkoviny
Tuk
3 297
+728
+26 kg
+30 kg
Produkcia dcér
56
FW:
R:
76 %
mlieko kg
%T
kg T
%B
kg B
3 999
4,13
165
3,43
137
MEDARD
O:
M:
DJ MICHEL
CZ98933921
nar. 30.8.2007
Plemeno: Jersey
OO:
OM:
ODA MEDE
Q LIC
MEDARD je mladý, perspektívny býk plemena Jersey. Jeho otec, DJ MIchel je
synom ODA Mede, Dánskeho plemenníka, ktorý sa narodil dlhovekej krave
DK5235400691v, ktorá mala celkove 8 teliat, pričom na ôsmich laktáciách
nadojila v priemere 6 887 kg mlieka s priemerným % tuku 6,1 a % bielkovín
4,1. Matka Medarda, krava v majetku ŠPZ Lány vyprodukovala na 1. laktácii
5 494 kg mlieka s % tuku 5,9 a % bielkovín 3,8. Býk je zaradený do testu v ČR
a v Slovenskej Republike, momentálne je ustajnený na stanici plemenných býkov ISB Hradištko patriacej firme NATURAL, s.r.o.
1. miesto
2
40
atraktívny pôvod
kg mlieka
1
TOP SK
3
atraktívny pôvod
osvalenie potomstva
dánsky pôvod
O:
M:
MOLLY BROOK POSEIDON ADVENTURE OO:
O.F.MANNIX REBEKA ET
OM:
-2
Rámec tela
malý
-1,0
GRIEVES
Št. reg.: ARE-001
Plemeno: Jersey
0
1,0
GRENWOOD POSEIDON
MAPLE BROOK MANIX
O:
M:
WINDY WILLOW MONTANA JACE OO:
OOMSDALE GORDO GOLDIE GRATITUDE OM:
2
veľký
-2
-0,50 PTI:
Šírka hrudníka
úzky
široký
-0,90
Hĺbka tela
plytké
hlboké
0,00
Mliečny charakter
nevýrazný
výrazný
0,90
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
-0,10
Šírka zadku
úzky
široký
Zadné koč. zboku
strmé
Uhol paznechtu
plochý
Upnutie pred. štvrtí
voľné
Mlieko lb
Bielkoviny
Tuk
Typ:
SB
41
Dcér/stád
+350
66
43
Št. reg.: JCE-001
Rámec tela
malý
-1,0
0
1,0
2
veľký
2,80 JPI:
Šírka hrudníka
úzky
široký
1,70
Hĺbka tela
plytké
hlboké
0,00
Mliečny charakter
nevýrazný
výrazný
1,10
Sklon zadku
zdvihnutý
zrazený
-0,20
-0,70
Šírka zadku
úzky
široký
1,40
šabľovité
0,80
Zadné koč. zboku
strmé
šabľovité
-0,50
strmý
-0,30
Uhol paznechtu
plochý
strmý
0,60
pevné
0,10
Upnutie pred. štvrtí
voľné
pevné
-0,40
+15 lb
+18 lb
3,39
0,01 %
0,01 %
+0,4
Prod. ž.
-2,40
Výška vemena
nízke
vysoké
1,30
Výška vemena
nízke
vysoké
0,00
Šírka vemena
úzke
široké
1,00
Šírka vemena
úzke
široké
0,00
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
1,30
Závesný väz
nezreteľný
výrazný
-0,40
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
0,20
Hĺbka vemena
hlboké
plytké
-1,00
Rozmiestnenie ceckov od seba
k sebe
0,30
Rozmiestnenie ceckov od seba
k sebe
0,10
Dĺžka ceckov
dlhé
-1,00 výrazne mlieč. charakter kapacita vemena výška vemena
Dĺžka ceckov
dlhé
1,60
krátke
outkrosová línia
krátke
ROCK MAPLE BROOK MONTANA-ET
OOMSDALE ALF GLORIA GOLDIE
OOMSDALE JACE GRAT GRIEVES-ET • nar. 16.7.2003
O.F. ADVENT RAIDER ET • nar. 27.1.2003
RAIDER
Mlieko lb
Bielkoviny
Tuk
Typ:
SB
kg mlieka
61
Dcér/stád
+1 047
+36 lb
+34 lb
3,13
skvelý rodokmeň
123
57
-0,01 %
-0,07 %
+0,7
Prod. ž.
