Protea, spol. s r. o.,
Azalková 9, 821 01 Bratislava
Spol. je registrovaná na okr. súde Bratislava 1 vl. č.: 6820/B
Ortopedická obuv
individuálna
2013
tel./fax: 02/4363 5036, 4363 5037, www.protea.sk, email: [email protected], [email protected]
Protea, spol. s r. o.,
Azalková 9, 821 01 Bratislava
Spol. je registrovaná na okr. súde Bratislava 1 vl. č.: 6820/B
tel./fax: 02/4363 5036, 4363 5037, www.protea.sk, email: [email protected], [email protected]
Protea, spol. s r. o.,
Azalková 9, 821 01 Bratislava
Spol. je registrovaná na okr. súde Bratislava 1 vl. č.: 6820/B
Detská ortopedická obuv
tel./fax: 02/4363 5036, 4363 5037, www.protea.sk, email: [email protected], [email protected]
Protea, spol. s r. o.,
Azalková 9, 821 01 Bratislava
Spol. je registrovaná na okr. súde Bratislava 1 vl. č.: 6820/B
Detská ortopedická obuv - polovičná
SPTA 010
Sandál na stuhový uzáver
 veľkosti štandardne od 23 do 40
 indikácie: plochonožia, ľahšie
planovalgozity, ľahšie varozity
predonožia ...
SPTA 105
Sandál na stuhový uzáver
 veľkosti štandardne od 23 do 40
 indikácie: plochonožia, ľahšie planovalgi...
 nevhodné pre varóznu nohu
CPTA 007
(veľkostná skupina 0)
 veľkosti štandardne od 18 do 25
 indikácie: plochonožia, ľahšie
planovalgozity, ľahšie varozity
predonožia ...
tel./fax: 02/4363 5036, 4363 5037, www.protea.sk, email: [email protected], [email protected]
Protea, spol. s r. o.,
Azalková 9, 821 01 Bratislava
Spol. je registrovaná na okr. súde Bratislava 1 vl. č.: 6820/B
Detská ortopedická obuv - polovičná
CPTA 008
(veľkostná skupina 0)
 veľkosti štandardne od 18 do 25
 indikácie: plochonožia, ľahšie
planovalgozity, ľahšie varozity
predonožia...
CPTA 018
(veľkostná skupina 0)
 veľkosti štandardne od 18 do 25
 indikácie: plochonožia, ľahšie
planovalgozity, ľahšie varozity
predonožia ...
CPTA 019
(veľkostná skupina 0)
 veľkosti štandardne od 18 do 25
 indikácie: plochonožia, ľahšie
planovalgozity, ľahšie varozity
predonožia ...
tel./fax: 02/4363 5036, 4363 5037, www.protea.sk, email: [email protected], [email protected]
Protea, spol. s r. o.,
Azalková 9, 821 01 Bratislava
Spol. je registrovaná na okr. súde Bratislava 1 vl. č.: 6820/B
Detská ortopedická obuv - polovičná
CPTA 011
 veľkosti štandardne od 23 do 40
 indikácie: plochonožia, ľahšie planovalgo-
zity, ľahšie varozity predonožia ...
CPTA 014
 veľkosti štandardne od 23 do 40
 indikácie: plochonožia, ľahšie planoval-
gozity, ľahšie varozity predonožia ...
tel./fax: 02/4363 5036, 4363 5037, www.protea.sk, email: [email protected], [email protected]
Protea, spol. s r. o.,
Azalková 9, 821 01 Bratislava
Spol. je registrovaná na okr. súde Bratislava 1 vl. č.: 6820/B
Detská ortopedická obuv - členková
SPTA 005
Sandál na stuhový uzáver
(veľkostná skupina 0)
 veľkosti štandardne od 18 do 22
 vhodné na ortézy
 indikácie: plochonožia, ľahšie
planovalgozity, ľahšie varozity
predonožia ...
SPTA 020
Sandál na stuhový uzáver
 veľkosti štandardne od 23 do 40
 vhodné na ortézy
 indikácie: plochonožia, planovalgozity,
varózna noha ...
