info
MESAČníkwww.infohumenne.eu
Informácie a zaujímavosti pre všetkých Humenčanov
Ročník: 1 číslo 17/2014
16. 12. 2014
Vianočný stromček –
symbol Vianoc
Odkiaľ pochádza tradícia zdobenia stromčekov a ako sa rokmi vyvíjala?
Humenskí volejbalisti pokračujú
na Spiši...
Hrozí zánik volejbalu v meste Humenné? Čo môžeme očakávať v budúcnosti?
VIAC NA STRANE 6
Predvianočné
upratovanie
Predvianočné upratovanie je
rovnaký rituál ako nakupovanie
vianočných darčekov. V každej
domácnosti sa umýva, vysáva,
utiera prach, potom vyzdobuje, skrášľuje a samozrejme nesmie chýbať varenie a pečenie
tradičných vianočných dobrôt.
Predvianočné upratovanie by
sme však nemali robiť len v domácnostiach, ale predovšetkým
by sme si mali upratať vo svojom
vnútri a v medziľudských vzťahoch.
Ako sa vraví, ak chceš pohnúť celým svetom, musíš najprv pohnúť sám sebou a práve vianočné
obdobie je časom, kedy by sme si
mali ,,pozametať pred vlastným
prahom“. Prichádza čas, kedy
by sme sa mali zamyslieť nad
svojimi činmi a správaním za
uplynulý rok, to, čo robíme zle,
napraviť a v tom dobrom pokračovať, alebo to ešte viac vylepšiť.
Žijeme v hektickej dobe a stále sa
niekam ponáhľame. O tom, ako
kvôli časovému stresu zanedbávame priateľov a rodinu, sa
už popísalo veľa, o zanedbávaní
Pokračovanie na strane 8
Jeden svet v meste
Filmový festival Jeden svet sa konal v Humennom po prvýkrát. Ako to dopadlo?
VIAC NA STRANE 11
VIAC NA STRANE 9
Okienko
Miroslavy Zajcevovej
Vianoce sú za dverami
Výsledky volieb už máme za sebou,
a preto sa chcem z celého srdca poďakovať všetkým voličom, ktorí mi
odovzdali svoj hlas. Veľmi si cením
prejavenú dôveru a takisto ďakujem
všetkým, ktorí mi pomáhali s kampaňou, organizáciou akcií, prispievali do
našich novín, alebo ma podporovali
povzbudzujúcimi slovami a dodávali
mi energiu.
Viem, že hlasov nebolo dostatok na
to, aby sme sa mohli pustiť do zmien,
ktoré sú pre naše mesto potrebné, ale
to neznamená, že hodlám rezignovať.
Počas kampane som spoznala veľa
skvelých, inšpiratívnych, pracovitých
a talentovaných ľudí rozličných profesií a vekových kategórií, s ktorými
chcem naďalej spolupracovať na ďalších projektoch. Podrobne som sa
oboznámila s problémami mesta vo
všetkých oblastiach života a naďalej
verím, že je možné ich efektívne odstrániť.
Vianočná výzdoba na Námestí slobody v roku 2013.
Pokračovanie na strane 2
2
Dokončenie zo strany 1
Vianoce sú
za dverami
Ešte pred začiatkom kampane som sa
zaviazala, že ju budem viesť férovo bez
toho, aby som útočila na iných kandidátov a vyvolávala konflikty. Som
rada, že som tento záväzok dodržala
a všetky moje aktivity boli spravodlivé
a férové, čo sa bohužiaľ nedalo povedať o všetkých kandidátoch. Namiesto
rozširovania klamstiev a vyvolávania
hádok som sa rozhodla ísť cestou rozumných argumentov a návrhov efektívnych riešení a svoje rozhodnutie
neľutujem.
Primátorské voľby už teda máme za
sebou a v Humennom sa uvoľnila napätá predvolebná atmosféra. Čoskoro budeme sláviť Vianoce, najkrajšie
sviatky v roku. Vianočné sviatky sú
symbolom pokoja, mieru a ústretovosti, čo určite uvítajú aj obyvatelia
Humenného. Verím, že všetci členovia rodín, aj tí, ktorí museli kvôli
práci odcestovať, sa stretnú spolu pri
prestretom štedrovečernom stole a vychutnajú si túto tradičnú atmosféru.
Určite sa rovnako ako ja tešíte na zdobenie vianočného stromčeka, medovníky, koledy, rozprávky, rodinné posedenia a návštevy priateľov. Spomeňme
si a pomôžme aj tým, ktorí budú tráviť
Vianoce sami, alebo im finančné problémy nedovoľujú zažiť tú pravú vianočnú atmosféru. Vianoce sú predsa
o ľuďoch, o pocite spolupatričnosti
a pomoci blížnym. Všetkým vám želám krásne a požehnané sviatky a tiež
úspešný vstup do Nového roka.
Ing. Miroslava Zajcevová
Hrad Vinné
Z hradu Vinné dnes ostali len zrúcaniny.
Medzi ďalšie historické pamiatky v okolí Humenného patrí aj hrad vypínajúci sa nad obcou Vinné. Napriek tomu, že prvá písomná zmienka je z roku 1335, už v roku 1312 hrad Vinné napadli
a poškodili Omodejovci. Hrad bol postavený v druhej polovici 13. storočia na ochranu cesty, ktorá
viedla do Poľska.
Podarí sa rekonštrukcia hradu a vytvorenie tradície letných hier a workshopov?
Nepohodlný hrad
Vinné patrilo šľachticom z Michaloviec a tvorilo súčasť tamojšieho panstva. Počas bojov uhorského kráľa
Mateja a poľského kráľa Kazimíra IV.
v roku 1466 bol hrad veľmi poškodený. Začiatkom 16. storočia bol hrad
opravený a opevnený, no už v roku
1594 ho cisárske vojsko pri dobýjaní
opäť poškodilo. Neskorší majitelia,
Sztárayovci, hrad opravili, hoci ho
už v polovici 17. storočia opustili pre
jeho nepohodlnosť. Presťahovali sa
preto do obce, kde si postavili kaštieľ.
Začiatkom 18. storočia, pri potláčaní
protihabsburských povstaní dal cisár
hrad zbúrať.
Výstavba
Užijú si Humenčania sviatky
v pokoji a ústretovosti?
17/2014 INFO HUMENNÉ
Prvú stavebnú etapu hradu tvorila
výstavba plášťového opevnenia, ku
ktorému neskôr pristavali v interiéri,
ale aj exteriéri ďalšie budovy. V prvej
etape bola postavená veža a pravdepodobne trojpriestorový palác, ku
ktorému sa prichádza z nádvoria.
V roku 1335 obsahoval hrad dve
veže, jeden palác, jednu starú bránu,
kaplnku zasvätenú sv. Margite a dom.
V opise z roku 1449 sa uvádza podobné zloženie hradu, veža mala pivnice
a štyri podlažia a bola tu aj temnica
a dva obytné domy. V poslednej etape
hrad veľmi nerozšírili, pretože im to
nedovolil terén a tak bolo zosilnené
hradné opevnenie.
Čo sa zachovalo?
Nepravidelný, takmer trojuholníkový pôdorys sledujúci terén vyznačujú
zachované časti opevnenia, ktoré obklopovali pôvodné nádvorie. Vstup
do areálu z východnej strany chránila hranolová veža, dnes sa prechádza popod jej zvyšky. Obytné budovy
pristavané k východnému opevneniu
majú čiastočne zachované renesančné klenby. Na gotickej veži je kamenné kvádrovanie, otvory okien a dverí,
ako aj časti starých omietok. V paláci
sú stopy po krboch a nike, pod palácom zaklenuté pivničné priestory. Vo
vonkajšom múre, ku ktorému pristavali aj hospodárske budovy je zachovaná výlevka. Hrad doteraz obklopuje sústava mohutných valov a zo
strany od Michaloviec je zarastený
len kríkmi - čo poukazuje na pôvodne holý hradný vrch, ktorý dnes volá
po prerezaní a vyčistení areálu.
Zemplínsko-užská hradná cesta
V súčasnej dobe na hrade pôsobí občianske združenie Zemplínsko-užská
hradná cesta, ktoré vzniklo v roku
2011. Hlavným cieľom združenia je
propagácia a záchrana hradu nad obcou Vinné, ako aj iniciovanie zakladania ďalších občianskych združení,
v ktorých záujme by bolo zachraňovať ostatné hrady a menej známe sakrálne objekty na území historickej
Zemplínskej a Užskej župy. Združenie spolupracuje s relevantnými inštitúciami i s ostatnými občianskymi
združeniami podobného zamerania.
Plánuje sa propagácia hradu, konzervácia resp. čiastočná rekonštrukcia, ako aj vytvorenie tradície letných
hradných hier i workshopov, kde by
sa záujemcovia oboznámili so stredovekými remeslami.
–ben-
17/2014 INFO HUMENNÉ
3
Zvyknete si sami „naordinovať “
antibiotiká? Nerobte to!
Mnohé zimné ochorenia môžu mať rovnaké príznaky, ale nemusia vyžadovať rovnakú liečbu. Ak vám bolo
predpísané antibiotikum na predchádzajúce ochorenie a vy ste sa uzdravili, je lákavé použiť rovnaké antibiotikum, ak máte podobné príznaky. Či si ochorenie vyžaduje liečbu antibiotikami, môže zistiť len lekár,
ktorý vás vyšetril.
