Produktprogramm
24 Modelov – 82 pracovných záberov
Téma
Spracovanie pozberových zvyškov kukurice
– prevencia proti víjačke kukuričnej a fuzáriam
Rozdrvenie pozberových zvyškov
Jednoduchšia agrotechnika a trendy v použití modernej techniky
Postup
ƒ Kto alebo čo je víjačka kukuričná Ostrinia nubilalis?
ƒ Aké škody spôsobuje?
ƒ Aký je stav napadnutia?
ƒ Aké spôsoby ochrany poznáme?
Aké sú výsledky?
ƒ Prečo je potrebné drviť pozberové zvyšky ?
Sú minimalizačné technológie nevýhodou?
ƒ Aká technika sa používa?
ƒ Mulčovanie – čo sme zistili?
ƒ Zhrnutie
Postup
ƒ Kto alebo čo je víjačka kukuričná?
ƒ Aké škody spôsobuje?
ƒ Wie ist die Befallsituation?
ƒ Welche Bekämpfungsmassnahmen gibt es?
Wie sind die Erfolge?
ƒ Warum Ernterückstände zerkleinern?
Ist die konservierende Bearbeitung im Nachteil?
ƒ Welche Techniken werden eingesetzt?
ƒ Die Mulchtechnik - Worauf kommt es an?
ƒ Fazit
Boj proti škodcom
(Ostrinia nubilalis)
Šedo -hnedý motýľ
Veľmi rozšírený v južnom
Nemecku sa ďalej rozširuje na
sever (Münsterland / MVP)
Od stredu júna kladie samička na
spodnú stranu listov až 50 vajíčok
Boj proti škodcom
(Ostrinia nubilalis)
Asi týždeň po nakladení sa z vajíčok
začnú liahnuť larvy
okamžite sa zavŕtajú do mladých stebiel
kukurice, kde sú dobre chránené pred
prirodzeným nepriateľom a insekticídmi
Steblo je prežraním oslabené
a ľahko sa láme
Boj proti škodcom
(Ostrinia nubilalis)
Aj klasy kukurice
môžu byť napadnuté.
Pri silnom napadnutí môže byť
strata na úrode až 30%.
Kukuričiar prezimováva v nadzemných alebo koreňových
pozberových zvyškoch, tu prežije aj tuhú zimu.
Na jar sa larva zakuklí, potom vyletí motýľ
a cyklus sa opakuje .
Kukuričiara nasledujú plesne, pretože ním vyžraté
miesta sú vhodné pre usadenie spór. Tak vznikajú
extrémne jedovaté produkty látkovej výmeny (Mykotoxine).
Poškodenie víjačkouLarvenschlupf ca. 14
Eiablage je nach
Witterung Ende Juni /
Tage später
Mitte Juli
Larvy prežierajú svoje chodbičky
nielen v steble ale aj v klase.
Boj proti škodcom
(Ostrinia nubilalis)
Boj proti škodcom
(Ostrinia nubilalis)
ƒ Wer oder Was ist der Maiszünsler?
ƒ Welche Schäden werden verursacht?
ƒ Aký je stav napadnutia?
ƒ Welche Bekämpfungsmassnahmen gibt es?
Wie sind die Erfolge?
ƒ Warum Ernterückstände zerkleinern?
Ist die konservierende Bearbeitung im Nachteil?
ƒ Welche Techniken werden eingesetzt?
ƒ Die Mulchtechnik - Worauf kommt es an?
ƒ Fazit
Boj proti škodcom
(Ostrinia nubilalis)
V Nemecku bolo v roku 2005
napadnutých 22 % celkovej
plochy pestovanej kukurice
Podľa odhadu
Biologischen Bundesanstalt
für Land- und Forstwirtschaft
spôsobuje víjačka ročne škody
11 - 12 miliónov Euro.