SPTA 023
Sandál na stuhový uzáver
 veľkosti štandardne od 23 do 40
 vhodné na ortézy
 indikácie: plochonožia, planovalgozity,
varózna noha ...
tel./fax: 02/4363 5036, 4363 5037, www.protea.sk, email: [email protected], [email protected]
Protea, spol. s r. o.,
Azalková 9, 821 01 Bratislava
Spol. je registrovaná na okr. súde Bratislava 1 vl. č.: 6820/B
Detská ortopedická obuv - členková
SPTA 020S
Sandál na stuhový uzáver
s krytou špicou
 veľkosti štandardne od 23 do 40
 vhodné na ortézy
 indikácie: plochonožia, planovalgozity,
varózna noha ...
SPTA 021
Sandál na stuhový uzáver
s krytou špicou
 veľkosti štandardne od 23 do 40
 indikácie: plochonožia, planovalgozity,
varózna noha ...
SPTA 022
Sandál na stuhový uzáver
s krytou špicou
 veľkosti štandardne od 23 do 40
 indikácie: plochonožia, planovalgozity...
 nevhodné na varóznu nohu
tel./fax: 02/4363 5036, 4363 5037, www.protea.sk, email: [email protected], [email protected]
Protea, spol. s r. o.,
Azalková 9, 821 01 Bratislava
Spol. je registrovaná na okr. súde Bratislava 1 vl. č.: 6820/B
Detská ortopedická obuv - členková
CPTA 012
ZPTA 012 - zimná
 veľkosti štandardne od 23 do 40
 indikácie: plochonožia, plano-
valgozity, varózna noha ...
CPTA 015
ZPTA 015 - zimná
 veľkosti štandardne od 23 do 40
 indikácie: plochonožia, plano-
valgozity, varózna noha ...
CPTA 015V
ZPTA 015V - zimná
 veľkosti štandardne od 23 do 40
 indikácie: plochonožia, plano-
valgozity, varózna noha ...
tel./fax: 02/4363 5036, 4363 5037, www.protea.sk, email: [email protected], [email protected]
Protea, spol. s r. o.,
Azalková 9, 821 01 Bratislava
Spol. je registrovaná na okr. súde Bratislava 1 vl. č.: 6820/B
Detská ortopedická obuv - členková
CPTA 017
ZPTA 017 - zimná
(veľkostná skupina 0)
 veľkosti štandardne od 18 do 25
 indikácie: plochonožia, planovalgozity,
varózna noha ...
CPTA 016
ZPTA 016 - zimná
 veľkosti štandardne od 23 do 40
 indikácie: plochonožia, planovalgozity,
varózna noha ...
CPTA 016V
ZPTA 016V - zimná
 veľkosti štandardne od 23 do 40
 indikácie: plochonožia, planovalgozity,
varózna noha ...
tel./fax: 02/4363 5036, 4363 5037, www.protea.sk, email: [email protected], [email protected]
Protea, spol. s r. o.,
Azalková 9, 821 01 Bratislava
Spol. je registrovaná na okr. súde Bratislava 1 vl. č.: 6820/B
Detská ortopedická obuv - členková
CPTA 051
ZPTA 051 - zimná
 veľkosti štandardne od 23 do 40
 indikácie: plochonožia, planovalgozity,
varózna noha ...
 vhodné na ortézy
tel./fax: 02/4363 5036, 4363 5037, www.protea.sk, email: [email protected], [email protected]
Protea, spol. s r. o.,
Azalková 9, 821 01 Bratislava
Spol. je registrovaná na okr. súde Bratislava 1 vl. č.: 6820/B
Detská ortopedická obuv - vysoká
SPTA 006
Sandál šnurovací
(veľkostná skupina 0)
 veľkosti štandardne od 18 do 22
 Indikácie: pes equinovarus, planovalgozity...
SPTA 025
Sandál na stuhový uzáver
 veľkosti štandardne od 23 do 40
 vhodné na ortézy
 Indikácie: pes equinovarus, planovalgozity...
