www.aquaflam.cz
Teplovodné krbové vložky
s vysokou kvalitou
spracovania
Produktový katalóg
Štandardná výbava krbovej vložky AQUAFLAM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2
3 bezpečnostné prvky
elektronické ovládanie prívodu vzduchu
6 mm oceľový plech použitý na vnútrajšok komory a výmenník
dvojitý oplach skla sekundárnym prívodom vzduchu
terciálny prívod vzduchu zo zadnej časti komory
klapka k regulácii komínového ťahu
ochlazovacia slučka
demontovateľný rám vložky pred zabudovaním
úchyty k lepšej manipulácii pred zabudovaním
vstup a výstup vody z/do výmeníku na oboch stranách
liatinový rošt
Úvod a obsah
Úvod a obsah
2-3
Vložka AQUAFLAM 7
4
Vložka AQUAFLAM 12
5
Vložka AQUAFLAM 17
6
Vložka AQUAFLAM 25
7
Zapojenie
8
Zabezpečenie a úspora
9
Regulácia klapky a horenia
10 - 11
Krbové vložky AQUAFLAM - prevratná novinka z dielne HS Flamingo. Vložky majú mnoho nadštandardných doplnkov, čím sme v predstihu pred konkurenčnými výrobkami. Inovatívne prvky smerujú
predovšetkým k zlepšeniu obsluhy krbovej vložky. Použitý materiál je starostlivo vyberaný tak, aby
dosahoval najvyššiu kvalitu. Pre bezpečnosť zákazníka sú krbové vložky vybavené štandardnou ochlazovacou sľučkou, automatickým uzatvorením klapky pri prekúrení a stále otvoreným terciálnym vzduchom, ktorý zabraňuje hromadeniu plynov v spaľovacej komore. Krbové vložky AQUAFLAM dosiahli
na najprísnejšie europské normy, ako sú BImSchV – Stufe 2, 15a B-VG, DINplus, Flamme Verte.
K dokúpeniu je ponúkaná tiež plná regulácia horenia krbovej vložky, ktorá ešte viac zvyšuje komfort
pri obsluhe. Bezpečnosté prvky naviac zaisťujú spoľahlivé a bezproblémové horenie. Pokiaľ by ste
potrebovali viac detailov o tejto prevratnej novinke, neváhajte kontaktovať naše technické oddelenie,
prípadne svojho obchodného zástupcu.
3
Vložka Aquaflam 7
• Menovitý výkon: 7 kW
• Rozsah výkonu: 3 - 10 kW
• Výkon do vody: 5 kW
• Výkon do vzduchu: 2 kW
• Účinnost vložky: 80 %
• Dymovod: 160 mm
• Klapka k regulácii komínovho ťahu: áno
• Ochlazovacia slučka: áno
• Externý prívod vzduchu: elektronicky regulovateľný
• Oplach skla: (spodný, vrchný) predohriatym sekundárnym vzduchom
• Terciální prívod vzduchu
Ďalšie parametre:
Materiál: kotlová oceľ 6 mm
Norma: EN 13229/A2, BImSchV – Stufe 2, 15a B-VG, DINplus, Flamme Verte
Emisia CO (při 13% O2): 0,105 %
Priemerná teplota spalin: 235 °C
Objem tepelného výmeníka: 22 l
Váha: 115 kg
Dĺžka polien: 35 cm
Palivo: drevo, drevené brikety
Typy skiel: rovné, panoramatické, prizmatické
Rozmery skla: 300 x 430 mm
4
Vložka Aquaflam 12
• Menovitý výkon: 12 kW
• Rozsah výkonu: 8 - 16 kW
• Výkon do vody: 10 kW
• Výkon do vzduchu: 2 kW
• Účinnost vložky: 80 %
• Dymovod: 160 mm
• Klapka k regulácii komínovho ťahu: áno
• Ochlazovacia slučka: áno
• Externý prívod vzduchu: elektronicky regulovateľný
• Oplach skla: (spodný, vrchný) predohriatym sekundárnym vzduchom
• Terciální prívod vzduchu
Ďalšie parametre:
Materiál: kotlová oceľ 6 mm
