Tlačová správa
14. január 2015
Fondy sú na vzostupe - zvýšenie spravovaného majetku v
Rakúsku na 157,8 mld. EUR





ERSTE-SPARINVEST zaznamenala dvojciferný nárast majetku pod správou (+ 14,6%),
ktorý jednoznačne predbehol priemer sektoru.
Výrazný nárast majetku pod správou je viditeľný aj v krajinách strednej a východnej
Európy
Bankrot Grécka - "nie je veľmi pravdepodobný“
Pokles ceny ropy vedie ku "globálnemu znižovaniu daní"
Investičné motto roku 2015: "Obozretne ambiciózny"
Rakúsky trh kolektívneho investovania zaznamenal v roku 2014 výrazný nárast. Aktíva spravované
rakúskymi správcovskými spoločnosťami sa zvýšila o 8,6% na 157,8 mld. EUR. Líder trhu ERSTESPARINVEST, dcérska spoločnosť Erste Bank a sporiteľňa (Sparkasse) skupiny zaznamenali rast o
14,6% na 30,8 mld. EUR. Podiel na trhu ku konci roku 2014 stúpol na 19,5% (na konci roka 2013
dosiahol 18,5%).
V krajinách strednej a východní Európy, kde Erste Asset Management distribuuje spravované fondy,
vykázali taktiež nárast z hľadiska objemu majetku. V Českej republike sa objem aktív pod správou
zvýšil o 14,5% na 7,1 mld. EUR, zatiaľ čo v Maďarsku vzrástol o 17% na 3,4 mld. EUR. V Rumunsku
spravovaná aktíva zvýšili o 38,5% na 1,8 mld. EUR a Slovensko taktiež zaznamenalo výrazný nárast o
tretinu na 1,2 miliardy EUR.
Predseda predstavenstva Erste Asset Management Heinz Bednar vysvetlil výrazné nárasty majetku
v podielových fondoch hlavne nízkou úrovňou úrokových sadzieb a potrebou hľadania vyššieho
zhodnotenia. ERSTE-SPARINVEST profitoval z intenzívnej spolupráce s hlavnými obchodnými
partnermi, Erste Bank a Sparkasse. Inovácie v produktovej politike spoločnosti prispeli k predajným
úspechom v roku 2014.
Heinz Bednar spomenul novú investiční skupinu fondov YOU INVEST ako nového zástupcu
zmiešaných fondov: Do tejto skupiny fondov už pritiekol majetok v objeme skoro 600 mio. EUR. „Po
prvom roku existencie táto nová investičná skupina fondov jednoznačne predčila všetky očakávania“.
Výkonnosť dlhopisov bola prekvapujúco dobrá. Akcie zaznamenali pomerne vysokú volatilitu. Rok 2014
bol všetko, len nie jednoduchý, avšak zmiešané fondy splnili viac, než boli naše očakávania“, povedal
Heinz Bednar. Ako sa javí rok 2015 bude "nepokojný", preto bude odbornosť našich investičných
špecialistov dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. "To je práca našich veľmi skúsených portfólio
manažérov, ktorí musia včas a rýchle reagovať na zmeny trhu a urobiť zmeny v portfóliách ak je to
nevyhnutné“.
USA a vybrané krajiny rozvíjajúcich sa trhov by sa mali byť na vrchole v roku 2015.
Aj kvôli množstvu známych geopolitických rizík, ERSTE-SPARINVEST očakáva, že agresívne
investičné stratégie by mali zaistiť najvyššie výnosy v roku 2015. Vplyv rýchleho prepadu cien ropy má
efekt ako "globálne zníženie daní", čo podporuje hospodársky rast.
Z veľkých priemyslových krajín sa USA podarilo nájsť najlepšie východisko z finančnej krízy.
Pragmatická hospodárska politika a flexibilná štruktúra umožňujú americkej ekonomike prispôsobiť sa
okolnostiam lepšie než v iných krajinách, hovorí hlavný investičný manažér ERSTE-SPARINVEST
Gerold Permoser. Zatiaľ čo eurozóna dosiahla pokrok na ceste von z krízy, má stále ešte veľa práce
pred sebou. Ekonomika sa môže znovu dostať do krízy. Na druhé strane, Permoser komentuje situáciu
v Grécku ako menej dramatickú než sa uvádza v politických diskusiách: " Pravdepodobnosť gréckeho
bankrotu je nízka".
Celkovo rozvíjajúco sa krajiny v roku 2014 boli sklamaním. V roku 2015 uvidíme investičné príležitosti
hlavne v ázijských krajinách, ako Čína a Kórea. Pretože ruské akcie sú na prvý pohľad lacné,
predstavujú však veľmi vysoké riziko. V prípade, že by cena ropy ostala nízka, recesia by bola
"nevyhnutná" podľa názoru ERSTE-SPARINVEST.
