Cenník pätiek BERNINA
platný od 18.03.2011
Príslušenstvo
Nožička
--Shaft
Pätka na cik-cak
--ZZ Presser foot
Pätka na spätný chod
--Reverse Pattern foot
Pätka na spätný chod
--Reverse Pattern foot
Pätka na spätný chod
--Reverse Pattern foot
Pätka na overloový steh
--Overlock foot
Pätka na overloový steh
--Overlock foot
Pätka na gombíkovú dierku
--Knopflochfuss
Automat na šitie gombíkovej dierky (nie pre
A125 a A220)
--Fully automatic buttonhole foot (not for A125
and A220)
Platničky na výškové vyrovnanie pri šití
gombíkovej dierky (nutné vlastniť automat 3A
alebo pätku 3B)
--Compensation plate - kit for sewing
buttonholes
(foot 3A or 3B is required!)
Pätka na autom. gombíkovú dierku s
teflónovou podošvou
--Aut. buttonhole foot w. slide
Pätka na autom. gombíkovú dierku s
optočlenom
--Autom. Buttonhole foot with coding
Pätka na zips
--Zip foot
Pätka na zips
--Zip foot
Pätka na slepý steh
--Blindstitch foot
Katalógové
číslo
Č. pätky
032725.70.00
Na model
Pultová cena Pultová cena
€
Kč
125
15,90 €
390 Kč
všetky*
13,50 €
330 Kč
13,50 €
330 Kč
18,80 €
460 Kč
15,90 €
390 Kč
13,50 €
330 Kč
13,50 €
330 Kč
008444.72.00
0
008445.72.00
1
033202.70.00
1C
033220.70.00
1D
008446.72.00
2
008304.72.01
2A
008447.72.00
3
všetky*
13,50 €
330 Kč
031250.70.01
3A
135-200
Aurora
640/730
47,00 €
1 150 Kč
135-200
Aurora
640/730
18,80 €
460 Kč
3B
125-170
A220-240
A430/440
38,00 €
930 Kč
033204.70.00
3C
180-200
A435/450,640/
730
820/830
18,80 €
460 Kč
008448.72.00
4
všetky*
13,50 €
330 Kč
033221.70.00
4D
820/830
18,80 €
460 Kč
008449.72.00
5
všetky*
18,80 €
460 Kč
031247.70.00
031332.70.00
Strana 1 z 9
125-170
A220-240
A430/440
180-200
A435/450
640/730
820/830
125-170
A220-240
A30/440
180-200
A435/450
640/730
Príslušenstvo
Pätka na vyšívanie
--Embroidery foot
Pätka na značkovanie
--Tailor Tack foot
Pätka na džínovinu
--Jeans foot
Pätka na džínovinu
--Jeans foot
Pätka na látanie
--Darning foot
Pätka na šitie hrán
--Edge Stitch foot
Pätka na šitie hrán
--Edge Stitch foot
Katalógové
číslo
Č. pätky
Na model
008451.72.00
6
všetky*
13,50 €
330 Kč
008452.73.00
7
všetky*
18,80 €
460 Kč
008453.72.00
8
všetky*
13,50 €
330 Kč
032962.70.00
8D
820/830
18,80 €
460 Kč
008454.72.00
9
všetky*
13,50 €
330 Kč
13,50 €
330 Kč
18,80 €
460 Kč
008455.72.00
10
008877.73.00
10C
125-170
A220-240
A430/440
A435/450,
A180-A200,
A640, A730,
820/830
Pultová cena Pultová cena
€
Kč
Pätka na šitie hrán
--Edge Stitch foot
Pätka na šitie s kordonetom
--Cordonnet foot
Pätka na šitie pletenín
--Bulky Overlock foot
032960.70.00
10D
820/830
22,50 €
550 Kč
008456.72.00
11
všetky*
13,50 €
330 Kč
008457.72.00
12
15,90 €
390 Kč
Pätka na šitie pletenín
--Bulky Overlock foot
008878.73.00
12C
18,80 €
460 Kč
008458.72.00
13
všetky*
15,90 €
390 Kč
008458.73.00
13
všetky*
22,50 €
550 Kč
008459.72.00
14
všetky*
18,80 €
460 Kč
032964.70.00
14D
820/830
28,90 €
690 Kč
032708.70.00
15
170-200
13,50 €
330 Kč
008460.72.00
16
13,50 €
330 Kč
008879.72.00
16
18,80 €
460 Kč
Pätka na rovný steh
