DVOJ T ÝŽDEN N ÍK O NOV ÝCH K N IH ÁCH
X X I V. R O Č N Í K
25. 06. 2014
ČÍSLO
13
Najpredávanejšie knihy
knižná
revue
www.litcentrum.sk
Internetové kníhkupectvo Rajkníh.sk
Turčianska 19, 821 09 Bratislava
0915 999 985, [email protected], www.rajknih.sk
Andrea Rimová
Za dverami
mojich snov
Motýľ
SLOVENSKO
Noah Gordon
Šaman
Motýľ
ZAHRANIČIE
CENA
0,45 €
TICHÝ DOM
Ľubomír Jaško:
Vydavateľstvo Slovart týmto
titulom – rozprávačskou delikatesou
– dopĺňa pamukovskú kolekciu.
strana
8
Masahiko Shiraki:
Slováci neváhajú,
nemajú zábrany,
skoro až hanby,
ale sú úprimní
a otvorení. Japonci
sú slušní, pozorní,
ale pretvarujú sa.
strana
22
PROSTO: FUTBAL!
Ako toto číslo súvisí s Martinus Cenou
Fantázie 2014, sa dozviete
strana
12
na strane
3
ČÍSELNÍK
4 130 463
26
ISSN 1210 - 1982, ISSN 1336 - 247X
9 771210 198009
AKTUALITY
CENY LITERÁRNEHO
FONDU...
SLOVENSKO
ZAHRANIČIE
...za literárnu tvorbu za rok 2013 boli
odovzdávané 10. júna v Zichyho paláci
v Bratislave. Cenu LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2013
získal Pavel Vilikovský za román Prvá
a posledná láska (Vydavateľstvo Slovart) – Vydavateľstvo Slovart získalo
Uznanie Literárneho fondu za významný edičný čin. Prémie za literárnu
tvorbu v rámci Ceny LF za pôvodnú
slovenskú literárnu tvorbu za rok 2013
získali: v kategórii poézia Ivan Čičmanec za dielo Fialová hudba (MilaniuM),
v próze Miro Bielik za dielo Kaleidoskopis – Záplava (Vyd. Matice slovenskej) a Paula Sabolová za dielo Priame
lety do neba (REGENT), v dráme Stanislav Štepka za dielo Predpoveď na
zajtra (Divadelný ústav), v kategórii literatúra pre deti a mládež Monika
Kompaníková za dielo Hlbokomorské
rozprávky (Artforum), v literatúre faktu Tomáš Berka a Fedor Frešo za dielo Rocková Bratislava (Vydavateľstvo
Slovart), v literárnej vede Ján Zambor
za dielo Niečo ako láska, niečo ako soľ
(Literárne informačné centrum).
Cenu Ivana Kraska za rok 2013 získal za básnickú zbierku Ukryté v dotykoch (Vyd. Spolku slovenských spisovateľov) Martin Chudík – Vydavateľstvo
Spolku slovenských spisovateľov zároveň získalo Uznanie Literárneho fondu
za významný edičný čin. Prémie za literárnu tvorbu v rámci Ceny Ivana
Kraska 2013 si odniesli Zuna Chmúrknižná
revue
2
knižná revue
13 / 2014
na za básnickú zbierku Pochmúrne dni
(NORAMI), Michal Hlatký za prózu
Zlatý vek (KK BAGALA) a Zuzana
Šmatláková za prózu Exit (KK BAGALA).
Cena Imre Madácha za rok 2013 za
pôvodné dielo v maďarskom jazyku bola
udelená Ferencovi Kulcsárovi za básnickú zbierku Mindig – Vždy (AB ART)
– AB ART zároveň získalo Uznanie Literárneho fondu za významný edičný čin.
Prémie za literárnu tvorbu v rámci
Ceny Imre Madácha 2013: Zoltán
Csehy za básnickú zbierku Nincs hová
visszamennem – Nemám sa kam vrátiť
(Kalligram), András Mészáros za dielo Kételkedők breviáriuma – Breviár
skeptikov (Kalligram), Zsuzsa Szunyogová za dielo Szél, szoknya, tenger –
Vietor, sukňa, more (Kalligram).
Cenu Ivana Franka za rok 2013 za
pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku získal Milan Bobák za básnickú zbierku
Buty ptachom – Byť vtákom (vyd. O. Harkuši) – vydavateľstvo Oleksandry Harkuši zároveň získalo Uznanie Literárneho fondu za významný edičný čin. Prémie za literárnu tvorbu v rámci Ceny
Ivana Franka 2013: Ivan Jackanin za
prózu Mij did Robinzon – Môj dedo Robinson (TIPMANI), Pavol Maskalík za
prózu Osinja proguljanka z prismakom lita – Jesenná prechádzka s príchuťou leta (CUPER), Jozef Zbihlej za
básnickú zbierku Dyki tury v ukradenij krajini – Divoké tury v ukradnutej
krajine (CUPER).
Cena Alexandra Pavloviča 2012 –
2013 za pôvodné dielo v rusínskom jazyku: Jurko Charitun za básnickú
zbierku Moi nezabudky – Moje nezábudky (Spolok rusínskych spisovateľov
Slovenska) – Spolok rusínskych spisovateľov Slovenska zároveň získal Uznanie
Literárneho fondu za významný edičný
čin. Prémie za literárnu tvorbu
v rámci Ceny Alexandra Pavloviča
2012 – 2013: Mikuláš Kseňak za dielo
Spominky i očekovanja – Spomienky
a očakávania (Spolok rusínskych spisovateľov Slovenska) a Kveta Morochvičová Cvyk za preklad diela Mária Chovancová: Vozmij nja za ručky – Vezmi
ma za rúčky (MERKUR).
M. Boszorád, M. Heveši, B. Hochel, I. Hostová, F. Jablonovský, M. Kočiš, M. Mitka,
J. Litvák, V. Rácová, D. Rebro a J. Rožňová
vyberala z 23 nominovaných titulov (uverejnených v RAK-u 2/2014 a v KR 8/2014)
a rozhodla takto: laureátkou Ceny cien
za rok 2012 sa stala Andrea Bokníková
za monografiu Zo slovenskej poézie
šesťdesiatych rokov 20. storočia I – II
(Vydavateľstvo Univerzity Komenského)
a korunnou princeznou Jana Beňová za
prózu Preč, preč! (Marenčin PT). Čestné
uznanie najúspešnejšiemu vydavateľstvu
v doterajších ročníkoch Ceny cien (2006
– 2012) patrí Kolomanovi Kertészovi
Bagalovi.
Ceny boli odovzdané v Klube slovenských spisovateľov v Bratislave 16. júna
o 16.30.
TÉMA SLOBODY
Prebúdzanie sedmospáčov – taký má názov antológia slovenskej poézie a prózy
(Vlna – Drewo a srd), ktorá obsahuje 25
textov súčasných autorov a autoriek a vychádza k 25. výročiu Nežnej revolúcie. V KC
Dunaj v Bratislave o nej 19. júna hovorili
a čítali ukážky Michal Habaj, Peter Šulej,
Mária Modrovich, Agda Bavi Pain, Zuzana
Husárová, Alexandra Salmela a Ondrej
Štefánik. Knihu zostavili Peter Šulej a Mária Modrovich so zreteľom na spoločný
tematický menovateľ: slobodu. Šulej upozornil, že gro tvoria nové texty, aj keď sú
tu zaradené aj staršie: „Ambíciou projektu
nebolo urobiť prierez za 25 rokov, ale ukázať, kam sa naša literatúra za toto obdobie
posunula.“
-rmFotky: Peter Procházka
CENA CIEN
V 7. ročníku slovenskej literárnej Ceny
cien, ktorú vyhlasuje, organizuje a garantuje Revue aktuálnej kultúry RAK
a ktorú sponzorujú AXON PRO a Vydavateľstvo Slovart, porota v zložení V. Balla,
Naši partneri
www.litcentrum.sk
AKTUALITY
V Letnej čitárni U červeného raka v Bratislave uviedli 17. júna do života nový
knižný prírastok Bratislavského literárneho klubu BRAK. Po Martinovi Chudíkovi a Romanovi Beňovi debutovala tento
rok aj Oľga Gluštíková básnickou zbierkou Uložená do stromov (Vydavateľstvo
Matice slovenskej), v ktorej sa nechala
inšpirovať ženami a ich vnútorným svetom. Krstným otcom knihy sa stal básnik
Erik Ondrejička – k čitateľom ju vypravil
symbolicky pofŕkaním kvapkami rumu
B(R)AKARDI. Týždeň predtým, 10. júna,
privítala v Letnej čitárni moderátorka
Zuzana Belková spisovateľa Juraja Červenáka a jeho najnovší titul – pokračovanie
historickej detektívky Krv prvorodených (Vydavateľstvo Slovart), ktorá zavedie kapitána Steina a notára Barbariča
do Prahy za vlády Rudolfa II.
Spisovateľ a scenárista Dušan Dušek, jeden z finalistov Anasoft litera 2014 s knihou Melón sa vždy smeje (Vydavateľstvo
Slovart), viedol 11. júna v bratislavskom
kníhkupectve Panta Rhei na Poštovej príjemnú debatu s moderátorom Dadom Nagyom. Pospomínal bizarné príhody, ktoré
sa mu naozaj stali alebo ich kdesi začul.
Rád „natŕča“ uši, aby zachytil niečo pekné – motív či spojenie slov – do svojich poviedok. Tvrdí, že „ľudia v bežných rozhovoroch hovoria tie najzázračnejšie vety.“
Spomenul tiež, že sa teší na knihu, ktorú
pripravuje Oleg Pastier vo vydavateľstve
F. R. & G. – súbor korešpondencie básnickej skupiny Osamelí bežci.
-kz-
VEČER FILOZOFIE
Bratislavské kníhkupectvo Artforum sa
17. júna nieslo v znamení prelínania filozofie a literatúry. Prekladateľka a literárna
kritička Michaela Jurovská, filozof Miroslav Marcelli, vydavateľ Martin Solotruk
a novinárka Tina Čorná spoločne s autorom Markom Debnárom uviedli jeho prvú
knihu Medzi myšlienkou a obrazom
s podtitulom Vybrané kapitoly z filozofie
literatúry (Ars Poetica). Jurovská podala
vyčerpávajúci rozbor tejto vedeckej práce,
pričom Debnárove uvažovanie prirovnala
k hudobníkovi a mysliteľovi Romanovi Bergerovi. Autorova budúca kniha sa bude
pravdepodobne týkať vzťahu filozofie, literatúry a umenia, ako sám naznačil.
-bb-
-bb-
4 130 463
V bratislavskom kníhkupectve Martinus
bola 9. júna v diskusii s Jurajom Šlesarom
predstavená porota známej poviedkovej
súťaže Martinus Cena Fantázie 2014. Jej
organizátor Ivan Aľakša uviedol, že porota bude čítať 157 slovenských poviedok
a 23 anglických a v septembri sa dozvieme
výsledky prvého kola. V porote sú: D. Hevier, A. Banášová, J. Šlinská, M. Kolcún,
L. Lackovičová. Každý z nich má rád iný
žáner, niekto viac horor, niekto sci-fi či
fantasy, to posledné najmä ženská časť
poroty! No zhodli sa na tom, že nikomu
svojím hodnotením nechcú ublížiť a očakávajú od textov príbeh... Ivan Aľakša okrem iného ponúkol aj zopár zaujímavých
štatistických údajov o 12. ročníku ceny.
Zapojilo sa 67 autoriek a 90 autorov; žánre: 68 fantasy, 51 sci-fi, 38 horor; počet
znakov: spolu 157 poviedok tvorí 4 130 463
znakov (necelých 2300 normostrán).
-rm-
ZRELÉ POVIEDKY
Prezentáciu knižnej novinky z vydavateľstva Post Scriptum Denník jedného
dňa pripravila Knižnica Ružinov v Dome kultúry 11. júna. Autorom knihy poviedok je „majster všetkých remesiel“
Juraj Havaj Petejovský, architekt, vysokoškolský pedagóg, výtvarník, spevák,
maliar, vnímavý pozorovateľ života
a spisovateľ. Prítomným ho bližšie predstavil Ľubor Hallon a Jozef Šimonovič
prečítal ukážku. Autorovo vyznanie
o knihe zavŕšilo túto slávnosť – stal sa
tak ďalším Zemplínčanom, ktorý vstúpil
do slovenskej literatúry. Čoskoro si
v Knižnej revue prečítate recenziu.
-lč-
LETNÁ SÚŤAŽ
Začiatkom augusta vyžrebujeme
jedného z našich čitateľov, ktorý
získa od nás darček: 21 kníh! Tento balíček
môžeme poslať vďaka vydavateľstvám, ktoré nám poskytli knihy do redakcie: Buvik,
Dobrá kniha, Ikar, KK Bagala, Literárne informačné centrum, Motýľ, Noxi, Perfekt,
Slovenský spisovateľ, SPN – Mladé letá, Vydavateľstvo Fragment, Vydavateľstvo Matice slovenskej a Vydavateľstvo Slovart! Kompletný zoznam titulov je na našom Facebooku. Stačí poslať aspoň jeden Letný kupón
na našu redakčnú adresu do 1. augusta.
Kupón uverejníme aj v budúcom čísle. Držíme palce a kupón nájdete na strane 24
Výhercovia z KR č. 11: M. Hozová, P. Háber, E. Bôcová, M. Bajusová, M. Vanková,
A. Matuchová, E. Kováčiková, T. Jánošová, H. Vidanová
www.litcentrum.sk
knižná
súťaž
revue
DIÁR
24. JÚN o 18.00
Letná čitáreň U červeného
raka v Bratislave – Sylvia Bystričanová a Šťastie prišlo v sobotu
24. JÚN o 18.00
Kníhkupectvo Panta Rhei Poštová v Bratislave – Literárne
soirée s Tamarou Heribanovou
a jej hosťom Jozefom Karikom
25. JÚN
Festival Dotyky a spojenia
v Martine – slávnostná prezentácia knihy Hra o svätej Dorote
autora Miša Kováča Adamova
25. JÚN o 18.00
Kníhkupectvo Panta Rhei Poštová v Bratislave – Dado Nagy
a Knižná revue – diskusia s autormi prehľadov slovenskej literatúry v letnom dvojčísle KR (14/15)
25. JÚN o 18.00
Letná čitáreň U červeného
raka v Bratislave – Vladimír
Barborík a Hľadanie rozprávača
Vincenta Šikulu
26. JÚN o 18.30
Kníhkupectvo Panta Rhei
v Trenčíne (NC Laugaricio) –
Braňo Deák a Chute a vôňe života; 1. júla o 18.00 bude v kníhkupectve Panta Rhei na Poštovej
v Bratislave
JÚL
Mesiac autorského čítania –
najväčší literárny festival v strednej Európe v mestách: Košice,
Brno, Ostrava, Wroclaw; www.
mesiacautorskehocitania.sk
1. JÚL o 18.00
Letná čitáreň U červeného
raka v Bratislave – Anton Heretik a Humor je vážna vec
2. JÚL o 18.00
Letná čitáreň U červeného
raka v Bratislave – Pavel Dvořák a Slováci v prvej svetovej
vojne (Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov)
8. JÚL o 18.00
Letná čitáreň v Medickej záhrade – Slávka Koleničová a Kvarteto
8. JÚL o 18.00
Letná čitáreň U červeného
raka v Bratislave – Jana Juráňová a Nevybavená záležitosť
13 / 2014
knižná revue
ZAHRANIČIE
ZÁZRAČNÉ VETY
SLOVENSKO
ĎALŠÍ DEBUT
3
knižná
revue
AKTUALITY
PANOPTIKUM
PIŠTU VANDALA
SLOVENSKO
ZAHRANIČIE
Milí priatelia! Pred rokmi som v antikvariáte vyňúral knihu od legendárneho jazykovedca Jozefa Mistríka Rýchle čítanie. Je to
kniha parádna, ale, paradoxne, nedá sa prečítať veľmi rýchlo. Je to kniha – cvičisko.
Celú som si ju počmáral. Urobil som na nej
somárske uši, ktoré ma vodia po správnych
stránkach najzaujímavejších poznatkov.
Nakoniec som si osvojil aj pár chmatov, ako
sa dá rýchlo čítať bez toho, aby ste prichádzali o pasiu z prečítaného. Problém nastal, keď som sa vrhol na čítanie haiku. Pri
ich interpretácii – dešifrovaní dochádzalo
k značným posunom alebo až nezrozumiteľným motaniciam, ktoré som potom nemohol vyhnať z hlavy. Rozhodol som sa, že
poéziu budem čítať po starom. Tak teraz
každé slovo básne omieľam v ústach ako
cukrík, lepšie povedané, ako kamienok. Počul som, že niekde žila taká chudobná rodina, že matka dávala deťom cmúľať kamienky miesto cukríkov a deti sa čudovali, prečo
sa nikdy nevycmúľajú. Ráno si ich dali do
úst a večer boli opäť rovnaké ako predtým.
Stáročiami by sa azda boli obrúsili, ale máloktorý človek prelomil hranicu magických
sto rokov a v tom veku už o žiadne cukríky
nestál. S rýchlym čítaním nepriamo súvisí
aj zákerná taktika víťazných čitateľov. To
sú takí, ktorí všetko prečítajú ako prví. Potom chodia za ďalšími čitateľmi a prezrádzajú im pointy. Tých ide rozhodiť od zlosti,
lebo knihu práve začali čítať, ale už poznajú
rozuzlenie, a to v strede je teda len nutné
zlo. Filozofiu víťazných čitateľov dokonca
prebrali aj niektorí vydavatelia, ktorí na
obálku knihy fuknú pokojne celý obsah vyabstrahovaný na päť riadkov. No povedzte,
keď viem, o čom kniha je, načo ju budem čítať, no nie? Aj o tom je rýchle čítanie!
Postrehy Pištu Vandala ste mohli v Knižnej revue čítať presne rok – tento článok je
posledný. Od čísla 14/15 sa vám bude v rubrike Ecce libre pravidelne prihovárať básnik Andrijan Turan. Pišta, ďakujeme!
VÝHODY E-KNÍH
Položme si jednoduchú otázku – prečo
by ste si už svoju ďalšiu knihu mali prečítať v podobe e-knihy?
Ako prvú výhodu môžeme spomenúť
rýchlosť. Napríklad novinku Nevinným sa neodpúšťa od Dominika Dána
bolo možné kúpiť ako e-knihu už
v predpredaji. Následne v deň jej vydania dostal čitateľ knihu do svojej eknižnice hneď po polnoci. Odtiaľ si ju
už mohol stiahnuť priamo do čítacieho
zariadenia. Ku knihe sa takto dostal
pohodlnejšie a rýchlejšie, než by to bolo
v prípade jej papierového vydania.
Zaujímavou funkciou je aj interaktívnosť textov. Do niektorých titulov sa
pridáva bonusový materiál, ako videá,
obrázky, interaktívne hry, ktorých cieľom je čitateľovi ešte viac priblížiť dej.
Čítačky e-kníh sú ľahké zariadenia, čitatelia si ich obľúbili dokonca viac ako
tablety, napriek ich všeobecnej rozšírenosti. Po úplnom nabití umožnia až niekoľkotýždňové čítanie, zväčšovanie
a zmenšovanie písma, robenie poznámok do textu, vyhľadávanie významu
cudzích slov, vyhľadávanie v texte, nastavovanie okrajov a zarovnania či nasvietenie textu v šere alebo úplnej tme.
Vďaka malým rozmerom a možnosti
stiahnuť si takmer neobmedzené
množstvo titulov sa stali ideálnou alternatívou nielen počas cestovania.
Na mieste je aj
otázka ceny, čítačky
predsa tiež predstavujú vstupnú investíciu! Ich cena však v posledných rokoch klesla na všeobecne dostupnú
úroveň. Investícia sa po čase navyše
začne vracať – cena elektronických
kníh býva spravidla aspoň o 30 % nižšia ako pri papierových vydaniach.
E-knihy sa dajú poslať tiež ako darček
cez www.martinus.sk a dávajú šancu
aj novým autorom – môžu vydať svoju
knihu touto formou (napr. cez Publico.
sk) a ušetriť na nákladoch spojených
s tlačou.
Hoci by sa mohlo na prvý pohľad zdať,
že takéto čítanie bude preferovať hlavne mládež, podľa výskumov v našej
krajine najviac e-kníh čítajú ľudia od 31
do 45 rokov, čo dokazuje, že zvládnuť
čítačku nie je vôbec náročné.
Vyvrátili sa aj polemiky, či papierové
knihy budú nahradené e-knihami. Ľudia na e-knihách oceňujú množstvo výhod, ktoré prispievajú k zvyšovaniu ich
čitateľského komfortu. Zostáva však
len na čitateľovi, či si vyberie elektronickú alebo papierovú knihu. Takže,
prečo by ste si už svoju ďalšiu knihu nemali prečítať v elektronickej podobe?