Norma: EN 13229/A2, BImSchV – Stufe 2, 15a B-VG, DINplus, Flamme Verte
Emisia CO (při 13% O2): 0,105 %
Priemerná teplota spalin: 235 °C
Objem tepelného výmeníka: 27 l
Váha: 125 kg
Dĺžka polien: 35 cm
Palivo: drevo, drevené brikety
Typy skiel: rovné, panoramatické, prizmatické
Rozmery skla: 300 x 430 mm
5
Vložka Aquaflam 17
• Menovitý výkon: 17 kW
• Rozsah výkonu: 13 - 21 kW
• Výkon do vody: 14 kW
• Výkon do vzduchu: 3 kW
• Účinnost vložky: 79 %
• Dymovod: 180 mm
• Klapka k regulácii komínovho ťahu: áno
• Ochlazovacia slučka: áno
• Externý prívod vzduchu: elektronicky regulovateľný
• Oplach skla: (spodný, vrchný) predohriatym sekundárnym vzduchom
• Terciální prívod vzduchu
Ďalšie parametre:
Materiál: kotlová oceľ 6 mm
Norma: EN 13229/A2, BImSchV – Stufe 2, 15a B-VG, DINplus, Flamme Verte
Emisia CO (při 13% O2): 0,106 %
Priemerná teplota spalin: 255 °C
Objem tepelného výmeníka: 32 l
Váha: 150 kg
Dĺžka polien: 45 cm
Palivo: drevo, drevené brikety
Typy skiel: rovné, panoramatické, prizmatické
Rozmery skla: 410 x 380 mm
6
Vložka Aquaflam 25
• Menovitý výkon: 25 kW
• Rozsah výkonu: 21 - 30 kW
• Výkon do vody: 21 kW
• Výkon do vzduchu: 4 kW
• Účinnost vložky: 78 %
• Dymovod: 180 mm
• Klapka k regulácii komínovho ťahu: áno
• Ochlazovacia slučka: áno
• Externý prívod vzduchu: elektronicky regulovateľný
• Oplach skla: (spodný, vrchný) predohriatym sekundárnym vzduchom
• Terciální prívod vzduchu
Ďalšie parametre:
Materiál: kotlová oceľ 6 mm
Norma: EN 13229/A2, BImSchV – Stufe 2, 15a B-VG, DINplus, Flamme Verte
Emisia CO (při 13% O2): 0,108 %
Priemerná teplota spalin: 278 °C
Objem tepelného výmeníka: 36 l
Váha: 170 kg
Dĺžka polien: 55 cm
Palivo: drevo, drevené brikety
Typy skiel: rovné, panoramatické, prizmatické
Rozmery skla: 510 x 380 mm
7
Zapojenie
* Zapojenie na následujúcom obrázku
je iba orientačné a
v žiadnom prípade
se nepokúšajte o zapojenie výpomocou
podľa tohto obrázku.
Na obrázku nieje
znázornený odvzdušňovací ventil, uzávery
pred a za čerpadlami
a taktiež pred a za
krbovou vložkou. Krbovú vložku môžete
samozrejme skombinovat tiež s akumulačnou nádržou,
solárnymi systémami,
bojlerom atď.
8
Zapezpečenie a úspora
• Zabezpečenie proti prehriatiu V prípade zvýšenia teploty, kedy hrozí
prehriatie, dochádza súčasne k prudkému nárastu tlaku ve výmenníku.
Aby sme neohrozili jeho poškodnie, musíme zaistit kachle proti prehriatiu. Tomu môžeme predísť poistným ventilom, ochlazovacou smyčkou,
záložným zdrojom alebo odpustením vody do kanalizácie a následným dopustením z vodovodného systému. Pokiaľ je však dopustenie vody závislé
na elektrine, doporučuje sa zakúpit záložný zdroj (UPS). Krbové vložky
AQUAFLAM sú v základnom type vybavené ochlazovacou sľučkou, ktorá
spolu s termostatickým ventilom chráni krbovú vložku pred prehriatím.
Pripravili sme tu pre Vás schému zapojenia ochladzovacej sľučky.
• Zabezpečenie proti výbuchu plynu Pokiaľ je elektronická klapka v
pozícii zatvorená, nedochádza k úplnému uzatvoreniu prívodu vzduchu.
