ŠOUPÁTKA
SE STOUPAJÍCÍM VŘETENEM
RISING STEM
GATE VALVES
CZ / EN
Š O U PÁT K A S E S TO U PA J Í C Í M V Ř E T E N E M
RISING STEM GATE VALVES
ŠOUPÁTKA SE STOUPAJÍCÍM VŘETENEM
STEEL GATE VALVES
TYP / TYPE S33.4
Použití
Šoupátka jsou uzavírací armatury sloužící k úplnému uzavření
proudu pracovní látky. Jsou použitelná až do teploty 300 °C pro
pracovní látku vodu, neagresivní kapaliny, páru, vzduch, plyn
skupiny 1, ropu a její produkty. Všechny druhy pracovních látek
nesmí obsahovat hrubé mechanické nečistoty. Při použití šoupátka
k jakékoliv regulaci nebo škrcení výrobce nezaručuje těsnost
uzávěru.
Application
Gate valves are isolating valves designed for full closing or opening
of working media flow. They can be used for temperatures up to
300 °C for water, non-corrosive liquids, steam, air, gases of group 1,
petroleum and petroleum products. The service fluids shall not
contain rough impurities. If the gate valves are used for regulating
or throttling purposes, the manufacturer does not guarantee
tightness of the gate valves.
Technický popis
Šoupátko je třmenové s nezúženým průtokem, pevným klínem
a stoupajícím vřetenem. Těleso a víko tvoří celosvařovaná ocelová
konstrukce. Žebrování tělesa zabezpečuje požadovanou tuhost.
Použité tvářené materiály garantují oproti tělesům a víkům z odlitků
absolutní těsnost vůči vnějšku. Těsnící plochy sedel a klínu jsou
z tvrdokovu typu 13Cr s garantovaným rozdílem tvrdosti 50 HB.
Šoupátka se dodávají jako oboustranně těsnící. Spoj těleso – víko
a utěsnění ucpávky je provedeno pomocí bezazbestového těsnění,
které zaručuje dlouhodobou životnost pro požadovanou pracovní
látku. Konstrukce šoupátka splňuje požadavek na automatické
uvolnění přetlaku z dutiny tělesa.
Technical description
The gate valve is an outside-screw-and-yoke, full bore with solid
wedge and rising stem. The body and the bonnet are fully welded
construction. The body ribbing provides the necessary rigidity. The
sealing surfaces of the seats and the wedge are hard-faced with
a corrosion resistant 13Cr material with a guaranteed hardness
difference of 50 HB. The gate valves are available as single direction
sealing valves or a bi-directional sealing valves. The body-bonnet
joint and the packing chamber are sealed with asbestos-free
gasket and packing which guarantee a long life service. The gate
valve design allows an automatic body cavity pressure relief.
Connecting dimensions
The gate valves are with flanged and welded ends. The dimensions
of flanges are in compliance with EN 1092-1 (form B1) or ASME
B16.47 (form RF) or GOST 12815.
Face to face dimensions are acc. to EN 558 Series 14, Series 15 for
PN 16, EN 558-1 Series 3 for DN 500-600 PN 2,5-6. On request, the
gate valves can be delivered with other flanges and face-to-face
dimensions, weld edge - acc. to customer´s requirement.
Připojovací rozměry
Šoupátka jsou dodávána s připojením přírubovým a přivařovacím.
Rozměry přírub jsou podle EN 1092-1 (tvar B1) nebo podle B16.47
(tvar RF) nebo podle GOST 12 815.
Stavební délky jsou podle EN 558 řada 14, u tlakové třídy PN 16
jsou dle EN 558 řada 15, pro DN 500-600 tlak PN 2,5-6 jsou stavební
délky podle EN 558-1 řada 3. Na základě dohody je možno tato
šoupátka dodávat s jinými přírubami, v jiných stavebních délkách,
svarová hrana je vždy na základě požadavku odběratele.
Operation
The gate valves are delivered with a handwheel, a manual bevel
gear, an electric actuator or bare stem ready for connection of an
actuator. The standard connecting dimensions are according to
ISO 5210.
