POZOR DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Vážení obchodní partneri,
dovoľte, aby sme vás informovali o dôležitej zmene v organizačnej štruktúre obchodných
aktivít Saint-Gobain PAM, a.s., France:
s účinnosťou od 1.4.2012 sa oddeľuje Divízia predaja a distribúcie liatinových rúr a
príslušenstva Saint-Gobain PAM zo spoločnosti Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.,
Bratislava a je zaradená do spoločnosti Saint-Gobain PAM CZ, s.r.o., Králův Dvůr, Česká
republika.
Plnenie všetkých vzájomných záväzkov a pohľadávok evidovaných k 31.3.2012 bude
garantované a plnené aj po tomto dátume spoločnosťou Saint-Gobain Construction
Products, s.r.o., Stará Vajnorská 139, Bratislava.
Nositeľom nových obchodných a právnych vzťahov spojených s dodávkami, predajom
tovarov (rúr a príslušenstva z tvárnej liatiny Saint-Gobain PAM) a služieb, ako aj vaším
novým zmluvným partnerom bude od 1.4.2012 :
Saint-Gobain PAM CZ, s.r.o.
so sídlom:
Tovární 388
267 01 Králuv Dvur
IČ: 266 92 791
DIČ
: 4020349234
IČ DPH : SK 4020349234
bankové spojenie:
Československá obchodní banka, a.s.
Michalská 18, Bratislava, PSČ 815 63
č.účtu: 25817893/7500
IBAN : SK957500 0000 0000 2581 7893
SWIFT: CEKOSKBX
KONTAKTNE ADRESY:
kancelárie, sklad a doručovacia adresa:
Saint-Gobain PAM CZ, s.r.o.
prevádzka Bratislava
831 04 Stará Vajnorská 139
tel : 00421 2 65456961; fax: 00421 2 65936157
obchodný úsek :
[email protected]
tel: 00421 905 903 318
[email protected]
tel: 00421 918 967 461
ekonomika a odbyt :
[email protected]
tel.: 00 421 905 365 411
00 420 602 166 458
Prosíme o písomné potvrdenie prijatia našej správy a prípadné požiadavky a otázky
súvisiace s touto organizačnou zmenou. Pevne veríme, že táto organizačná zmena prispeje
k zlepšeniu našej vzájomnej spolupráce, ktorú si vysoko ceníme.
S priateľským pozdravom
Ing. Roland Bourgeois
jednatel / konateľ
Ing. Vlastimil Rybár
výkonný riaditeľ
Saint-Gobain PAM CZ, s.r.o.
Saint-Gobain PAM CZ, s.r.o,
Commercial Office for Slovakia
Download

POZOR DOLEZITE UPOZORNENIE