Čím častejšie, tým horšie
Ak užívame antibiotiká opakovane
a nesprávnym spôsobom, prispievame k zvyšovaniu výskytu baktérií
rezistentných voči antibiotikám, čo
je jeden z najnaliehavejších zdravotných problémov vo svete. Teda, ak
budete v budúcnosti potrebovať vy,
vaše deti alebo iní členovia rodiny
antibiotiká, už nemusia byť účinné.
Samoliečba antibiotikami
je nezodpovedná!
Samoliečba znamená, že užívate
(alebo chcete užívať) antibiotiká bez
Pokračovanie na strane 4
Vianoce majú
aj zlodeji!
Pozor na
krádeže počas
vianočných
sviatkov!
Blížia sa najkrajšie sviatky
v roku, ktoré charakterizuje
pokoj, vzájomná tolerancia
a súdržnosť rodiny. Avšak obdobie predvianočnej nákupnej horúčky je hektické, uponáhľané a kritické z viacerých
hľadísk. Polícia každoročne
zaznamenáva v tomto období
nárast majetkovej trestnej činnosti, najmä vreckových krádeží, krádeží vlámaním do obchodov, do nákupných centier
a krádeží vecí z áut.
Vreckári to vedia
Vreckoví zlodeji využívajú najmä
situácie, kde je veľký počet ľudí
a spoliehajú sa na anonymitu.
Vyhľadávajú zväčša také miesta,
kde majú väčšiu šancu stratiť sa
v dave. Svoje obete si vyberajú
spravidla podľa veku, predpokladanej fyzickej zdatnosti, okolia
(kamerové systémy) a možnosti
rýchleho úniku. Skúsený vreckár
vie kabelku, či vrecká prehľadať
v priebehu niekoľkých sekúnd,
preto si počas nákupov nenechávajte svoje peňaženky na vrchu
kabeliek zavesených na pleci, alebo iných miestach, ktoré sú pre
zlodeja ľahko prístupné. Peniaze
nepatria ani do zadného vrecka
nohavíc.
Polícia upozorňuje
Okresné riaditeľstvo PZ v Humennom upozorňuje, aby ľudia
v blížiacom sa predvianočnom
období nenechávali žiadne cennosti vo svojich zaparkovaných
vozidlách. Pri opustení svojho
motorového vozidla, hoci len na
krátky čas, nenechávajte na sedadlách kabelky, tašky, mobilné
telefóny, či iné cenné predmety. Ďalej polícia vyzýva občanov k zvýšenej opatrnosti pri
prechodoch na cestách a k vzájomnej tolerancii. Vyhýbajte sa
rôznym potýčkam a občianskej
neznášanlivosti, aby sme tak spoločne mohli prežiť tieto sviatočné
dni v pokoji.
-eLLa-
4
17/2014 INFO HUMENNÉ
Odpoveď na článok
„Ruku na srdce, čo sme slepí? (I. časť)“
Noviny Info Humenné sú známe tým, že v nich každý dostáva priestor
na názor a môže sa slobodne vyjadriť o tom, čo ho trápi a čo považuje
za problém. Túto možnosť využila aj Mgr. Jana Ďurašková, ktorá do
našich novín prispela článkom ,,Ruku na srdce, čo sme slepí? (I.časť)“,
ktorý bol uverejnený 07. 10. 2014 na strane 4. V článku vyjadrila názor
a zhodnotila štvorročné primátorské obdobie Jany Vaľovej. Veríme, že
článok bol písaný v dobrej viere upozorniť na nedostatky v našom meste
a tak ukázať, že mnohé aktivity a práce mesta v doterajšom období sa
dajú robiť efektívnejšie a výhodnejšie.
Noviny Info Humenné nechcú nikomu krivdiť, ale sme toho názoru, že
každý má právo vyjadriť svoj názor
a aj objektívna kritika má navádzať
k zlepšeniu vecí. Voči niektorým informáciám v článku ako dátum žrebovania bytov, počet bytov a predmet
činnosti firmy Kaega, s. r. o., sa ohradil
Mestský úrad Humenné. Pretože naše
noviny poskytujú priestor na vyjadrenie všetkým stranám, uverejňujeme
stanovisko a odpoveď Mestského úradu Humenné v súlade s ustanovením
§ 8 ods. 3 zákona č. 167/2008 Z. z.
o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon).
Písomné znenie odpovede na článok
„Ruku na srdce, čo sme slepí? (I.časť)“
uvedený na strane 4 týždenníka Info
Humenné dňa 07.10.2014:
„Opäť sa ukázalo, že Mgr. Ďurašková
je voči vedeniu mesta zaujatá, čo jej
bráni v objektívnom informovaní verejnosti. Ako šéfredaktorka nezávislého týždenníka Podvihorlatské noviny
má byť nestranná a politicky sa neangažovať, ak by jej politická činnosť
mohla viesť ku konfliktu záujmov.
Spoločnosť GMT projekt, spol. s.r.o.
vo svojej ponuke prezentovala zámer
prestavať a zrekonštruovať stavbu,
pričom účelom prestavby a rekonštrukcie bolo zrealizovať v tomto objekte výstavbu 86 bytov v členení 30
jednoizbových, 44 dvojizbových a 12
trojizbových bytov. Realizácia vyššie
uvedeného zámeru sa uskutočnila v dvoch etapách. V prvej etape sa
zrealizovala časť „A“, ktorá zahŕňala
výstavbu 43 bytov. V druhej etape sa
zrealizovala časť „B“, ktorá zahŕňala
výstavbu ďalších 43 bytov. Žrebovanie
bytov v I. časti bytového domu na Ulici
Komenského sa uskutočnilo na mestskom úrade dňa 27. júna 2014. V rámci žrebovania bolo pridelených 43
nových bytov uchádzačom, ktorí boli
zaradení v užšom aj širšom výbere.
Dokončenie zo strany 3
Zvyknete si sami „naordinovať “
antibiotiká? Nerobte to!
toho, aby ste sa poradili s lekárom
a užívate antibiotiká, ktoré vám ostali po predchádzajúcej liečbe, alebo si
zadovážite antibiotiká v lekárni bez
lekárskeho predpisu.
S nimi týždeň, bez nich 7 dní
Antibiotiká neúčinkujú ako lieky
proti bolesti a nemôžu zmierniť bolesť hlavy, iné bolesti alebo horúčku,
účinkujú len proti bakteriálnym infekciám a nemôžu vám pomôcť, aby
ste sa uzdravili z infekcií zapríčinených vírusmi, ako je bežná nádcha
alebo chrípka. Až 80 % zimných ochorení, ktoré postihujú nos, uši, hrdlo
a pľúca, je vírusového pôvodu, takže
po užívaní antibiotík sa nebudete cítiť
lepšie. Užívanie antibiotík z nesprávnych dôvodov, napríklad proti nádche a chrípke, vám nepomôže rýchlejšie sa uzdraviť a môže zapríčiniť
vedľajšie účinky. Väčšina príznakov
sa dá zmierniť liekmi bez lekárskeho predpisu. Užívanie antibiotík nezníži závažnosť príznakov a nepomôže vám rýchlejšie sa uzdraviť.
Žijem, dýcham, liečim sa...
Spĺňanie každodenných povinností počas choroby môže byť zdrojom
stresu, najmä ak máte určité prízna-
ky prvý raz. Nájsť si vhodný čas na
návštevu lekára môže byť komplikované, finančne aj časovo náročné. Ak budete vedieť, ako zmierniť
príznaky, môžete sa lepšie vyrovnať
s ochorením. V prípade väčšiny zimných ochorení sa ochorenie zlepší po
dvoch týždňoch.
Orientačný čas trvania symptómov
pri bežných zimných ochoreniach
u dospelých: zápal uší do 4 dní, zapálené hrdlo do 1 týždňa, bežné prechladnutie do 1 ½ týždňa, chrípka do 2
týždňov, nádcha alebo zapchatý nos
do 1 ½ týždňa, infekcia
prínosových dutín do 2 ½
týždňa, kašeľ (ktorý často
nasleduje po nádche) do 3
týždňov. Ak príznaky pretrvávajú, alebo ak máte
akékoľvek obavy, musíte
navštíviť lekára. Ak máte
skutočne závažnú infekciu, napríklad bakteriálny zápal pľúc, lekár
vám predpíše antibiotiká.
Vyhľadajte pomoc rýchlejšie, ak máte viac ako
65 rokov, ak máte astmu alebo cukrovku, ak
máte ochorenie pľúc (napr. chronickú bronchitídu, emfyzém, chronickú obštrukčnú chorobu pľúc),
ak máte problémy so srdcom (napr.
prekonali ste srdcový infarkt, angínu, chronické zlyhávanie srdca), ak
máte zdravotný problém súvisiaci
s oslabenou funkciou imunitného
systému, alebo ak užívate lieky, ktoré potláčajú imunitný systém (napr.
steroidy, chemoterapiu na rakovinu, niektoré lieky, ktoré sa používajú
na potlačenie funkcie štítnej žľazy).
Niekedy je odpočinok účinnejší ako
antibiotiká. Dostatočné množstvo
prijatých tekutín a odpočinok pomôžu pri všetkých zimných ochoreniach.
-eLLaZdroj: ECDC
Samoliečba antibiotikami môže byť nebezpečná.