Radovan Ščibrany, manažér e-kníh, Martinus.sk
REKORD PREKONANÝ
Vo štvrtok 5. júna sa konal už 7. ročník najpočetnejšieho
detského čitateľského maratónu na Slovensku Čítajme si...,
ktorý organizuje Linka detskej istoty pri SV UNICEF. Projekt chce pritiahnuť deti k čítaniu aj metódou spoločného
prekonania rekordu z predošlého roku. A to sa podarilo: do
čítania sa zapojilo 37 064 detí, čo je o 743 viac ako vlani! Rekord prekonali aj
v Mestskej knižnici v Bojniciach, napísala nám o tom jej riaditeľka Katarína Gabrišová: „Tento rok sa do maratónu zapojilo 318 detí. Tradične musel každý účastník
prečítať celú stranu z knihy. Najmä pri Babke Gaunerke to nebolo až také ľahké, pretože čítajúci neraz vybuchovali smiechom. Knižnica deťom pripomenula, že čítať treba
nielen v deň maratónu, ale po celý rok.“
ČÍTAME S OSMIJANKOM
Nezisková organizácia Osmijanko už 10 rokov realizuje s podporou
MK SR celoslovenský čitateľský projekt Čítame s Osmijankom – pridaj
sa aj ty!, súčasťou ktorého je putovná výstava Osmijankovo veľké literárne stopovanie a celoslovenská čitateľská súťaž. V piatok 13. júna Osmijanko privítal v Bratislave tohtoročných víťazov – štvrtákov zo Slovenského Pravna, ktorí mu porozprávali, ako štyri mesiace „silno rozmýšľali, premýšľali a vymýšľali, písali, slohovali,
kreslili, vyšívali, strihali, pátrali, aby všetkých na škole presvedčili o tom, že ten, kto
nečíta, päťky v škole nachytá!“ Počas desiatich rokov sa do projektu zapojilo vyše
110 000 žiakov z celého Slovenska. Viac o projekte na www.osmijanko-ba.sk.
-mb-
knižná
revue
4
knižná revue
13 / 2014
www.litcentrum.sk
AKTUALITY
tel.: 02/5292 0579
ww w.l ingea.sk
[email protected]
Lingea sa venuje vývoju jazykových aplikácií a tvorbe jazykových
titulov od roku 1997, a to ako softvérová firma, vydavateľ
kníh a prekladateľská agentúra. Pôsobíme na Slovensku, v Čechách, Poľsku, Maďarsku a Rumunsku, ponúkame spolu okolo
400 knižných titulov, z toho je takmer 100 slovenských. Jazyky
nás skutočne bavia a radi sa púšťame aj do projektov, ktoré u nás
nemajú obdobu. Zameriavame sa i na menej zvyčajné jazyky Európy, Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky. Základom slovníkov sú naše
vlastné databázy, ktoré neustále rozširujeme a aktualizujeme.
Vydávame množstvo knižných slovníkov od vreckových až po vôbec najväčšie
na trhu. Veľmi obľúbené sú „hovorníky“, šikovné slovníky a slovníky slangu. Medzi príručkami vyniká pestrá kolekcia konverzácií pre takmer 40 jazykov. Neustále
sa rozrastá i séria prehľadných gramatík, aktuálne pozostáva už z desiatich jazykov.
Z elektronických slovníkov je najobľúbenejší rad Lingea Lexicon 5, zahŕňajúci praktické a veľké slovníky pre angličtinu, nemčinu, ruštinu, francúzštinu a španielčinu,
ekonomické či technické slovníky.
Medzi naše tohtoročné knižné novinky patrí Gramatika súčasného slovenského
jazyka, pribudli aj dva elektronické slovníky pre ruštinu a španielčinu. Momentálne
pracujeme na veľkom talianskom slovníku, pokračujeme v príprave gramatík pre
ďalšie jazyky, plánujeme tiež vydávať niektoré knižné publikácie ako e-booky.
V tomto roku Literárny fond ocenil dva naše tituly: Grécko-slovenský slovník od
Homéra po kresťanských autorov, ktorý zostavila Helena Panczová (Cena Mateja
Bela, Pocta Literárneho fondu pre vydavateľstvo), a Portugalsko-slovenský, slovensko-portugalský slovník (Prémia Mateja Bela, Uznanie Literárneho fondu pre
vydavateľstvo).
UNIKÁTNY OBAL
Umelecký obal dostala kniha Jozefa Banáša
Kód 1 (Ikar). Študent Súkromnej umeleckej
strednej školy z Hodruše-Hámrov Lukáš Lovás
ho vytváral z kombinácie alpaky (čínskeho
striebra), mosadze, nerezovej ocele (má 153 samostatných kovových častí) a zamatu takmer
dva mesiace. Výsledkom je umelecké dielo, ktoré zvíťazilo v súťaži Ministerstva
hospodárstva SR o TOP výrobok. Použité symboly a ornamenty na ňom sú spojením motívov z knihy a figuruje tu i logo spoločnosti Panta Rhei, ktorá výrobu diela
podporila. Jozef Banáš neskrýval obdiv: „Už len chytiť do rúk dielo, za ktorým je toľko
práce, vytrvalosti a talentu, mi bolo cťou.“ Umelecké dielo si môžete pozrieť v kníhkupectve Panta Rhei na Poštovej v Bratislave.
V LETE NA VÝLETE
K letu neodmysliteľne patria hry, zábava, dobrá nálada, cestovanie.
A to všetko naraz prináša vydavateľstvo DAXE v brožúre – veľkej
maľovanke s básničkami, krátkymi prózami, hádankami, vyfarbovačkami, zábavnými úlohami, bludiskami V lete na výlete. A keďže je určená deťom, kto iný by ju mal vyprevadiť na cestu za čitateľmi, než práve deti! Krstnými rodičmi sa stali žiaci 2.A ZŠ Brehy v Námestove. Zaželali jej, aby s ňou deti prežili pekné prázdniny... Maľovanka vyšla súčasne aj ako letný
magazín k časopisom Maxík a Zvonček. Autorkou textov je Danuša Dragulová-Faktorová, ilustrovala ju Katarína Sojková. Obe želajú všetkým čitateľom krásne leto!
www.litcentrum.sk
STĹPČEK DENISY
FULMEKOVEJ
Povinnosť čítať
Moja staršia dcéra nedávno maturovala,
a tak jej študentskú nástenku zdobil dlhokánsky zoznam povinnej literatúry. Postupne si z neho čo-to odškrtla, ale niektoré diela
sa jej videli nezdolateľné a boli to – nechcem
byť zlomyseľná – väčšinou tie, ktoré som nikdy nečítala ani ja. K povinnej literatúre
skrátka prechovávam averziu. Naivne sa totiž domnievam, že knihy by sme si mali vyberať podľa aktuálnej chuti, potreby, náklonnosti či náhody.
Nuž, a práve opätovné premýšľanie o povinných čitateľských krasojazdách tisíckami stránok staromódnych textov sa vo mne
v tom čase krížilo s pôžitkom z excelentných
kníh nemeckého psychoterapeuta HeinzaPetra Röhra, ktoré vydáva české nakladateľstvo Portál. Dotýkajú sa patológií v rodinných a partnerských vzťahoch, závislostí,
úzkostí, neuróz a ďalších dnes bežných
a čiastočne odtabuizovaných psychických
problémov. Z posledných Röhrových kníh
spomeniem Závislé vztahy, Cesty z úzkosti a deprese a Nedostatečný pocit vlastní
hodnoty. A prečo tento druh publikácií spomínam ako kontrapunkt k povinnému čítaniu? Pravdepodobne pre jeho do istej miery
priam literárny prístup k rozšifrovaniu základných vzorcov ľudskej povahy. Autor si totiž väčšinou volí ako kľúč rozprávku a podrobný výklad jej naoko zjavných, a predsa
mnohokrát skrytých významov. Ich objasnenie je fascinujúce jednak svojou presnosťou
a jednak „aha“ pocitom, pretože i keď človek
už ako dieťa dokáže intuitívne zachytiť posolstvo rozprávkového príbehu, v dospelosti
sa môže vďaka Röhrovi zaradovať, že konečne dozrel čas aj na druhý, povedzme podprahový, či dokonca psychoterapeutický plán.
Uznávam, že študentov treba občas k niečomu prinútiť, čítanie nevynímajúc. A také,
čo by im explicitne ponúklo návod na zaobchádzanie so svojou dušou, by tam veru pasovalo. Röhra by som si teda na zozname
povinnej literatúry vedela predstaviť...
13 / 2014
knižná revue
ZAHRANIČIE
Lingea s. r. o.
Špitá lsk a 10
81 1 01 Bratislava
Chystáte sa cez leto do zahraničia a potrebujete slovník? Pestrú paletu jazykovej literatúry nájdete v ponuke vydavateľstva Lingea, ktoré bližšie predstavuje vedúca vývoja Mirka Koleková.
SLOVENSKO
JAZYKY NÁS BAVIA
5
knižná
revue
RECENZIE
SKLADANIE
PORTRÉTU
ŠTEFANA STRÁŽAYA
SLOVENSKO
ZAHRANIČIE
Od roku 1992, keď Štefan Strážay (1940)
vydal básnickú zbierku Interiér, publikačne mlčí, ale o „zabudnutého básnika“
v nijakom prípade nejde i preto, ako povedal V. Mikula, že jeho poézia predstavuje literárnohistoricky i typovo jednu
z podstatných zložiek modernej slovenskej poézie. V roku 2011 vyšlo v Kalligrame v edícii Knižnica slovenskej literatúry jeho Básnické dielo a o dva roky sa
uskutočnila vedecká konferencia Štefan
Strážay – skladanie portrétu. Príspevky
z tejto konferencie editorsky pripravil
Valér Mikula.
Ak sa pozrieme na štúdie o Strážayovom diele ako na celok, zistíme, že sa ich
autori v „skladaní portrétu“ tohto „odmlčaného básnika“ zhodujú v tom, že v jeho
poézii je stále čo objavovať. Napriek
tomu, že každý z nich si zvolil iný problém i iný kvantitatívny záber jeho tvorby, nájdeme v ich príspevkoch čosi ústredné, čo sa odvíja od debutu po zatiaľ
posledné dielo. Je to téma existenciálna,
téma smrti. „Strážay bol v existenciálnom
zmysle vždy melancholickým básnikom
smrti,“ tvrdí Peter Zajac v štúdii Strážayova metafora, o ktorej hovorí ako o veľkej textovej metafore. Oblúkovú metaforu najmä v podobe motívu návratu skúma vo svojej štúdii Erik Markovič a súčasne konfrontuje „priezračne čistú poéziu“ Š. Strážaya s „hybridnou poéziou
kontaminovanou vulgarizáciou“. Perspektívu smrti, „jedinú istotu indivídua,“ ktorá
raz určite príde, ale i motív zmyslu života a utrpenia skúma V. Mikula, ktorý sa
zhoduje s P. Zajacom, keď hovorí: „Zastávam hypotézu, že tým centrálnym hĺbkovým problémom u Strážaya je smrť, ponímaná existencialisticky ako konečný bod,
v ktorom sa fixuje zmysel bytia.“ Rovnako
sú presvedčení, že v Strážayovej poézii
je v zašifrovanej podobe skrytá doba
normalizácie. Jaroslav Šrank však tvrdí,
že mesto v jeho poézii je apolitické, „vyňaté z behu politických dejín“.
K jednej básni Štefana Strážaya – tak nazval svoj príspevok Fedor Matejov, ktorý
tiež nastoľuje motív smrti a cintorína.
Široko popritom využíva príklady z tvorby iných autorov, no základom skúmania sa mu stala báseň zo zbierky Malinovského 96, ktorej názov zasa vysvetľuje Šrank. Za hlavné a návratné motívy
u Strážaya považuje Šrank tie, ktoré poknižná
revue
6
knižná revue
13 / 2014
Editor Valér Mikula
Univerzita Komenského 2014
„...jeho poézia predstavuje
literárnohistoricky i typovo jednu
z podstatných zložiek modernej slovenskej
poézie.“
menovali jeho štúdiu – Domov, cesta,
mesto.
Svet podľa Strážaya (Problém sveta a jeho tematizácia v Strážayovej lyrike) – pod
týmto názvom sa rozvíja rozsiahla a precízna štúdia Zoltána Rédeya, v ktorej
hovorí o detaile a celku, videnom, myslenom a vymyslenom svete, o objektívnosti a subjektívnosti sveta, o lyrickom subjekte a svete, aby konštatoval, že otázka
Aký je svet? zostáva nezodpovedaná. Na
rozdiel od ostatných autorov zborníka si
Igor Hochel zvolil na všestrannú analýzu jednu zbierku – Interiér a vo svojej
štúdii V interiéri aj exteriéri ľudskej duše
skúma zaraditeľnosť Š. Strážaya do slovenskej poézie: „Lyrická výpoveď tohto
tvorcu sa vyznačuje výrazným autorským
rukopisom, ktorý je dobre rozoznateľný,
ktorý nesplýva s inými.“ Z viacerých dôvodov je zaujímavý príspevok Márie Valentovej Portrétny žáner v poézii Štefana
Strážaya. Pracuje v ňom s básňami, ktoré majú dve iné podoby: časopiseckú
a knižnú; odhaľuje, ako básnik „portrétuje“ osobu i seba súčasne a predstavuje
najkratšie a najdlhšie básne Š. Strážaya
i básne epické. Podobne zaujímavý je
text Strážay v prekladoch od Braňa Hochela. Zaoberá sa prekladmi deviatich
básní do angličtiny a španielčiny a verše
skúma aj spätne – anglické a španielske
preklady do slovenčiny.
V niektorých jednotlivostiach sa autori
príspevkov z konferencie nie vždy zhodli, stotožnili, preto by bola zaujímavá ich
debata či polemika „naživo“. Portrét Štefana Strážaya sa im však vydaril.
Gabriela Rakúsová
SCHIZOFRÉNIA
Daniela Příhodová
Vydavateľstvo Spolku slovenských
spisovateľov 2013
Už prebal knihy so znázornením ženy
ako svätice i diabla zároveň nenecháva
na pochybách, že otvárate dielo príznač-
ne a vecne pomenované Schizofrénia.
Na strane druhej čitateľ, či už po prečítaní záložiek prebalu alebo prvých stránok, zistí/vytuší, že skúsená autorka
Daniela Příhodová vo svojom románe
nepristúpila na pomerne lacnú inšpiráciu dvomi podobami ženy. Dokonca rozpoltenosťou trpia vari viac mužskí protagonisti jej knižky, než ženy... A napokon – nie je to v prvom rade ani o prejavoch paranoidnej schizofrénie, ktorou
vraj trpí hlavná predstaviteľka románu,
teta Melánia. Výstižne to vyjadruje veta,
ktorú Příhodová vložila do úst bývalej
učiteľky Antónie, onoho času žijúcej
v domove pre bohatších seniorov (alebo
tých, čo majú bohatšie príbuzenstvo
a radi zaplatia): „Je to len schizofrénia namýšľať si, že možno prekročiť generáciu
a napredovať za vidinou prosperity... ešte
veľmi dlho to bude iba vidina. Akoby sa len
tak dala pretrhnúť genetická reťaz, ktorá
tu existuje už stáročia!“ Otázkou v tejto
súvislosti ostáva, či do genetickej výbavy patrí aj smerovanie k honbe za mamonou alebo či sa na jej rozvinutí nepodieľa viac chorľavá spoločnosť než samotný jednotlivec...
Fabula Schizofrénie nie je mimoriadne komplikovaná, hlbší ponor do deja
i do konania a pohnútok jednotlivých
postáv umožňujú nenásilne sa striedajúce rozprávačské uhly. Je pochopiteľné, ale zároveň aj mrazivé, ako si každá
z postáv vie obhájiť svoje činy i „výčiny“,
občas siahajúce až na život toho druhého. Skúšaná je vždy miera odolnosti
a zmierlivosti k nedokonalostiam a chybám toho druhého, nikto nemá maslo
na hlave. Odokrytiu kariet pomáha aj
fakt, že viac-menej sa chamtivosť a lakomenie sa na majetok toho druhého
deje v rodine, medzi úplne blízko či
vzdialenejšie príbuznými. Je známe, že
majetok a dedičstvá už rozhádali nejednu rodinu a aj šachovania so zbavením
svojprávnosti, držania za mrežami na
psychiatrii a iné praktiky, ako podvodne a navždy vylákať peniaze od starších
osôb, najmä žien, sú prinajmenšom verejným tajomstvom, preto príbehu čita-
www.litcentrum.sk
RECENZIE
NÁM SA EŠTE
NECHCE SPAŤ
knižná
súťaž
revue
Daniel Hevier
Buvik 2013
Spisovateľ Daniel Hevier je známy nielen svojimi knihami pre dospelých, ale aj
istými novátorskými prvkami, ktoré
vniesol do detskej literatúry. Vydavateľstvo Buvik sa rozhodlo po viac ako dvadsiatich rokoch pre reedíciu obľúbených
Hevierových rozprávok s názvom Nám
sa ešte nechce spať.
Večný problém uspávania dieťaťa sa
stáva nosným motívom rozprávkovej
knihy. Pre texty zvolil autor pomerne
jednoduchú koncepciu – hrdinovia odmietajú spánok, avšak za porušenie pravidiel a prírodných zákonov ich neminie
trest, či už v podobe prechladnutia, premeny na kvet alebo zlých snov.
Napriek tomu, že príbehy zobrazujú
podobnú tematiku, autor sa každému
z nich pokúša vdýchnuť osobitý ráz a ozvláštniť ich. Rozprávky umiestňuje Hevier do rozličného prostredia rybníka,
vesmíru, lesa, exotického Mexika, ale aj
ohraničeného priestoru detskej izby.
V knihe ožívajú hračky, špendlíky, prebúdzajú sa sopky, čarujú králiky a nezbedné palce vykúkajú spod periny. Zvieratá antropomorfizáciou nadobúdajú
ľudské vlastnosti, čím sa zároveň približujú aj detskému čitateľovi a vytvárajú
www.litcentrum.sk
Martina Grmanová
JULINKINA
PEKÁREŇ
Táňa Keleová-Vasilková
Ikar 2014
Štyridsiatnička Klára je nespokojná so
svojím životom. Je slobodná, bezdetná,
zamestnaná ako asistentka vedúcej oddelenia pre odbyt s pekným platom, ale
nenapĺňa ju to. Voľný čas venuje starostlivosti o otca-vdovca, príležitostným
Kupón BUVIK nájdete na strane
24
ZAHRANIČIE
Ľuboš Svetoň
návštevám rodiny svojho brata, športovaniu a raz do týždňa stretnutiam s vydatou priateľkou Vierou, ktorá je na materskej dovolenke s dvomi deťmi, či mailovaniu s priateľkou Magdou, ktorá žije
v zahraničí. Klára priateľkám závidí „farebný život plný peňazí i lásky“. Ona sa už
síce vzdala myšlienky na manželstvo,
ale večery trávi vo svojom byte sama pri
televízii či snívaním o ceste do Francúzska a je frustrovaná zo svojej „obyčajnej“
existencie. Občas si pripomína slová zomierajúcej matky o tom, aby zostala
sama sebou a neprispôsobovala sa za
každú cenu zo strachu, že zostane sama.
Ale to ju nedokáže utešiť. Naopak, trápi
sa spomienkami na nie najlepšie manželstvo rodičov. Zlom nastane, keď po
otcovej smrti zistí, že má vo Francúzsku
nevlastnú sestru Annu, ktorá zomiera
a chce, aby sa niekto postaral o jej depresiami trpiacu dcéru Žanettu a vnučku
Julinku. Klára sa s ňou prostredníctvom
mailov zblíži a rozhodne sa pomôcť...
Takto dajako v skratke by sa dal prerozprávať príbeh najnovšej knihy (už 26.
v poradí) najobľúbenejšej a najpredávanejšej priekopníčky „ženskej literatúry“
na Slovensku Táne Keleovej-Vasilkovej
Julinkina pekáreň. Jej bonusom je vykreslenie niektorých charakterov. Hoci
aj švagriná Oľga, vyrovnaná manželka
a matka dvoch detí, žena, ktorá „je spokojná s tým, čo má, a to je dnes veľmi vzácny jav“. A za bonus možno považovať
i niektoré myšlienky protagonistky.
Napríklad: „Náš život je o mnohých premlčaných veciach. Nepovieme ich, nevyslovíme... zo strachu, z neschopnosti veci riešiť... niekedy z lenivosti a pohodlnosti. ...a
mlčanie vytvára múr, ktorý nám nedovoľuje priblížiť sa k druhým, spoznať ich“, prípadne: „Teraz už viem, že treba prijať možnosti, ktoré život ponúka. Nečakať na lepšie, neobracať sa im chrbtom. Nevyplatí sa
to. Náš čas na zemi je vymedzený – môže
sa stať, že vlastnou vinou nestihneme urobiť to, čo sme mali, mohli...“ Sen o pečení
chleba a samotná reálna pekáreň je
v tomto kontexte svojskou metaforou života!
V porovnaní s predchádzajúcimi autorkinými dielami možno hovoriť o príbehu, ktorý sa síce nevyhýba krutostiam
života, ale prezentuje ich skôr optimistickejšie, akoby z istého nadhľadu. Celok
pôsobí ako milé a povzbudzujúce čítanie. Povedala by som, že je to slovenská
verzia knižnej „slepačej polievky“ – lieku
na doráňané srdce.
