POLYEN PRESS SYSTEM 1000
Prečerpávacia stanica PPS 1000
je určená pre prečerpanie splaškových vôd z domácnosti v rámci
tlakovej kanalizácie alebo výtlak splaškových vôd do vyššie
uloženej gravitačnej kanalizácie .
Prečo si vybrať práve čerpaciu stanicu PPS1000 ?
To čo hľadáte je istota že čerpadlo bude správne a bezporuchovo
fungovať a v prípade poruchy bude niekto kto Vám čerpadlo
opraví alebo vymení bez obmedzenia chodu Vašej domácnosti.
Výrobná spoločnosť Presskan system existuje v Českej republike od roku 1995, zameraná na výrobu a vývoj jedného typu čerpadla a jeho prevádzku v systéme tlakovej kanalizácie.
V prevádzke je už viac ako 30 tis. kusov čerpadiel s ktorých niektoré fungujú už 20 rokov. Spoločnosť pôsobí vo viacerých štátoch Európy kde garantuje záruku 4 roky na čerpadlo a pevné
časti vrátane 24/48 hodinového servisu.
1250 eur
Dodávka
Montáž
Bezplatný servis
Záruka 4 roky
Vaše otázky a objednávky
0911 157 457
[email protected]
POLYEN PRESS SYSTEM 1000
Ako to funguje ?
Prečerpávacia stanica sa skladá :
- Plastová samonosná vodotesná čerpacia šachta DN1000 H 2000mm
- Ponorné kalové čerpadlo NP 16-5-01 na 400V
NP 16-5-02 na 230V
Q42L/min., max. H 100m P =1,5kW
- Poisťovací ventil , spätná klapka, guľový uzáver, PE potrubie
- Ovládacia automatika THS so signalizáciou poruchy, snímačom hladiny a vypúšťaním.
- Káblová chránička DN 40 / dĺžka , podľa požiadavky
Naša spoločnosť Polyen s.r.o. Vám zabezpečí dodávku čerpacej plastovej šachty, technológie
a čerpadla. Obdržíte od nás presné pokyny na správne uloženie a obsyp čepracej šachty, odporučenia na umiestnenie riadiacej jednotky. Po uložení šachty príde náš technik a odborne zapojí
a sprevádzkuje čerpadlo v šachte. Následne Vás poučíme o správnom používaní prečerpávacej
stanice a jej priebežnú údržbu. Získate všetky doklady potrebné ku kolaudácií Vašej stavby, vrátane pokynov a kontaktov v prípade poruchy čerpadla.
Pri výskyte poruchy, prichádza náš technik do 24/48hodín , ktorý odstráni poruchu, v prípade že
čerpadlo nebude možné sprevádzkovať na mieste, technik Vám zapojí nové čerpadlo bez ďalšej
POLYEN s.r.o.
Sabinovská 12
Bratislava 82102
IČO: 46036211
IČ DPH : SK 2023212345
Kontakt:: 0911 157 457
[email protected] .sk
www.polyen.sk
Download

Informačný leták