Pokiaľ sa jedná o firmu Kaega, s.r.o.,
z Obchodného registra jasne vyplýva,
že uvedená spoločnosť má v predmete
činnosti okrem iného aj uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Zo zákona č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
predsa jasne vyplýva, že do verejnej
súťaže sa môže prihlásiť iba taký uchádzač, ktorý spĺňa podmienky stanovené týmto zákonom a predmetom jeho
činnosti je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie
služby. V prípade, že mesto potrebuje
firmu na vykonanie stavebných prác,
neumožní aby sa verejnej súťaže zúčastnila firma, ktorá nespĺňa podmienky stanovené zákonom. Firma
Kaega, s.r.o. spĺňa zákonom požadované predpoklady, nakoľko predmetom jej činnosti bolo okrem iného aj
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
a predložila najnižšiu cenovú ponuku.“
INZERCIA
Novootvorený obchod
s bytovým textilom
na Gorkého ulici v Humennom,
oproti kultúrnemu stredisku.
B záclony
B paplóny
B vankúše
B posteľné prádlo...
od slovenských výrobcov
Ponúkame aj:
G závesné systémy
G rímske rolety
G japonské steny
A Šijeme bytové dekorácie
na mieru A tapetovujeme A
montujeme garniže a závesné systémy.
VIANOČNÁ zľava:
na deky 20%
paplóny a vankúše 10%
Obšívanie záclon
zadarmo.
17/2014 INFO HUMENNÉ
5
Keď vydržíš nepapať,
uvidíš zlaté prasiatko
,,Keď vydržíš nepapať, uvidíš zlaté prasiatko,“ hovorí otec malému
dievčatku v tradičnej vianočnej reklame na sladený nápoj. Úsmevná
reklama naráža na zvyk dodržiavania pôstu počas Štedrého dňa a pripomína nám príchod Vianoc, času hojnosti, štedrosti a dobrého jedla.
Pôst detoxikuje organizmus
Už od nepamäti takmer každé náboženstvo dodržiava pôstne obdobia.
Zrejme už vtedy vedeli, že pôst pomáha liečiť, respektíve predchádzať
rôznym ochoreniam. Tradične, a to
nielen pre veriacich, sa odporúča
držať pôst pri zmene ročného obdobia. Ak sa teda chystáme na vianočné sviatky hodovať, spravíme dobre,
ak si organizmus predtým vyčistíme.
Neznamená to však, že okrem vody
si do úst nič nedáte a od hladu nebudete vládať stáť na nohách. Detoxikovať sa dá aj jemnejším spôsobom.
Na začiatok vynechajte najväčšie tri
jedy – alkohol, cigarety, kofeín. Zvýšte príjem tekutín. Toxíny odplavíte
najlepšie čistou filtrovanou vodou.
Môžete piť aj vodou riedené čerstvo
pripravené šťavy. Tie by sa však mali
skonzumovať do dvadsiatich minút
od vytlačenia. Dobré sú aj bylinkové
čaje podporujúce činnosť čriev a žalúdka – harmanček, mäta, medovka,
fenikel a pod. Sýtené a sladené vody
vynechajte. Doprajte si stravu bohatú na vlákninu, teda čerstvú zeleninu, ovocie a celozrnné potraviny.
Pri detoxikácii pomôže aj fyzická
aktivita, saunovanie, teplé kúpele,
peeling pokožky.
Vnútorné zamorenie
Mnohí z nás si cez Vianoce dožičia
viac, hodujeme do sýtosti a výčitky
svedomia sa snažíme umlčať tým, že
od Nového roka začíname pravidelne cvičiť. Ktovie, ako by o tom rozprával náš organizmus, keby mohol.
Ten totiž cez Vianoce „obdarúvame“
naozaj všeličím. Vyprážaným, majonézovým, kysnutým, sladkým, slaným, alkoholovým a pod., najradšej
jedno cez druhé, čo nám hrdlo ráči a
v dostatočne bohatých porciách. Veď
na Vianoce sa netreba obmedzovať ...
Ľudský organizmus je dokonale fungujúci stroj, ktorý pracuje ako hodinky. Bez toho, aby sme o tom vedeli,
sa pravidelne očisťuje od všetkých jedov, ktoré sa do tela dostávajú cez pokožku, dýchaním a v najväčšej miere nadmerným príjmom potravín.
Vravíte si, tak to je vybavená vec, nemám sa čoho obávať. Máte tak trošku
pravdu, ale nie úplne. Všetko závisí
od toho, ako sa k telu správame. Ak
ho zahltíme obrovským množstvom
toxínov, nedokáže s nimi bojovať
a nahromadené jedy si začnú vyberať svoju daň. A tou je naša imunita a všetci dobre vieme, že oslabená
imunita neveští nič dobré.
Typickým znakom, že ste zvnútra zamorený, je zlé trávenie, zápchy, napínanie, vracanie. Môžete mať kovovú
alebo horkú chuť v ústach. Cítite sa,
ako keby ste boli otrávení, môžete sa
cítiť slabí až na odpadnutie. Príznakom môže byť aj nádcha, infekcia
či kašeľ. Okrem fyzických prejavov
môžete pociťovať únavu aj po dostatočnom spánku, nedostatok energie,
apatiu. Necítite sa psychicky dobre,
môžete mať negatívne emócie a celkovo zlé pocity.
Všetko s mierou
Pôst by mali držať len zdraví a dospelí ľudia. Aj keď postiť sa je prospešné,
nemalo by sa to preháňať. Optimálne
sú tri dni. Odporúčame však konzultovať to so svojím lekárom, ten totiž
najlepšie pozná váš zdravotný stav.
Aj na prejedanie si treba dávať pozor.
Každého láka ochutnať zo všetkého
niečo a užiť si sviatky, ako sa patrí.
Nezabúdajte však, že všetkého veľa
škodí a preto je najlepšie konzumovať všetko s mierou a nespoliehať sa
na to, že po Novom roku sa cvičením
dostaneme hneď do formy. Extrémne prejedanie a následne chudnutie
počas krátkeho obdobia nie je pre
organizmus prospešné.
–das–
Vianoce sú symbolom štedrosti a hojnosti, s jedlom to však netreba preháňať.
Odpoveď na článok
„Sú tie byty
naozaj výhodné?“
Na výhodnosť nájomných bytov mesta Humenné existujú rozličné názory.
Dňa 14. 10. 2014 sme v novinách Info Humenné na strane 6 uverejnili článok ,,Sú tie byty naozaj výhodné?“, ktorý reprezentoval názor
čitateľa na výstavbu, žrebovanie, zariadenie a odkúpenie nových bytov v Humennom. Čitateľ v článku poukázal na niektoré skutočnosti,
ktoré považoval za problematické a neefektívne riešené. Voči niektorým z týchto informácií sa ohradil Mestský úrad Humenné a požiadal
nás o uverejnenie dodatočných informácií, ktoré sa týkajú dátumu
žrebovania, kategórie bytov a možnosti odkúpenia. Keďže naše noviny
ponúkajú priestor na vyjadrenie všetkým stranám, uverejňujeme
odpoveď Mestského úradu Humenné v súlade s ustanovením § 8 ods. 3
zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon).
Písomné znenie odpovede na článok
„Sú tie byty naozaj výhodné?“ uvedený
na strane 6 týždenníka Info Humenné
dňa 14.10.2014:
„Žrebovanie o 43 nájomných bytov na
Komenského ulici prebehlo 27.júna
2014, kde si záujemcovia o tieto byty losovali zo 6 trojizbových,
22 dvojizbových a 15 jednoizbových
bytov. Predmetné byty zodpovedajú
požiadavkám bytov 1. kategórie.
Uvedené vyplýva z Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky
o regulácií cien nájmu bytov, nakoľko
bytmi 1. kategórie sú byty, v ktorých:
a) je ústredné vykurovanie a úplne
alebo čiastočné základné príslušenstvo,
b) sú všetky obytné miestnosti vykurované elektrickým alebo plynovým etažovým kúrením obsluhovaným z jedného miesta v byte
a v ktorom je úplné alebo čiastočné
základné príslušenstvo. Pričom zá-
kladným vybavením kúpeľne podľa
uvedeného opatrenia je vaňa alebo
iné vybavenie umožňujúce kúpanie alebo sprchovanie. Základným
vybavením kúpeľňového alebo sprchového kúta je zariadenie na sprchovanie.
Na kúpu uvedených bytov a súvisiacej technickej vybavenosti prispelo
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja formou nenávratnej dotácie a Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) formou úveru. Na kúpu
prispelo aj mesto prostredníctvom
finančných prostriedkov z vlastného
rozpočtu. Mesto Humenné sa zaviazalo dodržať nájomný charakter bytov v bytovom dome po dobu lehoty
splatnosti úveru zo ŠFRB, najmenej
však po dobu 30 rokov. Po uplynutí
uvedenej doby bude možnosť tieto
byty odkúpiť do osobného vlastníctva.“
6
17/2014 INFO HUMENNÉ
Vianočný stromček – symbol Vianoc
Jedným zo symbolov, bez ktorých si ťažko vieme predstaviť Vianoce,
je vianočný stromček. Nájdeme ho v každej domácnosti, ale aj na námestiach, v nákupných centrách a v kostoloch. Málokto z nás však vie,
odkiaľ pochádza tradícia zdobenia stromčekov.
Legendy o vianočnom stromčeku
Najstaršou legendou viažucou sa k stavaniu vianočného stromčeka je legenda
o svätom Bonifácovi, ktorého životopisci označujú za apoštola Germánov.