Ovládání
Šoupátka se dodávají s ručním kolem nebo kuželovou
převodovkou, nebo elektrickým pohonem, nebo s úpravou pro
připojení k pohonu. Standardní připojovací rozměry k převodovce
nebo k elektrickému pohonu jsou podle ISO 5210.
Accessories
The gate valves can be equipped with the following accessories:
• drain valve
• column stand for remote control, including chains and chain
wheels
• vent plugs
Příslušenství
Na základě objednávky mohou být šoupátka dovybavena těmito
zařízeními:
• odvodňovací armatura
• stojany pro dálkové ovládání, včetně řetězů a kol
• odvzdušňovací zátky
Testing
Pressure tests are done by water in compliance with EN 12266-1,
leakage rates are in compliance with Technical Delivery Conditions
or API 598.
Zkoušení
Tlakové zkoušky se provádějí vodou podle EN 12266-1, stupeň
netěsnosti dle TDP nebo podle API 598.
Installation
The gate valves shall be installed into horizontal piping in vertical
position with the actuator on the top only.
Montáž
Montáž pouze do vodorovného potrubí s pohonem nahoře.
Rozsah výroby / Production range
2
Typ / Type
PN
S33.4
2,5
6
10
16
25
500
20“
•
•
•
•
•
600
24“
•
•
•
•
•
700
28“
•
•
•
•
•
800
32“
•
•
•
•
•
DN / NPS
900
36“
•
•
•
•
w w w. ar m atur ygroup. cz
1000
40“
•
•
•
•
1200
48“
•
•
1400
56“
•
1600
64“
•
ŠOUPÁTKA SE STOUPAJÍCÍM VŘETENEM
RISING STEM GATE VALVES
TYP / TYPE S33.4
8
RISING STEM GATE VALVES
Třmenové provedení / Yoked design
Těleso, víko - celosvařovaná ocelová konstrukce /
Body, bonnet - fabricated design
Pevný klín / Solid wedge
11
10
5
6
2
7
Š O U PÁT K A S E S TO U PA J Í C Í M V Ř E T E N E M
3
1
Materiál
M
t iál / Material
M t i l
Pozice /Position
Součást / Component
Uhlíková ocel / Carbon steel
Uhlíková ocel pro nízké teploty / Carbon steel for low temperatures
1
Těleso + návar / Body + overlay
1.0425 + 13Cr
1.0566 + 13Cr
2
Víko / Bonnet
1.0425
1.0566
3
Klín + návar / Wedge + overlay
1.0425 + 13Cr
1.0566 + 13Cr
1.4021
5
Vřeteno / Stem
1.4021
6
Šroub víka / Bonnet bolts
1.7218*
1.7225*
7
Matice víka / Bonnet nuts
1.1191*
1.7225*
8
Matice vřetena / Stem nut
A439 D2 (Ni-rezist), Al-bronze
10
Těsnění víka / Gasket
Grafit s nerez vložkou / Graphite with stainless steel insert
11
Ucpávka / Packing
Lisovaný grafit / Pressed graphite
* ekvivalent nebo dle požadavku zákazníka / equivalent or according to customer’s request
Typové značení S33.4 nahradilo původní značení S61. / Type marking S33.4 changed former marking S61.