SLOVENSKO
teľ bezproblémovo uverí. Aj keď sa
nemá prezrádzať záver, možno aspoň
naznačiť, že Příhodová v ňom vlieva elixír mladosti a akcieschopnosti aj tým
skôr narodeným. Do akej miery sa so
záverom čitateľ stotožní, záleží od jeho
vnútorného rozpoloženia, ale v žiadnom prípade by nemal byť podnetom na
bezdôvodný a prehnaný optimizmus. Aj
keď tých pesimistických vyhliadok je
s pribúdajúcim vekom čoraz viac, čo poviete?
tak paralelu s jeho
svetom: „Ty si umývaš zuby, a sloník si
musel umyť zababrané kly.“
Určité
novátorstvo
predstavuje
priame oslovenie
dieťaťa, čím sa ho
spisovateľ pokúša
zároveň vtiahnuť
do deja rozprávky: „Napokon sa na jej
úpätí objavil chlapec. Nebol o nič väčší od
teba. Ani on ešte nechodil do školy.“
Hevier umiestňuje do textov zámerne
rozličné reálie, ktorými sa snaží rozšíriť znalosti dieťaťa. Objaví sa tu známa
sopka, Aztécky chlapec, hviezda Proxima Centauri, sova Plamienka Driemavá
a Výr Bradatý. Prostredníctvom zobrazenia príbehov z inej perspektívy sa
snaží rozvíjať detskú predstavivosť
a obrazotvornosť: „To sú ale krásne motýle! – vzdychal. (...) Ale vo výkladoch neboli nijaké motýle. Boli to figuríny oblečené do jemných šiat s dlhými rukávmi.“
Daniel Hevier oživuje príbehy pre neho
typickým jemným humorom a slovnými
hračkami, invenčnými pomenovaniami
(myšodravci, krpáčik), príznačnými názvami postavičiek (motýľ Súmračník, Plamienka Driemavá). Autor v sebe nezaprie
básnika a do rozprávok miestami včleňuje verše a poetické obrazy: „Súmračník
rozhojdával lampášiky púpav“, „Tma tmúca, na strašenie súca!“ Posledná rozprávka pre deti a zvieratká, poňatá trochu
netradičným spôsobom, vyúsťuje do
cyklickosti a poukazuje tak na nekonečnú možnosť jej „rozprávania“. V závere
nájdeme ešte jednu zvláštnosť – uspávanku na nápev známej „Uspávanky“
Wolfganga A. Mozarta.
Vydavateľstvo Buvik venovalo knižku
Daniela Heviera do súťaže – kupón BUVIK treba posielať k nám do redakcie do
9. júla.
Elena Ťapajová
13 / 2014
knižná revue
7
knižná
revue
RECENZIE
TICHÝ DOM
SLOVENSKO
ZAHRANIČIE
Orhan Pamuk, nositeľ Nobelovej ceny za
rok 2006, v knihe Tichý dom ukazuje
príťažlivé spojenie orientálne zafarbeného rozprávačského nadania spolu so
zmyslom pre pestrosť a ideovú neuchopiteľnosť súčasného sveta. Ide o román,
ktorý vyšiel v roku 1983, rok po jeho debute Dževdet Bej a synovia. Vydavateľstvo Slovart týmto titulom – rozprávačskou delikatesou – dopĺňa pamukovskú
kolekciu. Stáva sa farebnejšou a atraktívnejšou.
Starý tichý dom v Džennethisare, v ktorom Fatma čaká na pravidelnú návštevu
vnúčat, sa po ich príchode mení na mikrosvet odrážajúci konflikty, trendy
a očakávania moderného Turecka. Samotná Fatma má na sklonku života na
čo spomínať. Prišla sem ako mladé dievča s manželom. Odsťahovali sa z veľkomesta, aby jej muž Selahattin – idealistický lekár – slúžil na vidieku chudobným. Neskôr však medicínu nechal a do
smrti v bláznivom ošiali písal encyklopédiu, ktorou chcel osvietiť mysle Turkov poznaním a liberálnejším prístupom
k svetu. Teraz Fatma spolu s trpaslíkom
Redžepom (nemanželským synom jej nebohého manžela) víta vo svojom dome
živé „produkty“ modernizačných trendov: najstaršieho vnuka, historika Faruka, jeho sestru Nilgum snívajúcu o lepšom svete z ľavicovej pozície a Hasana,
ktorý vidí budúcnosť krajiny v pravicovom nacionalizme.
Nejde iba o ideologické spory. Pamukove postavy sú viac ako zbierkami názorov. V Tichom dome sa stretli živí ľudia,
slabí a zmietaní smútkom, zradami a závislosťami. Stretnutie u babky Fatmy je
postupne vyrozprávané z pozície jednotlivých obyvateľov domu. Týmto spôsobom Pamuk dosiahol, že pestrosť osudov
a životných ambícií nie je iba sloganom
súcim na obálku jeho knihy, ale tou najvýraznejšou črtou života, o ktorom tak
jedinečne rozpráva.
Výrazne prehovára ten, ktorý sa medzitým ocitol na „druhom brehu rieky“.
Fatmin manžel Selahattin s neúprosnou
pravidelnosťou dáva „kázne“ z moderného zmýšľania a osvietenskej vášne: „Celý
Východ spí! Ja ich poučím o smrti a vyslobodím ich z tohto otroctva. Úbohí nevedomci! Žijú v slepej spokojnosti, bez najmenších pochybností, nevedia, že majú len
jeden život. Zobudím ich z toho pokojného
hlúpeho sna, ktorý trvá už tisíce rokov!“
Pamuk je moderným Turkom, ale píše
knižná
revue
8
knižná revue
13 / 2014
Orhan Pamuk
Preklad Otto Havrila
Vydavateľstvo Slovart 2014
„Pamuk je moderným Turkom, ale píše
štýlom, v ktorom je jeho „východné“ srdce
zárukou krásy a povznášajúcej
ornamentálnosti.“
štýlom, v ktorom je jeho „východné“ srdce zárukou krásy a povznášajúcej ornamentálnosti. Vie byť magický a vášnivý:
našťastie ešte nie je prozaikom, ktorý by
sa pýšil talentom pre cynické, úporne
krátené vety. Tichý dom je metaforou
nostalgie. Nemôže ovládnuť naše životy,
ale bez nej by sme stratili kontakt so živým prúdom histórie a zostali nekonečne smutní vo vlastnej osamelosti.
Ľubomír Jaško
PREKLIATE DNI
Ivan Bunin
Preklad Mikuláš Šoóš
OZ Hronka 2013
Pri príležitosti 60. výročia úmrtia prvého ruského nositeľa Nobelovej ceny za
literatúru v roku 1933 Ivana Bunina vyšiel preklad buninského denníka Prekliate dni. Kniha predstavuje umelecko-publicistické dielo o období Veľkej
októbrovej socialistickej revolúcie a následnej Ruskej občianskej vojny, ktorú
Bunin začal písať v Moskve v roku 1918
a dokončil v Odese v roku 1920. Jednotlivé zápisky denníka možno považovať za
autorovu spoveď, odhaľujúcu jeho osobné prežívanie revolúcie a signalizujúcu
koniec patriarchálneho Ruska. Autor
preto nekoncentruje svoju pozornosť na
opis spoločensko-politických udalostí
doby, ale na ich odzrkadlenie v povedomí ľudí.
O jeho rezolútnom odmietaní revolúcie
ako takej, o jej apokalyptickom vnímaní
svedčí názov aj prvé riadky knihy: „Tento
prekliaty rok skončil. Lenže čo bude o rok?
Bude ešte horšie? Určite. Ale čo je naozaj
neuveriteľné: skoro všetci sú mimoriadne
veselí – každý, s kým som sa na ulici stretol, je rozjarený...“ Bunina priam hnevá
utopická myšlienka svetlých kolektivistických zajtrajškov, ktorou sa opája ruská inteligencia, zabúdajúca na postave-
nie ruského sedliaka, predstaviteľa
ľudu. Nostalgický tón denníkových zápiskov preto často prerastá do nervozity, depresie či dokonca zúrivosti. Autor
konštatuje: „A vôbec, najhoršie, najstrašnejšie, najpotupnejšie nie sú ani tie hrôzy
a nehanebnosti, ale to, že ich stále treba
vysvetľovať, sporiť sa o to, či sú dobré alebo zlé.“
Vzhľadom na výskyt celého radu známych i neznámych osobností z ruskej či
svetovej histórie, umenia, literatúry
a podobne (autor ich komentuje v poznámkach pod čiarou) i bohaté využitie
hesiel, sloganov či úryvkov z tlače možno konštatovať, že sa Bunin pokúsil
o vytvorenie akéhosi jazyka chaosu,
zmätku, ktorý korešponduje s jeho osobným chápaním revolúcie. Aj na ploche
denníka Prekliate dni sa prejavil ako
majster detailu, predstaviteľ impresionizmu v literatúre, experimentujúci
s prvkami existencializmu.
Andrea Grominová
HOLOGRAM
PRE KRÁĽA
Dave Eggers
Preklad Marián Gazdík
Plus v Albatros Media 2014
Americký spisovateľ a žurnalista Dave
Eggers vo svojich knihách píše o aktuálnych spoločenských témach, ako je globalizácia, ľudské práva, sociálna interakcia. V jeho svetoznámom románe
Hologram pre kráľa sa mieša západný
a orientálny svet na pozadí viac ako miliónovej zákazky.
Hlavný hrdina je rozvedený, skrachovaný päťdesiatnik Alan Clay, ktorý dostane od života ešte jednu šancu. Kedysi
býval dôležitou súčasťou prosperujúceho podnikania, no presun výroby bicyklov do lacnejších krajín a faktor ekonomickej krízy ho priviedli na mizinu. K tomu sa nakopili dlhy, rozpad manželstva
www.litcentrum.sk
RECENZIE
AURA A STOPA
dencia, Mýtus a násilie či jeho dielo o Baudelairovi) a zozbieral texty, ktoré už boli
vydané pod názvom Iluminácie alebo časopisecky.
Walter Benjamin
Preklad Adam Bžoch
Kalligram 2013
Daniel Hevier ml.
www.litcentrum.sk
Kupón vydavateľstva Ikar nájdete na strane
24
REVIVER
knižná
súťaž
revue
Seth Patrick
Preklad Patrick Frank
Ikar 2014
Mysteriózny triler anglického autora poteší čitateľa, ktorý hľadá v knihách tajomstvo a napätie. Tajomstvo sa dá vytušiť už
z názvu a ďalších podtitulov na obálke:
oživovateľ a smrť ich neumlčí. Napätie zas
vyplýva z kompozične gradačného radenia motívov, takže autor absolútne saturoval všetky dôležité požiadavky žánru.
Hlavnou postavou je Jonah Miller. Patrí
medzi oživovateľov – ľudí, ktorí dokážu po
smrti na krátky čas oživiť mŕtvolu a prípadne zistiť to najdôležitejšie o jej smrti.
Pracuje v špeciálnych jednotkách polície.
Tá zo spomenutého postupu mimoriadne
profituje pokiaľ ide o objasnenosť zločinov. Ale všetko má svoje ale. Totiž: nielen
polícia môže mať z toho úžitok, rovnako si
môžu pomôcť poisťovacie spoločnosti
a takáto jedinečná schopnosť sa zíde aj pri
výskume. Zvlášť keď sa objaví niečo starodávne, strašidelné, neľudské a zlé! Jonah
Miller nie je sám, oživovateľov je po celom
svete množstvo a niektorí veľmi dobre poslúžia plánom istej spoločnosti, ktorá sa
chystá tú zakopanú záhadu z dejín vyviesť
cez médiá oživovateľov do súčasnosti. Príbeh sa komplikuje a naberá na obrátkach.
Čitateľa môžu fascinovať chvíľkové prebudenia mŕtvych, ich nezvyčajné správanie.
Autor tu využíva hororové prvky. No čerešničku na tortu svojho textu kladie, samozrejme, v závere. Starodávne zlo si sem
do nášho sveta prekliesni cestu. Situácia
sa vymyká spod kontroly, až si človek pomyslí, že sa nám veru neoplatí zahrávať
s vecami, ktoré nás presahujú a o dôsledkoch ktorých ani netušíme. Ale čo narobíme, keď už raz takí sme...
Ide o šikovný román pre čitateľov hľadajúcich zimomriavkový relax. Netvrdím, že
vám autor zaspieva ódu na rozum, ale dej
sa snažil dávkovať v rozkošne napínavých
partiách. Navyše, celú filozofiu oživovania verne argumentuje! A tak to má byť
v modernom populárnom texte v 21. storočí. Knihu nám vydavateľstvo Ikar venovalo do súťaže.
ZAHRANIČIE
Walter Benjamin napísal eseje pod názvom Aura a stopa v období pred druhou
svetovou vojnou. Aj fakt, že jeho texty sa
začali do slovenčiny prekladať až v 90. rokoch, je dôkazom, že jeden z najvýznamnejších predstaviteľov frankfurtskej školy myslenia sformuloval nadčasové dielo.
Esej Umelecké dielo v epoche svojej technickej reprodukovateľnosti dokáže aj napriek svojej relatívnej stručnosti stále priťahovať pozornosť nielen v akademických
kruhoch ako povinná literatúra modernej
estetiky a politickej kritiky. Jedným z bodov, kde technická reprodukcia predbieha originál, je, že kópiu diela dokáže dostať do situácií, do ktorých sa to originálu
nedarí. Stáva sa to napríklad vtedy, keď
kópia prichádza priamo k divákovi, poslucháčovi, namiesto toho, aby ten vyhľadal
originál: „Katedrála opúšťa svoje miesto,
aby ju mohol vnímať milovník umenia vo
svojej pracovni, zborové dielo predvádzané
v sále alebo pod holým nebom si môžeme vypočuť v izbe.“ Aura diela je však to, čo vyzdvihuje originál nad jeho kópiu, a teda
nemôže byť produkovaný vo veľkých
množstvách. Technickou reprodukciou
sa totiž aura – pojem uctievanej, nadpozemskej krásy – vytráca.
Po víťazstve nacistov v roku 1933 Benjamin emigroval z Nemecka do Paríža.
A aj keď francúzsku metropolu nazýva
hlavným mestom 19. storočia, dá sa povedať, že Paríž bol pupkom Európy ešte
aj v čase jeho pobytu. V ďalšej eseji autor
rozoberá najvýraznejšie prvky architektúry mesta a všetkých druhov umení,
ktoré sa v ňom zrodili (film, fotografia),
alebo k jeho sláve výrazne prispeli (maľba, literatúra). Každá doba sa zaoberá
tým, čo je a čo nie je umenie, a aká je jeho
úloha. Benjamin v 30. rokoch hovorí:
„Umenie, čo začína pochybovať o svojich
úlohách a prestáva byť ‚neoddeliteľné od
užitočnosti‘ (slovami Baudelaira), musí vyhlásiť svoju novosť za najvyššiu hodnotu.“
Po druhej svetovej vojne sa aj vďaka takýmto myšlienkam, na ktoré mohli nadviazať ďalší kritici, Benjamin stal povinným čítaním takmer všetkých odborov
humanitných vied.
Je však škoda, že vydavateľ v edícii Filozofia do vrecka nehľadal nové, doposiaľ
nepreložené eseje Waltera Benjamina
(a také by sa našli, napríklad Korešpon-
SLOVENSKO
a náročná finančná podpora dcéry. Pre
korporátnu Ameriku sa stal nezaujímavým, vydáva sa preto do Saudskej Arábie prezentovať kráľovi Abdalláhovi revolučnú holografickú technológiu, ktorá
by mala pomôcť pri informačnej tvorbe
novovznikajúceho púštneho mesta.
S pribúdajúcimi týždňami sa čakanie na
kráľa podobá na Ionescove absurdné
drámy. Alan si zatiaľ v rozpálenej krajine kráti čas spoznávaním miestneho koloritu, písaním dlhých listov dcére a nočnými úvahami o minulosti či neistej budúcnosti. Ďaleko od domova stretáva
svojich generačných kolegov, ktorí chytili druhý dych. No zároveň sú spútaní
akýmsi pomyselným ekonomickým väzením a ich finančný osud sa stal závislým
na persónach, ktoré ešte ani nevideli.
Prostredníctvom Alanovho arabského
vodiča Jusefa autor čitateľovi predkladá
mnoho zaujímavostí o tamojších reáliách. Z vyskladanej mozaiky vytuší, že
krajina funguje na dvoch úrovniach –
oficiálnej a skutočnej – v ktorej sa mieša
odvrátená strana náboženských príkazov. V Alanových spomienkach zase
konfrontuje zlaté časy americkej výroby. Tieto opisy sú podkuté skutočnými
historickými faktami z prostredia známej firmy Schwinn vyrábajúcej bicykle.
Inokedy zas Eggers pripomína, ako „trhová chobotnica“ mení obchodné pravidlá rapídnou rýchlosťou. Je si dobre vedomý, že v USA sa teraz neuskutočňujú
sny, ale tie sa odohrávajú v krajinách,
v ktorých vizionárske požiadavky vládcov menia tradičnú povahu krajiny. To
miestnym prináša nervozitu či chlad
k cudzincom, a preto sa Alan len pomaly
stáva súčasťou arabského sveta.
Impulzom na napísanie tejto knihy
bola skutočná pracovná stáž Eggersovho švagra. Do mesta kráľa Abdalláha
cestoval ako člen misie nadnárodnej
korporácie. Autorove diela tak môžu čitatelia pokojne čítať ako pracovné beletrizované cestopisy, v ktorých sa mieša fakt s fikciou.
Veronika Cosculluela
Radoslav Matejov
13 / 2014
knižná revue
9
knižná
revue
TÉMA
DIALÓGY KULTÚR
SLOVENSKO
ZAHRANIČIE
Festival Nová dráma/New Drama organizovaný Divadelným
ústavom v Bratislave prináša na javiská bratislavských divadiel každoročne to najzaujímavejšie z inscenácií súčasnej
drámy, ktoré mali premiéru v danej sezóne. Tohtoročný
desiaty ročník festivalu zaujal okrem iného aj odbornou teatrologickou publikáciou Nowy dramat slowacki (Nová slovenská dráma) (Katedra studiów interkulturowych Europy
środkowo-wschodniej, Wydzial lingwistiki stosowanej,
Universitet Warszawski 2014). Jej autorom je polonista,
teatrológ a vysokoškolský pedagóg Fakulty lingvistiky
Varšavskej univerzity Andriej Moskwin (1963). V spolupráci
so slovenským teatrológom Mironom Pukanom do nej vybral
päť hier slovenských dramatikov z rokov 2007 – 2010 preložených do poľského jazyka.
Publikáciu slávnostne uviedli
medzi čitateľov práve počas
festivalu Nová dráma aj za
účasti autora.
Poľská kultúra je dostatočne
veľká, aby bola sebestačná – na
druhej strane bude Moskwinova kniha mostíkom k tomu,
čo sa autorsky odohráva na
slovenskej divadelnej scéne
v ostatných rokoch. Andriej
Moskwin, pôvodom Bielorus
s veľkým záujmom nielen o poľskú, ale aj o slovenskú
a českú drámu, si hry vybral po preštudovaní širokej ponuky
textov od riaditeľky Divadelného ústavu v Bratislave
Vladislavy Fekete, ale aj na základe osobného poznania festivalu v Bratislave a po odporúčaní Mirona Pukana, ktorý
v čase tvorby Moskwinovej knihy pracoval ako lektor
slovenského jazyka na Inštitúte slavistiky Varšavskej univerzity.
V knihe sú do poľštiny preložené hry týchto autorov: Viliam
Klimáček: Komunizmus (2008), Ondrej Šulaj: Gazdova krv
(2010), Anna Grusková: Päť chodov pre dvoch (2007), Vladislava Fekete: Krátke spojenia (2009) a hra Karola Horáka Buridanov osol (2009), ktorú sprostredkoval práve Miron Pukan. Za pomoci študentov slovenskej filológie texty hier preložili do poľštiny a Andriej Moskwin k nim napísal úvodnú
kapitolu Slovensko: čas na zmeny. V nej predstavuje festivaly
súčasnej poľskej, českej a slovenskej drámy v Bratislave, Nitre, poľskej Toruni, českej Plzni a Hradci Králové, na ktoré
chodieva ako pozorovateľ a komentátor do odborných poľských časopisov. Ďalej analyzuje päť publikovaných hier.
V poznámkach pod textami približuje regionálne špecifiká,
názvy miest, mená štvrtí i osobnosti slovenských spisovateľov, spomenutých v hrách. V závere knihy nájdeme životopisné heslá autorov hier a zvlášť Mirona Pukana, vysokoškolského pedagóga na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove a autora viacerých publikácií o ukrajinskom divadle, interkultúrnych slovensko-poľských dialógoch či otázkach súčasnej drámy a divadla.