Bol to práve Bonifác, ktorý vyzval pohanské božstvá na súboj tým, že vyťal
posvätný Thórov dub. Keď sa mu pri
tom nič nestalo, väčšina prítomných
pohanských náčelníkov sa nechala
pokrstiť. V dutine zoťatého velikána
vraj bola schovaná jedlička, ktorá má
svojím „trojhraním“ pripomínať svätú
trojicu. Iná legenda pripisuje zdobenie prvého stromčeka nemeckému
reformátorovi Martinovi Lutherovi, ktorému pri večernej prechádzke
lesom natoľko učaroval zasnežený
stromček zaliaty mesačným svitom,
že sa rozhodol tento zážitok na Štedrý večer sprostredkovať svojim deťom.
Ďalší príbeh zas hovorí o starých keltských kňazoch, ktorí verili, že ich bohovia prebývajú v stromoch. Pred jednou slávnosťou chceli pripraviť bohom
krvavú obetu v podobe mladého muža.
Na stretnutí sa objavil kresťanský misionár Winfried, ktorý prítomným
ľuďom porozprával príbeh o narodení
Ježiša Krista a o sile dobra a lásky. Svedectvo presvedčilo kňazov a darovali
mladíkovi život. Vyťali strom, v ktorom
podľa nich prebývali ich bohovia. Pri
tomto strome spoločne večerali a oslávili Boží dar, narodenie Ježiša Krista.
Čo hovorí história?
Najstaršia zmienka o ozdobovaní
stromčekov počas Vianoc pochádza
z nemeckých Brém z roku 1570. Išlo
o menší stromček alebo vetvičku oz-
dobenú ovocím, príp. jednoduchými
ozdobami. Z roku 1601 sa zachoval aj
zápis istého návštevníka Štrasburgu,
ktorý prvýkrát videl stromček zdobený
suchým pečivom, drobnými cukríkmi
a papierovými ružami v bielej a červenej farbe, ktoré symbolizovali nevinnosť
a poznanie. Pôvodne boli stromčeky
určené nie do súkromných domov, ale
na miesta, kam chodili ľudia za obchodom a kultúrou. V 16. a 17. storočí prenikala táto tradícia do bežných
domácností po celom Nemecku v podobe zdobenej vetvičky, venca, či malého stromčeka v spoločnej miestnosti,
ktorý visel nad stolom na tráme stropu
,,hore nohami“. Na vianočných trhoch
sa objavovali prvé perníky a voskové
ozdoby, ktoré boli určené na zdobenie
stromčekov. Neskôr sa stali obľúbenými aj ozdobné reťaze, hlavne vďaka vynálezu stroja, ktorý dokázal vyťahovať
strieborné prúty na tenké dlhé nitky.
Neskôr sa výrobcovia pokúšali nahradiť striebro zmesou olova a cínu, ale tieto reťaze sa často lámali pod vlastnou
váhou, takže až do polovice 20. storočia
zostalo hlavnou surovinou pri výrobe
reťazí aj naďalej striebro.
Rozšírenie po celom svete
V Anglicku sa prvé vianočné stromčeky objavili za Gregoriánskej epochy,
ale pretože nemeckí panovníci neboli
medzi anglickými poddanými obľúbení, ich zvyky, teda ani vianočné
stromčeky sa nerozšírili. Výnimku
tvorili len nemeckí prisťahovalci a obchodníci zo zámožných vrstiev. V roku
1846 na britský trón zasadla kráľovná
Viktória a jej manžel, princ Albert.
Kráľovná bola u svojich poddaných
Všetkým
našim čitateľom
želáme šťastné
a pokojné sviatky
v kruhu svojich
najbližších.
Bez zhorených
vianočných koláčikov
a iných vianočných nehôd,
aby ste v zdraví a s elánom
úspešne vstúpili do ďalšieho roka,
ktorý nech je ešte krajší
a lepší ako ten predošlý.
Redakcia
Info Humenné
Bez ozdobeného vianočného stromčeka by Vianoce neboli Vianocami.
mimoriadne obľúbená, a preto ilustrácia kráľovskej rodiny pred vianočným
stromčekom odštartovala popularitu
vianočného stromčeka aj v bežných
domácnostiach.
Všetky vianočné ozdoby boli aj naďalej vyrábané ručne. Mladé dámy
trávili celé hodiny výrobou vločiek
a hviezdičiek z peria, šitím mešcov na
vianočné darčeky a plnením papierových košíčkov na cukrom obaľované
mandle, tradičnú vianočnú maškrtu
tých čias. Okolo roku 1850 sa objavili
prvé sklenené ozdoby v tvare venčekov a drobných perličiek, neskôr aj
cínových anjelikov s vyrytými vzormi.
V 18. a 19. storočí si vianočný stromček
začal hľadať cestu do celého sveta.
V Taliansku preň prvýkrát vyrobili stojan, ktorý umožňoval stromček
postaviť a urobiť z neho súčasť „jasličiek“ pod šírim nebom. Do Ameriky
priniesli vianočný stromček hesiánski vojaci Juraja III., ktorí bojovali za
britské záujmy proti americkým rebelom. Prvé výrazné rozšírenie zdobenia
vianočného stromčeka v Amerike nastalo až počas nemeckého osídľovania
Pennsylvánie okolo roku 1748.
Podnikateľská príležitosť
Tradície vianočných stromčekov sa
rýchlo chytili podnikaví ľudia, aby
zveľadili svoje príjmy. Okolo roku 1870
sa do Británie začali vo väčšom množstve dovážať sklenené ozdoby zo slobodného nemeckého kniežatstva Durínska a ich prítomnosť na vianočnom
stromčeku bola neklamným znamením
dobrého spoločenského postavenia.
V tomto období bol vianočný stromček
aj symbolom vlastenectva, takže ne-
bolo zvláštnosťou, ak malého anjela na
jeho vrchole vystriedala anglická vlajka
spoločne s vlajkami spojencov. V roku
1882 si Američania prvýkrát patentovali
elektrické žiarovky a o dekádu neskôr sa
na upevňovanie vianočných ozdôb na
stromček začali používať kovové háčiky.
Stromček z husieho peria
Prvý ,,umelý“ stromček pochádza opäť
z Nemecka. Bol vyrobený z husieho peria kvôli ochrane lesov. Tento vynález
na začiatku 20. storočia prevzali americké spoločnosti, ktoré sa pôvodne
venovali výrobe štetcov a čistiacich záchodových kief. Prasacie štetiny neskôr
vystriedalo farbené plastické vlákno
a jednotlivé poschodia stromčeka boli
farebne odlíšené pre lepšie zostavovanie. Drevený kmeň neskôr nahradil
kovový. Od roku 1990 sa na mnohých
umelých vianočných stromčekoch začali objavovať vstavané svetlá vo forme
optických vlákien, ktoré postupne menia farbu. A aby inovácií nebolo málo,
existujú dokonca aj vianočné stromčeky, ktoré sa samé zasnežujú.
Zaujímavosť na záver
Jedným z najznámejších stromčekov je
londýnska borovica, ktorá stojí na Trafalgar Square. Je darom od mesta Oslo.
Prvýkrát dostal Londýn tento darček
v roku 1947 ako symbolický dar za pomoc Nórsku v druhej svetovej vojne.
Trvalo vraj štyri dni, kým na námestí vykopali jamu. Strom býva vysoký
okolo 22 metrov. Zaujímavosťou je, že
v roku 1960 chcel starosta Londýna vyúčtovať mestu Oslo účet za elektrinu, ale
zabránil mu v tom britský parlament.
–das–
17/2014 INFO HUMENNÉ
7
Žiadna zmena!
Predstava o pokojnom
meste je opäť
minulosťou
„Konečne po tom!“ uľavilo sa viacerým po 15. novembri. Bodaj by aj
nie. Občania mesta Humenné boli svedkami predvolebnej kampane,
ktorá nemá v našom meste obdobu. Kampane, na ktorú sa skladali aj
občania mesta, prezentácia kandidátov na mestských podujatiach, stavanie kríža na Slávu božiu, podávanie trestných oznámení, nezištné
kupovanie dresov či známe presviedčacie manévre v rómskej osade.
Odrazu si všetci všímali potreby všetkých, všetci chceli každému dobre
a dokončilo sa aj to, čo sa za štyri roky nepodarilo dokončiť. Stavebný
ruch sa pomaly utišuje, poštové schránky už nie sú také preplnené, a my
by sme mali žiť v pokoji tak, ako väčšina slovenských miest. Otázne však
je, či tomu tak aj naozaj bude...
Jednou nohou za hranicami
Humenného
Naše mesto malo posledné štyri roky
turbulentné obdobie. V novinách sa
o nás písalo častejšie a neboli to len
kriminálne aktuality, ale riešili sa
prenájmy, predaje, osobné spory či
stratené peniaze za rekonštrukcie.
Sledovanie zastupiteľstva si mnohí
občania užívali ako silvestrovský program. Konflikty o tepelnej energetike,
podpísané či nepodpísané zmluvy,
hrozby prepúšťania a iné neradostné
správy vysoko prevyšovali nad tými
usmievavejšími. Ak náhodou niekto
vyjadril svoj názor na vedenie mesta,
bol často krát označený za „šialenca“ či „blázna“. Jeden citát hovorí, že
žijeme v dobe, kde mladí a starší sú
vzdelávaní v lží a ten, kto sa odváži
poukázať na pravdu je nazývaný bláznom. Boli sme však blízko zmeny.