-0,60
kapacita tela mliečny charakter
41
Št. reg.: VCH-008
nar. 15.12.2004 •Plemeno: Charolais
ADOUR
O: BARNABE
Št. reg.: VCH-017
nar. 12.1.2004 • Plemeno: Charolais
MAXIMUS Pp
OM: SOL
O: LAUREL
M: HILDA P
OM: DIMINUTIF
MM: PRCC JANE 2B
doporučujeme na kravy
bezrohý homozygot
výborný vlastný prírastok
v teste
výborné prírastky
potomstva
výborné osvalenie
dvojité osvalenie
Pôrodná hmotnosť
45 kg
Pôrodná hmotnosť
42 kg
120 d.
208 kg
210 d.
319 kg
365 d. Dospelý Prírastok od narod.
528 kg 715 kg
1 725 g
ROMEO Z Boru Pp
Úžitkové kríženie
nar. 6.12.2008 • Plemeno: Charolais
O: VIZIR
Plemenné hodn.
Priamy efekt
42
210 d.
351 kg
365 d.
631 kg
dospelý
120 d.
210 d.
365 d.
108
112
117
Prírastok v teste
1 791 g
Syntetický
index
112
Čistokrvná plemenitba
a úžitkové kríženie
Št. reg.: VCH-020
nar. 26.12.2000 • Plemeno: Charolais
JANDA
OM: NOVOTEL
O: KOLJA
OM: JOKEY
bezrohý heterozygot
vysoká spoľahlivosť
vynikajúca vlastná úžitkovosť
výborné prírastky
potomstva
zaujímavá krvná línia
vhodný na jalovice
120d.
-
Čistokrvná plemenitba
120 d.
213 kg
Hmotnosť vo veku 365 dní: 860 kg
Býk hodnotený v tomto roku najvyšším počtom bodov
v ČR - 90 bodov
Vlastná úžitkovosti
RPH - preverenie podľa potomstva
210 d.
365 d.
SI.
97
96
95
120 d.
200 kg
210 d.
342 kg
Telenie
J
365 d. Prír. od narodenia Prírastok v teste
540 kg
1 570 g
2 100 g
Úžitkové kríženie
Št. reg.: VLI-013
nar. 04.10.2006 • Plemeno: Limousine
BEGONIA
O: TREBA
M: TULIPE
Št. reg.: VLI-012
nar. 12.9.2006 •Plemeno: Limousine
BABAR
OM: OCTOPUS
MM: HALETTE
O: OTAN
M: RISETTE
nízka pôrodná
hmotnosť
Pôrodná hmotnosť
120 d.
210 d.
365 d.
dospelý
Prírastok
od narodenia
46 kg
218 kg
393 kg
605 kg
692 kg
1 417 g
výborné prírastky
výborné osvalenie
výborné osvalenie
Francúzsky pôvod
Francúzsky pôvod
Prevodné a úžitkové kríženie
Št. reg.: VLI-017
nar. 1.9.1998 • Plemeno: Limousine
COLORADO Pp
O: CANADA PP
Pôrodná hmotnosť
120 d.
210 d.
365 d.
dospelý
Prírastok
od narodenia
44 kg
205 kg
349 kg
612 kg
710 kg
1 393 g
NIKOLKA
RPH prírastok
1 607 g
139
Prevodné a úžitkové kríženie
nar. 13.4.2005 • Plemeno: Limousine
OM: DOM
O: KOLJA
OM: JOKEY
výborné osvalenie
vysoká rastová schopnosť
ľahké pôrody
výborné osvalenie
vysoký
index PH
Prírastok od narodenia
OM: NELSON
MM: ILLUSION
Francúzsky pôvod
120 d.
97
Úžitkové kríženie
Test úžitkovosti
RPH - preverenie podľa potomstva
210 d.
365 d.
SI.
107
103
102
Prírastky
1 616 g
Index
103
Telenie
J
ME
Prevodné a úžitkové kríženie
43
PRIMA Pp
O:
nar. 24.3.2007
Plemeno: Mäsový Simmentál
OM:
ULRICK
Št. reg.: VAG-001
VSB-003
nar. 2.11.2001
29.1.1999
Plemeno: Mäsový
Plemeno:
Simmentál
Angus
JAVANAIS P
O:
TRINIDAD
N
OM:
HO
O:
HORZIN
novinka
RPH - preverenie podľa potomstva
210 d.
365 d.
SI.
