TM
Tools
s.r.o
Frézovací nástroje pro
EW 139/2014-CZ/GB/TM
destičky APXT/APMT 11T3
ceny
Netto rices
Net p
netto
Cena za sadu CZK 7200 /net
netto
Cena za sadu CZK 3600/net
10 x APXT 11 T3 PDFR - AL / MK1210
20 x APXT 11 T3 PDFR - AL / MK1210
10 x APMT 11 T3 PDSR - M20 / MP6125
20 x APMT 11 T3 PDSR - M20 / MP6125
a and
a and
NeW
NeW
k tomu zdarma
additionally
free of charge
k tomu zdarma
additionally
free of charge
1 x S 1111.020.R03 IK
nebo or
1 x S 1111.025.R04 IK
1 x S 2111.050.R06 IK
nebo or
1 x S 2111.063.R08 IK
NeW
KW 05-2015/lk
MP 6125 (P25C) - náš nový povlak na nerez a oceli
our newly VISION - coating for stainless steel and steel
MK 1210 (K10) - nový druh substrátu, leštěné provedení pro dokončovací operace
při obrábění hliníku
new substrate of carbide, polished version for finest finishing
of aluminium
www.jd-tools.de
Objednávka/Order
(Fax: 0420 - 267 079 224)
Firma/Company :
JD-Special
EW139/2014-CZ/GB/TM
Razítko/Stamp :
Odpovědná osoba/Contact person :
Adresa/Address :
Telefon/Phone :
Fax/Fax :
E-mail/E-Mail :
Tímto objednáváme / We hereby order :
Sada - AP - 20
Počet sad /
Quantity of Sets :
€
1 Sada AP20 / CZK 3600,- obsahuje / consisting of:
10x APXT 11T3 PDFR-AL/MK1210
10x APMT 11T3 PDSR-M20/MP6125
1x S1111.020.R03IK
□
Žádáme Vás o bezplatné
zaslání prospektu
„Úspory
v obrábění 2014“
Please send your
„Savings
Book 2014“
Sada - AP - 25
free of charge
Počet sad /
Quantity of Sets :
€
1 Sada AP25 / CZK 3600,- obsahuje / consisting of :
□
10x APXT 11T3 PDFR-AL/MK1210
10x APMT 11T3 PDSR-M20/MP6125
1x S1111.025.R04IK
Žádáme Vás o bezplatné
zaslání prospektu
“Vrtáky K - Line“
Sada - AP - 50
Počet sad /
Quantity of Sets :
€
1 Sada AP50 / CZK 7200,- obsahuje / consisting of :
20x APXT 11T3 PDFR-AL/MK1210
20x APMT 11T3 PDSR-M20/MP6125
1x S2111.050.R06IK
Please send your
High Performance
Carbide Drill
free of charge
Sada - AP - 63
Počet sad /
Quantity of Sets :
€
1 Sada AP63 / CZK 7200,- obsahuje / consisting of :
20x APXT 11T3 PDFR-AL/MK1210
20x APMT 11T3 PDSR-M20/MP6125
1x S2111.063.R08IK
Platnost do 30.06.2015. Ceny se rozumí netto bez DPH a dopravních nákladů
Technische Änderungen vorbehalten, keine Haftung für Druckfehler. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Valid until June 30, 2015 - All prices are quoted net plus applicable VAT and freight charges.
Technical changes reserved, we bear no liability for misprints. Our general terms and conditions apply.
TM Tools s.r.o
TM Tools s.r.o.
U Továren 261
102 00 Praha 10 · CZ
Tel.: +420 777 777 171
Fax.: +420 267 079 224
E-Mail: [email protected]
.de
ols
w.
ww
to
jd-
Download

fréza na apkt - TM Tools sro