Klapka má čiastočne vyrezaný terciálny prívod vzduchu, a preto i pri úplnom uzatvorení, prúdi do komory minimálny vzduch. Toto zabezpečenie
chráni užívatelia pred výbuchom nahromadených plynov.
• Zabezpečenie pri zvýšenej teplote ve výmenníku Akonáhle čidlo
elektronickej klapky zaznamená zvýšenú teplotu výmenníka, automaticky
dôjde k uzatvoreniu klapky a zníží sa tak maximálne prívod vzduchu pre
horenie. EMBED StaticMetafile
Úspora v číslach Vďaka nejmodernejšej technológii krbových vložiek AQUAFLAM dosiahnete celkové úspory na
vykurovanie 40-50%.
Tieto úspory môžete dosiahnuť predovšetkým vďaka
perfektne spracovanej konštrukcii, ktorá zaisťuje vysokú
účinnosť a naviac šetrí životné
prostredie vďaka zníženým
emisiám.
9
Elektronická regulácia
Elektronická regulácia klapky je súčasťou každého typu krbových vložiek AQUAFLAM. Riadiaca
elektronika jednoduchého ovládania klapky je
určená k priamemu riadeniu polohy klapky ovládajúcej prívod vzduchu do spaľovacieho priestoru teplovodnej vložky (poloha potenciometra
se prevádza na polohu klapky). Pre obmedzenie
prehriatia výmenníka je vybavená snímačom
teploty, kedy pri zvýšení teploty vody vo výmeníku dôjde k obmezeniu prívodu spaľovacieho
vzduchu. Pokiaľ je pracovná teplota a napájacie
napätie v normálnych hraniciach, tak je možné
pomocou ovládacieho potenciometra ovládať
natočenie klapky od minimálnej polohy až do
90°. Ak prekročí teplota snímača 85°C, prenastaví sa klapka do minimálnej polohy, normálna
činnosť sa obnoví pri poklese teploty pod 75°C.
Pokiaľ teplota snímača prekročí 90°C, tak klapka
opakovaným akustickým signálom indikuje tento
stav (dlhý a krátky tón s periódou cca 7 sekúnd,
toto trvá celú dobu, po ktorú je teplota nad touto hranicou. Rovnako je indikované prerušenie
obvodu snímača teploty). Ak poklesne napájacie napätie batérií pod hranicu, ktorá je potrebná pre bezpečnú činnosť ovládacej elektroniky
(cca 5,1V - je nutná výmena napájacích článkov
za nové), je každý pohyb klapky doprevádzaný
akustickým signálom (píp-píp, táto signalizácia
sa s intervalom cca 30 minút opakuje, aj keď je
10
klapka v pokoji). Pokiaľ napájacie napätie ďalej
klesne na hodnotu, kedy by už dalšia prevádzka
klapky nebola bezpečná (pod cca 5V), je každý
pohyb ovládacieho potenciometra doprevádzaný
akustickým signálom (píp-píp/píp, táto signalizácia sa s intervalom cca 30minút opakuje aj keď
je klapka v pokoji), klapka je pri takejto hodnote
napájacieho napätia stále v minimálnej polohe.
Pri vložení nových napájacích článkov klapka
vydá štyri akustické signály (píp-píp-píp-píp),
elektronika automaticky nastaví nulovú polohu
klapky (klapka sa pohybuje proti dorazu, elektronika nastavenia nulovej polohy opakuje vždy po
dosiahnutí tisícich pohybov klapky a následnom
poklese teploty) a potom nasleduje normálna
činnosť klapky.
Plná regulácia horenia
(nadštandardná výbava)
Riadiaca elektronika rozšíreného ovládania klapky
je určená k riadeniu teploty vody vo výmenníku.
Poloha riadiaceho potenciometra udáva cieľovú
teplotu vody výmenníka v rozsahu dohodnutom
pred programovaním riadiacich jednotiek. Oproti
jednoduchej klapke je doplnená o dverový spínací kontakt (pre rozpoznanie priloženia) a ďalej
obsahuje relé so spínacím kontaktom pre ovládanie obehového čerpadla. Poloha potenciometra
určuje cieľovú teplotu vody vo výmenníku. Pokiaľ
dôjde k otvoreniu dverí v priebehu vykurovacie-
Regulácia klapky
ho cyklu, tak sa vždy klapka automaticky nastaví
do minimálnej polohy (zníženie zakúrenia miestnosti).