Vyše 220-stranová publikácia Andrieja Moskwina nevyšla
síce v slovenskom vydavateľstve – ale je významnou propagáciou súčasnej slovenskej drámy v širokom priestore poľskej
kultúry.
knižná
revue
10
knižná revue
13 / 2014
Ženské hlasy
Katarína Feťková, autorka dvoch monografií venovaných osobnostiam afroamerickej ženskej literatúry, pripravila tretiu, nemenej zaujímavú publikáciu Hlasy spoza mechice (Belianum
2013). Tentoraz sústredila pozornosť na americkú židovskú
ženskú literatúru, jej formovanie a vývoj od začiatku 20. storočia po súčasnosť.
Zámerom monografie je zachytiť ženské hlasy, ktoré sú – aby
sme ostali pri metafore v názve knihy – vykázané v ortodoxnej
synagóge za mechicu – clonu oddeľujúcu ženskú časť chrámu
od mužskej. No nielen zachytiť, ale i zaznamenať, a tým ich
sprítomniť a prezentovať aj v našom prostredí. Ide o široké
spektrum rôznych generácií židovských
autoriek
žijúcich
v Amerike. Feťková sa podujala
na neľahkú úlohu zmapovať ich
literárnu produkciu, identifikovať jej špecifické znaky, a tým
prispieť k zjemnenej diferenciácii americkej židovskej literatúry
a prehĺbiť pohľad na problematiku multietnicity i vzťahov medzi
rodmi v americkej spoločnosti.
Autorka pri svojom analytickom
čítaní vychádza z feministickej
literárnej teórie, pričom si overuje jej nosnosť na rozšírenom poli
výskumu a zároveň obohacuje jej teoretický i metodologický
arzenál.
Sympatické na práci je prepojenie súkromných príbehov jednotlivých autoriek so širším sociálno-politickým kontextom,
v ktorom sa tieto príbehy žijú a literárne reflektujú. Dôraz na
situovanosť tvorby autoriek do konkrétneho sociálneho časopriestoru dovoľuje poukázať na výpovednú silu literatúry, na
jej poznávacie možnosti. Feťková si zvolila vhodnú kombináciu
optík, keď v publikácii sleduje jednak formovanie základných
tematických okruhov v rámci istých generačných či ideových
zoskupení, a jednak priemet jednotlivých ťažiskových tém do
diel konkrétnych autoriek. Vybrané spisovateľky sa rozhodla
prezentovať tak, že po stručnej biografii sa sústreďuje na analýzu hlavných tematických okruhov, na spôsoby nastoľovania
problémov, ale aj na štylistické zvláštnosti ich diel. Väčšina
týchto autoriek je u nás neznáma, takže práca slúži ako dôležitý informačný zdroj o americkej literatúre, podáva jej komplexnejší a zároveň diferencovanejší obraz, než aký ponúkajú štandardné monografie o dejinách americkej literatúry.
Slovensko-ruské vzťahy
Studia russico-slovaca je titul Ústavu rusko-slovenských kultúrnych štúdií Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorý vyšiel
v roku 2013 vo vydavateľstve Verbum. Autori jednotlivých príspevkov venujú pozornosť otázkam slovenskej a ruskej lingvistickej kultúry, kultúrnym rozhľadom i aktuálnym problémom filozofie výchovy a didaktiky. Editorkou publikácie je Eva Kollárová a štúdiami do nej prispelo 21 autorov zo Slovenska, Ruskej
federácie, Českej republiky a Rakúska.
Významným a stále aktuálnym je príspevok Evy Maliti-Fraňovej o vynikajúcom prekladateľskom umení Zory Jesenskej, ktorej životné osudy poznačila neľudská totalitná ideológia. Po-
www.litcentrum.sk
TÉMA
Väzby medzi slovenským a chorvátskym národom nie sú veľmi reflektované. A to nielen v časoch, keď ani jeden z nich netušil, že by sa za národ mohol označiť. Obchádzané sú aj dnes,
z pohľadu synchrónneho. Azda práve preto po téme historických a kultúrnych vzťahov týchto dvoch národov siahol odborník na históriu stredoveku – profesor Matúš Kučera, prvý
veľvyslanec Slovenskej republiky v Chorvátsku, vo svojej knihe Slováci a Chorváti (Historické a kultúrne vzťahy) (Post
Scriptum 2013). Kučera je jedným z mála ľudí schopných kompetentne analyzovať spätosť Slovákov a Chorvátov v procese
dejín. A že je o čom písať, o tom nech svedčí prostý údaj: Slovensko s Chorvátskom nespája len povedomie o slovanskom
jazykovom základe, nie sme si blízki len počtom obyvateľov,
ale vyše osem storočí sme žili v spoločnom štáte. Pravda, nebol to štát k obom národom rovnako ústretový v každej etape
dejín. Napriek rôznym peripetiám Slováci obohacovali Chorvátov spôsobmi, ktoré by sme azda ani nečakali. Ako uvádza
aj pútavé rozprávanie Matúša Kučeru, už prvé vlastné mince
Chorvátov razené Kolomanom I. mali motív nám známeho
dvojkríža. A nie náhodou, keďže práve tento výsostný znak
Nitrianskeho kniežatstva odkazoval na počiatky panovania
nielen samotného Kolomana, ale aj jeho otca Ondreja II. Chorváti sa k minciam dodnes hrdo hlásia a na označenie svojej
meny používajú jej pôvodný názov – kuna.
Najmä vďaka meruôsmym rokom vieme, že chorvátske územie malo v rámci Uhorska osobitý status. Jeho počiatok, legendami opradený dokument Pacta conventa, rozoberá Kučera triezvo, nevezie sa na vlne romantizujúceho pátosu. Podobne zdržanlivo, ale nie bez zaujatia (či skôr vášne pre históriu)
hodnotí aj pôsobenie známych osobností našich spoločných
www.litcentrum.sk
Vedecky o poézii
Tím zahraničných vedcov v zložení Radek Čech, Ostrava (ČR),
Ioan-Iovitz Popescu, Bukurešť (Rumunsko) a Gabriel Altmann,
Bochum (Nemecko) sa podujal zrealizovať kvantitatívnu analýzu
diel slovenskej spisovateľky Evy Bachletovej. Nejde tu o interpretáciu textov, ktorú každý literát realizuje inak, ale o formálne,
intersubjektívne zachytenie vlastností textu metódami kvantitatívnej lingvistiky a textovej analýzy. Bachletovej texty majú tú
výhodu, že sú krátke, dobre štruktúrované a predstavujú dôležitý trend v slovenskej literatúre. Výsledky rozboru vyšli v knihe
Metody kvantitativní analýzy (nejen) básnických textů
(Univerzita Palackého v Olomouci 2014). Publikácia je dostupná
na webovej stránke: http://www.cechradek.cz/publ/2014_
Cech_etal_Metody_Q_analyzy_basnickych_textu.pdf.
V knihe sa analyzujú nasledovné problémy: tematická koncentrácia textu; slovné bohatstvo; miera aktivity a deskriptivity; Menzerathov zákon (vyjadruje vzťah medzi dĺžkou slov
a dĺžkou veršov); eufónia. Používa sa pritom obdobný postup
ako v prírodných vedách: najprv sa vysloví hypotéza, ktorú je
možné kvantifikovať, potom sa analyzuje text a daná vlastnosť
sa meria, každá výpoveď sa testuje štatisticky a výsledok testu
sa zase preloží do zrozumiteľného každodenného jazyka. Publikácia tak prináša celkom nový pohľad na tvorbu slovenskej
spisovateľky a publicistky Evy Bachletovej.
Terézia Ursínyová
Anton Košťál
ZAHRANIČIE
Osem storočí
dejín. Stačí spomenúť grófa Zrínskeho – raz si ho v národoveckom nadšení privlastňujeme my,
raz oni – aby sme mohli vedno
s Matúšom Kučerom zniesť čitateľa z ódickej sféry rozprávania
o našich (spoločných) dejinách
k jeho objektívnejšej, možno oveľa napínavejšej, sfére: k poznaniu, že slovensko-chorvátske dejiny sa nedajú oddeliť, prepletajú
sa rovnako, ako sa prepletajú dejinné príbehy každého národa,
ktorý v priebehu storočí vzišiel
z Uhorského kráľovstva a prihlásil sa o svoje svojbytné miesto
vo svete. Keďže slovensko-chorvátske vzťahy sú dnes témou
aktuálnou, najnovšia práca Matúša Kučeru vnáša do diskusie
o nich zásadné stanovisko. Súčasne ponúka vynikajúcu východiskovú pozíciu ku korektnému výskumu vzájomných väzieb aj v rokoch z pohľadu dejín nedávnych – národnosocialistických a komunistických. Mnohé z udalostí týchto čias sa
dajú pochopiť vďaka poznaniu slovensko-chorvátskych dejín
do zániku Uhorského kráľovstva.
SLOVENSKO
dobné to bolo aj v prípade staršieho prekladateľa z ruštiny Mikuláša Gacka, ktorý po nespravodlivom odsúdení musel desať
rokov stráviť na nútených prácach v Kazachstane.
Pre slovenskú spoločnosť je prospešné oboznámiť sa s príspevkom Michala Alexandroviča Bondara Historické predpoklady a politicko-ekonomické príčiny dosiahnutia štátnej nezávislosti Slovenska, v ktorej autor po dôkladnom osvetlení dejinného
vývoja Slovákov poznamenáva, že aj po zamatovej revolúcii
roku 1989 Václav Havel hlásal a presadzoval návrat k doktríne
jednotného Československa.
Radostný pocit vyvolá v čitateľovi článok Niny Ščipanskej
K stému výročiu narodenia S. V. Michalkova, v ktorom autorka
venuje pozornosť životu a básnickému dielu tohto autora. Dozvieme sa tiež, že viceprezidentka Ruského kultúrneho fondu
Julia Subbotina, vdova po básnikovi, odovzdala Slovensku bohatú knižnicu umeleckej a encyklopedickej literatúry S. V. Michalkova.
Bratislavské stretnutia 2013, ako o nich píše Nina Petrovna
Dutko, sú vítanou príležitosťou rozvíjať multikultúrny dialóg vo
vyučovaní ruského jazyka. Jevgenij A. Orlov vo svojom príspevku o systéme cvičení so sociokultúrnym komponentom vo vyučovaní ruštiny ako cudzieho jazyka zdôrazňuje dôležitosť pobytu v ruskej rodine. Z článku Júliusa Lomenčíka sa dozvedáme,
že na Slovenskom evanjelickom patronátnom gymnáziu v Revúcej sa veľká pozornosť venovala výučbe slovenčiny, lebo tu
študovali žiaci z rôznych oblastí Slovenska s nárečovými rozdielmi.
Publikácia je dôkazom úsilia ruštinárov a záujemcov o ruštinu prehlbovať vzájomné porozumenie, a tak upevňovať dobré
medziľudské, ba priamo medzinárodné vzťahy.
Etela Farkašová
Peter Mráz
-ga-
Zaujímavým medzinárodným projektom je aj dvojjazyčná, slovensko-česká antológia Spoluhlasom/Spoluhlasem, ktorá
vyšla v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovenskej
a Českej republiky s finančnou podporou Európskej únie. Svoje
prozaické texty aj básne v nej publikovalo 16 slovenských
a českých spisovateľov. Medzi čitateľov ju slávnostne uviedli
17. júna v Literárnom parčíku pri Krajskej knižnici v Žiline za
účasti zostavovateľa I. Válka a autorov M. I. Chovana, E. Kotarbovej, Z. Kuglerovej, M. Lechana, K. Mikolášovej, M. Šťastného
a B. Uhlářa.
13 / 2014
knižná revue
11
knižná
revue
TÉMA
PROSTO: FUTBAL!
SLOVENSKO
ZAHRANIČIE
Majstrovstvá sveta vo futbale (FIFA World
Cup) pomaly vstupujú do druhého polčasu. Azda nikto nezapochybuje, akým silným fenoménom je tento šport. Veď hoci
32 národných tímov hrá v Brazílii, vie
o tom v aktuálnom čase a v priamych prenosoch celá planéta. Týmto špecifickým
„priemyslom“ to prosto žije. A tak sme si
v redakcii povedali, že by sme situáciu
mali posúdiť aj z knižného hľadiska.
Odzrkadlili sa teda 20. majstrovstvá na
ponuke noviniek z vydavateľstiev?
Ani nie.
Ono, dnešný futbal
a jeho vnímanie sú
predsa len postavené na bleskovej medializácii a spätnej
väzbe, čo knižka
rozhodne
nemôže
ponúknuť. Má však
výhodu
byť
tu
dlhšie, precíznejšie
a z rôznych stránok v obsahu spracovať
viaceré futbalové témy – preto knižiek
s futbalovou tematikou pre dospelých
i mládež majú kníhkupectvá v ponuke
dosť, a rôznych žánrov: tréningové príručky, encyklopédie, biografie, ale aj beletriu.
Nás však zaujímali najmä novinky – a tam
platí spomenutá odpoveď: ani nie. Ani nie,
lebo sú vlastne tri a každá z nich súvisí
s futbalom inak. Svojou úrovňou všetky
rozhodne stoja za prečítanie a podľa nás
môžu atmosféru futbalového sviatku múdro a kultúrne spestriť.
Britský športový spravodajca Mike Car-
knižná
súťaž
revue
son napísal analytickú učebnicu futbalového manažmentu a zároveň motivačnú
knihu o futbale, ktorá ale nie je len o futbale. Naznačuje to už názov Manažér
a podtitul Pohľad do mysle futbalových
trénerov (Vydavateľstvo Tatran 2014,
preklad Martin Kubuš). Britský pohľad autora znamená, že slovo tréner sa vzťahuje
na európsky futbal a manažér na anglickú
Premier League. Ich poslanie a úlohy sú
však totožné. Aj keď sa hovorí o futbale,
kniha uvádza množstvo riadiacich stratégií, návodov, zásad práce s kolektívom
a rád pre ľudí v pozícii lídra. Autor spracoval osvedčené postupy 30 svetoznámych
trénerov. Sleduje ich správanie v kluboch,
určujúce vzťahy s majiteľmi klubov, hráčmi a médiami. V závere kapitol zhrnie fakty do všeobecného rámca, aby čitateľom,
ktorí sú manažérmi, prípadne ich činnosť
súvisí s touto profesiou, prehľadne ukázal
ten správny postup. A čo si myslí José
Mourinho, súčasná trénerská ikona – pre
neznalých: to je ten v strede obálky, o futbale? „...aj vo futbale máme do činenia s ľuďmi. Hovoríme o ľudských bytostiach a humanitných vedách. Je
futbal športová veda?
Myslím, že nie. Podľa
mňa je futbal skôr vedou o človeku.“
Kniha Futbalové
potulky po arabskom svete (DAXE
2014) je životopisného charakteru o hráčovi dvoch klubov Slavoj Sereď a Spartak
Trnava, ktorý sa vypracoval až na trénera,
a napokon dostal angažmán do Kuvajtu,
kde strávil dva roky, v Ománe päť a v Spojených arabských emirátoch dva roky. Kamil Majerník vo veľkej miere rozpráva
o miestnych zvykoch, gastronómii, náboženstve, okrajovo sa venuje problematike
trénerskej práce. Skúsenosti s exotickými
krajinami dokladá fotografiami, zoznamuje s futbalovými klubmi, hráčmi, ich
typickou náturou, bujarými víťaznými
oslavami i prehrami. „Tréningová práca
bola určite náročnejšia ako na Slovensku,
ale ak prišiel úspech, reakcie hráčov, vedenia klubu, ale i množstva fanúšikov dávali
zabudnúť na strastiplnú cestu k úspechu.“
Prostredníctvom novinky z vydavateľstva
Ikar Môj život (2014,
preklad Peter Tkačenko) spoznávame myslenie najlepšieho britského futbalového trénera všetkých čias,
oproti predošlej knihe
sa však Alex Ferguson
tematicky drží výsostne futbalu. Odhaľuje futbalovú stratégiu
na vrcholovej úrovni, veď prežil 27 triumfálnych rokov v Manchestri United. Knižka je vhodná aj pre futbalových laikov,
hádam neexistuje človek, ktorý by nepoznal Davida Beckhama či Cristiana Ronalda. Obom legendám patria v knihe samostatné kapitoly, rovnako ako J. Mourinhovi,
R. van Nistelrooyovi a iným. Ferguson vystihuje ich tvrdohlavé, nezlomné povahy
a fenomenálne futbalové schopnosti. Súťažte o tieto futbalové knihy zaslaním kupónu príslušného vydavateľstva.
s podtitulom 100 najchutnejších druhov húb. Vhodná je aj pre začiatočníkov,
pretože pomocou jednoduchých symbolov sa dá v príručke ľahko orientovať.
Dvojstranu tvoria vždy dva hríby – napravo s veľkými obrázkami, naľavo s odborným textom. Diagram ku každému
hríbu ukazuje, v ktorých mesiacoch rastie najviac, ďalší symbol určuje, či v listnatých, ihličnatých
alebo zmiešaných lesoch. Príručka bola
urobená s ohľadom
na jej praktické využitie, zmestí sa do
každého hubárskeho
košíka. Knižku môžete vyhrať.
Pri potulkách prírodou využijú deti
od 6 rokov brožúru Klasické slovenské zručnosti pre chlapcov a dievčatá (Vydavateľstvo Fragment 2014).
Nájdu tam totiž presné návody, ako vyrobiť prak, lodičku z borovicovej kôry,
ozdoby zo slamy a niekoľko ďalších
výborných nápadov. Vášniví záhradkári a krížovkári zase určite ocenia
Krí žovky pre záhrad
károv (Vydavateľstvo
Frag ment 2013) s veľkými písmenami a rôznymi zaujímavosťami
o pestovaní ovocia, zeleniny, škodcoch a chutných sezónnych receptoch.
BEZ NEHO!
Aj keď majstrovstvá sveta valcujú mediálny priestor, nie všetci futbal môžu. Áno, je
to fenomén, ale ľudia uprednostňujú aj
iný spôsob zábavy či trávenia voľného
času. A nájdu sa veru mnohí, ktorí hulákanie zo štadiónov, navreté žily na krku
od výkriku gól, nervy z výsledku či z tipovania vymenia za pokojný šelest lesa,
tôňu záhradky alebo za milú prplačku pri
zhotovovaní krásnych
maličkostí. Prosto: dá sa
to aj bez futbalu.
Pre nadšených hľadačov húb pripravili uznávaní mykológovia Vincent Kabát a Anton Janitor knihu Abeceda
hubára (Príroda 2014)
knižná
revue
12
knižná revue
13 / 2014
Kupóny vydavateľstiev Ikar – futbal, Tatran, DAXE a Príroda nájdete na strane
24
www.litcentrum.sk
TÉMA
S CHUŤOU...
www.litcentrum.sk
aspoň navonok, nikdy nezaťažovala energetickou hodnotou pokrmov, nemálo z jej receptov by pokojne obstálo ako tipy pre
pôstne dni, iným by na to stačila mierna úprava. Hoci niektoré
z nich obsahujú pre našinca o čosi exotickejšie ingrediencie, výhodou receptov je práve ich variabilnosť.
Jamie Oliver, Gordon Ramsay, Jaroslav Žídek, Zdeněk Pohlreich... Kuchárske umenie je dnes „in“ a zo šéfkuchárov sa stávajú mediálne známe osobnosti. Minulý rok istá predajná sieť spustila kampaň, v ktorej „bojujú“ dvaja kuchári – Čech Roman Paulus a Slovák Marcel Ihnačák. Dnes už oboch kuchárov pozná
hádam každý, túto skutočnosť Marcel Ihnačák využil a vo Vydavateľstve Slovart vydal už svoju druhú kuchársku knihu Zelenina, moja láska. Takmer 250 strán je rozdelených do dvanástich
kapitol podľa jednotlivých druhov zelenín a posledné štyri obsahujú dobroty z ovocia. Okrem originálnych receptov na polievky,
cestoviny, koláče, pizzu, ale aj šaláty či domáce sušené paradajky zaujme aj vizuálne. Každému jedlu je venovaná dvojstrana.
Textová časť obsahuje prehľadné informácie o potrebných surovinách s postupom, ale tiež vítané rady šéfkuchára, doplnená je
krásnymi fotografiami hotových jedál alebo autora receptov pri
varení. Aj keď je kniha primárne orientovaná na zeleninu, nechýbajú recepty z rýb a mäsa. Pozitívom je, že suroviny potrebné
na väčšinu receptov sú typicky slovenské, a teda bežne dostupné. Ulahodia nielen chuťovým bunkám, ale aj oku. Vydavateľstvo Slovart sa spoločne s autorom s knihou vizuálne vyhrali,
a tým ju povýšili z obyčajnej kuchárskej knihy na ideálny darček
pre gurmánov.
