PATCHWORK PARTY
... pre šikovné ručičky, kreatívne hlavičky, pracovité dušičky ...
Program kurzov Patchworkparty
Základy patchworku AZ1:
Kurz pozostáva z 9-ich lekcií. Prvých 6 lekcií preberá vždy jednu zo základných patchworkových techník pri využití
zrýchlených postupov, ďalšie 3 lekcie sú určené na vytvorenie sendviča, jeho poprešívanie – voľné quiltovanie
a posledná lekcia sa venuje obrúbeniu hotového quiltu. Pri kúpe celého seriálu je v cena znížená o množstvenný
bonus.
Autor: Ing. Arch. Anna Zimová, Plynárenská 1, BRATISLAVA., tel.: 02-54413742, www.patchworkparty.sk
Strana 1 z 11
PATCHWORK PARTY
... pre šikovné ručičky, kreatívne hlavičky, pracovité dušičky ...
1 lekcia – ušitie bloku Log Cabin – Zrubový
štvorec
Lekcia sa venuje rýchlemu postupu šitia z pásov. Je
jednou z najľahších a najrýchlejších patchworkových
techník. Na lekcii sa okrem šitia vysvetlia aj základné
patchworkové pojmy, pravidlá žehlenia, rezania,
značkovania, najpoužívanejšie pomôcky a hlavne
poradenstvo, ako vybrať farby a vzory látok tak, aby
výsledok bol čo najlepší. Naučíte sa správne
zažehlovanie látok u tejto techniky. Ukážky zrýchleného
postupu ušitia celej deky a iných alternatív danej
techniky
2 lekcia – ušitie bloku -ine Patch Star –
Preberiete si ušitie bloku zrýchleným postupom tak, aby
štvorec, zložený zo štyroch trojuholníkov nebol pre Vás
problémom.
Zopakujete si správne zásady rezania, žehlenia a šitia.
Naučíte sa využiť patchworkovú pätku tak, aby Vaše šitie
bolo presné a rýchle. Steh so zapošitím začiatku a konca
švu je pre Vás pri šití veľkou výhodou. Kolenná páka so
zdvihom pätky a spustením zúbkov podávača zrýchli
reťazenie jednotlivých častí tak, aby ste čo najrýchlejšie
dospeli ku správnemu ušitiu bloku. Zistíte, čo je to
patchworkový „zámoček“ a ako ho urobiť.
Autor: Ing. Arch. Anna Zimová, Plynárenská 1, BRATISLAVA., tel.: 02-54413742, www.patchworkparty.sk
Strana 2 z 11
PATCHWORK PARTY
... pre šikovné ručičky, kreatívne hlavičky, pracovité dušičky ...
3 lekcia - Kurz Basket
4-á lekcia - Kurz Labuť
Ušijete si prvý patchworkový blok s využitím šablón.
Zrýchlený postup šitia bude príjemným zopakovaním
predchádzajúcich vedomostí. A samozrejme, znovu
využijete patchworkovú pätku a program pre zosilnenie
začiatkov a koncov stehov. Taktiež kolenná páka pomôže
pri reťazení jednotlivých častí a zrýchli Vašu robotu.
Lekcia sa venuje zhotoveniu obrázkov pomocou
techniky šitia cez papier. Táto metóda je mimoriadne
vhodná pre šitie obrázkov, dokonca aj miniatúr.
Zoznámite sa s novými materiálmi, ktoré túto techniku
mimoriadne zľahčia. Vybrať si môžete z dvoch verzií –
prekrížené trojuholníky, alebo labuť
Piata lekcia – krivky
6- a lekcia – Sun Beam Star
Ušijete svoje holubice bez špendlenia len za využitia
kolennej páky a polohovania ihly. Taktiež prítlak pätky
zohráva svoju dôležitú úlohu, ktorou môžete ovplyvniť
výsledok hotového bloku.
Lekcia sa venuje zrýchlenému postupu pri spracovaní
uhlov. Vysvetľuje sa využitie pomôcok pri šití pod
uhlami 30, 45 a 60 stupňov. Naučíte sa, ako spojiť
veľké množstvo švov v strede motívu tak, aby sa švy
pekne uložili a akým spôsobom využiť na presné
ukončenie švu krokovací pedál šijačky. Znovu si
zopakujete pravidlá správneho „zámočkovania“ švov.
Autor: Ing. Arch. Anna Zimová, Plynárenská 1, BRATISLAVA., tel.: 02-54413742, www.patchworkparty.sk
Strana 3 z 11
PATCHWORK PARTY
... pre šikovné ručičky, kreatívne hlavičky, pracovité dušičky ...
Siedma lekcia – zhotovenie
sendviča.
Rôzne techniky zhotovenia sendviča. Ako
rozmiestniť jednotlivé bloky, zásady
správneho zastúpenia farieb a tvarov. Využitie
novodobých doplnkov na rýchle zostavenie
sendviča. Sashe a na čo slúžia
Rôzne druhy vatelínov, aké sú ich vlastnosti
a výhody či nevýhody
Silný motor šijacieho stroja je pri
sendvičovaní výraznou výhodou.
8- a lekcia – poprešívanie (poquiltovanie) sendviča
Vysvetlenie zásad správneho quiltovania, vhodné úpravy napätia
nití a prítlaku pätky, nevyhnutné príslušenstvo pre správne
prešívanie sendviča.
Rozdiely medzi quiltovaním s pätkou s voľným podávaním a medzi
laserovou pätkou. Ako sa prešíva s chodiacou pätkou.
Dodržanie predvolenej dĺžky stehu aj pri spustených zúbkoch
podávača.