SPTA 025AT
Sandál na stuhový uzáver
s AT golierikom
 veľkosti štandardne od 23 do 40
 vhodné na ortézy
 Indikácie: spastická noha, „špičkovanie“,
pes equinovarus...
tel./fax: 02/4363 5036, 4363 5037, www.protea.sk, email: [email protected], [email protected]
Protea, spol. s r. o.,
Azalková 9, 821 01 Bratislava
Spol. je registrovaná na okr. súde Bratislava 1 vl. č.: 6820/B
Detská ortopedická obuv - vysoká
SPTA 026
Sandál na stuhový uzáver
s krytou špicou
 veľkosti štandardne od 23 do 40
 vhodné na ortézy
 Indikácie: pes equinovarus,
planovalgozity...
CPTA 013
ZPTA 013 - zimná
 veľkosti štandardne od 23 do 40
 hlboké šnurovanie
 vhodné na ortézy
 indikácie: pes equinovarus,
planovalgozity, problémy s obúvaním...
CPTA 045
ZPTA 045 - zimná
 veľkosti štandardne od 23 do 40
 indikácie: pes equinovarus,
planovalgozity...
tel./fax: 02/4363 5036, 4363 5037, www.protea.sk, email: [email protected], [email protected]
Protea, spol. s r. o.,
Azalková 9, 821 01 Bratislava
Spol. je registrovaná na okr. súde Bratislava 1 vl. č.: 6820/B
Detská ortopedická obuv - vysoká
CPTA 045V
ZPTA 045V - zimná
 veľkosti štandardne od 23 do 40
 vhodné na ortézy
 indikácie: pes equinovarus, planovalgozity...
CPTA 045HV
ZPTA 045HV - zimná
 veľkosti štandardne od 23 do 40
 veľmi hlboké zapínanie
 vhodné na ortézy
 indikácie: pes equinovarus, planovalgozity,
problémy s obúvaním...
CPTA 045L
ZPTA 045L - zimná
 veľkosti štandardne od 23 do 40
 indikácie: pes equinovarus, planovalgozity...
tel./fax: 02/4363 5036, 4363 5037, www.protea.sk, email: [email protected], [email protected]
Protea, spol. s r. o.,
Azalková 9, 821 01 Bratislava
Spol. je registrovaná na okr. súde Bratislava 1 vl. č.: 6820/B
Detská ortopedická obuv - vysoká
CPTA 046
ZPTA 046 - zimná
 veľkosti štandardne od 23 do 40
 vhodné na ortézy
 indikácie: pes equinovarus,
planovalgozity...
CPTA 048
ZPTA 048 - zimná
 veľkosti štandardne od 23 do 40
 hlboké šnurovanie
 vhodné na ortézy
 indikácie: pes equinovarus,
planovalgozity, opuchy, problémy s
obúvaním...
CPTA 049
ZPTA 049 - zimná
 veľkosti štandardne od 23 do 40
 hlboké šnurovanie
 vhodné na ortézy
 indikácie: pes equinovarus,
planovalgozity, opuchy, problémy s
obúvaním...
tel./fax: 02/4363 5036, 4363 5037, www.protea.sk, email: [email protected], [email protected]
Protea, spol. s r. o.,
Azalková 9, 821 01 Bratislava
Spol. je registrovaná na okr. súde Bratislava 1 vl. č.: 6820/B
tel./fax: 02/4363 5036, 4363 5037, www.protea.sk, email: [email protected], [email protected]
Protea, spol. s r. o.,
Azalková 9, 821 01 Bratislava
Spol. je registrovaná na okr. súde Bratislava 1 vl. č.: 6820/B
Dámska ortopedická obuv
tel./fax: 02/4363 5036, 4363 5037, www.protea.sk, email: [email protected], [email protected]
Protea, spol. s r. o.,
Azalková 9, 821 01 Bratislava
Spol. je registrovaná na okr. súde Bratislava 1 vl. č.: 6820/B
Dámska ortopedická obuv - polovičná
SPTA 010
Sandál na stuhový uzáver
 veľkosti štandardne od 35 do 42
 indikácie: hallux valgus, pedes plani,
iné ľahšie deformity nohy
SPTA 105
Sandál na stuhový uzáver
 veľkosti štandardne od 35 do 42
 nevhodné pri opuchoch