ZAHRANIČIE
Jedným z najnovších prírastkov v záplave kníh prezentujúcich
rôzne diéty je titul Nová diéta 5:2 s vysvetľujúcim podtitulom
5 dní v týždni jesť normálne, zvyšné 2 obmedziť kalórie (Príroda 2013). Kniha má potenciál zaujať i tých, ktorí problém
s nadváhou nemajú. Tajomstvom je pravidelný pôst, prípadne
pravidelné zníženie kalorického príjmu počas dvoch dní v týždni. Postenie sa so sebou preukázateľne prináša i množstvo
zdravotných benefitov. Niet divu, že je regulárnou súčasťou
mnohých svetových náboženstiev a ako podotýkajú autori Michael Mosley a Mimi Spencerová, v minulosti, keď sme ešte nežili v potravinovom nadbytku, boli obdobia, keď sa človek musel
uspokojiť s minimom potravy, celkom prirodzené. Až teraz však
vedci prichádzajú na to, že pôst je schopný naštartovať mnohé
ozdravné procesy nášho organizmu, a tým bojovať aj proti chorobám. Publikácia obsahuje niekoľko vzorových jedálničkov a konkrétnych receptov na pôstne dni, ako i tabuľku kalorických hodnôt množstva potravín. Vydavateľstvo Príroda navyše ako osobitný titul vydalo sprievodnú Knihu receptov Nová diéta 5:2.
Zdanlivo podobný cieľ, teda proklamovanie zdravšieho životného štýlu, zamedzenie vzniku chorôb a celkovú regeneráciu
organizmu presadzuje aj Američan Paul Bragg v publikácii
s marketingovo príťažlivým názvom Šokujúca pravda o vode
(Eko-konzult 2013, preklad E. Ošvartová). Hlavným posolstvom,
ktoré sa autor snaží šíriť, je tvrdenie o škodlivosti bežne upravovanej pitnej vody z vodovodu. Ako vhodnú alternatívu odporúča
pitie ovocných a zeleninových štiav, no najmä destilovanej vody.
I bez nutnosti hlbšieho ponoru do komplikovanej problematiky
vody ako takej určenej na ľudskú spotrebu, i samotnej problematiky jej úpravy, toto odporúčanie možno označiť za prinajmenšom sporné. V súčasnosti sa stretneme skôr s názormi dokazujúcimi opak, ak ostaneme v našom regióne, v podobnom
duchu sa nesie stanovisko slovenského Úradu pre verejné zdravotníctvo.
Celkom inú filozofiu razí autorka Nigella Lawson. V kuchárskej knihe Kuchyňa. Srdce domova (Ikar 2013, preklad Sára
Moyzesová) ponúka množstvo labužníckych receptov bez ohľadu na množstvo v nich obsiahnutých kalórií. Ide už o štvrtú autorkinu publikáciu uverejnenú v slovenčine a zdá sa, že aj najosobnejšiu. Vyznáva sa v nej zo vzťahu k svojej kuchyni. I keď sa,
značne uľahčí naše nákupy a odbremeníme tým aj vlastnú
peňaženku – vhodné kombinácie a tradičné slovenské suroviny už v malom množstve zasýtia, fyzicky aj psychicky posilnia.
Halina Pawlowská má na jedlo neustále šialenú chuť a vôbec
sa za to nehanbí, práve naopak. Spája sa jej s dobrou náladou,
životným optimizmom, pohodou. Nakladateľstvo Motto v Albatros Media prináša už jej tretiu knihu Chuť do života (2014)
skladajúcu sa z receptov a popretkávanú vtipnými príhodami
o mužoch, priateľoch, živote, a, samozrejme, o jedle! Autorka
má recepty na všetko – na lásku, k dobrej knižke, na rodinné
chvíle, lepší sex, bezsenné noci... Keďže je naozajstnou gurmánkou, s radosťou rozdáva zaujímavé rady, ako prípadné recepty vylepšiť. Herečka a moderátorka prenáša svoj známy
životný entuziazmus a sebairóniu aj do tejto knižky. Azda najviac pobavia jej trefné bonmoty: „Když máš depku, dej si něco
k snědku!“ Súťažte o obe knižky zaslaním kupónov VYD. FRAGMENT a MOTTO, ktoré nájdete na strane 24
SLOVENSKO
Kým získame aký-taký prehľad v oblasti stravovania, v našej
knižnici sa ocitne
knižná
súťaž
hŕba kníh. Marcela
revue
Floriánková však napísala publikáciu Stále s chuťou! (Vydavateľstvo Fragment 2014, preklad Viola Jakubičková), ktorá komplexne sprevádza nutričnými, dietologickými i kulinárskymi aspektmi gastronómie. Je určená pre
ľudí v zrelom veku, no netýka sa to len tých nad 60 rokov. Veď
prvé viditeľné zmeny sa objavujú už okolo 30. – 35. roku života.
Autorka preferuje zdravý jedálny lístok a dokazuje jeho výhody, ale zároveň aj ťažkosti spojené s tým, keď málo pijeme,
fajčíme, prejedáme sa. Odporúča, ako sa stravovať v prípade
konkrétnych chorôb, ako veľmi sa nám môže uľaviť, ak ju
poslúchneme. Pestrý jedálny lístok rozdelený na päť chodov
s informáciami, pri akých ťažkostiach je dané jedlo vhodné,
Alexandra Debnárová
Jana Túry Kopčová
13 / 2014
knižná revue
13
knižná
revue
VYCHÁDZA
MENOSLOV
Alta Vášová (1938) – renomovaná spisovateľka, prozaička,
scenáristka, muzikálová a divadelná autorka napísala knihu
poviedok, ktorá práve vychádza vo vydavateľstve F. R. & G. v knižnej
edícii časopisu Fragment. Úryvok je z prvého textu.
SLOVENSKO
ZAHRANIČIE
ANITA, 41:
Určite to tak nemyslel. Autor. No aj tak
sa jej zmocnila, prestupovala ňou. Hudba. Nie, žeby ju uchvátila:
trvala nenápadne, skryto, ale tak, že sa
nemohla sústrediť na nič iné, nemohla
ju kamsi vypudiť. Nedala sa vypnúť, nedala sa zrušiť. Šumela, šumela... Nástojčivá, tichá, molové prechody akoby určené len pre ňu, nik iný by si ich nevšimol.
Neosvojil. Alebo je to naopak?
Hudba si osvojila ju? Sputnala, osedlala si ju tichými tónmi? Hudba, ktorá nevyžaduje obdiv, šialenstvá, vyskakujúce,
vlniace sa davy, zodvihnuté ruky, nápory pred šatňou či bránou. Keby aspoň,
keby to aspoň bolo cielené, skutočne určené len pre ňu...
Ale čo ak... čo ak to tak je?
Čo ak jestvuje. Dá sa vylúčiť? Spojenie?
Nezávislé od času, od vzdialenosti? Aj
keby o ňom účastníci nevedeli, nič o sebe netušili, aj keby si boli cudzí. Veď
možno už ani nežije... autor.
Lenže ona sa musí sústrediť. Musí to
v sebe zahasiť, musí byť reálna, napísať
stĺpček zo života, čosi ironické, presné.
Z každodennosti, v ktorej nemajú miesto
nezreteľné preludy. Raz za týždeň. Pár
presných viet. Ako to vie iba ona, znela
objednávka. Neúprimne? No aj tak:
Ako to vie iba ona, opakovala si pyšne.
Nechcela si to priznať, ale predsa len.
Keby sa nestretávala práve s ním, so svojím priateľom, keby nebola jeho... Veď
ona nie je jeho, je svoja, je ničia, robí si,
čo práve chce. A možno si len domýšľa:
možno nik netuší, že ona a že s ním! Poznajú jeho rodinu, dom za mestom. Domov so všetkým, čo k domovu patrí. Prečo by o ich vzťahu vedeli? Možno si ozaj
myslia, že tie stĺpčeky dokáže jedine
ona. Keby nie tá hudba, neodbytná, hoci
taká súkromná a tichá –
Anita nemohla vedieť, že v rovnakom
čase:
muž v rokoch, započúval sa, iste mimovoľne, no hudba v ňom ostala: neschádza
z uší, z hlavy, nevytráca sa... Chcel by
spoznať autora, aj keď už nežije, možno.
Aj keď tie tóny nie sú výnimočné, iba ak
tým, že sú ušité akoby presne na neho.
knižná
revue
14
knižná revue
13 / 2014
Na jeho dušu, myseľ a všetko ostatné.
Vzala si ho, prisvojila: hudba. Tak ako si
ho prisvojila jeho posledná, jesenná láska. Žena, ktorá si pre neho nájde chvíľu,
hoci je stále zaujatá. Povolaním, vlastnou rodinou, ale aj ním, človekom bývalým, za zenitom. Možno aj jeho články –
možno by im ani nedopriali miesto, keby
nevedeli. O zázraku, ktorý sa mu stal.
Lenže nevedia! To len zbadali, že ožil. Že
chytil druhý dych. A vážia si, čo doteraz.
Jeho uzavreté dielo. Veď on už nič. Nevie
sa prinútiť, okrem tých pravidelných
niekoľkých viet. Viet nadoraz. Možno už
starý, ale na tepe času. Starý, no s ironickým odstupom.
Hudba nebola tá istá, tá, čo neustále
znela v ich ušiach. Ale aj tak, všetko sa
na seba ponášalo. Podobný bol problém
s neodbytnými útržkami skladieb, podobné boli aj témy v stĺpčekoch – ibaže
ona v piatok, on v pondelok a v novinách
s protichodným zameraním – podobné
bolo aj ich samotárstvo a neurčité vzťahy. No čosi bolo rovnaké: obaja si vybrali
dovolenku. Rozhodli sa ísť za hudbou.
Nemohli ináč.
Anita s nádejou počúvala stále tú istú
rozhlasovú stanicu, či skladbu nezopakujú, telefonovala im, neúspešne, potom si vyhľadala na internete archív,
prechádzala minulé programy, vytipovala si deň, v ktorom to začalo, kedy
sadla tej svojej hudbe na lep, vypísala
si muzikantov, rozbehla sa po obchodoch s vážnou hudbou... V tom istom
čase on, starý pán, hmkal tóny zo svojich uší do uší priateľov, našiel si cestu
k hudobným teoretikom, potom aj
ku skladateľom, napokon sa rozhodol
vycestovať do mesta s hudobnou povesťou; vo Viedni objavil police plné
hudby ukrytej vo farebných prebaloch,
cítil sa stratený ako medzi lesklými
obalmi v supermarkete, pripadal si
hlúpo, veď nevedel nič iné, iba zabrnkať tú melódiu na klavíri –
– Zvláštne, – povedala dáma, ktorá si
to sústredene vypočula, – ozaj nekaždodenné... – Nazdal sa, že hovorí o hudob-
nom motíve. Kútikom oka zbadal Anitu:
kolegyňu z konkurenčných novín, so
slúchadlami na ušiach. Nikdy by si nepomyslel, že práve táto žena miluje hudbu.
– Všakže je to nekaždodenné, – pritakal. – Viete mi pomôcť? – Nemyslela som
to tak, – odpovedala. – Stále viacej zákazníkov... čoraz viac ich prichádza s podobnou žiadosťou ako teraz vy. Všetci si
prinesú v ušiach zopár motívov, akordov.
Akúsi matnú spomienku, ktorá im nedá
pokoja, nedovolí im žiť... a žiadajú o pomoc. Všetci sem. Prečo práve sem? – Ste
najlepší, – povedal prekvapene.
Musí to tu byť.
Podala mu slúchadlá, nasadil si ich
a pustil sa do počúvania: sústredene ako
ostatní. Nevedel však, ktorí z nich hľadajú, ktorí sú hľadajúci, ktorí sú ako on.
Keď sa vytratili poslední zákazníci,
Anita pozvala starého pána na večeru.
Rýchlo zistila, že sú na tom rovnako.
Obaja ustatí a zúfalí. Obaja si vzali dovolenku a obaja sa ju chystajú predĺžiť. –
Stále to isté. V oboch ušiach, – povedal.
– Nedá sa to prehlušiť, človek sa toho
nezbaví! Ale skúste si ho predstaviť.
Mne to trochu pomáha, – navrhla mu.
– Chlapec. Slepý tichý chlapec, – odvetil.
– Ktorý vie málo o svete, – dodala.
– Akože málo! Prepchal mi hlavu! Spôsobil chaos za čelom... Je ho plno, na nevydržanie! Zopár taktov. A nedajú sa zastaviť!
Pozrela naňho, zľaknutá: v očiach si
našli rovnaký strach. Čo ak... hlava sa
rozletí, vybuchne, viac už neunesie?
– Potom len zavrieme alebo vytreštíme
oči, – usmial sa nasilu.
Dohodli sa na raňajky. No stretli sa vo
vlaku. Ešte v tú istú noc.
– Ozaj len zavrieme oči? – povedala namiesto pozdravu Anita.
(krátené)
www.litcentrum.sk
VYCHÁDZA
JEDINE TAK VIEŠ NEODÍSŤ
Ivan Klohna (1951) žije v Bardejove, kde pracoval ako hematológ a v rokoch 1990 – 1995 bol riaditeľom Nemocnice sv. Jakuba. Poéziu tvoril od
študentských čias a po rokoch sa napokon odhodlal zostaviť prierez svojou poetickou tvorbou, ktorá vychádza v košickom vydavateľstve PECTUS.
Stopy
Pieseň prerástla kôrou
vliala sa do dreva
vtáčími dvermi
v priehrští ešte znejú
spálené mihalnice
ostávaš všade kde si už raz bola
jedine tak vieš neodísť
Monogram jari sa pýšil
farbou na obočie
a voda si spomenula
že na bránach Kartága
bol nápis danajský dar
to sa smial smútok
Asi sme sa nerozišli
Môj vlak už odišiel
Kupé prvej triedy je obsadené
Za oknom veci plynú rýchlejšie
V povetrí praskali detské ruky
na stenách sekery nevidomých
a ja som sa rozvravel
V ostatných vagónoch cudzí ľudia
Hrajú karty smutní zabávači
Veru dá sa aj veselšie starnúť
Cez prsty umlčané tvojím telom
bolo počuť kľúč
strunu tulákových huslí
to čakaním sa zlomila slza
vedel som že sa už neobjavíš
Vstanem a idem do druhej triedy
Nesmiem zabudnúť na fľašu vodky
Inak zostanem vykoľajený
Skôr než sa ukáže dôvod na smrť
Na úsvite
Do teba kričím
a ty mlčky prijímaš moje rúhanie
Keď ma nežne obopínaš ramenami
vtedy vyvieram z teba
Hoci nie si nekonečná
priestor si prinútila pokľaknúť
Hoci nie si ovládnutá slnkom
nič dočasné ťa neprekvapí
A ja premožený tvojím lonom
zdĺhavo a vecne
som tvoj každodenný domorodec
V tebe sa rozprestierajú
moje klaviatúry
Každý nepokoj sa stratí
I môj sa už rozodnieva
keď prichádzaš
a stále vykračuješ zo seba
ZAHRANIČIE
Husľový kľúč
SEMESTER ZAKOMPLEXOVANÉHO SVINIARA
Dva dni pred koncom letného semestra
sme s Monikou č. 1 strávili spolu noc.
Tú stredu som si povedal, že kašlem na
Pegas – veď to bol posledný večer na intráku a chcel som ho venovať Monike stoj čo
stoj.
Podarilo sa mi ju vytiahnuť do mesta na
biliard, čo nebol celkom jej žáner, takže
som musel zapojiť všetky dostupné presviedčacie techniky (vrátane neodbytného otravovania a to mi teda išlo celkom
dobre).
Trochu frflala, že nemá rada začmudené
miesta, ale sľúbil som jej, že keď sa bude
cítiť nepríjemne, vrátime sa na intrák. Súhlasila – azda aj preto, že mi bola dlžná za
všetky tie „kultúrne programy“ (rozumej:
kino a koncerty), ktoré som s ňou absolvoval.
Herňa bola v centre na pešej zóne, na poschodí bývalého Domu odevov. Tvorili ju
www.litcentrum.sk
dve miestnosti s biliardovými stolmi (plus
jedným stolným futbalom) a bočná miestnosť plná výherných automatov. O siedmej
večer tam bolo takmer prázdno, iba jeden
starší pán bezmyšlienkovite hádzal mince
do blikajúceho výherného automatu a kŕmil sa pri tom slanými orieškami.
Pri bare som objednal dve becherovky
(pre Moniku s tonikom, pre seba s brusnicovým džúsom) a vypýtal súpravu gúľ
a dve tága. Prešli sme do zadnej miestnosti k biliardovému stolu. Štrngli sme si na
koniec semestra, popriali si veľa šťastia
pri skúškach a napili sa. Nespúšťal som
z nej zrak – ona mi pohľad opätovala. V poslednom období sme si rozumeli niekedy
aj bez slov. Tak to býva, keď trávite s druhým človekom aj niekoľko hodín denne.
Ako skúsenejší hráč som si vyhradil právo prvého úderu. Vzal som tágo, zamieril
a riadne to na stole rozbil. Do jamky padli
dve plné gule. Monika teatrálne zalomila
rukami: „Niekto tu trénoval, zdá sa.“
„To mám v krvi, zlatko,“ odvetil som.
„A mám tam toho oveľa viac.“
„Chacha.“ Bola už na tie moje žartíky
zvyknutá, ale predsa sa trochu zapýrila.
Ďalší úder som pokazil (možno by ste
chceli vedieť, či zámerne, ale to nechám
na vašu predstavivosť) a Monika sa postavila k stolu. Chvíľu uvažovala, potom sa
rozhodla a podišla k hlúčiku gúľ pri pravom zadnom rohu stola. Po celý čas som si
ju doberal vetami typu „ženy by to mali
s tágom vedieť lepšie než chlapi“ a „tie
gule sú tak akurát do ruky, čo povieš?“.
Na to mala univerzálnu odpoveď: „Somár.“ Ale oči sa jej smiali.
SLOVENSKO
Majo Kluvanec (1981) vyštudoval žurnalistiku a nemecký jazyk.
Vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ vychádza jeho debutový román o tom, ako prísť o panictvo, prežiť nástrahy vysokoškolského
života a preraziť vo svete médií...
Ďalšie dvojčíslo Knižnej
revue (vyjde 9. júla) bude
obsahovať sumárny pohľad na slovenskú literatúru za rok 2013. Ktovie,
ako obstojí debutant Majo
Kluvanec v tom, ktoré si
prečítame o rok?
13 / 2014
knižná revue
15
knižná
revue
ANOTÁCIE
NOVÉ KNIHY
0 VŠEOBECNOSTI
3 SPOLOČENSKÉ VEDY
00 Bibliografické katalógy.
Knihovníctvo. Dokumentácia
30 Sociológia. Súčasná spoločnosť. Demografia
VALOVIČ, Stanislav
Numizmatický katalóg československých a slovenských mincí (1918 – 2014)
B. m., Aunum 2014. 3. vyd. 194
s. Brož.
Katalóg pre zberateľov.
ISBN 978-80-970725-4-4
CANGÁR, Miroslav – CANGÁROVÁ, Lucia – NINCOVÁ, Denisa
Else a Ema (nezávislý život
v komunite). Ilust. P. Daubnerová
Bratislava, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci 2014.
1. vyd. 64 s. Brož.
Komunitné služby na Slovensku a v Nórsku.
ISBN 978-80-971604-4-9
2 NÁBOŽENSTVO.
DUCHOVNOSŤ
20 Kresťanské náboženstvá
GAVENDA, Marián
V sile Slova. Predslov Kardinál J. Ch. Korec
Bratislava, Don Bosco 2014.
1. vyd. 378 s. Brož.
Úvahy nad evanjeliami na nedele a sviatky roku A doplnené
o citáty cirkevných otcov a svätých.
ISBN 978-80-8074-267-6
Mapa sociálnej situácie
v Košickom samosprávnom
kraji a Boršodsko-AbovskoZemplínskej župe. Zost. Z. Sáposová, M. Ďurkovská
Prešov, UNIVERSUM-EU 2013.
1. vyd. 315 s. Brož.
Dvojjazyčná slovensko-maďarská publikácia o sociálno-demografickej situácii v sledovanej oblasti.
ISBN 978-80-89524-12-9
33 Ekonomika
ZAHRANIČIE
„Duchovný život nemôže byť
iba výsledkom ľudského úsilia.
Do nadprirodzených sfér
Božieho života môže človeka
pozdvihnúť len Boží Duch.“
SLOVENSKO
V sile Slova
Don Bosco 2014
Heidelberský katechizmus.
Predslov L. Fazekas
Komárno, Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
2014. Revidované vyd. 65 s.
Viaz.
Pomôcka na vyučovanie kresťanského náboženstva.
ISBN 978-80-89269-36-5
knižná
revue
16
Jednoduché účtovníctvo pre
podnikateľov na rok 2014
Bratislava, Epos 2014. 1. vyd.
350 s. Brož.
Príručka.
ISBN 978-80-562-0040-7
PÁLENÍK, Viliam – ORAVCOVÁ, Ivana – PÁLENÍK , Michal
Inkluzívne zamestnávanie
Bratislava, Inštitút zamestnanosti 2013. 1. vyd. 105 s. Brož.
Problematika nezamestnanosti na Slovensku.
ISBN 978-80-970204-4-6
Podvojné účtovníctvo pre
podnikateľov na rok 2014
Bratislava, Epos 2014. 1. vyd.
528 s. Brož.
Príručka.