--Straight Stitch foot
Pätka na rovný steh
--Straight Stitch foot
Pätka na zips s vodičom
--Zip foot w. guide
Pätka na zips s vodičom
--Zip foot w. guide
Pätka na vyšívanie
--Embroidery foot
Pätka na riasenie široká
--Gathering foot wide
Pätka na riasenie široká
--Gathering foot wide
Strana 2 z 9
125-170
A220-240
A430/440
A435/450,
A180-A200,
A640, A730,
820/830
125-170
A220-240
A430/440
180-200
A435/450,640/
730
820/830
Príslušenstvo
Pätka na našívanie gombíkov s drsnou
podrážkou
--Button sew-on foot with anti-slide sole
Pätka na vyšívanie otvorená
--Open Embroidery foot
Pätka na vyšívanie otvorená
--Open Embroidery foot
Pätka na vyšívanie otvorená
--Open Embroidery foot
Pätka na našívanie šnúriek
--Braiding foot
Pätka na šnúrky 3-drážková
--Cording foot 3 grooves
Pätka na aplikácie
--Applique foot
Pätka na vyšívanie so spusteným podávačom
--Freehand Embroidery foot
Pätka na šnúrky 5-drážková
--Cording foot 5 grooves
Pätka na vyšívanie - v tvare kvapky
--Embroidery foot, drop-shaped
Pätka na quiltovanie
--Quilting foot
Pätka na quiltovanie
--Quilting foot
Pätka na šitie záhybov - 3 drážky
--Pintuck foot 3 grooves
Pätka na šitie záhybov - 5 drážok
--Pintuck foot 5 grooves
Pätka na šitie záhybov - 7 drážky
--Pintuck foot 7 grooves
Pätka na šitie záhybov - 9 drážky
--Pintuck foot 9 grooves
Pätka priehľadná
--Foot with clear sole
Katalógové
číslo
Č. pätky
Na model
008461.73.00
18
všetky'
125-170
A220-240
A430/440
180-200
A435/450,640/
730,
820/830
Pultová cena Pultová cena
€
Kč
22,50 €
550 Kč
13,50 €
330 Kč
18,80 €
460 Kč
008462.72.00
20
033203.70.00
20C
033151.70.00
20D
820/830
18,80 €
460 Kč
008463.72.00
21
všetky*
18,80 €
460 Kč
008465.72.00
22
všetky*
18,80 €
460 Kč
008466.72.00
23
všetky*
15,90 €
390 Kč
008467.72.00
24
všetky*
13,50 €
330 Kč
008468.72.00
25
všetky*
18,80 €
460 Kč
031597.70.00
26
Aurora
A640/200/730
13,50 €
330 Kč
008469.72.00
29
13,50 €
330 Kč
008880.73.00
29C
18,80 €
460 Kč
008470.72.00
30
všetky*
13,50 €
330 Kč
008471.72.00
31
všetky*
13,50 €
330 Kč
008472.72.00
32
všetky*
13,50 €
330 Kč
008473.72.00
33
všetky*
13,50 €
330 Kč
030770.70.00
34
125-170
A430/440
13,50 €
330 Kč
Strana 3 z 9
125-170
A220-240
A30/440
180-200
A435
/450640/730
820/830
Príslušenstvo
Pätka priehľadná
--Foot with clear sole
Pätka priehľadná
--Foot with clear sole
Pätka na našívanie neviditeľných zipsov
--Invisible zipper foot
Pätka na patchwork
--Patchwork foot
Pätka na patchwork
--Patchwork foot
Pätka na paspulku
--Piping foot
Priezračná pätka na vyšívanie
--Embroidery foot with clear sole
Priezračná pätka na vyšívanie
--Embroidery foot with clear sole
Pätka na stehy, šité viacsmerovo
--Foot for designs with sideway
motions
Pätka na našív.šnúrky bez podávača
priehľadná+úchyt
--Freemotion couching foot
Pätka na pintuky & decoratívne-stehy s
priehľadnou podošvou
--Pintuck & decorative-stitch foot
with clear sole
Pätka s horným podávaním látky
Pre A435/450/A640 - prosím pozrite info 40a2007 na Infogate!