w w w. ar m atur ygroup. cz
3
ŠOUPÁTKA SE STOUPAJÍCÍM VŘETENEM
RISING STEM GATE VALVES
TYP / TYPE S33.4
Připojení / Connection:
ENDS
EN 1092-1, ASME B16.5, ASME B16.47 PŘÍRUBOVÉ / FLANGED
EN 12 627, ASME B16.25 PŘIVAŘOVACÍ / WELDED ENDS
V2
dx
n
f
A
Š O U PÁT K A S E S TO U PA J Í C Í M V Ř E T E N E M
PN
2,5
6
10
16
25
4
B
L2
B
V1
V1
DN
D3
D1
DN
D2
V2
V3
RISING STEM GATE VALVES
V3
PN 2,5-25 • DN 500-1600 • Tmax 300 °C
A
L1
a
DN
L1
L2
D1
D2
D3
a
f
dxn
V1
V2
V3
A
B
500
600
700
800
1000
1200
1400
1600
500
600
700
800
1000
1200
500
600
700
800
1000
500
600
700
800
1000
500
600
700
800
457
508
430
470
550
630
710
790
457
508
430
470
550
630
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
700
800
900
1000
1200
1200
700
800
900
1000
1200
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
755
645
860
975
1175
1375
1575
1790
645
755
860
975
1175
1405
670
780
895
1010
1220
715
840
910
1025
1255
730
845
960
1085
600
705
810
920
1120
1320
1520
1730
600
705
810
920
1120
1340
620
725
810
950
1160
650
770
840
950
1170
660
770
875
990
570
670
775
880
1080
1280
1480
1690
570
670
775
880
1080
1295
585
685
800
905
1110
610
725
800
905
1110
615
720
820
930
28
30
30
30
30
30
35
40
28
30
30
35
35
40
34
35
35
40
52
42
47
47
56
75
52
65
75
85
4
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
4
5
5
5
5
4
5
5
5
22 x 20
26 x 20
26 x 24
30 x 24
30 x 28
30 x 32
30 x 36
30 x 40
22 x 20
26 x 20
26 x 24
30 x 24
30 x 28
33 x 32
26 x 20
30 x 20
30 x 24
33 x 24
36 x 28
33 x 20
36 x 20
36 x 24
39 x 24
42 x 28
36 x 20
39 x 20
42 x 24
48 x 24
510
560
565
615
765
846
953
1065
510
560
565
615
765
846
510
560
565
615
765
510
560
565
615
765
510
560
565
615
1746
1996
2248
2550
2998
3568
4123
4683
1746
1996
2248
2550
2998
3568
1746
1996
2248
2550
3032
1746
1996
2248
2550
3032
1746
1996
2248
2550
2410
2757
3285
3687
4335
5137
5892
6691
2410
2757
3285
3687
4335
5137
2410
2757
3317
3719
4440
2410
2757
3717
3719
4440
2410
2757
3356
3758
250
250
250
250
260
310
340
370
250
250
250
250
260
310
250
250
400
450
500
250
250
400
450
500
250
250
400
450
670
770
870
1020
1200
1350
1500
1700
670
770
870
1020
1200
1350
670
770
870
1020
1200
670
770
870
1020
1200
670
770
870
1020
w w w. ar m atur ygroup. cz
kg
přírub. /
přivař. /
flanged end welded end
750
726
972
941
1290
1249
1520
1472
2180
2111
2980
2885
3910
5445
790
765
980
949
1315
1273
1470
1423
2210
2140
3162
3061
1250
1210
1600
1549
1850
1791
2210
2140
3280
3176
1290
1249
1650
1598
1900
1850
2285
2212
3340
3310
1310
1268
1680
1590
2010
1946
2410
2333
ŠOUPÁTKA SE STOUPAJÍCÍM VŘETENEM
RISING STEM GATE VALVES
W.N. DIN
1.0619
1.6220
1.7357
1.4408
1.0460
1.0425
1.0481
1.0566
1.4006
1.4021
1.4301
1.4401
1.7218
1.1191
1.7225
1.7709
1.4301
1.4401
ČSN
422643
422714
422744
422940
11523
11416
11478
11503
17021
17022
17240
17346
15130
12050
15142
15320
17240
17346
ASTM