Stačilo, aby nespokojní Humenčania
prišli k urnám a navrátili mestu pokoj a spolupatričnosť, ktorá pomaličky mizne. Neurobila tak ani polovica
z nich a tak najmä mladší občania
zverili svoju budúcnosť do rúk svojim starkým a ich kamarátom. Víťazka volieb tak získala iba 19% hlasov
všetkých občanov mesta. A stovky
mladých ľudí sú znovu jednou nohou
za hranicami Humenného. Ale to je
iný príbeh...
sa dozvedeli, že dohorieva sviečka
úspešnému kolektívu v našom meste. Volejbal v meste pomaličky končí svoju kariéru. Končí niečo, čo tu
fungovalo a nie je to prvýkrát, kedy
v meste zaniká niečo, čo sa tvrdo
stavalo, roky rozvíjalo a úspešne reprezentovalo. Ruku na srdce, žiaden
šport v našom meste počas najbližších rokov neurobí nášmu mestu také
dobré meno ako práve tento. O štyri
roky si vedenie tohto mesta môže odfajknúť ďalšiu „splnenú“ úlohu.
Treba sa ozvať k nespokojnosti
Je teda po voľbách. Všetko je v starých koľajach. Môžeme teda len dúfať,
že primátorka a poslanci budú slúžiť
nie 42% občanov, ktorí prišli odvoliť, ale všetkým 100%. Primátorka by
mala načúvať všetkým vekovým kategóriám, spoločnostiam, združeniam,
podnikateľom. Všetkým, ktorí chcú
meniť naše mesto k lepšiemu, ktorým
záleží na budúcnosti tohto mesta.
Počas štyroch rokov sa možno vy-
skytnú veci, kedy by sme sa mali my,
občania, ozvať k nespokojnosti a nešúchať nohami. Ale bude názor nás,
občanov, vypočutý? Platón 400 rokov
pred Kristom povedal: „Spravodlivý
bude bičovaný, mučený, vrhnutý do
okov, oslepený a pribitý na kríž, aby si
uvedomil, že nie je žiaduce chcieť byť
spravodlivým, ale javiť sa tak.“ Na záver ešte jeden citát od Pavleho Kovačiča: „Politik je človek, ktorého dobre
platíme, aby nás stále presviedčal, ako
sa máme dobre“. Dávajte si teda pozor na to, čo počujete, rozširujte svoje
obzory a zhromažďujte informácie aj
z iných zdrojov a uvidíte, že vám veľa
vecí vyrazí dych a nájdete skrytý potenciál nášho krásneho, malebného
mesta a nasledujúce voľby snáď zastavia rapídny úbytok obyvateľov, zhoršenie transparentnosti, zvýšenie zadlženosti a nezamestnanosti a prinesú
pokoj, ktorý Humenné potrebuje.
–rus–
Volejbal pomaličky končí
Už počas volebného dňa sme mohli
vidieť, že mesto Humenné je ťažko
skúšané a polarizované mesto. Niektorí obchádzali miestnosti a spovedali predsedov komisií, iní sa neskôr
dozvedeli, že boli ukrátení o hlasy.
Nasledovali tlačovky a opäť osobné
obviňovania. Dva dni po voľbách sme
Humenčania majú voľby za sebou. Vybrali si naozaj dobre?
Správna odpoveď z čísla 15/2014:
SÚŤAŽTE S NAMI!
Chcete vyhrať darčekový balíček?
Stačí odpovedať na súťažnú otázku: Odkiaľ pochádza prvý „umelý“ vianočný stromček a z čoho bol vyrobený?
Odpovede posielajte emailom na adresu [email protected] alebo na poštovú adresu redakcie do 31. 12. 2014. Zo správnych odpovedí vylosujeme jedného výhercu.
Na konci mesiaca september 2014
bolo v okrese Humenné evidovaných 5785 uchádzačov o zamestnanie.
(Zdroj: ŠÚSR)
Šťastným výhercom súťaže sa stáva Ladislav F.
Výhercovi srdečne gratulujeme.
Správna odpoveď z čísla 16/2014:
Nezamestnanosť v okrese Humenné (údaj zo septembra 2014)
bola 16,43%.
(Zdroj: ŠÚSR)
Šťastným výhercom súťaže sa stáva Stanislav K.
Výhercovi srdečne gratulujeme.
8
17/2014 INFO HUMENNÉ
Humenské školy vtedy a dnes
V tejto rubrike Vám budeme pravidelne prinašať históriu a súčastnosť
škôl, ktoré sa nachadzajú v našom meste.
Stredná zdravotnícka škola
Výchovno-vzdelávací proces na Strednej zdravotníckej škole (SZŠ) v Humennom začal po jej založení od šk. r. 1970/1971. Prvým riaditeľom školy bol Jozef
Chaba, prom. filológ. Po jeho tragickej smrti dočasným zastupovaním bývalého riaditeľa bola poverená Berta Chabová. Od 1. januára 1972 bol do funkcie
riaditeľa školy menovaný Štefan Uraz, stredoškolský profesor.
Zo začiatku prijímali len žiačky
Študijné odbory
Škola od svojho začiatku prijímala na
štvorročné štúdium v odbore zdravotná sestra po ukončení ZDŠ len žiačky.
Prvý žiak v histórii školy začal na škole
študovať až od šk. r. 1979/1980. Prvý
ročník na škole tvorili dve triedy. Jedna z nich bola s vyučovacím jazykom
ukrajinským (UJL, DEJ, OBN). Dočasným sídlom školy od jej založenia bola
budova SPŠCH Humenné. Novým
sídlom školy sa od šk. r. 1972/1973 stala upravená bývala budova DM na Lipovej 32 (vtedajšej Červenej armády).
Študijné odbory na SZŠ Humenné v štvorročnom štúdiu od šk.
r. 1970/1971 – 1999/2000: zdravotná sestra, detská sestra od šk.
r.1980/1981 (odbor bol vytvorený
paralelne s odborom zdravotná sestra), všeobecná sestra (od šk. r.
1992/1993). Slávnostné vyraďovanie
prvých absolventiek štvorročného
štúdia bolo v júni 1974. Na doterajšie
dobré tradície školy nadviazala a kvalitatívne ich rozvinula novovymenovaná riaditeľka školy PaedDr. Gabri-
ela Zavadská, ktorá sa svojej funkcie
úspešne ujala od šk. r. 1991/1992.
Renovácie a rozšírenia
Dňa 19. 9. 1996 sa uskutočnilo
slávnostné odovzdanie do užívania prístavbovej časti budovy SZŠ,
v ktorej sa nachádza 8 klasických a 9
odborných učební vybavených modernou prístrojovou didaktickou
technikou. V r. 2001 bola ukončená
2. etapa realizácie rekonštrukcie administratívnej a ubytovacej časti SZŠ,
ktorú realizovali firmy Zinproa, a. s.
a Zinncatt, s. r. o. V r. 2005 dochádza k zmene vo vedení školy. Od 1. 9.
2006 je poverená vedením školy Mgr.
A. Fedorjaková a 1. 1. 2006 sa riaditeľkou školy po menovaní PSK na
základe výberového konania stáva
PhDr. M. Griščíková.
V roku 2005 škola získala akreditáciu
na vzdelávanie v Kurzoch opatrovateľstvo, opatrovateľstvo a všeobecná
jazyková príprava v nemeckom jazyku
a opatrovateľka detí a všeobecná jazyková príprava v anglickom jazyku.
1. 11. 2005 bolo 1. poschodie dané
do nájmu Ošetrovateľskému centru,
s. r. o., ktoré sa zároveň stalo školiacim
pracoviskom školy.
–dikZdroj: www.szshe.sk
Dokončenie zo strany 1
Predvianočné
upratovanie
seba samého už pomenej. Raz
za čas by sme si mali každý nájsť
čas len pre seba, robiť to, čo nás
baví, alebo si len jednoducho
oddýchnuť a nerobiť nič.
Predvianočné upratovanie sa
týka aj medziľudských vzťahov.
Je bežné, že medzi ľuďmi dochádza ku konfliktom a hádkam.
V rozčúlení niekedy povieme aj
to, čo nás neskôr mrzí a čo môže
naštrbiť aj dlhoročné priateľstvo.
Práve Vianoce sú tým správnym obdobím na uzmierenie,
zabudnutie na staré spory a zakopanie vojnovej sekery. Priateľstvo svedčí všetkým omnoho
viac ako nevraživosť. Je načase
spomenúť si aj na vzdialených
príbuzných, starých kamarátov
z detstva alebo kolegov z predošlej práce. Stačí úprimný záujem, ako sa niekto má, čo je
v jeho živote nové, aby sme mu
zlepšili deň. V dobe telefónov
a internetu by to nemal byť žiadny problém.
V rámci predvianočného upra-
Učebňa na Strednej zdravotníckej škole.
Kolektív žiakov SZŠ.