107
106
104
Telenie
J
Prírastky
1 900
ME
112
Telenie
K
120 d.
111
Test úžitkovosti
OIDIPUS P
nar. 7.4.2006
Plemeno: Mäsový Simmentál
O:
J
RPH - preverenie podľa potomstva
210 d.
365 d.
SI.
104
114
109
Index
111
LYKKE SÍRIUS
OM:
Index
100
Úžitkové kríženie
Št.
Št.reg.:
reg.:HOD-005
AGV-091
nar.
nar.
17.12.2002
8.3.1996
Plemeno: Mäsový
Plemeno:
Simmentál
Angus
HIPPO
OM:
výborné
osvalenie
vhodný na
jalovice
HEUBODEN
O:
ABUDANCE
vynikajúci pôvod
bezrohý
Čistokrvná plemenitba a úžitkové kríženie
Prírastky
1 933
PLACO
fenotypovo
bezrohý
Úžitkové kríženie
Test úžitkovosti
OM:
EISENHERZ
vynikajúce
prírastky
bezrohý
homozygot
120 d.
110
Št. reg.: ECK-002
nar. 12.9.2006
Plemeno: Limousine
EISECO
POLLED REX Pp
nar. 13.4.2008
Plemeno: Blonde d `Aquitaine
O:
ZAR
vynikajúce
prírastky
OM:
VBQ Unit P
Eda
vysoké
prírastky
dánsky pôvod
vysoké
indexy
fenotypovo
bezrohý
ľahké telenie
Úžitkové kríženie
120 d.
128
44
Test úžitkovosti
RPH - preverenie podľa potomstva
210 d.
365 d.
SI.
135
125
130
Prírastky
2 058
Index
113
Prevodné a úžitkové kríženie
Telenie
K
ME
112
Čistokrvná plemenitba a úžitkové kríženie
výborné zatriedenie na bitúnku
dánsko americký
pôvod
FW
123
RPH - preverenie podľa potomstva
Prírastky
Výťažnosť Zatriedenie
122
118
112
120 d.
120
Telenie
J
bezrohý
heterozygot
RPH - preverenie podľa potomstva
210 d.
365 d.
SI.
124
128
124
Vlastná úžitkovosť
120 d.
209 kg
210 d.
333 kg
Telenie
365 d.
567 kg
PAUL RED
nar. 7.4.2007 • Plemeno: Abredeen Angus
O: KEROL RED
J
Št. reg.: VLI-012
nar. 12.9.2006 • Plemeno: Hereford
POSEIDON P
OM: SBJ HOBO
O: TOM TOM
OM: DIRECTOR
vysoký prírastok v teste
bezrohosť
vhodný na jalovice
vynikajúci pôvod
nepríbuzná línia
120 d.
104
Vlastná úžitkovosti
RPH - preverenie podľa potomstva
210 d.
365 d.
SI.
111
115
110
120 d.
200 kg
210 d.
319 kg
Telenie
J
365 d. Prír. od narodenia Prírastok v teste
573 kg
1 958 g
1 471 g
ROCKY
120 d.
117
Čistokrvná plemenitba, kríženie
Test úžitkovosti
nar. 1.4.2008 • Plemeno: Abredeen Angus
O: TECRO
RPH - preverenie podľa potomstva
210 d.
365 d.
SI.
134
139
130
Prírastky
1 841
Telenie
Čistokrvná plemenitba
a úžitkové kríženie
Index
101
Št. reg.: VHR-001
nar. 26.3.2003 • Plemeno: Limousine
LUM Z PODLESÍ
OM: ENDURO
O: HOMÉR
vysoká intenzita rastu
vysoké prírastky
rámec tela
J
výborné osvalenie
120 d.
122
Vlastná úžitkovosti
RPH - preverenie podľa potomstva
210 d.
365 d.
SI.
127
132
127
120 d.
250 kg
210 d.
369 kg
Telenie
K
365 d. Prír. od narodenia Prírastok v teste
686 kg
1 850 g
1 709 g
Čistokrvná plemenitba
a prevodné kríženie
OM: RAIDER
vhodný na jalovice
výborná výťažnosť
120 d.
126
Test úžitkovosti
RPH- preverenie podľa potomstva
210 d.
365 d.
SI.