A 216 WCB
A 352 LCC
A 217 WC6
A 351 CF8M
A 105
A 516 Gr.60
A 516 Gr.70
A 350 LF2
A 276 410T, A 182 F6a
A 276 420T
A 182 F304
A 182 F316
A 194 2H
A 193 B7, A 320 L7, A 194 7
A 193 B8 Cl.2, A 320 B8 Cl.2, A 194 8
A 193 B8M Cl.2, A 320 B8M Cl.2, A 194 8
Materiál / Material
1.0619
A 216 WCB
1.6220
A 352 LCC
1.7357
A 217 WC6
1.4408
A 351 CF8M
1.0425
A 516 Gr.60
1.0566
A 350 LF2
Rozsah použitelnosti / Field of application [°C]
od (from) -10 °C do (to) 450 °C
od (from) -29 °C do (to) 425 °C
od (from) -50 °C do (to) 300 °C
od (from) -46 °C do (to) 345 °C
od (from) -20 °C do (to) 570 °C
od (from) -29 °C do (to) 595 °C
od (from) -196 °C do (to) 570 °C
od (from) -196 °C do (to) 538 °C
od (from) -10 °C do (to) 450 °C
od (from) -29 °C do (to) 455 °C
od (from) -40 °C do (to) 400 °C
od (from) -46 °C do (to) 425 °C
Š O U PÁT K A S E S TO U PA J Í C Í M V Ř E T E N E M
EN
GP240GH
G20Mn5
G17CrMo5-5
GX5CrNiMo19-11-2
P245GH
P265GH
P295GH
P355NL1
X12Cr13
X20Cr13
X5CrNi18-10
X5CrNiMo17-12-2
25CrMo4
C45E
42CrMo4
21CrMoV5-7
X5CrNi18-10
X5CrNiMo17-12-2
Teplotní rozsah materiálů / Material temperature limit
RISING STEM GATE VALVES
PŘEVODNÍ TABULKA MATERIÁLŮ / CONVERSION TABLE OF MATERIALS
Montáž šoupátek - Usť-Luga, Ukrajina / Installation of the gate
valves - Ust-Luga, Ukraine
Výroba šoupátek – Provozovna ARMATURY Group, Dolní Benešov /
Production of the gate valves - Establishment ARMATURY Group,
Dolní Benešov
w w w. ar m atur ygroup. cz
5
ŠOUPÁTKA SE STOUPAJÍCÍM VŘETENEM
RISING STEM GATE VALVES
Š O U PÁT K A S E S TO U PA J Í C Í M V Ř E T E N E M
RISING STEM GATE VALVES
CERTIFIKACE / CERTIFICATION
Certifikát řízení kvality dle
ČSN EN ISO 9001:2009 /
QMS Certificate acc. to ČSN
EN ISO 9001:2009
Certifikát systému EMS dle EN ISO
14001:2005 / EMS Certificate acc.
to EN ISO 14001:2005
Certifikát systému kvality
ve svařování dle EN ISO 3834-2 /
QMS Certificate in welding acc.
to EN ISO 3834-2
Vývozní certifikát shody
GOST-R pro S33 / GOST-R
Certificate of conformity for
export of S33
Certifikát PED 97/23/EC pro
S33 / Certificate acc. to PED
97/23/EC for S33
Osvědčení TA-Luft o snížení
emisí z armatur v rafineriích /
TA-Luft Certificate of emission
reduction from industrial valves
in refineries
Výstavba ropného terminálu - Usť-Luga, Ukrajina / Construction of an oil terminal - Ust-Luga, Ukraine
6
w w w. ar m atur ygroup. cz
ŠOUPÁTKA SE STOUPAJÍCÍM VŘETENEM
RISING STEM GATE VALVES
SKLADBA TYPOVÉHO ČÍSLA / TYPE NUMBER COMPOSITION
Typové číslo jednoznačně popisuje armaturu. / Type number uniquely describes the valve.
Typové číslo sestavuje výrobce (dodavatel). / Type number is fixed by the manufacturer (supplier).
Typové číslo slouží odběrateli při následné komunikaci s výrobcem (dodavatelem) armatury. / Type number serves to customers in
subsequent communication with the manufacturer (supplier) valve.