 indikácie: hallux valgus, pedes plani,
iné ľahšie deformity nohy
DPTA 106
Obuv na stuhový uzáver
 veľkosti štandardne od 35 do 42
 indikácie: hallux valgus, pedes plani,
diabetická noha, iné ľahšie deformity
nohy
tel./fax: 02/4363 5036, 4363 5037, www.protea.sk, email: [email protected], [email protected]
Protea, spol. s r. o.,
Azalková 9, 821 01 Bratislava
Spol. je registrovaná na okr. súde Bratislava 1 vl. č.: 6820/B
Dámska ortopedická obuv - polovičná
DPTA 040
 veľkosti štandardne od 35 do 42
 možnosť zámeny šnúriek za
stuhové uzávery (obr. s
*)
 indikácie: hallux valgus, pedes plani,
diabetická noha, iné ľahšie deformity
nohy
DPTA 042
 veľkosti štandardne od 35 do 42
 indikácie: hallux valgus, pedes plani,
diabetická noha, iné ľahšie deformity
nohy
DPTA 043
 veľkosti štandardne od 35 do 42
 vhodná na ortézy
 indikácie: hallux valgus, pedes plani,
diabetická noha, opuchy, iné ľahšie
deformity nohy
tel./fax: 02/4363 5036, 4363 5037, www.protea.sk, email: [email protected], [email protected]
Protea, spol. s r. o.,
Azalková 9, 821 01 Bratislava
Spol. je registrovaná na okr. súde Bratislava 1 vl. č.: 6820/B
Dámska ortopedická obuv - polovičná
DPTA 080
 veľkosti štandardne od 35 do 42
 indikácie: hallux valgus, pedes
plani, diabetická noha, iné ľahšie
deformity nohy
CPTA 011
 veľkosti štandardne od 35 do 46
 indikácie: hallux valgus, pedes plani,
diabetická noha, iné ľahšie deformity
nohy
DPTA 041
 veľkosti štandardne od 35 do 46
 opätok štandardne do 2,5 cm
 indikácie: pedes plani, diabetická noha, iné
ľahšie deformity nohy
tel./fax: 02/4363 5036, 4363 5037, www.protea.sk, email: [email protected], [email protected]
Protea, spol. s r. o.,
Azalková 9, 821 01 Bratislava
Spol. je registrovaná na okr. súde Bratislava 1 vl. č.: 6820/B
Dámska ortopedická obuv - členková
DPTA 088
 veľkosti štandardne od 35 do 42
 opätok štandardne 2,5 cm
 indikácie: pedes plani, iné ľahšie
deformity nohy
DPTA 103
 veľkosti štandardne od 35 do 42
 indikácie: hallux valgus, pedes plani,
diabetická noha, planovalgi, iné
ťažšie deformity
DPTA 107
 veľkosti štandardne od 35 do 42
 indikácie: hallux valgus, pedes plani,
diabetická noha, planovalgi, iné
ťažšie deformity
tel./fax: 02/4363 5036, 4363 5037, www.protea.sk, email: [email protected], [email protected]
Protea, spol. s r. o.,
Azalková 9, 821 01 Bratislava
Spol. je registrovaná na okr. súde Bratislava 1 vl. č.: 6820/B
Dámska ortopedická obuv - vysoká
DPTA 085
 veľkosti štandardne od 35 do 42
 vhodná na ortézy
 indikácie: hallux valgus, pedes plani,
diabetická noha, planovalgi, opuchy, iné
ťažšie deformity
DPTA 086
 veľkosti štandardne od 35 do 42
 indikácie: hallux valgus, pedes plani,
diabetická noha, planovalgi, opuchy, iné
ťažšie deformity
DPTA 086V
 veľkosti štandardne od 35 do 42
 indikácie: pedes plani, diabetická noha,
planovalgi, opuchy, iné ťažšie deformity
 nevhodná na hallux valgus
tel./fax: 02/4363 5036, 4363 5037, www.protea.sk, email: [email protected], [email protected]
Protea, spol. s r. o.,
Azalková 9, 821 01 Bratislava
Spol. je registrovaná na okr. súde Bratislava 1 vl. č.: 6820/B
Dámska ortopedická obuv - vysoká