144
140
137
Prírastky
1 867
Telenie
J
Index
107
Čistokrvná plemenitba
a prevodné kríženie
45
Št. reg.: VBO-002
nar. 28.9.1997
Plemeno: Belgické Modré
JAAP
O:
OM:
VEGETARIÁN
MALÍK
O:
KOALA
nar. 19.2.2004
Plemeno: Galloway
OM:
Sanny
CAESAR
O:
Chlupatý
perfektné
osvalenie
zaujímavý
pôvod
BIELE
J
sfarbenie
vhodný na
jalovice
nar. 2.12.2005
Plemeno: Piemontese
OM:
CEDRO
SUPREMO
výborné
osvalenie
nepríbuzná
línia
Biely
s
čiernymi
znakmi
ľahké pôrody
sfarbenie
Čistokrvná plemenitba a úžitkové kríženie
120 d.
74
Úžitkové kríženie
OSMAN
O:
nar. 7.4.2006
Plemeno: Belgické Modré
OM:
SUMO
MORIC
O:
ALIGATOR
Úžitkové kríženie
RPH - preverenie podľa potomstva
210 d.
365 d.
SI.
87
87
82
HIPPO
Telenie
J
Prírastok v teste
1 405 g
nar. 30.4.2004
Plemeno: Galloway
OM:
vynikajúce
prírastky
Št. reg.: VPE-002
nar. 1.4.1998
Plemeno: Piemontese
HAROLD
O:
ZAR
RPH prírastok
126
QUEBECK
OM:
QUICK
J
zaujímavý
pôvod
vhodný na
jalovice
UNIKÁTNE
výborné
osvalenie
sfarbenie
výborné rastové
schopnosti
1. miesto
2
Úžitkové kríženie
Čistokrvná plemenitba a úžitkové kríženie
výborná plodnosť
120 d.
92
46
RPH - preverenie podľa potomstva
210 d.
365 d.
SI.
95
94
94
Vlastná úžitkovosť
120 d.
167 kg
210 d.
282 kg
365 d.
469 kg
Čistokrvná plemenitba a úžitkové kríženie
Telenie
K
Prír. od nar.
1 800 g
120 d.
94
RPH- preverenie podľa potomstva
210 d.
365 d.
SI.
95
95
95
120 d.
106
Telenie
J
Test úžitkovosti
RPH- preverenie podľa potomstva
210 d.
365 d.
SI.
104
107
106
Prírastky
1 583 g
1
3
Praha-Letňany
Telenie
J
Index
120
VYSVETLIVKY K SELEKČNÝM INDEXOM A PARAMETROM BÝKOV:
Index
(Krajina)
Tuk
kg
Biel
kg
TPI (USA)
Dlhovekosť
47 %
ISU(FR)
Holstein
Som.
Bunky
Mlieč.
Char.
Typ
Vem.
Konč.
Plodnosť
Telenie
dcer
20 % zdravie vemena 19 % Plodnosť dcér, 8 % mobilita, 3 % telenie, 3 % Rámec
INEL
50 %
LGF
12,5 %
CEL
12,5 %
MO
12,5 %
FER
12,5 %
RZM
50 %
RZN
25 %
RZS
5%
RZM =
NVI(NL)
Holstein
INET
40 %
DU 8 %
RZE
15 %
RZZ
5%
SCC 9 %
UD 14 %
SPI
60 %
FLC 13 % FER 16 %
FRANCÚZSKO
Telenie (Vel)
Som. bunky (Cel)
Prod. život (Lgf)
Plodnosť (Fer)
Typ
40 %
SPI = Mkg : T % : B %= 1: 3: 6
GZW(DE,AT)
Fleckvieh
Simmental
SIC(CZ)
Český
strakatý skot
Mlieko
39,3 %
Tkg
9,8 %
Bkg
29,5 %
Mlieko
40 %
Tkg
8%
Bkg
32 %
Mäso
16,4 %
Prir 9,9
Vyt 3,3
Zatr 3,3
ND
13,7 %
Perz
1,8 %
Mrtvo
nar. tel
4,9 %
DojitMb
3,8 %
Som. b
8,9 %
Plod. Dcer
Fm
8,9 %
Telenie
Kvp
2,1 %
FITNESS
44,3 %
Dlhovekosť 34,4 %
TL = Negatívne testovaný na BLAD
TV = Negatívne testovaný na CVM
TD = Negatívne převedený na DUMPS
DUMPS (Deficiencia uridín-5‘-monofosfát syntetázy) je autozómovo recesívna
dedičná porucha vyskytujúca sa u holsteinsko-frízskeho dobytka. Mutácia
spôsobuje, že homozygotní jedinci zomierajú v embryonálnom štádiu do 40. dňa
gravidity, keď sa vyčerpajú pyrymidínové zásoby embrya a molekuly z materského
organizmu nemôžu v potrebnej miere prechádzať cez placentu. Fenotypicky teda
dochádza k zníženiu plodnosti u heterozygotných rodičov.