Na jednom mieste vybavíte viac
Vybudovanie siete klientskych centier
ný inšpektorát PZ - evidencia vozi-
Rezort vnútra zároveň rozširuje port-
je jednou z etáp vládneho programu
diel, podateľňa katastrálneho odbo-
fólio poskytovaných služieb na jed-
ESO. Klientske centrum štátnej sprá-
ru, pozemkový a lesný odbor, cestná
notlivých pracoviskách. Už dnes majú
vy ako integrované pracovisko pre
doprava a pozemné komunikácie ako
možnosť aj občania z okresu Hu-
kontakt s občanom pri okresnom úra-
aj odbor starostlivosti o životné pro-
menné na klientskom centre požia-
de je k dispozícii už aj Humenčanom.
stredie.
dať o výpis z Obchodného registra,
Od novembra aj na Okresnom úrade
v Humennom
Už nemusíte behať sem a tam
Pre občana klientske centrum pred-
V poradí 12. klientske centrum štát-
stavuje jednu adresu pre vybavenie si
nej správy bolo začiatkom novembra
požiadaviek na zintegrovanú štátnu
slávnostne otvorené v priestoroch
správu. Ambíciou je, aby si občan po
Okresného úradu Humenné na Kuko-
zavedení plnej elektronizácie vyba-
relliho ul. 1. Občania si môžu okrem
vil jednoduché podania na počkanie
agendy okresného úradu vybaviť svo-
a v pri zložitejších požiadavkách bude
je požiadavky aj na týchto odboroch
s informáciami pracovať úrad, ktorý
integrovanej štátnej správy: doprav-
pre občana zabezpečí všetko potrebné.
v spolupráci so Slovenskou poštou
tovania môžeme pomôcť aj
tým, ktorí to najviac potrebujú.
Nie všetci majú dostatok finančných prostriedkov, aby si
mohli dopriať tradičné sviatky
a nie všetci majú rodinu a priateľov, s ktorými by mohli Vianoce osláviť. Ak nám to vlastné
prostriedky nedovolia, môžeme pomôcť aj dobrým slovom
či úprimným povzbudením. Je
využívať elektronický platobný sys-
všeobecne známe, že ľudia sa cez
tém (eKolok) a pre podnikateľov je
Vianoce k sebe správajú milšie,
k dispozícii podpora ohľadne EKS
priateľskejšie, pomáhajú si a aj
(elektronicky kontraktačný systém).
tí najväčší hundroši sa vedia
Podľa vyjadrení prednostu Okresné-
usmiať. Pokúsme sa tak žiť nie-
ho úradu Ondreja Mudreho, by mala
len na Vianoce, ale po celý rok.
štátna správa týmto počinom ušetriť
Veď ani v domácnosti neupratu-
vyše 12 tis. eur ročne.
jeme len raz ročne.
-eLLa-
–das–
17/2014 INFO HUMENNÉ
9
Kultúra v Humennom
KULTÚRNA JESEŇ
Výstava, VOS, do 10. 1. 2015
Stanislav Stankoci
DEFRAGMENTÁCIE
ADVENTNÉ HUMENNÉ
 21. december / NEDEĽA / 15.00 hod.
Zapálenie štvrtej adventnej sviece a rozsvietenie Betlehemu, (námestie pred
MsKS)
 Výstava, DK, do 10. 1. 2015
„Farebný svet Miška Goroľa“
Miško Goroľ vystavuje svoj „Farebný svet“
vo svojom meste, výber obrazov z rokov
2007-2014.
 20. december / SOBOTA / 16.00 hod. /
DK Humenné
2. HUMENSKÝ VÝTVARNÝ SALÓN
Výstava diel členov Občianskeho združenia Podvihorlatská paleta a ich priateľov.
 20. december / SOBOTA / 17.00 hod. /
DK Humenné
Vianočné predstavenie FS Viňančan plné
piesní a zvykov, na ktoré sme už mnohí
pozabudli.
 31. december / STREDA / 19.00 hod. /
DK Humenné
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA
Program: Gipsy Čáve, moderuje Jožko Jožka, do tanca hrá skupina Stop.
Vo vstupnom je zahrnuté aj konzumné.
Vstupné: 28,- €
 31. december / STREDA / 22.00 hod. /
pred DK Humenné
SILVESTER 2014
Silvestrovská noc s diskotékou na námestí.
Hudobný program : THE BACKWARDS,
GIPSY ČÁVE, JOŽKO JOŽKA, DJ GABRIELLO. Spoločné privítanie Nového
roka 2015 s ohňostrojom.
 20. január / UTOROK /19.00 hod. / DK
Humenné
VŠETKO O ŽENÁCH
Komorná divadelná hra zo súčasnosti autora Mira Gavrana, v preklade J. Jankoviča. Veselo aj vážne o ženách, o vzťahoch,
o rôznych životných a vekových etapách.
Účinkujú: ANDREA KARNASOVÁ,
BIBIANA ONDREJKOVÁ,
ANDREA ZIMÁNYI PROFANTOVÁ.
Vhodné pre mužov, ktorí chcú vedieť, ČO
Kam na obed?
VLASTNE ŽENY CHCÚ!
Vstupné: 10,- €
 I. Humenské vianočné trhy
18.12. a 19.12.2014
Predaj sa uskutoční v predajných stánkoch a na predajných zariadeniach umiestnených na uliciach: Námestie slobody
– pešia zóna, prvá časť ulice Gorkého od
námestia, stánky s občerstvením budú
umiestnené v druhej časti Gorkého ulice. Predajný čas:
 Stánky s občerstvením:
štvrtok a piatok (18. 12. a 19. 12. 2014)
od 8.00 hod. do 21.00 hod.
 Predajné stánky s rôznym sortimentom predaja a remeslá:
štvrtok a piatok (18. 12. a 19. 12. 2014)
od 8.00 hod. do 18.00 hod.
V dňoch konania HVT budú mestské parkoviská pre účastníkov a návštevníkov jarmoku poskytnuté zdarma
–eLLa–
Festival sa v Humennom konal od
26. – 29. 11. Celému festivalu predchádzala beseda s názvom Sloboda
nie je zadarmo v kníhkupectve Čas na
ticho. V Humennom ste mohli filmy
sa nachádza reštaurácia Yes Grill.
Reštaurácia je priestranná, niekedy ponúka aj možnosť kultúrneho
lostiach, napríklad Majstrovstvá
sveta v ľadovom hokeji premieta na
plátne. Priamo v reštaurácii je pec
na prípravu pizze.
Obsluha nás obslúžila hneď, ako
sme sa usadili. V deň našej návštevy
bola na výber polievka zo zelených
fazuľových strukov na kyslo. Čo sa
jedál týka, ponuka nebola bohatá.
Na výber sme mali pečeného králika s kyslou kapustou a zemiakmi
za 4,20 €, šafranové rizoto so ze-
Pre slobodu treba niečo urobiť
Bohatý program
tra mesta. Hneď pri Fontáne lásky
pri významných športových uda-
OZ Dotyky, OZ Róm Podskalky,
OZ Flek, mládežnícka organizácia FreeMar a Iniciatíva Od
veci k veci pripravili v Humennom prvý krát filmový festival
JEDEN SVET, ktorý je už 15.
rokov súčasťou viacerých slovenských, ale aj zahraničných miest.
Témy prvého ročníka sa týkali extrémizmu, občianskej iniciatívy
a angažovanosti, či slobody.
Festival Jeden svet je jediným kultúrno-vzdelávacím podujatím na Slovensku, ktoré sa komplexne zaoberá
ľudsko-právnymi a globálnymi témami. Každoročne prezentuje okolo 60
dokumentárnych filmov prevažne
zahraničnej produkcie, vyše desiatku
diskusií na aktuálne témy, fotografické výstavy a koncerty.
Naše kroky zablúdili dnes do cen-
vyžitia pri hudobnej kapele alebo
Jeden svet v meste
Sloboda nie je zadarmo, je treba pre
ňu niečo urobiť. Vyjadriť sa. Prejaviť sa. Podpisovať petície. Vymýšľať
zlepšenia a spolčovať sa s cieľom tieto
nápady realizovať. Zároveň môžeme
všetci urobiť konkrétne kroky, aby
naše osobné životy boli lepšie. Vybrať
si prácu, ktorá nás napĺňa, nakupovať
iba to, čo potrebujeme, byť ohľaduplný k prírode.
YES Grill
leninou za 3,30 €, grilovaný írsky
rumpsteak so zemiakmi a cesnakovým dressingom za 8,29/14,99 €.
Už podľa názvu podniku je zrejmé,
že podnik je zameraný na grilované špeciality viac, ako iné podniky
v meste a okolí. Každý deň si môPod organizáciu festivalu sa podpísali miestne občianske združenia mladých ľudí.
žete počas obeda objednať aj piz-
filmu Podozrivá čokoláda preklepli
výrobcov kakaa v Afrike a upozornili
tak na zneužívanie detí na ťažkú prácu. Zaujala nás aj bojovníčka za mier
Alla´a, ktorá prostredníctvom Facebooku sprostredkovala návštevníkom
festivalu autentické zábery vo vojne
zmietanej Sýrii vo filme Chicago Girl
a na organizovanie olympijských hier
v Rusku so všetkým, čo k tomu patrí,
sme sa pozreli vo filme Putinove hry.
Dokopy sme na festivale mohli vidieť
jedenásť filmov. Festival Jeden svet
bol úspešný a organizátori sa netaja
ďalšími plánmi.
3,30 €. My sme si objednali rizoto,
vidieť vo Vihorlatskom osvetovom
stredisku, Vihorlatskej knižnici, ale aj
v kaviarni. Zaujímavosťou je, že sme
ako prvé mesto na Slovensku premietali aj v rómskej osade. Celý festival
obohacovali aj prednášky, diskusie
a interaktívne hry.