Quelle:
DMK
Boj proti škodcom
(Ostrinia nubilalis)
Rozšírenie v SR
Percento napadnutých rastlín kukurice siatej vijačkou
kukuričnou na Slovensku v rokoch 1985-2006. (modrá: 0-32%
zelená: 33-66% červená: 67-100%)
Nový druh
Rozširuje sa nový druh dvojgeneračnej víjačky
Nový druh víjačky je schopný priniesť dve generácie v roku.
V budúcich rokoch je treba počítať s týmto vplyvom a väčším rozšírením.
Tento druh je oveľa menej náročný na teplotu,
z tohto dôvodu , na rozdiel od jednogeneračného druhu,
je možné priniesť dve generácie potomstva (bivoltin).
Druhý nálet motýľov trvá od prelomu júl/august do polovice septembra.
Táto druhá generácia poškodzuje kukuricu zvlášť
na klase.
Quelle: Pressebox Hohenheim, 07.2009
ƒ Wer oder Was ist der Maiszünsler?
ƒ Welche Schäden werden verursacht?
ƒ Wie ist die Befallsituation?
ƒ Aké sú možnosti boja proti víjačke?
Aké sú výsledky?
ƒ Warum Ernterückstände zerkleinern?
Ist die konservierende Bearbeitung im Nachteil?
ƒ Welche Techniken werden eingesetzt?
ƒ Die Mulchtechnik - Worauf kommt es an?
ƒ Fazit
Výsledky hubenia
(Ostrinia nubilalis)
Insekticíd je účinný proti víjačke len v krátkom časovom intervale.
Musíme striekať vždy v tie dva až tri dni, ktoré potrebuje čerstvo vyliahnutá
húsenica na to aby sa dostala do vnútra stonky do bezpečia.
Zásah proti lietajúcim motýľom pred kladením vajíčok je málo účinný.
Efektívne účinné látky sú Pyrethroide.
Tie ale neničia len víjačku ale aj hmyz.
Pri optimálnom dodržaní termínov môžeme chémiou dosiahnuť
účinnosť 60 – 90 %.
Biologické postupy: Prirodzenými nepriateľmi víjačiek sú lumíkovite.
Tieto kladú svoje vajíčka medzi vajíčka víjačky, takže vyrastú lumíkovité
a nie víjačky.
O úspechu rozhoduje správny čas.
Výsledky hubenia
(Ostrinia nubilalis)
Bt-preparáty: Klasický postup aj pre EKO poľnohospodárstvo je použitie
preparátov s obsahom určitých druhov pôdnych baktérií.
Účinné komponenty sú jedovaté proteíny (Bt-Toxin), ktoré sú prirodzene
vytvárané baktériami.
Tiež Bt-preparáty sú účinné iba vtedy keď dosiahnu víjačku mimo stebla.
Táto metóda je používaná zriedkavo z dôvodu vysokých nákladov a nízkej
účinnosti.
Výsledky hubenia
(Ostrinia nubilalis)
Mulčovanie:
Účinnosť: 90% +
Náklady: 25,00 – 45,00 €uro / ha
Závislé na type stroja, kvalite práce,
a veľkosti plochy
Boj proti škodcom
(Ostrinia nubilalis)
Prečo nepoznajú v dolnom Rottale
problém víjačky kukuričnej?
Napriek tomu že tam už 30 rokov
sa pestuje kukurica po kukurici?
Pretože tam všetci mulčujú!
ƒ Wer oder Was ist der Maiszünsler?
ƒ Welche Schäden werden verursacht?
ƒ Wie ist die Befallsituation?
ƒ Welche Bekämpfungsmassnahmen gibt es?
Wie sind die Erfolge?
ƒ Prečo je potrebné drviť pozberové zvyšky ?
Sú minimalizačné technológie nevýhodou ?
ƒ Welche Techniken werden eingesetzt?
ƒ Die Mulchtechnik - Worauf kommt es an?
ƒ Fazit
Čo musí stroj zvládnuť?