RC = nositel Red faktoru
TR = Negatívne testovaný a červenú srsť
TM = Negatívne testovaný na „Osliu nohu“
Bezrohosť:
PP = homozygotne bezrohý býk
Pp = heterozygotne bezrohý býk
P = phenotypovo bezrohý , presný genotyo PP / Pp zatiaľ neznámy
S = zvieratá majú zrohovatelú kožu namiesto rohov, alebo rudimenty
sexované semeno, 90% potomstva jalovičky
Priemer
Vysoká
8%
3,00
0,00
0,00
5%
2,75
2,00
2,00
Nízka
(nežiaduci)
87 a menej
0,5 a menej
0,5 a menej
0,5 a menej
Priemer
Vysoká
88
0
0
0
90 a viac
1 a viac
1 a viac
1 a viac
Priemer
Vysoká
100
100
100
100
124
124
124
124
Priemer
Vysoká
85 %
85 %
66 %
3,00 %
3,00 %
95 %
95 %
75 %
3,20 %
2,75 %
Priemer
Vysoká
100
100
100
100
110
110
110
110
FITNESS
44,3 %
Mäso
17 %
Prir 7,5
Vyt 4,75
Zatr 4,75
Nízka
(nežiaduci)
11 %
3,25
-2,00
-2,00
86+ 0,14 *T kg +0,561 * Bkg +5,047B %
INET =-0,06kg ML +0,7kg Tuk+4,2 kg Bielk
SHI (SK)
Holstein
USA
Telenie
Som. bunky
Prod. život
Plodnosť dcér
INEL = 0,98* (1* Bkg +0,2*Tkg +1*B % +0,5*T %)
GZW(DE)
Holstein
OPTIMÁLNE VYJADRENIE ZNAKOV ZDRAVIA
VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH
Plodnosť 8,6 %
R = spoľahlivosť preverenia daného znaku
TV = býk negatívne preverený na CVM
TL = býk negatívne preverený na BLAD
TA = zviera prosté na Arachnomelia – preverené testom
*TA = zviera prosté na Arachnomelia – preverené
markerovým testom
(A): zviera- nositeľ choroby Arachnomelia
(A*): zviera- nositeľ choroby Arachnomelia - preverené
markerovým testom
NEMECKO
Telenie KVp
Som. bunky (RZS)
Prod. život (RZN)
Plodnosť dcér (RZZ)
KANADA
Telenie (CE)
Dojiteľnosť
Plodnosť dcér
Prod. život (Dur)
Som.bunky (SCS)
HOLANDSKO
Telenie (Geb)
Som. bunky (Uirg)
Prod. život (DU)
Plodnosť dcér (Vru)
Nízka
(nežiaduci)
76
76
76
76
Nízka
(nežiaduci)
70 %
70 %
55 %
2,80 %
3,25 %
Nízka
(nežiaduci)
90
90
90
90
47
SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.