DPTA 104
 veľkosti štandardne od 35 do 42
 indikácie: pedes plani, diabetická noha,
planovalgi, opuchy, iné ťažšie deformity
tel./fax: 02/4363 5036, 4363 5037, www.protea.sk, email: [email protected], [email protected]
Protea, spol. s r. o.,
Azalková 9, 821 01 Bratislava
Spol. je registrovaná na okr. súde Bratislava 1 vl. č.: 6820/B
*
tel./fax: 02/4363 5036, 4363 5037, www.protea.sk, email: [email protected], [email protected]
Protea, spol. s r. o.,
Azalková 9, 821 01 Bratislava
Spol. je registrovaná na okr. súde Bratislava 1 vl. č.: 6820/B
Pánska ortopedická obuv
tel./fax: 02/4363 5036, 4363 5037, www.protea.sk, email: [email protected], [email protected]
Protea, spol. s r. o.,
Azalková 9, 821 01 Bratislava
Spol. je registrovaná na okr. súde Bratislava 1 vl. č.: 6820/B
Pánska ortopedická obuv - polovičná
SPTA 108
Sandál na stuhový uzáver
 veľkosti štandardne od 40 do 46
 indikácie: pedes plani, diabetická noha,
iné ľahšie deformity nohy
 nevhodná na hallux valgus a pri digitus
hamatus
DPTA 090
 veľkosti štandardne od 40 do 46
 indikácie: hallux valgus, pedes plani,
diabetická noha, iné ľahšie deformity
nohy
DPTA 101
 veľkosti štandardne od 40 do 46
 indikácie: hallux valgus, pedes plani,
diabetická noha, iné ľahšie deformity
nohy
tel./fax: 02/4363 5036, 4363 5037, www.protea.sk, email: [email protected], [email protected]
Protea, spol. s r. o.,
Azalková 9, 821 01 Bratislava
Spol. je registrovaná na okr. súde Bratislava 1 vl. č.: 6820/B
Pánska ortopedická obuv - polovičná
DPTA 102
 veľkosti štandardne od 40 do 46
 indikácie: hallux valgus, pedes plani,
diabetická noha, iné ľahšie
deformity nohy
CPTA 011
 veľkosti štandardne od 35 do 46
 indikácie: hallux valgus, pedes plani,
diabetická noha, iné ľahšie
deformity nohy
DPTA 041
 veľkosti štandardne od 35 do 46
 indikácie: hallux valgus, pedes
plani, diabetická noha, iné ľahšie
deformity nohy
tel./fax: 02/4363 5036, 4363 5037, www.protea.sk, email: [email protected], [email protected]
Protea, spol. s r. o.,
Azalková 9, 821 01 Bratislava
Spol. je registrovaná na okr. súde Bratislava 1 vl. č.: 6820/B
Pánska ortopedická obuv - vysoká
DPTA 095
 veľkosti štandardne od 40 do 46
 indikácie: pedes plani, diabetická noha,
planovalgi, opuchy, iné ťažšie deformity
DPTA 096
 veľkosti štandardne od 40 do 46
 indikácie: hallux valgus, pedes plani,
diabetická noha, planovalgi, iné ťažšie
deformity
tel./fax: 02/4363 5036, 4363 5037, www.protea.sk, email: [email protected], [email protected]
Protea, spol. s r. o.,
Azalková 9, 821 01 Bratislava
Spol. je registrovaná na okr. súde Bratislava 1 vl. č.: 6820/B
tel./fax: 02/4363 5036, 4363 5037, www.protea.sk, email: [email protected], [email protected]
Protea, spol. s r. o.,
Azalková 9, 821 01 Bratislava
Spol. je registrovaná na okr. súde Bratislava 1 vl. č.: 6820/B
tel./fax: 02/4363 5036, 4363 5037, www.protea.sk, email: [email protected], [email protected]
Protea, spol. s r. o.,
Azalková 9, 821 01 Bratislava
Spol. je registrovaná na okr. súde Bratislava 1 vl. č.: 6820/B
Strmene, materiály, kopytá
tel./fax: 02/4363 5036, 4363 5037, www.protea.sk, email: [email protected], [email protected]