ISBN 978-80-562-0039-1
CHAPUT, Charles J.
Čo je cisárovo, cisárovi.
Z angl. orig. prel. M. Hrubčo
Bratislava, Nadácia Antona
Tunegu 2014. 1. vyd. 167 s.
Viaz.
Katolícke princípy v službe národa od arcibiskupa Philadelphie.
ISBN 978-80-971596-1-0
Účtovníctvo neziskových organizácií na rok 2014
Bratislava, Epos 2014. 1. vyd.
191 s. Brož.
Príručka.
ISBN 978-80-562-0038-4
JÁN PAVOL II.
Vlastnými slovami. Zost.
M. Beňov
Trnava, Dobrá kniha 2014.
2. vyd. 133 s. Viaz.
Citáty z príhovorov, diel a pápežských dokumentov Jána
Pavla II.
ISBN 978-80-7141-843-6
Výberové zisťovanie výsledkov hospodárenia v Informačnej sieti poľnohospodárskeho účtovníctva SR
za rok 2012
Bratislava, Národné poľnohospodárske a potravinárske
centrum 2014. 1. vyd. 67 s.
Brož.
knižná revue
13 / 2014
Hodnotenie výkonnosti poľnohospodárskych podnikov.
ISBN 978-80-89162-54-3
34 Právo. Legislatíva
CIBEREJ, Juraj – LEBOCKÝ, Tibor
Právne predpisy na úseku
poľovníctva, zbraní a streliva a ochrany prírody VI.
Zvolen, Technická univerzita
2013. 2. vyd. 135 s. Brož.
Príručka.
ISBN 978-80-228-2562-7
4 JAZYK. JAZYKOVEDA
41 Cudzie jazyky
OLŠOVSKÝ, Jiří
Angličtina. Vety a frázy na
každú situáciu. Z čes. orig.
prel. P. Kýšková
Bratislava, Vydavateľstvo Fragment 2014. 1. vyd. 254 s. Brož.
Základné anglické slovné zvraty a ustálené spojenia.
ISBN 978-80-8089-913-4
DŽUPA, Karol – DŽUPA, Peter
– STRAKA, Michal
Výživa – nevyčerpateľný zdroj
poznania a inšpirácie
Bratislava, Herba 2014. 1. vyd.
104 s. Viaz.
Príručka o mineráloch, probiotikách, metabolizme a správnej výžive.
ISBN 978-80-89631-21-6
PALUŠKOVÁ, Monika
Drogy a závislosti v ambulancii všeobecného lekára
Nové Zámky, OZ Societa 2014.
1. vyd. 196 s. Brož.
Problém závislosti v praxi všeobecných lekárov.
ISBN 978-80-971603-5-7
610 Farmakológia
Vybrané výpočty pre prípravu liekov v lekárňach
Bratislava, Herba 2014. 1. vyd.
33 s. Brož.
Príručka pre farmaceutov.
ISBN 978-80-89631-18-6
611 Populárna medicína
49 Učebnice
GREGOROVÁ, Jana – VELICHOVÁ, Ľudmila
Odborné texty z nemeckého
jazyka pre SOŠ, SOU, SZŠ
Bratislava, SPN – Mladé letá
2013. 2. uprav. vyd. 144 s. Brož.
Učebnica z odboru ekonomika
a organizácia, obchod a služby.
ISBN 978-80-10-02541-1
KOVÁČIKOVÁ, Elena
Ruština pre samoukov
Bratislava, SPN – Mladé letá
2014. 3. vyd. 139 s. Brož.
Učebnica ruštiny v 16 lekciách
s priloženým CD.
ISBN 978-80-10-02605-0
6 APLIKOVANÉ VEDY
60 Teória a dejiny aplikovaných vied. Všeobecnosti
Naše proteíny 2014 – štruktúra a funkcia. Zost. Ľ. Urbániková, L. Tišáková, Z. Šramková
Bratislava, Ústav molekulárnej
biológie SAV 2014. 1. vyd. 40 s.
Brož.
Zborník abstraktov z konferencie (15. – 16. 4. 2014 Bratislava).
ISBN 978-80-971617-05
61 Medicína
BADA, Viliam
Ako sa dá predchádzať chorobám srdca a ciev
Bratislava, SAMEDI 2014.
1. vyd. 124 s. Brož.
Príručka.
ISBN 978-80-970825-7-4
HOLCOMBE, Whitney
Schudla som 45 kg za 1 rok.
Z angl. orig. prel. E. Liptáková
Bratislava,
Vydavateľstvo
Fragment 2014. 1. vyd. 207 s.
Brož.
Autorka radí, ako schudnúť
pomocou zdravej stravy a cvičenia.
ISBN 978-80-8089-937-0
62 Psychológia. Psychiatria.
Psychoanalýza. Sexualita
MILGRAM, Stanley
Poslušnosť voči autorite.
Experimentálny
prístup.
Z angl. orig. prel. I. Gacíková
Trenčín, Vydavateľstvo F 2014.
1. vyd. 200 s. Brož.
Štúdie o experimentoch s ľudskou prirodzenosťou.
ISBN 978-80-88952-77-0
631 Lesníctvo. Poľnohospodárstvo. Poľovníctvo. Rybárstvo. Domáce zvieratá
CIBEREJ, Juraj – KRAJNIAK, Dušan
Lov zveri a poľovnícke plánovanie IV
Zvolen, Technická univerzita
2013. 2. dotlač. 104 s. Brož.
Príručka pre poľovníkov.
ISBN 978-80-228-2564-1
65 Kuchyňa. Potravinárstvo
HRONSKÝ, Vladimír
Sprievodca vínami Slovenska
www.litcentrum.sk
ANOTÁCIE
70 Teória a dejiny umenia.
Všeobecnosti
KISS-ZSEMÁN, Zsófia
Slovenské moderné umenie
– stála expozícia
Bratislava, Galéria Nedbalka
2014. 1. vyd. 391 s. Viaz.
Stála expozícia galérie zameraná na slovenské moderné
umenie 20. storočia.
ISBN 978-80-971269-4-0
73 Maliarstvo. Grafika
Alexander Eckerdt
Prešov, Šarišská galéria 2014.
1. vyd. 40 s. Brož.
Katalóg k výstave maliara
a grafika (1932 – 1992).
ISBN 978-80-85133-46-2
JANČÁR, Ivan
Ildikó Pálová: Viedenské
príbehy
Bratislava, Vydavateľstvo Krása a Galéria mesta Bratislavy
2013. 1. vyd. 47 s. Brož.
Katalóg k výstave maliarky
Mária Medvecká. Zost. E. Ľuptáková
Dolný Kubín, Oravská galéria
2014. 1. vyd. 153 s. Viaz.
Sprievodca po expozícii Galérie Márie Medveckej v Tvrdošíne.
ISBN 978-80-88918-27-1
MOJŽIŠ, Juraj
Milan Laluha: Objavil som
motív
Bratislava, Vydavateľstvo Krása 2013. 1. vyd. 181 s. Viaz.
Maliarske dielo M. Laluhu
(1930 – 2013) od známeho výtvarného teoretika.
ISBN 978-80-89340-54-5
PODUŠEL, Ľubomír
Súzvuk imaginácie: Michal
Jakabčic – Viera Žilinčanová
Bratislava, Galéria Nedbalka
2014. 1. vyd. 54 s. Viaz.
Katalóg obrazov maliarov M. Jakabčica (1931 – 2001) a V. Žilinčanovej (1932 – 2008).
ISBN 978-80-971269-5-7
77 Fotografia. Kinematografia. Audiovízia
Chránená krajinná oblasť
Ponitrie. Zost. J. Košťál,
R. Siklienka, H. Vojteková
Banská Bystrica, Štátna ochrana prírody SR 2013. 1. vyd.
128 s. Viaz.
KNIHA ROKA® 2014
STAV K 18. JÚNU 2014
KNIHA ROKA
1.
2.
3.
4.
4.
8 LITERATÚRA.
BELETRIA
80 Literárna veda. Súborné
dielo a vybrané diela. Biografie a monografie o spisovateľoch
BARBORÍK, Vladimír
Hľadanie rozprávača (Prózy Vincenta Šikulu)
Bratislava, Literárne informačné centrum 2014. 1. vyd.
253 s. Brož. Edícia Autor číta
autora
Monografia literárneho vedca
(1965) venovaná prózam predstaviteľa modernej slovenskej
literatúry 2. polovice 20. storočia (1936 – 2001).
ISBN 978-80-8119-077-3
81 Poézia
KLOHNA, Ivan
Jedine tak vieš neodísť.
Ilust. J. Peteja
Košice, Vydavateľstvo PECTUS
2014. 1. vyd. 75 s. Viaz. Edícia
Domesticum
Debutová zbierka poézie autora (1951) ovplyvnená beatnickou generáciou a existenciálnymi tendenciami.
ISBN 978-80-89435-14-2
83 Román. Novely. Poviedky
BENKOVÁ, Jana
Dievča s mačacím menom
Bratislava, Motýľ 2014. 1. vyd.
221 s. Viaz.
Román známej autorky o tom,
ako sa stáva z rozblázneného
dievčaťa skutočná žena.
ISBN 978-80-8164-018-6
6
5
4
3
3
Desatoro
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2014. 1. vyd. 175 s. Viaz.
Zbierka poviedok na tému Desatoro Božích prikázaní od autorov: P. Bilý, M. Hvorecký,
J. Púček, S. Žuchová, D. Nvotová, P. Krištúfek, P. Karpinský,
P. Getting, Z. Kepplová, J. Rumpli.
ISBN 978-80-556-1145-7
DÚHOVÁ, Diana – KLOOS, Remi
Karin
Trnava, AND – Miloš Prekop
2014. 1. vyd. 156 s. Brož.
Tragikomicko-erotický dovolenkový román o tom, že láska
nepozná hranice, autora (1967)
a autorky (1972).
ISBN 978-80-89598-08-3
GORDON, Noah
Šaman. Z angl. orig. prel.
A. Valko
Bratislava, Motýľ 2014. 3. vyd.
397 s. Viaz.
Druhý román z trilógie o lekárskej rodine a bojoch počas
občianskej vojny v Amerike.
ISBN 978-80-8164-009-4
JEFFRIESOVÁ, Sabrina
Môj divoký lord. Z angl. orig.
prel. M. Ghaniová
Bratislava, Slovenský spisovateľ 2014. 1. vyd. 247 s. Viaz.
Ľúbostná romanca z prostre-
Pokračovanie na strane 18
knižná
revue
>> ANKETOVÝ LÍSTOK 2014
1.
Na knihu roka navrhujem:
2.
Za debut roka navrhujem:
POČET HLASOV
Táňa Keleová-Vasilková: Julinkina pekáreň – Ikar
Peter Pišťanek: Neva – Vydavateľstvo Slovart
Ján Chryzostom Korec: Nad Evanjeliom podľa Jána – Lúč
Boris Filan: Umenie zablúdiť – Vydavateľstvo Slovart
Juraj Červenák: Sekera z bronzu, rúno zo zlata – Artis Omnis
DAHL, Arne
Misterioso. Zo švéd. orig.
prel. M. Zidor
Bratislava,
Príroda
2014.
1. vyd. 357 s. Viaz.
Prvý kriminálny román švédskeho autora (1963) zo série
Intercrime.
ISBN 978-80-07-02375-8
ZAHRANIČIE
7 UMENIE. ŠPORT.
VOĽNÝ ČAS
LUKOVÁ, Jana – VYSKUPOVÁ,
Martina
Ave Mária
Bratislava, Galéria mesta Bratislavy 2013. 1. vyd. 167 s. Viaz.
Mariánska ikonografia v zbierkach galérie.
ISBN 978-80-89340-52-1
Súbor fotografií prezentuje
územie Ponitria.
ISBN 978-80-89310-71-5
SLOVENSKO
PAWLOWSKÁ, Halina – TEPRT, Lubomír
Chuť do života
Praha, Nakladateľstvo Motto
v Albatros Media 2014. 1. vyd.
259 s. Viaz.
Tretia kniha receptov známej
herečky a moderátorky popretkávaná vtipnými príbehmi.
ISBN 978-80-267-0155-2
(1982) v aukčnej spoločnosti
Soga.
ISBN 978-80-89340-48-4
www.litcentrum.sk
Anketu sledujte aj na našom Facebooku.
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2014. 1. vyd. 263 s. Brož.
Podrobný sprievodca 65 slovenskými vinárstvami a vyše
400 vínami od uznávaného
enológa (1975).
ISBN 978-80-556-0850-1
(autor, názov, vydavateľstvo)
(autor, názov, vydavateľstvo)
3.
Za vydavateľstvo roka navrhujem:
DEBUT ROKA
1.
2.
3.
4.
4.
Katarína Varsíková: Guľa má aj hrany – Vydavateľstvo Q111
Alexander Marčan: Zrkadlo – VSSS
Martin Notbúk Šóš: (Yu)konský zápisník – Slovenský spisovateľ
Noro Ölvecký: Na krídlach duše – Motýľ
Egor Indiani: Rauš – Marenčin PT
4
3
2
1
1
VYDAVATEĽSTVO ROKA
1. Vydavateľstvo Slovart
2. Ikar
3. Aspekt
4. Marenčin PT
5.www.litcentrum.sk
Vydavateľstvo Q111
9
8
3
2
1
Meno a adresa odosielateľa:
Som predplatiteľ
Knižnej revue
ÁNO
NIE
(podpis)
Svoje hlasy do ankety KNIHA ROKA® 2014 posielajte na anketových lístkoch,
NIE NA XEROXOVÝCH KÓPIÁCH.
Platné sú anketové lístky obsahujúce aspoň jeden návrh, ktoré majú čitateľnú adresu
odosielateľa s PSČ a vlastnoručným podpisom. Hlasy posielajte len knihám
s vročením 2014. Uzávierka ankety je 15. marca 2015. Štatút čitateľskej ankety Kniha roka
nájdete na www.litcentrum.sk/kniharoka.
13 / 2014
knižná revue
17
knižná
revue
ANOTÁCIE
dia šľachtického rodu zo Stonevillu.
ISBN 978-80-220-1785-5
NOVAC, Siniša
Jebi ga! Chorvátske impresie a kompresie 2
Trnava, AND – Miloš Prekop
2014. 1. vyd. 117 s. Brož.
Tragikomické poviedky uzatvárajúce Chorvátsku trilógiu
(Gordan – Plážové poviedky,
U pičku materinu).
ISBN 978-80-89598-07-6
PAMUK, Orhan
Tichý dom. Z angl. orig. prel.
O. Havrila
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2014. 1. vyd. 282 s. Viaz.
Edícia EVG
Román nositeľa Nobelovej ceny
(1952) o tureckej rodine stelesňujúcej nádeje, ktoré dodnes
hýbu Tureckom.
ISBN 978-80-556-1065-8
SAVARIJOVÁ, Veronika
Keď na Haiti padá dážď
Bratislava, Motýľ 2014. 1. vyd.
230 s. Viaz.
Druhý román autorky inšpirovaný jej lekárskou misiou na
Haiti. Debut: Neskromná nádej.
ISBN 978-80-8164-015-5
SLOVENSKO
ZAHRANIČIE
VÁŠOVÁ, Alta
Menoslov
Ivanka pri Dunaji, F. R. & G. 2014.
1. vyd. 139 s. Brož. Edícia Knižná
edícia časopisu Fragment
Zbierka krátkych poviedok
známej autorky (1939) ponúka
príbehy ľudí rôzneho veku a záujmov.
ISBN 978-80-89499-25-0
831 Iné písomné formy
Prebúdzanie sedmospáčov.
Zost. M. Modrovich, P. Šulej
Bratislava, Drewo a srd – Občianske združenie Vlna 2014.
1. vyd. 261 s. Viaz. Edícia Knižná edícia časopisu Vlna
Antológia súčasnej poézie
a prózy k 25. výročiu Nežnej
revolúcie od autorov J. Beňová,
A. Salmela, O. Štefánik, I. Štrpka a iní.
ISBN 978-80-89550-10-4
84 Eseje. Prednášky. Iné písomné formy
CHESTERTON, Gilbert Keith
Ohromné maličkosti. Z angl.
orig. prel. M. Pastirová
Trnava, Spolok sv. Vojtecha –
VOJTECH 2014. 1. vyd. 204 s.
Viaz. Edícia Dobré slovo
Zbierka esejí katolíckeho filozofa (1874 – 1936), ktoré vznikli
pozorovaním obyčajných vecí.
ISBN 978-80-8161-049-3
knižná
revue
18
knižná revue
13 / 2014
AKO PREDAŤ E-KNIHY?
Odpoveď na otázku v titulku by zabrala niekoľko stĺpčekov, a aj tak by
nebola istota, že to na slovenskom
trhu zafunguje. Počet predaných
e-kníh rastie, no stále je to boj.
A nielen na Slovensku. Ľudia sú predsa len konzervatívni, držia sa papierovej verzie a klasické knihy im voňajú viac. Preto musia predajcovia e-kníh vymýšľať rôzne akcie
a bonusy, ako čitateľov presvedčiť, že e-knihy sa oplatia, zaberú menej miesta a sú lacnejšie.
E-kniha zadarmo k novej čítačke je už klasika. Amazon začal
v máji a júni pribaľovať ku Kindlu 6 rôzne darčeky. Napríklad
pre dámy depilátor, pre pánov holiaci strojček.
V Taliansku sa Amazon spojil s kníhkupeckou sieťou Giunti
al Punto, ktorá vlastní 170 obchodov po celej krajine. Počas leta
bude predávať Kindle za 59 €, k tomu dostane zákazník päť
e-kníh zadarmo podľa vlastného výberu. Vznikne aj špeciálna
stránka na spoločný predaj papierových i elektronických kníh.
Takýto biznis model funguje už v USA aj v Británii.
U nás prináša Wooky zatiaľ najmä cenové zvýhodnenia. Hit
týždňa za 2,90 €, výhodné komplety, e-knihy za 1,90 € v MHD
s wifi, špeciálne akcie so zľavami až 90%, čo už je naozaj zlomok ceny papierovej knihy. Funguje to, no chcelo by to ešte
čosi viac. A Wooky už má v talóne pripravené nové prekvapenia.
Milan Buno, knižný publicista, iBux.sk
86 Literatúra pre deti a mládež
Album prváčika – Môj prvý
rok v škole. Z čes. orig. prekl.
neznámy. Ilust. J. Pospíchal
Bratislava, Vydavateľstvo Fragment 2014. 1. vyd. 48 s. Viaz.
Kniha na nalepovanie fotografií, zapisovanie či kreslenie pre
prvákov.
ISBN 978-80-8089-933-2
Babičkine rozprávky nad
zlato. Zost. a preroz. Z. Špačková. Ilust. M. Mrva
Bratislava,
Príroda
2014.
1. vyd. 335 s. Viaz.
Výber najkrajších rozprávok Boženy Němcovej (1820 – 1862).
ISBN 978-80-07-02360-4
BENTON, Jim
Milý denníček, to vážne nič
nie je zadarmo?! Z angl. orig.
prel. E. Liptáková
Bratislava, Vydavateľstvo Fragment 2014. 1. vyd. 158 s. Brož.
Príbehy z Mackerelskej základnej školy pre čitateľky od
9 rokov.
ISBN 978-80-8089-948-6
BREZINA, Thomas C.
Tigrí tím. Ostrov desivých
goríl. Z nem. orig. prel. K. Šmidtová. Ilust. N. Fearnová
Bratislava, Vydavateľstvo Fragment 2014. 1. vyd. 126 s. Viaz.
Tigrí tím objaví tajnú jaskyňu,
ktorú strážia obrovské gorily.
Vhodné od 9 rokov.
ISBN 978-80-8089-950-9
CRONIN, Ali
Divoko a neviazane. Z angl.
orig. prel. M. Havranová
Bratislava, Vydavateľstvo Fragment 2014. 1. vyd. 263 s. Brož.
Voľné pokračovanie titulu
Nikdy nehovor navždy o Ashley a jej prvých skúsenostiach
s láskou. Vhodné od 15 rokov.
ISBN 978-80-8089-717-8
CROSSOVÁ, Julie
Búrka 2: Vo víre minulosti.
Z angl. orig. prel. Z. Sadloňová
Bratislava, Vydavateľstvo Fragment 2014. 1. vyd. 334 s. Brož.
Druhá časť sci-fi románu
pre tínedžerov o Jacksonovi,
ktorý dokáže cestovať v čase.
ISBN 978-80-8089-917-2
ĎURÍČKOVÁ, Mária
Danka a Janka. Ilust. B. Plocháňová
Bratislava, SPN – Mladé letá
2014. 11. vyd. 85 s. Viaz.
Nezabudnuteľné rozprávky
o dvojčatách spisovateľky
(1919 – 2004). Vhodné od 6 rokov.
ISBN 978-80-10-02603-6
FUKUDA, Andrew
Lov. Z angl. orig. prel. E. Horská
Bratislava, Vydavateľstvo Fragment 2014. 1. vyd. 251 s. Brož.
Román pre tínedžerov s prvkami fantasy o 17-ročnom Geneovi nútenom bojovať o prežitie.
