Pripojenie teplovodných kachlí HARK 34ww
Harka34
WWpripojenia
připojení
možnosti
varianty
(mimo štand. dodávky)
www.krby-tuma.sk
možné varianty vedení (mimo stand. dodávku)
termostatické istenie odtoku
odvzdušňovač
(prítok)
3/4" vstup
1/2" ručný odvzdušňovač
1/2" poistný ventil
šrobenie 1/2"
1/2" ponorné puzdro
pre termostatické istenie
odtoku
Cu-koleno
Ø22
poistný
ventil 1/2"
(celokovový)
1/2" odvod teplej vody
z termostatického istenia
odtoku (odpad)
koleno
1/2"
odfukové potrubie
3/4"
šrobenie
Ø22
3/4" spiatočka
ponorné čidlo 1/2"
a vedenie kapiláry
termoventilu
odtoku
šrobenie
1/2"
min. 20mm
mimo dodávku
koleno
1/2"
mi
m
do o
dá
vk
u
Ø22
Ø22
mimo dodávku
1/2" puzdro pre
kontrolné tepelné
čidlo
Pozor:
Kachle nemožno používať bez napusteného systému vodou.
Súčastne musí byť pripojený dochladzovací systém a s ním súvisiace bezpečnostné opatrenia
Ak zlyhá dodávka elektrickej energie alebo vody kachle nesmú byť naďalej pre1/2" prítok studenej vody,
vádzkované , ich prevádzka a používanie sa musia odstaviť.
od
t
lie okov
vik ý
Cu-koleno
Ø22
sif
ón
1/2" ponorné púzdro
pre čidlo "TFK"
mimo dodávku
Ø22
od
pa
d
Termoventil
odtoku 3/4"
ie
b
tru
po ej
n
pit y
d
vo
Ø22
Ø22
spetná
klapka
šrobenie
Sp
iat
To
k
ka
rohové šrobenie
3/4" i x22
ručný odvzdušňovač
vp
red
Bezpečnostné predpisy
Odfukové potrubie poistného ventilu ako i výstup WW
term. poistky odtoku musia byť vedené v bezprostrednej
blízkosti krbovej vložky-kachlí do konusového sifónu.
Dĺžka odfukového potrubia od poistného ventilu môžu být
pri priemere 20 mm (rúra 22x1) max. 2 m dlhé a
obsahovať najviac 2 kolená. U priemeru 25 mm
(rúra 28x1) max. 4 m dľžky a najviac 3 kolená.
im Kamin- & Kachelofenbau
oč
Termoventil je potrebné pripojiť na
prívod studenej vody tak, aby kapilárne
vedenie bolo voľné a nemohlo sa poškodiť
(nelámať). Termoventil odtoku
musí byť primontovaný k vložke tak, aby
bol kedykoľvek dostupný.
rúra Ø22
->
T-kus
22x1/2"x22
šrobenie
3/4" i x22
rúra Ø22
od akumulačnej
nádoby
do akumulačnej
nádoby
Dovozca pre SR, TUMA INVEST, spol. s r.o., www.krby-tuma.sk
Download

SCHÉMA TEPLOVODNÉHO PRIPOJENIA (klikni - PDF)