Premietalo sa jedenásť filmov
Na festivale sme mohli vidieť aj napríklad film Mráz žihľavu nespáli,
kde sa potvrdilo v občianskej angažovanosti heslo „V jednote je sila!“,
nahliadli sme aj do denníka Ivany
A., ktorý mnohým pripomenul revolučné dni z roku 1989. Protagonisti
–rus–
zu podľa vlastného výberu v cene
ktoré nám chutilo. Na pitie tu nemajú kofolu, ale jej lacnejšiu napodobneninu. Na jedlo sme čakali
priemerný čas. Toalety boli v čase
našej návštevy čisté. Ak chcete
ochutnať grilované špeciality, odporúčame vám prísť práve do tohto
podniku.
–lap-
Obsluha *****
Jedlo: ****
Cena: ****
Toalety: *****
10
RECEPTY
Prinášame vám tradičné recepty z Humenného
a z celého nášho regiónu. Vyskúšajte pripraviť
recepty našich starých mám.
Prajeme vám dobrú chuť!
17/2014 INFO HUMENNÉ
Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
Lekár, inžinier a politik diskutovali, ktorá z ich
profesií je najstaršia. Lekár hovorí:
- Na šiesty de vzal Boh rebro z Adama a stvoril
Evu. Bol prvým chirurgom, preto medicína je
najstaršia profesia.
Inžinier hovorí:
- Ale ešte predtým stvoril Boh nebo a zem
z chaosu a zmätku. Bol prvým inžinierom,
preto inžinierstvo je staršie ako medicína.
Politik na to povie:
- Áno, ale o myslíte,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
úloha
herca
Medovníky
Suroviny: 370 g múka hladká, 240 g cukor práškový, 80 g med, 2 ks celé vajcia, 1/2 ČL sóda bikarbóna, 1/4 ČL škorica mletá, 1/2 ks citrónová
kôra, 3-4 ks drvené klinčeky, 3 ČL cukor vanilkový, 1 ks vajce na potretie
Postup: Všetky suroviny vložíme do misy. Sódu
bikarbónu pridáme opatrne, ak jej bude priveľa,
medovníčky sa budú roztekať. Vypracujeme cesto, prikryjeme ho misou a necháme aspoň dve
hodiny stáť. Nič sa nestane, ak ho zamiesime aj
deň vopred. Rozvaľkáme na tenko (cca 2 mm),
povykrajujeme rôzne tvary, uložíme na papier
na pečenie. Môžeme ozdobiť orechmi, mandľami alebo hrozienkami a upečieme. Po vytiahnutí
z rúry potrieme vajcom, kým sú ešte horúce.
zna ka
ústnej
vody
E V
Banskej
Štiavnice
Suroviny: 1 ks cibuľa, 700 g pliecko bravčové,
50 g huby sušené, 1 kg kapusta kvasená, 7 ks slivky
sušené bez kôstok, 200 g mäso údené, 2 PL masť
bravčová domáca, 2 ks klobása údená, korenie
čierne, soľ, korenie nové, paprika červená mletá
Postup: Na masti opražíme cibuľku do zlatista
a pridáme mäso, ktoré dobre orestujeme. Zalejeme trochou vody a pridáme všetky koreniny.
Následne pridáme údené mäso, ktoré si predtým
môžeme uvariť zvlášť vo vode, pridáme nakrájanú kapustu, z ktorej vytlačíme vodu do hrnčeka.
Následne pridáme sušené hríby, ktoré si predtým namočíme do vody na 1 hodinu. Všetko
varíme asi hodinu a podlievame vodou. Ku koncu pridáme 2ks klobásky a varíme vcelku. Podľa
chuti pridávame vodu z kapusty a dochucujeme.
Tesne pred koncom ešte pridáme sušené slivky,
aby sa nerozvarili.
3. as
tajni ky
Elemír
(dom.)
spolu,
spolo ne
zakrivenie
chrbtice
lenivý
lovek
1. as
tajni ky
email
nástenný
gobelín
kedyže
existujem
zna ka
pre lambert
oblieklo
sa
margo
ínske
ženské
meno
vzorec
oxidu
hlinatého
zna ka
hliníka
keltské
sídlo
oslavná
báse
in, úkon
etiópsky
bicí
hudobný
nástroj
zna ka
pre ounce
troy
otoman
chyby
2. as
tajni ky
zn. kilopondmetra
lasicovitá
šelma
malé kura
citoslovce
radosti
napol,
natiahol
zna ka
berkélia
pastier
dobytka
v Mongolsku
zna ka
kozmetiky
na rube
listiny
(kniž.)
belasel
odstr enie
(bás.)
Pomôcky:
kabaro,
lordóza,
AE, opuka
žena
(expr.)
prejavte
známky
života
Róbert
(dom.)
kvalita
skratka
oktyldecylftalátu
bitka
Vianočná kapustnica
osobitne
obral,
olúpil
skr. apendektómie
súbor
nádob
vápencová
hornina
pooblepuj
kamže?
?
Pomôcky:
oppidum,
in dorso,
aras, arat
Krížovku dodala redakcia časopisu Krížovky s úsmevom. www.scalpermedia.sk
www.scalpermedia.sk
www.facebook.com/krizovkysusmevom
PRIPOJTE SA k NÁM!
Pomôžte tvoriť naše noviny INFO HUMENNÉ. Píšeme o vás a pre vás, a preto sa neváhajte zapojiť a poslať nám zaujímavé podnety a tipy na články. Naším spoločným cieľom je reprezentovať mesto, podporovať dobré veci, upozorňovať na nepríjemné záležitosti a riešiť problémy. Staňte sa súčasťou komunity, ktorej nie je ľahostajná situácia v Humennom. Urobme z nášho mesta príťažlivé a príjemné
miesto pre život nielen pre nás, ale aj pre budúce generácie. Vaše tipy, návrhy alebo akékoľvek otázky
posielajte na emailovú adresu [email protected]
Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhajú tvoriť naše noviny či už príspevkami alebo námetmi na články. V prípade, ak nás chcete podporiť aj finančne, svoje príspevky posielajte na číslo účtu 1258889008/1111 v Uni
Credit Bank. Aj vďaka vašej pomoci sa môžeme stále zlepšovať a napredovať.
INZERUJTE V NAŠICH NOVINÁCH!
Predávate alebo kupujete? Dajte to vedieť čitateľom našich novín! Svoje inzeráty alebo otázky ohľadom podrobností či cenníka posielajte na [email protected]
Vydavateľ: Občianske združenie POMÁHAME SI, Námestie Slobody 12, 066 01 Humenné, IČO: 42381401,
mail: [email protected], www.infohumenne.eu, evidenčné číslo: EV 5002/14, ISSN: 1339-7214
Redakcia si vyhradzuje právo krátiť a upravovať príspevky. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Nevyžiadané rukopisy nevraciame.
17/2014 INFO HUMENNÉ
11
Humenskí volejbalisti
pokračujú na Spiši...
Počnúc sedemnástym novembrom sa vo Volejbalovom klube Chemes Humenné začali diať veci, ktoré
sa v najužších kruhoch dali vopred predpokladať. Svoju rezignáciu na post predsedu Správnej rady
VK Chemes oznámil Ing. Stanislav Rehuš. Jeho odstúpenie z funkcie prijalo predstavenstvo Chemes,
a. s. Humenné a nasledovalo rokovanie sponzora so Správnou radou VK Chemes. Generálny sponzor spoločnosti Chemes, a. s. sa napokon rozhodol volejbal podržať, ale nebude sa už hrať v Humennom, ale v Spišskej Novej Vsi, ktorá vyšla klubu v ústrety. Bude sa tam hrať aj najbližší zápas.
Celá problematika sa v podstate
dotýka profesionálne pôsobiacej
zložky mužov, no na rad čoskoro prídu aj mládežnícke družstvá. Neistota v očiach hráčov
a dusná atmosféra na palubovke
i v realizačnom tíme klubu z nezodpovedaných otázok, ktoré sa
volejbalisti snažia paradoxne nahradiť svojim víťazným ťažením
v zápasoch a dokázať tak svojim
fanúšikom, trénerovi i sponzorovi výkonnosť hodnú titulu
slovenského majstra i vlastníka víťaza slovenského pohára.
Vzťah medzi volejbalovým klubom a mestom Humenné sa začal komplikovať 25. 2. 2013, kedy
poslanci Mestského zastupiteľstva
(MsZ) v Humennom schválili
nájomnú zmluvu medzi Správou
rekreačných a športových zariadení (SRaŠZ) a športovými klubmi
pôsobiacimi na humenskom poli.
Tá sa mala javiť štandardnou pre
všetky kluby. Správna rada VK
Chemes však viackrát poukazovala na skutočnosť, že sa domnieva, že niektoré ustanovenia
v nájomnej zmluve nie sú v súlade
so zákonom. Upovedomení o tom
boli aj samotní poslanci MsZ i vedenie mesta Humenné, no požiadavky klubu akceptované neboli
do dnešného dňa.
uviedol, že v takomto „žičlivom“
prostredí zo strany vedenia mesta Humenné nedokáže zabezpečiť profesionálne fungovanie VK
Chemes Humenné a presvedčiť
generálneho sponzora, aby naďalej finančne podporoval volejbal
v Humennom.