ISBN 978-80-8089-943-1
FUTOVÁ, Gabriela
Dokonalá Klára. Ilust. M. Matlovičová
Bratislava, SPN – Mladé letá
2014. 2. vyd. 93 s. Viaz.
Príbehy malej Kláry vhodné od
6 rokov od súčasnej spisovateľky pre deti a mládež (1971).
ISBN 978-80-10-02574-9
Malí smieškovia. Z angl.
orig. prekl. neznámy
Bratislava, Vydavateľstvo Fragment 2014. 1. vyd. Nestr.
Viaz.
Knižka s tlačidlami ukrývajúcimi detský smiech pre deti od
1 roku.
ISBN 978-80-8089-963-9
McCOMBIEOVÁ, Karen
Alica a... podozrivé rande.
Z angl. orig. prel. M. Butková
Bratislava, Vydavateľstvo Fragment 2014. 2. vyd. 188 s. Brož.
Edícia Alica a...
Alica má podozrenie, že jej
otec má ženskú známosť. Pre
čitateľky od 11 rokov.
ISBN 978-80-8089-977-6
Moja prvá učebnica – Farby
a tvary
Bratislava, Vydavateľstvo Fragment 2014. 1. vyd. Nestr. Brož.
Zábavné úlohy a maľovanky
na rozlišovanie tvarov a farieb
pre predškolákov.
ISBN 978-80-8089-969-1
Moja prvá učebnica – Písanie
Bratislava, Vydavateľstvo Fragment 2014. 1. vyd. Nestr. Brož.
Zábavné úlohy a maľovanky
na precvičovanie písania pre
predškolákov.
ISBN 978-80-8089-968-4
Moja prvá učebnica – Protiklady
Bratislava, Vydavateľstvo Fragment 2014. 1. vyd. Nestr. Brož.
Zábavné úlohy a maľovanky
na rozlišovanie protikladov
pre predškolákov.
ISBN 978-80-8089-970-7
NOVYSEDLÁKOVÁ, Mirka
Prísne tajný denník Miry
Danesovej
Bratislava, Vydavateľstvo Koruna 2014. 1. vyd. 366 s. Brož.
Debutový
román
autorky
www.litcentrum.sk
ANOTÁCIE
Thomas C. Brezina: Chalanom vstup zakázaný! Šialene šialené prázdniny (Vyd.
Fragment 2014, z nem. orig. prel. M. Smoláriková, 133 s.)
Letné prázdniny sa nezadržateľne blížia. Aj Tinka a Lissi sa už na ne tešia. V kempe stretnú toho
najotravnejšieho chalana na svete. Keď sa z neho
vykľuje Tinkin nevlastný brat a navyše sa onedlho objaví aj jej dávno stratený otec, je jasné, že tu
pomôžu už jedine čary a kúzla. Pre čitateľky od 9 rokov.
Peter Stamm: Prečo bývame za mestom
(Perfekt 2014, z nem. orig. prel. J. Jambor)
Príbeh rodiny, ktorá sa sťahuje z miesta na
miesto, aby si našla skutočný domov. Hľadanie ľudského šťastia a vzájomného porozumenia sa v texte a v ilustráciách snúbi s literárnymi a výtvarnými kvalitami. Text sa
súťaž dotýka aj všeobecných otázok (smrť blízkeho človeka, nezhody v rodine) a nevyhýba sa ani aktuálnym problémom (bezdomovci). Súťažte o knihu zaslaním kupónu vydavateľstva.
Hugh Howey: Silo (Ikar 2014, z angl. orig.
prel. M. Jedinák, 560 s.)
Svet sa stal neobývateľným. Posledným útočiskom ľudí, ktorým sa podarilo prežiť, je podzemné silo. Ľudia sa tu rodia, žijú a pracujú,
aby sa po smrti stali výživou pre rastliny na
farmách. Platia tu prísne pravidlá, pôrodnosť
podlieha kontrole, iná ako oficiálne schválená láska je neprípustná. Trestom je, paradoxne, vyhnanstvo na vytúžený povrch zeme,
z ktorého niet návratu.
Jozef Pavlovič: Cingi-Lingi (Fortuna Libri
2014, 64 s.)
Okolo nás je veľa zvonenia. Ráno nám zazvoní budík, na ceste bicykel, v škole školský
zvonec. Poznáme aj zvonenia tichulinké,
jedno patrí lúčnemu zvončeku, druhé konvalinke. Krásne však v našich ušiach zvonia
aj básne. Ich zvony sa volajú rýmy. Takýchto
zvučných zvončekov je plná aj táto knižka
pre deti od 3 rokov.
Simona Kutišová: Adonis v tričku (Motýľ
2014, 200 s.)
Tínedžerský román o Táne, ktorej osud do
cesty pripletie vysnívaného princa – tmavovlasého fešáka s nežnými očami a najsexi
úsmevom. Navyše sa zdá, že ani ona mu nie je
ľahostajná. Keď Adonis zmizne a Táňa si konečne zariadi život podľa seba, objaví sa ako
sprievodca na školskej exkurzii do Paríža.
Nájde si cestu do srdca svojho Adonisa?
(1988) zachytáva problémy dospievajúcich tínedžerov.
ISBN 978-80-89681-37-2
PENZEŠOVÁ, Alena
Prešibané dvojčatá 2 – Strýkova parochňa. Ilust. A. Gajová
Bratislava, Vydavateľstvo Fragment 2014. 1 vyd. 127 s. Viaz.
Druhá kniha o prešibaných
dvojčatách, ktoré chcú vyhnať
strýka z domu. Vhodné od 9
rokov.
ISBN 978-80-8089-949-3
SCHEFFLEROVÁ, Ursel
Záhada
žltého
kufríka.
Z nem. orig. prel. M. Vankúšová
Bratislava, Vydavateľstvo Fragment 2014. 2. vyd. 111 s. Viaz.
Detektív Kanónik pátra po žltom kufríku so šperkmi. Vhodné od 7 rokov.
ISBN 978-80-8089-794-9
Uspávanky do postieľky.
Z angl. orig. prekl. neznámy
Bratislava, Vydavateľstvo Fragment 2014. 1. vyd. Nestr. Viaz.
Básničky a melódie na uspávanie malých detí.
ISBN 978-80-8089-962-2
Veselý deň na farme. Ilust.
B. Bolton
Bratislava, Vydavateľstvo Fragwww.litcentrum.sk
ment 2014. 1. vyd. Nestr. Brož.
Leporelo pre deti od 3 rokov
o živote na farme.
ISBN 978-80-8089-964-6
9 GEOGRAFIA.
BIOGRAFIE. DEJINY
921 Pamäti. Spomienky. Autobiografie
FISCHER, Viliam
Srdce na dlani
Bratislava, Verbis 2014. 1. vyd.
207 s. Viaz.
Životopis popretkávaný medicínskymi poznatkami a skúsenosťami kardiológa a pedagóga.
ISBN 978-80-970579-3-0
94 Dejiny sveta. Dejiny Európy
DANIŠ, Miroslav – RYBÁR, Lukáš
Dejiny Azerbajdžanu
Sládkovičovo, Vysoká škola
Danubius 2014. 1. vyd. 503 s.
Viaz.
Monografia o Azerbajdžane.
ISBN 978-80-8167-002-2
97 Dejiny slovenských regiónov a miest
ŠAFRANKO, Peter
650 rokov jubilujúce obce –
Ďurďoš, Benkovce, Majerovce, Vavrinec, Vyšný Kazimír, Merník, Petkovce,
Maliaška, Jastrabie nad
Topľou, Prosačov
Hanušovce n. T., Vlastivedné
múzeum 2013. 1. vyd. 73 s.
Brož.
Dejiny obcí a zaujímavosti,
ktoré boli súčasťou múzejnej
výstavy.
ISBN 978-80-969862-9-3
Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku. Zost. M. Demko
Ružomberok, Verbum – vydavateľstvo KU 2014. 1. vyd.
127 s. Brož.
Nová budova knižnice – priestory, služby, interiéry.
ISBN 978-80-561-0132-2
992 Historické dokumenty.
Archívy. Múzeá
MAJOROŠ, Jozef – MAJOROŠOVÁ, Renáta
Odborná spôsobilosť pre
zbrojný preukaz
Bratislava, Epos 2014. 4. vyd.
384 s. Viaz.
Príručka na prípravu pre žiadateľov o zbrojný preukaz.
ISBN 978-80-562-0046-9
Ako sa meral čas. Zost. E. Machajdíková
Bratislava, SNM – Historické
múzeum 2014. 1. vyd. 200 s.
Brož.
Katalóg výstavy kalendárov od
stredoveku až po súčasnosť.
ISBN 978-80-8060-329-8
993 Rozličné fakty. Aktuality
Iniciatíva
za
bezpečné
a trvalo udržateľné používanie prípravkov na ochranu rastlín
Bratislava, Slovenská asociácia ochrany rastlín 2013.
1. vyd. 35 s. Brož.
Príručka.
ISBN 978-80-971389-0-5
Súťažné kupóny vydavateľstiev
SPN – Mladé letá a Perfekt nájdete na strane
24
SLOVENSKO
súťaž
ZAHRANIČIE
Darina Orbánová, Ľudmila Velichová:
Maturujem z ekonomiky a ekonómie (SPN
– Mladé letá 2014, 175 s.)
Napriek tomu, že je už po maturitnom období, kniha s vypracovanými témami z ekonomiky a ekonómie môže zaujať aj budúcich
maturantov. Nájdu tu základné ekonomické
pojmy, definície, vzorce a výpočty a je tiež
vhodnou pomôckou na prípravu na vysokú
školu. Vydavateľstvo nám ju venovalo do súťaže.
994 Zbrane a vojenské telesá (útvary)
999 Učebnice
GÚČIK, Marian
Cestovný ruch pre obchodné akadémie
Bratislava, SPN – Mladé letá
2013. 4. uprav. vyd. 111 s. Brož.
Učebnica.
ISBN 978-80-10-02540-4
Adresár slovenských
vydavateľstiev nájdete na:
http://www.litcentrum.sk/
slovenske-vydavatelstva
13 / 2014
knižná revue
19
knižná
revue
ANKETA
ŽENY O SEBE
Ivana Havranová
SLOVENSKO
ZAHRANIČIE
Po rokoch dennej redaktorskej a autorskej
práce v časopisoch
a v Slovenskej televízii, tvrdej práci vo
vlastnom vydavateľstve som sa napokon
rozhodla písať knižky, ktoré by možno niekoľko ľudí aj potešili. Napokon, ako novinárka som nazbierala nekonečné množstvo príbehov, je to profesia o stretávaní
sa, počúvaní, glosovaní... Nebol teda problém nájsť „inšpiráciu“. A tou sa pre mňa
napokon stali ženy – bytosti s množstvom
vnútorných problémov, bytosti všestranné,
úžasne schopné a... nedocenené. Ponorila
som sa teda do ich životov, bytia, aby tieto
prežité príbehy dodali silu a nádej ďalším,
ktoré ich potrebujú.
Vo svojich knihách sa snažím pomenúvať
veci pravými menami a nemám záujem
o falošnú vzťahovú romantiku. Tá má skutočne nezaujíma. Ženy sa manželstvom
často dostávajú do područia života, ktorý
si predstavovali celkom inakšie. A rodina
funguje najmä preto, lebo bytosť pri sporáku, ktorej hovoríme manželka alebo mama,
sa vzdala takmer všetkých svojich snov
o pobyte na tomto svete.
Poznáme množstvo kníh pre ženy, ja však
píšem o ženách. A musím sa pochváliť, že
existuje zopár mužov, ktorí moje knihy čítajú. Majú na to zištný dôvod. Lepšie spoznajú svoje polovičky, svoje dámske spoločníčky.
Moje dve najčerstvejšie knižky Život s mačom a Kaviarenské
tajomstvá (obe Marenčin PT) ma potešili
najmä tým, že čitatelia
oceňujú aj ich novinársky aspekt. Píšu mi, že
to bolo naozaj tak, ako píšem, a v Kaviarenských tajomstvách si spomínajú na
svoje zážitky.
Nuž... a čo pripravujem? Práve dnes-zajtra dokončujem knižku o aktívnej žene,
ktorá pomaly a šarmantne starne, no jej
život je stále plný napätia a vzťahov. A potom by sa na trhu mala objaviť aj moja kniha rozhovorov s názvom Luteráni. Teším
sa na ňu a verím, že aj Albert Marenčin,
vydavateľ. Pretože rozprávať sa so skutočnými a známymi osobnosťami o Bohu... je
veľmi príjemné.
knižná
revue
20
knižná revue
13 / 2014
DOKUMENTY DOBY
Veľké dejiny vždy v rozličnej miere zasahovali do životov obyčajných
ľudí. Inak tomu nebolo ani v medzivojnovom období v Československu, ani neskôr. Nasledujúce knihy cez príbehy jednotlivcov reflektujú aj neľahké historické obdobie.
Spisovateľ, básnik a hudobník Tibor Ébert sa narodil v roku 1926 v Bratislave. Vo svojom rodnom meste žil do roku
1945. V Budapešti navštevoval Vysokú školu hudobnú
Franza Liszta, venoval sa literatúre a prekladal z latinčiny, slovenčiny a francúzštiny.
V roku 1991 vyšla jeho Kniha Jóba – Bratislavská románová fantázia, zachytávajúca obdobie jeho mladosti a dospievania, v maďarskom jazyku. V roku 2013 uzrelo svetlo sveta aj slovenské vydanie s názvom Bratislavská fantázia v preklade Marty Ličkovej vo vydavateľstve Marenčin PT.
Vyše tristostranová kniha zaznamenáva tri desaťročia Bratislavy z pohľadu očitého svedka v štyroch kapitolách: Obchodná ulica 1926 – 1935, Te ergo quaesumus 1935 – 1945, Jóbova kniha 1945 – 1947 a Epilógy. Vďaka metaforám, zvukomalebným
slovám a početným prirovnaniam z nich priam cítime vôňu
a počujeme zvuky starej Bratislavy. Trojjazyčnosť mesta sa
zhmotňuje v konkrétnych príkladoch v pásme rozprávača aj
v priamom prehovore jednotlivých postáv. Slovenčina, nemčina a maďarčina sa vyskytujú vedľa seba prirodzene. Na druhej
strane sa Ébert nebojí hovoriť ani o konfliktoch medzi jednotlivými národnosťami.
Autor v knihe prináša pohľad dieťaťa, ktoré nerozumie dejinným udalostiam, zažíva iba ich dôsledky vo svojom každodennom živote a mnohé veci prijíma také,
aké sú. Často sa ich ani nesnaží hlbšie interpretovať, len predostrie svoje impresie
prostredníctvom voľne radených asociácií. Prežívanie veľkých dejinných udalostí
malými, obyčajnými ľuďmi sa krásne odráža napríklad v historke, keď Tibor obeduje s tetuškou v Steinovom pivovare a v rádiu vyhlásia, že vypukla vojna. „– Omyl,
– opraví tetuška hlásateľa stručne, jednoducho bez pátosu a rozčuľovania, holou vetou: – Vypukla svetová vojna. – A dodá: – Ale ty zato len zjedz svoju knedľu.“
Pôvab knihy je práve v tom, že kým v jednej podkapitolke Ébert opisuje hrozivé
skandovanie fašistov na brehu Petržalky, hneď v druhej rieši, že kvôli herpesu sa
hanbí pred dievčatami, preto sa dva týždne neukázal v tanečnej. Veľké dejinné
udalosti sa miešajú so súkromnými dejinami jednotlivca. Sú to momentky, ktoré
nenájdeme v žiadnej učebnici dejepisu, ale ktoré nám pomôžu lepšie pochopiť každodenný spôsob života a možno prostredníctvom toho aj niektoré fakty z histórie.
Tibor Ébert nás na krátkej ploche dokáže vtiahnuť do svojho sveta špecifickou
atmosférou Bratislavy, ktorá nám je na jednej strane dôverne známa, no na druhej
spoznávame nové, často anekdotické príbehy, ktoré sa viažu ku konkrétnym miestam a osobám. Bratislavská fantázia je literárne spracovaným dokumentom
doby cez prizmu vzdelanej a zainteresovanej osobnosti. Nie je to didaktická literatúra, nechce poučovať, iba spomínať, znovuprežívať a prerozprávať.
Karol Horák (1943) študoval na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, venuje sa próze, dráme,
rozhlasovej tvorbe, scenáristike, píše aj odbornú literatúru. Viaceré jeho diela však z ideologických dôvodov
nevyšli alebo boli značne scenzúrované.
Dobré texty sú ako víno. Roky im pridávajú na kvalite i cene.
Medzivojnový muž (Modrý Peter 2013) Karola Horáka sa už raz
k čitateľom žiadal. Cenzúrne posudky normalizátorov však rozsvietili červenú
a modifikovali jeho prozaické ambície. Našťastie, vzdal to len na chvíľu. Nepublikované prózy prerábal do scenáristických podôb, využiteľných v rozhlase či
divadle.
Dnes tieto nevydané či cenzúrou zredukované texty vychádzajú tak, ako sa na
www.litcentrum.sk
ĽUDIA A KNIHY
JUBILANTI
2. 7. 1955 – Juraj KUNIAK,
básnik, prozaik
2. 7. 1956 – Tina Van der
HOLLAND, prozaička
3. 7. 1964 – Jarmila
REPOVSKÁ, prozaička
4. 7. 1926 – Ľudovít FUCHS,
básnik, autor literatúry pre
deti a mládež
4. 7. 1948 – Peter VALO,
prozaik, dramatik, publicista
4. 7. 1949 – František
ROJČEK, autor kníh pre deti
4. 7. 1967 –
Katarína HRICOVÁ, poetka
5. 7. 1944 – Dalimír HAJKO,
literárny kritik, filozof, esejista
7. 7. 1944 – Ondrej HEREC,
teoretik literárnej fantastiky
www.litcentrum.sk
8. 7. 1964 – Eva VITÉZOVÁ,
literárna teoretička a kritička
9. 7. 1931 –
Irina BOGDANOVOVÁ,
slovakistka, slavistka,
prekladateľka
9. 7. 1939 – Ivan SZABÓ,
autor literatúry faktu, prozaik
9. 7. 1944 – Jozef JUNAS,
básnik, prekladateľ
9. 7. 1946 – Dušan DOČKAL,
prozaik
9. 7. 1953 – Jozef HERIBAN,
prozaik, scenárista, autor
rozhlasových hier
9. 7. 1964 – Miroslav
BRÜCK, básnik, prozaik
10. 7. 1947 – Ivan HUDEC,
prozaik, dramatik,
publicista
10. 7. 1980 – Eva DEDINSKÁ,
prozaička
ZAHRANIČIE
Zuzana Mojžišová (1965) vyštudovala filmovú scenáristiku a dramaturgiu na VŠMU
v Bratislave, v súčasnosti tam aj vyučuje
na Katedre umeleckej kritiky. Publikuje
beletristické, žurnalistické a filmologické
texty. Je autorkou zbierky poviedok Afrodithé, próz Bon voyage a Genius loci.
Príbeh knihy Genius loci (Artforum 2013) je založený na spomienkach Jeleny, doktorskej dcéry, ktorá je sama matkou dvoch
dievčat a snaží sa o rekapituláciu svojho života sformovaného
na pozadí výrazných kultúrnych a spoločenských premien.
Rámcom rozpamätávania je obdobie jej detstva a dospievania
v čase medzi dvoma svetovými vojnami, ktoré natoľko poznačilo
jej život, že ho chce znovu zhodnotiť, aby tak lepšie pochopila
samu seba a dala zmysel aj svojej povojnovej a poprevratovej
existencii. Popri tom sa uplatňuje aj rámec priestorový, zahŕňajúci jednak okruh východného Slovenska, ale najmä prostredie
blázinca, ktorý sa vďaka povolaniu Jeleniných rodičov stal na
istý čas jej vlastným domovom a priestorom jej formovania. Psychiatrická liečebňa na východe nového štátu je miestom, do ktorého prišli Jelenini rodičia ako doktori z Prahy „budovať republiku“. Historické pozadie príbehu okrem lexiky dotvárajú i odkazy
na vznik Maďarskej republiky rád, epizódy spojené s menami
T. G. Masaryka či Andreja Hlinku, deportácie Židov, vojnový stav
v nemocniciach a predvojnové i povojnové vyrovnávanie sa
s komunizmom. Dejinné súvislosti sú funkčne zakomponované
do príbehu Jeleninej rodiny a vždy priamo súvisia s jej členmi
a ich bezprostredným okolím. Nejde teda o objektivistický či
moralizujúci pohľad na zložité historické obdobie, jeho problémovosť sa však v pomerne útlej knižke priamo premieta do smerovania života postáv.
Motivicko-tematický plán vzťahov Jeleninej rodiny a pacientov
liečebne pôsobí miestami až idylicky, čím vzniká kontrast k vzťahom vo svete za jej múrmi. Prostredie blázinca teda paradoxne
poskytuje normálnejší život a prístup k ľuďom ako priestor mimo neho, ovplyvnený,
presiaknutý či pohltený vírom spoločensko-politických udalostí. Aj preto sa Jelena
snaží o znovuobjavenie tolerantného a vo
svojich detských očiach zidealizovaného
sveta psychiatrickej liečebne. Dobré rodinné vzťahy sa však budú zrejme aj naďalej
musieť formovať na pozadí skutočného
spoločenského blázinca.