--Walking foot
For A435/450/A640 - please pay attention to
Accessory-Information no. 40a-2007 in
Infogate!
Katalógové
číslo
Pultová cena Pultová cena
€
Kč
Č. pätky
Na model
030769.71.00
34C
A435/450,
A180-A200,
A640, A730,
820/830
18,80 €
460 Kč
032961.70.00
34D
820/830
18,80 €
460 Kč
030653.70.00
35
všetky*
22,50 €
550 Kč
008474.72.00
37
všetky*
15,90 €
390 Kč
033152.70.00
37D
820/830
18,80 €
460 Kč
031021.70.00
38
všetky*
25,60 €
630 Kč
031406.70.00
39
125-200
A30/440
15,90 €
390 Kč
032171.71.00
39C
A435/450,
A180-A200,
A640, A730,
820/830
24,20 €
590 Kč
033205.70.00
40C
180-200
730, 820/830
18,80 €
460 Kč
031779.70.00
43
všetky*
18,80 €
460 Kč
033308.70.00
46C
všetky*
18,80 €
460 Kč
008969.71.00
50
všetky*
61,00 €
1 490 Kč
13,50 €
330 Kč
27,50 €
670 Kč
Podošva na pätku č. 50 so stredovým vodičom
--Sole with central guide for Walking foot # 50
032913.70.00
Pätka s 3-a kolečkami (napr. na kožu)
--Roller foot
008476.72.00
Strana 4 z 9
51
všetky*
Katalógové
číslo
Č. pätky
Pätka na cik-cak s teflónovou podrážkou
--Non-Stick ZZ foot
008477.72.00
52
Pätka na cik-cak s teflónovou podrážkou
--Non-Stick ZZ foot
008881.73.00
52C
032965.70.00
52D
008478.72.00
Príslušenstvo
Pätka na cik-cak s teflónovou podrážkou
--Non-Stick ZZ foot
Pätka na rovný steh s teflónovou podrážkou
--Non-Stick Straight Stitch foot
Pätka na zips s teflónovou podrážkou
--Non-Stick Zipper foot
Pätka na kožu s veľkým kolečkom
--Leather Roller foot
Pätka na vyšívanie s teflónovou podrážkou
--Non-Stick Open Embr. foot
Pätka na patchwork s vodičom (nie je vhodná
pre A180/200/A435450//640/730, pretože by
mohlo dôjsť k poškodeniu zúbkov podávača)
--Patchwork foot with guide Not recommended
for A180/200/A435450//640/730, because the
feed dog can be damaged!
Pätka na patchwork s vodičom
--Patchwork foot with guide
Pätka na dve šnúrky s priemerom 4 - 6 mm
--Double Cord Foot for cords with a diameter of
4 - 6 mm
Pätka na dve šnúrky s priemerom 4 - 6 mm
--Double Cord Foot for cords with a diameter of
4 - 6 mm
Pätka na dve šnúrky s priemerom 7 - 8 mm
--Double Cord Foot for cords with a diameter of
7 - 8 mm
Pätka na dve šnúrky s priemerom 7 - 8 mm
--Double Cord Foot for cords with a diameter of
7 - 8 mm
Pätka na šitie úzkej obruby cik-cak stehom
2mm
--Narrow Hemmer ZZ 2mm
Na model
125-170
A220-240
A30/440
A435/450,
A180-A200,
A640, A730,
820/830
Pultová cena Pultová cena
€
Kč
15,90 €
390 Kč
25,00 €
610 Kč
820/830
25,00 €
610 Kč
53
všetky*
27,50 €
670 Kč
008479.72.00
54
všetky*
27,50 €
670 Kč
031304.70.00
55
všetky*
36,20 €
890 Kč
008480.72.00
56
všetky*
18,80 €
460 Kč
031577.70.00
57
125-170
A220-240
A430/440
18,80 €
460 Kč
032963.70.00
57D
820/830
25,00 €
610 Kč
032370.70.02
59
125-170
A220-240
A430/440
15,90 €
390 Kč
59C
180-200
A435/450
640/730
820/830
18,80 €
460 Kč
60
125-170
A220-240
A430/440
15,90 €
390 Kč
032370.71.01
60C
180-200
A435/450
640/730
820/830
18,80 €