Pokiaľ sa dvere uzatvoria skôr ako je stanovený
časový limit na priloženie, tak sa klapka vráti do
polohy pred otvorením. V opačnom prípade sa
nastaví do polohy prikladacej (pokiaľ je nízka
teplota tak elektronika toto vyhodnotí ako zapaľovanie a otvorí do polohy zapaľovacej – ak sa
v tejto polohe do 30 minút nezvýši teplota tak
sa klapka prestaví do minimálnej polohy). Po priložení stúpa teplota až do dosiahnutia cieľovej
obvodu snímača teploty). Ak poklesne napájacie napätie batérií pod hranicu, ktorá je potrebná pre bezpečnú činnosť ovládacej elektroniky
(cca 5,1V - je nutná výmena napájacích článkov
za nové), je každý pohyb klapky doprevádzaný
akustickým signálom (píp-píp, táto signalizácia
sa s intervalom cca 30 minút opakuje i keď je
klapka v kľude).
Keď napájacie napätie ďalej klesne na hodnotu,
keď by už ďalšia prevádzka klapky nebola bezpečná (pod cca 5V), je každý pohyb ovládacieho
potenciometra doprevádzaný akustickým signá-
teploty - odchýlka prejde klapka do regulačnej
polohy. Pokiaľ teplota ďalej stúpa, tak pri dosiahnutí cieľovej teploty + odchýlka prejde klapka do
obmezenej polohy a v nej zotrvá až do ďalšieho
priloženia. Pri náraste nad stanovenú teplotu pre
spustenie obehového čerpadla sa kontakt relé
zopne a pri poklese pod teplotu zadanú pre za-
lom (píp-píp/píp, táto signalizácia sa opäť s intervalom cca 30 minút opakuje i keď je klapka
v kľude) a klapka je pri takejto hodnote napájacieho napätia stále v minimálnej polohe. Pri
vložení nových napájacích článkov vydá klapka
štyri akustické signály (píp-píp-píp-píp), elektronika automaticky nastaví nulovú polohu (klapka
sa pohybuje proti dorazu, elektronika nastavenia
nulovej polohy opakuje vždy po dosiahnutí tisícov pohybov klapky a následnom poklese teploty) a potom nasleduje normálna činnost klapky. Riadiaca elektronika meria prúd pretekajúci
servom cez pohyb klapky. Ak klesne prúd pod
stanovenú hranicu, tak to elektronika vyhodnotí
ako dosiahnutie požadovanej polohy klapky. Ak
k poklesu prúdu nedôjde, pokúsi sa elektronika
dosiahnúť požadovanú polohu ešte 2x. Ak nedôjde ani týmito ďalšími dvoma pokusmi k nastaveniu klapky do požadovanej polohy, tak to
elektronika oznámi akustickým signálom (píp) a
je nutné odstrániť mechanickú poruchu klapky.
stavenie čerpadla sa kontakt opäť rozopne. Ak
prekročí teplota snímača 85°C, prenastaví sa
klapka do minimálnej polohy, normálna činnosť
sa obnoví pri poklese teploty pod 75°C.
Pokiaľ teplota snímača prekročí 90°C, tak klapka
opakovaným akustickým signálom indikuje tento
stav (dlhý a krátky tón s periódou cca 7 sekúnd,
toto trvá celú dobu, pri ktorej je teplota nad touto hranicou, rovnako je indikované prerušenie
11
Obchodný reprezentant:
© 2010 HS Flamingo s.r.o., Cesta do Rudiny, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovensko, tel.: +410 421 45 58, 0914 328 360
e-mail: [email protected], www.hsflamingo.sk
Foto: © 2010 fotobanka Chilicake.cz (1), archiv firmy. Grafika a sazba: PINstudio - Jan Záliš.
www.aquaflam.sk
Download

Propagačný leták AQUAFLAM - Stavba-krbu