Download

zvýšenie spravovaného majetku v Rakúsku na 157,8 mld. EUR