460 Kč
008481.72.00
61
všetky*
15,90 €
390 Kč
032370.71.00
032370.70.03
Strana 5 z 9
Príslušenstvo
Pätka na šitie úzkej obruby rovným stehom
2mm
--Narrow Hemmer Str. st. 2mm
Pätka na obruby cik-cak 3mm
--Hemmer ZZ 3mm
Pätka na široké obrubovanie rovným stehom
4mm
--Hemmer Straight stitch 4mm
Pätka na široké obrubovanie cik-cak stehom
6mm
--Hemmer ZZ 6mm
Pätka na mušličkový steh 2mm
--Roll a. shell Hemmer 2mm
Pätka na mušličkový steh 4mm
--Roll a. shell Hemmer 4mm
Pätka na prekrývanie 4mm
--Lap Seam foot 4 mm
Pätka na prekrývanie 8mm
--Lap seam foot 8 mm
Adaptér štandartný, napr. na páskovač č.85
--Adaptor Standard
Adaptér na zriasovač č.86
--Adaptor for Ruffler
Orezávač (včítané pätky č.90) Pri používaní na
A 435/450/640 nezabudnite čítať informáciu
10a-2007 na infogate!
--Cut´n´Sew (incl. Foot no. 90) For
A435/450/A640 - please pay attention to
Accessory-Information no. 40a-2007 in
Infogate!
Prípravok na zhotovenie dierkových výšiviek
(včítane pätky č.92)
--Eyelet Embroidery attachment (incl. Foot no.
92)
Prípravok na šitie do kruhu
--Circular Embr. attachment
Jednoduchý páskovač 24 mm (potrebný
adaptér č.75)
--Simple binder, 24 mm
Katalógové
číslo
Č. pätky
Na model
008482.72.00
62
všetky*
15,90 €
390 Kč
008483.72.00
63
všetky*
18,80 €
460 Kč
008484.72.00
64
všetky*
18,80 €
460 Kč
008485.72.00
66
všetky*
18,80 €
460 Kč
008486.72.00
68
všetky*
15,90 €
390 Kč
008487.72.00
69
všetky*
15,90 €
390 Kč
008488.72.00
70
všetky*
13,50 €
330 Kč
008489.72.00
71
všetky*
15,90 €
390 Kč
032702.70.00
75
všetky*
6,90 €
170 Kč
032710.70.00
77
všetky*
6,90 €
170 Kč
008369.72.00
80
všetky - okrem
BERNINA
820/830
110,00 €
2 690 Kč
008359.72.00
82
všetky*
79,00 €
1 930 Kč
008373.70.00
83
všetky*
21,00 €
510 Kč
031107.70.00
85
všetky*
18,80 €
460 Kč
Strana 6 z 9
Pultová cena Pultová cena
€
Kč
Príslušenstvo
Zriasovač (vrátane adaptéru č. 77)
Pre A435/450/A640 - prosím pozrite info 40a2007 na Infogate!
--Ruffler (including short adapter no. 77) For
A435/450/A640 - please pay attention to
Accessory-Information no. 40a-2007 in
Infogate!
Páskovač, 13 mm
pre preložené pásky
(Finálny formát: 6,0 mm)
--Binder, 13 mm for pre-folded tapes (Final
format: 6.0 mm)
Páskovač, 20 mm
pre preložené pásky
(Finálny formát: 9.5 mm)
--Binder, 20 mm for pre-folded tapes (Final
format: 9.5 mm)
Páskovač, 25 mm
pre preložené pásky
(Finálny formát: 12 mm)
--Binder, 25 mm for pre-folded tapes (Final
format: 12 mm)
Páskovač, 28 mm
pre nepreložené pásky
(Finálny formát: 7,5 mm)
--Binder, 28 mm for non pre-folded tapes (Final
format: 7.5mm)
Páskovač, 32 mm
pre nepreložené pásky
(Finálny formát: 8,5 mm)
--Binder, 32 mm for non pre-folded tapes (Final
format: 8.5mm)
Páskovač, 38 mm
pre nepreložené pásky
(Finálny formát: 10,5 mm)
--Binder, 38 mm for non pre-folded tapes (Final
format: 10.5 mm)
Pätka k orezávaču č. 80
Pre A435/450/A640 - prosím pozrite info 40a2007 na Infogate!