Zmiešaný fond je dobrou voľbou pre investorov, ktorí sú ochotní niesť prijateľnú mieru rizika pri
investovaní. Zmiešané portfóliá sú diverzifikované naprieč mnohými triedami aktív a investujú globálne
na medzinárodných trhoch. Investori ocenili hlavne fond YOU INVEST balanced, zmiešaný fond s
premenlivým akciovým podielom v portfóliu. Tento moderný investičný produkt, môže investovať do
akcií v rozmedzí 0-30% majetku fondu, môžu tiež z veľkej časti investovať do najatraktívnejších
segmentov dlhopisových trhov.
Pri zmiešaných fondoch máme tendenciu ísť zlatou strednou cestou, teda momentálne držať neutrálnu
pozíciu v rámci akciové časti portfólia. Portfólio manažér fondu sa i naďalej zameriava hlavne na
americké a ázijské akcie. Pokiaľ ide o odvetvie, odborníci stále preferujú technológie (IT,
biotechnológie), spotrebný súbor a priemyslové podniky. Silná pozície amerického doláru voči euru by
mala pokračovať aj tento rok.
V segmentu dlhopisov, v súčasné dobe hodnotíme eurové štátne dlhopisy ako neutrálne a očakávame
vyššie investičné zhodnotenie od dlhopisov z rozvíjajúcich sa trhov (štátne a podnikové dlhopisy).
Erste Asset Management (EAM) GmbH (www.erste-am.com) koordinuje, a je zodpovedný za činnosti, riadenie aktív (asset
managementu na základe investičných fondov a portfólio riešení) v rámci Erste Group Bank AG. Na svojich miestach v
Rakúsku, Nemecku, Chorvátsku, Rumunsku, Slovensku, v Českej republike a Maďarsku, spravuje aktíva vo výške približne 54
miliárd EUR (k 30. novembru 2014). Od konca septembra 2013 ERSTE-SPARINVEST je lídrom na trhu v Rakúsku a v
súčasnosti spravuje majetok vo výške asi 30,8 mld EUR (k 31. decembru 2014).
ERSTE-SPARINVEST, oddelenie komunikácie
1010 Vienna, Habsburgergasse 1A, Telefax: 0043 (0) 50 100 DW 919858
Dieter Kerschbaum, Tel. 050 100 DW 19858, e-mail: [email protected]
Paul Severin, Tel. 050 100 DW 19982, e-mail: [email protected]
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Sitz Wien, FN 81876 g, Handelsgericht Wien, DVR 0550922
Legal Disclaimer
This document is an advertisement. All data is sourced from ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH,
and RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. unless indicated otherwise. Our languages of communication are German and English.
The prospectus for UCITS (including any amendments) is published in Amtsblatt zur Wiener Zeitung in accordance with the provisions of the InvFG
2011 in the currently amended version. Information for Investors pursuant to § 21 AIFMG is prepared for the alternative investment funds (AIF)
administered by ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH, and RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft
m.b.H. pursuant to the provisions of the AIFMG in connection with the InvFG 2011.
The fund prospectus, Information for Investors pursuant to § 21 AIFMG, and the key investor document/KID can be viewed in their latest versions
at the web site www.erste-am.com or obtained in their latest versions free of charge from the domicile of the management company and the
domicile of the custodian bank. The exact date of the most recent publication of the fund prospectus, the languages in which the key investor
document is available, and any additional locations where the documents can be obtained can be viewed on the web site www.erste-am.com.
This document serves as additional information for our investors and is based on the knowledge of the staff responsible for preparing it at the time
of preparation. Our analyses and conclusions are general in nature and do not take into account the individual needs of our investors in terms of
earnings, taxation, and risk appetite. Past performance is not a reliable indicator of the future performance of a fund.
Please note that investments in securities entail risks in addition to the opportunities presented here. The value of shares and their earnings can
rise and fall. Changes in exchange rates can also have a positive or negative effect on the value of an investment. For this reason, you may receive
less than your originally invested amount when you redeem your shares. Persons who are interested in purchasing shares in investment funds are
advised to read the current fund prospectus(es) or the Information for Investors pursuant to § 21 AIFMG, especially the risk notices it or they
contain, before making an investment decision.
Please consult the corresponding information in the prospectus or Information for Investors pursuant to § 21 AIFMG for restrictions on the sale of
fund shares to American citizens. Misprints and errors excepted.
Download

zvýšenie spravovaného majetku v Rakúsku na 157,8 mld. EUR