Táto skutočnosť mala za následok, že Správna rada VK Chemes
po rokovaní s generálnym sponzorom Chemes, a. s. Humenné
rozhodla, že družstvo mužov ŠK
Chemes Humenné po odohratí základnej časti extraligy 2014/2015
zo súťaže odstúpi. S tým, že mládežnícke družstvá klubu zotrvajú
v súťažiach riadne do konca sezóny 2014/2015, ak mesto Humenné poskytne VK Chemes do 30.
11. 2014 sumu, o ktorú mu krátilo schválenú finančnú dotáciu na
rozvoj a podporu mládežníckych
družstiev v roku 2014 a do 28. 2.
2015 dostane klub polovicu požadovanej finančnej dotácie na
rok 2015. Vedenie VK Chemes
bolo prístupné prehodnotiť svoje
rozhodnutia v prípade, ak do 30.
11. 2014 SRaŠZ mesta Humenné
podpíše s VK Chemes Humenné zmluvu o prenájme Mestskej
športovej haly (MŠH) v Humennom na obdobie 4 rokov, pričom
v zmluve SRaŠZ zohľadní definované pripomienky VK Chemes.
Navyše vedenie VK Chemes požadovalo do 30. 11. 2014 stornovať
všetky neoprávnené faktúry mesta
Humenné vystavené volejbalovému klubu za doterajšie využívanie MŠH. Bodku za vzájomným,
pre mnohých nepochopiteľným,
sporom malo dať verejné ospravedlnenie predstaviteľov mesta
Humenné na adresu VK Chemes
Humenné.
Tieto skutočnosti našli u volejbalovej verejnosti svojich zástancov,
no i neprajníkov. Pričom tá druhá strana, zrejme, v nevedomosti
súvislostí berie finančné prispievanie generálneho sponzora už ako
samozrejmosť a za sociálne siete internetu sa svojimi nezmyselnými hanlivými výrokmi skrývajú
najmä jeho neprajníci.
MIMORIADNE
ZASTUPITEĽSTVO NEBOLO
CESTOU NÁPRAVY
Opozičná (slabšia) časť poslancov
mestského parlamentu, ktorej šestica založila poslanecký klub Za
demokratické Humenné, a desať
bývalých poslancov MsZ listom
požiadali primátorku mesta Humenné o zvolanie mimoriadneho
zastupiteľstva ešte pred zasadnutím toho ustanovujúceho v novom
volebnom období. V prípade, že
by bolo zastupiteľstvo uznášaniaschopné, požadovali schválenie
dvoch bodov pre opätovný riadny
chod VK Chemes: doplniť krátenú
dotáciu mládeži a uzatvoriť nájomnú zmluvu medzi SRaŠZ a VK
Chemes na obdobie štyroch rokov.
Nestalo sa tak zo strany mesta, čo
sa týka mimoriadneho zasadnutia
poslancov. Na jeho zvolanie predsa primátorka nemala dôvod. Naopak, na 8. decembra bolo avizoPokračovanie na strane 12
Ďalším kameňom úrazu tohto
vzťahu bola krátená dotácia pre
mládež v sume 3 081,40 eur. Mládežnícku dotáciu schválili poslanci MsZ. Ak malo vedenie mesta
Humenné voči klubu vedené neskôr nejaké pohľadávky, nemuselo
ich predsa zapracovať do formy
dotácie, ktorá bola určená výlučne
pre mládež volejbalového klubu.
Nehovoriac o tom, že počas uplynulého volebného štvorročného
obdobia stál humenský volejbal,
nielen čo sa týka mužskej zložky,
aj vďaka prispeniu generálneho
sponzora pri najväčších úspechoch v celej jeho histórii, možno aj v celkovom športovom ponímaní Humenného. Vo svojom
vyjadrení S. Rehuš, okrem iného,
Zostane po profesionálnom volejbale v Humennom prázdno?
12
17/2014 INFO HUMENNÉ
Dokončenie zo strany 11
Humenskí volejbalisti pokračujú na Spiši...
vané prvé zasadnutie, slávnostné
zastupiteľstvo v Humennom nového miestneho parlamentu.
NA RAD PRIŠLA REAKCIA
MESTA HUMENNÉ
Mesto Humenné poskytlo svoje
stanovisko k aktuálnej situácii volejbalu v Humennom zverejnením
na svojej webovej stránke mesta
3. decembra.
Reakcia sa nezaobišla bez obvyklých prehlásení vedenia mesta,
v ktorých sa napríklad uvádza,
že nad zásadami fair-play klubu
prevládla politika, nenaplnené
politické ambície niektorých jednotlivcov a z nich vyplývajúce neakceptovateľné podmienky klubu
a sponzora voči mestu Humenné.
Mesto odmieta tvrdenie vedenia
VK Chemes Humenné, že príčinou odstúpenia sponzora klubu
sú neakceptovateľné podmienky
zmluvy s mestom. V reakcii zverejnenej na webovej stránke mesta
sa ďalej uvádza, že mesto Humenné je ochotné rokovať o rozšírení
predmetu nájmu o poskytnutie
jednej miestnosti MŠH celoročne
a nie štyroch miestností, ako to
požaduje VK Chemes Humenné v športovej hale. Nie sme však
ochotní ustúpiť zo zliav pre mlá-
dež a seniorov, ktorí sú občanmi
nášho mesta. (pozn.: VK Chemes
má vlastnú vstupenkovú politiku,
do ktorej si druhou stranou nemieni nechať zasahovať. Zľavy boli
a sú v platnosti.)
No a záver stanoviska mesta Humenné prišlo v tom znení, že
v najbližšom období mesto prinesie konkrétny návrh na riešenie
situácie, ktorá by vznikla odstúpením generálneho sponzora, aby
volejbal v Humennom zotrval.
AJ VYSTÚPENIE V RTVS
O deň neskôr, 4. decembra prišlo
na rad vystúpenie primátorky Humenného v športovej relácii televízie RTVS Góly body sekundy.
„Nemyslím si, že problém je medzi mestom Humenné a Volejbalovým klubom Chemes Humenné, ale medzi súkromným klubom
a súkromným sponzorom,“ uviedla primátorka.
Mesto Humenné, podľa slov primátorky, v r. 2012 schválilo zmluvu štandardnú na prenájom MŠH.
Túto všetky dotknuté kluby v meste
akceptovali a podpísali, okrem VK
Chemes. V r. 2013 sa táto zmluva
opätovne schvaľovala s pripomienkami VK Chemes a tento
klub ju opätovane nepodpísal.
Primátorka si myslí, že volejbalový klub mal vytvorené také podmienky, aké nevytvorilo žiadne iné
mesto. VK Chemes dostáva ročne
971 hodín zdarma v MŠH, o koľko požiadal, a rovnako dostáva
24-tisíc eur na mládež. Primátorka mesta Humenné vidí za nepodpísaním nájomnej zmluvy skutočnosť, že práve vedenie klubu sa
snažilo politicky vstúpiť do komunálnych volieb, no ani sponzorovi
VK Chemes tieto predstavy nevyšli. „Mesto Humenné bude naďalej
financovať mládež, ale ak by mal
klub zaniknúť, chce požiadať VK
Chemes, nech do 12. decembra
predloží komplet vyúčtovanie celého klubu, platy manažérov a hráčov, všetky financie a sponzorské
zmluvy, ktoré klub má. Vedenie
mesta Humenné tieto podklady
skontroluje, predloží ich poslancom mestského zastupiteľstva, aby
rozhodli, akým spôsobom podniknúť kroky na ďalšie fungovanie klubu. Mesto bude financovať
nutné náklady, aby klub nemusel skončiť činnosť,“ konštatovala primátorka mesta Humenné.
DO TRETICE
Zásterka mocenských nedosiahnutých snažení. Aj takto by sa dali
charakterizovať slová primátorky
Humenného, ktorá tradične využila možnosť prehovoriť k občanom mesta Humenné formou jej
preferovanej televízie. Vo svojom
poslednom vystúpení v televízii HNTV (5. 12. 2014) uviedla
skutočnosti povyťahované z kontextu. Spomeňme aspoň jednu...
„Kto reálne dlhuje mestu, tomu
nemôže mesto vyplatiť dotáciu,“
uviedla primátorka Humenného.
Ale vzťahuje sa to, zrejme, iba na
jeden klub. Volejbalový. Primátorka ďalej spresnila, že pravidlá
musia platiť pre všetkých rovnako. Odvoláva sa na zákon a Všeobecne záväzné nariadenie. No
je na posúdení občanov, či dlh
Mládežníckeho hokejového klubu Humenné, ktorý k 30. 9. 2014
činil 175 335,19 eur, nemal vôbec
žiaden vplyv na vyplatenie dotácie
hokejistom v plnej výške.
Výroky primátorky mesta Humenné, ktoré občania mali možnosť počuť v tejto relácii HNTV,
nepriniesli žiadne konštruktívne
riešenie pre žiadnu z dotknutých
strán. Maximálne vyhrotená situácia medzi mestom Humenné
a sponzorom klubu napokon dopadla tak, že generálny sponzor
sa rozhodol aj naďalej podržať volejbal, ale ten sa už nebude hrávať
v Humennom, ale v Spišskej Novej Vsi, ktorá vyšla volejbalistom
v ústrety. V Spišskej Novej Vsi sa
tak bude konať aj ďalší zápas.
-KJM-
Hráčom i klubu vyšlo napokon v ústrety mesto Spišská Nová Ves.
Download

miroslavy zajcevovej - info Humenné | Noviny