Slovenský líder v plemenitbe dobytka
Podnikové riaditeľstvo
Adresa
PSČ
Oddelenie / Funkcia
Generálny riaditeľ
Priezvisko a meno
Ing. Ľubomír Kolesár
E-mail
[email protected]
STČ
048
Číslo faxu
Telefónne číslo
4162035
Mobil
0905501928
Podnikové riaditeľstvo
Kremnička 2, Banská
Bystrica
974 05
Sekretariát
Jana Hricová
[email protected]
048
4163252
4700171
0905544903
PSČ
Zahr. vzťahy, reklama
Oddelenie / Funkcia
Ing. Vladimír Varchola
Priezvisko a meno
[email protected]
E-mail
048
STČ
Číslo faxu
4700174
Telefónne číslo
0905303705
Mobil
949 09
Vedúci SB Lužianky
Ing. Peter Ivanič
[email protected]
037
7 783 014
7783102
0908718809
949 09
Vedúci strediska MTZ
Ing. Vladimír Hičák
[email protected]
037
7784461
7784461
0905467990
900 28
Vedúci strediska SPE
MVDr. Peter Cesnak
[email protected]
02
45993482
45943482
0905467983
PSČ
Oddelenie / Funkcia
Priezvisko a meno
E-mail
STČ
Číslo faxu
Telefónne číslo
Mobil
900 28
Riaditeľ regionálneho strediska
Ing. Vlastimil Hrabal
[email protected]
02
45943482
45943482
0905467981
924 01
945 01
934 01
94001
Riaditeľ regionálneho strediska
Riaditeľ regionálneho strediska
Jozef Meszároš
Ing. Vincent Mátyus
[email protected]
[email protected]
Ing. František Urbán
[email protected]
7 804 989
7 710 243
6 312 014
7804989
7710243
6312014
6428689
0905411166
0905467989
Riaditeľ regionálneho strediska
031
035
036
035
915 01
Riaditeľ regionálneho strediska
Jaroslav Dohnan
[email protected]
032
7 713 779
7713779
0905961862
917 01
Riaditeľ regionálneho strediska
Peter Jeřábek
[email protected]
033
5 501 616
5501616
95141
Riaditeľ regionálneho strediska
Ing. Ivan Podoba
037
7783076
Zariadenia
Adresa
Hlohovská 5,
Stanica býkov Lužianky
Nitra - Lužianky
Hlohovská 5,
MTZ Lužianky
Nitra - Lužianky
Stredisko prenosu embryí a
Nádražná 36,
sonografie
Ivanka pri Dunaji
Regionálne strediská
Adresa
Nádražná 36,
Bratislava a Senica
Ivanka pri Dunaji
Galanta a Dunajská Streda
Cintorínska 1, Galanta
Komárno
Hríbova 33, Komárno
Ul.F.Hečku 45, Levice
Levice a Nové Zámky
Berolák. Nám 25, NZ
Tajovského 7, Nové
Trenčín a Považská Bystrica
Mesto nad Váhom
Trnava
A.Sladkoviča 26, Trnava
Hlohovská 5,
Nitra - Lužianky
Topoľčany a Nitra
Pod Kalváriou 2209,
Topoľčany
Kremnička 2,
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Dolný Kubín
Ťatliakova 2, Dolný Kubín
Martin a Žilina
Na Bystričku 14, Martin
Prievidza
Obuvnícka 1, Prievidza
Kirejevská 22,
Rimavská Sobota a Lučenec
Rimavská Sobota
Žarnovica
ul.Slobody 136, Žarnovica
Veľký Krtíš a Zvolen
Kozačeka 6, Zvolen
Obchodné zastúpenie- Vsl. Kraj
Biogen, s.r.o.,
Obchodné zastúpenie
Kollárova 2,
Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
Stredisko
Adresa
BIO servis, s.r.o
Prešov,Bayerova 7
955 01
[email protected]
038
0905975555
0905553032
0905467982
5325334
97405
Riaditeľ regionálneho strediska
Ing. Miroslav Kušnír
[email protected]
048
4163252
4700177
0905501922
026 80
036 01
971 46
Riaditeľ regionálneho strediska
Riaditeľ regionálneho strediska
Riaditeľ regionálneho strediska
Ing. Pavol Gič
Ing. Rastislav Matula
Ing. Milan Rodný
[email protected]
[email protected]
[email protected]
043
043
046
5865122
4131777
5439686
5865122
4300526
5439687
0905501923
0905501925
0905501926
979 01
Riaditeľ regionálneho strediska
MVDr. Miroslav Čupka
[email protected]
047
5811532
5811533
0905501927
966 81
961 24
Riaditeľ regionálneho strediska
Riaditeľ regionálneho strediska
Ing. Jozef Kúšik
Ing. Ľubomír Kolesár
[email protected]
[email protected]
045
5332501
0905501930
0905501928
Oddelenie / Funkcia
Riaditeľ, konateľ
Konateľ
Ing. Daniela Opálená
Radovan Dobák
MVDr Marián Brna
Priezvisko a meno
Ing. Iveta Varcholová
MVDr. Dušan Migra
[email protected]
[email protected]
[email protected]
E-mail
STČ
051
[email protected]
031 01
PSČ
080 01
Číslo faxu
7 734 006
Telefónne číslo
7 732 104
0918478 851
0907806 232
0907913 561
Mobil
0905563230
0905641 318
Download

Kompletný katalóg býkov na rok 2011 (PDF; 15,4MB)