RISING STEM GATE VALVES
Znak výrobce (dodavatele) / Manufacturer´s (Supplier´s) identification
Materiál tělesa / Body material
Ovládání / Operation
Připojení do potrubí / Connection to piping
S33.41 DN 250 PN100 113 AG
NPS10“ Class1500
Typ armatury / Valve type
S33 – šoupátko / gate valves
Konstrukční provedení tělesa / Body design
4 – třmenové, pevný klín, těleso svařenec /
yoke gate valve, solid wedge, fabricated body
Materiál těsnících ploch / Sealing surface material
1 – 13Cr x 13Cr
2 – nerez x nerez / stainless steel x stainless steel
3 – nerez x stelit / stainless steel x stellit
5 – stelit x stelit / stellit x stellit
8 – 13Cr x stelit / 13Cr x stellit
Š O U PÁT K A S E S TO U PA J Í C Í M V Ř E T E N E M
Jmenovitý tlak / Nominal pressure
Světlost armatury / Valve size
Materiál těsnících ploch / Sealing surface material
Konstrukční provedení tělesa / Body design
Typ armatury / Valve type
Ovládání / Operation
1 – ruční kolo / handwheel
2 – převod / gear-box
3 – elektropohon / electric actuator
5 – úprava pro ovládání / bare stem
Materiál tělesa / Body material
0 – korozivzdorná ocel / stainless steel
3 – tvářená (kovaná) legovaná ocel / forged alloy steel
4 – tvářená (kovaná) uhlíková ocel / forged carbon steel
Znak výrobce (dodavatele) /
Manufacturer´s (Supplier´s) identification
AG – ARMATURY Group a.s.
Připojení do potrubí / Connection to piping
1 – přírubové / flanged ends
2 – přivařovací / welded ends
Údaje v katalogu nepodléhají změnovému řízení, pro objednávku a dodávku zboží jsou závazné údaje uvedené v příslušných technických
podmínkách. / Data mentioned in the catalogue are not subject to changes, for an order and delivery of the goods are obligatory the data
mentioned in respective specifications.
w w w. ar m atur ygroup. cz
7
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
SLOVENSKO
SLOVAKIA
RUSKO
RUSSIA
ARMATURY Group a.s.
ARMATÚRY GROUP, s.r.o.
АО „АРМАТУРЫ Гроуп“
Provozovna a vedení společnosti
Production plant and Headquarters
Nádražní 129, 747 22 Dolní Benešov
tel.: +420/553 680 111
fax: +420/553 680 333
email: [email protected]
Provozovna a sídlo společnosti
Registered office
Jánošíkova 264, 010 01 Žilina
tel.: +421/41/707 77 77
fax: +421/41/707 77 70
email: [email protected]
3 Тверская-Ямская д. 31/35
125047 Москва, Россия
тел./факс: +7/495 956 3335
email: [email protected]
Provozovna a sídlo společnosti
Production plant and Registered office
Bolatická 39, 747 21 Kravaře
tel.: +420/553 680 111
fax: +420/553 680 333
email: [email protected]
Provozovny / Sales offices
Južná trieda č. 74, 040 01 Košice
tel.: +421/55/ 677 18 77
fax: +421/55/ 677 18 78
email: [email protected]
Provozovna / Sales office
Lipnická 157, 753 61 Hranice IV - Drahotuše
tel.: +420/581 658 111
fax: +420/581 658 128
email: [email protected]
AO „ARMATURY Group a.s.“
3. ulice/street Tverskaya-Yamskaya,
dům/house 31/35
125047 Moskva/Moscow
tel./fax: +7/495 956 3335
email: [email protected]
Murgašova 27, 927 00 Šaľa
tel.: +421/31/770 00 67
fax: +421/31/770 00 69
email: [email protected]
Společnost ARMATURY Group a.s. si vyhrazuje právo změn technických specifikací výrobků a neručí za případné tiskové chyby.
The ARMATURY Group a.s. company reserves the right for changes of technical products-specifications, and is not responsible for incidental misprints.
Vydáno v červenci 2013 / Issued in July 2013
WWW.ARMATURYGROUP.CZ
Download

Šoupátka se stoupajícím vřetenem