• Ničenie burín
• Boj proti škodcom
• Víjačka kukuričná
• Slimák
• Myš
• Redukovať zaťaženie fuzáriou
• Prevádzkovú spoľahlivosť
• Rýchlu a ekonomickú, prípravu pôdy a sejbu
bez zbytočných prerušovaní
• Zvyšovanie kvality pasienkov(horské hospodárstvo)
• Náklady / využitie = optimalizovať
Boj proti škodcom
(Ostrinia nubilalis)
Prerušenie rozmnožovacieho cyklu víjačky.
Boj proti škodcom
(Ostrinia nubilalis)
Boj proti škodcom
(Ostrinia nubilalis)
Boj proti škodcom
(Ostrinia nubilalis)
Rastlinné zvyšky-strnisko v septembri
Výskyt lariev v stopkách
2009
2008
2007
34 %
14 %
47 %
23 %
6,3 %
32 %
40 %
3,5 %
22 %
5%
0,3 %
4%
Ergebnis der Vorernte- und
Nacherntebonitur an 400/800 Stoppeln
Quelle: Dr. Dissemond, LWK-NRW
Boj proti škodcom
(Ostrinia nubilalis)
< 5 cm
Boj proti škodcom
(Ostrinia nubilalis)
Redukcia fuzárie
Redukcia fuzárie
Redukcia fuzárie
Redukcia fuzárie
1. Mulčovať rastlinné zvyšky
2. Zmiešať do aktívneho pôdneho horizontu
do15cm
Sú podniky ktoré pracujú exaktne s minimalizačnými technológiami
a z dôvodu veľmi aktívneho pôdneho života
je tu výhodou rýchlejší rozklad rastlinných zvyškov.
Predpokladom je vždy, že slama
bude podaná v stráviteľnej forme !
Nerozdrvené kukuričné rastlinné zvyšky boli zaorané.
Nemáme tu žiadne sčervenanie, ale tu je konzervácia.
Pri nasledujúcej orbe budú tieto kusy znovu vyorané.
Quelle: Stemann, FH Südwestfalen
Redukcia fuzárie
¾Čím kratšia je slama tým intenzívnejšie je potláčanie fuzárií z dôvodu intenzívneho
sčervenania.
¾ Čím kratšie sú rastlinné zvyšky, tým očakávame vyššiu úrodu
¾ Tu pšenica po kukurici:
Varianta
Nasadenie
Ošetrenie DON (HPLC) Zearalenon
mulčovača
klasu
(µg/kg)
(μg/kg)
Pluh
nein
ja
1160
<5
Pluh
nein
nein
1980
18,0
Pluh
ja (Mulcher 1)
ja
604
<5
Pluh
ja (Mulcher 1)
nein
748
<5
Pluh
ja (Müthing)
ja
244
<5
Pluh
ja (Müthing)
nein
768
5,0
Podmietač
nein
ja
1760
<5
Podmietač
nein
nein
3750
55,0
Podmietač
ja (Mulcher 1)
ja
1020
<5
Podmietač
ja (Mulcher 1)
nein
1420
11,0
Podmietač
ja (Müthing)
ja
674
6,0
Podmietač
ja (Müthing)
nein
699
10,0
LWK Sachsen 11.2007 (Weizen nach Mais)
Úroda
(dt/ha)
113,41
95,05
96,53
86,84
103,21
104,44
113,08
108,18
99,93
83,89
108,19
100,80
Rýchle, bez prerušenia a ekonomické
spracovanie pôdy a sejba
ƒ Wer oder Was ist der Maiszünsler?
ƒ Welche Schäden werden verursacht?
ƒ Wie ist die Befallsituation?
ƒ Welche Bekämpfungsmassnahmen gibt es?
Wie sind die Erfolge?
ƒ Warum Ernterückstände zerkleinern?
Ist die konservierende Bearbeitung im Nachteil?
ƒ Aká technika sa používa?
ƒ Mulčovanie – čo sme zistili?
ƒ Fazit
Aká technika sa používa
Mulčovačee
• Mulčovače s vertikálnou osou rotácie
• Y-nožové mulčovače
• Cepové/kladivkové mulčovače
Aká technika sa používa
Mulčovače
Stroje ktoré boli vyvynuté špeciálne na plnenie
nasledujúcih požiadaviek:
• Boj proti burinám
• Ničenie škodcov
• Víjačka
• Slimák
• Myš
• Potlačenie prenosu fuzárií
• Bezpečnosť a prevádzková spoľahlivosť.