Protea, spol. s r. o.,
Azalková 9, 821 01 Bratislava
Spol. je registrovaná na okr. súde Bratislava 1 vl. č.: 6820/B
Strmene
PBKRCH1C
Strmeň pre derotačnú ortézu
 Jedinečný odnímateľný systém
 Ostatné diely, včetne pripojovacej
pracky sa objednávajú zvlášť
PST16 - pre členkový kĺb so šírkou dláh 16 mm
PST20 - pre členkový kĺb so šírkou dláh 20 mm
Jednostranný strmeň
 Podľa potreby s voľným alebo
jednosmerným, obmedzeným ohybom
 Zapracujeme dodaný strmeň alebo z
našej ponuky podľa špecifikácie
 Ostatné diely sa objednávajú zvlášť
PST16/BILAT - pre členkový kĺb so šírkou dláh 16 mm
PST20/BILAT - pre členkový kĺb so šírkou dláh 20 mm
Obojstranný strmeň
 Podľa potreby s voľným alebo
jednosmerným, obmedzeným ohybom
 Zapracujeme dodaný strmeň alebo z
našej ponuky podľa špecifikácie
 Ostatné diely sa objednávajú zvlášť
tel./fax: 02/4363 5036, 4363 5037, www.protea.sk, email: [email protected], [email protected]
Protea, spol. s r. o.,
Azalková 9, 821 01 Bratislava
Spol. je registrovaná na okr. súde Bratislava 1 vl. č.: 6820/B
Dlahy
PO0011
Peronealna dlaha
 môže byť zhotovená z pružinovej ocele
alebo z uhlíkového kompozitu podľa
veľkosti a individuálnej dohody s
technikom
PDCHO-1
Fixná dlaha
 Na zamedzenie ohybu v členku, pri
diabetickej nohe, amputácii časti nohy,
Charcotova osteoartropatia ...
tel./fax: 02/4363 5036, 4363 5037, www.protea.sk, email: [email protected], [email protected]
Protea, spol. s r. o.,
Azalková 9, 821 01 Bratislava
Spol. je registrovaná na okr. súde Bratislava 1 vl. č.: 6820/B
Podrážky
Kategóriu podrážky určuje technik v závislosti od deformity chodidla
PDU - Podrážky pre všetky tipy deformít
PDU01
PDU02
 Univerzálna odľahčená podrážka
 Materiál - styropor (evac)
 Všetky veľkosti
 Univerzálna odľahčená podrážka
 Materiál - styropor (evac)
 Všetky veľkosti
PDU03
PDU04
 Univerzálna odľahčená podrážka
 Univerzálna podrážka
 Materiál - odľahčená guma
 Materiál - guma
 Všetky veľkosti
 Všetky veľkosti
PDU05
 Univerzálna odľahčená podrážka,
 Materiál - styropor (evac)
 Všetky veľkosti
 Len do vypredania zásob
tel./fax: 02/4363 5036, 4363 5037, www.protea.sk, email: [email protected], [email protected]
Protea, spol. s r. o.,
Azalková 9, 821 01 Bratislava
Spol. je registrovaná na okr. súde Bratislava 1 vl. č.: 6820/B
Podrážky
Kategóriu podrážky určuje technik v závislosti od deformity chodidla
PDD - Podrážky pre diabetikov a seniorov
PDD01
PDD02
 Odľahčená podrážka vhodná
 Odľahčená podrážka vhodná
najmä pre seniorov a diabetikov
najmä pre seniorov a diabetikov
 Materiál - evac
 Materiál - evac
 Veľkosti od 40 do 46
 Veľkosti od 40 do 46
PDX - Voliteľné podrážky
PDX01
PDX02
 Dvojdielna traktorová podrážka s
 Traktorová podrážka s hlbokým
plytkým dezénom
 Štandardná podrážka pre obuv s
označením ZPTA (zimná)
dezénom
 Štandardná podrážka pre obuv s
označením ZPTA (zimná)
 Materiál - guma
 Materiál - guma
 Veľkosti od 37 do 46
 Veľkosti od 32 do 44
PDX03
PDX04
 Dvojdielna podrážka
 Materiál - guma
 Materiál - guma
 Veľkosti od 39 do 46
 Veľkosti od 38 do 42
 Len do vypredania zásob