--Cut´n´Sew foot For A435/450/A640 - please
pay attention to Accessory-Information no. 40a2007 in Infogate!
Pätka k prípravku na zhotovovanie
dierkovaných výšiviek č.82
--Eyelet Embroidery foot
Katalógové
číslo
Č. pätky
Na model
008386.72.00
86
všetky*
43,00 €
1 050 Kč
033505.70.02
87
všetky*
80,00 €
1 950 Kč
033505.70.00
87
všetky*
80,00 €
1 950 Kč
033505.70.01
87
všetky*
80,00 €
1 950 Kč
033505.70.03
88
všetky*
94,00 €
2 290 Kč
033505.70.04
88
všetky*
94,00 €
2 290 Kč
033505.70.05
88
všetky*
94,00 €
2 290 Kč
032719.70.00
90
všetky*
18,80 €
460 Kč
032718.70.00
92
všetky*
13,50 €
330 Kč
Strana 7 z 9
Pultová cena Pultová cena
€
Kč
Príslušenstvo
Pätka k páskovaču č.84
--Binder foot
Pätka k páskovaču č.87 a 88
--Binder foot (for binder # 87 and 88)
Pätka k páskovaču č.87 a 88
--Binder foot (for binder # 87 and 88)
Pätka na cik-cak s ochranou prstov
--ZZ Presser foot w. fingerguard
Set piatich D - pätiek
--Set of five D-feet
BSR-BERNINA "laserová patka"
--BSR-BERNINA Stitch Regulator
Quiltovacie podošvy pre BSR-pätku:
--Quiltsoles for BSR-Foot:
Quiltovacia podošva, priehľadná
--Quiltsole, transparent
Quiltovacia podošva, kovová, uzavretá
--Quiltsole,closed, metal
Quiltovacia podošva, kovová, otvorená
--Quiltsole,open, metal
vyšívací a látací presúvateľný rámik
--Darning device
vyšívací a látací presúvateľný rámik
--Darning device
Lupa, úchyt na hlave stroja
--Magnifying glass
Vodič kovovej nite
--Supplementary thread guide
Kompenzačné platničky na širokú gombíkovú
dierku
--Compens. plate buttonh. wide
Kompenzačné platničky na úzku gombíkovú
dierku
--Compens. plate buttonh. narrow
Vodiace pravítko s mierkou
--Seam guide with ruler
Katalógové
číslo
Č. pätky
Na model
032704.70.00
94
všetky*
033554.70.00
95
033555.70.00
95C
008306.71.01
99
Pultová cena Pultová cena
€
Kč
13,50 €
330 Kč
13,50 €
330 Kč
20,00 €
490 Kč
všetky*
13,50 €
330 Kč
031662.70.01
820/830
80,00 €
1 950 Kč
031472.72.01
Aurora
440/450
Artista 640
340,00 €
8 290 Kč
0,00 €
0 Kč
031466.50.00
3,50 €
85 Kč
031458.50.00
6,00 €
150 Kč
031440.50.00
6,00 €
150 Kč
125-170
A220-240
A30/440
A435/450,
A180-A200,
A640, A730,
820/830
001548.71.03
150-200
Aurora
640/730
18,80 €
460 Kč
001548.71.01
125-145
21,00 €
510 Kč
008264.73.00
všetky*
38,00 €
930 Kč
008814.70.00
125-200
Aurora
9,00 €
220 Kč
003009.51.00
125-200
Aurora
3,50 €
85 Kč
003008.51.00
125-200
Aurora
3,50 €
85 Kč
15,90 €
390 Kč
003027.70.00
Strana 8 z 9
Príslušenstvo
Katalógové
číslo
Č. pätky
Na model
Pultová cena Pultová cena
€
Kč
Vodič hrán vrátane skrutky
--032706.70.00
Patchwork seam guide (including Curled Srew)
všetky
7,00 €
170 Kč
Skrutka na vodič hrán
--Curled Screw
všetky
4,50 €
110 Kč
330030.13.1+
Strana 9 z 9
Download

Cenník pätiek BERNINA platný od 18.03.2011