• Rýchlu a ekonomickú, prípravu pôdy a sejbu
bez zbytočných prerušovaní
Na čo sa prišlo?
Efektivita a prevádzková spoľahlivosť:
• Najlepšie rozdrvenie aj pri veľkom množstve rastlinných
zvyškov
• Bez upchávania
• Veľký sací výkon
• Čo najlepšia práca
• pod prvým kolienkom ( kukurica)
• Krátka slama aj pri veľmi vysokom strnisku(obilie)
• Naberanie aj na zemi ležiacich zvyškov
• Rovnomerné rozmiestnenie podrveného materiálu
po celom pracovnom zábere (žiadne kopy ani rady)
Na čo sa prišlo?
Na čo sa prišlo?
Na čo sa prišlo?
Na čo sa prišlo?
Sací účinok
Na čo sa prišlo?
Spoľahlivosť
Na čo sa prišlo?
Aký stroj na mučovanie?
Aký stroj na mučovanie?
Na čo sa prišlo?
Technika
Na čo sa prišlo?
Na čo sa prišlo?
Na čo sa prišlo?
Prevádzková spoľahlivosť:
• Istenie proti preťaženiu
• Kamene, cudzie predmety...
• Životnosť pracovných nástrojov
• Bezpečnosť stroja a osôb
Náklady/využitie
• Nižšie náklady na opotrebiteľné diely
• Vysoký výkon pri nízkej spotrebe
• Vysoký výkon pri primeranej pracovnej šírke
• Vysoký výkon a jednoduché ovládanie
• Nízke opotrebovanie
Na čo sa prišlo?
Dva rady ochranných plechov z pružinovej ocele
Na čo sa prišlo?
• Vysoká obvodová rýchlosť(napr. Farmer-System-Výhody):
Rotor-ø: 240mm – Wirk- ø: 650mm, obvodová rýchlosť: 60 m/s
• Veľká skriňa mulčovača, bez problémov sa dá spracovať aj veľké
množstvo rastlinných zvyškov
Konkurenčné systémy musia mať skriňu vzadu otvorenú
čo môže spôsobiť nebezpečenstvo úrazu.
• Výkyvné plechy z pružinovej ocele
• Protiostrie „Žraločia plutva“ – Müthing Patent
• Kruhový tvar skrine (stabilita, bezproblémový tok materiálu)
• Rotor s dvojitou špirálou (Spracovanie veľkého množstva materiálu
pri nižšej spotrebe)
ƒ Wer oder Was ist der Maiszünsler?
ƒ Welche Schäden werden verursacht?
ƒ Wie ist die Befallsituation?
ƒ Welche Bekämpfungsmassnahmen gibt es?
Wie sind die Erfolge?
ƒ Warum Ernterückstände zerkleinern?
Ist die konservierende Bearbeitung im Nachteil?
ƒ Welche Techniken werden eingesetzt?
ƒ Die Mulchtechnik - Worauf kommt es an?
ƒ Zhrnutie
Zhrnutie
• Znemožnenie prezimovania húseníc víjačky
• Redukovanie prenosu fuzárií
• Zabezpečenie perfektného zmiešania pôdy a rastlinných
zvyškov pri nasledujúcom spracovaní pôdy
• Optimalizácia podmienok pri sejbe, zabezpečenie lepšej
poľnej vzchádzavosti a kompletného, dobre sa
vyvýjajúceho porastu.
Zhrnutie
¾ Práca s rastlinnými zvyškami je ústrednou témou
pri úspešnom hospodárení na pôde.
¾Mulčovač patri k základným strojom pri minimalizácii
¾Profesionálne podniky pracujú s profesionálnou technikou
¾ Pretože iba s takou sa dajú zarábať peniaze!
Download

Muthing po kukurici