Funkcia „policajta“ pri prekročenej rýchlosti šitia.
Postupy a smery zapĺňania sendviča prešívaním. Na čo slúži
kolenná páka a ako Vám pomôže zaistiť začiatky a konce šitia?
Funkcie krokovacieho pedála a jeho úloha pri zaisťovaní koncov
nití. Ako quiltovať s kovovou ihlou, ktoré nite sú na prešívanie
vhodné a ktoré sa používajú len na ručné šitie. Silný motor stroja
a vhodný chapač sú nesmiernou výhodou pri prešívaní patchworku.
9-a lekcia – obrúbenie hotového sendviča
Štyri spôsoby obrúbenia sendviča a ich porovnanie:
- Obrubovanie, vhodné na nepravidelné tvary
- Obrubovanie pomocou zádičiek quiltu
- štvordielna obruba
- obruba pomocou jedného pásu
Strojové obrúbenie quiltu s obrubou, lomenou v rohoch pod 45-stupňovým uhlom, využitie kráčajúcej pätky
a polohovania ihly tak, aby mal Váš quilt profesionálny vzhľad. Krokovací pedál a na milimeter presné došitie
v rohoch obrubovania.
Ceny kurzov:
Pri kúpe celého kurzu (lekcie 1-9) platí akciová cena 99,- Eur
Pri kúpe jednotlivých lekcií (možné jedine v prípade, že kurz nebude plne obsadený) je cena za
1-u lekciu 15Eur
Cena obsahuje nielen kurz, ale aj niekoľkostranový materiál s lekciou v papierovej alebo
elektronickej podobe, zapožičanie šijacieho stroja Bernina, patchworkových pomôcok
a občerstvenie (káva, čaj, minerálka)
V cene nie je zarátaný použitý materiál tj. Látky a vatelín, pretože kurzistky majú možnosť
zhotoviť výrobok vo vlastnej farebnej škále tak, aby sa hodil do predpokladaného interiéru.
Kurzistky majú na látky a vlizelíny, vatelíny ku kurzu v Patchworkparty 10% -ú zľavu!
Termíny, čas a miesto jednotlivých lekcií
sa dozviete v e-shope – kurzy – kurzy v
učebni
Termíny, čas a miesto jednotlivých
lekcií sa dozviete v e-shope – kurzy –
kurzy v učebni
-apríklad: Utorky - Čas od 16 do 19.00 hod
Miesto Patchworkparty 1, BBC1, Plynárenská 1
+ dátumy jednotlivých lekcií
-apríklad: Štvrtky - Čas od 10 do 13.00 hod
Miesto Patchworkparty 2, -ejedlého 61
+ dátumy jednotlivých lekcií
Autor: Ing. Arch. Anna Zimová, Plynárenská 1, BRATISLAVA., tel.: 02-54413742, www.patchworkparty.sk
Strana 4 z 11
PATCHWORK PARTY
... pre šikovné ručičky, kreatívne hlavičky, pracovité dušičky ...
Ukážky blokov našich kurzistiek
Kurz Trojuholníky - Dadka
Kurz Trojuholníky - -eli
Kurz Húska
Kurz Sun Beam Star – druhá možnosť pre lekciu 6.
Autor: Ing. Arch. Anna Zimová, Plynárenská 1, BRATISLAVA., tel.: 02-54413742, www.patchworkparty.sk
Strana 5 z 11
PATCHWORK PARTY
... pre šikovné ručičky, kreatívne hlavičky, pracovité dušičky ...
Kurz AZ1 – Vierka
Kurz AZ1 – Martinka – ukážka voľného quiltovania
Autor: Ing. Arch. Anna Zimová, Plynárenská 1, BRATISLAVA., tel.: 02-54413742, www.patchworkparty.sk
Strana 6 z 11
PATCHWORK PARTY
... pre šikovné ručičky, kreatívne hlavičky, pracovité dušičky ...
Kurz AZ1 – Zuzka 2
Autor: Ing. Arch. Anna Zimová, Plynárenská 1, BRATISLAVA., tel.: 02-54413742, www.patchworkparty.sk
Strana 7 z 11
PATCHWORK PARTY
... pre šikovné ručičky, kreatívne hlavičky, pracovité dušičky ...
Kurz AZ1 – Zuzka 2 - rubová strana – ukážka voľného quiltovania
Autor: Ing. Arch. Anna Zimová, Plynárenská 1, BRATISLAVA., tel.: 02-54413742, www.patchworkparty.sk
Strana 8 z 11
PATCHWORK PARTY
... pre šikovné ručičky, kreatívne hlavičky, pracovité dušičky ...
Kurz AZ1 – Martinka
Autor: Ing. Arch. Anna Zimová, Plynárenská 1, BRATISLAVA., tel.: 02-54413742, www.patchworkparty.sk
Strana 9 z 11
PATCHWORK PARTY
... pre šikovné ručičky, kreatívne hlavičky, pracovité dušičky ...
Kurz AZ1 – Ivetka
Autor: Ing. Arch. Anna Zimová, Plynárenská 1, BRATISLAVA., tel.: 02-54413742, www.patchworkparty.sk
Strana 10 z 11
PATCHWORK PARTY
... pre šikovné ručičky, kreatívne hlavičky, pracovité dušičky ...
Kurz AZ1 – Zuzka 3 pred dokončením
Autor: Ing. Arch. Anna Zimová, Plynárenská 1, BRATISLAVA., tel.: 02-54413742, www.patchworkparty.sk
Strana 11 z 11
Download

PATCHWORK PARTY