Genius loci je veľmi vhodne zvolený názov pre knihu snažiacu
sa na pomerne krátkom priestore o poodhalenie atmosféry života
v istom časovom okruhu, keď sa dejiny spoločnosti bytostne vpisovali do dejín rodín a jednotlivcov. Mojžišová so svojím citom pre
detail a vizuálnosť textu ponúka zaujímavý pohľad do ľudskej
psychiky na pozadí dejinných udalostí.
SLOVENSKO
svet pýtali už dávno – nielen ako dokument minulosti, ale svojím
estetickým prínosom sú aktuálne aj dnes. Tematizovanie jazyka, dominancia asociatívnych reťazcov a až k absurdite siahajúce obrazy, ktoré sa objavujú akoby znenazdajky a odkrývajú
kúsok po kúsku tajomstvo o tom, kam autor smeruje – to všetko
svedčí o jasnom a cielenom koncipovaní textu. Karol Horák je
„slobodne hravý“ i „dôsledne presný“ zároveň. Boj o zachovanie dialektu sa preňho
stáva bojom o zachovanie identity i práva
na vlastný názor, ktoré bolo človeku po auguste 1968 upierané. Boj proti tráve ukazuje na absurditu zneužitia kultúry politickou
mocou, čím si spoločnosť sama spúšťa proces zničenia základných existenčných hodnôt, bez ktorých smeruje nielen k ne-kultúrnosti, ale negovaním slobody prejavu
speje k zániku.
Interpretačný priestor próz Karola Horáka sa týka nielen spoločensko-politického spektra, v ktorom sa mechanizmy v jednotlivých politických systémoch cyklicky opakujú v prezlečených podobách. Týka sa aj zvláštností ľudského života, krásneho práve vďaka autentickosti, ktorá nám nedovolí nikoho súdiť.
Lebo ani Horák nemoralizuje. Jeho prózy sú vzácne aj pre invenčnú prácu s jazykom. Keď čitateľ zbadá, ako „jazyk formy“
vyjadruje s dômyselnou výstižnosťou aj to, čo „jazyk pojmového
obsahu“ vypovedať nedokázal, v tom momente začne čítanie
textov Karola Horáka chutiť. Lepšie ako vzácne víno. Vyzreté
texty sú už také.
Margit Garajszki
Mária Halašková
Valéria Juríčková
11. 7. 1951 –
Otília DUFEKOVÁ, poetka
12. 7. 1972 –
Juraj RAÝMAN, prozaik
13. 7. 1929 – Libor KNĚZEK,
literárny historik, publicista
13. 7. 1937 – Ján
VILIKOVSKÝ, prekladateľ
15. 7. 1921 –
Vladimír OLERÍNY,
prekladateľ, literárny historik
15. 7. 1944 –
Ireney BALÁŽ, básnik
15. 7. 1954 –
Edmund HLATKÝ, prozaik
15. 7. 1974 –
Marek KUPČO, prozaik
16. 7. 1924 – Július PAŠTEKA,
literárny vedec, esejista
16. 7. 1952 – Miloš JANOUŠEK,
básnik, textár, prozaik,
dramatik
16. 7. 1956 –
Václav ŠUPLATA, autor kníh
pre deti, dramatik, textár
16. 7. 1958 –
Robert HAKALA, básnik
17. 7. 1943 –
Peter ANDRUŠKA, básnik,
prozaik, literárny vedec
17. 7. 1970 –
Martin SOLOTRUK, básnik,
literárny vedec
19. 7. 1936 –
Blanka POLIAKOVÁ, poetka,
prozaička, autorka kníh pre
deti
20. 7. 1936 – Ján MAJERNÍK,
básnik, prozaik, prekladateľ
20. 7. 1975 –
Andrea CODDINGTON,
prozaička
13 / 2014
knižná revue
21
knižná
revue
ROZHOVOR
OČAMI CUDZINCA
Nová kniha má názov Masahikovými
očami. Keď ste si teraz čítali vaše články v celku, prezradíte nám, aký pohľad
kniha prináša?
Keď som vyberal zo svojich stĺpčekov tie do
knihy, s niektorými svojimi názormi som
s odstupom času nie celkom súhlasil. Články vznikali postupne desať rokov a môj pohľad na mnohé veci sa počas nich formoval,
menil. Bývam na Slovensku už dvanásť rokov s manželkou, herečkou Oľgou Belešovou, ktorá je Slovenka, s jej slovenskými
rodičmi a všetci naši kamaráti a známi sú
Slováci. Po toľkých rokoch som už adaptovaný, zvyknutý, nie som už ten „Superjaponec“, akým som bol, keď som začal žiť
na Slovensku a všetko bolo pre mňa nové
a neznáme. Ale moje postrehy sú úprimné,
autentické, v tom čase, keď vznikli, som
cítil presne to, čo som napísal. A z tohto
pohľadu je dnes kniha mojich stĺpčekov aj
pre mňa celkom zaujímavým dobrodružstvom.
Vraví sa, že slovenčina je pomerne ťaž-
ký jazyk. Čo vás na nej vie ešte stále
vyviesť z miery?
Články som písal v angličtine, do slovenčiny ich prekladala moja manželka. Pre
Japoncov je ale ťažká aj angličtina. Slovenčina aj angličtina sú európske jazyky, po
anglicky viem lepšie preto, lebo som ju
naozaj tvrdo študoval. Slovenčina bola pre
mňa úplne nový jazyk. Keď som sa ju začal
učiť, mal som už 38 rokov. V tom čase som
nevedel povedať ani „áno, nie, jeden, dva,
tri...“ a nemal som už flexibilnú myseľ
tínedžera. Preto sa moja slovenčina ešte
stále len zlepšuje. Najťažšia je výslovnosť
slov, v ktorých je skupina viacerých za
sebou nasledujúcich spoluhlások (napríklad zmrzlina). A, samozrejme, sedem pádov.
V knihe predkladáte pestrú paletu tém.
Píšete o priateľstve, práci, slovenskej
a japonskej kuchyni, o zvykoch či tradíciách. Aj po tých rokoch ešte stále
porovnávate?
Neustále porovnávanie dvoch životných
štýlov, dvoch odlišných kultúr, sústavné
rozmýšľanie o Japonsku patrili k dôvodom, prečo som potreboval pauzu v písaní. Takýto spôsob uvažovania je veľmi
únavný. Teraz si užívam život bez porovnávania.
Ale predsa... Aký je rozdiel v životnom
štýle a povahe Slovákov a Japoncov?
Úprimne? Tak toto je môj názor: Slováci
neváhajú, nemajú zábrany, skoro až han-
roveň ste sa ocitli po prvýkrát v Európe.
Aké boli vaše dojmy?
Keďže pred príchodom do Európy som žil 5 rokov v Rusku (Novosibirsk), bál som sa, či aj tu
nebude veľa škaredej, monumentálnej komunistickej architektúry a anonymné sídliská.
Príjemne ma prekvapilo Staré Mesto, ale aj prírodná dispozícia Bratislavy – rieka, Hrad, Karpaty... Ľudia na mňa pôsobili veľmi placho, rezervovane – ale ja som vôbec nevedel po slovensky a dnes, keď bez problémov komunikujem, aj ľudia sú iní. Pôvodne sme sem prišli len
nakrátko, plánovali sme žiť inde. Ale ako sme
tu postupne zapúšťali korene, čoraz viac som
si obľúbil Slovensko a hlavne Bratislavu, kde
žijem. Čína je gigantická zem, Rusko tiež.
A mne vyhovuje práve komornejšia, útulná atmosféra mesta, dostupnosť jednotlivých destinácií, víkendový pokoj na uliciach. Nehovoriac
o tom, že Bratislava má skutočne mimoriadne
krásne okolie a výborné podmienky na cykloturistiku, korčuľovanie, plávanie, výlety...
Vaša kniha podľa tiráže vyzerá byť knihou jediného človeka. Je to naozaj tak?
Áno, ja som napísal texty, všetko som si nafotil
– zábery vznikali v priebehu 10 rokov – urobil
som grafické zalomenie a knihu som vydal vo
svojom vydavateľstve 21arte. Určite je to prvá
kniha na svete o Bratislave, ktorú písal Číňan
zo svojho subjektívneho pohľadu. Neprekladal
som hotové informácie z jestvujúcich príručiek
a bedekrov. Je to zároveň zhoda okolností, že
rád píšem, fotím a bohaté skúsenosti s grafickým spracovaním som mal niekoľko rokov
v pozícii šéfredaktora čínskych obchodných
novín.
Ako je kniha koncipovaná?
Keďže je určená pre čínsky hovoriacich čitateľov, ktorí zväčša nevedia takmer nič o Slovensku, ako prvú kapitolu som zaradil Stručné
dejiny Slovenska a základné informácie o krajine, po nej nasledujú Dejiny mesta Bratislavy.
Ako milovník dejepisu považujem históriu za
bezpodmienečný kľúč k pochopeniu mesta
i krajiny. V osobitnej kapitole som urobil základnú prechádzku po bratislavskom centre
pre tých, ktorí majú málo času. Predstavil som
33 základných pamätihodností a pozoruhodných miest v centre Bratislavy. Detailnejšie sa
venujem piatim top pamätihodnostiam, ktoré
sú pýchou mesta a celého Slovenska: Bratislavský hrad, Dóm sv. Martina, Stará radnica,
Japonec Masahiko Shiraki sa so svojou slovenskou manželkou
zoznámil v Austrálii, Číňan Paul T. Yung s tou svojou v Pekingu.
Obidvaja žijú už dlhé roky na Slovensku a svoje postrehy z našej
krajiny sa teraz rozhodli pretaviť do knižnej podoby.
Masahiko Shiraki:
SLOVENSKO
ZAHRANIČIE
Vaše stĺpčeky pravidelne vychádzali vo
víkendovej prílohe denníka SME
a v týždenníku TV OKO. Čo vás viedlo
k tomu, aby ste ich vydali knižne?
Svoje postrehy som publikoval od októbra 2002
do mája 2013. Celkovo ich bolo 533. Vždy som
dúfal, že ich raz vydám v knižke. Nabádali ma
k tomu aj moji čitatelia. A tak je tu kniha Masahikovými očami, výber z mojich stĺpčekov.
Vo svojom poslednom článku, keď ste
sa lúčili s čitateľmi, ste pridali aj prirovnanie ku kvetu sakury, ktorý vie,
kedy má odkvitnúť. Vnímate s odstupom času odchod z novinárskeho prostredia ako dobré rozhodnutie alebo
vám žurnalistika chýba?
Už je to vyše roka, čo stĺpčeky nepíšem, ale to
neznamená, že sa k písaniu ešte niekedy nevrátim. Dal som si pauzu na osvieženie, pripravoval som knižku, ilustroval som ju. Novinárom človek nikdy byť neprestáva. Je to životný štýl.
Paul T. Yung:
Žijete v našej krajine už takmer 18 rokov, máte tu slovenskú rodinu, zázemie.
Pamätáte si ešte, kedy ste prvýkrát zistili, že vôbec existuje nejaké Slovensko?
Prvýkrát som sa dopočul o „Československu“
cez knihy o Pražskej jari, ale až v 80. rokoch,
keď bola v Číne relatívna sloboda a mohlo sa
hovoriť takmer o všetkom. V čínštine sa dlhý
názov „ťie-kche s’-luo-fa-kche“ skracoval na
„ťie-kche“ („Česko“). Až v roku 1991, keď som
v Pekingu spoznal svoju terajšiu manželku,
spisovateľku Elenu Hidvéghyovú, som zistil,
že existuje krajina Slovensko, resp. slovenský
národ. Mal som vtedy 26 rokov. Bol som zaľúbený a túžil som vedieť čo najviac o Elenkinej
krajine. Internet neexistoval, a tak som bol odkázaný na knižnicu. Ale ani v najväčšej čínskej
knižnici v Pekingu toho nebolo veľa. Manželkinu krajinu som vtedy vnímal ako takú trochu
zabudnutú Popolušku. Veľmi som chcel aj čítať
niečo od slovenských autorov, ale jediné, čo
som našiel, bol Milan Kundera...
Do Bratislavy ste prišli v roku 1997, záknižná
revue
22
knižná revue
13 / 2014
www.litcentrum.sk
ROZHOVOR
Masahiko Shiraki (1965) sa
narodil v Japonsku, no na
Slovensku žije už dvanásť
rokov. Svoje postrehy
o rozdielnostiach dvoch kultúr
uverejňoval vo víkendovom
magazíne SME. Výber z nich
práve vychádza knižne pod
názvom Masahikovými očami
(Ikar).
Foto Pavol Pekarčík
Prečo Japonci všetko fotia
Bol som na výlete v Nemecku. Jedného
dňa som sa vybral okúpať v jazere. Auto
som zaparkoval v uličke medzi domami
a aby sa mi ľahšie hľadalo, odfotografoval
som si to miesto. Zdalo sa mi jednoduchšie odfotiť si aj názov ulice, než si ho zapisovať. Práve išiel okolo mňa mladý párik
a počul som, ako hovorili: „Pozri sa, ten si
fotí aj názov ulice. To musí byť Japonec!“
Smiali sa.
Pochopil som, že Európanom nejde do
hlavy, prečo si Japonci stále všetko fotografujú. Raz sa ma slovenská kamarátka opýtala: „Masa, prečo to robia?“ A iná kamarátka povedala: „Masahiko, ale ty nie si
taký Japonec ako ostatní, čo stále všetko
fotia!“ Nevedel som, či ide o kompliment,
alebo ako to vlastne brať, ale začal som si
Primaciálny palác a Františkánsky kostol. Nasledujú tipy na výlety do okolia mesta, resp.
mimo centra (Slavín, Horský park, Lurdská
jaskyňa, Devín, Železná studienka...). Potom
som zaradil kapitolu o ubytovaní a stravovacích možnostiach (s dôrazom na slovenské reštaurácie), priblížil som typické slovenské produkty a špeciality: víno, syry, med, medovinu,
krištáľ, výrobky z ÚĽUV-u, lesné plody – čučoriedky, čerešne, maliny – neverili by ste, aká je
to pre Číňanov exotika! No a poslednú kapitolu tvorí stručný slovníček čínsko-slovenských
základných pojmov a fráz. Po celý čas som mal
na mysli to, čo by som ja ako Číňan chcel a potreboval vedieť o meste, keby som sa tu ocitol
prvý a možno aj posledný raz. Popri faktoch
som zaradil aj rôzne „pikošky“, legendy, pretože nemám rád suchopárny výklad o meste.
Čo je pre vás v Bratislave najpríťažlivejšie? Máte svoje obľúbené miesto?
Takých miest je viac. Mám rád prechádzku
z Dómu sv. Martina popri Dome dobrého pastiera až hore na Hrad. Človek je vysoko nad
mestom, v historickom prostredí a zároveň
stále veľmi blízko centra. To v európskych
mestách nie je bežné. Rád chodievam aj do
www.litcentrum.sk
japonských turistov viac všímať. A naozaj.
Stále všetko fotografujú.
V bratislavskom Starom Meste som natrafil na párik – on fotil, ona pózovala. Pri
vínnom súdku umiestnenom na fasáde budovy vinotéky robil záber z mnohých uhlov,
až ma to začalo rozčuľovať. Načo mu bude
toľko rovnakých fotografií? Zistil som, že aj
mňa japonská fotománia rozčuľuje. Začal
som analyzovať, prečo sme vlastne takí.
A začal som od seba: bol som aj ja v minulosti posadnutý fotografovaním? Áno, myslím, že áno, ale na dôvod si už nespomínam.
Opýtal som sa svojej mamy: „Prečo si Japonci všetko fotografujú?“ A ona celá prekvapená odpovedala otázkou: „A to si o nás ľudia naozaj myslia? Veď my veľa nefotíme.
Iba normálne ako všetci!“
Pri slávnej budove Opery v Sydney som raz
bol svedkom situácie, keď tam zastavil auto-
bus, vystúpili z neho japonskí turisti, začali rýchlo cvakať aparátmi, potom naskákali nazad do autobusu
a odišli. Vyzeralo to, ako
keď vojaci vystúpia z obrneného transportéra a spustia
streľbu zo samopalu.
Japonci radi zaznamenávajú spomienky.
Nestačí im len vidieť v danom okamihu,
preto filmujú a fotografujú. No a veľmi ľahko podliehajú reklame. Zamyslite sa, ktoré
značky fotoaparátov, filmov a tlačiarní poznáte. Mnohé sú made in Japan. Tvárou
reklamnej kampane na tieto prístroje je
vždy celebrita a tá v reklame zakaždým
cestuje a vášnivo fotografuje. Cvak, cvak,
cvak, cvak, cvak, a slogan často znie: „Nepremeškaj šancu!“ alebo: „Aj ty môžeš fotiť
ako profesionál.“
ZAHRANIČIE
Diana Mašlejová
SLOVENSKO
by, ale sú úprimní a otvorení. Japonci sú
slušní, pozorní, ale pretvarujú sa. Na Slovensku sa oveľa častejšie dostávam v styku s ľuďmi aj do prekvapivých, až nepríjemných situácií, ale mám k ľuďom bližšie
a rýchlejšie nadväzujem kontakt. V Japonsku sú všetci zdvorilí a príjemní, život neprináša turbulencie, ale človek človeku je
veľmi vzdialený.
Paul T. Yung (1965) sa narodil
v Číne, ale od roku 1997 žije
v Bratislave. Je dlhoročným
obdivovateľom Slovenska
a jeho kultúry. Tento rok vydal
jedinečnú publikáciu Bratislava
– krásavica na Dunaji (21arte) –
prvú knihu na svete
o Bratislave v čínskom jazyku.
Horského parku po Hlbokej ceste, je to naozaj
výnimočné mať v centre mesta taký obrovský
lesopark. Vlastne... musím sa priznať, že sa
cítim trochu ako Staromešťan, pretože v centre žijem celý čas a trávim tu 99% percent môjho slovenského života. Ale ešte sa mi veľmi
páči pohľad na Bratislavu zo Sadu Janka Kráľa. Po prvýkrát v živote som Bratislavu videl
práve odtiaľ, keď ma viezol svokor zo Schwechatu. Príchod do mesta z iných strán sa mu
nevyrovná ani zďaleka.
Čo vnímate v Bratislave ako nedostatočné?
Nielen čínski turisti, ale myslím si, že turisti
univerzálne majú radi svetoznáme osobnosti.
V Bratislave žilo a tvorilo, koncertovalo viacero velikánov hudobného sveta: W. A. Mozart,
F. Liszt, J. Haydn, L. van Beethoven, B. Bartók...
a žiadalo by sa trochu viac zdôrazniť fakt, že
tu trávili čas. Napríklad ešte výraznejšie to
označiť na fasádach príslušných budov. Konkrétne Mozarta pozná každý a všetci Číňania
sa chcú odfotiť pri budove Pálffyho paláca na
Ventúrskej, kde tento génius koncertoval ako
6-ročný.
-rFoto archív autora
13 / 2014
knižná revue
23
knižná
revue
KUPÓNY
Knižnej revue
(do 9. júla)
LETN
ET Ý KUPÓN
ÓN
IKAR - FUTBAL
BUVIK
BUVI
K
PRÍRODA
IKAR
VYDAVATEĽSTVO
FRAG
A MENT
NT
VY VATE
VYDA
T ĽSTVO TATRAN
MOT O
MOTT
SPN – M
ML ADÉ LETÁ
PERFEKT
KNIŽNÁ REVUE, dvojtýždenník o nových knihách. Vydáva Literárne informačné centrum. IČO 31 752 381. Redakcia: PhDr. Radoslav Matejov – šéfredaktor, Mgr. Katarína Zitová – zástupkyňa šéfredaktora,
Mgr. Beáta Belancová – redaktorka. Adresa redakcie: Knižná revue, Námestie SNP 12, 812 24 Bratislava, tel.: 02/204 73 514, 0918 640 831, e-mail: [email protected], www.litcentrum.sk, facebook.kniznarevue.sk.
Spolupráca: Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR, Spolok slovenských knihovníkov.
Grafika a tlač: DOLIS, s.r.o. Rozširuje: MEDIAPRINT-KAPA, PRESSEGROSSO, a.s. Objednávky na predplatné prijíma ARES, Banšelova 4, 821 04 Bratislava, tel.: 02/4341 46 65
a L.K. PERMANENT, spol. s r.o., Poštový priečinok 4, 834 14 Bratislava 34, tel.: 02/4445 37 11. Neobjednané rukopisy sa nevracajú. EV 2983/09, MIČ: 49 315. Podávanie novinových zásielok povolené RPP Ba-Pošta 12 dňa 21.10.93, č.j. 129/93.
DAXE
X
www.litcentrum.sk
knižná
revue
Download

2014 / č. 13 (PDF-formát, 3.3 MB)