tel./fax: 02/4363 5036, 4363 5037, www.protea.sk, email: [email protected], [email protected]
Protea, spol. s r. o.,
Azalková 9, 821 01 Bratislava
Spol. je registrovaná na okr. súde Bratislava 1 vl. č.: 6820/B
Podrážky
Kategóriu podrážky určuje technik v závislosti od deformity chodidla
PDC - Detské podrážky
PDC02
PDC01
 Podrážka pre detskú obuv
 Materiál - guma
 Veľkosti od 18 do 26
 Len do vypredania zásob
 Podrážka pre detskú obuv
 Veľkosti od 24 do 35
 Materiál - guma
 Len do vypredania zásob
tel./fax: 02/4363 5036, 4363 5037, www.protea.sk, email: [email protected], [email protected]
Protea, spol. s r. o.,
Azalková 9, 821 01 Bratislava
Spol. je registrovaná na okr. súde Bratislava 1 vl. č.: 6820/B
Kože
Modrá
Hnedá
P02
Hnedá (tmavá)
P04
Červená
P05
Biela (lesklá)
P06
Béžová (lesklá)
P07
Hnedá (lesklá)
P08
Čierna (lesklá)
P09
Oranžová
P10
Ružová
P21
Žltá
P23
Čierna
P25
Ružová (kvetinková)
P31
P26
Ružová (bodkovaná)
P32
tel./fax: 02/4363 5036, 4363 5037, www.protea.sk, email: [email protected], [email protected]
Protea, spol. s r. o.,
Azalková 9, 821 01 Bratislava
Spol. je registrovaná na okr. súde Bratislava 1 vl. č.: 6820/B
Kože
Zelená
P33
Upozornenie: Odtiene materiálov na obuvi sa môžu líšiť od uvedených vzoriek, závisí to od
jednotlivých dodávok materiálu, nakoľko ide o prírodné materiály alebo v malých množstvách vyrábane materiály. Fotografie sú len informatívne.
tel./fax: 02/4363 5036, 4363 5037, www.protea.sk, email: [email protected], [email protected]
Protea, spol. s r. o.,
Azalková 9, 821 01 Bratislava
Spol. je registrovaná na okr. súde Bratislava 1 vl. č.: 6820/B
Podšívky
Tebox béžový
Tebox čierny
Nordica béžová
Nordica čierna
Plyš
Nordica hnedá
Diatex
 vhodný pre diabetikov
Velina
(na jazyk a priehlavkovú časť)
Koža čierna
Koža hnedá
Koža béžová
Upozornenie: Odtiene materiálov na obuvi sa môžu líšiť od uvedených vzoriek, závisí to od
jednotlivých dodávok materiálu, nakoľko ide o prírodné materiály alebo v malých množstvách vyrábane materiály. Fotografie sú len informatívne.
tel./fax: 02/4363 5036, 4363 5037, www.protea.sk, email: [email protected], [email protected]
Protea, spol. s r. o.,
Azalková 9, 821 01 Bratislava
Spol. je registrovaná na okr. súde Bratislava 1 vl. č.: 6820/B
Kopytá
Detské N3
Detské úzke N3U
 veľkosti od 17 do 42
Dámské DN11
 veľkosti od 37 do 41
Pánské DB1
 veľkosti od 40 do 46
 veľkosti od 23 do 37
Dámské DN10
 veľkosti od 36 do 41
Pánské DN1
 veľkosti od 40 do 48
Detské antivarózne N3AV
 veľkosti od 17 do 34
Dámské diabetické D10
 veľkosti od 35 do 42
Pánské diabetické D1
 veľkosti od 40 do 46
tel./fax: 02/4363 5036, 4363 5037, www.protea.sk, email: [email protected], [email protected]
Protea, spol. s r. o.,
Azalková 9, 821 01 Bratislava
Spol. je registrovaná na okr. súde Bratislava 1 vl. č.: 6820/B
Kontakt
Web:
www.protea.sk
Merný list a katalog:
www.protea.sk/download.php
Kontakt na technika (meCard):
Peter Brutenič
Mobil: 0903 786 381
Email: [email protected]
Certifikát ISO:
tel./fax: 02/4363 5036, 4363 5037, www.protea.sk, email: [email protected], [email protected]
Download

Katalóg Ortopedická obuv pre deti a dospelých